Kedves Kollégák és Szülők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Kollégák és Szülők!"

Átírás

1 Előszó Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos helyesírásunk című gyakorló az anyanyelvi tapasztalatokra építve segíti a tanulókat a helyesírás gyakorlásában. A kötet feladatai figyelembe veszik a tanulók életkorát, és lehetőséget nyújtanak a differenciálásra. A az egyszerűbb feladatokat, a az adott évfolyamon elvárható tudásszintű feladatokat, míg a a kihívást jelentő feladatokat jelöli. A feladatok nagy része egy családi, kerékpáros kirándulás köré épül. A család tagjai: anya, apa, a 6. osztályos ikrek, Dóri és Dani, valamint Ádám, a bátyjuk. A család kirándulásáról tudhatnak meg érdekes történeteket a tanulók, ha megoldják a feladatokat. A j jelűek izgalmas, csoportos munka el- végzésére adnak módot. A feladatok önállóan is elvégezhetőek, akár otthoni gyakorlás során is. Bizonyos feladatok elvégzéséhez segítséget nyújt a Helyesírási szabályzat. Ezt az adott feladat mellett jelöltük. A A/1 jellel ellátott feladatok helyes megoldásáért a diákok jutalma egy varázslatos matrica, amelyet a hátsó borító belső oldalára ragaszthatnak. Ha a tanuló év közben ügyesen összegyűj- tötte a matricákat, akkor a kötet végén egy izgalmas puzzle-t tud kirakni. Egy kis kutatásra is hívjuk a diákokat: néhány feladat mellett Nézz utána! részeket helyeztünk el, melyek lehetőséget biztosítanak tananyagon kívüli információk megszerzéséhez, bú- várkodáshoz. A Tudod-e? részek a feladatokhoz kapcsolódó érdekességeket tartalmaznak, figyelembe véve ve a gyermek életkori sajátosságait. Minden fejezetet egy javítást szolgáló oldal zár, mely tollbamondáshoz is használható. A kötet végén projektfeladatok találhatóak, melyek a tantárgyi koncentrációt segítik elő. A feladatok megoldásai a kiadó honlapján érhetőek el: A felmérő feladatlapok a kiadótól igényelhetőek. Kiadványunkat iskolai és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk. Élményekben gazdag tanulást és gyakorlást kíván: a Szerző és a Kiadó 3

2 5. Állítsd betűrendbe a következő szavakat! (Hsz. 14.) Tudod-e? A kerékpárnak több beceneve is van. keró kera brinyó cajga bicaj bringa bici 6. Földrajzórán a gyerekek beszámolót készítettekk arról, hogy mit tanultak a legutóbbi kerékpáros túrájuk során. A Bükki Nemzeti Parkról készült leírás egyik részlete elmosódott, pedig ezt a szöveget szeretnék felhasználni a beszámolóhoz. Egészítsd ki az alábbi szöveget! (Hsz. 4; 7; 51; 70.) Tudod-e? Magyarország legmélyebb barlangja, a 253 méter mélységű István-lápai-barl rlan ang a Bükkben található. A he ég ké pz ő te rmés zeti er kről leg egin kább a kőb őbán yá k vall llan anak ak. Ma ga ba eme melk edő fü ől eges es fal ai k szem ünk elé tá rják a k zete tek egym ymás ásra ép lésé sét. Lát hatj uk a f ldmo zgás köv övet etke éb en meg egvá vált ltoz ozó he lyze zetü tüke t, elc lcsú sz ásuk at és me űr ődés ésük üket. Őriz izne k me gköv lt áll llat okat is. A ha da ni gaz azda g teng er i él őv il ág e ik leg egsz ebb képv pvis isel ője a pö rgek arú (B rach chiopa pada ). A 280 mi ió éve ves me gköv lt élő lőlé lény t a F ldkö közi zi-t -ten ger és Amer ika ha sonl nló ko rú k zete teib iből is isme merj rjük ük. A/5 15

3 11. A szabadban biciklizve gyönyörködhetünk a madarak hangjában. Egészítsd ki a madárneveket j vagy ly betűvel! (Hsz. 89.) Nézz utána! A bájgúnár nem madár. Derítsd ki, hogy mi az! ö v hé a bago só om für sza kó fogo var ú kirá ka harká karva 12. Folytassátok a szóterpesztést! Mérjétek az időt! Ki tud adott idő alatt több megoldásig eljutni? VÉG - TAG TE HET SZÓ VÉG TAG JA VÉD TE HET - VEN 18

4 5. Apa megnézte egy KRESZ-könyvben, hogy milyen kiegészítők kellenek egy biciklire. A következő felsorolást találta: Nézz utána! Mine nek a rövidítése a KRESZ? A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok: 1. Fehér színű első lámpa 2. Vörös színű hátsó lámpa 3. Vörös színű hátsó prizma 4. Két, egymástól független fék 5. Csengő 6. Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken 7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül, az úttesten éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között). (A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok. Horváth Péter (szerk.). A családfő elmagyarázta a gyerekeknek, hogy miért fontos ezekkel a tartozékokkal felszerelni a járművet. Egészítsd ki a szöveget a fenti felsorolásból vett szavakkal! (Hsz. 144.) Közlekedéskor nagyon fontos, hogy jól lássunk és minket is jól lássanak mások. A bicikli elejére fehér színű kell felszerelni, hátra pedig vörös. A nem világítanak, de sötétben jól visszaverik a rájuk eső fényt. A borostyánsárga színűt legalább az első ajánlatos felszerelni, vörös színű prizma való. Lakott kívül, főként éjszaka vagy rossz látási mellett kötelező hordanunk azért, hogy a többi jármű vezetője már messziről észrevegyen minket. 22

5 7. Babits Mihály Messze messze című költeményében mintha névjegykártyát készített volna egy-egy országnak. Figyeld meg, hogy főként főneveket és mellékneveket használt. Göröghon. Szirtek, régi rom, ködöt pipáló bús orom. A lég sürű, a föld kopár. Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár. Némethon. Város, régi ház: emeletes tető, faváz. Cégérek, kancsók, ó kutak, hizott polgárok, szűk utak. (Babits Mihály: Messze... messze.... Nyugat, szám) a) Töltsd ki a táblázatot a versrészletből vett szavakkal! (Hsz. 21; 24.) FŐNÉV MELLÉKNÉV b) Írd ki a versből a jelenleg érvényes szabályoknak megfelelően azokat a szavakat, amelyek írásmódjában a költő eltért a helyesírás szabályaitól! 8. Készítsétek el Magyarország névjegykártyáját! B/3 24

6 5. Dóri úgy elmerült a díjak és kitüntetések tanulmányozásában, hogy ráakadt a magyar, illetve a magyar származású Nobel-díjasok listájára is. a) Tanulmányozd az alábbi listát! (Hsz. 14.) Név Szakterület A díjazás éve Lénárd Fülöp fizikai 1905 Bárány Róbert élettani, ill. orvosi 1914 Zsigmondy Richárd kémiai 1925 Szent-Györgyi Albert élettani, ill. orvosi 1937 Hevesy György kémiai 1943 Békésy György élettani, ill. orvosi 1961 Wigner Jenő fizikai 1963 Gábor Dénes fizikai 1971 Wiesel, Elie (Wiesel Lázár) béke 1986 Polányi János kémiai 1986 Oláh György kémiai 1994 Harsányi János közgazdasági díj 1994 Kertész Imre irodalmi 2002 Herskó Ferenc kémiai 2004 b) Írd be a neveket a táblázatba betűrendbe sorolva! Orvosok Fizikusok Kémikusok Közgazdászok Békedíjasok Írók, költők B/6 32

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos helyesírás című gyakorló az anyanyelvi tapasztalatokra építve segíti a tanulókat az írás eszközszintű használatában. A kötet feladatai figyelembe

Részletesebben

2. Különböző tantárgyak szakszavainak helyesírása

2. Különböző tantárgyak szakszavainak helyesírása Javítókulcs a Varázslatos helyesírásunk 6. munkafüzethez 1. Ismétlés Tájékoztató Iskolai ügyelet minden csütörtökön Napközis tábor június (vagy július) 1-31. Ebédbefizetés augusztus 28-án 20 napra Tankönyvvásárlás:

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Kézikönyv A mi világunk

Kézikönyv A mi világunk Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró Kézikönyv A mi világunk 3. évfolyamhoz Mi vil 3 kk kolofon.indd 1 2014.06.03. 7:47 Szerző: Dr. Mester Miklósné a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

BRINGÁS KISOKOS Az Országos Polgárőr Szövetség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági kiadványa 10 14 évesek számára

BRINGÁS KISOKOS Az Országos Polgárőr Szövetség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági kiadványa 10 14 évesek számára BRINGÁS KISOKOS Az Országos Polgárőr Szövetség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közlekedésbiztonsági kiadványa 10 14 évesek számára KEDVES IFJÚ TÁRSAM A KÖZLEKEDÉSBEN! Ha ezt a kis füzetet a kezedben tartod,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 273-488. OLDAL 2008. február 12. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA

AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as év

Részletesebben