Ady Endre. Karikatúra Adyról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ady Endre. Karikatúra Adyról"

Átírás

1 Karikatúra Adyról Ady Endre Élete: ( nov. 22. Érmindszent Jan. 27. Budapest) Az érmindszenti vallási tolerancia fontos: A városnak 3 tornya volt: - protestáns templom tornya - katolikus sváb templom tornya - görög-katolikus templom tornya vers: Séta bölcsőhelyem körül Ady Endre szülőháza ma És egykor Az ágy, amin a költő született Családi helyzet Ady Endre és édesanyja Ady Lajos által dedikált kötet Iskolái: Ady gimnazista korában A nagykárolyi piarista gimnázium Károlyi-kastély, Nagykároly Wesselényi Református Kollégium, Zilah Zilahot nagyon szerette - haladó szellemiség: Vajda Jánost is itt tanítják! magyar polgársága van demokratikusabb légkör Mindig Érmindszentre és Zilahra emlékezik vissza Itt születnek első versei, itt ismerik föl először tehetségét. Kincs Gyula: a költő kedvenc tanára (görög-latin szakos) Kincs Gyula halálára írt verse: Üzenet egykori iskolámba Debrecen 1 évig sem jogásznak iratkozik be édesapja nyomására, s amikor az apa megtudja, hogy nem lesz jogász a fia, megtagadja a további segítséget tőle. Ezért újságíroskodik haláláig ugyanitt hivatásos újságíró lesz, de nincs igazi sikere Nem szereti ezt a helyet sem: a maradandóság városa így hívja a konzervatív légkör miatt Cikkeiben újszerű hangvétel jelenik meg! lázadó támadja a korrupciót és a klikkuralmat A Debreceni Református Kollégium Hatvani István professzor, a magyar Faust 1

2 Nagyváradra kerül (1900) Nagyon szerette - a Kőrös-parti Párizs - 4 színháza, 6 folyóirata volt a második legnagyobb magyar város itt indul a Holnap-mozgalom A nagyváradi Fekete Sas Hotel Itt a Szabadság c. folyóirat szerkesztője, de mivel később radikálisabb nézeteket vall, átmegy a Nagyváradi Naplóhoz. (1901) Újságíróként itt szerez országos hírnevet minden cikke lázadás A legnagyobb botrányt kiváltó cikke: Egy kis séta antiklerikális (egyházellenes) vonás jellemzi Emiatt 3 napi fogházra ítélik, majd a büntetés pénzbüntetés lesz, amit saját ellenségei fizetnek ki, hogy ne beszéljenek olyan sokat Adyról! Fiatal újságíróként EGY KIS SÉTA Vasárnap délután munkaszünet van, tessék egy kis sétát tenni. Megmondjuk azt is, hogy merre. Amerre mi ma jártunk. Közeledik a május. Zöldellő és virágos fák csalják úgyis az embert. Tessék sétálni a Schlauchpark, no meg az úgynevezett kanonok-sor felé. A kétfejű sas a püspöki székesegyházon ne botránkoztasson meg nagyon senkit. Ezt a nyomorult kényszerűséget már úgy látszik, hogy düh nélkül kell tűrnünk. De nézzék meg a kanonok-sort, s gondolkozzanak... Az előkelő, feszengő jómódról valló paloták redőnyei le vannak bocsátva. Lakosai a legmihasznább, legingyenélőbb emberek. Aki dolgozik közülük, az nincs is itt. Wolafka például dolgozik. De hogy? Felekezeti harcot, forradalmat szít a kálvinista Rómában. Az a nagyváradi hájú, kövér pap, aki csupa erő és vér és fanatizmus, többet árt a magyar társadalomnak s a magyarságnak, mint kilencven szocialista agitátor s ezer kétfejű sas. A többi is egytől egyig, mert hasztalanul vonják el ezer és ezer éhezőtől a kenyeret. Röviden: ez a kanonok-sor. Sétáljanak aztán el bármely külvárosi részbe. De erősítsék meg a szívüket. Mert nyomort, bűnt és piszkot látnak. Meglátják, hogy mennyi nyomort lehetne enyhíteni, s mennyi könnyet letörülni a kanonok pénzével. Ha ezt meglátják és átgondolják: eredményes volt a vasárnapi séta... Nagyváradi Friss Újság április Párizsba utazik, 1905-ig ott van, innen írja tudósításait (Lédához megy föl 1905 Budapest: a Budapesti Naplónál van liberális folyóirat, főszerkesztője: Vészi József Első jelentős kötete: Új versek 1908 a Nyugat megjelenése: Ady haláláig főmunkatársa a Nyugatnak. A Holnap-mozgalom: 2

3 A mozgalom által kiváltott támadások miatt Ady sikeresebb társai ellen ír: Dukk-dukk affér c. cikk ebben főleg Hatvany Lajost támadja, de később bocsánatkérő verset ír hozzá: Hunn, új legenda A támadások a költő szimbolizmusa miatt vannak, mert érthetetlennek tartják, Ady A fekete zongora c. versével vág vissza A Holnap-antológia címlapja Fogadtatása: Szabolcska Mihály ( ) verssel tiltakozott A Holnap erotikája ellen; Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap főszerkesztője hazafiatlanság"-gal vádolta. Herczeg Ferenc, az Új Idők szerkesztője A Holnapról írt bírálatában Adyt leválasztotta a többiekről, és sikerült is elérnie, hogy Ady egy gúnyos-epés cikkben megtámadja saját táborát (A duk-duk affér, 1908). A cikk megdöbbenést és zavart keltett, Juhász Gyulával párbajra is sor került (karddal). Később Ady visszakozott és bocsánatot kért - Igen ám, de önnek a nyomában kétszáz apró Ady száguld, s csörgeti a fegyverét (Herczeg ferenc) Ady: - Tehát, uraim, én nem vagyok semmiféle titkos társaságnak küldöttje, elnöke, sőt tagja sem. Nincs közöm az úgynevezett magyar modernekhez, s az én állítólagos irodalmi lázadásom nem is lázadás. Ravasz, kicsi emberek belém kapaszkodhatnak, mert türelmes vagyok és egy kicsit élhetetlen, de oka ennek se vagyok. Melanéziában van egy duk-duk nevű társaság, afféle ősformájú szabadkőmívesség, ahol a vezér ritkán tudja meg, hogy ő a vezér. Talán ilyen vezér lehetek én ugyanakkor, mikor a régi hasonszőrű magyarokkal való közösséget jobban érzem, mint ember valaha érezhette Se Balassánál, se Csokonainál, se Petőfinél újfélébbnek, modernebbnek nem tartom magamat. Különben is régen tisztázott dolog, hogy a modernek roppant szolid emberek: a jövendő klasszikusai. Nem vállalok semmi közösséget és sorsot azokkal, akik elfelejtettek magyarul is megtanulni. Nincs dolgom azokkal, akik elolvastak néhány olcsó kiadású német könyvet, s most ennek az árán meg akarják váltani a magyar irodalmat. Nincs közöm a betegekhez, impotensekhez s mindazokhoz a fiatalokhoz, akik engem jobban gyűlölnek Gyulai Pálnál, aki végre - tudom - nem is olyan nagyon gyűlöl. Ki vagyok, mi vagyok, mit jelentek, sem én, sem kortársaim nem dönthetjük el. De azt már jogom van kijelenteni, hogy a nevemben, cégérem alatt ágáló senkiket jobban utálom, mint általában engem szokás utálni. Nevemben és mellettem egy csomó senki mozog, dúl-fúl, harcol és ír, akikhez semmi közöm. Én inkább akarnék központi főszolgabíró vagy alispán lenni Szilágy vármegyében, a vármegyémben, mint hírhedt költő. 3

4 A Nyugat 1908 jan. 1-jei száma Főszerkesztő: Weigelsberg Hugó (Ignotus) Szerkesztő 1.: Fenyő Miksa Szerkesztő 2.: Osvát Ernő Főmecénás: Hatvany Lajos Viták a Nyugaton belül: Ady megosztja A Nyugat táborát. Ady és Kosztolányi közötti ellentét. Ady igazságtalanul elmarasztaló bírálatot írt Kosztolányi Dezső Négy fal között című verseskötetéről (1907), Kosztolányi éppen az ismét Párizsba távozó Ady helyét kapta meg a Budapesti Napló szerkesztőségében, s a lap vasárnaponként fölváltva közölte Ady és az ő verseit. Ady irodalmi író"-nak nevezte Kosztolányit, holott ez inkább illett volna Babitsra, akit viszont Ady végül elfogadott - talán mert őt kevésbé érezte vetélytársának. Kosztolányi később, 1929-ben vett elégtételt, amikor pamfletet írt Ady messiás pózáról. (Toll) Ady miatt kellett minden nyugatosnak egyéni arculatot szereznie! Nagyon fontos ez a szerepe is! A Léda - szerelem Diósyné Brüll Adél - Léda Ady első találkozásuktól módszeresen "ostrom alá veszi" az asszonyt. Levelekkel zaklatja, szinte belekényszeríti a kapcsolatba a nála öt évvel idősebb, szabad házasságban élő nőt. Léda nem akar megválni minden kapcsolatát toleráló férjétől. Alig egy évvel később magával viszi Adyt Párizsba. Szerelmi háromszög Diósy Ödön, Diósyné Brüll Adél és Ady között. Adynak párizsi lakásuk felett béreltek szobát. Közben szifilisz, Adyt a férj gyógyíttatja. Mind Léda, mind Ady hajlamosak voltak a heves indulatkitörésekre, többször is szakítanak, majd kibékülnek. "végleg". Léda nem állhatja Ady szenvedélybetegségeit (játék, nők és ital). A 1912-ben ért véget. A kapcsolat eldurvult. Ady szanatóriumba vonul : itt találkoznak utoljára. Léda egy pesti ügyvéd társaságában tűnik fel. Ady: Elbocsátó szép üzenet "Akartam látni szép hullásodat / S nem elhagyott némber kis bosszuját, / Ki áll dühödten bosszu-hímmel lesben (...)" A vers után Adél először öngyilkossággal fenyegetőzött, majd elutazott Párizsba. Dacára a versnek, még hónapokig reménykedik. a nő, hogy ismét találkoznak. De többé soha. Adél élete hátralevő részében nem is említi Ady nevét, míg a költő meg nem hal. Léda magányosan, hatvankét éves korában halt meg. 4

5 Léda-versek Előzményei: Mihályi Rozália csókja Polgárpukkasztás: Az én menyasszonyom c. vers A hangvétel áthagyományozódik a Léda-szerelemben is. A szerelem témakörében szokatlan a lázadás! Diszharmónia Menekülés 1 biztos pont keresése Ide tartozó versek: Mert engem szeretsz Félig csókolt csók Meg akarlak tartani Tüzes seb vagyok Örök harc és nász Milánó dómja előtt Héja-nász az avaron Léda a mitológiában: Brüll Adél Ady és Léda A beteljesedés és a gyötrelem ellentéte! A Léda-verseknek van egy másik fajtája, ahol jellemző: a titok rejtély misztikum pl.: A könnyek asszonya A Léda arany-szobra Lédával a bálban Ugar-versek Magyarország társadalmilag elmaradott helyzetét kritizálják. Az újságírásból ültette át a témát a költő a költészetébe. (szakítás a Petőfi-hagyománnyal) Bírálják: a feudális maradványokat a provinciális, maradi gondolkodást Erre a témára Ady egy egész ciklust is szán az Új versekben: A magyar Ugaron Ilyen versek pl.: A magyar Ugaron (a ciklus záró darabja) A Hortobágy poétája A Tisza-parton Ugar Pénz-versek (hiányérzet-versek) létharc-verseknek is nevezik őket Léda Pénz a 3 legfontosabb téma Ady életében Halál Ady számára a pénz taszító dolog, de függ tőle. Erre a témára is szán 1 ciklust: Vér és arany kötet: Mi urunk a Pénz 5

6 Ady arra jött rá, hogy a világot pénzzel lehet meghódítani, nem is állt meg kezében a pénz. mitikussá válik a pénz az életében pl.: Harc a Nagyúrral (Új versek) Kocsi-út az éjszakában Halál-versek A téma kordivat, a polgári elfogadás ellen való lázadás abban az időben egy dekadens életérzést eredményezett. Ady korai verseire jellemző, valószínűleg nem valódi élményeken alapulnak az ilyen témájú versei. Megjelennek A Halál rokona-ciklusban, de a Léda-verseknél is. Pl. Lédával a bálban Ilyen vers még: A Halál rokona Három őszi könnycsepp Párisban járt az ősz Kriesch Alaldár: Az ember a halál nyomában Kriesch Aladár: A halál az ember nyomában Próféta-versek Ady magát is egyfajta kiválasztottnak, prófétának tekintette (Illés-etika) Úgy gondolta, küldetése van! Ilyen versek: A magyar Messiások Az Illés szekerén Sem utódja, sem boldog őse... Magyarság-versek A magyarság sorskérdése a költészetben általános téma. (Kölcsey, Petőfi, Arany, Zrínyi, Vörösmarty) Ady új hangvétellel közelíti meg a témát: keserű, ostorozó átkozódó Alapkérdés: Mit ér az ember, ha magyar? Nekünk Mohács kell A föl-földobott kő A fajok cirkuszában Az Idő rostájában megállhatja-e a helyét a magyarsága népek versenyében Kuruc-versek Régies nyelvezettel, versformában írott hazaszeretet-versek. Ady is lázadó, bujdosó kisnemes Protestáns Sípja régi babonának Az utolsó kuruc Két kuruc beszélget Georg Philipp Rugendas: Kuruc labanc lovas párbaj 6

7 Istenes versek A leggazdagabb istenes verseskötet : Az Illés szekerén: A Sion-hegy alatt-ciklus Hangsúlyozott Balassi-rokonmság (protestantizmus, személyesség, intimitás) A versek keletkezési okai: Vallásosság Magány Betegség Szorongás ( minden kötetben 1 ilyen ciklus) A Sion-hegy alatt Álmom: az Isten Istenhez hanyatló árnyék Szeress engem Istenem Imádság háború után Biblia Pauperum: Illés mennybemenetele Forradalmi versek Először Az Illés szekerén kötetben jelennek meg ciklusban: Az utca éneke Megjelenésük oka: Társadalmi érdeklődés Politikai irányultság Ady az utolsó pillanatig várta a polgári fordulatot. Álmodik a Nyomor Rohanunk a forradalomba Csák Máté földjén Dózsa György unokája A Tűz csiholója A grófi szérűn Világháborús költészet Az ember esendősége A háború borzalmai Jövőtlenség, reményvesztettség Az eltévedt lovas (A Halottak élén) Emlékezés egy nyár-éjszakára (A Halottak élén) Ember az embertelenségben A béke utolsó pillanata: a sósmezői határátkelő Honvéd rohamszázad 7

8 A Csinszka -szerelem A Csinszka név Csucsán, Boncza Miklós kastélyában "született". Csacsinszky és Csacsinszka (ebből rövidült Csinszkává) Berta apja ura igen rossz szemmel nézte, hogy veje rosszhírű "éjszakák bajnoka", beteg ember és alkoholista. Csinszka Múzsa akart lenni. Árvaszéki engedéllyel házasodtak össze. Boncza Miklós nem adta rájuk atyai áldását. Az Ady család sem tudta elfogadni Csinszkát: Ady édesanyja féltékenyen figyelte menyét, míg Ady Lajos a költő haláláig megkeserítette a pár életét. Csinszka alig 17 éves volt, mikor megírta első levelét Adynak; alig 21, mikor felesége lett, és alig 25, mikor már férje meghalt. Alig egy hónappal Ady halála után Babits szeretője lett. Csinszka-versek A betegség és a háború miatti megtörtség Emberi hangvétel Csinszka minden fölött, erős intimitás, ragaszkodás Dalszerűség, egyszerű szerkezet Őrizem a szemed Cifra szűrömmel betakarva De ha mégis? Nézz, Drágám, kincseimre Ady és Csinszka Csucsán a kastélyban A csucsai kastély (ma Goga múzeum) Ady és Babits Ady kézírása: Ady ravatala Ady temetése Ady síremléke Ady 8

ADY ÉLETRAJZA. I. A kezdetek. 1. Érdmindszent. 2. Szülei. 3. Iskolái. 4. Nagyváradi újságírás. 5. Az ellenzéki Ady. 6. Még egyszer c.

ADY ÉLETRAJZA. I. A kezdetek. 1. Érdmindszent. 2. Szülei. 3. Iskolái. 4. Nagyváradi újságírás. 5. Az ellenzéki Ady. 6. Még egyszer c. ADY ÉLETRAJZA I. A kezdetek 1. Érdmindszent 2. Szülei 3. Iskolái 4. Nagyváradi újságírás 5. Az ellenzéki Ady 6. Még egyszer c. verseskötete 7. Heine a példaképe 8. Radikalizmusa miatt fogház II. LÉDA SZERELEM

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN 2009. november 26. Központi Olvasóterem DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL

DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER ÖTÖDIK ÉVFOLYAM - 1994.1. DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Ion Luca Caragiale,

Részletesebben

Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai

Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 15. Szállási Árpád Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai A bibliográfiai részeket összeállította: Gazda István A Magyar írók orvosairól és

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 Felelős kiadó Kabdebó Lóránt Felelős szerkesztő Ruttkay Helga Tördelte Somogyi Gábor

Részletesebben

Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Ady Endre Kalotaszegen

Ady Endre Kalotaszegen Péter Mónika Mária A költő kalotaszegi gyökerei, rokonsága Adyt rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta is kapcsolatát e rokonsággal.

Részletesebben

Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály M

Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály M Babits Mihály levelezése, 1918 1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011. (Babits Mihály Műveinek Kritikai Kiadása Levelezés Szerkeszti Sipos Lajos) Egykori egyetemi tanárom, Koczkás

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS Tizenhárom évesen érte meg 1956-ot. Milyen szerepe van az átélt élményeknek az életében, műveiben? A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Oravecz Imrével Amit írok, része a magyar valóságnak. Szajlán

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Kiss Dávid 12/27/2010 Tartalomjegyzék 1. Petőfi Sándor életműve (forradalmi, látomás-költészete)... 2 2.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7. Gyerekek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7. Gyerekek A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Tanulmányi Verseny 2009/2010 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS III. (országos döntő) forduló 2010. április 23. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Versenyző Pontszám Kódja

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: "Kosztolányi Dezső élete". "no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" (7. rész)

Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete. no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest? (7. rész) Alföld, 2014/8., 37 54. Arany Zsuzsanna: "Kosztolányi Dezső élete". "no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" (7. rész) Mint az eddigiekből kiderült: Kosztolányi Dezsőnek sokszínű volt a baráti társasága

Részletesebben

Lisztóczky László. EMLÉKEZÉSEK VÁROSÁBAN Dsida Jenő életének főbb helyszínei régi képeslapokon

Lisztóczky László. EMLÉKEZÉSEK VÁROSÁBAN Dsida Jenő életének főbb helyszínei régi képeslapokon Lisztóczky László EMLÉKEZÉSEK VÁROSÁBAN Dsida Jenő életének főbb helyszínei régi képeslapokon ÜRES OLDAL Lisztóczky László EMLÉKEZÉSEK VÁROSÁBAN Dsida Jenő életének főbb helyszínei régi képeslapokon Dsida

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

ADATTÁR PÉTER LÁSZLÓ ADATOK JUHÁSZ GYULA ÉLETRAJZÁHOZ

ADATTÁR PÉTER LÁSZLÓ ADATOK JUHÁSZ GYULA ÉLETRAJZÁHOZ ADATTÁR PÉTER LÁSZLÓ ADATOK JUHÁSZ GYULA ÉLETRAJZÁHOZ Megsebesülése Az egyetemen 1905 őszén lezajlott tüntetésen a jobb kezén megsebesült. Akkor a DoHinger-klinikára vitték s egy alapítványi ágyon kapott

Részletesebben

Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat

Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat Partium Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat BAKOS KISS KÁROLY (BEREGÚJFALU) BENEDEK SZABOLCS (budapest) CSAKA JÓZSEF (KOLOZSVÁR) CSORDÁS LÁSZLÓ (ESZENY) DUSA LAJOS (DEBRECEN) FARKAS GÁBOR (DEBRECEN)

Részletesebben

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? *

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * Beszélgetés Kozma Györggyel Kozma György a törzsi háborúval sújtott magyar kozmosz sokdimenziós koordináta rendszerének abszolút nulla pontján áll. Egy

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség ILI 197 l július A NYU~ EMLÉKE Cs. Szabó László Falu Tamás Mándy Iván Ortutay Gyula Rónay László Ottlik Géza Hegyi Béla irasai ". Nemes Nagy Ágnes Ottlik Géza Zelk Zoltán A nemzeti egység útján Beszélgetés

Részletesebben

A hét krajcár Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág Móricz Gyöngyi Móricz Lili Móricz néhány műve

A hét krajcár Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág Móricz Gyöngyi Móricz Lili Móricz néhány műve Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879. június 29. Budapest, Józsefváros, 1942. szeptember 5.) író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. Móricz Zsigmond

Részletesebben