ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Infinety Online Média és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett internetes cím alatti weboldal és online áruház igénybevételére 1. Bevezető 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tárgya az Infinety Online Média és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság mint szolgáltató ( Szolgáltató, Infinety vagy Infinety Online ) és a Szolgáltató által a internetes cím alatti weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó ( Ügyfél, a Szolgáltató és az Ügyfél együttesen: Felek ) között termékek és szolgáltatások értékesítése tárgyában megkötött jogügyletek feltételeinek szabályozása A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény ( Ekertv. ) szerinti szolgáltatónak minősül A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató adatai A Szolgáltató neve: Infinety Online Média és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság A Szolgáltató székhelye és levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A Szolgáltató cégjegyzékszáma: A Szolgáltató adószáma: A Szolgáltató telefonszáma: +36 (30) A Szolgáltató faxszáma: +36 (1) A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

2 A tárhely-szolgáltató neve, címe: VITAL-COMP Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft., 1037 Budapest, Laborc köz 9. Online áruház elérhetősége: 2. Az ÁSZF alkalmazása, hatálya 2.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 8:1. (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülő Ügyfél, mind a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén alkalmazni kell azzal, hogy a fogyasztóra vonatkozó eltérő rendelkezéseket a jelen ÁSZF 10. pontja tartalmazza A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató az általa működtetett, internetes cím alatti weboldalon ( Weboldal ) található elektronikus áruházon ( Online áruház ) keresztül nyújt, valamint a Felek között a Szolgáltató által az Online áruházban értékesített valamennyi termék és szolgáltatás eladása tárgyában létrejött kereskedelmi ügyletre, függetlenül attól, hogy a termékeket és szolgáltatásokat a Szolgáltató saját maga szerzi be és közvetlenül értékesíti, vagy a Szolgáltató a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek ( Partner ) termékei és szolgáltatásai értékesítésének közvetítését végzi. Az ÁSZF hatálya minden, jelen pontban meghatározott jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, függetlenül attól, hogy azok teljesítésére részben vagy egészben Magyarországon vagy külföldön, a Szolgáltató által közvetlenül vagy közreműködője által kerül sor. Az Online áruházban történő vásárlásra az ( Ekertv. ) rendelkezései irányadók A Szolgáltató kizárja az Ügyfél bármely szerződési feltételeinek a Weboldalon nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, illetve az Online áruház használatával létrejövő jogügyletre való alkalmazását. Az Ügyfél ilyen szerződési feltételei kizárólag akkor válnak ezen jogügyletek részévé, ha azokat a Szolgáltató előzetesen írásban kifejezetten elfogadta A Szolgáltató kizárja a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatában megegyezésen alapulva egymás között kialakított szokás és gyakorlat Felek között létrejövő jogügyletre történő alkalmazását, azok nem válnak a jogügylet tartalmává. Ennek megfelelően a Ptk. 6:63. (5) bekezdése nem kerül alkalmazásra a Felek között létrejövő jogügyletek tekintetében A jelen ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető és tanulmányozható a Weboldalon. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a Szolgáltató az Ügyfelet a módosításról a módosított ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 7 (hét) nappal A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

3 2.7. A jelen ÁSZF az Ügyfél által számítógépre menthető pdf fájlformátumban a letöltés feliratra történő kattintással, és kinyomtatható. 3. Megrendelés és szerződéskötés 3.1. Az Ügyfél a termékeket és szolgáltatásokat kizárólag a Weboldalon elérhető Online áruház használata útján rendelheti meg. Az Online áruházban történő vásárláshoz a Weboldalon történő regisztráció nem szükséges A termékek az Online áruházban mennyiségük, valamint a megrendeléshez szükséges azonosító, számlázási és szállítási adatok megadásával rendelhetők meg. A vásárlás megkezdéséhez a Megrendelés feliratra kell kattintani. A következő oldalon az alábbi adatok megadása szükséges a rendelés folytatásához: Vevő adatai és számlázási címe (név, cím, lakcím, telefonszám, születési dátum), amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a megfelelő dobozra kattintva megadható a számlázási címtől eltérő szállítási cím (név, telefonszám, cím). Az adatok kitöltését követően módosítható a megrendelni kívánt termék száma, amit a Mennyiség rubrikában lévő szám kiválasztásával lehet érvenyesíteni. A módosítást követően a TERMÉKEK résznél látható a fizetendő bruttó végösszeg. A kiválasztott darabszámot követően megjegyzés írható a megrendeléshez. A megrendelés véglegesítést a Megrendelés gombfunkcióra kattintva lehet elvégezni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a véglegesítést követő megerősítő üzenet elfogadása az Ügyfél fizetési kötelezettségét vonja maga után A megrendelést az Online áruház informatikai rendszere csak akkor fogadja be, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, a megrendelés folyamata során, annak megerősítését megelőzően hibaüzenetet kap az Online áruház informatikai rendszerétől A megrendeléssel az Ügyfél egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-et így különösen annak 10. pontjában foglalt tájékoztatást a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt elfogadja, valamint a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és a Szolgáltatónak a Weboldalon elérhető Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi A Szolgáltató a termék megrendelésének megérkezését követően a megrendelést útján haladéktalanul de legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazolás tartalmazza a Felek megjelölését, az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat, a megrendelésnek az Online áruház informatikai rendszere által generált azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt termék megjelölését és mennyiségét, a vételárat, a szállítási címet, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget Ha az Ügyfél hibát észlel a visszaigazolásban szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, annak a jelen ÁSZF-ben közölt ügyfélszolgálati elérhetőségei valamelyikén.

4 3.7. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a jelen ÁSZF 3.5. pontja szerinti visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül a szerződéses kötelezettség alól. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a megrendelésből, a visszaigazolásból (ideértve az elektronikusan elmentett vásárlási adatokat is) és a jelen ÁSZF-ből áll azzal, hogy a jelen ÁSZF a szerződés olyan lényeges eleme, amely nélkül a Felek között szerződés nem jön létre. Amennyiben az Ügyfél nevében és képviseletében képviselő jár el (ideértve különösen: az Ügyfél vezető tisztségviselőjét, meghatalmazottját, stb.), az Ügyfél nevében és képviseletében eljáró személy legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg köteles útján a képviseleti jogosultságát a Szolgáltató felé igazolni azzal, hogy amennyiben ez nem történik meg, vagy a csatolt dokumentumok a képviseleti jogosultságot nem igazolják, akkor a szerződés létrejöttét a Szolgáltató megtagadhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul köteles az Ügyfelet a szerződés létre nem jöttéről tájékoztatni Az Online áruház használata útján kötött, jelen ÁSZF szerinti szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azokat nem iktatja és nem tárolja. A jelen ÁSZF szerinti szerződés nyelve magyar A jelen ÁSZF szerinti szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., valamint az Ekertv. rendelkezései irányadóak. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a jelen ÁSZF szerinti szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 4. Vételár, fizetési feltételek, fizetési határidő 4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék vagy szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely, ha az nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára amennyiben nincs külön feltüntetve tartalmazza a kiszállítás költségét is. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra A Weboldalról az Online áruház használata útján megrendelhető termékek és szolgáltatások vételára változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás az azzal érintett áraknak a Weboldalon való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült vételárától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 vagy 1 Ft összegű vételárra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás vételáron szállítani, hanem jogosult felajánlani az Ügyfél részére a helyes áron történő szállítást annak egyidejű közlésével, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5 4.4. A Szolgáltató által közvetlenül értékesített termékek esetében a vételár megfizetése kizárólag utánvéttel, készpénzben történik. A Szolgáltató a számlát a visszaigazolást követően állítja ki és a kiszállítással egyidejűleg, a termékkel együtt adja át az Ügyfél részére. A számla tartalmazza a megrendelt termékek tételes felsorolását, külön tételként a szállítási költséget amennyiben az felszámításra került. A Szolgáltató a vételár Ügyfél általi, a jelen pontban foglaltak szerinti megfizetésének megtörténtéig fenntartja a megrendelt terméken a tulajdonjogát és megtagadhatja annak átadását is. 5. A teljesítés helye, ideje, módja 5.1. A Szolgáltató a megrendelt és az Ügyfél által házhoz szállítani kért terméket amennyiben az Online áruházban az adott termékre vonatkozóan másként nem tünteti fel díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég közreműködésével a visszaigazolt megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül. Amennyiben az Ügyfél egy újabb megrendelés leadásakor azt jelzi, és arra a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a változtatás a Weboldalon való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja A termék minden esetben megfelelően csomagolva kerül átadásra az Ügyfél részére. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a kiszállított, illetve személyesen átvett termék megfelelő-e (ideértve a megrendelt termék és a kiszállított, illetve személyesen átvett termék azonosságát és mennyiségi megfelelőségét). Az Ügyfél a termék hiánytalan és megrendelés szerinti átvételét a szállítólevél szabályszerű aláírásával igazolja Amennyiben a kiszállított termék lényeges hibában nem szenved, az Ügyfél köteles a terméket átvenni. Lényeges hibának az minősül, ha a termék a kiszállítás, illetve személyes átvétel időpontjában rendeltetésszerű használatra nem alkalmas A Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben: a) a számla végösszege a termék kiszállításával, illetve személyes átvételével egyidejűleg nem kerül maradéktalanul megfizetésre az Ügyfél által; vagy b) az Ügyfél a Szolgáltató által szabályszerűen átadásra felajánlott olyan termék átvételét tagadja meg, amelynek átvételére az 5.4. pont szerint köteles. 6. A hibás teljesítés 6.1. A Szolgáltató a termékek tekintetében jótállást nem vállal A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben a következő sorrendben érvényesítheti az alábbi jogokat: a) elsősorban kijavítást követelhet;

6 b) másodsorban kicserélést követelhet, feltéve, hogy a kijavítás lehetetlen, vagy a kicseréléshez képest a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne; c) harmadsorban megfelelő árleszállítást követelhet vagy elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, jelentéktelen hiba miatt azonban nincsen helye elállásnak A Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos felelőssége a Ptk. 6:152. -a alapján legfeljebb a termék Szolgáltató részére megfizetett vételárának összegéig terjed azzal, hogy a Szolgáltató a hibás teljesítéssel kapcsolatos felelőssége köréből kizárja az Ügyfél elmaradt hasznáért és a következménykárokért való felelősségét Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni, a közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős. A szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a Ptk. 6:163. (1) bekezdése alapján az átadástól számított egy (1) év. 7. A felelősség korlátozása 7.1. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelése során megadott téves adatokért semmilyen formában nem vállal felelősségét, így a hibás adatokból eredő esetleges késedelmes vagy téves teljesítésből eredő károkért sem Az Ügyfél ismeri és elfogadja az elektronikus út használatával kapcsolatos esetleges technikai hibák és bizonytalanságok lehetőségét, így azt is, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek be: a) az elektronikus úton küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért; b) az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza az Online áruház akadálytalan működését és a vásárlást; c) bármilyen adatvesztésért; d) bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért; e) az elektronikus hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért A Weboldalon található információk a Szolgáltató által jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7 7.4. A Szolgáltató a Partnereinek az Online áruházban elérhető olyan szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó információkat és tájékoztatást, amelyek értékesítésének közvetítését végzi, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ és tájékoztatás változtatás nélküli közlésével készíti el és teszi közzé, így amennyiben a leírt és a valós termék vagy szolgáltatás (vagy azok minősége) között eltérés mutatkozik, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag az érintett terméket vagy szolgáltatást értékesítő Partnert terheli, feltéve, hogy a Szolgáltató bizonyítja, hogy az információk és tájékoztatás elkészítése és közzététele során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során, annak következtében az Ügyfél oldalán felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél mint a Weboldal használója teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató a Weboldal használóinak magatartásával kapcsolatban teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más, a Szolgáltatótól független szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a rá irányadó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben az Ügyfélnek a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenysége az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatból eredő jogkövetkezményekért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 8. Vis maior 8.1. A Felek a fellépő sztrájkok és hasonló munkaügyi viták, zavargások, hatósági intézkedések és egyéb előre nem látható és el nem hárítható események ( Vis Maior ) időtartama alatt azok terjedelmének mértékéig mentesülnek az egymással szemben a jelen ÁSZF szerinti szerződés alapján fennálló kötelezettségeik teljesítése alól. Amennyiben a Vis

8 Maior a Fél szerződésszegése alatt áll elő, a szerződésszegő Felet a Vis Maior annak előállásának időpontjától kezdve mentesíti a szerződésszegés alól A Vis Maior-ra hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul az akadályozó körülmények és azok várható időtartamának megadása mellett írásban értesíteni. Abban az esetben, ha a Vis Maior időtartama a 4 (négy) hónapot meghaladja, a Vis Maior által nem érintett Fél jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől elállni. 9. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 9.1. A Szolgáltató az Ügyfelek tájékoztatása és a panaszkezelés érdekében ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége megegyezik az Eladónak a jelen ÁSZF 1.3. pontja szerinti elérhetőségeivel A Szolgáltató Partnereinek az Online áruházban elérhető olyan szolgáltatásai és termékei tekintetében, amelyek értékesítésének közvetítését a Szolgáltató végzi, a termékek és szolgáltatások felhasználásával, illetve igénybevételével kapcsolatos ügyekben az érintett Partner ügyfélszolgálata jár el az Ügyfelek tájékoztatása és a panaszkezelés iránt Az Ügyfél jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltatóhoz panaszt intézni a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1.3. pontja szerinti elérhetőségein. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az írásbeli érdemi válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. 10. Fogyasztókra vonatkozó eltérő rendelkezések, a fogyasztókkal kötött szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és a teljesítés egyes szabályai A jelen fejezetben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha az Ügyfél a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül A fogyasztókkal kötött szerződések esetében a jelen ÁSZF 6. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. -a szerinti tájékoztatás az alábbi:

9 a) A Weboldalon a konkrét termék vagy szolgáltatás melletti leírás tartalmazza a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék vagy szolgáltatás használatára, igénybevételére vonatkozó utasításokat. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék vagy szolgáltatás a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A vásárlás előtt a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a fogyasztónak a Weboldalon található bármely termék vagy szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával, igénybevételével kapcsolatban a Weboldalon közölteknél bővebb információra van szüksége, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. A Weboldalon megjelenített képek esetenként illusztrációk, a termék tényleges kinézete attól eltérhet. b) A Szolgáltató neve, székhelyének postai címe, telefonszáma és címe a jelen ÁSZF 1.3. pontjában található. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató 1.3. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti. c) A jelen ÁSZF szerinti szerződés tárgyát képező termékért járó vételár és felszámítása esetén a szállítási költség adóval megnövelt teljes összegét a Kosár tartalma oldal mutatja, külön feltüntetve a vételárat, az általános forgalmi adót és a szállítási költséget. Az itt feltüntetett összegen felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel. d) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. e) A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez alkalmazott eszköz használatáért emelt díjat nem alkalmaz. f) A teljesítés feltételeit, így különösen a fizetési feltéteket, a fuvarozási feltételeket, a teljesítési határidőt a jelen ÁSZF 4-5. pontjai tartalmazzák. g) A panaszkezelésre a jelen ÁSZF 9. pontjának rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A megrendelt termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos jogvitában a jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes, vagy más, általa megjelölt szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. h) Elállási jog: A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy útján) a Szolgáltatónak a jelen

10 ÁSZF 1.3. pontjában meghatározott elérhetőségei valamelyikére. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási jog gyakorolható a jelen Ászf 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatminta útján is. A fogyasztó nem gyakorolhatja a fenti elállási jogát (i) olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; (ii) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak; (iii) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (iv) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (v) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (vi) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Az elállás joghatásai: Ha a fogyasztó eláll a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a fogyasztó a terméket elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó köteles viselni. A Szolgáltató utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem vesz át. Ha a fogyasztó eláll a jelen ÁSZF szerinti szerződéstől, akkor a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is, amennyiben felszámításra került (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, mert a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet kapcsán alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a

11 termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékű használat miatt következett be. i) A kellékszavatosságra, a termékszavatosságra, az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. j) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát. k) A Weboldalon megjelenő adatokat számítógépes szervereken tárolja a Szolgáltató. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. l) Az Online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, a Szolgáltató azonban javasolja a fogyasztó számára, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 11. Szerzői jogok A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármilyen használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 12. Egyéb rendelkezések

12 A jelen ÁSZF szerinti szerződésre és az annak részét képező jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, annak a nemzetközi kollíziós magánjogi rendelkezéseinek, illetve a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) rendelkezéseinek kizárása mellett. A Feleknek a jelen ÁSZF szerinti szerződésből és az annak részét képező jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáira az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával elismeri és elfogadja a magyar rendes bíróságok joghatóságát és illetékességét. I. Melléklet AJÁNDÉKKÁRTYA VÁSÁRLÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT A jelen Szabályzat tartalmazza a Reklámozó által kibocsátott, és a Reklámközzétevő által értékesített Ajándékkártyák felhasználásának feltételeit. 1. Fogalmak Értékesítő az Ajándékkártya a Felhasználók számára értékesítő Reklámközzétevő. Kibocsátó a Reklámozó, amelynek magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR Partner, SPAR market üzleteiben az Ajándékkártya felhasználható. Névérték az az összeghatár, amilyen értékben a Vásárló az Ajándékkártya felhasználásával a Kibocsátó magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR Partner, SPAR market üzleteiben a Kibocsátó által forgalmazott árut vásárolhat. Ajándékkártya a Kibocsátó által előállított, egyedi azonosító számmal ellátott, egyenként ,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű, a jelen szabályzat szerint a Kibocsátó magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR Partner, SPAR market üzleteiben a Kibocsátó által forgalmazott termékek vásárlására jogosító okirat. Vásárló az a természetes személy, aki a Weboldalon Ajándékkártyát megvásárolja. Vételár az az összeg, amelyért az Ajándékkártya a Weboldalon megvásárolható, és amely a Névértéknél alacsonyabb összeg. Weboldal ez az internetes felület, amelyen az Értékesítő az Ajándékkártyák értékesítését végzi. 2. Az Ajándékkártya megvásárlásának feltételei 2.1 Az Ajándékkártya a Weboldalról vásárolhatók. Az Ajándékkártya vásárlására az Értékesítő Általános Értékesítési Feltételei alkalmazandók.

13 2.2. A vásárlás feltétele a Weboldalon történő regisztráció az alábbi adatok megadásával: név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, cím. A Vásárló a fenti adatok megadásával az adatainak az Értékesítő általi kezeléséhez hozzájárul. 2.3 Egy néven és címen regisztrált Vásárló összesen legfeljebb 5 db Ajándékkártya megvásárlására jogosult. 2.4 Az Ajándékkártyát az Értékesítő futárszolgálat igénybevételével kézbesíti a Vásárló számára az Ajándékkártya megrendelésétől számított legkésőbb 10 munkanapon belül. 2.5 Az Ajándékkártya Vételára kizárólag utánvéttel egyenlíthető ki, a kézbesítő részére történő fizetéssel. A kézbesíteni megkísérelt, ám a Vásárló által a harmadik kézbesítési kísérlet során sem átvett Ajándékkártyát az Értékesítő jogosult ismételten értékesíteni Az Ajándékkártya elvesztése, megsemmisülése csere-ajándékkártya igénylésére, illetve a Vételár visszakövetelésére nem jogosít. 3. Az Ajándékkártya felhasználásának feltételei 3.1 Az Ajándékkártya kizárólag a Kibocsátó magyarországi üzleteiben használható fel a Kibocsátó által forgalmazott termékek megvásárlására. Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható. 3.2 Az Ajándékkártya kizárólag az azon feltüntetett érvényességi időn belül használható fel. Az Ajándékkártya az érvényességi idő lejártát követően nem használható fel és az Értékesítőnél nem váltható vissza, beváltási ideje nem meghosszabbítható. 3.3 Az Ajándékkártyát a Vásárló nem jogosult ellenérték fejében átruházni. 3.4 Az Ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az Ajándékkártya a birtokában van. A felhasználási hely nem jogosult vizsgálni az Ajándékkártya tulajdonjogát. 3.5 Az Ajándékkártya felhasználása azzal valósul meg, hogy azt a Vásárló az áru ellenértékének (vagy egy részének) kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja. Az áru Ajándékkártyával való megvásárlása esetén az áru vételára az Ajándékkártya értékéből kerül levonásra. 3.6 Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén. Ennek megfelelően az Ajándékkártyával vásárolt árukkal kapcsolatosan bármely igény, követelés kizárólag a Kibocsátóval, illetve a felhasználási hellyel szemben érvényesíthető. Az Értékesítő az Ajándékkártyával vásárolt árukért való minden felelősséget kizár. 3.7 Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható. A Vásárlók az Ajándékkártyával kapcsolatos panaszaikat kizárólag az Értékesítővel rendezhetik. 3.8 Mivel az Ajándékkártya készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor a felhasználási hely minden esetben a termék teljes összegéről állít ki számlát.

14 3.9 Csak a sérülésmentes, eredeti Ajándékkártyák használhatók fel. A sérült vagy hiányos, hamisított Ajándékkártya nem használható fel. A Kibocsátó és az Értékesítő a jelen vásárlási és felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, s az aktuális feltételeket a Weboldalon közzéteszi. A Vásárló az Ajándékkártya megvásárlásával a felhasználási szabályzatot feltétel nélkül elfogadja. Budapest, szeptember 3.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

FN-DECO Arts and Crafts Hobbi és Kreatív webáruház

FN-DECO Arts and Crafts Hobbi és Kreatív webáruház FN-DECO Arts and Crafts Hobbi és Kreatív webáruház Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma:2014.12.01. Utolsó módosítás:2015.07.28. Hatályos:2015.07.28. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Easy-Shop Kereskedelmi és

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ficúrmese Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pezo wood kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.pezocell.shopmania.biz weboldalon keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "ZOMKO" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6724 Szeged, Brüsszeli krt. 32. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Kontaktlencset.hu (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a Kontaktlencset.hu - kontaktlencse

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az YNET KFT. (székhelye: 8800 Nagykanizsa Miklósfai u. 73..; Adószám: 12668379-2-20, cégjegyzékszám: 20-06-036305;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alarm Wachter Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alarmwachter.hu weboldalon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.philament.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK V.s: 1.0

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK V.s: 1.0 ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK V.s: 1.0 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Patrolline Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.mobilakkumulator.hu weboldalon

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Digital-Textil Kft.(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.digital-textil.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Perfekt Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2. I. em., Cg. 01-10-042279; a továbbiakban: Üzemeltető)

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pákh Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.honlapkeszites-pt.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a http://hunortubepedals.hu internetes oldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatásoknak a Fogyasztó által történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szabó Attila egyéni vállalkozó mint webáruház-üzemeltető

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 1. Üzemeltetői adatok ismertetése 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A szerződés nyelve: Magyar)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A szerződés nyelve: Magyar) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A szerződés nyelve: Magyar) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SKANDI Trend Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Thököly utca 3.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Henelit International Értékesítési Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az ÁSZF tartalmazza a Bakelit Art Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 1-7., adószám: 23022812-2-41), mint szolgáltató ( Szolgáltató ) által üzemeltetett webáruház

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Általános szerződési feltételek v1.2 DivaTrend webáruház

Általános szerződési feltételek v1.2 DivaTrend webáruház Általános szerződési feltételek Amennyiben vásárlója szeretne lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Textil-Coop Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8460 Devecser, Miskei út 8. Képviselő neve: Krepsz Béla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. http://dexx.hu

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. http://dexx.hu ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a dexx.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus

Részletesebben

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Safe and Sound Mentoring Nonprofit Kft. (továbbiakban: Megbízott), és a tőle a www.safeandsound.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Somogy Informatika Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a webshop.sominfo.hu weboldalon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni olvassa el az Általános Szerződési Webáruházunknak, figyelmesen Feltételeinket, és

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SZATELLIT Elektronikai Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu Determination Laboratory Consulting Kft. Adószám: 11708379-2-02 Cg.: 02-09-075186 Baranya H-7771 Palkonya Fő utca 109. www.d-lab.hu info@d-lab.hu Mobitel: +36 30 445 8932 Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy Általános Szerződési Feltételek a www.gerincem.hu webáruházból történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.gerincem.hu webáruház és a weblap üzemeltetője: Cégnév: Oláh Viktor

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Citybrands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Citybrands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Citybrands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta E-Commerce Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a General Mechatronics Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.generalmechatronics.com

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ALEXANDRA ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT

ALEXANDRA ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT ALEXANDRA ONLINE ÜZLETSZABÁLYZAT Üzemeltető Könyvbazár Kft. Székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/C Telephely: 7630 Pécs, Üszögi-kiserdő u. 1. Adószám: 13876421-2-42 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-877811 (bejegyezve

Részletesebben

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései I. Az elektronikus szerződéskötés lépései I/1. Megrendelő űrlap kitöltése A Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RUN Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.runmotorsport.com

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kalibuli.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kalibuli.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kalibuli.hu Üdvözöljük a Lipócia Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.kalibuli.hu

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum tartalmazza a Marschall Péter ev. mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató ) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket

Részletesebben

Adatvédelem. Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai. A rendelési szabályzat elfogadása

Adatvédelem. Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai. A rendelési szabályzat elfogadása Célunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és azok lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. Az esetleges félreértések elkerülése végett, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Jelen ÁSZF tartalmazza a: libri.libricsoport.hu park.libricsoport.hu helikon.libricsoport.hu jelenkor.libricsoport.hu kolibri.libricsoport.hu honlapokról elérhető

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

1. Általános tudnivalók a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók a Felek közötti szerződés létrejötte A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Rive Center Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.babycenterdebrecen.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus

Részletesebben

4.1. Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.1. Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.orseg.hu weboldalon a (továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános

Részletesebben

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft Vásárlási lehetőségek: 1. Online www.sztani.hu webáruházunkban 2. E-mail: info@sztani.hu címen 3. Telefonon: 06 70 341 0140 telefonszámon Fizetési módok: 1. Utánvéttel: a termék átvételekor 2. (Paypal)/

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek borbelybolt.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek borbelybolt.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek borbelybolt.hu Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.cegfejleszto.eu honlapot a Cégfejlesztői Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Cégfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben