SZAKMAI ÖNÉRTÉKELÉS Készült a PSZF Zalaegerszegi Intézete intézményi akkreditációja keretében (Zalaegerszeg, november 26.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉRTÉKELÉS Készült a PSZF Zalaegerszegi Intézete intézményi akkreditációja keretében (Zalaegerszeg, 1996. november 26.)"

Átírás

1 SZAKMAI Készült a PSZF Zalaegerszegi Intézete intézményi akkreditációja keretében (Zalaegerszeg, november 26.) Bevezető TARTALOM: 1. Működési feltételek 1.1. Tárgyi feltételek Állomány (Dokumentumvagyon) Információtechnológiai/technikai eszközök Állomány-elhelyezés, kiszolgáló terek 1.2. Személyi feltételek Humán erőforrás-minőség és munkaköri lefedettség Erőforrás-fejlesztés, permanens tájékozódás 2. Szolgáltatási feltételek 2.1. Szolgáltatáspolitikai változások A képzés változásainak hatása A szakmai célú ellátás kizárólagossá tétele A szolgáltatási tevékenység ellátásának összetevői Állománygyarapítás, információ-beszerzés Dokumentáció, feldolgozás Szolgáltatási tevékenység ellátása Alap- és kiegészítő szolgáltatások Speciális szolgáltatások Szolgáltatás és minőségpolitika Fejlesztéspolitika, stratégiai menedzsment 1

2 Bevezető Mottó: "A könyvtártudomány öt törvénye: - a könyvek használatra valók, - a könyvek mindenkiéi, avagy minden olvasónak a maga könyvét, - minden könyvnek a maga olvasóját, - az olvasó idejével takarékoskodni kell, - a könyvtár növekvő szervezet." (S. R. Ranganathan) Ezek a megállapítások több mint hatvan év előttiek, azonban igazak a mai könyvtárakra is - miközben a "könyvek" fogalma az ezredvégi információhordozók sokszínű világává bővült, a fenntartható fejlődés gazdasági eszméje pedig a "növekvő szervezet" helyébe a változni, megújulni képes szervezet fogalmát és eszményét állította. Talán kiegészíthetnénk ezt még azzal a megállapítással, hogy a könyvtáros a szolgálat lelke - szolgálatát jól teljesíteni azonban csak kellő önismerettel, önelemzéssel tudja. 1. Működési feltételek Szervezeti státusz A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézet Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) nyilvános szolgáltatást is ellátó felsőoktatási közgazdaság-tudományi szakkönyvtár, a PSZF könyvtári hálózatának tagja. Az Intézet szervezeti egységeként mint Könyvtári Osztály működik. Jelenleg két telephelyen (Zárda u., Balatoni u.) üzemel Tárgyi feltételek Állomány (Dokumentumvagyon) Könyvtári állomány október 31. DOKUMENTUMTÍPUS I. KÖNYVTÁR II. KÖNYVTÁR Könyvek (kötet) Folyóiratok (féleség; kötet) 18 cím ; cím ; Szakdolgozatok (darab) PSZF-jegyzetek (kötet) Brossurák (kötet) és SALDO-kiadványok NBM-dokumentumok (médiák db.) 16 - ÖSSZESEN: I.-II. Könyvtár dokumentumvagyon összértéke: ,87 Ft 2

3 A dokumentumokba történő beruházások Könyvbeszerzés (Ft) Folyóirat beszerzés (Ft) 1995-ben az évinek közel kétszeresére növekedett az egy könyvre jutó költség hez viszonyítva ez megközelítőleg 7%-os áremelkedést jelent (ebből közé esik 3%) Egy könyv átlagköltsége (Ft) Információtechnológiai/technikai eszközök ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE, SZÁMA Megjegyzés Fénymásológép 1 db. (1996-os új beszerzés) Szövegszerkesztő írógép 1 db. ( től) Személyi számítógépek: ( között beszerzett eszközök) os 1 db. (modemmel) - X.25 hálózati kommunikáció os 2 db. - olvasói nyilvános, ill. vezetői adminisztráció os 1 db. - olvasótermi tájékoztatás, hálózati gép - Pentium 1 db. - dokumentációs-feldolgozó, hálózati gép Nyomtatók: ( között beszerzett) - 9 tűs mátrix 1 db tűs mátrix 1 db. - tintasugaras 1 db. ScanJet 3c lapszkenner (1995-től) (Dőlt szedés: pályázati úton 1996-ban szerzett eszközök) 3

4 Vélemény az eszközökről: - a hardverállomány kielégítő, üzemállapota jó. A szolgáltatási igényeknek mind minőségben, mind mennyiségben megfelel, kiszolgálja a dokumentációs, kutatási és adminisztratív tevékenységeket. OPAC-szoftverrel saját online katalógus-szolgáltatásra alkalmassá tehető Állományelhelyezés, kiszolgáló terek RÉSZLEG OLVASÓTEREM KÖLCSÖNZŐTÉR ÜLŐHELY I. KÖNYVTÁR 78,5 m2 43,3 m2 45 db II. KÖNYVTÁR 45,7 m2 92,4 m2 2 db Az I. sz. Könyvtár olvasótermében két nyilvános számítógépes hálózati munkaállomás található. Az elhelyezés értékelése: I. sz. Könyvtár: a forgalomhoz képest zsúfolt, a berendezés a célnak megfelelő. Az épület adottságaiból fakadóan közepes kényelmi színvonalat biztosít. Állományának 65%-a szabadpolcos, 35%-a raktári elhelyezésű. II. sz. Könyvtár: berendezése korszerűnek mondható. Állományának 7%-a szabadpolcos, 3%-a raktári elhelyezésű. A könyvtárak raktárai nem kapcsolódnak közvetlenül a kiszolgáló egységekhez Személyi feltételek Humán erőforrások és munkaköri lefedettség Név Végzettség Fiz. fokozat Munkaterület Horváth Istvánné főiskola D6 Vez.+Tájékoztatás Góczán Judit főiskola D1 Tájékoztatás Gyarmatiné Simonffy Ágnes* középfokú szakvizsg. B5 Kölcsönzés Szabó G. Tibor egyetem F1 Dokumentáció *(Megjegyzés: határozott idejű munkaviszony, Vörös Istvánné főisk. végzettségű munkatárs GYED ideje alatt.) Munkaterületek között (dőlt betűvel: nyári leépítések következményei): a, vezető (helyette: megbízott vezető) b, olvasószolgálat I. sz. Könyvtár - 1 tájékoztató - 1 kölcsönző - 1 olvasótermi kölcsönző (részmunkaidős) - 1 bibliográfiai feldolgozó c, olvasószolgálat II. sz. Könyvtár - 1 általános tev. körű könyvtáros - 1 ált. tev. körű részmunkaidős A változások következményei nem, vagy alig lettek korrigálva a munkaszervezésben, a munkakörök átalakításában. 4

5 A humán erőforrások értékelése: A feladatok ellátásához a szellemi kapacitás adott. A nagy mennyiségű, fizikai, ill. adminisztratív rutinfeladatok végzésére középfokú munkaerő alkalmazása volna szükséges. Jelenleg ezeknek a feladatoknak az ellátása a kvalifikált szakmai feladatok terhére oszlik meg munkatársaink között. A négy aktív munkatárs "szakosítottan", munkaköri leírásban körülhatárolt szempontok alapján végzi tevékenységét. A növekvő forgalom, feladataink sokrétűsége, a könyvtárfejlesztési céljaink megvalósítása nagy és folyamatos megterhelést jelent vezetőnek és beosztottnak egyaránt. (A jelenlegi "szakterületi átfedés" teljes, de ezt tanévben szinte csak a teljes munkatársi gárda folyamatos munkájával, önként vállalt pluszmunkával biztosíthatjuk.) Erőforrás-fejlesztés, permanens tájékozódás A lehetőségekhez képest munkatársaink szakmai programokon, tanácskozásokon rendszeresen részt vesznek. (Pl. Tavaszi Könyvfesztivál; Integrált könyvtári rendszerek bemutatása; IFABO; Compfair; MKE Vándorgyűlés; PATE-INRA Konferencia; Elektronikus katalogizálási tanácskozás; Könyvtári törvénytervezet tanácskozás stb.) A folyamatos tájékozódás nélkül a feladatok jelenlegi szinten történő ellátása nem lenne realizálható. A munkáltató anyagi és erkölcsi támogatása a humán erőforrás-fejlesztéshez továbbra is szükséges. 2. Szolgáltatási feltételek 2.1. Szolgáltatáspolitikai változások Az elmúlt fél évtizedben jelentős szolgáltatáspolitikai változások zajlottak le a könyvtárban. A változásokat a társadalmi átalakulás (ezzel összefüggően a prioritást élvező informácók hordozóinak nagyfokú megújítása), a technikai fejlődés (áttérés a modern információtechnológia alkalmazására a kényelmesebb, gyorsabb, teljesebb és felhasználóorientált szolgáltatási struktúra kialakítása céljából) és a felhasználók igényeinek jelentős növekedése tette szükségessé. A feladat ellátását biztosító anyagi erőforrások alakulása a szocializmusban megfogalmazott "szakkönyvtári + szabadidős-művelődési ellátás" túlságosan tág spektrumú gyűjteményezési koncepcióját tarthatatlanná tette: a társadalmilag kielégítendő információs igényeknek csak azt a részét vállalhatjuk fel, mely a szakképzés ismeretanyagával, a nappali szakok, szakirányok, a posztgraduális és tanfolyami képzések igényeivel egybevágnak. A szolgáltatáspolitikai koncepció átalakításakor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a szolgáltatás nyújtásának költségvállalása terén a fogyasztói részvétellel arányos, a fogyasztói érdekeltséget jobban tükröző modellek (használói normatívák, a tényleges fogyasztás alapján történő költségtérítés stb.) kialakítása és alkalmazása irányába kell elmozdulnunk. A könyvtár részéről arra törekszünk, hogy a felhasználó számára vállalható, de mindenképp a költségekből részt vállaló szolgáltatási (ár)politikát alakítsunk ki. Ezzel együtt egyre inkább hangsúlyozódik, hogy az "információs piacon" piaci szereplővé válunk, tehát eddig többé-kevésbé ismeretlen szervezeti magatartásmintákat kell elsajátítanunk (marketingtevékenység, értékelemzés, PRmunka stb.) A szervezeti menedzsmentben arra törekszünk, hogy mintegy kötet saját dokumentumvagyon folyamatos, intenzív megújításával, a hálózati információs erőforrások, a könyvtárközi kölcsönzés stb. lehetőségeinek fokozott kiaknázásával, a nyilvántartások elektronizációjával egy gyorsan reagáló, a konkrét igények kiszolgálására épülő könyvtári információs rendszert hozzunk létre. 5

6 A képzés változásainak hatása Az Intézetben megszűnt mezőgazdasági vonatkozású üzemgazdászképzés következtében a mezőgazdasági és agrárstatisztikai szakirodalom lényegében közel száz százalékig inkurrenssé vált. A gyűjteményrész felszámolása szükséges, ez a közeljövőben ca. 3 dokumentumot érint (az I. sz. Könyvtár 1%-át). Az egyre fontosabbá váló tanfolyami képzésekkel kapcsolatban jelentkező dokumentumigények miatt megnövekedett a költséges, de gyorsan avuló szakirodalom (Perfektés Saldo-kiadványok) beszerzése. Az elmúlt rendszerben a gazdasági szabályozók összemérhetetlenül lassabban változtak a piacgazdasághoz képest. Jelenleg a dokumentumok avulása (számviteli, adózási stb. területeken) rendkívül gyors, fajlagos költségük pedig - mivel használatuk létkérdés a szakemberek számára - lényegesen magasabb, mint a humán területeken. A képzés elvárásainak csak a legfrissebb információkkal felelhetünk meg, ami az oktatás legköltségesebb háttériparává teszi az információellátást A szakmai célú ellátás kizárólagossá tétele Sem a pénzügyi, sem a humán erőforrásokat nem forgácsolhatjuk szét az általános tájékoztatás és a szigorú értelemben vett szakkönyvtári ellátás teljesítése között, főleg nem az utóbbi rovására. A hatékonyság csökkenésének elkerülése érdekében az általánosabb ismeretterjesztés, a tágabb társadalomtudományi dokumentumok beszerzése a nyilvános ellátókra (megyei és városi könyvtár) marad. A kihasználatlan, és a modern szakirodalmi ellátás céljaira döntően alkalmatlan gyűjteményt a II. Könyvtárban fokozatosan leépítjük. Az avult irodalmat töröljük, a még használható állományrészt pedig - szigorúan átgondolt példányszámmal! - az I. Könyvtárba olvasztjuk. A használható fölöspéldányok felhasználását (értékesítés, átadás más szolgáltatónak stb.) kidolgozzuk. A korábban művelt, szélesebb körű ellátási célt a szakmai tájékoztatás javára adjuk fel A szolgáltatási tevékenység ellátásának összetevői Állománygyarapítás, információ-beszerzés (hordozók stb.) Állománygyarapításunk a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott gyűjtőkör szükségszerű módosításával történik. A mindenkori gyűjtőkört a főiskolán folyó oktató- és tudományos kutatómunka igényei határozzák meg. Az Intézetben jelentkező igények kielégítésén túl a szakgyűjtemény a regionális ellátás szerepét is vállalhatja: az ellátás "vonzáskörzetébe" Zala, Vas, Somogy megye tartozhat. A gyűjtőkör szűkítése, a gyarapítás racionalizálása és az állomány profiljának tisztítása 199-hez képest a következő változásokat hozta: - teljesen megszűnt a szépirodalom gyarapítása, mint ellátási feladatunkhoz nem tartozó tevékenység; - a tudományos-ismeretterjesztő irodalomból, illetve a fő- és mellékgyűjtőkörbe nem tartozó szakirodalomból csak a nagy információs értékű, időtállóbb dokumentumokat, az alapvető referenszműveket, lexikonokat, enciklopédiákat, adattárakat vásároljuk; 6

7 - csökkent a mellék gyűjtőkörök szélesebb spektrumú szerzeményezése, ezt a gyarapítási területet inkább a jelentkező konkrét igények alapján kezeljük; - fokoztuk az újra definiált fő gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok gyarapítását (ehhez elengedhetetlen a dokumentumpiac minél alaposabb monitorozása), törekszünk a példányszámok optimalizálására. Dokumentumtípusok A könyvkiadás egyre nagyobb hátrányba kerül azokon a területeken, ahol az információ avulása gyors: a törvényi szabályozás parlamenti ciklusonként akár többször is módosulhat, a makrogazdasági trendek naprakész követése elengedhetetlen, a tankönyvek évente változnak, új tudományágak jelennek meg stb. Az információs igények jelentős részét a szaksajtó segítségével elégíthetjük ki: 1996-ban 136 féle időszaki kiadvány járt a könyvtárba. A jövőben valószínűleg ez a szám növekedni fog, miközben a járatott példányszámokat csökkentenünk kell, s az intézeti szintű egyetemes hozzáférés biztosítása érdekében centralizálni a könyvtárba. (A jelenlegi állapotot az alábbi grafikonok tükrözik.) Az Intézet szervezeti egységeibe járó időszaki kiadványok (1996): Library 1. (in College) Controlling Dep. Language Dep. Economics Dep. Management Dep. Technical Section Accontancy Dep. General Office The News of division (circulation/section) Library 2. (in Students hostel) Finance Office Informatics and Computer Technology Dep. College Mathematical Dep. Finance Dep. Physical Training Dep. Registrar's Dep. 7

8 Időszaki kiadványok példányszáma az Intézetben (1996): copy 2 cop. 3 cop. 4 cop. 5 cop. 6 cop. or more Mindemellett a könyv-típusú hordozók szerepe jelentős marad, különösen egyes szakkönyvkiadók publikációi (Perfekt, Saldo, Verzál, Unió, HVG-Orac, Computerbooks stb.), és természetesena főiskola által kiadott jegyzetek. (A szakdolgozatokat nem említjük itt.) Kiemelten kell kezelnünk az elektronikus adathordozók beszerzését, mert az információs infrastruktúra rohamos terjedésével, a technológia "popularizálódásával" a jövő kulcsfontosságú eszközeivé válnak. Elsősorban sajtóadatbázisok, bibliográfiák, lexikonok stb. formájában találkozhatnak velük felhasználóink Dokumentáció, feldolgozás A szolgáltatás hatékonysága szempontjából a dokumentumokban rögzített információk feltártsága, indexelésének mélysége és terminológiai pontossága kulcsfontosságú a gyűjteményben történő visszakereséshez. A hatékony visszakereső rendszer teszi a dokumentumhalmazt könyvtárrá, tehát egy gyűjteményből tájékoztatásra alkalmas szervezetté. Dokumentáció és automatizálás A dokumentáció/bibliográfiai feltárás munkaterületet a beszerzésre kerülő dokumentumok számának alakulása, és a feldolgozás technológiája (cédula- vagy elektronikus katalógus) érinti közvetlenül. A beszerzési forrástól függetlenül az állományegységek feltárása egységes, jelentősebb lemaradást az alapítványi ajándékok feldolgozása szenvedett. A feldolgozás terhelése a következő: 8

9 Könyv (vétel) Brosúra (vétel) Jegyzet Ajándék Saldo A bibliográfiai feldolgozás (leírás, osztályozás) és a dokumentumok könyvtári kiszerelése csökkenő munkafeladatot jelent. A komoly munkaerő-megtakarítás és átcsoportosítás lehetősége viszont közé esett, mert 1994 vége óta teljesebb és pontosabb katalógus-építést végzünk, a besorolási adatok száma ca. 35%-kal növekedett, főleg az árnyaltabb tárgyszavazásnak és osztályozási jelzeteknek köszönhetően között ráadásul az ajándék dokumentumok feldolgozása lemaradt, amit között pótolni kell. A bibliográfiai leíró munkaköre módosult, most megoszlik a korábbi feldolgozási feladatok és a hálózati kommunikáció, automatizálás-menedzsment között. Ez utóbbiak egyre több időt és energiát emésztenek fel, ami megfelel a könyvtári információs technológiák fokozatos szerkezeti átalakításának. A változások ezen a munkaterületen jelentősnek mondhatóak. Míg 1994-ben egy elvétve használt X.25-ös végpont és két, lényegében használaton kívüli 386-os számítógép volt a könyvtárban, a feldolgozás pedig a villanyírógép + fénymásoló technikára épült, ma egy egyre aktívabban használt X.25-ös végponttal, egy Internetes végponttal és számítógépen folyó bibliográfiai feldolgozással rendelkezünk. CD-ROM adatbázisiokat használunk, és nincs szakmai akadálya a továbblépésnek a számítógépes katalógus (OPAC) építése felé. A hagyományos cédulakatalógusokról a lehető leghamarabb át kell térni az elektronikus katalógusra, amihez a személyi- és hardver-feltételek adottak. OPAC-szoftver beszerzése szükséges lesz Szolgáltatási tevékenység ellátása A könyvtár alapfeladata az oktatók és a hallgatók szakmai információs ellátása. Minden paraméterével (gyűjtőkör, nyitvatartási rend, példányszám-gyarapítás, gyűjteményhasználat szabályai stb.) ennek a célnak kell megfelelnie folyamatosan, tájékozódva a változásokról, kielégítve a jelentkező igényeket a lehető legcélszerűbb módon. A felmerülő igények tipológiáját és az ellátási módszereket össze kell hangolni. Ellátási alapfeladatunknak a főiskolai képzés részéről megnyilvánuló tartós és kvantitatív szempontból jelentős igényeket kell tekintenünk. Regionális ellátási szerepünk keretében nyilvános szakmai információs közműként kiszolgáljuk mindazokat, akik hozzánk fordulnak. Ennek kereteit a következőkben határozzuk meg: - a nyilvános szolgáltatás nem csökkentheti az intézeti ellátás hatékonyságát; 9

10 - az intézeti felhasználók ellátása feltétlen elsőbbséget élvez; - a külső felhasználók a szolgáltatásokért térítést fizetnek. A könyvtár szolgáltatásai iránt megnyilvánuló felhasználói igényeket a következő grafikonok mutatják be: Olvasótermi látogatók számának alakulása: Olvasótermi látogatók forgalma /92 92/93 93/94 94/95 95/96 Olvasótermi látogatók forgalma Szakdolgozat Folyóirat

11 Tanévre bontva az 1995/96-os tanév olvasótermi forgalma grafikonján jól látszik a tanulmányi feladatokhoz kötött használói aktivitás. A folyóiratok kölcsönzése az első félév vizsgaidőszakától kezdve a 2. félév végéig folyamatosan növekszik. Szakdolgozatok esetében egy őszi és egy tavaszi (benyújtási) csúcsot különíthetünk el. (Az őszi az októberben államvizsgázó szakközgazdák - Veszprém, Zalaegerszeg, Szekszárd, Székesfehérvár képzési hellyel -, míg a tavaszi, szórtabb csúcs a nappalisok szakdolgozat-használatának tetőzése. A szakdolgozat készítésének különbözősége is látható: a levelezők dokumentumhasználata időben és intenzitásában is roppant koncentrált Szakdolgozat Folyóirat Könyvtárlátogatók és olvasótermi látogatók együtt: Könyvtári látogatók Olvasótermi látogatók /92 92/93 93/94 94/95 95/96 11

12 Kölcsönzött dokumentumok /92 92/93 93/94 94/95 95/ Kölcsönzött dokumentumok Olvasók száma 91/92 92/93 93/94 94/95 95/ /92 92/93 93/94 94/95 95/96 1 olvasóra jutó látogatás 1 olvasóra jutó kölcsönzés A látogatások és a kölcsönzések száma az utóbbi években növekedett, ami a könyvtári dokumentumhasználat növekvő szerepére utal. 12

13 Látogatás/olvasó /92 92/93 93/94 94/95 95/96 Az egy olvasóra jutó látogatások száma (az éves látogatószám és a beiratkozott olvasók hányadosa) 93 és 96 között folyamatosan nőtt, ez mindenképpen tendencia. A hányados viszonyszám, csak annyit árul el, hogy a vendégek száma hogyan aránylik a beiratkozottak (tehát kölcsönző szolgáltatást igénybe vevők) számához. A viszonyszám akkor is növekszik, ha csökken az olvasószám, változatlan látogatószám mellett. A látogatók és kölcsönzők összevetéséből látható, hogy kevesebb látogató mellett is viszonylag stabil maradt a kölcsönzők száma, tehát nincs éles korreláció. 1991/92-ben a betérők 1/5-e kölcsönzött, míg 1995/96-ban minden 3. személy. A látogató-kölcsönző olló szűkülni látszik, aminek csak egyik oka a látogatók számának, illetve az olvasók számának visszaesése. Ez a jelentős látogatószám-csökkenés (2545-ről 172-re) illetve olvasószám-csökkenés (1575-ről 881-re) nem vetette vissza a tranzakciók számát. Ez azt is jelenti, hogy a statisztikai mutatók látszólagos változásai mögött nem áll kevesebb munkafeladat: az "ügydarabok" száma nem esik, illetve az ügydarabokon belül az adminisztrálandó dokumentumok száma sem. Ez a használati rátában megnyilvánuló viszonylagos állandóság közvetlenül két munkaterület leterhelését, kihasználtságát érinti, mégpedig az olvasószolgálaton belüli szaktájékoztatási és kölcsönzésiadminisztrációs feladatokat. Az olvasótermi tájékoztató és kölcsönző szolgálat állandó odafigyelést, jelenlétet, folyamatosságot igényel. Az olvasóterem bonyolítja a legkurrensebb szakanyag teljes forgalmát, a rövid kölcsönzési ciklusok zömét. Pszichofizikai szempontból a legmegterhelőbb munkaterület /92 92/93 93/94 94/95 95/96 Könyvtárlátogatók Kölcsönzők 13

14 Hosszútávú statisztikai trendek ( ) Könyvtárlátogatók Kölcsönzött dokumentumok Alap- és kiegészítő szolgáltatások A szolgáltatások használati jogosultságának körét és feltételrendszerét újra kell fogalmazni a közeljövőben, s hozzáigazítani az intézet változó képzési tevékenységéhez, gazdasági érdekeltségéhez. Alapszolgáltatásaink: - hagyományos és elektronikus dokumentumok helyben történő használata - kölcsönzés (olvasótermi kölcsönözhető dokumentumok, jegyzetek, kölcsönző termi könyvek, szabadon terjeszthető adatok mágneslemezen stb.) - könyvtárközi kölcsönzés, szolgáltatás-közvetítés - tájékoztatás a könyvtár állományáról 14

15 Kiegészítő szolgáltatások: - szakirodalmi kutatás, témafigyelés, bibliográfia-készítés - kéthavi gyarapodási jegyzék készítése nyomtatott formában a tanszékeknek, társintézményeknek, és elektronikus formában bármely felhasználó számára - WAN-hálózat használata (Internet, X.25) Speciális szolgáltatások - digitális információ nyomtatott hordozón történő szolgáltatása - hagyományos hordozón rögzített képi- és szöveges információ digitalizálása - csoportos és egyéni felhasználóképzés (mikrokurzusok) Szolgáltatás és minőségpolitika A könyvtári munkafolyamatok szervezése és megvalósítása során messzemenően figyelembe vesszük a felhasználók elvárásait. Ennek biztosítása érdekében 1994 óta folyamatosan végzünk vizsgálatokat a szolgáltatási paraméterekről. A legnagyobb használói elismerést a - munkatársak segítőkészsége - pontos tájékoztatás - a szaklapválaszték mutatók területén tapasztalhatjuk ben leginkább a technikai színvonalat, a belső elrendezés korszerűségét és az új szakkönyvek gyors beszerzését hiányolták az oktatók és a hallgatók. 1-től 5-ig terjedő minősítési skálán a könyvtár általános használói elfogadottsága oktatók esetében 4,483 elsős hallgatók esetében 4,17 harmadéves hallgatók esetében 4,227 Munkatársaink ismerkednek a minőségbiztosítás módszereivel a könyvtári szolgáltatások területén, azok alkalmazása lényegében már elkezdődött, de teljes mértékben az elkövetkező években bontakoznak ki ennek eredményei Fejlesztéspolitika, stratégiai menedzsment A könyvtári ellátás szociálpolitikai vetületeinek reformja nem játszódik le megrázkódtatások nélkül, eközben pedig technikai szempontból is forradalom zajlik le az információs közművekben. Mindez - az elmúlt évek létszámleépítéseivel - nagy megterhelést jelent az alkalmazottak számára. A jövőképet a maradéktalan szakmai elkötelezettség, a hivatásként végzett munka, a helyesen értelmezett hosszú távú célok szorgalmas, napról napra történő építése válthatja valóra. Stratégiánk középpontjában egy jól meghatározott "jövőkép" áll, melynek megfogalmazása többé-kevésbé már részleteiben is kidolgozott. A használói értékelés folyamatos kontrollja, a megállapítások beépítése a stratégiába garantálni fogja a könyvtár hasznos működését. Az I. és a II. Könyvtár használói terhelése végképp elszakadni látszik: van egy szakmaiinformációs szempontból fejlesztett és fejlesztendő részleg intenzív használattal, továbbá egy periférikus, illetve társadalomtudományi-ismeretterjesztő irodalmi profilú, duplikált folyóiratellátású, gyűjteményéhez képest kihasználatlan részleg, melynek gyűjtőköre döntő részt párhuzamos a DFMK-val, a JAVK-kal és más, a városban még meglévő és működő nyilvános szolgáltatókkal. 15

16 Középtávú célként a logikailag egységesen kezelt, egyre inkább egy könyvtárra épülő ellátást szeretnénk megvalósítani, melyet könnyen mobilizálható tanszéki letétek támogathatnának. Ez a könyvtár természetesen rendelkezni fog online olvasói katalógussal is. Hosszú távon egyetlen egységes könyvtárat képzelünk el a lehető legteljesebb automatizációval, mely egy intézeti számítógépes hálózathoz csatlakozva az információs erőforrásokat a lehető legkényelmesebb és legközvetlenebb módon juttatja el a belső felhasználókhoz, de katalógusai és más elektronikus szolgáltatásai már kívülről, a világhálózatból is elérhetőek lesznek. 16

17 Önértékelési összefoglaló Az információs közművek személyi és tárgyi feltételeinek nehezebbé válása mellett az Intézet Könyvtára az elmúlt években jelentős eredményeket mutatott fel. Intenzíven folytatódik az előző gazdasági-társadalmi rendszerből megörökölt dokumentumvagyon megújítása, a szervezési-vezetési modell korszerűsítése az "információs társadalomra" való felkészülés jegyében. A képzett munkatársi gárda hatékonyan működik együtt a szakmai egyetértéssel kijelölt célok megvalósítása érdekében. A szolgáltatási modellt a legnagyobb mértékben az Intézet szakképzési programjaihoz igazítjuk, az optimális működést minden rendelkezésre álló erőforrás kihasználásával növeljük. Az Intézet által biztosított költségvetési eszközöket sikeresen egészítettük ki pályázati forrásokból, ban mintegy 275.,-Ft értékben. Lényegesen javult a könyvtár információs technológiája, melynek segítségével az automatizációs program sikeresen megvalósítható. A csökkenő létszám káros hatásait részben az online katalógus megteremtésével, részben a fizikai rutinfeladatok polgári szolgálatot teljesítő fiatalok általi ellátásával kiküszöbölhetjük. A fennmaradó problémák kezelésére rendelkezünk megfelelő programokkal, tervekkel. A szakkönyvtári jelleg kizárólagossá tételével azt az oldalunkat erősítjük, melyben regionális szinten a PSZF Zalaegerszegi Intézet Könyvtára páratlannak mondható, s melynek ellátására társadalmunkban egyre fokozódó igény van. Mindezek tükrében a Könyvtár tevékenységét összességében jó színvonalúnak minősítjük. Zalaegerszeg, november 26. Horváth Istvánné könyvtárvezető 17

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE 1 1999 I. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A könyvtár elnevezése: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Könyvtár. 2. A

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság

Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a. Könyvtári tagság 2. sz. melléklet Az Edutus Főiskola K ö ny v t á r h a sz n á l a t i Sz a b á ly z a t a 1. Könyvtári tagság (1) A könyvtár alaptevékenységéből fakadóan - amely a főiskolai és szakkönyvtári feladatok

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2. módosított változat Debrecen, 2008. április 10. 1. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A DEENK könyvtárhasználati

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtárra vonatkozó adatok: I. Általános rész Megnevezése: Rómer Flóris Művészeti és

Részletesebben

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata

A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata A Városi Könyvtár jövőképe, stratégiai terve önértékelése, szándéknyilatkozata Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Központi Könyvtár ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Központi Könyvtár ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Központi Könyvtár ügyrendje Elfogadva: 2015. április 21., hatályba lép: 2015. április 23-án A Központi Könyvtár ügyrendjét (a továbbiakban: ügyrend) a Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban:

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Digitális tartalombővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban

Digitális tartalombővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban Digitális tartalombővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban Dr. Egyházy Tiborné, Vizi Szilárd, Tóth Gábor hazitibo@almos.vein.hu, vizisz@freemail.hu, tothgab@almos.vein.hu Veszprémi

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul (levelező); Teljesítendő: min. 5k BALFIL Filozófiatörténet; teljesítendő

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára

VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára VIIKKI TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR Finnország mezőgazdasági könyvtára Pádár Éva - Orbán Éva MKE Mezőgazdasági Szekció Budapest, 2006. november 24. KÖRNYEZETE HELSINKI EGYETEMI KÖNYVTÁRI RENDSZER Központi könyvtár:

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Korszerűsített könyvtári szolgáltatások

Korszerűsített könyvtári szolgáltatások Korszerűsített könyvtári szolgáltatások Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára 2003. Barki Katalin könyvtárigazgató bkati@deimos.bdtf.hu Könyvtári helyzetkép Főiskolai könyvtár, regionális központ Alapítás:

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben