HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 9. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 9. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 9. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE február 7., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (II. 7.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről 694 4/2014. (II. 7.) NFM utasítás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól 694 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 698 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 4/2014. (II. 7.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló évi CCX. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről 708 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium elismerési hírei 709 IV. Egyéb közlemények A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról 710 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 710 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági engedéllyel, illetve hatósági nyilvántartásba vétellel rendelkező gazdálkodó szervezetekről 712 1/2014. (II. 7.) SZTNH közlemény a évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjasok és a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről 723 2/2014. (II. 7.) SZTNH közlemény az IDEA 2014 Tiszaalpár nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről 723 A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása a Püspökladány, valamint a Debrecen 4. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére 724 V. Alapító okiratok A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 726 VI. Hirdetmények A Heves Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről 737

2 694 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 7/2014. (II. 7.) EMMI utasítása a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasításban foglalt megbízást február 1-jével visszavonom. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 3. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás hatályát veszti. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere A nemzeti fejlesztési miniszter 4/2014. (II. 7.) NFM utasítása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésének és gazdálkodásának szabályairól Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben a következő utasítást adom ki: I. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás hatálya a) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) előirányzataira, b) a KNPA tervezésére, kezelésére, felhasználására, a KNPA-val kapcsolatos beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtására, c) a KNPA-ból átadott pénzeszközökre, d) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra (a továbbiakban: alapkezelő) mint alapkezelő szervre terjed ki. 2. (1) A KNPA kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért a közigazgatási államtitkár felel, az ezzel kapcsolatos operatív feladatokat a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály (a továbbiakban: ISZF) látja el. (2) Az alapkezelő szerv igazgatása által a KNPA kezelésére átvett pénzeszközöket az alapkezelő igazgatási (működési) költségvetésének részeként, az egyéb bevételektől számvitelileg elkülönítve kell kezelni. (3) A KNPA kezelésére, működtetésére átvett pénzeszköz elszámolását az alapkezelő a számviteli politikájában rögzíti.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám 695 II. A KNPA gazdálkodásának részletes szabályai 2. A tervezés és a költségvetési javaslat 3. (1) A KNPA költségvetési javaslatának tervezetét a tervezési köriratban foglaltak szerint és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) előírásainak figyelembevételével az alapkezelő készíti el. (2) A költségvetési javaslatot az alapkezelő a miniszter egyetértését követően az államháztartásért felelős miniszter részére küldi meg. (3) A tervezési feladatok ellátásának az alapkezelő belső szervezeti egységeire irányadó határidejét és a végrehajtásért felelős személyeket az alapkezelő belső tervezési köriratban határozza meg. Az alapkezelő a KNPA tárgyévi előirányzatfelhasználására vonatkozó tervét az érintett miniszterek, államigazgatási szervek bevonásával a tárgyévet megelőző évben a központi költségvetés tervezésével összhangban készíti el. 3. A kincstári és az elemi költségvetés 4. (1) A KNPA kincstári költségvetését a miniszter hagyja jóvá. A KNPA alapkezelő által elkészített elemi költségvetését az ISZF küldi meg az Atomenergetikai Főosztály részére. A KNPA elemi költségvetését az Atomenergetikai Főosztály terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter részére. (2) A KNPA miniszter által jóváhagyott kincstári költségvetését az alapkezelő küldi meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, a KNPA elemi költségvetését a Kincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) részére. 4. A finanszírozási terv 5. (1) A KNPA finanszírozási tervét miniszteri jóváhagyást követően az alapkezelő küldi meg a Kincstár részére. (2) Ha a finanszírozási terv havi adatai és a tárgyhavi teljesítés adatai között 10%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, az alapkezelő módosított finanszírozási tervet készít, amelyet a miniszter jóváhagyását követően benyújt a Kincstárnak. 5. Pénzeszközátadás 6. (1) A KNPA kezelésével összefüggő kiadások fedezetéül szolgáló pénzeszközátadást az éves költségvetési törvényben e célra jóváhagyott éves keretösszeg negyedéves bontásának meghatározásával a miniszter a jóváhagyott előirányzatfelhasználási terv alapján engedélyezi. Az éves keretösszeg megváltoztatását szöveges indokolással alátámasztott kérelem alapján a közigazgatási államtitkár javaslatára a miniszter engedélyezi. (2) A KNPA-tól átvett pénzeszköz elszámolását legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig kell elkészíteni, majd a tárgyévi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a KNPA Kincstárnál vezetett fizetési számlájára a tárgyévet követő év április 30-áig visszautalni. 6. Előirányzat-módosítás, zárolás 7. (1) Előirányzat-módosítást vagy zárolást a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár kezdeményezhet a miniszternél az atomenergetikáért felelős helyettes államtitkár előzetes egyetértésével. (2) A KNPA kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozik. 7. Követelésállomány nyilvántartása, kezelése 8. (1) A KNPA könyvvezetéséhez alkalmazott követelésállományának nyilvántartását és kezelését az alapkezelő végzi. A követelésállomány alakulását, a követeléskezelés tapasztalatait az éves költségvetési beszámolóban kell bemutatni. (2) Az éves költségvetési elektronikus nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az éves költségvetési beszámoló analitikus alátámasztására.

4 696 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 8. Követelés fejében kapott részvények, üzletrészek, egyéb vagyontárgyak 9. (1) A követelés fejében történő értékpapír-, vagyon-, illetve tulajdonjog-átruházást írásbeli megállapodásban kell rögzíteni. (2) A megállapodást a közigazgatási államtitkár javaslata alapján a miniszter köti meg, az abból származó bevétel a költségvetési támogatás arányában a központi költségvetést megillető hányad kivételével a KNPA-t illeti meg. (3) A megállapodás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetértésével jön létre. 9. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás 10. (1) A KNPA az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint végzett könyvvezetését az alapkezelő (ezen belül az ISZF Számviteli Osztálya) látja el, pénzforgalmát az alapkezelő bonyolítja. (2) Az alapkezelő a KNPA egységes számviteli rendjét a miniszter jóváhagyásával készíti el. (3) A számviteli rend tartalmazza a) a számviteli politikát, b) az eszközök és források értékelési szabályzatát, c) az eszközök és források leltárkészítési szabályzatát, d) a pénzkezelési szabályzatot, e) a számlarendet, számlatükröt, f) a bizonylati szabályzatot. 11. (1) A KNPA alapkezelő által elkészített éves költségvetési beszámolóját az ISZF küldi meg az Atomenergetikai Főosztály részére. A KNPA éves költségvetési beszámolóját az Atomenergetikai Főosztály terjeszti fel jóváhagyásra a miniszter részére. (2) Az alapkezelő a miniszteri jóváhagyást követően az éves költségvetési beszámolót a Kincstár és az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) részére küldi meg. 12. (1) Az alapkezelő a KNPA eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként mérlegjelentést, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést készít, majd megküldi a miniszter részére jóváhagyásra. (2) A miniszter által jóváhagyott jelentéseket az alapkezelő a közigazgatási államtitkár útján küldi meg a Kincstár részére. 13. (1) Az éves költségvetési beszámolót és a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell. (2) A könyvvizsgálót a miniszter bízza meg. A könyvvizsgálattal kapcsolatos egyéb ügyekben a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el. (3) A könyvvizsgálat költségeit az alapkezelő a KNPA működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások között számolja el. (4) Az éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év május 31-éig kell jóváhagyni. (5) A hitelesített költségvetési beszámolót és mérleget meg kell küldeni az ÁSZ részére. 10. Egyéb adatszolgáltatás 14. A KNPA-ra vonatkozó egyéb adatszolgáltatásokat az alapkezelő a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár útján küldi meg a Kincstár részére. 15. Az alapkezelő a KNPA előirányzat-felhasználásával összefüggésben a) a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, b) a belső ellenőrzés szabályait, c) a támogatások felhasználása ellenőrzésének szabályait, d) a belső kontrollok rendszerét szabályzatban határozza meg.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám A zárszámadási törvényjavaslat előkészítéséhez szükséges az NGM tájékoztatója és a miniszter által előírt számszaki és szöveges információkat az alapkezelő készíti el és a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár útján küldi meg a miniszter részére. A zárszámadáshoz szükséges adatszolgáltatást a miniszter jóváhagyását követően az alapkezelő küldi meg az NGM részére. 11. Hatásköri szabályok 17. A KNPA vonatkozásában, a 19. -ban foglaltak kivételével a) a támogatási szerződések esetében a kötelezettségvállaló személy aa) önkormányzati társulásokkal kötött támogatási szerződéseknél a közigazgatási államtitkár, ab) a fejlesztési célú támogatásoknál a közigazgatási államtitkár, ac) a működési célú támogatásoknál a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, b) egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásoknál a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, c) pénzügyi ellenjegyzője: az ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, d) teljesítést igazoló: az egyes támogatási szerződésekben megjelölt személy, e) érvényesítő: ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, f) utalványozó: ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy. 12. A KNPA kezelésével kapcsolatos működtetési költségek és a hozzá kapcsolódó hatásköri szabályok 18. (1) A KNPA működtetésével kapcsolatos kiadások között kell elszámolni a közigazgatási államtitkár által irányított önálló szervezeti egységeknél erre a feladatra alkalmazottakkal kapcsolatos közvetlen kiadásokat. (2) Szintén a KNPA működtetési költségeinek terhére kell elszámolni a közigazgatási államtitkár által irányított önálló szervezeti egységeknél a KNPA kezelésével kapcsolatos feladatellátás személyi költségeit. Ilyen költségek lehetnek különösen: a) számviteli feladatok ellátásával kapcsolatos többletfeladatok ellenértékeként céljuttatások, megbízási, illetve túlmunka díjak, valamint a vonatkozó túlmunka alapján járó szabadidő vagy szabadidő-átalány megváltása, b) a közigazgatási államtitkár által irányított önálló szervezeti egységeknél a kezelési költségkeret elszámolásánál jelentkező feladatokhoz kapcsolódó többletfeladatok ellenértékeként céljuttatás, megbízási, illetve túlmunka díj, valamint a vonatkozó túlmunka alapján járó szabadidő vagy szabadidő-átalány megváltása. 19. A KNPA-ból az NFM Igazgatás Szervezeti és Működési költségvetésébe átadott pénzeszközök vonatkozásában a) kötelezettségvállaló: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, b) pénzügyi ellenjegyzője: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: GF) vezetőjének javaslatára írásban kijelölt személy, c) teljesítést igazoló: ISZF vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, d) érvényesítő: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a GF vezetőjének javaslatára írásban kijelölt személy, e) utalványozó: a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által a GF vezetőjének javaslatára írásban kijelölt személy. III. Záró rendelkezés 13. Hatályba léptető rendelkezés 20. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

6 698 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. (I. 31.) BM utasítás 8. -ára, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya választható béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség), annak teljes személyi állományára a közfoglalkoztatásban részt vevők és a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: jogosult). II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A választható béren kívüli juttatások fajtái, mértéke 2. A választható béren kívüli juttatás (a továbbiakban: cafetéria-juttatás) évre irányadó éves keretösszege egységesen bruttó forint/fő/év. Év közben létesített jogviszony esetén a cafetéria-juttatás időarányos részét kell biztosítani. A prémiumévek programban részt vevő jogosultat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény 4. (5) bekezdésére figyelemmel a cafetéria-juttatás 30%-a illeti meg. 3. Az utasítás alkalmazása során a jogosult részére a 2. pontban meghatározott keretösszeg figyelembevételével, az alábbi juttatások közül történő választás lehetőségét kell biztosítani az egyes juttatásoknál meghatározott mérték figyelembevételével: a) Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla (egy összegben, legfeljebb forint + 35,7% adó/fő/év mértékig); b) Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla (egy összegben, legfeljebb forint + 35,7% adó/fő/év mértékig); c) Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla (egy összegben, legfeljebb forint + 35,7% adó/fő/év mértékig); d) Erzsébet-utalvány (legalább 1000 forinttól legfeljebb 8000 forint + 35,7% adó/hó mértékig, minimum 300 forintos címletekben, fogyasztásra kész étel vásárlására és vendéglátó helyen történő étkezésre, a legkisebb rendelhető összeg 1000 forint); e) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül, november hónapig, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagok számára legfeljebb forint + 35,7% adó/hó mértékig; azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor); f) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül november hónapig, önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagok számára, legfeljebb forint + 35,7% adó/hó mértékig azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor); g) önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül november hónapig, önkéntes kölcsönös önsegélyező tagok számára, legfeljebb

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám forint + 35,7% adó/hó mértékig azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor); h) munkahelyi étkezés (legfeljebb forint + 35,7% adó/hó mértékig, kizárólag a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztásra felhasználható, a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott utalvány vagy kártya formájában); i) iskolakezdési támogatás papíralapú utalvány formájában [legfeljebb forint + 35,7% adó/gyermek/év mértékig, a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény ai alapján családi pótlékra vagy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) pontjában meghatározott bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs jogán, amennyiben a gyermek a 2014/2015. tanévben közoktatásban vesz részt]; j) helyi utazásra szolgáló bérlet (a bérlet ára + 35,7% adó mértékig a munkáltató nevére és címére szóló, számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában); k) kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc- cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, papíralapú utalvány formájában (legalább 1000 forinttól legfeljebb forintig igényelhető, adómentes); l) sportrendezvényre szóló belépő/bérlet a sportról szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy papíralapú utalvány formájában (legalább 1000 forinttól legfeljebb forintig, adómentes). 4. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyző pénztárba együtt a munkáltató a minimálbér 30%-áig (legfeljebb forint + 35,7% adó/hó) fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással. Csak az egyik juttatási elem választása esetén a juttatás mértéke kiteheti a 30%-ot. 5. A cafetéria-juttatásból ide nem értve a 3. pont k) és l) alpontjaiban szereplő juttatást 1000 forint lehívása a juttatások adóvonzata miatt a cafetériakeret 1357 forinttal történő csökkentését jelenti. 2. A cafetéria-juttatás kiválasztásának folyamata 6. A 2. pontban meghatározott cafetéria-juttatás bruttó érték, ami a juttatások adóvonzatát is tartalmazza. A cafetériajuttatás összege nem léphető túl. A jogosult részére a cafetéria-juttatás teljes igénybevételét biztosítani kell. 7. A jogosult részére az őt megillető cafetéria-juttatás erejéig a 3. pontban meghatározott juttatások köréből szabad választási lehetőséget kell biztosítani. 8. A jogosult a cafetéria-juttatás felhasználására vonatkozó nyilatkozatát a saját vagy az anyagi-pénzügyi felelősök számítógépére telepített, az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozatnak megfelelő adattartalommal az 5. melléklet egyidejű kitöltésével elkészített program segítségével állíthatja ki február 10. napjától február 21. napjáig. Saját számítógépre telepített nyilatkozat kitöltésének hitelesítését, nyomtatását és aláírását az anyagi felelősöknél február 21. napjáig kell végrehajtani. Az ORFK rendelkezési állományába tartozó jogosultak cafetéria-juttatásával összefüggő adminisztratív feladatokat az ORFK Humánigazgatási Szolgálat által biztosított adatok (lista) alapján a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság látja el. 9. A Széchenyi Pihenő Kártya igénybevétele esetén a 8. pontban foglaltakon kívül a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat, valamint a 3. mellékletben meghatározott adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat, míg az iskolakezdési támogatás igénybevételéhez a 4. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltéséről is gondoskodni kell. 10. A Széchenyi Pihenő Kártya megrendelése a jogosult igénylése alapján a munkáltató feladata. 11. Ha a jogosult már rendelkezik Széchenyi Pihenő Kártyával, akkor új kártyát nem kell igényelnie, az igényelt összeg a meglévő kártyára utalható. 12. A jogosultat terheli a Széchenyi Pihenő Kártya előállításának és kézbesítésének a költsége az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása, valamint társkártya igénylése esetén.

8 700 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 13. Az anyagi-pénzügyi felelősöknek a kitöltött, kinyomtatott és aláírt nyilatkozatokat az illetékes gazdasági vezetőhöz (a továbbiakban együtt: gazdasági igazgatók) kell továbbítani legkésőbb február 25. napjáig. 14. Cafetéria-juttatásként a helyben választható munkahelyi étkeztetés igénybevételének lehetőségéről a gazdasági igazgatók kötelesek február 10. napjáig írásban tájékoztatni az érintett állományt. 15. Az év közben az 1. pont szerinti foglalkoztatási jogviszonyba lépő jogosult esetében a nyilatkozat kitöltését a jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül kell biztosítani, és a kitöltéstől számított 5 napon belül kell megküldeni az illetékes gazdasági igazgatóknak. Év közben foglalkoztatási jogviszonyba lépő jogosult részére az adott időpontban még választható cafetéria-juttatások tekintetében kell biztosítani a választás lehetőségét. 16. Amennyiben a jogosult nyilatkozattételi kötelezettségének hibásan vagy neki fel nem róható ok miatt, határidőben nem tesz eleget, biztosítani kell részére annak lehetőségét, hogy az akadályoztatás megszűnésétől, illetve a hibás nyilatkozattételtől számított 5 munkanapon belül nyilatkozatot tegyen az illetékes gazdasági igazgató által erre kijelölt munkatársnál. Ebben az esetben a jogosult a cafetéria-juttatást oly módon igényelheti, hogy csak az adott időpontban még választható juttatásokra nyújthat be kérelmet. 17. A kitöltött és leadott nyilatkozat egy alkalommal, az illetékes gazdasági igazgatóhoz benyújtott kérelemmel módosítható. A módosítás nem irányulhat a Széchenyi Pihenő Kártya egyik alszámlájáról a másik alszámlára történő átvezetésre. A nem pénzben biztosított juttatások jogosult részére történő átadását követően nincs lehetőség a nyilatkozat módosítására. 18. Az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltését elmulasztó jogosult részére a saját keretösszege mértékéig, a 3. pont a) alpontjában meghatározott mértékben, a munkáltató a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlára utalt juttatást biztosítja. 19. Az utasítás alapján biztosított cafetéria-juttatásokról a gazdasági igazgatóknak részletes nyilvántartást kell vezetniük. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból egyénenként és szervezeti egységenként megállapítható legyen: a) a cafetéria-juttatás felhasználható keretösszege; b) a választott cafetéria-juttatás, jogcímenkénti bontásban; c) a megvalósult cafetéria-juttatás jogcímenként; d) a még felhasználható keret összege. 20. A jogosult által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség. 3. Eljárás az év közben keletkezett vagy megszűnt jogosultság esetén 21. Áthelyezés esetén a jogosult cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal időarányosan jogosult. Ha a Rendőrség szervei közötti áthelyezés esetén a jogosult a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó mértékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás mértékét csökkenteni kell. 22. A nem rendőri szervekhez így különösen a Belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, a Terrorelhárítási Központhoz áthelyezett jogosultak esetében az elszámolási kötelezettséget a szervek közötti megállapodás alapján előirányzat átadás-átvétellel (bruttó) kell rendezni. 23. Abban az esetben, ha a jogosult jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, valamint ha a jogosult meghal, a Rendőrség, utasítás hatálya alá tartozó, nem hivatásos állományú tagjaira a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 4. A cafetéria-juttatás kifizetésének szabályozása 24. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári, egészségpénztári, illetve önsegélyező pénztári befizetések március hónaptól kezdődően, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kerülnek átutalásra a jogosult pénztári számlájára,

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám 701 amennyiben az érintett pénztárakkal van érvényes munkáltatói szerződés. Az átutalás feltétele a pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat benyújtása a gazdasági igazgatóság felé. 25. Azon jogosult esetében, akinek a számára a választása szerint a munkáltató a évre az Szja. törvény 71. (1) bekezdés f) pontja alapján a cafetéria-juttatások közé tartozó a helyi utazásra szolgáló éves bérletet biztosított, a cafetéria-juttatások maximális összege túllépésének elkerülése érdekében a cafetéria-keret még felhasználható összegét a helyi utazási bérlet vételárának 35,7% adóval megnövelt összegével csökkenteni kell. Erre figyelemmel az ebbe a körbe tartozó jogosult az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni a helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéről és a további juttatások kiválasztását a csökkentett összegű cafetériakeret figyelembevételével kell számára biztosítani. 26. Az a jogosult, aki a cafetéria-juttatás terhére, helyi utazásra szolgáló bérletet választ, azt a munkáltató nevére és címére kiállított számla ellenében vásárolhatja meg. A bérlet árának ellentételezését az illetékes gazdasági szervnél történő számlaleadást követően, utólagos folyószámlára utalással első alkalommal januárig visszamenőlegesen a számla leadását követő 30 napon belül kapja meg. 27. A gazdasági igazgatók a választott juttatások figyelembevételével soron kívül intézkednek a szükséges szerződések megkötésére és a beszerzések végrehajtására. Az utalványokat és az átvételt igazoló íveket az anyagi-pénzügyi felelősök veszik át, akik gondoskodnak a jogosultak részére történő kiosztásáról. 28. Az Erzsébet-utalványokat az első alkalommal januárig visszamenőlegesen, majd ezt követően minden hónapban, a fizetési jegyzékkel egyidejűleg kell kiosztani a jogosultak részére. A jogosult tartós akadályoztatása esetére teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az utalvány átvételére. 29. Az állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató a november havi illetmény (munkabér) kifizetésével egyidejűleg fizet meg. Ha a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámlahozzájárulás időarányosan jár. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30. Az Országos Rendőr-főkapitányság mint középirányító szerv által a rendészeti középiskolák által foglalkoztatott jogosultak cafetéria-juttatásokra biztosított fedezet felhasználásához szükséges munkáltatói intézkedéseket az utasítás figyelembevételével a rendészeti szakközépiskolák hajtják végre. 31. Az utasítást a hatálybalépéstől számított 3 munkanapon belül az ORFK Kommunikációs Szolgálat a Rendőrség intranetes honlapján megjelenteti, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Igazgatási Főosztály a levelező rendszer útján intézkedik az állomány tájékoztatására. 32. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. 33. Hatályát veszti a személyi állomány évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. 34. Az utasítás 31. és 34. pontja az utasítás hatálybalépésétől számított negyedik munkanapon, a 33. pontja az utasítás hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Papp Károly r. altábornagy s. k., országos rendőrfőkapitány

10 702 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 1. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz NYILATKOZAT CAFETÉRIA-JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRA Név Adóazonosító jel Születési év, hónap, nap BM szám Jogviszony megnevezése TAJ szám Szervezeti egység a Rendőrség, rendészeti szakközépiskola munkavállalója kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül a évre az alábbiakat kívánom igénybe venni (az éves keretösszeg: bruttó Ft): Juttatás elemei Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla Erzsébet-utalvány Munkahelyi étkezés Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás Önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás* Önkéntes kölcsönös önsegélyező munkáltatói hozzájárulás* Iskolakezdési támogatás utalvány formájában Helyi utazásra szolgáló bérlet (amennyiben a jogosult a jövőben kívánja megvásárolni azt) Kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet papíralapú utalvány formájában Sportrendezvényre szóló belépő/ bérlet papíralapú utalvány formájában Összesen: Adózási jogszabályok 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legalább 1000 Ft, legfeljebb 8000 Ft/hó mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft/hó mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft/hó mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft/hó mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb Ft/hó mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás, legalább 1000 Ft, legfeljebb Ft/gyermek/év mértékben 35,7% adóterhet viselő juttatás legalább 1000 Ft, legfeljebb Ft, adómentes legalább 1000 Ft, legfeljebb Ft, adómentes Havi (Ft) Igényelt összeg (egyszeri juttatás esetén csak a Felhasznált (Ft) oszlop kitöltése kötelező) Hónapok száma Felhasznált (Ft) bruttó nettó * Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyző pénztárba együtt a munkáltató a minimálbér 30 százalékáig ( forint + 35,7% adó/hó) fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással. Csak az egyik választása esetén a juttatás mértéke kiteheti a 30%-ot. Kelt, hónap nap nyilatkozó aláírása

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám Alulírott elismerem, hogy az éves, helyi utazásra szolgáló bérletet Ft értékben 2014-ben korábban már megkaptam, illetve az összeg a részemre kifizetésre került. 2. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás juttatásban részesültem: Igen / Nem (A megfelelő válasz aláhúzandó.) 3. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás juttatásban részesültem: Igen / Nem (A megfelelő válasz aláhúzandó.) 4. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Önkéntes kölcsönös önsegélyező munkáltatói hozzájárulás juttatásban részesültem: Igen / Nem (A megfelelő válasz aláhúzandó.) Kelt, hónap nap nyilatkozó aláírása Ellenjegyezte a Rendőrség részéről:. anyagi-pénzügyi felelős aláírása A nyilatkozat átvételének dátuma: hónap nap

12 704 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 2. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez évre (kitöltendő minden kedvezményezett részéről) Előtag: Kártyabirtokos vezetékneve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyazonosító igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Állandó lakcím irányítószám: település:. közterület név: közterület jelleg:. házszám:. emelet ajtó Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől irányítószám: település:. közterület név: közterület jelleg:. házszám:. emelet ajtó Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya juttatásban részesültem: Igen / Nem (A megfelelő válasz aláhúzandó.) Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya juttatás értéke: vendéglátás alszámla: Ft szabadidő alszámla: Ft szálláshely alszámla: Ft Megfizetett ellenérték: Ft Széchenyi Pihenő Kártyával rendelkezem nem rendelkezem. (A megfelelő rész aláhúzandó.) A kártya száma: Kelt, hónap nap nyilatkozó aláírása

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ Munkavállaló neve: Lakcíme: Anyja neve: Adóazonosító jele: a(z) (cím: ) munkavállalójaként hozzájárulok, hogy saját és az általam megadott közeli hozzátartozóim adatait Munkáltatóm átadja a vele az OTP Széchenyi Pihenő Kártya megrendelése kapcsán szerződésben álló OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) részére, aki a szolgáltatás nyújtásához az adatkezeléshez szükséges mértékben a személyes adatokat tárolja és kezeli. Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni, kivételt képez ez alól a szerződés teljesítésének körében történő alvállalkozó igénybevétele. Kelt, hónap nap nyilatkozó aláírása

14 706 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám 4. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz NYILATKOZAT iskolakezdési támogatás igénybevételéhez Jogosult neve: Szolgálati helye: Adóazonosító jele: TAJ száma: Saját háztartásban eltartott gyermek neve: születési helye, ideje: anyja neve: lakóhelye: adóazonosító jele: TAJ száma: oktatási intézménye: Saját háztartásban eltartott gyermek neve: születési helye, ideje: anyja neve: lakóhelye: adóazonosító jele: TAJ száma: oktatási intézménye: Saját háztartásban eltartott gyermek neve: születési helye, ideje: anyja neve: lakóhelye: adóazonosító jele: TAJ száma: oktatási intézménye: Kelt, hónap nap nyilatkozó aláírása

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz NYILATKOZAT a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Szolgálati hely: Hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatónál fennálló jogviszonyom/a cafetéria-jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria-keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó- és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. Kelt, hónap nap nyilatkozó aláírása A nyilatkozatot átvettem: Kelt, hónap nap munkáltató aláírása

16 708 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények A külügyminiszter 4/2014. (II. 7.) KüM közleménye a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló évi CCX. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről A évi CCX. törvénnyel kihirdetett Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 12. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: A jelen Megállapodást a Felek határozatlan időre kötik, a Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton történt értesítések közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba. A későbbi értesítés kézhezvételének napja: január 10. A megállapodás hatálybalépésének napja: február 9. A fentiekre tekintettel, összhangban a évi CCX. törvény 4. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló évi CCX. törvény 2. és 3. -a február 9-én, azaz kettőezer-tizennégy február kilencedikén hatályba lép. Martonyi János s. k., külügyminiszter

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám 709 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium elismerési hírei A belügyminiszter a büntetés-végrehajtási törvény előkészítése során végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül festmény emléktárgyat adományozott dr. Bencze Béla bv. alezredes úrnak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnok-helyettesének, dr. Csoma László bv. alezredes úrnak, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jogtanácsosának, dr. Illés Melinda bv. alezredes asszonynak, a Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztálya ügyintézőjének, Sipos Edit bv. ezredes asszonynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Közgazdasági Főosztály vezetőjének; szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott dr. Kanyó Ferenc tű. alezredes úrnak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság fővárosi tűzoltósági főfelügyelőjének; kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, születésnapja alkalmából Magyarország címerével ékesített aranygyűrű emléktárgyat adományozott dr. Farkas László r. ezredes úrnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat igazgatóhelyettesének; aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott Molnár Angella Éva r. alezredes asszonynak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelt főreferensének, Plankné Mitru Klára asszonynak, a BM Miniszteri Kabinet Hitelesítő Hatósága ügyintézőjének; festmény emléktárgyat adományozott Bartus Péter r. alezredes úrnak, az ORFK Készenléti Rendőrség, Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság, Személyvédelmi Főosztály Delegációs és Rendezvénybiztosító Osztálya vezetőjének, Kiss Imre r. ezredes úrnak, az ORFK Készenléti Rendőrség, Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálata szolgálatvezetőjének; Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott Bartos László r. vezérőrnagy úrnak, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság munkatársának, Kissné Vadas Enikő Sarolta r. alezredes asszonynak, az Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat, Központi Panasziroda kiemelt főreferensének.

18 710 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám IV. Egyéb közlemények A közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról Dr. Kaszó Klára jogtanácsos számú jogtanácsosi igazolványa a jogtanácsosi tevékenységről szóló évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 9. (3) bekezdése alapján érvénytelenítve lett. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdése alapján az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé: H E H F H E E L G L C I K L L F B L C L I K L L L I J J E C K K G K H G K A D I K K J A E B I J L J L I A L L L C G E B L F K L C E D L K F K L A D A L H D G L F G L B K F K L J F J J I J J L H I G K K F H C J C I A J J I J G B I K F K D B I I K I B K L J H H J B L J H D I F L D K F B G K G L K G L F K J I L

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 9. szám K F J I I I I C G K I K E E I J K K C B G B B H B L K E C K F D K B C G K L A G L J J L I K C K E A G K L K K D G F L L E F L K K B J H L J J K D H E F I H I J J G B I L L J F K H F E F K K K H J E J H J K A G K I J K L K D K G L B E K K I F L L K L L K B C I J K K I I L F L K L K J H K F L K I B A E H E J E J J F I C F G F J E F J K F J J I E I K E E I J A K H K F A L L K I H L B J C G J B F J J F C G J A E E G Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

20 712 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 9. szám A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági engedéllyel, illetve hatósági nyilvántartásba vétellel rendelkező gazdálkodó szervezetekről I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, hatályos hatósági engedélyek jegyzéke Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet előírásai alapján a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berendezések hegesztésére jogosító, január 1-jén hatályos hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek jegyzéke a következő. A jegyzék közzétételére a rendelet 4. -ának előírása alapján került sor. Gazdálkodó szervezet neve A-10 Befektetési és Környezetvédelmi Zrt Szeged, Eper u. 10. Acélív-Béta Kft Miskolc, Kerpely A. u. 1. ACIS Benzinkúttechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. ADONYI Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft Budapest, Kaszáló u. 47. Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Kft Budapest, Bécsi út em. 4. AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft Nyírtelek, Kastély u. 3. ÁKMI Általános Kultúrmérnöki Iroda Szolgáltató Kft Budapest, Tölgyfa u. 28. AK-S Kft Budapest, Kelenföldi út 2. Általános Szerelőipari Kft Tiszaújváros, Lévai J. u. 24. Alukonstrukt Kft Szeged, Budapesti út 8. AMBA GYGV Kft Veszprém, Tímár u. 3/B Aqua-Nívó Víz- és Hőtechnikai Kft Szombathely, Szövő u AWI-SZER Kft Kiskunfélegyháza, Liget u. 25. Babcock Borsig Service Hungary Kft Budapest, Bécsi út 3 5. Bács Metal-Tech Kft. Bakonyi Erőmű Zrt. Címe 6750 Algyő, Külterület 01884/17 hrsz Ajka, Gyártelep Barcs Metál Kft Barcs, Somogyi B. u. 40. BENISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Tiszaújváros, Szent István út /2. Berépszer Kft Miskolc, Simándi Pál u. 4. BIlfinger IT Hungary Kft Budapest, Akna utca 2 4. BI-LINE Kft Budapest, Hofherr A. utca 11/A B-Inducoop Ipari Vállalkozási Kft Tiszaújváros, Honvéd út 10. Biogáz Unió Zrt Tata, Csapó u BIS Hungary Kft Budapest, Akna u Borsodchem Zrt. Központi Karbantartási és Fenntartási Főosztály Központi Karbantartó Üzem 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Bronti 99 Kft Bocfölde, Kiskúti u. 11. BRUNNBAUER - Budapest 1039 Budapest, Batthyányi u. 45. CALOR 2000 Kft Lébény, Dózsa Gy. u CALORITHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Debrecen, Gyöngyvirág u. 12. Chemicalproject Kft Budapest, Jáspis u. 2. B ép. 1. CH-PLUSSZ 2000 Kft Algyő, Ipartelep hrsz. 1884/2 CM Szolgáltató Kft Pápa, Juhar u. 2. COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt Budaörs, Piktortégla u COOL-TECHNIQUE Kft Budapest, Kada u. 114/B COOPTECH Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Dunaharaszti, Soroksári út 9.

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

Szolgáltatásnyújtók hatósági nyilvántartásában szereplő nyilvános adatai

Szolgáltatásnyújtók hatósági nyilvántartásában szereplő nyilvános adatai A-10 Műszaki Tervező, Kivitelező és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADDICO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Aerzen Hungária

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

Szolgáltatásnyújtók hatósági nyilvántartásában szereplő nyilvános adatai. Tevékenység [Activities]

Szolgáltatásnyújtók hatósági nyilvántartásában szereplő nyilvános adatai. Tevékenység [Activities] A-10 Műszaki Tervező, Kivitelező és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6728 Szeged, Eper u. 10. ; szivárgás vizsgálat ADDICO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Halasi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

IX. évfolyam 8. szám 2010. október 15. GAZDASÁGI KÖZLÖNY TARTALOM TÖRVÉNY

IX. évfolyam 8. szám 2010. október 15. GAZDASÁGI KÖZLÖNY TARTALOM TÖRVÉNY GAZDASÁGI KÖZLÖNY Szerkesztőség: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Telefon: +36 1 374 2892 Fax: +36 1 374 2896 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu Megjelenik szükség szerint, kizárólag elektronikus formában,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY../2014. (...) ORFK UTASÍTÁSA

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY../2014. (...) ORFK UTASÍTÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY../2014.

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA Szám: 106/2/2009. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Az Igazságügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

Szam: 5844/2/2011. alt. ELOTERJESZTES

Szam: 5844/2/2011. alt. ELOTERJESZTES ORSZAGOS RENDOR-FOKAPITANYSAG GAZDASAGI FOIGAZGATOSAG 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; 1903. Bp. Pf.: 314/15. Telefon: 443-5581, fax: 443-5695, 33-342, 33-344, fax: 33-343 E-mail: lajtarj@orfk.police.hu

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2016/5. szám Budapest, 2016. március 5. Szám: 29000/9041/2016. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2016. (III. 04.) ORFK utasítás az

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 XXV-1/18-1/2014. SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. -a, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben