DIGITÁLIS SZOLÁR HIDRAULIKUS BLOKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITÁLIS SZOLÁR HIDRAULIKUS BLOKK"

Átírás

1 DIGITÁLIS SZOLÁR HIDRAULIKUS BLOKK

2 ÁTTEKINTÉS Ez a kézikönyv a termék szerves részét képezi. Az utasítások és figyelmeztetések fontos információt nyújtanak a biztonságos üzembe helyezésre, működtetésre és karbantartásra vonatkozóan, ezért figyelmesen olvassa el azokat. A dokumentum műszaki magyarázatai és utasításai segítenek az üzembe helyezési folyamat megfelelő végrehajtásában és a munka legegyszerűbb végrehajtásában. Ezt a készüléket szolár rendszerek vezérlésére tervezték. Szigorúan tilos a berendezés rendeltetésszerűtől eltérő használata. A gyártó nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a nem megfelelő, helytelen, vagy ésszerűtlen használatból, vagy a kézikönyvben leírt útmutató be nem tartásából adódik. Az üzembe helyezőnek rendelkeznie kell vízvezetékekhez- és fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtő eszközök beszereléséhez szükséges képesítéssel. Az üzembe helyező köteles az üzembe helyezés befejezésekor üzembe helyezési jegyzőkönyvet kiállítani az ügyfél számára. Tervezés, üzembe helyezés, karbantartás és bármilyen beavatkozás csak a vonatkozó szabályozás és a gyártó által biztosított utasítások teljes betartása mellett valósítható meg. A nem megfelelő üzembe helyezés sérülést okozhat emberek, vagy állatok számára és kárt tehet tárgyi eszközökben; a gyártó ilyen esetekben nem vonható felelősségre. A szolár cirkulációs egység kartondobozban kerül szállításra. A doboz eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a berendezés sértetlen és nincs hiányzó alkatrésze, ellenkező esetben, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Mivel potenciális veszélyforrást jelenthet, ezért tartsa az összes csomagolóanyagot (kapcsokat, műanyag zacskókat, polisztirolt) gyermekektől távol. Mielőtt bármiféle munkafolyamat elkezdődne, győződjön meg arról, hogy a külső áramellátás ki van kapcsolva (a külső kapcsoló OFF állásban van). Szerelést csak szakképzett személy végezhet, kizárólag eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával. A fenti javaslat be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát és semmissé teheti a gyártó felelősségét. A készülék külső alkatrészeinek tisztításakor, kapcsolja ki a modult, a külső kapcsoló OFF pozícióba állításával. A készülék tisztításához használjon szappanos vízbe mártott nedves ruhát. Ne használjon agresszív mosószereket, rovarirtót, vagy mérgező termékeket. CE jelölés A CE jelölés garantálja, hogy a készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó /108/EC és az elektromos biztonságra vonatkozó /95/EC irányelveknek.

3 Biztonsági előírások Jelmagyarázat A figyelmeztetés be nem tartása személyi sérülés kockázatát vonja magával, amely adott esetben halálos lehet. A figyelmeztetés be nem tartása potenciálisan komoly sérülés veszélyét vonja magával tárgyi eszközök, növények, vagy állatok vonatkozásában. A készüléket olyan tömör falra helyezze, amely nincs rezgésnek kitéve. Működés közben zajképződés. Falfúrás közben ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt az elektromos vezetékekben, vagy a meglévő csövezésben. Feszültség alatt lévő elektromos vezeték által okozott áramütés. Robbanás, tűz, vagy mérgezés, a sérült csövekből kiszivárgó gáz hatására. Növényi sérülések. Beázás a sérült csövekből kiáramló víz hatására. Az elektromos csatlakozások létrehozását megfelelő átmérőjű kábellel végezze el. Tűz a túlzottan kisméretű kábelekben haladó elektromos áram által okozott túlmelegedés miatt. A károk megelőzése érdekében biztosítson védelmet a csövezésnek és a kábeleknek. Feszültség alatt lévő elektromos vezeték által okozott halálos áramütés. Robbanás, tűz, vagy mérgezés a sérült csövekből kiszivárgó gáz hatására. Beázás a sérült csövekből kiáramló víz hatására. Győződjön meg arról, hogy a beépítés helye és minden olyan rendszer, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kell, megfelel a vonatkozó előírásoknak. Nem megfelelően üzembe helyezett, feszültség alatt lévő vezetékek által okozott áramütés. Kár a készülékben a nem megfelelő üzemkörülmények miatt. A felhasználás céljának megfelelő kéziszerszámokat és felszereléseket használjon (különösen ügyeljen arra, hogy a szerszám ne legyen kopott és a nyele legyen biztosan rögzítve); használja ezeket megfelelően, ne ejtse le őket magasról. Használat után biztonságosan tegye el a szerszámokat és felszereléseket a helyükre. Szálló szilánkok, darabok, belélegzett por, ütés, vágás, szúrás és horzsolás által okozott személyi sérülés. Szálló szilánkok, ütés és bevágás által okozott sérülés a készüléken és környezetében. Használjon megfelelő elektromos szerszámot (különösen ügyeljen arra, hogy az elektromos kábel és aljzat jó állapotban legyen, valamint a forgó és mozgó alkatrészek megfelelően rögzítve legyenek); használja megfelelően a szerszámot, kábelekkel ne torlaszolja el a közlekedési útvonalakat és biztosítsa, hogy ne álljon fenn a készülék leesésének a kockázata. Használat után a készüléket húzza ki az elektromos hálózatból és biztonságosan tegye vissza a helyére.

4 Szálló szilánkok, darabok, belélegzett por, ütés, vágás, szúrás, horzsolás, zaj és rezgés által okozott személyi sérülés. Szálló szilánkok, ütés és bevágás által okozott sérülés a készüléken és környezetében. Győződjön meg arról, hogy a hordozható létrák biztosan vannak beállítva, megfelelőképpen ellenállóak, a fokok épek és nem csúsznak, nem mozgatják a létrákat, amikor azon valaki tartózkodik, és felügyelő személy mindig tartózkodik a helyszínen. Leesésből, vagy létrák véletlen összecsukódásából adódó személyi sérülés. Győződjön meg arról, hogy a guruló létrák biztosan rögzítve vannak, strapabíróak, a fokok épek és nem csúsznak. Győződjön meg arról, hogy a létra valamelyik oldalán van kapaszkodó, az alján pedig lelépő. Leesésből adódó személyi sérülés. Magasban végzett munkák esetén (általában két méter felett), győződjön meg arról, hogy a munkaterület körül mellvéd van felállítva, vagy a leesés megelőzésére egyéni hevedereket használnak. Az esetleges leesés helyét párnázás céljából félig kemény, vagy deformálódó felület fedje és ne legyen rajta veszélyes akadály. Leesésből adódó személyi sérülés Győződjön meg arról, hogy a munkaterület megfelelő higiéniával és egészségügyi feltételekkel rendelkezik a fény, a szellőzés és a lényeges szerkezetek stabilitását illetően. Ütésből, botlásból stb. eredő személyi sérülés. Megfelelő anyaggal biztosítsa a készülék és a munka közelében lévő területek védelmét. Szálló szilánkok, ütés és bevágás által okozott sérülés az eszközön, vagy a környező tárgyakon. Bánjon óvatosan a készülékkel és használjon megfelelő védőfelszerelést. Rázkódás, ütés, bevágás és zúzás által okozott sérülés az eszközön, vagy a környező tárgyakon Minden munkafolyamat során viseljen egyéni védőruházatot és felszerelést. Áramütés, szálló szilánkok, darabok, belélegzett por, ütés, vágás, szúrás, horzsolás, zaj és rezgés által okozott személyi sérülés. Az anyagokat és a felszereléseket úgy rendezze, hogy a kezelés egyszerű és biztonságos legyen, ne képződjenek olyan halmok, amelyek összeroskadhatnak, vagy összedőlhetnek.

5 Rázkódás, ütés, bevágás és zúzás által okozott sérülés az eszközön, vagy a környező tárgyakon. Az éles tárgyak hirtelen megérintésének elkerülése céljából, a készüléken belül minden műveletet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni. Vágás, szúrás és horzsolás által okozott személyi sérülés. Mindegyik, a készüléken végzett munka által befolyásolt biztonsági és vezérlő funkciót állítson be újra és a készülék újraindítása előtt győződjön meg arról, hogy ezek megfelelően működnek. Gázszivárgás, vagy füstgáz miatt bekövetkező robbanás, tűz, vagy mérgezés. Nem kézben tartott működés miatt bekövetkező készüléksérülés, vagy leállás. Kezelés előtt ürítsen ki minden forró vizet tartalmazó elemet és ahol szükséges hajtson végre víztelenítést. Égés által okozott személyi sérülés A termék biztonsági adatlapján megadott utasítások alapján, a helyiség szellőztetése közben, védőfelszerelésben végezze el az alkatrészek vízkőtelenítését; ne keverje a különböző termékeket és vigyázzon a készülékre, valamint a környezetben lévő tárgyakra. Személyi sérülés - savas anyagok bőrrel, vagy szemmel történő érintkezése, ártalmas vegyi anyagok belégzése és lenyelése miatt. A készülék, vagy a környezetében lévő tárgyak károsodása savas anyagok által okozott marás következtében. Ha a készülék füstöl, válassza le az elektromos hálózatról, nyisson ki minden ablakot és hívjon szakembert. Égés, füstbelégzés, mérgezés miatt bekövetkező személyi sérülés.

6 TERMÉK LEÍRÁS Méretek TARTÓKONZOL

7 TERMÉKLEÍRÁS Műszaki adatok Szolár fűtőkör áramlási sebesség tartomány 1-16 liter/perc Max. kör nyomás 6 bar Max. hordozó folyadék hőmérséklet 130 C Áramforrás feszültsége 230VAC Max. felvett energia 97W Áramlási-visszatérő érzékelők NTC Vízvezeték csatlakozások cső Súly 6,5 kg Méret (M x Sz x M) 275 x 480 x 200 mm ÁRAMLÁSI ARÁNY NYOMÁSGÖRBE

8 TERMÉKLEÍRÁS Általános áttekintés Jelmagyarázat 1. Rendszer interfész csatlakozó 2. Szolár vezérlőegység 3. Előremenő csap 4. Visszatérő csap ellenőrző szeleppel 5. Előremenő NTC 6. Légtelenítő 7. Légtelenítő szelep 8. Nyomásmérő 9. Kimeneti/bemeneti tömlő csatlakozó 10. Áramlási sebesség szabályozószelep 11. Rendszer vízleeresztő csap 12. Megfigyelő ablak 13. Rendszer feltöltő csap 14. Áramlásérzékelő 15. Biztonsági termosztát 16. Visszatérő NTC 17. Cirkulációs szivattyú 18. Tágulási tartály csatlakozó 19. Nyomásérzékelő 20. Biztonsági szelep kifolyó 21. Biztonsági szelep 22. Tartókonzol

9 TERMÉKLEÍRÁS Hidraulikai ábra

10 ÜZEMBE HELYEZÉS TEENDŐK ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT A készülék falra, vagy közvetlenül a tárolótartályra szerelhető (megfelelő konfiguráció esetén). A készülék nem szerelhető földön álló alapra, vagy a padlóra. Ha a készülék elhelyezéséhez külön helyiség kerül kialakításra, a könnyű megközelíthetőség érdekében biztosítson elegendő helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy a készülék alkatrészei a szállítást és pakolást követően épek maradtak és nem sérültek meg ütődés következtében. Ha a terméken nyilvánvaló sérülések vannak, ne folytassa a beszerelést. FIGYELMEZTETÉS Falfúráskor vigyázzon, hogy az elektromos vezetékek, vagy a csövezés ne sérüljön meg. FALRA SZERELÉS A megfelelő fal kiválasztása után, fúrjon lyukat a falba, és a két tipli közül az egyiket helyezze be. Közben ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt az elektromos vezetékekben és a csövezésben. A megfelelő elhelyezést a lenti képen láthatja. Helyezze el a készüléket a falon a korábban kifúrt lyukakhoz igazítva. A mellékelt csavarokkal, a tartókonzol középső furatán keresztül erősítse a készüléket a falhoz. Ennek folyamatát a következő képsoron követheti nyomon. Ha a mellékelt tiplik nem megfelelőek az adott falhoz, használjon a fal típusának és a készülék súlyának megfelelő befeszülős tiplit. Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze, hogy a készülék síkban van. Ellenőrizze, hogy az egész egység teljesen a falnak támaszkodik, illetve függőlegesen és vízszintesen is síkban van. Ha nincs síkban, a tartókonzol csavarjainak a segítségével végezze el a megfelelő igazítást.

11

12 ÖSSZESZERELÉS

13 FIGYELMEZTETÉS Mielőtt felhelyezi a készülék hőszigetelő borítását, ellenőrizze, hogy az összes elektromos csatlakozás megfelelően be van kötve a kapocstáblába.

14 Felszerelés a tárolótartályra A tárolótartályra történő közvetlen felszerelést illetően, először a gyártó használati utasításában ellenőrizze, hogy a tartály alkalmas ilyen felszerelésre. A készülék rögzítéséhez, helyezze a készüléket a tárolótartályon lévő menetes szerelékre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal, a tartókonzol középső furatán keresztül.

15 ÖSSZESZERELÉS

16 ÖSSZESZERELÉS VÍZVEZETÉK BEKÖTÉS A készüléket többféle, a teljesítményének megfelelő méretű csatlakozóval és egy indirekt tárolóval kell összekapcsolni, miközben figyelni kell a szállító folyadék megfelelő bemeneti és kimeneti pozíciójára. Vízvezeték csatlakozás A készüléket 18 mm átmérőjű rézcsövekhez történő gyors csatlakozáshoz tervezték. A hollandert és a roppantógyűrűt ki lehet hagyni és ki lehet váltani acélcsövekhez használt ¾ M csatlakozóval. A szolár kör csövezését a szolár fűtésrendszerekhez elfogadott anyaggal, az EN szabványnak megfelelően kell elkészíteni. Réz, vagy acélcsövek használata javasolt, fém-afémen tömítéssel. A forrasztásokat keményforrasztásos eljárással kell létrehozni. A felhasznált anyagok és szerelvények ellenállóak kell, hogy legyenek a magas hőmérséklettel (max. 200 C), a szállítófolyadékkal és a légköri anyagokkal szemben. Tágulási tartály csatlakoztatása (opcionális) A rendszer helyes működése érdekében szükséges egy, a szolár kör tulajdonságainak mind a térfogat, mind a felhasznált anyagok vonatkozásában megfelelő tágulási tartály beszerelése. A készülék ¾ M csatlakozóval közvetlenül összeköthető a szolár körrel. Ha nincs használatban, a csatlakozást zárja el. Az alábbiakban leírt műveletek végrehajtása előtt ajánlatos a szolár panelek letakarása a felhasznált folyadékok túlmelegedésének megakadályozása és az égési sérülések kockázatának kivédése érdekében. - Nyomáspróba - Töltse fel a rendszert vízzel - Növelje a nyomást - A biztonsági szelep hatékony működésén kívül, ellenőrizze a rendszer és az összes szerelvény megfelelő tömítettségét is. - A tömítettség ellenőrzése után, teljesen ürítse ki a rendszert, azért, hogy elkerülje a víz megfagyásának veszélyét. tároló spirál csatlakozás!!! Indirekt - A rendszer tisztítása A rendszer feltöltése előtt fontos eltávolítani minden olyan maradványt, amely a gyártás és az üzembe helyezés során rakódott le. Már minimális mennyiségű idegen anyag is katalizátorként működhet és a szállító folyadék felbomlását okozhatja. - Alaposan mossa át a rendszert vízzel és/vagy olyan anyaggal, amelyet kifejezetten szolár rendszerek tisztításához terveztek: Minden maradványt távolítson el. - Ha speciális összetételű tisztítószert használt, öblítse át a rendszert még egyszer vízzel, hogy megakadályozzon minden lehetséges kémiai reakciót a tisztítószer és a propilén-glikol között. - Teljesen ürítse ki a rendszert. - A rendszer feltöltése Nyisson ki minden elzáró és leengedő csapot, főképp a kollektor tartozékainak leengedő dugóit és a légtelenítőkhöz csatlakoztatott levegő kiengedő szelepet. Csak szolár fűtőrendszerekhez kifejlesztett propilén-glikol használható szállító folyadékként. A rendszert csak vízzel nem szabad használni, még fagytól védett helyeken sem (nincs korrózió elleni védelem). Tartson be minden előírást, amely a glikol biztonsági adatlapján szerepel. A szállító folyadékot a töltőszelepen és a tömlőcsatlakozón keresztül, nyomószivattyúval vezesse a rendszerbe, miközben az áramlási sebességállító csap zárva és az elvezető csap nyitva van.

17 - Egymás után zárja el az elzáró és leeresztő csapokat miután a rendszert megfelelő képpen feltöltötte. A töltőszivattyút hagyja addig működni, ameddig a rendszer teljesen levegőbuborék-mentes nem lesz. Mielőtt befejezi a feltöltési folyamatot, állítsa be a rendszer nyomását és lassan zárja el a töltő, valamint az elvezető csapokat. - Rendszernyomás: 0,5 bar-al a statikus nyomómagasság felett (de legalább 1,5 bar) - Hagyja a rendszert stabilizálódni, majd ellenőrizze a nyomást. Ha szükséges nyissa meg a szelepeket és állítsa be újra a nyomásértéket; ha elérte a feltöltési értéket, zárja el a szelepeket. - Az áramlási sebesség állítása (csak az elektromos bekötések létrehozása után lehetséges) - Az áramlási sebesség beállítása a készüléken belüli szeleppel végezhető el. - Az áramlási sebesség csökkentéséhez fordítsa el a szelepet az óramutató járásával megegyező irányba. Az áramlási sebesség növeléséhez fordítsa a szelepet az óramutató járásával ellenkező irányba. - A rendszer terve alapján állítsa be az áramlási sebességet. - A rendszer interfész megjeleníti az áramlási sebességet.

18 ELINDÍTÁS FIGYELMEZTETÉS Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a készüléken a külső kétállású kapcsolóval, kapcsolja ki az áramellátást. ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK A nagyobb biztonság érdekében, szakemberrel alaposan nézesse át az elektromos rendszert. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, ami a megfelelő földelés hiányából, vagy az elektromos ellátórendszer nem megfelelő működéséből adódik. Gondoskodjon arról, hogy az elektromos rendszer biztosítani tudja a készülék által igényelt maximális áramerősséget (lásd: adattábla). Gondoskodjon arról, hogy a vezetékek legalább 1,5 mm2-ek legyenek. A készülék biztonságos működésének biztosítása érdekében, a hatékony földelés alapvető fontosságú. Az elektromos csatlakozókábelt 230V-50Hz hálózathoz kell csatlakoztatni, a fázis-nulla betartásával és a földelés biztosításával. A bojlert működésbe hozó érintkezőket (lásd termék tájékoztató) kösse az aux1 csatlakozóhoz. 6. A kollektor érintkező csatlakoztatásához használja az S1 csatlakozót. 7. Az alsó indirekt tároló érzékelőjének csatlakoztatásához használja az S2 csatlakozót. 8. A felső indirekt tároló érintkezőjének csatlakoztatásához (ha van ilyen) használja az S3 csatlakozót. 9. A fűtés visszatérő érzékelő csatlakoztatásához (ha van ilyen a rendszerben): használja az S4* csatlakozót. 10. A keverőszelep csatlakoztatásához (ha van ilyen) használja a V1* csatlakozót, a fázis ellenőrzése mellett. 11.Csukja le a vezérlőegység tetejét és helyezze vissza a készülék elülső hőszigetelő burkolatát. 12. Helyezze áram alá a készüléket. 13. Nézze meg a vezérlőegység paramétereinek beállítására vonatkozó utasításokat. (*) lásd a termékhez mellékelt rendszer kézikönyvet Fontos! Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatást kétállású kapcsolóval ellátott, minimum 3mm nyitott érintkező távolsággal rendelkező, fix csatlakozással (nem mobil konnektorral) kell elvégezni. A készülék csatlakozódugó nélküli hálózati kábellel kerül forgalomba. Szolár vezérlőegység csatlakoztatása A következő lépéseket kell végrehajtani: 1. Távolítsa el a készülék elülső hőszigetelő borítását. 2. A két elülső csavar meglazításával távolítsa el a vezérlőegység borítóját. 3. A készülék műanyag borításának hátulján kösse be a vezetékeket a szabad kábelcsatlakozók felhasználásával. Válassza külön az alacsony feszültségű csatlakozásokat (hőmérsékletérzékelők, BUS), a magas feszültségű csatlakozóktól (keverő szelep, szivattyú, betáp). MEGJEGYZÉS: A vezetékeket hagyja megfelelő hosszúságúra ahhoz, hogy a műanyag borítást és annak tartóját el tudja helyezni a készülék tetején. 4. Újgenerációs, BridgeNet bus csatlakozóval felszerelt bojlerhez történő csatlakoztatás: A BridgeNet bus csatlakozót a kábel csatlakoztatásával és a polaritás ellenőrzésével használja. T-T, B-Bus 5. Régi típusú, BridgeNet bus, vagy egyéb típusú bus csatlakozóval nem rendelkező bojlerhez történő csatlakoztatás:

19 Kapcsolási rajz LED JELEK ZÖLD LED (baloldal) kikapcsolva Áram kikapcsolva Folyamatosan Áram bekapcsolva világít Villog Áram bekapcsolva, a rendszer kézi üzemmódban ZÖLD LED (középső) kikapcsolva Nincs, vagy nem megfelelő a BridgeNet Bus kommunikáció Folyamatosan Van BridgeNet Bus világít kommunikáció Villog BridgeNet Bus kommunikáció ellenőrzése, vagy kezdeményezése PIROS LED (jobb oldal) Kikapcsolva Nincs működési hiba Folyamatosan Egy, vagy több működési hiba világít

20 Rendszer interfész Gombok: 1. vissza gomb (előző megjelenítés) 2. (Forgatható) Gomb 3. OK gomb (művelet megerősítése, vagy belépés a menübe) 4. Kijelző Kijelző szimbólumok: - Kazán - Kazán működik - Fűtési rendszer - Egyspirálos indirekt tároló - Kétspirálos indirekt tároló - Szolár-elektromos indirekt tároló - Szolár kollektor - Szivattyú - Hőcserélő - Keverő szelep - Kollektor érzékelő - Alsó indirekt tároló érzékelő - Felső indirekt tároló érzékelő - Fűtés visszatérő érzékelő - Indirekt tároló túlmelegedés - Kollektor túlmelegedés - Lefagyás elleni funkció (bekapcsolva) - Antilegionella funkció (bekapcsolva) - Visszahűtési funkció (bekapcsolva) - Digitális kijelző - Analóg kijelző - Konfigurálható eszköz

21 ELINDÍTÁS FIGYELMEZTETÉS! A készülék biztonságos és megfelelő működésének érdekében, a készülék elindítását jogszerű szakképzéssel rendelkező és arra jogosult szakember végezze. A bekapcsolás folyamata - Helyezze a készüléket áram alá - Távolítsa el a vezérlő egység csatlakozó sarujának borítását (lásd. Kapcsolási rajz) - Helyezze a rendszer interfészt a csatlakozó sarura, óvatos, befelé történő nyomással; az indulási állapot beállítása után megtörténik a rendszer interfész csatlakozása. - A kijelzőn megjelenik az, hogy: 214 számú Hiba - hiányzik a hidraulikai ábra. - Egyszerre nyomja le a vissza és az OK billentyűt, ameddig a kijelzőn meg nem jelenik a kód beírása felirat. - A kód (234) beírásához fordítsa el a gombot, majd nyomja meg az OK billentyűt; a kijelzőn megjelenik ez: műszaki terület - nyelv, dátum és idő - irányított konfigurálás - karbantartás - hibák - teljes menü Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - Irányított konfigurálás Nyomja meg az OK billentyűt A kijelzőn megjelenik a rendszerben jelen lévő eszközök listája: - Rendszer interfész (helyi) - Szolár vezérlő - - Összetevők jóváhagyása A konfigurálható eszközöket a szimbólum jelöli. A hidraulikai ábra kiválasztásához és a szivattyú egység beírásához, fordítsa el a gombot és válassza ezt: - szolár vezérlés Fordítsa el a gombot és válassza ki a használt indirekt tárolót a következők közül: - A szivattyú egység típusa Fordítsa el a gombot és válassza ezt: - Digitális A kijelzőn megjelenik a használatban lévő hidraulikai diagram. Nyomja meg az OK billentyűt a megerősítéséhez, vagy a vissza gomb segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: - összetevők megerősítése Nyomja meg az OK billentyűt ha teljes az üzembe helyezett összetevők listája. Ha nem teljes ez a lista, ellenőrizze a listán nem szereplő eszközök csatlakozását. A perifériák konfigurálásához fordítsa el a gombot és válassza ezt: - Szolár kontrol Fordítsa el a gombot és válasszon következők közül: - paraméterek - teszt üzemmód - Irányított műveletek Fordítsa el a gombot és válassza ezt: - PARAMETEREK (várja meg a rendszer megfelelő működéséhez szükséges alapvető paraméterek megjelenítését és beállítását) - Solar konfiguráció Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Antilegionella funkció A antilegionella funkció kiválasztásához fordítsa el a gombot: 0 Kikapcsolva 1 Bekapcsolva Fordítsa el a gombot és a antilegionella funkció aktiválásához válassza ki ezt: 1 A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Hidraulikai diagram Fordítsa el a gombot a referencia hidraulikai diagram ellenőrzéséhez, vagy beállításához az elvégzett összeszerelésnek megfelelően: 0 Nincs meghatározva 1 Alap egyspirálos 2 Alap duplaspirálos 3 Szolár-elektromos 4 Fűtés rásegítés Nyomja meg az OK billentyűt A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Fűtőelem működés

22 Fordítsa el a gombot és állítsa be ezt az értéket: 1, ha a felhasználó azt szeretné, hogy a fűtés integrálás (a fűtőelemen keresztül) egy időbeni menetrend szerint jöjjön létre. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: DeltaT kollektor szivattyú aktiváláshoz. - Fordítsa el a gombot és állítsa be a szivattyú működését meghatározó hőmérséklet különbséget (a kollektor és a tárolótartály között). MEGJEGYZÉS: NÖVELJE AZ ÉRTÉKET, HA A SZIVATTYÚ GYAKRAN KAPCSOL KI/BE. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: DeltaT kollektor a szivattyú leállításához. Fordítsa el a gombot és állítsa be a szivattyú leállását meghatározó hőmérséklet különbséget (a kollektor és a tárolótartály között). MEGJEGYZÉS: NÖVELJE AZ ÉRTÉKET, HA A SZIVATTYÚ GYAKRAN KAPCSOL KI/BE. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Visszahűtő funkció Fordítsa el a gombot és az visszahűtő funkció elindításához állítsa be az 1-es értéket. MEGJEGYZÉS: ez a funkció éjszaka hűti az indirekt tárolót és ezzel késlelteti a kollektor túlmelegedését. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: T Kollektor fagyvédelem Fordítsa el a gombot és a kollektor fagyvédelmének növelése céljából, állítsa be a 0 értéket. Ha nagy arányban használ glikolt, az értéket állítsa -20-ra. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Szolár kör áramlási sebesség A kijelzőn megjelenik a szolár körben mérhető áramlási sebesség értéke. (FONTOS: AZ ÁRAMLÁSI SEBESSÉGET AZ ÜZEMBE ÁLLÍTOTT KOLLEKTOROK SZÁMÁNAK MEGFELELŐEN ÁLLÍTSA BE) Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Szolár kör nyomás A kijelzőn megjelenik a szolár körben mérhető nyomás értéke. (FONTOS: A NYOMÁST 1,5 ÉS 2,5 BAR KÖZÖTTI ÉRTÉKRE ÁLLÍTSA). Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Nyomja addig a vissza billentyűt, amíg a kijelzőn megjelenik az Irányított műveletek menü. - IRÁNYÍTOTT MŰVELETEK (Az irányított műveletek értékes segítséget biztosítanak a szolár fűtőrendszer üzembe helyezéséhez. A gomb elforgatása lehetővé teszi az eljárások listájának kiválasztását, amely lépésről-lépésre elmagyarázza, hogyan kell az üzembe helyezést megfelelően végrehajtani). Fordítsa el a gombot és válasszon: Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és válasszon a következők közül: - Kollektorok letakarása - Indirekt tároló töltés - Szolár tágulási tartály előtöltés - Szolár kör nyomáspróba - Szolár kör öblítés - Rendszer első feltöltése - Szolár kör légtelenítés - Szolár kör nyomás alá helyezés - Szolár kör áramlási sebesség beállítás - A szolár kollektorok fedelének eltávolítása Nyomja meg a vissza gombot addig, amíg a Teszt üzemmód menü meg nem jelenik a kijelzőn. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - TESZT ÜZEMMÓD (TEST MODE) (A teszt üzemmód lehetővé teszi a rendszerhez kapcsolt összetevők megfelelő működésének ellenőrzését. Fordítsa el a gombot az elvégezhető tesztek listájának megjelenítéséhez.) Fordítsa el a gombot és válasszon a következők közül:

23 - Szolár szivattyú teszt (aktiválja a szivattyút) - Váltó szolár szelep teszt (átkapcsolja a háromirányú szelepet) - Szolár AUX1 teszt (kikapcsolja a segédérintkezőt) - Szolár-elektromos kiiktatási teszt (szabad utat ad a fűtőelemnek) Stepper keverő teszt (kinyitja és bezárja a keverőszelepet). Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. - A vissza gomb segítségével kiléphet a teszt üzemmódból. Ha a nyomtatott áramkört (NYÁK) konfigurálni kell (pl. csere alkalmával), a relatív paramétereket a Karbantartás menüben lehet beállítani. A vissza gomb és az OK billentyű egyidejű lenyomásával visszajuthat addig, amíg a kijelzőn megjelenik a Kód beírása (Enter Code) felirat. A kód (234) beírásához fordítsa el a gombot, majd nyomja meg az OK billentyűt. A kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜLET (TECHNICAL AREA) Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - KARBANTARTÁS (MAINTENANCE) - Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Szolár ellenőrzés (Solar control) - Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - Paraméterek Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - Szolár nyomtatott áramkör (NYÁK) beállítás (Solar PCB set-up) Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Hidraulikai ábra (Hydraulics diagram) Fordítsa el a gombot a végrehajtott összeszerelés szerinti referencia hidraulikai ábra beállításához: 0 Nincs meghatározva 1 Egyspirálos 2 Kétspirálos 3 Szolár-elektromos 4 Fűtés rásegítés A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Digitális cirkulációs egység (digital circulation unit) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket a kézikönyv, vagy az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Nyomásérzékelő jelenléte (Presence of pressure sensor) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket a kézikönyv, vagy az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Pro-tech anód jelenléte (Presence of Pro-Tech anode) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket a kézikönyv, vagy az elektronikus panel alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Tárolótartály kapacitás (Storage tank capacity) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő kézikönyv, vagy használati utasítás meghatározása alapján. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. A vissza gomb segítségével visszatérhet az előző képernyőkhöz, vagy kiléphet a szolár konfigurációs részből. A hibanapló a Hiba (Errors) menüben tekinthető meg. A vissza gomb és az OK billentyű egyidejű lenyomásával visszajuthat addig, amíg a kijelzőn megjelenik a Kód beírása (Enter Code) felirat. A kód (234) beírásához fordítsa el a gombot, majd nyomja meg az OK billentyűt. A kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜLET (TECHNICAL AREA) Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - HIBÁK (ERRORS)

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Használati útmutató 1.0 Bevezetés Köszönjük hogy megvásárolta termékünket a STRONG SRT ANT 15 DVB-T Antennát. Ez az antenna kifejezetten a földi digitalis jel vételére

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére!

A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA. Leírás telepítő szakemberek részére! A SUN POWER KIT TELEPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA Leírás telepítő szakemberek részére! ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A Sun Power berendezés a 24 V-os Telcoma automatizációk mozgatására lett tervezve, szükségtelenné téve a 230

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG. Család: Tartozék. MODELL : ZÓNA MANAGER HIDRAULIKUS MODUL (MGM EVO és MGZ EVO)

OKTATÁSI ANYAG. Család: Tartozék. MODELL : ZÓNA MANAGER HIDRAULIKUS MODUL (MGM EVO és MGZ EVO) OKTATÁSI ANYAG Család: Tartozék MODELL : ZÓNA MANAGER HIDRAULIKUS MODUL (MGM EVO és MGZ EVO) változat: V 27.4.22 MÓDOSÍTÁSOK VERSION DATE NAME MODIFICATION Pag. 2 di 3 TARTALOM GENERAL INFORMATION... HIBA!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony munkavégzést. Nemcsak

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz

MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MICRO MICRO-D Mikroprocesszoros vezérlő egység fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

CS Lilin. Kültéri ház PIH-510 H/L

CS Lilin. Kültéri ház PIH-510 H/L PIH-510H/L 1. oldal, összesen: 8 CS Lilin Kültéri ház PIH-510 H/L Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket.

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv Atomic 3000 Felhasználói kézikönyv Biztonsági információk Figyelem! A készülék professzionális felhasználásra készült, nem otthoni használatra. Az Atomic 3000 számos veszélyt jelenthet tűz, hő, áramütés,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás. ZBC sorozat

ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás. ZBC sorozat ZENITH AKKUMULÁTORTÖLTŐ Használati utasítás ZBC sorozat A ZBC 1204 töltő mikroprocesszorral működik, ami lehetővé teszi a következő akkumulátor típusok töltését: Minden típusú elektrolittal feltöltött

Részletesebben

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

Cikkszám: 091096. Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 NU_091096_000_12032014_DIAGNOSTIKA_HU

Cikkszám: 091096. Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 NU_091096_000_12032014_DIAGNOSTIKA_HU Cikkszám: 091096 Dátum: 12.03.2014 Oldal: 1/8 A B C HIBA Ha a berendezés nem kapcsol be, vagy a kijelző működés közben kikapcsol Ha a berendezés bekapcsolásakor, vagy működés közben a kijelzőn megjelenik

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kedves Vásárló, Gratulálunk az új szaunájához. Biztosak vagyunk abban, hogy évekig élvezni fogja a szauna összes előnyét. Kérjük, hogy mindenek előtt gondosan olvassa át

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1. OLDAL 2. OLDAL TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOSSÁGOK...3 1.1 ELEKTROMOSSÁG...3 1.2 VÍZKEZELÉS...3 2 LEÍRÁS...3 BEMUTATÁS...3 2.2 MÉRETEK...3 3 ELHELYEZÉS...4 4 CSATLAKOZÁSOK...5 4.1 HIDRAULIKUS CSATLAKOZÁSOK...5

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

AX-3010H. Többfunkciós Kapcsolóüzemű Tápegység. Felhasználói Készikönyv

AX-3010H. Többfunkciós Kapcsolóüzemű Tápegység. Felhasználói Készikönyv A kézikönyvet tartsa biztos helyen, hogy szükség esetén mindig gyorsn elérhető legyen. A kézikönyv fontos biztonsági és használati instrukciókat tartalmaz, a tápegység megfelelő használatára vonatkozóan.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

AT8502D FORRASZTÓÁLLOMÁS KÉZIKÖNYV

AT8502D FORRASZTÓÁLLOMÁS KÉZIKÖNYV AT8502D FORRASZTÓÁLLOMÁS KÉZIKÖNYV Az Atten AT8502D egy intelligens digitális forrasztó állomás és Forró levegős kiforrasztó állomás egy készülékben. Könnyen kezelhető, tartós, hosszan tartó használatra

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai

Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai 1. Üzemeltetési alapelvek Beril ionkazánok vezérlőpaneljének szerelési és beállítási utasításai A vezérlő panel a működését tekintve egy komplett elektronikus készülék, mely elektronika a "Beril kazántól

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Cikkszám: 0911330000. Dátum: 2012 07.30. Oldal: 1/7 NU_0911330000_MOLPIR_001_30072012_DIAGNOSTIKA_HU

Cikkszám: 0911330000. Dátum: 2012 07.30. Oldal: 1/7 NU_0911330000_MOLPIR_001_30072012_DIAGNOSTIKA_HU Cikkszám: 0911330000 Dátum: 2012 07.30. Oldal: 1/7 B C D E HIB berendezés nem kapcsol be tápkábel csatlakoztatása után a berendezést szaggatott sípoló hangot ad kijelzőn a következő Jelenik meg: berendezés

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató

PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató PET916 utasítás Tölthető és vízálló Nyakörv üzemeltetési útmutató Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt kezdetét veszi a termék használatának Fontos biztonsági információk Figyelem Nem agresszív

Részletesebben

Danfoss Link FT Szerelési útmutató

Danfoss Link FT Szerelési útmutató Danfoss Link FT Szerelési útmutató HU 1. Alkalmazás és funkció A Danfoss Link FT A fűtött helyiségben elhelyezett padlótermosztát a Danfoss Link FT (Floor Thermostat), kapcsolja a beépített fűtőelemet,

Részletesebben