Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 2oo8. január 29-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 2oo8. január 29-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. január 29-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Tanácsterme Ideje: 2oo8. január 29. Kezdete: 18.o7.h. Jelen vannak: a jelenléti ív valamint Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Aipliné Tóth Ilona főépítész Majoros Zoltán igazgató dr. Csitkei Mária hivatalos közbeszerzési tanácsadó és kolléganője A teljes testületi ülés alatt hiányzó képviselők: Tóth Imre, dr. Budai Gyula, Sári Károly, dr. Földváry Zsuzsanna Szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülés alkalmával, szeretettel köszöntöm dr. Csitkei Máriát és kolléganőjét, hivatásos közbeszerző cégünk megjelent képviselőit. Megállapítom, hogy 8 megjelent fővel képviselő-testületi ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek és Kocsis Mihály képviselőket javaslom. Kérem, hogy aki képviselő személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt Kérem, hogy aki Kocsis Mihály képviselő személyét elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 7 fő igen szavazat, 1 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt A meghívóban szereplő napirendi pontok anyagai helyszíni kiosztásra kerültek, illetve három kiegészítő napirendi pont kerülne felvételre, ami nem újszerű dolog. Első lenne a honlappal kapcsolatos állásfoglalás meghozatala, a második az Elmű szerződéssel kapcsolatos döntéshozatal, harmadik lenne a TISZK kérdése, a negyedik lenne az óvodai intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat előterjesztése, az ötödik sportcsarnok kivitelei terveinek előkészítőjének kiválasztása, a hatodik a hitellel kapcsolatos döntéshozatal, a hetedik dr. Galambos Eszter önálló képviselői indítványának előterjesztése. Van-e valakinek kérdése, hozzászólás, más javaslata? Ha nincs kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel, jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 33/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a javasolt napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., A honlap tárhely szolgáltatójával a szolgáltatási szerződés megkötése Előadó: 2., ELMŰ Nyrt villamosenergia szolgáltató szerződésének meghosszabbítása Előadó: 1

2 3., A Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola csatlakozása a jelenleg ideiglenes nevű Weiss Manfréd Dél-Pesti Területi integrált Szakképző Központ Nonprofit Gazdasági Társuláshoz. Előadó: 4., Kiskunlacháza-Áporka Óvoda Társulás intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírásának előterjesztése Előadó: polgármester Nemes Nagy Anita Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke 5., Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése építési beruházás tenderezésre is alkalmas kiviteli dokumentációjának elkésztőjének kiválasztása a beérkezett ajánlattevők közül Előadó: Foki Vilmos Bírálóbizottság elnöke 6., Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése pályázati önrész biztosításához hitel felvételére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjéről döntéshozatal Előadó: Foki Vilmos Bírálóbizottság elnöke 7., dr. Galambos Eszter képviselői indítványának előterjesztése Előadó: dr. Galambos Eszter 1. napirend A tegnapi nap folyamán az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság együttes ülés keretében foglalkozott a honlap kérdésével, megfogalmazták határozat javaslatukat. Megkérem elnökurat, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. A honlap készítői indítványozták, hogy váltsunk szolgáltatót, ezek technikai kérdések, éves szinten ez kb. 2o-3o e. Ft kiadást jelent, ezért felhatalmazzuk a Polgármester urat, hogy az ezzel kapcsolatosan felmerült kérdéseket saját hatáskörében oldja meg. Felhatalmazzuk a Polgármester urat, hogy a honlap-tárhely szolgáltatójával a szerződést kösse meg, az esetleges változtatások elfogadására saját hatáskörben járjon el. Nemes Nagy Anita Bizottságunk is elfogadásra ajánlotta a határozat javaslatot. Ha nincs kérdés, akkor kérem, hogy aki a jegyzőkönyvben szereplő határozat javaslatot elfogadja kézfelemeléssel, jelezni szíveskedjen. 8 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 34/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József polgármester urat, a honlap tárhely szolgáltatójával a szolgáltatási szerződés megkötésére, és az esetleges változások elfogadására saját hatáskörben eljárjon. Határidő:2008. február 15. Felelős: polgármester 2

3 2. napirend dr. Vancsura Tamás képviselő megérkezett, a képviselői létszám 9 fő Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az ELMŰ szerződéssel kapcsolatos döntéshozatal javaslatát terjessze elő. Átalakulóban van a villamosenergia szolgáltatás, a piaci nyitás már elkezdődött, ha a múlt évben tudtunk volna közbeszerzési eljárást kiírni arra vonatkozóan, hogy egy villamosenergia szállítót találjunk, akkor most már a szabadpiacról vásárolhatnánk villamos-energiát. Igy maradunk a réginél, az ELMŰ megküldte ezzel kapcsolatos ajánlatát. Javaslatunk azt tartalmazza, hogy ebben az évben a régi szolgáltatónál maradjunk, de az idei év során írjuk ki a közbeszerzési eljárást arra, hogy 2oo9. január 1-től találjuk meg azt a szabadpiaci áramszállítót, aki a legkedvezőbb tarifákkal tud nekünk villamos-energiát szállítani. Határozat javaslatunkat jegyzőkönyvünk tartalmazza. Soós Zsoltné osztályvezető Azért kérjük, hogy a javaslatban magadott határidő módosítva legyen, a megindításának határideje 2oo8. október 31, mert a szolgáltatók következő évi árajánlatot leghamarabb október hónapban fognak tudni adni. Az intézmények kapacitásigényét fel kell mérni. Dr. Répás József Ennek felmérése megtörtént. Limbek Tamás Létezhetett volna, olyan közbeszerzési eljárás mely szerint olcsóbban vehettünk volna villamos-energiát? Konkrét megfogalmazást szeretnék tudni árban. Lehet ezt tudni? Igazság szerint a szolgáltatói verseny sem alakult ki. A múlt év utolsó negyedévében már ajánlatokkal kellett volna bombázniuk az önkormányzatot a potenciális szállítóknak, de nem tudok róla, hogy ez megtörtént. A szükséges előkészítő munkálatok elkezdődtek, magának a tényleges közbeszerzési eljárásnak az elkezdése pedig 2oo8. október 31-ig el kell, hogy kezdődjön, amikor már a szolgáltatók ténylegesen tudnak árajánlatokat megfogalmazni. Ha nincs hozzászólás, akkor kérem, hogy aki az elhangzott módosítással elfogadja a határozat javaslatot kézfelemeléssel, elezni szíveskedjen. 9 fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 35/2008.(I.29.) határozat 3

4 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy december 31-ig meghosszabbítja az Elmű Nyrt villamosenergia szolgáltató szerződést, annak aláírásával polgármester urat meghatalmazza. A évi energiaszolgáltató kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatását kéri a Hivataltól. Határidő: a szerződés aláírására január 31. közbeszerzés megindítására: október 31. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 3. napirend Köszöntöm Igazgató urat a Szakközép Iskola részéről. Tegnap a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási Bizottság igen mélyrehatóan tárgyalta a TISZK kérdését, kialakították álláspontjukat, megkérem mindkét bizottság elnökét, hogy ismertessék a bizottságok döntését. Nemes Nagy Anita A két bizottságot az intézmény vezetőségén kívül Vass Gabriella tájékoztatta, aki a csatlakozás előkészítésében részt vesz. A másik előterjesztéshez képest szinte minden kérdésünkre választ kaptunk pro és kontra. Szakmailag egyhangún támogattuk a csatlakozást. Egyhangúan támogattuk a csatlakozást, ez egy lazább szerveződés, mint a dabasi ajánlat volt, túlságosan szigorú szabályokkal. Ez a szerveződés földrajzilag is közelebb esik Kiskunlacházához, a közlekedés is jobb, a csepeli szakmakultúra képviseltetve van, ez egy nonprofit gazdasági társasági formáció, pénzügyileg is kedvezőbb helyzetbe pozícióba tud jutni az iskola, a fejlesztési pénzekből az iskolának bővebben juthat, a szakképzési támogatások pénzösszegét így nem veszítjük el, ha létszámarányosan lenne elosztva a támogatás akkor a mi iskolánknak jelenleg 7 millió Ft körüli összeg jutna. Érdemes ebben az irányban elmozdulni és belépni a társaságba, más környékbeli szerveződésről nem is tudunk. Határozat javaslatunkat jegyzőkönyvünk tartalmazza. Közben Foki Vilmos képviselő megérkezett, a képviselői létszám 1o fő dr. Vancsura Tamás Kérdezzük meg az Igazgató Urat, hogy ezzel mit nyer a község, mit nyer az intézmény? Majoros Zoltán igazgató A hátránya a csatlakozásnak: ha Térségi Integrált Szakképző Központba szerveződnek az oktatási intézmények akkor a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által meghatározott szakma létszámot kell tartani. Lehet olyan, hogy amiben ma nagyobb számban képezünk tanulókat, azt fogják mondani, hogy mivel az elhelyezkedésük nem biztosított csak meghatározzák az adott szakmában képezhető létszámot- ez esetleg egy korlátot jelent. Előnye a társulásnak, hogy ezen az úton lehet csak a szakképzési pénzekhez hozzájutni. Aki nem lép be, ettől a pénztől elesik. További pályázati lehetőségek is csak így adódnak. Ez olyan szerveződés, melyben a Kiskunlacházi Szakközép Iskola létszámát tekintve a legnagyobb, ebből adódóan a súlya egészen más, mint Dabas által vezérelt szerveződésben. Az iskola érdekeit ebben a formában jól tudjuk érvényesíteni, abban bízom, hogy a már meglévő gyakorlati műhelyek mellett itt helyben is lehetőség lesz a TISZK-ben megnyert 4

5 pénzekből olyan gyakorlóképző helyek létrehozására, amivel itt helyben tudunk tanulókat gyakorlati képzésben részesíteni. dr. Fábián Miklós Tegnap nagyon széles körben informálódhattunk a csatlakozás előnyeiről és a hátrányairól és mindenképpen azt látom, hogy ebből sokkal korrektabb módon lehet kilépni ha valami nem úgy jön össze, ahogy szeretnénk. Ami még tetszetős volt, hogy legnagyobb létszámmal mi szerepelünk benne. Támogatom a csatlakozást. Ha nincs több kérdés, kérem, hogy aki a határozat javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 36/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a jelenleg ideiglenes nevű Weiss Manfréd Dél-Pesti Területi integrált Szakképző Központ Nonprofit Gazdasági Társuláshoz. Felhatalmazza polgármester urat, hogy a társasági szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokon képviselje az Önkormányzatot és a végleges szerződés tervezetet szakbizottsági véleményezések után, nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra. Határidő: február 7. Felelős: polgármester 4. napirend A napirendet érintően átadom a szót az Oktatási Bizottság elnökének. Jelzem addig nem lehet meghirdetni, amíg Áporka Képviselő-testülete nem döntött, hiszen társulás miatt ez így törvényes. Nemes Nagy Anita Ismételten ki kell írnunk az óvodai társulás intézményvezetői állására a pályázatot. Július 31- el lejár a mostani vezető kinevezése, bizottságunk elkezdte ennek előkészítését, Jegyzőasszony megfogalmazta a törvényeknek megfelelően a pályázati felhívást. Ezt az áporkai testületnek is véleményeznie kell, amit hátráltat az áporkai testület jelenlegi helyzete. Kocsis Mihály Az anyag áttanulmányozása után jutott eszembe, hogy haladva a korral, nem lenne-e ésszerű esetleg olyanfeltételt is szabni, hogy az intézményvezető idegen nyelvet beszéljen és legyen legalább középfokú vizsgája.mondjuk angolból vagy németből vagy oroszból. Korábban az intézménynek volt egy programja, amelyben arról gondolkodtak, hogy az óvodában az idegennyelv oktatást valamilyen szinten bevezetnék. Ma már a vezetői pályázatok kiírásánál az egyik feltétel nem mondom, hogy elengedhetetlen hogy legalább egy idegen nyelven beszéljen. Előnyt jelenthetne ez feltétel. Akkor jelöljük meg mely nyelvismeret jelent előnyt, kérem, hogy tegyen javaslatot erre vonatkozóan. 5

6 Kocsis Mihály Egy idegen nyelv ismerete, illetve középfokú nyelvvizsgával való rendelkezés. Azt is említettem, hogy angol, német vagy akár orosz is, hiszen ismét ez a jövő. Akkor kiegészítésként kerüljön bele az angol, német nyelv (egyéb az EU-ban hivatalosan használt nyelv) ismerete. dr. Galambos Eszter A pályázati feltételek címszónál a Gyejó vezetőnél mindig felmerül, hogy különböző igazgatás szervezői és hasonló végzettségre van szüksége az intézményvezetőnek, jelen esetben ez miért nincs benne? Soós Zsoltné A Gyejó intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatra illetve egy óvoda vagy iskola vezetői álláshelyére kiírt pályázatra más jogszabály vonatkozik. Az ide vonatkozó jogszabály az előterjesztésben látható feltételeket írja elő. Foki Vilmos A feltételekben szerepel a pedagógus szakvizsga általában ez közoktatás vezetői szakvizsgát jelent, ami 2o1o-től kötelező. Aki ezt elvégzi egy vezetői képesítést nyer. Lehet, hogy úgy lenne egészen szakszerű, hogy vezetői közoktatás vezetői szakképzést végzett. Kérem, hogy aki Kocsis Mihály képviselő úr módosító javaslatával egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 37/2008. (I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kocsis Mihály képviselő úr javaslatát, mely szerint a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás vezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatban jelenjen meg, hogy az angol, német (egyéb az EUban hivatalosan használt ) nyelv ismerete előnyt jelent. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kérem, hogy aki egységes szerkezetben elfogadja a pályázati felhívás szövegét, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 38/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetben elfogadja Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás vezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívást, felkéri a Hivatalt, hogy a mellékelt pályázati felhívást tegye meg. 6

7 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 5. napirend A Munkácsy úti Iskola kiviteli tervének elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása következik. Átadom a szót a Bírálóbizottság elnökének Foki Vilmos Elvégeztük a közbeszerzési eljárást, kettő jelentkező volt, az egyik hiányos pályázatot adott be, ezen kívül amelyik előnyt élvezett, az a pályázat jobbnak is bizonyult mind árban, mind teljesítési határidőben. Az értékelés alapján elfogadásra ajánljuk a határozat javaslatot. Ha nincs kérdés, kérem, hogy aki a határozat javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt 39/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiskunlacházi Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése c. KMOP azonosító sz. pályázat alapján építendő sportcsarnok kiviteli tervei elkészítőjének kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként a Bírálóbizottság javaslata alapján az EKHO Építész Műterem Kft.-t (1118 Budapest, Zólyomi út 18/b.) hirdeti ki. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a nyertes EKHO Építész Műterem Kft-vel kötendő tervezési szerződés aláírására. Határidő: február 1. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 6. napirend A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményének ismertetése és döntéshozatal következik. Foki Vilmos A végleges értékelés a mai napon történt meg, megkérem képviselő urat, hogy erről tájékoztasson minket. Elolvastuk az elkészült dokumentumokat és a benyújtott pályázatot, az értékelés során támaszkodott a közbeszerzési tanácsadók által leírtakra. Egy pályázat érkezett be, ez az OTP Bank Rt volt. Az OTP ajánlata nem tekinthető rossznak, megállapítottuk, hogy az elkészített 7

8 iratok törvényesek voltak, a közbeszerzés rendben lefolyt, javasolni lehet a testületnek azt, hogy fogadjuk el az OTP bank Rt javaslat tételét, bízzuk meg a Polgármester urat nyilatkozat kiadására, hogy a közbeszerzést elvégző cég az eredményhirdetést bonyolítsa le. A jelzálog biztosítékoknál az OTP tisztában van az önkormányzat minden vagyontárgyával ezért minden gondolkodás nélkül be tudta írni, hogy mely helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok legyenek a hitelfelvétel biztosítékai. Egy olyan ingatlan van, amire azt mondom, hogy ki kellene cserélni ez egy repülőtéri ingatlan, mert ha a repülőtéren fejleszteni akarunk, ipari parkot szeretnénk létrehozni érdeklődők is vannak akkor egy jelzálog ezt akadályozhatja. Célszerűbb lenne ezért egy másik ingatlant keresni erre a célra. dr. Galambos Eszter Nem tudom, hogy jól látom-e a helyzetet. Kiválasztjuk az OTP-t, mivel csak ő jelentkezett az ajánlattételi felhívásra, tőle kívánjuk felvenni a 165 millió Ft-ot. Ezek után a kiküldött anyagban miért szerepel még egy ajánlattételi felhívás, ahol van egy ajánlattételi határidő, ami 2oo8. február 28. Nem értem, hogy akkor miért került bele, kétfordulós eljárásról van-e szó? dr. Csitkei Mária Az egyetlen eljárási forma, amivel ilyen gyorsan meg tudtuk szerezni a hitelt az ez volt, ez egy gyorsított meghívásos eljárás. Ez kétszakaszos eljárás, indul egy részvételi szakasszal, melynek az ajánlattételi határideje 1o nap, ez alatt megvizsgáljuk a jelentkező alkalmasságát, utána, aki alkalmas csak annak küldünk ajánlattételi felhívást, ez az úgynevezett második szakasz. A február 28. elírás, a helyes dátum január 28. Limbek Tamás Eléggé húzódik az eljárás, hogy lesz ebből egy éven belül tornaterem? Lesz belőle tornaterem, február 11-én lesz megkötve a szerződés, a tényleges felépítése 2oo9. február-márciusi átadással van tervezve. A tavaszi kezdésre meglesz a kivitelező is. Az önkormányzat részéről a lehető leggyorsabb határidőket tartottuk be, december közepén kaptuk meg azt az értesítést, ami hivatalossá tette, hogy nyertünk a pályázaton és akkor tudtuk elindítani az egész projekt előkészítését. Kocsis Mihály A pályázat aláírását megelőzően egy csomó okiratot össze kell gyűjteni - olvashattuk egy előzőleg megkapott anyagban. Hol tart ez a dolog, a pályázati szerződés aláírása mikorra van kitűzve, mennyire van párhuzamosan egyéb döntésekkel? A támogatási szerződés aláírása február 11-én fog megtörténni, addig rendelkeznünk kell magával a hitelszerződéssel is, ezért vannak ezek a szűkös határidők. Az egyéb jellegű kiegészítő nyilatkozatok és nyomtatványok folyamatosan csatolva és továbbítva vannak. Ami kell határidőben adjuk, csúszás jelen pillanatban nincsen. A projektmenedzser Főépítész asszony, aki a Pénzügyi vezetővel együtt fogja össze ezt az előkészítő folyamatot. Ha nincs több kérdés, ennél a szavazásnál, mivel a kérdés az önkormányzat vagyonát érinti, név szerinti szavazás szükséges a megszokott módon. Kocsis Mihály Miben érinti az önkormányzati vagyont és mi lesz a repülőtéri ingatlan jelzálogosításával? 8

9 Jelzáloggal terheled az önkormányzat ingatlanát, a hitelszerződésről a Képviselő-testület a jövő héten ismételten dönteni fog - aláírás előtt látni fogja, abban lesz benne pontosan, melyik hrsz-ú ingatlan jelzálogterhelt. Az OTP-nek értékbecslő kell ahhoz, hogy melyik ingatlant szeretnénk helyette felkínálni, e miatt elképzelhető, hogy kicsúsznánk az időből és nem lenne aláírt hitelszerződésünk, melynek következtében nem tudjuk aláírni a szerződést elesünk a pályázati pénztől. Természetesen felvesszük a kapcsolatot az OTP-vel, hogy ebben egy rugalmas együttműködés legyen, hiszen egyetlen épületet jelent a repülőtéren. Soós Zsoltné figyelmezteti a Képviselő-testületet, hogy a döntéshez minősített többség kell, osztályvezető sorban mondja a neveket, a lehetséges válaszokat igen, nem, tartózkodom megismétli és a név mellé írja, majd a jelenléti ívet aláírásra körbeadja. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. a szavazás a következő eredményt hozta: 1o fő igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 40/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Fogyatékkal Élők Térségi Esélye a kiskunlacházi Munkácsy úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése építési beruházás projekthez kapcsolódóan 165 millió Ft összegű Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházási hitel közbeszerzési eljárás nyerteseként a Bírálóbizottság javaslata alapján az OTP Bank Nyrt.-t (1051 Budapest, Báthory u. 9. hirdeti ki. Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot a nyertessel kötendő kölcsönszerződés-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: február 6. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző 7. napirend Átadom a szót az önálló képviselői indítvány előterjesztőjének dr. Galambos Eszternek dr. Galambos Eszter Határozati javaslatomat az írásos előterjesztés tartalmazza. Szeretném megkérni a Hivatalt, hogy elfogadása esetén, postai úton továbbítsa azt az előterjesztésben szereplő országgyűlési képviselőknek. dr. Vancsura Tamás Az egészségügyben dolgozó kollégák messzemenően tiltakoznak az egészségügyet érintő változások ellen, nem látjuk a jövőt, rengeteg a probléma, más országokban sem működött a több biztosítós rendszer. Az indítványt támogatom és elfogadásra javaslom, hiszen minden nap érezzük ennek a súlyát. Ha nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a határozat javaslatot kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. 9

10 8 fő igen szavazat, 2 fő tartózkodás, ellenszavazat nem volt 41/2008.(I.29.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete nem ért egyet az egészségbiztosítási rendszer üzleti alapokra történő helyezésével, ezért a Kiskunlacházán élő polgárok érdekében kéri a Pest megye 13. választókerületében élő két országgyűlési képviselőt - Végh Tibor és Pánczél Károly Urakat -, hogy Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről szóló törvényjavaslatra szavazzanak nemmel a Magyar Köztársaság Országgyűlésének február 11-i ülésén. Határidő: január 31. Felelős: polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző Mindenkinek köszönöm a részvételt, a testületi ülést bezárom. A testületi ülés vége: 19. o7. h. kmf. polgármester Soós Zsoltné oszt.vez. a körjegyző helyettese képviselő Kocsis Mihály képviselő 10

11 11

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 1o. 19 órai kezdettel Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. április 1-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. április 1-i üléséről Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Dr. Sződi Károly közbeszerzési referens Majoros Zoltán igazgató Horváth György igazgató h. Az ülés kezdete: 19.1o.h. Jegyzőkönyv

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. július 31-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. július 31-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo9. július 31-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Kezdete: 19.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint dr. Sződi Károly osztályvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. május 12-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. május 12-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. május 12-i rendkívüli üléséről Időpontja: 2o1o. május 12. 19.1o órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: 1/2009.(I.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben