(pályázati azonosítószám szerinti sorrendben) azonosító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(pályázati azonosítószám szerinti sorrendben) azonosító"

Átírás

1 A Magyary Zoltán Kuratórium az alábbi pályázatok támogatásáról döntött március 20-i ülésén az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj kiírás keretében (pályázati azonosítószám szerinti sorrendben) Sorszám Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe Ronyecz Ildikó Természetes fakéreg anyagok hőszigetelési tulajdonságainak vizsgálata és fejlesztésének vizsgálata és fejlesztése Hernádi Hilda Ágnes A talajok olajvisszatartó képességének becslési és modellezési lehetőségei Kiss István Az étkezési búza termékpálya gazdasági modellezése és vizsgálata Szabó Viktor A propaganda szerepe a Magyarországi Tanácsköztársaságban Fodor Eszter Klára Restraint stressz hatás vizsgálata Alzheimer-kór és atherosclerosis transzgenikus egér modelleken dr. Varga Balázs Farmakológiai beavatkozások az iszkémiás retina kezelésében Oláh Zita A liquor fehérje összetételének változása Alzheimer-kór esetén Zakar Erika A magyarországi mézelő méh (Apis mellifera L.) populációk fajtajelleg vizsgálata Türk Gábor VÍzminőségi és térimnormatikai felmérés egy tiszai holtágon Endrédi Csaba Önálló alapkutatás - A Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye története a dorogi mozgalomtól 1938-ig

2 Gellérfi Gergő Műfaji keveredés Iuvenalis szatíráiban dr. Nagy Noémi Nyelvi jogok Európában Mező Erika 6-szulfonsav-tartalmú heparin analóg pentaszacharidok szintézise és biológiai vizsgálata Sikolya Kinga Térbeli sztochasztikus modellek és alkalmazásaik Kulcsár Tibor Modell alapú on-line elemzők diagnosztikáját és fejlesztését támogató eszközök fejlesztése Vas Renáta Nemparaméteres statisztikai becslések Kovács Renátó László Új terápiás stratégiák keresése invazív candidiasis kezelésére caspofungin esetén Kovács Edina Mária A társadalmi nemi dimenzió hatása a tanárok eredményességére Jakab Anita Műtrágyák és baktériumkészítmények hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására és termékenységére Sándor Tímea Kompetencia alapú DC, mint szervezetfejlesztési eszköz (középvezetői kompetenciák mérése) dr. Zoványi Nikolett A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében Körmöczi Péter Termesztett zöldségek rizoszférájából izolált Trichoderma fonalasgombák vizsgálata szabadföldön alkalmazható, ökológiailag biztonságos biológiai védekezési eljárások kifejlesztése céljából Szabó István Zoltán A technicitás kritikai megközelítése a (poszt)modern irodalomban Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök és aktív állampolgárságra nevelés a hazai középiskolákban Pierog Anita Civil szervezetek vezetési feladatainak vizsgálata Hajdú- Bihar megyében

3 Barczi Krisztina A matematikai problémamegoldás fejlődése középiskolás korú, kooperatív technikával tervezett órákon rendszeresen résztvevő tanulóknál Nagy Gábor Karotin bioszintézis tanulmányozása és módosítása járomspórás gombákban Széll Krisztián A pedagógiai kultúra és a pedagógiai hozzáadott érték kapcsolatának vizsgálata a hátrányos helyzet tükrében dr. Máté Gábor Peptidhormon-analógok jelölése PET képalkotás céljából Illés Bernadett Környezetvédelmi témakörbe sorolt problémák kezelési lehetősége a Balaton vonzáskörzetében Bencsik Ottó Szeszterterpén típusú vegyületek vizsgálata fonalas gombákban Barna Angéla Ultrarövid KrF lézerimpulzusok stabilitásának és kontrasztjának javítása Kollár Bálint Rendezetlenség és entrópiatermelés diszkrét kvantumfolyamatokban Dr. Bedekovics Judit A mesenchymalis stroma aktivációjának szerepe onkohematológiai kórképekben Csehi András Nemadiabatikus folyamatok molekuláris rendszerekben dr. Tóth Andrea Noémi Távoltartás a büntetőeljárásban Vajda Anita Érzelemszabályozási zavarok vizsgálata a kompulzívimpulzív spektrum mentén Fáriné Turi Ildikó Margit Az oldalláncban funkciós csoportot tartalmazó peptidek komplexképződési folyamatai. A fémionok szerepe a peptidek és fehérjék átalakulásaiban Veres Zsuzsa A klímaváltozás hatásának hosszú távú vizsgálata egy cseres-tölgyes erdő talajdinamikai folyamataira, nemzetközi kooperációban Ferincz Árpád Idegenhonos halak funkcionális ökológiai vizsgálata a Balaton-vízgyűjtőn

4 Nagy Ábris Általánosított kúpszeletek alkalmazása a geometriai tomográfiában Berta János Társadalom(történet) és dokumentumfilm viszonya az 1970-es években Magyarországon Dr. Orosz László Preeclampsia kockázatbecslése a terhesség első trimeszterében Árva Diána Biotikus és abiotikus környezeti tényezők szerepe az állóvízi árvaszúnyog-lárva együttesek szerveződésében Radnay László Történeti acélszerkezetek teherbírásának növelése a merevítőrendszer átalakításával Csepregi Kristóf Flavonoidok antioxidáns tulajdonságainak összehasonlítása Kiss Zsuzsanna A felsőfokú végzettek foglalkoztathatósága Aranyos Tibor József Ipari és mezőgazdasági eredetű hulladékok hasznosítása a növénytermesztésben Endresz Brigitta Absztrakt képzőszerű utótagok grammatikalizációja a manysi nyelvben Talapka Petra Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében Kollár Judit A középiskolai matematika tudás vizsgálata a felsőoktatás elvárásainak tükrében dr. Csanaky Katalin Andrea A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepének vizsgálata a laktáció során (PACAP fiziológiás szerepe a perifériás szervekben) Kun József Nem-neurális TRPV1 és TRPA1 csatornák expresszióváltozásának és szerepének vizsgálata endometriózisban, gyulladásos bélbetegségben és dohányfüsttel kiváltott krónikus tüdőgyulladásban Vári Enikő Növényi produkcióbiológiai vizsgálatok gabonanövényeknél (búza, kukorica) eltérő ökológiai feltételek mellett tartamkísérletben Karancsi Lajos Gábor Eltérő genotípusú kukorica hibridek tápanyag reakciójának és takarmány értékének vizsgálata csernozjom talajon

5 Novák Adrienn A vetéstechnológia és fungicid használat interaktív vizsgálata napraforgó hibrideknél a Hajdúságban Feigl Gábor Nehézfémstressz hatására kialakuló nitrozatív stressz és következményeinek vizsgálata Brassica juncea és Brassica napus fajokban Furu Enikő Emese Légköri aeroszolok tulajdonságainak jellemzése mikroanalitikai módszerekkel Papp Viktória Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai Szalay Dóra Az energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás CO2 mérlegének vizsgálata Szarka Evelin Kuba: egy karibi kommunista sziget az USA és az EU külpolitikájának ütközőzónájában között Valastyán Balázs A Délvidék visszacsatolásának földbirtok- és telepítéspolitikai kérdései ( ) Szamosi Zoltán Mezőgazdasági hulladékok pörkölési technológiájának kidolgozása Barta Veronika Elektrodinamikai csatolási mechanizmusok tanulmányozása a légkör különböző tartományai között Aranyi Nikolett Réka Búza-árpa introgressziós vonalak agronómiai elemzése Lehotai Nóra Hormonális és jelátviteli folyamatok a szelén-indukált növekedési válaszok során: a citokinin és nitrogén-monoxid kapcsolatának vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban Katona Éva Humán melanoma sejtek jelátviteli folyamatainak tanulmányozása dr. Naszladi Georgina Az alkotmányjogi panasz intézménye Kiss Ádám A Craniophora genus-csoport (Noctuidae: Acronictinae) eurázsiai fajainak taxonómiája és szisztematikája Mike Nóra Mikotoxinok oxidatív stressz folyamatainak molekuláris analízise

6 Szabó Krisztina A follikuláris T helper sejtek pathológiás szerepe az immundiszregulációban a Sjögren-szindróma különböző fenotípusai esetén Hegedűs István Az Andrássy család birtokainak társadalma és gazdasága a században dr. Erdős Csaba Parlamenti autonómia Horváth Gábor Hazaboldogság vagy nemzethalál: Az allegorizáló nevelődési narratívák tétje az 1830-as és 1930-as évek között Lénárt József Metabolomikai megközelítéssel végrehajtott élelmiszeripari elemanalitika Paládi Mónika A háztartások fűtése során légkörbe kerülő CO2 mennyiségének vizsgálata Keresztes Gábor A hazai KKV szektor versenyképességének vizsgálata, a K+F+I tükrében Csépe Zoltán A légszennyezettség modellezése Dombi Mihály A megújuló energiaforrásokra hasznosítására alapozott technológiák fenntarthatósági értékelése Kovács László Nagy számításkapacitású problémák és szavazórendszerek HPC környezetben Balatonyi Judit Közös kultúra és partikuláris identitások? A gyimesi (magyar, román és cigány) házasságkötés és a lakodalmi reprezentációk vizsgálata Lakatos Csilla Paleolimnológiai rekonstrukciós vizsgálatok Cladocera maradványok alapján Szenzenstein Judit Szájüregi tumorok és a Candida kolonizáció esetleges összefüggéseinek vizsgálata, különös tekintettel a TAMreceptorok szerepére Kohút Sára A dohánymonopólium bevezetésének problémaköre Magyarországon a században Szabó Anna Fotoakusztikus spektroszkópiai elven működő gázdetektorok fejlesztése orvosi kutatásokhoz

7 Sinkó József Egymolekula detektálás pontosságának javítása a lokalizációs mikroszkópiában Józsa Éva Fényenergia hasznosításának lehetőségei Gehér György Pál Hilbert terek operátorai László Anna Biológiai populációk dinamikai jellemzőinek matematikai analízise dr. Zaccaria Márton Leó A munkavállalók egyenlőként kezelésének rendszere és problémái a magyar joggyakorlatban Szalay Petra Éva A magyarországi Calopteryx splendens taxonómiai revíziója Ernei Júlia A Nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának története a 70-es és 80 -as években Szabó Gergely Sándor A binaurális ütemek pszichológiai hatásai és felhasználási területei Henn Tamás Korabeli épületekből származó vályogtéglák magkészletének feltárása és elemzése Iszály Ferenc Zalán Elektronikus könyvtári szolgáltatások a 21. században Bernáth Ágnes A mentalizációs képesség társas viselkedésben betöltött szerepe Dr. Kósa Magdolna Jelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal Szokol Patrícia Ágnes Megőrzési problémák különböző struktúrákon Horváth Edit A glutation transzferázok szerepe paradicsom és lúdfű növények stressztoleranciájának növelésében Muladi Beáta Térinformatikai vizsgálatok barlangi körülmények között

8 dr. Suhajda Csilla Judit A pályaorientációs tevékenység vátozása és megvalósulása a közoktatásban Nagy Tamás Fenntartható gazdálkodás gyakorlatának kialakítási lehetősége Nyugat-Dunántúli vállalkozásoknál Pétervári Zsófia A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott személyi jövedelemadó rendszerek összehasonlító elemzése Endrődi Balázs Fotokatalitikus és termoelektromos tulajdonságú vezető polimer alapú nanokompozitok előállítása és jellemzése Gosztonyi Katalin Hagyományok és reformok a magyar matematikaoktatásban 1945 és 1978 között Koós Marianna Építészet és oktatás a Zsolnay Kulturális Negyedben - oktatási és művelődési intézmények térhódítása a volt Zsolnay Gyár falai között dr. Bánki Eszter Márta A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) protektív hatásának vizsgálata a diabetes mikroangiopátiás szövődményei esetén Juhász Péter ÉSZAK-AMERIKAI SÜGÉRFÉLÉK IVADÉKNEVELÉSI- ÉS TAKARMÁNYOZÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE Bárkányi Ágnes A hidrodinamikai viszonyok hatása polimerizációs reaktorok termékminőségére Kistamás Kornél A beat-to-beat akciós potenciál időtartam változások mechanizmusának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken Mezei Sarolta Kontinuitás és nézői szerepvállalás a kortárs horrorfilmben Antal Péter Reduktív remediációs technológiák Hernesz Péter Az Alsó-Tisza vidék késő-pleisztocén és holocén fejlődéstörténete Kardos Richárd Radioaktív izotópok kioldódásának vizsgálatai Nótin Ágnes Szorongás és tehetség

9 Major István Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára Lakk Mónika A Hipofízis Adenilát-Cikláz Aktiváló Polipeptid (PACAP) szerepe az emlős retina posztnatális fejlődésében dr. Nemes Réka Critical illness neuromuszkularis károsodás incidenciájának, lefolyásának és klinikai jellegzetessgeinek vizsgálata Krassován Krisztina Illékony foszforvegyületek és szerepük a légköri aeroszol képződésben Walter Fruzsina Akut pankreatitisz során fellépő vér-agy gát változások vizsgálata Lakó Zsigmond Pier Paolo Pasolini drámáinak posztkolonialista olvasata Mátételki Ákos Empirikus tárgytervezés Papp Éva Annamária Különböző fafajú és korú faanyagok felületi energiájának vizsgálata, illetve befolyásolási lehetőségei Pfliegler Valter Péter Élesztőgombák hibridizációja és biodiverzitása Horváth Ádám A multiplex PCR alkalmazása a klinikai diagnosztikában Hulmán-Knipl Diána Járványterjedés modellezése transzportációs hálózatokon Hodosi Anett A társadalmi bizalom és az adminisztratív terhek kapcsolata dr. Molnár Judit Növényi eredetű szeszkviterpének tumorellenes hatásának vizsgálata in vitro Árvai Tünde A Garai család nádori ága. Egy előkelő család története és politikai szerepvállalása a században Tóth Gabriella Kultúraköziség és identitás a performansz művészetetekben

10 Kádár Anett Julianna Dante Alighieri és romantikus recepciója Debnár Zsuzsanna Az urbanizáció és az erdőtelepítések hatása ízeltlábú együttesekre (szárazföldi ászkarákok, talajlakó pókok) Kónya Zoltán Protein foszfatázok jelátviteli szerepének tanulmányozása Dr. Janovszky Ágnes Biszfoszfonát-indukálta állcsontelhalás patomechanizmusának feltérképezése Sipiczki Mónika Réteges kettős hidroxidok előállítása és alkalmazása Bessenyei Éva Környezetvédelmi beruházások talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata Aradi Bernadett Finsler-struktúrák Lie-csoportokon és metrizációs problémákban Vörös Zoltán Sakkjátszma az olajért Boldog Eszter Agykérgi neuronok molekuláris és immunhisztokémiai vizsgálata Szánti-Pintér Eszter Újfajta 13-epi-szteroid származékok szintézise homogén katalitikus módszerekkel Kovács Dóra Irén Heterociklusos androsztánvázas vegyületek szintézise Mózes Julianna Gram negatív nem fermentáló nozokomiális baktériumok rezisztenciájának és virulenciájának vizsgálata Balkay Diána Latin-Amerika gazdaságfejlődésének, kereskedelmi szerkezetének vizsgálata Fizil Ádám Két kisméretű antifungális fehérje szerkezetének, hatásmechanizmusának és kitekeredésének in vitro vizsgálata Horváth Orsolya Elatine fajok fenotipikus plaszticitásának vizsgálata

11 Mosolygó Ágnes A Kárpát-Medencében előforduló Crocus taxonok és a Crocus sativus molekuláris karakterizálása Tóth Adél Candida parapsilosis opportunista humánpatogén élesztőgomba által kiváltott természetes és adaptív immunválasz vizsgálata Nagy Dávid Az urbanizáció hatása a nagyvárosok zöldterületeinek és a környező természetközeli élőhelyek holyvafaunájának (Staphylinidae) biodiverzitására Kocsis Kitti Újszerű neuroprotekciós eljárások kombinált kezelések alkalmazásával ischaemiás patkány modelleken Dr. Hajas Ágota Helga A kevert kötőszöveti betegség pathogenezisében szerepet játszó B sejtek vizsgálata. Túlélés kevert kötőszöveti betegségben Kertész Dávid Csaba Másodrendű vektormezők, Finsler-típusú struktúrák és transzformációik Szabó-Zsoldos Gábor Ime, a mi nemzetünk tragédiája ujhodott meg messze délen, a transzváli sziklák hazájában. A második angolbúr háború magyar aspektusai Tasi Tamás Sámuel Újszerű képi leírók és ezekre épülő rekonstrukciós algoritmusok a diszkrét tomográfiában Tóth Mihály Csípőszúnyogfajegyüttesek fajösszetétele valamint csípőszúnyogfajok fenológiája és napszakos ritmusa Északkelet- és Kelet-Magyarországon Dr. Hegyi Bence Kalcium-függő kloridáram profilok vizsgálata a kutyaszív különböző régióiból származó szívizomsejteken akciós potenciál feszültség-clamp technikával Bótáné Horváth Noémi A vidékfejlesztés elméleti keretrendszerének vizsgálata részévételi akciókutatáson keresztül a Mezőcsáti Kistérségben Kelemen László Attila Fogasgyűrűs tengelykapcsoló tervezése Antus Csenge Petra Természetes és szintetikus polifenolok antiinflammatorikus hatásának molekuláris háttere Csabai Krisztina Családi interakciós minták feltárása a gyermekkori evészavarok spektruma alapján Knapp Levente Egy újszerű fokális agyi ischaemia modell kialakítása és az oxálecetsav neuroprotektív hatásának vizsgálata

12 Bugris Valéria Réteges kettős hidroxidok szerkezetvizsgálata Gáspár Marcell Nagyszilárdságú acélok hegesztéstechnológiájának szimulációra és modellezésre alapozott kutatása Csankó Krisztián József Kén- és nitrogén tartalmú fahéjsavanalógok önszerveződésének vizsgálata műszeres és számításos kémiai módszerekkel Baranyai Bálint Demonstrációs épület energiamanagement monitorozása és szabályozása Csendes Zita Biomimetikus elektrontranszfer katalizátorok szintézise, szerkezetvizsgálata és katalitikus aktivitása Varga Nóra Kombinatorikus számok és diofantoszi egyenletek Sümeghy Borbála A Maros hordalékkúp geomorfológiai feltérképezése Körmendi Kristóf Gábor Paraméterbecslés többtípusos Galton-Watson folyamatokban Udvari Balázs Síkbeli ponthalmazok kombinatorikája Vedrédi Katalin Közösségi terek fejlesztéseinek vizsgálata Martyin Zita A fürdőfejlesztések helyi társadalmi-gazdasági hatásai Horváth Dávid Urán adszorpció mechanizmusának vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel Rábai Zsolt Diofantoszi egyenletek effektív vizsgálata Fejes Ildikó Talaj-talajvíz rendszer városi környezetben: szennyezés terjedés a három fázisú talajzónában, a talajvíz minőségi és mennyiségi változása Szeged példáján Vadász Viola Párhuzamos világok? Migráns gyermekek családtörténeti vizsgálata a kultúraátadás és az oktatás tükrében

13 Duga Balázs Genomikai betegségek vizsgálata CGH arry és NGS technikákkal Kolozsvári István A Felső-Tisza szitakötőfajainak faunisztikai felmérése a folyó Tiszaújlak és Huszt közötti szakaszán dr. Gyüre Annamária Csilla A klímaváltozás és a levegővédelem viszonya Trunk Attila Szinergisztikus farmakológiai és környezeti hatások prediktív agyi oszcillációs folyamatokban: vizsgálatok nagyfelbontású EEG technikával Kuszkáné dr. File Ibolya Veseérintettséggel járó ANCA asszociált vasculitisek pathofiziológiai, klinikai jellemzői Bajnóczi Éva Gabriella Komplexképző fémionok szerkezete erősen lúgos oldatokban Bellér Gábor Koordinatíven telített fémkomplexek redoxireakciói: kinetika, mechanizmus Balizs Dániel Az asszimiláció megjelenési formái a történeti Vas megye nemzeti kisebbségei körében dr. Papné Góger Szabina Nemhem-vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai Szabó Mária Nagy nyomású és magas hőmérsékletű reaktorrendszer alkalmazása nanoszerkezetű anyagok szintézisében Tóth Zsuzsanna IN VITRO HUMÁN MÁJMODELL A FARMAKOGENOMIKA SZOLGÁLATÁBAN Harangi Balázs Orvosi képfeldolgozáshoz kapcsolódó algoritmusok fejlesztése Gébert Judit A képességszemlélet lehetséges szerepe a helyi döntéshozatalban Bognár Anna Romantikus költő és antik bölcselő Giacomo Leopardi lírájának és értekező prózájának metszéspontjai Dr. Czövek Dorottya A légúti és tüdőszöveti mechanika vizsgálata klinikai- és alalpkutatásban

14 Futó Kinga Az aktin szerepe az IRSp53 által indukált filopódium formálásban Gerdesics Viktória Horvátország (ország)imázsa az EU-csatlakozás időszakában Herczeg Róbert Kisemlősök együtt-előfordulási mintázatának vizsgálata vizes élőhelyek mentén Tánczos Péter A szubverzív filozofálás tipológiája Merza Gabriella Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szénhordozós katalizátorokon Hajdú Attila Kyméi Ephoros világtörténeti munkája Szűcs Henriett Diána Multridrogrezisztens membránfehérjék vizsgálata Blaskó Barbara Olasz alapítású szalámigyárak a magyar húsiparban. A debreceni Vidoni család tevékenysége 1886 és 1950 között Sinka Judit Erzsébet Szóbeli műfajok hatása a 19. század második felének novellairodalmára, különösen Petelei István novellisztikájában Fehérné Baranyai Edina Autoimmun betegektől származó vérszérum minták fehérjespeciációs analitikai vizsgálata Csendes Bálint Invazív növények vizsgálata hiperspektrális légifelvételeken Hriczó Krisztián Határréteg áramlás vizsgálata síkfelületen nem-newtoni hatványközeg esetén Mester Béla Természetvédelmi kezelések hosszú távú hatása a hortobágyi kétéltűekre Kornyicki Ágota Várandós nők és újszülöttek egészségi állapotában fennálló hazai egyenlőtlenségek vizsgálata Kovács Gábor Márkus György antropológiája a biotechnológiával kapcsolatos bioetikai kérdések kontextusában

15 Fehér Milán Exportképes halfajok (Barramundi; Vörös árnyékhal) ivadéknevelési és takarmányozási technológiájának fejlesztése Zilahi Péter A szociális építészet tervezési aspektusai - Ormánság Mozsár Attila Halak tápanyagforgalomban és mérsékelt övi állóvizek eutrofizációjában betöltött szerepének vizsgálatai Rokszin Adrienn Aranka A vizuális kategorizáció fejlődésének elektrofiziológiai vizsgálata Kardos Katalin Roma szakkollégiumok felsőoktatás pedagógia kérdései Heindl Zsombor Az egyetem szerepe Pécs gazdaságában Teljes gazdasági hatásvizsgálat Matics Heléna Innovatív, másodgenerációs mikrobiális talajoltóanyagok a talaj-növény-mikroba-vivőanyag kölcsönhatások figyelembevételével Andrási Gábor A Dráva természetes és antropogén hatásokra bekövetkező hidro-morfológiai változásainak a vizsgálata, a horvátországi vízerőművektől a dunai torkolatig Varju József Az eurázsiai hód állományalakulásának és élőhelyhasználatának vizsgálata Dr. Klárik Zoltán Szalóki Gábor Mikrosebészeti módszerekkel létrehozott művi arteriovenosus shunt és szelektív porto-cavalis anastomosis modellek laboratóriumi patkányban: intraoperatív haemodinamikai és mikrokeringési, valamint posztoperatív haemorheologiai és morphológiai vizsgálatok A multidrog rezisztenciáért felelős ABC fehérjék (Pglikoprotein, MRP1 és ABCG2) működési mechanizmusának, membrán lokalizációjának tanulmányozása Szanyi Szabolcs Nektárforrások és pollinátor közösségek, mint a rétek és gyepek állapotjelző (indikátor) fajai Danku Zsuzsa Lavinák dinamikája és statisztikus jellemzői komplex rendszerekben Pál Gergő Szilárdtestek törésének és fragmentációjának vizsgálata Hegyháti Máté Szakaszos üzemű rendszerek ütemezése

16 Tar Péter Optimalizációs szoftverek implementációs technikáinak kutatása és fejlesztése dr. Molnár Levente Anesztetikum hatása az agyi vérátáralásban és autoregulációban Szlama Adrián György Folyamathálózat-szintézis feladatok kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálata Baracsi Kitti Nápolyi és pécsi roma/cigány tanulók iskolával kapcsolatos narratívái Merza Katalin Gyermekkorban bántalmazott és nem bántalmazott borderline személyiségzavarban szenvedő páciensek tünetprofiljának felmérése és összehasonlítása Gál Norbert A belvízképződés talajtani vonatkozásai Nagy Gyula Környezeti igazságtalanságok a Kárpát-medencében Soróczki-Pintér Éva Szilícium-dioxidos vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti régióban Miglécz Tamás Spontán szukcesszió és gyepesítés szerepe a gyepi biodiverzitás megőrzésében Riczu Péter Spektrális információk alkalmazásának vizsgálata a precíziós gyümölcsöntözésben dr. Szerdi András Az igehirdetés retorikai eszközei Tatár Tímea Zsófia A humán papillomavírus és az Epstein- Barr vírus prevalenciájának vizsgálata egészséges egyének szájnyálkahártyájában Hodai Zoltán Motorhajtóanyagok biokomponenseinek előállítása Jónás Jácint Uránbányák rekultivált meddőhányóin alkalmazott fedések hatásosságának vizsgálata, radon és leányelemeinek vertikális eloszlását felhasználva Orbán Kornélia A rendszeres, rekreatív jellegű fizikai aktivitás hatásának multidiszciplináris vizsgálata metabolikus szindrómás betegekben

17 Szászfalvi Márta A református vallási turizmus Magyarországon Vörös Katalin A középszintű fémipari képzés kialakulása és működéstörténete a dualizmus kori Magyarországon dr. Czompa Attila Meggymag-kivonat hatása a kardiovaszkuláris rendszerre: egy prevenciós étrendkiegészítő készítmény fejlesztése Meggyes Mátyás A terhesség immunológiai vonatkozásai Léphaft Áron Vajdasági önrendelkezési törekvések a poszt-jugoszláv kontextusban T. Szabó Tamás Elágazó folyamatok paraméterbecslése és változásészlelése Kollár Veronika Tünde Twinfilin-1 hatása az aktin szerkezeti és dinamikai tulajdonságaira Stuhl László Radioaktív atommagok óriásrezonanciái és neutronbőr vastagságuknak kísérleti vizsgálata Lados Gábor A magyar re-migráció társadalomföldrajzi vizsgálata Kellermayer Zoltán Nkx2-3 homeodomén transzkripciós faktor regionális és szisztémás szerepe gyulladásos bélbetegségek patogenezisében Bene Pál Krisztián A RIG-szerű helikázok regulációja humán monocita eredetű dendritikus sejtekben dr. Péczely László Zoltán Dopamin-neuropeptid interakciók szerepe a tanulás, megerősítés és az addiktív magatartás szabályozásában Varga Anna Agrár-erdészeti rendszerek ökoszisztéma szolgáltatásainak multidiszciplináris botanikai, tájtörténeti, ethnobiológiaikutatása a Kárpát-medence több pontján Hajdufi Orsolya Éva Az ír függetlenségi háború a korabeli sajtó tükrében Tollas Szilvia Antibiotikumok és szénhidrátok fullerén-származékainak szintézise

18 Dudás Renáta A migráció környezeti aspektusai Pusztai Péter Egydimenziós cérium vegyületek előállítása és ipari alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata Pál Katalin a komikumelmélet interdiszciplináris vizsgálata Németh Eszter A colicin E7 nukleáz domén tanulmányozása mesterséges metallonukleáz tervezése céljából Cozma Nastasia Julianna Vízi gerinctelen közösségek tér- és időbeli dinamikája hazai szikes vizekben Kovács Judit Proteáz aktivitás szerepe a növényi programozott sejthalál folyamatában hormonjelátviteli- és bioszintézis mutáns paradicsomokban Dr. Cséplő Péter A vérzéses stroke in vitro modellezése Szalai Anikó Plazmonikus bioszenzorizáció Máté Éva Gyöngy Tértapasztalat és kulturális identitás a kortárs skót prózában

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter 1. Frey Katalin Zimmermann 9,04 2. Horváth Lili Bakonycsernye 9,22 3. Mezei Krisztina Radnóti

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben