Búcsú Leányfalutól. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Búcsú Leányfalutól. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház"

Átírás

1

2 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Búcsú Leányfalutól A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 1-jétõl 5 év határozott idõtartamra a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatójává nevezett ki. Ez a megbízatásom lejárt, és idén augusztus 1-jétõl a fõpásztorom karcagi plébánosnak nevezett ki. Visszagondolva erre az öt évre sok szép emlék jut eszembe, a kezdeti nehézségekkel együtt. A Király Ernõ atya halála utáni átmeneti állapot, amikor a Házban nem volt papi jelenlét. Feladatom átvételekor az épület elhasználódottsága és lelakottsága már szembetûnõ volt minden vendégünk számára. Az a kérdés is foglalkoztatott: Fel tudok-e nõni kiváló elõdeimhez? Jó lelkigyakorlat-vezetõ lesz-e belõlem? Lesz-e, aki részt akar venni a lelkigyakorlataimon? Miben tudom hozzáadni saját egyéniségemet, miben tudok újat adni? Fiatal, egri egyházmegyés papként érkeztem Leányfalura. Idegenként az idegenben és ismeretlenül az ismeretlenben kezdtem meg az itteni mûködésemet. Az elsõ években azt is nehezen éltem meg, hogy a nevem megjelent az Újember újságban. Aztán szép lassan megváltoztak ezek a belsõ félelmeim. Az vezérelt, hogy az Úr Jézus segédmunkása vagyok, addig, ameddig Õ akarja. A Lelkigyakorlatos Ház olyan lelkierõmû, ahol a lelkigyakorlatozók feltöltõdnek a mindennapi keresztény életre. Én, mint lelkivezetõ is mindig kaptam, minden egyes lelkigyakorlattól és lelkigyakorlatozótól valami pluszt. Az idõ és a távolság megnemesíti és megszépíti az ott töltött éveimet. Most látom, hogy mennyi kiválósággal és értékes emberrel ismerkedhettem meg az Önök személyén keresztül. Az Ország minden részében vannak kedves lelkigyakorlatozók, ismerõsök. Köszönöm a szeretetüket, imáikat és a bizalmukat, amivel megajándékozottnak érezhettem magam. A Ház igazgatójaként nemcsak a lelkigyakorlatok vezetése, tartása és segítése volt csak a feladatom, hanem a Lelkigyakorlatos Ház irányítása, gondjainak megoldása. Természetesen a Ház dolgozóival együtt oldottuk meg a nehézségeket és együtt dolgoztunk a feltételek javulásáért. Köszönöm az õ segítségüket és együttmûködésüket. Akik rendszeresen részt vettek lelkigyakorlatokon, azok látták és remélhetõleg érzékelik a pozitív változást, még akkor is ha nem mindig minden tökéletes. Az elmúlt években képességeinknek és lehetõségeinknek megfelelõen igyekeztünk a problémákat fontossági sorrendben megoldani. 2

3 Hírlevél 2010/1 Külön szeretném kiemelni, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére öt év alatt a lelkigyakorlatozók száma másfélszeresére emelkedett, bár az eltöltött éjszakák számában az utóbbi évben kis megtorpanás tapasztalható. Nem elhanyagolható a Lelkigyakorlatos Ház életében, hogy az elmúlt 5 év során nagyon sok paptestvér tartott lelkigyakorlatot a házban. Az Õ segítségükkel sikerült, hogy a lelkigyakorlatok a hívek lelkiéletének elmélyítésére, ismereteik gazdagodására, a közösségek formálására és megerõsítésére is szolgáltak. Ezúton szeretném a Püspöki Konferencia fõtisztelendõ tagjainak is megköszönni azt a lehetõséget, hogy ebben a központi intézményben az egész Magyar Katolikus Egyház lelki megújulásáért szolgálhattam. Ennek révén én is szinte állandóan tanultam. Úgy érzem, hogy sokat fejlõdtem, és nemcsak lelkiekben, hanem több irányban is gazdagodtam. Az igazgatói feladataim kapcsán intézményirányítási és gazdálkodási tapasztalatra tehettem szert, amit minden bizonnyal hasznosítani tudok majd a további szolgálatom során. Nagy szeretettel és hálatelt szívvel köszönök el Önöktõl, kérve az imájukat, hogy az új szolgálati helyemen is méltó módon építhessem az Isten Országát. Bízom abban, hogy talán lesz még arra lehetõségem, hogy egy-egy lelkigyakorlaton találkozhassam Önökkel. A Lelkigyakorlatos Ház baráti körének és a Hírlevél minden egyes olvasójának sok erõt, kegyelmet és nagyon jó egészséget kívánok. Arra kérem Önöket, hogy a Lelkigyakorlatos Ház munkáját, mûködését továbbra is támogassák. Kérem, az Úristent áldja meg a Lelkigyakorlatos Házat az új igazgatóval és dolgozóival, hogy minél több lelkigyakorlatozó újíthassa meg keresztény életét. Gulyás Zsolt volt igazgató, karcagi plébános 3

4 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Beköszöntõ A nevem: Szilágyi János, a Hajdú-Bihar megyei Nyíradony városban születtem, az általános iskolát ott végeztem el. Ezt követõen a kecskeméti Piarista Gimnáziumba nyertem felvételt. Érettségi után két év katonaság következett Lentiben. Teológiai tanulmányaimat Nyíregyházán, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskolán kezdtem meg, majd két év elvégzése után Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattam (akkor még Római Katolikus Hittudományi Akadémiának hívták) ben Budapesten a Rózsák terei görög katolikus templomban kötöttem szentségi házasságot Dr. Meskó Gyopárka gyermekorvossal Ft. Dr. Keresztes Szilárd püspök úr esketett bennünket -, majd ezt követõen, ugyanott Ft. Dr. Timkó Imre püspök úr szentelt föl áldozópappá. Két gyermekünk van és most már két kicsi fiú unokánk is. Szolgálati helyeim az Úr szõlõjében: Rakacaszend, Miskolc-belváros, Máriapócs, Szabolcsveresmart, Miskolci Karmelita Templom és Rendház, Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és október 1.-ig a Hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, rövid nevén: Szent Bazil Oktatási Központ igazgatójaként tevékenykedtem, mely közös igazgatású több célú közoktatási intézményhez hozzátartozik még egy tangazdaság is, 20 hektár földdel. Papi szolgálatom alatt a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán német szakos nyelvtanári diplomát, majd a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetõ és pedagógus szakvizsga diplomát szereztem október 1.-tõl Eminenciás és Fõtisztelendõ Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úr a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatójává nevezett ki. Ez a kinevezés számomra nemcsak az igen nagy megtiszteltetésnek és a bizalomnak, hanem egyúttal a rendkívül komoly kihívásnak is jele, hogy maradéktalanul meg tudok-e felelni annak az elvárásnak, amit ezen országos jelentõségû lelki központ igazgatása jelent. 4

5 Hírlevél 2010/1 A nagynevû elõdök és a közvetlen elõdöm kiváló munkáját folytatva a Mindenható áldásával, a Szûzanya pártfogása, oltalma alatt és nem utolsó sorban leendõ munkatársaim segítségével szeretnék eleget tenni a Ház alapítói és jótevõi által kitûzött célok megvalósításának: az MKPK központi intézményeként befogadni a katolikus szerzetesrendek, mozgalmak, lelkiségek és plébániai közösségek lelkigyakorlatozóit, határon innen és túl; a hétköznapok fölgyorsult tempójából kiszakadva, a lélek csendjében felfedezni Isten jelenlétét és rátalálni igazi énünkre; megértõ szívvel és halló füllel közelíteni Isten és embertársaink felé; ápolni érzékünket az imádság, az elmélkedés és a szemlélõdés iránt; az éppen adott élethelyzetben fölkutatni Isten reánk vonatkozó akaratát és ezáltal megalapozni helyes döntéseinket; elmélyülni hitünkben, keresztény ismereteink bõvítésében, Krisztus szavainak megértésében, Isten és embertársaink szeretetében. Csak úgy lehet élõ, csak úgy lehet hiteles az Istenrõl szóló beszédünk, ha szeretetbõl születik. A szeretet Istene meghívott bennünket, így erkölcsünk erre a múlhatatlan szeretetre adott felelet, az életünket pedig úgy foghatjuk fel, mint Istenhez vezetõ utat. S ettõl kezdve már nem a törvény szeretete, hanem a szeretet törvénye irányítja cselekedeteinket. Ettõl kezdve igyekszünk odaadni magunkat annak az örömnek, hogy: megjelent közöttünk üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. /Tit.2,11/ Az emberszeretõ Istenünkhöz vezetõ úton botorkálóknak pedig idõnként szükségük van egy olyan állomásra, egy olyan csendes helyre, ahol nemcsak megpihenhetnek, hanem elmélyülhetnek és töltekezhetnek is. Mindebben szeretnék segítséget nyújtani egyének és közösségek számára a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház külsõ csendjében, lelkünk belsõ csendjének megteremtése természetesen rajtunk múlik. Az elmondottak megvalósításához szeretettel kérem a barátaim, minden eddigi és leendõ munkatársam, paptestvéreim, híveink, a tisztelt Baráti Kör és minden jóakaratú ember imádságát, jóindulatát, bizalmát és támogatását. Szilágyi János igazgató 5

6 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház saját szervezésû lelkigyakorlatai 2010 év vége október 06 (18.00) október 09 (13.00). Stella Leontin atya lelkigyakorlata Isten a történelemben (Sajnos jelentkezést már nem tudunk elfogadni!) október 22 (18.00) október 24 (13.00). Futó Károly atya lelkigyakorlata Érdemes-e élnünk? december 03 (17.00) december 05 (13.00). Adventi imádságaink: a zsoltárok (Jézus imakönyve: a Zsoltároskönyv) A lelkigyakorlat vezetõje: Farkas István piarista (Lupus atya) Az adventi várakozás akkor hiteles, ha csöndes. Ezt biztosítja a lelkigyakorlat. Csak így, mindent félretéve készülhetünk fel méltón az ég és a föld Urának fogadására. Egy hétvégét erre igazán érdemes rászánni. Az elõadások és a csendes elmélyülés mellett az ima területén átélt személyes örömeinket-bánatainkat, sikereiket-kudarcainkat is megosztjuk egymással. Természetesen lehetõséget biztosítunk a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Egy film kapcsán betekintünk egy kolostor életébe, ahol a szerzeteseket a zsoltárok és a Jézus-ima formálják. Remélem, a hétvégén sokan megismerik, megszeretik a zsoltárokat. Negyvenhárom éves szerzetesi tapasztalatom alapján biztos vagyok abban, hogy a zsoltárokban mindenki csodálatos eszközt talál szíve rejtett gondolatainak formába öntéséhez. Hitelesen állítom, hogy álarcaink összetöréséhez, kudarcaink feldolgozásához, az Istennel való bensõséges kapcsolat kiépítéséhez annyi segítséget semmi más nem nyújt, mint a Zsoltároskönyv. Amilyen az advented, olyan a karácsonyod december 22 (18.00) december 24 (13.00). Karácsonyi lelkigyakorlat december 24 (13.00) január 02 (13.00). ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG! Konferenciák, továbbképzések lebonyolítását is vállaljuk! Várjuk diák-és kiránduló csoportok jelentkezését is! JELENTKEZÉS: Tel.: Web: Levélcím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 141. OTP BANK:

7 Hírlevél 2010/1 Reményik Sándor: AKAROM Akarom: fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, Lépcsõ, min felhalad valaki más, Ekevas, mely mélyen a földbe ás, Ám a kalász nem az õ érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, De szirmát ki nem bontja a virágnak, S az emberek, mikor a mezõn járnak, A virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendõ, mely könnyet töröl, Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a délibáb, mely megjelen És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, Legyek a délibáb a rónaságon Legyek a vén föld fekete szívébõl Egy mély sóhajtás fel a magas égig, Legyek a drót, min üzenet megy végig És cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, Egyszerû, durván összerótt ladik, Mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír, Míg le nem teszi a mûvész a vonót. 7

8 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház MÓDOZAT NAPIDÍJ (TELJES ELLÁTÁSSAL!) LELKIGYAKORLAT (ÁFA-mentes) Kétágyas (felnõtt): Ft/nap Egyágyas (felnõtt): Ft/nap Diák lelkigyakorlatozó (diákigazolvánnyal!) Ft/nap Egyéb diák (diákigazolvánnyal!) Ft/nap Családokra vonatkozó árak: Egész adagokkal Fél adagokkal Gyermek 3-18: Ft Ft 3 gyermektõl: Ft Ft FELNÕTT KEDVEZMÉNYES ÁR október 1. és május 1. között Hétfõtõl csütörtökig (2 ágyas) Ft Hétfõtõl csütörtökig (1 ágyas) Ft DIÁKSZÁLLÓ Diák lelkigyakorlatozó (diákigazolvánnyal!) Ft Egyéb Diák Teljes Szállás Reggeli Ebéd Vacsora (diákigazolvánnyal!) Ft Ft 630 Ft Ft 950 Ft Elsõ éjszaka után 350 Ft szervízdíj! Minden 16. vendég grátisz! ÜDÜLÉS Bruttó árak, + idegenforgalmi adó: 350 Ft/éj. Üdülési csekkel is! Egyéb Diák Teljes Szállás Reggeli Ebéd Vacsora Kétágyas elhelyezés: Ft Ft 840 Ft Ft Ft Egyágyas elhelyezés: Ft Ft 840 Ft Ft Ft ÁRAINK DECEMBER 31-IG ÉRVÉNYESEK! 8 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház H-2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 141. Tel: 26/ ; Fax: 26/ OTP BANK:

9 Hírlevél 2010/1 Kedves Baráti kör Tag! Szíves támogatását megköszönve szeretném Önt tájékoztatni néhány az elmúlt idõszakban történt változásról és aktualitásról. A legfontosabb, hogy a Szentendre felõli szomszédos telek középsõ részét sikerült a lelkigyakorlatos ház telkéhez csatolni, így errõl az oldalról hosszútávon szavatolt a lelkigyakorlatokhoz nélkülözhetetlen nyugalom. Körbe kerítése után szeretnénk majd egyszer ebbe az irányba kibõvíteni az ebédlõ elõtti parkolót végleg megszüntetve ezzel a parkolással kapcsolatos anomáliákat. Az elõzõ számban megemlített laminált padlózás majdnem teljes mértékben elkészült, beleértve a szálloda rész közösségi termeit és a kiskápolnát is még a B épület szobái vannak hátra. Az elmúlt években megkezdett és kb. 4-5 ütemben tervezett fürdõszobafelújítási munkákból a harmadik ütem elõtt állunk. Fodor Levente (ellátásvezetõ) 9

10 Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház John Henry Newman bíboros szeptember 19-én avatták boldoggá John Henry Newman bíborost (London, február 21. Birmingham, augusztus 11.), a Néri Szent Fülöp Oratóriuma angliai alapítóját nyarán átélt istenélménye meghatározó lett egész életére. Oxfordban tanult, 1822-tõl pedig az Oriel College tagja és tanára ben anglikán pappá szentelték, majd az Oxfordi Egyetem Szûz Mária templomának lelkésze lett. Az egyházatyák tanulmányozása egyre közelebb vitte õt a katolikus tanításhoz. Az az elhatározás kezdett érlelõdni benne, hogy a kereszténységet meg kell védeni a kor teológiai liberalizmusa ellen ban egyik alapítója, majd szellemi irányítója lett az Oxford-mozgalomnak, amely irodalmi hadjáratot indított az anglikán egyház megújulása érdekében. Newman ebben a mozgalomban a katolicizmus és az anglikanizmus között közvetítõ irányzat képviselõjeként lépett fel. Könyvei, levélváltásai, beszédei és szellemi hatása hamarosan túlnõtt Oxford város határain, és egész Angliában érdeklõdéssel és kíváncsisággal tekintettek rá, mint tüneményszerû lángelmére tól 1845-ig több mûvet írt az Egyház védelmében, 1841-ben megkísérli bebizonyítani az anglikán és a római egyház tanainak megegyezését, illetõleg az angol egyház tanainak keretében akarja bemutatni a katolikus egyházat. Az anglikán püspökök azonban szembefordulnak ezzel a kísérletével. Az Anglikán Egyházzal szemben ébredt kételye után hat éven keresztül állhatatosan imádkozott és böjtölt a világosságért ban, október 9-én néhány barátjával együtt katolizált. Rómába ment, ahol teológiai tanulmányai után május 31-én Fransoni bíboros pappá szentelte, majd belépett az oratoriánusokhoz ban Birminghamben, majd 1849-ben Londonban is oratóriumot alapított. Tartományfõnök plébánosként teljesen a szegények gondozásának szentelte magát tõl hét éven át az új dublini katolikus egyetem rektora lett, majd visszavonult kolostorába, Birminghambe, ahol elõkelõ családok gyermekeit nevelte és a tudománynak élt. Innét, edgbastoni magányából haláláig õ irányította Anglia szellemi és vallási mozgalmait. A Katolikus Egyház hivatalos képviselõi sokáig bizalmatlanok voltak vele szemben, de XIII. Leó pápa 1879-ben bíborossá nevezte ki, amellyel hazájában tiszteletet és nagyrabecsülést keltett iránta. Életének utolsó éveit szinte teljesen megvakulva élte le, szüntelen a rózsafüzért imádkozva. XIII. Piusz már életében, 1888 végén, az isteni dolgok nagy doktorának, a szellemi rend hatalmas és 10

11 Hírlevél 2010/1 meggyõzõ erejû tanítójának nevezte, halála után pedig még inkább megbecsülték munkásságát. Mûvei számtalan kiadást megértek, és minden nagyobb nyelvre lefordították õket. II. János Pál pápa január 22-én a tiszteletreméltóak közé sorolta, boldoggá avatását szeptember 19-ére tûzték ki. Számára a teológia több volt, mint tudomány, semminek sem tekintette azt személyes vallásosság, az élet megszentelése nélkül. Ez volt személyes istenhitének is a belsõ vezérlõje, ez kapcsolta õt a kinyilatkoztató Krisztushoz, s ez vezette õt, az anglikán papot az általa szeretett közösségbõl abba az Egyházba, ahová az Isten hívta. Newman sokak szerint felülmúlhatatlan, mint a kereszténység és a katolikus egyház apologétája. Az ész és hit harmóniájának eleven képviselõje volt egy olyan korban, amikor ezek ellenmondása szinte dogmája volt a közvéleménynek. Mint teológus nagyon jelentõs indításokat adott dogmatörténeti szemléletével, apologetikus módszerével, a szív szavának, a raisons du coeur -nek (theologia cordis) és az objektív bizonyításnak egybekapcsolása által. Cor ad cor loquitur (a szív a szívhez szól) volt a bíborosi jelmondata, amellyel a vallásos és apologetikus alapszemléletére célzott. Newman nyelve az angol nyelv fejlõdésében Shakespeare óta a legmagasabb fokot jelenti, mûvei az angol irodalom remekmûvei közé tartoznak. Irodalmi munkássága rendkívül nagyméretû volt. Összegyûjtött munkái még életében, között, harminchét kötetben jelentek meg, amit még hat posztumusz kötet követett, köztük a Meditations and Devotions, melyek a keresztény áhítat maradandó kincseivé váltak. Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy vagy, személyesen. Neveden szólít, lát és megért, olyannak, amilyennek teremtett. Tudja, mi él benned, ismeri minden legsajátosabb személyes érzésedet és gondolatodat, adottságaidat és vágyaidat, erõdet és gyöngeségedet; lát örömöd és szomorúságod napján, együtt érez minden reményeddel és viszontagságoddal, osztozik aggodalmaidban és emlékeidben, bontakozó és hanyatló napjaidban; átölel és karjában hord, fölvesz és leültet, olvas vonásaidból, akár nevetésbe, akár sírásba hajlanak, akár egészségtõl duzzadnak, akár betegségben hervadoznak; gyöngéden tekint kezedre és lábadra, figyel hangodra, szíved dobogására, leheletedre is. Nem szereted magad jobban, mint Õ szeret téged, nem riadhatsz vissza jobban a szenvedéstõl, mint amennyire Õ szenved, hogy viselned kell; és ha mégis rád szakadt, akkor mintha magad mérted volna magadra, ha van benned üdvösségre vivõ bölcsesség. John Henry Newman 11

12 LELKIGYAKORLATOK, CSOPORTOK ÕSZ-TÉL szeptember Belvárosi foplébánia nagycsaládosai (Bp.) szeptember Katolikus Alkoholmentõ Szolgálat szeptember Molnár István atya meghirdetett lelkigyakorlata szeptember Házasok (Szentendre) szeptember Pálos szerzetesek szeptember Szt. László Középiskola tanári kara (Baja) szeptember Zugligeti Plébánia fiatal házas csoportja (Bp.) szeptember Családpasztorációs Papi Konferencia szeptember Pálos szerzetesek szeptember Cursillo október október október 05. Piarista Gimnázium diákjai (Bp.) Szent Anna Katolikus Ált. Isk. tanári kara (Szany) Kolping értekezlet október Stella Leontin atya lelkigyakorlata október KPSZTI október Zugligeti Plébániai felnott csoportja (Bp.) október Érdy János Honismereti Egyesület (Leányfalu) október Keresztény pszicho-dráma csoport október Világban Élõ Karmeliták október Tömõ u. Plébánia meghirdetett lelkigyakorlata (Bp.) november Keresztény Élet Közösség november Cursillo november MKPK ügyvédei november Diakónusok november Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november Emmanuel közösség november Szent Benedek Ált. Isk. és Gimn. diákjai (Bp.) november Katolikus Alkoholmentõ Szolgálat november Cursillo december Farkas István piarista meghirdetett lelkigyakorlata december 04. Lehel téri plébánia (Bp.) december Templomos Lovagrend december Karácsonyi lelkigyakorlat december Plébániai diákcsoport (Murakeresztúr)

Kedves olvasóink! Isten szeretetének legnagyobb visszhangja. Hírlevél 2015/2. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

Kedves olvasóink! Isten szeretetének legnagyobb visszhangja. Hírlevél 2015/2. Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2015-ös esztendő második félévének elején. Amikor ezeket a sorokat írom, még május van, a Szűzanya hónapja, és valamennyien buzgón sietünk az Istenszülőhöz,

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Szerkesztői levél. Start oldal 2

Szerkesztői levél. Start oldal 2 Tartalom Start oldal 2 S.M.S. 3 Ötvös Károly és Lilla üzenetei Tudtad-e... 3, 5, 9, 13 Eklézsiakövetés Bűn és büntetés a 17. században Kálvin szigora Dekéri Kata esete (L)élek és irodalom 4 Egy mély sóhajtás

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám 2006. Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 4. szám, 2011. szeptember Megújulni Krisztus arcát szemlélve Július 31-én, vasárnap a Porciunkula-búcsúi

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból December közepén, mikor a téli

Részletesebben

AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!

AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP! AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP! Összeállította: Juhász Éva Előszó: Kocsis Fülöp Sajtó alá rendezte: Szabó Sándor Lektorálta: Dr. Seszták István Korrektúra: Szopkó Bernadett Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye 4400

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007

KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007 KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007 KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997 2007 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2007 KPSZTI, 2007 ISBN 978 963 87636 0 0 Ajánlás Bajzák Erzsébet

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

TaníTs minket! 2013. tavasz

TaníTs minket! 2013. tavasz Taníts minket! 2013. tavasz Az irgalmasság cselekedetei Valakinek ezt mondani: Hozzám tartozol. Neveden szólítalak: az enyém vagy. (Iz 43,1) Meghallgatlak. Meghallgatom, és azt mondom: Ez az én népem!

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben