A térfigyelô kamerarendszer végpontjának átadó ünnepségén július ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A térfigyelô kamerarendszer végpontjának átadó ünnepségén. 2014. július www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA"

Átírás

1 ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA július Önkormányzati döntések Információk a városközpont fejlesztésérôl Térfigyelô kamerarendszer végpontjának átadása Mesélô múlt helytörténeti pályázat eredményhirdetése Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó programjai Zsámbéki Sport Klub hírei 25 éves a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület A térfigyelô kamerarendszer végpontjának átadó ünnepségén

2 BEHARANGOZÓ Vadvirágokat szedek S kötözöm füzérbe. Vagy a fûben heverek, S felnézek az égre. S haja hopp! A madárral dalolok... Szép világ, te, jó napot! (Reviczky Gyula: Nyári dal) Gyógyító napsugarak A nap sugara Isten kezébôl tûz a földre. Azért gyógyít írja Gárdonyi Géza és milyen igaza van. Nyáron, amikor a napsugarak forró táncot járnak, kevésbé leszünk szomorúak, ritkábban náthásak, de annál inkább vagyunk jókedvûek és önfeledten szabadok. Élvezzük a kellemes idôjárást és azt szeretnénk, hogy a nyárnak sose legyen vége A pipacsos nyáron valahogy többet olvasunk, talán azért mert több idônk van, de mindenképpen jó a strandon, a vízparton nemcsak heverészni, hanem szellemi táplálékkal is gazdagodni. Hogyan is kell könyvet bújni, Márai Sándor szerint? Erôvel olvasni. Néha nagyobb erôvel olvasni, mint amilyen erôvel az írás készült. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. ( ) Elegánsan olvasni, nagylelkûen. ( ) Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Az utazgatások is gyakoribban ebben az évszakban, mert mikor, ha nem ilyenkor. Egész évben arra készülünk, hogy a tikkasztó hôségben kinyaralhassuk magunkat. Az utazás soha nem pénz kérdése, hanem bátorságé vallja Paulo Coelho, és talán van is benne valami. Sok izgalmas felfedezni való van hazánkban, csak meg kell látni a szépet, az esztétikust, a kellemest és máris jól érezzük magunkat. Lehet, hogy éppen egy környékbeli erdô titokzatossága, madarak csicsergése, lepkék tánca, tücsökzene, vagy egy búzavirágos mezô az, ami kell a lelkünknek. A zsámbéki nyár a forró klíma mellett is sokszínû, változatos. Nem is kell messzire utaznunk, ugyanis a városban is van látnivaló bôven. Események tömkelegét kínálja polgárainak. Kulturális programdömping jellemezte az elôzô idôszakot és a következô hónap sem ígér kevesebbet. Az idô halad, az érték marad ezt ne feledjük, amikor programot választunk magunknak. Utasítsuk el a bóvlit, az igénytelent, a tartalmatlan dolgokat. Hurrá, vakáció van! Gyermekeink felhôtlenül örülhetnek a hosszú alvásnak, a tanulásmentes napoknak. Azért vigyázzunk rájuk, a szabadság tele van veszélyekkel! Tegyük napjaikat hasznossá, boldoggá. Használják ki a nyári szünetet feltöltôdésre, hogy aztán ôsszel újult erôvel térhessenek vissza a szeptemberi csengôszóra, iskoláikba. A Zsámbéki Polgár nevû lapunk minden kedves olvasónak képet fest a város nyári programjainak sokszínûségérôl. Ebben a színgazdagságban mindenki találhat saját ízlésének megfelelô témát. Olvassák érdeklôdéssel újságunkat! A nyaralóknak jó pihenést, igazi kikapcsolódást kívánunk! És persze ragyogó idôt, gyógyító napsugaras napokat! Klotz Mária fôszerkesztô Múzeumok éjszakája Zsámbékon 2014 (Beszámoló a 13. oldalon) Fotók: Budaházi Anikó

3 Önkormányzati döntések június Június 5-én rendkívüli ülésen döntés született a KEOP-5.5.0/A/12 kódjelû pályázathoz, a zsámbéki általános iskola komplex energetikai felújítása tárgyú projekt kivitelezôjének kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról, továbbá 4 db szellôztetôrendszer kialakításához 2,4 millió forint+áfa összeget biztosít az önkormányzat saját forrásból (113/2014.(VI.05.) határozat). A 114/2014. (VI.05.) számú határozattal a településüzemeléshez kapcsolódóan az Etyeki utcai esôvízelvezetô-árok tisztításhoz biztosított további forrást a képviselô-testület, valamint 5 hónap idôtartamra 1 fô kertész alkalmazásához szükséges státuszemelésrôl döntött. Zárt ülésén a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola intézményvezetôi állás betöltésére beérkezett pályázati anyagot véleményezték képviselôink és közbeszerzési eljárás lefolytatásához bíráló bizottsági tagokat választottak. (115/2014. (VI.05.) számú határozat). A június 25-én tartott rendes ülésen a Római Katolikus templom kertjében felállított I. világháborús emlékmû renoválása érdekében a Római Katolikus Egyházközséggel együttmûködve pályázat benyújtásáról született döntés (116/2014. (VI.25.) számú határozat. A 117/2014.(VI.25.) számú határozattal a Gagarin utcai Körház épületének átalakítására Munkaügyi Kirendeltség elhelyezése céljára 10 millió forint keretösszeget hagyott jóvá a képviselô-testület, egyúttal hozzájárult további két hónap idôtartamra a Munkaügyi Kirendeltség Polgármesteri Hivatalban történô elhelyezéséhez. A Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár, a Zsámbéki Tündérkert Óvoda, az Apróka Bölcsôde valamint a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmények alapító okiratainak módosítását fogadta el a testület a 118/2014. (VI.25.) 119/2014.(VI.25.) 120/2014.(VI.25.) 121/2014.(VI.25.) számú határozatokkal és az intézmények Ámr. 7. (2) bekezdésében foglalt feladatainak ellátására kijelölte a Zsámbéki Polgármesteri Hivatalt. (122/2014. (VI.25.) számú határozat. A 123/2014.(VI.25.) számú határozattal költségvetési elôirányzat átcsoportosításokról született döntés. A 124/2014.(VI.25.) számú határozattal a Megújuló belváros projekt I/B. ütemének megvalósítási területét és becsült költségeit bruttó ,- Ft összegben, továbbá a projekt I. ütemének elôkészítési és megvalósítási járulékos költségeit bruttó ,- Ft összegben fogadták el képviselôink, 125/2014. (VI.25.) számú határozattal az I/B. ütem közbeszerzési eljárásához közbeszerzési szakértôi tevékenységre a Procura Consulting Kft.-t választotta ki a testület. A 126/2014.(VI.25.) számon elfogadott határozattal a fizikoterápiás szolgáltatások biztosítására a Szilárd Segítség Bt.-vel megkötött helyiséghasználati megállapodás módosítását fogadta el a testület. A 127/2014.(VI.25.) számú határozattal az augusztus 20-i városi ünnepség program- és költségvetés-tervezetét, a 128/2014.(VI.25.) számú határozattal a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót fogadta el a képviselô-testület. A 129/2014.(VI.25.) számú határozattal a Rendôrséggel a térfigyelô kamerarendszer adatainak kezelésére megkötött szerzôdés módosítását fogadta el a testület, melynek értelmében az adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan havi ,- Ft személyi és ,- Ft dologi díjazás biztosításáról döntött a testület. Zárt ülésen a évi kitüntetettek személyérôl született döntés, a kitüntetéseket az augusztus 20-i ünnepség keretében adja át, Csenger-Zalán Zsolt polgármester. (130/2014.(VI.25.), 131/ 2014.(VI.25.), 132/2014.(VI.25.) és 133/2014. (VI.25.) számú határozatok) A 134/2014.(VI.25.) számú határozattal a Zsámbéki Tündérkert Óvoda intézményvezetôi feladataival öt év idôtartamra, Szabóné Mayer Valériát bízta meg a képviselô-testület. A 135/2014.(VI.25.) számú határozattal a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár intézményvezetôi feladatainak ellátására, Balázs Mónika Csilla kapott megbízást öt év idôtartamra. A 136/2014.(VI.25.) számú határozattal a Zsámbékvíz Nonprofit Kft.-vel a piac mûködtetésére vonatkozó megállapodás meghosszabbításáról döntött a testület szeptember 30-ig, egyúttal felhívta az ügyvezetôt, hogy legkésôbb július 20-ig dolgozza ki és nyújtsa be a tulajdonos önkormányzat részére a felügyelô-bizottság által is jóváhagyott, a kft. gazdaságos továbbmûködését bemutató üzleti tervet. Rendeletek Helyi építészeti-mûszaki tervtanács létrehozásáról és mûködési rendjérôl alkotott rendeletet 11/2014. (VI.27.) számon a képviselô-testület. A rendelet értelmében a közintézmények és az 1000 m 2 alapterületet meghaladó építmények esetében a településképi véleményezési eljárásokban öttagú tervtanács szakmai véleményezését kéri ki a polgármester. Ezzel összhangban a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2013. (II.01.) számú rendeletet is módosította a testület a 12/2014.(VI.27.) számú rendelettel. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról alkotott új rendeletet 13/2014.(VI.27.) számon a testület, amellyel egyidejûleg a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelkezések megszegésének közigazgatási Fotó: Gortva Márta ÖNKORMÁNYZAT bírsággal sújtandó eseteit megállapító, valamint a közterület-felügyelô eljárási jogosultságára vonatkozó rendeleteit is módosította a testület. (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetôk meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) Tájékoztatás dr. Malik Dean jegyzô Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 21. és augusztus 22. között a Polgármesteri Hivatal az alábbi rend szerint mûködik: Ügyfélfogadás: hétfô: óráig szerda: óráig péntek: óráig Ügyfélszolgálat: hétfôtôl péntekig : óráig Tájékoztatás dr. Malik Dean jegyzô A tûzgyújtásról: Zsámbék Város közigazgatási területén a hatályos önkormányzati rendelet szerint kerti hulladékot, nyesedéket égetni október 1. és április 30. közötti idôszakban, szélcsendes idôben, nagykorú felügyelete mellett lehetséges. Egyéb idôszakokban a kerti sütés-fôzés kivételével tüzet gyújtani szigorúan tilos. A zajkibocsátásról: 22 óra és 7 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapokon 10 óra elôtt és 17 óra után nyílt téren tilos a pihenés megzavarására alkalmas zajjal járó tevékenységet folytatni. Kérem, legyenek figyelemmel fentiek betartására. dr. Malik Dean jegyzô TARTALOM Önkormányzat 3 Megújul a városközpont 4-5 Térfigyelô kamerarendszerrel Zsámbék biztonságáért 6 Mesélô múlt pályázat eredményhirdetése 6-7 Közbiztonság 8 Zichy-hírek 9 Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó programjai A német nemzetiség beszámolói 12 Múzeumok Éjszakája Zsámbékon 13 Erdélyi fafaragások kiállítása 14 Zsámbéki Sport Klub hírek 15 Interjú Forrai Tiborral 16 Interjú Csepilek Istvánnéval 16 Interjú Reinhard Bambergerrel 17 Beszámoló egy osztálytalálkozóról 17 A zenélés hasznáról 19 Hitélet éves a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület 21 Kisokos 22 Hirdetés 23 Eseménytükör JÚLIUS 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Zsámbékiak! Egy mindannyiunk számára régóta várt projekt vette kezdetét városunkban: belekezdtünk Zsámbék településközpontjának megújítási munkálataiba. Egy több évszázados mezôvárosi múlttal rendelkezô településnek legfontosabb helye, a városközpont. A zsámbéki településközpont és piactér az elmúlt évtizedekben méltatlanul leromlott, a megnövekedett busz- és gépjármûforgalom következtében pedig javíthatatlanná vált az elhasználódott útfelület. Zsámbék az éveken át folytatott ésszerû gazdálkodásának köszönhetôen elérte, hogy polgárai, vállalkozásai erejébôl megújíthassa belvárosát, megépíthesse a jövô központját, megôrizve a múlt arculatát is. A tervek elkészültek, a látványtervek pedig bemutatják, milyen lesz a jövô Akadémia utcája, Zichy-tere és Szent István tere. A tervezett munka két fázisban valósul meg. Elsô ütemben az Akadémia utca és a Zichy-tér felújítására, rehabilitációjára kerül sor. A kivitelezés elsô szakaszában a Törökkút tértôl az egykori Bölcsôdéig kap új burkolatot a közlekedési felület, majd a második szakaszban az Akadémia utca és a Zichy-tér újul meg. A piac a megszokott rendben továbbra is mûködik. A munkálatok zavartalan végzéséhez elkerülhetetlen mind a gyalogosok, mind a gépjármûvek forgalmi rendjének megváltoztatása. A fennakadásokért, kellemetlenségekért ezúton is megértésüket és türelmüket kérjük. A piacra autóval érkezôknek az Etyeki utca szerviz útja mellett biztosított a parkolási lehetôség. Kérjük, hogy a szabálytalan helyen történô várakozás helyett, vegyék igénybe ezeket a parkolóhelyeket. Jó szívvel és hittel bízom abban, hogy megújuló belvárosunk terveit örömmel nézegetik, a kivitelezés befejezése után pedig megelégedettséggel veszik birtokukba, hiszen Önöknek, Önökért épül és szépül Zsámbék! Fotó: Gortva Márta Csenger-Zalán Zsolt polgármester JÚLIUS

5 ÖNKORMÁNYZAT Megkezdôdtek a városközpont felújítási munkálatai Fotó: Gortva Márta Tájékoztatás Értesítjük a kedves lakosságot, hogy július 18-án az Ifjúsági Házban VÉRADÁS lesz! Idôpont: Kérjük lakcímkártyáját, személyi igazolványát és TAJ-kártyáját hozza magával! ANYAKÖNYVI HÍREK Tájékoztatás Sérelmek a pszichiátrián Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetrôl, kérjük jelezze az alábbi elérhetôségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: +36-1/ , / ; Weboldal: Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: +36-1/ , / ; Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Gólyahír Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Dániel Dóra Tóth Annamária Nász Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak! Vanda Noémi Leila és Ványi Attila Gyász Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Berki Imréné Szabó Józsefné Hajdu Antal Bilig László Törôcsik Imréné Juhász József Bathó Józsefné JÚLIUS 5

6 AKTUÁLIS Térfigyelô kamerarendszerrel Zsámbék biztonságáért Július 4-én a délelôtti órákban zajlott a Zsámbéki Rendôrôrsön, a térfigyelô rendszer végpontjának ünnepélyes átadó ünnepsége. A rendezvényen jelen volt a Budaörsi Rendôrkapitányság megbízott kapitányság vezetôje, Galuska-Tomsits László r. ezredes, rendôrségi fôtanácsos; Szûcs Béla r. alezredes, a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Felderítô Osztályának vezetôje; Aubéli Ákos r. hadnagy, a Zsámbéki Rendôrôrs parancsnoka; Horgos Zsolt képviselô, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke; Bittó Róbert képviselô, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja, a Sport Klub Egyesület elnöke; Balogh Kálmán Tök polgármestere, Székely László Páty polgármestere, valamint Erdôsi László Herceghalom polgármestere. A térfigyelô kamerarendszer végpontjának átadó ünnepségén, Aubéli Ákos r. hadnagy, a Zsámbéki Rendôrôrs parancsnoka beszédében hangsúlyozta: az együttmûködési megállapodás aláírása után a térfigyelô rendszer próbaüzemének kipróbálása a végéhez ért, a végpont tökéletesen mûködik. Elmondta: Pátyon is a kamerarendszer 60%-os készültség után szintén rákötésre kerül a gerincre, sôt Herceghalomban is elkészül egy hasonló konstrukció, ami ugyanúgy a rendszerhez csatlakozik. Csenger-Zalán Zsolt polgármester, országgyûlési képviselô szavait idézte, amely szerint egy biztonsági háló kerül kifeszítésre a Zsámbéki-medencében. A r. hadnagy után Horgos Zsolt képviselô köszöntötte az átadó ünnepségen megjelent rendôri vezetôket, a környék polgármestereit és a helyi képviselôket. Hozzátette: Zsámbék Város Képviselô-testülete régóta kiemelten kezeli azt a vágyát, hogy biztonság legyen a városban. A rendôrôrs létesítésével ez a folyamat megkezdôdött. Az önkormányzat minden eszközzel támogatja a közbiztonság eléréséhez szükséges törekvéseket, ezért polgárôrséget állított fel, térfigyelô kamerarendszer került üzembe helyezésre, valamint az együttmûködés jól mûködik a rendôrség és a városôrség között. Hozzátette: Varga László Perbál polgármestere és Balogh Kálmán Tök polgármestere is jelezte, hogy nyitott a fejlesztésre. Horgos Zsolt megköszönte a rendôrség együttmûködését a témában és azt kívánta, hogy lépésrôl, lépésre fejlôdjön a közbiztonság a térségben. Aubéli Ákos r. hadnagy a továbbiakban arról tájékoztatott, hogy jelenleg 38 db kamerát bír el a kamerarendszer, illetve 4 db figyelô van a térségben. Ezek a bejövô és kimenô gépkocsik rendszámát rögzítik, ezáltal azok visszakereshetôvé válnak. Az önkormányzattal együttmûködve további fejlesztések várhatók: évente két-három kamerával bôvülne a konstrukció a kiemelt helyeken, illetve ott, ahol bûnügyi szempontból indokolt. Már próbaüzemben is sokat segített a rendôrségnek a kamerarendszer felállítása a bûnügyek felderítésében tette hozzá a Zsámbéki Rendôrôrs parancsnoka, majd kifejtette: számos közlekedési baleset esetén a kamerafelvétel 100%-ban igazolta, illetve alátámasztotta az általuk felderített eseteket. Ezután tájékoztatott a rendszer mûködési elvérôl. Megköszönte Zsámbék Város Önkormányzatának az anyagi támogatást, amely lehetôvé tette, hogy a körzeti megbízott feladatköréhez tartozzon a jövôben a rendszer elemzômunkája. A beszédek után a Budaörsi Rendôrkapitányság megbízott kapitányság vezetôje, Galuska-Tomsits László r. ezredes, rendôrségi fôtanácsos vette át a szót, aki a rendôrôrs megvalósulását a Budaörsi Rendôrkapitányság életében jelentôs lépésnek nevezte. Kiemelte: a létszámgondok is fokozatosan megoldódnak, hiszen a rendôrôrsre érkezett még egy rendôr, valamint azért küzdenek, hogy egy újabb is munkába álljon. Július 1-jétôl egy szubjektív biztonságérzet megteremtô, illetve fejlesztô program szerint a Budaörsi Rendôrkapitányság 24 településeire 1650 órában, túlórával tudnak rendôröket biztosítani. Belterületen gyalogosan, külterületen gépjármûvel jelennek meg, akik érdeklôdnek majd a megoldandó problémák iránt, ezzel is hatékonyabbá téve a munkájukat. A biztonsági háló megteremtése a térségben szívet melengetô, ezáltal még biztonságosabbá válik a város és a környék polgárainak élete tette hozzá. Végezetül Galuska-Tomsits László megköszönte a polgárôrség munkáját, hiszen ahogyan fogalmazott: ôk a gyorsaságot, a hatékonyságot segítik. Az átadó ünnepség zárásaként a jelenlévôk néhány olyan esetet néztek vissza a kamerarendszer felvételei közül, amelyek segítségre voltak a bûncselekmények felderítésében. Klotz Mária (Fotók a címlapon) Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendô között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendôbe átvinni érdemes. (Wass Albert) Mesélô múlt helytörténeti pályázat eredményhirdetése Balázs Mónika Csilla: a pályamunkák jelenünk és jövônk közös zsámbéki identitásának építôkövei lesznek Június 15-én délután különleges esemény történt a Zsámbéki Mûvelôdési Házban, ugyanis a Mesélô múlt helytörténeti pályázat pályamûveit értékelte a zsûri. A Zsámbéki Kulturális Kerekasztal és a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár felhívására 37 pályázó összesen 39 pályamunkával jelentkezett, több korcsoportban, témában és mûfajban. A gyermekrajzoktól a fotósorozatig, az életmû kiállításon és filmen át, az irodalmi mûvektôl a tanulmányokig csupa értékes beadvány érkezett, melyek a városi könyvtárban elhelyezésre kerülô, folyamatosan bôvülô helytörténeti archívumot gazdagítják és a címen elérhetô honlapra is felkerülnek a helytörténeti archívum menüpontba. A rendezvénnyel egy idôben Egy zsámbéki kántortanító emlékezete címû Kemenes-Klemm János életmû kiállítás megnyitója zajlott, amelyet Bognárné Donovitz Mária nyitott meg. Keresztes-Nagy Árpád mûsorával kezdôdött a Mesélô Múlt helytörténeti pályázat ünnepélyes díjkiosztó ünnepsége, amely során a regös régi idôk hôseirôl szóló dalokkal lepte meg a közönséget. A muzsika hangjai után a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár, valamint a Zsámbéki Kulturális Kerekasztal nevében, Balázs Mónika Csilla üdvözölte a vendégeket. Külön tisztelettel köszöntötte a megjelent Kemenes- Klemm család tagjait. Az intézményvezetô örömét fejezte ki a jelenlévôk sokasága miatt. Elmondta, hogy a pályázat kiírásának céljaként az értékek fontosságára hívták fel a figyelmet. Feltette a kérdést Kinek mesél a múlt?, majd meg is válaszolta: Mindenkinek, aki meghallja a múlt szavát, elcsendesedik, képes lelassítani, megpihenni a mindennapi rohanásban. Odafigyel az emberekre, az idôsek történeteire, a tárgyakra, az épületekre, a népdalokra, a néptáncra, a szokások és hagyományok bölcsességére, régi fotókra, könyvekre, filmekre, akár ízekre, vagy illatokra. Mindarra, ami a múlt emlékét és tudását hordozza. Az intézményvezetô szerint a pályázati anyagokat, történeteket meg kell örökíteni, hogy fennmaradjanak, hogy tanuljanak, épüljenek belôlük az utána következô generációk. Az a 37 pályázó, aki 39 pályamunkát nyújtott be, sokat tett e célért. Lefektették annak a helytörténeti archívumnak az alapjait, amelynek létrehozása és folyamatos bôvítése elsôdleges célja a Mesélô múlt helytörténeti pályázatnak. A pályamunkák elérhetôek lesznek az interneten, az intézmény honlapján, valamint elhelyezésre kerülnek a városi könyvtárban is. Építôkövei lesznek jelenünk és jövônk közös zsámbéki identitásának tette hozzá, majd bemutatta a zsûrit, melynek tagjai: Bognárné Donovitz Mária, Fuchs Sandra Titanilla, Bajtek Mihály, Horgos Zsolt, Zombori László voltak. A Zsámbéki Mûemlékeket és JÚLIUS

7 Fotók: K. M. Fotó: Budaházi Anikó Hagyományokat Ôrzô Egyesület által felajánlott különdíjakat, Fockter Vilmos, az egyesület elnöke adja át ismertette Balázs Mónika Csilla, majd felkérte Bognárné Donovitz Máriát, a zsûri elnökét, ünnepi beszédének megtartására. Mária néni köszöntôjében sajnálatosnak nevezete, hogy Zsámbékon sok a közönyös ember, aki nem is tudja, hol él, hiszen sokkal több pályamunkának kellett volna beérkeznie a pályázati kiírásra. Örömét fejezte ki azokért a beérkezett, csodálatos munkákért, amelyeket másodmagával olvasott, és amelyek közül néhány még sírásra is sarkallta mindkettejüket. A munkák elárulták, mennyire fontos a pályázók számára Zsámbék, igaz a jelöltek szerencsére nem élték át a településen zajló történelmi eseményeket tette hozzá Mária néni. Beszédében szomorú és kellemes élményeit mesélte el fiatalságáról, a kitelepítés idôszakáról, hosszú évek során végzett pedagógiai munkájáról. A hagyományok továbbadását már gyermekkorban kell kezdeni vélte a nyugdíjas pedagógus, majd elismerését fejezte ki a pályázók értékes pályamunkái iránt. Kiemelte a lelket megrázó négy novellát, amelyek nagy hatást gyakoroltak rá. A képzômûvészeti kategória pályamûveit Zombori László értékelte, aki a fiatalok munkáit örömtelinek nevezte, már annál is inkább, mert a múltat végképp eltörölni törekvés mellett még inkább fontos, hogy megmaradjanak értékeink, ne történjen történelemhamisítás. Kifejtette: a mesélô tárgyak megjelenése a kisdiák rajzokon csak úgy történhet, ha van, aki inspirálja ôket. Hála Istennek Uhrinyiné Hajdú Etelka ebben most is jeleskedett, hiszen tanítványai készítették a munkákat, német népismeret tantárgy keretein belül (a nemzetiségi iskolákban heti egy órában kötelezô tantárgy, 2013-as tanév szeptembere óta, felmenô rendszerben a szerk.). Zombori László szeretné, ha a sok-sok felgyülemlett anyagból, ami Zsámbékon összegyûlt, készülne egy füzet, amit a tanulók magukkal hordanának és abból is tanulnának. Az úgynevezett egyéb kategóriát, melyben három különbözô mûfaj jelent meg, film, fotó és egy életmû kiállítás, Horgos Zsolt méltatta, aki beszédében hangsúlyozta: meglepôdött, hogy szokott módon nemcsak a Romtemplomról szólnak a képek, hanem Uhrinyi László a családjában fellelhetô tárgyakat fotózta le. Jó kezdeményezésnek nevezte az eljárást, amely által kibôvítve, egy zsámbéki tárgygyûjtemény virtuális megjelenítése válik lehetségessé. Filmet Geszler Mihály készített, amelynek középpontjában egy esemény található. Horgos Zsolt kiemelte, a pályázó csupán hazaszeretetbôl gyakran látogatja és fotózza a zsámbéki rendezvényeket. Pályamunkájának mûvészeti értéke van mondta az értékelô, majd kiemelte, zenei aláfestéssel egy szeletkét ragad ki az életbôl olyan személyekrôl, akik sajnos már nincsenek közöttünk, így rájuk is emlékezhetünk. A harmadik egy életmû kiállítás, ami azért is dicséretes, mert a Kemenes-Klemm család az eseménnyel egy idôben találkozóját tartotta összetartozását mutatja. Az értékelô után, Kemenes János tanító unokája, Posch Viktor ismertette a kiállítás létrejöttét, a család történetét. Ôt ismét Mária néni követte, aki a kitûnô tanítóról elmondta, csodálatos hanggal megáldott kántor is volt egyben. A közönség ezután Geszler Mihály filmjét tekintette meg, majd az irodalom kategória pályamûveinek értékelésével folytatódott a díjkiosztó ünnepség. Bajtek Mihály az irodalmi jellegû mûvek különbözô formáira hívta fel a figyelmet. Az írások tartalmukat tekintve egyedi sorsokat, sorstragédiákat, gyakran személyes tapasztaláson alapuló élményeket mutatnak be tette hozzá. Közös jellemzôjük az életszerûség, a mûvekben hasonló sorsok, történetek kerülnek feldolgozásra. Akinek nincs múltja, jövôje sem lehet vélekedett az értékelô, majd egyesével méltatta az alkotásokat, Fabók Mariann színmûvész segítségével, aki egy-egy gondolat után a pályamunkákból olvasott fel részleteket. 18 ÉV FELETTI TANULMÁNYOK Csepilek Mónika: Jeles napok és népszokások Zsámbékon Módszertani javaslatok pedagógusoknak 2001-ben készült diplomamunka, Apor Vilmos Tanítóképzô Fôiskola KÜLÖNDÍJ Domokos Kázmér: Felsôfokú mezôgazdasági technikum Zsámbékon III. DÍJ Domokos Kázmér: Hagyományteremtés Zsámbékon 1956 Mészáros Árpád Scharle Krisztina: Zsámbék központi tere egy család emlékezetében Visszaemlékezés gyûjtemény I. DÍJ Tafferner Tamás: A zsámbéki Immaculata pestis-emlékoszlop 2009-ben készült szakdolgozat, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Mûemléki Tanszék, Mûemlékvédelem II. DÍJ IRODALMI JELLEGÛ ÍRÁSOK Bechtold János: Egy kettészakadt élet III. DÍJ Hajdú Péter: Emberek I. DÍJ Hernyák Bettina: Ô megélte, Én megírtam Beszélgetés Egri Mátyással KÜLÖNDÍJ Klotz Mária: A keringô III. DÍJ Valyon László: EXODUS II. DÍJ Határidôn túl érkezett pályamû Jelli Jánosné: Zsámbéki történet Emlékezés Jelli Magdira OKLEVÉL FILM Geszler Mihály: Szülôföldem (1991) KÜLÖNDÍJ FOTÓSOROZAT Uhrinyi László: Ódon tárgyak bûvölete KÜLÖNDÍJ KIÁLLÍTÁS Posch Viktor: Egy falusi kántortanító emlékezete Kemenes-Klemm János életmû kiállítás KÜLÖNDÍJ ÉVESEK KÉPZÔMÛVÉSZET Uhrinyi Anna: 16 éves, Martus Éva tanítványa, a ZIKK-ZAKK Mûhely tagja Mesélô tárgyak (2 kép) KÜLÖNDÍJ CSALÁDTÖRTÉNETI ÍRÁSMÛ Ifj. Sproch Péter: Zsámbék Rácz szemmel KÜLÖNDÍJ AKTUÁLIS A filmvetítés után a tanulmányok kategória alkotásai kerültek méltatásra, Fuchs Sandra Titanilla jóvoltából, aki értékelésében a helytörténet fontosságát hangsúlyozta. A munkák témái között szerepelnek a jeles napok, népszokások, történelmi esemény, helyi tér, intézmény, sôt még egy helyi mûemlék is. Az utóbbi pl. a zsámbéki Immaculata pestis-emlékoszlopról szól, ami sajnálatos módon eléggé elhanyagolt állapotban található Zsámbék központjában emelte ki a méltató. Reményét fejezte ki, hogy összefogással helyreállításra kerül az is. Ezután egyesével értékelte a benyújtott munkákat, szintén Fabók Mariann közremûködésével. A Zsámbéki Mûemlékeket és Hagyományokat Ôrzô Egyesület elnöke, Fockter Vilmos gondolataival folytatódott az ünnepélyes díjkiosztó ünnepség. Az elnök megjegyezte, lelkivilágát mennyire megfogták a szívbemarkoló történetek. Beszédében hangsúlyozta, a beérkezett pályamunkákat érdemes lenne nyomtatott formában, kiadványként megörökíti. Az ifjúságnak van érzéke az új dolgok irányába jelentette ki, majd ismertette az egyesület törekvését, amely szerint minél több zsámbéki érdekelt legyen abban, hogy ilyen rendezvények a jövôben is létrejöjjenek. A pályázók emlékplakettet, emléklapot, csokoládét, italt, virágot kaptak ajándékba, valamint különdíjak kerültek kiosztásra. Balázs Mónika Csilla a zsûri férfitagjainak egy-egy üveg itallal, a nôi tagoknak pedig egy-egy csokor virággal köszönte meg közremûködésüket. Fabók Mariannak és Keresztes-Nagy Árpádnak, a Fabók Mancsi Bábszínház tagjainak is köszönetet mondott a zenés-irodalmi közremûködésért. Végül egy Johann Wolfgang von Goethe idézettel búcsúzott a közönségtôl: A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. Klotz PÁLYÁZÓK KORCSOPORTONKÉNT ÉS KATEGÓRIÁNKÉNT: 10 ÉV ALATTIAK GYERMEKRAJZOK MESÉLÔ MÚLT mesélô tárgyak Uhrinyiné Hajdú Etelka tanítványai A nemzetiségi oktatás keretében az ôsök hagyománya címmel német népismeretet, hagyománytörténetet tanuló gyerekek, Zsámbéki Zichy Miklós Ált. Isk osztály (21 fô) 2. osztályosok, 3. osztályosok Márton Judit, Gulyás Vanessa Kerék Kristóf, Mazug Tímea Monos Dalma, Onder Sára, Pétermann Panna Sára, Szalzinger András, Török Bálint, Ay Hunor, Jurásek Marci, Czencz Gábor, Baksa Réka, Könczöl Krisztina Bolla Benedek, Monos Dominik Égetô Kata, Szádóczki Lili, Bekes András, Csiba Virág, Bolla Boga Sedon Marcell Péter A Zichy Miklós Általános Iskola 3. a osztályos tanulója Martus Éva tanítványa, a ZIKK-ZAKK Mûhely tagja Mesélô Kotta Gyermekszemmel Mindnyájan dicsérô oklevelet és ajándékot kaptak. A Zsámbéki Mûemlékeket és Hagyományokat Ôrzô Egyesület különdíját (könyvutalvány) kapták: Csepilek Mónika, Hajdú Péter Hernyák Bettina, Mészáros Árpád és Scharle Krisztina, Ifj. Sproch Péter JÚLIUS 7

8 KÖZBIZTONSÁG Diákönkormányzati nap a tûzoltókkal Június 6-án a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola minden évben megszervezett diákönkormányzati napján, idén a tûzoltók játszották a fôszerepet. A napot 8:30-kor egy váratlan tûzriadó próba indította, amelyen sikerült a bent tartózkodóknak a megadott idôn belül elhagyni az épületet. Miután a diáksereg kivonult az udvarra, az alsós gyerekek megnézhették a Bajnai Katasztrófavédelmi Örs tûzoltóautóját, sôt egyesek régi vágyukat teljesítve még a szirénát is kipróbálhatták. A felsôs tanulóknak pedig különbözô játékokat szerveztek az ifjúsági tûzoltók, többek között tömlôgurítást, tömlôkapcsolást, és porral oltó dobást. Miután lezajlottak a vetélkedôk, a felsôs diákok egy tûzoltósági tesztet töltöttek ki, miközben az udvaron a kisebbeknek tûzoltóságunk hagyományát megôrizve cukoresô hullott a magasból. Természetesen a nagyok sem maradtak ki a jóból, a teszt kérdések kiértékelése után rájuk is hasonló meglepetés várt. A délelôtti programok folyamán egy éles riasztást is kaptunk, és a készenlétben álló raj azonnal elindult a helyszínre, de csak téves riasztás volt. A tûzriadó lebonyolításában nyújtott segítségért köszönetet mondunk a Bajnai Katasztrófavédelmi Örs tûzoltóinak! Versenyen a tûzoltóink Június 28-án, szombaton 125 éves évfordulója volt a Kókai Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek. Délelôtt 9 órakor kezdôdött a megnyitó, ahol koszorúzásra és ünnepi beszédre is sor került. Elôször a kókai tûzoltószertár elôtt sorakoztunk fel Zsámbékot 9 fôvel képviselve, majd tûzoltóautókkal kivonultunk a helyi Sportpályára. Itt egy barátságos megmérettetésre hívták fel az egyesületeket, amelyen mi is részt vettünk. Mivel kisbusszal érkeztünk, ezért a budaörsi barátaink jármûjérôl teljesítettük a feladatot, ami egy osztott sugár szerelése volt. Négy zsámbéki és egy budaörsi tûzoltó (a gépkocsi kezelô) alkotta a csapatunkat. A Jakab László Emlékversenyen hét csapat vett részt, amibôl mi a megosztott harmadik helyen végeztünk a budaörsi tûzoltókkal egyetemben. Ezután megebédeltünk, majd kötetlenül beszélgethettünk bajtársainkkal, akikkel csak ilyen alkalmakkor ismerkedhetünk, barátkozhatunk. A hangulat, mint általában a tûzoltónapokon, itt is nagyszerû volt. A nagy nyári melegben, természetesen itt is sor került a locsolkodásra, csak ezúttal tûzoltómódra, vízágyúval hûtöttük le magunkat, vagy éppen egymást. Hosszú idô után ismét megmérettethettük magunkat egy versenyen, amely reméljük további gyakorlásra és versenyeken való részvételre ösztönöz bennünket. B. T. Bors Tamás Testvérvárosi vendégek a tûzoltóknál A zsámbéki testvérvárosi ünnepségsorozatnak köszönhetôen idén németországi és erdélyi vendégeket is fogadott tûzoltóságunk. A német tûzoltók június 19-én, csütörtökön érkeztek kisbusszal. A régi ismerôsök azonnal otthon érezték magukat, akik pedig elôször jártak itt, azok a társaságnak köszönhetôen hamar új barátokra tettek szert. A pár nap alatt, amit itt töltöttek rengeteg programon vettek részt, többek között voltak Budapesten, elôadáson a Romtemplomnál és természetesen szinte minden este a tûzoltóságon, ahol baráti beszélgetések keretében iszogattunk, vagy akár lángost ettünk. Kihagyhatatlan esemény volt számukra a szombat esti focimeccs, amit a Benedekék Falodájában néztek, közben hazájuknak szurkoltak. Vasárnap a búcsúesten is jó volt a hangulat, ahol már az erdélyi vendégek is jelen voltak, akik aznap reggel érkeztek meg Zsámbékra. A Józsefvárosi gödörben zeneszó mellett vacsoráztunk, beszélgettünk, sôt lehetôség volt a lovas kocsikázásra is, amit nagy élvezettel próbáltak ki gyerekek, felnôttek egyaránt. Másnap délelôtt 10 órakor indultak a német vendégek haza, közös elbúcsúzás után. Az erdélyi gyerekeknek szerda délutánra szerveztünk egy tûzoltós programot, ahol megnézhették és kipróbálhatták a szakfelszereléseket, locsolhattak a sugárcsôvel, vagy akár beülhettek egy körre a tûzoltóautóba. Miután ez lezajlott, megvendégeltünk mindenkit lángossal és itallal, majd mikor besötétedett, egy kisebb tábortûz mellet énekelgettük a közösen ismert dalokat. Számunkra mindig is fontos volt a belföldi kapcsolatokon kívül a külföldi testvérvárosokkal való viszonyunk is, és az ehhez hasonló ünnepségek tökéletes alkalmat adnak a személyes kapcsolatok kialakítására, hogy legközelebb ott folytathassuk a beszélgetéseinket, ahol elôtte abbahagytuk. Bors FELHÍVÁS Fotó: Nyírô Tibor Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép, irat, vagy bármiféle olyan anyag, amely a tûzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni, ehhez lenne nagy segítség, ha összegyûjthetnénk ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: / Csepilek István ÖTE elnök Segítségüket elôre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / (Az informácókat természetesen bizalmasan kezelik.) A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. Dudás István r. fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / JÚLIUS

9 Hahó, hallhatóak, hurrá, láthatóak vagyunk! A Zsámbéki Polgár hírei között rendszeresen olvashattak rólunk, a Zichy-sekrôl hosszabbrövidebb beszámolókat. Sok érdekes program, gyôztes verseny, szenzációs mûsor öregbítette jó hírünket. Most elballagott két osztályunk, egy német nemzetiségi nyelvoktató és egy angolos, valamint két diák az összevont tanulócsoportból. Az elôbbi nyolc éven keresztül ismerkedett a magyarországi német nemzetiségi kultúrával. Lelkesen énekelték a sváb dalokat, mondták a verseket, rajzolták a padlásokról lekerült, régi tárgyakat, bújtak bele a messze földön híres, zsámbéki viseletbe, s táncoltak önfeledten. tehetség. Köszönjük! De maradandó élmény volt az évrôl-évre megkoreografált zászlóátadás és szalagkötés is. A fegyelmezetten végrehajtott fordulók és ünnepélyes kézfogások óramû pontossággal zajlottak. A rengeteg virág és az igényes dekoráció pedig méltó volt az ünnep fényéhez. A búcsú mindig nehéz, de reméljük, hogy a nyolc év alatt felcsipegetett tudás morzsái, egyszer életadó kenyérré válnak! NEVELÉS-OKTATÁS Fotók: Bárándi Zoltán Június 18-án, délután ismét hangossá vált az iskola épülete. A 350 diák fekte-fehér ünneplôben együtt vonult fel a tanévzáróra. Reméljük, hogy ez a szép és egységes megjelenés soha nem megy ki a divatból! Ez nem csupán egy öltözék, mert aki rendesen van felöltözve, az megtiszteli az eseményt, tanárait és diáktársait egyaránt. A harmadikosok mûsora méltán fogta keretbe a nyolcvan kitûnô tanuló, a búcsúzó hét énekkaros, a 8 jó sportoló, a 6 DÖK-tag oklevéllel és könyvvel történô megjutalmazását, valamint a városi, helytörténeti vetélkedô helyezettjeinek kihirdetését is. Külön emlékplakettet kapott nyolc éves kitûnô bizonyítványáért Kollár Borbála, 8.b-s tanuló, valamint kimagasló kulturális tevékenységéért Csótai Zsófia, 8.a osztályos tanuló. Iskolánk azonban soha nem felejt el köszönetet mondani azoknak a szülôknek sem, akik sok munkával és támogatással álltak mellettünk az évek alatt. Idén Csótai János és kedves felesége részült ebben az elismerésben. Nagy meglepetés volt, hogy Matyó Lajos református lelkész a nyári szünet baleseteinek elkerülése végett, minden alsósnak egy-egy láthatósági mellényt adományozott. Köszönet érte! Nos, így lettünk hallhatóak és láthatóak egyszerre. Fuchs Tiborné felsôs munkaközösség vezetô Az angolosok vidám mûsoraikkal örvendeztettek meg minket harmadik osztályos korunktól kezdve. Karácsonyi, óvodás csalogató darabjaikat az angolul nem tudó közönség is értôn figyelte. Nagy sikert aratott minden évben a kelta szokásokra épülô Halloween is. A zsibongóban gyülekezô, jelmezes nebulók esze már a program végén csak a saját készítésû rémszendvicsen és a sült tökön járt. A ballagás elôtt szívbemarkoló látvány volt, hogy a sok hétpróbás egyenként jött köszönetet mondani a búcsúztató negyedikeseknek és tanáraiknak. A mûsor pedig szép énekükkel volt igazán teljes, de a legnagyobb meglepetésnek mégis Máté Viktória, 8.b osztályos tanulónk hegedûjátéka bizonyult. A közönség még levegôt is alig vett, úgy lenyûgözött mindenkit ez a fiatal Rendhagyó irodalomóra a Zichy-ben Május 30-án délután vendégünk volt Molnár Krisztina Rita, a Maléna kertje címû meseregény írója, aki rendhagyó irodalomórát tartott az iskolai könyvtárban. Harmadikosok és negyedikesek, valamint néhány nyolcadikos és persze mi pedagógusok is valamennyien nagy izgalommal vártuk az írót. A találkozó elsô részében az írónô mesélt gyermekkoráról, elsô irodalmi élményeirôl, a mû születésének körülményeirôl, válaszolt a résztvevô gyerekek kérdéseire, majd felolvasott egy részletet a regénybôl. A felolvasást színesítette Máté Viktória hegedûjátéka, valamint Kollár Borbála és Simon Bettina éneke. Ezután kézmûves foglalkozás következett az írónô vezetésével: mindenki elkészítethetett egy cikáda fibulát. A hangulatot bodzaszörp és zsíros kenyér fokozta. A délután vidám hangulatban telt el, sokan kaptak kedvet a regény elolvasásához. Égetô Bence 4. b osztályos tanuló a következôket írta az eseményrôl: Az írónô mesélt a könyvérôl és az életérôl. Amint eljött az ideje a kérdezésnek, mindenki megkérdezte, ami a könyvvel kapcsolatban érdekelte, és az írónô érdekfeszítôen válaszolt is rá. Jó volt a hangulat, és a végén, akinek volt könyve vagy ott megvette, dedikáltathatta is. Én élveztem a programot, ha lehetne, többször is elmennék ilyen találkozóra. Fotó: Sturcz Attila A találkozó létrejöttét a Szépírók Társasága, valamint a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola Szülôi Szervezete támogatta. Sturcz Attiláné könyvtáros ESTI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola esti gimnáziumi képzést indít 2014 szeptemberétôl. A képzés 2 éves, képzés idejére diákigazolvány jár. Részletes tájékoztatás az iskola titkárságán kérhetô egész nyáron, minden szerdán 9 és 12 óra között. TEL.: 06-23/ JÚLIUS 9

10 PARTNERKAPCSOLAT Programdömping a Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó rendezvénysorozat keretében Június ig Zsámbékon a másfél hetes Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó rendezvénysorozat zajlott. Az eseményre Erdélybôl, Olaszországból és Németországból érkeztek vendégek. Mint ismeretes Zsámbék partnerkapcsolatot ápol az erdélyi Homoród menti településekkel, valamint a németországi Wettenberggel. A rendezvény keretében ünnepelték ismét a partnerkapcsolatok fennállásának huszonöt- és ötéves évfordulóját. Június 19-én az esti órákban érkeztek a wettenbergi német vendégek a Német Nemzetiségi Házba, majd elfoglalták szálláshelyeiket. Másnap a mûvelôdési házban gyülekeztek, ahonnan Budapestre indultak városnézésre. Este a polgármesterek közös vacsorájára került sor az Espa Hotelben. A június 21-i, szombati nap bôvelkedett programokkal, ugyanis a német vendégek a zsámbékiakkal együtt, már a délelôtti órákban emléktáblát avattak Johann Hain szülôházánál, a Magyar utcában. A Rakétabázis megtekintése után a Patkó Csárdában folytatódott a gazdag szabadidôs kínálat, csikós-és huszárbemutatókkal. A programsorozat fénypontjára a Romtemplomnál az esti órákban került sor, ahol zenés esten mutatkoztak be a vendég és helyi csoportok. A moderátori teendôket Fuchs Sandra Titanilla látta el. A gálamûsort a Wissmari Fúvószenekar muzsikája indította, majd a Lochberg utánpótlás csoport mutatott be impozáns táncokat. A kulturális program keretében köszöntôt mondott Csenger-Zalán Zsolt, aki méltatta a huszonötéves partnerkapcsolatot. Wettenberg és Zsámbék között az eddigi partnerkapcsolati éveket mind a német, mind pedig a magyar fél számára gyümölcsözônek és hasznosnak nevezte. A polgármester beszédében hangsúlyozta, a jövôben a fiatalokat is jobban bevonják a közös munkába és továbbra is szerveznek találkozókat, összejöveteleket. A zsámbéki polgármester után a wettenbergi város vezetôségének tagja, Reinhard Bamberger méltatta az eltelt huszonöt évet. Kiemelte, tavaly már náluk is megünnepelték az évfordulót, most Zsámbékon kerül rá sor. Tök községgel is hamarosan a huszonöt felé közeledik kapcsolatuk, ezért büszke arra, hogy ilyen hosszú ideje áll fenn a viszony a magyar és a német települések között. Elmondta, Thomas Brunner polgármester sajnos nem tud részt venni a találkozón, de üdvözletét küldi a zsámbéki és töki polgároknak. A partnerkapcsolatról úgy vélte: már huszonöt éve élô közösségrôl van szó, akiket a közös barátság és az egymás iránti kölcsönös bizalom köt össze. Hozzátette: egy partnerkapcsolat mindig személyes tapasztalatokból, szép emlékekbôl, sokéves barátságokból és bizalommal teli közös munkából áll. A kapcsolat kialakulásáról így emlékezetett: a személyes kötôdésekbôl, a hazájukból elûzött zsámbékiakból szervezôdött, amelynek feladata, hogy azt a következô generáció számára is továbbadja. Ezért a kapcsolat a jövôben a tanulók csereprogramjaiban és egyéb projektekben különleges jelentôséget kap tette hozzá. Emlékeztetett: a két polgármester között egyetértés van abban, hogy éppen az ifjúság találkozóin keresztül egy európai vonatkozású, különleges figyelmesség jöjjön létre a két fél között. Reinhard Bamberger megköszönte azok áldozatos munkáját, akik huszonöt éve aktív részesei a két település közötti kapcsolat fennmaradásának. A Zsámbéki Német Önkormányzat és egyesület tevékenységét fontosnak vélte a barátságok és az élô cserekapcsolat fenntartásában. Közös felelôsségnek nevezte, hogy a következô generáció békében és szabadságban élhessen Európában. Kifejtette, az Európa házát közösen kell felépíteniük azért, hogy egymással szívesen, békében élhessenek, közösségeiket erôsítsék, és egyéni sajátosságaikat, kultúráikat, szokásaikat megôrizhessék. Végül úgy fogalmazott: kötelességük, hogy az emberek közötti találkozók, barátságok, valamint a kulturális, zenei kapcsolatok ápolása a jövôben is fennálljon. A beszéd után a wettenbergi és a zsámbéki településvezetôk kölcsönösen megajándékozták egymást, egymás egyesületeit, kulturális csoportjait, majd ismét a fellépôkké lett a vezetô szerep. A Lochberg Regionális Tánccsoport, majd a Wettenbergi Férfikórus mûsora után, a Német Nemzetiségi Vegyes Kórus énekelt. A gálamûsort a Wissmari Zenekar mûsora zárta. Június 22-én érkeztek az erdélyi vendégek, akik délután már a mûvelôdési házban tartandó, Homoród környéki faragások címû kiállításon, házigazdaként vettek részt. Forrai Tibor tanár nyitotta meg a rendezvényt, majd a vendégek közös bográcsozásra indultak a Józsefvárosi gödörbe, ahol nyitott pincék, borozgatás, cigányzene, valamint a német zenekar várta ôket. 23-án a német vendégek fájdalmas búcsúzkodás után haza indultak, az erdélyiek pedig Budapestre, városnézésre utaztak. A következô nap is gazdag volt eseményekben, ugyanis filmvetítés, közös kenyérsütés és a töki Pajta Galéria megtekintése történt. Június 25-én a Kecskeparkban a Kopjafa megkoszorúzása történt, az azt követô napon pedig az erdélyi vendégek gálamûsorára került sor a mûvelôdési házban, ahol a helyi Höcögô és a Csicsergô Néptáncegyüttesek mellett, a Keszkenô Népdalkör és természetesen az erdélyi Csillagvirág Néptánccsoport is fellépett. Június 27-én Zsámbék látványosságait tekintették meg a homoródiak, majd este hosszan tartó búcsúzkodás után, visszaindultak Erdélybe. Június 28-án a Premontrei esték nyitó hangversenye csendült fel a katolikus templomban, majd a következô napon a zsámbéki búcsúval zárult a június ig tartó Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó programdömpingje. K. M. (Az eseményekrôl képösszeállítás a hátsó borítón található) Impresszum ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA július Honlap: Alapító: Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék, Rácváros u Kiadó, fôszerkesztô: Klotz Mária / ; / Szerkesztôség címe: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tördelés, tipográfia: Kerekes István Nyomdai kivitelezés: Syled Express, 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. Felelôs vezetô: Zgyerka Zsolt ISSN X Lapzárta: minden hónap 5-e. Megjelenik havonta 1900 példányban. Az újság példányai beszerezhetôk Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalában. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Címlapfotók: Klotz Mária Koszorú elhelyezése a homoródiaktól kapott kopjafán A magyar-erdélyi partnerkapcsolat él és virágzik Június 25-én délelôtt a Trianoni emlékparkban (Kecskepark) folytatódott a Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó rendezvénysorozat következô állomása. A homoródiaktól kapott kopjafára koszorút helyeztek el az érintettek a partnerkapcsolat huszonötéves évfordulójának tiszteletére. Homoródszentpál település Hargita megyében található, Székelyudvarhelytôl 15 kilométerre délkeletre, a Nagy-Homoród völgyében fekszik. Horváth László köszöntôjében kiemelte: az erdélyi barátoktól a zsámbékiak a húszéves évforduló tiszteletére kopjafát kaptak ajándékba, de már akkor eldöntötték, minden évben a barátságuk jeléül emlékszalagot kötnek rá. Hozzátette: idén barátságuk huszonötéves évfordulóját ünneplik, ezért koszorú kerül a kopjafára. Az alpolgármester szóban azt kívánta, hogy végtelenségig maradjon fenn a barátság a zsámbéki és a Homoród-menti települések, emberek között. A köszöntô után Forrai Tibor elmondta: huszonöt éve nagy örömmel jönnek Zsámbékra. Az elôször hozott kopjafát a határon lekapták, de ôk azt Erdélybe visszavitték. Jelenleg a homoródszentpáli templom udvarán áll, Homoródszentpál-Zsámbék felirattal. A Trianoni emlékparkban álló kopjafát ôk ajándékozták a zsámbékiaknak. A barátság a települések között él és virágzik, amelyet az is bizonyít, hogy most is Zsámbékon tartózkodnak. A beszédek után az önkormányzat nevében Horváth László, az erdélyiek nevében Forrai Tibor, a László Gyula Közmûvelôdési Egyesület elnöke (Homoródszentpál) és két táncos, az ifjú tûzoltók, valamint az Erdélyi Baráti Kör nevében szintén két gyermek helyezett el koszorút a kopjafára. Klotz JÚLIUS

11 Határon innen, határon túl A Zsámbéki Mûvelôdési Házban különleges, magával ragadó est került megrendezésre június 26-án, az idei testvérvárosi találkozó keretében. A vendégek nem máshonnan, mint a mesés Erdélybôl látogattak el hozzánk. A Homoród mentérôl, Zsámbék testvértelepüléseirôl érkeztek az elôadók, akik egy baráti, zenés-táncos programmal mutatkoztak be. A rendezvényen hét produkciót láthattunk, hallhattunk öt fellépôtôl: néptáncot, népdalt és egy népdalos történetet. Az estét a Csicsergôk Néptáncegyüttes nyitotta, moldvai táncokkal. A fiatal csoport nagyszerûen ráhangolta a közönséget az erdélyi stílusra. Utánuk a hölgyekbôl álló Zsámbéki Keszkenô Népdalkör énekelt szívszorító, hol szomorúbb, hol pedig vidámabb népdalokat. A népdal után ismét a táncé lett a fôszerep, ugyanis visszatért a színpadra a Csicsergôk Néptánccsoport, sárközi karikázóval. A következô produkció már a határon túlról érkezett, a Csillagvirág Néptánccsoport mutatott be erdélyi táncokat. Ôk is ahogyan a Csicsergôk a fiatalság erejével pezsdítették a közönséget és hozták el Erdély kultúráját, táncaik segítségével. A szereplôk sorában Nagy Csilla következett tartva ezzel az erdélyi fonalat, Mádéfalvi siratót adott elô, amelyben egy szomorú asszonyt játszott, akinek a férje harcba vonult. A történet szívfacsaróan gyönyörû volt. A népdalokkal kerített produkció nagy sikert aratott, melyet a közönség vastapssal jutalmazott. A szólista után a Csillagvirág hozta a jókedvet a színpadra, ismét erdélyi táncokkal. A zenés-táncos program utolsó fellépô csoportjaként, a zsámbéki Höcögô Néptáncegyüttes tagjai mutatták be fergeteges táncaikat. A mûsor után Forrai Tibor, a László Gyula Közmûvelôdési Egyesület elnöke osztotta meg gondolatait a nézôkkel, majd átnyújtotta a zsámbékiak ajándékát Horváth László alpolgármesternek, mégpedig a Homoród mentérôl hozott kerámia kancsót, szerencsepatkót és keresztet. Ám testvértelepüléseink lakói sem távoztak üres kézzel. Az alpolgármester átadta az ajándékot az erdélyi fellépôknek, az egyesület elnökének és felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a barátságot ápolni kell, határon innen és túl. Fotó: Forrai Tibor Sproch Péter PARTNERKAPCSOLAT Nach meiner Heimat zieht`s mich wieder Es ist die alte Heimat noch Die selbe Lust, die selben frohen Lieder und alles ist ein andres doch (Deutsches Volkslied) Emléktábla avatás Johann Hain szülôházánál Bechtold János: Hain összekötô kapocs volt szülôföldje és késôbbi hazája között Június 21-én a Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó program keretében a délelôtti órákban Johann Hain szülôi házánál a Magyar utca 26-ban, emléktábla avatás történt. Az ünnepségen jelen volt Csenger-Zalán Zsolt polgármester, Csámbék Város Képviselô-testületének tagjai, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselôi, a wettenbergi vendégek a fúvós zenekarral, énekkarral, tûzoltókkal és a vöröskereszt képviselôivel. A rendezvényen részt vett Wettenberg egykori polgármestere, Gerhardt Schmidt és felesége. A magyar és a magyarorszgági németek himnusza után a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola három tanulójának furulyajátéka nyitotta meg az emléktábla avatási ünnepséget. Ezt követôen köszöntôt mondott Bechtold János, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Beszédét teljes terjedelmében közöljük: A mögöttem álló ház oldalára felszerelt tábla egy zsámbéki, majd wettenbergi személy nevét viseli. Egy olyan emberét, aki hazáját, Magyarországot sosem felejtette el, késôbbi otthonát Németországot otthonaként tisztelte, szerette. Johann Hain a neve, aki március 23-án látta meg a napvilágot ebben a házban. Szüleivel, testvérével itt nevelkedett, itt élte minden más zsámbéki emberrel a mindennapokat. A ház jó helyen volt akkoriban is, nem messze a falu végétôl, közel a Nyakas-hegyhez. Imádta a természetet, apjával, idôsebb barátaival bebarangolták a Nyakast, a Lôteret, a falu határait, dûlôit. Elsô osztályos volt 1946-ban a kitelepítés idején, akkor tanulta a magyar nyelvet az iskolában, mivel egyébként odahaza csak svábul beszéltek. Befejezni nem tudta az elsô osztályt, amikor a családot a többi zsámbéki családdal együtt kitelepítették. A herceghalmi vasútállomáson várakozó vagonok egyike ôt is elvitte egy ismeretlen, távoli helyre, nem lehetett tudni, hogy mi a végállomás pontos neve. Wettenberg lett az új otthona, ahol családjával életét folytatta, buzgón tanult tovább, szülei pedig szorgalmasan dolgoztak a jobb élet reményében. Autószerelô mesterséget sajátított el, majd fiatalon megnôsült és német apósának elismerését akarta kivívni szorgalmával, tehetségével, munkabírásával. Családot alapított, három fiúgyermekükkel, egy kis mûhellyel szépen fejlôdött az életük. Évrôl-évre nagyobbodott a mûhely, szorgalmának, családszeretetének gyümölcse beérett ben a vele együtt kitelepített zsámbéki barátaival gondoltak egy merészet, és megalakították a Zsámbéki Heimatvereint, azaz a Zsámbéki Magyar Egyesületet. Két évvel késôbb az alapító tagból elnök lett, haláláig az ô vezetése alatt mûködött az egyesület. Felelevenítették és ápolták a hagyományokat, heti találkozásaik alkalmával mindig az óhazáról beszéltek, újból otthon voltak. Az egyesület taglétszáma egyre növekedett, a házasságok által új, német tagok is bekerültek. Sok utat szervezett vissza a hazájába, Zsámbékra, büszkén mutatta német barátainak Magyarországot, mesélt szépségeirôl, értékeirôl, amit mindig csak hazaként emlegetett. Amikor Magyarországról beszélt valami különös csillogás volt a szemében, elragadta a visszaemlékezés, újra átélte gyerekkorát. Összetartotta a Zsámbékról kitelepített családokat a németországi falvak lakóival, ahová a zsámbékiak kerültek. Minden alkalmat megteremtett és megragadott, hogy bebizonyítsa, a Mgyarországról kiûzött emberek ugyanolyan értéket képviselnek, mint a befogadó német barátaik. Hidat épített a két ország közé, összekötô kapocs, motor volt élete végéig szülôföldje és késôbbi hazája között május 26-án érte utol a halál. Végsô nyughelyén, Staufenbergben síremléke két részbôl áll, egy félbetört kôtábla, amelynek egyik felében a zsámbéki Romtemplom sziluettje van belegravírozva. Ez a falon elhelyezett emléktábla jelezze örökre a síremlék másik felét, kösse össze a híd két oldalát élete és halála között, méltó emléket állítva az emlékezô utókornak. A beszéd után az emléktáblát Johann Hain özvegye, Adelheid Hain és Bechtold János leplezte le. Eztután Hain asszony köszönetet mondott az emléktábláért és további jó kapcsolatot kívánt a két egyesület munkájához. Az emléktábla avató ünnepség végén a Zsámbéki Német Nemzetiségi Vegyes Kórus, a Nach meiner Heimat címû alkalomhoz illô dallal búcsúzott a jelenlévôktôl. Klotz Mária JÚLIUS 11

12 HAGYOMÁNYÁPOLÁS Zsámbékiak egymás közt Dr. Prof. Martin Winterkorn (jelenleg a Volkswagen-konszern elnöke) szülei zsámbéki svábok voltak április 30-án, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott elôadást, Connected Car címmel. A család a kitelepítés következtében Münchingenben telepedett le. Onnan indult útnak egy ifjú ember, akinek a szülei, ha nem akarták, hogy megértse amirôl beszélnek, magyarul kommunikáltak egymással. Nem titok, hogy Winterkorn áll az elmúlt 20 év gyôri AUDI beruházásai mögött is. Szereti Magyarországot és büszkén hangoztatja származását is. Nem is olyan rég megkérte a szintén zsámbéki gyökerekkel rendelkezô Kassai Ferencet, a Mérnöki Kamara elnökét, hogy járjon utána a zsámbéki Winterkorn családfának. Így kerülhetett sor arra a nagy pillanatra, hogy lehetôségünk nyílt átadni neki a második kiadását megért 300 éve Zsámbékon címû kétnyelvû könyvet és a 300 éves zsámbéki betelepítési jubileum DVD-jét, mint igazi zsámbéki ajándékot. Beszélgetés közben a Winterkorn család eredete és zsámbéki hagyatéka is szóba került, mivel Dr. Prof. Martin Winterkorn évek óta A képen balról jobbra: Kassai Ferenc, Fuchs Sandra és Martin Winterkorn látható intenzíven érdeklôdik gyökerei iránt. Az elôadás és az ajándékok átvétele után a VW-konszern elnöke egy munkaebédre sietett, Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Parlamentbe. Winterkorn munkásságát a legjobban talán egy, az múlt évben megjelent cikk utolsó sora mutatja be: Nem csak Németországban, Gyôrben is történelmet ír a zsámbéki sváb család sarja. Nélküle a gyôri Audi nem lenne az, ami: a világ legnagyobb motorgyára s teljes értékû jármûgyár. (idézet Koloszár Tamás cikkébôl, amely az Autószektor internetes portálon jelent meg 2013-ban) Minderre azonban nem kerülhetett volna sor Kassai Ferenc körültekintô és alapos közbenjárása, szervezése és Knáb Erzsébet segítsége nélkül. Hálás köszönet nekik mindezért! Klemm család Fotó: Audi Hungaria A Lochberg Tánccsoport nevében, Fuchs Sandra Titanilla A Klemm család származásáról nincsenek pontos információink, nem tudjuk, pontosan mikor, és melyik területrôl érkeztek a 18. században hazánk területére. Annyi bizonyos, hogy a család elsô képviselôje, Klemm János 1850-ben lett segédtanító Zsámbékon. Ô nem itt született, hanem a Tolna megyei Mözsön, és az 1814-tôl Zsámbékon kántortanítóként mûködô, Benedikt Tschauner hívására érkezett a faluba. Igen valószínû, hogy Tschauner és a Klemm család rokoni kapcsolatban voltak, és a korabeli szokásoknak megfelelôen (mivel intézményi tanítóképzés akkoriban még nem volt Magyarországon) az idôs tanító a tágabb családból választott egy fiatal, rátermett utódot magának. Klemm János tehát 1856-ben vette át a kántortanítói munkát a nyugdíjba vonuló Tschaunertól és egészen 1882-ig szolgált ebben a pozícióban. Munkája elismeréseképpen az iskola volt diákjai utódjával, Föglein Györggyel közösen emléktáblát is állítottak neki, mely a mai napig látható Zsámbékon. Fia, Klemm Lajos, majd késôbb unokája, Klemm-Kemenes János is követte ôt a tanítói pályán, utóbbi 1913-tól töltötte be a fôtanítói tisztséget Zsámbékon. Kemenes János a feljegyzések szerint az iskola vezetése mellett nagy hangsúlyt helyezett a zenei képzésre is, ápolva ezzel a zsámbéki zenei hagyományokat ban, 30 évnyi szolgálat után köztiszteletnek örvendve vonult nyugdíjba, teljessé téve a Klemm család és a zsámbéki iskola 100 éves közös történetét. Makó Csaba Búcsú egy nagy zsámbékitôl Pénteken, június 13-án jött híre, hogy Herbrechtingenben, Németországban 82 éves korában meghalt a zsámbéki németség egyik legnagyobbika, Johann Gallina, az általa összeállított igazából alkotott Ortsfamilienbuch Schambek azaz a Zsámbéki Családkönyv szerzôje. Aki már a kezébe vehette a most már a Zsámbéki Városi Könyvtárban is megtalálható mûvet, az tudni fogja, miért hívom alkotásnak. Amit a mérnöki végzettségû Johann Gallina évtizedes munkával összehozott, az minden, a családja, vagy a város múltja iránt érdeklôdô számára felbecsülhetetlen érték, felfoghatatlan méretû, de mégis rendszerezett, és pótolhatatlan adat-tenger. Ne higgye a kedves olvasó, hogy túlzok és elvitt a lendület. Nézze meg a könyvtárban és látni fogja, hogy a Családkönyv két kötetben, 901 oldalon, több mint 13 ezer család minden születési, halálozási, házassági adatát név és dátumok szerint tartalmazza. Johann Gallina szerkesztette azt a számítógépes programot, amelynek alapján a könyvben minden zsámbéki személynek számítógéppel generált négyjegyû azonossági száma van, aminek segítségével mindenkinek minden rokoni kapcsolata elôre-hátra követhetô. Az én apám pl. a 2823 számot viseli. Johann Gallina február 7-én Zsámbékon született, egy Biá-ról az 1850-es években Zsámbékra került régi sváb családban. Ahogyan a díszmûbádogos apja, úgy minden ismert ôse is kézmûves volt. Ô maga a kitelepítéskor 12 éves volt, iskoláit, majd egyetemi tanulmányait már Németországban végezte. Mérnök volt, ezért értett a programszerkesztéshez ban, a kitelepítések 50. évfordulóján Zsámbékon rendezett ünnepségen családom múltja iránt érdeklôdve, a Plébánián tartott fogadáson, Jelli páter ismertetett meg a szintén jelen lévô Gallina úrral, mondván, ô az, aki mindenki minden adatát tudja. Johann Gallina csendes szerénységgel elmondta, hogy sok évi nyári szabadságát töltötte a Levéltárban és a Plébánia pincéjében a régi anyakönyveket forgatva és másolva. Azt mondta, csak küldjem meg nagyszüleim adatait és ô megküldi a teljes leszármazásomat. Így is történt, és azóta is kapcsolatban voltunk. Ma is ôrzöm leveleit és az általa összeállított print-out-okat. A hatalmas munkával összeállított Családkönyvet a Heimatverein Schambek jelentette meg 2006-ban saját kiadásban, mindössze 200 példányban. Ma már szerezhetetlen. Akinek van, szerencsésnek mondhatja magát. Én még Johann Gallinától kaptam egyet. Azért írtam le mindezeket talán szokatlanul bôvebben hogy mind a régi, mind a mai zsámbékiak búcsúzóul fejet hajthassanak és büszkén emlékezhessenek egy szülôföldjéért sokat tett, kivételes egyéniségre és kivételes mûvére. Fotó: Geszler Mihály Görög János JÚLIUS

13 Múzeumok éjszakája Zsámbékon 2014 Június 21-én a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár kezelésében mûködô három zsámbéki múzeum, a Romtemplom és Kôtár, a Lámpamúzeum, valamint a Szent Vendel-dombormûves Népi Lakóház egymáshoz kapcsolódó attrakciókkal az idei évben már harmadszor csatlakozott óra között az országos rendezvénysorozathoz, ezzel új hagyományt teremtve és ápolva a településen. A távolról ideutazó turisták, látogatók mellett nagyszámban eljöttek helyiek is, akiket kulturális határjárásra hívogatunk évrôl-évre, hiszen lakóhelyünk, otthonunk értékeit jól esik tudatosítani, újra felfedezni évente egyszer, különleges idôpontban, élményekkel fûszerezve. A Tájházban Fuchs Vanda 18 órától tartott tárlatvezetést, megemlékezett Melchior Kellerrôl, Szent Vendelrôl, majd részletesen bemutatta az épületben található bútorokat és használati tárgyakat, valamint a jellegzetes viseletet. Kitért a gazdagon díszített, kézzel festett sváb bútorok növényszimbolikájára. Az elôadást követôen folyamatos filmvetítés következett Zsámbékról és a zsámbéki sváb hagyományokról. A Lámpamúzeum udvarán kézmûves bemutatók várták a gyermekeket és a felnôtteket. Imre Sándor fafaragó keze alatt életre kelt, szoborrá vált a farönk, majd bodzaágból készített virággal lepte meg a gyermekeket. Lieber Gábor és Lieber Enikô a hagyományos könyvkötészet fortélyait mutatták be az érdeklôdôknek. A vállalkozó kedvûek maguk is kipróbálhatták a könyvfûzést. 19 órakor Borus Ferenc, a Lámpamúzeum alapítója vezette végig a látogatókat a három teremben: ízesen, sok humorral, anekdotával fûszerezve mutatta be a múzeum történetét és a gyûtemény nevezetes darabjait. A Múzeumok Éjszakáján 2014-ben is nagy sikert aratott Tafferner Antal, Henselmann Imre-díjas tárlatvezetô elôadása 20 órakor a Romtemplomnál. 21 órakor Berki Tamás (ének) és Sárik Péter (zongora) jazz koncertje koronázta meg az idei programot. A Romtemplom árnyékában, a csillagok alatt a zseniális szólisták mellett a hallhattuk még a Nyakas Smooth Jazz Klub házigazdáját, Pálinkás Gergelyt és zenekarát is. Június 21-én a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár összesen 476 látogatót fogadott a Romtemplomnál, a Lámpamúzeumban és a Szent Vendel-házban, ebbôl óra között, a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében 217-en vettek részt a tárlatvezetéseken, a filmvetítésen, a kézmûves bemutatókon és a jazz koncerten. Találkozzunk jövôre is Zsámbék múzeumaiban a Múzeumok Éjszakáján! Balázs Mónika Csilla intézményvezetô Fotók: Budaházi Anikó KULTÚRA ZSÁMBÉKI KÖZMÛVELÔDÉSI INTÉZET ÉS KÖNYVTÁR HAVI PROGRAMSOROLÓ Július 12 augusztus 16. Július (szombat, vasárnap), óra Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon Július 12. (szombat), 10 óra Régi sváb motívumok festése játszóház gyerekeknek és felnôtteknek a Tájházban Július 19. (szombat), 15 óra A SKICC Mûvészeti Egyesület (Dunaföldvár) bemutatkozó kiállítása a mûvelôdési házban Közremûködik: Andresz Katalin Július 26. szombat, 16 óra VOLT EGYSZER EGY az Aranyszamár Bábszínház és Kabóca Bábszínház gyermekelôadása a mûvelôdési házban Augusztus 1. (péntek), 20 óra TAKÁCS TAMÁS BLUES BAND koncert a Zárdakertben (vagy a Romtemplom melletti szabadtéri színpadon, attól függôen, elkészül-e addig a Fôtér felújítás) Rossz idô esetén helyszín: a mûvelôdési ház Augusztus (szombat, vasárnap) óra Múzeumok Hétvégéje Zsámbékon Augusztus 9. (szombat), 14 óra Mária mennybevétele napi (Mariä Himmelfahrt) gyógynövénycsokrok (Kreidepussn) kötése régi sváb hagyomány szerint, Sztankovics Judittal a Tájházban Augusztus 16. (szombat), 19 óra Nyakas Néptáncgála a Höcögô Néptáncegyüttes mûsora a Romtemplomnál Rossz idô esetén helyszín: a mûvelôdési ház Balázs Mónika Csilla / Web: A Zsámbéki Színházi Bázis programja Július 11 augusztus 7. Július , 20 óra Samuel Beckett: Godot-ra várva A Forte Társulat elôadása Július 18., 20 óra Közért Színházi Társulat Úriemberek kalauza késharchoz (az alkotók saját ötletei alapján) Július 18., 21 óra Artus Szabad Zenei Mûhely Mûhelyzáró performance zenével Július 19., 17 óra Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Színészkatonák, fogolyprimadonnák vándorkiállítás megnyitója A kiállítás július 19-tôl augusztus 10-ig tekinthetô meg. Július 19., 20 óra Kérész mûvek Az Artus Stúdió és a Kompánia Színházi Mûhely elôadása A társulat mûvészei egyetlen intenzív próbanap alatt hoznak létre egy egyszeri, új, vizuális, zenei és színházi akcióban gazdag elôadást: minden elôadás premier. Július , 20 óra HazaTér -(fel)derítô elôadás magyar családok látleletei alapján Rendezô: Tóth János Gergely Július , 19 óra Helyszín: Romtemplom Shakespeare: III. Richárd Számvetés az ember alapvetô és visszatérô létkérdéseivel (hit, személyiség, hatalom) Shakespeare remekmûvén keresztül a zsámbéki Romtemplomban. Manna Produkció elôadása A Manna Produkció és a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem végzett hallgatóinak elôadása Július 31. augusztus 1-2., 20 óra Kelemen Kristóf: Sok alvó közt semmi dolgom nékem A jelenkori Magyarország felgyorsult és hisztérikus közérzetérôl 22 jelenetsorban. Szerzô-rendezô: Kelemen Kristóf Augusztus 2-3. Sztalker 18 óra Játék egy zarándoklatban. Rendezô: Jámbor József Augusztus 7., 20 óra Hodworks: Basse Danse táncelôadás. Koreográfia: Hód Adrienn JÚLIUS 13

14 KULTÚRA Erdélyi fafaragások kiállítása a Zsámbéki Mûvelôdési Házban Faragások a Homoród mentérôl címmel június 22-én vasárnap nyílt kiállítás Zsámbékon. Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület és a mûvelôdési ház közös rendezvényén közremûködött Nagy Csilla (Homoródszentpál), Csepilek Bálint (Zsámbék) és Vizeli Judit (Zsámbék). A tárlatot Forrai Tibor, a László Gyula Közmûvelôdési Egyesület elnöke (Homoródszentpál) nyitotta meg. Balázs Mónika Csilla intézményvezetô köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta Nagy Csillát Homoródszentpálról, aki népdalénekléssel melengette meg a lelkeket. Ezután Csepilek Bálint tanuló következett, aki egy erdélyi mesével lepte meg a közönséget. A keretprogramot Forrai Tibor homoródszentpáli tanár megnyitóbeszéde követte, aki elmondta: az Erdélybôl hozott fafaragások motívumai a magyar népi világban, hagyományokban jelen vannak, sôt a mondákban és mesékben is megtalálhatók. Elmondta, az erdélyi emberek szeretnek faragni, pl. bútorokat, eszközöket, naptárokat, szerszámokat, pásztorbotokat, ládákat. A tárgyakba faragott motívumok között állatok, növények, tulipánok, életfák láthatók, sôt emberek is megjelennek rajtuk. A kopjafák faragása is igen népszerû, a temetôkben volt, hogy a sírkövet helyettesítették vele. A tanár ismertette, hogy a homoródszentpáli iskolások készítették a kiállított munkákat, de van olyan is köztük, amelyet idôsebbek faragtak, illetve néhány alkotó ismeretlen. A partnerkapcsolatról is megemlékezett Forrai Tibor, nevezetesen arról, hogy Zsámbék és a Homoród menti települések barátságának huszonötödik, a hivatalos testvértelepülési kapcsolat ötödik évfordulóját ünneplik. Beszéde után megnyitotta a kiállítást, majd a rendezvény zárásaként, Vizeli Judit zsámbéki tánctanár énekelt szívhez szóló magyar népdalokat. Finom sütemények és üdítô italok fogyasztása mellett az erdélyi, a német és a zsámbéki jelenlévôk, még sokáig folytattak kellemes beszélgetést egymással. Klotz Megnyílott a 37. Homoródszentmártoni Alkotótábor nyári mûvésztelepe A megszokott helyszínen, a Zoltán Aladár Mûvelôdési Házban megkezdôdtek az idei nyári képzômûvészeti tábor munkálatai. A Homoródmente Mûvészetéért Alapítvány nevében Sata Attila, a község elöljárói részérôl Kerekes Péter Tivadar polgármester köszöntötte péntek délután az alkotókat képzô- és fotómûvészeket és a megjelent érdeklôdôket. Jó munkát, jó hangulatot kívántak a víz jegyében meghirdetett mûvésztelepi alkotáshoz. Ezt követôen a Homoród Fotóklubbal közösen szervezett nemzetközi fotópályázat eredményeit hirdették ki. A kiírásra ötvennégy munka érkezett három országból. Elsô díjat a Csíki Hírlap és a székelyhon.ro munkatársa, Kristó Róbert (Csíkszereda), másodikat Budaházi Anikó (Magyarország), harmadik díjat pedig a székelyudvarhelyi illetôségû Bartha Csilla kapott. Mivel sok kiváló pályamû érkezett, két dicsérôoklevelet is átadtak, Kuti Zoltán Hermannak (Csíkszereda) és Tarnóczy Andreának (Gödöllô). Az alkotótábor egy héten át tart, a záró kiállításra július 5-én, 18 órakor került sor a Dávid Ferenc Ifjúsági Házban. Simó Márton (Forrás: szekelyhon.ro) Elmaradt a rock-blues fesztivál utolsó napja A háromnaposra tervezett Azok a boldog szép napok rock-blues fesztivál iránt annyira nem volt érdeklôdés, hogy a szervezôk az utolsó pillanatban lemondták a zárónapra hívott fellépôket, ezáltal Deák Bill Gyulát és Nagy Ferót a Beatricével együtt nem hallhatta a közönség. Zsámbék Város Önkormányzata ingyenes helyszín használattal támogatta a civilek szervezte eseményt. Munkatársunktól Fotók: K. M JÚLIUS

15 ZSÁMBÉKI SPORT KLUB 2072 Zsámbék, Petôfi S.u.97. Június hónap eseményei A bajnokság utolsó hónapjában már csak néhány mérkôzést kellett lejátszani, melyek az alábbiak szerint alakultak. Öregfiúk Zsámbék Gyúró 5:2 Góllövô: Izeli József (4), Nyíri Béla Viadukt Zsámbék 1:3 Góllövô: Kenyeres Péter, Izeli József (2) Felnôtt Kecskéd Zsámbék 6:1 Góllövô: Huber Péter U19 Kecskéd Zsámbék 2:5 Góllövô: Csiki Csaba (3), Kun Kristóf U14 Zsámbék Tát 20:1 Góllövô: Sugár Soma (14), Áprily Gergô (2), Haupt Márk, Kovács Zsombor, Bálint Szabolcs, Papp Zsombor Rövid összegzés az elmúlt bajnokságról Öregfiúk 3. helyezés Egy-egy ponton múltak a dobós helyezések, a mieink ebben a bajnokságban a 3. helyen zárták az évadot. Fiatalos lendülettel vetették bele magukat a küzdelmekbe. Végig a tabella elején helyezkedtek el, így minden csapat dupla motivációval készült ellenük. Ôk azok, akik saját maguk örömére hetente kétszer összejönnek és fociznak egyet, majd szombatonként megharcolnak a gyôzelemért. Nagy megtiszteltetés, hogy a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség a Fair Play Díjjal ismerte el játékosaink sportszerû magatartását, melyet a mérkôzéseken tanúsítanak. Felnôtt 13. helyezés Gyenge szezont produkáltak, hiszen 8 gyôzelem, 8 döntetlen, 14 vereség a 13. helyet jelenti a bajnokságban. Ez a fiatal csapat többre lett volna hivatott, mégis a sereghajtók csatájában vettek részt. U19 5. helyezés A csapat rászolgált a bizalomra, ugyanis a tavalyi helyezéshez képest kettôt javítva léptek feljebb a tabellán. Néhányan már feszegethették szárnyaikat a felnôtt mérkôzéseken is. Ebben a korosztályban látható a fejlôdés, jó úton járnak. Kitartó szorgalommal és fegyelemmel jövôre a dobogós helyezés a reális cél. U16 9. helyezés Minden korosztályunk más és más problémával küszködött. Az U16-osok létszám gondokkal dolgozták végig a bajnokságot. Nagyon fiatal csapat, a játékosok száma változó. Itt már komolyabban begyûrûznek az iskolai és egyéb elfoglaltságok. Ez az idôszak vízválasztó a srácok számára, itt derül ki, hogy ki az, aki komolyan veszi a sportot és ki az, aki inkább más utat választ. Jónak lenni kemény munka, és vannak, akik a könnyebb utat választják. Mi szurkolunk, hogy az itt maradók képesek legyenek kitartó, szorgalmas munkával elôrébb lépni. U14 2. helyezés Lecsúsztak a dobogó legfelsô fokáról, de mi ezeket a srácokat felemeljük a megálmodott 1. helyre, mert amit ôk ebben a szezonban véghezvittek az nem mindennapi. A bajnokságot tisztességgel, odaadással, az elsô helyért való küzdelemmel játszották végig. 126 lôtt gól, 11 kapott gól, 14 gyôzelem, 2 döntetlen és 2 vereség a mérkôzések mutatói. A télen megkezdôdött országos futsal bajnokságban nem várt teljesítményt nyújtva jutottak el az ezüstérem megszerzéséig! Nem volt ez könnyû sem a játékosoknak, sem edzôjüknek, mert párhuzamban szerepelni a két bajnokságban igencsak megterhelô. Azért versenyzel, hogy nyerj. Ez benne van a jó versenyzôk vérében Nem egy esetben ez heti 2 mérkôzést is jelentett, mert a hétvégi bajnoki mérkôzéseket hétköznap kellett lejátszani, miután a futsal meccsek hétvégén kerültek megrendezésre. A fiúk mindkét bajnokságban kitettek magukért, a csapatért, az egyesületért! Bozsik korosztályok Statisztikai adatokkal, gólszámokkal az U6/7, U9, U11, U13 csapatoknál nem tudunk szolgálni, hiszen ôk a Bozsik program versenyrendszerében sportolnak ahol nincs hivatalos kimutatás az elért eredményekrôl. A srácok részt vettek minden tornán, minden kiemelt edzésen, amely alkalmakkor kimagasló teljesítményt nyújtva tették a dolgukat. Házi góllövô lista Izeli József (öregfiúk korosztályban; 22 gól); Huber Péter (felnôtt korosztályban, 7 gól); Veszelovszki Bence (U19 korosztályban; 21 gól); Marticsek Gergô (U16 korosztályban, 12 gól), Sugár Soma (U14 korosztályban, 45 gól+ az országos futsal U13 bajnokságban további 27 találata volt). Sugár Soma az elért teljesítményével a megyei bajnokság U14-es korosztályának is listavezetô gólkirálya lett! A Hónap Játékosa U19 A tavaszi szezon csapatkapitánya Veszelovszki Bence ( Vesze ) képességeihez mérten gyengébb ôszi szezon után tavasszal végre robbantott és 21 góllal zárta a 2013/2014-es szezont. Rengeteget fejlôdött és remek teljesítményt nyújtott, mindezt bizonyítja, hogy a felnôtt csapatban is szerepel- Fotó: VPK hetett 5 alkalommal. Régóta követem a pályafutását és tudom, hogy még több van benne, csak és kizárólag rajta múlik, hogy mit hoz ki magából a jövôben. Megfelelô hozzáállással még nagyon sokra viheti. Bármilyen fura is leírni jövôre már túlkoros lesz az ifi csapatban, ezért a nyári alapozást valószínûleg már a felnôtt csapattal kezdi meg. Szabó Norbert, vezetôedzô U16 A serdülô csapatban idén tavasszal az egyik, ha nem a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt Pataki Imre nyújtotta. Sajnálatos módon elvesztette kapusát a együttes, így kényszerû okok miatt a kapuba kellett számûznünk Imrét. Kiemelkedô Fotó: K. V. sportemberi nagyságról tett tanúbizonyságot, és minden sértôdés nélkül vetette bele magát a munkába. Egy számára teljesen idegen közegben nyújtott nagyszerû teljesítményt, amivel hatalmas szolgálatot tett a csapatnak. Olyan mérkôzéseken is a csapat legjobbja tudott lenni, amikor a srácok egy komolyabb vereségbe szaladtak bele. A fiúk erôt tudtak meríteni a bravúrjaiból, hiszen nagyon biztos támpontot adott a csapatnak. Az utolsó fordulóban már vissza tudott térni a kapusunk, így véget vethettünk Imre számûzetésének. Ezt pedig ragyogó játékkal hálálta meg, aminek köszönhetôen egy kifejezetten fontos gôzelemet értünk el. Látni lehetett rajta a felszabadultságot, és érezni, hogy bár kiemelkedô teljesítménnyel rukkolt elô a kapuban, azért a mezônyben sokkal jobban érzi magát. Kungl Vilmos, edzô SPORT SZABADIDÔ Zsámbék Kupa Június hónap utolsó szombatján rendeztük meg sportnapunkat. Az idei évben is nagyszerû idôt biztosítottak az égiek erre a napra. Kilenc órakor tíz csapat adta le nevezését, majd izgatottan várta a sorsolás alakulását. Mindenki szeretett volna gyengébb ellenfelekkel egy csoportba kerülni. Ez az elvárás nem teljesülhetett, hiszen minden csapatban volt/voltak aktív labdarúgók, akik erôsítették együttesüket. Nagy meccseket láthattunk, mindenki a legjobbat hozta ki magából. Az I-II-III. helyezett csapatok serleget, oklevelet, labdát, míg a további helyezettek oklevelet vehettek át a nap végén. I. helyezett Kovács Pékség II. helyezett Atika és barátai III. helyezett Tintások Díjaztuk a torna legjobb mezônyjátékosát, kapusát, gólkirályát, valamint szurkolóját. Köszönjük a részvételt a Kovács Pékség, Atika és barátai, a 71 Gym, a Szépia Hotel, a Lemmaco, Medicontur, az ÁNTSZ, a My Magic, a Tintások, valamint az Önkormányzat csapatoknak. Évzáró A sportnap díjátadóját követôen tartottuk meg egyesületünk évértékelôjét. Az edzôk ismertették a szakmai beszámolójukat, és részt vettek a díjak átadásában. Edzôi ajánlásokkal megválasztottuk a korosztályok legjobb játékosát, és gólkirályát. Az eredményekrôl és a gólkirályokról fentebb már beszámoltunk Önöknek. Foci Tábor Idén is megszerveztük a éves korosztályú srácok részére a napközis jellegû táborunkat. Vili bácsi (Kungl Vilmos) napi két edzést tartott a srácoknak, valamint többféle játékkal színesítette a napokat. Egyik napra strandolás volt betervezve, viszont az aznapi idôjárás nem kedvezett ezen tevékenységnek, így hát gyors forgatókönyv csere után felkerekedtek és a Rakéta bázis területén egy óriási számháború zajlott le. Vili bácsi és két segítôje (Vesze és Gera) nagy szeretettel és folyamatos értékeléssel ösztönözték a srácokat a minél jobb eredmények elérésére. A tábor utolsó napján rendkívül izgatottan várták az értékelést, a díj átadást. Természetesen senki nem tért haza üres kézzel a táborzárást követôen. Fotó: Pataki Imre 2014/2015. évi bajnokság Egy idôben folynak a 2013/2014. évi bajnokság záró, értékelô munkálatai és soron következô bajnoki évadra történô készülés. Az MLSZ július 4-ét határozta meg a nevezések leadási határidejének. Ez a dátum igen feszítô tempójúvá teszi felkészülési munkát mind játékosaink, mind az egyesületet koordinálók számára. Egyesületünk szeretettel várja azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik kedvet éreznek a futballozáshoz. A sport örömén keresztül biztosítjuk gyermekeik egészségének ápolását. Hajrá Zsámbék! Csak a Zsámbék! Veszelovszkiné Palóczi Krisztina Bittó Róbert JÚLIUS 15

16 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK A partnerkapcsolat erdélyi motorja Rövid interjú Forrai Tibor homoródszentpáli tanárral Az erdélyi baráti delegációval érkezett Forrai Tibor tanár, aki kezdettôl fogva a Zsámbék Homoród menti falvak közötti partnerkapcsolat motorjának számít. Most is meglepetéssel szolgált, fafaragásokat hozott magával, amelyeket egy kiállításon be is mutatott. Ô válaszolt rövid interjúban kérdéseinkre. Hányan érkeztek az évfordulóra? Tizenöt gyerek a Csillagvirág táncosok közül, egy nagyobbacska lány Nagy Szilvia Csilla, és én. Szilvia a Romtemplomnál az erdélyi-magyar esten, Tamási Áron Bújdosó lány címû madéfalvi veszedelemre emlékezô monológját énekli majd, Krónika 1764-bôl címmel. Ezt a csokrot egyébként Mezei Mária színésznô is elôadta egykor. Mit jelent önnek a huszonöt év partnerkapcsolat? Nagyon sokat. El sem tudom mondani, milyen érzés volt, amikor elôször érkeztünk gyermekekkel Zsámbékra. Szívszorító volt az itteni fogadtatás. Soha nem felejtem el. Kapcsolatunk úgy kezdôdött, hogy 1989-ben zsámbéki barátaink részben rokonság révén egy nagy teherautó ruhával, naranccsal, könyvekkel érkeztek hozzánk. Homoródszentpál Recsenyéd, Homoródszentpéter és Városfalva településeken osztottuk szét az adományokat. Az említett falvak iskolakörzetileg Homoródszentpálhoz tartoznak. Utána még egy könyvrakomány indult hozzánk, melyekben címeket Fotó: Budaházi Anikó találtunk, így megindult a gyermekek között a levelezés ben a négy településrôl elhoztuk ôket Zsámbékra. Azóta is mindig örömmel jövünk és igyekszünk tartalommal megtölteni a kapcsolatot. Természetesen mi is szívesen fogadjuk a zsámbékiakat nálunk. Ez alkalommal milyen programokon vesznek részt? Június 22-én érkeztünk egy kicsit a programokról elkésve, de nem tudtunk elôbb jönni. Délután már kiállítás megnyitónk volt a mûvelôdési házban, Homoródkörnyéki faragások címmel. Este közös bográcsozáson, beszélgetésen, borozgatáson veszünk részt. Hétfôn városnézésre, Budapestre látogatunk. Lesz filmvetítés, kenyérsütés is. Szerdán közösen megkoszorúzzuk a Kopjafát. Csütörtökön a Romtemplomnál egy Zenés esten szerepelünk, amint már említettem. Közben sok-sok baráttal, ismerôssel találkozunk. Hol lakik Zsámbékon? Kezdettôl fogva a Csepilek családnál vendégeskedem, ahogyan ôk is nálunk, ha ott járnak. Jó barátságban vagyunk egymással. Klotz Mária A partnerkapcsolat zsámbéki lelke Csepilek Istvánné: csak teszem, amit a szívem diktál Immár 25 éve fáradhatatlanul végzi a dolgát annak érdekében, hogy a Homoród vidéki és a zsámbéki embereket közelebb hozza egymáshoz. Áldozatos munkája eredményeképpen számos barátság, kapcsolat alakult; az ismerôsök kölcsönösen látogatják egymást. A tavalyi évben augusztus 20-a alkalmából, Zsámbék Város Önkormányzata Köz Szolgálatáért Díjat adományozott a Csepilek házaspár: Csepilek István és Csepilek Istvánné részére. A fennálló partnerkapcsolatról, élményeirôl, az eddig elért eredményekrôl tájékoztatta lapunkat Csepilek Istvánné Anna, az Erdélyi Baráti Kör elnöke. Fotó: Budaházi Anikó Mit jelent önnek a huszonöt év partnerkapcsolat? Életünk meghatározója lett ez a huszonöt év! Ennek a kapcsolatnak az ápolásán dolgoztunk, dolgozunk a mai napig férjemmel, és most már gyermekeimmel és családjukkal, unokákkal együtt! Hogyan is kezdôdött? Hogy került kapcsolatba a Homoród környékén élô emberekkel? 1989-ben egy segélyszállítmány indult Zsámbékról, Tökrôl, Perbálról a Székelyföld felé, egészen Marosvásárhelyig együtt haladt a menetoszlop, ott vált ketté. A töki református lelkész vezetésével az egyik csapat Maros megyébe ment, a másik csapat Zink Imre polgármester vezetésével, M. Nagy Gábor javaslatára Homoródszentpált vette célba, annál is inkább, mert neki, illetve szüleinek rokonai éltek, élnek ott. A második szállítmánnyal már az iskolás gyermekek címeket tettek a könyvek, csomagok közé és megkezdôdtek a levelezések. Kislányunk Forrai Rékával kezdett levelezni egyidôsek voltak és 1990 nyarán, mikor megérkeztek a szentpáli gyerekek természetes volt, hogy akik már a levelezés által ismerik egymást, oda lettek helyezve. Talán az országban elôször Zsámbék fogadott erdélyi gyermekeket, még a TV is kint volt riportot készíteni velük. Nagyon sokan részt vettek a fogadásban: zsámbékiak, tökiek, perbáliak, de jöttek Pátyról és budakeszirôl is, hogy vigyenek gyermeket magukhoz. Ha jól emlékszem, kísérôkkel együtt 65-en jöttek. Nagy bátorságra vall, hogy Forrai Tibor tanár vonattal nekivágott az ismeretlennek, és vállalta a felelôsséget, elhozta iskolája tanulóit Zsámbékra! Már itt beleszerettünk ezekbe a gyermekekbe, és tudtuk nem állunk meg. Nagyon hosszan lehetne még mesélni, az egész újság nem lenne elég. Nekem itt kezdôdött. Amíg élek, a partnerkapcsolat fennmaradásán fogok munkálkodni. Milyen területeket érint a székely-magyar partnerkapcsolat? 2011-óta vagyok az egyesület elnöke. Azon vagyunk a vezetôséggel, hogy ne csak a kirándulásokra terjedjen ki a kapcsolat bár nagyon szívesen fogadunk és megyünk is, hanem igyekszünk egymás mûvészeti, kulturális értékeit is bemutatni. Rendeztünk fotókiállítást Hátszegi Csabának, Forrai Ágnesnek (Szentpál), Szabó Attilának (Csíkszereda), fotóst küldtünk a szentmártoni mûvészeti táborba, fogadtuk a Csillagvirág Tánccsoportot, vendégünk volt a szentpáli kórus, gyönyörû festménykiállítást hoztunk Zsámbékra a 35 éves mûvészeti tábor alkotásaiból. Rendszeresen jár a Höcögô Néptáncegyüttes fellépni, reméljük a Csicsergô is olyan szívesen szerepel majd ott, mint ôk. A tûzoltók is nagyon jó kapcsolatba kerültek általunk, már több közös rendezvényük is volt. Különbözô eseményekre hívnak, és mi is hívjuk a testvértelepülés lakóit. Páros évben jönnek, páratlan évben mi megyünk, de vannak kivételes események, amikre érkeznek, illetve minket hívnak. A huszonöt év alatt sok élményben lehetett része. Melyikre emlékszik vissza a legszívesebben? Talán a legelsô utunkra, amikor is minden nehézség ellenére felejthetetlen emlék maradt, hiszen a késôi megérkezés ellenére, szinte az egész falu az iskolánál várt minket. Volt ott sírás, nevetés, ismerkedés, hisz a gyermekeken kívül nem ismertünk senkit. Ezt nem lehet elmesélni, át kell élni! Mit tenne másképp? Biztosan lehetne jobban is csinálni, de én csak teszem, amit a szívem diktál. Mi a következô közös esemény? Nagyon sok tervünk van, de sajnos pályázatfüggô pénz kérdés. Szeretnénk bútorfestô tábort, néptánc tábort, tûzoltó tábort a zsámbékiakkal közösen, esetleg kézimunka klubot az erdélyi minták megtanulására. Persze kell, hogy igény is legyen ezekre. Amit biztosan meg szeretnénk és meg is fogunk tenni, hogy jövôre a Nyerges-tetôre kopjafát állítunk. Most járunk az engedélyek után. Ami nagyon fontos lenne, hogy szponzorokat találjunk, és akkor sok mindent meg tudnánk még valósítani! Klotz Zsámbéki musical gála Június 13. péntek: egy szerencsés nap! A hupikék ruhákat piros pöttyösök váltották az este folyamán, amikor is a Zsámbéki Musical Stúdió növendékei léptek fel a mûvelôdési ház színpadán. A hagyománnyá vált, telt házas gála kellemes hangulatban zárta le a 2013/2014-es tanévet. (Forrás: Facebook) JÚLIUS

17 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK CIVIL Zsámbék Wettenberg testvérvárosi találkozó Reinhard Bamberger: a fiatalok gondolkodását hoznánk közelebb egymáshoz A Búcsú Fesztivál Testvérvárosi találkozó programjának keretében mintegy hetventagú wettenbergi delegáció tartózkodott Zsámbékon. Wettenberg település vezetôségének tagja, Reinhard Bamberger a Zsámbék Wettenberg között huszonöt éve tartó partnerkapcsolatról, barátságról, a zsámbéki tartózkodásról és a jövôbeli tervekrôl tájékoztatta lapunkat. Fotó: K. M. Hogyan kezdôdött Zsámbék és Wettenberg között a huszonöt éve fennálló partnerkapcsolat? Immár huszonhat éve indult a két település közötti kapcsolatfelvétel, amely az 1946-ban Zsámbékról elûzött svábok kezdeményezésére indult. A Wissmarba kitelepítettek a nyolcvanas években hazalátogattak, megbeszéléseket folytattak, végül 1988-ban sor került a partnerkapcsolat megalapítására. Tavaly nálunk Wettenbergben ünnepeltünk, most pedig itt Zsámbékon erôsítjük meg a testvérvárosi kapcsolat fennállásának 25. évfordulóját. Ön mióta vesz részt a partnerkapcsolati tevékenységben? Szinte a kezdete óta. Akkoriban egy sportegyesület vezetôje voltam, azon keresztül ápoltuk a kapcsolatot az itteni sportegyesülettel. Minden évben találkoztunk, sôt együtt érdekes meccseket is játszottunk. Manapság mibôl áll a partnerkapcsolat? Milyen területeket érint? A Vörös Kereszttel, az Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel, zsámbéki Heimatvereinnel és még számos privát ismeretségen keresztül tartjuk, ápoljuk a kapcsolatot. A Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola tanulói nemrég tettek látogatást a mi iskolánkban, ahol nekem is lehetôségem volt köszönteni a diákokat és részt venni a programjaikon. Hányan jöttek a wettenbergi delegációval Zsámbékra? Egy nagy, két kisebb busszal érkeztünk, néhányan pedig privát autóval utaztak a településre. Úgy hetvenen lehetünk. Milyen programokon vettek részt eddig? Csütörtökön estére értünk Zsámbékra. Másnap Városnézésen voltunk Budapesten, ahol a Parlamentet és a Halászbástyát is megtekintettük. Aznap este Csenger-Zalán Zsolt polgármesterrel beszélgettünk, vacsoráztunk. Volt egy hivatalos rendezvényünk a Romtemplomnál, ahol a helyiek mellett, fellépett a Wettenbergi Fúvószenekar és a Wissmari Férfikórus. Milyen érdekesség vár még önökre? Most (vasárnap) volt az erdélyi faragások kiállításának megnyitója, utána pedig a Józsefvárosi gödörbe megyünk, ahol közös borozgatás, bográcsozás mellett, a mi zenekarunk muzsikájára és cigányzenére szórakozunk majd. Június 23-án utazunk haza. Milyen partnerkapcsolati terveik vannak a jövôt illetôen? A fiatalságot is szeretnénk bevonni a partnerkapcsolatba, errôl már polgármestereink beszéltek egymással. Találkozókat szerveznénk a zsámbéki testvérvárosi települések fiataljaival, így olaszokkal, erdélyiekkel, helyiekkel. Nekünk francia kapcsolatunk is van, ôket is meghívnánk ezekre a találkozásokra. Európai támogatással a fiatalok gondolkodását hoznánk közelebb egymáshoz. K. M. Régi idôkre emlékeztek A hatvanegyedik osztálytalálkozójukat ünnepelték a régi osztálytársak A hetvenhat éves Fekete Józsefné Márta Róza boldogan osztotta meg lapunkkal, hogy június 28-án a Benedekék Falodájában osztálytalálkozót tartottak, mégpedig a hatvanegyediket. Az összejövetelen tizenhárman voltak és szeretetteljes légkörben, remekül érezték magukat. A szervezô, Róza néni Szöszi elmondása alapján voltak olyan osztálytársak, akik sajnos nem tudtak részt venni az eseményen, igazoltan hiányoztak, de lélekben velük ünnepeltek, így a többi között Kovács Mihályné Sándor Margit, aki éppen kórházban töltötte napjait. Róza néni a találkozó utáni hétfôn meglátogatta ôt, vitt is neki meglepetés ajándékot, mégpedig egy szeretetbefôttet. Az osztálytársak által aláírt, napraforgót ábrázoló képeslapot helyezett el egy befôttes üvegbe, amit szintén egy napraforgót ábrázoló szalvétával körbetekert és kosárkába helyezett. Örült is neki Margit néni! Róza néni elmondása alapján, a szemmûtéten átesett Simon Imre viszont ott volt, sôt Nagy Sándor és Sipos Mária házaspár is eljöttek, pedig a férjnek fáj a lába. Ott volt még az esten Horváth Jánosné Pakai Mária, Zoboki Istvánné Vekerdi Eszter és K. Szabó Mihály. Sajnálatos módon Vörös Juditot nem tudták elérni hetedikben máshová került és állítólag gyermekorvos lett. Magáról Szöszi elmesélte, hogy a svábok kitelepítése után 46-ban, Kisújszállásról került Zsámbékra. Már fiatal lány korában Budapestre került, de visszajárt, mert tíz évig a tiszti lakótelepen boltot vezetett. Jelenleg is a fôvárosban él, férjével. Az osztálytalálkozón sok-sok közösen átélt élmény felelevenítése mellett, régi képek nézegetésére is sort került, sôt Farkas Pál felesége, Kati újakat is készített. Énekeltek, táncoltak is az osztálytársak nem akármilyen muzsikára, hanem Sándor Gábor és Sándor Dezsô élvezetes zenéjére. Róza néni szerint: Így mulat egy magyar úr, de még a magyar asszony is. A talpalávaló biztosításában, Bordezné Gyalog Éva segítette a szórakozni vágyó régi osztálytársakat. A vidám estén még vacsorát is fogyasztottak, sôt Róza néni zserbót és stanglit sütött, Marika néni pedig szintén süteménnyel lepte meg a régi barátokat. A szervezésben Répási Józsefné Juhász Teréz segített ban nyolcadikosként, harmincketten végeztek közülük tizenkilenc lány. Igaz, legalább hetvenen indultak az elsô osztályban, de sokan lemorzsolódtak, mert túlkorosok voltak ban államosították az iskolákat korábban apácák tanítottak. A tanárok közül Apor Józsefet említette Róza néni, aki növénytant tanított nekik. Élvezettel beszámolt arról, hogy a Magyar utcában levô egyik ház udvarában, a Micsurin-kertben ismerkedtek a növényekkel, még gyomláltak is. Kemeneczki Istvánné Irénke néni tanárnôtôl sajátították el az egészségügy és az alkotmánytan alapjait. Az igazgató Lacza Lajos tanár volt, aki orosz nyelvre okította az akkori diákokat. Bûbájos ember volt így emlékezett rá Róza néni. Bognár Istvánné Donovitz Mária tanárnô is tanította ôket, az osztályfônökük pedig Fehérvári Adorjánné Báder Mária tanárnô volt. Ôk sajnos nem voltak jelen az összejövetelen. Összetartó osztályként a hatvanegyedik osztálytalálkozójukat ünnepelték. Az ismét álélt boldog pillanatok után úgy váltak el egymástól, hogy jövôre újra ugyanitt találkoznak! Klotz Mária Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondok barátoknak, volt osztálytársaknak, szomszédoknak, ismerôsöknek, hogy bátyámat, IZELI LÁSZLÓT utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Keszlerné Izeli Zsuzsanna és családja JÚNIUS 17

18 MESTERSÉGEM CÍMERE A mûvészet lemossa a lélekrôl a mindennapok porát. (Pablo Picasso) A zenélés hasznáról avagy figyeljünk oda a gyermekekre! Közeledik a zeneiskolai felvételi idôpontja. Mikor a kedves olvasó e sorokat olvassa, talán már túl is vagyunk rajta (június 4-5.). Diákok jönnek, diákok mennek, és elmondhat- Fotó: K. M. ják: jöttem, láttam Nem. Nem ezt mondják, hanem azt, hogy megtanultam zenélni, vagy megtanultam a szeretet egyik nyelvét. Mi oktatók pedig azt érezzük, hogy segítettünk elindítani ôket a felnôtté válás útján, hogy érzékeny, összekuszálódásra hajlamos lelkükre megértéssel rezdültük. És ekkor gyôztünk! Évekkel ezelôtt egy nagyon tehetséges diákom volt, akinek a személyisége, tehetsége mély nyomot hagyott bennem. Az ô esete intô példa arra, hogy mennyire fontos odafigyelnünk a serdülô gyerekekre, és megtalálnunk azokat az eszközöket, lehetôségeket, amelyek átsegítik ôket a nehézségeken. Íme a történet, megváltoztatott nevekkel: Hatévesen tudtam meg, hogy a három évvel idôsebb bátyámmal együtt örökbefogadott gyerekek vagyunk. Csak arra emlékszem, hogy valami nagyon nyomasztó érzés lett úrrá rajtam, amit nem értettem, nem tudtam megmagyarázni magamnak. Egyébként Istvánnal mindig rossz volt a viszonyunk, nagyon durva volt velem, nem igazán értettünk szót egymással. Most, így a felnôtt élet küszöbén már nem szoktunk veszekedni, lehet, hogy belefáradtunk? A Fôvárosi Szent János Kórház Pszichiátriai Szakambulanciáján összegezték a Mária betegségével kapcsolatos adatokat. A beteget nyolc alkalommal kezelték a pszichiátriai osztályon, és számtalanszor ambuláns formában. Felsorolni sem lehet önsértéseinek mennyiségét és milyenségét. Alapbetegsége súlyos borderline személyiségzavar. Hangulata rendkívül labilis, nagyon gyakran mély depresszió uralja. A beteg hosszú távú pszichiátriai kezelésével remény van egészségi állapotának fokozatos javulására, de elôreláthatólag munkaképessége még tartósan és jelentôsen csökkent lesz Hogy jutott ide Mária? Mi váltotta ki, eme súlyos lelki betegséget? A szülôket nagyon jól ismerem, hisz nevelt lányukat négy évig tanítottam zongorázni a zeneiskolában, és igazi jó kapcsolatban voltunk. Akkoriban volt egy balesete, mely után ôsszel két hónapig otthon tartottam meg a zongora óráit. Emlékszem, anyukája mindig süteménnyel várt. Nagyon szelíd asszony, talán túlságosan is az. Az apa is mosolygós ember. Máriáról egy kávé mellett beszélgettünk. Milyen kisgyerek volt Mária? Hogyan emlékeztek vissza az elsô évekre? kérdezem. Nagyon mozgékony, kissé nehezen kezelhetô kislány volt óvodás korában, de szerettük ôt, igyekeztünk mindent megadni neki. mondja Teréz. Az oviban voltak barátai? Nehezen barátkozott, inkább egyedül foglalta el magát, sokat rajzolt. kapcsolódik be Ferenc a beszélgetésbe. Azt tudom, hogy a rajzolás, a festés iránti szeretete megmaradt, sokszor elhozta zongoraórára frissen készült munkáit. Érdekes módon nem vette elô, csak úgy észrevettem a kottái között. Mikor rákérdeztem, szerénykedett: Á, semmi, csak úgy festettem mondta. Egyébként betegeskedett gyerekkorában? teszem fel az újabb kérdést. Nagyon egészséges gyerek volt, sportos alkat; a biciklizést, lovaglást mindig szerette, imádja a lovakat. Tudom, hogy nagy állatbarát, mindig beszámolt nekem az éppen aktuális kisállatairól. mondom. Igen, most is vonzó számára a természet, az állatok. Lovat bérel egy saját ló tartását anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, a körülmények sem olyanok és naponta eljár gondozni, etetni, és persze lovagolni. közli Teréz. Milyen tanuló volt az általános iskolában? Mária nagyon okos, jó képességû gyerek, de valamiféle dac, ellenállás, nonkonformizmus övezte cselekedeteit, és ez a tanulásra is rányomta a bélyegét. Ennek ellenére nem volt rossz tanuló, de nem bírt huzamosan sokáig ülni a könyv mellet. Ami viszont mûvészettel kapcsolatos, az mindig érdekelte. mondja Teréz. A versek iránti szeretete nagyon korán, talán ötödik osztályban jelentkezett. Nem szeretett szavalni az exhibicionizmusnak még a csírája sincs meg benne, de elkezdett verseket írni. teszi hozzá Ferenc. Máriával nagyon sokat beszélgettünk zeneiskolai tanulmányai befejezése után is. Anyám negatív. Ha egy verset elé nyomok, azt mondja: Jó, de miért nem pakoltad el a ruháidat? Anyu hatvanhárom, apu hatvanegy. Békés, nyugodt életet élnek Egyébként sértôdékeny elvonulós gyerek voltam. Makacs vagyok és erôszakos A napokban visszanéztem a naplóimat Naplót vezettél? Mikor? Ó, éveken keresztül, egy része már nincs is meg A visszatérô motívum mindig az volt, hogy KI VAGYOK ÉN? SENKI VAGYOK. Ne mondd, hogy senki vagy! Nagyon tehetséges vagy, csodálatosan zongorázol/zongorázhatnál, ha nem csak mûvészi szinten, hanem a munka szintjén is foglalkoznál vele. Emlékezz vissza a Chopin keringôkre Tudom, Chopin a kedvencem milyen csodálatosan játszottad ôket, annyi érzékenységgel, átéléssel. Még ha a kottaolvasás nem is az erôs oldalad, a füled soha nem hagyott cserben. Igen, nagyon szeretek zongorázni, de csak önmagamnak. Emlékszik, órán, amikor be kellett mutatnom a frissen megtanult mûvet, mindig megkértem, hogy ne nézzen, csináljon valami egyebet közben. Persze, hogy emlékszem. Aztán, mikor feloldódtál, észre sem vetted, hogy melléd ültem, és együtt szárnyaltunk a zene élvezetében. Tudod, szoktam mondani neked, hogy magunknak zenélni jó, másoknak zenélni még nagyobb öröm, akár csak egy barátnônek is. Barátnô? Soha nem volt lelki barátnôm. De a suliban, nyolcadik osztályban ott volt Kata emlékeztetem. Ó, hát vele csak úgy együtt lógtam, nem volt az barátság, lelki dolgokról nem lehetett vele beszélni. Egyszer viszont a Balatonon megismertem Veronikát, vele nagyon jól talált a szó, de sajnos messze lakik. Na és a srácok? Nem találtál egy olyan fiút, akivel jó elbeszélgetni? A pasik? Ovis koromban tetszett egy kissrác, akkor úgy gondoltam, hogy talán ô lesz a férjem. Azóta semmi. Nem akarok családot. A férfi csak ugrat hozzál vacsorát talán az apám és István viselkedése váltotta ki ezt belôlem. Miért, milyenek ôk? kérdem. Istvánnal soha nem volt jó a kapcsolatunk, az apám meg sokszor kemény. Én nem úgy ismerem ôt, kedves barátságos ember. Lehet, hogy a nevelésben kicsit szigorúbb volt. Nevelés ide vagy oda, valami nem mûködött, most már késô. Ôk mindig elvonulnak TV-t nézni, én meg egyedül vagyok. Erre akkor jöttem rá, mikor a balesetem után ôsszel a tizenkettedikes évnyitóra sem volt kedvem elmenni. Rájöttem, hogy egyedül vagyok, csak az állatokban bízhatok meg, ezért fordultam feléjük. Velük lehet nevetni. Kata este tizenegykor jár haza pasija van, nincs alkalmunk beszélgetni. Itt a faluban nincs senkim, nem nyitnak felém az emberek, a fiatalok. Pedig barátkozó vagyok, de bizalmatlan. Mária, tudnod kell, hogy mindenkinek vannak kisebb, nagyobb nehézségei élete során, amivel meg kell küzdenie. Mikor nincs külsô segítség, meg kell próbálni a belsô értékekbôl meríteni. Te bôven meg vagy áldva tehetséggel, ez vezéreljen, segítsen feldolgozni a gondokat. Add át azt a sok szépen, amit te tudsz alkotni, tégy vele boldoggá másokat, hogy azáltal te is az légy próbálom azt a bizalmas hangnemet táplálni, mely sok zongoraórán beszélgetésünk táptalaja volt. Igen, tudom, de olyan nehéz élni. Pedig én is kaptam néha jót is. Emlékszem, a combnyaktörésem után sokáig jártam gyógytornára, nagyon jó volt a viszonyom azzal, aki segített lábra állni. De tudom, hogy az én akaraterômtôl is függött az én gyógyulásom. El kellett hitetnem magammal, hogy képes vagyok aztán mindig magamra maradtam. Ekkor kezdtem játszani az öngyilkosság gondolatával. Búcsúleveleket is írtam. Azok mit tartalmaztak? Milyen céllal írtad? Vádló jellegûek voltak. Az, hogy soha nem kaptam pozitív megerôsítést, biztatást, hozzásegített ahhoz, hogy egy senkinek érezzem magam. Ezért barátkozom az állatokkal, ezért menekülök a zenélésbe. A gyermekkor és a felnôttkor között nehéz az átmenet, a serdülô ebben a szakaszban nagyon szenved a szerepek és a velük való azonosság zavarától. Ez gyakran okozhat üresség- vagy elszigeteltség érzést, aggodalmat, határozatlanságot, amikor a serdülô úgy érzi, hogy bár fontos döntéseket kell hoznia, sehogy sem képes erre. A Máriával való zongoraóráink mindig akadozva kezdôdtek. Nem akarta, hogy mellette üljek, nem akarta, hogy nézzem, ahogy játszik. Aztán nagyon lassan feloldódott, és egyre felszabadultabb lett a játéka. Öntörvényû lévén nem akarta a hangjegyeket megtanulni, mindig vitába szállt, és talált valami témát, amibôl azt a következtetést vonta le, hogy az emberek rosszak, nem érdemes élni. Sokszor úgy éreztem, hogy szélmalomharcot vívok vele, mégis tudtam, hogy a zenének, a mûvészetnek van akkora ereje, hogy visszahozza ôt az életútra. Örömmel mondhatom, hogy ez meg is történt. Mária ma már teljes életet él. Felhagyott önpusztító próbálkozásaival. Állatgondozással foglalkozik, szabadidejében verseket ír, rajzol és zongorázik. Dombi Enikô JÚLIUS

19 A Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség hírei Sátrakat mozgattunk meg Július utolsó vasárnapjának hajnalán fiatalokidôsebbek, nôk-férfiak sürögtek-forogtak a templom körül, ahol sátrakat állítottak, meggyújtották a tüzet az üst alatt, székeket, padokat pakoltak, hogy a zsámbéki templomtéri búcsú vendégei egy gondtalan napot tölthessenek el együtt. Templomunk védôszentjének, Keresztelô Szent János születésének alkalmából került sor erre az alkalomra. A szentmisét Bartal Tamás premontrei jászói apát celebrálta, aki azon a napon ünnepelte pappá szentelésének 56. évfordulóját. A mise után körbetáncoltuk a templomot, majd az asszonyok által készített finomságok asztala várta a kicsiket és nagyokat. A gyerekek a nôvérek kertjében felállított sátrak árnyékában válogathattak különbözô feladatok és programok között. A legkisebbeket a babasátor vonzotta, ahol játszhattak, meséket hallgathattak. A nagyobbak zenélhettek, batikolhattak, óriás buborékokat készíthettek, a lányok gyönyörû hajkölteményekkel távozhattak a fonó sátorból, sakkozhattak, focizhattak, gyógynövényekkel és a Nyakas élôvilágával ismerkedhettek, hangszereket készíthettek, a fizika törvényeit is megtapasztalhatták érdekes feladatok segítségével, különbözô gipszformákat önthettek, és kipróbálhatták a lovagi képességeiket is. A feladatok teljesítése ellenében fagyi jegyet kaptak, amit a gyerekek szívesen váltottak be. Míg az apróságok a sátrak között többnyire önállóan töltötték a nap jó részét, a szülök a hétköznapi rohanást félretéve nyugodtan tudtak az igényes kézmûves termékek sokasága között sétálgatni, nézelôdni, és ráérôsen beszélgethettek ismerôseikkel, barátaikkal. Aki mélyebb lelki programra vágyott, az imaszolgálathoz csatlakozhatott, szentgyónáshoz járulhatott, vagy felzarándokolhatott az Öreg templomhoz az ünnepi vesperásra. Délidôben a finom gulyást búcsúcédula ellenében lehetett elfogyasztani a kellemes árnyékban üldögélve. Idén ünnepeljük templomunk 260. születésnapját. Ez alkalomból a gyerekek legnagyobb örömére elfogyaszthattuk a 260 gyertyával díszített ünnepi tortát. A tombolát nagy izgalom kísérte, ugyanis az árusok szebbnél szebb portékái kerültek felajánlásra, ezek közé tartoztak az illóolajak, mézeskalácsok, boroskancsók, torták, grillázsok, borok, növények, ékszerek, fonott kosarak, táskák. Minden nyertes elégedetten távozhatott az igényes ajándékokkal. Délután a jelenlévôk apraja-nagyja egyaránt jól szórakozhatott Fabók Mancsi, Vitéz László bábelôadásán, melynek akkor volt az ôsbemutatója. A végén megtudhattuk, hogy ez a figura a 19. századból ered. A piros ruháját valószínû a magyar huszároktól kölcsönözte. Ô egy nemzetközi vásári báb, ugyanis több ország meséjében megtalálható, csak másképp hívják, például Németországban Kasparelnek, Oroszországban Petruskának, de Vitéz László csak a miénk. A Kontáros együttes muzsikája kitûnô talpalávalót nyújtott a táncos lábú asszonyoknak, férfiaknak és apróságoknak, amibôl egy fergeteges táncház kerekedett. Az esti éneklés egy pohár bor mellett jó hangulatban telt, utána zárásképpen az Il Silentio-t hallgathattuk meg, majd mindenki nyugovóra térhetett. Ez a közös nap, a szervezés, ismét összehozta a családokat. Ismét megtapasztalhattuk a közösség erejét, hogy összefogással sátrakat mozgathatunk meg. Selymes Péter és Anita HITÉLET Kürtôskalács szivárványcukorral A mise véget ért és az emberek kiözönlöttek a templomból. Márton atya vezetésével megkezdôdött a templom körültáncolása. Jó volt látni, hogy a felnôttek is gyerekeik, vagy egymás kezét fogva, énekelve éltették Szent Jánost. A templom elôtt asztalok vártak, megpakolva finomabbnálfinomabb házi süteményekkel. Rengetegen tolongtak az asztalnál, de azért sikerült megkaparintanom egy meggyes finomságot. Ahogy sokan mások, én is sütivel a kezemben indultam el, hogy körbe nézzek az árusok között. A meleg miatt vettem egy mentás limonádét és a frissítô társaságában mentem tovább, azzal a szándékkal, hogy mindent megnézek. Persze ez nem sikerült, lépten-nyomon ismerôsökbe botlottam és megálltam csevegni egy kicsit,vagy éppen negyed órán keresztül filozofáltam a kürtôskalácsosnál természetesen feltartva a sort mert nem tudtam dönteni a mákos, a szivárványcukros és a vaníliás között. Végül a cukorkás nyert és még odaértem a hajfonó sátorhoz, mielôtt elkezdôdött volna a sorban állás. Miután kész lett a hajunk és barátnômmel kölcsönösen megcsodáltuk a másik kosárra emlékeztetô frizuráját, óriás buborékokat gyártottunk a kisgyerekekkel. Aztán következô sátornál megnéztük a siklót, a pókokat és sikoltoztunk egy sort. A Diótörô-sátorban a kisebbekkel dió-kasztanyettát és kukoricacsörgôt csináltunk. Melletünk a lányok szorgalmasan batikoltak. Mindezt persze a fagyijegyért, amit akkor lehetett megszerezni, ha minden sátrat végig jártak a menetlevelükkel. Miután befejeztük a ritmusütést, karkötôt tûzzománcoztunk magunknak, aztán egy újabb kürtös kaláccsal ültünk le megnézni Fabók Mancsi bábelôadását. Persze majd megfulladtunk a nevetéstôl. Négykor megkezdôdött a tombolasorsolás. Lackfi János kommentárja idén is nagyon szórakoztatóra sikerült. Akinek nem volt tombolajegye, bánhatta, hogy nem vett, amikor a lányok lelkesen kínálgatták. Sajnos a Kontáros Együttes tácházáról és a közös éneklésrôl lemaradtam, de otthon az útravaló gyanánt hazahozott kalácsot majszolva, meghallgattam az Il Silentio-t a nyitott ablakból. Horváth Anna Fotók: Fejér Gábor Tamás és Jelli János JÚLIUS 19

20 TERMÉSZET KÖRNYEZET 25 éves a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület A Zsámbéki-medencében talán a legrégebben alakult társadalmi szervezetet Fésû József György, Zsámbéki-medence Tájvédelmi Klub néven alapította 1989-ben. A lelkes alapító csapathoz szinte minden, az egyesület mûködési területét fedô Békás-patak vízgyûjtô területén található település környezet- és természetvédelemmel, kulturális értékôrzéssel foglakozó szakértôje, érdeklôdôje csatlakozott és hamarosan tagszervezetek alakultak Biatorbágyon, Budajenôn, Etyeken, Herceghalmon, Pátyon. Az Élôhelyek védelme Az egyesület munkája, javaslata révén kapott védettséget a Nyakas-tetô Zsámbék és Tök települések részérôl a táji, természeti értékek megôrzése céljából ben a terület európai uniós védettséget kapott a Natura 2000 hálózat révén. Pátyon a Sasfészek-tó védettsége volt az egyik legnagyobb eredmény, ugyanis a természetvédelmi szempontokból nem kellôen átgondolt beruházási, fejlesztési törekvések megsemmisítették volna ezt a vizes élôhelyet, amely a medencében kiemelt jelentôségû. Terveink között szerepel további védelemre érdemes területek felmérése, felkutatása, valamint a meglévô értékes élôhelyek megfelelô kezelése (özönnövények, idegenhonos növényfajok terjedésének megállítása, visszaszorításuk). Revitalizációs terv készült az egyesület közremûködésével a Zsámbékipatak helyreállításával kapcsolatban. szakmai anyagait jegyzik, nemegyszer külön kikérik azt, tudván, hogy a helyi környezet- és természetvédelmi viszonyokat jól ismerjük. Szakdolgozatok garmadája született az elmúlt évek során a Corvinus és más egyetemeken hallgató diákoktól, amelyekben a medence földrajzi, ökológiai vagy egyéb témájú vonatkozásai kerülnek feldolgozásra. Környezeti nevelés Rengeteg programot szervezünk települési és iskolai szinten is. A környezetvédelem szempontjából jeles napokon (Föld Napja, Madarak és Fák Napja Világnap) rendhagyó órákat tartunk általános iskolákban, rajz- és társasjáték készítô versenyeket tartunk. Tájismereti vándor népfôiskolát, valamint tájismereti és madarász táborokat is szervezünk Pátyon valamint Zsámbékon. Elektronikai hulladékgyûjtést Pátyon, Zsámbékon és Tökön, valamint használt sütôolaj begyûjtést szervezünk Pátyon. Évente megrendezzük az elôadásokkal egybekötött kôzet- és ásványkiállítást a Budakeszi Erkel Ferenc Mûvelôdési Központban, és parlagfû gyûjtéssel küzdünk az özönfajok ellen. Öt civil szervezettel összefogva közösen hívták életre a Budavidék Zöldút szövetséget, melynek célja egykori szekérutak, illetve történelmi útvonalak mentén megvizsgálni a gyalogos, kerékpáros és lovas útvonalakat, kialakítani egy útvonalhálózatot, és errôl egy térképet készíteni. Ezekre különbözô jelzôkövek kihelyezésével szeretnék felfûzni a helyi értékeket, segítve a tájékozódást, és népszerûsíteni a helyi termékek készítôit és azokat a szolgáltatókat, akik támogatásukkal, együttmûködésükkel hozzájárulhatnak a kistáji szelíd turizmus fellendüléséhez. egyesület célja a medence területének táj-, természet- és környezetvédelmi célú vizsgálata és védelmének ösztönzése, a táji értékekhez illô fejlesztések segítése, a környezeti nevelés, illetve a céloknak megfelelô táji és országos kapcsolatok létesítése. Önkéntes munkával kiadványokat szerkesztünk (Nyakas, Zsámbéki Medence Tájvédelmi Tájékoztató), táji, történeti kutatásokat végzünk a helyi társadalom tájfejlesztési feladatairól, a Békás-patak zöld folyosóként való új életre keltésérôl, a medence egyedi tájértékeirôl és a falusi turizmusról. A május 29-i ünnepi közgyûlés döntött a tisztújításról is. Az egyesület vezetôsége elnökségbôl áll, melynek tagjai: Simon Anikó, Mayer László és Bôhm András. Tiszteletbeli elnökké Zsarnóczay Istvánt és Fésû József Györgyöt választotta a közgyûlés. Az alábbiakban ízelítôt adunk az egyesület tevékenységérôl. Fajok védelme Az egyesület tagsága révén részt vesz országos növény- és állatfajok felmérését célzó programokban, melynek hatására újabb ritka és különleges fajok kerülnek elô környezetünkbôl (lepkék, pókok, madárfajok, stb.). Sérült vagy más okból kézre került állatfajok egyedeinek ellátása, természetbe vagy természetvédelmi mentôközpontokba juttatása tavasztól nyárig szinte heti rendszerességgel történik. Mentettünk többek között rézsiklót, piszedenevért, egerész ölyvet, vörös vércsét, erdei fülesbaglyot. Mesterséges odúkat, fészkelô ládákat helyezünk ki énekesmadarak, baglyok, vörös vércsék számára. Kutatási munkák során rendszeresen felmérjük az énekesmadár állományokat, és a templomokban élô denevérpopulációkat. Környezeti tanácsadás A zöld szervezetek hálózatán belül egyesületünk komoly szakai elismerést vívott ki magának az elmúlt negyedszázad során. Minisztériumokban, környezetvédelmi és más hatóságokban, nagyobb civil szervezeteknél az egyesületünk véleményét, A Zsámbéki-medence kisszámú fészkelôje a kuvik. Védelme kiemelt feladata az egyesületnek A nyári táborokban sok gyerek megismerkedhet lakóhelyünk élôlényeivel Célunk, hogy a Zsámbéki-medence a tervezett Budakörnyéki Natúrpark részeként szolgálja a térség lakosságának a jólétét, a természeti és épített kulturális örökségünk továbbra is fennmaradjon, gazdagodjon. Bôhm András Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület elnöke Fotók: Zsarnóczay István, Bôhm András, Simon Anikó JÚLIUS

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Csillagokat szóró kapcsolat

Csillagokat szóró kapcsolat Csillagokat szóró kapcsolat A huszadik pohlheimi adomány érkezett Zircre A pohlheimi vöröskereszt huszadik alkalommal segíti a rászoruló zirci családokat. A Városházán ünnepi fogadásra került sor, Zirc

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ó-ió-ció-áció-formáció-reformáció Hitvallás és szabadság rajzpályázat

ó-ió-ció-áció-formáció-reformáció Hitvallás és szabadság rajzpályázat ó-ió-ció-áció-formáció-reformáció Hitvallás és szabadság rajzpályázat A Református Pedagógiai Intézet a Reformáció Emlékbizottság támogatásával a Reformáció 500. évfordulóját ünneplő református rendezvénysorozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Exkluzív interjú Csenger-Zalán Zsolt polgármesterrel Önkormányzati közlemények Farsangi bálok, sportbál Czeglédi Gizella

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben