DIGITÁLIS SZOLÁR HIDRAULIKUS BLOKK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITÁLIS SZOLÁR HIDRAULIKUS BLOKK"

Átírás

1 DIGITÁLIS SZOLÁR HIDRAULIKUS BLOKK

2 ÁTTEKINTÉS Ez a kézikönyv a termék szerves részét képezi. Az utasítások és figyelmeztetések fontos információt nyújtanak a biztonságos üzembe helyezésre, működtetésre és karbantartásra vonatkozóan, ezért figyelmesen olvassa el azokat. A dokumentum műszaki magyarázatai és utasításai segítenek az üzembe helyezési folyamat megfelelő végrehajtásában és a munka legegyszerűbb végrehajtásában. Ezt a készüléket szolár rendszerek vezérlésére tervezték. Szigorúan tilos a berendezés rendeltetésszerűtől eltérő használata. A gyártó nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a nem megfelelő, helytelen, vagy ésszerűtlen használatból, vagy a kézikönyvben leírt útmutató be nem tartásából adódik. Az üzembe helyezőnek rendelkeznie kell vízvezetékekhez- és fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtő eszközök beszereléséhez szükséges képesítéssel. Az üzembe helyező köteles az üzembe helyezés befejezésekor üzembe helyezési jegyzőkönyvet kiállítani az ügyfél számára. Tervezés, üzembe helyezés, karbantartás és bármilyen beavatkozás csak a vonatkozó szabályozás és a gyártó által biztosított utasítások teljes betartása mellett valósítható meg. A nem megfelelő üzembe helyezés sérülést okozhat emberek, vagy állatok számára és kárt tehet tárgyi eszközökben; a gyártó ilyen esetekben nem vonható felelősségre. A szolár cirkulációs egység kartondobozban kerül szállításra. A doboz eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a berendezés sértetlen és nincs hiányzó alkatrésze, ellenkező esetben, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Mivel potenciális veszélyforrást jelenthet, ezért tartsa az összes csomagolóanyagot (kapcsokat, műanyag zacskókat, polisztirolt) gyermekektől távol. Mielőtt bármiféle munkafolyamat elkezdődne, győződjön meg arról, hogy a külső áramellátás ki van kapcsolva (a külső kapcsoló OFF állásban van). Szerelést csak szakképzett személy végezhet, kizárólag eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával. A fenti javaslat be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát és semmissé teheti a gyártó felelősségét. A készülék külső alkatrészeinek tisztításakor, kapcsolja ki a modult, a külső kapcsoló OFF pozícióba állításával. A készülék tisztításához használjon szappanos vízbe mártott nedves ruhát. Ne használjon agresszív mosószereket, rovarirtót, vagy mérgező termékeket. CE jelölés A CE jelölés garantálja, hogy a készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó /108/EC és az elektromos biztonságra vonatkozó /95/EC irányelveknek.

3 Biztonsági előírások Jelmagyarázat A figyelmeztetés be nem tartása személyi sérülés kockázatát vonja magával, amely adott esetben halálos lehet. A figyelmeztetés be nem tartása potenciálisan komoly sérülés veszélyét vonja magával tárgyi eszközök, növények, vagy állatok vonatkozásában. A készüléket olyan tömör falra helyezze, amely nincs rezgésnek kitéve. Működés közben zajképződés. Falfúrás közben ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt az elektromos vezetékekben, vagy a meglévő csövezésben. Feszültség alatt lévő elektromos vezeték által okozott áramütés. Robbanás, tűz, vagy mérgezés, a sérült csövekből kiszivárgó gáz hatására. Növényi sérülések. Beázás a sérült csövekből kiáramló víz hatására. Az elektromos csatlakozások létrehozását megfelelő átmérőjű kábellel végezze el. Tűz a túlzottan kisméretű kábelekben haladó elektromos áram által okozott túlmelegedés miatt. A károk megelőzése érdekében biztosítson védelmet a csövezésnek és a kábeleknek. Feszültség alatt lévő elektromos vezeték által okozott halálos áramütés. Robbanás, tűz, vagy mérgezés a sérült csövekből kiszivárgó gáz hatására. Beázás a sérült csövekből kiáramló víz hatására. Győződjön meg arról, hogy a beépítés helye és minden olyan rendszer, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kell, megfelel a vonatkozó előírásoknak. Nem megfelelően üzembe helyezett, feszültség alatt lévő vezetékek által okozott áramütés. Kár a készülékben a nem megfelelő üzemkörülmények miatt. A felhasználás céljának megfelelő kéziszerszámokat és felszereléseket használjon (különösen ügyeljen arra, hogy a szerszám ne legyen kopott és a nyele legyen biztosan rögzítve); használja ezeket megfelelően, ne ejtse le őket magasról. Használat után biztonságosan tegye el a szerszámokat és felszereléseket a helyükre. Szálló szilánkok, darabok, belélegzett por, ütés, vágás, szúrás és horzsolás által okozott személyi sérülés. Szálló szilánkok, ütés és bevágás által okozott sérülés a készüléken és környezetében. Használjon megfelelő elektromos szerszámot (különösen ügyeljen arra, hogy az elektromos kábel és aljzat jó állapotban legyen, valamint a forgó és mozgó alkatrészek megfelelően rögzítve legyenek); használja megfelelően a szerszámot, kábelekkel ne torlaszolja el a közlekedési útvonalakat és biztosítsa, hogy ne álljon fenn a készülék leesésének a kockázata. Használat után a készüléket húzza ki az elektromos hálózatból és biztonságosan tegye vissza a helyére.

4 Szálló szilánkok, darabok, belélegzett por, ütés, vágás, szúrás, horzsolás, zaj és rezgés által okozott személyi sérülés. Szálló szilánkok, ütés és bevágás által okozott sérülés a készüléken és környezetében. Győződjön meg arról, hogy a hordozható létrák biztosan vannak beállítva, megfelelőképpen ellenállóak, a fokok épek és nem csúsznak, nem mozgatják a létrákat, amikor azon valaki tartózkodik, és felügyelő személy mindig tartózkodik a helyszínen. Leesésből, vagy létrák véletlen összecsukódásából adódó személyi sérülés. Győződjön meg arról, hogy a guruló létrák biztosan rögzítve vannak, strapabíróak, a fokok épek és nem csúsznak. Győződjön meg arról, hogy a létra valamelyik oldalán van kapaszkodó, az alján pedig lelépő. Leesésből adódó személyi sérülés. Magasban végzett munkák esetén (általában két méter felett), győződjön meg arról, hogy a munkaterület körül mellvéd van felállítva, vagy a leesés megelőzésére egyéni hevedereket használnak. Az esetleges leesés helyét párnázás céljából félig kemény, vagy deformálódó felület fedje és ne legyen rajta veszélyes akadály. Leesésből adódó személyi sérülés Győződjön meg arról, hogy a munkaterület megfelelő higiéniával és egészségügyi feltételekkel rendelkezik a fény, a szellőzés és a lényeges szerkezetek stabilitását illetően. Ütésből, botlásból stb. eredő személyi sérülés. Megfelelő anyaggal biztosítsa a készülék és a munka közelében lévő területek védelmét. Szálló szilánkok, ütés és bevágás által okozott sérülés az eszközön, vagy a környező tárgyakon. Bánjon óvatosan a készülékkel és használjon megfelelő védőfelszerelést. Rázkódás, ütés, bevágás és zúzás által okozott sérülés az eszközön, vagy a környező tárgyakon Minden munkafolyamat során viseljen egyéni védőruházatot és felszerelést. Áramütés, szálló szilánkok, darabok, belélegzett por, ütés, vágás, szúrás, horzsolás, zaj és rezgés által okozott személyi sérülés. Az anyagokat és a felszereléseket úgy rendezze, hogy a kezelés egyszerű és biztonságos legyen, ne képződjenek olyan halmok, amelyek összeroskadhatnak, vagy összedőlhetnek.

5 Rázkódás, ütés, bevágás és zúzás által okozott sérülés az eszközön, vagy a környező tárgyakon. Az éles tárgyak hirtelen megérintésének elkerülése céljából, a készüléken belül minden műveletet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni. Vágás, szúrás és horzsolás által okozott személyi sérülés. Mindegyik, a készüléken végzett munka által befolyásolt biztonsági és vezérlő funkciót állítson be újra és a készülék újraindítása előtt győződjön meg arról, hogy ezek megfelelően működnek. Gázszivárgás, vagy füstgáz miatt bekövetkező robbanás, tűz, vagy mérgezés. Nem kézben tartott működés miatt bekövetkező készüléksérülés, vagy leállás. Kezelés előtt ürítsen ki minden forró vizet tartalmazó elemet és ahol szükséges hajtson végre víztelenítést. Égés által okozott személyi sérülés A termék biztonsági adatlapján megadott utasítások alapján, a helyiség szellőztetése közben, védőfelszerelésben végezze el az alkatrészek vízkőtelenítését; ne keverje a különböző termékeket és vigyázzon a készülékre, valamint a környezetben lévő tárgyakra. Személyi sérülés - savas anyagok bőrrel, vagy szemmel történő érintkezése, ártalmas vegyi anyagok belégzése és lenyelése miatt. A készülék, vagy a környezetében lévő tárgyak károsodása savas anyagok által okozott marás következtében. Ha a készülék füstöl, válassza le az elektromos hálózatról, nyisson ki minden ablakot és hívjon szakembert. Égés, füstbelégzés, mérgezés miatt bekövetkező személyi sérülés.

6 TERMÉK LEÍRÁS Méretek TARTÓKONZOL

7 TERMÉKLEÍRÁS Műszaki adatok Szolár fűtőkör áramlási sebesség tartomány 1-16 liter/perc Max. kör nyomás 6 bar Max. hordozó folyadék hőmérséklet 130 C Áramforrás feszültsége 230VAC Max. felvett energia 97W Áramlási-visszatérő érzékelők NTC Vízvezeték csatlakozások cső Súly 6,5 kg Méret (M x Sz x M) 275 x 480 x 200 mm ÁRAMLÁSI ARÁNY NYOMÁSGÖRBE

8 TERMÉKLEÍRÁS Általános áttekintés Jelmagyarázat 1. Rendszer interfész csatlakozó 2. Szolár vezérlőegység 3. Előremenő csap 4. Visszatérő csap ellenőrző szeleppel 5. Előremenő NTC 6. Légtelenítő 7. Légtelenítő szelep 8. Nyomásmérő 9. Kimeneti/bemeneti tömlő csatlakozó 10. Áramlási sebesség szabályozószelep 11. Rendszer vízleeresztő csap 12. Megfigyelő ablak 13. Rendszer feltöltő csap 14. Áramlásérzékelő 15. Biztonsági termosztát 16. Visszatérő NTC 17. Cirkulációs szivattyú 18. Tágulási tartály csatlakozó 19. Nyomásérzékelő 20. Biztonsági szelep kifolyó 21. Biztonsági szelep 22. Tartókonzol

9 TERMÉKLEÍRÁS Hidraulikai ábra

10 ÜZEMBE HELYEZÉS TEENDŐK ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT A készülék falra, vagy közvetlenül a tárolótartályra szerelhető (megfelelő konfiguráció esetén). A készülék nem szerelhető földön álló alapra, vagy a padlóra. Ha a készülék elhelyezéséhez külön helyiség kerül kialakításra, a könnyű megközelíthetőség érdekében biztosítson elegendő helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy a készülék alkatrészei a szállítást és pakolást követően épek maradtak és nem sérültek meg ütődés következtében. Ha a terméken nyilvánvaló sérülések vannak, ne folytassa a beszerelést. FIGYELMEZTETÉS Falfúráskor vigyázzon, hogy az elektromos vezetékek, vagy a csövezés ne sérüljön meg. FALRA SZERELÉS A megfelelő fal kiválasztása után, fúrjon lyukat a falba, és a két tipli közül az egyiket helyezze be. Közben ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt az elektromos vezetékekben és a csövezésben. A megfelelő elhelyezést a lenti képen láthatja. Helyezze el a készüléket a falon a korábban kifúrt lyukakhoz igazítva. A mellékelt csavarokkal, a tartókonzol középső furatán keresztül erősítse a készüléket a falhoz. Ennek folyamatát a következő képsoron követheti nyomon. Ha a mellékelt tiplik nem megfelelőek az adott falhoz, használjon a fal típusának és a készülék súlyának megfelelő befeszülős tiplit. Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze, hogy a készülék síkban van. Ellenőrizze, hogy az egész egység teljesen a falnak támaszkodik, illetve függőlegesen és vízszintesen is síkban van. Ha nincs síkban, a tartókonzol csavarjainak a segítségével végezze el a megfelelő igazítást.

11

12 ÖSSZESZERELÉS

13 FIGYELMEZTETÉS Mielőtt felhelyezi a készülék hőszigetelő borítását, ellenőrizze, hogy az összes elektromos csatlakozás megfelelően be van kötve a kapocstáblába.

14 Felszerelés a tárolótartályra A tárolótartályra történő közvetlen felszerelést illetően, először a gyártó használati utasításában ellenőrizze, hogy a tartály alkalmas ilyen felszerelésre. A készülék rögzítéséhez, helyezze a készüléket a tárolótartályon lévő menetes szerelékre és erősítse fel a mellékelt csavarokkal, a tartókonzol középső furatán keresztül.

15 ÖSSZESZERELÉS

16 ÖSSZESZERELÉS VÍZVEZETÉK BEKÖTÉS A készüléket többféle, a teljesítményének megfelelő méretű csatlakozóval és egy indirekt tárolóval kell összekapcsolni, miközben figyelni kell a szállító folyadék megfelelő bemeneti és kimeneti pozíciójára. Vízvezeték csatlakozás A készüléket 18 mm átmérőjű rézcsövekhez történő gyors csatlakozáshoz tervezték. A hollandert és a roppantógyűrűt ki lehet hagyni és ki lehet váltani acélcsövekhez használt ¾ M csatlakozóval. A szolár kör csövezését a szolár fűtésrendszerekhez elfogadott anyaggal, az EN szabványnak megfelelően kell elkészíteni. Réz, vagy acélcsövek használata javasolt, fém-afémen tömítéssel. A forrasztásokat keményforrasztásos eljárással kell létrehozni. A felhasznált anyagok és szerelvények ellenállóak kell, hogy legyenek a magas hőmérséklettel (max. 200 C), a szállítófolyadékkal és a légköri anyagokkal szemben. Tágulási tartály csatlakoztatása (opcionális) A rendszer helyes működése érdekében szükséges egy, a szolár kör tulajdonságainak mind a térfogat, mind a felhasznált anyagok vonatkozásában megfelelő tágulási tartály beszerelése. A készülék ¾ M csatlakozóval közvetlenül összeköthető a szolár körrel. Ha nincs használatban, a csatlakozást zárja el. Az alábbiakban leírt műveletek végrehajtása előtt ajánlatos a szolár panelek letakarása a felhasznált folyadékok túlmelegedésének megakadályozása és az égési sérülések kockázatának kivédése érdekében. - Nyomáspróba - Töltse fel a rendszert vízzel - Növelje a nyomást - A biztonsági szelep hatékony működésén kívül, ellenőrizze a rendszer és az összes szerelvény megfelelő tömítettségét is. - A tömítettség ellenőrzése után, teljesen ürítse ki a rendszert, azért, hogy elkerülje a víz megfagyásának veszélyét. tároló spirál csatlakozás!!! Indirekt - A rendszer tisztítása A rendszer feltöltése előtt fontos eltávolítani minden olyan maradványt, amely a gyártás és az üzembe helyezés során rakódott le. Már minimális mennyiségű idegen anyag is katalizátorként működhet és a szállító folyadék felbomlását okozhatja. - Alaposan mossa át a rendszert vízzel és/vagy olyan anyaggal, amelyet kifejezetten szolár rendszerek tisztításához terveztek: Minden maradványt távolítson el. - Ha speciális összetételű tisztítószert használt, öblítse át a rendszert még egyszer vízzel, hogy megakadályozzon minden lehetséges kémiai reakciót a tisztítószer és a propilén-glikol között. - Teljesen ürítse ki a rendszert. - A rendszer feltöltése Nyisson ki minden elzáró és leengedő csapot, főképp a kollektor tartozékainak leengedő dugóit és a légtelenítőkhöz csatlakoztatott levegő kiengedő szelepet. Csak szolár fűtőrendszerekhez kifejlesztett propilén-glikol használható szállító folyadékként. A rendszert csak vízzel nem szabad használni, még fagytól védett helyeken sem (nincs korrózió elleni védelem). Tartson be minden előírást, amely a glikol biztonsági adatlapján szerepel. A szállító folyadékot a töltőszelepen és a tömlőcsatlakozón keresztül, nyomószivattyúval vezesse a rendszerbe, miközben az áramlási sebességállító csap zárva és az elvezető csap nyitva van.

17 - Egymás után zárja el az elzáró és leeresztő csapokat miután a rendszert megfelelő képpen feltöltötte. A töltőszivattyút hagyja addig működni, ameddig a rendszer teljesen levegőbuborék-mentes nem lesz. Mielőtt befejezi a feltöltési folyamatot, állítsa be a rendszer nyomását és lassan zárja el a töltő, valamint az elvezető csapokat. - Rendszernyomás: 0,5 bar-al a statikus nyomómagasság felett (de legalább 1,5 bar) - Hagyja a rendszert stabilizálódni, majd ellenőrizze a nyomást. Ha szükséges nyissa meg a szelepeket és állítsa be újra a nyomásértéket; ha elérte a feltöltési értéket, zárja el a szelepeket. - Az áramlási sebesség állítása (csak az elektromos bekötések létrehozása után lehetséges) - Az áramlási sebesség beállítása a készüléken belüli szeleppel végezhető el. - Az áramlási sebesség csökkentéséhez fordítsa el a szelepet az óramutató járásával megegyező irányba. Az áramlási sebesség növeléséhez fordítsa a szelepet az óramutató járásával ellenkező irányba. - A rendszer terve alapján állítsa be az áramlási sebességet. - A rendszer interfész megjeleníti az áramlási sebességet.

18 ELINDÍTÁS FIGYELMEZTETÉS Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a készüléken a külső kétállású kapcsolóval, kapcsolja ki az áramellátást. ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK A nagyobb biztonság érdekében, szakemberrel alaposan nézesse át az elektromos rendszert. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, ami a megfelelő földelés hiányából, vagy az elektromos ellátórendszer nem megfelelő működéséből adódik. Gondoskodjon arról, hogy az elektromos rendszer biztosítani tudja a készülék által igényelt maximális áramerősséget (lásd: adattábla). Gondoskodjon arról, hogy a vezetékek legalább 1,5 mm2-ek legyenek. A készülék biztonságos működésének biztosítása érdekében, a hatékony földelés alapvető fontosságú. Az elektromos csatlakozókábelt 230V-50Hz hálózathoz kell csatlakoztatni, a fázis-nulla betartásával és a földelés biztosításával. A bojlert működésbe hozó érintkezőket (lásd termék tájékoztató) kösse az aux1 csatlakozóhoz. 6. A kollektor érintkező csatlakoztatásához használja az S1 csatlakozót. 7. Az alsó indirekt tároló érzékelőjének csatlakoztatásához használja az S2 csatlakozót. 8. A felső indirekt tároló érintkezőjének csatlakoztatásához (ha van ilyen) használja az S3 csatlakozót. 9. A fűtés visszatérő érzékelő csatlakoztatásához (ha van ilyen a rendszerben): használja az S4* csatlakozót. 10. A keverőszelep csatlakoztatásához (ha van ilyen) használja a V1* csatlakozót, a fázis ellenőrzése mellett. 11.Csukja le a vezérlőegység tetejét és helyezze vissza a készülék elülső hőszigetelő burkolatát. 12. Helyezze áram alá a készüléket. 13. Nézze meg a vezérlőegység paramétereinek beállítására vonatkozó utasításokat. (*) lásd a termékhez mellékelt rendszer kézikönyvet Fontos! Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatást kétállású kapcsolóval ellátott, minimum 3mm nyitott érintkező távolsággal rendelkező, fix csatlakozással (nem mobil konnektorral) kell elvégezni. A készülék csatlakozódugó nélküli hálózati kábellel kerül forgalomba. Szolár vezérlőegység csatlakoztatása A következő lépéseket kell végrehajtani: 1. Távolítsa el a készülék elülső hőszigetelő borítását. 2. A két elülső csavar meglazításával távolítsa el a vezérlőegység borítóját. 3. A készülék műanyag borításának hátulján kösse be a vezetékeket a szabad kábelcsatlakozók felhasználásával. Válassza külön az alacsony feszültségű csatlakozásokat (hőmérsékletérzékelők, BUS), a magas feszültségű csatlakozóktól (keverő szelep, szivattyú, betáp). MEGJEGYZÉS: A vezetékeket hagyja megfelelő hosszúságúra ahhoz, hogy a műanyag borítást és annak tartóját el tudja helyezni a készülék tetején. 4. Újgenerációs, BridgeNet bus csatlakozóval felszerelt bojlerhez történő csatlakoztatás: A BridgeNet bus csatlakozót a kábel csatlakoztatásával és a polaritás ellenőrzésével használja. T-T, B-Bus 5. Régi típusú, BridgeNet bus, vagy egyéb típusú bus csatlakozóval nem rendelkező bojlerhez történő csatlakoztatás:

19 Kapcsolási rajz LED JELEK ZÖLD LED (baloldal) kikapcsolva Áram kikapcsolva Folyamatosan Áram bekapcsolva világít Villog Áram bekapcsolva, a rendszer kézi üzemmódban ZÖLD LED (középső) kikapcsolva Nincs, vagy nem megfelelő a BridgeNet Bus kommunikáció Folyamatosan Van BridgeNet Bus világít kommunikáció Villog BridgeNet Bus kommunikáció ellenőrzése, vagy kezdeményezése PIROS LED (jobb oldal) Kikapcsolva Nincs működési hiba Folyamatosan Egy, vagy több működési hiba világít

20 Rendszer interfész Gombok: 1. vissza gomb (előző megjelenítés) 2. (Forgatható) Gomb 3. OK gomb (művelet megerősítése, vagy belépés a menübe) 4. Kijelző Kijelző szimbólumok: - Kazán - Kazán működik - Fűtési rendszer - Egyspirálos indirekt tároló - Kétspirálos indirekt tároló - Szolár-elektromos indirekt tároló - Szolár kollektor - Szivattyú - Hőcserélő - Keverő szelep - Kollektor érzékelő - Alsó indirekt tároló érzékelő - Felső indirekt tároló érzékelő - Fűtés visszatérő érzékelő - Indirekt tároló túlmelegedés - Kollektor túlmelegedés - Lefagyás elleni funkció (bekapcsolva) - Antilegionella funkció (bekapcsolva) - Visszahűtési funkció (bekapcsolva) - Digitális kijelző - Analóg kijelző - Konfigurálható eszköz

21 ELINDÍTÁS FIGYELMEZTETÉS! A készülék biztonságos és megfelelő működésének érdekében, a készülék elindítását jogszerű szakképzéssel rendelkező és arra jogosult szakember végezze. A bekapcsolás folyamata - Helyezze a készüléket áram alá - Távolítsa el a vezérlő egység csatlakozó sarujának borítását (lásd. Kapcsolási rajz) - Helyezze a rendszer interfészt a csatlakozó sarura, óvatos, befelé történő nyomással; az indulási állapot beállítása után megtörténik a rendszer interfész csatlakozása. - A kijelzőn megjelenik az, hogy: 214 számú Hiba - hiányzik a hidraulikai ábra. - Egyszerre nyomja le a vissza és az OK billentyűt, ameddig a kijelzőn meg nem jelenik a kód beírása felirat. - A kód (234) beírásához fordítsa el a gombot, majd nyomja meg az OK billentyűt; a kijelzőn megjelenik ez: műszaki terület - nyelv, dátum és idő - irányított konfigurálás - karbantartás - hibák - teljes menü Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - Irányított konfigurálás Nyomja meg az OK billentyűt A kijelzőn megjelenik a rendszerben jelen lévő eszközök listája: - Rendszer interfész (helyi) - Szolár vezérlő - - Összetevők jóváhagyása A konfigurálható eszközöket a szimbólum jelöli. A hidraulikai ábra kiválasztásához és a szivattyú egység beírásához, fordítsa el a gombot és válassza ezt: - szolár vezérlés Fordítsa el a gombot és válassza ki a használt indirekt tárolót a következők közül: - A szivattyú egység típusa Fordítsa el a gombot és válassza ezt: - Digitális A kijelzőn megjelenik a használatban lévő hidraulikai diagram. Nyomja meg az OK billentyűt a megerősítéséhez, vagy a vissza gomb segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: - összetevők megerősítése Nyomja meg az OK billentyűt ha teljes az üzembe helyezett összetevők listája. Ha nem teljes ez a lista, ellenőrizze a listán nem szereplő eszközök csatlakozását. A perifériák konfigurálásához fordítsa el a gombot és válassza ezt: - Szolár kontrol Fordítsa el a gombot és válasszon következők közül: - paraméterek - teszt üzemmód - Irányított műveletek Fordítsa el a gombot és válassza ezt: - PARAMETEREK (várja meg a rendszer megfelelő működéséhez szükséges alapvető paraméterek megjelenítését és beállítását) - Solar konfiguráció Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Antilegionella funkció A antilegionella funkció kiválasztásához fordítsa el a gombot: 0 Kikapcsolva 1 Bekapcsolva Fordítsa el a gombot és a antilegionella funkció aktiválásához válassza ki ezt: 1 A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Hidraulikai diagram Fordítsa el a gombot a referencia hidraulikai diagram ellenőrzéséhez, vagy beállításához az elvégzett összeszerelésnek megfelelően: 0 Nincs meghatározva 1 Alap egyspirálos 2 Alap duplaspirálos 3 Szolár-elektromos 4 Fűtés rásegítés Nyomja meg az OK billentyűt A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Fűtőelem működés

22 Fordítsa el a gombot és állítsa be ezt az értéket: 1, ha a felhasználó azt szeretné, hogy a fűtés integrálás (a fűtőelemen keresztül) egy időbeni menetrend szerint jöjjön létre. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: DeltaT kollektor szivattyú aktiváláshoz. - Fordítsa el a gombot és állítsa be a szivattyú működését meghatározó hőmérséklet különbséget (a kollektor és a tárolótartály között). MEGJEGYZÉS: NÖVELJE AZ ÉRTÉKET, HA A SZIVATTYÚ GYAKRAN KAPCSOL KI/BE. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: DeltaT kollektor a szivattyú leállításához. Fordítsa el a gombot és állítsa be a szivattyú leállását meghatározó hőmérséklet különbséget (a kollektor és a tárolótartály között). MEGJEGYZÉS: NÖVELJE AZ ÉRTÉKET, HA A SZIVATTYÚ GYAKRAN KAPCSOL KI/BE. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Visszahűtő funkció Fordítsa el a gombot és az visszahűtő funkció elindításához állítsa be az 1-es értéket. MEGJEGYZÉS: ez a funkció éjszaka hűti az indirekt tárolót és ezzel késlelteti a kollektor túlmelegedését. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: T Kollektor fagyvédelem Fordítsa el a gombot és a kollektor fagyvédelmének növelése céljából, állítsa be a 0 értéket. Ha nagy arányban használ glikolt, az értéket állítsa -20-ra. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Szolár kör áramlási sebesség A kijelzőn megjelenik a szolár körben mérhető áramlási sebesség értéke. (FONTOS: AZ ÁRAMLÁSI SEBESSÉGET AZ ÜZEMBE ÁLLÍTOTT KOLLEKTOROK SZÁMÁNAK MEGFELELŐEN ÁLLÍTSA BE) Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Szolár kör nyomás A kijelzőn megjelenik a szolár körben mérhető nyomás értéke. (FONTOS: A NYOMÁST 1,5 ÉS 2,5 BAR KÖZÖTTI ÉRTÉKRE ÁLLÍTSA). Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Nyomja addig a vissza billentyűt, amíg a kijelzőn megjelenik az Irányított műveletek menü. - IRÁNYÍTOTT MŰVELETEK (Az irányított műveletek értékes segítséget biztosítanak a szolár fűtőrendszer üzembe helyezéséhez. A gomb elforgatása lehetővé teszi az eljárások listájának kiválasztását, amely lépésről-lépésre elmagyarázza, hogyan kell az üzembe helyezést megfelelően végrehajtani). Fordítsa el a gombot és válasszon: Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és válasszon a következők közül: - Kollektorok letakarása - Indirekt tároló töltés - Szolár tágulási tartály előtöltés - Szolár kör nyomáspróba - Szolár kör öblítés - Rendszer első feltöltése - Szolár kör légtelenítés - Szolár kör nyomás alá helyezés - Szolár kör áramlási sebesség beállítás - A szolár kollektorok fedelének eltávolítása Nyomja meg a vissza gombot addig, amíg a Teszt üzemmód menü meg nem jelenik a kijelzőn. Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - TESZT ÜZEMMÓD (TEST MODE) (A teszt üzemmód lehetővé teszi a rendszerhez kapcsolt összetevők megfelelő működésének ellenőrzését. Fordítsa el a gombot az elvégezhető tesztek listájának megjelenítéséhez.) Fordítsa el a gombot és válasszon a következők közül:

23 - Szolár szivattyú teszt (aktiválja a szivattyút) - Váltó szolár szelep teszt (átkapcsolja a háromirányú szelepet) - Szolár AUX1 teszt (kikapcsolja a segédérintkezőt) - Szolár-elektromos kiiktatási teszt (szabad utat ad a fűtőelemnek) Stepper keverő teszt (kinyitja és bezárja a keverőszelepet). Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. - A vissza gomb segítségével kiléphet a teszt üzemmódból. Ha a nyomtatott áramkört (NYÁK) konfigurálni kell (pl. csere alkalmával), a relatív paramétereket a Karbantartás menüben lehet beállítani. A vissza gomb és az OK billentyű egyidejű lenyomásával visszajuthat addig, amíg a kijelzőn megjelenik a Kód beírása (Enter Code) felirat. A kód (234) beírásához fordítsa el a gombot, majd nyomja meg az OK billentyűt. A kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜLET (TECHNICAL AREA) Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - KARBANTARTÁS (MAINTENANCE) - Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Szolár ellenőrzés (Solar control) - Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - Paraméterek Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - Szolár nyomtatott áramkör (NYÁK) beállítás (Solar PCB set-up) Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: Hidraulikai ábra (Hydraulics diagram) Fordítsa el a gombot a végrehajtott összeszerelés szerinti referencia hidraulikai ábra beállításához: 0 Nincs meghatározva 1 Egyspirálos 2 Kétspirálos 3 Szolár-elektromos 4 Fűtés rásegítés A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Digitális cirkulációs egység (digital circulation unit) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket a kézikönyv, vagy az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Nyomásérzékelő jelenléte (Presence of pressure sensor) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket a kézikönyv, vagy az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Pro-tech anód jelenléte (Presence of Pro-Tech anode) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket a kézikönyv, vagy az elektronikus panel alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. Fordítsa el a gombot és válassza ezt: Tárolótartály kapacitás (Storage tank capacity) Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő használati utasítás meghatározása alapján. Nyomja meg az OK gombot. Fordítsa el a gombot és állítsa be az értéket az elektronikus NYÁK alkatrészt kísérő kézikönyv, vagy használati utasítás meghatározása alapján. A kijelzőn megjelenik a választott beállítás. Az OK billentyű segítségével visszatérhet az előző megjelenítéshez. A vissza gomb segítségével visszatérhet az előző képernyőkhöz, vagy kiléphet a szolár konfigurációs részből. A hibanapló a Hiba (Errors) menüben tekinthető meg. A vissza gomb és az OK billentyű egyidejű lenyomásával visszajuthat addig, amíg a kijelzőn megjelenik a Kód beírása (Enter Code) felirat. A kód (234) beírásához fordítsa el a gombot, majd nyomja meg az OK billentyűt. A kijelzőn megjelenik a MŰSZAKI TERÜLET (TECHNICAL AREA) Fordítsa el a gombot és válassza ki ezt: - HIBÁK (ERRORS)

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Beszerelési kézikönyv FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Beszerelési kézikönyv FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK CLAS PREMIUM EVO Beszerelési kézikönyv FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK CLAS PREMIUM EVO 24/3/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 8/24/35 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági

Részletesebben

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Beszerelési kézikönyv CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF V00 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági előírások...3 Termékleírás...4

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Az általános biztonsági előírások és a készülék előírásainak betartása. Ne végezzen olyan műveleteket, amelyek a készülék kinyitásával járnak.

Az általános biztonsági előírások és a készülék előírásainak betartása. Ne végezzen olyan műveleteket, amelyek a készülék kinyitásával járnak. Általános Előírások CF Sík Napkollektor ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. Ez a használati útmutató a készülék szerves részét képezi. A készülékkel együtt gondosan meg kell őrizni abban az esetben is, ha tulajdonosváltásra

Részletesebben

Beszerelési kézikönyv CLAS B. Kombi Fali Gázkazán Melegvíztárolóval CLAS B 24 FF CLAS B 30 FF

Beszerelési kézikönyv CLAS B. Kombi Fali Gázkazán Melegvíztárolóval CLAS B 24 FF CLAS B 30 FF Beszerelési kézikönyv CLAS B Kombi Fali Gázkazán Melegvíztárolóval CLAS B 24 FF CLAS B 30 FF Áttekintés TARTALOMJEGYZÉK Áttekintés Áttekintés...3 CE megjelölés...3 Az adattáblán használt jelek...3 Biztonsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Kezelési útmutató RSA 28 /60 készülékhez Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RSA 28.60 - RAD

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_... 3 2.1 VÉSZHELYZETEK...3 2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03

RemaSol. Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 RemaSol HU Szolár melegvíz tároló 200SE-2S 300SE-2S Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv L000541-B 7607576-001-03 Megfelelőségi nyilatkozat A készülék megfelel az EK megfelelőségi nyilatkozatban

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RCM 20 E - RCM 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RSF 20 E - RSF 24 E - RSF

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán

Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán Zeus Superior 24-32 kw Kéményes- és zárt égésterű beépített tárolós fali gázkazán Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan

Részletesebben

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I.

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I. MYNUTE GREEN C. - R. English Installer and user manual Español Manual de instalación y uso Portugûes Manual para instalação e uso Magyar Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Romana Manual de

Részletesebben

Zárt égésterű (turbós) kombi, fali gázkazán fűtésre és melegvízellátásra, széles sávú lángmodulációval. Themafast E 25 E H-MOD fali gázkazán

Zárt égésterű (turbós) kombi, fali gázkazán fűtésre és melegvízellátásra, széles sávú lángmodulációval. Themafast E 25 E H-MOD fali gázkazán Themafast E 25 E H-MOD fali gázkazán Zárt égésterű (turbós) kombi, fali gázkazán fűtésre és melegvízellátásra, széles sávú lángmodulációval Energiatakarékos Környezetkímélő Biztonságos Beépített időjárás-követő

Részletesebben