Búcsú Leányfalutól. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Búcsú Leányfalutól. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház"

Átírás

1

2 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Búcsú Leányfalutól A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 1-jétõl 5 év határozott idõtartamra a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatójává nevezett ki. Ez a megbízatásom lejárt, és idén augusztus 1-jétõl a fõpásztorom karcagi plébánosnak nevezett ki. Visszagondolva erre az öt évre sok szép emlék jut eszembe, a kezdeti nehézségekkel együtt. A Király Ernõ atya halála utáni átmeneti állapot, amikor a Házban nem volt papi jelenlét. Feladatom átvételekor az épület elhasználódottsága és lelakottsága már szembetûnõ volt minden vendégünk számára. Az a kérdés is foglalkoztatott: Fel tudok-e nõni kiváló elõdeimhez? Jó lelkigyakorlat-vezetõ lesz-e belõlem? Lesz-e, aki részt akar venni a lelkigyakorlataimon? Miben tudom hozzáadni saját egyéniségemet, miben tudok újat adni? Fiatal, egri egyházmegyés papként érkeztem Leányfalura. Idegenként az idegenben és ismeretlenül az ismeretlenben kezdtem meg az itteni mûködésemet. Az elsõ években azt is nehezen éltem meg, hogy a nevem megjelent az Újember újságban. Aztán szép lassan megváltoztak ezek a belsõ félelmeim. Az vezérelt, hogy az Úr Jézus segédmunkása vagyok, addig, ameddig Õ akarja. A Lelkigyakorlatos Ház olyan lelkierõmû, ahol a lelkigyakorlatozók feltöltõdnek a mindennapi keresztény életre. Én, mint lelkivezetõ is mindig kaptam, minden egyes lelkigyakorlattól és lelkigyakorlatozótól valami pluszt. Az idõ és a távolság megnemesíti és megszépíti az ott töltött éveimet. Most látom, hogy mennyi kiválósággal és értékes emberrel ismerkedhettem meg az Önök személyén keresztül. Az Ország minden részében vannak kedves lelkigyakorlatozók, ismerõsök. Köszönöm a szeretetüket, imáikat és a bizalmukat, amivel megajándékozottnak érezhettem magam. A Ház igazgatójaként nemcsak a lelkigyakorlatok vezetése, tartása és segítése volt csak a feladatom, hanem a Lelkigyakorlatos Ház irányítása, gondjainak megoldása. Természetesen a Ház dolgozóival együtt oldottuk meg a nehézségeket és együtt dolgoztunk a feltételek javulásáért. Köszönöm az õ segítségüket és együttmûködésüket. Akik rendszeresen részt vettek lelkigyakorlatokon, azok látták és remélhetõleg érzékelik a pozitív változást, még akkor is ha nem mindig minden tökéletes. Az elmúlt években képességeinknek és lehetõségeinknek megfelelõen igyekeztünk a problémákat fontossági sorrendben megoldani. 2

3 Hírlevél 2010/1 Külön szeretném kiemelni, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére öt év alatt a lelkigyakorlatozók száma másfélszeresére emelkedett, bár az eltöltött éjszakák számában az utóbbi évben kis megtorpanás tapasztalható. Nem elhanyagolható a Lelkigyakorlatos Ház életében, hogy az elmúlt 5 év során nagyon sok paptestvér tartott lelkigyakorlatot a házban. Az Õ segítségükkel sikerült, hogy a lelkigyakorlatok a hívek lelkiéletének elmélyítésére, ismereteik gazdagodására, a közösségek formálására és megerõsítésére is szolgáltak. Ezúton szeretném a Püspöki Konferencia fõtisztelendõ tagjainak is megköszönni azt a lehetõséget, hogy ebben a központi intézményben az egész Magyar Katolikus Egyház lelki megújulásáért szolgálhattam. Ennek révén én is szinte állandóan tanultam. Úgy érzem, hogy sokat fejlõdtem, és nemcsak lelkiekben, hanem több irányban is gazdagodtam. Az igazgatói feladataim kapcsán intézményirányítási és gazdálkodási tapasztalatra tehettem szert, amit minden bizonnyal hasznosítani tudok majd a további szolgálatom során. Nagy szeretettel és hálatelt szívvel köszönök el Önöktõl, kérve az imájukat, hogy az új szolgálati helyemen is méltó módon építhessem az Isten Országát. Bízom abban, hogy talán lesz még arra lehetõségem, hogy egy-egy lelkigyakorlaton találkozhassam Önökkel. A Lelkigyakorlatos Ház baráti körének és a Hírlevél minden egyes olvasójának sok erõt, kegyelmet és nagyon jó egészséget kívánok. Arra kérem Önöket, hogy a Lelkigyakorlatos Ház munkáját, mûködését továbbra is támogassák. Kérem, az Úristent áldja meg a Lelkigyakorlatos Házat az új igazgatóval és dolgozóival, hogy minél több lelkigyakorlatozó újíthassa meg keresztény életét. Gulyás Zsolt volt igazgató, karcagi plébános 3

4 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Beköszöntõ A nevem: Szilágyi János, a Hajdú-Bihar megyei Nyíradony városban születtem, az általános iskolát ott végeztem el. Ezt követõen a kecskeméti Piarista Gimnáziumba nyertem felvételt. Érettségi után két év katonaság következett Lentiben. Teológiai tanulmányaimat Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskolán kezdtem meg, majd két év elvégzése után Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattam (akkor még Római Katolikus Hittudományi Akadémiának hívták) ben Budapesten a Rózsák terei görög katolikus templomban kötöttem szentségi házasságot Dr. Meskó Gyopárka gyermekorvossal Ft. Dr. Keresztes Szilárd püspök úr esketett bennünket -, majd ezt követõen, ugyanott Ft. Dr. Timkó Imre püspök úr szentelt föl áldozópappá. Két gyermekünk van és most már két kicsi fiú unokánk is. Szolgálati helyeim az Úr szõlõjében: Rakacaszend, Miskolc-belváros, Máriapócs, Szabolcsveresmart, Miskolci Karmelita Templom és Rendház, Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és október 1.-ig a Hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, rövid nevén: Szent Bazil Oktatási Központ igazgatójaként tevékenykedtem, mely közös igazgatású több célú közoktatási intézményhez hozzátartozik még egy tangazdaság is, 20 hektár földdel. Papi szolgálatom alatt a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán német szakos nyelvtanári diplomát, majd a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetõ és pedagógus szakvizsga diplomát szereztem október 1.-tõl Eminenciás és Fõtisztelendõ Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úr a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatójává nevezett ki. Ez a kinevezés számomra nemcsak az igen nagy megtiszteltetésnek és a bizalomnak, hanem egyúttal a rendkívül komoly kihívásnak is jele, hogy maradéktalanul meg tudok-e felelni annak az elvárásnak, amit ezen országos jelentõségû lelki központ igazgatása jelent. 4

5 Hírlevél 2010/1 A nagynevû elõdök és a közvetlen elõdöm kiváló munkáját folytatva a Mindenható áldásával, a Szûzanya pártfogása, oltalma alatt és nem utolsó sorban leendõ munkatársaim segítségével szeretnék eleget tenni a Ház alapítói és jótevõi által kitûzött célok megvalósításának: az MKPK központi intézményeként befogadni a katolikus szerzetesrendek, mozgalmak, lelkiségek és plébániai közösségek lelkigyakorlatozóit, határon innen és túl; a hétköznapok fölgyorsult tempójából kiszakadva, a lélek csendjében felfedezni Isten jelenlétét és rátalálni igazi énünkre; megértõ szívvel és halló füllel közelíteni Isten és embertársaink felé; ápolni érzékünket az imádság, az elmélkedés és a szemlélõdés iránt; az éppen adott élethelyzetben fölkutatni Isten reánk vonatkozó akaratát és ezáltal megalapozni helyes döntéseinket; elmélyülni hitünkben, keresztény ismereteink bõvítésében, Krisztus szavainak megértésében, Isten és embertársaink szeretetében. Csak úgy lehet élõ, csak úgy lehet hiteles az Istenrõl szóló beszédünk, ha szeretetbõl születik. A szeretet Istene meghívott bennünket, így erkölcsünk erre a múlhatatlan szeretetre adott felelet, az életünket pedig úgy foghatjuk fel, mint Istenhez vezetõ utat. S ettõl kezdve már nem a törvény szeretete, hanem a szeretet törvénye irányítja cselekedeteinket. Ettõl kezdve igyekszünk odaadni magunkat annak az örömnek, hogy: megjelent közöttünk üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. /Tit.2,11/ Az emberszeretõ Istenünkhöz vezetõ úton botorkálóknak pedig idõnként szükségük van egy olyan állomásra, egy olyan csendes helyre, ahol nemcsak megpihenhetnek, hanem elmélyülhetnek és töltekezhetnek is. Mindebben szeretnék segítséget nyújtani egyének és közösségek számára a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház külsõ csendjében, lelkünk belsõ csendjének megteremtése természetesen rajtunk múlik. Az elmondottak megvalósításához szeretettel kérem a barátaim, minden eddigi és leendõ munkatársam, paptestvéreim, híveink, a tisztelt Baráti Kör és minden jóakaratú ember imádságát, jóindulatát, bizalmát és támogatását. Szilágyi János igazgató 5

6 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház saját szervezésû lelkigyakorlatai 2010 év vége október 06 (18.00) október 09 (13.00). Stella Leontin atya lelkigyakorlata Isten a történelemben (Sajnos jelentkezést már nem tudunk elfogadni!) október 22 (18.00) október 24 (13.00). Futó Károly atya lelkigyakorlata Érdemes-e élnünk? december 03 (17.00) december 05 (13.00). Adventi imádságaink: a zsoltárok (Jézus imakönyve: a Zsoltároskönyv) A lelkigyakorlat vezetõje: Farkas István piarista (Lupus atya) Az adventi várakozás akkor hiteles, ha csöndes. Ezt biztosítja a lelkigyakorlat. Csak így, mindent félretéve készülhetünk fel méltón az ég és a föld Urának fogadására. Egy hétvégét erre igazán érdemes rászánni. Az elõadások és a csendes elmélyülés mellett az ima területén átélt személyes örömeinket-bánatainkat, sikereiket-kudarcainkat is megosztjuk egymással. Természetesen lehetõséget biztosítunk a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Egy film kapcsán betekintünk egy kolostor életébe, ahol a szerzeteseket a zsoltárok és a Jézus-ima formálják. Remélem, a hétvégén sokan megismerik, megszeretik a zsoltárokat. Negyvenhárom éves szerzetesi tapasztalatom alapján biztos vagyok abban, hogy a zsoltárokban mindenki csodálatos eszközt talál szíve rejtett gondolatainak formába öntéséhez. Hitelesen állítom, hogy álarcaink összetöréséhez, kudarcaink feldolgozásához, az Istennel való bensõséges kapcsolat kiépítéséhez annyi segítséget semmi más nem nyújt, mint a Zsoltároskönyv. Amilyen az advented, olyan a karácsonyod december 22 (18.00) december 24 (13.00). Karácsonyi lelkigyakorlat december 24 (13.00) január 02 (13.00). ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG! Konferenciák, továbbképzések lebonyolítását is vállaljuk! Várjuk diák-és kiránduló csoportok jelentkezését is! JELENTKEZÉS: Tel.: Web: Levélcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 141. OTP BANK:

7 Hírlevél 2010/1 Reményik Sándor: AKAROM Akarom: fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, Lépcsõ, min felhalad valaki más, Ekevas, mely mélyen a földbe ás, Ám a kalász nem az õ érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, De szirmát ki nem bontja a virágnak, S az emberek, mikor a mezõn járnak, A virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendõ, mely könnyet töröl, Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a délibáb, mely megjelen És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, Legyek a délibáb a rónaságon Legyek a vén föld fekete szívébõl Egy mély sóhajtás fel a magas égig, Legyek a drót, min üzenet megy végig És cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, Egyszerû, durván összerótt ladik, Mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír, Míg le nem teszi a mûvész a vonót. 7

8 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház MÓDOZAT NAPIDÍJ (TELJES ELLÁTÁSSAL!) LELKIGYAKORLAT (ÁFA-mentes) Kétágyas (felnõtt): Ft/nap Egyágyas (felnõtt): Ft/nap Diák lelkigyakorlatozó (diákigazolvánnyal!) Ft/nap Egyéb diák (diákigazolvánnyal!) Ft/nap Családokra vonatkozó árak: Egész adagokkal Fél adagokkal Gyermek 3-18: Ft Ft 3 gyermektõl: Ft Ft FELNÕTT KEDVEZMÉNYES ÁR október 1. és május 1. között Hétfõtõl csütörtökig (2 ágyas) Ft Hétfõtõl csütörtökig (1 ágyas) Ft DIÁKSZÁLLÓ Diák lelkigyakorlatozó (diákigazolvánnyal!) Ft Egyéb Diák Teljes Szállás Reggeli Ebéd Vacsora (diákigazolvánnyal!) Ft Ft 630 Ft Ft 950 Ft Elsõ éjszaka után 350 Ft szervízdíj! Minden 16. vendég grátisz! ÜDÜLÉS Bruttó árak, + idegenforgalmi adó: 350 Ft/éj. Üdülési csekkel is! Egyéb Diák Teljes Szállás Reggeli Ebéd Vacsora Kétágyas elhelyezés: Ft Ft 840 Ft Ft Ft Egyágyas elhelyezés: Ft Ft 840 Ft Ft Ft ÁRAINK DECEMBER 31-IG ÉRVÉNYESEK! 8 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház H-2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 141. Tel: 26/ ; Fax: 26/ OTP BANK:

9 Hírlevél 2010/1 Kedves Baráti kör Tag! Szíves támogatását megköszönve szeretném Önt tájékoztatni néhány az elmúlt idõszakban történt változásról és aktualitásról. A legfontosabb, hogy a Szentendre felõli szomszédos telek középsõ részét sikerült a lelkigyakorlatos ház telkéhez csatolni, így errõl az oldalról hosszútávon szavatolt a lelkigyakorlatokhoz nélkülözhetetlen nyugalom. Körbe kerítése után szeretnénk majd egyszer ebbe az irányba kibõvíteni az ebédlõ elõtti parkolót végleg megszüntetve ezzel a parkolással kapcsolatos anomáliákat. Az elõzõ számban megemlített laminált padlózás majdnem teljes mértékben elkészült, beleértve a szálloda rész közösségi termeit és a kiskápolnát is még a B épület szobái vannak hátra. Az elmúlt években megkezdett és kb. 4-5 ütemben tervezett fürdõszobafelújítási munkákból a harmadik ütem elõtt állunk. Fodor Levente (ellátásvezetõ) 9

10 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház John Henry Newman bíboros szeptember 19-én avatták boldoggá John Henry Newman bíborost (London, február 21. Birmingham, augusztus 11.), a Néri Szent Fülöp Oratóriuma angliai alapítóját nyarán átélt istenélménye meghatározó lett egész életére. Oxfordban tanult, 1822-tõl pedig az Oriel College tagja és tanára ben anglikán pappá szentelték, majd az Oxfordi Egyetem Szûz Mária templomának lelkésze lett. Az egyházatyák tanulmányozása egyre közelebb vitte õt a katolikus tanításhoz. Az az elhatározás kezdett érlelõdni benne, hogy a kereszténységet meg kell védeni a kor teológiai liberalizmusa ellen ban egyik alapítója, majd szellemi irányítója lett az Oxford-mozgalomnak, amely irodalmi hadjáratot indított az anglikán egyház megújulása érdekében. Newman ebben a mozgalomban a katolicizmus és az anglikanizmus között közvetítõ irányzat képviselõjeként lépett fel. Könyvei, levélváltásai, beszédei és szellemi hatása hamarosan túlnõtt Oxford város határain, és egész Angliában érdeklõdéssel és kíváncsisággal tekintettek rá, mint tüneményszerû lángelmére tól 1845-ig több mûvet írt az Egyház védelmében, 1841-ben megkísérli bebizonyítani az anglikán és a római egyház tanainak megegyezését, illetõleg az angol egyház tanainak keretében akarja bemutatni a katolikus egyházat. Az anglikán püspökök azonban szembefordulnak ezzel a kísérletével. Az Anglikán Egyházzal szemben ébredt kételye után hat éven keresztül állhatatosan imádkozott és böjtölt a világosságért ban, október 9-én néhány barátjával együtt katolizált. Rómába ment, ahol teológiai tanulmányai után május 31-én Fransoni bíboros pappá szentelte, majd belépett az oratoriánusokhoz ban Birminghamben, majd 1849-ben Londonban is oratóriumot alapított. Tartományfõnök plébánosként teljesen a szegények gondozásának szentelte magát tõl hét éven át az új dublini katolikus egyetem rektora lett, majd visszavonult kolostorába, Birminghambe, ahol elõkelõ családok gyermekeit nevelte és a tudománynak élt. Innét, edgbastoni magányából haláláig õ irányította Anglia szellemi és vallási mozgalmait. A Katolikus Egyház hivatalos képviselõi sokáig bizalmatlanok voltak vele szemben, de XIII. Leó pápa 1879-ben bíborossá nevezte ki, amellyel hazájában tiszteletet és nagyrabecsülést keltett iránta. Életének utolsó éveit szinte teljesen megvakulva élte le, szüntelen a rózsafüzért imádkozva. XIII. Piusz már életében, 1888 végén, az isteni dolgok nagy doktorának, a szellemi rend hatalmas és 10

11 Hírlevél 2010/1 meggyõzõ erejû tanítójának nevezte, halála után pedig még inkább megbecsülték munkásságát. Mûvei számtalan kiadást megértek, és minden nagyobb nyelvre lefordították õket. II. János Pál pápa január 22-én a tiszteletreméltóak közé sorolta, boldoggá avatását szeptember 19-ére tûzték ki. Számára a teológia több volt, mint tudomány, semminek sem tekintette azt személyes vallásosság, az élet megszentelése nélkül. Ez volt személyes istenhitének is a belsõ vezérlõje, ez kapcsolta õt a kinyilatkoztató Krisztushoz, s ez vezette õt, az anglikán papot az általa szeretett közösségbõl abba az Egyházba, ahová az Isten hívta. Newman sokak szerint felülmúlhatatlan, mint a kereszténység és a katolikus egyház apologétája. Az ész és hit harmóniájának eleven képviselõje volt egy olyan korban, amikor ezek ellenmondása szinte dogmája volt a közvéleménynek. Mint teológus nagyon jelentõs indításokat adott dogmatörténeti szemléletével, apologetikus módszerével, a szív szavának, a raisons du coeur -nek (theologia cordis) és az objektív bizonyításnak egybekapcsolása által. Cor ad cor loquitur (a szív a szívhez szól) volt a bíborosi jelmondata, amellyel a vallásos és apologetikus alapszemléletére célzott. Newman nyelve az angol nyelv fejlõdésében Shakespeare óta a legmagasabb fokot jelenti, mûvei az angol irodalom remekmûvei közé tartoznak. Irodalmi munkássága rendkívül nagyméretû volt. Összegyûjtött munkái még életében, között, harminchét kötetben jelentek meg, amit még hat posztumusz kötet követett, köztük a Meditations and Devotions, melyek a keresztény áhítat maradandó kincseivé váltak. Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy vagy, személyesen. Neveden szólít, lát és megért, olyannak, amilyennek teremtett. Tudja, mi él benned, ismeri minden legsajátosabb személyes érzésedet és gondolatodat, adottságaidat és vágyaidat, erõdet és gyöngeségedet; lát örömöd és szomorúságod napján, együtt érez minden reményeddel és viszontagságoddal, osztozik aggodalmaidban és emlékeidben, bontakozó és hanyatló napjaidban; átölel és karjában hord, fölvesz és leültet, olvas vonásaidból, akár nevetésbe, akár sírásba hajlanak, akár egészségtõl duzzadnak, akár betegségben hervadoznak; gyöngéden tekint kezedre és lábadra, figyel hangodra, szíved dobogására, leheletedre is. Nem szereted magad jobban, mint Õ szeret téged, nem riadhatsz vissza jobban a szenvedéstõl, mint amennyire Õ szenved, hogy viselned kell; és ha mégis rád szakadt, akkor mintha magad mérted volna magadra, ha van benned üdvösségre vivõ bölcsesség. John Henry Newman 11

12 LELKIGYAKORLATOK, CSOPORTOK ÕSZ-TÉL szeptember Belvárosi foplébánia nagycsaládosai (Bp.) szeptember Katolikus Alkoholmentõ Szolgálat szeptember Molnár István atya meghirdetett lelkigyakorlata szeptember Házasok (Szentendre) szeptember Pálos szerzetesek szeptember Szt. László Középiskola tanári kara (Baja) szeptember Zugligeti Plébánia fiatal házas csoportja (Bp.) szeptember Családpasztorációs Papi Konferencia szeptember Pálos szerzetesek szeptember Cursillo október október október 05. Piarista Gimnázium diákjai (Bp.) Szent Anna Katolikus Ált. Isk. tanári kara (Szany) Kolping értekezlet október Stella Leontin atya lelkigyakorlata október KPSZTI október Zugligeti Plébániai felnott csoportja (Bp.) október Érdy János Honismereti Egyesület (Leányfalu) október Keresztény pszicho-dráma csoport október Világban Élõ Karmeliták október Tömõ u. Plébánia meghirdetett lelkigyakorlata (Bp.) november Keresztény Élet Közösség november Cursillo november MKPK ügyvédei november Diakónusok november Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november Emmanuel közösség november Szent Benedek Ált. Isk. és Gimn. diákjai (Bp.) november Katolikus Alkoholmentõ Szolgálat november Cursillo december Farkas István piarista meghirdetett lelkigyakorlata december 04. Lehel téri plébánia (Bp.) december Templomos Lovagrend december Karácsonyi lelkigyakorlat december Plébániai diákcsoport (Murakeresztúr)

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ahol szeretet, ott van Istenünk!

Ahol szeretet, ott van Istenünk! Hírlevél 2009/2 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Leányfalu a Dunakanyar egyik ékessége számunkra egyet jelent a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házzal. Azzal a házzal, ami mellett az ismeretlen környéken

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS HITVALLÁSOM Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Móricz Zsigmond Hálát adok

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Szilágyi János igazgató

Kedves Olvasó! Szilágyi János igazgató Kedves Olvasó! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Olvasónkat a 2011. évi első félévi Hírlevelünk hasábjain. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia erre az esztendőre a Család Évét hirdette

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

de colores Tamás atya köszöntése és búcsúztatása VÁROSMISSZIÓ "Reményt és jövõt adok nektek". az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

de colores Tamás atya köszöntése és búcsúztatása VÁROSMISSZIÓ Reményt és jövõt adok nektek. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Tamás atya köszöntése és búcsúztatása "A világnak Krisztus kell " VÁROSMISSZIÓ Budapest 2007. szeptember 16-22. Küldetésünk van! Örömteli keresztény

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A változó jogi környezet új kihívásai P R O G R A M

A változó jogi környezet új kihívásai P R O G R A M A változó jogi környezet új kihívásai című konferencia előzetes P R O G R A M 2014. november 20-21. Hotel DIVINUS*****, Debrecen 2014. november 20. csütörtök 10.00-11.00 Regisztráció, reggeli kávé és sütemény

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa Irodalom - 15 - http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf Platón: Phaidón, in: Platón összes művei, Európa, Bp., 1984, I. kötet,1019-1121. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in: A

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben