Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program Készítette: Cser Lajosné

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az intézmény bemutatása (adatok, arculat, sajátosság) A minőségfejlesztés terén elért eredmények Minőségpolitika Fenntartói elvárások Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok A nevelés-oktatás minőségével közvetlen kapcsolatban lévő minőségcélok A pedagógusokhoz közvetlenül kapcsolódó minőségcélok Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok A gyermekjóléti munka minőségével közvetlen kapcsolatban lévő minőségcélok Családgondozókhoz közvetlenül kapcsolódó minőségcélok Gyermekjóléti szolgálat általános megítéléséhez kapcsolódó minőségi célok Intézményi feladatok A minőségfejlesztési rendszer A minőségfejlesztés célja Az intézmény minőségcéljai A minőségfejlesztés eszközei A partnerkapcsolatok irányítása a) A partnerek azonosítása b) A partnerek igényeinek meghatározása c) A partnerek igényeinek és elégedettségének mérése d) Kommunikáció (külső, belső) partnerekkel e) Kapcsolattartás a beszállító és befogadó intézményekkel f) Kapcsolataink más intézményekkel Az intézmény működési folyamata Vezetési feladatok végrehajtása) Az intézmény igazgatósága A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az igazgatóság tagjainak feladatai Jogszerű működés biztosítása

3 4.2. Tervezési feladatok végrehajtása(szakmai, gazdálkodási, ellenőrzési, üzemeltetési) Az intézményben folyó tervezőmunka feladata Az intézményben folyó tervezőmunka lépései Az intézményben folyó tervezőmunka szintjei A/ Szakmai tervezési feladatok B/ Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok A tervezési feladatok meghatározása, szabályozása Stratégiai folyamatok Transzformációs blokk A stratégiai tervezés folyamata Tervezési feladatok az intézményben A tervezés dokumentumainak kapcsolatai Az éves munkaterv készítésének folyamata Vezetői ellenőrzés Belső ellenőrzés területei, fajtái, módszerei, az ellenőrzésre jogosultak köre Az iskola ellenőrzési rendszere A. Belső B. Külső Mérési feladatok Az intézményi mérések a) Az intézmény egészére kiterjedő mérések b) Az intézmény pedagógusaira kiterjedő mérések c) Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra kiterjedő mérések 75 d) Az intézmény tanulóira kiterjedő mérési feladatok Mérési, ellenőrzési, értékelési terv A tanulókra vonatkozó kötelező mérési feladatok A kompetenciamérés szabályozása Vezetői értékelés ( beszámolók, fórumok időpontja ) Az intézményi értékelés rendje Értékelési rendszer A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése A minőségirányítási program éves értékelése Továbbképzési rendszer Intézményi rendezvények, programok

4 5. Teljesítményértékelés Iskolai mérések Az iskolai értékelési rendszer alapvonásai Az értékelés szempontjai Az intézményi teljesítményértékelés célrendszere Erőforrások hozzárendelése Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő elvárások A végrehajtási szakasz ütemterve - (Eljárásrend) Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak értékelése Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak értékelése A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása Eljárási szabályok Óvodai és iskolai mérések A teljesítményértékelés az óvodában és az iskolában SIOK IMIP Teljesítmény értékelés/ Minősítés A teljesítményértékelés célja Az értékelés eszköze, menete : A teljesítményértékelés alapja A vezetők teljesítményértékelése, a teljesítménykövetelmények meghatározása Az értékelés időpontja, gyakorisága, hatályossága Nem vezetői feladatokat ellátó pedagógusok teljesítményértékelése, a teljesítménykövetelmények meghatározása A pedagógus értékelésének folyamata, eljárásrendje A pedagógiai munkát segítők tevékenységének értékelése Az intézményi önértékelés A teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés ÖMIP-IMIP kapcsolata Az értékelési rendszer kialakításának fázisai Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei A minőségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A minőségirányítási program nyilvánossága

5 9. Legitimációs záradék A Minőségirányítási program érvényességi ideje, értékelése, felülvizsgálata, módosítása, nyilvánosságra hozatala. A Minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása. A minőségfejlesztési program hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezések Mellékletek Ellenőrzési terv Partnerazonosítási Szabályzat Partnerlista Irányított önértékelési szabályzat Az irányított önértékelés lebonyolításának menete Partneri Igényfelmérés Szabályzata Igazgatói értékelő lap Igazgatói önértékelő lap Pedagógus értékelő lap Pedagógus önértékelő lap Adminisztratív és technikai dolgozók értékelő lapja Adminisztratív és technikai dolgozók önértékelő lapja Iskolai óra megfigyelési szempontsor Pedagógus értékelő lap a Művészeti Iskolában Igazgató összesítő minősítő lapja Pedagógusok összesítő minősítő lapja Adminisztratív és tecnikai dolgozók összesítő minősítő lapja Kérdőívek Irányított önértékelés eszközei Dolgozói elégedettség Intézményi stratégia - pedagógiai program Kérdőívek Partneri igényfelméréshez A tanulók igényeinek és elégedettségének mérése A tanulók igényeinek és elégedettségének mérése Dolgozói elégedettség (pedagógusok) Dolgozói elégedettség (technikai dolgozók) A középiskolák elégedettségének mérése Óvodapedagógusok elégedettségének mérése Partnerintézmények (általános iskolák) elégedettségének és igényeinek felmérése

6 Intézmények (segítő intézmények) igényeinek és elégedettségének felmérése Önkormányzat igényeinek és elégedettségének felmérése Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Óvodák Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - bölcsőde Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Iskolák Éves települési tanácskozás előtti kérdőív Középiskolák Éves települési tanácskozás előtti kérdőív Nevelési Tanácsadó Kérdőívek Gyermekjóléti Szolgálat Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Védőnők Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Rendőrség Értékelési összesítő lap Kérdőívek - A gyermeki fejlődés nyomon követésének, mérésének segédanyaga Érzelmi élet, szociális fejlettség Motoros fejlettség A gyermeki fejlődés nyomon követésének, mérésének adatlapja Teljesítményértékelés/ óvodapedagógus eszközrendszere SIOK Teljesítményértékelés- óvodapedagógusi önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezetői önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezető munkájának értékelése SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezetői ellenőrzés SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezetői értékelés TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS Egyéni összesítő - óvodavezető Teljesítményértékelés - óvodapedagógus Teljesítményértékelés -nevelőtestületi összesítő Teljesítményértékelés -nevelőtestületi összesítő adattábla Karrier terv Teljesítményértékelés/ Pedagógiai munkát segítő munkatársak- eszközrendszere SIOK Teljesítményértékelés- dajka- önértékelés Teljesítményértékelés pedagógiai munkát segítő munkatársak - dajka- önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- pedagógiai munkát közvetve segítő munkatársak - önértékelés Teljesítményértékelés pedagógiai munkát közvetve segítő munkatársak- önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- dajka vezetői értékelés SIOK Teljesítményértékelés- pedagógiai munkát közvetve segítő munkatársak vezetői értékelés

7 1. Bevezető A 3/2002.(II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 4. - ban rendelkezik a minőségfejlesztésről a közoktatási intézményekben. A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési tervet készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. A közoktatási törvény 40. : január 1-től hatályos IMIP-re vonatkozó változása: A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.. Intézményünk vezetősége a minőség és az innováció iránti elkötelezettségével a Comenius modellhez való csatlakozással kíván élni. A minőségirányítási rendszer kiépítése biztosította a team munka általánossá válását; a probléma centrikus és problémamegoldó gondolkodás és a képesség fejlődését testületi szinten. A MIP bevezetését megelőzte az intézményi dokumentumok elemzése, korrekciója, átdolgozása. Fontos feladat volt az intézményi dokumentumok viszonyát, összefüggéseit átgondolni, átfedéseit megszüntetni. Feladat volt, hogy az ÖMIP-ben meghatározott célokat, feladatokat beépítsük az intézményi célok, feladatok sorába, s hozzá megfelelő eszközrendszert rendelve biztosítsuk a megvalósulásukat, s egyben elemeit mérhetővé tegyük. A tagintézmények dokumentumait beépítettük a SIOK dokumentumaiba, megőriztük értékeiket, s egyben - remélhetőleg új színt is vittünk életükbe. 7

8 1.1. Az intézmény bemutatása (adatok, arculat, sajátosság) Siófok Város Önkormányzata, mint fenntartó, július 1-el létrehozta a Siófoki Integrált Oktatási Központot. Az intézménybe bölcsőde, óvodák, alapfokú művészeti, siófoki és kistérségi általános iskolák, valamint módszertani központ, Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ tartozik. A 11 intézmény élén főigazgató áll, a tagintézmények a főigazgató és a főigazgató-helyettes vezetésével működnek. A tagintézmények szakmailag egymástól függetlenül, önállóan működnek, a gazdasági feladatokat Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Osztálya látja el. Az intézmény tagintézményei és tagintézmény- egységei: SIOK Óvodai és Bölcsőde tagintézményei: 1. SIOK Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Tagintézmény-egységei: a). Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda b). Pillangó Napköziotthonos Óvoda c). Micimackó Napköziotthonos Óvoda d). Katicabogár Napköziotthonos Óvoda e). Pöttyös Napköziotthonos Óvoda f). Nyolcszínvirág Napköziotthonos Óvoda g). Pitypang Napköziotthonos Óvoda h). Napraforgó Napköziotthonos Óvoda i). Széchenyi utcai Napköziotthonos Óvoda j). Bölcsőde 2. SIOK Ádándi Napköziotthonos Óvoda 3. SIOK Balatonendrédi Napköziotthonos Óvoda 4. SIOK Pillangó Napköziotthonos Óvoda Nagyberény SIOK Iskolai tagintézményei: 1. SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. SIOK Széchenyi István Általános Iskola 3. SIOK Beszédes József Általános Iskola, Speciális Tagozat és Módszertani Központ 4. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 5. SIOK Dr Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény 6. SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 7. SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ 8

9 Négy óvoda, hat általános iskola, módszertani központ működik és alapfokú művészeti oktatás folyik. A Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ az összes tagintézmény hátrányos helyzetű tanulóinak és családjainak ellátásával foglalkozik. Tagintézményeink bemutatkozása 1. SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményünk Siófok városának két nagy múltú, évtizedes hagyományokkal rendelkező iskolájából jött létre. Ezen kívül vidéki telephelyek is részt vesznek a nem kötelező alapfokú művészetoktatás funkcióinak ellátásában. Általános iskolánk Siófok centrumában helyezkedik el, a város legrégebbi oktatási intézménye. A XXI. század elvárásainak megfelelően a szülők és a diákok igénylik a színvonalas anyanyelvi, idegen nyelvi, természettudományos és informatikai oktatást, illetőleg a művészeti nevelést, aminek intézményünk maximálisan igyekszik megfelelni. Nevelőtestületünk innovációs készsége jó, tagjai rugalmasan alkalmazkodnak korunk változó körülményeihez, felhasználják a korszerű, hatékony, gyermekközpontú módszereket, eszközöket. Nevelő oktató munkánk kiemelt területe a közösségformáló rendezvények sora (Bottyán nap, karácsonyi ünnepség, sportrendezvények, kirándulások, erdei iskolák, táborok), valamint a magyar és idegen nyelv, matematika és informatika oktatása csoportbontásban. Iskolánk szakos ellátottsága: 100 %-os. 24 tanulócsoportunkban a létszámok évek óta stabilitást mutatnak. A kompetenciaalapú oktatás megvalósításával törekszünk arra, hogy olyan alapkészségek és képességek birtokába kerüljenek tanulóink, amelyekkel a középiskolákban, majd a munkaerőpiacon is eredményesen tudnak helytállni. Az országos kompetencia mérések eredményei eddig minden esetben az országos átlag felett fémjelzik nevelő-oktató munkánk hatékonyságát. Ugyancsak ezt tanúsítják tanulóink versenyeken elért kiváló eredményei és továbbtanulási mutatói. Szaktantermek, informatikai termek, nyelvi termek, könyvtár állnak a tanulók rendelkezésére. Szabadidős, kulturális és sportesemények sora teszi színessé a diákéveket. Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartunk a város különféle intézményeivel (könyvtár, színház, középiskolák), valamint a SIOK iskoláival és óvodáival. Az alapfokú művészetoktatás is komoly hagyományokra tekint vissza Siófokon, 1970-óta nyújt erre lehetőséget a város. A zenetagozat a város egyik legszebb helyén a Mártírok utcában, a 9

10 tánctagozat a Szépvölgyi utcában működik. Története során profilja egyre bővült azzal a céllal, hogy a Siófokon és környékén élő családok gyermekei művészeti nevelésben részesülhessenek. Így Balatonszabadiban és Nagyberényben is működik telephely. A nevelők fontosnak tartják, hogy elkötelezett munkával hozzásegítsék a családokat az igényes, komoly kulturális értéket képviselő zene és a magyar hagyományokat megőrző néptánc kultúra megismertetéséhez és az iránta való igény kialakításához. Oktatómunkájukban arra törekszenek, hogy tanítványaikat művészi élményhez juttassák, és a kiemelkedő tehetségű növendékeket felkészítsék továbbtanulásra a felsőbb szintű zenei intézményekben. A művészetoktatásban működik: billentyű, fafúvós, akkordikus, vonós, rézfúvós, vokális, zeneismeret, kamarazene, néptánc tanszak. A 2007/2008-as tanévben lezajlott országos minősítő eljárás során kiválóan minősült alapfokú művészetoktatási intézmény értékelést kapták. 2. SIOK Széchenyi István Általános Iskola 1967-ben Siófok második belvárosi iskolájaként kezdte meg működését július 2-tól a SIOK Széchenyi István Általános Iskola és a SIOK Somogyi József Általános Iskola összevonásából SIOK Széchenyi István Általános Iskola lett. Jelenleg az intézményben három telephelyen folyik a nevelés-oktatás, a Kiliti városrészben két telephely működik,.a szakos ellátottság 100 %- os; alkalmazotti körünk képzettsége sokirányú. Munkatársi gárdánk stabil, a fluktuáció minimális. Az életszínvonal megőrzése a szülőkre egyre nagyobb terhet ró, amit az iskolával kapcsolatban megfogalmazott elvárások növelésével próbálnak kompenzálni. Kiemelt nevelési-oktatási céljaink: a kreatív, sokoldalú önmegvalósításra képes emberré nevelés; rugalmas ismeretszerzés; szilárd, továbbépíthető alapismeretek (magyar, matematika); emelt óraszámú és szintű nyelvoktatás. A kompetencia alapú oktatás elterjesztésével törekszik az iskola az alapkészségek és képességek (szövegértés, szövegalkotás, matematika logika), továbbá a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésére, mely segíti tanulókat az egész életen át történő tanulás alapjainak megszerzésében, ill. a későbbi munkaerő piacra való belépés zökkenőmentes megvalósításában. Az iskola életét színesebbé tevő, a személyiség kiteljesedését segítő, közösségformáló rendezvények sora vált hagyománnyá az elmúlt évtizedek alatt. Kiemelt területei iskolai munkánknak az egészségnevelés, egészséges életmódra nevelés, az idegen nyelvi képzés, a számítástechnika tanítása. Minden feltétel adott a testi nevelés számára, a tanulók mozgásigényének kielégítését a tornaterem, tornacsarnok biztosítja. A számítógéptermek jól felszereltek, a korszerű követelményeknek megfelelnek.. Idegen nyelv hatékonyabb elsajátítását csoportbontás segíti. Színes könyvtári állomány a tanulók és nevelők számára folyamatosan rendelkezésre áll. Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tart az iskola a város és környékének oktatási, kulturális és sport intézményeivel. 10

11 3. SIOK Beszédes József Általános Iskola, Speciális Tagozat és Módszertani Központ Intézményünk a Siófoki Integrált Oktatási Központ évi átszervezése folytán a fenntartható intézmény-integráció megvalósítása folytán jött létre. Az integrációt megelőzően a Szépvölgyi u. 2- ben működött SIOK-os intézményként a Beszédes József Általános Iskola és a Módszertani Központ. A Beszédes József Általános Iskola 1980-ban került átadásra. Iskolánk a Balaton déli partján, Siófokon zöldövezetben található a város dinamikusan fejlődő részén. Tanulóinkat, szép gondozott park és tágas tér várja. Intézményünk hatalmas tornacsarnokkal és műfüves labdarúgó pályával rendelkezik. Az iskola tornacsarnoka nemcsak iskolai célokat tölt be, hanem városi, országos és nemzetközi sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas. Az intézmény tanulói biztonságos körülmények között, egy épületen belül találják meg a tornacsarnokot, az éttermet, az iskolai büfét, s valamennyi tantermet. Szaktantermek is (informatika, természettudományi, technika, könyvtárszoba) kialakításra kerültek. A rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükségessé vált az ismeretszerzés módjának modernizálása. A központi tartalmi szabályozás (NAT, kerettantervek) az iskolai tantervek szerves részévé tette a tanulási technikák, módszerek megtanítását. Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsője a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése (szövegértési-szövegalkotási, a matematikai-logikai, valamint az idegen nyelvi, IKT kompetencia területeken). Nevelőink ennek jegyében végzik munkájukat. Az itt tanuló diákok évről évre bizonyítják magas szintű felkészültségüket különböző tantárgyakból az országos kompetenciaméréseken, tanulmányi- és sportversenyeken. A tanórákon kívül tanulóink számos szabadidős tevékenység közül választhatnak: hittan, kézműves szakkör, dramatikus színjátszás (Turbó Csiga csoport), gyermektorna, gyógytestnevelés, RG (Ritmikus Gimnasztika), aerobic, karate, labdarúgás, Góliát FC labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda. Iskolánk része 2009/2010-es tanévtől a speciális tagozat is, amely a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével foglalkozik. A tagozat tanulónépességét azok a tanulók alkotják, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata alapján speciális fejlesztést igényelnek. A tanulói létszám közel 60%-a bejáró a városhoz közeli településekről. A Módszertani Központ a SIOK valamennyi intézményét ellátja az utazó pedagógiai szolgáltató hálózattal. Minden területről hetente egy alkalommal megjelennek az intézményekben a szakemberek. Feladatuk szerint közvetlen segítséget nyújtanak a gyermekeknek, illetve a pedagógusok fejlesztő munkáját támogatják. Elsősorban szakszolgálati feladatot látnak el, melynek területei: logopédia, gyógytestnevelés, óvodai, iskolai fejlesztés, iskolapszichológia. Az iskolapszichológia célja az együttes problémamegoldás, feladata a pedagógiai munka segítése. A különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását az adott probléma típusának megfelelő, kompetens szakember végzi. 11

12 4. SIOK Általános Iskola Balatonendréd Intézményünk a Balatonendrédi Általános Iskola a község középpontjában, zöld területtel övezve, nagyon szép környezetben fekszik. Az épület belső faszerkezetes megoldása a környéken egyedi, családias hangulatot áraszt. Nevelőtestületünk jól felkészült, az iskola értékei iránt elkötelezett pedagógusokból áll. Szeretik a pedagógiai kihívásokat, nyitottak és szívesen működnek együtt a partnerekkel. Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos, elváró rendszert kínál, amelyben minden gyermek kibontakoztathatja képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. Balatonendréd kisközség, legnagyobb intézménye az iskola, ami egyben a település fontos kulturális centruma is. Tehát az iskola nem csupán a gyermekeké, ahol a tanítás történik, hanem valóban a településé, e település igényeinek elvárásainak kíván megfelelni a jövőben is. Fő törekvésünk gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni, emberséget és tudást adni a felcseperedő balatonendrédi gyermekeknek. 5. SIOK Dr Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény Intézményünk a Balatontól 15 kilométernyire fekvő, dombokkal körülölelt Nagyberényben, hangulatos és egészséges környezetben áll. Nagyberényben 1723 óta működik iskola. A gyerekek oktatásáról a katolikus és a református egyház gondoskodott, kiemelt szerep jutott a mai óvoda épületében dolgozó apácáknak ben államosították az iskolát, a rendszerváltozás óta az önkormányzat tartja fent az intézményt. A jelenlegi épület 1991-ben épült, és 1998 októberében vette fel a nagyberényi születésű, Amerikában világhírűvé vált gyümölcskutató, Dr. Faust Miklós nevét. Intézményünk arculatát alapvetően határozza meg a község helyzete. A Balaton közelsége, a vidéki lakosság elvárásai irányítják az iskola céljait, célkitűzéseit. Arra törekedünk, hogy egészséges, talpraesett, dolgozni képes és a munkát szerető, közösségi gondolkodású embereket neveljünk. Iskolánk diákjainak nagy része nagyberényi, de jó néhányan járnak Somból, Mezőkomáromból, sőt Ságvárról és Siófokról is. Iskolánkban a szakos ellátottság száz százalékos. Ez köszönhető a SIOK megalakulásának. Ugyancsak ezzel függ össze, hogy a helyi gyerekekkel szakképzett logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász foglalkozik. A szociális és családi problémák megoldásán gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkálkodik. A pedagógusok szakmailag jól felkészült, elkötelezett, szakmájukat hivatásként végző emberek. Teljes mértékben alkalmazkodtak az intézmény gyermekbarát arculatához. A szülőkkel való viszonyuk rendkívül szoros. A Gyermekkacaj Alapítvány bővíti a tanulók tanórán kívüli lehetőségeit. Kulturális szempontból 12

13 kiemelkedő a Gyermekkacaj Néptánccsoport szerepe. Iskolánk a helyi közélet megkerülhetetlenül fontos szereplője. Nemzeti- és állami ünnepeinken a közösségi műsort diákjaink adják. 6. SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Intézményünk a község középső részén, egy csendes kis utcában helyezkedik el, a művelődési ház és a katolikus templom közelében. Udvaráról szép kilátás nyílik a falut ölelő dombokra. Ádándnak az 1930-as években két iskolája volt, a római katolikus és a református tanulók jártak 1-1 iskolaépületbe. Két tanító -egy katolikus és egy református- dolgozott a faluban ban államosították az iskolát ben épült iskolánk egyik szárnya, amelyet 1971-ben 6 tanteremmel bővítettek, ma is ebben az épületben folyik a 8 osztály oktatása nevelése. Fekete István nevét ben vette fel iskolánk. Rendelkezésünkre áll egy tornaszoba, 1997-ben számítástechnika tantermet építettünk. Épületeinket park veszi körül. Egy kosárlabda, egy röplabda és kispályás futballpálya biztosítja tanulóink rendszeres testedzését a tiszta, jó levegőn. Iskolánkban a szakos ellátottság 100 százalékos. Az iskola tanulói többségében ádándi gyerekek, de bejáró diákjaink is vannak. Iskolánk a falu kulturális életében is fontos szerepet tölt be, minden rendezvényen részt veszünk. 7. SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ A gyermekjóléti szolgálat a már a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése előtt az országban az elsők között1997. január elején kezdte meg működését a Családsegítő Központ integrált intézményeként önálló szakmai egységként. A szociális ellátórendszer egyik legfiatalabb intézménye, történelmi múlttal, hagyományokkal nem rendelkezik, úttörő szerepet tölt be a hazai gyermekvédelemben. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) alapján gyermekjóléti szolgáltatást végez, a Gyvt. 45. alapján gyermekek átmeneti gondozásaként helyettes szülőt működtet. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttével ellátási területe bővült, április 15.-től 10 településen látja el feladatát (szervező tevékenységgel). Ellátási területe: Siófok, Zamárdi, 13

14 Balatonendréd, Ságvár, Som, Nyim, Nagyberény, Balatonszabadi, Ádánd, Siójut. A családgondozói létszám az ellátási területnek megfelelően bővült 10 főre (statisztikailag 9 fő), a gesztor településen 4 fő családgondozó, a településeken 4 fő családgondozó látja el a gyermekjóléti munkát a következő megoszlás szerint: Siófokon 3 családgondozó és 1 tagintézmény-vezető Zamárdi-Balatonendréd 1 családgondozó Ságvár-Som-Nyim 1 családgondozó Nagyberény-Ádánd 1 családgondozó Balatonszabadi-Siójut 1 családgondozó A Siófoki Kistérség teljes állandó lakosságának száma ( ) fő, ebből a 0-17 éves gyermekek száma fő a következő megoszlás szerint: Település Állandó lakosságszám 0-17 éves gyermekek száma Siófok Zamárdi Balatonendréd Ságvár Som Nyim Nagyberény Ádánd Balatonszabadi Siójut A családgondozók iskolai végzettsége: szociális munkás, szociálpedagógus, óvónő. A tagintézmény-vezető végzettsége: szociális igazgatásszervező. A tagintézmény-vezető és 1 fő családgondozó gyermekjóléti alapellátásból szakvizsgával rendelkezik ben a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma 326 fő, a gondozott családok száma 186. Ebből alapellátásban 221 gyermek részesült, védelembe vettek száma 61 fő. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 385, ebből a közoktatási intézmények által küldött jelzések száma 197, a jelzések 51,2 %. A leggyakrabban előforduló problémák rangsorolva: Anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti) Gyermeknevelési 14

15 Magatartás, teljesítményzavar Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség január 1.-től a SIOK tagintézményeként Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ elnevezéssel 8 családgondozóval látja el a gyermekjóléti feladatokat a társulás településein A minőségfejlesztés terén elért eredmények A közoktatási törvény előírása szerint minden intézmény folyamatos minőségfejlesztést végzett, a modell-kiépítés az intézményi autonómiával összefüggésben változó: COMENIUS I. intézményi modell:katicabogár, Pillangó, Pöttyös, Nyitnikék óvodák COMENIUS II. intézményi modell: Napraforgó óvoda ISO: Balatonvilágos OKAIM: Micimackó óvoda Egyben viszont megegyezik, valamennyi intézményi minőségfejlesztés a PDCA ciklusra épült, ami azt jelenti, hogy a vezetők és a nevelőtestületek elfogadták és fenntartották a folyamatos, céltudatos ellenőrzésekre és értékelésekre épülő, valamint dokumentált fejlesztést. A SIOK tagintézményei kinyilvánították, hogy a munkát továbbra is ennek szellemében végzik, azzal a kitétellel, hogy az összehasonlíthatóság érdekében a partneri kikérdezés azonos módszerrel és az intézményi önértékelés az IMIP-ben megfogalmazott eljárásrend szerint történik. Az elmúlt években jelentősen fejlődött az intézményi belső kommunikáció. Javult a tantestület tagjainak együttműködési képessége. A pedagógusok nyitottak a szakmai, módszertani fejlődés iránt. A diákok, a pedagógusok és a külső- és belső partnereink körében javultak az elégedettségi mutatóink. Tagintézményeinkben a kemény és rendszeres tanulói és pedagógia munka eredményeként kicsi a bukási arány. A 8. osztályt elvégzett tanulók közül mindenki tovább tanul és tanulóink többsége helytáll a középiskolákban. Intézményünk nevelőtestülete nagy figyelmet fordít a kompetenciaalapú oktatásra. A kompetenciaméréseken tagintézményeink az országos átlag felett teljesítettek. A legtöbb intézményünk Somogy megyét tekintve matematikából és szövegértésből az első hat intézmény között van. 15

16 2. Minőségpolitika Fenntartói elvárások Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy minden gyermek, tanuló ismerje nemzetünk és településünk értékeit, hagyományait, azt megbecsülve tudása, képessége legjava szerint fáradozzon továbbgyarapításán. 1. Az intézményrendszer egészének tekintetében minden tanuló számára biztosítjuk a rendszer rugalmas átjárhatóságát. 2. Minden gyermek számára biztosítjuk annak lehetőségét, hogy függetlenül szülei anyagi helyzetétől minőségileg garantált, a felemelkedés esélyét biztosító óvodai ellátáshoz, iskolai neveléshez, képzéshez jusson. 3. Támogatjuk és ösztönözzük a differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás és tehetségfejlesztés intézményi megvalósítását. 4. Kiemelten kezeljük a közoktatási intézmények nevelési funkcióját. 5. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége biztosítása érdekében szorosan együttműködünk a családvédelmi intézményekkel és a gyermekjóléti szolgálattal. A prevenciós programokban, kezdeményezésekben részt veszünk. 6. Az egyes óvodákban, iskolákban zajló oktató-nevelő munka színvonala, hatékonysága a szülők, a fenntartó (helyi társadalom) számára egyaránt látható, kontrollálható legyen. 7. Az integráció megvalósításának helyi megoldása érdekében az intézmények képviselőivel közösen koncepciót és hosszú távú megvalósítási tervet dolgozunk ki. Célunk, hogy valamennyi intézmény készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő módszertant az integráció megvalósítására. 8. Az óvodai ellátás magas szakmai színvonalát megtartjuk, illetve tovább fejlesztjük, célunk, hogy az óvodai nevelés során minden kisgyermek iskolaéretté váljék. 16

17 9. Valamennyi óvodánknál elérjük, hogy megfeleljen az MSZ /5-79 (G02) szabványnak. 10. Biztosítjuk a pályaorientációt alapfok 5 8. évfolyamán a tanulói képességek, készségek figyelembevételével az intézmény belső értékelési rendje alapján. 11. Alapfokon növeljük az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával, koordinációval növeljük a magasabb szintű kimeneti képzettség elérését a tanulókkal. 12. Egy angol tagozatos, egy német tagozatos osztály indítását vezetjük be és működtetjük 2015-re egy-egy általános iskolában. 13. Hatékony információs rendszert működtetünk, amely biztosítja az érdekelt felek számára a szükséges információkat, továbbá gondoskodunk a különböző szinteken keletkező információk cseréjéről, megismerhetőségéről. 14. Jelenlegi önkormányzati intézményszerkezet eredményeire, hatékonyságára vonatkozó adatok elemzése, értékelése alapján, illetve a partnerekkel együttműködve indítjuk a fejlesztéseket. 15. A felhasználói igényeknek és az intézményfenntartás hatékonyságának megfelelő képzési kínálatot működtetünk és az adatok és elemzések alapján szükség szerint módosítjuk. 16. Elérjük, hogy 10 éves korára minden gyermek úszásoktatásban részesüljön. 17. Mindennapos testnevelés tárgyi és személyi feltételeit biztosítjuk a 6-12 éves korosztály számára. 18. Javítjuk az intézmények közötti kommunikációt és együttműködést a közös egészségnevelési programok megvalósítása érdekében, a sport területén a sportági intézményi átjárhatóság megteremtése érdekében. 19. A gyermekek, tanulók és pedagógusok megfelelő mentálhigiénés állapotának elérése érdekében lehetőségeinkhez mérten támogatjuk és koordináljuk az ez irányú tevékenységeket. 17

18 20. A működéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében a már működő gyakorlat folytatásaként pályázati önrészt biztosítunk az intézmények számára a költségvetés függvényében. Az önkormányzati és az intézményi szintű eredményes pályázatok számát növeljük a külső források (különösen EU tekintetében) nagyobb mértékű bevonása céljából. 21. Akadály-mentesítés biztosítása minden intézményben. 22. A gyerekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és mérés, értékelés rendszere. 23. Az intézmények biztonságos és egészséges működtetése érdekében kockázatértékelési rendszert működtetünk. 24. A környezetvédelem oktatását a város érdekében kiemelten fontosnak tartjuk, ezért programot dolgozunk ki és óraszámot biztosítunk a megvalósításra. 25. Minőségelvű finanszírozási rendszert alakítunk ki és működtetünk. 26. A minőségi szakmai munka érdekében a szakos ellátottság jelenlegi helyzetét megtartjuk, növeljük a képzettségi szintet a képzési kínálatnak megfelelően. Szükség esetén élni kell a pedagógus kirendeléssel annak érdekében, hogy a megfelelő szakos ellátás minden tagintézményben működjön. 27. A szociális támogatások körében megfogalmazott, önkormányzati rendeletben foglalt támogatási formákat folyamatosan fenntartjuk, illetve lehetőségek szerint fejlesztjük. 28. A pályázati támogatások körében megfogalmazott, önkormányzati rendeletben foglalt támogatási formákat folyamatosan fenntartjuk, illetve lehetőségek szerint fejlesztjük. 29. Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában városi szintű koordinációt, együttműködést és fejlesztő pedagógusokat biztosítunk. Az ellátás tekintetében keressük a regionális és területi együttműködés lehetőségét, szükség szerint kis létszámú felzárkóztató csoportokat működtetünk. 18

19 30. Eltérő nevelési igényű tanulók alapképzése tekintetében biztosítjuk a speciális képzés lehetőségeit. 31. Városi szintű intézmény működtetési és szakmai ellenőrzési és értékelési rendszert működtetünk, amely az intézményi önértékelésekre épül. Szakmailag felkészülten, rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük az intézmények munkáját. 32. Az Önkormányzat és az intézmények közötti kommunikáció szabályozott, melynek rendszerét a partnerek igényeinek megfelelően működtetjük. 33. Segítjük az öntevékeny szakmai műhelyek városi szintű koordinációját, az együttműködést. Intézményközi munkaközösségek működését támogatjuk. 34. Kistérségi társulás keretében biztosítjuk a magas színvonalú szakmai szolgáltatások elérhetőségét. 35. Intézményközi vezetői információs rendszert működtetünk. 36. Szabályozott ágazatközi kapcsolatrendszert működtetünk. 37. Intézményeinktől elvárjuk, hogy vegyék figyelembe a kompetencia mérések eredményeit, ennek megfelelően szervezzék meg a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozásokat, valamint a pedagógusok továbbképzéseit. 38. Fenntartóként a pénzügyi, szakmai, törvényességi ellenőrzéseket követően a közoktatási intézmények vezetői a feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési tervet készítenek. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását ellenőrizzük. A Képviselőtestület a célok elérése érdekében a törvény által meghatározott minimális óraszámon felül a kötelező tanóra 5%-át biztosítja a kiemelten kezelendő területek számára, amelyek a testi nevelés fejlesztése, az idegen nyelvi képzés széles körű elterjesztése, a számítástechnika oktatás fejlesztése, az anyanyelvi nevelés színvonalának emelése, a környezetvédelmi oktatás, valamint a magas szintű, hatékony matematikaoktatás. 19

20 A fenntartói elvárások közül közvetlenül kapcsolódunk a elváráshoz: Minden gyermek számára biztosítja annak lehetőséget, hogy a felemelkedés esélyét biztosító óvodai ellátáshoz, iskolai neveléshez hozzájusson Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége biztosítása érdekében szorosan együttműködik a családvédelmi intézményekkel és a gyermekjóléti szolgálattal. Prevenciós programokban, kezdeményezésekben részt vesz. Gyermekek, tanulók, pedagógusok megfelelő mentálhigiénés állapotának elérése Önkormányzat és az intézmények közötti kommunikáció szabályozott A gyermekjóléti szolgálat segíti, támogatja az általa ismert, gondozott hátrányos helyzetű családokat abban, hogy minden óvódás és iskoláskorú gyermek hozzájusson minőségi oktatáshozneveléshez, ezzel a felemelkedés esélyét biztosítjuk számukra, valamint elősegítjük az esélyegyenlőséget. Segítjük, támogatjuk az oktatási-nevelési intézmények gyermekmegtartó munkáját. Minden olyan akadályt igyekszünk elhárítani, kiküszöbölni, ami akadályozza a hátrányos helyzetű családokat abban, hogy gyermekeiket óvodába, iskolába járassák. A családok szocializációs, nevelési hiányosságait családgondozással igyekszünk korrigálni. Nyilvántartást vezetünk a városunkban, ill. a kistérségben szervezett prevenciós programokról, ill. lehetőségeinkhez mérten mi magunk is szervezünk pl. játszóházak, nyári tábor. A munkatársak mentálhigiénés karbantartását a szupervízió biztosítja. Azáltal, hogy a gyermekjóléti szolgálat az oktatási központhoz került még szorosabb és hatékonyabb kommunikációt és együttműködést tesz lehetővé az oktatási intézmények és gyermekjóléti szolgálat között. 20

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja

1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Tura, Kossuth Lajos u. 36. Minőségirányítási Programja Az intézményvezető az 1993. évi LXXIX. törvény 40. (10)-(11) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben