HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 9. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 9. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 9. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE február 7., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (II. 7.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről 694 4/2014. (II. 7.) NFM utasítás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól 694 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 698 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 4/2014. (II. 7.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló évi CCX. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről 708 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium elismerési hírei 709 IV. Egyéb közlemények A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról 710 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 710 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági engedéllyel, illetve hatósági nyilvántartásba vétellel rendelkező gazdálkodó szervezetekről 712 1/2014. (II. 7.) SZTNH közlemény a évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjasok és a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről 723 2/2014. (II. 7.) SZTNH közlemény az IDEA 2014 Tiszaalpár nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről 723 A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Püspökladány, valamint a Debrecen 4. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére 724 V. Alapító okiratok A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 726 VI. Hirdetmények A Heves Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről 737

2 694 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 7/2014. (II. 7.) EMMI utasítása a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasításban foglalt megbízást február 1-jével visszavonom. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 3. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2014. (II. 7.) NFM utasítása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben a következő utasítást adom ki: I. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás hatálya a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) előirányzataira, b) a KNPA tervezésére, kezelésére, felhasználására, a KNPA-val kapcsolatos beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtására, c) a KNPA-ból átadott pénzeszközökre, d) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra (a továbbiakban: alapkezelő) mint alapkezelő szervre terjed ki. 2. (1) A KNPA kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért a közigazgatási államtitkár felel, az ezzel kapcsolatos operatív feladatokat a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály (a továbbiakban: ISZF) látja el. (2) Az alapkezelő szerv igazgatása által a KNPA kezelésére átvett pénzeszközöket az alapkezelő igazgatási (működési) költségvetésének részeként, az egyéb bevételektől számvitelileg elkülönítve kell kezelni. (3) A KNPA kezelésére, működtetésére átvett pénzeszköz elszámolását az alapkezelő a számviteli politikájában rögzíti.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám 695 II. A KNPA gazdálkodásának részletes szabályai 2. A tervezés és a költségvetési javaslat 3. (1) A KNPA költségvetési javaslatának tervezetét a tervezési köriratban foglaltak szerint és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) előírásainak figyelembevételével az alapkezelő készíti el. (2) A költségvetési javaslatot az alapkezelő a miniszter egyetértését követően az államháztartásért felelős miniszter részére küldi meg. (3) A tervezési feladatok ellátásának az alapkezelő belső szervezeti egységeire irányadó határidejét és a végrehajtásért felelős személyeket az alapkezelő belső tervezési köriratban határozza meg. Az alapkezelő a KNPA tárgyévi előirányzatfelhasználására vonatkozó tervét az érintett miniszterek, államigazgatási szervek bevonásával a tárgyévet megelőző évben a központi költségvetés tervezésével összhangban készíti el. 3. A kincstári és az elemi költségvetés 4. (1) A KNPA kincstári költségvetését a miniszter hagyja jóvá. A KNPA alapkezelő által elkészített elemi költségvetését az ISZF küldi meg az Atomenergetikai Főosztály részére. A KNPA elemi költségvetését az Atomenergetikai Főosztály terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter részére. (2) A KNPA miniszter által jóváhagyott kincstári költségvetését az alapkezelő küldi meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, a KNPA elemi költségvetését a Kincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) részére. 4. A finanszírozási terv 5. (1) A KNPA finanszírozási tervét miniszteri jóváhagyást követően az alapkezelő küldi meg a Kincstár részére. (2) Ha a finanszírozási terv havi adatai és a tárgyhavi teljesítés adatai között 10%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, az alapkezelő módosított finanszírozási tervet készít, amelyet a miniszter jóváhagyását követően benyújt a Kincstárnak. 5. Pénzeszközátadás 6. (1) A KNPA kezelésével összefüggő kiadások fedezetéül szolgáló pénzeszközátadást az éves költségvetési törvényben e célra jóváhagyott éves keretösszeg negyedéves bontásának meghatározásával a miniszter a jóváhagyott előirányzatfelhasználási terv alapján engedélyezi. Az éves keretösszeg megváltoztatását szöveges indokolással alátámasztott kérelem alapján a közigazgatási államtitkár javaslatára a miniszter engedélyezi. (2) A KNPA-tól átvett pénzeszköz elszámolását legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig kell elkészíteni, majd a tárgyévi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a KNPA Kincstárnál vezetett fizetési számlájára a tárgyévet követő év április 30-áig visszautalni. 6. Előirányzat-módosítás, zárolás 7. (1) Előirányzat-módosítást vagy zárolást a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár kezdeményezhet a miniszternél az atomenergetikáért felelős helyettes államtitkár előzetes egyetértésével. (2) A KNPA kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozik. 7. Követelésállomány nyilvántartása, kezelése 8. (1) A KNPA könyvvezetéséhez alkalmazott követelésállományának nyilvántartását és kezelését az alapkezelő végzi. A követelésállomány alakulását, a követeléskezelés tapasztalatait az éves költségvetési beszámolóban kell bemutatni. (2) Az éves költségvetési elektronikus nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az éves költségvetési beszámoló analitikus alátámasztására.

4 696 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 8. Követelés fejében kapott részvények, üzletrészek, egyéb vagyontárgyak 9. (1) A követelés fejében történő értékpapír-, vagyon-, illetve tulajdonjog-átruházást írásbeli megállapodásban kell rögzíteni. (2) A megállapodást a közigazgatási államtitkár javaslata alapján a miniszter köti meg, az abból származó bevétel a költségvetési támogatás arányában a központi költségvetést megillető hányad kivételével a KNPA-t illeti meg. (3) A megállapodás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetértésével jön létre. 9. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás 10. (1) A KNPA az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint végzett könyvvezetését az alapkezelő (ezen belül az ISZF Számviteli Osztálya) látja el, pénzforgalmát az alapkezelő bonyolítja. (2) Az alapkezelő a KNPA egységes számviteli rendjét a miniszter jóváhagyásával készíti el. (3) A számviteli rend tartalmazza a) a számviteli politikát, b) az eszközök és források értékelési szabályzatát, c) az eszközök és források leltárkészítési szabályzatát, d) a pénzkezelési szabályzatot, e) a számlarendet, számlatükröt, f) a bizonylati szabályzatot. 11. (1) A KNPA alapkezelő által elkészített éves költségvetési beszámolóját az ISZF küldi meg az Atomenergetikai Főosztály részére. A KNPA éves költségvetési beszámolóját az Atomenergetikai Főosztály terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter részére. (2) Az alapkezelő a miniszteri jóváhagyást követően az éves költségvetési beszámolót a Kincstár és az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) részére küldi meg. 12. (1) Az alapkezelő a KNPA eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként mérlegjelentést, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést készít, majd megküldi a miniszter részére jóváhagyásra. (2) A miniszter által jóváhagyott jelentéseket az alapkezelő a közigazgatási államtitkár útján küldi meg a Kincstár részére. 13. (1) Az éves költségvetési beszámolót és a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell. (2) A könyvvizsgálót a miniszter bízza meg. A könyvvizsgálattal kapcsolatos egyéb ügyekben a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el. (3) A könyvvizsgálat költségeit az alapkezelő a KNPA működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások között számolja el. (4) Az éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év május 31-éig kell jóváhagyni. (5) A hitelesített költségvetési beszámolót és mérleget meg kell küldeni az ÁSZ részére. 10. Egyéb adatszolgáltatás 14. A KNPA-ra vonatkozó egyéb adatszolgáltatásokat az alapkezelő a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár útján küldi meg a Kincstár részére. 15. Az alapkezelő a KNPA előirányzat-felhasználásával összefüggésben a) a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, b) a belső ellenőrzés szabályait, c) a támogatások felhasználása ellenőrzésének szabályait, d) a belső kontrollok rendszerét szabályzatban határozza meg.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám A zárszámadási törvényjavaslat előkészítéséhez szükséges az NGM tájékoztatója és a miniszter által előírt számszaki és szöveges információkat az alapkezelő készíti el és a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár útján küldi meg a miniszter részére. A zárszámadáshoz szükséges adatszolgáltatást a miniszter jóváhagyását követően az alapkezelő küldi meg az NGM részére. 11. Hatásköri szabályok 17. A KNPA vonatkozásában, a 19. -ban foglaltak kivételével a) a támogatási szerződések esetében a kötelezettségvállaló személy aa) önkormányzati társulásokkal kötött támogatási szerződéseknél a közigazgatási államtitkár, ab) a fejlesztési célú támogatásoknál a közigazgatási államtitkár, ac) a működési célú támogatásoknál a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, b) egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásoknál a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, c) pénzügyi ellenjegyzője: az ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, d) teljesítést igazoló: az egyes támogatási szerződésekben megjelölt személy, e) érvényesítő: ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, f) utalványozó: ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy. 12. A KNPA kezelésével kapcsolatos működtetési költségek és a hozzá kapcsolódó hatásköri szabályok 18. (1) A KNPA működtetésével kapcsolatos kiadások között kell elszámolni a közigazgatási államtitkár által irányított önálló szervezeti egységeknél erre a feladatra alkalmazottakkal kapcsolatos közvetlen kiadásokat. (2) Szintén a KNPA működtetési költségeinek terhére kell elszámolni a közigazgatási államtitkár által irányított önálló szervezeti egységeknél a KNPA kezelésével kapcsolatos feladatellátás személyi költségeit. Ilyen költségek lehetnek különösen: a) számviteli feladatok ellátásával kapcsolatos többletfeladatok ellenértékeként céljuttatások, megbízási, illetve túlmunka díjak, valamint a vonatkozó túlmunka alapján járó szabadidő vagy szabadidő-átalány megváltása, b) a közigazgatási államtitkár által irányított önálló szervezeti egységeknél a kezelési költségkeret elszámolásánál jelentkező feladatokhoz kapcsolódó többletfeladatok ellenértékeként céljuttatás, megbízási, illetve túlmunka díj, valamint a vonatkozó túlmunka alapján járó szabadidő vagy szabadidő-átalány megváltása. 19. A KNPA-ból az NFM Igazgatás Szervezeti és Működési költségvetésébe átadott pénzeszközök vonatkozásában a) kötelezettségvállaló: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, b) pénzügyi ellenjegyzője: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: GF) vezetőjének javaslatára írásban kijelölt személy, c) teljesítést igazoló: ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, d) érvényesítő: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a GF vezetőjének javaslatára írásban kijelölt személy, e) utalványozó: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a GF vezetőjének javaslatára írásban kijelölt személy. III. Záró rendelkezés 13. Hatályba léptető rendelkezés 20. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

6 698 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. (I. 31.) BM utasítás 8. -ára, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya választható béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség), annak teljes személyi állományára a közfoglalkoztatásban részt vevők és a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: jogosult). II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A választható béren kívüli juttatások fajtái, mértéke 2. A választható béren kívüli juttatás (a továbbiakban: cafetéria-juttatás) évre irányadó éves keretösszege egységesen bruttó forint/fő/év. Év közben létesített jogviszony esetén a cafetéria-juttatás időarányos részét kell biztosítani. A prémiumévek programban részt vevő jogosultat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény 4. (5) bekezdésére figyelemmel a cafetéria-juttatás 30%-a illeti meg. 3. Az utasítás alkalmazása során a jogosult részére a 2. pontban meghatározott keretösszeg figyelembevételével, az alábbi juttatások közül történő választás lehetőségét kell biztosítani az egyes juttatásoknál meghatározott mérték figyelembevételével: a) Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla (egy összegben, legfeljebb forint + 35,7% adó/fő/év mértékig); b) Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla (egy összegben, legfeljebb forint + 35,7% adó/fő/év mértékig); c) Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla (egy összegben, legfeljebb forint + 35,7% adó/fő/év mértékig); d) Erzsébet-utalvány (legalább 1000 forinttól legfeljebb 8000 forint + 35,7% adó/hó mértékig, minimum 300 forintos címletekben, fogyasztásra kész étel vásárlására és vendéglátó helyen történő étkezésre, a legkisebb rendelhető összeg 1000 forint); e) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül, november hónapig, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagok számára legfeljebb forint + 35,7% adó/hó mértékig; azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor); f) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül november hónapig, önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagok számára, legfeljebb forint + 35,7% adó/hó mértékig azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor); g) önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül november hónapig, önkéntes kölcsönös önsegélyező tagok számára, legfeljebb

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám forint + 35,7% adó/hó mértékig azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor); h) munkahelyi étkezés (legfeljebb forint + 35,7% adó/hó mértékig, kizárólag a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztásra felhasználható, a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott utalvány vagy kártya formájában); i) iskolakezdési támogatás papíralapú utalvány formájában [legfeljebb forint + 35,7% adó/gyermek/év mértékig, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény ai alapján családi pótlékra vagy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) pontjában meghatározott bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs jogán, amennyiben a gyermek a 2014/2015. tanévben közoktatásban vesz részt]; j) helyi utazásra szolgáló bérlet (a bérlet ára + 35,7% adó mértékig a munkáltató nevére és címére szóló, számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában); k) kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc- cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, papíralapú utalvány formájában (legalább 1000 forinttól legfeljebb forintig igényelhető, adómentes); l) sportrendezvényre szóló belépő/bérlet a sportról szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy papíralapú utalvány formájában (legalább 1000 forinttól legfeljebb forintig, adómentes). 4. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyző pénztárba együtt a munkáltató a minimálbér 30%-áig (legfeljebb forint + 35,7% adó/hó) fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással. Csak az egyik juttatási elem választása esetén a juttatás mértéke kiteheti a 30%-ot. 5. A cafetéria-juttatásból ide nem értve a 3. pont k) és l) alpontjaiban szereplő juttatást 1000 forint lehívása a juttatások adóvonzata miatt a cafetériakeret 1357 forinttal történő csökkentését jelenti. 2. A cafetéria-juttatás kiválasztásának folyamata 6. A 2. pontban meghatározott cafetéria-juttatás bruttó érték, ami a juttatások adóvonzatát is tartalmazza. A cafetériajuttatás összege nem léphető túl. A jogosult részére a cafetéria-juttatás teljes igénybevételét biztosítani kell. 7. A jogosult részére az őt megillető cafetéria-juttatás erejéig a 3. pontban meghatározott juttatások köréből szabad választási lehetőséget kell biztosítani. 8. A jogosult a cafetéria-juttatás felhasználására vonatkozó nyilatkozatát a saját vagy az anyagi-pénzügyi felelősök számítógépére telepített, az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozatnak megfelelő adattartalommal az 5. melléklet egyidejű kitöltésével elkészített program segítségével állíthatja ki február 10. napjától február 21. napjáig. Saját számítógépre telepített nyilatkozat kitöltésének hitelesítését, nyomtatását és aláírását az anyagi felelősöknél február 21. napjáig kell végrehajtani. Az ORFK rendelkezési állományába tartozó jogosultak cafetéria-juttatásával összefüggő adminisztratív feladatokat az ORFK Humánigazgatási Szolgálat által biztosított adatok (lista) alapján a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság látja el. 9. A Széchenyi Pihenő Kártya igénybevétele esetén a 8. pontban foglaltakon kívül a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat, valamint a 3. mellékletben meghatározott adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat, míg az iskolakezdési támogatás igénybevételéhez a 4. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltéséről is gondoskodni kell. 10. A Széchenyi Pihenő Kártya megrendelése a jogosult igénylése alapján a munkáltató feladata. 11. Ha a jogosult már rendelkezik Széchenyi Pihenő Kártyával, akkor új kártyát nem kell igényelnie, az igényelt összeg a meglévő kártyára utalható. 12. A jogosultat terheli a Széchenyi Pihenő Kártya előállításának és kézbesítésének a költsége az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása, valamint társkártya igénylése esetén.

8 700 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 13. Az anyagi-pénzügyi felelősöknek a kitöltött, kinyomtatott és aláírt nyilatkozatokat az illetékes gazdasági vezetőhöz (a továbbiakban együtt: gazdasági igazgatók) kell továbbítani legkésőbb február 25. napjáig. 14. Cafetéria-juttatásként a helyben választható munkahelyi étkeztetés igénybevételének lehetőségéről a gazdasági igazgatók kötelesek február 10. napjáig írásban tájékoztatni az érintett állományt. 15. Az év közben az 1. pont szerinti foglalkoztatási jogviszonyba lépő jogosult esetében a nyilatkozat kitöltését a jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül kell biztosítani, és a kitöltéstől számított 5 napon belül kell megküldeni az illetékes gazdasági igazgatóknak. Év közben foglalkoztatási jogviszonyba lépő jogosult részére az adott időpontban még választható cafetéria-juttatások tekintetében kell biztosítani a választás lehetőségét. 16. Amennyiben a jogosult nyilatkozattételi kötelezettségének hibásan vagy neki fel nem róható ok miatt, határidőben nem tesz eleget, biztosítani kell részére annak lehetőségét, hogy az akadályoztatás megszűnésétől, illetve a hibás nyilatkozattételtől számított 5 munkanapon belül nyilatkozatot tegyen az illetékes gazdasági igazgató által erre kijelölt munkatársnál. Ebben az esetben a jogosult a cafetéria-juttatást oly módon igényelheti, hogy csak az adott időpontban még választható juttatásokra nyújthat be kérelmet. 17. A kitöltött és leadott nyilatkozat egy alkalommal, az illetékes gazdasági igazgatóhoz benyújtott kérelemmel módosítható. A módosítás nem irányulhat a Széchenyi Pihenő Kártya egyik alszámlájáról a másik alszámlára történő átvezetésre. A nem pénzben biztosított juttatások jogosult részére történő átadását követően nincs lehetőség a nyilatkozat módosítására. 18. Az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltését elmulasztó jogosult részére a saját keretösszege mértékéig, a 3. pont a) alpontjában meghatározott mértékben, a munkáltató a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlára utalt juttatást biztosítja. 19. Az utasítás alapján biztosított cafetéria-juttatásokról a gazdasági igazgatóknak részletes nyilvántartást kell vezetniük. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból egyénenként és szervezeti egységenként megállapítható legyen: a) a cafetéria-juttatás felhasználható keretösszege; b) a választott cafetéria-juttatás, jogcímenkénti bontásban; c) a megvalósult cafetéria-juttatás jogcímenként; d) a még felhasználható keret összege. 20. A jogosult által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség. 3. Eljárás az év közben keletkezett vagy megszűnt jogosultság esetén 21. Áthelyezés esetén a jogosult cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal időarányosan jogosult. Ha a Rendőrség szervei közötti áthelyezés esetén a jogosult a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó mértékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás mértékét csökkenteni kell. 22. A nem rendőri szervekhez így különösen a Belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, a Terrorelhárítási Központhoz áthelyezett jogosultak esetében az elszámolási kötelezettséget a szervek közötti megállapodás alapján előirányzat átadás-átvétellel (bruttó) kell rendezni. 23. Abban az esetben, ha a jogosult jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, valamint ha a jogosult meghal, a Rendőrség, utasítás hatálya alá tartozó, nem hivatásos állományú tagjaira a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 4. A cafetéria-juttatás kifizetésének szabályozása 24. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári, egészségpénztári, illetve önsegélyező pénztári befizetések március hónaptól kezdődően, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kerülnek átutalásra a jogosult pénztári számlájára,

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám 701 amennyiben az érintett pénztárakkal van érvényes munkáltatói szerződés. Az átutalás feltétele a pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat benyújtása a gazdasági igazgatóság felé. 25. Azon jogosult esetében, akinek a számára a választása szerint a munkáltató a évre az Szja. törvény 71. (1) bekezdés f) pontja alapján a cafetéria-juttatások közé tartozó a helyi utazásra szolgáló éves bérletet biztosított, a cafetéria-juttatások maximális összege túllépésének elkerülése érdekében a cafetéria-keret még felhasználható összegét a helyi utazási bérlet vételárának 35,7% adóval megnövelt összegével csökkenteni kell. Erre figyelemmel az ebbe a körbe tartozó jogosult az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni a helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéről és a további juttatások kiválasztását a csökkentett összegű cafetériakeret figyelembevételével kell számára biztosítani. 26. Az a jogosult, aki a cafetéria-juttatás terhére, helyi utazásra szolgáló bérletet választ, azt a munkáltató nevére és címére kiállított számla ellenében vásárolhatja meg. A bérlet árának ellentételezését az illetékes gazdasági szervnél történő számlaleadást követően, utólagos folyószámlára utalással első alkalommal januárig visszamenőlegesen a számla leadását követő 30 napon belül kapja meg. 27. A gazdasági igazgatók a választott juttatások figyelembevételével soron kívül intézkednek a szükséges szerződések megkötésére és a beszerzések végrehajtására. Az utalványokat és az átvételt igazoló íveket az anyagi-pénzügyi felelősök veszik át, akik gondoskodnak a jogosultak részére történő kiosztásáról. 28. Az Erzsébet-utalványokat az első alkalommal januárig visszamenőlegesen, majd ezt követően minden hónapban, a fizetési jegyzékkel egyidejűleg kell kiosztani a jogosultak részére. A jogosult tartós akadályoztatása esetére teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az utalvány átvételére. 29. Az állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató a november havi illetmény (munkabér) kifizetésével egyidejűleg fizet meg. Ha a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámlahozzájárulás időarányosan jár. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30. Az Országos Rendőr-főkapitányság mint középirányító szerv által a rendészeti középiskolák által foglalkoztatott jogosultak cafetéria-juttatásokra biztosított fedezet felhasználásához szükséges munkáltatói intézkedéseket az utasítás figyelembevételével a rendészeti szakközépiskolák hajtják végre. 31. Az utasítást a hatálybalépéstől számított 3 munkanapon belül az ORFK Kommunikációs Szolgálat a Rendőrség intranetes honlapján megjelenteti, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztály a levelező rendszer útján intézkedik az állomány tájékoztatására. 32. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. 33. Hatályát veszti a személyi állomány évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. 34. Az utasítás 31. és 34. pontja az utasítás hatálybalépésétől számított negyedik munkanapon, a 33. pontja az utasítás hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Papp Károly r. altábornagy s. k., országos rendőrfőkapitány

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

IX. évfolyam 3. szám 2010. április 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM TÖRVÉNY

IX. évfolyam 3. szám 2010. április 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM TÖRVÉNY GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Telefon: +36 1 374 2892 Fax: +36 1 374 2896 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 13., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (III. 13.) Miniszterelnökségi utasítás a Miniszterelnökség Cafetéria Szabályzatának

Részletesebben

Szam: 5844/2/2011. alt. ELOTERJESZTES

Szam: 5844/2/2011. alt. ELOTERJESZTES ORSZAGOS RENDOR-FOKAPITANYSAG GAZDASAGI FOIGAZGATOSAG 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; 1903. Bp. Pf.: 314/15. Telefon: 443-5581, fax: 443-5695, 33-342, 33-344, fax: 33-343 E-mail: lajtarj@orfk.police.hu

Részletesebben

Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata KARCAG 2015. Rózsa Sándor jegyző Karcag Városi Önkormányzat 2015. Karcagi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Tartalom A szabályozás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 32. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 32. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 23., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 23., hétfõ 32. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (V. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó egyes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (II. 11.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenõrzések eljárási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 25., kedd. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 25., kedd. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 25., kedd 5. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2011. (I. 25.) HM utasítás a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

Részletesebben

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (II. 14.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 1056 A Miniszterelnökség személyügyi hírei 1057

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 1056 A Miniszterelnökség személyügyi hírei 1057 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 16., csütörtök 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2012. (II. 16.) HM utasítás az intézményi bevételekkel kapcsolatos

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben