Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program Készítette: Cser Lajosné

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az intézmény bemutatása (adatok, arculat, sajátosság) A minőségfejlesztés terén elért eredmények Minőségpolitika Fenntartói elvárások Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok A nevelés-oktatás minőségével közvetlen kapcsolatban lévő minőségcélok A pedagógusokhoz közvetlenül kapcsolódó minőségcélok Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódó minőségcélok A gyermekjóléti munka minőségével közvetlen kapcsolatban lévő minőségcélok Családgondozókhoz közvetlenül kapcsolódó minőségcélok Gyermekjóléti szolgálat általános megítéléséhez kapcsolódó minőségi célok Intézményi feladatok A minőségfejlesztési rendszer A minőségfejlesztés célja Az intézmény minőségcéljai A minőségfejlesztés eszközei A partnerkapcsolatok irányítása a) A partnerek azonosítása b) A partnerek igényeinek meghatározása c) A partnerek igényeinek és elégedettségének mérése d) Kommunikáció (külső, belső) partnerekkel e) Kapcsolattartás a beszállító és befogadó intézményekkel f) Kapcsolataink más intézményekkel Az intézmény működési folyamata Vezetési feladatok végrehajtása) Az intézmény igazgatósága A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az igazgatóság tagjainak feladatai Jogszerű működés biztosítása

3 4.2. Tervezési feladatok végrehajtása(szakmai, gazdálkodási, ellenőrzési, üzemeltetési) Az intézményben folyó tervezőmunka feladata Az intézményben folyó tervezőmunka lépései Az intézményben folyó tervezőmunka szintjei A/ Szakmai tervezési feladatok B/ Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok A tervezési feladatok meghatározása, szabályozása Stratégiai folyamatok Transzformációs blokk A stratégiai tervezés folyamata Tervezési feladatok az intézményben A tervezés dokumentumainak kapcsolatai Az éves munkaterv készítésének folyamata Vezetői ellenőrzés Belső ellenőrzés területei, fajtái, módszerei, az ellenőrzésre jogosultak köre Az iskola ellenőrzési rendszere A. Belső B. Külső Mérési feladatok Az intézményi mérések a) Az intézmény egészére kiterjedő mérések b) Az intézmény pedagógusaira kiterjedő mérések c) Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra kiterjedő mérések 75 d) Az intézmény tanulóira kiterjedő mérési feladatok Mérési, ellenőrzési, értékelési terv A tanulókra vonatkozó kötelező mérési feladatok A kompetenciamérés szabályozása Vezetői értékelés ( beszámolók, fórumok időpontja ) Az intézményi értékelés rendje Értékelési rendszer A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése A minőségirányítási program éves értékelése Továbbképzési rendszer Intézményi rendezvények, programok

4 5. Teljesítményértékelés Iskolai mérések Az iskolai értékelési rendszer alapvonásai Az értékelés szempontjai Az intézményi teljesítményértékelés célrendszere Erőforrások hozzárendelése Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő elvárások A végrehajtási szakasz ütemterve - (Eljárásrend) Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak értékelése Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak értékelése A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása Eljárási szabályok Óvodai és iskolai mérések A teljesítményértékelés az óvodában és az iskolában SIOK IMIP Teljesítmény értékelés/ Minősítés A teljesítményértékelés célja Az értékelés eszköze, menete : A teljesítményértékelés alapja A vezetők teljesítményértékelése, a teljesítménykövetelmények meghatározása Az értékelés időpontja, gyakorisága, hatályossága Nem vezetői feladatokat ellátó pedagógusok teljesítményértékelése, a teljesítménykövetelmények meghatározása A pedagógus értékelésének folyamata, eljárásrendje A pedagógiai munkát segítők tevékenységének értékelése Az intézményi önértékelés A teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés ÖMIP-IMIP kapcsolata Az értékelési rendszer kialakításának fázisai Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei A minőségirányítási program és egyéb intézményi dokumentumok kapcsolata A minőségirányítási program nyilvánossága

5 9. Legitimációs záradék A Minőségirányítási program érvényességi ideje, értékelése, felülvizsgálata, módosítása, nyilvánosságra hozatala. A Minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása. A minőségfejlesztési program hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezések Mellékletek Ellenőrzési terv Partnerazonosítási Szabályzat Partnerlista Irányított önértékelési szabályzat Az irányított önértékelés lebonyolításának menete Partneri Igényfelmérés Szabályzata Igazgatói értékelő lap Igazgatói önértékelő lap Pedagógus értékelő lap Pedagógus önértékelő lap Adminisztratív és technikai dolgozók értékelő lapja Adminisztratív és technikai dolgozók önértékelő lapja Iskolai óra megfigyelési szempontsor Pedagógus értékelő lap a Művészeti Iskolában Igazgató összesítő minősítő lapja Pedagógusok összesítő minősítő lapja Adminisztratív és tecnikai dolgozók összesítő minősítő lapja Kérdőívek Irányított önértékelés eszközei Dolgozói elégedettség Intézményi stratégia - pedagógiai program Kérdőívek Partneri igényfelméréshez A tanulók igényeinek és elégedettségének mérése A tanulók igényeinek és elégedettségének mérése Dolgozói elégedettség (pedagógusok) Dolgozói elégedettség (technikai dolgozók) A középiskolák elégedettségének mérése Óvodapedagógusok elégedettségének mérése Partnerintézmények (általános iskolák) elégedettségének és igényeinek felmérése

6 Intézmények (segítő intézmények) igényeinek és elégedettségének felmérése Önkormányzat igényeinek és elégedettségének felmérése Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Óvodák Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - bölcsőde Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Iskolák Éves települési tanácskozás előtti kérdőív Középiskolák Éves települési tanácskozás előtti kérdőív Nevelési Tanácsadó Kérdőívek Gyermekjóléti Szolgálat Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Védőnők Éves települési tanácskozás előtti kérdőív - Rendőrség Értékelési összesítő lap Kérdőívek - A gyermeki fejlődés nyomon követésének, mérésének segédanyaga Érzelmi élet, szociális fejlettség Motoros fejlettség A gyermeki fejlődés nyomon követésének, mérésének adatlapja Teljesítményértékelés/ óvodapedagógus eszközrendszere SIOK Teljesítményértékelés- óvodapedagógusi önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezetői önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezető munkájának értékelése SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezetői ellenőrzés SIOK Teljesítményértékelés- óvodavezetői értékelés TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS Egyéni összesítő - óvodavezető Teljesítményértékelés - óvodapedagógus Teljesítményértékelés -nevelőtestületi összesítő Teljesítményértékelés -nevelőtestületi összesítő adattábla Karrier terv Teljesítményértékelés/ Pedagógiai munkát segítő munkatársak- eszközrendszere SIOK Teljesítményértékelés- dajka- önértékelés Teljesítményértékelés pedagógiai munkát segítő munkatársak - dajka- önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- pedagógiai munkát közvetve segítő munkatársak - önértékelés Teljesítményértékelés pedagógiai munkát közvetve segítő munkatársak- önértékelés SIOK Teljesítményértékelés- dajka vezetői értékelés SIOK Teljesítményértékelés- pedagógiai munkát közvetve segítő munkatársak vezetői értékelés

7 1. Bevezető A 3/2002.(II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 4. - ban rendelkezik a minőségfejlesztésről a közoktatási intézményekben. A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési tervet készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. A közoktatási törvény 40. : január 1-től hatályos IMIP-re vonatkozó változása: A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.. Intézményünk vezetősége a minőség és az innováció iránti elkötelezettségével a Comenius modellhez való csatlakozással kíván élni. A minőségirányítási rendszer kiépítése biztosította a team munka általánossá válását; a probléma centrikus és problémamegoldó gondolkodás és a képesség fejlődését testületi szinten. A MIP bevezetését megelőzte az intézményi dokumentumok elemzése, korrekciója, átdolgozása. Fontos feladat volt az intézményi dokumentumok viszonyát, összefüggéseit átgondolni, átfedéseit megszüntetni. Feladat volt, hogy az ÖMIP-ben meghatározott célokat, feladatokat beépítsük az intézményi célok, feladatok sorába, s hozzá megfelelő eszközrendszert rendelve biztosítsuk a megvalósulásukat, s egyben elemeit mérhetővé tegyük. A tagintézmények dokumentumait beépítettük a SIOK dokumentumaiba, megőriztük értékeiket, s egyben - remélhetőleg új színt is vittünk életükbe. 7

8 1.1. Az intézmény bemutatása (adatok, arculat, sajátosság) Siófok Város Önkormányzata, mint fenntartó, július 1-el létrehozta a Siófoki Integrált Oktatási Központot. Az intézménybe bölcsőde, óvodák, alapfokú művészeti, siófoki és kistérségi általános iskolák, valamint módszertani központ, Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ tartozik. A 11 intézmény élén főigazgató áll, a tagintézmények a főigazgató és a főigazgató-helyettes vezetésével működnek. A tagintézmények szakmailag egymástól függetlenül, önállóan működnek, a gazdasági feladatokat Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Osztálya látja el. Az intézmény tagintézményei és tagintézmény- egységei: SIOK Óvodai és Bölcsőde tagintézményei: 1. SIOK Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Tagintézmény-egységei: a). Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda b). Pillangó Napköziotthonos Óvoda c). Micimackó Napköziotthonos Óvoda d). Katicabogár Napköziotthonos Óvoda e). Pöttyös Napköziotthonos Óvoda f). Nyolcszínvirág Napköziotthonos Óvoda g). Pitypang Napköziotthonos Óvoda h). Napraforgó Napköziotthonos Óvoda i). Széchenyi utcai Napköziotthonos Óvoda j). Bölcsőde 2. SIOK Ádándi Napköziotthonos Óvoda 3. SIOK Balatonendrédi Napköziotthonos Óvoda 4. SIOK Pillangó Napköziotthonos Óvoda Nagyberény SIOK Iskolai tagintézményei: 1. SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. SIOK Széchenyi István Általános Iskola 3. SIOK Beszédes József Általános Iskola, Speciális Tagozat és Módszertani Központ 4. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 5. SIOK Dr Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény 6. SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 7. SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ 8

9 Négy óvoda, hat általános iskola, módszertani központ működik és alapfokú művészeti oktatás folyik. A Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ az összes tagintézmény hátrányos helyzetű tanulóinak és családjainak ellátásával foglalkozik. Tagintézményeink bemutatkozása 1. SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményünk Siófok városának két nagy múltú, évtizedes hagyományokkal rendelkező iskolájából jött létre. Ezen kívül vidéki telephelyek is részt vesznek a nem kötelező alapfokú művészetoktatás funkcióinak ellátásában. Általános iskolánk Siófok centrumában helyezkedik el, a város legrégebbi oktatási intézménye. A XXI. század elvárásainak megfelelően a szülők és a diákok igénylik a színvonalas anyanyelvi, idegen nyelvi, természettudományos és informatikai oktatást, illetőleg a művészeti nevelést, aminek intézményünk maximálisan igyekszik megfelelni. Nevelőtestületünk innovációs készsége jó, tagjai rugalmasan alkalmazkodnak korunk változó körülményeihez, felhasználják a korszerű, hatékony, gyermekközpontú módszereket, eszközöket. Nevelő oktató munkánk kiemelt területe a közösségformáló rendezvények sora (Bottyán nap, karácsonyi ünnepség, sportrendezvények, kirándulások, erdei iskolák, táborok), valamint a magyar és idegen nyelv, matematika és informatika oktatása csoportbontásban. Iskolánk szakos ellátottsága: 100 %-os. 24 tanulócsoportunkban a létszámok évek óta stabilitást mutatnak. A kompetenciaalapú oktatás megvalósításával törekszünk arra, hogy olyan alapkészségek és képességek birtokába kerüljenek tanulóink, amelyekkel a középiskolákban, majd a munkaerőpiacon is eredményesen tudnak helytállni. Az országos kompetencia mérések eredményei eddig minden esetben az országos átlag felett fémjelzik nevelő-oktató munkánk hatékonyságát. Ugyancsak ezt tanúsítják tanulóink versenyeken elért kiváló eredményei és továbbtanulási mutatói. Szaktantermek, informatikai termek, nyelvi termek, könyvtár állnak a tanulók rendelkezésére. Szabadidős, kulturális és sportesemények sora teszi színessé a diákéveket. Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartunk a város különféle intézményeivel (könyvtár, színház, középiskolák), valamint a SIOK iskoláival és óvodáival. Az alapfokú művészetoktatás is komoly hagyományokra tekint vissza Siófokon, 1970-óta nyújt erre lehetőséget a város. A zenetagozat a város egyik legszebb helyén a Mártírok utcában, a 9

10 tánctagozat a Szépvölgyi utcában működik. Története során profilja egyre bővült azzal a céllal, hogy a Siófokon és környékén élő családok gyermekei művészeti nevelésben részesülhessenek. Így Balatonszabadiban és Nagyberényben is működik telephely. A nevelők fontosnak tartják, hogy elkötelezett munkával hozzásegítsék a családokat az igényes, komoly kulturális értéket képviselő zene és a magyar hagyományokat megőrző néptánc kultúra megismertetéséhez és az iránta való igény kialakításához. Oktatómunkájukban arra törekszenek, hogy tanítványaikat művészi élményhez juttassák, és a kiemelkedő tehetségű növendékeket felkészítsék továbbtanulásra a felsőbb szintű zenei intézményekben. A művészetoktatásban működik: billentyű, fafúvós, akkordikus, vonós, rézfúvós, vokális, zeneismeret, kamarazene, néptánc tanszak. A 2007/2008-as tanévben lezajlott országos minősítő eljárás során kiválóan minősült alapfokú művészetoktatási intézmény értékelést kapták. 2. SIOK Széchenyi István Általános Iskola 1967-ben Siófok második belvárosi iskolájaként kezdte meg működését július 2-tól a SIOK Széchenyi István Általános Iskola és a SIOK Somogyi József Általános Iskola összevonásából SIOK Széchenyi István Általános Iskola lett. Jelenleg az intézményben három telephelyen folyik a nevelés-oktatás, a Kiliti városrészben két telephely működik,.a szakos ellátottság 100 %- os; alkalmazotti körünk képzettsége sokirányú. Munkatársi gárdánk stabil, a fluktuáció minimális. Az életszínvonal megőrzése a szülőkre egyre nagyobb terhet ró, amit az iskolával kapcsolatban megfogalmazott elvárások növelésével próbálnak kompenzálni. Kiemelt nevelési-oktatási céljaink: a kreatív, sokoldalú önmegvalósításra képes emberré nevelés; rugalmas ismeretszerzés; szilárd, továbbépíthető alapismeretek (magyar, matematika); emelt óraszámú és szintű nyelvoktatás. A kompetencia alapú oktatás elterjesztésével törekszik az iskola az alapkészségek és képességek (szövegértés, szövegalkotás, matematika logika), továbbá a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésére, mely segíti tanulókat az egész életen át történő tanulás alapjainak megszerzésében, ill. a későbbi munkaerő piacra való belépés zökkenőmentes megvalósításában. Az iskola életét színesebbé tevő, a személyiség kiteljesedését segítő, közösségformáló rendezvények sora vált hagyománnyá az elmúlt évtizedek alatt. Kiemelt területei iskolai munkánknak az egészségnevelés, egészséges életmódra nevelés, az idegen nyelvi képzés, a számítástechnika tanítása. Minden feltétel adott a testi nevelés számára, a tanulók mozgásigényének kielégítését a tornaterem, tornacsarnok biztosítja. A számítógéptermek jól felszereltek, a korszerű követelményeknek megfelelnek.. Idegen nyelv hatékonyabb elsajátítását csoportbontás segíti. Színes könyvtári állomány a tanulók és nevelők számára folyamatosan rendelkezésre áll. Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tart az iskola a város és környékének oktatási, kulturális és sport intézményeivel. 10

11 3. SIOK Beszédes József Általános Iskola, Speciális Tagozat és Módszertani Központ Intézményünk a Siófoki Integrált Oktatási Központ évi átszervezése folytán a fenntartható intézmény-integráció megvalósítása folytán jött létre. Az integrációt megelőzően a Szépvölgyi u. 2- ben működött SIOK-os intézményként a Beszédes József Általános Iskola és a Módszertani Központ. A Beszédes József Általános Iskola 1980-ban került átadásra. Iskolánk a Balaton déli partján, Siófokon zöldövezetben található a város dinamikusan fejlődő részén. Tanulóinkat, szép gondozott park és tágas tér várja. Intézményünk hatalmas tornacsarnokkal és műfüves labdarúgó pályával rendelkezik. Az iskola tornacsarnoka nemcsak iskolai célokat tölt be, hanem városi, országos és nemzetközi sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas. Az intézmény tanulói biztonságos körülmények között, egy épületen belül találják meg a tornacsarnokot, az éttermet, az iskolai büfét, s valamennyi tantermet. Szaktantermek is (informatika, természettudományi, technika, könyvtárszoba) kialakításra kerültek. A rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükségessé vált az ismeretszerzés módjának modernizálása. A központi tartalmi szabályozás (NAT, kerettantervek) az iskolai tantervek szerves részévé tette a tanulási technikák, módszerek megtanítását. Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsője a kompetencia-alapú oktatás elterjesztése (szövegértési-szövegalkotási, a matematikai-logikai, valamint az idegen nyelvi, IKT kompetencia területeken). Nevelőink ennek jegyében végzik munkájukat. Az itt tanuló diákok évről évre bizonyítják magas szintű felkészültségüket különböző tantárgyakból az országos kompetenciaméréseken, tanulmányi- és sportversenyeken. A tanórákon kívül tanulóink számos szabadidős tevékenység közül választhatnak: hittan, kézműves szakkör, dramatikus színjátszás (Turbó Csiga csoport), gyermektorna, gyógytestnevelés, RG (Ritmikus Gimnasztika), aerobic, karate, labdarúgás, Góliát FC labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda. Iskolánk része 2009/2010-es tanévtől a speciális tagozat is, amely a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével foglalkozik. A tagozat tanulónépességét azok a tanulók alkotják, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata alapján speciális fejlesztést igényelnek. A tanulói létszám közel 60%-a bejáró a városhoz közeli településekről. A Módszertani Központ a SIOK valamennyi intézményét ellátja az utazó pedagógiai szolgáltató hálózattal. Minden területről hetente egy alkalommal megjelennek az intézményekben a szakemberek. Feladatuk szerint közvetlen segítséget nyújtanak a gyermekeknek, illetve a pedagógusok fejlesztő munkáját támogatják. Elsősorban szakszolgálati feladatot látnak el, melynek területei: logopédia, gyógytestnevelés, óvodai, iskolai fejlesztés, iskolapszichológia. Az iskolapszichológia célja az együttes problémamegoldás, feladata a pedagógiai munka segítése. A különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását az adott probléma típusának megfelelő, kompetens szakember végzi. 11

12 4. SIOK Általános Iskola Balatonendréd Intézményünk a Balatonendrédi Általános Iskola a község középpontjában, zöld területtel övezve, nagyon szép környezetben fekszik. Az épület belső faszerkezetes megoldása a környéken egyedi, családias hangulatot áraszt. Nevelőtestületünk jól felkészült, az iskola értékei iránt elkötelezett pedagógusokból áll. Szeretik a pedagógiai kihívásokat, nyitottak és szívesen működnek együtt a partnerekkel. Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos, elváró rendszert kínál, amelyben minden gyermek kibontakoztathatja képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. Balatonendréd kisközség, legnagyobb intézménye az iskola, ami egyben a település fontos kulturális centruma is. Tehát az iskola nem csupán a gyermekeké, ahol a tanítás történik, hanem valóban a településé, e település igényeinek elvárásainak kíván megfelelni a jövőben is. Fő törekvésünk gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni, emberséget és tudást adni a felcseperedő balatonendrédi gyermekeknek. 5. SIOK Dr Faust Miklós Általános Iskola Nagyberény Intézményünk a Balatontól 15 kilométernyire fekvő, dombokkal körülölelt Nagyberényben, hangulatos és egészséges környezetben áll. Nagyberényben 1723 óta működik iskola. A gyerekek oktatásáról a katolikus és a református egyház gondoskodott, kiemelt szerep jutott a mai óvoda épületében dolgozó apácáknak ben államosították az iskolát, a rendszerváltozás óta az önkormányzat tartja fent az intézményt. A jelenlegi épület 1991-ben épült, és 1998 októberében vette fel a nagyberényi születésű, Amerikában világhírűvé vált gyümölcskutató, Dr. Faust Miklós nevét. Intézményünk arculatát alapvetően határozza meg a község helyzete. A Balaton közelsége, a vidéki lakosság elvárásai irányítják az iskola céljait, célkitűzéseit. Arra törekedünk, hogy egészséges, talpraesett, dolgozni képes és a munkát szerető, közösségi gondolkodású embereket neveljünk. Iskolánk diákjainak nagy része nagyberényi, de jó néhányan járnak Somból, Mezőkomáromból, sőt Ságvárról és Siófokról is. Iskolánkban a szakos ellátottság száz százalékos. Ez köszönhető a SIOK megalakulásának. Ugyancsak ezzel függ össze, hogy a helyi gyerekekkel szakképzett logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász foglalkozik. A szociális és családi problémák megoldásán gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkálkodik. A pedagógusok szakmailag jól felkészült, elkötelezett, szakmájukat hivatásként végző emberek. Teljes mértékben alkalmazkodtak az intézmény gyermekbarát arculatához. A szülőkkel való viszonyuk rendkívül szoros. A Gyermekkacaj Alapítvány bővíti a tanulók tanórán kívüli lehetőségeit. Kulturális szempontból 12

13 kiemelkedő a Gyermekkacaj Néptánccsoport szerepe. Iskolánk a helyi közélet megkerülhetetlenül fontos szereplője. Nemzeti- és állami ünnepeinken a közösségi műsort diákjaink adják. 6. SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Intézményünk a község középső részén, egy csendes kis utcában helyezkedik el, a művelődési ház és a katolikus templom közelében. Udvaráról szép kilátás nyílik a falut ölelő dombokra. Ádándnak az 1930-as években két iskolája volt, a római katolikus és a református tanulók jártak 1-1 iskolaépületbe. Két tanító -egy katolikus és egy református- dolgozott a faluban ban államosították az iskolát ben épült iskolánk egyik szárnya, amelyet 1971-ben 6 tanteremmel bővítettek, ma is ebben az épületben folyik a 8 osztály oktatása nevelése. Fekete István nevét ben vette fel iskolánk. Rendelkezésünkre áll egy tornaszoba, 1997-ben számítástechnika tantermet építettünk. Épületeinket park veszi körül. Egy kosárlabda, egy röplabda és kispályás futballpálya biztosítja tanulóink rendszeres testedzését a tiszta, jó levegőn. Iskolánkban a szakos ellátottság 100 százalékos. Az iskola tanulói többségében ádándi gyerekek, de bejáró diákjaink is vannak. Iskolánk a falu kulturális életében is fontos szerepet tölt be, minden rendezvényen részt veszünk. 7. SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ A gyermekjóléti szolgálat a már a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése előtt az országban az elsők között1997. január elején kezdte meg működését a Családsegítő Központ integrált intézményeként önálló szakmai egységként. A szociális ellátórendszer egyik legfiatalabb intézménye, történelmi múlttal, hagyományokkal nem rendelkezik, úttörő szerepet tölt be a hazai gyermekvédelemben. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) alapján gyermekjóléti szolgáltatást végez, a Gyvt. 45. alapján gyermekek átmeneti gondozásaként helyettes szülőt működtet. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttével ellátási területe bővült, április 15.-től 10 településen látja el feladatát (szervező tevékenységgel). Ellátási területe: Siófok, Zamárdi, 13

14 Balatonendréd, Ságvár, Som, Nyim, Nagyberény, Balatonszabadi, Ádánd, Siójut. A családgondozói létszám az ellátási területnek megfelelően bővült 10 főre (statisztikailag 9 fő), a gesztor településen 4 fő családgondozó, a településeken 4 fő családgondozó látja el a gyermekjóléti munkát a következő megoszlás szerint: Siófokon 3 családgondozó és 1 tagintézmény-vezető Zamárdi-Balatonendréd 1 családgondozó Ságvár-Som-Nyim 1 családgondozó Nagyberény-Ádánd 1 családgondozó Balatonszabadi-Siójut 1 családgondozó A Siófoki Kistérség teljes állandó lakosságának száma ( ) fő, ebből a 0-17 éves gyermekek száma fő a következő megoszlás szerint: Település Állandó lakosságszám 0-17 éves gyermekek száma Siófok Zamárdi Balatonendréd Ságvár Som Nyim Nagyberény Ádánd Balatonszabadi Siójut A családgondozók iskolai végzettsége: szociális munkás, szociálpedagógus, óvónő. A tagintézmény-vezető végzettsége: szociális igazgatásszervező. A tagintézmény-vezető és 1 fő családgondozó gyermekjóléti alapellátásból szakvizsgával rendelkezik ben a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma 326 fő, a gondozott családok száma 186. Ebből alapellátásban 221 gyermek részesült, védelembe vettek száma 61 fő. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 385, ebből a közoktatási intézmények által küldött jelzések száma 197, a jelzések 51,2 %. A leggyakrabban előforduló problémák rangsorolva: Anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti) Gyermeknevelési 14

15 Magatartás, teljesítményzavar Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség január 1.-től a SIOK tagintézményeként Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ elnevezéssel 8 családgondozóval látja el a gyermekjóléti feladatokat a társulás településein A minőségfejlesztés terén elért eredmények A közoktatási törvény előírása szerint minden intézmény folyamatos minőségfejlesztést végzett, a modell-kiépítés az intézményi autonómiával összefüggésben változó: COMENIUS I. intézményi modell:katicabogár, Pillangó, Pöttyös, Nyitnikék óvodák COMENIUS II. intézményi modell: Napraforgó óvoda ISO: Balatonvilágos OKAIM: Micimackó óvoda Egyben viszont megegyezik, valamennyi intézményi minőségfejlesztés a PDCA ciklusra épült, ami azt jelenti, hogy a vezetők és a nevelőtestületek elfogadták és fenntartották a folyamatos, céltudatos ellenőrzésekre és értékelésekre épülő, valamint dokumentált fejlesztést. A SIOK tagintézményei kinyilvánították, hogy a munkát továbbra is ennek szellemében végzik, azzal a kitétellel, hogy az összehasonlíthatóság érdekében a partneri kikérdezés azonos módszerrel és az intézményi önértékelés az IMIP-ben megfogalmazott eljárásrend szerint történik. Az elmúlt években jelentősen fejlődött az intézményi belső kommunikáció. Javult a tantestület tagjainak együttműködési képessége. A pedagógusok nyitottak a szakmai, módszertani fejlődés iránt. A diákok, a pedagógusok és a külső- és belső partnereink körében javultak az elégedettségi mutatóink. Tagintézményeinkben a kemény és rendszeres tanulói és pedagógia munka eredményeként kicsi a bukási arány. A 8. osztályt elvégzett tanulók közül mindenki tovább tanul és tanulóink többsége helytáll a középiskolákban. Intézményünk nevelőtestülete nagy figyelmet fordít a kompetenciaalapú oktatásra. A kompetenciaméréseken tagintézményeink az országos átlag felett teljesítettek. A legtöbb intézményünk Somogy megyét tekintve matematikából és szövegértésből az első hat intézmény között van. 15

16 2. Minőségpolitika Fenntartói elvárások Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy minden gyermek, tanuló ismerje nemzetünk és településünk értékeit, hagyományait, azt megbecsülve tudása, képessége legjava szerint fáradozzon továbbgyarapításán. 1. Az intézményrendszer egészének tekintetében minden tanuló számára biztosítjuk a rendszer rugalmas átjárhatóságát. 2. Minden gyermek számára biztosítjuk annak lehetőségét, hogy függetlenül szülei anyagi helyzetétől minőségileg garantált, a felemelkedés esélyét biztosító óvodai ellátáshoz, iskolai neveléshez, képzéshez jusson. 3. Támogatjuk és ösztönözzük a differenciált képességfejlesztés, felzárkóztatás és tehetségfejlesztés intézményi megvalósítását. 4. Kiemelten kezeljük a közoktatási intézmények nevelési funkcióját. 5. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége biztosítása érdekében szorosan együttműködünk a családvédelmi intézményekkel és a gyermekjóléti szolgálattal. A prevenciós programokban, kezdeményezésekben részt veszünk. 6. Az egyes óvodákban, iskolákban zajló oktató-nevelő munka színvonala, hatékonysága a szülők, a fenntartó (helyi társadalom) számára egyaránt látható, kontrollálható legyen. 7. Az integráció megvalósításának helyi megoldása érdekében az intézmények képviselőivel közösen koncepciót és hosszú távú megvalósítási tervet dolgozunk ki. Célunk, hogy valamennyi intézmény készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő módszertant az integráció megvalósítására. 8. Az óvodai ellátás magas szakmai színvonalát megtartjuk, illetve tovább fejlesztjük, célunk, hogy az óvodai nevelés során minden kisgyermek iskolaéretté váljék. 16

17 9. Valamennyi óvodánknál elérjük, hogy megfeleljen az MSZ /5-79 (G02) szabványnak. 10. Biztosítjuk a pályaorientációt alapfok 5 8. évfolyamán a tanulói képességek, készségek figyelembevételével az intézmény belső értékelési rendje alapján. 11. Alapfokon növeljük az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával, koordinációval növeljük a magasabb szintű kimeneti képzettség elérését a tanulókkal. 12. Egy angol tagozatos, egy német tagozatos osztály indítását vezetjük be és működtetjük 2015-re egy-egy általános iskolában. 13. Hatékony információs rendszert működtetünk, amely biztosítja az érdekelt felek számára a szükséges információkat, továbbá gondoskodunk a különböző szinteken keletkező információk cseréjéről, megismerhetőségéről. 14. Jelenlegi önkormányzati intézményszerkezet eredményeire, hatékonyságára vonatkozó adatok elemzése, értékelése alapján, illetve a partnerekkel együttműködve indítjuk a fejlesztéseket. 15. A felhasználói igényeknek és az intézményfenntartás hatékonyságának megfelelő képzési kínálatot működtetünk és az adatok és elemzések alapján szükség szerint módosítjuk. 16. Elérjük, hogy 10 éves korára minden gyermek úszásoktatásban részesüljön. 17. Mindennapos testnevelés tárgyi és személyi feltételeit biztosítjuk a 6-12 éves korosztály számára. 18. Javítjuk az intézmények közötti kommunikációt és együttműködést a közös egészségnevelési programok megvalósítása érdekében, a sport területén a sportági intézményi átjárhatóság megteremtése érdekében. 19. A gyermekek, tanulók és pedagógusok megfelelő mentálhigiénés állapotának elérése érdekében lehetőségeinkhez mérten támogatjuk és koordináljuk az ez irányú tevékenységeket. 17

18 20. A működéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében a már működő gyakorlat folytatásaként pályázati önrészt biztosítunk az intézmények számára a költségvetés függvényében. Az önkormányzati és az intézményi szintű eredményes pályázatok számát növeljük a külső források (különösen EU tekintetében) nagyobb mértékű bevonása céljából. 21. Akadály-mentesítés biztosítása minden intézményben. 22. A gyerekekre vonatkozó éves pedagógiai tervezés és mérés, értékelés rendszere. 23. Az intézmények biztonságos és egészséges működtetése érdekében kockázatértékelési rendszert működtetünk. 24. A környezetvédelem oktatását a város érdekében kiemelten fontosnak tartjuk, ezért programot dolgozunk ki és óraszámot biztosítunk a megvalósításra. 25. Minőségelvű finanszírozási rendszert alakítunk ki és működtetünk. 26. A minőségi szakmai munka érdekében a szakos ellátottság jelenlegi helyzetét megtartjuk, növeljük a képzettségi szintet a képzési kínálatnak megfelelően. Szükség esetén élni kell a pedagógus kirendeléssel annak érdekében, hogy a megfelelő szakos ellátás minden tagintézményben működjön. 27. A szociális támogatások körében megfogalmazott, önkormányzati rendeletben foglalt támogatási formákat folyamatosan fenntartjuk, illetve lehetőségek szerint fejlesztjük. 28. A pályázati támogatások körében megfogalmazott, önkormányzati rendeletben foglalt támogatási formákat folyamatosan fenntartjuk, illetve lehetőségek szerint fejlesztjük. 29. Sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában városi szintű koordinációt, együttműködést és fejlesztő pedagógusokat biztosítunk. Az ellátás tekintetében keressük a regionális és területi együttműködés lehetőségét, szükség szerint kis létszámú felzárkóztató csoportokat működtetünk. 18

19 30. Eltérő nevelési igényű tanulók alapképzése tekintetében biztosítjuk a speciális képzés lehetőségeit. 31. Városi szintű intézmény működtetési és szakmai ellenőrzési és értékelési rendszert működtetünk, amely az intézményi önértékelésekre épül. Szakmailag felkészülten, rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük az intézmények munkáját. 32. Az Önkormányzat és az intézmények közötti kommunikáció szabályozott, melynek rendszerét a partnerek igényeinek megfelelően működtetjük. 33. Segítjük az öntevékeny szakmai műhelyek városi szintű koordinációját, az együttműködést. Intézményközi munkaközösségek működését támogatjuk. 34. Kistérségi társulás keretében biztosítjuk a magas színvonalú szakmai szolgáltatások elérhetőségét. 35. Intézményközi vezetői információs rendszert működtetünk. 36. Szabályozott ágazatközi kapcsolatrendszert működtetünk. 37. Intézményeinktől elvárjuk, hogy vegyék figyelembe a kompetencia mérések eredményeit, ennek megfelelően szervezzék meg a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozásokat, valamint a pedagógusok továbbképzéseit. 38. Fenntartóként a pénzügyi, szakmai, törvényességi ellenőrzéseket követően a közoktatási intézmények vezetői a feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési tervet készítenek. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását ellenőrizzük. A Képviselőtestület a célok elérése érdekében a törvény által meghatározott minimális óraszámon felül a kötelező tanóra 5%-át biztosítja a kiemelten kezelendő területek számára, amelyek a testi nevelés fejlesztése, az idegen nyelvi képzés széles körű elterjesztése, a számítástechnika oktatás fejlesztése, az anyanyelvi nevelés színvonalának emelése, a környezetvédelmi oktatás, valamint a magas szintű, hatékony matematikaoktatás. 19

20 A fenntartói elvárások közül közvetlenül kapcsolódunk a elváráshoz: Minden gyermek számára biztosítja annak lehetőséget, hogy a felemelkedés esélyét biztosító óvodai ellátáshoz, iskolai neveléshez hozzájusson Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége biztosítása érdekében szorosan együttműködik a családvédelmi intézményekkel és a gyermekjóléti szolgálattal. Prevenciós programokban, kezdeményezésekben részt vesz. Gyermekek, tanulók, pedagógusok megfelelő mentálhigiénés állapotának elérése Önkormányzat és az intézmények közötti kommunikáció szabályozott A gyermekjóléti szolgálat segíti, támogatja az általa ismert, gondozott hátrányos helyzetű családokat abban, hogy minden óvódás és iskoláskorú gyermek hozzájusson minőségi oktatáshozneveléshez, ezzel a felemelkedés esélyét biztosítjuk számukra, valamint elősegítjük az esélyegyenlőséget. Segítjük, támogatjuk az oktatási-nevelési intézmények gyermekmegtartó munkáját. Minden olyan akadályt igyekszünk elhárítani, kiküszöbölni, ami akadályozza a hátrányos helyzetű családokat abban, hogy gyermekeiket óvodába, iskolába járassák. A családok szocializációs, nevelési hiányosságait családgondozással igyekszünk korrigálni. Nyilvántartást vezetünk a városunkban, ill. a kistérségben szervezett prevenciós programokról, ill. lehetőségeinkhez mérten mi magunk is szervezünk pl. játszóházak, nyári tábor. A munkatársak mentálhigiénés karbantartását a szupervízió biztosítja. Azáltal, hogy a gyermekjóléti szolgálat az oktatási központhoz került még szorosabb és hatékonyabb kommunikációt és együttműködést tesz lehetővé az oktatási intézmények és gyermekjóléti szolgálat között. 20

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011) Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (2007-2011) Jóváhagyta:... Fenntartó Intézmény neve: Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda 8444 Szentgál, Hársfa u. 14. Minőségirányítási Program - egységes szerkezetben a 2011. május 23-i módosítással - Készítette: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 5 2. Az intézmény minőségpolitikája... 11 2.1. A fenntartó

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 2. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA... 4 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA...

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Pedagógiai program. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium. I. kötet. Jóváhagyta: 2013. március 27. ph Mravcsik Sándor igazgató

Pedagógiai program. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium. I. kötet. Jóváhagyta: 2013. március 27. ph Mravcsik Sándor igazgató az iskola dolga: hogy megtanítson, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben