SAMSUNG BORTÁRSASÁG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAMSUNG BORTÁRSASÁG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI"

Átírás

1 SAMSUNG BORTÁRSASÁG PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1. fióktelepe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2. VII. emelet; adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH /2014) ( Samsung ) országos promóciója keretében, a internetes oldalon közzétett Samsung Ráadás Bortársaság promóció ( Promóció ) részvételi feltételeiben feltüntetett típusú Samsung hűtőszekrény ( Termék ) május 22. és június 5. napja közötti időszakban ( Promóciós Időszak ) történő vásárlása esetén a vásárló ( Vásárló ) (a Termék vételárán túlmenően) külön fizetési kötelezettség nélkül 1 db 6 (hat) palackból álló borválogatásra és 1 db személyre szóló, a Bortársaság Boltok Kft. (cégjegyzékszám: ; székhely: 1112 Budapest, Kőérberki u. 36.; telefonszám: ; Bortársaság ) jelen részvételi feltételek III. sz. Mellékletében meghatározott magyarországi üzleteiben, valamint webshopjában (https://www.bortarsasag.hu/hu/) történő vásárláskor felhasználható klubkártyára (a borválogatás és a klubkártya együttesen: Ajándék ) jogosult, amennyiben a Promócióban részt vevő üzletekben (az üzletek listáját a jelen részvételi feltételek II. sz. Melléklete tartalmazza) megvásárolt Terméket regisztrálja. A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a ingyenesen hívható zöld számon kapható. 2. A Promócióban az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti személy vehet részt, aki a II. számú Mellékletben felsorolt bármely üzletben a Promócióba bevont Terméket megvásárolta, továbbá ezen Termékek mindenkori tulajdonosa. 3. A Promóciós Időszak: A Promócióban résztvevő Termékek: Az alábbi modellkódú Samsung-hűtők: RB29FERNCSA/EF RB31FSRNDSA/EF RB31FERNCSA/EF RB31FERNDBC/EF RB31FDRNDSA/EF RL55VTEBG1/XEO RL55VTE1L1/XEO RL56GSBMG1/XEF RL56GHGSW1/XEF RL58GEGMG1/XEF RL60GQERS1/XEF RSA1VTMG1/XEO RSA1ZTMG1/XEO RS7578THCSR/EF 4. Az Ajándék: 1 db 6 (hat) palackból álló borválogatást ( Borválogatás ) és 1 db személyre szóló, a Bortársaság magyarországi üzleteiben történő vásárláskor időkorlát nélkül felhasználható Bortársaság klubkártyát ( Klubkártya ) tartalmaz, azzal, hogy a Klubkártya készpénzre nem váltható. A Klubkártya érvényesítéséhez és felhasználásához a Vásárlónak előzetesen személyes adatokat kell megadnia a Bortársaság részére. A Klubkártyával és annak felhasználásával kapcsolatban további információ a Bortársaság honlapján, a internetes oldalon található.

2 5. A Promócióban való részvétel előfeltételei a következők: A Vásárló napjáig regisztrálja a Promóciós Időszakban megvásárolt, a Promócióban résztvevő Terméket a internetes oldalon megtalálható regisztrációs formula kitöltésével, vagy felhívja a Samsung telefonos ügyfélszolgálatát amelyet a SYKES Közép-Európa Kft. üzemeltet az ország bármely részéről ingyenesen hívható számon, és a regisztráció során megadja az alábbi adatokat: név nem születési dátum lakcím cím telefonszám termékérdeklődés termékkategória > terméktípus > modellkód termék sorozatszáma vásárlás helye vásárlás ideje felhasználás típusa Amennyiben a Vásárló rendelkezik My Samsung profillal, a internetes oldalon bejelentkezve a fenti személyes adatok megadása nélkül is regisztrálhatja a Terméket. A Samsung a számon ingyenesen elérhető Ügyfélszolgálati Telefonszámán regisztrálandó készülék esetében az adatok megadása a fentiek szerint zajlik. A regisztrációt követően a Vásárló egy aktivációs -t kap. A Vásárló az aktivációs ben található aktivációs hivatkozásra kattintva tudja megerősíteni a regisztrációkor megadott adatok helyességét. A My Samsung profillal rendelkező Vásárlók nem kapnak ilyen adatmegerősítő levelet. Az adatok megerősítését, illetve az aktivációs visszaigazolását követő 10 munkanapon belül a Borválogatás átvételének lehetőségéről a Vásárló -ben kap értesítést. A Vásárló a Borválogatást az általa előzetesen kiválasztott Pick Pack Ponton (a Pick Pack Pontok listáját az I. számú melléklet rögzíti) és előzetesen egyeztetett időpontban veheti át azzal, hogy a Borválogatást annak kiszállításától számított hét (7) naptári napon belül kell átvennie. Amennyiben a Vásárló a fent megjelölt határidőn belül a Borválogatást az általa előzetesen megjelölt Pick Pack Ponton nem veszi át, azt akként tekintjük, hogy a Vásárló a Borválogatásról lemondott és a Borválogatás átvételére a Vásárló ezen határidő elteltét követően nem jogosult. 6. A Promócióban való részvételre az jogosult, aki hiánytalanul és helyesen adta meg a jelen részvételi feltételek 5. pontja alapján a regisztrációhoz és a Promócióban való részvételhez szükséges adatokat és maradéktalanul teljesítette a jelen részvételi feltételekben felsorolt egyéb előfeltételeket. 7. Érvénytelen regisztráció esetén a vásárló a Borválogatás átvételéről szóló, 5. pontban megjelölt értesítést nem kapja meg. Érvénytelen jelentkezés esetén a Samsung-nak nem áll módjában erről értesíteni a jelentkezőt, ám a Samsung telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő megkeresés esetén a Vásárló tájékoztatást kaphat arról, hogy szerepel-e az érvényesen regisztrálók listáján. Érvénytelen jelentkezésnek minősül többek között, de nem kizárólag, ha a jelentkező a telefonos vagy internetes regisztráció során megkívánt személyes adatokat vagy egyéb, a megvásárolt Termékre vonatkozó adatokat hiányosan vagy hibásan adta meg, vagy ha a Promócióba bevont Termék vásárlását igazoló számla és a kereskedő által lebélyegzett jótállási jegy nincs meg, vagy javított, olvashatatlan, illetve a jelentkező egyéb okból nem felel meg a jelen részvételi feltételekben előírt feltételeknek. 8. A regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a Promóció részvételi feltételeit, valamint önkéntesen, kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Promócióval kapcsolatban megadott személyes adatainak a Samsung és a SYKES Közép-Európa Kft. általi, a Promóció lefolytatása és a Promóció tárgyával összefüggő feladatok végrehajtásának céljából való kezeléséhez, továbbá a Promóció 2

3 lebonyolításában résztvevő személyek részére történő továbbításához, a jelen részvételi feltételek és a Samsung Adatkezelési Tájékoztató (http://www.samsung.com/hu/info/privacy.html) szerint az Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. 9. A személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Promóció megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Vásárlónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Adatvédelmi Törvény") rendelkezései ( és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. -ban meghatározott esetekben a Vásárló tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: ; telefax: ; vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Vásárló az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, a Samsung számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Vásárló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vásárló hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők (az Adatvédelmi Törvény 6. (5) pontja értelmében). II. Egyéb rendelkezések 1. A Samsung fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt. 2. A fenti 1. pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Samsung mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb előre nem látható okok miatt a Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja. 3. A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik. 4. A fentiek mellett Samsung-ot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Vásárló, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsung -nak a Vásárló irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Vásárló által a Termékért fizetett összeget. A Termék ára és jelen részvételi feltételek által biztosított előnyök minden esetben úgy kerültek meghatározásra, hogy a kompenzáció a felelősség kizárásáért, illetve korlátozásáért a Polgári Törvénykönyv szerint megfelelően biztosított. 5. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 6. Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Vásárló és a Samsung minden elvárható erőfeszítést 3

4 megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának. 4

5 I. sz. Melléklet A Pick Pack Pontok listája az alábbi weboldalon található: II. számú melléklet A Promócióban résztvevő üzletek listája: Bolt neve Cím Bolthálózat Expert Békés Békés, 5630, Széchényi tér 9. EXPERT Expert Szeghalom Szeghalom, 5520, Kinizsi u.9. EXPERT Expert Berettyóújfalu Berettyóújfalu, 4100, Dózsa Gy. U.13. EXPERT Expert Szécsény Szécsény, 3170, Rákóczi út 125. EXPERT Euronics Dabas Dabas, 2370, Bartók Béla u. 59. EXPERT Hifinet Gyongyos Gyongyos, 3220, Páter Kis Szaléz u.7. (II.) EXPERT Expert Biharkeresztes Biharkeresztes, 4110, Széchenyi út 65 EXPERT Sensor műszaki szaküzlet Mezőtúr Mezőtúr, 5400, Garibaldi út 4. EXPERT Expert Kisvárda Kisvárda, 4600, Szent László u. 20 EXPERT Euronics Smart Zone Budapest, 1074, Dohány utca 20. EXPERT Expert Kiskőrös 6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 67. EXPERT Expert Üllő 2225 Üllő, Pesti út 39. EXPERT Expert Jászárokszállás 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 4. EXPERT Expert Veresegyház 2112 Veresegyház, Szadai u. 1. EXPERT Expert Szekszárd 7100 Szekszárd, Arany János u. 4. EXPERT Expert Hajdúnánás 4080 Hajdúnánás, Széchenyi Krt. 36. EXPERT Expert Mezőcsát 3450 Mezőcsát, Kossuth u. 19. EXPERT Expert Kiskunmajsa 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 3. EXPERT Expert Gávavencsellő 4472 Gávavencsellő, Dózsa Gy. út 25. EXPERT Expert Fertőszentmiklós 9444 Fertőszentmiklós, Soproni utca 48. EXPERT Expert Lenti 8960 Lenti, Széchenyi tér. 9. EXPERT Expert Vác 2600 Vác, Naszály út 1-3. EXPERT Expert Salgótarján 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 7. EXPERT Expert Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 4. EXPERT Expert Szendrő Kecskemét, 6000, Kurucz krt. 8. (III.) EXPERT Expert Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 32. EXPERT Expert Barcs 7870 Barcs, Köztársasági u. 39. EXPERT Expert Ajka 8400 Ajka, Szabadság tér 14. EXPERT Expert Isaszeg 2117 Isaszeg, Kossuth L. u. 22. EXPERT Expert Körmend 9900 Körmend, Szabadság tér 11. EXPERT Expert Derecske 4130 Derecske, Köztársaság u. 91. EXPERT Expert Pápa 8500 Pápa, Ady Endre sétány 4/a. EXPERT Expert Tápiószele 2766 Tápiószele, Kossuth L. u. 15. EXPERT Expert Kistelek 6760 Kistelek, Kossuth u EXPERT Expert Celldömölk 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 3. EXPERT Expert Biharnagybajom 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út. 3 EXPERT Expert Nagyrábé 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklós út 1. EXPERT 5

6 Expert Balatonföldvár 8623 Balatonföldvár, Budapesti u. 1. EXPERT Expert Dévaványa 5510 Dévaványa, Árpád út 37. EXPERT Expert Jászapáti 5130 Jászapáti, Kossuth út 7. EXPERT Expert Kisbér 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 35. EXPERT Expert Nagyecsed 4355 Nagyecsed, Árpád út 38. EXPERT Expert Abony 2740 Abony, Vasút út 2. EXPERT Expert Sárbogárd 7000 Sárbogárd, Ady E. u.215 EXPERT Expert Mezőkövesd 3400 Mezökövesd, Szent László tér 8. EXPERT Expert Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 34. EXPERT Expert Füzesgyarmat 5525 Füzesgyarmat, Petőfi u. 1. EXPERT Expert Kunszentmiklós 6090 Kunszentmiklós, Szt. Erzsébet tér 12. EXPERT Expert Nagyszénás 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 29. EXPERT Expert Füzesabony 3390 Füzesabony, Rákóczi út 8. EXPERT Expert Gyömrő 2230 Gyömrő, Szent István u. 21. EXPERT Expert Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 1. EXPERT Expert Várpalota 8100 Várpalota, Árpád út 41. EXPERT Expert Püspökladány 4150 Püspökladány, Damjanich u. 30. EXPERT Expert Nádudvar 4181 Nádudvar, Fő út 97. EXPERT Expert Sárvár 9600 Sárvár, Batthyány u. 28. EXPERT Expert Gyomaendrőd 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky utca 44. EXPERT Expert Vajszló 7838 Vajszló, Széchenyi u. 4 EXPERT Expert Vasvár 9800 Vasvár, Kossuth u. 1. EXPERT Expert Tamási 7090 Tamási, Szabadság u. 24. EXPERT Expert Bácsalmás 6430 Bácsalmás, Szent János u. 42. EXPERT Expert Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 22. EXPERT Expert Komló 7300 Komló, Városház tér 10. EXPERT Expert Zirc 8420 Zirc, Rákóczi tér 7. EXPERT Expert Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 4. EXPERT Expert Újfehértó Kecskemét, 6000, Kurucz krt. 8. (III.) EXPERT Expert Battonya 5830 Battonya, Fő út 105. EXPERT Expert Solt 6320 Solt, Kossuth Lajos u EXPERT Expert Gödöllő 2100 Gödöllő, Gábor Áron út 7. EXPERT Expert Szentgotthárd 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 14. EXPERT Expert Karcag 5300 Karcag, Kálvin út 1-2. EXPERT Expert Kalocsa 6300 Kalocsa, Rákóczi u. 4. EXPERT Expert Csorna 8300 Csorna, Templom út 2. EXPERT Expert Siklós 7800 Siklós, Felszabadulás u. 63 EXPERT Expert Eger 3300 Eger Törvényház utca 4. I.e EXPERT Expert Kecskemét Kecskemét, 6000, Kurucz krt. 8. (III.) EXPERT Expert Cegléd Cegléd, 2700, Kárpáthy Aurél u.2. (I.) EXPERT Expert Hatvan Hatvan, 3000, Bibó utca 3. EXPERT Expert Szolnok 5000 Szolnok, 5000, Ady Endre út 15 EXPERT Expert Békécsaba Békéscsaba, 5600, Gyóni Géza u. 11 Fsz/2 (I.) EXPERT Expert Debrecen Debrecen, 4034, Balmazújvárosi út 4. EXPERT Expert Kazincbarcika Kazincbarcika, 3700, Hadak útja EXPERT Expert Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely, 3980, Kazinczy F.u. 156 EXPERT 6

7 Expert Szerencs Szerencs, 3900, Gyár u.40. EXPERT Expert Tiszaújváros Tiszaújváros, 3580, Szent István u.30. EXPERT Expert Hódmezővásárhely Raktáráruház 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. EXPERT Expert Makó Makó, 6900, Csanád Vezér tér 31. EXPERT Expert Szeged Mega Szeged, 6721, Párizsi krt EXPERT Expert Gyöngyös Gyöngyös, 3200, Vásár út 2. - Tesco (I.) EXPERT Expert Jászberény Jászberény, 5100, Lehel Vezér tér 32. EXPERT Expert Tiszafüred Tiszafüred, 5350, Fő út 31 EXPERT Expert Pásztó Pásztó, 3060, Fő u.69 EXPERT Expert Mátészalka Mátészalka, 4700, Szalkai László u. 19/b. EXPERT Expert Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1. EXPERT Expert Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. EXPERT Expert Törökszentmiklós Torokszentmiklos, 5200, Batthyány út 71. EXPERT Expert Heves Heves, 3360, ERKEL. F. U. 1. EXPERT Expert Kecel Kecel, 6237, FŐ TÉR 7 EXPERT Expert Csongrád Csongrad, 6640, KERESZT U. 25. EXPERT Expert Fehergyarmat Fehergyarmat, 4900, Kossuth tér 20. EXPERT Expert Kiskunfélegyháza Kiskunfelegyhaza, 6100, Szegedi út 48. EXPERT Expert Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Fűrész u. 8. EXPERT Expert Kiskunlacháza Kiskunlachaza, 2340, DÓZSA GY U. 131 EXPERT Expert Mezőkovácsháza Mezokovacshaza, 5800, ÁRPÁD U EXPERT Expert Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 9. EXPERT Expert Nyírbátor Nyibator, 4300, Zrínyi út 4. EXPERT Expert Orosháza Oroshaza, 5900, Kistemplom u. 2/a EXPERT Expert Ózd Ozd, 3600, VASVÁR U. 37. EXPERT Expert Pétervására Petervasara, 3250, Szent Márton út 5. EXPERT Expert Rakamaz Rakamaz, 4465, Hunyadi u. 40. EXPERT Expert Sárospatak Sarospatak, 3950, RÁKÓCZI u. 45. EXPERT Expert Szarvas Szarvas, 5540, Szabadság u EXPERT 7

8 III. sz. Melléklet Bortársaság üzletei: Bortársaság Árkád Bolt neve Bolt címe 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A. -1 szint Bortársaság - Batthyány 1015 Budapest, Batthyány u. 59. Bortársaság - Budagyöngye 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 121. Bortársaság - Hegyvidék 1124 Hegyvidék bevásárlóközpont, XII. Budapest, Apor Vilmos tér 11. Bortársaság - Lánchíd 1013 Budapest, Lánchíd u. 5. Bortársaság - MOM Park 1123 MOM Park, XII. Budapest, Alkotás utca 53. Bortársaság - Parlament 1051 Budapest, Vécsey utca 5. Bortársaság - Ráday 1092 Budapest, Ráday u. 7. Bortársaság - Rózsakert 1026 Budapest, Gábor Áron u Bortársaság - Klassz Bisztró 1061 Budapest, Andrássy u. 41. Bortársaság - Balaton 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55. Bortársaság - Debrecen 4024 Debrecen, Simonffy u. 2/C Bortársaság - Győr 9022 Győr, Jedlik Ányos u. 15. Bortársaság - Kecskemét 6000 Kecskemét, Lestár tér 2. Bortársaság - Szeged 6720 Szeged, Kölcsey u. 4. 8