Ön mennyivel jár jobban a tervezett adócsökkentéssel?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ön mennyivel jár jobban a tervezett adócsökkentéssel?"

Átírás

1 A D Ó K A L A U Z Ha már örömtelivé nem tehetjük az adózást, legalább hadd segítsünk!

2 Ön mennyivel jár jobban a tervezett adócsökkentéssel? Számolja ki a Pénzügyminisztérium honlapján található jövedelemkalkulátorral! A tervezett 2010-es adócsökkentéssel 10 munkavállalóból 9 jobban jár. Az átlagos keresetűek zsebében évente egy-másfél havi fizetéssel több marad, és a kiugróan sokat keresőket kivéve minden jövedelmi sávban jobban járnak a munkavállalók. A munkára rakódó munkáltatói terhek csökkentésével pedig a vállalkozások könnyebben megőrizhetik a meglévő munkahelyeket és teremthetnek újakat.

3 Tartalom Tartalomjegyzék 1 Mi az adó? 2 Miből, mire, mennyit? Adóforintjaink 6 Adóterhek: hozzájárulások és elvárások 10 Adó- vagy szociális paradicsom? A svéd és a szlovák modell 12 A es adómódosítások 14 Adózási fogalomtár 18 Gyerekeknek: AdóManó színrelép 20 Szolgáltató adóhatóság Mert az adózás közös ügyünk 22 Tiszta Haszon Program: Öt hónap alatt 50 milliomos! 24 Kiadja a Miniszterelnöki Hivatal június. Nyomda: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kedves Olvasó! Ezen a világon semmire sem mondhatjuk, hogy biztos, kivéve a halált és az adót mondta Benjamin Franklin, a 18. századi közgazdász, amerikai író, s megállapítása örökérvényűnek tekinthető, hiszen egy valamit mindannyian tudunk: adót fizetni kell. Segíteni akarunk, ahogy a kiadvány alcíme is mutatja: Ha már örömtelivé nem tehetjük, legalább hadd segítsünk! Hisz ki adózik örömmel? Az ország azonban nem működhet polgárainak hozzájárulása nélkül. Ennek megértésében is kívánunk segíteni ezzel a kiadvánnyal, hiszen az adózás közös ügyünk. Ön pontosan tudja, mi az adó, és hogy miért kell fizetnünk? Hogy a közös adóforintjainkból mire mennyit költ az állam? Mi is a feladata ebben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak? Az APEH nemcsak szigorú hatóságként van jelen a közigazgatásban, hanem szolgáltatásokkal is segíti az adózókat. A kiadványban a lexikális ismereteken túl megtalálja azokat az újdonságokat, amelyeket az utóbbi években, illetve a közeljövőben vezetett be, vezet be a hivatal. Mindezt azért, hogy kényelmesebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá tegyük az állampolgárok adóügyeinek intézését még ebben a sokszor bonyolultnak tartott adórendszerben is. Üdvözlettel: Budai Bernadett kormányszóvivő 1

4 Mi az adó? Az adó jogszabályi rendelkezésen alapuló, általában rendszeres, kivételesen egyszeri, pénzbefizetés útján vagy természetben (pl. terményben=kilenced, tized), külön közvetlen ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő adóalanyi szolgáltatás. Adót az adóhatóság az állam (helyi adók esetén az önkormányzat) pénzügyi szükségleteinek kielégítése céljából követel. Az adóztatás útján tehát az állam mint a közhatalom birtokosa magánszemélyek és a különböző szervek, szervezetek bevételének egy részét igénybe veszi (köz)kiadásainak fedezésére. Az adófizetés konkrétan azt jelenti, hogy az adófizetők tulajdonából a bevétel vagy jövedelem meghatározott része állami rendelkezés alá kerül. Az adó nemfizetés esetén hatósági kényszerintézkedéssel (zálogolás, árverés, fizetésletiltás stb.) hajtható be. Mértékét kötelező rendelkezések szabják meg, az adó nagysága az adófizetésre kötelezett elhatározásától adott jövedelemnagyság esetén nem függ. Az adófizetés tehát nem lehetőség, hanem alkotmányos kötelesség. Az adóbevételeknek olyan időben és összegben kell befolyniuk, amikor és amilyen mértékben azokra az állami kiadások fedezése céljából szükség van. Miért fizetünk adót? Bár az adófizetés ellenében az állami szervek közvetlen ellenszolgáltatást nem teljesítenek, ez nem jelenti azt, hogy közvetve nem jelentkezik viszontszolgáltatás az állam részéről: ugyanis az adóbevételek jelentős részét a társadalmi szükségletek kielégítésére használja fel. Az adóbefizetésekből finanszírozza az állam a szociális (nyugdíjak, szociális támogatások, munkanélküli segély, lakástámogatás), egészségügyi, infrastrukturális (út, híd és vasútépítések, fenntartások), rendvédelmi, igazgatási (minisztériumok, országos hatáskörű szervek stb.), környezetvédelmi (természetvédelmi területek, nemzeti parkok, földfelszín alatti vizek megóvása) és innovatív célú kiadásokat. Az adók egyrészt az állami feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítják, ugyanakkor jelentős szerepet vállalnak a társadalmi osztályok és rétegek jövedelmének szabályozásában. Az adó tehát többélű fegyver. Alkalmas eszköz arra, hogy visszaszorítson bizonyos nem kívánt és preferáljon bizonyos támogatni kívánt tevékenységeket, illetve, hogy olyan mértékűre csökkentse a felhasználható jövedelmet akár magánszemély, akár jogi személy, akár jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely nem haladja meg lényegesen az egyéb munkával elérhető, illetve társadalmilag elfogadhatónak ítélt mértéket. Az adóknak három gazdasági feladata van: Először biztosítaniuk kell az állami (önkormányzati) kiadások fedezetének, ezáltal az államháztartás egyensúlyának és az állami rendszerek működésének fenntartását. Másodszor az adókat és adókedvezményeket az állam (önkormányzat) a piaci szereplők magatartásának befolyásolására is használhatja. Ha társadalmi vagy állami igény mutatkozik egyes viselkedésformák szankcionálására (például alkoholfogyasztás), akkor megoldás lehet az ehhez kapcsolódó adók mértékének jelentős megemelése. Az adókedvezmény ezzel ellentétes, ösztönző hatás kifejtésére használható. Harmadszor az állam egyik legfontosabb feladata a jövedelmek újraelosztása. Az adók ebben éppen olyan fontos szerepet játszanak, mint a rendszer másik oldalán a szociális juttatások. Az arányosítás fogalma kissé eltér ettől: ebben az esetben az állam az igazságtalanul szerzett jövedelmek elvételére törekszik. Ezek beazonosítása persze korántsem egyszerű és egyértelmű. A XVIII. században a skót kormány folyamatosan emelte a malátára és a whiskyre kivetett adó mértékét. Az állandó növelések következtében számos szeszfőző vált földönfutóvá, és 150 éven keresztül az illegális üzletek virágoztak Skócia-szerte re mindössze 8 szeszfőzde fizetett rendszeresen adót, miközben legalább 400 helyen főzték a whiskyt csak Edinburgh területén. Az 1820-as években már körülbelül illegális szeszkészítő műhelyt zártak be évente így ekkor valószínűleg a skót nemzeti ital fele tiltott helyekről származott. Az áldatlan állapotnak egy 1823-as törvény vetett véget, ami egy 10 fontos engedélyezési díjhoz kötötte a whisky előállítását. 2

5 A magyarországi adórendszer A magyarországi adórendszer központi és helyi alrendszerre tagozódik. A központi költségvetés bevételének több mint 80%-át az adó- és adójellegű befizetések alkotják. A mai magyar adórendszerünkben az ún. főadók erős koncentrációja jellemző. A négy főadó (általános forgalmi adó, jövedéki adó, személyi jövedelemadó és a társasági adó) a központi költségvetés összes bevételének több mint háromnegyedét adja. A legnagyobb súllyal a közvetett adók (fogyasztáshoz kapcsolt adók) szerepelnek és ezen belül is a legjelentősebb bevételi forrás az általános forgalmi adó (áfa), ami egymaga több mint 20%-os részarányt tesz ki a költségvetési bevételen belül ben a magyar költségvetés több, mint milliárd forint adó- és járulékbevétellel kalkulál. A központi költségvetésbe befolyó bevételek 82-84%-át az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szedi be ban ez az összeg több mint 8800 milliárd forint volt. Amikor január 1-jén Tennessee állam bevezette az illegálisdrog-adót, 23-ra nőtt azon amerikai államoknak a száma, amelyekben az illegális kábítószer birtoklása adókötelessé vált. Az új rendelkezés értelmében mindazoknak, akik drogot vásároltak, 48 órán belül fel kellett keresniük a helyi adóhatóságot, és a megszerzett mennyiségnek megfelelő adót kellett befizetniük 3,5 dollár/grammot a marihuána, 50 dollár/grammot a kokain és 200 dollár/grammot a crack után. A vásárlók személyazonossága természetesen titokban maradt, és még az adóhatóság emberei sem tehettek róluk jelentést. Tennessee a meglehetősen extrém adónemnek köszönhetően 18 hónap alatt közel 2,7 millió dolláros bevételre tett szert habár ez vélhetően a letartóztatott és az adó befizetését addig elmulasztó droghasználóknak tudható be. Az illegálisdrog-adót végül 2006 júliusában törölték el alkotmányellenességre hivatkozva. 3

6 A mai magyar adórendszer Igazgatási, bírósági eljárás díja 4

7 Forrás: Pénzügyminisztérium Az APEH jelenleg több mint munkatársat foglalkoztat Magyarországon. Az APEH működése sokrétű. Ellátja például az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság hatáskörébe utalt feladatokat. Az APEH végzi a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és a szerencsejáték-ügyekkel összefüggő szabálysértési hatósági feladatokat. Az APEH látja el a magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával, beszedésével, nyilvántartásával, ellenőrzésével, végrehajtásával, visszatérítésével, átutalásával kapcsolatos feladatokat. Az APEH végzi a munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatott biztosítottak adatainak nyilvántartásával, továbbá az adatoknak az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása és a munkaügyi hatóságnak történő átadásával kapcsolatos feladatokat. Az APEH ellátja a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a központi költségvetést megillető követelések tekintetében a hitelezői feladatokat, valamint a vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a hitelezői képviseletet. A végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás foganatosítójaként a törvény által meghatározott feladatokat. Az APEH ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban a pénzellátással kapcsolatban számára meghatározott feladatokat. Az APEH ellátja a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fővárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzatokat megillető hányadának megállapításával kapcsolatos feladatokat, továbbá elvégzi az illetékek zárási összesítését és végzi az azzal kapcsolatos, a pénzügyminiszter részére teljesítendő adatszolgáltatást. Az APEH lefolytatja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, végzi az eljárás díjának beszedését és visszatérítését. Az APEH feladata az adó- és pénzforgalmi adatoknak, az ellenőrzések megállapításainak összegezése, feldolgozása és ezekről a kormányzati gazdaságpolitika kialakításában részt vevő állami szervek részére információk szolgáltatása. 5

8 Miből, mire, mennyit? Adóforintjaink A évi költségvetés Nemcsak a családi költségvetés, az állami büdzsé is a mi költségvetésünk. Az államnak nincsen pénze, sohasem volt, csak az adófizető polgároknak. Különösen fontos, hogy pontosan ismerjük a közös kassza tartalmát olyankor, amikor az egész világon a gazdasági válság hatására államok és családok egyaránt szigorú takarékosságra kényszerülnek ben az állam az országban megtermelt összes jövedelem valamivel több mint 46 százalékát központosítja, és mintegy a felét osztja újra polgárai között. (Ebből is látható, még mindig többet osztunk el, mint amennyit megtermelünk, de ez a különbség az elmúlt években jelentős mértékben csökkent.) Bár az államháztartási kiadásoknak a GDP-hez viszonyított aránya az előző évhez képest még egy kicsit emelkedik is, a gazdasági visszaesés miatt idén mégis kevesebbet oszthat el az állam, mint egy évvel korábban. Az államháztartás összes kiadása idén várhatóan milliárd forint lesz, az előző évinél folyó áron is 160 milliárd forinttal kevesebb. A költségvetés több lépésben csökkenő bevételeihez igazította kiadásait. Bár az államháztartás kiadásainak a korábban tervezettnél nagyobb részét kell külső forrásból fedezni, a 3,9%-os GDP-arányos hiánnyal Magyarország idén az Európai Unió legalacsonyabb hiányú egyharmadába fog tartozni. Adóbevételek Az állam saját bevételeinek 86%-a a lakosság és a vállalkozások adójából származik. Adót mindenki fizet: a kisgyerek és a nyugdíjas fogyasztását is terheli az áfa, a jövedéki adó, a nyugdíjból, szociális jövedelmekből is kell illetéket, helyi adókat fizetni. A legnagyobb adóteher azonban a mindenkori aktív keresőkre hárul, ők a fogyasztásukat terhelő adókon túl személyi jövedelemadót, járulékokat fizetnek. Idén a költségvetés, a különböző alapok és az önkormányzatok várhatóan milliárdos adóbevételre tesznek szert, ami mintegy 400 milliárddal marad el a évitől. A bevételek legnagyobb részét a társadalombiztosítási járulékok (32,4%) teszik ki, de ezzel hasonló nagyságrendű a termékek és szolgáltatások után fizetett, a fogyasztást terhelő adók áfa, jövedéki adó, iparűzési adó, illetékek, díjak aránya (együttesen az összes adóbevétel 38,5%-a). A két előbbi adónem mellett viszonylag kis súlya van a magánszemélyek jövedelemadójának (18,8%) és a társaságok jövedelemadójának (6,9%).. Forrás: Pénzügyminisztérium 6

9 Az államháztartás adóbe vételei megoszlásának változása (összes adóbevét el=100%) 100% 0,8% 0,7% 0,7% 90% 80% 40,3% 38,5% 41,5% 70% 60% 0,9% 1,1% 1,5% 50% 40% 30% 33,7% 34,0% 31,7% 20% 10% 0% 6,3% 6,9% 6,6% 18,0% 18,8% 18,0% Magánszemélyek jövedelemadói Tb-járulék és foglalkoztatáshoz kapcsolt adók ÁFA és egyéb termékszolgáltatási adók Társaságok jövedelemadói Vagyoni típusú adók Forrás: Pénzügyminisztérium A már elfogadott és a 2010-re tervezett adóváltozások a személyi jövedelemadó jelentős csökkentése és a vállalkozásokat terhelő társasági és különadó együttes nagyságának mérséklése hatására 2010-ben csökken az összes adóbevételen belül a jövedelemtípusú adók aránya. A társadalombiztosítási terhek érdemi csökkenését eredményezi a munkáltatói járulék 5 százalékpontos csökkentése. A munkát terhelő adók súlyának csökkenése mellett az áfakulcs 25%-ra emelése és a jövedéki adó növelése miatt nő a fogyasztást terhelő adók nagysága és az összes adóbevételen belüli aránya. Sok vita kíséri a 2010-re tervezett vagyonadót is. Pedig ingatlanadózás jelenleg is van, ingatlanvagyonból származó állami bevétel a GDP 1 százaléka körüli, 2009-ben valószínűleg 1,1 százalék lesz. A tervezett vagyonadó némileg növeli az ebből származó állami bevétel súlyát, de csak nagyon mérsékelten, hiszen az alig a GDP 1,5 százalékára emelkedik. - Forrás: Pénzügyminisztérium 7

10 Forrás: Pénzügyminisztérium Államháztartási kiadások Az előző évinél kisebb adóbevételek az állam egyéb bevételeinek szerény növekedése mellett is szigorú takarékosságra, a kiadások sokszor fájdalmas visszafogására kényszerítette a kormányt. Miközben a kiadások egy sor területen automatikusan emelkednek, összességében 160 milliárddal kellett csökkenteni az állami költekezést. A nemzetközi pénzügyi válság megnövelte az államadóssággal kapcsolatos terheket, a kamatok és az árfolyam emelkedése miatt nő az adósságszolgálat aránya az összes kiadáson belül. A kiadások több lépcsőben végrehajtott, a válság előtti tervekhez képest több mint 1000 milliárd forintot kitevő csökkentése után idén is több mint 13 ezer milliárd forintot költ el az állam. Az állami kiadások legnagyobb tételét a jóléti kiadások teszik ki. S bár az egész világot sújtó gazdasági krízis az állam működési kiadásainak drasztikus visszafogása mellett elkerülhetetlenné tette a nyugdíjak, a szociális ellátások mérséklését is, az összes állami kiadásoknak még így is növekvő arányát teszik ki a jóléti kiadások hoz képest az összes kiadáson belül jelentősen csökkent az állami működéssel és gazdasági feladatokkal kapcsolatos kiadások aránya, a jóléti kiadásoké viszont emelkedett. 8

11 Forrás: Pénzügyminisztérium De vajon mire költjük a jóléti kiadások több mint 8200 milliárdját? Az összes jóléti kiadás kétharmadát a 3 millió idős ember nyugdíja, a 2,3 millió óvodába, iskolába, főiskolára járó gyerek oktatása és 10 millió állampolgár egészségügyi ellátása teszi ki. Nemzetközi összehasonlításban is jelentős összeget, az öszszes kiadás 6,5%-át fordítjuk a családi pótlékra, gyesre, gyedre, gyetre. 5%-ot költünk táppénzre és egyéb társadalombiztosítási támogatásra és valamivel több mint 8%-ot az egyéb szociális támogatásokra és a szociális intézményhálózat működtetésére. 6%-ot tesz ki a települések és az otthonteremtés támogatása, s az összes jóléti kiadás kevesebb mint 5%-a a szabadidő-eltöltés, a kultúra és a vallás támogatása. üdvözlendő, de azért ennek a tételnek számos olyan eleme is van, amelynek csökkentésére korlátozottak a lehetőségek, illetve nem is biztos, hogy érdemes azokat csökkenteni. Az állam működési kiadásainak nagy részét a honvédelmi és a rendvédelmi kiadások teszik ki, beleértve az igazságszolgáltatást is. De például ide tartoznak azok az állami kiadások, amelyek az alapkutatásokat, műszaki fejlesztéseket finanszírozzák, ugyancsak innen kapják a pénzt az adóbeszedő szervek, valamint a pénzügyőrség. Gyakorlatilag a központi és a helyi adminisztráció nem több mint az állam működtetésére fordított kiadások harmada, amelyben a helyi adminisztráció költsége a meghatározó a Magyarországon működő több mint 3000 önkormányzat révén. A központi adminisztráció költsége a teljes kiadásokban nem éri el a 2 százalékot. Nem elhanyagolható tétele az állami kiadásoknak az állam működési kiadásai. Az elmúlt években végrehajtott kormányzati intézkedések, reformok hatására olcsóbb lett az állam, ezt mutatják a számok is. Ugyanakkor azt is érdemes megnézni, hogy mit is tartalmaz ez a meglehetősen összevont tétel. Valóban ide tartoznak a közvetlen, központi állami adminisztrációval kapcsolatos kiadások, amelyek visszaszorítása 9

12 Adóterhek: hozzájárulások és elvárások Amióta állam létezik, és amióta az államtól bizonyos feladatok elvégzését elvárhatjuk, adó is létezik. Arra a kérdésre azonban, hogy szívesen fizetne-e Ön adót, mindenki nemmel válaszolna. Arra viszont igennel, hogy színvonalasabb szolgáltatást vár-e az államtól. Az ellentmondásokat mindig az éppen hatalmon lévőknek kell valahogyan feloldaniuk. Magyarországon az első adóztató hatalom az egyház volt, a fizetett adó pedig a tized, az állami kiadásokat akkor még a király jövedelméből fizették. Aztán fokozatosan vezették be az államnak járó adókat is. Volt kilenced, majd lett telekadó, kapuadó, szedtek harmincadot (a határon átvitt áru után), de nem volt ismeretlen a jövedéki adó fogalma sem (a só után például). Kellett adózni ház-föld jövedelem után. Felsorolni is nehéz a különböző adónemeket. Ilyen volt például a kéményvagy füstadó, amelyet Mátyás király vezetett be. Macska-egér játék Maradjunk még a kéményadónál, de tegyünk egy kis kitérőt. Régi házak padlásán máig megmaradtak azok a vízszintesen futó füstelvezetők, amelyek bármilyen nagy is az épület a ház egyetlen kéményébe csatlakoznak. Az ok nagyon egyszerű, eleink is igyekeztek kibújni az adózás terhe alól, hiszen, ha több kémény lett volna, mindegyik után kellett volna fizetni. Márpedig az egyértelmű, hogy csak a tehetősebbek engedhették meg maguknak a nagyobb házak építését. Régóta tart hát az a macska-egér játék, hogy az állam megpróbálja minden adóköteles polgárától behajtani a kirótt adókat, az érintettek pedig azon igyekeznek, hogy különféle cselekkel kibújjanak fizetési kötelezettségük alól. Az is örök probléma, hogyan állapítsák meg az arányokat, kinek mennyit kell adóznia, hiszen elégedetlenek mindig lesznek. 10

13 Manapság sem változott sokat a helyzet, úgy tűnik, alaptétel, hogy mindenki sokallja a befizetett pénzt, kevesli viszont a cserébe neki járó szolgáltatásokat. Pedig ha megnézzük, a modern államtól sokkal több és magasabb színvonalú ellenszolgáltatást várnak el az adózó polgárok. Hozzátesszük, jogosan, csak arról feledkeznek meg, vajon honnan teremti elő a növekvő igényekre a pénzt az állam. Persze, az adóból. Csökkenteni, de hogyan? Magyarországon magasak az adók, és különösen a járulékok, mivel a terhek viselésében kevesen osztoznak. Nemzetközi összehasonlításban az átlagkereset 67 százalékán ez ma Magyarországon havi 120 ezer forintos bruttó keresetnek felel meg, Európában a legmagasabbak között van a bérköltséget terhelő összes adó és járulék. Az alacsonyabb keresetek adóterhelésének azért van különös jelentősége, mert éppen itt határozza meg leginkább a munkaerő iránti keresletet annak költsége, itt várható leginkább, hogy ha csökken a munkáltató bérköltsége, akkor több embert foglalkoztat, ha viszont emelkedik, akkor elbocsát. De azzal is mindenki tisztában van, hogy az adóköteles népességnek csak egy része fizet jövedelemadót Magyarországon ben 4,5 millióan adtak be személyi jövedelemadó-bevallást, és közülük 3,7 milliónak kellett végül adót fizetnie (a többiek vagy olyan kevés jövedelmet vallottak, hogy az adómentes volt, vagy kedvezményekkel nulláztak.) Az elmúlt időszakban nőtt a számuk, ennek eredményeként jelenleg közel 4,2 milliósra tehető az egyes jogcímek alapján járulékot fizetők csoportja. Az is köztudott, hogy az állam szolgáltatásaiból, juttatásaiból 10 millió magyar állampolgár részesedik, azok is, akiknek még vagy már nem kell adót fizetniük, vagy éppen nem képesek rá (gyerekek, nyugdíjasok, rokkantak, munkanélküliek, szociális segélyből élők, gyeden, gyesen lévők stb.). Közülük sokan vannak, akik, ha volna munkahely, dolgoznának, de olyanok is, akik jórészt kényszerből, mivel a munkáltató csak így ad nekik munkát feketén-szürkén dolgoznak, s így, bár kellene, mégsem járulnak hozzá a közös kiadásokhoz. Ha kiterjedt a feketegazdaság, magas a feketén-szürkén foglalkoztatottak aránya, az általuk be nem fizetett adó terhét is a becsületesen dolgozóknak és az ő munkáltatójuknak kell cipelnie. Sokan gondolják, hogy ha csökkentik az adókat, akkor egyből több lesz a munkahely, mindenki otthagyja a feketegazdaságot, mondván, ő legális adózó szeretne lenni, és végül az államnak is több bevétele lesz, mint korábban. A dolog nem ilyen egyszerű. Önmagában az adócsökkentés még nem teremt munkahelyeket, nem tesz versenyképessé egy piac nélküli vállalkozást, és az alacsonyabb adók mellett is lesznek olyanok, akik még ezt sem akarják befizetni. Vagyis az adócsökkentés bizony az állami bevételek csökkentését eredményezi. Ennek ellenére ebbe az irányba kell menni, mert a munkát terhelő adók mérséklése, ha nem is egy csapásra, de fokozatosan kifehérítheti a foglalkoztatást, és segítheti a munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létrejöttét is. Messzire jutottunk a kéménytől, de bonyolultabb lett a világ is. 11

14 Adó- vagy szociális paradicsom? A svéd és a szlovák modell A siker mindig vonzó, így gyakran emlegetjük Svédországot szociális ellátásáról híres mintaországként. Szlovákia a válság előtti időkben elért sikert, a gazdasági felzárkózást, a beruházásokat, a vonzó gazdasági környezetet egyebek között adórendszerének köszönhette. A kérdés az, hogy létezhet-e egyidejűleg az adó- és szociális paradicsom, egy állam működtethet-e egyszerre befektetőket vonzó, alacsony adókkal működő adórendszert és állampolgárait védő, kiterjedt szociális védőhálót? A két ország adó és szociális rendszerei mintha egymás fordított tükörképei lennének ezt vizsgáljuk meg közelebbről. Egy ország szociális ellátórendszerének minősége több tényezőtől függ, de az egyik legfontosabb az, hogy az adott ország lehetőségeihez képest mennyi pénzt költ erre a célra. Svédország az Európai Unió tagállamai közül az átlagnál jóval többet költ szociális célokra. Azonban itt sincs ingyen ebéd, a svéd államnak van miből fedezni a kiadásokat, hiszen adóbevételei a társadalombiztosítási bevételekkel együtt GDP-arányosan a második legmagasabbak az Európai Unióban, csak Dánia előzi meg őket. A svéd állam bevételei a 2006-os adatok szerint elérték a GDP 48,9 százalékát, ami az Európai Unió 27 tagállamának átlagánál, 39,9 százaléknál is magasabb. Láthatjuk az ábrán, hogy ez az arány 2006-ban Magyarországon 37,2 százalék, míg Szlovákiában csak 29,3 százalék. (2007-re a kiigazítási program hatására a magyar adócentralizáció az Európai Unió átlagára, a GDP 39,9%-ára emelkedett.) Forrás: Eurostat Mit és mennyit fizetnek a svédek? Svédországban a személyi jövedelemadó a helyi és a nemzeti adóból tevődik össze. A helyi adó önkormányzatonként eltérő, mértéke a munkavállaló lakóhelyétől függ ben a helyi adó nagysága átlagosan 32,5 százalék körüli volt. A nemzeti jövedelemadó kétkulcsos és a jövedelemmel együtt nő, svéd koronát meghaladó éves jövedelem 20-25%-os adókulcs alá esik, míg ez alatt nem terheli adó. Svédország három áfakulcsot alkalmaz. A szokásos 25%-os áfakulcs mellett két kedvezményes kategória is van: 12% (élelmiszerek, szállodai szobák), illetve 6% (személyszállítás, könyvek, sajtótermékek, belépőjegyek, síliftjegyek, kulturális rendezvények). Egyes szolgáltatások pedig (egészségügyi, szociális, banki és pénzügyi szolgáltatások stb.) áfamentesek. A tőkejövedelmekből, osztalékokból, kamatokból stb. származó jövedelmekre 30 százalékos adókulcsot alkalmaznak. A Svédországban működő vállalatok az adóköteles jövedelmük után 28 százalék társasági adót fizetnek, ami versenyképesnek tekinthető abból a szempontból, hogy ezenkívül sem más, helyi jellegű társasági adót, sem üzleti engedélyhez kötött adót nem kell fizetniük. A vállalkozásoknak a munkavállalók után az alkalmazottak munkabérének, illetve bérjellegű juttatásainak 32,42 százalékát kell 2007-ben társadalombiztosítási járulékként befizetniük. Emellett a munkavállalók után a vállalkozások a munkabér 9,25 százalékának megfelelő összegben nyugdíjbiztosítási járulékot is fizetnek. A svéd jóléti rendszer Ismerjük tehát a jóléti rendszert megalapozó adórendszer fontosabb elemeit. A jóléti rendszer jellemzői a klasszikus szociális piacgazdaságot idézik: átfogó jellegű állami beavatkozások, teljes foglalkoztatásra való törekvés, a jövedelemkülönbségek csökkentése, szolidaritás és mindenkire kiterjedő szociális állampolgárság, hiszen a szociális jogok állampolgári jogokhoz kötöttek. A betegellátásnak külön feltétele nincs. Az általános egészségügyi és kórházi ellátás ingyenes azoknak, akik Svédországban dolgoznak, munkát keresnek, vagy állandó lakhellyel rendelkeznek. Az egészségbiztosítás természetbeni ellátásait orvosi vizsgálat, gyógyszer valamennyi svéd lakos igénybe veheti, míg a pénzbeli ellátásra, táppénzre csak a munkavállalók jogosultak. Az öregségi nyugdíj esetén a nyugdíjkorhatár rugalmas, 61 és 67 éves kor közé esik. Minél később megy valaki nyugdíjba, annál magasabb öregségi juttatásra lesz jogosult. Garantált nyugdíjra minden 65. életévét betöltött személy jogosult. 12

15 Gyermek születése vagy örökbefogadása esetén a szülők gyermekgondozási támogatásra jogosultak. Az apáknak 10 nap fizetett apasági szabadság jár. Egyes helyi önkormányzatok 1 3 év közötti gyermekek után gyermeknevelési támogatást fizetnek. Családi pótlékot a Svédországban élő 16 éven aluli gyermekek után lehet igénybe venni, ha legalább az egyik szülő az országban lakik vagy dolgozik. A család a gyermek 16. életévének betöltését követően már nem családi pótlékra, hanem kiegészítő családi pótlékra jogosult, ha a gyermek folytatja kötelező tanulmányait. A támogatásra a gyermek az iskola befejezéséig jogosult, és 18 éves korától a támogatást közvetlenül ő kapja meg. Ha egy állampolgárra vetítjük a terheket, akkor azt látjuk, hogy a svédek az éves átlagkereset 27,7 százalékát, vagyis majdnem harmadát a szociális rendszer fenntartására költik. Ez az összeg messze meghaladja Magyarországét, ahol ez az arány 19,3 százalék, az Európai Unió tagországainak átlagát, ahol 18,3 százalékot és Szlovákiáét, ahol az állampolgárok csupán 14 százalékot költenek a szociális kiadásokra éves átlagkeresetükből. A szlovák adórendszer Szlovákia 2004-ben egy egykulcsos adót vezetett be. A befektetőbarát és jó marketinggel megtámogatott adórendszer már csak az utolsó elemek egyike volt abban a reformfolyamatban, aminek a nyolc százalék feletti gazdasági növekedés és az euró bevezetése lett az eredménye. Az adórendszer átfogó reformja azt eredményezte, hogy a korábban a jövedelemhez kapcsolódó adókra, az szja-ra és a társasági adóra fókuszáló rendszer súlypontja a fogyasztási típusú adókra tevődött át. Ezeket könnyebb behajtani, lényegesen nehezebb az adóelkerülés, de nemzetközi példák sora igazolja, hogy az adózók is könnyebben elfogadják, megszokják őket. A 19 százalékos egységes személyi jövedelemadó-, áfa- és társaságiadó-kulcs teljes mértékben beváltotta a reményeket. Az szja-rendszerben megszűntek a korábbi kedvezmények, és bár eltöröltek számos kis adót és járulékot, így például az örökösödési illetéket is, a bevételek nem csökkentek. A gazdasági, költségvetési és adóreformok együttes hatására a szlovák gazdaság vonzó hellyé vált a befektetők számára. Ez azonban csak az egyik szempont. A szlovák szociális rendszer A gazdasági vonzerő ára az, hogy a szlovák állam alacsony szinten tartotta az újraelosztó rendszerét. A nyugdíjrendszerben a munkavállalók január 1-jétől dönthettek, hogy hagyományos állami vagy vegyes finanszírozású felhalmozást folytatnak, és egyidejűleg felemelték a nyugdíjkorhatárt is hez kapcsolódik az egészségügyi rendszer átalakítása. Bevezették a vizitdíjat, és az 1994-es, kudarcba fulladt több-biztosítós modell után újra ösztönzik a magántőke megjelenését. A kórházakban a szűrővizsgálatokra helyezték a hangsúlyt, ezek ingyenesek, de aki elmulasztja őket, és kórházba kerül, érvényes biztosítása mellett is fizetnie kell. Azóta ugyan a vizitdíjat eltörölték, de az ellátások rendszerén alapvetően nem változtattak. Az anyasági támogatást szigorú feltételekhez kötik, nem az állami szociális támogatási rendszer része, hanem járulékalapú, biztosítási kötelezettséghez kötött ellátás. Minden Szlovákiában biztosított nő jogosult anyasági támogatásra, amennyiben a szülést megelőző két évben legalább 270 napon át biztosított volt. A szülői támogatás olyan szociális ellátás, amelyet általában a 3 évesnél fiatalabb gyermek, a hosszan tartó egészségkárosodásban szenvedő, 6 évesnél fiatalabb gyermek támogatására fizetnek a szülőknek. Gyermekgondozási segélyben részesülhetnek a 3 évnél fiatalabb gyermekről gondoskodó szülők. Súlyosan beteg gyermek esetében a jogosultsági korhatár 6 év. A családi pótlék alanyi jogon jár mindenkinek. A családi pótlék iskolaköteles korig, azaz 16 éves korig jár. Amennyiben a gyermek közép- vagy felsőoktatási intézményben tanul tovább, illetve nappali tagozatos szakképzésben vesz részt, 25 éves korig jogosult a család az ellátásra. A két modellt nézve egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a nagyobb adóbevétel nagyobb mozgásteret biztosít a szociális ellátásban. Az ábra azt mutatja, hogy csak a nagyobb közösségi hozzájárulás, a magasabb adóbevételek árán várhatjuk el a nagyobb szociális gondoskodást. Bár pusztán a beáramló pénzmennyiség nem garancia a szociális ellátások minőségére, de alapjaiban határozza meg, hogy az állam milyen szinten nyújthat szolgáltatásokat a közösség számára. % ,7 Svédország 19,3 18,3 Magyarország EU 27 14,0 Szlovákia Forrás: Eurostat 13

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

1 forrás: 2007-es APEH jelentés

1 forrás: 2007-es APEH jelentés Út a valódi közteherviselés felé: a zöld adóreform Adócsökkentés helyett (előtt) adóreform Többen fejtegetik mostanában, hogy egy radikális kiadáscsökkentés nélkül nem lehet semmit tenni az adókkal és

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

Az Új Egyensúly programja 2006-2008

Az Új Egyensúly programja 2006-2008 Az Új Egyensúly programja 2006-2008 2 Az államháztartás egyensúlyának tartós megteremtése A magyar gazdaság erős és dinamikusan fejlődik. A tartós növekedés, a gazdaság külső-belső egyensúlyának fenntartásához

Részletesebben

5. Az államháztartás. Az állam szerepe a gazdaságban

5. Az államháztartás. Az állam szerepe a gazdaságban 5. Az államháztartás Az állam szerepe a gazdaságban Az állam létrejöttének egyik indítéka éppen a gazdaság bizonyos feladatainak ellátása volt: az ókori gazdasági szervezet működésének intézményi feltételeit

Részletesebben

III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ III. fejezet A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A tankönyv e részének célja nem a törvényszöveg kivonatolása vagy magyarázata, hanem a személyi jövedelemadó (szja) bemutatása. Viszonylag részletesebben foglalkozik

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2012. évi adórendszert bemutató kiadványunk célja olyan átfogó képet adni Önöknek, amely segítséget nyújt a hatályos adórendszer legfontosabb elemeinek megismeréséhez.

Részletesebben

Az anyagot a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal 2007. dec. 17-i ülésén 8 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el.

Az anyagot a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal 2007. dec. 17-i ülésén 8 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal álláspontja az adó-és járulékrendszer célszerű átalakításáról 2009-ben Budapest, 2007. december 17. Készítette: Zara László Kiegészítette és szerkesztette: Török

Részletesebben

Adórendszer. Tanulmányok

Adórendszer. Tanulmányok .1 Adórendszer Tanulmányok 5 6 Bakos Péter i Bíró Anikó ii Elek Péter iii Scharle Ágota iv A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága * Bevezetés A tanulmány célja, hogy feltárja a magyar adórendszer

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Kormány részére a feketegazdaság visszaszorítására tett intézkedésekről, azok hatásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a Kormány részére a feketegazdaság visszaszorítására tett intézkedésekről, azok hatásairól PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓ a Kormány részére a feketegazdaság visszaszorítására tett intézkedésekről, azok hatásairól Budapest, 2007. július 2 A feketegazdaság elleni harc stratégiája A Kormány egy éve

Részletesebben

OTDK dolgozat. Greff Szilvia Erika BA

OTDK dolgozat. Greff Szilvia Erika BA OTDK dolgozat Greff Szilvia Erika BA 2013 Adóterhelés és adózási morál összefüggései The correspondence between the tax burden and tax compliance Kézirat lezárása: 2012. november 8. TARTALOMJEGYZÉK Ábrajegyzék...

Részletesebben

Adózásról Pénzügyekrõl Egyszerûen Helyesen

Adózásról Pénzügyekrõl Egyszerûen Helyesen Adózásról Pénzügyekrõl Egyszerûen Helyesen TARTALOM KÖSZÖNTÕ T 3 AZ ADÓZÁS T 5 Mire költünk 100 Ft befizetett adót T 6 A mai magyar adórendszer T 8 ADÓZÁS 2010-BEN T 9 Személyi jövedelemadó T 9 Általános

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Tisztelt Olvasó! Egy olyan kiadvány második számát tartja a kezében, amelyet egy évvel ezelõtt félelemmel vegyes várakozással indítottunk

Részletesebben

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései

A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási segédanyag! PITTI ZOLTÁN A közteherviselési rendszerek működésének elméleti és gyakorlati kérdései Budapest, 2009. november 15. - 1 - A tanulmányt részben, vagy egészében másolni, illetve a szerződésben

Részletesebben

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport?

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az adórendszer elméleti megközelítésben...

Részletesebben

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Szerzők: Bakos Péter ABN AMRO Bank Bíró Anikó CEU Közép-európai Egyetem Elek Péter Scharle Ágota Pénzügyminisztérium

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét,

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK I.

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK I. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Pénzügy mesterszak Vezetés és szervezés mesterszak Műszaki menedzser mesterszak Dr. Andor György

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága

A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága Szakmai háttéranyag, 2007. szeptember 11. A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal felkérésére készítette a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai főosztály

Részletesebben

A magyar adórendszer hatékonysága

A magyar adórendszer hatékonysága Bakos Péter, Benedek Dóra, Bíró Anikó és Scharle Ágota: A magyar adórendszer hatékonysága Munkaanyag, 2007. június 1. A tanulmány egyedül a szerzők véleményét tükrözi. Tartalomjegyzék Összefoglaló... 4

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben