DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA"

Átírás

1 Derecskei Hírek XIX. évf., II. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA február Köszönet Ezúton mondok köszönetet minden, a város érdekeit szem előtt tartó polgártársam nevében a szennyvízprogram elindításán dolgozó valamennyi munkatársamnak, a szervezőbizottság tagjainak, a szervezőknek munkájukért, Derecske lakosainak a város fejlődése érdekében megvalósult támogató együttműködéséért és áldozatvállalásáért. Bízom további együttműködésükben, megértésükben! Bakó István polgármester A kultúra ünnepén Fotó: Fórián József

2 2 EZ TÖRTÉNT Derecskei Hírek február A derecskei Víziközmű Társulat január 26-i alakuló ülésén úgy határozott, hogy a csatornaépítéshez még nem csatlakozott, később kényszertagként bevonandó lakosok számára február 28-ig lehetővé teszi a szándéknyilatkozat aláírását. Ez esetben a csatlakozási lehetőségek változatlanok: Egyösszegű befizetés április 15-ig Ft Lakástakarékpénztári szerződés megkötésével 93 hónapon át 2550 Ft és kétszer 2250 Ft számlanyitási díj megfizetése A szándéknyilatkoztatot február 28-ig alá nem írók a törvény ereje VÁROSHÁZI HÍREK AZ EGYES szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításából eredő önkormányzati feladatokról szóló tájékoztató alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy évi költségvetésébe betervezi a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segélyezés valamint a közcélú foglalkoztatás előirányzatait, valamint módosítja a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló rendeletét. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az Út a munkához kormányprogram elfogadásával az aktív korúak pénzbeni ellátása módosult. Rendelkezésre állási támogatás /2009-ben / jár mindazoknak, akiknek az önkormányzat nem tud munkát biztosítani. A rendszeres szociális segély /2009-ben maximum Ft/ csak azoknak jár majd, akik egészségkárosodottak, 55. évüket betöltötték vagy 14 éven aluli kiskorút nevelnek, de nem részesülnek gyermekgondozási támogatásban illetve a gyermek napközbeni ellátása nem megoldott. Önkormányzati feladat, hogy az eddig rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése szempontjából számba kell venni, s jelentős részüket közfoglalkoztatásra alkalmassá kell tenni. A közfoglalkoztatás megszervezése önkormányzati feladat. FELÜLVIZSGÁLTA a testület a méltányosság címén biztosított szociális ellátásokra fordított kiadásokat, ilyen például az ápolási díj, közgyógyellátási igazolvány, lakásfenntartási támogatás, temetési segély. Döntésének értelmében A DERECSKE Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi szakmai beszámolóját a képviselő-testület elfogadta. Felkérte az intézmény vezetőjét a évi rendezvényterv elkészítésére. VÁLTOZOTT a Derecskei Óvoda és Bölcsőde Damjanich úti telephelyének címe. A házszámellenőrzést végző hivatali dolgozók megállapították, hogy az eddigiekkel ellentétben a Damjanich úti telephely helyesen a Damjanich u. 5/A házszám alatt található. Az ezzel kapcsolatos alapító okirat módosítást a képviselő-testület elfogadta. AZ I. RÁKÓCZI György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium soros fenntartói ellenőrzésének szempontjait a képviselő-testület elfogadta. Felkérte Derecske város jegyzőjét az ellenőrzési ütemterv kidolgozására. ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS- BEN részesíti az oktatási intézmények vezetőit az önkormányzat. A döntés szerint az önállóan gazdálkodó középiskola és általános iskola vezetője ezért a feladatért havi harmincezer forint, a tárulás székhelyeként működő általános iskola valamint az óvoda vezetője 10 forint havi illetménykiegészítésben részesül. FELHÍVÁS Az integrációs felkészítésben részt vevő általános iskola és óvoda vezetői pályázati pénzből további illetménykiegészítésben részesülnek, melyeket összegét a testület szintén jóváhagyta. NÉGYSZÁZMILLIÓS kötvénykibocsátásról döntött a testület. Az ily módon felvett hitel az uniós pályázatok megvalósítását szolgálja, működési célra nem fordítható. A POLGÁRMESTERI Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékelését 2009-ben az alábbi célok teljesítéséhez kötötte a testület: felelős és takarékos gazdálkodás, a költségvetésben meghatározott célok maradéktalan megvalósítása, helyi adóbevételek teljesebb beszedése, adóhátralékok behajtása, közhasznú, közcélú foglalkoztatás megteremtése, helyi rendeletek eu-s jogharmonizációjának megvalósítása, nyilvánosság és tájékoztatás széles körű biztosítása, választások törvényes lebonyolítása, beruházások, műszaki, pénzügyi feladatok teljesítése, hivatali ügyintézés hatékonyságának javítása, humánus és szolgáltató típusú, szakszerű hivatali működés, szakmai felkészültség javítása. A KISTÉRSÉGI megbízás alapján dolgozó SÁBA 2000 Kft. belső ellenőrzési tevékenysége során a város vagyonával kapcsolatos rendeleteket s azokban foglaltak végrehajtását ellenőrizte. Megállapította, hogy az önkormányzat a vagyonrendeletben meghatározottak szerint tartja nyilván vagyonát, a meglévő ingatlanok állapotáról és állagáról gondos gazda módjára gondoskodik. Ugyan kisebb hiányosságok pótlására sor kerül, de a testület elégedett volt a belsőellenőrzés eredményével. DÖNTÖTT a testület a Hajdú- Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról. A társulás célja a települések ivóvize minőségének javítását szolgáló beruházás megvalósítása. A társulást 12 település alkotja: Báránd, Derecske, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Tetétlen, Bedő, Berekböszörmény, Furta, Körösszegapáti, Vekerd és Zsáka önkormányzata. A társulás székhelye Derecske, elnöke Bakó István polgármester. A LEGYEL utcai közlekedés feltételeinek további javítása érdekében arról döntött a testület, hogy korlátozza az utcán történő várakozás lehetőségét, egy várakozni tilos tábla elhelyezésével, tekintettel az oktatási intézmények generálta időszakos forgalomra. Az egyre súlyosbodó parkolási gondok megoldása érdekében megbízta a településfejlesztési osztály munkatársait egy átfogó, rövid és hosszú távú megoldás kidolgozásával. A gyalogosközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a Rákóczi utca elején újabb kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére tett javaslatot. által a Víziközmű Társulat (kényszer)tagjaivá válnak. Ez esetben a csatlakozási lehetőség: Részletfizetéssel egyszeri 3130 Ft és 94 hónapon át 3150 Ft megfizetése. Lakástakarékpénztári szerződés megkötésére nincs lehetőségük. Kérem a még kedvező feltételek mellett csatlakozni kívánókat, fáradjanak be a Polgármesteri Hivatalba a szándéknyilatkozatokat aláírása végett. Bakó István, a Víziközmű Társulat elnöke

3 Derecskei Hírek február Amikor a féktelen liberalizmus értékvesztett világát propagandaszerűen önti ránk a média számolatlan csatornája, két út lehetséges: sodródni az árral, mit sem törődve a beláthatatlan következményekkel, mert így a legkisebb az ellenállás, vagy visszavonulni a jól felépített, értékekből növelt várunkba és onnan sugározni a stabilitást, a megbízhatóságot, a szereteten alapuló emberi kapcsolatokba vetett hitet. Mert választani mindig kell, egyszerre nem lehet két urat szolgálni! Hochné Kiss Piroskát, a Településfejlesztési Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság külső tagját szakmai munkáról, válságról, családról, túlélésről kérdeztük. HÁTTÉR A régi talajon új sarjadjon Tudom, hogy az előző testületben képviselő voltál. Most miért nem indultál? Ha elvállalok egy megbízatást, szeretem maximálisan megtenni a tőlem telhetőt. Tudtam 2006-ban, hogy nem lesz a képviselői munkához elég időm, ezért vállaltam a külső bizottsági tagságot. Nagyon szurkoltam a választás után felálló új városvezetésnek. Bizakodtam abban, hogy sikerül közösen elindítani a fejlődést. Hamar kész lett a városfejlesztési koncepció, amiből látszik, hogy a vezetésnek van elképzelése, tudja hová akar elérni és van egy jól felkészült pályázatíró csapat, aki sorra nyeri a pályázatokat. A korábbi testületi munkánkat reményvesztetté tette az a tény, hogy bemutattuk a jelentéseinkben az egyre nagyobb problémákat, ám megoldás alig született rá. Most ez a helyzet másként fest. Milyen konkrét feladatai vannak a bizottságnak? Az önkormányzati vagyon jó részét az ingatlanok teszik ki. Elsődleges feladat ezek fizikai állapotának megóvása, védelme. Minden tavasszal bejárást tartunk, aminek eredményeként készül egy jelentés a testület számára a következő költségvetés tervezéséhez. Ebben szerepel a felújítás költsége, az állagmegóvásra vonatkozó javaslatok. Öröm, hogy az elmúlt hónapokban gőzerővel dolgozott a bizottságunk, hiszen sikeres volt a bölcsőde, iskola felújítási program, a volt Járási Hivatal (sárga iskola) is megszépült, kerékpárút, számos új járda és út épült az elmúlt két év során. S ami a közeljövőben előttünk áll, ügyes, körültekintő döntéseket, összehangolt munkát igényel. Gondolok a csatorna beruházásra, az új főtér kialakítására, az óvoda felújításra, az iskola bővítésre. Nemigen van hasonló nagyságú település az országban, mint Derecske: jelenleg százalékos a szennycsatorna kiépítettsége a városban. Ennek a hátránynak a felszámolására készül a város uniós pályázat segítségével. A szennyvízprogrammal kapcsolatos sajtótájékoztatón Bakó István polgármester elmondta: az igen alacsony csatornázottság, valamint az elavult tisztítótelep több gondot is jelent a városnak. Egyrészt magas a talajszennyezés, ami az ivóvízbázist is veszélyezteti, másrészt pedig a belvízzel sújtott település naponta teszi próbára a lakosokat. Egy 2006-os közvélemény-kutatásra hivatkozott, amikor is a lakosok a legfontosabb gondként említették a város szennycsatorna kiépítettségének hiányát. Az akkor felállt képviselő-testület ezért felkarolva a lakossági igényeket pályázatot nyújtott be tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére. Első körben 88 millió Hochné Kiss Piroska: A kulcs a helyi kezdeményezésekben erejében van Nem vagy hangos ember. Szelíden, mosolyogva, mégis határozottan teszed a dolgod. Ebben az értékvesztett világban, mi a stabilitásod titka? Mezőgazdasági vállalkozók vagyunk, amit családi vállalkozásban végzünk. Engem úgy neveltek, hogy a család az első. Összetartó, szoros érzelmi kötelékben nőttem fel. Olyan hagyományos család volt a miénk, ahol a nagyszülőkkel éltünk és továbbadták nekünk a családcentrikusságot a mindennapok gondjaival, örömeivel együtt. A stabilitásom titka, hogy normális értékrendem van, aminek fontos tartozéka, hogy nem akarok mindenáron és mindenkinek megfelelni. Például, nem nézek meg mindent a tv-ben, válogatok a műsorok között. Úgy érzem, Évtizedes hátrányt dolgozhat le Derecske Ft-ot nyert a város, melyhez 16 millió Ft önrészt teremtettek elő. Az elmúlt két hónapban feszített tempójú szervezés folyt a városban, melynek eredményeként a 2800 ingatlantulajdonosból közel kétezer jelezte szándékát a létrehozandó vízi közmű társulásban. Az alakuló ülés időpontját január 26-át már ki is tűzte az önkormányzat. A második fordulóban 2010-ben nyújthatja be pályázatát a város a mintegy 3,3 milliárdos projekt megvalósítására, addig viszont elő takarékosságra van szükség részletezte a polgármester. A társulásban részt vevő ingatlantulajdonosok a rájuk eső részt 225 ezer Ft-ot 93 hónapon át, havi 2550 Ft-os részlettel fizethetik ki. A kimaradt lakosok kényszertagokká válnak, akik már csak 280 ezer Ft-tal csatlakozhatnak a csatornára, illetve a részletfizetési kedvezménytől is elesnek. A beruházás feltéve, hogy nyer a pályázat 2010-ben kezdődhet, és 2012-ben készül el. Nyírő Gizella 3 hogy sokan vannak hasonló gondolkodásúak, csak most nem kapnak kellő hangsúlyt. Van fogékonyság az emberekben most is a jóra, és látva a mai magyar állapotokat sokan elgondolkodnak a liberális világról. Nem is olyan régen az embernek először volt kötelessége, ha ezt teljesítette, lett joga sok mindenhez. Ma csak a jogokon van a súlypont, a kötelességek háttérbe szorulnak. Az ifjúságnak fontos, hogy a kötelességekkel kezdjük, pontosan az ő érdekük miatt. Lehet-e szembe menni az árral? Úgy vélem, hogy igen. Sőt kell! Helyi szinten, például a mi kis városunkban van ennek esélye. A kulcs a helyi kezdeményezésekben erejében van. Két dologra gondolok most: az egyik szerintem fontos gyógyító erő, azokban a civil összejövetelekben rejlik, aminek a mozgatója: adni a másiknak, együtt táncolni, beszélgetni, eszmét cserélni, nyitottá válni másokra. A másik a helytörténeti gyűjtemény, amit Nagy József, tanár úrnak, Csécsi Lajosnak és még sok áldozatos felajánlónak köszönhet a város. A régi világ, a korabeli helyi társadalom megismerése adhat kapaszkodót a most felnövőknek, hogy a régi talaján új sarjadjon, továbbéltetve a jót. Zsákai Ildikó

4 4 EZ TÖRTÉNT Derecskei Hírek február Szükségünk van egymásra Még emlékszem a tavalyi bálra: jó volt találkozni azokkal, akikkel nap mint nap elrohanunk egymás mellett, vagy bár egy településen élünk, alig látjuk egymást. Otthon éreztem magam, s valami megfoghatatlan bensőségesség jár át, ha visszagondolok. Ezen jó érzések emlékével készültem az idei összejövetelre. S a várakozásomat felülmúlta a megélt élmény. Bakó István polgármester köszöntőjében elmondta, hogy azért szokatlanul hamar van a bál, mert ez nyitja meg a város báli szezonját, azt a több hetes színvonalas rendezvénysorozatot, ami alkalmat ad az együttlétre. A város bálját hagyománnyá kívánják tenni a szervezők. A város bálja egyben vállalkozók bálja, mert a város a vállalkozókkal képes előre jutni. Ha a gazdasági helyzetre gondolunk, komor az arcunk. Mit tehet ilyen helyzetben az önkormányzat? Megvalósítja a programját, így teremtve munkalehetőséget, valamint szigorú gazdálkodással a működési költségeket csak az előírtra használja. Fontos, hogy a rendezvényeken együtt legyünk, egymást erősítve. Ezt szolgálta az országos párbajtőrverseny és az ízig-vérig disznótor. A gazdag új év reményében nyitotta meg a polgármester úr a város bálját. Megtisztelte jelenlétével a bált Komáromi Tibor, ezüstérmes olimpiai és háromszoros világbajnok birkózó, valamint Kocsis Róbert, a HBM-i önkormányzat alelnöke, és Márton Attila, országgyűlési képviselő. Köszöntőjükben mindketten a nehéz gazdasági helyzet várható küzdelmeit emelték ki. Kocsis Róbert hangsúlyozta a derecskeiek összetartásában, hagyomány tiszteletében rejlő erőt, Márton Attila pedig a tervezett beruházások megvalósításában látja a válságból kivezető utat. Második alkalommal adta át Fülepné Sipos Ilona Eszter, a Művelődési Központ igazgatója a Kultúra Mecénása díjat. Tavaly a Hajdú Takarék derecskei fiókja kapta a megtisztelő elismerést, az idén pedig Kökényesi Róbert, az EKO-NET Kft. ügyvezető igazgatója vehette át, a kulturális rendezvények önzetlen támogatásért. Az est műsora a Körmagyar tánccsoport Palotás nyitótáncával kezdődött. A Hunyadi László c. opera bűvös dallamú nyitánya, a magyar viseletbe öltözött táncosok bizonyosságot sugalló mosolya nem hagyott kétséget, hogy nem szabad elfelednünk a gyökereinket, szükségünk van egymásra, s ez az idő a mi időnk, amikor jót tehetünk. A Rózsakert Csárda gazdagon terített asztala a kulináris élvezeteket, a JAM együttes modern és nosztalgia slágerei a felszabadult tánc és szórakozás lehetőségét kínálták, a húsz-huszonöt éve ugyanitt diszkózóknak. Az önkormányzat sztárvendég meghívásával köszönte meg a vállalkozók áldozatos segítségét. A Társulat című produkció egyik szereplője, Koroknai Árpád és Sári Éva Musical Show -ja színesítette a programot. Új oldalról ismerte meg a közönség Rob Róbertet és Erdős Fruzsinát, hiszen most nem színjátszásban és rendezésben csillant meg tehetségük, hanem nosztalgia slágereket adtak elő: ABBA, Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Charlie, Boney-M, Takács Tamás dalai szerepeltek repertoárjukon. Gazdagon, lélekben megerősödve lépdeltünk haza a csikorgó januári hajnalban. Az erő a lelki gazdagságban van, ami a feltétel nélküli elfogadásban gyökerezik, a mosoly táplálja, és a régi, de nem múló kapcsolatok teszik teljessé. Jövőre veletek ugyanitt! Zsákai Ildikó Fotók: Fórián József

5 Derecskei Hírek február Ritka a mai világban az önzetlen segítség, pedig e nélkül nem működik az emberi társadalom. A kultúra igen érzékeny szegmens. Ha az állami források nem adnak elég teret a vágyak szárnyalásának keresni kell olyan önzetlen mecénásokat, akik hajlandók a vállalkozásban megtermelt jövedelmük egy részét felajánlani a köz javára. EZ TÖRTÉNT A kultúra mecénása Derecskén 5 A Derecskei Hírek villáminterjút készített a Derecske Város Bálján átadott A Kultúra Mecénása díj nyertesével, Kökényesi Róberttel, az EKO-NET Kft. ügyvezető igazgatójával. A színházi előadások, különféle rendezvények, összejövetelek, bálok támogatójaként is ismert üzletembert arról faggattuk, hogy a reálszférának miért fontos, hogy a kultúrát támogassa? Aki az üzleti életben sikeres, és elér egy bizonyos szintet, kötelessége támogatni a kultúrát, ez erkölcsi kötelesség. Kultúra alatt most a különféle programokat, rendezvényeket értem, amelyek nemes célt, a köz hasznát szolgálják és a társadalom tág rétegének adnak szórakozásra, épülésre lehetőséget. Kökényesi Róbert: A sikerhez áldozatra van szükség Mivel foglalkozik az EKO- NET Kft.? 2003 óta létezik a társaság. Fő tevékenységünk acélszerkezet-gyártás, tüzi- és galvánhorganyzás. A város legnagyobb foglalkoztatója vagyunk. Közel 200 munkankavállaló dolgozott nálunk a gazdasági válság előtt, most 110 fő az alkalmazotti létszám. A piacunkat főként az export által biztosítjuk, Ausztriába, Németországba, Dániába, sőt Afrikába is szállítottunk. Mi a siker titka? A rengeteg munka, a körültekintő szervezés, és az állandó piackutatás. Ön fiatal ember, a családja A magyar kultúra napját az alkalomhoz illő kiállítással (is) ünnepelték Derecskén (Fotók: Fórián József) hogy viseli ezt a megfeszített életmódot? Nehezen, de tudják, hogy a sikerhez áldozatra van szükség, ezért támogatnak. Nekem sem könnyű távol lenni a családtól, vagy amikor a kisfiam sírva mondja, hogy apa, ne menj el, de nekem indulnom kell valamelyik üzemünkbe. Nem is lehet ezt a megfeszített tempót nyugdíjas korig csinálni, mert rámegy az ember egészsége és családja. Nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy meglegyen az embernek az anyagi biztonsága, sok időt tudjon tölteni családjával és stresszmentes legyen a munkaköre. Szinte lehetetlen. Hogyan tovább ebben a zűrzavaros, nehéz gazdasági helyzetben? Nadrágszíjszorítás, tehát költségminimalizálás. Több üzemünk van az országban: Berettyóújfaluban, Szendrőn, Segesden, Keszthelyen és Derecskén. Bízunk abban, hogy együtt könnyebb lesz. Várjuk a megrendeléseket, ami újra létszámnövelésre ad lehetőséget. Szükségünk van a leterhelésre a hatékony működéshez. A társaság filozófiája is azt hirdeti, hogy az üzleti siker adhat lehetőséget más területen való szerepvállalásra. A kultúra támogatása feladatunk... Zsákai Ildikó A Városi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt szeretettel várjuk a látogatókat. Nyitva tartásunk: Hétfő: ZÁRVA Kedd: 9 18 Szerda: 9 18 Csütörtök: 9 18 Péntek: 9 17 Szombat: 8 12 Szolgáltatásaink: Könyvek, folyóiratok, CD-k hely-ben használata és kölcsönzése (több mint dokumentum, ebből ifjúsági db), DVD-k, videók kölcsönzése, elektronikus adatbázisok, CD-ROM-ok használata, Legyen Ön is az olvasónk! gazdag helytörténeti állomány és a Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyve, fénymásolás, szkennelés, internethozzáférés A legújabb regények, klasszikusok, ismeretterjesztő könyvek, napi- és hetilapok, folyóiratok (120 féle, pl.: Sporthorgász, Autó-motor, Képes Sport, PC World, Story, Nők lapja, Praktika, Otthon, HVG, Adó, Természetgyógyász, Magyar Burda, Őstermelő, Vidék íze, Családi ház stb.) Leporellók, mesés-, verses könyvek, lapozgatók, gyermekfolyóiratok (Dörmögő Dömötör, Csodaceruza, Süni, Vadon) A legújabb ifjúsági regények, klasszikusok, kötelező olvasmányok, ismeretterjesztő könyvek, ifjúsági folyóiratok (Ifjúsági Magazin, GameStar, Hannah Montana stb.) Legújabb könyveinkből: Felnőtteknek: Müller Péter: Varázskő, Albert Györgyi: Miért pont ők? Sabján Tibor: Kenyérsütő kemencék Rákmegelőző étrend Debby Macomber, Paolo Coelho, Ken Follett, Danielle Steel, Robert Ludlum, Wass Albert, Szabó Magda könyvei Gyerekeknek: Óvodásoknak kisiskolásoknak ajánljuk: Bartos Erika: Bogyó és Babóca, Beatrix Potter: Nyúl Péter kalandjai stb., Olvasó Leó, Olvasó Kalóz, Olvasó Tigris stb sorozatokat. Legújabb ifjúsági regényeinkből: High School Musical, W.I.T.C.H, Hannah Montana könyvek, Tini krimik sorozat, Tök jó könyvek! sorozat

6 6 EZ TÖRTÉNT Derecskei Hírek február Csak írni... Csak írni és nem gondolni másra. A betűket nézni, csak írni és nem gondolni másra. Milyen könnyű is. Csak én vagyok. Nem gondolni másra. S úgy elásni a lelket, szavakba ásni azt, nincs téboly, nincs fájdalom. Csak írni szabad és nem gondolni másra. Merő félelem a létem mostantól. Rettegem a kiszippantott levegőt a szobából, azt a fojtót, azt a fuldokló, tehetetlen pillanatot, ami rohant a lépcsőn lefele. Úgy távolodtak a hangok, minden ütem halkabban, minden ütem halkabban távolodott. Így váltam én magam ritmikátlan hanggá. Megállt a szívem egy pillanatra. Csak írni szabad és nem gondolni másra. Merő félelem a létem mostantól. Rettegem a foltot a lelkemen, a pecsétet. Ha riadt szemeim meglátják, én is meglátom. Úgy hasít a kín csontjaim legmélyebb részeibe, hogy meg kell feszítenem az izmaimat, meg kell feszítenem az izmaimat a fájdalomtól. Súrolhatnám, kaparhatnám a foltot, de az belemarta magát, mélyen belemarta magát az elmémbe, a szemeimbe, a bensőmbe. Csak írni szabad és nem gondolni másra. Merő félelem a létem mostantól. Rettegem a csendet, a hiányos tér tompa, múlhatatlan szégyenét. Úgy dermedt meg a világ, ahogy annak vége lett, a világvégekor megdermedt az idő. S annak minden pillanata, minden hangja, minden üteme, minden foltja, minden csendje bennem kering. Mint egy múlni képtelen tél, ami kitölti a világot. Szűnni nem akaró est, ami színezi a falakat. Nem egy pillanat tűnt tova, a világ köszönt el. S mindenki elszökött vele egy jobb helyre. Én viszont itt ragadtam. Nincs hang amivel kiáltani lehetne. Kiáltani kellene. Ordítani! De csak írni szabad, és nem gondolni másra. Éles Árpád

7 Derecskei Hírek február HIRDETÉS 7

8 8 ÉLET-MÓD Derecskei Hírek február Vizsgálatra várják a derecskei férfiakat Megdöbbentő statisztikai adatok látnak napvilágot a most éves férfi korosztály egészségi állapotáról, túlélési lehetőségeiről. Harminc ország eredményeit egybevetve a magyar férfiak a várható 68 éves átlagéletkorukkal az utolsó helyen állnak. Ugyanakkor tény, a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, kevésbé járnak szűrővizsgálatokra, mint a nők. Az európai halálozási listát több esetben, így a keringési és bizonyos daganatos megbetegedések esetén is, a magyar férfiak vezetik. A most kezdeményezett urológiai szűrővizsgálat kapcsán kérdeztük Dr. Varga Béla háziorvost tapasztalatairól. A derecskei férfiakra is igaz, hogy egészségügyi problémáikkal sokkal ritkábban és később fordulnak orvoshoz, mint a nők. Ennek az is oka lehet, hogy a köztudatban sokkal elterjedtebb a nőkkel kapcsolatos szűrések szervezése. Esetükben országos szintű szűrővizsgálatok teszik lehetővé a folyamatos megelőzést. Sokszor a terhesség, szülés idején szoros kapcsolat alakul ki a terhes nő és szülészorvosa között, s ez garantálja, hogy később folyamatosan eljárnak ellenőrzése. A megelőzés a férfiaknál sajnos nem hangsúlyos. Ezért is szerveztük meg háziorvos kollégáimmal ismét a derecskei férfiak urológiai szűrését egy gyógyszergyártó cég támogatásával. Ha jól tudom, három évvel ezelőtt volt ilyen alkalom? Valóban másodszor kerül erre sor Derecskén, elsődleges célunk a prosztataproblémák felderítése. Jó, hogy a derecskei háziorvosok ismét melléálltak ennek az ügynek. Milyenek az előző szűrés tapasztalatai? Jó volt a megjelenési arány, az érintett negyven fölötti korosztály többsége részt vett. Több prosztatarákos beteg került felismerésre, ők azóta is gyógykezelés alatt állnak, illetve rendszeres ellenőrzésre járnak. Nyugodtan mondhatjuk, annak köszönhetik az életüket, hogy eljöttek a három évvel ezelőtti vizsgálatra. Kérjük tehát az érintett negyven fölötti korosztályt, éljenek a lehetőséggel, jöjjenek el most is a vérvétellel egybekötött fizikális vizsgálatra. Előtte azonban feltétlenül jelentkezzenek be háziorvosuknál, hiszen a jelentkezők száma szerint fogjuk megszervezni az alkalmakat. A mostani két alkalmon túl még továbbiakat is tervezhetünk. Milyen lehetőségekkel élhetnének még a lakosok? Kollégáimmal együtt igény szerint folyamatosan végzünk kisebb szűrővizsgálatokat: vércukor- és koleszterinmérést, vérnyomásmérést. Fontos adatokat szolgáltatnak az általános egészségi állapotról. Idejében történt kezelés esetén súlyos szövődményeket lehet megelőzni. De komolyan kell venni a tüdőszűréseket, ma már nem a tébécé kiszűrésére, hanem elsősorban a korai stádiumban lévő tüdődaganat felismerésére szolgál. Az idén is meg fogjuk szervezni az allergiaszűrést. Keressük a lehetőségeket, igyekszünk kihasználni minden alkalmat, mely a megelőzést szolgálja. B. K. E. TÖRŐDJÖN EGÉSZSÉGÉVEL, VEGYEN RÉSZT AZ INGYENES UROLÓGIAI SZŰRŐVIZSGÁLATON! Célja: A negyven év fölötti férfiak urológiai szűrővizsgálata, prosztata megbetegedések kiszűrése vérvétellel és fizikális vizsgálattal A vizsgálat ideje: február 17. és március óráig Helye: Rákóczi u. 10. sz. (Dr. Varga Béla háziorvosi rendelője) Kérjük, a vizsgálatra saját háziorvosánál jelentkezzen! Dr. Sterczel Katalin Dr. Varga Béla Dr. Berényi Dénes Dr. Horváth József Elgondolkodott-e már azon, hogy a nők napjainkban 7-8 évvel tovább élnek, mint a férfiak? Kutatások igazolják, hogy a hölgyek 50%- kal gyakrabban járnak orvoshoz, 15-ször gyakrabban végeznek náluk rákszűrést, mint a férfiak esetében. Az urológiai szűrés fontosságát az is mutatja, hogy a fejlett országokban a férfiak daganatos megbetegedései között a prosztatadaganatok a leggyakoribbak. A korán felfedezett prosztatadaganat esetén a betegek többségénél teljes gyógyulás érhető el. Ehhez azonban még a panaszok jelentkezése előtt elvégzett szűrővizsgálat szükséges. Hazánkban évente körülbelül 1500 férfi hal meg ebben a megbetegedésben. A prosztata megnagyobbodása számos panaszt okozhat, például vizelési zavart, amely azonban gyógyszerekkel hatékonyan kezelhető, így gyakran elkerülhető a műtéti kezelés. A szűrés során sor kerülhet a férfiak fizikai és szexuális teljesítménycsökkenését okozó férfi klimaxos panaszok és merevedési zavarok tisztázására is, melyek ma már a legtöbb esetben egyszerűen és eredményesen kezelhetőek gyógyszeres úton. A merevedési zavar körülbelül ezer férfit érint Magyarországon, ugyanakkor az esetek 90%-ában gyógyítható. Az első lépés tehát, beszéljen róla orvosával, partnerével. Forduljon orvosához, mert a szakember tudja eldönteni, Önnek melyik terápiára van szüksége. Nyertes pályázat Ft összegű utófinanszírozású támogatást nyert a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Régiós Civil Szolgáltató Központ kialakítása Derecskén pályázata. Az elnyert támogatás ingatlan felújításra, technikai eszközök és bútorzat beszerzésre valamint egy un. Munkaerőpiaci Reintegrációs Partner Program beindítására fordítható. A pályázat megvalósításához 3,5 millió forint önrész is szükséges melyet az alapítvány saját forrásból fedez. LEGELŐT VAGY KASZÁLÓT KERESEK MEGVÉTELRE 3 HA-TÓL Telefon: 06/30/

9 Derecskei Hírek február EZ TÖRTÉNT 9 Olimpicik Derecskén Derecskén rendezték meg januárban az Olimpici elnevezésű utánpótlás párbajtőr vívóversenyt, amelyen felnőtt ötkarikás bajnokok lesznek a vendégek. Eredetileg Debrecen adott volna otthont a Grand Prix-sorozat következő viadalának, ám különböző okok miatt végül Derecske lett a helyszín. Három napon keresztül, péntektől vasárnapig csaknem négyszáz fiatal lépett pástra a versenyen, amelyet a DHSE-PMD Vívó Klub szervezett. Az Olimpici-sorozat védnöke két korábbi olimpiai bajnok, Nagy Tímea és Kulcsár Győző volt. Foró: Fórián József Aranyérem a Mikulástól december 13-án került sor a IV. Mikulás kupára, melyen a hazai U-11-es csapat mérethette meg magát. A tornán a derecskeieken kívül a Debreceni Sportiskola, Berettyóújfalu, Debrecen-Józsa és Kaba tizenegy éven aluli focistái léptek pályára. A színvonalas mérkőzések, melyen időnként a jó értelembe vett keménység is szerepet játszott, jó szórakozást nyújtott a szép számban megjelent nézőknek, szurkolóknak. A torna gólkirálya 8 góllal Ilóczky Márk lett Beretytyóújfaluból. A legjobb kapus díját Kiss Ákos kapta a Debrecen Sportiskola csapatából. A mezőny legjobbja a 7 gólig jutó derecskei Nagy Tamás lett. Köszönjük Nagy Menyus Sándornak, hogy levezette a mérkőzéseket, és a nevelőegyesületünknek, a Derecskei LSE-nek, a Szántó ABC-nek, valamint a Sportcsarnok vezetőinek és dolgozóinak, hogy ezt a tornát lebonyolíthattuk. Külön köszönet az U-11-es korcsoportú szülőknek, hogy nemcsak ezen a tornán, hanem az elmúlt 5 évben is teljes odaadással, mindig a csapat mellett álltak nyilatkozott Nagy Sándor edző. MEGHÍVÓ A DERECSKEI LABDARÚGÓ EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE Helyszín: Sportcsarnok Kossuth u. 18. Időpont: február óra Szeretettel várjuk az egyesület tagjait, pártolótagokat, és minden kedves érdeklődőt! Napirendi pontok: 1) Vezetőségi beszámoló az elmúlt időszakban történekről 2) Vezetőségválasztás 3) Különfélék Köszönjük mindazoknak, akik adójuk egy százalékát az egyesület számára ajánlották fel. Tisztelettel: az elnökség

10 10 ÉLET-MÓD Derecskei Hírek február Becsületes emberként Az előző hónapban megkezdett interjúnk hely hiány miatt nem tudott kiteljesedni, ezért folytatva a beszélgetést, Lakatos Ernő gondolatait adjuk közre. Mi az az erkölcsi vezérfonal, aminek mentén megszülethetett és működhet ez a sikeres családi vállalkozás? A teljesség igénye nélkül nehéz olyan interjút adni, amiben megfogalmazhatjuk valós lényünket, sikereink, vagy kudarcunk titkát, avagy rávilágíthatunk emberi gyengeségeinkre, hibáinkra, esendőségünkre. Mert alkothatunk, lehetünk kreatívak, belénk lehet oltva a génjeinkbe a munkamánia, a becsületesség, a maximalizmus, a tolerancia, az őszinteség és a jóra való törekvés bőrszíntől függetlenül is, de úgy vélem, hogy minden terv vagy ötlet annyit ér, amit megvalósítunk belőle. A béka feneke alól kitörni csak úgy sikerülhetett nekem is és sok kortársamnak, hogy nem készen kapott jólétbe ültünk bele, hanem takarékos gondoskodással, okos számítással, tervezéssel, nem félve a munkától, megküzdöttünk a mindennapokkal. Váci Mihály verse ma is mértékadó számomra: Nem elég jóra vágyni/ A jót akarni kell, s nem elég akarni/ de tenni, tenni kell. Véleményem szerint kétféle ember típus van: a herdáló és a gyűjtő, s aki nem akar cselekedni mikor tud, majd nem fog tudni, amikor akar, mert az a tapasztalatom, hogy az édes életnek néha keserű az ára. Ezeken kellene sok embernek elgondolkodni, s nem irreális tervekkel, vágyakkal élni, az első kudarctól elmenekülve nem megfelelő megoldásokat találni. Sajnos ez a gazdasági környezet nem kedvez a becsületes munkának legyen az munkavállaló, vagy munkáltató, mégis az én gondolkodásom nem engedi meg, hogy ettől eltérjek: ameddig az ember teheti próbáljon meg mindenáron talpra állni, ne viselkedjen úgy, mint egy árva, mindig csak önmagát sajnálva. Mert a ma harcait nem lehet holnap megvívni Érdekes felvetések ezek, csak hallgatom! Engem még mindig inkább az üzlet érdekel! Mi a filozófiája az Euro Ernesto nevű üzletláncnak? Szuper olcsó árainkkal, rugalmasan követjük a piac igényeit. Sok akciót hirdetünk, úgy érzem, hogy elfogadták üzletpolitikánkat, aminek a lényege: Le az árakkal! Miért fizetne többet máshol, ugyanazért?! Reményeink szerint az emberek felismerik, hogy nem érdemes más városokba utazni, hisz nálunk a minőséget és az alacsony árakat is megtalálják. Tudom, hogy a mostani gazdasági válság nem kedvez a kereskedelemnek, és tudom, hogy a szerény Becsületes emberként jövedelemből élők a ruházkodáson spórolnak inkább, de a mi üzletünk nem a hatalmas profit elvét követi. Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint. Továbbra is kedves kiszolgálással, nagy választékkal és a már megszokott akció akció hátán eszméjével, várjuk vásárlóinkat! Tudom, hogy verseket is írsz, és sok vers gazdagítja a lelkedet, amit betéve tudsz! Most olyan saját verset kérek tőled, amellyel üzenni kívánsz az embereknek, s főként a sorstársaidnak! 1982-ben a katonaságnál egy alkotó ifjúság pályázaton nyertes lett ez a vers, amit meg kellene szívlelniük a magukra ismerőknek: Te, kinek nevedtől egy ország népe remeg Te, kinek fekete betűvel írják a neved Hát nem érzed? Hát nem látod? Tetteiddel önmagadat gyalázod. Mit gondolsz, miért kaptál zöld utat? S, vaj h eddigi bizonyítványod vajon mit mutat? Próbálj már kitörni e fekete gyászból Nézz körül, magadon kívül mit látol? Becsületes, szorgalmas munkás embereket, S te hová temetted el e jegyeket? Mikor gyakorolsz végre önkritikát Hisz rajtad is múlik, hogy ötösre tudd a matematikát. Rajtad is múlik mikor kezded el, Vagy sanyarú sorsodba temetkezel? Sok cél lehet számodra még, de csak egy út: Becsületes emberként élni, nagy dolog! (X) Állatbarátok karácsonya Bár az ünnepek hangulata egyre távolodik, mégis őrzi emlékét az a csaknem 200 gyermek és felnőtt, akik részt vettek a Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesületének Állatbarátok Karácsonya című rendezvényén, mely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottságának és Derecske Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Az önfeledt szórakozáson kívül az egyesület nem titkolt célja az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása annak érdekében, hogy a gyerekekből felcseperedve állatbarát felnőttek váljanak. A kisdiákok legnagyobb örömére testközelből is találkozhattak az egyesület egyik kis védencével. Ezt követően filmvetítés keretében megismerhették a menhelyen található közel 30 kutyust. A program Tálas Csilla vezetésével vidám vetélkedővel folytatódott, melynek során a csapatok játékos formában tovább mélyíthették vadvilággal kapcsolatos tudásukat. A gyermekek sok apró ajándékkal, és az állatokkal kapcsolatos ismeretekkel gazdagodva távozhattak az estébe nyúló szórakoztató rendezvényről. Írjon nekünk! A Derecskei Hírek szerkesztősége az -címre várja a kedves olvasók leveleit, véleményeit, hozzászólásait. hogy Te is képben legyél...

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XIX. évf., III. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2009. március Kész a költségvetés! 3-4-5. oldal Farsangi pillanatok 6. oldal Szükség van rájuk 7. oldal Táncos sikerek 9. oldal

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XX. évf., III. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Megvan a költségvetés 2. oldal Az összefogás nem szólam! 3. oldal Menetrend 6. oldal A gyermekekért 7. oldal Hasznos (köz)munka

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XVIII. évf., X. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2008. október Mértékadás és értékmentés 3. oldal Ünneplő nyugdíjasok 4. oldal Díszudvart avattak 5. oldal Táboroztak 7. oldal

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XIX. évf., XII. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2009. december Fotó: Gurbán György Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván minden olvasójának a Derecskei Hírek szerkesztősége!

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Derecskei Hírek XVIII. évf., VI. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 2008. június Mindenki öröme 4. oldal A független képviselő 5. oldal A siker éve 9. oldal Megnyílt a bölcsőde 10. oldal Indulhat

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. II. rész 2009-2010-ig A ciklus első két éve (2007-2008) tulajdonképpen a konszolidáció, a pénzügyi, gazdasági egyensúly megteremtésével telt el. Ezt

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 12. szám 2013. december MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE.

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. November ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Régóta érzékelhető szükséglet a kerékpáros forgalom biztonságossá

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Karácsonyi összefogás a kórházért

Karácsonyi összefogás a kórházért Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 23. SZÁM (506) 2009. DECEMBER 4. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Új finanszírozás az egészségügyben

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Hajdúnánási Újság XXIII. (XXXIII.) évfolyam 12. szám Városi önkormányzati lap 2011. december 21. 800. szám

Hajdúnánási Újság XXIII. (XXXIII.) évfolyam 12. szám Városi önkormányzati lap 2011. december 21. 800. szám 4 Vízelvezetési gondok 7 Bölcsőde 8 Nánási faipari sikerek Hajdúnánási Újság XXIII. (XXXIII.) évfolyam 12. szám Városi önkormányzati lap 2011. december 21. 800. szám Lassan úgy ölel körbe bennünket a tél

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

Húsvét 13. Irány Dél-Afrika! Elvárás a pontos, precíz munkavégzés Beszélgetés dr. Antal Erzsébet jegyzővel. Március 15-re emlékeztek a Rákócziban

Húsvét 13. Irány Dél-Afrika! Elvárás a pontos, precíz munkavégzés Beszélgetés dr. Antal Erzsébet jegyzővel. Március 15-re emlékeztek a Rákócziban Derecske Nagy Könyve játék Elérkezett a játék második fordulója. Ebben a szakaszban, az első fordulóban, a legtöbb jelölést kapott ötven regényből lehet kiválasztani, újabb szavazással, azt a tizenkét

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

Tartalomjegyzék: Tótkomlós Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Tótkomlós szennyvízelvezetési és tisztítási projektje... 2 Pályázati felhívás - A Mozi épületének hasznosítására... 3 84 főnek teremtettek munkahelyet

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

Születésnapi emlékezés

Születésnapi emlékezés Közmeghallgatás Pásztó önkormányzata a január 26-i képviselõ-testületi ülés után tartotta meg ez évi közmeghallgatását. Több, a város életét érintõ témakör mellett a helyi foglalkoztatás egyik fontos kérdésérõl,

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXII. évfolyam, 2014. február 8. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró

Részletesebben