Dr. Mezei Péter, PhD, egyetemi docens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Mezei Péter, PhD, egyetemi docens"

Átírás

1 Dr. Mezei Péter, PhD, egyetemi docens Opponensi véleménye dr. Kőhidi Ákos A polgári jogi felelősség digitális határai Európában A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogsértések felelősségtani vonatkozásai című doktori értekezésének elbírálásához Dr. Kőhidi Ákos doktori értekezésének témáját egy rendkívül időszerű, ugyanakkor akut probléma, a P2P fájlcserélés körüli jogi bizonytalanságok egyik központi eleme, a felhasználásokhoz kapcsolódó felelősségtani kérdések elemzése adja. Általánosságban elmondható, hogy a jelenség globális voltából, ugyanakkor a szerzői és magánjogi szabályok territoriális jellegéből következik, hogy a kérdéskörre adható jogi, társadalmi, gazdasági (és a többi) válaszok országonként eltérnek (általános, világra szóló megoldás nehezen képzelhető el), illetve a jelenség tudományos igényességű vizsgálata is annyi nézőpontot ismer, ahányan a témával foglalkoznak. Tizenharmadik éve, hogy felszínre tört a szerzői jog mindennapjait közvetlenül érintő s veszélyeztető P2P fájlcserélés, a témakör mégis kifogyhatatlan forrása a tudományos vizsgálatoknak. Köszönhető ez többek között a folyamatosan fejlődő technológiának, a fogyasztói attitűdök változásainak, valamint a mindezekre reagálni igyekvő jogalkotói és jogalkalmazói akaratnak. A témakör tudományos igényességű feltárását szerencsére hazánkban is egyre többen végzik. A mai napon engem ért az a megtiszteltetés, hogy másodmagamban bírálóként mondjak véleményt a fájlcseréléssel kapcsolatos kutatások egy eddig meglepő módon háttérbe szorult szegmensét vizsgáló értekezésről. Kőhidi Ákos dolgozatának ugyanis legjelentősebb erénye, hogy a klasszikus magánjogi dogmatika irányából közelítve igyekszik elméleti és egyben gyakorlati jelentőségű válaszokat találni a fájlcseréléssel kapcsolatos felelősség kérdésének elemeire és egészére egyaránt. A doktorjelölt számára a kézirat megírásának egyik motivációjaként az szolgált, hogy arról döntsön, fájlcserélés esetén melyik út a helyes: felelőssé tenni és elrettenteni, vagy kialakítani a felelős gondolkodást? 1 Én magam melyet a témakörrel összefüggő könyvemben is igyekeztem hangsúlyozni az utóbbi mellett teszem le a voksom, ugyanakkor ennek kialakításához elengedhetetlen a jogi környezet hiteles bemutatása és megértetése. A doktorjelölt úgy érzem sikerrel járt e feladattal. Ennek fényében előre bocsátom opponensi véleményem legfontosabb részét, mely szerint a doktorjelölt értekezését PhD minősítésre alkalmasnak tartom és javaslom, hogy a bíráló bizottság a doktori tanácsnak indítványozza a doktori fokozat odaítélését. A dolgozatot elemző megállapításaim sorban a következők lesznek: 1) szerzői jogi, illetve a fájlcserélés témakörének egészével kapcsolatos vonatkozások; 2) terminológiai kérdések; 3) tartalmi észrevételek; 4) lábjegyzetelés, forrásmegjelölés, irodalomjegyzék, formázás és nyelvtan; 5) tagolás. 1) Szerzői jogi, illetve a fájlcserélés témakörének egészével kapcsolatos megállapítások A szerző a dolgozat elkészítésével bizonyította, hogy a fájlcserélés és a felelősségtan kérdéskörében egyaránt elmélyült ismeretekkel rendelkezik. A fájlcserélés témaköre komplex elemzést és vizsgálatot érdemel. A kérdéskört a technológiai vonatkozások feltárásán túl a kutatók több tudományterület hagyományosan a jog, a közgazdaságtan és a szociológia eszközeivel is vizsgálták már. Mindez teljességgel érthető, hiszen a fájlcserélés egy globális, ugyanakkor területenként változó, egyedileg megítélhető és megítélendő jelenség. 1 Kőhidi Ákos: A polgári jogi felelősség digitális határai Európában - A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogsértések felelősségtani vonatkozásai, p. 5. (A továbbiakban: Kézirat.) 1

2 Hogy egy példát hozzunk: a felhasználók fájlcserélés iránti fogékonyságát országonként jelentősen eltérő motivációk befolyásolhatják. A P2P fájlcserélés hajnalán a fiatal amerikai egyetemistákat a tartalmaknak a gyors egyetemi hálózatokról történő beszerzése motiválta leginkább, ugyanakkor különösen az elmúlt években vált láthatóvá, hogy a gyakran jelentős kártérítési összegek sokakat rémisztettek el az ilyen programok használatától. Svédországban, ahol az internet-penetráció magas és a társadalom fiatal rétege alapvetően liberális, az internet szabadságába vetett hit és az ezt korlátozni akarók elleni küzdelem motiválja a fájlcserélők jelentős részét (a kalózmozgalom svédországi megszületése is ennek tudható be). Japánban a fájlcserélés mértéke lényegesen alacsonyabb, mint más országokban, mivel az emberek elkötelezettek a legális felhasználás mellett, még akkor is, ha az itunes az Egyesült Államokhoz képest több mint háromszoros áron értékesíti a tartalmakat Japánban. Mindehhez képest Magyarország gazdasági állapota nem épp rózsás, a legális tartalomfogyasztás költségei magasak, az adózás és bármely más módon történő díjfizetés iránti fogékonyság történelmi okokból alacsony, nem is beszélve fiatal demokráciánk polgárainak szabadság iránti vágyáról. Kőhidi Ákos dolgozatának fontos erénye, hogy megfelelt azoknak az elvárásoknak, amelyet a szegedi Összehasonlító Jogi Intézet, melynek magam is munkatársa vagyok, hagyományosan elvár egy doktori értekezéstől (és szakdolgozattól és évfolyamdolgozattól), nevezetesen, hogy összehasonlításra alkalmas jogrendszereket vessen össze. Ebből a szempontból a szerző által alkalmazott szűkítés, miszerint a magyar mellett csak a német és az angol joggal kíván foglalkozni, helytálló lehet. Különösen annak fényében, hogy az értekezés alapvetően a felelősségtan irányából, semmint általában véve közelít a fájlcserélés felé. S bár a doktorjelölt több olyan kérdésre is kitért az Egyesült Államok jogrendszere vonatkozásában, melyek a fájlcserélés vonatkozásában relevanciával bírnak [a magánszemélyekkel és a közrehatókkal szembeni mintaértékű perek; a Digital Millennium Copyright Act és a közvetítő szolgáltatók felelősségkorlátozási rendszere; alternatív megoldások ( six strikes agreement )] az USA felelősségtani rendszerének a szisztematikus elemzése a dolgozat továbbfejlesztése érdekében indokoltnak tűnik. Az opponens dolga talán akkor a legkönnyebb, ha a doktorjelölt az opponens műhelyvita során tett észrevételeit 2 a végleges kéziratba beledolgozta. Ilyenkor ugyanis szinte nincs miről beszélni. Így üdvözlendőnek tartom, hogy a szerző végiggondolta és implementálta korábbi észrevételeim közül a szerzői művek regisztrációjával kapcsolatos kérdéskört; valamint az elektronikus kereskedelmi irányelvben a tárhely-szolgáltatók vonatkozásában releváns felelősségkorlátozási rendelkezésekkel kapcsolatos meglátásokat. Ezzel együtt továbbra is felfedezhetők a szövegben olyan gondolatok, melyek újbóli átgondolására teszek javaslatot. Ilyen az a műhelyvita során már felelevenített mondat, miszerint a Grokster ügyben tovább tágították a másodlagos felelősség megalapozásához vezető cselekmények körét, tulajdonképpen a felbátorításra is kiterjesztve azt. 3 Meglátásom szerint a Grokster ügy kapcsán a felelősség kitágítása helyett a járulékos felelősség ( contributory liability ) részelemeinek értékeléséről beszélhetünk. A járulékos felelősség egyesült államokbeli szabálya szerint a felelősség megállapításának a feltétele, hogy az érintett személy/szervezet tudjon a jogsértésről, 4 illetve más jogsértő cselekményét elősegítse, okozza vagy lényegesen hozzájáruljon ahhoz. 5 Ellentétben a Napster ítélettel, mely általánosságban beszélt járulékos felelősségről, az Egyesült Államok 2 Opponensi vélemény dr. Kőhidi Ákos A polgári jogi felelősség digitális határai Európában A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogsértések felelősségtani vonatkozásai című doktori értekezéséről. Lásd: 3 Kézirat, p Tud róla, vagy oka lenne tudnia róla. Lásd: Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp (1995), p Ha valaki a jogsértő cselekmény tudatában más jogsértő cselekményét elősegíti, okozza vagy lényegesen hozzájárul ahhoz, járulékos felelősség terhelheti. Lásd: Fonovisa, Inc., v. Cherry Auction, Inc., et al., 76 F.3d 259 (1996), p

3 Szövetségi Legfelsőbb Bírósága elegendőnek ítélte az elősegítés ( inducement ) bizonyítását ahhoz, hogy a járulékos felelősség egészében megállapítható legyen. Vagyis a Supreme Court nem tágította tovább a már meglévő felelősségi szabályokat, hanem annak egy részelemét is elegendőnek ítélte a felelősség megállapításához. Minderről végső soron a szerző maga is említést tett, hozzátéve, hogy elképzelhető lenne, hogy az inducement liablility-t a jövőben addig tágítják, ameddig a BitTorrentre is alkalmazható lesz. 6 Feltéve, hogy itt a protokollról, s nem a BitTorrent Inc. cégről beszélünk, a megállapítás valójában múlt időbe tehető, hiszen az isohunt ügyben pontosan erre került sor. 7 Amennyiben a cégről beszélnénk, egyet kell értenem a jelölttel abban, hogy az ún. staple article of commerce teszt megfelelő védelmet biztosítana a kaliforniai vállalkozásnak. Végül még egy megjegyzés: a fokozatos válasz brit modelljét bevezető Digital Economy Act elemzése továbbra is a 8.2. alfejezetben ( Közjogi felelősségi alternatíva ) került elhelyezésre. Ugyanakkor e modell nem tisztán közjogi megoldást kínál a fájlcserélésre. A jelölt maga is helyesen jelzi, hogy a notórius fájlcserélőkről készített feketelista alapján (mely csak az azonosított IP-címeket tartalmazza) a szerzői jogosultak bíróságon kezdeményezhetnek polgári eljárást a személyes adatok kiadása, majd az azonosított felhasználóval szemben kártérítési kötelezettség megállapítása érdekében. Ez a modell tehát tisztán közjogi modell helyett vegyes alternatívának tekinthető. 2) Terminológiai kérdések A dolgozat terminológiai eszköztára széles, a magyar mellett latin, angol és német kifejezések is mind feltűnnek a szövegben. Ezek néhány apró kivételtől eltekintve mind helytállóan kerültek felhasználásra, sőt az sem biztos, hogy az általam kritizált szavak esetén velem kellene egyetérteni. Előopponenciámban jeleztem, hogy az internet service provider kifejezésre adott internetszolgáltató fordítás helyett szerencsésebb volna az internet-hozzáférés szolgáltató kifejezést használni, tekintettel az ISP-knek a fájlcsere viszonylatában betöltött szerepére. Ennek javítása azonban elmaradt. Ugyancsak megfigyelhető, hogy a szerző továbbra is párhuzamosan használja a forgalmi kötelezettség és a veszély elleni (általános) védekezési kötelezettség szavakat a Verkehrspflichten kifejezés magyar megfelelőjeként. Ugyanakkor javításra kerültek az olyan apró pontatlanságok, mint a hanglemez- és filmipari érdekképviseleti és lobbi szervezetek (RIAA, MPAA) közös jogkezelőkénti minősítése. Az európai uniós irányelvek preambulum bekezdéseit korábban bevezető rendelkezésként jelölő szerző három kivételtől eltekintve 8 az e vonatkozásban javasolt javítást is megejtette. A szerző ugyancsak egységesítette a német és osztrák bíróságok megjelölésére használt rövidítéseket, s a korábban felfedezni vélt fordítási pontatlanságokat is korrigálta. 3) Tartalmi észrevételek A dolgozat 6-7. oldalán maga sorolja fel a doktorjelölt az általa vizsgálni kívánt részkérdéseket. A szerzőt a műhelyvita során kritika érte amiatt, hogy ezekre nem egységes helyen, illetve nem az eredetileg jelölt sorrendben adott választ. Korábban hangsúlyoztam, hogy ha elszórtan is, de minden kérdésfeltevésre választ kaphatott az olvasó a dolgozatból. Úgy gondolom, hogy a végső kéziratban az eredeti aggályok még inkább orvoslásra kerültek, a szerző válaszai a VII. és IX. fejezetekben kellően átlátható módon kerültek összegyűjtésre. Korábban nehezményeztem, hogy miközben a 6 Kézirat, p Columbia Pictures Industries, Inc., et al., v. Gary Fung, et al., 96 U.S.P.Q.2d 1620 (2009). 8 Kézirat, 466. és 600. lábjegyzet, valamint 186. oldal. 3

4 szerző a 2.4. alfejezetben a fogyasztók és a szerzők érdekeiről általánosságban beszél, addig a hivatkozások többsége magyar szerzőkre utal. A doktorjelölt helyeslendő módon hét külföldi forrást dolgozott bele a kérdéses részbe. Úgy érzem, hogy az értekezést egyes helyeken további kifejtésekkel lehetne bővíteni. Az alternatív megoldásokat taglaló VIII. fejezet első része a fájlcserélésre adható magánjogi alternatívákra fókuszál, különösen a méltányos jogdíj ellenében történő fájlcsere legalizálás lehetőségére. 9 A doktorjelölt néhány mérvadó külföldi szerzői jogász (pl. Fisher, Netanel, Mazziotti, Peukert) véleményének bemutatását követően reális alternatívának tartja ezt a lehetőséget, felvetve ugyanakkor, hogy megvalósítása az uniós joganyag módosítását feltételezné, különösen a három lépcsős teszttel való összhang megtalálása folytán. E ponton a doktorjelöltnek tovább kellene vinni gondolatmenetét, a három lépcsős teszt ugyanis nem csak uniós, hanem nemzetközi szerzői jogi dokumentumokban is megjelenik (BUE, WCT, WPPT, TRIPS), vagyis a jogdíj ellenében történő legalizálás megvalósíthatóságának vizsgálata túllép az Európai Uniós joganyag keretein. A doktorjelölt üdvözlendő módon az eredeti kézirat záró gondolatai közül kiemelte, s az érdemi értekezés keretében tett említést az adatmennyiség alapú korlátozásról. A szerző szavai szerint: lehetséges továbbá az adatmennyiség alapú korlátozás (volume capping), amely értelemszerűen csak tartalomazonosítással és szűréssel együtt vezetne elfogadható eredményre. Kétségtelen tény, hogy a szolgáltatóknak lehetősége van egyes, a nemzeti és közösségi szabályokkal összhangban álló korlátozásokat bevezetni, azonban ilyenekre egyelőre nem kötelesek, piaci érdekeikkel pedig ezek kifejezetten szembe mennek. 10 Releváns kérdés ugyanakkor, s erre érdemes volna egy rövid részt szentelni a jövőben, hogy az elektronikus kereskedelmi szabályozás, különösen a felelősségkorlátozás intézményének tükrében milyen következménnyel járna, ha az internethozzáférés szolgáltatók aktívan ellenőriznék az adatforgalmat mélyreható csomag-ellenőrzés ( deep packet inspection ) révén. Példálózó jelleggel jelölnék meg néhány további olyan gondolatot, amellyel nem vagy nem teljességében tudok egyetérteni. Ilyen az alábbi mondat: a web2.0 megjelenése magával hozta a kutatásaim egyik központi elemét jelentő P2P (peer to peer) hálózatokat. 11 A peer-to-peer alapú tartalom-megosztás, ha nem is a Napster által elsőként megvalósított formában, de már 1999 előtt ismert technológia volt, és alapvetően nem a webkettes forradalom megjelenéséhez köthető. A fájlcserélés technológiai vonatkozásaival kapcsolatban a szerző az alábbi kijelentést teszi: a Napster a centralizált és a decentralizált rendszerek között helyezkedik el. 12 Saját kutatásaim alapján e meglátást tévesnek tartom, hagyományosan ugyanis a Napstert szokás centralizált modellnek jelölni az általa központilag fenntartott szerverek miatt. A tartalmi észrevételek zárógondolataként ugyanakkor jelezném, hogy a dolgozat számtalan olyan alfejezettel, sőt legalább két olyan fejezettel rendelkezik, amelynek tárgyalása egyedülálló és újszerű hazánkban. A fájlcserélés közvetlenül felelősségtani megközelítésére ilyen terjedelemben hazánkból nem hozható példa. A legfontosabb kapcsolódó fogalmaknak, nemzetközi dokumentumoknak (PETL, ACTA) a bevezetőben meghatározott célok szerinti összevetése a fájlcserélés teremtette társadalmi és jogi környezettel feltétlenül figyelemre méltó, ebből is következően egyértelműen új, önálló kutatási eredményt keletkeztet a magyar jogirodalomban. 4) Lábjegyzetelés, forrásmegjelölés, irodalomjegyzék, formázás és nyelvtan Az opponensek általában akkor képesek legcsúnyább arcukat mutatni, ha a dolgozat formai elemeiben igyekeznek formai hibákat találni. Mint minden dolgozat, a doktorjelölt kézirata is 9 Kézirat, p Kézirat, p Kézirat, p Kézirat, p

5 tartalmaz ilyeneket, ezek tételes megjelölését viszont szükségtelennek érzem. Sőt, az előopponencia keretében észrevételezett hibák egy jelentős része javításra került. Alig néhány esetben fordul elő az egymást követően idézett források megismétlése, 13 avagy lábjegyzetbe illő gondolatok törzsszövegben, esetenként zárójelben történő elhelyezése. Egyebekben a kézirat magas szinten felel meg a formalitásokkal szemben támasztott elvárásoknak. A dolgozat irodalomjegyzéke széles, valamennyi vizsgált jogrendszer vonatkozásában releváns forrásokat tartalmaz, és valamennyi alkalmazott nyelvterületről hoz könyveket, folyóiratcikkeket és bírósági esetjogot. Továbbra is fenntartom azonban azon észrevételemet, miszerint további források feldolgozása tűnik indokoltnak például a fájlcserélés társadalmi volumenét vizsgáló 2.3. alfejezet vonatkozásában. Ezzel összefüggésben ugyanis óriási mennyiségben áll az érdeklődők rendelkezésére az irodalom, ráadásul olyanok is, amelyek a hanglemezipar nemzetközi ernyőszervezete, az IFPI véleményével ellentétes következtetésekre jutnak. 14 Az értekezés szinte elejétől végéig logikus formázást mutat, az idegen kifejezések és a nevek kiemelése következetes. Ez alól egyedül a fejezeti tagolás formázása jelent kivételt. A tartalomjegyzékben és a törzsszövegben használt formázási kellékek ugyanis eltérnek. Az alaposság a nyelvtan kapcsán is megmutatkozott. A kevés hiba többsége legfeljebb a gépelésből ered, melyek javítása rövid idő alatt megoldható. Csekély mennyiségű egyeztetési vagy szóismétlési hibával találkoztam a kézirat olvasása során, ami ugyancsak pozitívum. 5) Tagolás A doktori értekezés jól tagolt. Kilenc különálló fejezetéből hét érdemi elemzést tartalmaz, melyek egyaránt releváns kérdésekre keresik a választ. A szerzői jogi kihívásokkal foglalkozó II. fejezet ugyan 43 oldal (talán egy kicsit sok a dolgozat egészéhez viszonyítva), azonban a kérdéskör kontextusba helyezése elengedhetetlen a helyes elemzés megtételéhez. A felelősségtani alapokkal, valamint a kártérítési felelősség alkalmazásával kapcsolatos fejezetek komparatív módon, mégis elsősorban a célkitűzéseknek megfelelően helyesen a magyar jogra koncentrálva engednek betekintést a legfontosabb dogmatikai kategóriák elméleti és gyakorlati vonatkozásaiba. Az egyéni felhasználók, a közrehatók/tartalomszolgáltatók és az internet-hozzáférés szolgáltatók felelősségét tárgyaló IV-VI. fejezetek beillesztése tökéletesen idomul ahhoz a hármas tagoláshoz, amely a fájlcseréléssel kapcsolatos technológiai és felelősségi kérdések tárgyalását determinálja. Nevezetesen korunk klasszikus fájlcserélői közvetítő szolgáltatók alkalmazásai/weboldalai, illetve az internet-hozzáférés szolgáltatók által nyújtott hálózatok segítségével folytatják szerzői (és büntető) jogilag releváns tevékenységeiket. E folyamatosan mozgásban lévő kérdéskörrel kapcsolatos egyéni vélemények ismertetésének pedig elengedhetetlen módja a fájlcserélés megoldásának/felszámolásának alternatív útjaira történő utalás a VIII. fejezetben. A fejezetek egymáshoz viszonyított aránya egy kivételtől eltekintve megfelelő. Az egyéni felhasználók, a közrehatók/tartalomszolgáltatók és az internet-hozzáférés szolgáltatók felelősségét tárgyaló fejezetek sorban 23, 57 és 8 oldalt tesznek ki. Ezek közül leginkább a VI. fejezet tekinthető feltűnően rövidnek, hiszen az ISP-k felelősségével kapcsolatos európai joggyakorlat kiterjedt, különösen az elmúlt évekből hozható több angol példa is. E kérdéskörnek a további elemzése indokolt. Különösen annak fényében, hogy az eredeti kéziratban a fenti hármas tagolás 22, 55 és 8 oldalt tett ki. Vagyis miközben a legrövidebb fejezet változatlan terjedelmű maradt, addig az előtte álló részek csekély mértékben még bővültek is. 13 Vö.: Kézirat, lábjegyzet. 14 Kiváló példa erre az a megállapítás, amely szerint a jogszerűen többszörözhető és a fájlcserélő alkalmazásokról beszerezhető filmalkotások aránya 1:227 volt (a vizsgálat idején). Egyesek ugyanis ennek okaként a fájlcserélés elterjedését, másik viszont a legális üzleti modellek hiányát vagy szűkösségét jelölik meg. Vö.: Kézirat, p

6 Kérdések Habár úgy érzem, hogy a fentiekben is kellő muníciót biztosítottam a jelöltnek arra, hogy vitatkozhasson velem, amennyiben a nyilvános vita lefolytatásának érvényességéhez az szükséges, hogy az opponens konkrét kérdéseket is feltegyen a kollégához, akkor ilyet is örömmel fogalmazok meg. Talán említettem, hogy a fájlcserélés kérdésköre az én szívemhez is közel áll. Eddigi munkásságom során azonban a felelősségi kérdéseken felül melyekről messze nem értekeztem annyit, mint a jelölt összehasonlító jogi, nemzetközi jogi, stratégiai, retorikai, technológiai, szociológiai irányokból közelítettem a témakörhöz. Ebből következően azonban relatíve kiforrott (persze a fájlcserélés dinamizmusának köszönhetően nem kőbe vésett) véleménnyel rendelkezek a problematika feloldásának lehetőségéről. Különösen az érdekelne, hogy a jelölt miként értékeli: az általa bemutatott alternatív megoldások képesek-e a fájlcsere dilemmára megoldást kínálni, vagy sokkal inkább az egyéni/közreműködői felelősség útján lehet jobban érvényt szerezni a szerzői jogi előírásoknak? Összegzés és javaslattétel Hosszúra nyúlt opponensi véleményemet e ponton szeretném lezárni, és rövid összegzést vonni a doktorjelölt értekezéséről. A dolgozat rendkívül aktuális kérdésről, hazánkban új szemszögből íródott, széles irodalomjegyzékkel készült, közérthető, újszerű, értékes fejtegetéseket tartalmaz. Ugyanakkor amennyiben a dolgozatot a szerző könyv formájában is ki akarja adatni, akkor a fentiekben jelzett javaslatok mellett a kézirat lezárása óta eltelt fejlemények beépítése is indokolt lesz. Mindezekre tekintettel megismétlem, hogy a doktorjelölt értekezését PhD minősítésre alkalmasnak tartom és javaslom, hogy a bíráló bizottság a doktori tanácsnak indítványozza a doktori fokozat odaítélését. Szeged, december 6. sk. Dr. Mezei Péter, PhD Docens Összehasonlító Jogi Intézet Állam- és Jogtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem 6

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról

a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról A Szerzői Jogi Szakértő Testület tanulmányai Szakértői elemzés a szerzői jogi jogérvényesítésről 1 A jelen szakértői elemzés célja a hazai szerzői jogi jogsértések esetén a jogosultak számára igénybe vehető

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Virtuális múzeumi séta a szerzői jogász szemével. Dr. Mayer Erika Ügyvéd, Infomediátor

Virtuális múzeumi séta a szerzői jogász szemével. Dr. Mayer Erika Ügyvéd, Infomediátor Virtuális múzeumi séta a szerzői jogász szemével Dr. Mayer Erika Ügyvéd, Infomediátor Van Gogh jogai? Egyéni eredeti jelleg Magyarországon nyilvánosságra hozott, vagy magyar szerző, ill. viszonosság alapján

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Szerzői művek online fájl cserélő rendszerek segítségével megvalósuló felhasználása Ügyszám: SZJSZT 07/08/1. A megbízó által feltett kérdések: 1.: Engedélyköteles

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSEK ÉS UTASJOGOK KÖRÉBEN. Dr. Zoványi Nikolett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSEK ÉS UTASJOGOK KÖRÉBEN. Dr. Zoványi Nikolett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSEK ÉS UTASJOGOK KÖRÉBEN Dr. Zoványi Nikolett Témavezető: Dr. Szikora Veronika, Ph.D egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

NAGY EDIT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

NAGY EDIT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON NAGY EDIT SZERZŐDÉSKÖTÉS ELEKTRONIKUS ÚTON Ha azt akarjuk, hogy az Internet tovább növekedjék, együtt kell dolgoznunk azért, hogy biztosítsuk azt, hogy a vásárlás az Interneten épp oly biztonságos legyen,

Részletesebben

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Az előttünk fekvő disszertáció szerzője korábbi munkáival már egyértelműen bizonyította kiemelkedő kvalitásait,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

dr. Zavodnyik József június 14.

dr. Zavodnyik József június 14. dr. Zavodnyik József 2016. június 14. 2014/104/EU irányelv a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban Grad-Gyenge Anikó Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

PhD értekezés. dr. Reiterer Zoltán

PhD értekezés. dr. Reiterer Zoltán PhD értekezés dr. Reiterer Zoltán Miskolc 2016 1 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AZ ÉLELMISZERLÁNC KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZABÁLYOZÁSA PhD értekezés Készítette: dr. Reiterer Zoltán okleveles jogász

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk.

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott INDEX.HU Zrt. ( ) meghatalmazott jogi képviselőnk, Dr. Majtényi László (Dr. Majtényi László Ügyvédi Iroda ) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése A jogállami átmenet idején az információs szabadságjogok különleges szerepet

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2015. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

A szigorlat javasolt tárgyai: Főtárgy: Melléktárgy:..

A szigorlat javasolt tárgyai: Főtárgy: Melléktárgy:.. Előterjesztés a PhD szigorlat tárgyairól, a szigorlati bizottság és bíráló bizottság összetételéről [A referáló doktori tanács tagja tölti ki] Név:.. Az értekezés címe: Az értekezés terjedelme:.. karakter(szóközökkel)

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat

Kapuvár Városi Önkormányzat Kapuvár Városi Önkormányzat Korszerű település-üzemeltetési és - fejlesztési (TÜF) program 2009. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 6 2 A Települési Értékközpont rendszer bemutatása... 8 2.1

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Munkajog és az alternatív vitarendezés

SZAKDOLGOZAT Munkajog és az alternatív vitarendezés SZAKDOLGOZAT Munkajog és az alternatív vitarendezés MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MUNKAJOGI- ÉS AGRÁRJOGI TANSZÉK Készítette: Gáll Máté Konzulens: Dr. Rácz Zoltán PhD, egyetemi docens Miskolc

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai

Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Természetvédelem, mint társadalom-átalakítás A kutatás és cselekvés poszt-normál viszonyai Bajmócy Zoltán Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont AKUT Egyesület IX. Magyar Természetvédelmi

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI PhD értekezés tézisei MISKOLC 2012. I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

A verseny rövid ismertetése

A verseny rövid ismertetése MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Országos európai jogi perbeszédverseny A verseny rövid ismertetése 1. A verseny célja A 2014-ben immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupa európai uniós

Részletesebben

A termékek új generációja

A termékek új generációja Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 185-192. o. A termékek új generációja A szellemi tulajdon nemzetközi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN. Almási Balázs

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN. Almási Balázs DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN Almási Balázs Budapest 2007 A doktori iskola megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészet

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2 2...2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE...2 2.2 MEGJEGYZÉSEK A JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN...5 2.3 FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...5 2. FEJEZET 1 2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

A GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit a Pannon Egyetem Doktori Szabályzat (PE DSZ

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK

A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNY KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK SZINTÉZISE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN KONZULENS: DR. GYULAVÁRI

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN A projekt által érintett jogszabályok felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

A szakdolgozat és évfolyammunka kidolgozásának folyamata

A szakdolgozat és évfolyammunka kidolgozásának folyamata Jóváhagyom! 2015. szeptember Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok sk. NKE Tudományos rektor-helyettes A és évfolyammunka kidolgozásának folyamata Fsz. Feladat Határidő Hallgató Osztályfőnök Külső

Részletesebben

Technológiatranszfer-csoportmentességi rendelet 1

Technológiatranszfer-csoportmentességi rendelet 1 Dr. Szilágyi Dorottya Technológiatranszfer-csoportmentességi rendelet 1 1. Bevezetés Szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó jogászként is tapasztalható, hogy ebben az izolált és speciális jogterületnek

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben