HTE 4, HTE 5. HTE 4 A, HTE 5 A for markets with 60 Hz English. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português. Gebrauchs- und Montageanweisung

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HTE 4, HTE 5. HTE 4 A, HTE 5 A for markets with 60 Hz English. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português. Gebrauchs- und Montageanweisung"

Átírás

1 HTE, Technik zum Wohlfühlen Deutsch Gebruchs- und Montgenweisung English Operting nd instlltion instructions Frnçis Notice de montge et d utilistion Nederlnds Gebruiksnwijzing en montgevoorschrift Polsk Instrukcj obsługi i montżu Česky Návod k obsluze montáži Mgyr Kezelési és szerelési tmuttó Ðóññêèé Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português Instruções de utilizção e montgem HTE A, A for mrkets with 60 Hz English Operting nd instlltion instructions HTE 65505

2 238 mm Ø6 mm 3 mm HTE 7 8 mm 6 mm 250 mm 96 mm 6 3 e l e c t r o n i c 30 mm mm 5 5 mm 92 mm I. c b II III. 0 9 C26_07_32_0003 C26_07_32_0006 IV C26_07_32_0007 3

3 257 mm Ø6 mm 3 mm 8 mm 8 6 mm 266 mm 96 mm mm 230 mm 5 5 mm 92 mm I. c b II III. 0 9 C26_07_32_0003 C26_07_32_0006 IV. b C26_07_32_

4 HTE / Erfssungsbereich der Infrrot-Näherungselektronik / Rnge of opertion for infrred pproximtion electronic Zone de détection du cpteur infrrouge / Bereik vn de infrrood- nderingsschkelr Obszr dziłni elektroniki zbliżeniowej / A közelíto utomtik muködési trtomány Prcovní oblst infrčervené detekční elektroniky / Область срабатывания инфракрасного датчика Alcnce dos infr-vermelhos n proximção 5

5 . Kezelési tmuttó Az üzemeltető és szerelő számár Az elektromos készülékek hsznált lpvetően z jánlott előírások szerint kell történjen, potenciális rizikó mint tűzeset ármütés vgy sérülés kizárásához. Ezért készüléket csk leírtk szerint hsznál -juk, minden gyártó jánlás nélküli hsznált kárhoz, tűzesethez, ármütéshez, sérüléshez vezethet. A készülék hsznált előtt z összes leírást olvss el, és betrtndó utsítások szerint járjon el. Ez z utsítás gondosn megőrizendő, és tuljdonos váltás vgy bérlés esetén további hsználónk átdndó. Esetleges szerelési munkák során kezelési utsítást dj át szerelőnek.. A készülék leírás A Stiebel Eltron HTE és electronic típus kézszárítói érintés nélkül üzemelnek. A készülékek optiki szenzorrl vnnk felszerelve, mely kezek közelítésekor utomtikusn bekpcsolj fűtést és ventilátort. Semmilyen beállítógomb működtetése nem szükséges. A bekpcsolási trtomány meleglevegő kif vórács ltt -3 cm-re tlálhtó. A kezek elvételét követően készülék kb. 3 másodperc elteltével kikpcsol. A burkolt kilkítás messzemenőkig megkdályozz cigrettánk és egyéb tárgyknk készüléken vló elhelyezését. A készüléket flr lehetőleg olyn helyre kell felszerelni, hol készülék feletti esetleges flbeugrás nem szünteti meg ezt z előnyt. A készüléket rongálódástól préselt lumíniumöntvényből készült burkolt védi..2 Üzemelés Kérjük, hogy készszárító hsznált előtt kezéről mosdó felett lposn rázz le vizet. A kezek kevésbé vizes állpot lerövidíti készülék hsználti idejét és ugynkkor energiát tkrít meg. Ezt követően trts kezét levegő kif vó rács lá és dörzsölje egymáshoz meleg légármbn..3 Biztonsági előírások A készüléket tilos üzemeltetni olyn helyeken, hol tűz és robbnás veszélyes kémii nygok, por, gázok, gőzök vnnk olyn csővezetékek vgy trtályok közvetlen közelében, melyek éghető vgy robbnásveszélyes nygokt vezetnek, vgy trtlmznk A fentiek mitt védőtávolságok betrtás különösen fontos. A készüléket semmi esetre sem szbd üzemeltetni, mikor helyiségben pdlóburkolási, csiszolási, lkkozási és benzines tisztítási ápolási munkákt végeznek. ÉGÉSI VESZÉLY! Kisgyermekeket készüléktől feltétlenül távol kell trtni! Nem szbd tárgykt készülékre helyezni, nekitámsztni vgy f tőkészülék és fl közé helyezni. Szintén nem szbd készülék közvetlen közelébe éghető, gy lékony vgy hőszigetelő tárgykt vgy nygokt, mint ruhák, tkrók, jságok, pdlóvisz vgy benzin, sprydobozok vgy hsonlókt helyezni! GYÚLÁSVESZÉLY! A készüléket nem szbd letkrni túlmelegedés elkerülése végett! T lhevülés esetén fűtőbetét kikpcsol, ventilátor zonbn hűtés végett továbbr is üzemel. A hőérzékelő fűtőbetétet z elektronik áltli kikpcsolást követően kb. 2 perc elteltével ismét bekpcsolj. A kilépo levegorácstól min. 300 mm távolság trtndó: A meleglevego kilépése kdálytln kell legyen! Semmilyen tárgy ne kerülhessen, eshessen készülék nyílásib ( pl. nyklánc, mert ármütéshez, tűzesethez vezethet). A készüléken tilos bármilyen változttás végrehjtás. Különleges figyelem jánlott hol gyerek, mgtehetetlen felnőtt vgy álltok vnnk közelben. Sérülésveszély! Ügyeljen rr, hogy készülék lsó és hátoldlán tlálhtó levegő beszívónyílások minden esetben szbdon legyenek. A megbízhtó működést és üzembiztonságot csk készülékhez tervezett, eredeti Stiebel Eltron kiegészítő és trtlék lktrészek grntálják.. Ápolás A kézszárító tisztítását nedves ruhávl végezze - dott esetben hsználjon finom mosogtószert. Ne hsználjon s roló- vgy mró htás szereket. A készüléket sohse moss vízsugárrl..5 Mit kell tenni, h... Mint vlmennyi optiki elven működő elemnek - szenzornk működését is lehet eltkrássl kdályozni. Ilyen esetben készülék kb. 3 másodperc elteltével kikpcsol, hogy trtós üzemet megkdályozz. Üzemzvr esetén először zt kell megvizsgálni, hogy mnipulálták-e szenzor felületét. Az esetleges eltkró tárgyk eltávolítását követően készülék ismét kifogástlnul üzemel. 2. Szerelési utsítás szerelő számár 2. A készülék felépítése Készülék burkolt 2 Készülék 3 Meleg levegő kilépő nyílás Rögzítőcsvrok 5 Kábel bevezető nyílás 6 Rögzítőcsvrok furti 7 Tolóretesz 8 Műnyg srokelem (Csk -nél) 9 Ventilátor 0 Fűtőbetét Érzékelő Műszki dtok HTE Tömeg 2,6 kg,0 kg Motorteljesítmény Névleges teljesítmény Feszültség 70 W 800 W 230 V, 50 Hz Az országspecifikus készülékeknél cstlkozási és műszki dtok készülék dttábláján tlálhtók. 2.3 Előírások és rendeletek A készüléket tilos üzemeltetni olyn helyeken, hol tűz és robbnás veszélyes kémii nygok, por, gázok, gőzök vnnk olyn csővezetékek vgy trtályok közvetlen közelében, melyek éghető vgy robbnásveszélyes nygokt vezetnek, vgy trtlmznk A fentiek mitt védőtávolságok betrtás különösen fontos.

6 H készüléket olyn helyiségben hsználják, hol levegő füstgázt, olj vgy benzingőzt trtlmz, vgy oldószerrel és vegyi nygokkl dolgoznk, készülékben hosszbb ideig megmrdó szghtás, esetleg felületi szennyeződés fordulht elő. Az elektromos szerelési munkákt, különös tekintettel z érintésvédelmi előírásokr, csk z illetékes ármszolgálttó válllt áltl jóváhgyott szkember végezheti, z érvényes helyi rendelkezések, vlmint jelen szerelési utsításbn foglltk betrtásávl. A kézszárítót hálózttól leglább 3mm-es megszkítási távolsággl lekpcsolhtóvá kell tenni. Ehhez megfelelő kpcsolót, LS-kpcsolót, biztosítékot, vgy mágneskpcsolót kell szerelés során elhelyezni. A készülék (elektromos) szerelését vlmint első beüzemelését és krbntrtását kizárólg szkember végezheti e kezelési és szerelési tmuttó lpján. A készüléket csk függőleges és leglább 90 C-ig hőálló flr szerelhető fel. Vegye figyelembe készülék típustábláján tlálhtó dtokt! A megdott feszültségnek meg kell egyeznie hálózti feszültséggel. Fürdőkáddl és/vgy zuhnyfülkével rendelkező helyiségekben szbványbn előírt védőtávolságokt készülék típustábláján feltüntetett dtokkl összhngbn kell figyelembe venni. A készüléket gy kell felszerelni, hogy kezelő és szbályzószerveit kádbn, vgy zuhnyfülkében trtózkodó személy ne érinthesse meg. A bekötött kézszárítót feszültség mentesített állpotábn csk szkember bonthtj meg. A jvításokhoz csk eredeti Stiebel Eltron lktrészek hsznált engedélyezett. 2. Felszerelés A kézszárítót csk tömör flszerkezetre szbd felszerelni. A készülék felszerelését z lábbik szerint kell elvégezni: 2.. A burkolt levétele I. HTE. Oldj meg meleg levegő kilépőnyílásánál (3). b. H zz meg lefelé tolóreteszt (7). c. Vegye le készülék burkoltát ().. Oldj meg meleg levegő kilépőnyílásánál (3). b. H zz meg lefelé tolóreteszt (7). c. H zz ki készüléket burkoltból () A flr rögzítés II.. A mellékelt f rósblon segítségével (7. oldl) jelölje be flon felerősítő furt helyét és f rj ki ezeket. A jelölés során vegye figyelembe bekötővezeték elhelyezkedését és hosszát. b. Vezesse át z elektromos cstlkozóvezetéket készülék hátoldlán tlálhtó kábelátvezető nyíláson (5). c. Csvrozz fel készülék hátlpját Elektromos bekötés III. A készüléket V feszültségű váltóárm hálózthoz kell fixen cstlkozttni. Vegye figyelembe z ddttáblán feltüntetett értékeket! A készülékburkoltábn rögzített műnyg srokprofil (8) hálózti cstlkozóvezetékek és -sruk pótlólgos szigetelésére szolgál. A megdott feszültségnek egyeznie kell hálózti feszültséggel. Alklmzzon megfelelő keresztmetszetű vezetéket. Az elektromos cstlkozóvezetékeket z elektromos kpcsolási terv szerint kell bekötni. A cstlkozóvezeték erei nem futhtnk ventilátormotor közvetlen közelében. A hálózti bekötővezeték hossz készüléken belül nem hldhtj meg 20 cm-t. 2.. A készülék burkoltánk felszerelése IV. HTE. A burkoltot kissé lefelé döntve h zz rá készülékre, ztán emelje fl felé. b. A rögzítőcs szkát tolj el felfelé c. Csvrj be rögzítőcsvrt.. H zz rá burkoltot készülékre egészen flnk ütközésig. Eközben ügyeljen rr, hogy burkolt lján kiképzett ksztók készülék hát mögé kerüljenek. b. A burkolt rögzítéséhez kissé emelje meg elől, és rögzítőcs szkát tolj fel ütközésig. c. Csvrj be rögzítőcsvrt. 2.5 A készülék átdás Mgyrázz el készülék üzembentrtójánk készülék működését. Különösen biztonsággl kpcsoltos tudnivlókr hívj fel figyelmét. Adj át z üzembentrtónk Szerelési és hsználti tmuttót. Mgyr 3. Környezet és jrhsznosítás Régi készülékek ártlmtlnítás Ezzel jelzéssel ellátott készülékeket ne tegye háztrtási hulldékok közé, külön kell gyűjteni és ártlmtlnítni! A régi készülékek ártlmtlnításánál helyileg érvényes előírásokt és törvényeket kell szkszerűen lklmzni.. Grnci A grnci csk bbn z országbn érvényesíthető, hol készüléket megvásárolták. Kérjük, forduljon z országbn működő Stiebel Eltron kirendeltséghez, vgy z importőrhöz. A készülék szerelését, elektromos bekötésének megvlósítását, krbntrtását és üzembehelyezését csk minősített szkember végezheti. A gyártó semmilyen felelősséget nem válll zokért meghibásodott készülékekért, melyet nem z dott készülékre vontkozó szerelési és kezelési előírás szerint szereltek, helyeztek üzembe, ill. működtettek. 2

7 Bohrschblone für Montge HTE / Drilling templte for Mounting HTE Gbrit de perçge pour le montge du HTE Boorsjbloon voor montge HTE Szblon do wierceni otworów montżowych do HTE Montážní šblon HTE / F rósblon HTE szereléséhez Ìîíòàæíûé øàáëîí A seprr pel linh pontilhd HTE Mrkierung für Bohrung / Mrking for drill holes / Repère de perçge / Mrkering voor boorgt Oznczenie otworu / Oznčení děr / A furt jelölése / Îòâåðñòèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ Molde pr furção 29

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS , KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS,,,,,, HOTAROLOS KALYHAK,,,,» ETS 200 electronic» ETS 300 electronic» ETS 400 electronic» ETS 500 electronic» ETS 600 electronic» ETS 700 electronic A jövô komfortos technikája

Részletesebben

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30.

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Go! szervizmgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Professzionális klímtisztítás részletek 4. oldlon 12 0 Ft Go! 9 0 Ft Volkswgen WRC Motorsport férfi póló részletek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/23 4 Lakásos Sorház engedélyezési dokumentációjához

TARTALOMJEGYZÉK. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/23 4 Lakásos Sorház engedélyezési dokumentációjához TARTALOMJEGYZÉK 4 Lkásos Sorház engedélyezési dokumentációjához Trtlomjegyzék Aláíró lp Tervezői nyiltkozt Építészeti műszki leírás Tűzvédelmi műszki leírás Erőtni számítások és ellenőrzések Épületgépészeti

Részletesebben

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei. 1. modul Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei. 1. modul Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés lpismeretei 1. modul Digitális fényképezés lpismeretei Az egész életen át trtó tnulás fejlesztése z intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Varispeed E7 CIMR-E7Z. Rendszerkonfiguráció

Varispeed E7 CIMR-E7Z. Rendszerkonfiguráció U11 C16 C22 U7 R131 C33 R6 U6 T1 U8 Y1 U14 R10 R10 JP3 R15 R5 R25 R15 R15 C11 U10 R21 R102 C12 R7 R105 + + U9 R28 C5 R20 R30 R JP5 JP6 U10 C3 JP1 C1 + C17 R14 R1 R2 R11 U1 C2 2 C35 RT4 C39 R5 R99 C21 R3

Részletesebben

Go! ár 1 190 Ft. Service Magazin. Kezdje velünk a tavaszt! Első fékbetét és tárcsa csere két oldalon 9 000 Ft megtakarítással részletek a 8.

Go! ár 1 190 Ft. Service Magazin. Kezdje velünk a tavaszt! Első fékbetét és tárcsa csere két oldalon 9 000 Ft megtakarítással részletek a 8. Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2014. március 1. május 31. Kezdje velünk tvszt! www.setszervizek.hu Szervizjánltink: Kerékcsere csomg Tvszi ngytkrítás Kerékcsere csomg keréktárolássl

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Készülék leírás...6 1.1 Hőmérsékletválasztás...6 1.2 Hőmérsékletválasztás korlátozás...6 1.3 Fontos...6 1.4 Műszaki adatok...

Tartalomjegyzék. 1. Készülék leírás...6 1.1 Hőmérsékletválasztás...6 1.2 Hőmérsékletválasztás korlátozás...6 1.3 Fontos...6 1.4 Műszaki adatok... Tartalomjegyzék 1. Készülék leírás...6 1.1 Hőmérsékletválasztás...6 1.2 Hőmérsékletválasztás korlátozás...6 1.3 Fontos...6 1.4 Műszaki adatok...7 2. Szerelés és vízbekötés...8 2.1 Villamos csatlakozás...8

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29.

L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29. HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj 2009.7.29. A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Isofast 2 Condens 25 -A (H-HU) HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Veszély nem megfelelő szakképzettség

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Használati és telepítési útmutató Levegő/VÍZ-HŐSZIVATTYÚ»» wpl cool»» wpl 8 cool»» wpl cool»» wpl E»» wpl 8 E»» wpl E Használati útmutató Kezelés. Általános információk. Jelmagyarázat. Figyelmeztetés más

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Trumatic S 2200 / S 2200 P Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Trumatic S 2200 / S 2200 P Folyékonygáz fűtőberendezés lakókocsikhoz és más utánfutókhoz Beszerelési példa

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

VELUX árnyékolók és redőnyök. Új kollekció! VELUX árnyékolók és redőnyök. Érvényes: 2015. április 1-jétől www.velux.hu www.veluxshop.

VELUX árnyékolók és redőnyök. Új kollekció! VELUX árnyékolók és redőnyök. Érvényes: 2015. április 1-jétől www.velux.hu www.veluxshop. VELUX Új kollekció! VELUX árnyékolók és redőnyök Érvényes: 2015. április 1-jétől www.velux.hu www.veluxshop.hu 1 Új kollekció! 2 További információ VELUX árnyékolókról és redőnyökről velux.hu honlpon.

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 680 289 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31. Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 680 289 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH AE 23/31 hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások.....................

Részletesebben

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS

Gázkazán OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 6 720 608 XXX HU (05.10) JS Gázkazán OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 AE 31 OW 23-1 AE 31 HU (05.10) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A készülék mûszaki adatai 4 1.1 EU-típusbizonyítvány

Részletesebben

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS

KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS , KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS..,,,,,,,, KOZPONTI SZELLOZTETO BERENDEZES,» LWZ 170» LWZ 170 PLUS» LWZ 270» LWZ 270 PLUS A jövô komfortos technikája Tartalomjegyzék 1. Kezelési utasítás a felhasználó

Részletesebben

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 Defensor Mk5 Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 1.1 Egészen az elején 4 1.2 Megjegyzések a szerelési és üzemeltetési

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás SM300/ bivalens tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 59 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben