A tartalomból: (Radnóti Miklós: Február)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: (Radnóti Miklós: Február)"

Átírás

1 2010. FEBRUÁR PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a hó: csordul, utat váj. Megvillan a nap. Megvillan az ég. Megvillan a nap, hunyorint. S íme fehér hangján rábéget a nyáj odakint, tollát rázza felé s cserren már a veréb. A tartalomból: (Radnóti Miklós: Február) Hivatali hírek Új szolgáltató végzi a közvilágítás karbantartását Még szorosabb lesz a nadrágszíj Készül az idei költségvetés Nyertes és futó pályázatok Mozaik Faluközpont a Falukarácsonyfa alatt Öko sarok Óvodai életképek Négyszemközt Mérlegen az elmúlt négy év Interjú Gulyás Dénes országgyűlési képviselővel Helyben vagyunk Civil körkép Perbál szervezeteinek, egyesületeinek tevékenysége 2009-ben Fotókiállítás Búcsúkor Kalendárium Aranylakodalom Perbálon Mi volt a legjobb 2009-ben? címlapfotó: Keresztúri Anna

2 2 HIVATALI HÍREK Új szolgáltató végzi a közvilágítás karbantartását A közvilágítás karbantartását Perbálon a képviselő-testület január 18-i határozata alapján az RFV Nyrt. végzi. A döntést többek között az alapozta meg, hogy az új szolgáltató olcsóbban vállalja a karbantartást, és a javítási határidő a korábbi tizenöt napról tízre csökken. Az észlelt hibákat a lakosság közvetlenül is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken. Ezt mindannyiunk érdekében kérjük tegyék meg! Helyi tarifával hívható kékszám: cím: Fax szám: Változott a temetői rend A temető üzemeltetését július 1-től az Önkormányzat a Gyertyaláng Kft-vel közösen, társüzemeltetésben végzi. Ez azt jelenti, hogy a temetéssel járó feladatokat továbbra is a Kft. végzi, a temető rendben tartása pedig az Önkormányzat feladata. A visszajelzésekből megállapítható, hogy a kezdeti nehézségek után az előzőnél nagyobb elégedettséget váltott ki ez a felállás. Perbál egészségügyi helyzete DR. VÁNDOR ZSOLT háziorvos tájékoztatott arról, hogy a község egészségügyi helyzete lényegében nem változott a korábbiakhoz képest. Egyedüli újdonság az új influenza vírus megjelenése, ami miatt többen beoltatták magukat megelőzésképpen ben az elhunytak átlagéletkora hetvenkét év volt. DR. JÁSZAI ISTVÁN fogorvos beszámolt arról, hogy a hozzá fordulók száma egyre csökken, amit az apadó támogatásokkal magyarázott. Mint mondta, a nyugdíjasok tekintetében észrevehető leginkább ez a visszaesés. ERDŐS HERMINA védőnő beszámolójából megtudhattuk, hogy 2009-ben huszonnégyen születtek Perbálon. A védőnő kapcsolata az óvodában és az iskolában rendszeresen végez tisztasági-vizsgáltatokat. Az Önkormányzat és a Stáhly utcai Rendelőintézet megállapodása alapján kéthetente péntek délután társadalombiztosítás által finanszírozott nőgyógyászati szakrendelés folyik a községben, melyen szintén Erdős Hermina segédkezik. Erről érdeklődni a 0630/ telefonszámon lehet. DR. ASZTALOS CSABA háziorvosi praxisának beszámolóját február 15-i ülésén hallgatta meg a testület. A doktor úr képviseletében az ülésen megjelent munkatársa, dr. Móré Katalin elmondta, hogy hozzávetőlegesen négyszáz perbáli kártyájuk van. Ezen biztosítottak Perbálon, vagy akár Budajenőn is megjelenhetnek a rendelésen. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy ő gyermekorvosi szakképesítéssel is rendelkezik, tehát akinek gyermekorvosra van szüksége, az is jelentkezhet nála. A település közbiztonsági helyzete Az Önkormányzat a tavalyi évben is erőfeszítéseket tett a közbiztonság javításáért, együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel is. Ez utóbbi ténykedéséért külön köszönet illeti Ifj. Klinger Józsefet, aki polgárőrként 2009-ben is fáradhatatlanul ügyelt a település rendjére. Tavaly év végén a településközpont felújítás keretében térfigyelő kamerák lettek elhelyezve a Posta előtti téren; az Önkormányzat pedig továbbiak elhelyezését tervezi Perbál frekventáltabb helyein. Választások előtt A választások közeledtével félő, hogy megint ellepik köztereinket a választási plakátok. Ezúton is kérünk minden aktivistát, pártmunkást, hogy csak a hirdetőtáblákra helyezzenek kampányanyagokat! A hivatal fokozott figyelemmel kíséri ezeket, szabálytalanság esetén szankciókat alkalmaz. Ha máson nem lehet, akkor azon, akinek érdekében az anyagok kihelyezésre kerültek. Tél tábornok támadott Az idei tél ez idáig sokkal keményebb volt, mint azt utóbbi időkben megszoktuk. Sokkal több hó is hullott; ami a közútkezelőnek éppúgy gondot okozott, mint az Önkormányzatnak, valamint a lakosságnak is. Volt olyan időszak amikor még a központi telepeken is elfogyott a szóróanyag. Önkormányzatunknál rajtunk kívülálló okoknál fogva, - sajnos pontosan ebben az időszakban nem volt hadra fogható közhasznú munkás, így még nagyobb problémát jelentett a több mint 11 km önkormányzati út, valamint rengeteg egyéb felület síkosság mentesítése. Ebben az időszakban elterjedt az a téves hír is, hogy az önkormányzat betiltotta a szánkózást. Ez természetesen nem igaz, továbbra is mindenki ott szánkózik ahol szeretne, de a saját felelősségére. A hivatal csupán felhívja a figyelmet a közúton való szánkózás veszélyességére. Közterület-felügyelő kerestetik A szeptembertől alkalmazott közterület-felügyelőtől a hivatal békében megvált. Ezt a próbaidő letelte előtt volt célszerű megtenni. Az új pályázati kiírás már megjelent, részletesen a kötelező megjelenési helyen, a oldalon tájékozódhatnak róla. Az alkalmazhatósági feltételek eléggé szigorúak, de ezeket törvény írja elő. Még szorosabb lesz a nadrágszíj Készül az idei költségvetés A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság már tárgyalta az idei költségvetést, a testület elé pedig február 15-én kerültek a konkrét számok. Azt már biztosan lehet tudni, hogy takarékos büdzsére számíthatnak a településen élők. Az országos szintű megszorítások igencsak éreztetni fogják hatásukat, hiszen csak az iskolai állami normatíva 10%-kal csökken az idei évben. Varga László polgármester elmondta: a közszféra dolgozói juttatásainak tavalyi szinten tartása az adózási feltételek változása miatt minimum 25%-kal többe kerül ebben az évben az Önkormányzatnak. A helyzetet nehezíti még, hogy a kormány bérpolitikai intézkedése révén bruttó 49ezer Forint eseti kereset kiegészítést ítélt meg januárra és áprilisra a közalkalmazottaknak, mindehhez azonban nem biztosít fedezetet, így azt az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk. Polgármester Úr azonban hangsúlyozta: az önkormányzati intézmények fenntartására és a fejlesztésekhez szükséges önerőre lesz elegendő pénz. Az iskola és az óvoda felújítása - Nyertes és futó pályázatok Az önkormányzat januárban pályázaton nyert egy közepes volumenű fejlesztésre, melynek révén az iskola emeletes épületének felújítása, korszerűsítése, a Fő utcán zajló tavalyi projekt folytatása a Közösségi Háztól a Polgármesteri Hivatalig, valamint a Hivatal épületének energiaracionalizálása, fűtéskorszerűsítése fog zajlani a tervek szerint még idén. Jelenleg elbírálás alatt áll az óvoda felújítását célzó pályázat, amely hosszútávon megoldaná az intézmény problémáit. Ez a pályázat feltehetően még ebben a kormányzati ciklusban eldől. Az önkormányzat a napokban adott be egy kisebb léptékű pályázatot, amely az iskola korszerűsítését célozza meg. Érvénytelen lakossági Nem a pátyi golfberuházásra Február 14-én Pátyon az urnákhoz járulók dönthettek arról, hogy kívánják-e támogatni a település lakosságát akár meg is duplázó, golf-lakópark létrehozását. A népszavazáson a választásra jogosult választópolgároknak csupán 43,2 százaléka ment el szavazni, a minimálisan szükséges ötven százalék helyett. Bár a szavazók kétharmada elutasította a tervezett beruházást, az eredménytelenség miatt a döntés most ismét visszakerül a pátyi képviselő-testület kezébe. Perbál Község képviselői még a tavalyi év végén határozatban fejezték ki tiltakozásukat a golf-lakópark ellen.

3 HIVATALI HÍREK 3 Határozatok Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009.(XII. 29.)ÖK. számú rendelete az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatorna szolgáltatás díjainak megállapításáról Perbál Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árának megállapítására a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Perbál község területén a szolgáltatott ivóvízért és csatornamű szolgáltatásért az alábbiak szerinti díjat lehet felszámítani. a) A szolgáltatott ivóvíz díja: lakossági: 251,-Ft/m % áfa 262,-Ft/m % áfaközületi : 342,-Ft/m % áfa 359,-Ft/m % áfa Fenti díjak 20 Ft/m3 koncessziós díjat tartalmaznak. (változatlan árú) b) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíz tisztítás és kezelés díj: lakossági: 190,-Ft/m % áfa 211,-Ft/m % áfa közületi : 402,-Ft/m % áfa 429,-Ft/m % áfa Fenti díjak 40 Ft/m3 koncessziós díjat tartalmaznak. (változatlan árú) c) Szippantott szennyvíz elhelyezési díja: lakossági: 342,-Ft/m % áfa 364,-Ft/m % áfa közületi : 481,-Ft/ m % áfa 506,-Ft/ m % áfa d) Környezetterhelési díj: 10 Ft/m % áfa 10,-Ft/ m % áfa e.) A tisztított szennyvíz elvezetés díját a rendelet 1. számú mellékletének 26. pontja tartalmazza. (2)A szolgáltató szervezet a lakosság felé csak a tárcaközi bizottság által megállapított lakossági díjhatár mértékének megfelelő összeget számlázhatja a szolgáltatás díjaként. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009.(XII. 29.)ÖK. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (VII. 14.) ÖK számú rendelet (a továbbiakban Hr.) módosításáról Perbál Község képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(VII. 14.)ÖK. sz. rendeletét (továbbiakban Hr. ) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Hr. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2009.(XII.29.) számú rendelete a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazható nyersanyagköltségekről, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 2/1997.(I. 27.) ÖK rendelet (a továbbiakban: Nr.) módosításáról Étkezési térítési díjak: A vendégétkezők térítési díja a rezsiköltséget és az ÁFÁ-t tartalmazza. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009.(XII.29.)ÖK számú rendelete a közművelődésről szóló 22/2005. (X. 27.) számú rendelete (továbbiakban Hr.)módosításáról A Hr. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. VÁSÁR, illetve egyéb üzleti jellegű tevékenység esetén 3.000,- Ft/óra a nagyteremben/kisteremben. 2. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, illetve MAGÁNSZEMÉLYEK rendezvényei/találkozói és egyéb előadások céljából: 3.000,-Ft/óra a nagy/kisteremben. 3.ESKÜVŐ esetén nagy/kisteremben ,-Ft/alkalom. 4.Olyan RENDEZVÉNYEK, BÁLOK alkalmával, amikor büfé alkalmi alkoholárusítással együtt kitelepül, ,-Ft díjat kell fizetni a nagy/kisteremben, az 1.,2.,és 3. pontban előírt díjon felül. 5. A jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő eseménytervben lévő szervezetek legfeljebb évente két alkalommal bérleti díj megfizetése nélkül használhatják a Közösségi Ház termeit. A 4. pontban meghatározott díjat az 5. pont szerinti használat esetén is meg kell fizetni. Az eseménytervet a Képviselő-testület legkésőbb 3 havonta egyszer felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. 6. Jelen 3. sz. melléklet vonatkozásában minden megkezdett óra igénybevétele egész órának számít. A nagyterem és/vagy kisterem igénybevételének kiválasztása a bérlő joga, a fenntartó képviselőjének jóváhagyásával, a bérleti díjak mindkét teremre vonatkozóan egyformák. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009.(XII. 29.)ÖK. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 3/2006. (II. 28.) ÖK számú rendelet (továbbiakban Hr.) módosításáról A Hr. 15. (1) bekezdés pontjai az alábbiak szerint módosulnak: Önkormányzati lakás bérlése esetén fizetendő lakbér mértéke a.) összkomfortos önkormányzati lakás: 440 Ft/m2/hó helyett: 460 Ft b.)komfortos önkormányzati lakás: 275 ft/m2/hó helyett: 290 Ft c.) félkomfortos önkormányzati lakás: 220 Ft/m2/hó helyett: 230 Ft d.)komfort nélküli önkormányzati lakás: 165 Ft/m2/hó helyett:175 Ft e.)szükséglakás: 110/m2/hó helyett: 115 Ft 2. A Hr. 15/B -a az alábbiak szerint módosul: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ill. területek bérleti és igénybevételi díjai: (1)Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiség bérleti díja: a.) étterem, kávézó (Perbál, Fő u. 26.) 1050 Ft/m²/hó b.) egyéb üzlethelyiség: 1050 Ft/m2/hó c.) Egyéb helyiség: 660/m2/hó, helyett 720 Ft (2) Az önkormányzati tulajdonú, ipari és egyéb terület bérleti díja: 30 Ft/m2/hó helyett 33 Ft /m2/hó (3) Az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyi-ségek eseti igénybevételi díja: a)sportklub, iskolai sportcsarnok: 25 Ft/m2/óra helyett 26 Ft

4 4 MOZAIK Faluközpont a falukarácsonyfa alatt December 19-én a már hagyományos Falukarácsony keretében ünnepelte Perbál a Faluközpont átadást. A Posta előtti téren a nagy hóesés ellenére sokan gyűltek össze, ahol a Patakok Egyesület tagjai forralt borral és sült gesztenyével, a Nyugdíjas Klub tagjai pogácsával kínálták a vendégeket, az óvónők saját sütésű mézeskaláccsal ajándékozták meg a térre látogatókat, az Iskola kézműves szakköre pedig kis karácsonyi vásárral készült. Az ünnepélyes átadón Varga László polgármester és Gödör István projekt-menedzser mondott beszédet. Az eseményen a Maklári József kórus karácsonyi énekeket énekelt, a tanárnők és óvónők is ünnepi dalokkal készültek erre az alkalomra, melyeket közösen adtak elő. A programok a Közösségi Házban folytatódtak, ahol az iskolások, a Tücsök citerazenekar és a Dicke Schwäne zenekar karácsonyi műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A pályázatnak amely a felújítást lehetővé tette - több mint két éves története van, hiszen akkor írták ki. A beruházás során megújult a Posta előtti tér, a Közösségi Ház homlokzata és a járdák, valamint az úttest új burkolatot kapott egy jelentős szakaszon. Ezen kívül a közművek cseréje is megtörtént, mivel elavult állapotuk miatt nem tűrt halasztást megújulásuk. Öko sarok Folttisztítási praktikák környezetbarát módon Mivel tudjuk helyettesíteni az intelligens, egészségünkre ártalmas mosó-,tisztító-és vegyszereket? Általános folttisztítóként az ecetsavat, sót, szódabikarbónát vagy a citromlevet próbáljuk ki. Vagyis itt vannak körülöttünk a természet csodái, melyek jól bevált ősrégi tisztítószerek és még az egészségünkre is ártalmatlanok. Súrolóporként használjunk ecetet, mosószódát, szódabikarbónát vagy sót. A friss kakaófoltot, kávéfoltot meleg sós vízzel mossuk át, majd langyos vízzel öblítsük ki. Fűfoltra friss citromlevet csepegtetünk, erősen dörzsöljük, majd kimossuk vagy aludttejben áztatjuk egy napig és utána mossuk ki. A csokoládé-, tinta-, tea,- rozsdafoltot szintén citromlé segítségével maradéktalanul eltüntethetjük. A vörösborfoltot sóval beszórjuk és kevés citromlével vagy ecettel benedvesítjük majd kimossuk, vagy szódabikarbónát langyos vízzel elkeverjük és ebben áztatjuk a ruhát. Az utóbbit alkalmazhatjuk kárpitozott bútorok tisztítására is. A vérfoltot hideg sós vízzel tüntethetjük el. Utána öblítsük ki a textíliát. Az izzadságfoltot ecettel távolíthatjuk el. A friss zsírfoltot burgonyakeményítővel szórjuk be, pár órát hagyjuk, majd keféljük ki vagy szénsavas ásványvízzel dörzsöljük be. Gyümölcsfolton segít a gyors leforrázás. Azoknál a ruháknál, melyeket nem szabad forrázni, ecetet vagy citromot használjunk tisztítószerként. A zuhanyfüggönyön keletkezett penészfoltokat mossuk le szódabikarbónás vízzel, utána pedig ecettel vagy citromlével. A bográcsot fahamu és olaj keverékével varázsolhatjuk széppé. Só és ecet keverékével jól tisztíthatjuk az üveget, a kristályt és az edényeket. Az ételszagok, hagymaszag ellen is kitűnő. Az üvegedényeket sütőporral is elmoshatjuk és ecetes vízben öblítjük. Ha a megsárgult anyagokat néhány órára aludttejbe tesszük, majd kimossuk, megint fehérek lesznek. A rágógumifoltos anyagokat egy műanyag zacskóban beletesszük a hűtőbe, fél óra múlva ledörzsölhető. Régi foltok eltávolítására tiszta, langyos vízzel és néhány csepp ecettel megnedvesített szivacsot használjunk. Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a ruhát, nedvesítsük be a foltot vöröshagyma levével és hagyjuk hatni pár órán keresztül. Utána mossuk ki és a foltnak hűlt helye lesz. A ragasztófoltot ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el a szőnyegről. Ezek a csodaszerek: ecet, só, szódabikarbóna, citromlé mind megtalálhatók minden háztartásban, jelentős pénzt is megtakaríthatunk, ha használjuk őket és védjük környezetünket. Simon Anikó, Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület - HIRDETÉS -

5 MOZAIK 5 Vár Téged is a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola! A perbáli iskola októberében vette fel a Kisforrás Német Nemzetiségi Általános Iskola nevet. A Kis-forrás községünk nevezetes helye, jelentése többszörös: a forrás vidéke kirándulások emlékét idézi, egyben legnemesebb szándékainkra emlékeztet: Gyermekeink számára legyen iskolánk az a tiszta forrás, melynek vizéből minden kisdiák bátran meríthet. Meríthet hasznos nyelvtudást, környezetét féltő magatartást, kreativitást, erkölcsi tartást Gyermekközpontú iskola vagyunk, családias légkör jellemző intézményünkre, ahol a gyerekek személyiségfejlődését figyelemmel lehet kísérni 1. osztálytól a 8. osztályig. Kis iskolaként családias légkört tudunk biztosítani a tanulók számára, ahol nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, fejlesztésre és az egészséges életmódra való nevelésre. Iskolánk szellemiségére jellemző, hogy pedagógus és diák között harmonikus a kapcsolat. Tanulóinkban erősítjük az egymás iránt érzett felelősségtudatot, a közösségi érzést. Fontos érték az elméleti tudás gyakorlatban való alkalmazásának, használatának készsége. Az iskola hangsúlyozza a szülői tekintélyt, a családot, mint modellt. Elvárjuk tanulóinktól a kultúrált magatartást, viselkedést iskolánkon belül, és iskolánkon kívül is. Hangsúlyozzuk a nemzeti értékeket, a nemzeti magyarságérzést, és ápoljuk a német nemzetiségi hagyományokat. ÖKO iskola lévén a környezettudatos nevelésre törekszünk. A Kis-forrás név kötelez,- és komoly felelősséggel jár. A tanévtől az iskolánk nevéhez fűződő szellemiséget, a közösségi érzést külső jegyekkel is szeretnénk megmutatni. Elkészült iskolánk egyen pólója. Iskolánk színe a forrás színe, a kék, ez köszön vissza az egyen pólókon. Nagyon örülünk annak, hogy a tanulóink, a szülők, és a tanárok is örömmel és büszkén viselik az iskolai egyen pólót, mely az iskolai közösséghez való tartozást, és a közösségi érzést jelképezi kisdiákjaink, a szülők és a tanárok számára. Családias, természet közeli környezetben 1-8. évfolyamig fogadjuk a gyerekeket. Az iskola jelentős zöld területtel, 2 éve felújított sportpályával, játszótérrel várja a kicsiket és nagyokat. A nálunk tanuló diákok heti átlagban 5,5 órában ismerkednek a német nemzetiségi hagyományokkal, tanulják a német nyelvet. Perbál német nemzetiségi község, így ápoljuk a nemzetiségi hagyományokat. Német népismereti órákon is a régi népszokásokkal, történelemmel, népviselettel ismerkednek tanulóink. A német nyelv tanulása, oktatása kiscsoportban történik. Sőt, nálunk a matematika órákon is kiscsoportban tanulnak a gyerekek! A kis létszámú tanulócsoportokban nagyobb lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, illetve a tehetséggondozásra. Hasonló célok érdekében sikeresen működtetjük a 3 napközis csoportot, a felső tagozatosokat pedig a tanulószoba várja. Intézményünkben sok közösségteremtő csoport, szakkör működik, melyek hozzájárulnak a tanulók személyiségfejlődéséhez. Többéves hagyományra tekintenek vissza szakköreink, délutáni foglalkozásaink. A kicsik és a nagyok rajz szakköre, a hagyományőrző kézműves szakkör, a több csoportban működő citera szakkör és a környezetvédő tájvédelmi szakkör népszerűsége töretlen. S ha valakinek mindez nem elég, inkább mozogni szeretne, a sportkörök különböző foglalkozásai, kézi-és kosárlabda, foci stb. várják. Mindezeken kívül a szülői igényeket szem előtt tartva lehetőséget biztosítunk az angol nyelv tanulására, úszótanfolyamon való részvételre. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvend a miniteniszoktatás is. Nagy hangsúlyt fektetünk jeles napjaink megünneplésére, nemzetiségi hagyományaink ápolására. Diákjaink rendszeres résztvevői és helyezettjei a különböző területi tantárgyi- és sportversenyeknek, többen az országos döntőkig is eljutnak. Kis iskola lévén sok sikeres gyerekre vagyunk büszkék! Végző nyolcadikosaink beiskolázása minden évben sikeres. Legtöbbjük gimnáziumban, illetve szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Választott középiskolájában a többség megállja a helyét. A tantestület szeretné megőrizni, a ránk annyira jellemző: otthonosságot, nyugodt légkört. Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk. Bors Andrea igazgató Óvodai életképek

6 6 MOZAIK A Német Nemzetiségi Önkormányzat rovata Deutscher Nationalitäten Faschingsnachmittag Am 6-en Februar 2010 wurde der traditionelle Deutsche Nationalitäten Faschingsnachmittag von der Deutschen Nationalitäten Minderheitsselbstverwaltung im Gemeindehaus veranstaltet. Unter den Gästen konnten wir unseren Abgeordneten, Dénes Gulyás, sowie Zsuzsanna Ledényi und Manfred Mayrhofer vom Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen begrüßen. An der Veranstaltung haben die Schüler der 4-ten Klasse der Imre Kézdi-Vásárhelyi Deutsche Nationalitäten Grundschule von Szomor, die Vier Akkorde Harmonika Kapelle von Szomor, und die Schüler der Kleinen Quelle Deutschen Nationalitäten Grundschule aufgetreten. Nach dem kulturellen Programm hat ein Zusammensein mit Musik und Tanz gefolgt, zu dem die Musik von der Musikkapelle Dicke Schwäne gegeben wurde. FEBRUÁRBAN rendeztük meg hagyományos német nemzetiségi farsangi délutánunkat. MÁRCIUSBAN zajlott általános iskolánk Helyi Német Nemzetiségi Énekversenye, melyen a zsűri tagjaként vett részt képviselőtársunk, valamint a Maklári József vegyeskórus egyik tagja. Az első helyezettek továbbjutottak a biatorbágyi Német Nemzetiségi Énekversenyre, ahonnan két csoportunk harmadik, a Vergissmeinnicht ( Nefelejcs ) kórus pedig kiemelt első helyezéssel és az ezzel járó vándorkupával tért haza. Felkészítőjük Földi Mária tanárnő volt. ÁPRILISBAN méltón megemlékeztünk a perbáli svábok kiűzetésének évfordulójáról. Április végén a Vergissmeinnicht kórus részt vett a IV. Országos Német Nemzetiségi Ifjúsági Kórus Fesztiválon, Véménden, ahonnan ezüstminősítéssel tért haza. Mivel a csoport nemcsak az iskolát, hanem Perbál községet, a község német nemzetiségét is képviselte, ezért a Német Kisebbségi Önkormányzat állta a nevezési díjat, valamint az utazás költségeit. A hónap utolsó hetében kisebb delegáció utazott németországi partnerközségünkbe, Burgwaldba. MÁJUS végén megrendeztük hagyományos, nagy sikerű Német Nemzetiségi Majálisunkat, melynek bevételével a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolát támogattuk. Kisebbségi önkormányzatunk, a község, valamint iskolánk 12 éve ápolja partnerkapcsolatát a németországi Burgwald településeivel. Ez a kapcsolat nemcsak kulturális téren, hanem a sport terén is gyümölcsöző. Immár 12 éve kölcsönösen részt vesznek iskolánk tanulói az általuk és általunk szervezett futball-kupákon. IDÉN JÚNIUSBAN a németországi Bottendorfban megrendezett foci-kupán vett rész két csapatunk. Egy második, és egy harmadik helyezéssel tértek haza. A Búcsúkor megnyílt Mesterségek Perbálon című helytörténeti kiállítás szervezésében tevékenyen részt vettünk, a gyűjtőmunkához és költségeihez is hozzájárultunk. A Búcsú rendezvényeit csekély mértékben anyagilag is támogattuk. A Helytörténeti Kiállítás épületére kezdeményezésünkre- készített magyar-német és szlovák nyelvű tábla költségeinek egy részét álltuk. OKTÓBERBEN Perbál község Önkormányzata, a Német Kisebbségi Önkormányzat és több helyi szervezet Határjárást rendezett, amelyen partnerközségünkből, Burgwaldból is népes delegáció vett részt. Önkormányzatunk munkával, anyagiakkal támogatta a hagyományteremtő kezdeményezést. NOVEMBER elején Márton-napi lámpás felvonuláson vehettünk részt. A hónap végén rendezte meg általános iskolánk a helyi Német Nemzetiségi Vers-és prózamondó versenyét, ahol ismét zsűriztünk. Német Nemzetiségi Farsang Február 6-án tartotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat immár hagyományosnak nevezhető Német Nemzetiségi Farsangját a Közösségi Házban. A vendégek között köszönthettük Gulyás Dénest, országgyűlési képviselőnket, valamint Ledényi Zsuzsannát és Manfred Mayrhofert, a Magyarországi Német Ének-Zene- és Tánckarok Országos Tanácsától. Az esten felléptek a szomori Kézdi-Vásárhelyi Imre Német Nemzetiségi Általános Iskola 4. osztályos tanulói, a szomori Négy Akkord Harmonika Zenekar, valamint a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai. A kulturális program után kezdetét vette egy kötetlen zenés-táncos együttlét, melyhez a Kövér Hattyúk zenekar szolgáltatta a muzsikát. Bakai Anikó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a rendezvény kezdetén köszöntötte az egybegyűlteket és összefoglalta a tavalyi év eseményeit. DECEMBER végén részt vettünk az általános iskola karácsonyi ünnepségén a Közösségi Házban. Méltó zárása volt az évnek a településközpont ünnepélyes átadása, és a Falukarácsony közös megünneplése. Nagy örömünkre a Dicke Schwäne zenekar évek óta fellép rendezvényeinken, hozzájárulva a német nemzetiség zenei hagyományainak ápolásához. Önkormányzatunk hangszereik felújításában támogatta őket az elmúlt évben. Perbál Község Önkormányzatával, valamint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal karöltve karácsonykor megajándékoztuk a falu idős lakosait. A Mézeskalács Óvodát oktató játékokkal, könyvekkel támogattuk. Rendezvényeinkkel szorosan bekapcsolódunk a község kulturális életébe. Tevékenyen részt vállaltunk a falu régi stációinak, kőkeresztjeinek megmentésében, felújításában. Az idén is tervezzük egy kereszt teljes felújítását és felállítását. Mivel anyagi lehetőségeink szűkösek, szívesen veszünk minden felajánlást, hozzájárulást. Kérjük lehetőségeikhez mérten, támogassák kezdeményezésünket, hogy a falu múltjának értékeit megmenthessük. Kezdeményeztük, anyagilag támogattuk, és a továbbiakban is támogatni szeretnénk helytörténeti kiállítások létrejöttét, melyek anyagának gyűjtésében, berendezésében testületünk tagjai tevékenyen munkálkodtak és munkálkodnak. Kezdeményezésünkre alakult meg az elmúlt évben a Helytörténeti Kör. Iskolánk egy, német nyelvet oktató pedagógusát német nemzetiségi képzésének költségeinek fedezésével támogatjuk. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szlovák Kisebbségi Önkor-mányzattal, valamint a környék német kisebbségi önkormányzataival, nemzetiségi iskoláival. Rendszeresen részt veszünk egymás programjain. Az elmúlt évek során mind a saját, mind a községi programok szervezésébe, lebonyolításába egyre szélesebb rétegek kapcsolódnak be. Nemzetiségi Majálisunk, valamint a Határjárás szép példái ennek az összefogásnak. Köszönjük többek között a Karitász, és a Patakok Egyesületeknek, a Sport klubnak, valamint a Közösségi Háznak a segítséget. Köszönjük mindazon vállalkozók és magánszemélyek támogatását, akik adományaikkal rendezvényeink létrejöttéhez rendszeresen hozzájárulnak. Munkánkról, rendezvényeinkről tájékozódhatnak az érdeklődők Perbál község honlapján. Végezetül szeretném megköszönni, községünk önkormányzatának, a Polgármester Úrnak, a hivatal dolgozóinak az évek óta nyújtott támogatást. Továbbra is bízunk egymást segítő együttműködésünkben. (Bakai Anikó beszéde elhangzott a német nemzetiségi farsangon)

7 NÉGYSZEMKÖZT 7 Mérlegen az elmúlt négy év Interjú Gulyás Dénes országgyűlési képviselővel A ciklus végéhez közeledve a Perbáli Hírmondó lehetőséget ad Perbál és a térség országgyűlési képviselőjének, Gulyás Dénesnek, hogy értékelje az eltelt időszakot. -Nehezen sikerült összehoznunk ezt a találkozót, ennyire sok a munka? -Igen, rengeteg helyre hívnak, hála Istennek, igyekszem mindenütt megjelenni, hogy lehetőség szerint minél több emberrel személyesen beszélgethessek. Fontos számomra a kölcsönös bizalom, és ez csak személyes találkozásokkal tartható fenn. -Bizonyára sok emberrel találkozik a perbáliak közül is, mit tud tenni, ha egy konkrét ügyben kérnek Öntől segítséget? -Igen, többször is voltam Perbálon az elmúlt évben: többek között a búcsún, az októberi lakossági fórum alkalmával, az 56- os ünnepségen. Idén már sikerült eljutnom a nemzetiségi estre, nagyon színvonalas műsort hoztak össze a perbáliak! Ha valamilyen problémával megkeresnek a helyiek, akkor először összegyűjtök minden olyan információt, ami az ügyhöz kapcsolódik, végül igyekszem megtenni a törvényes keretek közt mindent. Több mint nyolcvan önálló indítványt nyújtottam be a kormányhoz az elmúlt négy évben. Sajnos érdemi választ csak ritkán kaptam, konkrét lépések pedig általában nem születtek. Így nagyon nehéz segíteni, felkarolni bármilyen helyi kezdeményezést, folyamatosan a kormánytöbbség falába ütköztem. Például a választókerület településeit érintő főbb utak javítása ügyében beadtam egy részletes leírást, melyek azok a szakaszok, ahol már balesetveszélyes a közlekedés az útburkolat katasztrofális állapota miatt. Elszomorító, hogy csak üres ígéreteket kaptam konkrét válasz helyett. -Ezek szerint Ön nem tartja magát felelősnek azért, ami az elmúlt ciklusban történt -Nyolc éve az MSZP-SZDSZ koalíció kormányoz, övék a felelősség oroszlánrésze, a mi részünk csak az, amit elmulasztottunk megtenni. Én igyekeztem, erőmhöz mérten, érvényre juttatni a választókerületem polgárainak akaratát, köztük a perbáliakét is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a sikertelenség oka mindig az volt, hogy nem volt elég erőnk a Parlamentben, hiszen ellenzékben voltunk. Ennek ellenére Perbálon is látható, hogy következetes politikával lehet eredményeket elérni. Példaként a választókerületben is mintaértékű perbáli Fő utca beruházást említhetem. A központ rendbetételével a képviselő-testület bizonyította, hogy a kitartó pályázás és munka meghozza gyümölcsét. -Perbálon, de a környező településeken is egyre sűrűbben találkozhatunk a radikális politikai erővel. Ők gyökeres változást akarnak bármi áron, és ez sokaknak szimpatikus. -Én is érzékelem, hogy vannak, akik az általános elkeseredettségből, a radikális politika felé fordulnak, csak azt nem mérik föl, hogy az ilyen politika sosem lesz olyan erős, hogy véghez vihesse programját. Ráadásul nincs semmi garancia, hogy a parlamentben is olyan következetes lesz, mint ahogy annak előtte hirdette. Gondoljunk csak a rendszerváltozáskor fölbukkanó SZDSZ milyen szélsőségesen MSZP ellenes volt, rá négy évre viszont már koalíciós partnere lett a Horn-kormánynak. Azt hiszem a FIDESZ egyszer már bizonyított, abban a négy évben fejlődtünk, volt Széchenyi-terv, ma is minden magyar településen van legalább egy kis szeglet, ami abban a ciklusban szépült meg. Én abban hiszek, hogy ha az emberek bizalmat szavaznak egy polgári kormánynak, akkor nyolc év bal-liberális kormányzás után ismét elkezdhetünk fejlődni, rendbe rakhatjuk az egészségügyet, helyreállíthatjuk a közbiztonságot. A sort folytathatnám, de mégis talán az elszámoltatással kellett volna kezdenem. Az elmúlt években sikkasztással milliomossá vált vezetők, jogi úton lesznek felelősségre vonva. Ha csak az így elfolyó milliárdokat állami célokra tudjuk fordítani, már az is egy óriási lépés. -Említette az egészségügyreformot, a közbiztonságot, az elszámoltatást, jelszavaknak tűnnek ezek, nem pedig konkrét programnak. Miért nincs a FIDESZ-nek programja? -Programunk világos és ismert, maga Orbán Viktor ismertette évértékelőjében pár hete, bárki elolvashatja a Fidesz honlapján. Talpra kell állítanunk a magyar gazdaságot, ami elsősorban a kisés közepes vállalkozások talpra állításán keresztül valósítható meg. Nagy hangsúlyt kap a munkahelyteremtés, és ami ezzel szorosan összefügg a szociális biztonságot újból megerősítjük. Tíz év alatt egymillió munkahely megteremtésével tudjuk csak közösen felvirágoztatni az országot. De meg kell mentenünk az egészségügyi rendszert is, amit az MSZP reform címén gyakorlatilag szétvert. És ismét lesz közbiztonság, közrend, aminek a legfőbb nyitja, hogy szigorúan be fogjuk tartatni a törvényeket, és üldözni fogjuk a bűnt. De mindehhez az kell, hogy a választók egy nemzeti egységkormányt emeljenek hatalomra áprilisban. Válságos helyzetünkben egységes fellépés kell, és ez a választópolgárokon múlik. Ha erős polgári kormány alakul, akkor ismét rend lesz hazánkban, ami a fölvirágzás alapköve. Nyiri János

8 8 HELYBEN VAGYUNK Civil körkép Perbál szervezeteinek, egyesületeinek tevékenysége 2009-ben Szervezeteink, egyesületeink hosszú ideje fáradhatatlanul tevékenykednek községünkben. Összeállításunkban bemutatjuk hogyan telt a tavalyi év. Kérjük, adójuk 1 %-ával, adományaikkal továbbra is támogassák a civilek munkáját! Perbál Községért Közalapítvány A közalapítvány 2009-ben Pest Megye Önkormányzatától, a Champignon Union Kft-től, Perbál Község Önkormányzatától, a K&H Banktól kapott támogatásokat, valamint az 1%-ok felajánlása révén jutott bevételhez. A perbáli szervezetek közül támogatta a Perbáli Sport Klubot, a Tücsök citerazenekart, a Maklári József kórust, a Perbáli Asztalitenisz Egyesületet, a Nyugdíjas Klubot, az iskolai rajz és kézműves szakkört. Hozzájárult a Plébánia kert kialakításához, valamint a nagycsaládosoknak érkezési utalványt adott. Tücsök Citerazenekar A Tücsök népzenei együttes tavaly ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Ebből az alkalomból népzenei találkozót szerveztek március 7-én, amely a vártnál jobban sikerült. Ennek következtében idén március 20-án az együttes szeretne egy újabb találkozót rendezni. A zenekar rendszeresen vállal fellépéseket a környező települések ünnepségein. Minden évben résztvevői a Tinnyén megrendezett március 15-i, valamint augusztus 20-i megemlékezéseknek. Ezeken a fellépéseken túl két éve rendszeresen résztvevői a Tiszakécskén megrendezett citerás találkozóknak, és az utóbbi években egyre több fellépési lehetőséget kaptak országszerte. Adószám: Számlaszám: Maklári József vegyeskar A Maklári József kórus a tavalyi évben is számos koncertet adott Lisztes László karnagy vezetésével Perbálon és más településeken is. Virágvasárnap és Nagypénteken a Passiót énekelték Perbálon. Áprilisban a kitelepítési megemlékezésen a magyar és a sváb himnuszokat adták elő. Májusban Piliscsabán az Egyházzenei Fesztiválon az erdélyi gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium vegyeskarát látták vendégül három napon át. Május 31. és június 3. között Erdélyben Csíksomlyón a Pünkösdi búcsún vettek részt, és koncertet adtak Oroszhegyen és Nagygalambfalván. Július 24-én a perbáli Szent Anna napi búcsú keretében adtak ünnepi koncertet. Októberben az Első Perbáli Határjárás alkalmából a Karitász és a Kórus vendégül látta a kirándulás minden résztvevőjét meleg ebéddel, és a kórus bemutató koncertet adott német és magyar vendégeknek. Novemberben a zsámbéki református templomban a gyimesfelsőloki Gimnázium kicsengetéséről szóló fotókiállítás - melyet Lisztes László karnagy úr készített - megnyitóján léptek fel. December 12-én a töki református templomban adtak adventi koncertet; a következő vasárnap pedig a perbáli templomban szolgáltak énekükkel a szertartás keretében. Végezetül december 19-én a Falukarácsony és a Faluközpont ünnepélyes átadásán énekeltek. A tavalyi év két kiemelkedő eseménye volt számukra az április 5-én Budapesten megrendezett XXVIII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásáron való fellépésük, valamint a május 16-án Tiszakécskén a Tisza '83 II. Népzenei találkozóján elért Kiemelt Nívódíj. Patakok Életmód Egyesület Az Egyesület tagjai márciusban Tavaszi tisztítókúra csíra-növények segítségével címmel kóstolóval egybekötött tájékoztató előadást tartottak a Közösségi Házban. Áprilisban a község lakóinak bevonásával tavaszi nagytakarítást szerveztek, melynek során mindenki a saját portája előtt takarított, az egyesületek pedig felosztották és kitakarították a közterületeket is. Az Egyesület tagjai a munka alatt ásványvizet és zsákokat osztottak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által májusban megrendezett Majálison játékokat szerveztek és a vendéglátásban segítettek. Októberben az Alma Napok keretében a perbáli és tinnyei óvoda, valamint a perbáli iskola diákjainak tartottak játékos előadásokat a természet, a sport és az egészséges életmód témakörében. Az Alma Nap második napján Perbál lakosai számára a sport, táplálkozás és egészségvédelem témakörében szerveztek programokat. A Közösségi Házban megrendezett programra látogatóknak lehetőségük nyílt igénybe venni ingyenes szaktanácsadást, állapotfelmérést és szűrést, részt vehettek a bio- és gyógytermékek bemutatóján, valamint kedvükre válogathattak a sajt-, tea- és méz vásáron. Az egyesület tagjai pedig különböző salátákkal és receptekkel várták a megjelenteket. December 19-én az új Főtéren az Önkormányzattal közösen karácsonyfát állítottak és díszítettek a perbáliak bevonásával. Adószám: , Nyilvántartási szám: TE 4604

9 HELYBEN VAGYUNK 9 Iskolai Szülői Munkaközösség Az iskolában működő Szülői Munkaközösség évente két jótékonysági bált rendez az iskola javára. Az egyik ilyen rendezvény tavaly ősszel hagyományteremtő szándékkal az iskola napok zárórendezvénye volt, ahol egy kéttagú együttes gondoskodott a jó hangulatról. A másik bált farsangkor tartják, amelyen régi diszkó slágerekre mulat a közönség. A vendégek közül sokan jönnek jelmezben, a tanárok műsort is adnak. Mindkét bálon a belépő, a tombola és a támogatójegyek árából szép bevétele volt a Munkaközösségnek, amiből az iskolai egyenpólókat finanszírozták és nagyban hozzájárultak az új fénymásológép megvételéhez. Minden évben hozzájárulnak a nyolcadikosok ballagási költségeihez, az idei tanévtől kezdve pedig minden újdonsült elsősnek megveszik az egyenpólóját. A Nemzetiségi Majálison tombolát rendeztek az iskola javára és a büfében segítettek, amelynek bevétele az iskoláé. A gyereknapon gofrival és szörppel kedveskednek a gyerekeknek, a Márton napi felvonuláson is rendszerint vendégül látják az iskolásokat. Az iskolai év egyik legsikeresebb rendezvénye a gyerekfarsang, amelyen a munkaközösség gondoskodik a tomboláról, a jelmezesek megajándékozásáról, a szendvicsekről és a dekorációról. A tavalyi tanévben új elnököt választott a Munkaközösség Szabó Tünde személyében. Perbál Sport Club Tavaly szeptemberben a Perbál Sport Club új csapatok toborzásába kezdett, amire sok gyerek jelentkezett. Rövid felkészülési idő után benevezték őket a Nemzeti Utánpótlás Programba. A tornákat havonta rendezik meg kistérségi csapatok - Budakeszi, Telki, Perbál, Piliscsaba, Törökbálint részvételével. Az U7 csapat tizenkét tagot számlál, edzőjük Járfás András. Újonnan induló csapathoz képest jó eredményeket érnek el. Játéktudásuk a környékbeli csapatokkal egy szinten van. A mérkőzések eredménye egyelőre három esélyes, de a csapat lelkes és kitartó. Az U9 csapatnak húsz tagja van, edzőjük Galambos Zsolt. Az őszi tornákon a tapasztalatgyűjtés volt jellemző, mert az ellenfelekhez képest lemaradás volt tapasztalható. A téli felkészülések intenzívebbek voltak, ezek eredményei megmutatkoztak a januárban rendezett teremtornákon. A féléves befektetett munka meghozta gyümölcsét, remekül szerepeltek a mérkőzéseken és erős csapatként léptek pályára. Az U11 csapatnak tíz-tizenkét tagja van, edzőjük Kovács Ferenc. A társaság összetételét tekintve vegyes, kilenc-tizenegy éves képzettebb gyerekek, fiúk és lányok alkotják. A játékosok több éve együtt játszanak, így nagyobb összhangban és szervezetten tudnak kiállni a mérkőzéseken. Ebből a korosztályból már sokan játszanak az U13-as csapatban is. Karitász Perbál Egyesület Az egyesület a Pest Megyei Önkormányzat, a Kistérségi Civil Alap, a nekik felajánlott 1%-ok és adományok, illetve az Önkormányzat anyagi támogatásával a következő programokat valósította meg ben: Részt vettek az Első Perbáli Határjárás programjában, lebonyolításában és pályázat segítségével anyagilag is támogatták. A perbáli Helytörténeti Kör gyűjteményének gyarapítására pályázatot nyertek, munkájukkal segítették a kiállítás létrejöttét és a Plébánia kert kialakítását. A Közösségi Házban heti rendszerességgel működő Kismama Klub tárgyi eszközeit bővítették, játékhangszereket vásároltak a zenés foglalkozásokhoz. Támogatták a Közösségi Házban működő táncházakat és játszóházakat. Karitatív tevékenységünkkel a település szociális problémáit igyekszik enyhíteni: pl.: ruharaktár működtetése a Plébánián, idősek, betegek rendszeres látogatása stb. Minden kedves támogatónknak köszönik segítségét! Adószám: Számlaszám: Korszerűbb Iskoláért Alapítvány Az alapítvány célja az alapfokú, és ezen belül az általános iskolai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az oktató munka korszerű eszközökkel való ellátásának elősegítése a Perbáli Általános Iskolában, valamint az oktatás technikai teljesítéseinek javítása, fejlesztése.2009-ben az alapítvány 480ezer Forint értékben vásárolt műszaki eszközöket, jutalomkönyveket és támogatta az iskolai táboroztatást. A tavalyi évben az 1%-ok felajánlásaiból 362ezer Forint gyűlt össze. Számlaszám: Pilisvörösvár és Vidéke Tak. Szöv Adószám: HIRDETÉS- A Sport Klub új csapattagok jelentkezését is várja bármely korosztályban. A gyerekekkel heti rendszerességgel, korcsoportonként külön edzők foglalkoznak. Adószámuk:

10 10 HELYBEN VAGYUNK

11 KALENDÁRIUM 11 Aranylakodalom Perbálon Ötven évvel ezelőtt, február 27-én kötött házasságot Rintek Béla és Tátrai Hilda Perbálon. Öt évvel korábban, július 3-án ismerkedtek meg Budajenőn természetesen a búcsú bálban, ahol a fiatalok ismerkedni szoktak mesélik. Hilda néni,- aki akkor tizenöt éves volt- barátnőivel jött bálozni és Béla bácsi, ahogy először meglátta mindjárt tudta: ez szerelem első látásra. Amit akkor éreztem a mai napig nem múlt el mondja. Öt évig járt udvarolni biciklivel - Budajenőre két barátjával, Simek Gyurival és Drobinoha Palival; mindhárman egymást követő években megházasodtak karácsonyán volt az eljegyzés, februárban az esküvő. Béla bácsi református vallású, Hilda néni katolikus. Hilda néni nagymamája nagy vétségnek tartotta, hogy unokája református fiúhoz menjen feleségül. De nálunk ez sem jelentett akadályt, két erős kötelék van a házasságunkban: az Istenben való hit és a gyerekek szeretete - mesélik. Béla bácsi minden második vasárnapon református istentiszteleten vesz részt Tökön és a nagyobb ünnepeken, egyébként meg Perbálra kíséri el a feleségét. A fiatal házasoknak a szegénységgel is meg kellett küzdeni, de ezt sem érezték lehetetlennek. Egy szobájuk, egy ágyuk, egy szekrényük volt, kályhára már nem tellett, még a következő télen sem. Viszont megszületett az első gyermekük, Hilda, ezért a családnak át kellett költözni az egyetlen fűtött helyiségbe, a nagymama szobájába. Ez a helyzet nagy alkalmazkodóképességet igényelt, de ezek a nehézségek érlelték meg bennük, hogy egymást türelemmel hordozzák. Nagy örömmel várták és fogadták második gyermekük, Gábor érkezését is ben építkeztek. Rövid idejük volt a költözés lebonyolítására, ám az új ház gyorsan elkészült, amit annak is köszönhettek, hogy a család és a barátok összefogtak és sokszor kérés nélkül is jöttek dolgozni, kalákába. Sok örömet jelentett közös életükben a zene, a tánc szeretete, és a barátaikkal együtt töltött idő. Nagy boldogságot hozott életükbe az unokák- Szilvia, Zsófia, Jakab és Gyurka- születése. Egy ilyen szép, hosszú házasság után mit tanácsolnak a mai fiatal pároknak? - kérdezem. Hilda néni mosolyogva mondja: a nem csinálom tovább helyett, Türelem, Türelem, Türelem. Hilda néni és Béla bácsi február 27-én délután három órakor a perbáli templomban adnak hálát az közösen eltöltött ötven évért, ahova szeretettel várják barátaikat, ismerőseiket. Ha Ön is megosztaná családi eseményeit az újság olvasóival, kérjük jelezze a szerkesztőségnek! Telefon: , Mi volt a legjobb 2009-ben? Perbál lakóival ez történt 2009 valószínűleg nem piros betűkkel kerül majd a magyar történelem lapjaira. Válságról, megszorításokról és járványról szólt az élet ebben az évben. Azt hiszem, itt nekünk Perbálon mégis könynyebb egy kicsit... Nekünk igazán nem kell messzire menni, ha el akarjuk felejteni a hétköznapok viharait. Anna-napkor elég elbatytyogni a plébánia kertbe, vagy októberben kimenni a határba a határjárókkal. Aki ott volt a falukarácsonyon, biztosan sokáig nem fogja elfelejteni a hangulatot: a kórust a hóesésben, a forralt bort meg a sült gesztenyét. Ezekre mindig jó lesz visszagondolni... Akkor is, ha éppen dugóban ül, vagy a tömött buszon á- csorog az ember, esetleg lecseszte a főnöke... Mi volt a legjobb 2009-ben? Az, hogy van mire visszagondolni, van min elmosolyodni 2010-ben is. Mattiassich Ákos 2009-ben is, nálunk a családé volt a főszerep, konkrétabban a család gyarapodásáé. Február végén megszületett ugyanis második gyermekünk, Benedek. Van-e ennél nagyobb öröm egy bármilyen évben? Hanna kislányunk nagy szeretettel fogadta, mondhatni túlságosan is. Szeretgeti, fürdeti, játszadozik vele, és ami szívet melengető egy anya számára, hogy ha sír a pici, hihetetlen empátiával közelít hozzá, vigasztalja. Jó tesók! Még ami szintén nagy öröm volt a tavalyi évben, hogy Hanna elkezdte az óvodát, és nagyon jól beilleszkedett. Nagyon szeret járni, szereti az óvodai légkört. Egy nehezebb évben is van sok apró illetve nagyobb öröm, és akkor a legjobb, ha van kivel megosztani, ha mellettünk a család. Krizsák Zsóka Nagyon régen nem volt már ennyire eseménydús évünk, mint a Az év elején egy ben értesültem arról, hogy nyertem egy zalakarosi pihentető hétvégét, az volt az első kikapcsolódásunk kettesben a férjemmel, mióta Boti megszületett. Nyáron meglátogattuk egy régi barátnőmet, aki több éve már külföldön él és dolgozik. Augusztusban a kisfiam két éves lett és kellemes családi születésnapi délutánt tartottunk. Októberben visszatértem a Szerencsejáték Zrt. kötelékei közé, ahonnan Gyedre mentem és ahová visszavártak már. Voltak ezen kívül kellemes és sajnálatos események is, amik igazgatták a 2009-es évünket. Most 2010 küszöbén, várakozásteljesen nézek az év elé, rengeteg terv vár megvalósításra. Sugárné Szőke Rita

12 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Polgármesteri Hivatal Titkárság: Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13:00-18:00 Kedd: Nincs Szerda: 08:00-16:00 Csütörtök: Nincs Péntek: 08:00-12:00 Dr. Vándor Zsolt háziorvos Telefon: Rendelési idő: Hétfő: 08:00-12:00 Kedd: 14:00-17:00 Szerda: 08:00-12:00 Csütörtök: 14:00-17:00 Péntek: 08:00-12:00 Dr. Asztalos Csaba háziorvos Telefon: Rendelési idő: Hétfő: 08:00-11:00, 11:15-13:00 Kedd: 15:00-18:00 Szerda: 07:00-11:00, 11:15-13:00 Csütörtök: 15:00-18:00 Péntek: 8:00-11:00 Dr. Jászai István fogorvos Telefon: Rendelési idő: Hétfő: 14:00 19:00 Kedd: 09:00 13:00 Szerda: 14:00-19:00 Csütörtök: 09:00-13:00 Péntek: 09:00-11:00 iskolafogászat Gyógyszertár Telefon: Nyitva tartás: Hétfő: 8:00-13:00 Kedd: 10:00 17:30 Szerda: 8:00 17:00 Csütörtök: 10:00-17:30 Péntek: 8:00-16:00 Szombat: 8:00-12:00 Iskola: Erdős Hermina védőnő Telefon: Fogadóóra: Hétfőn,kedd, péntek: 08:0010:00 Várandóstanácsadás: Szerda: 08:00-11:00 Csütörtök 08:00-09:00 Posta Telefon: Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-18:00 Kedd: 08:00-12:00, 12:30-14:00 Szerda - Péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00 Pénztár nyitva tartás: Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-15:30 Kedd: 08:00-12:00, 12:30-13:30 Szerda: 08:00-12:00, 12:30-15:30 Csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-15:30 Péntek: 08:00-12:00, 12:30-15:30 Miserend Hétfőnként 18:00-tól Vasárnaponként 12:00-tól Dr. Asztalos Mária gyermekgyógyászati tanácsadás Minden hónap 2. szerda 11:00-13:00 Nőgyógyászati Szakrendelés Érdeklődni: Erdős Herminánál 0630/ Rendel: Dr. Harsányi Lehel Kéthetente pénteken 14:30-tól. Óvoda: Közösségi Ház: Könyvtár Kedd: 14:00-18:00 Csütörtök: 14:00-18:00 Tűzoltóság: 105 Általános segélykérő: 112 Mentők: 104 Rendőrség: 107 Belföldi tudakozó: 198 Zsámbéki Mentőállomás: Simon János körzeti megbízott: Budakeszi Rendőrkapitányság: Budakeszi Rendőrőrs: Kiadja: Perbál Község Önkormányzata, Perbál Fő u. 6., Tel: , Felelős kiadó: Varga László, Perbál Község Polgármestere, Felelős szerkesztő, hirdetések felvétele: Tóth Anna, Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Online Print

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Iskolaszanatórium Alapítvány 1118. Budapest, Rimaszombati u. 2-4. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 07. Az alapítvány vezetője 1 Az Iskolaszanatórium Alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben