kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 2. szám május Nagyszabású termálprojekt a Bökényben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 2. szám 2011. május Nagyszabású termálprojekt a Bökényben"

Átírás

1 Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 2. szám május Nagyszabású termálprojekt a Bökényben Földünk fosszilis nyersanyagkészlete rohamosan csökken, az energiaárak az egekbe szökne. Egyre inkább a zöld, megújuló energiaforrások kerülnek előtérbe. Városunk vezetése is arra törekszik, hogy növeljük energiafüggetlenségünket, és minél nagyobb hatékonysággal használjuk ki a Csongrád alatt megbúvó termálvizet. Városunkban jelenleg a Bökényi városrészben egy fűtési termálkútból 356 ezer m 3 termálvizet és a Gyógyfürdőben egy ásványvizes termálkútból 140 ezer m 3,,gyógyvizet termelnek ki. Előbbiből a bökényi városrész intézményeiben körül-belül 28 ezer GJ-nyi hőmennyiség hasznosul, az Egészségturisztikai konferencia Mindenki ismeri az unalomig ismételt közhelyet, miszerint az ember legfőbb kincse az egészség. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy egészségünk megőrzése érdekében mik a legjobb és legkellemesebb módok, amik közül választani lehet. utóbbi vize pedig a Gyógy- és Strandfürdő fürdőmedencéibe kerül. Folytatás a 2. oldalom A helyes táplálkozásnak, testi- és szellemi jólétnek már több évszázados tradíciói vannak az országban; elég, ha csak a budai vagy pécsi fürdőkre gondolunk. Régiónk szerényebb hagyományokkal rendelkezik e téren, ezért is számított nagy megtiszteltetésnek, hogy városunkban rendezték május 12-én a nemzetközi egészségturisztikai konferenciát Az egészség kultúrája címmel. Folytatás a 3. oldalom A tartalomból: Vállalkozásbarát környezet az Ipari Parkban Infrastrukturális fejlesztés a vállalkozások körülményeinek javításáért 2. oldal Tájékoztató az ügyfélkapuról Minden, amit a gyors, kényelmesebb ügyintézés érdekében tudni érdemes 4-5, oldal Nem született döntés a testületi ülésen Nem jutottak döntésre a városatyák, továbbra is függőben a Széchenyi sorsa 5. oldal Közösen szedte a szemetet a város apraja-nagyja Az országos TEszedd mozgalom keretében megmozdult a város 7. oldal Bajnokok a csongrádi gyermek- és serdülő vízipólósok! Feltámadóban a csongrádi vízilabdasport? 11. oldal 2011/I. 2. szám Csongrádi Hírek 1

2 Vállalkozásbarát körülmények az Ipari Parkban Egészségturisztikai konferencia Gyovai Gáspár alpolgármester (a kép jobb szélén) a kivitelezőkkel Kedvezőbb környezet várja a Az Önkormányzat A Csongrádi Környezetvédelmi Ipari vállalkozókat az Ipari Parkban. Park Kilencven éves lett Pali bácsi Nagy ünnepre gyűltek össze a Piroskavárosi Idősek Otthonában: kilencvenedik születésnapján köszöntötték Békési Pált, az otthon egyik lakóját. Pali bácsi hajlott kora ellenére máig megőrizte szellemi frissességét, nagy örömmel fogadta szerettei és az otthon lakóinak és dolgozóinak köszöntést, akik versekkel és kedvenc nótáival kedveskedtek neki. Az önkormányzat részéről Dr. Kőrösi Tibor polgármester és Ökrösné Justin Zsuzsanna anyakönyvvezető köszöntötték a jeles alkalmon Pali bácsit. A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy generációnk elengedhetetlen kötelessége az idősek ápolása, gondozása és megbecsülése, hiszen ők voltak azok, akik megteremtették mindazt, amiben mi most élünk. Kőrösi Tibor ünnepi szavai után átadták Csongrád Város Önkormányzatának ajándékait, és egy emléklapot, Magyarország Kormányának gesztusát az idősek felé. infrastrukturális fejlesztése (DAOP-1.1.1/A ) című pályázat keretein belül növeli a terület gáz-ellátottságát. Ez az iparterület további fejlődését szolgálja, hiszen vannak olyan területek, amiket az Önkormányzat beruházások, betelepülő vállalkozások számára értékesíteni kíván. A gáz-ellátottság fejlesztése jelentősen növeli a Park infrastrukturális színvonalát, mivel a jövőben betelepülni szándékozó cégeknek Nagyszabású termálprojekt a Bökényben már nem kell szembenézniük közművesítés gondokkal. Ezenfelül az áramellátás kapacitásbővítése is megtörténik, ami által magasabb színvonalon lehet kiszolgálni az jelenleg is itt működő vállalkozásokat, s így nem jelent majd gondot a jelentkező áramigény-többlet igény sem, ha új beruházók költöznek az Ipari Parkba. Az említett pályázaton belül a csapadékvíz elvezetés, valamint a közvilágítás is kiépült. Közel az egyezség a tűzoltókkal Újabb terheket ró országszerte az önkormányzatokra a tűzoltók túlmunkadíjának kötelező kifizetése. Hazánk 2004-es Európai Unióhoz történő csatlakozásával a tűzoltók munkaidejét a korábbi 54 óráról 48 órára csökkentették túlórákkal együtt. Az ezen felül végzett munkát a kormányszintű állásfoglalás értelmében az önkormányzatoknak 2008-ig nem volt kötelező kifizetni túlmunkadíjként. A korábban félreértelmezhető jogszabályi környezet idén egyértelműbbé vált, az állam rendeletben kötelezi az önkormányzatokat a tűzoltók túlóráinak kifizetését az év végéig. Csongrád Város Önkormányzata a minél hamarabbi egyezség érdekében tárgyalásokat kezdeményezett a város tűzoltóival. Az érdekegyeztető tárgyalások még zajlanak, de a lánglovagok fellélegezhetnek, úgy tűnik, közel a megegyezés. M. A. Folytatás az 1. oldalról A Művelődési Központ Magyar Király dísztermében tartott egész napos előadássorozatot Szabóné Csépe Erzsébet, a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. ügyvezetőjének köszöntője után Dr. Kőrösi Tibor, Csongrád város polgármestere nyitotta meg. Beszédében kitért arra, hogy Csongrád helyzetét felértékeli, hogy városunk szolgálhat egy ilyen rangos konferencia helyszínéül. A polgármester hangsúlyozta, hogy az egészségturizmus más gondolkodásmódot igényel, ennek az új típusú hozzáállásnak volt az első lépése az egészségturisztikai klaszter létrehozása. Arról, hogy az említett tudás szaporodjon, a konferencia neves előadói gondoskodtak. A délelőtt folyamán Dr. Ruszinkó Ádám, az Euro Spa turisztikai igazgatója tartott előadást az egészségipar kultúrájáról, majd Gulyás Péter, a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi regionális marketing igazgatója mutatta be az egészségturizmus marketingjének lehetőségeit. Dr. Gömör Béla egyetemi tanártól a vízgyógyászat történetét ismerhettük meg, ezt követően Dr. Ákoshegyi György, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a fürdők történetébe nyújtott bepillantást. A délelőtti előadások levezető elnöke Dr. Albel Andor, a Dél-alföldi energiákat olyan alapvető igényeket kielégítő szolgáltatások terén kell alkalmaznunk, mint az élelmiszertermelés, energiagazdálkodás vagy a gyógyítás. Dr. Ruszinkó Ádám hangsúlyozta, a beruházásokkal előbb a gazdaságot kell élénkíteni, majd csak utána szökőkutakat építeni. Egy könnyű ebéd után Dr. Pap Gabriella, Csongrád város alpolgármesterének elnöksége alatt folytatódott az előadássorozat. Sarnyai Károly, a magyarkanizsai CNESA Oktatási Művelődési Központ igazgatója tartott előadást Ép testben, ép lélek címmel, majd Dr. Albel Andor ismertette az Alföld Spa brand megszületését. A Vajdasági Egészségturisztikai klaszter igazgatója, Pálinkás József a vajdasági Spa klasztert, és a magyarországi és vajdasági klaszter-építési különbségeit ismertette, majd utolsó előadóként Dr. Herczeg Zita mutatta be a Hungaromed klasztert, ami az egészségipart és a turizmust kapcsolja össze. Az előadások végén Dr. Pap Gabriella alpolgármester összegezte a hasznos szakmai nap tapasztalatait. A prezentációkból kiderült, hogy a települések együtt, összefogással, klaszterekbe szerveződve nagyobb sikereket érhetnek el, mint külön-külön. Az Egészségturisztikai konferencia zárórendezvényeként nyílt meg a fiatal vajdasági festő, Tóth-Kovács József kiállítása. A zentai születésű művész festményeit június 3-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Művelődési Központ és Városi Galériában. Ismerek egy szeretnivaló várost Csongrád éveken át kereste önmagát, megpróbálta megtalálni önálló arcát, kiugrási lehetőségeit. Az, hogy a mostani városvezetésnek van egyfajta világos, előre megtervezett koncepciója, jó első lépésnek tűnik. Azonban a sikerhez vezető úton ezeket a lépéseket segítenünk kell: Önöknek, nekünk, mindannyiunknak. Városunk elindult egy irányba, próbál nyitni az egészségturizmus és a környezetbarát energiák felhasználása felé. Ezek az elképzelések azonban nem válhatnak valóra a város lakóinak támogatása nélkül. Nem újabb anyagi áldozatokról van szó, sokkal inkább egy lelki, mentális segítségről. Gondolkodjunk pozitívabban! Bízzunk abban, hogy nehéz helyzetben lévő városunk szekere kikerülhet a kátyúból, melybe az éveken át tartó egy helyben toporgás, az inkább ne tegyünk semmit, abból baj nem lehet -hozzáállás taszította. Első lépésként az is megteszi, ha rámosolygunk a városba érkező vendégekre az utcán. A pozitív szemlélet pozitív változásokat hoz. Higgyünk együtt Csongrádban! Ahhoz, hogy alkalmazkodni Termál Klaszter elnöke volt. Az tudjunk az új feltételekhez, tudatos értékes szakmai beszámolókból Folytatás az 1. oldalról lskola, Templom utcai Delfin sét követően - valódi gyógyvízként jár, így lesz Csongrád igazán gondolkodásra van szüksé- kiderült, hogy az ország adottsá- Óvoda, Polgármesteri Hivatal, - teljes egészében gyógy- zöld város. günk, hiszen az egészséges életgainak megfelelő stratégiát kell Összesen tehát megközelítőleg Ének-Zenei lskola, Bársony Istászati célokat szolgálva kerül a A kivitelezés jelenleg első ütemódhoz kapcsolódóan nem csak kialakítani. A földjeinkben meg- 500 ezer m 3 termálvíz kerül ván Szakközépiskola és kollé- gyógyfürdő gyógymedencéibe. ménél tart; a bökényi termálkút szezonális igényeket kell kielégíbúvó termálvíz-készlet az, amely kitermelésre, és folyik el részleges giuma, és a városi fürdő) kap- A sikeres projektnek köszön- felújítása, a kút hibáinak kijavítenünk. A környezeti értékeink összekötheti a különböző ipar- hasznosulást követően. csolnak be a termálrendszerbe. hetően a meglévő termálrendtása folyik, amelynek eredmé- és természeti kincseink megfeleágakat, kohéziós erőt biztosítva A városunkban megvalósuló Szintén a tervek között szerepel szer hatékonysága megduplázódik, nyeként a jelenlegi o C-os lő hasznosításához információra, azokhoz. Kitörési lehetőségünk nagyszabású projekt beruházója 1000 fm új szigetelt termál táv- a jelenlegi 1,5 MW-nyi kifolyó termálvíz-hőmérséklet tudásra, tapasztalatra van szük- nem abban rejlik, hogy több a CSOTERM Kft., amelynek vezeték létesítése, tíz új termál termál kapacitás 5 MW-ra fog o C közé emelkedik, bizségünk; ezért is volt szükséges ez mindenhez értünk egy kicsit, többségi tulajdonosa Csongrád hőközpont kialakítása, valamint emelkedni, így a mostani 28 tosítva a tervezett új fogyasztói a konferencia, hogy mindannyiunk hanem abban, hogy egy speciá- Város Önkormányzata. A városvezetés számítógépes diszpécserköz- ezer GJ hőmennyiség 56 ezer hálózat termálenergiával törlió tudása bővülhessen zárta lis területhez nagyon, ez pedig tervei szerint a 150 milpont és telemechanikai távfel- GJ-ra növekedik. Az 500 ezer ténő gazdaságos ellátását. A szavait a polgármester. a termálvíz lehet. A geotermikus főszerkesztő Forint értékű Uniós forrással ügyeleti vezérlőrendszer kiépítése. m 3 /év termálvízből 230 ezer kút felújítása várhatóan június (KEOP) támogatott,,,csongrádi m 3 /év vízmennyiség lehet majd végére befejeződik, addigra TRANSZPORTBETON ÉRTÉKESÍTÉS termál kaszkádrendszer projekt során több építésműveletet ruházási költségű projekt meg- hasznosításának, és a költség- és alakítások kiviteli tervei is, és a Az összesen 415 millió Ft be- megtakarítani. A termálvíz elkészülnek a hőközponti át- Igény szerint mixerautós kiszállítással. Betontermékek értékesítése, kútgyűrűk, járdalapok, aknaelemek (Ø 80-as, 100-as), fognak elvégezni. Felújítják, valósulásával a felújított régi-új energiatakarékos technológia távvezeték-hálózat kiépítésével, szegélyek, átereszek (Ø as). és gyógyvizes kúttá alakítják a termálkútból 56 ezer GJ-nyi bevezetésének köszönhetően valamint a gépészeti munkákkal Közületi és lakossági kiszolgálás, házhozszállítás. bökényi fűtőkutat, és új intézményeket (Batsányi János Gimnosulni összesen 270,5 ezer m 3 sa lesz lehetséges, ami t/ jekt tervezett befejezési ideje az termái hőmennyiség fog hasz- 92o ezer m 3 /év földgáz kiváltá- folytatódik a kivitelezés. A pro- Betonacél értékesítés, igény szerint méretre vágás, megmunkálás Baross Gábor rkp 51., (Körös-torok), 30/ názium és kollégiuma, Kossuth termálvízből, amely a,,lefűté- év Co 2 kibocsájtás-csökkenéssel ez évi fűtési szezon kezdete. 2 Csongrádi Hírek 2011/I. 2. szám 2011/I. 2. szám Csongrádi Hírek 3

3 Tájékoztató az ügyfélkapuról ezen keresztül belépő internetes ügyfeleiket. Az ügyfélkapu létrehozását bármely természetes személy kezdeményezheti. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványt (személyazonosító igazolvány, Adó- és járulék bevallás A regisztrációt követően az APEH honlapjáról le kell tölteni a szükséges nyomtatványt, majd az ügyfélkapun keresztül az adóés járulékbevallás teljes folyamata lebonyolítható. Internetes okmányiroda Az okmányirodában elektronikusan előkészíthető ügyek listája a jövőben bővülni fog, jelenleg az egyéni vállalkozói ügyek kizárólag ügyfélkapun keresztül intézhetők. Személyi és lakcím adatok kiadása A személyi adat és lakcímnyilvántartás olyan közhiteles hatósági nyilvántartás, amely a polgárok személyi és lakcím adatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza. A nyilvántartásból különböző adatigénylő szervezetek részére adatok szolgáltatható ki (pl.: marketing- reklám cél), a polgárnak azonban joga van megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását. E-felvételi Az e-felvételi internetes felsőoktatási jelentkezés, amely teljes értékben egyenértékű a hagyományos (papíralapú) jelentkezéssel. Az e-felvételizőket a jogszabályok, illetve a felsőoktatási intézmények felvételi szabályzatai alapján ugyanazok a jogok illetik, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik a felvételi eljárásban, mint a hagyományos módon jelentkezőket. Az e-felvételi szolgáltatás két nagyobb elemből áll, az elektronikus jelentkezésből, és az azt követő ügyintézésből. OEP szolgáltatások Az ügyfélkapun elérhető szolgáltatások a TAJ szám érvényességének ellenőrzése (TAJ autorizáció), biztosítotti jogviszony lekérdezése, valamint betegéletút lekérdezés. Magánnyugdíjpénztári szolgáltatások Ilyen a magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszony lekérdezése, amely a szolgáltatott adatok jellegénél fogva emelt szintű biztonsági intézkedéseket és ellenőrzéseket követően biztosít hozzáférést az információkhoz. A felsorolt ügycsoportok mindegyikére egyaránt igaz, hogy ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés nem kötődik hivatali ügyfélfogadási időhöz, az ügyfelek szándéka szerint ez megtörténhet hétvégén is, akár a nap 24 órájában. A témában további információ a Kormányzati Portálon, a www. magyaroroszag.hu/ugyfelkapu oldalon érhető el, vagy kérhető személyesen a helyi okmányirodában. Dr. Szubally Brúnó aljegyző Nem született döntés a testületi ülésen, függőben a Széchenyi sorsa útlevél, január 01. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) szükséges. Ezen kívül meg kell adni a szabadon Bár harmincnál is több napirendi pont szerepelt Csongrád Város gondolja, hogy a Széchényi szomszédságában működő óvoda bevonása a pedagógus szakszervezet még januárban elutasította. gyerek iratkozott, majd hatan átjelentkeztek a Piroskavárosi Ál- választott egyedi felhasználói nevét Képviselőtestültének programján, az intézménybe megoldást A polgármester hozzátette: talános Iskolába és az Ének-Zenei Az elmúlt évek kormányzati törekvései közé tartozik a közigazgatás rendszerének korszerűsítése, ezen belül szolgáltató jellegének erősítése. Az új szabályozás következtében a korábbi évtizedekhez képest az és egy elektronikus levélcímet ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez mégis szinte minden figyelem a huszadikra, azaz az általános iskolai beíratásokra irányult. A Polgármesteri jelenthetne az iskola beiskolázási problémáira. Munkahely és iskola nélkül elhal az a városrész tette húsz éve még ötszáz tanulója volt az iskolának, ebben a tanévben már csak 168. Nem most kezdő- Általános Iskolába. Murányi László képviselő ennek kapcsán felvetette a többi ügyfelek jogai bővültek, de ezzel összefüggésben gyakran azt tapasztaljuk, szükséges egyszer használatos Hivatal Díszterme zsú- hozzá beszéde végén. dött az a demográfiai folyamat, iskola felelősségét, a pedagógu- hogy ezen jogok hatékony érvényesítése az ügyfelek részéről nagyobb felkészültséget, tájékozottságot igényel. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy azokról a legfontosabb változásokról, melyek az ügyféli jogokat és kötelezettségeket alapvetően érintik, a helyi újság oldalain rendszeres tájékoztatást adunk, bízva abban, hogy ezzel a csongrádi lakosság számára egyszerűbbé és gyorsabbá válik a hivatali ügyintézés. Az ügyintézést érintő legfontosabb változások közül elsőként szeretnénk szólni az ügyfélkapuról. kódját, melyet követően a folyamatos használathoz létre kell hoznia személyes kódját. A felhasználó több ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti, ezek közül azonban csak az első ingyenes, a második és minden további létestésért, kapunként az folásig telt aggódó szülőkkel, akik kényszerhelyzetbe került amiatt, hogy a Gr. Széchenyi István Általános Iskolához tartozó körzetből mindössze tizenegy leendő elsőst írattak be abba az iskolába. A képviselők majd három órán keresztül vitatták meg az iskola Dr. Kőrösi Tibor válaszában leszögezte, hogy az Önkormányzatnak esze ágában sem volt bezárni az iskolát, a költségvetés során is hét induló első osztálylyal számoltak. A polgármester nehezményezte, hogy az iskola részéről a probléma kiderülése ami miatt nehéz helyzetbe került az iskola. Az pedig, hogy a következő tanévre csak tizenegyen jelentkeztek a Széchenyibe, a szülők döntése volt, nem az önkormányzaté, hatalmi szóval nem lehet a szülőket befolyásolni. Diószegi Franciska, a Humánpolitikai si szolidaritás hiányát, elítélte a gyerekek átcsábítását és a fejvadászatot. Volt Széchenyisként Pap Gabriella személy szerint is sajnálja, hogy ilyen helyzetbe került az iskola. Az alpolgármester az iskola bezárást is cáfolta: ha meg akarták Az ügyfélkapu egy kormányzati elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszer, amely biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság tálon elérhető szolgáltatások automatikus igénybevételét is, ez csupán a kapu ezekhez. A közigazgatás azon szereplői, amelyek általános tételű eljárási illetékkel megegyező összegű regisztrációs díjat kell fizetni, ez jelenleg Ft. A regisztrációs adatok (jelszó, sorsát. A szülők képviseletében Kapus Lászlóné szólalt fel. Beszédében ismertette a kis létszámú osztályok előnyeit, hogy képes fel- után nem keresték meg, ellenben rögtön aláírásgyűjtést indítottak az iskola bezárása ellen, holott ez nem igaz, nem akarják bezárni a Iroda vezetője szerint az előzetes számítások alapján hét első osztály indítása volt lehetséges, ez most sem változott, a volna szüntetni, akkor már a költségvetés tervezetekor megtették volna. Külön kiemelte Csüllögné Balogh Judit intézményvezető lel- igazolása mellett, internetes szolgáltatást is nyúj- felhasználói név, érvényesség) zárkóztatni a gyengébb képességű, Széchenyit. A polgármester által szülők igényeit felmérve, megiskesedését és a Széchenyiért végtálon biztonságosan kapcsolatba léphessenek tanak pl.: a Nemzeti Adó- és megváltoztatása nem minősül to- tanulási nehézségekkel rendelkező kezdeményezett lépést, az óvomerve csak az osztályok eloszlása zett odaadó munkáját. elektronikus közigazgatási Vámhivatal, Miniszter- elnöki vábbi ügyfélkapu létesítésnek. gyerekeket. Kiemelte az iskola érda bevonását, az önkormányzat változott meg. Érdekes ugyan- A hosszas vita után végül sor ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ez alatt nem egy újabb ügyfélszolgálati helyről van szó, hanem a jelen kor szóhasználatával élve egy virtuális térről. Az ügyfélkapu a közigazgatási ügyintézésben egy célszerű és hasznos, könnyen áttekinthető egységes ügymenetet biztosít az interneten keresztül, egyfajta egyablakos ügyintézésként. Alapvető feltétel tehát, hogy rendelkezzünk egy személyi számítógéppel, illetve internet kapcsolattal. Az ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hoznia személyes ügyfélkapuját, ehhez regisztrálnia kell, amit megtehet a helyi okmányirodán. A regisztráció során igazolnia kell személyazonosságát, valamint alá kell írnia egy adatszolgáltatási nyilatkozatot. A személyes ügyfélkapu létrehozása még nem jelenti a por- Hivatal szolgáltatásaikkal az ügyfélkapu mögött várják az Tekintsük át, melyek a leggyakoribb ügyfélkapus szolgáltatások: tékeit, az oktatókertet és az iskolamúzeumot. A szülői közösség úgy is támogatta, és továbbra is támogatja, ezt az ötletet azonban akkor az a tény, hogy az első felméréskor a Széchenyibe tizenhét került a szavazásra arról, hogy induljon-e kis létszámú elsős osztály a Széchenyiben. Öt igen, három nem és négy tartózkodás mellett a testület úgy döntött, hogy nem indít külön osztályt, szeptembertől továbbra is hét elsős osztály kezdi meg tanulmányait. (A több igen szavazat ellenére nem volt meg a kellő többség, az osztályindítás sikeréhez hat igenre lett volna szükség.) A következő szavazás arról döntött, hogy indulhat-e kétkét osztály az Ének-Zenei és a Piroskavárosi Iskolában is. A név szerinti szavazáson szintén nem lettek többségben az igenek: öt igen, öt nem, és két tartózkodás mellett kiderült, hogy szeptembertől nem indulhat mindkét iskolában két osztály. Az, hogy mi lesz a Széchényi sorsa, egy későbbi rendkívüli testületi ülésen fog eldőlni. 4 Csongrádi Hírek 2011/I. 2. szám 2011/I. 2. szám Csongrádi Hírek 5

4 Idén is lesz ingyenes étkezés a rászoruló gyerekeknek Csongrádon 228 gyermek után nyilatkoztak úgy a szülők a Gyermekjóléti Szolgálat felmérése szerint, hogy nyárra igénylik az ingyenes étkeztetést. Mivel ebben az évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megváltoztatta a gyermekétkeztetés finanszírozását, a városnak jócskán a zsebébe kell nyúlnia, hogy a tanév végeztével sem maradjanak éhes szájak mondta el lapunknak Uzsoki Zsuzsanna, a Szociálpolitikai Iroda vezetője. A kapott támogatás valóban rettentően kevés, majdnem az összeg hatszorosát kell még mellétennünk, Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket; A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket. S ha a jelennek halványúl sugára: A régi fény ragyogjon fel honára! Garay János de a gyerekeken nem lehet spórolni. Az ingyenes étkezésre szorulók között sajnos akadnak olyan nehéz helyzetűek, akik más módon nem jutnának hozzá a napi egyszeri meleg étkezéshez. tette hozzá Dr. Kőrösi Tibor polgármester. Akik jelezték igényüket a Gyermekjóléti Szolgálatnál, azokat értesíteni fogják, ezt követően a szülők dönthetik el, hogy gyermekük a térítésmentes Körös-toroki Napközis Táborban, a Gyermekjóléti Szolgálat Táborában, vagy a Síp Iskola ebédlőjében fogyasztja el az ingyenes ebédet. Megújul a csongrad.hu Nemcsak ráncfelvarráson, hanem teljes megújuláson esik át városunk internetes honlapja. A régi, hagyományos programnyelven készített weblap egyrészt nehezen, csak a rendszergazda által volt frissíthető, másrészt nem felelt már meg az egyre változó felhasználói igényeknek. A város vezetése részéről is határozott igény merült fel egy új megjelenésű, színes, tartalmas oldalra, így ma már egy megjelenésében és tartalmában is más oldal fogadja a látogatókat. Az új oldalon rendszeresen megtalálhatók a várost érintő aktuális hírek, események és felhívások, mint ahogyan az önkormányzati hírek és tájékoztatók is. A weblap folyamatos tesztelés alatt áll, és a felhasználói statisztikák alapján nyeri majd el végleges formáját. Ettől függetlenül természetesen az oldal minden funkciója működik, és naprakészen tájékoztatja mind az itt élőket, mind a városunk iránt érdeklődőket. A Művelődési Központ és Városi Galéria is átalakult honlappal jelentkezik. Az új weboldaluk címe: www. csongradmuvkozpont.hu Csongrád Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit, ismerőseit, barátait a Hősök Napja alkalmából tartandó városi megemlékezésre és koszorúzásra, május 29-én, 9 órára az I. világháborús emlékműhöz, ahol megemlékezést mond: Gilicze András református lelkész, közreműködik: a Városi Fúvószenekar. Ezt követően kerül sor a koszorúzásra, majd a II. világháborús emlékmű koszorúzására. Közösen szedte a szemetet a város apraja-nagyja Az országosan meghirdetett TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció keretében megmozdult az egész város, hogy tisztábbá tegye parkjainkat és közterületeinket. Az eseményt Dr. Kőrösi Tibor, Csongrád város polgármestere, és Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. A polgármester beszédében kiemelte az önkéntesség és a környezettudatosság fontosságát. Hozzátette, bízik abban, hogy ennek az akciónak köszönhetően a fiatalok is jobban átérzik az együtt elvégzett munka fontosságát, és később is megőrzik majd a város tisztaságát. Ezt követően mindenki kesztyűt és zsákot ragadott, és nekilátott a szemétszedésnek. Kicsik és nagyok, a város általános- és középiskolásai együtt gyűjtötték a hulladékot. A munkából kivette a részét Magyar Anna megyei elnök, Kőrősi Tibor polgármester, Dr. Pap Gabriella alpolgármester, Dr. Nagy Rusztem jegyző, Bartókné Vincze Zsuzsanna képviselő, és Kiss Attila, a Csongrádi Oktatási Központ Átadásra kész az Ifjúság téri KRESZ-park A belterületi utak felújítása kapcsán merült fel a Rendőrség és az Önkormányzat ötlete, hogy közösen kellene felújítani Környezetvédelmi túra a Nagyrétben igazgatója, valamint az Önkormányzat dolgozói, sándorfalvi és szegedi önkéntesek is. Öszszesen közel háromszázan takarították a város utcáit, parkjait, és az iskolák udvarait. az elhanyagolt állapotban lévő KRESZ Parkot. A meghirdetett Park-renoválásra annyian jöttek össze, hogy munkájukkal szinte az egész város közlekedési tábláit újakra lehetett volna cserélni! Városunk vezetői is megfogták a lapátnyelet, Dr. Kőrösi Tibor, Dr. Pap Gabriella, Gyovai Gáspár, Dr. Nagy Rusztem és az Önkormányzat dolgozói fát ültettek, oszlopokat állítottak. A többiek sem tétlenkedtek, a Mars Magyarország Kft. dolgozói élen jártak a munkában, a Rendőrség munkatársai a közlekedési táblák szakszerű elhelyezését végezték, a Polgárőrök pedig ott segítettek, ahol éppen szükség volt rájuk. A Park későbbi használói, a gyerekek is hozzátették a magukét a munkához, több óvodás- és általános iskolás csoport vett részt a terület megszépítésében. A felújított KRESZ Parkot a május 29-i Városi Gyermeknapon adják át a gyerekeknek egy KRESZ vetélkedővel összekötve, a felnőtteket pedig egy ütközés-szimulátor várja. Az Európai Tanács határozata munkájuk segítségével annyi Az Ének-Zenei Általános Isko- ballonokat, kidobott televíziót, alapján 2011 az Önkéntesség területet tisztítsunk meg az ellában ezt a napot egy kicsit előbb- pet palackot, üveget, gyógysze- Európai Éve. Ennek keretében hagyott hulladéktól, amennyit re hozták. Évek óta hagyomány res fiolákat, de még állatcsapdát a Vidékfejlesztési Minisztérium, csak egy nap leforgása alatt az évi kétszeri hulladékgyűjtés; a is élesre állítva. Egy négy és fél a Közigazgatási és Igazságügyi lehetséges. A program elindításával tavaszit az április elejéhez közeli km-es szakaszon két utánfutónyi Minisztérium és az Önkéntes nőhet az önkéntesség két hétvégén tartották: kibicik- szemetet szedtek össze. A meg- Központ Alapítvány május népszerűsége, tudatosulnak az liztek a Nagyrétbe és a csépai út kezdett munkát szeretnék május 21-én, szombaton, egy egész abban rejlő társadalmi értékek. mentén hulladékot gyűjtöttek. 21-én, a TEszedd városi meg- napos nagyszabású, országos Mindannyian tudjuk, hogy Az iskolából azon a szombaton mozdulás keretében folytatták. hulladékgyűjtési kampányt saját környezetünkről van szó, tíz felsős vállalta ezt a feladatot, Az áprilisi hulladékgyűjtés szervezett. jobbá tétele és védelme rajtunk igazán elszántan. hátterét és a szervezést az egyik A TEszedd 2011 Önkéntesen és az egyéni felelősségvállaláson A gyerekek szembesültek azzal, szülő, Pölös István vállalkozó a tiszta Magyarországért! címmel is. Az akció célcsoportja tekintettel hogy az arra utazók milyen biztosította, műanyag zsákokat, szervezett akció célja, hogy minél a hulladékgyűjtés esetle- sokféle, sokszor előre elkészí- kesztyűket, nagy tároló zsáko- több ember figyelmét felhívjuk ges veszélyhelyzeteire elsőtett, csomagot hagytak ott az kat szerzett be, és az elszállítást a helyes hulladékkezelési sorban a tizennégy esztendőnél út mellett, vagy csak egyszerűen is vállalta a telepére. gyakorlatra, valamint önkéntes idősebb önkéntesek. kidobták az autóból. Találtak Blázsik Gyuláné 6 Csongrádi Hírek 2011/I. 2. szám 2011/I. 2. szám Csongrádi Hírek 7

5 Képünkön: A kisréti alkotók kiállított művei Kisréti művészek A május 11-én, Orosházán rendezett Aranymasni Kulturális Találkozón a Kisréti Otthon lakói is felléptek néptánccal, modern tánccal és mesejáték előadásával. Az ez alaklommal rendezett képzőművészeti kiállításon Doktor István Szabadság című batikolt képével elnyerte a közönségdíjat és a zsűri látvány kategóriában külön jutalmazta. Miklós Mártonné papírmasé képét, Fogarasi Tímea festett üveg képét és Bakai Gabriella virágos textil képét a zsűri külön jutalomban részesítette. Szentmisék és szertartások május 28., óra - Szent József templom, óra - Nagytemplom május 29., 8.00 óra - Szent József templom, 9.00 óra - Csongrád-Bokros, óra - Nagytemplom, ünnepi szentmise, énekel a kiskunkorozsmai Hozsanna Kórus, óra - Nagytemplom május 30. és 31., 7.00 óra - Nagytemplom, igeliturgia máj. 31.-jún. 4-ig, óra - Szent József templom június 1-4-ig, óra - Nagytemplom június 5., 8.00 óra - Csongrád- május 28-tól június 12-ig Bokros, óra - Szent József templom elsőáldozás, óra - Nagytemplom, ünnepi szentmise, l8.00 óra - Nagytemplom június 6-7., 7.00 óra - Nagytemplom, igeliturgia június 7-11-ig, óra - Szent József templom június 8-11-ig, óra - Nagytemplom, június 10., óra - Nagytemplom, Pünkösdi tanári koncert június 12., Pünkösd vasárnap, óra - Nagytemplom, ünnepi szentmise - elsőáldozás Rendőrségi hírek Továbbra is sok feljelentés érkezik a rendőrkapitányságra olyan ügyekben, melyek során szórakozóhelyeken, illetve kocsmákban a sértett őrizetlenül hagyott mobiltelefonját, személyes iratait és készpénzét ismeretlen elkövetők eltulajdonítják. Ezért különösen a közelgő nyári időszakra tekintettel kérjük a lakosságot, hogy szórakozás közben se feledkezzenek meg a vagyontárgyaik, értékeik megóvásáról. Kérjük továbbá a lakosságot a megelőzés érdekében, hogy a közterületen hátrahagyott személygépjárművekben jól látható helyen vagyontárgyakat, pénztárcát, készpénzt, mobiltelefont és egyéb értékes műszaki cikkeket ne helyezzenek el, mivel az bűncselekmény elkövetésének veszélyét hordozza magában. Dr. Hajdú Szilvia r. őrnagy Családi események Született Fűri Krisztián Benett Május 4., 16 óra 31 perc, 3910 g. Sz.: Mancza Robertina Gabriella és Fűri János (Csongrád) Horváth-Kovács Maja Május 9., 22 óra 35 perc, 3150 g. Sz.: Kovács Janka Nóra és Horváth Attila (Csongrád) Mester Dávid Május 13., 19 óra 33 perc, 2980 g. Sz.: Kis Gabriella és Mester Zoltán (Csongrád) Bóka Anna Lili Május 14., 10 óra 40 perc, 3210 g. Sz.: Fodor Ibolya Rózsa és Bóka Tibor (Csongrád) Túri Levente Gábor Május 18., 10 óra 35 perc, 3420 g. sz.: Rácz Tímea és Túri Attila (Csongrád) Házasságkötés Bálint Géza (Békéscsaba, Pongrácz András u. 32). és Száraz-Nagy Hedvig Nóra (Csongrád, Iskola u. 20/A.) Kacz Tamás József (Cece, Csók István u. 38.) és Józsa Ágnes (Budapest, XIII. Hegedűs Gyula u. 5. II/2.) Halálesetek Tápai Péter Pál, Csongrád, Kétágú u. 32/A. Sebestyén István, Csongrád, Szív u szám alatti lakos, Hegykői Péterné Kovács Julianna, Csongrád, Gyöngyvirág u Kapás Sándorné Győri Margit, Csongrád-Bokros, Bokros u. 47. Makai Istvánné Gutpintér Éva, Csongrád, Dob u. 2. Értékteremtés, hagyomány és lehetséges jövő Áprilisban kezdődtek meg az előkészületek az intézményben található helytörténeti múzeum gazdag anyagára építve, az iskolakert adottságait kihasználva, sok-sok kézműves tevékenységgel színesítve a Gr. Széchenyi István Általános Iskolában egy új, korszerű program beindítására. Az elmúlt évtizedekben az általános iskolák tantervi rendszeréből kikerültek a Gyakorlati ismeretek, megszűntek az addig működő iskolai tankertek. Így járt iskolánk kertje is. Milyen lehetőségeket kínál ez az új elképzelés a ma társadalmának? A komplex program egyik eszköze, hogy a jelen felnőtt generációját bevonva a ma gyermekeinek kínál értelmes emberi életet, jövőt. Megismerteti a termőföldet és annak tiszteletét. Kialakítja a munkakultúrát, az együttműködési készséget, szolidaritást. Formálja a személyiséget a tudás munka értékteremtés megélhetés összekapcsolásával. A gyerekek a természetismeret, biológia, kémia és földrajz tárgyak elméleti anyagát közvetlen tapasztalataikkal mélyíthetik el. Valódi kompetencia alapú oktatás valósul meg a természettudományok területén. A megszerzett gyakorlati ismeretek képessé teszik őket arra, hogy akár a mindennapi megélhetésükhöz hozzá tudjanak járulni. Aki gyermekkorában megszokja a hasznos munkát, összekapcsolja a munkát és a megélhetést, ez az igénye vélhetőleg később is megmarad. A gyerekek megtapasztalhatják a minden mindennel összefügg elvét, az ok-okozati összefüggéseket, problémamegoldó technikákat. Az életfeltételek vizsgálatával természeti tapasztalatokhoz jutnak, ökológiai körfolyamatokat tarthatnak fenn. Terveink között szerepel egy olyan oktató és bemutató kert létrehozása, amely nemcsak a széchenyis diákoknak, hanem a város valamennyi óvodásának, iskolásának tudást és értékes, érdekes elfoglaltságot biztosítana. Része lenne többek között egy madárbarát és rovarbarát tanösvény. Kertünk az alkalmazott módszerek miatt alkalmas lenne a biogazdálkodás kultúrájának elterjesztésére. Szögi Márta A Bokrosi Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkában több éve kiemelt szerepet kap a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, melynek egyik formája a tehetségműhely, ahol a tanulók az iskolai keretektől eltérő formában juthatnak új információkhoz. A foglalkozások során a munkaformák és a nevelési stílusok is a gyermekek igényeihez igazodnak, önálló gondolkodásra, valódi kérdések megfogalmazására, egyedi megoldások keresésére ösztönözzük őket. Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt pályázatok révén két tehetséggondozó műhely is működhet az idei tanévben a Bokrosi Általános Iskolában. A osztályosok logikai feladatokkal, a pályázat által vásárolt játékokkal ismerkednek, sakkoznak, illetve az internet segítségével fejlesztik angoltudásukat. Élj egészségesen! Tehetségműhelyek Bokroson A jó idő beköszöntével kipróbálják a digitális fényképezést, illetve számítógépes oktatóprogramokkal töltik a péntek délutánokat. A osztályosok áprilisban kezdik tevékenységüket ők elsősorban digitális tudásukat bővítik: honlapot, blogot készítenek, valamint ízelítőt kapnak a digitális tananyagok használatából. A program során múzeumlátogatás, illetve a Batsányi János Gimnázium robotépítőinek meglátogatása is sorra kerül. A tanulóknak a munka során fejlődnek készségeik, ezen belül nagy teret kap a kreativitás, a kézügyesség, a koncentrációs képesség fejlesztése, a tehetséges tanulók gyenge oldalának fejlesztése. A program fő célja a tehetséges gyerekek egész személyiségének komplex fejlesztése. Leirer Tibor Pünkösdi hangversenyt rendez Május 3-án a csongrádi bemelegítő zenés tornával hangolódtunk Ezután igazi citromból kégyasszunk naponta többször is, Csemegi Károly Könyvtárban rá erre a napra. szült limonádé várta a résztve- és mi az a táplálék, melyből csak a Nagyboldogasszony- a TÁMOP 3,2,11/10/ Ezután öt helyszín várta a vőket, amit otthon is egyszerűen mértékkel csipegethetünk. templomban, 0011 Délibáb programsorozat gyerekeket, melyeket a zegzugos elkészíthetnek majd. Amikor végigjárták az épület- a hátrányos helyzetű csongrádi folyósokon, kalandtúra A második, fogápolásról szóben elhelyezkedő helyszíneket a június 10-én, kistérségben pályázataként a szerűen fedezhettek fel a gyerekek. ló állomáson meghallgatták a gyerekek, a könyvtár udvarán pénteken, órakor Templom utcai Delfin Óvoda Az első helyszín egészséges fogfájós nyuszi történetét, aki sok-sok mozgási lehetősége várt várta a vidám, játékos délelőttre alapanyagokból (zöldségekből, túl sok édességet evett, emiatt rájuk. Volt ott ugró csiga, gólya- a Galli János Alapfokú Művészetoktatási a város nagycsoportosait. A extrudált kenyérszeletekből) ké- elromlottak a fogai. láb, cikk-cakk bújócska, pókhá- Intézmény. napsütötte délelőttön 115 kisgyerek szíthettek a gyerekek maguknak Innen egy puzzle játékokhoz ló, melyben furfangos útvonalon játszott, és hallott érde- egészséges szendvicseket, me- vezettet az út, itt kirakóval eleve- lehetett csak átjutni a túloldalra. A koncerten az intézmény tanárai kességeket, új ismereteket az lyek mókás gyermekarcot ábránítették fel a kirándulás, a moz- Itt minden gyerek kedvére mo- lépnek fel. egészséges életmódról. zoltak. Amikor elfogyasztották a gás, és a kerékpározás örömeit. zoghatott, majd pedig a végén A reggeli gyülekező hangulatát kész falatkákat, tapasztalhatták, A negyedik állomáson a táplálékpiramissal egy hatalmas vonatot alkotva, A belépés díjtalan! a csongrádi Fittnes klub tornászai hogy nem csak esztétikus, színes, ismerkedhettek pergő zenére búcsúztunk el a tették vidámabbá remek bemutatójukkal, látványos, hanem nagyon meg a gyerekek; közösen meg- könyvtártól és egymástól. majd segítségükkel finom is a reformszendvics. beszélték, milyen ételekből fo- Bodák Gyöngyi 8 Csongrádi Hírek 2011/I. 2. szám 2011/I. 2. szám Csongrádi Hírek 9

6 AUTÓBUSZOS ÚT A SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZBA június 11-én (szombaton)19 órakor Tim Rice Andrew Lloyd Webber: JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR rockopera két részben JÉZUS... Bot Gábor JÚDÁS... Kálmán György/Vári-Kovács Péter MÁRIA MAGDOLNA...Kertész Marcella/Molnár Nikolett PILÁTUS...Hüse Csaba/Király Attila KAJAFÁS... Gábor Géza/Barabás Botond ANNÁS... Zelei Gábor HERÓDES... Farkas Gábor/ Ónodi Gábor Továbbá: PÉTER (Dósa Mátyás), SIMON (Kiripolszky Péter/ Kalapács József), ANDRÁS (Jenei Gábor), TAMÁS (Gerner Csaba), MÁTÉ (Gulyás Hermann Sándor), JAKAB (Petőcz András), JÁNOS (Ambruzs Ádám), FÜLÖP (Szatmári Gábor), BERTALAN (Kristóf Dániel), TÁDÉ (Kovács Márton) IDŐSEBB JAKAB (Jászberényi Gábor) 1. PAP (Barabás Botond/Legeza Balázs), 2. PAP (Horváth Gábor), 3. PAP (Molnár Róbert), MÁRIA (Lugosi Claudia), ANGYALOK (Debreczeni Márta, Kenyér Klára, Nádai Bea) Továbbá: Gombos Judit, Sárvári Diána, Deme Gábor, Harna Péter, Kinczel József,Tárnai Attila és még sokan mások Díszlettervező: Csík György Jelmeztervező: Jánoskuti Márta Rendező: Radó Denise Belépőjegyek: I. rendű 3400,- Ft, II. rendű 3150,- Ft III. rendű 3000,- Ft. Az autóbusz 17 órakor indul a csongrádi Taxi-állomástól, a szentesi érdeklődők a Bíróság épületénél csatlakozhatnak a csoporthoz. Az útiköltség (a jelentkezők számától függően): Ft/fő. Jelentkezni május 30-ig a csongrádi Művelődési Központban lehet T: 63/ A belépőjegyek befizetési határideje: június 2. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! Bontásból komplett fürdőszoba eladó Forintért (kazán, vízmelegítő, radiátor, kád, kagylók, WC, bidé, csaptelepek). érd.: 30/ Két éves welsh terrier szuka kutya törzskönyvvel kedvező áron eladó. tel.: 30/ Csongrád-Bökényben jó állapotú, másfél szobás lakás eladó. tel.: 20/ THULE Freeway 968 hátsó ajtóra szerelhető kerékpárszállító három kerékpár számára, és hozzá való adapter eladó. Mindkettő új, bontatlan csomagban. Irányár: Ft. Érd.: 20/ Honda HR-V 1.6, 4x4-es eladó. 5 ajtós, 2001-es, fekete, Black Magic kivitel gallyráccsal. Klíma, 4x elektromos ablak stb. Irányár: 1,85 MFt Érd.: 20/ Csongrádon, a Fő utcán 1. emeleti, 2 szobás lakás eladó. Tel.: 63/ vagy 20/ Impresszum Alapító: Csongrád Város Önkormányzata Kiadó: Csongrádi Városkép Nonprofit Kft Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/ ISSN Nyomda: SILBER-Nyomda Kft / , Apró Akció! HIHETETLEN GYERMEKNAPI AKCIÓ május 27-től május 29-ig (péntek, szombat, vasárnap) a csongrádi uszodában az alábbi gyerek kedvezménnyel várunk benneteket: 16 év alatti gyermekeknek és középiskolás diákoknak ingyenes az uszoda 12 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel látogathatják a fürdőt, a kísérő felnőtt belépő Ft iskola látogatottsághoz érvényes diákigazolvány bemutatása kötelező Szólj a barátoknak, hozd el szüleidet is! Ha a hirdetési szelvényt kitöltve leadja szerkesztőségünkben (Művelődési Központ, Szentháromság tér 8.) most ingyen jelentetjük meg. Következő lapzártánk június 3. Az ezután beérkezett hirdetések a következő számban jelennek meg. A hirdetés szövege: A hirdetés aláírás nélkül érvénytelen. Az aláírást és a lakcímet nem jelentetjük meg. Jogszabályokba és reklámetikába ütköző hirdetéseket nem jelentetünk meg. aláírás, lakcím Nagy érdeklődés mellett indult el a 2011-es évben Csongrád város önkormányzata által szervezett szabadtéri rendezvénysorozat, melyen bárki mindenféle előképzettség és különösebb felkészülés nélkül részt vehet, aki szereti a testmozgást és tenni szeretne az egészségéért. A Városi kocogó klub és a Pharmatan 8x2 keréken kerékpáros túrasorozat olyan testmozgásra kínál lehetőséget minden hónapban egy Bajnokok a csongrádi gyermek- és serdülő vízipólósok! Már a középszakaszon is túl vannak a Csongrádi Városi Vízilabda SE országos bajnokságban nevezett csapatai. A serdülőknek ugyan van még egy lapzártánk után játszott mérkőzése a Szentes ellen, de az eredmény már nem befolyásolja a csoportban elért első helyüket, hiszen 5 ponttal vezetnek. Ezt követően a szezon utolsó hazai és egyben helyosztó gyermekés serdülő mérkőzéseit június 11-én láthatják az érdeklődők Csongrádon. Büszkén jelenthetjük, hogy mindkét korosztály megszerezte csoportjának 1. helyét. Gratulálunk a gyerekeknek! A 98-as születésű csapatunk bajnoksága is véget ért, a fiatalokkal felálló csapatunk az év során egyre összeszedettebb játékkal végül a 6. helyet szerezte meg. A 99-es csapatunk május én Nyíregyházán küzd meg az első helyért, hiszen ők jelenleg vezetik a csoportjukat. Nagyon ígéretes kis csapat, így reméljük sikerül nekik megnyerni a hátralévő négy mérkőzésüket! Mozgással az egészségért alkalommal, ahol a rövidebb távokat a legkisebbektől a legidősebbekig teljesíteni tudják, közösségben végzett, az egészséget megőrző és fejlesztő mozgások formájában (kerékpározás, kocogás, séta). A bátrabbak hosszabb távokat választva próbálhatják ki teljesítőképességüket, növelhetik edzettségüket. Részletes információk a www. csongrad.hu honlapon, vagy a címen kérhetők. Csongrádi evezőssiker Bertus Kitti a Csongrádi Vízügyi SE evezőse megnyerte a Magyar Evezős Szövetség Velencei tavon megrendezésre kerülő válogató versenyének egypárevezős versenyszámát. Ezzel jogot szerzett, hogy korosztálya legjobbjaként, egyéniben ő képviselje az országot a korosztályos nemzetközi versenyeken. Már túl is van az első egyéni nemzetközi versenyén, ahol nagy fölénnyel utasította maga mögé a teljes mezőnyt. Kispályás pünkösdi focikupa Csongrád Város Önkormányzata Pünkösdi Kispályás Labdarúgó Kupát rendez június 11-én délelőtt 9.00 órától a Városi Sporttelepen. Nevezési határidő: június 7. kedd óra Nevezés módja: jelentkezés és a nevezési díj befizetése az alábbi elérhetőségeken: vagy telefonon: 20/ Nevezési díj: 1000 Ft/fő, mely a részvétel mellett feljogosít az esti, Csongrádi-Tiszapart SE által rendezett bálra való belépésre és vacsorára. A rendezők a jelentkezés sorrendjében az első nyolc csapat jelentkezését tudják elfogadni. Ponty-porontyok úszóverseny 2011.május 29-én, vasárnap 16 órától A VÁROSI GYERMEKNAP PROGRAMJAKÉNT Helye: Városi Strand- és Gyógyfürdő (Csongrád, Dob u. 3-5.) m-es, hárompályás, 0,90 m vízmélységű tanmedencéje Rendező: a Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület Támogatók: Csongrád Város Önkormányzata, MSZÚOSZ,CSOMSZISZ Korcsoportok: 2004, 2005 évben és később született fiúk és leányok (amatőr és kezdő úszók) Versenyszámok: 16 m mellúszás fiú, leány 16 m gyorsúszás fiú, leány 16 m hátúszás fiú, leány 4 x 16 m váltóúszás fiú, leány a váltószámokban csak azonos óvoda vagy úszótanoda nevezettjei vehetnek részt Kísérőszám: 3x16 m családi váltó (1 szülő vagy óvónő+2 gyermek) Nevezés: a helyszínen óráig Nevezési díj nincs! előzetesen a telefonon, címen A belépés a gyermekek számára ingyenes, a látogatóknak kísérőjegyet kell venni! Díjazás: a versenyszámok I.-III. helyezettjei érmet kapnak A legtöbb pontot elérő óvoda elnyeri a Legeredményesebb Óvoda kupát! A nefmi Sport Államtitkársága által támogatott kiemelt jelentőségű szabadidősport rendezvénye 10 Csongrádi Hírek 2011/I. 2. szám 2011/I. 2. szám Csongrádi Hírek 11

7 12 Csongrádi Hírek 2011/I. 2. szám

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 3. szám 2011. június Trianonra emlékeztünk

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 3. szám 2011. június Trianonra emlékeztünk Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 3. szám 2011. június www.csongrad.hu Trianonra emlékeztünk A trianoni békediktátum fájó sebet ejtett a magyarság testén. Ez a seb évtizedeken

Részletesebben

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján II. évfolyam 19. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. január Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján www.csongrad.hu A tartalomból: Módosulnak a beiskolázási körzethatárok

Részletesebben

Köszönet a véradóknak

Köszönet a véradóknak Csongrádi Hírek III. évfolyam 66. szám 2013. december Köszönet a véradóknak kéthetente megjelenő közéleti magazin www.csongrad.hu A tartalomból: Közgyűlést tartott a Diákönkormányzat A Batsányi János Gimnázium

Részletesebben

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 13. szám 2011. október Átadták a városi elismeréseket

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 13. szám 2011. október Átadták a városi elismeréseket Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 13. szám 2011. október www.csongrad.hu Átadták a városi elismeréseket A tartalomból: Őszi csekk-szüret Felháborodást okozott a Kommunális

Részletesebben

Őrületes habparty a Fürdőben

Őrületes habparty a Fürdőben Csongrádi Hírek II. évfolyam 21. szám 2012. február Őrületes habparty a Fürdőben kéthetente megjelenő közéleti magazin www.csongrad.hu A tartalomból: Elfogadták a 2012-es költségvetést Szigorú büdzsé biztosítja

Részletesebben

Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai

Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai II. évfolyam 35. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. szeptember Megkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai A pályázat keretében Csongrád Város Önkormányzata a Csongrádtól

Részletesebben

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 6. szám 2011. július Mesés időutazás a Belvárosban

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 6. szám 2011. július Mesés időutazás a Belvárosban Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 6. szám 2011. július www.csongrad.hu Mesés időutazás a Belvárosban Egy forró júliusi hétvégén éledt újjá a kilencvenes években feledésbe

Részletesebben

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 8. szám 2011. augusztus Felejthetetlen négy nap a Körös-toroki Napokon

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 8. szám 2011. augusztus Felejthetetlen négy nap a Körös-toroki Napokon Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 8. szám 2011. augusztus www.csongrad.hu Felejthetetlen négy nap a Körös-toroki Napokon A bulizni és kikapcsolódni vágyók már évek óta tudják:

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Sportos majális szép időben

Sportos majális szép időben II. évfolyam 26. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Az én édesanyám nagyon jó asszony többet tudok róla mondani: de lehet-e többet mondani valakiről, mint azt, hogy

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19.

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Nagykanizsa város érdemesei Mint minden évben, idén is kitüntetéseket vehettek át a város kiválóságai a város napi Ünnepi Közgyûlésen.

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december Terítéken a csongrádi ipar

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december Terítéken a csongrádi ipar Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december www.csongrad.hu Terítéken a csongrádi ipar Személyesen ismerkedik városunk vállalkozóival, és azok tevékenységével

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24.

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24. LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Felhívás A gépkarneválra várjuk cégek, magánszemélyek jelentkezését az 56/350-075 vagy a 20/243-5808-as telefonszámon!

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

Csongrád is fehérbe öltözött

Csongrád is fehérbe öltözött II. évfolyam 20. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. február Csongrád is fehérbe öltözött Huszonöt éve nem látott hó és hideg köszöntött az országra februárban. Városunk sem

Részletesebben

Hamarosan tisztább lehet a vasútállomás

Hamarosan tisztább lehet a vasútállomás Hamarosan tisztább lehet a vasútállomás Az önkormányzat átveszi a karbantartási feladatokat a MÁV-tól Az elmúlt időszakban igen sok utas panaszkodott arra, hogy a vasútállomáson található mellékhelyiség

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont 2009. április Csongrád város vezetése egy több ütemben megvalósítandó város-rehabilitációs program végrehajtását tűzte ki célul, amely kedvező feltételeket teremt a magánberuházások ösztönzésére. Ezen

Részletesebben