Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 2oo8. január 29-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 2oo8. január 29-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. január 29-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Tanácsterme Ideje: 2oo8. január 29. Kezdete: 18.o7.h. Jelen vannak: a jelenléti ív valamint Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Aipliné Tóth Ilona főépítész Majoros Zoltán igazgató dr. Csitkei Mária hivatalos közbeszerzési tanácsadó és kolléganője A teljes testületi ülés alatt hiányzó képviselők: Tóth Imre, dr. Budai Gyula, Sári Károly, dr. Földváry Zsuzsanna Szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülés alkalmával, szeretettel köszöntöm dr. Csitkei Máriát és kolléganőjét, hivatásos közbeszerző cégünk megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy 8 megjelent fővel képviselő-testületi ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek és Kocsis Mihály képviselőket javaslom. Kérem, hogy aki képviselő személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kérem, hogy aki Kocsis Mihály képviselő személyét elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt A meghívóban szereplő napirendi pontok anyagai helyszíni kiosztásra kerültek, illetve három kiegészítő napirendi pont kerülne felvételre, ami nem újszerű dolog. Első lenne a honlappal kapcsolatos állásfoglalás meghozatala, a második az Elmű szerződéssel kapcsolatos döntéshozatal, harmadik lenne a TISZK kérdése, a negyedik lenne az óvodai intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat előterjesztése, az ötödik sportcsarnok kivitelei terveinek előkészítőjének kiválasztása, a hatodik a hitellel kapcsolatos döntéshozatal, a hetedik dr. Galambos Eszter önálló képviselői indítványának előterjesztése. Van-e valakinek kérdése, hozzászólás, más javaslata? Ha nincs kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel, jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 33/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a javasolt napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., A honlap tárhely szolgáltatójával a szolgáltatási szerződés megkötése Előadó: 2., ELMŰ Nyrt villamosenergia szolgáltató szerződésének meghosszabbítása Előadó: 1

2 3., A Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola csatlakozása a jelenleg ideiglenes nevű Weiss Manfréd Dél-Pesti Területi integrált Szakképző Központ Nonprofit Gazdasági Társuláshoz. Előadó: 4., Kiskunlacháza-Áporka Óvoda Társulás intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírásának előterjesztése Előadó: polgármester Nemes Nagy Anita Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke 5., Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése építési beruházás tenderezésre is alkalmas kiviteli dokumentációjának elkésztőjének kiválasztása a beérkezett ajánlattevők közül Előadó: Foki Vilmos Bírálóbizottság elnöke 6., Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése pályázati önrész biztosításához hitel felvételére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjéről döntéshozatal Előadó: Foki Vilmos Bírálóbizottság elnöke 7., dr. Galambos Eszter képviselői indítványának előterjesztése Előadó: dr. Galambos Eszter 1. napirend A tegnapi nap folyamán az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság együttes ülés keretében foglalkozott a honlap kérdésével, megfogalmazták határozat javaslatukat. Megkérem elnökurat, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. A honlap készítői indítványozták, hogy váltsunk szolgáltatót, ezek technikai kérdések, éves szinten ez kb. 2o-3o e. Ft kiadást jelent, ezért felhatalmazzuk a Polgármester urat, hogy az ezzel kapcsolatosan felmerült kérdéseket saját hatáskörében oldja meg. Felhatalmazzuk a Polgármester urat, hogy a honlap-tárhely szolgáltatójával a szerződést kösse meg, az esetleges változtatások elfogadására saját hatáskörben járjon el. Nemes Nagy Anita Bizottságunk is elfogadásra ajánlotta a határozat javaslatot. Ha nincs kérdés, akkor kérem, hogy aki a jegyzőkönyvben szereplő határozat javaslatot elfogadja kézfelemeléssel, jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 34/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József polgármester urat, a honlap tárhely szolgáltatójával a szolgáltatási szerződés megkötésére, és az esetleges változások elfogadására saját hatáskörben eljárjon. Határidő:2008. február 15. Felelős: polgármester 2

3 2. napirend dr. Vancsura Tamás képviselő megérkezett, a képviselői létszám 9 fő Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az ELMŰ szerződéssel kapcsolatos döntéshozatal javaslatát terjessze elő. Átalakulóban van a villamosenergia szolgáltatás, a piaci nyitás már elkezdődött, ha a múlt évben tudtunk volna közbeszerzési eljárást kiírni arra vonatkozóan, hogy egy villamosenergia szállítót találjunk, akkor most már a szabadpiacról vásárolhatnánk villamos-energiát. Igy maradunk a réginél, az ELMŰ megküldte ezzel kapcsolatos ajánlatát. Javaslatunk azt tartalmazza, hogy ebben az évben a régi szolgáltatónál maradjunk, de az idei év során írjuk ki a közbeszerzési eljárást arra, hogy 2oo9. január 1-től találjuk meg azt a szabadpiaci áramszállítót, aki a legkedvezőbb tarifákkal tud nekünk villamos-energiát szállítani. Határozat javaslatunkat jegyzőkönyvünk tartalmazza. Soós Zsoltné osztályvezető Azért kérjük, hogy a javaslatban magadott határidő módosítva legyen, a megindításának határideje 2oo8. október 31, mert a szolgáltatók következő évi árajánlatot leghamarabb október hónapban fognak tudni adni. Az intézmények kapacitásigényét fel kell mérni. Dr. Répás József Ennek felmérése megtörtént. Limbek Tamás Létezhetett volna, olyan közbeszerzési eljárás mely szerint olcsóbban vehettünk volna villamos-energiát? Konkrét megfogalmazást szeretnék tudni árban. Lehet ezt tudni? Igazság szerint a szolgáltatói verseny sem alakult ki. A múlt év utolsó negyedévében már ajánlatokkal kellett volna bombázniuk az önkormányzatot a potenciális szállítóknak, de nem tudok róla, hogy ez megtörtént. A szükséges előkészítő munkálatok elkezdődtek, magának a tényleges közbeszerzési eljárásnak az elkezdése pedig 2oo8. október 31-ig el kell, hogy kezdődjön, amikor már a szolgáltatók ténylegesen tudnak árajánlatokat megfogalmazni. Ha nincs hozzászólás, akkor kérem, hogy aki az elhangzott módosítással elfogadja a határozat javaslatot kézfelemeléssel, elezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 35/2008.(I.29.) határozat 3

4 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy december 31-ig meghosszabbítja az Elmű Nyrt villamosenergia szolgáltató szerződést, annak aláírásával polgármester urat meghatalmazza. A évi energiaszolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatását kéri a Hivataltól. Határidő: a szerződés aláírására január 31. közbeszerzés megindítására: október 31. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 3. napirend Köszöntöm Igazgató urat a Szakközép Iskola részéről. Tegnap a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási Bizottság igen mélyrehatóan tárgyalta a TISZK kérdését, kialakították álláspontjukat, megkérem mindkét bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottságok döntését. Nemes Nagy Anita A két bizottságot az intézmény vezetőségén kívül Vass Gabriella tájékoztatta, aki a csatlakozás előkészítésében részt vesz. A másik előterjesztéshez képest szinte minden kérdésünkre választ kaptunk pro és kontra. Szakmailag egyhangún támogattuk a csatlakozást. Egyhangúan támogattuk a csatlakozást, ez egy lazább szerveződés, mint a dabasi ajánlat volt, túlságosan szigorú szabályokkal. Ez a szerveződés földrajzilag is közelebb esik Kiskunlacházához, a közlekedés is jobb, a csepeli szakmakultúra képviseltetve van, ez egy nonprofit gazdasági társasági formáció, pénzügyileg is kedvezőbb helyzetbe pozícióba tud jutni az iskola, a fejlesztési pénzekből az iskolának bővebben juthat, a szakképzési támogatások pénzösszegét így nem veszítjük el, ha létszámarányosan lenne elosztva a támogatás akkor a mi iskolánknak jelenleg 7 millió Ft körüli összeg jutna. Érdemes ebben az irányban elmozdulni és belépni a társaságba, más környékbeli szerveződésről nem is tudunk. Határozat javaslatunkat jegyzőkönyvünk tartalmazza. Közben Foki Vilmos képviselő megérkezett, a képviselői létszám 1o fő dr. Vancsura Tamás Kérdezzük meg az Igazgató Urat, hogy ezzel mit nyer a község, mit nyer az intézmény? Majoros Zoltán igazgató A hátránya a csatlakozásnak: ha Térségi Integrált Szakképző Központba szerveződnek az oktatási intézmények akkor a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott szakma létszámot kell tartani. Lehet olyan, hogy amiben ma nagyobb számban képezünk tanulókat, azt fogják mondani, hogy mivel az elhelyezkedésük nem biztosított csak meghatározzák az adott szakmában képezhető létszámot- ez esetleg egy korlátot jelent. Előnye a társulásnak, hogy ezen az úton lehet csak a szakképzési pénzekhez hozzájutni. Aki nem lép be, ettől a pénztől elesik. További pályázati lehetőségek is csak így adódnak. Ez olyan szerveződés, melyben a Kiskunlacházi Szakközép Iskola létszámát tekintve a legnagyobb, ebből adódóan a súlya egészen más, mint Dabas által vezérelt szerveződésben. Az iskola érdekeit ebben a formában jól tudjuk érvényesíteni, abban bízom, hogy a már meglévő gyakorlati műhelyek mellett itt helyben is lehetőség lesz a TISZK-ben megnyert 4

5 pénzekből olyan gyakorlóképző helyek létrehozására, amivel itt helyben tudunk tanulókat gyakorlati képzésben részesíteni. dr. Fábián Miklós Tegnap nagyon széles körben informálódhattunk a csatlakozás előnyeiről és a hátrányairól és mindenképpen azt látom, hogy ebből sokkal korrektabb módon lehet kilépni ha valami nem úgy jön össze, ahogy szeretnénk. Ami még tetszetős volt, hogy legnagyobb létszámmal mi szerepelünk benne. Támogatom a csatlakozást. Ha nincs több kérdés, kérem, hogy aki a határozat javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 36/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a jelenleg ideiglenes nevű Weiss Manfréd Dél-Pesti Területi integrált Szakképző Központ Nonprofit Gazdasági Társuláshoz. Felhatalmazza polgármester urat, hogy a társasági szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokon képviselje az Önkormányzatot és a végleges szerződés tervezetet szakbizottsági véleményezések után, nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra. Határidő: február 7. Felelős: polgármester 4. napirend A napirendet érintően átadom a szót az Oktatási Bizottság elnökének. Jelzem addig nem lehet meghirdetni, amíg Áporka Képviselő-testülete nem döntött, hiszen társulás miatt ez így törvényes. Nemes Nagy Anita Ismételten ki kell írnunk az óvodai társulás intézményvezetői állására a pályázatot. Július 31- el lejár a mostani vezető kinevezése, bizottságunk elkezdte ennek előkészítését, Jegyzőasszony megfogalmazta a törvényeknek megfelelően a pályázati felhívást. Ezt az áporkai testületnek is véleményeznie kell, amit hátráltat az áporkai testület jelenlegi helyzete. Kocsis Mihály Az anyag áttanulmányozása után jutott eszembe, hogy haladva a korral, nem lenne-e ésszerű esetleg olyanfeltételt is szabni, hogy az intézményvezető idegen nyelvet beszéljen és legyen legalább középfokú vizsgája.mondjuk angolból vagy németből vagy oroszból. Korábban az intézménynek volt egy programja, amelyben arról gondolkodtak, hogy az óvodában az idegennyelv oktatást valamilyen szinten bevezetnék. Ma már a vezetői pályázatok kiírásánál az egyik feltétel nem mondom, hogy elengedhetetlen hogy legalább egy idegen nyelven beszéljen. Előnyt jelenthetne ez feltétel. Akkor jelöljük meg mely nyelvismeret jelent előnyt, kérem, hogy tegyen javaslatot erre vonatkozóan. 5

6 Kocsis Mihály Egy idegen nyelv ismerete, illetve középfokú nyelvvizsgával való rendelkezés. Azt is említettem, hogy angol, német vagy akár orosz is, hiszen ismét ez a jövő. Akkor kiegészítésként kerüljön bele az angol, német nyelv (egyéb az EU-ban hivatalosan használt nyelv) ismerete. dr. Galambos Eszter A pályázati feltételek címszónál a Gyejó vezetőnél mindig felmerül, hogy különböző igazgatás szervezői és hasonló végzettségre van szüksége az intézményvezetőnek, jelen esetben ez miért nincs benne? Soós Zsoltné A Gyejó intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatra illetve egy óvoda vagy iskola vezetői álláshelyére kiírt pályázatra más jogszabály vonatkozik. Az ide vonatkozó jogszabály az előterjesztésben látható feltételeket írja elő. Foki Vilmos A feltételekben szerepel a pedagógus szakvizsga általában ez közoktatás vezetői szakvizsgát jelent, ami 2o1o-től kötelező. Aki ezt elvégzi egy vezetői képesítést nyer. Lehet, hogy úgy lenne egészen szakszerű, hogy vezetői közoktatás vezetői szakképzést végzett. Kérem, hogy aki Kocsis Mihály képviselő úr módosító javaslatával egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 37/2008. (I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kocsis Mihály képviselő úr javaslatát, mely szerint a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás vezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatban jelenjen meg, hogy az angol, német (egyéb az EUban hivatalosan használt ) nyelv ismerete előnyt jelent. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kérem, hogy aki egységes szerkezetben elfogadja a pályázati felhívás szövegét, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 38/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetben elfogadja Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás vezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívást, felkéri a Hivatalt, hogy a mellékelt pályázati felhívást tegye meg. 6

7 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 5. napirend A Munkácsy úti Iskola kiviteli tervének elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása következik. Átadom a szót a Bírálóbizottság elnökének Foki Vilmos Elvégeztük a közbeszerzési eljárást, kettő jelentkező volt, az egyik hiányos pályázatot adott be, ezen kívül amelyik előnyt élvezett, az a pályázat jobbnak is bizonyult mind árban, mind teljesítési határidőben. Az értékelés alapján elfogadásra ajánljuk a határozat javaslatot. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a határozat javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 39/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiskunlacházi Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése c. KMOP azonosító sz. pályázat alapján építendő sportcsarnok kiviteli tervei elkészítőjének kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként a Bírálóbizottság javaslata alapján az EKHO Építész Műterem Kft.-t (1118 Budapest, Zólyomi út 18/b.) hirdeti ki. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a nyertes EKHO Építész Műterem Kft-vel kötendő tervezési szerződés aláírására. Határidő: február 1. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 6. napirend A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményének ismertetése és döntéshozatal következik. Foki Vilmos A végleges értékelés a mai napon történt meg, megkérem képviselő urat, hogy erről tájékoztasson minket. Elolvastuk az elkészült dokumentumokat és a benyújtott pályázatot, az értékelés során támaszkodott a közbeszerzési tanácsadók által leírtakra. Egy pályázat érkezett be, ez az OTP Bank Rt volt. Az OTP ajánlata nem tekinthető rossznak, megállapítottuk, hogy az elkészített 7

8 iratok törvényesek voltak, a közbeszerzés rendben lefolyt, javasolni lehet a testületnek azt, hogy fogadjuk el az OTP bank Rt javaslat tételét, bízzuk meg a Polgármester urat nyilatkozat kiadására, hogy a közbeszerzést elvégző cég az eredményhirdetést bonyolítsa le. A jelzálog biztosítékoknál az OTP tisztában van az önkormányzat minden vagyontárgyával ezért minden gondolkodás nélkül be tudta írni, hogy mely helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok legyenek a hitelfelvétel biztosítékai. Egy olyan ingatlan van, amire azt mondom, hogy ki kellene cserélni ez egy repülőtéri ingatlan, mert ha a repülőtéren fejleszteni akarunk, ipari parkot szeretnénk létrehozni érdeklődők is vannak akkor egy jelzálog ezt akadályozhatja. Célszerűbb lenne ezért egy másik ingatlant keresni erre a célra. dr. Galambos Eszter Nem tudom, hogy jól látom-e a helyzetet. Kiválasztjuk az OTP-t, mivel csak ő jelentkezett az ajánlattételi felhívásra, tőle kívánjuk felvenni a 165 millió Ft-ot. Ezek után a kiküldött anyagban miért szerepel még egy ajánlattételi felhívás, ahol van egy ajánlattételi határidő, ami 2oo8. február 28. Nem értem, hogy akkor miért került bele, kétfordulós eljárásról van-e szó? dr. Csitkei Mária Az egyetlen eljárási forma, amivel ilyen gyorsan meg tudtuk szerezni a hitelt az ez volt, ez egy gyorsított meghívásos eljárás. Ez kétszakaszos eljárás, indul egy részvételi szakasszal, melynek az ajánlattételi határideje 1o nap, ez alatt megvizsgáljuk a jelentkező alkalmasságát, utána, aki alkalmas csak annak küldünk ajánlattételi felhívást, ez az úgynevezett második szakasz. A február 28. elírás, a helyes dátum január 28. Limbek Tamás Eléggé húzódik az eljárás, hogy lesz ebből egy éven belül tornaterem? Lesz belőle tornaterem, február 11-én lesz megkötve a szerződés, a tényleges felépítése 2oo9. február-márciusi átadással van tervezve. A tavaszi kezdésre meglesz a kivitelező is. Az önkormányzat részéről a lehető leggyorsabb határidőket tartottuk be, december közepén kaptuk meg azt az értesítést, ami hivatalossá tette, hogy nyertünk a pályázaton és akkor tudtuk elindítani az egész projekt előkészítését. Kocsis Mihály A pályázat aláírását megelőzően egy csomó okiratot össze kell gyűjteni - olvashattuk egy előzőleg megkapott anyagban. Hol tart ez a dolog, a pályázati szerződés aláírása mikorra van kitűzve, mennyire van párhuzamosan egyéb döntésekkel? A támogatási szerződés aláírása február 11-én fog megtörténni, addig rendelkeznünk kell magával a hitelszerződéssel is, ezért vannak ezek a szűkös határidők. Az egyéb jellegű kiegészítő nyilatkozatok és nyomtatványok folyamatosan csatolva és továbbítva vannak. Ami kell határidőben adjuk, csúszás jelen pillanatban nincsen. A projektmenedzser Főépítész asszony, aki a Pénzügyi vezetővel együtt fogja össze ezt az előkészítő folyamatot. Ha nincs több kérdés, ennél a szavazásnál, mivel a kérdés az önkormányzat vagyonát érinti, név szerinti szavazás szükséges a megszokott módon. Kocsis Mihály Miben érinti az önkormányzati vagyont és mi lesz a repülőtéri ingatlan jelzálogosításával? 8

9 Jelzáloggal terheled az önkormányzat ingatlanát, a hitelszerződésről a Képviselő-testület a jövő héten ismételten dönteni fog - aláírás előtt látni fogja, abban lesz benne pontosan, melyik hrsz-ú ingatlan jelzálogterhelt. Az OTP-nek értékbecslő kell ahhoz, hogy melyik ingatlant szeretnénk helyette felkínálni, e miatt elképzelhető, hogy kicsúsznánk az időből és nem lenne aláírt hitelszerződésünk, melynek következtében nem tudjuk aláírni a szerződést elesünk a pályázati pénztől. Természetesen felvesszük a kapcsolatot az OTP-vel, hogy ebben egy rugalmas együttműködés legyen, hiszen egyetlen épületet jelent a repülőtéren. Soós Zsoltné figyelmezteti a Képviselő-testületet, hogy a döntéshez minősített többség kell, osztályvezető sorban mondja a neveket, a lehetséges válaszokat igen, nem, tartózkodom megismétli és a név mellé írja, majd a jelenléti ívet aláírásra körbeadja. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. a szavazás a következő eredményt hozta: 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 40/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Fogyatékkal Élők Térségi Esélye a kiskunlacházi Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése építési beruházás projekthez kapcsolódóan 165 millió Ft összegű Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházási hitel közbeszerzési eljárás nyerteseként a Bírálóbizottság javaslata alapján az OTP Bank Nyrt.-t (1051 Budapest, Báthory u. 9. hirdeti ki. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot a nyertessel kötendő kölcsönszerződés-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: február 6. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 7. napirend Átadom a szót az önálló képviselői indítvány előterjesztőjének dr. Galambos Eszternek dr. Galambos Eszter Határozati javaslatomat az írásos előterjesztés tartalmazza. Szeretném megkérni a Hivatalt, hogy elfogadása esetén, postai úton továbbítsa azt az előterjesztésben szereplő országgyűlési képviselőknek. dr. Vancsura Tamás Az egészségügyben dolgozó kollégák messzemenően tiltakoznak az egészségügyet érintő változások ellen, nem látjuk a jövőt, rengeteg a probléma, más országokban sem működött a több biztosítós rendszer. Az indítványt támogatom és elfogadásra javaslom, hiszen minden nap érezzük ennek a súlyát. Ha nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a határozat javaslatot kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9

10 8 fő igen szavazat, 2 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 41/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete nem ért egyet az egészségbiztosítási rendszer üzleti alapokra történő helyezésével, ezért a Kiskunlacházán élő polgárok érdekében kéri a Pest megye 13. választókerületében élő két országgyűlési képviselőt - Végh Tibor és Pánczél Károly Urakat -, hogy Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről szóló törvényjavaslatra szavazzanak nemmel a Magyar Köztársaság Országgyűlésének február 11-i ülésén. Határidő: január 31. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző Mindenkinek köszönöm a részvételt, a testületi ülést bezárom. A testületi ülés vége: 19. o7. h. kmf. polgármester Soós Zsoltné oszt.vez. a körjegyző helyettese képviselő Kocsis Mihály képviselő 10

11 11

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 3-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 3-án, 19.o5 órai kezdettel Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. december 21-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. december 21-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. december 21-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.10. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről.

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről. JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. március 12-i üléséről. Időpontja: 2014. március 12. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült az Cg.:13-09- 064512, a Kunépszolg Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. augusztus 18-án megtartott taggyűléséről. A Taggyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-35/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 19-én

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Szekeres György

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István Ügyszám: 01/00005/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 13-án 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-55/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben