FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B ARXV60AV1B

2 Tartalom Az üzemeltetésre vonatkozó megjegyzések Biztonsági óvintézkedések...1 Részek megnevezése...3 A telepítésre vonatkozó megjegyzések Telepítési méretrajz...4 A telepítéshez szükséges szerszámok...5 A telepítés helyének kiválasztása...5 El írások az elektromos csatlakozásra vonatkozóan...6 Telepítés A beltéri egység telepítése...7 A kültéri egység telepítése...12 Vákuumszivattyúzás...15 A szivárgás észlelése...15 Ellen rzés a telepítés után...16 Tesztelés és üzemeltetés Tesztüzem...16 Melléklet A csatlakozócs konfigurálása...17 Cs hosszabbítás...18 A képerny használati útmutatója A távirányító gombjai...19 A kijelz n megjelen ikonok...19 A távirányító gombjainak bemutatása...20 Gombkombinációk funkcióinak bemutatása...23 Használati útmutató...24 A távirányító elemeinek cseréje...24 Vészhelyzeti m ködés...25 Karbantartás Tisztítás és karbantartás...25 Meghibásodás Hibaelemzés...28 Kábelezés...32 Utasítások - Függelék...34

3 Biztonsági óvintézkedések Az itt leírt óvintézkedések vagy FIGYELMEZTETÉS vagy VIGYÁZAT besorolásúak. Mindkét típus fontos biztonsági információt tartalmaz. A biztonsági el írásokat mindig pontosan tartsa be. A FIGYELMEZTETÉS és a VIGYÁZAT jelentése FIGYELMEZTETÉS...Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy akár halált is okozhat. VIGYÁZAT...Ezen utasítások be nem tartása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A sérülés az adott körülményekt l függ en súlyos is lehet. A jelen kézikönyvben található biztonsági jelzések jelentése a következ : Kövesse az utasításokat. Használjon földelt csatlakozást. Ne kísérelje meg. A telepítés befejezése után végezzen próbaüzemet, és ellen rizze az esetleges hibákat. Magyarázza el az ügyfélnek a légkondicionáló berendezés használatát és karbantartását a felhasználói kézikönyv segítségével. A használati utasítások eredeti nyelve angol. A többi nyelvre angolról került lefordításra. FIGYELMEZTETÉS Kérje meg márkakeresked jét vagy egy szakembert, hogy végezze el a telepítést. Ne kísérelje meg maga telepíteni a berendezést. A helytelen telepítés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. A berendezést a jelen telepítési útmutató utasításai szerint telepítse. A helytelen telepítés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. A telepítéshez csak a meghatározott szerszámokat és alkatrészeket használja. Ha nem a meghatározott alkatrészeket használja, azzal a berendezés meghibásodását, szivárgást, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. A berendezést csak olyan alapra szerelje, ami elbírja annak súlyát. Ha nem elég er s az alap, a berendezés leeshet és sérülést okozhat. A villanyszerelési munkát a vonatkozó országos el írások, valamint a jelen telepítési kézikönyv el írásai szerint végezze. Csak az erre kijelölt áramkört használja. Az elégtelen áramellátás és a helytelen villanyszerelési munka áramütést vagy tüzet okozhat. Használjon megfelel hosszúságú kábelt. Ne használjon megcsapolt vagy hosszabító kábelt, mert ez túlmelegedést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ügyeljen rá, hogy a megfelel kábeleket használja, azokat biztonságosan vezesse el és ne feszüljenek meg se a csatlakozóknál, se máshol. A kábelek nem megfelel csatlakoztatása túlmelegedést vagy akár tüzet is okozhat. Az elektromos kábelek bevezetése, valamint a beltéri és kültéri egység összekapcsolása során a kábeleket úgy helyezze el, hogy a kapcsolódoboz fedele biztonságosan rögzíthet legyen. A kapcsolódoboz fedelének nem megfelel rögzítése elektromos áramütést, tüzet vagy az elektromos csatlakozások túlmelegedését okozhatja. Ha a telepítés során a h t közeg szivárogna, azonnal szell ztesse ki a helyiséget. A h t közeg t zzel való érintkezésekor mérgez gázok keletkezhetnek. A telepítés befejeztével ellen rizze, nem szivárog-e a h t közeg. Ha a h t közeg kiszivárog és t zzel (pl. f t ventilátor, t zhely vagy süt ) lép érintkezésbe, mérgez gázok keletkezhetnek. A légkondicionáló berendezés telepítésekor vagy áthelyezésekor légtelenítse a h t kört és használja a meghatározott típusú h t közeget (R410A). Ha a h t körben leveg vagy idegen anyag van jelen, az abnormális nyomásnövekedést okozhat, és kárt tehet a berendezésben, vagy akár személyi sérülést is eredményezhet. A h t kör csövezését biztosan csatlakoztassa telepítés során, miel tt elindítaná a kompresszort. Ha a kompresszort nem csatlakoztatta és a zárószelep nyitva van, amikor a kompresszort elindítja, az leveg t fog beszívni, ami abnormális nyomásnövekedést okozhat, és kárt tehet a berendezésben, vagy akár személyi sérülést is eredményezhet. Leeresztéskor állítsa le a kompresszort, miel tt eltávolítaná a h t kör csöveit. Ha a kompresszort nem állította le és a zárószelep nyitva van a leeresztéskor, az leveg t fog beszívni, ami abnormális nyomásnövekedést okozhat, és kárt tehet a berendezésben, vagy akár személyi sérülést is eredményezhet. Ügyeljen rá, hogy földelje a légkondicionáló berendezést. Ne földelje a berendezést közm vek csöveivel, villámhárítóval vagy telefon földel vezetékével. A nem megfelel földelés elektromos áramütést okozhat. Használjon földzárlati megszakító kapcsolót. Ha nem használ földzárlati megszakító kapcsolót, azzal áramütést vagy tüzet okozhat. Az áramütés megel zése érdekében ne érintse meg az elektronikus alkatrészeket vagy az elektromos csatlakozókat, ha a berendezés üzemel, vagy ha kevesebb mint 30 perce állította le vagy kapcsolta ki! 1

4 VIGYÁZAT A berendezést ne helyezze olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivárgása fordulhat el. Gázszivárgás esetén a berendezés környékén összegy l gáz tüzet okozhat. A jelen kézikönyv utasításainak betartása során szereljen be egy leereszt csövet a kondenzvíz elvezetése érdekében. A kondenzvíz nem megfelel elvezetése beltéri vízszivárgást és anyagi kárt okozhat. A peremes anyát a meghatározott módon, pl. nyomatékkulccsal húzza meg. Ha a peremes anya túl szoros, a használat során megrepedhet, ami a h t közeg szivárgását okozhatja. Gondoskodjon róla, hogy a kültéri egységben rágcsálók vagy más állatok ne bújhassanak el. Az elektromos alkatrészekkel érintkez kis test állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak. Kérjük, tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy az egység környékét tisztán kell tartania. A berendezést üzletekben, könny ipari és mez gazdasági alkalmazásban képesített szakemberek, kereskedelmi és háztartási alkalmazásban pedig nem szakemberek is használhatják. A berendezés hangnyomásszintje kevesebb mint 70 db(a). MEGJEGYZÉS: A motor alaprajza a vasburkolatú motort mutatja be. A berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkez személyek (ideértve a gyerekeket is), kivéve ha a biztonságukért felel s személy felügyeletet vagy utasításokat biztosít a berendezés kezelésére vonatkozóan. A gyermekekre felügyelni kell, hogy biztosan ne játszhassanak a berendezéssel. Üzemi h mérséklet Beltéri oldal száraz/ nedves h m. ( C) Kültéri oldal száraz/ nedves h m. ( C) Maximális h tés 32/23 43/26 Maximális f tés 27/- 24/18 A m ködési h mérsékleti tartomány (kültéri h mérséklet) C h tés és C f tés esetén. 2

5 Részek megnevezése Beltéri egység leveg bemeneti nyílás panel sz r segéd gomb h tésjelz vev ablak vízszintes zsalu leveg kimeneti nyílás kijelz f tésjelz bekapcsolásjelz TURBO ON/OFF MODE SAVE + - FAN SWING SLEEP TIMER LIGHT X-FAN távvezérl Kültéri egység leveg bemeneti nyílás fogantyú leveg kimeneti nyílás 3

6 Telepítési méretrajz Legalább 250 cm Legalább 15 cm Legalább 300 cm Az akadályig hagyott hely Legalább 50 cm A mennyezetig hagyott hely A falig hagyott hely Legalább 15 cm Legalább 15 cm A falig hagyott hely Az akadályig hagyott hely A padlóig hagyott hely Az akadályig hagyott hely Legalább 30 cm Legalább 30 cm Leeresztőcső A falig hagyott hely Az akadályig hagyott hely Legalább 200 cm Legalább 50 cm Az akadályig hagyott hely 4

7 A telepítéshez szükséges szerszámok 1 Szintez 2 Csavarhúzó 3 Ütvefúró 4 Fúrószár 5 Cs toldalék 6 Nyomatékkulcs 7 Villáskulcs 8 Cs vágó 9 Szivárgásérzékel 10 Vákuumos szivattyú 11 Nyomásmér 12 Univerzális mér m szer 13 Imbuszkulcs 14 Mér szalag Kérjük, a telepítést illet en vegye fel a kapcsolatot a márkakeresked vel. Ne használjon min sítés nélküli tápkábelt. A telepítés helyének kiválasztása Alapvet követelmények Ha a berendezést a következ helyekre telepíti, azzal meghibásodást okozhat. Ha nem tudja máshova helyezni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakeresked vel: 1. Er s h források, g zök, gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok közelében. 2. Nagy frekvenciás készülékeke (pl. hegeszt gépek, orvosi berendezések) közelében. 3. Tengerpartok közelében. 4. Olajat vagy párát tartalmazó leveg j helyen. 5. Kénes gázok közelében. 6. Más, speciális helyen. 7. A berendezést ne telepítse a mosókonyhába. Kültéri egység Beltéri egység 1. A leveg bemeneti és -kimeneti nyílást ne zárja el. 2. Olyan helyet válasszon, ahol a kondenzvíz könnyen elfolyhat, és ez nem zavar másokat. 3. Olyan helyet válasszon, ahol a kültéri egységet kényelmesen csatlakoztathatja, és nincs messze a hálózati csatlakozóaljzat. 4. Olyan helyet válasszon, amit gyermekek nem érnek el. 5. A helynek el kell bírnia a beltéri egység súlyát, és nem fokozhatja a zajt és a rezgést. 6. A berendezést 2,5 m-rel a padló fölé kell helyezni. 7. Ne szerelje a beltéri egységet közvetlenül más elektromos berendezések fölé. 8. Kérjük, fénycsövekt l helyezze a lehet legtávolabb. 1. Válasszon olyan helyet, ahol a kültéri egység által okozott zaj és a kilép leveg nem zavar másokat. 2. A hely legyen jól szell z és száraz. A kültéri egységet ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy er s szélnek. 3. A helynek el kell bírnia a kültéri egység súlyát. 4. A telepítéskor tartsa be a beszerelési méreteket bemutató ábra el írásait. 5. Olyan helyet válasszon, amit gyermekek nem érhetnek el, és állatoktól vagy növényekt l messze esik. Ha másképp nem oldható meg, biztonsági okokból használjon kerítést a berendezés körül. 5

8 El írások az elektromos csatlakozásra vonatkozóan Biztonsági óvintézkedések 1. Az egység telepítésekor tartsa be az elektromos biztonsági szabályokat. 2. A vonatkozó országos szabályozások szerint tanúsított tápkábelt és légáramlás kapcsolót használjon. 3. Ügyeljen rá, hogy az áramellátás megfeleljen a légkondicionáló követelményeinek. Az instabil áramellátás vagy a hibás kábelezés elektromos áramütést, tüzet vagy meghibásodást okozhat. Kérjük, használjon megfelel tápkábelt a légkondicionáló berendezéshez. 4. Csatlakoztassa megfelel en az áram alatti, a nulla- és a földvezetéket a hálózati aljzathoz. 5. Ügyeljen rá, hogy megszakítsa az áramellátást, miel tt villanyszerelési vagy más munkát végezne a berendezésen. 6. Ne kapcsolja vissza az áramellátást a telepítés befejezése el tt. 7. Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a gyártó által kijelölt szervizzel, vagy képzett szakemberrel cseréltesse ki. 8. A h t közeg h mérséklete magas, kérjük, az összeköt kábelt a rézcs t l távol vezesse el. 9. A berendezés kábelezését az országos el írások szerint végezze. Földelési el írások 1. A légkondicionáló els osztályú elektromos berendezés. Földelését az el írt módon, szakemberrel végeztesse. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a berendezés megfelel en legyen földelve, különben áramütést okozhat. 2. A földel kábel a sárga-zöld szín, ami más célra nem használható. 3. A földelési ellenálllást az országos elektromos biztonsági el írások határozzák meg. 4. A berendezést úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozóaljzat a közelében legyen. 5. Egy, az összes póluson legalább 3 mm-es leválasztású összpólusú bontókapcsolót csatlakoztasson a kábelezéshez. 6. Csak olyan földzárlati megszakítót használjon, ami képes a névleges maximális áramer sség kezelésére. (Az annál er sebbet kezelni képes kapcsoló használható.) 6

9 A beltéri egység telepítése Els lépés: a telepítés helyének kiválasztása Javasolja a beltéri egység helyét az ügyfélnek, és kérje beleegyezését. Második lépés: a fali tartókeret felszerelése 1. Akassza a tartókeretet a falra, állítsa vízszintesre a szintez vel, majd jelölje a rögzítési pontokat a falon. 2. Ütvefúró használatával fúrjon lyukakat a falba a csavarok számára (a fúrószár m szaki adatainak meg kell felelnie a használni kívánt m anyag tiplinek), majd tegye a tipliket a lyukakba. 3. Rögzítse a tartókeretet a falra az önmetsz csavarokkal (ST4.2X25TA), majd a keret meghúzásával ellen rizze, hogy a szerkezet elég stabil-e. Ha a tiplik lazán illeszkednek a falba, fújon egy másik lyukat az el z mellett. Harmadik lépés: cs nyílás készítése 1. Válassza ki a cs nyílás helyét a kimeneti cs iránya szerint. A cs nyílásnak egy kicsit alacsonyabban kell lennie a fali tartókeretnél, lásd alább. 25-ös és 35-ös osztály: Fal Megjelölés középen A faltól mért hely 150 mm felett Szintező A faltól mért hely 150 mm felett Fal Bal ø 55mm (Hátsó csőnyílás) Jobb ø55 mm (Hátsó csőnyílás) 50-es osztály: 60-as osztály: Fal A faltól mért hely 150 mm felett Megjelölés középen Szintező A faltól mért hely 150 mm felett Fal Fal A faltól mért hely 150 mm felett Megjelölés középen Szintező A faltól mért hely 150 mm felett Fal Bal ø55 mm (Hátsó csőnyílás) Jobb ø55 mm (Hátsó csőnyílás) Bal ø70 mm (Hátsó csőnyílás) Jobb ø70 mm (Hátsó csőnyílás) 2. Hozzon létre egy Ø55 vagy Ø70 átmér j cs nyílást a kiválasztott helyen. Az egyenletes leeresztés érdekében a nyílás lejtsen a küls oldal felé os szögben. 7

10 A beltéri egység telepítése Cs nyílás Ø55 Ø70 Modell H tési teljesítmény: < 6000W H tési teljesítmény: 6000W Ügyeljen a porvédelemre a cs nyílás kialakításakor. A berendezést a m anyag tiplik nélkül szállítjuk, ezeket helyben kell beszerezni ø55/ ø70 Negyedik lépés: kimeneti cs 1. A cs jobbra, jobbra hátra, balra vagy balra hátra vezethet ki. 2. Amikor eldönti, hogy a csövet balra vagy jobbra vezeti ki, kérjük, a másik nyílást zárja el. bal jobb jobbra balra jobbra hátra balra hátra zárja el a nyílást Ötödik lépés: a beltéri egység csövének csatlakoztatása 1. Igazítsa össze a cs csatlakozót a szívószájjal. 2. Húzza meg a karmantyút kézzel. cs csatlakozó karmantyú cs 3. A nyomatékot a következ oldalon leírtak szerint alkalmazza. A villáskulcsot helyezze a cs csatlakozóra, a nyomatékkulcsot pedig a karmantyúra. Húzza meg a karmantyút a nyomatékkulccsal. 8

11 A beltéri egység telepítése nyomatékkulcs beltéri cs villáskulcs karmantyú cs A hatlapfej anya átmér je Meghúzási nyomaték (Nm) Ø 6 15~20 Ø 9,52 30~40 Ø 12 40~55 Ø 16 60~65 Ø 19 70~75 4. Burkolja a beltéri csövet és a cs csatlakozást szigetel cs héjjal, majd tekerje körbe szigetel szalaggal. szigetel cs héj Hatodik lépés: a leereszt cs beszerelése 1. A leereszt csövet csatlakoztassa a beltéri egység kimeneti csövéhez. leereszt cs kimeneti cs 2. A csatlakozást tekerje körbe szigetel szalaggal. szigetel szalag A kondenzáció megel zése érdekében használjon szigetel cs héjat a beltéri leereszt csövön. M anyag tiplik nélkül szállítjuk. kimeneti cs leereszt cs leereszt cs szigetel cs héj Hetedik lépés: a beltéri egység kábeleinek csatlakoztatása panel csavar 1. Nyissa ki a panelt, távolítsa el a kábelezés burkolatát rögzít csavart, majd vegye le a burkolatot. 9 a kábelezés burkolata

12 A beltéri egység telepítése 2. Vezesse át a tápkábelt a beltéri egység hátulján található kábelnyíláson, majd húzza ki az elüls oldalon. kábelnyílás tápkábel 3. Távolítsa el a kábelkapcsot; a színeknek megfelel en csatlakoztassa a tápkábelt a kábelcsatlakozóhoz; húzza meg a csavart, majd rögzítse a tápkábelt a kábelkapoccsal. csatlakozótábla földkábel N(1) 2 3 Kültéri egység csatlakoztatása (hivatkozásként) N(1) 2 3 kék fekete barna sárgazöld kábelkapocs a kapcsolótábla csak hivatkozási célt szolgál, kérjük, a tényleges kapcsolótáblát vegye figyelembe. 4. Tegye vissza a burkolatot és rögzítse a csavarral. 5. Zárja le a panelt. A beltéri és kültéri egység kábeleit csak szakember kötheti be. Ha a tápkábel túl rövid (lásd az alábbi táblázatot), kérjük, kérjen újat a forgalmazótól. Ne hosszabbítsa meg a kábelt. Osztály: A tápkábel hossza (mm) Sorozatkapcsolt légkondicionáló berendezések esetén áramköri megszakító kapcsolót kell alkalmazni. 10

13 A beltéri egység telepítése Nyolcadik lépés: összeköt cs 1. Tekerje be a csatlakozócsövet, a tápkábelt és a leereszt csövet a szalaggal. csatlakozócs leereszt cs szalag beltéri egység gáz cs Beltéri és kültéri tápkábel szalag leereszt cs folyadékcs 2. A beszereléshez tartsa a leereszt cs és a tápkábel egy részét szabadon, amikor betekeri ket. Ha csak részben tekeri be ket, tartsa külön a beltéri tápkábelt és a leereszt csövet. beltéri tápkábel 3. Tekerje be ket egyenletesen. 4. A folyadékcsövet és a gázcsövet külön tekerje be a végén. A tápkábel és a vezérl kábel ne keresztezzék egymást és ne legyenek megtörve. A leereszt csövet az aljánál Kilencedik lépés: a beltéri egység felakasztása 1. Tegye a betekert csöveket a fali cs be, majd húzza ket át a falba fúrt lyukon. 2. Akassza fel a beltéri egységet a fali tartókeretre. 3. Tömbje be a csövek és a falba fúrt lyuk közötti rést tömít gumival. 4. Rögzítse a fali csövet. 5. Ellen rizze, hogy a beltéri egység stabil-e és a falhoz simul-e. fali cs beltéri kültéri tömít gumi fels kampó a fali tartókeret alsó kampója Ne hajlítsa meg túlzottan a leereszt csövet, mert elzáródhat. 11

14 A kültéri egység telepítése Els lépés: a kültéri egység tartókonzoljának rögzítése (az adott telepítés körülmények szerint válassza ki) 1. Válassza ki a telepítés helyét az épület szerkezetének megfelel en. 2. Rögzítse a kültéri egység tartókonzolját a kiválasztott helyre a horgonycsavarokkal. A kültéri egység felszerelésekor tegyen óvintézkedéseket. Ügyeljen rá, hogy a tartókonzol elbírja az egység súlyának legalább a négyszeresét. A kültéri egységet legalább 3cm-rel a föld fölé helyezze, hogy csatlakoztathassa a leereszt csonkot. 2300W ~5000W-os h tési teljesítmény egységek esetén 6 horgonycsavar szükséges; 6000W ~8000W-os h tési teljesítmény egységek esetén 8 horgonycsavar szükséges; 10000W ~16000W-os h tési teljesítmény egységek esetén 10 horgonycsavar szükséges. legalább 3cm-rel a föld felett Második lépés: a lereszt csonk csatlakoztatása (Csak h t és f t egységek esetén) 1. Csatlakoztassa a leereszt csonkot a burkolaton található nyíláshoz, amint az az alábbi képen látható. 2. Csatlakoztassa a leereszt csövet a leereszt nyíláshoz. Harmadik lépés: a kültéri egység rögzítése 1. Tegye a kültéri egységet a tartókonzolra. 2. Rögzítse a kültéri egység talpnyílásait csavarokkal. talpnyílások leereszt nyílás Leereszt cs burkolat kültéri leereszt csonk talpnyílások 12

15 A kültéri egység telepítése Negyedik lépés: a beltéri és kültéri csövek csatlakoztatása 1. Távolítsa el a csavart a kültéri egység jobb oldali fogantyújáról, majd távolítsa el a fogantyút. 3. Húzza meg a karmantyút kézzel. cs csatlakozó csavar fogantyú yellowgreen karmantyú 2. Távolítsa el a szelep csavarsapkáját és illessze a cs csatlakozót a cs szívószájához. folyadékszelep folyadékcs gázcs gázszelep 4. Húzza meg a karmantyút az alább meghatározott nyomatékkal. A hatlapfej anya átmér je Meghúzási nyomaték (Nm) Ø 6 15~20 Ø 9,52 30~40 Ø 12 40~55 Ø 16 60~65 Ø 19 70~75 Ötödik lépés: a kültéri elektromos vezeték csatlakoztatása 1. Távolítsa el a kábelkapcsot; csatlakoztassa a tápkábelt és a jeltovábbító kábelt (csak h t és f t egységek esetében) a kábelcsatlakozóhoz a színeknek megfelel en, és rögzítse azokat csavarokkal. Beltéri egység csatlakoztatása (hivatkozásként) csatlakozótábla földel kábel kék fekete barna sárgazöld N(1) 2 3 fogantyú kábelkapocs 13

16 A kültéri egység telepítése 2. Rögzítse a tápkábelt és a jeltovábbító kábelt a kábelkapoccsal (csak h t és f t egységek esetében). A csavarok meghúzása után finoman rántsa meg a tápkábelt, hogy ellen rizze, megfelel en rögzítve van-e. Hatodik lépés: a csövek elrendezése 1. A csöveket a fal mentén helyezze el, a lehet legkevésbé meghajlítva és a lehet legjobban elrejtve. A meghajlított cs minimális félátmér je 10cm. fal 2. Ha a kültéri egység magasabban van a fali nyílásnál, a csövet U-alakban meg kell hajtani, miel tt áthaladna a falon az es beszivárgásának megakadályozása érdekében. U-kanyar leereszt cs A leereszt cs falon áthaladó része ne legyen magasabban, mint a beltéri egység kimeneti cs nyílása. a leereszt cs ne mutasson felfelé A leereszt cs enyhén lejtsen. A leereszt cs ne legyen görbe, ne emelkedjen meg és ne legyen hullámos. A cs végét ne tegye vízbe, mert úgy nem tud lefolyni. A leereszt cs ne legyen hullámos A cs végét ne tegye vízbe A leereszt cs ne legyen hullámos A cs vége ne legyen hullámos 14

17 Vákuumszivattyúzás A vákuumszivattyú használata 1. Távolítsa el a folyadékszelep és a gázszelep sapkáit, valamint a h t közeg tölt nyílásának záróanyáját. 2. Csatlakoztassa a piezométer töml jét a gázszelep h t közeg leereszt nyílásához, a másik csövet pedig a vákuumszivattyúhoz. 3. A piezométert nyissa ki teljesen és m ködtesse percig, hogy ellen rizhesse, hogy a mért érték -0,1MPa-on marad-e. 4. A vákuumszivattyút zárja el és tartsa elzárva 1-2 percig, hogy ellen rizhesse, hogy a piezométer értéke -0,1MPa-on marad-e. Ha a nyomás csökken, a rendszer szivárog. 5. Távolítsa el a piezométert és nyissa ki teljesen a folyadék- és gázszelepet egy imbuszkulcs használatával. 6. Húzza meg a szelepsapkákat és a h t közeg leereszt nyílásának záróanyáját. A szivárgás észlelése folyadékszel gázszelep a h t közeg tölt nyílása a h t közeg tölt nyílásának záróanyája imbuszkulcs piezométer szelepsapka 1. Szivárgásérzékel vel: Szivárgásérzékel használatával ellen rizze a szivárgást. 2. Szappanos vízzel: Ha nem áll rendelkezésre szivárgásérzékel, használjon szappanos vizet a szivárgás érzékelésére. Vigyen fel szappanos vizet az ellen rizni kívánt helyre és tartsa ott legalább 3 percig. Ha buborék jelenik meg, a rendszer szivárog. zár Lo vákuumszivattyú nyit Hi 15

18 Ellen rzés a telepítés után A telepítést követ en ellen rizze a következ ket. Ellen rz kérdések Az egység elég stabil? Elvégezte a h t közeg szivárgásának ellen rzését? A csövezés h szigetelése megfelel? A víz megfelel en elszivárog? Az áramellátás a névtáblán jelzett feszültségértékeknek megfelel? Az elektromos vezetékek és a csövek megfelel en vannak bekötve? Az egység földelése megfelel? A tápkábel a m szaki követelményeknek megfelel? Nem zárja el semmi a leveg bemeneti és -kimeneti nyílást? A telepítés során képz dött port és törmeléket eltávolította? A csatlakozócs gáz- és folyadékszelepe teljesen nyitva van? Tesztüzem Lehetséges meghibásodás Az egység leeshet, rázkódhat vagy m ködése zajos lehet. Elégtelen h tési (f tési) teljesítményt okozhat. Kondenzációt és vízcsöpögést okozhat. Kondenzációt és vízcsöpögést okozhat. Meghibásodást vagy az alkatrészek sérülését okozhatja. Meghibásodást vagy az alkatrészek sérülését okozhatja. Elektromos szivárgást okozhat. Meghibásodást vagy az alkatrészek sérülését okozhatja. Elégtelen h tési (f tési) teljesítményt okozhat. Meghibásodást vagy az alkatrészek sérülését okozhatja. Elégtelen h tési (f tési) teljesítményt okozhat. 1. A tesztüzem el készítése Az ügyfél jóváhagyta a légkondicionáló telepítését. Tájékoztassa az ügyfelet a légkondicionáló m ködésének fontos részleteir l. 2. A tesztüzem menete Kapcsolja be az elektromos ellátást, majd nyomja meg a távirányító ON/OFF (BE/KI) gombját a bekapcsoláshoz. Nyomja meg a MODE (MÓD) gombot az AUTO (AUTOMATIKUS), COOL (H TÉS), DRY (SZÁRÍTÁS), FAN (VENTILÁTOR) és HEAT (F TÉS) funkciók kiválasztásához, hogy ellen rizze azok m ködését. 16

19 A csatlakozócs konfigurálása 1. A csatlakozócs minimális hossza 3m. 2. A csatlakozócs maximális hossza és maximális magasságkülönbsége. H tési teljesítmény 25-ös osztály 9000Btu/h (2637W) 35-ös osztály 12000Btu/h (3516W) 50-es osztály 18000Btu/h (5274W) 60-as osztály 24000Btu/h (7032W) A csatlakozócs max. hossza Max. magasságkülönbség A csatlakozócs meghosszabbítása után hozzáadandó extra h t olaj és h t közeg mennyisége Az extra h t közeg mennyiségének kiszámítási módja (a folyadékcs alapján): Extra h t közeg mennyisége = a folyadékcs extra hossza x extra h t közeg mennyisége méterenként Ha a csatlakozócs hosszabb mint 10m, a folyadékcs extra hossza szerint adjon hozzá h t közeget. Az extra h t közeg méterenkénti mennyisége a folyadékcs átmér jét l függ. Lásd a következ oldalt. Az extra h t közeg mennyisége R22, R407C, R410A és R134a esetén A csatlakozócs átmér je Kültéri egység adagolása Folyadékcs (mm) Gázcs (mm) Csak h tés (g/m) H tés és f tés (g/m) Ø6 Ø9,52 vagy Ø Ø6 vagy Ø9,52 Ø16 vagy Ø Ø12 Ø19 vagy Ø22,

20 Cs hosszabbítás A helytelen cs hosszabbítás a h t közeg szivárgásának f oka. Kérjük, a következ lépések szerint végezze a cs hosszabbítást: A: A cs levágása Ellen rizze a beltéri és a kültéri egység közötti távolsághoz szükséges cs hosszt. Cs vágóval vágja le a megfelel hosszúságú csövet. cs cs vágó E: A nyílás kib vítése Expanderrel b vítse ki a nyílást. expander kemény önt forma cs ferde egyenetlen sorjás B: A sorja eltávolítása Csiszolóval távolítsa el a sorját ügyelve, hogy az ne jusson a cs be. lefelé cs csiszoló "A" az átmér szerint eltér, lásd az alábbi táblázatot: Küls átmér (mm) Max A(mm) Min Ø6-6,35(1/4") 1,3 0,7 Ø9,52(3/8") 1,6 1,0 Ø12-12,7(1/2") 1,8 1,0 Ø15,8-16(5/8") 2,4 2,2 F: Ellen rzés Ellen rizze a kib vített nyílást. Ha nem megfelel, ismételje meg a fenti lépéseket. sima felület C: Megfelel szigetel cs felhelyezése D: A karmantyú felhelyezése Vegye le a karmantyút a beltéri csatlakozócs r l és a kültéri szelepr l; tegye a karmantyút a cs re. karmantyú egyenl hossz ferde helytelenül kib vített sérült felület repedés egyenetlen vastagság cs 18

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV Közepes statikus nyomású csatorna típus Nagyon köszönjük, hogy a mi légkondíciónálónkat vásárolta meg. Mielőtt használná a légkondicionálóját, kérjük figyelmesen olvassa el a kézikönyvet

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW CTXG50JV1BW FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS CTXG50JV1BS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki az új készülékből, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót alaposan, és tartsa kéznél, hogy a későbbiekben is belenézhessen. BIZTONSÁGI

Részletesebben

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRB HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI, INSTALACJI I KONSERWACJI, NÁVOD NA POUITIE A ÚDRBU, B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató NORD légkondicionálók

Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató NORD légkondicionálók Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató NORD légkondicionálók Köszönjük,hogy a NORD lakás légkondicionáló berendezéseinket választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

cod. 3541E032HU Rev. 00-02/2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E032HU Rev. 00-02/2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-0/0 DIV C / C8 / C HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS DIV C / C8 / C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Üzemeltetési kézikönyv MODELEK FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL Biztonsági óvintézkedések... 2 Az alkatrészek elnevezése...

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV R32 MODELEK FTXM35K3V1B FTXM42K3V1B FTXM50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS SZEM Az INTELLIGENS SZEM érzékelője

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV R32 MODELEK FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS SZEM Az INTELLIGENS SZEM érzékelője észleli

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Magyar 1 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai. A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike

Részletesebben

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

Légkondicionáló. képzelje el el a a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. AR FSSSBWK ARHSF sorozat AR FSSSCUR ARHSS sorozat Légkondicionáló Felhasználói használati és telepítési útmutató útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el el a a lehetőségeket

Részletesebben

LG Szobai légkondicionáló

LG Szobai légkondicionáló Visit us at http://www.lgservice.com LG Szobai légkondicionáló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LG Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a LG légkondicionálót választotta. Kiváló készüléke nagy teljesítményével és funkcióival

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Használati utasítás U 51093162 02.11 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

Használati útmutató Cikkszám: 0655 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK

Használati útmutató Cikkszám: 0655 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS MÉR KÉSZÜLÉK HU Használati útmutató Cikkszám: 0655 Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal Származási hely: Kína Made in China TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S. Sorozat Gyors kezdési segédlet Kérjük, hogy a berendezés működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá. MAGYAR A készülék

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Kezelési útmutató RSA 28 /60 készülékhez Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RSA 28.60 - RAD

Részletesebben

KLÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KLÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KLÍMABERENDEZÉS Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet. TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEILG MAGYAR

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató

Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató Automata digitális vérnyomásmér M2-es modell Használati útmutató HU IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Tartalom A készülék használatba vétele el tt Bevezetés... 3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...7

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Jellemzők Kényelem és energiatakarékosság FIGYELŐ SZEM A FIGYELŐ SZEM szenzor érzékeli az emberi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RCM 20 E - RCM 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RSF 20 E - RSF 24 E - RSF

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

Hűtőszekrény Használati útmutató

Hűtőszekrény Használati útmutató Hűtőszekrény Használati útmutató Képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta. A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük, regisztrálja a terméket a következő címen: Az

Részletesebben