DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA"

Átírás

1 Derecskei Hírek XIX. évf., II. szám DERECSKE VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA február Köszönet Ezúton mondok köszönetet minden, a város érdekeit szem előtt tartó polgártársam nevében a szennyvízprogram elindításán dolgozó valamennyi munkatársamnak, a szervezőbizottság tagjainak, a szervezőknek munkájukért, Derecske lakosainak a város fejlődése érdekében megvalósult támogató együttműködéséért és áldozatvállalásáért. Bízom további együttműködésükben, megértésükben! Bakó István polgármester A kultúra ünnepén Fotó: Fórián József

2 2 EZ TÖRTÉNT Derecskei Hírek február A derecskei Víziközmű Társulat január 26-i alakuló ülésén úgy határozott, hogy a csatornaépítéshez még nem csatlakozott, később kényszertagként bevonandó lakosok számára február 28-ig lehetővé teszi a szándéknyilatkozat aláírását. Ez esetben a csatlakozási lehetőségek változatlanok: Egyösszegű befizetés április 15-ig Ft Lakástakarékpénztári szerződés megkötésével 93 hónapon át 2550 Ft és kétszer 2250 Ft számlanyitási díj megfizetése A szándéknyilatkoztatot február 28-ig alá nem írók a törvény ereje VÁROSHÁZI HÍREK AZ EGYES szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításából eredő önkormányzati feladatokról szóló tájékoztató alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy évi költségvetésébe betervezi a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segélyezés valamint a közcélú foglalkoztatás előirányzatait, valamint módosítja a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló rendeletét. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az Út a munkához kormányprogram elfogadásával az aktív korúak pénzbeni ellátása módosult. Rendelkezésre állási támogatás /2009-ben / jár mindazoknak, akiknek az önkormányzat nem tud munkát biztosítani. A rendszeres szociális segély /2009-ben maximum Ft/ csak azoknak jár majd, akik egészségkárosodottak, 55. évüket betöltötték vagy 14 éven aluli kiskorút nevelnek, de nem részesülnek gyermekgondozási támogatásban illetve a gyermek napközbeni ellátása nem megoldott. Önkormányzati feladat, hogy az eddig rendszeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése szempontjából számba kell venni, s jelentős részüket közfoglalkoztatásra alkalmassá kell tenni. A közfoglalkoztatás megszervezése önkormányzati feladat. FELÜLVIZSGÁLTA a testület a méltányosság címén biztosított szociális ellátásokra fordított kiadásokat, ilyen például az ápolási díj, közgyógyellátási igazolvány, lakásfenntartási támogatás, temetési segély. Döntésének értelmében A DERECSKE Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi szakmai beszámolóját a képviselő-testület elfogadta. Felkérte az intézmény vezetőjét a évi rendezvényterv elkészítésére. VÁLTOZOTT a Derecskei Óvoda és Bölcsőde Damjanich úti telephelyének címe. A házszámellenőrzést végző hivatali dolgozók megállapították, hogy az eddigiekkel ellentétben a Damjanich úti telephely helyesen a Damjanich u. 5/A házszám alatt található. Az ezzel kapcsolatos alapító okirat módosítást a képviselő-testület elfogadta. AZ I. RÁKÓCZI György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium soros fenntartói ellenőrzésének szempontjait a képviselő-testület elfogadta. Felkérte Derecske város jegyzőjét az ellenőrzési ütemterv kidolgozására. ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉS- BEN részesíti az oktatási intézmények vezetőit az önkormányzat. A döntés szerint az önállóan gazdálkodó középiskola és általános iskola vezetője ezért a feladatért havi harmincezer forint, a tárulás székhelyeként működő általános iskola valamint az óvoda vezetője 10 forint havi illetménykiegészítésben részesül. FELHÍVÁS Az integrációs felkészítésben részt vevő általános iskola és óvoda vezetői pályázati pénzből további illetménykiegészítésben részesülnek, melyeket összegét a testület szintén jóváhagyta. NÉGYSZÁZMILLIÓS kötvénykibocsátásról döntött a testület. Az ily módon felvett hitel az uniós pályázatok megvalósítását szolgálja, működési célra nem fordítható. A POLGÁRMESTERI Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékelését 2009-ben az alábbi célok teljesítéséhez kötötte a testület: felelős és takarékos gazdálkodás, a költségvetésben meghatározott célok maradéktalan megvalósítása, helyi adóbevételek teljesebb beszedése, adóhátralékok behajtása, közhasznú, közcélú foglalkoztatás megteremtése, helyi rendeletek eu-s jogharmonizációjának megvalósítása, nyilvánosság és tájékoztatás széles körű biztosítása, választások törvényes lebonyolítása, beruházások, műszaki, pénzügyi feladatok teljesítése, hivatali ügyintézés hatékonyságának javítása, humánus és szolgáltató típusú, szakszerű hivatali működés, szakmai felkészültség javítása. A KISTÉRSÉGI megbízás alapján dolgozó SÁBA 2000 Kft. belső ellenőrzési tevékenysége során a város vagyonával kapcsolatos rendeleteket s azokban foglaltak végrehajtását ellenőrizte. Megállapította, hogy az önkormányzat a vagyonrendeletben meghatározottak szerint tartja nyilván vagyonát, a meglévő ingatlanok állapotáról és állagáról gondos gazda módjára gondoskodik. Ugyan kisebb hiányosságok pótlására sor kerül, de a testület elégedett volt a belsőellenőrzés eredményével. DÖNTÖTT a testület a Hajdú- Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról. A társulás célja a települések ivóvize minőségének javítását szolgáló beruházás megvalósítása. A társulást 12 település alkotja: Báránd, Derecske, Hortobágy, Kaba, Nádudvar, Tetétlen, Bedő, Berekböszörmény, Furta, Körösszegapáti, Vekerd és Zsáka önkormányzata. A társulás székhelye Derecske, elnöke Bakó István polgármester. A LEGYEL utcai közlekedés feltételeinek további javítása érdekében arról döntött a testület, hogy korlátozza az utcán történő várakozás lehetőségét, egy várakozni tilos tábla elhelyezésével, tekintettel az oktatási intézmények generálta időszakos forgalomra. Az egyre súlyosbodó parkolási gondok megoldása érdekében megbízta a településfejlesztési osztály munkatársait egy átfogó, rövid és hosszú távú megoldás kidolgozásával. A gyalogosközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a Rákóczi utca elején újabb kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére tett javaslatot. által a Víziközmű Társulat (kényszer)tagjaivá válnak. Ez esetben a csatlakozási lehetőség: Részletfizetéssel egyszeri 3130 Ft és 94 hónapon át 3150 Ft megfizetése. Lakástakarékpénztári szerződés megkötésére nincs lehetőségük. Kérem a még kedvező feltételek mellett csatlakozni kívánókat, fáradjanak be a Polgármesteri Hivatalba a szándéknyilatkozatokat aláírása végett. Bakó István, a Víziközmű Társulat elnöke

3 Derecskei Hírek február Amikor a féktelen liberalizmus értékvesztett világát propagandaszerűen önti ránk a média számolatlan csatornája, két út lehetséges: sodródni az árral, mit sem törődve a beláthatatlan következményekkel, mert így a legkisebb az ellenállás, vagy visszavonulni a jól felépített, értékekből növelt várunkba és onnan sugározni a stabilitást, a megbízhatóságot, a szereteten alapuló emberi kapcsolatokba vetett hitet. Mert választani mindig kell, egyszerre nem lehet két urat szolgálni! Hochné Kiss Piroskát, a Településfejlesztési Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság külső tagját szakmai munkáról, válságról, családról, túlélésről kérdeztük. HÁTTÉR A régi talajon új sarjadjon Tudom, hogy az előző testületben képviselő voltál. Most miért nem indultál? Ha elvállalok egy megbízatást, szeretem maximálisan megtenni a tőlem telhetőt. Tudtam 2006-ban, hogy nem lesz a képviselői munkához elég időm, ezért vállaltam a külső bizottsági tagságot. Nagyon szurkoltam a választás után felálló új városvezetésnek. Bizakodtam abban, hogy sikerül közösen elindítani a fejlődést. Hamar kész lett a városfejlesztési koncepció, amiből látszik, hogy a vezetésnek van elképzelése, tudja hová akar elérni és van egy jól felkészült pályázatíró csapat, aki sorra nyeri a pályázatokat. A korábbi testületi munkánkat reményvesztetté tette az a tény, hogy bemutattuk a jelentéseinkben az egyre nagyobb problémákat, ám megoldás alig született rá. Most ez a helyzet másként fest. Milyen konkrét feladatai vannak a bizottságnak? Az önkormányzati vagyon jó részét az ingatlanok teszik ki. Elsődleges feladat ezek fizikai állapotának megóvása, védelme. Minden tavasszal bejárást tartunk, aminek eredményeként készül egy jelentés a testület számára a következő költségvetés tervezéséhez. Ebben szerepel a felújítás költsége, az állagmegóvásra vonatkozó javaslatok. Öröm, hogy az elmúlt hónapokban gőzerővel dolgozott a bizottságunk, hiszen sikeres volt a bölcsőde, iskola felújítási program, a volt Járási Hivatal (sárga iskola) is megszépült, kerékpárút, számos új járda és út épült az elmúlt két év során. S ami a közeljövőben előttünk áll, ügyes, körültekintő döntéseket, összehangolt munkát igényel. Gondolok a csatorna beruházásra, az új főtér kialakítására, az óvoda felújításra, az iskola bővítésre. Nemigen van hasonló nagyságú település az országban, mint Derecske: jelenleg százalékos a szennycsatorna kiépítettsége a városban. Ennek a hátránynak a felszámolására készül a város uniós pályázat segítségével. A szennyvízprogrammal kapcsolatos sajtótájékoztatón Bakó István polgármester elmondta: az igen alacsony csatornázottság, valamint az elavult tisztítótelep több gondot is jelent a városnak. Egyrészt magas a talajszennyezés, ami az ivóvízbázist is veszélyezteti, másrészt pedig a belvízzel sújtott település naponta teszi próbára a lakosokat. Egy 2006-os közvélemény-kutatásra hivatkozott, amikor is a lakosok a legfontosabb gondként említették a város szennycsatorna kiépítettségének hiányát. Az akkor felállt képviselő-testület ezért felkarolva a lakossági igényeket pályázatot nyújtott be tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére. Első körben 88 millió Hochné Kiss Piroska: A kulcs a helyi kezdeményezésekben erejében van Nem vagy hangos ember. Szelíden, mosolyogva, mégis határozottan teszed a dolgod. Ebben az értékvesztett világban, mi a stabilitásod titka? Mezőgazdasági vállalkozók vagyunk, amit családi vállalkozásban végzünk. Engem úgy neveltek, hogy a család az első. Összetartó, szoros érzelmi kötelékben nőttem fel. Olyan hagyományos család volt a miénk, ahol a nagyszülőkkel éltünk és továbbadták nekünk a családcentrikusságot a mindennapok gondjaival, örömeivel együtt. A stabilitásom titka, hogy normális értékrendem van, aminek fontos tartozéka, hogy nem akarok mindenáron és mindenkinek megfelelni. Például, nem nézek meg mindent a tv-ben, válogatok a műsorok között. Úgy érzem, Évtizedes hátrányt dolgozhat le Derecske Ft-ot nyert a város, melyhez 16 millió Ft önrészt teremtettek elő. Az elmúlt két hónapban feszített tempójú szervezés folyt a városban, melynek eredményeként a 2800 ingatlantulajdonosból közel kétezer jelezte szándékát a létrehozandó vízi közmű társulásban. Az alakuló ülés időpontját január 26-át már ki is tűzte az önkormányzat. A második fordulóban 2010-ben nyújthatja be pályázatát a város a mintegy 3,3 milliárdos projekt megvalósítására, addig viszont elő takarékosságra van szükség részletezte a polgármester. A társulásban részt vevő ingatlantulajdonosok a rájuk eső részt 225 ezer Ft-ot 93 hónapon át, havi 2550 Ft-os részlettel fizethetik ki. A kimaradt lakosok kényszertagokká válnak, akik már csak 280 ezer Ft-tal csatlakozhatnak a csatornára, illetve a részletfizetési kedvezménytől is elesnek. A beruházás feltéve, hogy nyer a pályázat 2010-ben kezdődhet, és 2012-ben készül el. Nyírő Gizella 3 hogy sokan vannak hasonló gondolkodásúak, csak most nem kapnak kellő hangsúlyt. Van fogékonyság az emberekben most is a jóra, és látva a mai magyar állapotokat sokan elgondolkodnak a liberális világról. Nem is olyan régen az embernek először volt kötelessége, ha ezt teljesítette, lett joga sok mindenhez. Ma csak a jogokon van a súlypont, a kötelességek háttérbe szorulnak. Az ifjúságnak fontos, hogy a kötelességekkel kezdjük, pontosan az ő érdekük miatt. Lehet-e szembe menni az árral? Úgy vélem, hogy igen. Sőt kell! Helyi szinten, például a mi kis városunkban van ennek esélye. A kulcs a helyi kezdeményezésekben erejében van. Két dologra gondolok most: az egyik szerintem fontos gyógyító erő, azokban a civil összejövetelekben rejlik, aminek a mozgatója: adni a másiknak, együtt táncolni, beszélgetni, eszmét cserélni, nyitottá válni másokra. A másik a helytörténeti gyűjtemény, amit Nagy József, tanár úrnak, Csécsi Lajosnak és még sok áldozatos felajánlónak köszönhet a város. A régi világ, a korabeli helyi társadalom megismerése adhat kapaszkodót a most felnövőknek, hogy a régi talaján új sarjadjon, továbbéltetve a jót. Zsákai Ildikó

4 4 EZ TÖRTÉNT Derecskei Hírek február Szükségünk van egymásra Még emlékszem a tavalyi bálra: jó volt találkozni azokkal, akikkel nap mint nap elrohanunk egymás mellett, vagy bár egy településen élünk, alig látjuk egymást. Otthon éreztem magam, s valami megfoghatatlan bensőségesség jár át, ha visszagondolok. Ezen jó érzések emlékével készültem az idei összejövetelre. S a várakozásomat felülmúlta a megélt élmény. Bakó István polgármester köszöntőjében elmondta, hogy azért szokatlanul hamar van a bál, mert ez nyitja meg a város báli szezonját, azt a több hetes színvonalas rendezvénysorozatot, ami alkalmat ad az együttlétre. A város bálját hagyománnyá kívánják tenni a szervezők. A város bálja egyben vállalkozók bálja, mert a város a vállalkozókkal képes előre jutni. Ha a gazdasági helyzetre gondolunk, komor az arcunk. Mit tehet ilyen helyzetben az önkormányzat? Megvalósítja a programját, így teremtve munkalehetőséget, valamint szigorú gazdálkodással a működési költségeket csak az előírtra használja. Fontos, hogy a rendezvényeken együtt legyünk, egymást erősítve. Ezt szolgálta az országos párbajtőrverseny és az ízig-vérig disznótor. A gazdag új év reményében nyitotta meg a polgármester úr a város bálját. Megtisztelte jelenlétével a bált Komáromi Tibor, ezüstérmes olimpiai és háromszoros világbajnok birkózó, valamint Kocsis Róbert, a HBM-i önkormányzat alelnöke, és Márton Attila, országgyűlési képviselő. Köszöntőjükben mindketten a nehéz gazdasági helyzet várható küzdelmeit emelték ki. Kocsis Róbert hangsúlyozta a derecskeiek összetartásában, hagyomány tiszteletében rejlő erőt, Márton Attila pedig a tervezett beruházások megvalósításában látja a válságból kivezető utat. Második alkalommal adta át Fülepné Sipos Ilona Eszter, a Művelődési Központ igazgatója a Kultúra Mecénása díjat. Tavaly a Hajdú Takarék derecskei fiókja kapta a megtisztelő elismerést, az idén pedig Kökényesi Róbert, az EKO-NET Kft. ügyvezető igazgatója vehette át, a kulturális rendezvények önzetlen támogatásért. Az est műsora a Körmagyar tánccsoport Palotás nyitótáncával kezdődött. A Hunyadi László c. opera bűvös dallamú nyitánya, a magyar viseletbe öltözött táncosok bizonyosságot sugalló mosolya nem hagyott kétséget, hogy nem szabad elfelednünk a gyökereinket, szükségünk van egymásra, s ez az idő a mi időnk, amikor jót tehetünk. A Rózsakert Csárda gazdagon terített asztala a kulináris élvezeteket, a JAM együttes modern és nosztalgia slágerei a felszabadult tánc és szórakozás lehetőségét kínálták, a húsz-huszonöt éve ugyanitt diszkózóknak. Az önkormányzat sztárvendég meghívásával köszönte meg a vállalkozók áldozatos segítségét. A Társulat című produkció egyik szereplője, Koroknai Árpád és Sári Éva Musical Show -ja színesítette a programot. Új oldalról ismerte meg a közönség Rob Róbertet és Erdős Fruzsinát, hiszen most nem színjátszásban és rendezésben csillant meg tehetségük, hanem nosztalgia slágereket adtak elő: ABBA, Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Charlie, Boney-M, Takács Tamás dalai szerepeltek repertoárjukon. Gazdagon, lélekben megerősödve lépdeltünk haza a csikorgó januári hajnalban. Az erő a lelki gazdagságban van, ami a feltétel nélküli elfogadásban gyökerezik, a mosoly táplálja, és a régi, de nem múló kapcsolatok teszik teljessé. Jövőre veletek ugyanitt! Zsákai Ildikó Fotók: Fórián József

5 Derecskei Hírek február Ritka a mai világban az önzetlen segítség, pedig e nélkül nem működik az emberi társadalom. A kultúra igen érzékeny szegmens. Ha az állami források nem adnak elég teret a vágyak szárnyalásának keresni kell olyan önzetlen mecénásokat, akik hajlandók a vállalkozásban megtermelt jövedelmük egy részét felajánlani a köz javára. EZ TÖRTÉNT A kultúra mecénása Derecskén 5 A Derecskei Hírek villáminterjút készített a Derecske Város Bálján átadott A Kultúra Mecénása díj nyertesével, Kökényesi Róberttel, az EKO-NET Kft. ügyvezető igazgatójával. A színházi előadások, különféle rendezvények, összejövetelek, bálok támogatójaként is ismert üzletembert arról faggattuk, hogy a reálszférának miért fontos, hogy a kultúrát támogassa? Aki az üzleti életben sikeres, és elér egy bizonyos szintet, kötelessége támogatni a kultúrát, ez erkölcsi kötelesség. Kultúra alatt most a különféle programokat, rendezvényeket értem, amelyek nemes célt, a köz hasznát szolgálják és a társadalom tág rétegének adnak szórakozásra, épülésre lehetőséget. Kökényesi Róbert: A sikerhez áldozatra van szükség Mivel foglalkozik az EKO- NET Kft.? 2003 óta létezik a társaság. Fő tevékenységünk acélszerkezet-gyártás, tüzi- és galvánhorganyzás. A város legnagyobb foglalkoztatója vagyunk. Közel 200 munkankavállaló dolgozott nálunk a gazdasági válság előtt, most 110 fő az alkalmazotti létszám. A piacunkat főként az export által biztosítjuk, Ausztriába, Németországba, Dániába, sőt Afrikába is szállítottunk. Mi a siker titka? A rengeteg munka, a körültekintő szervezés, és az állandó piackutatás. Ön fiatal ember, a családja A magyar kultúra napját az alkalomhoz illő kiállítással (is) ünnepelték Derecskén (Fotók: Fórián József) hogy viseli ezt a megfeszített életmódot? Nehezen, de tudják, hogy a sikerhez áldozatra van szükség, ezért támogatnak. Nekem sem könnyű távol lenni a családtól, vagy amikor a kisfiam sírva mondja, hogy apa, ne menj el, de nekem indulnom kell valamelyik üzemünkbe. Nem is lehet ezt a megfeszített tempót nyugdíjas korig csinálni, mert rámegy az ember egészsége és családja. Nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy meglegyen az embernek az anyagi biztonsága, sok időt tudjon tölteni családjával és stresszmentes legyen a munkaköre. Szinte lehetetlen. Hogyan tovább ebben a zűrzavaros, nehéz gazdasági helyzetben? Nadrágszíjszorítás, tehát költségminimalizálás. Több üzemünk van az országban: Berettyóújfaluban, Szendrőn, Segesden, Keszthelyen és Derecskén. Bízunk abban, hogy együtt könnyebb lesz. Várjuk a megrendeléseket, ami újra létszámnövelésre ad lehetőséget. Szükségünk van a leterhelésre a hatékony működéshez. A társaság filozófiája is azt hirdeti, hogy az üzleti siker adhat lehetőséget más területen való szerepvállalásra. A kultúra támogatása feladatunk... Zsákai Ildikó A Városi Könyvtár nyitvatartási ideje alatt szeretettel várjuk a látogatókat. Nyitva tartásunk: Hétfő: ZÁRVA Kedd: 9 18 Szerda: 9 18 Csütörtök: 9 18 Péntek: 9 17 Szombat: 8 12 Szolgáltatásaink: Könyvek, folyóiratok, CD-k hely-ben használata és kölcsönzése (több mint dokumentum, ebből ifjúsági db), DVD-k, videók kölcsönzése, elektronikus adatbázisok, CD-ROM-ok használata, Legyen Ön is az olvasónk! gazdag helytörténeti állomány és a Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyve, fénymásolás, szkennelés, internethozzáférés A legújabb regények, klasszikusok, ismeretterjesztő könyvek, napi- és hetilapok, folyóiratok (120 féle, pl.: Sporthorgász, Autó-motor, Képes Sport, PC World, Story, Nők lapja, Praktika, Otthon, HVG, Adó, Természetgyógyász, Magyar Burda, Őstermelő, Vidék íze, Családi ház stb.) Leporellók, mesés-, verses könyvek, lapozgatók, gyermekfolyóiratok (Dörmögő Dömötör, Csodaceruza, Süni, Vadon) A legújabb ifjúsági regények, klasszikusok, kötelező olvasmányok, ismeretterjesztő könyvek, ifjúsági folyóiratok (Ifjúsági Magazin, GameStar, Hannah Montana stb.) Legújabb könyveinkből: Felnőtteknek: Müller Péter: Varázskő, Albert Györgyi: Miért pont ők? Sabján Tibor: Kenyérsütő kemencék Rákmegelőző étrend Debby Macomber, Paolo Coelho, Ken Follett, Danielle Steel, Robert Ludlum, Wass Albert, Szabó Magda könyvei Gyerekeknek: Óvodásoknak kisiskolásoknak ajánljuk: Bartos Erika: Bogyó és Babóca, Beatrix Potter: Nyúl Péter kalandjai stb., Olvasó Leó, Olvasó Kalóz, Olvasó Tigris stb sorozatokat. Legújabb ifjúsági regényeinkből: High School Musical, W.I.T.C.H, Hannah Montana könyvek, Tini krimik sorozat, Tök jó könyvek! sorozat

6 6 EZ TÖRTÉNT Derecskei Hírek február Csak írni... Csak írni és nem gondolni másra. A betűket nézni, csak írni és nem gondolni másra. Milyen könnyű is. Csak én vagyok. Nem gondolni másra. S úgy elásni a lelket, szavakba ásni azt, nincs téboly, nincs fájdalom. Csak írni szabad és nem gondolni másra. Merő félelem a létem mostantól. Rettegem a kiszippantott levegőt a szobából, azt a fojtót, azt a fuldokló, tehetetlen pillanatot, ami rohant a lépcsőn lefele. Úgy távolodtak a hangok, minden ütem halkabban, minden ütem halkabban távolodott. Így váltam én magam ritmikátlan hanggá. Megállt a szívem egy pillanatra. Csak írni szabad és nem gondolni másra. Merő félelem a létem mostantól. Rettegem a foltot a lelkemen, a pecsétet. Ha riadt szemeim meglátják, én is meglátom. Úgy hasít a kín csontjaim legmélyebb részeibe, hogy meg kell feszítenem az izmaimat, meg kell feszítenem az izmaimat a fájdalomtól. Súrolhatnám, kaparhatnám a foltot, de az belemarta magát, mélyen belemarta magát az elmémbe, a szemeimbe, a bensőmbe. Csak írni szabad és nem gondolni másra. Merő félelem a létem mostantól. Rettegem a csendet, a hiányos tér tompa, múlhatatlan szégyenét. Úgy dermedt meg a világ, ahogy annak vége lett, a világvégekor megdermedt az idő. S annak minden pillanata, minden hangja, minden üteme, minden foltja, minden csendje bennem kering. Mint egy múlni képtelen tél, ami kitölti a világot. Szűnni nem akaró est, ami színezi a falakat. Nem egy pillanat tűnt tova, a világ köszönt el. S mindenki elszökött vele egy jobb helyre. Én viszont itt ragadtam. Nincs hang amivel kiáltani lehetne. Kiáltani kellene. Ordítani! De csak írni szabad, és nem gondolni másra. Éles Árpád

7 Derecskei Hírek február HIRDETÉS 7

8 8 ÉLET-MÓD Derecskei Hírek február Vizsgálatra várják a derecskei férfiakat Megdöbbentő statisztikai adatok látnak napvilágot a most éves férfi korosztály egészségi állapotáról, túlélési lehetőségeiről. Harminc ország eredményeit egybevetve a magyar férfiak a várható 68 éves átlagéletkorukkal az utolsó helyen állnak. Ugyanakkor tény, a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, kevésbé járnak szűrővizsgálatokra, mint a nők. Az európai halálozási listát több esetben, így a keringési és bizonyos daganatos megbetegedések esetén is, a magyar férfiak vezetik. A most kezdeményezett urológiai szűrővizsgálat kapcsán kérdeztük Dr. Varga Béla háziorvost tapasztalatairól. A derecskei férfiakra is igaz, hogy egészségügyi problémáikkal sokkal ritkábban és később fordulnak orvoshoz, mint a nők. Ennek az is oka lehet, hogy a köztudatban sokkal elterjedtebb a nőkkel kapcsolatos szűrések szervezése. Esetükben országos szintű szűrővizsgálatok teszik lehetővé a folyamatos megelőzést. Sokszor a terhesség, szülés idején szoros kapcsolat alakul ki a terhes nő és szülészorvosa között, s ez garantálja, hogy később folyamatosan eljárnak ellenőrzése. A megelőzés a férfiaknál sajnos nem hangsúlyos. Ezért is szerveztük meg háziorvos kollégáimmal ismét a derecskei férfiak urológiai szűrését egy gyógyszergyártó cég támogatásával. Ha jól tudom, három évvel ezelőtt volt ilyen alkalom? Valóban másodszor kerül erre sor Derecskén, elsődleges célunk a prosztataproblémák felderítése. Jó, hogy a derecskei háziorvosok ismét melléálltak ennek az ügynek. Milyenek az előző szűrés tapasztalatai? Jó volt a megjelenési arány, az érintett negyven fölötti korosztály többsége részt vett. Több prosztatarákos beteg került felismerésre, ők azóta is gyógykezelés alatt állnak, illetve rendszeres ellenőrzésre járnak. Nyugodtan mondhatjuk, annak köszönhetik az életüket, hogy eljöttek a három évvel ezelőtti vizsgálatra. Kérjük tehát az érintett negyven fölötti korosztályt, éljenek a lehetőséggel, jöjjenek el most is a vérvétellel egybekötött fizikális vizsgálatra. Előtte azonban feltétlenül jelentkezzenek be háziorvosuknál, hiszen a jelentkezők száma szerint fogjuk megszervezni az alkalmakat. A mostani két alkalmon túl még továbbiakat is tervezhetünk. Milyen lehetőségekkel élhetnének még a lakosok? Kollégáimmal együtt igény szerint folyamatosan végzünk kisebb szűrővizsgálatokat: vércukor- és koleszterinmérést, vérnyomásmérést. Fontos adatokat szolgáltatnak az általános egészségi állapotról. Idejében történt kezelés esetén súlyos szövődményeket lehet megelőzni. De komolyan kell venni a tüdőszűréseket, ma már nem a tébécé kiszűrésére, hanem elsősorban a korai stádiumban lévő tüdődaganat felismerésére szolgál. Az idén is meg fogjuk szervezni az allergiaszűrést. Keressük a lehetőségeket, igyekszünk kihasználni minden alkalmat, mely a megelőzést szolgálja. B. K. E. TÖRŐDJÖN EGÉSZSÉGÉVEL, VEGYEN RÉSZT AZ INGYENES UROLÓGIAI SZŰRŐVIZSGÁLATON! Célja: A negyven év fölötti férfiak urológiai szűrővizsgálata, prosztata megbetegedések kiszűrése vérvétellel és fizikális vizsgálattal A vizsgálat ideje: február 17. és március óráig Helye: Rákóczi u. 10. sz. (Dr. Varga Béla háziorvosi rendelője) Kérjük, a vizsgálatra saját háziorvosánál jelentkezzen! Dr. Sterczel Katalin Dr. Varga Béla Dr. Berényi Dénes Dr. Horváth József Elgondolkodott-e már azon, hogy a nők napjainkban 7-8 évvel tovább élnek, mint a férfiak? Kutatások igazolják, hogy a hölgyek 50%- kal gyakrabban járnak orvoshoz, 15-ször gyakrabban végeznek náluk rákszűrést, mint a férfiak esetében. Az urológiai szűrés fontosságát az is mutatja, hogy a fejlett országokban a férfiak daganatos megbetegedései között a prosztatadaganatok a leggyakoribbak. A korán felfedezett prosztatadaganat esetén a betegek többségénél teljes gyógyulás érhető el. Ehhez azonban még a panaszok jelentkezése előtt elvégzett szűrővizsgálat szükséges. Hazánkban évente körülbelül 1500 férfi hal meg ebben a megbetegedésben. A prosztata megnagyobbodása számos panaszt okozhat, például vizelési zavart, amely azonban gyógyszerekkel hatékonyan kezelhető, így gyakran elkerülhető a műtéti kezelés. A szűrés során sor kerülhet a férfiak fizikai és szexuális teljesítménycsökkenését okozó férfi klimaxos panaszok és merevedési zavarok tisztázására is, melyek ma már a legtöbb esetben egyszerűen és eredményesen kezelhetőek gyógyszeres úton. A merevedési zavar körülbelül ezer férfit érint Magyarországon, ugyanakkor az esetek 90%-ában gyógyítható. Az első lépés tehát, beszéljen róla orvosával, partnerével. Forduljon orvosához, mert a szakember tudja eldönteni, Önnek melyik terápiára van szüksége. Nyertes pályázat Ft összegű utófinanszírozású támogatást nyert a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Régiós Civil Szolgáltató Központ kialakítása Derecskén pályázata. Az elnyert támogatás ingatlan felújításra, technikai eszközök és bútorzat beszerzésre valamint egy un. Munkaerőpiaci Reintegrációs Partner Program beindítására fordítható. A pályázat megvalósításához 3,5 millió forint önrész is szükséges melyet az alapítvány saját forrásból fedez. LEGELŐT VAGY KASZÁLÓT KERESEK MEGVÉTELRE 3 HA-TÓL Telefon: 06/30/

9 Derecskei Hírek február EZ TÖRTÉNT 9 Olimpicik Derecskén Derecskén rendezték meg januárban az Olimpici elnevezésű utánpótlás párbajtőr vívóversenyt, amelyen felnőtt ötkarikás bajnokok lesznek a vendégek. Eredetileg Debrecen adott volna otthont a Grand Prix-sorozat következő viadalának, ám különböző okok miatt végül Derecske lett a helyszín. Három napon keresztül, péntektől vasárnapig csaknem négyszáz fiatal lépett pástra a versenyen, amelyet a DHSE-PMD Vívó Klub szervezett. Az Olimpici-sorozat védnöke két korábbi olimpiai bajnok, Nagy Tímea és Kulcsár Győző volt. Foró: Fórián József Aranyérem a Mikulástól december 13-án került sor a IV. Mikulás kupára, melyen a hazai U-11-es csapat mérethette meg magát. A tornán a derecskeieken kívül a Debreceni Sportiskola, Berettyóújfalu, Debrecen-Józsa és Kaba tizenegy éven aluli focistái léptek pályára. A színvonalas mérkőzések, melyen időnként a jó értelembe vett keménység is szerepet játszott, jó szórakozást nyújtott a szép számban megjelent nézőknek, szurkolóknak. A torna gólkirálya 8 góllal Ilóczky Márk lett Beretytyóújfaluból. A legjobb kapus díját Kiss Ákos kapta a Debrecen Sportiskola csapatából. A mezőny legjobbja a 7 gólig jutó derecskei Nagy Tamás lett. Köszönjük Nagy Menyus Sándornak, hogy levezette a mérkőzéseket, és a nevelőegyesületünknek, a Derecskei LSE-nek, a Szántó ABC-nek, valamint a Sportcsarnok vezetőinek és dolgozóinak, hogy ezt a tornát lebonyolíthattuk. Külön köszönet az U-11-es korcsoportú szülőknek, hogy nemcsak ezen a tornán, hanem az elmúlt 5 évben is teljes odaadással, mindig a csapat mellett álltak nyilatkozott Nagy Sándor edző. MEGHÍVÓ A DERECSKEI LABDARÚGÓ EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE Helyszín: Sportcsarnok Kossuth u. 18. Időpont: február óra Szeretettel várjuk az egyesület tagjait, pártolótagokat, és minden kedves érdeklődőt! Napirendi pontok: 1) Vezetőségi beszámoló az elmúlt időszakban történekről 2) Vezetőségválasztás 3) Különfélék Köszönjük mindazoknak, akik adójuk egy százalékát az egyesület számára ajánlották fel. Tisztelettel: az elnökség

10 10 ÉLET-MÓD Derecskei Hírek február Becsületes emberként Az előző hónapban megkezdett interjúnk hely hiány miatt nem tudott kiteljesedni, ezért folytatva a beszélgetést, Lakatos Ernő gondolatait adjuk közre. Mi az az erkölcsi vezérfonal, aminek mentén megszülethetett és működhet ez a sikeres családi vállalkozás? A teljesség igénye nélkül nehéz olyan interjút adni, amiben megfogalmazhatjuk valós lényünket, sikereink, vagy kudarcunk titkát, avagy rávilágíthatunk emberi gyengeségeinkre, hibáinkra, esendőségünkre. Mert alkothatunk, lehetünk kreatívak, belénk lehet oltva a génjeinkbe a munkamánia, a becsületesség, a maximalizmus, a tolerancia, az őszinteség és a jóra való törekvés bőrszíntől függetlenül is, de úgy vélem, hogy minden terv vagy ötlet annyit ér, amit megvalósítunk belőle. A béka feneke alól kitörni csak úgy sikerülhetett nekem is és sok kortársamnak, hogy nem készen kapott jólétbe ültünk bele, hanem takarékos gondoskodással, okos számítással, tervezéssel, nem félve a munkától, megküzdöttünk a mindennapokkal. Váci Mihály verse ma is mértékadó számomra: Nem elég jóra vágyni/ A jót akarni kell, s nem elég akarni/ de tenni, tenni kell. Véleményem szerint kétféle ember típus van: a herdáló és a gyűjtő, s aki nem akar cselekedni mikor tud, majd nem fog tudni, amikor akar, mert az a tapasztalatom, hogy az édes életnek néha keserű az ára. Ezeken kellene sok embernek elgondolkodni, s nem irreális tervekkel, vágyakkal élni, az első kudarctól elmenekülve nem megfelelő megoldásokat találni. Sajnos ez a gazdasági környezet nem kedvez a becsületes munkának legyen az munkavállaló, vagy munkáltató, mégis az én gondolkodásom nem engedi meg, hogy ettől eltérjek: ameddig az ember teheti próbáljon meg mindenáron talpra állni, ne viselkedjen úgy, mint egy árva, mindig csak önmagát sajnálva. Mert a ma harcait nem lehet holnap megvívni Érdekes felvetések ezek, csak hallgatom! Engem még mindig inkább az üzlet érdekel! Mi a filozófiája az Euro Ernesto nevű üzletláncnak? Szuper olcsó árainkkal, rugalmasan követjük a piac igényeit. Sok akciót hirdetünk, úgy érzem, hogy elfogadták üzletpolitikánkat, aminek a lényege: Le az árakkal! Miért fizetne többet máshol, ugyanazért?! Reményeink szerint az emberek felismerik, hogy nem érdemes más városokba utazni, hisz nálunk a minőséget és az alacsony árakat is megtalálják. Tudom, hogy a mostani gazdasági válság nem kedvez a kereskedelemnek, és tudom, hogy a szerény Becsületes emberként jövedelemből élők a ruházkodáson spórolnak inkább, de a mi üzletünk nem a hatalmas profit elvét követi. Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint. Továbbra is kedves kiszolgálással, nagy választékkal és a már megszokott akció akció hátán eszméjével, várjuk vásárlóinkat! Tudom, hogy verseket is írsz, és sok vers gazdagítja a lelkedet, amit betéve tudsz! Most olyan saját verset kérek tőled, amellyel üzenni kívánsz az embereknek, s főként a sorstársaidnak! 1982-ben a katonaságnál egy alkotó ifjúság pályázaton nyertes lett ez a vers, amit meg kellene szívlelniük a magukra ismerőknek: Te, kinek nevedtől egy ország népe remeg Te, kinek fekete betűvel írják a neved Hát nem érzed? Hát nem látod? Tetteiddel önmagadat gyalázod. Mit gondolsz, miért kaptál zöld utat? S, vaj h eddigi bizonyítványod vajon mit mutat? Próbálj már kitörni e fekete gyászból Nézz körül, magadon kívül mit látol? Becsületes, szorgalmas munkás embereket, S te hová temetted el e jegyeket? Mikor gyakorolsz végre önkritikát Hisz rajtad is múlik, hogy ötösre tudd a matematikát. Rajtad is múlik mikor kezded el, Vagy sanyarú sorsodba temetkezel? Sok cél lehet számodra még, de csak egy út: Becsületes emberként élni, nagy dolog! (X) Állatbarátok karácsonya Bár az ünnepek hangulata egyre távolodik, mégis őrzi emlékét az a csaknem 200 gyermek és felnőtt, akik részt vettek a Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesületének Állatbarátok Karácsonya című rendezvényén, mely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottságának és Derecske Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Az önfeledt szórakozáson kívül az egyesület nem titkolt célja az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása annak érdekében, hogy a gyerekekből felcseperedve állatbarát felnőttek váljanak. A kisdiákok legnagyobb örömére testközelből is találkozhattak az egyesület egyik kis védencével. Ezt követően filmvetítés keretében megismerhették a menhelyen található közel 30 kutyust. A program Tálas Csilla vezetésével vidám vetélkedővel folytatódott, melynek során a csapatok játékos formában tovább mélyíthették vadvilággal kapcsolatos tudásukat. A gyermekek sok apró ajándékkal, és az állatokkal kapcsolatos ismeretekkel gazdagodva távozhattak az estébe nyúló szórakoztató rendezvényről. Írjon nekünk! A Derecskei Hírek szerkesztősége az -címre várja a kedves olvasók leveleit, véleményeit, hozzászólásait. hogy Te is képben legyél...

11 Derecskei Hírek február ÉLET-MÓD Folyik az óvodaépítés előkészítése Nem volt olyan óvodai szülői értekezlet, ahol nem érdeklődtek volna a szülők: van-e új információ az óvodaépítéssel kapcsolatban. Mikor kezdődik az építkezés? Hova költöznek az óvodások? Járhat-e minden gyermek óvodába az építkezés idején? Mint azt Bakó István polgármestertől megtudtuk az óvodai beruházás ügyében egyelőre még mindig azok a háttéregyeztetések folynak, melyek nem túl látványosak, viszont szükségesek a későbbi jó ütemben való megvalósításhoz. A kiviteli tervek készítése a végéhez közeledik. Ez igazából ellenőrökkel, hatóságokkal, szakértőkkel való egyeztetést jelent. Az esélyegyenlőségi szakértő például kifogásolta az akadálymentesítést ez első tervváltozatban. A tervező eredetileg a hátsó bejárathoz tervezte meg az akadálymentes bejutás lehetőségét, a szakértő pedig azt mondta, hogy ez hátrányos megkülönböztetés. Emiatt a fő bejáratot és az egész utcafrontot újra kellett terveztetni. A kiviteli terv azért fontos, mert ez lesz az alapja annak a pályázati kiírásnak, amire majd a kivitelező árajánlatával pályázik. A másik nagy feladat, a támogatási szerződés megkötése. Abban bíznak a projekt lebonyolítói, hogy legkésőbb márciusban sor kerül az aláírásra. Sajnos itt a pályázatkiíró késlekedik, a beruházás pedig csak azután kezdődhet, miután a szerződésben tisztázták a feltételeket. Hogy a további időveszteséget elkerüljék, valószínű, előzetes feltétes közbeszerzési eljárást írnak ki erre lehetőséget ad a törvény, így a szerződéskötés után azonnal megindulhat az építkezés. Közben felkészültünk a gyermekek kiköltöztetésére, folyamatosan egyeztetünk az ÁNTSZ-szel és más illetékesekkel ideiglenes elhelyezésükről. A Kinizsi és Városház úti telephelyről összesen nyolc csoportot, közel 230 gyermeket kell átköltöztetni olyan körülmények közé, hogy az megfeleljen a szakhatóságoknak is. Az óvónők bevonásával több lehetőséget megvizsgáltunk, hiszen fontos Gombos Józsefet és nejét 50. házassági évfordulóján szívből köszöntik és jó egészséget kívánnak fiai, menyei és unokái szempont volt, hogy ne kelljen csökkenteni az óvodai csoportok számát az építkezés ideje alatt. Az önkormányzati ingatlanok közül szóba került a Gála melletti volt óvodaépület vagy a templomkerti volt kisegítő iskola épülete is. Ezek azonban komoly felújítás után is csak négy csoport elhelyezését biztosították volna, a mérnökök szerint azonban a két ütemben való kiköltöztetés nem megoldható. Az új épületet, fűtési, villamossági rendszerét nem lehet részenként üzembe helyezni. Az óvodások szempontjából sem ez a legjobb megoldás: az építkezés zaja zavarta volna délutáni pihenésüket és az udvarhasználatot. Gondolkodtunk konténeróvoda bérlésében, ez azonban nagyon drága megoldást kínált tudtuk meg Bakó István polgármestertől. Végül a volt járási tanács épülete mellett döntöttek. Mivel a művészeti iskola időben át tud költözni a Bocskai iskolában kialakítandó tetőtérbe, ahol véglegesen otthonra is SZÜLETÉSEK: december 16. Péter Patrik Péter Sándor Porkoláb Ágnes december 23. Bernáth Nikolett Bernáth Csaba Arany Tünde december 30. Baricsa Laura Baricsa Zsolt Kovács Erzsébet január 1. Farkas Sándor László Farkas Sándor Jónás Juliánna január 8. Vajna Zoltán Zétény Vajna László Jenei Melinda 50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT ÜNNEPELTÉK: január 10. Gombos József Nagy Róza január 24. Kiss Imre Békési Zsuzsanna január 24. Jakó József Nagy Margit január 24. Fekete Sándor Szabó Etelka ANYAKÖNYVI HÍREK 11 talál, a szakhatóságok is áldásukat adták a sárga iskolába való ideiglenes beköltözésre, melynek nyolc tanterme éppen nyolc csoport elhelyezésére alkalmas. Melegítőkonyhát kell kialakítanunk, át kell építeni a vizesblokkokat, ez nem kis költséggel fog járni. Ez azonban hozzátartozik egy ilyen beruházás lebonyolításához, a városnak fel kell vállalnia, hiszen a gyermekek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartania válaszolta a polgármester arra az aggodalomra, hogy sokba kerül az óvodások elhelyezése. Mindezekkel párhuzamosan az óvoda melletti önkormányzati bérlakásokból kiköltöző lakók számára megkezdődött a Szováti u. 4-6 sz. alatti lakások átalakítása, felújítása. Így az üresen maradt lakások bontására is sor kerülhet. A polgármester bízik abban, még ebben a félévben látható jelei lesznek az óvodaépítés megkezdésének. Benéné Kaszás Erika HALÁLESETEK: december 14. Nagy Imréné (sz.: Kukola Etelka) volt derecskei lakos, volt Debrecen, Külső Vásártér 16. (60) december 23. Pásztor Jánosné (sz.: Sterczel Irén) volt Derecske, Szováti úti lakos (66) december 27. Bak Albert volt Derecske, Viola u. 22. (53) január 2. Iklódi Sándor volt Derecske, Arany J. utcai lakos (76) január 2. Gáti Imre volt Derecske, Bercsényi u. 14. (76) január 4. Nagy Imréné (sz.: Kállai Juliánna) volt Derecske, Szováti úti lakos (73) január 13. Békési Sándor volt Derecske, Bercsényi u. 18. (75) január 14. Benedek Barnabás volt Derecske, Szováti út 33. (75) január 15. Lázók Elekné (sz.: Gurbai Mária) volt Derecske, Móricz Zs. u. 44. (90) január 17. Tóháti Sándorné (sz.: Vastag Piroska) óvolt Derecske, Meggyfa u. 9. (80) január 22. Pankó János volt Derecske, Dózsa Gy. u. 1/F. (83)

12 12 HIRDETÉS Derecskei Hírek február MEGHÍVÓ A DERECSKEI LABDARÚGÓ EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE HELYSZÍN: Sportcsarnok Kossuth u. 18. IDŐPONT: február óra Szeretettel várjuk az egyesület tagjait, pártolótagokat, és minden kedves érdeklődőt! Napirendi pontok: 1) Vezetőségi beszámoló az elmúlt időszakban történekről 2) Vezetőségválasztás 3) Különfélék Köszönjük mindazoknak, akik adójuk egy százalékát az egyesület számára ajánlották fel. Tisztelettel: az elnökség KEDVES SZÜLŐK! februártól MESEKUCKÓ várja az éves óvodás gyermekeket! A kuckóban egyéni foglalkozások segítik a sikeres iskolai teljesítményhez szükséges alapvető készségek és képességek célzott feltárását és megalapozását. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várok! Külön kérésre gyermekfelügyelet is biztosított! Hétvégén: bábozás, mese, vers, dramatizálás, játék. Kalmárné Máté Irén óvodapedagógus Tel.: 06/20/ A Derecske Művészeti Alapoktatásáért Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik az 1%-os adó felajánlásukkal sikerekhez és még több pozitív élményhez segítik a derecskei Művészeti iskolába járó tehetséges gyerekeket. A számlánkra befolyt Ft-ból a gyerekek fesztiválokra, versenyekre és találkozókra történő utaztatásait fogjuk segíteni. Krucsó Zoltán ig.h., a kuratórium elnöke. MEGKEZDTEM ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGEM Derecske, Rákóczi u. 12. sz. alatt. Várom Tisztelet Ügyfeleim jelentkezését személyesen hétfőtől péntekig vagy a 06 (30) es telefonszámon. Tisztelettel: Dr. Pozsgai Bernadett ügyvéd Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett édesapám GÁTI IMRE temetésén megjelentek, ravatalánál koszorúkat és virágokat helyeztek el, és mély fájdalmamban velem osztoztak. Lánya, Gáti Julianna HIRDETÉS Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a piaci helyjegyek január 15. napjától az alábbiak szerint változtak: Egész asztal: 100,- Ft/alkalom Fél asztal: 70,- Ft/alkalom Egyéb: 150,- Ft/m január 01-től az éves piaci asztal díja: 6.000,- Ft/év Derecskei Városgazdálkodási Kht. Pályázati felhívás Derecske Város Önkormányzata (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám) nyilvános pályázat útján értékesítésre meghirdeti az 1/1 arányban tulajdonában álló derecskei 65/1. hrsz. alatt felvett, 369 m 2 nagyságú, lakóház, udvar megnevezésű, a valóságban Derecske, Jókai u. 16. szám alatti belterületi ingatlant. A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: Ft. A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: március óra. A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati dokumentáció megtekinthető, illetve letölthető a honlapon, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban. Derecskei Hírek Derecske havonta megjelenő városi lapja. Felelős szerkesztő: Gurbán György. A szerkesztőség címe: Derecske, Köztársaság út 87. Telefon: 06 (54) Felelős kiadó: Derecske város önkormányzata. Derecske, Köztársaság út 87. ISSN

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. (VI.28.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. (VI.28.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.06.28. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2012. a./ Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. augusztus 12-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. augusztus 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben