Jakabszállási HÍRLEVÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jakabszállási HÍRLEVÉL"

Átírás

1 Jakabszállási HÍRLEVÉL V I. É V F O L Y A M, 3. S Z Á M á p r i l i s - m á j u s 2 0 0, - Ft A T A R T A L O M B Ó L : W O L F O R D D Ü L Ő I K Ö Z Ö S S É G I H Á Z T E R V E I 2. I N T E R J Ú 3. M A J Á L I S. M O Z G Á S K O R - L Á T O Z O T T A K 7. K Ö L T É S Z E T N A P J A 8. R Ö V I D H I R E K 9. V Í Z Ü G Y 9. Ki az öreg, s ki nem? Megmondom én, hogy ki az öreg: Ki mindig önmagán kesereg! Kinek önmaga a világ közepe. S szívéből szavából foly az epe. De aki mindig másra néz, Mosolya, szava színtiszta méz, Kinek más szenvedés szívébe váj, S részvéttel kérdi: mondd, mi fáj? Ki vigasztalásul dalra kél, Magát feledve másokért él, Az, százévesen is fiatal! Övé az éveken a diadal. Ö az önzés ördögén győző hős. S bizony nem öreg, csak idős. Babits Emese Elhunyt a falu legidősebb polgára május -én született Mészáros Imre bácsi, akit nemrég köszöntött községünk polgármestere 100. születésnapja alkalmából. Szabó Mihály köszöntőjében megköszönte a család kitartó gondozását, hogy Imre bácsi megérthette ezt a szép kort. Sajnos lapzártakor kaptuk a hírt Imre bácsi május 1-én elhunyt. Emlékét megőrizzük! Csecsemő és gyermekgyógyászat. Fellebbezés! Községünk polgármestere fellebbezéssel élt, mivel a kiskunfélegyházi önkormányzat nem járult hozzá, hogy a jakabszállási gyerekeket Kecskeméten lássák el. Az első fokú határozatban a regionális tisztifőorvos Szabó Mihálynak adott igazat, és elrendelte az ellátási határok átrajzolását az alábbiak alapján: A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítom, hogy az érintett t e l e p ü l é s e n é l ő k f e kv ő b e t e g - Megéri a több százezer forintos bírságért kockáztatni? A fekete gazdaság kifehérítése érdekében egyre szigorúbban és sűrűbben ellenőrzik a határban dolgozókat a Munkaügyi Felügyelőség munkatársai. Hogy minél kisebb legyen a tévedés lehetősége szerkesztőségünk megkereste Geredy Emil igazgatóhelyettes urat az OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelőségétől, hogy segítsen eligazodni a szabályokban. Sokan nem tudjuk, melyek a munkavállalás ismérvei. Kérem említse meg ezeket? Legfőbb jellemzője, hogy a felek között alá és fölérendeltségi viszony jön létre, rendszeres és ellenérték fejében történő munkavégzésről van szó. Fontos ezen túlmenően a személyes közreműködés is. A munka ellenértéke lehet olykor az is, ha ma én segítek a szomszédnak, és azt ő holnap vagy később visszasegíti, amennyiben a segítség anyagiakban kifejezhető. Fontos még kiemelnem, hogy ha valaki szívességből segít, akkor ezen tényt nem a munkaügyi felügyelőnek kell bebizonyítania, hanem a jogviszony két szereplőjének. Ha nekem a testvérem ingyen segít, és kap tőlem egy pohár üdítőt, az már viszonosság? Folytatás a 11. oldalon szakellátáshoz történő hozzájutása az ellátási terület módosításával javulni fog Az Országos Mentőszolgálat is javasolta a település átcsoportosítását. Sajnos a kiadott határozat nem jogerős, mert megfellebbezték vélelmezhetően Kiskunfélegyházáról. Jelenleg a döntési hatáskör az országos tisztifőorvos kezében van. Az ügyben eddig készült tv interjúkat megnézheti a honlapon.

2 2. oldal K Ö Z Ö S Ü G Y E I N K Képviselő-testületi ülésen történt Wolford dűlői Közösségi ház tervei Dolog Ernő március 25-ei felszólalásában felvetette, hogy az iskolához vezető út javítását mihamarabb meg kellene oldani. Az iskola környékén füvesíteni kellene, de ez anélkül nem valósulhat meg, hogyha nincsen kút, amiből locsolni lehet a területet. Fontos lenne még a hangosítást is megoldani. A hozott ágyakat meg kellene javítani. Szükség van egy pingpong asztalra, a faházat fel kellene újítani, és a focipályát ki kellene alakítani. Ennyi feladat láttán a kiadási oldalt részletesen át kell tanulmányozni. A kiadási és bevételi oldalt egy egységként kell kezelni. Ha nincsen fedezet, akkor az előbbi feladatokat nem tudjuk megoldani, pedig szükséges lenne. Egyetlen reklámanyagban sem szerepel az erdei iskola, a megyei központban sem ismerik. Interneten és Jakabszállás honlapján megjelent a hirdetés, de csupán két jelentkező volt. Nem ismerik a tárbort, sem a környékét. A Balaton és környéke sokkal népszerűbb és ismertebb, nekünk ezzel kell felvenni a versenyt. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mindenki a saját ismeretségi körében propagálja a tábort. Sajnálattal állapította meg, hogy az erdei iskola szálláskénti propagálása nem jelent meg szórólapokban. A saját lehetőségeihez képest igyekszik mindent megtenni. Ekkora beruházás rövid- és középtávon lassan és nehezen térül meg. Az iskola nevében és mint képviselő ő is tud segíteni a szervezésben, de anyagiak hiányában korlátozottak a lehetőségei. Konfár János véleménye szerint időszerű volt ennek a kérdésnek a felvetése és megbeszélése. Március végén időszerű a képviselő-testületnek is megtudni a működés eredményességét, vagy eredménytelenségét. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sokat ruháztunk be abban az intézménybe az elmúlt időben. Az előbbiekben elhangzott hiányosságok pótlására legalább három-ötmillió forint kellene. Beszélni kell róla, hogyan tudunk továbblépni, helyesen dönteni. Szerinte sajnos ebben az évben nincsen annyi pénz, hogy nagyobb összeget fordíthatnánk erre a célra. Eddig is közhasznú munkásokkal tartottuk karban. Meg kell vizsgálni, hogy fontosabb munkát el tudtunk volna végeztetni velük? Hasonlóan fontos dolgok is vannak a településen. Hogyan tovább? Szabó György Róbert javasolta, hogy a külterületi utakat felül kellene vizsgálni és a rendbetételükről intézkedni, nemcsak kiragadva a Wolford dűlőt. Hiányolta, hogy nincs egy olyan személy, aki öszszefogná a szervezési dolgokat a faluban. Ahhoz, hogy idejöjjenek üdülni az emberek, össze kellene állítani egy egyhetes programot. Továbbá nincsenek prospektusaink a faluról, a környékről. Ami van is, nincs kitéve forgalmasabb helyeken. Dolog Ernő nem tud mindenhová odajutni egyéb elfoglaltságai miatt. Májusban kiírják az ifjúsági referensi feladatok ellátására szóló pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által. És miért ne lehetne ez a neve a közösségfejlesztő kollégának? Várhatóan a bérköltséget támogatják. És miért is ne pályáznánk rá? Ki írja meg a pályázatot? Ki rendelkezik a falura rálátással, kinek van hozzá végzettsége, és ami a legfontosabb hozzáállása, akarata? Egy Kecskemétről kijáró pályázatírónak - akit tisztelek - vajmi kapcsolatrendszere lehet a helyi emberekkel. De hát nem is ez a feladata. Ne kérjünk rajta olyat számon, amit nem tud megvalósítani. És akkor hamarosan megjelenik a gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása - IFJ -IF-08 pályázat. A gyereknapra is lehetne pályázati pénzt nyerni, nem mindig a vállalkozókra kell számítani. Állandó téma az Idősek Otthona. Májusban fog megjelenni a Az aktív időskor és a generációk együttműködésének támogatása - EZÜSTPROG- RAM-08 című pályázat. Az időseket és a citerakört be lehetne vonni ebbe. De megint ki fogja össze a közösséget? Tehát, ha közösségi tervekről beszélünk, ahhoz, hogy az ne csak kimondott szó legyen, bizony ember is kell. Ennek az embernek munkabért kell fizetni, de sokkal több pénzt hozhat a falunak, ha minden pályázaton indul a település, mint amennyibe egy személy jövedelme kerül. És megint tettünk egy lépést a vállalkozók felé is, hiszen az ő pályázataikat is segítené az új munkatárs. Kedves olvasónk! Önnek mi a véleménye? Írja meg szerkesztőségünknek -nem névtelen- levélben álláspontját, és mi a testület elé visszük. Kérjük, ha nevét és címét el kívánja titkolni, írja meg a levélben, de írja alá. Ez azért is fontos, mert lehet, hogy levelében bizonyos gondolatokat félreérthetünk és tisztázni tudjuk Önnel.

3 I N T E R J Ú 3. oldal Óvjuk k ö r nye z e t ü n k e t! Honlapunkon korábban már beszámoltunk arról, hogy Ország Bélánét, a Jakabszállás- Fülöpjakab Általános Művelődési Központ vezető óvónőjét, a gyermekeket kisóvodás kortól a természet, a környezet védelmére, szeretetére oktató, nevelő, két és fél évtizedes munkássága elismeréseként kitüntették. Az óvónőt az elismerésről és további terveiről kérdeztük. Mit jelent az Ön számára ez az elismerés? Mindenképpen nagy megtiszteltetésnek tartom, hiszen hosszú évek munkájának elismerése ez a díj. Ez egyrészről nagy öröm, másrészről viszont felelősség és kihívás is a további munkát tekintve. Én általában az elért eredményekkel szemben inkább azt nézem, hogy a jövőben mit kell megváltoztatni ahhoz, hogy még jobb legyen a munkám, mert mindig lehet javítani. Hogyan adja át a gyerekeknek a természet és a környezet védelmének gondolatát? A nevelésben a legelső lépés szerintem a közvetlen környezet szépségeinek megismerése. Csodálkozzanak rá a gyerekek, hogy milyen szép növények és állatok vesznek körül minket. Ha rácsodálkoznak, és a magukénak érzik, akkor tesznek is azért, hogy minél tovább megmaradjanak ezek az értékek. A gyakorlatban hogyan valósul meg mindez? Sokat sétálunk az óvoda környékén és a faluban, vagy elmegyünk kirándulni. Ahol szemetet látunk, azt összeszedjük. Vannak kiemelt napok, amikor nagyobb figyelmet kap a természet, ilyen például a víz világnapja, a Föld világnapja, vagy a madarak és fák napja. Nagyon tetszik a gyerekeknek, amikor magokat vetünk kis edényekbe, és figyeljük a növekedésüket. Idén júniusban azt tervezzük, hogy kirándulni megyünk az erdőbe lovas kocsival. Ha természetvédelemről van szó, mindig szóba kerül a szelektív hulladékgyűjtés. Van jelenleg az óvodában erre lehetőség? Nincs szelektív hulladékgyűjtés még, van egy Kukatündér elnevezésű logikai és készségfejlesztő játékunk, amely megtanítja a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtés módját és hasznosságát. A közelmúltban keresett meg bennünket egy úr azzal az ötlettel, hogy ha külön összegyűjtjük a műanyag flakonokat és az alumínium italos dobozokat, akkor azokat rendszeresen elszállítja. Úgy tűnik, a gyakorlatban ez még áprilisban megvalósulhat, hisz a szülők is támogatják az ötletet. Említette, hogy a munka kapcsán mindig a jövőre koncentrál. Mi az, amin szívesen változtatna? Sokkal nagyobb energiát akarok fordítani arra, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék a környezetüket. Jó lenne többször eljutni a környező erdőkbe, és természetvédelmi helyekre, ahol a védett növényekkel és állatokkal is megismerkedhetnének a gyerekek. Szeretném a közös programokba a szülőket is belevonni. Az a célom, hogy a természet védelme és szeretete ne csak egy kötelezettség legyen, amit később elfelejtenek a gyerekek, hanem beépülve a személyiségükbe, maradjon meg bennük egy életen át. Szabó Emese KITÜNTETSÉSEK A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Hiller István szakminiszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta Puskás Marianna, a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK tanárának, Fodor Gábor Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Ország Bélánénak, a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK vezető óvónőjének. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter nemzeti ünnepünk alkalmával miniszteri dicséretben részesítette Berente János jakabszállási őstermelőt. A Szociális és Munkaügyi miniszter az Esélyegyelőség napja alkalmából Miniszteri dicséret elismerésben részesítette Bertusné Kocsis Ilonát a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK tanárát. A Bács-Kiskun megyei Labdarúgó Szövetsége elnöksége Bertus Lajost Bács-Kiskun megye Labdarúgásáért díjban részesítette kiemelkedő munkája alapján. Szerkesztőségünk gratulál és további sok sikereket kíván munkájukhoz.

4 . oldal NYÍLT NAP AZ ÓVIBAN Minden évben nyílt napot tartanak az önkormányzati óvodában, hogy a szülők és a lelendő szülők megismerhessék az ottani életet. Az idén bűvész, üvegfestés, kézműves programokkal színesítették a műsort. Természetesen a kemencében történő sütés sem maradt el. A szórakozásról és a jó zenékről a helyi citerakör gondoskodott. Délután pedig a Tóth család (jobbra fenti kép) látta vendégül a gyerekeket, ahol aki akart, a csacsi hátára is felülhetett. Fotók: Bukovszki Sándor A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelik a bűvészmutatványokat. (fent és jobbra középen) Aszalós Éva porcelánfestő művész és leánya nagy boldogsággal mutatták meg a gyerekeknek az üvegfestés fortélyait. (fent és jobbra lent) Készül a finom túrós lepény (lent) Legyen ön is szerkesztőnk. Várjuk híreiket, képeiket az újságba. Továbbra is ingyenesen jelentejük meg jókívánságaikat, születésnapi köszöntőiket vagy házassági évfordulós megemlékezéseiket. Dobják be a fotót és a kívánságokat leírva szerkesztőségünk postaládájába. (Petőfi S. u. /a)

5 IM NA T EJRÁJ L ÚI S 5. oldal Anya, hidd már el, hogy én már tudok pancsolni. Segíts csak egy kicsit megdönteni ezt a locsolót! (Balra) Hagyományteremtő céllal az idén is megrendezték a közparkban a majálist. A családok sátrainál közösen főztek. Volt, ahol flekkent sütöttek, volt, ahol kakaspörkölt készült túrós csuszával, és volt aki tárcsán sütött. Természetesen a halászlé és a birkapörkölt sem maradhatott el. Községünk polgármestere minden szakácsot köszöntött egy-egy üveg borral. Szabó Mihály hangsúlyozta, milyen jó az ha a családok a közösséggel együtt ünnepelnek, beszélgetnek. Ezen a napon rendezték meg a Május 1. Kupát a sportcsarnokban. Hét felnőtt csapat nevezett. Az első helyet a Nevenincs SC nyerte. Második lett a Sziasztok, míg harmadik a Lúzerek II. csapata. Jó együtt felidézni a régi emlékeket Nevenincs SC tagjai; felső sor balról jobbra: Ponyeczki Attila, Szegedi Zoltán, Víg János, Kovács Róbert, alsó sor: Szabó Gyula, Eszik Nándor, Szabó Gábor ( A kép mobiltelefonnal készült.) Az aszonyok között milyen jól mutat egy férfi, hát még a kezében a sültestányér. (Fent) Kár volt így teleengedni vízzel ezt a tálat. Most egész úton figyelnem kell, nehogy kilötyögjön. (Balra) Aki akart, sétakocsikázhatott ifj. Babák István jóvoltából.

6 6. oldal PITYPANG BÁL KÉPGALÉRIA Az eseményen készült 302 képet és hat videóklippet megtekinthetik a honlapon. Jakabszállási HÍRLEVÉL Az életünk része! Szerkessze velünk az újságot, küldjön fotókat, híreket szerkesztőségünknek, hiszen Önnek írjuk a lapot.

7 KÖZÖSSÉGÜNK, OLVASÓI CSALÁDUNK Március 1-jén a jakabszállási mozgáskorlátozottak csoportja vendégül látta a helvéciai sorstársakat az Idősek Otthonában. 7. oldal Túri Sándornak 60. születésnapja alkalmából sok boldogságot kíván családja, lányai, rokonai, barátai. A kölcsönös bemutatkozás után az együttműködés lehetőségeiről esett szó. A két település között lévő csekély távolság lehetővé teheti a közös programokat és a kirándulásokat. A Lakiteleki Népfőiskola által szervezett nyári rendezvényre reményeik szerint már együtt indulhatnak útnak. A találkozó végén virággal köszöntötték a helvéciai csapat hölgy tagjait nőnap alkalmából. Tudósító: Gyulainé F. Erzsébet A testvértelepülésen jártunk április 2-e és 27-e között Csíkszentdomokoson jártunk. Utunk célja a két település közötti kulturális, gazdasági és egyéb területeken történő eszmecsere volt. Jó lenne, ha a régen kialakult, családok közötti találkozások nemcsak a szüreti mulatságok idején valósulnának meg, hanem év közben is akár egy hetet is egymás településén eltölthetnénk. Mindkét településen, azok környékén és az egész országban van még mit felfedeznünk. Jakabszállás küldöttségében részt vett a településünk alpolgármestere, Konfár János, jegyzője, Hegedűs Gáborné, a Toborzó Alapítvány tagjai és újságunktól Szabó György Róbert szerkesztő is. Nagyon hasznos és tartalmas utunk volt. Ezúton is köszönet a szervezőknek. Bírő Ernő átvesz Konfár János alpolgármestertől egy Jakabszállás címerével díszített vázát emlékül, hogy Csíkszentdomokoson jártunk.

8 8. oldal K U L T Ú R A Dulity Tibor hagyatékából állandó kiállítás nyílt a Petőfi Emlékházban. Kiskunfélegyháza városa hivatalosan is átvette a festőművész által felajánlott képeket. Március 1-é délután írták alá az adományozási dokumentumot a polgármesteri hivatal dísztermében. A három éve elhunyt Dulity Tibor végakaratában tíz képet adományozott a városnak. Kiskunfélegyháza a festményeket a Petőfi Emlékházban helyezi el, így a kiállító tér nagysága miatt további negyvenkilenc alkotást ajánlott fel dr. Benkő Éva szociológus. A közel hatvan kép már átfogóan mutatja be a kiskunfélegyházi kötődésű alkotó életművét. Március 1-én dr. Benkő Éva (a Magyar Kultúra Lovagja) és Ficsór József polgármester aláírta az adományozásról szóló szerződést. A Petőfi-emlékszobához hasonlóan a Dulity Tibor állandó kiállítást is a Kiskun Múzeum fogja működtetni. Forrás: Félegyházi Tv Sántha György költőre és tanárra emlékeztünk A fotókat és a tudósítást Szabó György Róbert készítette. Születésének 120. évfordulója alkalmából a Kecskeméti Városháza Dísztermében több irodalomtudós, tanár és községünk polgármestere méltatta az költő munkásságát. Szabó Mihály kiemelte, hogy mennyire fontos volt Sántha György számára a jakabszállási tanya idillje. Az eseményen megemlítette, hogy nagyon örül, hogy a falujában egy emléktábla jelzi egykori tanyáját és idézi fel azt a szellemi munkát, amit ránk hagyott. Az eseményen nagyon meghatott, amikor párhuzamot vontak Ady és Sántha György között. Gyakran megemlítették a falunk nevét, mint azt a helyet, ahová a költő visszahúzódhatott kortársaival. A köznapi élet írója volt, és az maradt mindhalálig. Kétlábon állt a földön, aki nyomon tudja követni a felhők játékát. Minden írása mögött ott húzódik az igazi nagy kincs, a megbecsülés és a tisztelet a szülőföld, a másik ember, az élet iránt. A jakabszállási költészet napi műsorban is megemlékeztek falunk jeles személyiségéről. A képek ezen az eseményen készültek. Sántha György fiának felesége évek óta megtiszteli a jakabszállási megemlékezéseket.

9 R Ő V I D H Í R E K 9. oldal Nyertünk Az önkormányzat a parlagfűvel feztőzött területek fizikai mentesítésére kiírt pályázaton nyert 250 ezer forintot, melyből egy nagyteljesítényű fűkaszát fognak vásárolni. Igazgatói pályázat Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ igazgatói állására pályázatot írt ki öt éves időtartamra. Református egyház A templom ajtói és ablakai festésre szorulnak. Továbbá a tetőfelújítás előtt több helyen beázott az épület. Ezekre a festési, javítási munkákra a református egyház 250 ezer forintnyi támogatást kért az Önkormányzattól. Sajnos ennyi keret az idén nem maradt, így kérjük a lakosság segítségét, hogy vegyen részt a felújítási munkákban. Harang az iskolakertben Lezsák Sándor felajánlása alapján a ballagással egy időben (június 13-án) önkormányzati és vállalkozói segítséggel egy harangot avatnak fel az általános iskola kertjében. A kultúrház felújítása A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács közösségi terek kialakítására pályázatot írt ki, melynek beadási határideje augusztus 15. Nyilas Gábor tervező megnézte az épületet, és előzetesen két ütemben történő felújítást javasolt. Eszközbeszerzési pályázat A helyi önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélküli támogatása (CÉDE 2008) nevű pályázaton is indulni kíván Jakabszállás. Két célt határozott meg a képviselő-testület. Az általános iskolában világításkorszerűsítésbe kezdenének, azaz szeretnék kicserélni az aulában lévő lámpatesteket. A konyhába pedig egy nagyteljesítményű és több funkcióra alkalmas robotgépet szereznének be. Körzeti megbízott Sajnos az egyik rendőrünk május elseje óta Fülöpjakabon teljesít szolgálatot, míg a másik betegsége miatt táppénzen van. Jelenleg Orgoványról helyettesítenek, ha baj történik. Polgármester úr hetek óta egyeztet a rendőri vezetőkkel, hogy minél előbb megoldódjon a probléma. Kisvasút ügye Május 1-én a kecskeméti városházán helyzetet felmérő megbeszélés volt a Kecskemét környéki keskeny nyomközű vasutak jövőjét illetően. Az eseményen elhangzott, hogy állami segítség nélkül nem lehet fenntartani ezt a szolgáltatást. A témával a következő újságban foglakozunk bővebben. Lövészversenyt rendeztek Tisza-Kunsági Vízügyi Társulás Az elmúlt évben a településről befolyt hozzájárulásokból a XVIII/a csatorna külterületén végeztek cserjeirtást és kaszálást 880 folyóméteren. Az idén a belterületi szakaszt teszik rendbe. Egyébként az idei tisztújításnál Szabó Mihályt, községünk polgármesterét beválasztották az intéző bizottságba, hogy a településünk és Orgovány érdekeit képviselje. Sportöltöző Évek óta nagyon rosszul zárt a fából készült két ablak a sportöltözőben. Az idén bontásból származó, de jó minőségű műanyag ablakra cserélték ki a zuhanyzó rész nyílászáróit. A Magyar Tartalékosok Szövetsége a Honvédelem napja (Buda visszafoglalása: május 21.) alkalmából megyei lövészversenyt rendeztek. Kispuska, pisztoly és párbajlövészetben mérték össze tudásukat. A jakabszállási csapat a harmadik helyet szerezte meg. Szabó János megyei elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez év folyamán jogilag is rendezik a honvédség tartalékosainak helyzetét és újragondolják, hogyan segíthetnének a polgári és katasztrófavédelmi munkákban. A jakabszállási csapat tagjai: Szegedi Zoltán, Vörösváczky Attila, Szabó Mihály (polgármester úr, mint vendéglátó), Szabó János és Törteli István.

10 10. oldal R E N D Ő R S É G I F E L H Í V Á S A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya és a Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét az alábbiakra: Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte, vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságot, amely a járművezető vezetői engedélyét határozattal visszavonja. A járművezetőnek ezután utánképzésen kell részt vennie, s csak ezután kapja vissza a vezetői engedélyét. A pontrendszer adatait a Nyilvántartó a nyilvántartásba vételtől számított három évig kezeli. A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények büntető pontjai Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [Btk ] Pontszám Közúti veszélyeztetés [Btk ] 9 Közúti baleset okozása [Btk ] 6 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk ] 9 Járművezetés tiltott átengedése [Btk ] 9 9 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtás jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) [SzR. 7. (1) bek.] Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék-, kormányberendezés esetén [SzR. 8. (1) bekezdés] Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható [SzR. 5. (1) bekezdés]: A megengedett sebességhatár legalább negyedével történő túllépése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. (15) bekezdés d) pont, 26. ] Irányjelzés szabályainak megszegése [KRESZ 29. ] 3 Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. (1)-() bekezdés] Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. (2) bek., 37. (3) bek. b) pontja, () bekezdés] Megállás az útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [KRESZ 0. (5) bekezdés d) pontja] Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 0. (5) bekezdés e) pontja] Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 0. (5) bekezdés a), c), l) pontja] Cserbenhagyás [Btk ] 9 A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértése Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 156/A. (1) bekezdése] 5 Ittas vezetés [az egyes szabály-sértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban SzR.) 2. (1) bekezdése] Sebességkorlátozás jelentős túllépése [SzR. 3. (1) bek.] 5 Az elsőbbség és az előzés szabályainak az alábbiakban hivatkozott megsértései: Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR.. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR.. (2) bek.] 5 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [SzR. 5. (1) bek.] 5 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 6. (1) bek.] A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 6. (1) bek.] könnyű testi sértés okozása esetén 5 5 A forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás [KRESZ 9. () bekezdés d) pontja] A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. (1) bekezdés a) pontjának második francia bekezdése és e) pontja] Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 0. (5) bekezdés g) pontja] Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 3. (1) bekezdés] A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása [KRESZ 8. (), (7) és (9) bekezdés] Kézben tartott mobil rádiótelefon használata [KRESZ 3. (2) bekezdés] Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. (1) bekezdés] csak halmazatként alkalmazható Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 13. (1) bekezdés a) 1. (1) bekezdés a)-c), e)-u), valamint y)- z), z/2. pontja] A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 3. (3) bek.] Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. (2) bekezdés] Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. (1) bekezdés c), k) pontja] Kovács Gizella r. szds. bűnmegelőzési főelőadó

11 A Z E L S Ő O L D A L O N L É V Ő C I K K F O L Y T A T Á S A 11. oldal Ha nekem a testvérem ingyen segít, és kap tőlem egy pohár üdítőt, az már viszonosság? Nem. Amint az előbb említettem, a szívességi munkavégzés esetén nem jön létre jogviszony még olyan személyekkel sem, akikkel nem állunk rokoni kapcsolatban. Ez persze nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy rokonunkat bejelentett foglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztathassuk. Egyik legegyszerűbb foglakoztatás a kiskönyves. Mire figyeljünk oda, ha így alkalmazunk embert? Ezzel kapcsolatban a legfontosabb, hogy a munkáltató ismerje meg az alkalmi foglalkoztatás szabályait, melyhez nem kell mást tennie, mint azt a néhány oldalas kitöltési útmutatót elolvasnia, amit az AM könyv tartalmaz. Nagyon fontos, hogy a munkába állást megelőzően ki kell tölteni a dátumot, a munkáltató adatait, a munkavállalás helyét, a munkabért, a munkavállaló és munkáltató aláírását. Az ellenőrzéskor nem lehet arra hivatkozni, hogy majd reggeli után akartuk kitölteni. Egy ilyen sor kitöltése a könyvben nem több mint két perc, és el lehet kerülni a több százezer forintnyi büntetést, melynek mértéke a szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók számától függően változik. Milyen nyilvántartási kötelezettség van? Formanyomtatvány? Az alkalmi foglalkoztatásról a munkáltatóknak nyilvántartási kötelezettsége is van, melynek formai kötelme nincs, csak tartalmát tekintve. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján van fenn egy nyomatvány, ami arra szolgál, hogy a munkáltató ezzel igazolja, hogy valóban kifizette a munkabért. Tehát a kiskönyv csak a munkaszerződést helyettesíti és nem a pénzügyi teljesítést. Mi van, ha a kifizetett munkabér nem éri el az 1800 Ft-ot? Az alkalmi foglalkoztatás egy olyan atipikus foglalkoztatási forma, melynek alkalmazásához a jogalkotó különböző feltételeket rendelt. Ilyen a díjazás és az ahhoz rendelt közteher mértéke is. Így ezen feltételek nem teljesülése esetén az alkalmi foglalkoztatás lehetősége sem áll fenn. Az már nem az alkalmi foglalkoztatási kategória. Ilyen esetben a tipikus munkaviszony lehetősége adott, munkaszerződés írásba foglalása mellett, akár egy napra is. (Én úgy gondolom, olcsóbb kifizetni az 1800 Ft-ot egy egy alkalommal, mint könyvelőt fizetni, hogy 800 forintnyi napszámért bejelentsenek bárkit is. A szerk.) A közteherjegyet (bélyeget) mikor kell beragasztani? Naponta, több nap után egyszerre? Az általános szabály az, hogy a munkáltató a munkanap befejeztével, miután saját nyilvántartásában rögzítette az alkalmi foglalkoztatást, és a kifizetett munkabér átadását abban a munkavállalóval igazoltatta, ragasztja be a dolgozó AM könyvébe a közteherjegyet, és azt aláírásával felüljegyzi. Ha a felek több egymást követő napi foglalkoztatásban előre írásban megállapodtak, akkor az utolsó munkanap végén kell a közteherjegyet beragasztani. Ez lehet akár a jelenleg érvényes szabályok szerinti ötödik nap is. Mi van, ha kitöltöm és nem jön be a munkavállaló dolgozni? Ilyenkor természetesen nem valósul meg a foglalkoztatás. Mivel az AM könyv a munkavállalónál van, hiszen azzal ő rendelkezik, a munkáltató a meghiúsult foglalkoztatás tényét abba bejegyezni csak akkor tudja, ha a munkavállalóval később kapcsolatba kerül. A kiskönyvet ki és hol tárolja? A munkavállalónak a könyvét a munkavégzés során magánál kell tartania annak érdekében, hogy egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során lehetőség legyen annak azonnali bemutatására. (Ez benne is van a könyv 6. oldalán vastagon szedve!) Magyarul úgy kell tárolni, hogy egy esetleges ellenőrzéskor abba pótlólag ne lehessen beleírni, az adatokat ne lehessen manipulálni. Milyen jelentési kötelezettség van? A Munkaügyi Felügyelőség felé nincs ilyen. Az alkalmi foglalkoztatásról az APEH felé kell havonta bevallást készíteni. Mi vonatkozik a Romániából Magyarországon idénymunkára foglalkoztatni kívánt munkavállalókra? Külföldi állampolgárok alkalmi mezőgazdasági idénymunka esetén kaphatnak lehetőséget alkalmi foglalkoztatásra. Ehhez nekik is ki kell váltani a rájuk érvényes AM könyvet. A foglalkoztatási szabályok igazából rájuk is hasonlóak, mint a magyar állampolgárokra. A részletes szabályozást szintén az AM könyvben megtalálják a foglalkoztatók. Ezt célszerű nagyon részletesen tanulmányozni. Ezen túlmenően természetesen lehetőség van az egyéni munkavállalási engedély megszerzése mellett, munkaszerződéssel is foglalkoztatni külföldi állampolgárokat. APEH nélkül nem megy Szabó György Róbert Szerkesztőségünk utánajárt milyen más kötelezettségek hárulnak a munkáltatókra és a munkavállalókra. Annak az őstermelőnek, magánszemélynek, stb., aki csak hébe-hóba (alkalmanként) foglalkoztat munkavállalót, nem kell benyújtani nyomtatványokat az APEH felé. De annak a munkáltatónak, legyen akár őstermelő is, akinek van állandó alkalmazottja és emellett foglalkoztat alkalmi munkavállalót is, minden hónap 12-éig be kell nyújtani a következő bevallásokat: Először a 0808M számú nyomtatványt minden munkavállalóra, majd a 0808A nyomtatványt kell kitölteni. Adóbevallás Ha önnek az alkalmi munkavállalásból származott csak jövedelme, és az nem éri el 2008-ban éves szinten a 828 ezer forintot, akkor nem kell bevallást készítenie. Amenynyiben alkalmazásban áll, akkor a munkaügyi kirendeltségtől kapott igazolást le kell adni a munkáltatónak.

Jakabszállási HÍRLEVÉL V. évfolyam, 9. szám 2007. szeptember 200,- Ft

Jakabszállási HÍRLEVÉL V. évfolyam, 9. szám 2007. szeptember 200,- Ft A JAKABSZÁLLÁSI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETÉNEK IDŐSZAKI KIADVÁNYA. Jakabszállási HÍRLEVÉL V. évfolyam, 9. szám 200,- Ft FELTÁMADÁS Harmadszorra is feltámadott poraiból a jakabszállási temetőben lévő harang.

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben

TÜRELMESEN vagy idegesen Szabó György Róbert jegyzete a harmadik oldalon

TÜRELMESEN vagy idegesen Szabó György Róbert jegyzete a harmadik oldalon TÜRELMESEN vagy idegesen Szabó György Róbert jegyzete a harmadik oldalon Jakabszállási HÍRLEVÉL VII. évfolyam, 6-7. szám 2009. július-augusztus 200,- Ft A T A R T A L O M B Ó L : G Y E R M E K - J Ó L

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

X. évf. 9. szám 2012. december 200,- Ft

X. évf. 9. szám 2012. december 200,- Ft AZ ÚJ UTCANEVEKET MEGTUDHATJA A NYOLCADIK OLDALON! X. évf. 9. szám 2012. december 200,- Ft Tisztelt falugyűlés, meghívottak! Szabó Mihály polgármester úr beszámolóját az alábbiakban olvashatják, mely 2012.

Részletesebben

VIII. évf. 1. szám. 200,- Ft. Minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk! szebb, ha mi magunk is teszünk érte.

VIII. évf. 1. szám. 200,- Ft. Minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk! szebb, ha mi magunk is teszünk érte. VIII. évf. 1. szám Változik az alkalmi munkavállalás: a növénytermesztési idénymunkák új szabályai 2010. Cikkünk a harmadik oldalon található. januárfebruár Minden út Rómába vezet 200,- Ft Tartalomból:

Részletesebben

Jakabszállási HÍRLEVÉL V. évfolyam, 11. szám 2007. november 200,- Ft

Jakabszállási HÍRLEVÉL V. évfolyam, 11. szám 2007. november 200,- Ft A JAKABSZÁLLÁSI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETÉNEK IDŐSZAKI KIADVÁNYA. Jakabszállási HÍRLEVÉL V. évfolyam, 11. szám 200,- Ft Hepe-hupa 2008-ra! Ezt hozza nekünk az új év meg az ár(am)emeléseket. A Magyar Közút

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Tavasz? Feltámadás! A tartalomból:

Tavasz? Feltámadás! A tartalomból: Alap_Layout 1 2015.03.24. 11:07 Page 1 2015. április Tavasz? Feltámadás! Programajánló április 3. 18.00 óra Péntek Érted! a Művelődési Házban április 3. Húsvéti bál a Tárnoki Szlovák Önkormányzat és a

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 248. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Hajdanvolt falusi közkutak 4. Jogi útmutató

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat!

Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Új városközpont épül a vasútállomásnál Összefogással tegyük szebbé városunkat! Ha az időjárás még nem is mindig enged erre következtetni, de a naptár szerint elérkezett a tavasz. Reméljük, rövidesen az

Részletesebben

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..!

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..! Gondolatok anyák napjára Utólag is sok szeretettel és megbecsüléssel köszönt a szerkesztőség minden édesanyát! Anya - még ha - szülő is mindig anya marad! Gyöngéden ölelő karok és anyaillat. Vajh hány

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007. július

Szecsői Tükör 2007. július Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. június 27-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Anka

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Kanizsa. Állami elemi népiskola helyi jelentõségû épület. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során?

Kanizsa. Állami elemi népiskola helyi jelentõségû épület. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 XVII. évfolyam 3. szám Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett Polgármester jelölt Ábrahámhegy: Jelölt neve és a jelölő szervezet Vella Ferenc Zsolt független Egyéni listás települési önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben