Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás"

Átírás

1 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben TÁMOP /1/A Tájékoztató füzet

2 Dr. Simon Miklós a Nyírbátori Kistérségi Társulás elnöke Tisztelt Olvasó! Ön most a Lépést tartunk komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben pályázat negyedik tájékoztató füzetét tartja a kezében. Kiadványunk célja, hogy bepillantást nyerjenek a Nyírbátori Kistérségben folyó, a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását segítő sokrétű munka egy szeletébe. E pályázat képzésekkel, továbbképzésekkel, tapasztalatcserékkel és különböző közösségformáló programokkal kívánja segíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi beilleszkedését. Szociális szakemberek képzése Közösségszervező, közösségfejlesztő képzés E 30 órás képzésen 30 szakember vett részt a kistérségi dolgozók közül. A közösségfejlesztés, vagy közösségszervezés elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is. E szakemberek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság aktivizálásával kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossá tételével folytatódik, melynek során mind többen kapcsolódnak a folyamathoz, és eljutnak a közösségben megfogalmazódó feladatok felismeréséhez, tervezéséhez és közösségi megoldásához. A képzéssel célunk, hogy a szakemberek elsajátítsanak olyan ismereteket, melyeket munkájuk során tudnak hasznosítani. Ózdi tanulmányút, tapasztalatcsere Tapasztalatcsere során azonos vagy hasonló szakterületen hivatásokat gyakorló szakemberek felhalmozott tudásának és szellemi tőkéjének megosztása valósul meg. Tapasztalatcsere, tanulmányút indokoltsága: ezen tevékenység célterülete igen változó képet mutat. Indokoltnak látjuk a nyírbátori kistérséghez hasonló, LHH-s kistérségben működő szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók megismerését, akik hasonló probléma megoldására az általunk használt módszerektől eltérőeket alkalmaznak. A szolgáltatások fejlesztésének lehetőséget hosszútávon nagyban segítheti, hogy ellátogatunk olyan térségekbe, ahol olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek a mi kistérségünkben még nem kerültek bevezetésre. A 4. tanulmányút alkalmával az Ózdi kistérségbe látogattunk. A tanulmányúton hasznos tapasztalatokkal gyarapodtak szakembereink A negyedik tanulmányút alkalmával a szociális szakemberek az Ózdi kistérségbe látogathattak el, azon beül tapasztalatot cserélhettek Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézményben.

3 Ápolási asszisztensképzés Kistérségünk településein egyik fontos megoldandó probléma a magukra maradt, önellátásra képtelen idős emberek gondozásának biztosítása. Akár a nappali ellátásban, akár a bentlakásos otthonokban e nehéz munkát csak lelkes, magasan képzett szakemberek képesek megfelelő módon biztosítani. A ,- forintos pályázatban több speciális és szakmai képzésre is sor kerül. Ezen belül 155 fő szakember képzésére van lehetőség, ezzel is növelve a szolgáltatások minőségét, s dolgozóink szakmai hozzáértését foglalta össze a képzéssel kapcsolatos gondolatait Simon Miklós elnök úr. A Nyírbátori kistérségben 25 fő szociális szakember kapott lehetőséget egy OKJ-s tanfolyam elvégzésére. Az ápolási asszisztensképzésre jelentkezési lap valamint egy teszt kitöltése után lehetett bekerülni. A szóbeli vizsga egy izgalmas pillanata március 19.-én minden részt vevő sikeres vizsgát tett. A résztvevő szakemberek tudásukról gyakorlatban is és szóbeli vizsga formájában is számot adtak. Az 1 éves képzés helyszíne a Nyírbátori Idősek Ápoló- Gondozó Otthona. A települések vezetői felismerték, hogy a lakosság részéről egyre növekszik az igény a különféle szociális szolgáltatásokra. Az ellátások színvonalának emelése, és többletszolgáltatások bevezetésének érdekében a települések többsége közös fenntartásban integráltan biztosítja ezeket. A kistérségben a szociális ellátórendszer infrastruktúrája az utóbbi években ( ) Európai Uniós forrásoknak köszönhetően jelentős fejlődést produkált. Ezen forrásból nem csupán infrastrukturális, hanem társadalmi és munkaerő-piaci integrációt elősegítő fejlesztéseket is megvalósított. A szakembereknek magas számú, eltérő szociális problémákat kell kezelniük, ez azt kívánja, hogy a szakemberek folyamatosan képezzék magukat a változó szükségleteknek megfelelően.

4 Egészségmegőrző előadások szenvedélybetegek számára A térségünkben egyre magasabb a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek száma, akiknek a kezelése csak a legalapvetőbb szükségleteik kielégítésére irányul. Az egészséges életmód megismertetésének célja, a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása. Amennyiben sikerül bizonyos kedvező viselkedési elemeket beépíteni az emberek nagyobb részének életvitelébe, ennek egészségre gyakorolt hatása fog megjelenni az egészségi állapot általános javulásában. A megoldás általában a rendszeres fizikai aktivitásban és a megfelelő táplálkozásban rejlik. Team munka erősítése című képzés Akkreditált csapatépítő tréningeken 7 alkalommal fő vett részt. A Tokajban megtartott 3 napos bentlakás képzés nem csak az ismeretek bővülését, hanem a szakemberek feltöltődését is szolgálta. A csapatépítő tréningeket évtizedek óta alkalmazzák a munkahelyek sikerrel és nagy hatékonysággal. Ez a képzési forma az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál, amely során játékos, újszerű gyakorlatokkal érhető el a résztvevők közti együttműködés és kommunikáció minőségi javulását, a munkatársak jól működő csapattá válását. A csapatépítő tréningeken a legfontosabb fejlődésre késztető erő az egyén saját tapasztalata, szembesülése a saját és a körülötte lévő emberek jellemvonásaival, kommunikációs és viselkedési stílusával. A tréning feladatmegoldás közben A munkatársak közti együttműködésben és kommunikációjukban minőségi javulás következik be, amely hatékonyabb és eredményesebb működést jelent a munkahely számára. A résztvevők a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket és eszközöket kapnak a munkatársaikkal való hatékonyabb együttműködéshez. A konfliktusfeloldáshoz és a szinergia megteremtéséhez; csökken a munkatársak stressz szintje és esetleges frusztrációja, amelynek eredményeként nő az önbizalmuk és kezdeményezőkészségük; a résztvevők egy olyan élményanyaggal térnek vissza munkájukhoz, amely megnöveli motivációjukat és lojalitásukat a vállalat irányában. A képzés indokoltsága: a szakemberek különböző szakmai egységekben dolgoznak, mégis mindennapi munkájuk során gyakran saját magukra vannak utalva, munkájukra többnyire az önálló munkavégzés jellemző. Ahhoz azonban, hogy egy jól működő szakmai egységként funkcionáljanak, annak érdekében szükség van a munkatársak közötti kapcsolat megerősítésére.

5 Civil szervezetek nyugdíjas kistérségi találkozója Dr. Simon Miklós a társulás elnöke Nyírbogát polgármestereként köszöntötte azon nyugdíjasokat, akik megjelentek a településen a civil szervezetek nyugdíjas kistérségi találkozóján, melyet hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendezett meg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás a Lépést tartunk Komplex felzárkóztató és fejlesztő programok a nyírbátori kistérségben c. pályázat keretein belül. A találkozón 350 kistérségi nyugdíjas vett részt. A rendezvényt Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, a társulás elnöke nyitotta meg. Az ünnepségen a kistérségi települések polgármesteri is jelen voltak. A kistérségi nyugdíjas találkozó célja az volt, hogy az idős emberek megismerjék a környező települések közösségeit, szabadidejüket hasznosan eltöltsék, s emellett barátságokat, kapcsolatok alakítsanak ki. A találkozó remek alkalom volt arra is, hogy a klubok egymástól ötleteket merítsenek és tapasztalatokat cseréljenek. Ezen rendezvényen lehetőség nyílt a nyugdíjas egyesületek, klubok egyéni produkciójának előadására, melyek az alábbiak voltak. - Nyírbogát Nyugdíjas Egyesülete: Népdal csokor - Nyírbátor Fáy András úti Idősek Otthona: Őszirózsa népdalcsokor - Báthory István Nyugdíjas Klub: Palotás tánc - Nyírmihálydi Nyugdíjas Klub: Népdal csokor - Nyírcsászári Nyugdíjas Klub: Anyák napi köszöntő - Penészlek Idősek Otthona: Népdal csokor - Encsencs Nyugdíjas Klub: Népdal csokor - Nyírbéltek Nyugdíjas Egyesület: Népdal csokor - Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona: Papp János bűvészmutatvány A jelenlévők megmutatták egymásnak, hogy bizonyos kor után is nagyszerű a közös éneklés öröme, erőt lehet meríteni egymás pódiumra termett produkciójának bemutatásából. A bemutatott produkciók után, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által megvalósított lépést tartunk Komplex felzárkóztató fejlesztő program a nyírbátori kistérségben c. pályázat keretein belül a rendezvény szervezői is kedveskedtek a fellépőknek a Mandala dalszínház előadásával. Az egész napos együttlétet biztosító program során a nyugdíjasoknak a Kistérségi társulás állófogadással kedveskedett, melyet szintén a projekt finanszírozott. A nyugdíjasok szállításáról is a kistérségi társulás gondoskodott.

6 Táncház működtetése Nyírbogáton Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás a Lépést tartunk Komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben c. pályázat keretein belül Nyírbogát településén tánc oktatást szervezett, azzal a céllal, hogy a részt vevők bele kóstolhassanak a hagyományos népi tánc világába. A táncház helyszíne: Nyírbogáti Vántus István Általános Iskola és a Mesekert Napközi otthonos Óvoda. Egy óvodás és két kis iskolás csoport vett részt a táncház foglalkozáson. Megismerkedtek a játékokon keresztül hagyományainkkal, hiszen a hagyományaink a gyökereink. A táncház egy vidám pillanata Betekintést kaptak a táncok alap lépés anyagába a népi játékokon keresztül. Megismerhették a népi zenekar összetételét, a népi hangszereket, melyeket a zenekar tagjai mutattak be. Összeismerkedhettek a szatmári csárdás és a verbunk egyes alaplépéseivel, motívumaival, Szatmár népzenéjével, melyek segítséget adtak a gyerekek zenei és mozgás kultúrájuk fejlesztéséhez és formálásához. A gyerekek elsajátíthatták a sárközi ugrós egyes alapmotívumait. A részt vevő fiatalok mintegy ráhangolódásként, bemelegítésként egy régi népi játékkal a pányvázással ismerkedhettek meg. A foglalkozások alkalmával a cél kitűzések megvalósultak, a gyerekek fejlődése nyomon követhető volt: szabály tudat a népi játékokon keresztül, munkafegyelem. Pilates torna Nyírcsászáriban A Nyírbátori kistérség Nyírcsászári településén pilates tornát szervezett közép korosztály részére a Nyírcsászári Általános Iskola torna termében. A tornát Lakatos Andrea vezette. Minden pilates gyakorlat folyamatos, tartási pozíció nélküli. A pilates módszer célja, hogy ezt a mozgás folyamatot tökéletesítse. A tornán részt evő idős korosztály elsajátította a helyes mozgás kontrollt és a koncentrációt. Fontos, hogy ne csak testben, de lélekben is itt legyenek. Fő feladat a mozgás kivitelezés precizitása, valamint a mozgás folyamatosság és tudatos légzés áll. A pilatse torna segítségével az idősebb korosztály javította a testtartást, megnyújtották az elavult izomzatot, segített a mozdulatok kifinomulttá tételéhez. Az első és legfontosabb dolog, amit megtanultak Jelen légy, itt és most. A helyes légzés javítja a mozgás végre hajtásához szükséges koncentrációt, így annak hatás is. Ezen kívül a tudatos légzés segítségével levezethették e stresszt és megnyugtathatták a fáradt testet. Projektmenedzser: Gordos Rita Projekt asszisztens: Antal Viktória Pénzügyi vezető: Fejes Alíz

7 Gyalogtúra a Mária útvonalon Mária útvonal: Mária Út Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 kmes távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. Kitűzött céljainkat, az értékek közvetítését e lelki tartalommal is megtöltött úthálózattal kívánjuk átadni. A gyaloglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új néző- Lélekemelő gyalogtúra a Mária útvonalon pontba helyezik a világot. Az ember egyszerre Jelen projektben a kistérség területére eső megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul a szemlélete útvonal bejárása valósul meg a kistérség lakosai által. Máriapócs Kegytemplom a is. Olyan utat kívánunk kialakítani, mely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy végállomás, ahol a túrázókat megvendégelték a Máriapócsi Zarándokházban. természeti értékeket keresi. Várható programok: - Bicikli túra - Gyalog túra, úszás - Gyógytorna - Mi napunk rendezvény - Bowlingozás a kistérségi lakosos részére - Szűrőprogramok A KRESZ verseny egy vidám pillanata Prevenciós közbiztonsági program Szabályszerű közlekedési ismeretek-kresz verseny: A közúton való közlekedésben számos baleset forrása, a közlekedési szabályok ismeretének hiánya, megszegése. A vészhelyzetek többnyire fegyelmezetlenségből, a szabályok be nem tartásából adódnak. A közlekedési nap keretében, tudjuk bemutatni és elsajátíttatni a szabályos és biztonságos áthaladást egy valósághű, de következmények nélküli forgalmi szituációban, mellyel hozzájárulunk a felnövekvő nemzedék közlekedési kultúrájának kialakításához. A nagy érdeklődésre való tekintettel II. alkalommal vetélkedő kerül megrendezésre, ahol a környező településekről érkező gyermekek elsajátíthatják a KRESZ-szabályait, amelyeket a gyakorlatban is alkalmazhatnak a KRESZ parkban. A résztvevő gyerekek élelmiszer csomagot kaptak.

8 Nagy sikere volt a II. KRESZ versenynek Kistérségi nyugdíjas találkozó Nyírbogáton Vezetők képzése Erdőbénye Sikeres vizsgát tettek az ápolási asszisztensek A tem munka hatékonyságának növelése képzésen Pilates torna Nyírcsászári Gyalogtúra a Mária útvonalon Táncház Nyírbogáton Tanulmányúton Ózdon

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0003 3. Tájékoztató füzet Egyéni szupervízió: (Kisléta,

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0003 2. tájékoztató füzet Egészségmegőrző nyári tábor

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

2.Információs kiadvány

2.Információs kiadvány Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0011 2.Információs kiadvány Kedves Olvasó! Az Ébresztő! Kopogtat

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 513-2/2011. Melléklet: 3 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

Köszöntjük az Olvasót!

Köszöntjük az Olvasót! Köszöntjük az Olvasót! Hat iskola közös kiadványba fogalmazta meg a HEFOP 3.1.3 és a HEFOP 2.1.5 ös pályázatban elért eredményeit és tapasztalatait. Hogyan kezdődött? Magyarország az Európai Unió tagjaként

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalom 1. A RÉGIÓ TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKA/EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A CSOPORTOK BESZÁMOLÓI ALAPJÁN... 3 1.1. SZOCIÁLIS

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról 1. számú melléklet Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2013. évi II. féléves feladattervének végrehajtásáról

Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2013. évi II. féléves feladattervének végrehajtásáról Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2013. évi II. féléves feladattervének végrehajtásáról 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az Idősek életminőségének javítást

Részletesebben