A tartalomból: (Radnóti Miklós: Február)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: (Radnóti Miklós: Február)"

Átírás

1 2010. FEBRUÁR PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a hó: csordul, utat váj. Megvillan a nap. Megvillan az ég. Megvillan a nap, hunyorint. S íme fehér hangján rábéget a nyáj odakint, tollát rázza felé s cserren már a veréb. A tartalomból: (Radnóti Miklós: Február) Hivatali hírek Új szolgáltató végzi a közvilágítás karbantartását Még szorosabb lesz a nadrágszíj Készül az idei költségvetés Nyertes és futó pályázatok Mozaik Faluközpont a Falukarácsonyfa alatt Öko sarok Óvodai életképek Négyszemközt Mérlegen az elmúlt négy év Interjú Gulyás Dénes országgyűlési képviselővel Helyben vagyunk Civil körkép Perbál szervezeteinek, egyesületeinek tevékenysége 2009-ben Fotókiállítás Búcsúkor Kalendárium Aranylakodalom Perbálon Mi volt a legjobb 2009-ben? címlapfotó: Keresztúri Anna

2 2 HIVATALI HÍREK Új szolgáltató végzi a közvilágítás karbantartását A közvilágítás karbantartását Perbálon a képviselő-testület január 18-i határozata alapján az RFV Nyrt. végzi. A döntést többek között az alapozta meg, hogy az új szolgáltató olcsóbban vállalja a karbantartást, és a javítási határidő a korábbi tizenöt napról tízre csökken. Az észlelt hibákat a lakosság közvetlenül is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken. Ezt mindannyiunk érdekében kérjük tegyék meg! Helyi tarifával hívható kékszám: cím: Fax szám: Változott a temetői rend A temető üzemeltetését július 1-től az Önkormányzat a Gyertyaláng Kft-vel közösen, társüzemeltetésben végzi. Ez azt jelenti, hogy a temetéssel járó feladatokat továbbra is a Kft. végzi, a temető rendben tartása pedig az Önkormányzat feladata. A visszajelzésekből megállapítható, hogy a kezdeti nehézségek után az előzőnél nagyobb elégedettséget váltott ki ez a felállás. Perbál egészségügyi helyzete DR. VÁNDOR ZSOLT háziorvos tájékoztatott arról, hogy a község egészségügyi helyzete lényegében nem változott a korábbiakhoz képest. Egyedüli újdonság az új influenza vírus megjelenése, ami miatt többen beoltatták magukat megelőzésképpen ben az elhunytak átlagéletkora hetvenkét év volt. DR. JÁSZAI ISTVÁN fogorvos beszámolt arról, hogy a hozzá fordulók száma egyre csökken, amit az apadó támogatásokkal magyarázott. Mint mondta, a nyugdíjasok tekintetében észrevehető leginkább ez a visszaesés. ERDŐS HERMINA védőnő beszámolójából megtudhattuk, hogy 2009-ben huszonnégyen születtek Perbálon. A védőnő kapcsolata az óvodában és az iskolában rendszeresen végez tisztasági-vizsgáltatokat. Az Önkormányzat és a Stáhly utcai Rendelőintézet megállapodása alapján kéthetente péntek délután társadalombiztosítás által finanszírozott nőgyógyászati szakrendelés folyik a községben, melyen szintén Erdős Hermina segédkezik. Erről érdeklődni a 0630/ telefonszámon lehet. DR. ASZTALOS CSABA háziorvosi praxisának beszámolóját február 15-i ülésén hallgatta meg a testület. A doktor úr képviseletében az ülésen megjelent munkatársa, dr. Móré Katalin elmondta, hogy hozzávetőlegesen négyszáz perbáli kártyájuk van. Ezen biztosítottak Perbálon, vagy akár Budajenőn is megjelenhetnek a rendelésen. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy ő gyermekorvosi szakképesítéssel is rendelkezik, tehát akinek gyermekorvosra van szüksége, az is jelentkezhet nála. A település közbiztonsági helyzete Az Önkormányzat a tavalyi évben is erőfeszítéseket tett a közbiztonság javításáért, együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel is. Ez utóbbi ténykedéséért külön köszönet illeti Ifj. Klinger Józsefet, aki polgárőrként 2009-ben is fáradhatatlanul ügyelt a település rendjére. Tavaly év végén a településközpont felújítás keretében térfigyelő kamerák lettek elhelyezve a Posta előtti téren; az Önkormányzat pedig továbbiak elhelyezését tervezi Perbál frekventáltabb helyein. Választások előtt A választások közeledtével félő, hogy megint ellepik köztereinket a választási plakátok. Ezúton is kérünk minden aktivistát, pártmunkást, hogy csak a hirdetőtáblákra helyezzenek kampányanyagokat! A hivatal fokozott figyelemmel kíséri ezeket, szabálytalanság esetén szankciókat alkalmaz. Ha máson nem lehet, akkor azon, akinek érdekében az anyagok kihelyezésre kerültek. Tél tábornok támadott Az idei tél ez idáig sokkal keményebb volt, mint azt utóbbi időkben megszoktuk. Sokkal több hó is hullott; ami a közútkezelőnek éppúgy gondot okozott, mint az Önkormányzatnak, valamint a lakosságnak is. Volt olyan időszak amikor még a központi telepeken is elfogyott a szóróanyag. Önkormányzatunknál rajtunk kívülálló okoknál fogva, - sajnos pontosan ebben az időszakban nem volt hadra fogható közhasznú munkás, így még nagyobb problémát jelentett a több mint 11 km önkormányzati út, valamint rengeteg egyéb felület síkosság mentesítése. Ebben az időszakban elterjedt az a téves hír is, hogy az önkormányzat betiltotta a szánkózást. Ez természetesen nem igaz, továbbra is mindenki ott szánkózik ahol szeretne, de a saját felelősségére. A hivatal csupán felhívja a figyelmet a közúton való szánkózás veszélyességére. Közterület-felügyelő kerestetik A szeptembertől alkalmazott közterület-felügyelőtől a hivatal békében megvált. Ezt a próbaidő letelte előtt volt célszerű megtenni. Az új pályázati kiírás már megjelent, részletesen a kötelező megjelenési helyen, a oldalon tájékozódhatnak róla. Az alkalmazhatósági feltételek eléggé szigorúak, de ezeket törvény írja elő. Még szorosabb lesz a nadrágszíj Készül az idei költségvetés A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság már tárgyalta az idei költségvetést, a testület elé pedig február 15-én kerültek a konkrét számok. Azt már biztosan lehet tudni, hogy takarékos büdzsére számíthatnak a településen élők. Az országos szintű megszorítások igencsak éreztetni fogják hatásukat, hiszen csak az iskolai állami normatíva 10%-kal csökken az idei évben. Varga László polgármester elmondta: a közszféra dolgozói juttatásainak tavalyi szinten tartása az adózási feltételek változása miatt minimum 25%-kal többe kerül ebben az évben az Önkormányzatnak. A helyzetet nehezíti még, hogy a kormány bérpolitikai intézkedése révén bruttó 49ezer Forint eseti kereset kiegészítést ítélt meg januárra és áprilisra a közalkalmazottaknak, mindehhez azonban nem biztosít fedezetet, így azt az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk. Polgármester Úr azonban hangsúlyozta: az önkormányzati intézmények fenntartására és a fejlesztésekhez szükséges önerőre lesz elegendő pénz. Az iskola és az óvoda felújítása - Nyertes és futó pályázatok Az önkormányzat januárban pályázaton nyert egy közepes volumenű fejlesztésre, melynek révén az iskola emeletes épületének felújítása, korszerűsítése, a Fő utcán zajló tavalyi projekt folytatása a Közösségi Háztól a Polgármesteri Hivatalig, valamint a Hivatal épületének energiaracionalizálása, fűtéskorszerűsítése fog zajlani a tervek szerint még idén. Jelenleg elbírálás alatt áll az óvoda felújítását célzó pályázat, amely hosszútávon megoldaná az intézmény problémáit. Ez a pályázat feltehetően még ebben a kormányzati ciklusban eldől. Az önkormányzat a napokban adott be egy kisebb léptékű pályázatot, amely az iskola korszerűsítését célozza meg. Érvénytelen lakossági Nem a pátyi golfberuházásra Február 14-én Pátyon az urnákhoz járulók dönthettek arról, hogy kívánják-e támogatni a település lakosságát akár meg is duplázó, golf-lakópark létrehozását. A népszavazáson a választásra jogosult választópolgároknak csupán 43,2 százaléka ment el szavazni, a minimálisan szükséges ötven százalék helyett. Bár a szavazók kétharmada elutasította a tervezett beruházást, az eredménytelenség miatt a döntés most ismét visszakerül a pátyi képviselő-testület kezébe. Perbál Község képviselői még a tavalyi év végén határozatban fejezték ki tiltakozásukat a golf-lakópark ellen.

3 HIVATALI HÍREK 3 Határozatok Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2009.(XII. 29.)ÖK. számú rendelete az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatorna szolgáltatás díjainak megállapításáról Perbál Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló, évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árának megállapítására a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Perbál község területén a szolgáltatott ivóvízért és csatornamű szolgáltatásért az alábbiak szerinti díjat lehet felszámítani. a) A szolgáltatott ivóvíz díja: lakossági: 251,-Ft/m % áfa 262,-Ft/m % áfaközületi : 342,-Ft/m % áfa 359,-Ft/m % áfa Fenti díjak 20 Ft/m3 koncessziós díjat tartalmaznak. (változatlan árú) b) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíz tisztítás és kezelés díj: lakossági: 190,-Ft/m % áfa 211,-Ft/m % áfa közületi : 402,-Ft/m % áfa 429,-Ft/m % áfa Fenti díjak 40 Ft/m3 koncessziós díjat tartalmaznak. (változatlan árú) c) Szippantott szennyvíz elhelyezési díja: lakossági: 342,-Ft/m % áfa 364,-Ft/m % áfa közületi : 481,-Ft/ m % áfa 506,-Ft/ m % áfa d) Környezetterhelési díj: 10 Ft/m % áfa 10,-Ft/ m % áfa e.) A tisztított szennyvíz elvezetés díját a rendelet 1. számú mellékletének 26. pontja tartalmazza. (2)A szolgáltató szervezet a lakosság felé csak a tárcaközi bizottság által megállapított lakossági díjhatár mértékének megfelelő összeget számlázhatja a szolgáltatás díjaként. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009.(XII. 29.)ÖK. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (VII. 14.) ÖK számú rendelet (a továbbiakban Hr.) módosításáról Perbál Község képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(VII. 14.)ÖK. sz. rendeletét (továbbiakban Hr. ) az alábbiak szerint módosítja. 1. A Hr. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2009.(XII.29.) számú rendelete a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazható nyersanyagköltségekről, valamint a felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 2/1997.(I. 27.) ÖK rendelet (a továbbiakban: Nr.) módosításáról Étkezési térítési díjak: A vendégétkezők térítési díja a rezsiköltséget és az ÁFÁ-t tartalmazza. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009.(XII.29.)ÖK számú rendelete a közművelődésről szóló 22/2005. (X. 27.) számú rendelete (továbbiakban Hr.)módosításáról A Hr. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1. VÁSÁR, illetve egyéb üzleti jellegű tevékenység esetén 3.000,- Ft/óra a nagyteremben/kisteremben. 2. TÁRSADALMI SZERVEZETEK, illetve MAGÁNSZEMÉLYEK rendezvényei/találkozói és egyéb előadások céljából: 3.000,-Ft/óra a nagy/kisteremben. 3.ESKÜVŐ esetén nagy/kisteremben ,-Ft/alkalom. 4.Olyan RENDEZVÉNYEK, BÁLOK alkalmával, amikor büfé alkalmi alkoholárusítással együtt kitelepül, ,-Ft díjat kell fizetni a nagy/kisteremben, az 1.,2.,és 3. pontban előírt díjon felül. 5. A jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő eseménytervben lévő szervezetek legfeljebb évente két alkalommal bérleti díj megfizetése nélkül használhatják a Közösségi Ház termeit. A 4. pontban meghatározott díjat az 5. pont szerinti használat esetén is meg kell fizetni. Az eseménytervet a Képviselő-testület legkésőbb 3 havonta egyszer felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. 6. Jelen 3. sz. melléklet vonatkozásában minden megkezdett óra igénybevétele egész órának számít. A nagyterem és/vagy kisterem igénybevételének kiválasztása a bérlő joga, a fenntartó képviselőjének jóváhagyásával, a bérleti díjak mindkét teremre vonatkozóan egyformák. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009.(XII. 29.)ÖK. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 3/2006. (II. 28.) ÖK számú rendelet (továbbiakban Hr.) módosításáról A Hr. 15. (1) bekezdés pontjai az alábbiak szerint módosulnak: Önkormányzati lakás bérlése esetén fizetendő lakbér mértéke a.) összkomfortos önkormányzati lakás: 440 Ft/m2/hó helyett: 460 Ft b.)komfortos önkormányzati lakás: 275 ft/m2/hó helyett: 290 Ft c.) félkomfortos önkormányzati lakás: 220 Ft/m2/hó helyett: 230 Ft d.)komfort nélküli önkormányzati lakás: 165 Ft/m2/hó helyett:175 Ft e.)szükséglakás: 110/m2/hó helyett: 115 Ft 2. A Hr. 15/B -a az alábbiak szerint módosul: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ill. területek bérleti és igénybevételi díjai: (1)Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiség bérleti díja: a.) étterem, kávézó (Perbál, Fő u. 26.) 1050 Ft/m²/hó b.) egyéb üzlethelyiség: 1050 Ft/m2/hó c.) Egyéb helyiség: 660/m2/hó, helyett 720 Ft (2) Az önkormányzati tulajdonú, ipari és egyéb terület bérleti díja: 30 Ft/m2/hó helyett 33 Ft /m2/hó (3) Az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyi-ségek eseti igénybevételi díja: a)sportklub, iskolai sportcsarnok: 25 Ft/m2/óra helyett 26 Ft

4 4 MOZAIK Faluközpont a falukarácsonyfa alatt December 19-én a már hagyományos Falukarácsony keretében ünnepelte Perbál a Faluközpont átadást. A Posta előtti téren a nagy hóesés ellenére sokan gyűltek össze, ahol a Patakok Egyesület tagjai forralt borral és sült gesztenyével, a Nyugdíjas Klub tagjai pogácsával kínálták a vendégeket, az óvónők saját sütésű mézeskaláccsal ajándékozták meg a térre látogatókat, az Iskola kézműves szakköre pedig kis karácsonyi vásárral készült. Az ünnepélyes átadón Varga László polgármester és Gödör István projekt-menedzser mondott beszédet. Az eseményen a Maklári József kórus karácsonyi énekeket énekelt, a tanárnők és óvónők is ünnepi dalokkal készültek erre az alkalomra, melyeket közösen adtak elő. A programok a Közösségi Házban folytatódtak, ahol az iskolások, a Tücsök citerazenekar és a Dicke Schwäne zenekar karácsonyi műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A pályázatnak amely a felújítást lehetővé tette - több mint két éves története van, hiszen akkor írták ki. A beruházás során megújult a Posta előtti tér, a Közösségi Ház homlokzata és a járdák, valamint az úttest új burkolatot kapott egy jelentős szakaszon. Ezen kívül a közművek cseréje is megtörtént, mivel elavult állapotuk miatt nem tűrt halasztást megújulásuk. Öko sarok Folttisztítási praktikák környezetbarát módon Mivel tudjuk helyettesíteni az intelligens, egészségünkre ártalmas mosó-,tisztító-és vegyszereket? Általános folttisztítóként az ecetsavat, sót, szódabikarbónát vagy a citromlevet próbáljuk ki. Vagyis itt vannak körülöttünk a természet csodái, melyek jól bevált ősrégi tisztítószerek és még az egészségünkre is ártalmatlanok. Súrolóporként használjunk ecetet, mosószódát, szódabikarbónát vagy sót. A friss kakaófoltot, kávéfoltot meleg sós vízzel mossuk át, majd langyos vízzel öblítsük ki. Fűfoltra friss citromlevet csepegtetünk, erősen dörzsöljük, majd kimossuk vagy aludttejben áztatjuk egy napig és utána mossuk ki. A csokoládé-, tinta-, tea,- rozsdafoltot szintén citromlé segítségével maradéktalanul eltüntethetjük. A vörösborfoltot sóval beszórjuk és kevés citromlével vagy ecettel benedvesítjük majd kimossuk, vagy szódabikarbónát langyos vízzel elkeverjük és ebben áztatjuk a ruhát. Az utóbbit alkalmazhatjuk kárpitozott bútorok tisztítására is. A vérfoltot hideg sós vízzel tüntethetjük el. Utána öblítsük ki a textíliát. Az izzadságfoltot ecettel távolíthatjuk el. A friss zsírfoltot burgonyakeményítővel szórjuk be, pár órát hagyjuk, majd keféljük ki vagy szénsavas ásványvízzel dörzsöljük be. Gyümölcsfolton segít a gyors leforrázás. Azoknál a ruháknál, melyeket nem szabad forrázni, ecetet vagy citromot használjunk tisztítószerként. A zuhanyfüggönyön keletkezett penészfoltokat mossuk le szódabikarbónás vízzel, utána pedig ecettel vagy citromlével. A bográcsot fahamu és olaj keverékével varázsolhatjuk széppé. Só és ecet keverékével jól tisztíthatjuk az üveget, a kristályt és az edényeket. Az ételszagok, hagymaszag ellen is kitűnő. Az üvegedényeket sütőporral is elmoshatjuk és ecetes vízben öblítjük. Ha a megsárgult anyagokat néhány órára aludttejbe tesszük, majd kimossuk, megint fehérek lesznek. A rágógumifoltos anyagokat egy műanyag zacskóban beletesszük a hűtőbe, fél óra múlva ledörzsölhető. Régi foltok eltávolítására tiszta, langyos vízzel és néhány csepp ecettel megnedvesített szivacsot használjunk. Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a ruhát, nedvesítsük be a foltot vöröshagyma levével és hagyjuk hatni pár órán keresztül. Utána mossuk ki és a foltnak hűlt helye lesz. A ragasztófoltot ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el a szőnyegről. Ezek a csodaszerek: ecet, só, szódabikarbóna, citromlé mind megtalálhatók minden háztartásban, jelentős pénzt is megtakaríthatunk, ha használjuk őket és védjük környezetünket. Simon Anikó, Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület - HIRDETÉS -

5 MOZAIK 5 Vár Téged is a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola! A perbáli iskola októberében vette fel a Kisforrás Német Nemzetiségi Általános Iskola nevet. A Kis-forrás községünk nevezetes helye, jelentése többszörös: a forrás vidéke kirándulások emlékét idézi, egyben legnemesebb szándékainkra emlékeztet: Gyermekeink számára legyen iskolánk az a tiszta forrás, melynek vizéből minden kisdiák bátran meríthet. Meríthet hasznos nyelvtudást, környezetét féltő magatartást, kreativitást, erkölcsi tartást Gyermekközpontú iskola vagyunk, családias légkör jellemző intézményünkre, ahol a gyerekek személyiségfejlődését figyelemmel lehet kísérni 1. osztálytól a 8. osztályig. Kis iskolaként családias légkört tudunk biztosítani a tanulók számára, ahol nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, fejlesztésre és az egészséges életmódra való nevelésre. Iskolánk szellemiségére jellemző, hogy pedagógus és diák között harmonikus a kapcsolat. Tanulóinkban erősítjük az egymás iránt érzett felelősségtudatot, a közösségi érzést. Fontos érték az elméleti tudás gyakorlatban való alkalmazásának, használatának készsége. Az iskola hangsúlyozza a szülői tekintélyt, a családot, mint modellt. Elvárjuk tanulóinktól a kultúrált magatartást, viselkedést iskolánkon belül, és iskolánkon kívül is. Hangsúlyozzuk a nemzeti értékeket, a nemzeti magyarságérzést, és ápoljuk a német nemzetiségi hagyományokat. ÖKO iskola lévén a környezettudatos nevelésre törekszünk. A Kis-forrás név kötelez,- és komoly felelősséggel jár. A tanévtől az iskolánk nevéhez fűződő szellemiséget, a közösségi érzést külső jegyekkel is szeretnénk megmutatni. Elkészült iskolánk egyen pólója. Iskolánk színe a forrás színe, a kék, ez köszön vissza az egyen pólókon. Nagyon örülünk annak, hogy a tanulóink, a szülők, és a tanárok is örömmel és büszkén viselik az iskolai egyen pólót, mely az iskolai közösséghez való tartozást, és a közösségi érzést jelképezi kisdiákjaink, a szülők és a tanárok számára. Családias, természet közeli környezetben 1-8. évfolyamig fogadjuk a gyerekeket. Az iskola jelentős zöld területtel, 2 éve felújított sportpályával, játszótérrel várja a kicsiket és nagyokat. A nálunk tanuló diákok heti átlagban 5,5 órában ismerkednek a német nemzetiségi hagyományokkal, tanulják a német nyelvet. Perbál német nemzetiségi község, így ápoljuk a nemzetiségi hagyományokat. Német népismereti órákon is a régi népszokásokkal, történelemmel, népviselettel ismerkednek tanulóink. A német nyelv tanulása, oktatása kiscsoportban történik. Sőt, nálunk a matematika órákon is kiscsoportban tanulnak a gyerekek! A kis létszámú tanulócsoportokban nagyobb lehetőség nyílik a felzárkóztatásra, illetve a tehetséggondozásra. Hasonló célok érdekében sikeresen működtetjük a 3 napközis csoportot, a felső tagozatosokat pedig a tanulószoba várja. Intézményünkben sok közösségteremtő csoport, szakkör működik, melyek hozzájárulnak a tanulók személyiségfejlődéséhez. Többéves hagyományra tekintenek vissza szakköreink, délutáni foglalkozásaink. A kicsik és a nagyok rajz szakköre, a hagyományőrző kézműves szakkör, a több csoportban működő citera szakkör és a környezetvédő tájvédelmi szakkör népszerűsége töretlen. S ha valakinek mindez nem elég, inkább mozogni szeretne, a sportkörök különböző foglalkozásai, kézi-és kosárlabda, foci stb. várják. Mindezeken kívül a szülői igényeket szem előtt tartva lehetőséget biztosítunk az angol nyelv tanulására, úszótanfolyamon való részvételre. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvend a miniteniszoktatás is. Nagy hangsúlyt fektetünk jeles napjaink megünneplésére, nemzetiségi hagyományaink ápolására. Diákjaink rendszeres résztvevői és helyezettjei a különböző területi tantárgyi- és sportversenyeknek, többen az országos döntőkig is eljutnak. Kis iskola lévén sok sikeres gyerekre vagyunk büszkék! Végző nyolcadikosaink beiskolázása minden évben sikeres. Legtöbbjük gimnáziumban, illetve szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Választott középiskolájában a többség megállja a helyét. A tantestület szeretné megőrizni, a ránk annyira jellemző: otthonosságot, nyugodt légkört. Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk. Bors Andrea igazgató Óvodai életképek

6 6 MOZAIK A Német Nemzetiségi Önkormányzat rovata Deutscher Nationalitäten Faschingsnachmittag Am 6-en Februar 2010 wurde der traditionelle Deutsche Nationalitäten Faschingsnachmittag von der Deutschen Nationalitäten Minderheitsselbstverwaltung im Gemeindehaus veranstaltet. Unter den Gästen konnten wir unseren Abgeordneten, Dénes Gulyás, sowie Zsuzsanna Ledényi und Manfred Mayrhofer vom Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen begrüßen. An der Veranstaltung haben die Schüler der 4-ten Klasse der Imre Kézdi-Vásárhelyi Deutsche Nationalitäten Grundschule von Szomor, die Vier Akkorde Harmonika Kapelle von Szomor, und die Schüler der Kleinen Quelle Deutschen Nationalitäten Grundschule aufgetreten. Nach dem kulturellen Programm hat ein Zusammensein mit Musik und Tanz gefolgt, zu dem die Musik von der Musikkapelle Dicke Schwäne gegeben wurde. FEBRUÁRBAN rendeztük meg hagyományos német nemzetiségi farsangi délutánunkat. MÁRCIUSBAN zajlott általános iskolánk Helyi Német Nemzetiségi Énekversenye, melyen a zsűri tagjaként vett részt képviselőtársunk, valamint a Maklári József vegyeskórus egyik tagja. Az első helyezettek továbbjutottak a biatorbágyi Német Nemzetiségi Énekversenyre, ahonnan két csoportunk harmadik, a Vergissmeinnicht ( Nefelejcs ) kórus pedig kiemelt első helyezéssel és az ezzel járó vándorkupával tért haza. Felkészítőjük Földi Mária tanárnő volt. ÁPRILISBAN méltón megemlékeztünk a perbáli svábok kiűzetésének évfordulójáról. Április végén a Vergissmeinnicht kórus részt vett a IV. Országos Német Nemzetiségi Ifjúsági Kórus Fesztiválon, Véménden, ahonnan ezüstminősítéssel tért haza. Mivel a csoport nemcsak az iskolát, hanem Perbál községet, a község német nemzetiségét is képviselte, ezért a Német Kisebbségi Önkormányzat állta a nevezési díjat, valamint az utazás költségeit. A hónap utolsó hetében kisebb delegáció utazott németországi partnerközségünkbe, Burgwaldba. MÁJUS végén megrendeztük hagyományos, nagy sikerű Német Nemzetiségi Majálisunkat, melynek bevételével a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolát támogattuk. Kisebbségi önkormányzatunk, a község, valamint iskolánk 12 éve ápolja partnerkapcsolatát a németországi Burgwald településeivel. Ez a kapcsolat nemcsak kulturális téren, hanem a sport terén is gyümölcsöző. Immár 12 éve kölcsönösen részt vesznek iskolánk tanulói az általuk és általunk szervezett futball-kupákon. IDÉN JÚNIUSBAN a németországi Bottendorfban megrendezett foci-kupán vett rész két csapatunk. Egy második, és egy harmadik helyezéssel tértek haza. A Búcsúkor megnyílt Mesterségek Perbálon című helytörténeti kiállítás szervezésében tevékenyen részt vettünk, a gyűjtőmunkához és költségeihez is hozzájárultunk. A Búcsú rendezvényeit csekély mértékben anyagilag is támogattuk. A Helytörténeti Kiállítás épületére kezdeményezésünkre- készített magyar-német és szlovák nyelvű tábla költségeinek egy részét álltuk. OKTÓBERBEN Perbál község Önkormányzata, a Német Kisebbségi Önkormányzat és több helyi szervezet Határjárást rendezett, amelyen partnerközségünkből, Burgwaldból is népes delegáció vett részt. Önkormányzatunk munkával, anyagiakkal támogatta a hagyományteremtő kezdeményezést. NOVEMBER elején Márton-napi lámpás felvonuláson vehettünk részt. A hónap végén rendezte meg általános iskolánk a helyi Német Nemzetiségi Vers-és prózamondó versenyét, ahol ismét zsűriztünk. Német Nemzetiségi Farsang Február 6-án tartotta a Német Nemzetiségi Önkormányzat immár hagyományosnak nevezhető Német Nemzetiségi Farsangját a Közösségi Házban. A vendégek között köszönthettük Gulyás Dénest, országgyűlési képviselőnket, valamint Ledényi Zsuzsannát és Manfred Mayrhofert, a Magyarországi Német Ének-Zene- és Tánckarok Országos Tanácsától. Az esten felléptek a szomori Kézdi-Vásárhelyi Imre Német Nemzetiségi Általános Iskola 4. osztályos tanulói, a szomori Négy Akkord Harmonika Zenekar, valamint a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai. A kulturális program után kezdetét vette egy kötetlen zenés-táncos együttlét, melyhez a Kövér Hattyúk zenekar szolgáltatta a muzsikát. Bakai Anikó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a rendezvény kezdetén köszöntötte az egybegyűlteket és összefoglalta a tavalyi év eseményeit. DECEMBER végén részt vettünk az általános iskola karácsonyi ünnepségén a Közösségi Házban. Méltó zárása volt az évnek a településközpont ünnepélyes átadása, és a Falukarácsony közös megünneplése. Nagy örömünkre a Dicke Schwäne zenekar évek óta fellép rendezvényeinken, hozzájárulva a német nemzetiség zenei hagyományainak ápolásához. Önkormányzatunk hangszereik felújításában támogatta őket az elmúlt évben. Perbál Község Önkormányzatával, valamint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal karöltve karácsonykor megajándékoztuk a falu idős lakosait. A Mézeskalács Óvodát oktató játékokkal, könyvekkel támogattuk. Rendezvényeinkkel szorosan bekapcsolódunk a község kulturális életébe. Tevékenyen részt vállaltunk a falu régi stációinak, kőkeresztjeinek megmentésében, felújításában. Az idén is tervezzük egy kereszt teljes felújítását és felállítását. Mivel anyagi lehetőségeink szűkösek, szívesen veszünk minden felajánlást, hozzájárulást. Kérjük lehetőségeikhez mérten, támogassák kezdeményezésünket, hogy a falu múltjának értékeit megmenthessük. Kezdeményeztük, anyagilag támogattuk, és a továbbiakban is támogatni szeretnénk helytörténeti kiállítások létrejöttét, melyek anyagának gyűjtésében, berendezésében testületünk tagjai tevékenyen munkálkodtak és munkálkodnak. Kezdeményezésünkre alakult meg az elmúlt évben a Helytörténeti Kör. Iskolánk egy, német nyelvet oktató pedagógusát német nemzetiségi képzésének költségeinek fedezésével támogatjuk. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szlovák Kisebbségi Önkor-mányzattal, valamint a környék német kisebbségi önkormányzataival, nemzetiségi iskoláival. Rendszeresen részt veszünk egymás programjain. Az elmúlt évek során mind a saját, mind a községi programok szervezésébe, lebonyolításába egyre szélesebb rétegek kapcsolódnak be. Nemzetiségi Majálisunk, valamint a Határjárás szép példái ennek az összefogásnak. Köszönjük többek között a Karitász, és a Patakok Egyesületeknek, a Sport klubnak, valamint a Közösségi Háznak a segítséget. Köszönjük mindazon vállalkozók és magánszemélyek támogatását, akik adományaikkal rendezvényeink létrejöttéhez rendszeresen hozzájárulnak. Munkánkról, rendezvényeinkről tájékozódhatnak az érdeklődők Perbál község honlapján. Végezetül szeretném megköszönni, községünk önkormányzatának, a Polgármester Úrnak, a hivatal dolgozóinak az évek óta nyújtott támogatást. Továbbra is bízunk egymást segítő együttműködésünkben. (Bakai Anikó beszéde elhangzott a német nemzetiségi farsangon)

7 NÉGYSZEMKÖZT 7 Mérlegen az elmúlt négy év Interjú Gulyás Dénes országgyűlési képviselővel A ciklus végéhez közeledve a Perbáli Hírmondó lehetőséget ad Perbál és a térség országgyűlési képviselőjének, Gulyás Dénesnek, hogy értékelje az eltelt időszakot. -Nehezen sikerült összehoznunk ezt a találkozót, ennyire sok a munka? -Igen, rengeteg helyre hívnak, hála Istennek, igyekszem mindenütt megjelenni, hogy lehetőség szerint minél több emberrel személyesen beszélgethessek. Fontos számomra a kölcsönös bizalom, és ez csak személyes találkozásokkal tartható fenn. -Bizonyára sok emberrel találkozik a perbáliak közül is, mit tud tenni, ha egy konkrét ügyben kérnek Öntől segítséget? -Igen, többször is voltam Perbálon az elmúlt évben: többek között a búcsún, az októberi lakossági fórum alkalmával, az 56- os ünnepségen. Idén már sikerült eljutnom a nemzetiségi estre, nagyon színvonalas műsort hoztak össze a perbáliak! Ha valamilyen problémával megkeresnek a helyiek, akkor először összegyűjtök minden olyan információt, ami az ügyhöz kapcsolódik, végül igyekszem megtenni a törvényes keretek közt mindent. Több mint nyolcvan önálló indítványt nyújtottam be a kormányhoz az elmúlt négy évben. Sajnos érdemi választ csak ritkán kaptam, konkrét lépések pedig általában nem születtek. Így nagyon nehéz segíteni, felkarolni bármilyen helyi kezdeményezést, folyamatosan a kormánytöbbség falába ütköztem. Például a választókerület településeit érintő főbb utak javítása ügyében beadtam egy részletes leírást, melyek azok a szakaszok, ahol már balesetveszélyes a közlekedés az útburkolat katasztrofális állapota miatt. Elszomorító, hogy csak üres ígéreteket kaptam konkrét válasz helyett. -Ezek szerint Ön nem tartja magát felelősnek azért, ami az elmúlt ciklusban történt -Nyolc éve az MSZP-SZDSZ koalíció kormányoz, övék a felelősség oroszlánrésze, a mi részünk csak az, amit elmulasztottunk megtenni. Én igyekeztem, erőmhöz mérten, érvényre juttatni a választókerületem polgárainak akaratát, köztük a perbáliakét is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a sikertelenség oka mindig az volt, hogy nem volt elég erőnk a Parlamentben, hiszen ellenzékben voltunk. Ennek ellenére Perbálon is látható, hogy következetes politikával lehet eredményeket elérni. Példaként a választókerületben is mintaértékű perbáli Fő utca beruházást említhetem. A központ rendbetételével a képviselő-testület bizonyította, hogy a kitartó pályázás és munka meghozza gyümölcsét. -Perbálon, de a környező településeken is egyre sűrűbben találkozhatunk a radikális politikai erővel. Ők gyökeres változást akarnak bármi áron, és ez sokaknak szimpatikus. -Én is érzékelem, hogy vannak, akik az általános elkeseredettségből, a radikális politika felé fordulnak, csak azt nem mérik föl, hogy az ilyen politika sosem lesz olyan erős, hogy véghez vihesse programját. Ráadásul nincs semmi garancia, hogy a parlamentben is olyan következetes lesz, mint ahogy annak előtte hirdette. Gondoljunk csak a rendszerváltozáskor fölbukkanó SZDSZ milyen szélsőségesen MSZP ellenes volt, rá négy évre viszont már koalíciós partnere lett a Horn-kormánynak. Azt hiszem a FIDESZ egyszer már bizonyított, abban a négy évben fejlődtünk, volt Széchenyi-terv, ma is minden magyar településen van legalább egy kis szeglet, ami abban a ciklusban szépült meg. Én abban hiszek, hogy ha az emberek bizalmat szavaznak egy polgári kormánynak, akkor nyolc év bal-liberális kormányzás után ismét elkezdhetünk fejlődni, rendbe rakhatjuk az egészségügyet, helyreállíthatjuk a közbiztonságot. A sort folytathatnám, de mégis talán az elszámoltatással kellett volna kezdenem. Az elmúlt években sikkasztással milliomossá vált vezetők, jogi úton lesznek felelősségre vonva. Ha csak az így elfolyó milliárdokat állami célokra tudjuk fordítani, már az is egy óriási lépés. -Említette az egészségügyreformot, a közbiztonságot, az elszámoltatást, jelszavaknak tűnnek ezek, nem pedig konkrét programnak. Miért nincs a FIDESZ-nek programja? -Programunk világos és ismert, maga Orbán Viktor ismertette évértékelőjében pár hete, bárki elolvashatja a Fidesz honlapján. Talpra kell állítanunk a magyar gazdaságot, ami elsősorban a kisés közepes vállalkozások talpra állításán keresztül valósítható meg. Nagy hangsúlyt kap a munkahelyteremtés, és ami ezzel szorosan összefügg a szociális biztonságot újból megerősítjük. Tíz év alatt egymillió munkahely megteremtésével tudjuk csak közösen felvirágoztatni az országot. De meg kell mentenünk az egészségügyi rendszert is, amit az MSZP reform címén gyakorlatilag szétvert. És ismét lesz közbiztonság, közrend, aminek a legfőbb nyitja, hogy szigorúan be fogjuk tartatni a törvényeket, és üldözni fogjuk a bűnt. De mindehhez az kell, hogy a választók egy nemzeti egységkormányt emeljenek hatalomra áprilisban. Válságos helyzetünkben egységes fellépés kell, és ez a választópolgárokon múlik. Ha erős polgári kormány alakul, akkor ismét rend lesz hazánkban, ami a fölvirágzás alapköve. Nyiri János

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz;

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz; 2 HIVATALI HÍREK Polgármesteri beszámoló - A tavalyi év elején Önkormányzatunknak sok változással kellett szembenézni; számos bizonytalanság volt mind a költségvetés, az állami normatívák, mind a szakfeladatok

Részletesebben

A tartalomból: Felhőn vet ágyat már az alkonyat s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.

A tartalomból: Felhőn vet ágyat már az alkonyat s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz. 2008. SZEPTEMBER A tartalomból: PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA Felhőn vet ágyat már az alkonyat s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.

Részletesebben

A tartalomból: Helyben vagyunk Középpontban az egészség Bemutatkozik a Patakok Egyesület A pályáról jelentjük Bemutatkozik a Perbál SC 6-7.

A tartalomból: Helyben vagyunk Középpontban az egészség Bemutatkozik a Patakok Egyesület A pályáról jelentjük Bemutatkozik a Perbál SC 6-7. 2008. NOVEMBER PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA A tartalomból: Megcsörren a cserje kontya. Kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste. Hüvös és öreg az este. (Weöres

Részletesebben

Perbáli Hírmondó. A tartalomból: Hivatali hírek Új képviselőt iktattak áprilisban Helytörténeti kiállítás nyílik a plébánián 2.

Perbáli Hírmondó. A tartalomból: Hivatali hírek Új képviselőt iktattak áprilisban Helytörténeti kiállítás nyílik a plébánián 2. Perbáli Hírmondó ROVATCÍM 2008. május X. évfolyam 3. szám PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA A tartalomból: Hivatali hírek Új képviselőt iktattak áprilisban Helytörténeti

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

2 0 1 5 Á P R I L I S PERBÁL KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA

2 0 1 5 Á P R I L I S PERBÁL KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA 2 0 1 5 Á P R I L I S PERBÁL KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ INGYENES LAPJA Kádár Ferkó fotószínháza Tóth Vera Miklós Csabi Miklós Csabi Pincéje...Szeretek bort inni. Szeretem a bor szerepét és eredményeit

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni PÁTYI XXI. ÉVFOLYAM 2012/3. SZÁM KURÍR PÁTY ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visszafogott gazdálkodás Barbárok a kultúra közterein Pátyon nem lehet ezután lopni LÉPJEN BELJEBB! LÉPJEN BELJEBB! A Páty Faluközösségért

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Első lecsófesztivál. Önkormányzati választás. Az én falum MEZŐFALVA. Tartalom. A szeptember mottója. Szeptember Szent Mihály hava Őszelő

Első lecsófesztivál. Önkormányzati választás. Az én falum MEZŐFALVA. Tartalom. A szeptember mottója. Szeptember Szent Mihály hava Őszelő Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2010. szeptember Tartalom Sikeresen szerepelt a női kar 2. oldal A Mezőfalváért Egyesület hírei 2. oldal Címzetes főjegyzőnk: dr. Woth László 3. oldal

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal

A tartalomból: Hivatali hírek. Mozaik. Helyben vagyunk. Búcsú 2012. Olvasói oldal 2012. JÚNIUS A tartalomból: Hivatali hírek Elkészült egy kritikus járdaszakasz Régi-új rendeletet fogadtak el Új tagokat vár a Polgárőrség Mozaik Német Nemzetiségi hírek Iskolai hírek Óvodai élet Sport

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince Lellei XXIII. évfolyam 2. szám Újság 2014. február Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén Az a kijelentés, hogy Magyarországon 1989-ben valóságos rendszerváltás történt több mint 20 év után képezheti

Részletesebben