(pályázati azonosítószám szerinti sorrendben) azonosító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(pályázati azonosítószám szerinti sorrendben) azonosító"

Átírás

1 A Magyary Zoltán Kuratórium az alábbi pályázatok támogatásáról döntött március 20-i ülésén az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj kiírás keretében (pályázati azonosítószám szerinti sorrendben) Sorszám Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe Ronyecz Ildikó Természetes fakéreg anyagok hőszigetelési tulajdonságainak vizsgálata és fejlesztésének vizsgálata és fejlesztése Hernádi Hilda Ágnes A talajok olajvisszatartó képességének becslési és modellezési lehetőségei Kiss István Az étkezési búza termékpálya gazdasági modellezése és vizsgálata Szabó Viktor A propaganda szerepe a Magyarországi Tanácsköztársaságban Fodor Eszter Klára Restraint stressz hatás vizsgálata Alzheimer-kór és atherosclerosis transzgenikus egér modelleken dr. Varga Balázs Farmakológiai beavatkozások az iszkémiás retina kezelésében Oláh Zita A liquor fehérje összetételének változása Alzheimer-kór esetén Zakar Erika A magyarországi mézelő méh (Apis mellifera L.) populációk fajtajelleg vizsgálata Türk Gábor VÍzminőségi és térimnormatikai felmérés egy tiszai holtágon Endrédi Csaba Önálló alapkutatás - A Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye története a dorogi mozgalomtól 1938-ig

2 Gellérfi Gergő Műfaji keveredés Iuvenalis szatíráiban dr. Nagy Noémi Nyelvi jogok Európában Mező Erika 6-szulfonsav-tartalmú heparin analóg pentaszacharidok szintézise és biológiai vizsgálata Sikolya Kinga Térbeli sztochasztikus modellek és alkalmazásaik Kulcsár Tibor Modell alapú on-line elemzők diagnosztikáját és fejlesztését támogató eszközök fejlesztése Vas Renáta Nemparaméteres statisztikai becslések Kovács Renátó László Új terápiás stratégiák keresése invazív candidiasis kezelésére caspofungin esetén Kovács Edina Mária A társadalmi nemi dimenzió hatása a tanárok eredményességére Jakab Anita Műtrágyák és baktériumkészítmények hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására és termékenységére Sándor Tímea Kompetencia alapú DC, mint szervezetfejlesztési eszköz (középvezetői kompetenciák mérése) dr. Zoványi Nikolett A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében Körmöczi Péter Termesztett zöldségek rizoszférájából izolált Trichoderma fonalasgombák vizsgálata szabadföldön alkalmazható, ökológiailag biztonságos biológiai védekezési eljárások kifejlesztése céljából Szabó István Zoltán A technicitás kritikai megközelítése a (poszt)modern irodalomban Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök és aktív állampolgárságra nevelés a hazai középiskolákban Pierog Anita Civil szervezetek vezetési feladatainak vizsgálata Hajdú- Bihar megyében

3 Barczi Krisztina A matematikai problémamegoldás fejlődése középiskolás korú, kooperatív technikával tervezett órákon rendszeresen résztvevő tanulóknál Nagy Gábor Karotin bioszintézis tanulmányozása és módosítása járomspórás gombákban Széll Krisztián A pedagógiai kultúra és a pedagógiai hozzáadott érték kapcsolatának vizsgálata a hátrányos helyzet tükrében dr. Máté Gábor Peptidhormon-analógok jelölése PET képalkotás céljából Illés Bernadett Környezetvédelmi témakörbe sorolt problémák kezelési lehetősége a Balaton vonzáskörzetében Bencsik Ottó Szeszterterpén típusú vegyületek vizsgálata fonalas gombákban Barna Angéla Ultrarövid KrF lézerimpulzusok stabilitásának és kontrasztjának javítása Kollár Bálint Rendezetlenség és entrópiatermelés diszkrét kvantumfolyamatokban Dr. Bedekovics Judit A mesenchymalis stroma aktivációjának szerepe onkohematológiai kórképekben Csehi András Nemadiabatikus folyamatok molekuláris rendszerekben dr. Tóth Andrea Noémi Távoltartás a büntetőeljárásban Vajda Anita Érzelemszabályozási zavarok vizsgálata a kompulzívimpulzív spektrum mentén Fáriné Turi Ildikó Margit Az oldalláncban funkciós csoportot tartalmazó peptidek komplexképződési folyamatai. A fémionok szerepe a peptidek és fehérjék átalakulásaiban Veres Zsuzsa A klímaváltozás hatásának hosszú távú vizsgálata egy cseres-tölgyes erdő talajdinamikai folyamataira, nemzetközi kooperációban Ferincz Árpád Idegenhonos halak funkcionális ökológiai vizsgálata a Balaton-vízgyűjtőn

4 Nagy Ábris Általánosított kúpszeletek alkalmazása a geometriai tomográfiában Berta János Társadalom(történet) és dokumentumfilm viszonya az 1970-es években Magyarországon Dr. Orosz László Preeclampsia kockázatbecslése a terhesség első trimeszterében Árva Diána Biotikus és abiotikus környezeti tényezők szerepe az állóvízi árvaszúnyog-lárva együttesek szerveződésében Radnay László Történeti acélszerkezetek teherbírásának növelése a merevítőrendszer átalakításával Csepregi Kristóf Flavonoidok antioxidáns tulajdonságainak összehasonlítása Kiss Zsuzsanna A felsőfokú végzettek foglalkoztathatósága Aranyos Tibor József Ipari és mezőgazdasági eredetű hulladékok hasznosítása a növénytermesztésben Endresz Brigitta Absztrakt képzőszerű utótagok grammatikalizációja a manysi nyelvben Talapka Petra Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében Kollár Judit A középiskolai matematika tudás vizsgálata a felsőoktatás elvárásainak tükrében dr. Csanaky Katalin Andrea A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepének vizsgálata a laktáció során (PACAP fiziológiás szerepe a perifériás szervekben) Kun József Nem-neurális TRPV1 és TRPA1 csatornák expresszióváltozásának és szerepének vizsgálata endometriózisban, gyulladásos bélbetegségben és dohányfüsttel kiváltott krónikus tüdőgyulladásban Vári Enikő Növényi produkcióbiológiai vizsgálatok gabonanövényeknél (búza, kukorica) eltérő ökológiai feltételek mellett tartamkísérletben Karancsi Lajos Gábor Eltérő genotípusú kukorica hibridek tápanyag reakciójának és takarmány értékének vizsgálata csernozjom talajon

5 Novák Adrienn A vetéstechnológia és fungicid használat interaktív vizsgálata napraforgó hibrideknél a Hajdúságban Feigl Gábor Nehézfémstressz hatására kialakuló nitrozatív stressz és következményeinek vizsgálata Brassica juncea és Brassica napus fajokban Furu Enikő Emese Légköri aeroszolok tulajdonságainak jellemzése mikroanalitikai módszerekkel Papp Viktória Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai Szalay Dóra Az energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás CO2 mérlegének vizsgálata Szarka Evelin Kuba: egy karibi kommunista sziget az USA és az EU külpolitikájának ütközőzónájában között Valastyán Balázs A Délvidék visszacsatolásának földbirtok- és telepítéspolitikai kérdései ( ) Szamosi Zoltán Mezőgazdasági hulladékok pörkölési technológiájának kidolgozása Barta Veronika Elektrodinamikai csatolási mechanizmusok tanulmányozása a légkör különböző tartományai között Aranyi Nikolett Réka Búza-árpa introgressziós vonalak agronómiai elemzése Lehotai Nóra Hormonális és jelátviteli folyamatok a szelén-indukált növekedési válaszok során: a citokinin és nitrogén-monoxid kapcsolatának vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban Katona Éva Humán melanoma sejtek jelátviteli folyamatainak tanulmányozása dr. Naszladi Georgina Az alkotmányjogi panasz intézménye Kiss Ádám A Craniophora genus-csoport (Noctuidae: Acronictinae) eurázsiai fajainak taxonómiája és szisztematikája Mike Nóra Mikotoxinok oxidatív stressz folyamatainak molekuláris analízise

6 Szabó Krisztina A follikuláris T helper sejtek pathológiás szerepe az immundiszregulációban a Sjögren-szindróma különböző fenotípusai esetén Hegedűs István Az Andrássy család birtokainak társadalma és gazdasága a században dr. Erdős Csaba Parlamenti autonómia Horváth Gábor Hazaboldogság vagy nemzethalál: Az allegorizáló nevelődési narratívák tétje az 1830-as és 1930-as évek között Lénárt József Metabolomikai megközelítéssel végrehajtott élelmiszeripari elemanalitika Paládi Mónika A háztartások fűtése során légkörbe kerülő CO2 mennyiségének vizsgálata Keresztes Gábor A hazai KKV szektor versenyképességének vizsgálata, a K+F+I tükrében Csépe Zoltán A légszennyezettség modellezése Dombi Mihály A megújuló energiaforrásokra hasznosítására alapozott technológiák fenntarthatósági értékelése Kovács László Nagy számításkapacitású problémák és szavazórendszerek HPC környezetben Balatonyi Judit Közös kultúra és partikuláris identitások? A gyimesi (magyar, román és cigány) házasságkötés és a lakodalmi reprezentációk vizsgálata Lakatos Csilla Paleolimnológiai rekonstrukciós vizsgálatok Cladocera maradványok alapján Szenzenstein Judit Szájüregi tumorok és a Candida kolonizáció esetleges összefüggéseinek vizsgálata, különös tekintettel a TAMreceptorok szerepére Kohút Sára A dohánymonopólium bevezetésének problémaköre Magyarországon a században Szabó Anna Fotoakusztikus spektroszkópiai elven működő gázdetektorok fejlesztése orvosi kutatásokhoz

7 Sinkó József Egymolekula detektálás pontosságának javítása a lokalizációs mikroszkópiában Józsa Éva Fényenergia hasznosításának lehetőségei Gehér György Pál Hilbert terek operátorai László Anna Biológiai populációk dinamikai jellemzőinek matematikai analízise dr. Zaccaria Márton Leó A munkavállalók egyenlőként kezelésének rendszere és problémái a magyar joggyakorlatban Szalay Petra Éva A magyarországi Calopteryx splendens taxonómiai revíziója Ernei Júlia A Nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának története a 70-es és 80 -as években Szabó Gergely Sándor A binaurális ütemek pszichológiai hatásai és felhasználási területei Henn Tamás Korabeli épületekből származó vályogtéglák magkészletének feltárása és elemzése Iszály Ferenc Zalán Elektronikus könyvtári szolgáltatások a 21. században Bernáth Ágnes A mentalizációs képesség társas viselkedésben betöltött szerepe Dr. Kósa Magdolna Jelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal Szokol Patrícia Ágnes Megőrzési problémák különböző struktúrákon Horváth Edit A glutation transzferázok szerepe paradicsom és lúdfű növények stressztoleranciájának növelésében Muladi Beáta Térinformatikai vizsgálatok barlangi körülmények között

8 dr. Suhajda Csilla Judit A pályaorientációs tevékenység vátozása és megvalósulása a közoktatásban Nagy Tamás Fenntartható gazdálkodás gyakorlatának kialakítási lehetősége Nyugat-Dunántúli vállalkozásoknál Pétervári Zsófia A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott személyi jövedelemadó rendszerek összehasonlító elemzése Endrődi Balázs Fotokatalitikus és termoelektromos tulajdonságú vezető polimer alapú nanokompozitok előállítása és jellemzése Gosztonyi Katalin Hagyományok és reformok a magyar matematikaoktatásban 1945 és 1978 között Koós Marianna Építészet és oktatás a Zsolnay Kulturális Negyedben - oktatási és művelődési intézmények térhódítása a volt Zsolnay Gyár falai között dr. Bánki Eszter Márta A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) protektív hatásának vizsgálata a diabetes mikroangiopátiás szövődményei esetén Juhász Péter ÉSZAK-AMERIKAI SÜGÉRFÉLÉK IVADÉKNEVELÉSI- ÉS TAKARMÁNYOZÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE Bárkányi Ágnes A hidrodinamikai viszonyok hatása polimerizációs reaktorok termékminőségére Kistamás Kornél A beat-to-beat akciós potenciál időtartam változások mechanizmusának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken Mezei Sarolta Kontinuitás és nézői szerepvállalás a kortárs horrorfilmben Antal Péter Reduktív remediációs technológiák Hernesz Péter Az Alsó-Tisza vidék késő-pleisztocén és holocén fejlődéstörténete Kardos Richárd Radioaktív izotópok kioldódásának vizsgálatai Nótin Ágnes Szorongás és tehetség

9 Major István Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára Lakk Mónika A Hipofízis Adenilát-Cikláz Aktiváló Polipeptid (PACAP) szerepe az emlős retina posztnatális fejlődésében dr. Nemes Réka Critical illness neuromuszkularis károsodás incidenciájának, lefolyásának és klinikai jellegzetessgeinek vizsgálata Krassován Krisztina Illékony foszforvegyületek és szerepük a légköri aeroszol képződésben Walter Fruzsina Akut pankreatitisz során fellépő vér-agy gát változások vizsgálata Lakó Zsigmond Pier Paolo Pasolini drámáinak posztkolonialista olvasata Mátételki Ákos Empirikus tárgytervezés Papp Éva Annamária Különböző fafajú és korú faanyagok felületi energiájának vizsgálata, illetve befolyásolási lehetőségei Pfliegler Valter Péter Élesztőgombák hibridizációja és biodiverzitása Horváth Ádám A multiplex PCR alkalmazása a klinikai diagnosztikában Hulmán-Knipl Diána Járványterjedés modellezése transzportációs hálózatokon Hodosi Anett A társadalmi bizalom és az adminisztratív terhek kapcsolata dr. Molnár Judit Növényi eredetű szeszkviterpének tumorellenes hatásának vizsgálata in vitro Árvai Tünde A Garai család nádori ága. Egy előkelő család története és politikai szerepvállalása a században Tóth Gabriella Kultúraköziség és identitás a performansz művészetetekben

10 Kádár Anett Julianna Dante Alighieri és romantikus recepciója Debnár Zsuzsanna Az urbanizáció és az erdőtelepítések hatása ízeltlábú együttesekre (szárazföldi ászkarákok, talajlakó pókok) Kónya Zoltán Protein foszfatázok jelátviteli szerepének tanulmányozása Dr. Janovszky Ágnes Biszfoszfonát-indukálta állcsontelhalás patomechanizmusának feltérképezése Sipiczki Mónika Réteges kettős hidroxidok előállítása és alkalmazása Bessenyei Éva Környezetvédelmi beruházások talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata Aradi Bernadett Finsler-struktúrák Lie-csoportokon és metrizációs problémákban Vörös Zoltán Sakkjátszma az olajért Boldog Eszter Agykérgi neuronok molekuláris és immunhisztokémiai vizsgálata Szánti-Pintér Eszter Újfajta 13-epi-szteroid származékok szintézise homogén katalitikus módszerekkel Kovács Dóra Irén Heterociklusos androsztánvázas vegyületek szintézise Mózes Julianna Gram negatív nem fermentáló nozokomiális baktériumok rezisztenciájának és virulenciájának vizsgálata Balkay Diána Latin-Amerika gazdaságfejlődésének, kereskedelmi szerkezetének vizsgálata Fizil Ádám Két kisméretű antifungális fehérje szerkezetének, hatásmechanizmusának és kitekeredésének in vitro vizsgálata Horváth Orsolya Elatine fajok fenotipikus plaszticitásának vizsgálata

11 Mosolygó Ágnes A Kárpát-Medencében előforduló Crocus taxonok és a Crocus sativus molekuláris karakterizálása Tóth Adél Candida parapsilosis opportunista humánpatogén élesztőgomba által kiváltott természetes és adaptív immunválasz vizsgálata Nagy Dávid Az urbanizáció hatása a nagyvárosok zöldterületeinek és a környező természetközeli élőhelyek holyvafaunájának (Staphylinidae) biodiverzitására Kocsis Kitti Újszerű neuroprotekciós eljárások kombinált kezelések alkalmazásával ischaemiás patkány modelleken Dr. Hajas Ágota Helga A kevert kötőszöveti betegség pathogenezisében szerepet játszó B sejtek vizsgálata. Túlélés kevert kötőszöveti betegségben Kertész Dávid Csaba Másodrendű vektormezők, Finsler-típusú struktúrák és transzformációik Szabó-Zsoldos Gábor Ime, a mi nemzetünk tragédiája ujhodott meg messze délen, a transzváli sziklák hazájában. A második angolbúr háború magyar aspektusai Tasi Tamás Sámuel Újszerű képi leírók és ezekre épülő rekonstrukciós algoritmusok a diszkrét tomográfiában Tóth Mihály Csípőszúnyogfajegyüttesek fajösszetétele valamint csípőszúnyogfajok fenológiája és napszakos ritmusa Északkelet- és Kelet-Magyarországon Dr. Hegyi Bence Kalcium-függő kloridáram profilok vizsgálata a kutyaszív különböző régióiból származó szívizomsejteken akciós potenciál feszültség-clamp technikával Bótáné Horváth Noémi A vidékfejlesztés elméleti keretrendszerének vizsgálata részévételi akciókutatáson keresztül a Mezőcsáti Kistérségben Kelemen László Attila Fogasgyűrűs tengelykapcsoló tervezése Antus Csenge Petra Természetes és szintetikus polifenolok antiinflammatorikus hatásának molekuláris háttere Csabai Krisztina Családi interakciós minták feltárása a gyermekkori evészavarok spektruma alapján Knapp Levente Egy újszerű fokális agyi ischaemia modell kialakítása és az oxálecetsav neuroprotektív hatásának vizsgálata

12 Bugris Valéria Réteges kettős hidroxidok szerkezetvizsgálata Gáspár Marcell Nagyszilárdságú acélok hegesztéstechnológiájának szimulációra és modellezésre alapozott kutatása Csankó Krisztián József Kén- és nitrogén tartalmú fahéjsavanalógok önszerveződésének vizsgálata műszeres és számításos kémiai módszerekkel Baranyai Bálint Demonstrációs épület energiamanagement monitorozása és szabályozása Csendes Zita Biomimetikus elektrontranszfer katalizátorok szintézise, szerkezetvizsgálata és katalitikus aktivitása Varga Nóra Kombinatorikus számok és diofantoszi egyenletek Sümeghy Borbála A Maros hordalékkúp geomorfológiai feltérképezése Körmendi Kristóf Gábor Paraméterbecslés többtípusos Galton-Watson folyamatokban Udvari Balázs Síkbeli ponthalmazok kombinatorikája Vedrédi Katalin Közösségi terek fejlesztéseinek vizsgálata Martyin Zita A fürdőfejlesztések helyi társadalmi-gazdasági hatásai Horváth Dávid Urán adszorpció mechanizmusának vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel Rábai Zsolt Diofantoszi egyenletek effektív vizsgálata Fejes Ildikó Talaj-talajvíz rendszer városi környezetben: szennyezés terjedés a három fázisú talajzónában, a talajvíz minőségi és mennyiségi változása Szeged példáján Vadász Viola Párhuzamos világok? Migráns gyermekek családtörténeti vizsgálata a kultúraátadás és az oktatás tükrében

13 Duga Balázs Genomikai betegségek vizsgálata CGH arry és NGS technikákkal Kolozsvári István A Felső-Tisza szitakötőfajainak faunisztikai felmérése a folyó Tiszaújlak és Huszt közötti szakaszán dr. Gyüre Annamária Csilla A klímaváltozás és a levegővédelem viszonya Trunk Attila Szinergisztikus farmakológiai és környezeti hatások prediktív agyi oszcillációs folyamatokban: vizsgálatok nagyfelbontású EEG technikával Kuszkáné dr. File Ibolya Veseérintettséggel járó ANCA asszociált vasculitisek pathofiziológiai, klinikai jellemzői Bajnóczi Éva Gabriella Komplexképző fémionok szerkezete erősen lúgos oldatokban Bellér Gábor Koordinatíven telített fémkomplexek redoxireakciói: kinetika, mechanizmus Balizs Dániel Az asszimiláció megjelenési formái a történeti Vas megye nemzeti kisebbségei körében dr. Papné Góger Szabina Nemhem-vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai Szabó Mária Nagy nyomású és magas hőmérsékletű reaktorrendszer alkalmazása nanoszerkezetű anyagok szintézisében Tóth Zsuzsanna IN VITRO HUMÁN MÁJMODELL A FARMAKOGENOMIKA SZOLGÁLATÁBAN Harangi Balázs Orvosi képfeldolgozáshoz kapcsolódó algoritmusok fejlesztése Gébert Judit A képességszemlélet lehetséges szerepe a helyi döntéshozatalban Bognár Anna Romantikus költő és antik bölcselő Giacomo Leopardi lírájának és értekező prózájának metszéspontjai Dr. Czövek Dorottya A légúti és tüdőszöveti mechanika vizsgálata klinikai- és alalpkutatásban

14 Futó Kinga Az aktin szerepe az IRSp53 által indukált filopódium formálásban Gerdesics Viktória Horvátország (ország)imázsa az EU-csatlakozás időszakában Herczeg Róbert Kisemlősök együtt-előfordulási mintázatának vizsgálata vizes élőhelyek mentén Tánczos Péter A szubverzív filozofálás tipológiája Merza Gabriella Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szénhordozós katalizátorokon Hajdú Attila Kyméi Ephoros világtörténeti munkája Szűcs Henriett Diána Multridrogrezisztens membránfehérjék vizsgálata Blaskó Barbara Olasz alapítású szalámigyárak a magyar húsiparban. A debreceni Vidoni család tevékenysége 1886 és 1950 között Sinka Judit Erzsébet Szóbeli műfajok hatása a 19. század második felének novellairodalmára, különösen Petelei István novellisztikájában Fehérné Baranyai Edina Autoimmun betegektől származó vérszérum minták fehérjespeciációs analitikai vizsgálata Csendes Bálint Invazív növények vizsgálata hiperspektrális légifelvételeken Hriczó Krisztián Határréteg áramlás vizsgálata síkfelületen nem-newtoni hatványközeg esetén Mester Béla Természetvédelmi kezelések hosszú távú hatása a hortobágyi kétéltűekre Kornyicki Ágota Várandós nők és újszülöttek egészségi állapotában fennálló hazai egyenlőtlenségek vizsgálata Kovács Gábor Márkus György antropológiája a biotechnológiával kapcsolatos bioetikai kérdések kontextusában

15 Fehér Milán Exportképes halfajok (Barramundi; Vörös árnyékhal) ivadéknevelési és takarmányozási technológiájának fejlesztése Zilahi Péter A szociális építészet tervezési aspektusai - Ormánság Mozsár Attila Halak tápanyagforgalomban és mérsékelt övi állóvizek eutrofizációjában betöltött szerepének vizsgálatai Rokszin Adrienn Aranka A vizuális kategorizáció fejlődésének elektrofiziológiai vizsgálata Kardos Katalin Roma szakkollégiumok felsőoktatás pedagógia kérdései Heindl Zsombor Az egyetem szerepe Pécs gazdaságában Teljes gazdasági hatásvizsgálat Matics Heléna Innovatív, másodgenerációs mikrobiális talajoltóanyagok a talaj-növény-mikroba-vivőanyag kölcsönhatások figyelembevételével Andrási Gábor A Dráva természetes és antropogén hatásokra bekövetkező hidro-morfológiai változásainak a vizsgálata, a horvátországi vízerőművektől a dunai torkolatig Varju József Az eurázsiai hód állományalakulásának és élőhelyhasználatának vizsgálata Dr. Klárik Zoltán Szalóki Gábor Mikrosebészeti módszerekkel létrehozott művi arteriovenosus shunt és szelektív porto-cavalis anastomosis modellek laboratóriumi patkányban: intraoperatív haemodinamikai és mikrokeringési, valamint posztoperatív haemorheologiai és morphológiai vizsgálatok A multidrog rezisztenciáért felelős ABC fehérjék (Pglikoprotein, MRP1 és ABCG2) működési mechanizmusának, membrán lokalizációjának tanulmányozása Szanyi Szabolcs Nektárforrások és pollinátor közösségek, mint a rétek és gyepek állapotjelző (indikátor) fajai Danku Zsuzsa Lavinák dinamikája és statisztikus jellemzői komplex rendszerekben Pál Gergő Szilárdtestek törésének és fragmentációjának vizsgálata Hegyháti Máté Szakaszos üzemű rendszerek ütemezése

16 Tar Péter Optimalizációs szoftverek implementációs technikáinak kutatása és fejlesztése dr. Molnár Levente Anesztetikum hatása az agyi vérátáralásban és autoregulációban Szlama Adrián György Folyamathálózat-szintézis feladatok kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálata Baracsi Kitti Nápolyi és pécsi roma/cigány tanulók iskolával kapcsolatos narratívái Merza Katalin Gyermekkorban bántalmazott és nem bántalmazott borderline személyiségzavarban szenvedő páciensek tünetprofiljának felmérése és összehasonlítása Gál Norbert A belvízképződés talajtani vonatkozásai Nagy Gyula Környezeti igazságtalanságok a Kárpát-medencében Soróczki-Pintér Éva Szilícium-dioxidos vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti régióban Miglécz Tamás Spontán szukcesszió és gyepesítés szerepe a gyepi biodiverzitás megőrzésében Riczu Péter Spektrális információk alkalmazásának vizsgálata a precíziós gyümölcsöntözésben dr. Szerdi András Az igehirdetés retorikai eszközei Tatár Tímea Zsófia A humán papillomavírus és az Epstein- Barr vírus prevalenciájának vizsgálata egészséges egyének szájnyálkahártyájában Hodai Zoltán Motorhajtóanyagok biokomponenseinek előállítása Jónás Jácint Uránbányák rekultivált meddőhányóin alkalmazott fedések hatásosságának vizsgálata, radon és leányelemeinek vertikális eloszlását felhasználva Orbán Kornélia A rendszeres, rekreatív jellegű fizikai aktivitás hatásának multidiszciplináris vizsgálata metabolikus szindrómás betegekben

17 Szászfalvi Márta A református vallási turizmus Magyarországon Vörös Katalin A középszintű fémipari képzés kialakulása és működéstörténete a dualizmus kori Magyarországon dr. Czompa Attila Meggymag-kivonat hatása a kardiovaszkuláris rendszerre: egy prevenciós étrendkiegészítő készítmény fejlesztése Meggyes Mátyás A terhesség immunológiai vonatkozásai Léphaft Áron Vajdasági önrendelkezési törekvések a poszt-jugoszláv kontextusban T. Szabó Tamás Elágazó folyamatok paraméterbecslése és változásészlelése Kollár Veronika Tünde Twinfilin-1 hatása az aktin szerkezeti és dinamikai tulajdonságaira Stuhl László Radioaktív atommagok óriásrezonanciái és neutronbőr vastagságuknak kísérleti vizsgálata Lados Gábor A magyar re-migráció társadalomföldrajzi vizsgálata Kellermayer Zoltán Nkx2-3 homeodomén transzkripciós faktor regionális és szisztémás szerepe gyulladásos bélbetegségek patogenezisében Bene Pál Krisztián A RIG-szerű helikázok regulációja humán monocita eredetű dendritikus sejtekben dr. Péczely László Zoltán Dopamin-neuropeptid interakciók szerepe a tanulás, megerősítés és az addiktív magatartás szabályozásában Varga Anna Agrár-erdészeti rendszerek ökoszisztéma szolgáltatásainak multidiszciplináris botanikai, tájtörténeti, ethnobiológiaikutatása a Kárpát-medence több pontján Hajdufi Orsolya Éva Az ír függetlenségi háború a korabeli sajtó tükrében Tollas Szilvia Antibiotikumok és szénhidrátok fullerén-származékainak szintézise

18 Dudás Renáta A migráció környezeti aspektusai Pusztai Péter Egydimenziós cérium vegyületek előállítása és ipari alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata Pál Katalin a komikumelmélet interdiszciplináris vizsgálata Németh Eszter A colicin E7 nukleáz domén tanulmányozása mesterséges metallonukleáz tervezése céljából Cozma Nastasia Julianna Vízi gerinctelen közösségek tér- és időbeli dinamikája hazai szikes vizekben Kovács Judit Proteáz aktivitás szerepe a növényi programozott sejthalál folyamatában hormonjelátviteli- és bioszintézis mutáns paradicsomokban Dr. Cséplő Péter A vérzéses stroke in vitro modellezése Szalai Anikó Plazmonikus bioszenzorizáció Máté Éva Gyöngy Tértapasztalat és kulturális identitás a kortárs skót prózában