VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. évi költségvetés összevont mérlege"

Átírás

1 1 2 K A B C 1. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi költségvetés összevont mérlege adatok ezer Ft-ban Megnevezés M ködési bevételek összesen Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték m ködési bevétel Felhalmozási bevételek összesen 12 Felhalmozási és t kejelleg bevétel 12 Felhalmozási célú hitel igénybevétele El z évi pénzmaradvány igénybevétele Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek M ködési hitel igénybe vétel M ködési kiadások összesen Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Likvidhitel törlesztése Eredeti Módosított Tartalék Felhalmozási kiadások összesen Intézményi beruházás Felújítási kiadások Felhalmozási hitel törlesztése+kamat Pénzeszköz átadás 1 1 Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások 1

2 A B C D E F G H Szakfeladatok 2. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 2 2 Koncessziós díj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Óvodai intézményi étkeztetés 1 Intézményi ellátási díj bevétele 2 12 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti és lízing díjbevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti és lízing díjbevétel Fodrászat áramdíj bevétele 2 2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás 1 Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Önkormányzati jogalkotás Lakossági hozzájárulás 12 M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervt l Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás háztartásoktól Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás jogi személyekt l Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás LTP 1 1 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1 1 Bírságból származó bevétel M ködési kamatbevétel Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségek elszámolásai M ködési célú támogatásérték bevétel önkormányzatoktól Közös Hivatal támogatása Kékkút Közös Hivatal támogatása Mindszentkálla Közös Hivatal támogatása Köveskál Közös Hivatal támogatása Balatonhenye Eredeti Módosított Közös Hivatal támogatása Szentbékálla Közös Hivatal támogatása Ábrahámhegy Közös Hivatal támogatása Balatonrendes Közös Hivatal támogatása Salföld Közös Hivatal támogatása Révfülöp Kékkút óvoda támogatás 2 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatok felhalmozási támogatása Önkormányzati Hivatal m ködésének támogatása 21. év els négy hónapjában Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelez önkormányzati feladatok támogatása Központosított m ködési célú ok Üdül helyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatása Óvodam ködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása Egyéb m ködési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék 1 1 M ködési célú támogatásérték bevétel társulástól (212. évi) 21

3 A B C D E F G H Gyermekétkeztetés kiegészít támogatása 1 "Szép vagy Magyarország-Szeretlek" rendezvény támogatása 1

4 A B C D E F G H Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Hozzájárulás a véd n i rendel rezsiköltségéhez (Köveskáltól) Egyéb M önkormányzati ködési célú támogatásérték eseti pénzbeli bevétel ellátás elkülönített állami pénzalaptól (gyermekvédelmi támogatás) Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb távú foglalkoztatása M ködési célú támogatásérték bevétel elkülönített állami pénzalaptól Közm vel dési tevékenységek 2 2 Tájház belép díjak 2 2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Strand belép díjak, kabinok bérleti díjai Bérleti- és lízingdíj bevétel 2 2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Köztemet -fenntartás és m ködtetés Bérleti- és lízing díjbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Adó, illeték kiszabása, beszedése Építményadó Idegenforgalmi adó 2 1 Állandó jelleggel végzett ipar zési adó Pótlékok bevétele Gépjárm adó Talajterhelési díj Összesen:

5 1 2 1 A B C D E F. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban Jogcím-csoportok Eredeti Módosított Intézményi m ködési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1 Szolgáltatások ellenértéke Strandi belép k Fénymásolás díja Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Tájház belép k 2 2 Óvodai intézményi étkeztetés 2 12 Önkormányzati egyéb helység bérleti díja 1 M vel dési ház bérleti díjai 1 Fodrászüzlet bérleti díja Közterület bérbeadása Strandi büfék bérleti díja Sírhely megváltás Önkormányzati lakások lakbérbevétele 12 Piaci helypénz 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kamatbevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Helyi adók Építmény adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 Ipar zési adó Átengedett központi adók Gépjárm adó Pótlékok bevétele Talajterhelési díj Bírság, önellen rzési pótlék bevétele Önkormányzati egyéb helység bérleti díja 2 M vel dési ház bérleti díjai 1 Fodrászüzlet bérleti díja Közterület bérbeadása Strandi büfék bérleti díja Sírhely megváltás Önkormányzati lakások lakbérbevétele 12 Piaci helypénz 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1

6 2 1 A B C D E F. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban Jogcím-csoportok Eredeti Módosított Önkormányzatok költségvetési támogatása M ködési célú támogatásérték bevétel központi költségvetési szervt l Önkormányzati Hivatal m ködésének támogatása 21. év els négy hónapjában Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelez önkormányzati feladatok támogatása Központosított m ködési ok Üdül helyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatása 2 2 Óvodam ködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés kiegészít támogatása 1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári, közm vel dési és múzeumi feladatok támogatása Egyéb m ködési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék 1 1 "Szép vagy Magyarország-Szeretlek" program támogatása 1 Központosított felhalmozási (közm fejlesztési támogatás) Egyes szociális feladatok kiegészít támogatása Foglalkozást helyettesít támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 1 1 Id skorúak járadéka 1 1 Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú foglalkoztatása Gyermekvédelmi kedvezmény Támogatásérték m ködési bevétel költségvetési szervt l Közös Hivatal támogatása Kékkút Közös Hivatal támogatása Mindszentkálla Közös Hivatal támogatása Balatonhenye Közös Hivatal támogatása Köveskál Közös Hivatal támogatása Ábrahámhegy Közös Hivatal támogatása Balatonrendes Közös Hivatal támogatása Salföld Közös Hivatal támogatása Révfülöp Kékkút hozzájárulása az Óvoda m ködéséhez 2 Köveskál hozzájárulása a véd n i szolgálat m ködéséhez Körjegyz ség hozzájárulása a hivatal dologi kiadásaihoz Közös Hivatal támogatása Szentbékálla Támogatásérték bevétel háztartásoktól

7 2 1 A B C D E F. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban Jogcím-csoportok Eredeti Módosított Lakossági hozzájárulás Támogatásérték m ködési bevétel non-profit szervt l Hozzájárulás a Zsidó temet gondozásához Támogatásérték m ködési bevétel társulástól 21

8 2 1 A B C D E F. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. háromnegyedéves költségvetés módosítás BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként adatok ezer Ft-ban Jogcím-csoportok Eredeti Módosított 1 1 Felhalmozási és t kejelleg bevételek 12 1 Koncessziós díj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (szennyvíz) Beruházási célú pénzeszközátvétel jogi személyekt l (szennyvíz) Beruházási célú pénzeszközátvétel LTP Központosított felhalmozási (közm fejlesztési támogatás) Pénzmaradvány igénybevétele M ködési hitel igénybevétele Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1

9 El irányzatok adatok A B C D E F G K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez Kötelez feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok adatok ezer Ft-ban Összesen: Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 2 2 Óvodai intézményi étkeztetés 1 1 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 2 Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás 1 1 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok elszámolásai Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása 2 2 Közm vel dési tevékenységek 2 2 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet fenntartás és m ködtetés Adó, illeték kiszabása, beszedése Összesen: Megjegyzés: Módosította a / 2.) önkormányzati rendelete 21. május 2-t l Módosította a 1/21. (IX. 2 önkormányzati rendelete, hat szeptember 2-t l Módosította a 1/21. (XI. 1 önkormányzati rendelet. d hatályos 21. november 1-

10 H I J 1 egjegyzés: Módosította 2 a /21. (V..) önkormányzati rendelete, hatályos 1. május 2-t l ódosította a 1/21. (IX. 2.) nkormányzati rendelete, hatályos 21. zeptember 2-t l ódosította a 1/21. (XI. 1.) nkormányzati rendelet. d) pontja, atályos 21. november 1-t l

11 1 2 A B C D. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. háromnegyedéves költségvetés módosítás KIADÁSOK kiemelt onként adatok ezer Ft-ban 1 ÖNKORMÁNYZAT Létszám (f ) Eredeti Módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Továbbszámlázott m ködési szolgáltatás (fodrászat áramdíj) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (visszaigényelhet ) 1 1 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Személyi juttatás 1, 1 1 Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja Képvisel k tiszteletdíja 2 2 Köztisztvisel k alapilletménye (12.havi) Köztisztvisel k közlekedési költésgtérítése (12.havi) 1 1 Köztisztvisel k étkezési hozzájárulása 2 Köztisztvisel felmentési id re szóló illetmény 2 22 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér (hivatalsegéd) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó étkezési hozzájárulás Részmunkaid s munkabér (12.havi) Részmunkaid s étkezési hozzájárulás (12.havi) 2 Járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Kifizet i adó 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány 1 Folyóirat Hajtó- és ken anyag Kisérték tárgyi eszköz, és szellemi termék 12 1 Készletbeszerzés Telefondíj Internet 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 2 Bérleti és lízingdíjak (fénymásológépek) Gázdíj Áramdíj 1 1 Vizdíj 1 1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás 2 2 Díjak, egyéb befizetések 1 2 M ködési kamatkiadások Felhalmozási kiadások Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak Pénzeszköz átadások 12 1

12 1 A B C D M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek 1 M ködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak (Káli tábor)

13 A B C D Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásérték m ködési kiadás Közös Hivatalnak Ebb l: Mindszentkálla Kékkút Salföld Ábrahámhegy Balatonrendes Köveskál Balatonhenye Szentbékálla Révfülöp 2 2 Támogatásérték m ködési kiadás Óvodának Ebb l: Kékkút 1 2 Támogatásérték m ködési kiadás óvodafenntartó társulásnak Támogatásérték felhalmozási kiadás többcélú kistértségi társulásnak 1 Hozzájárulás ment állomás építéséhez Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Hozzájárulás orvosi ügyelet m ködéséhez Bels ellen rzési feladatok ellátása 2 2 Irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek 1 1 Társulási Tanács létszámcsökkentéssel kapcsoatos többletköltségei Társulás számára fizetend tagdíj 1 1 Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak Szociális szolgálat 1 1 Fogászati ellátás 2 2 Egyéb befizetési kötelezettség 2 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2, Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó illetmény Étkezési hozzájárulás 1 1 Részmunkaid s foglalkoztatott személyi jutttása 2 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 1 Járulékok Kifizet i adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag (falubusz, traktor) 21 Véd ruha Anyagbeszerzés 1 Készletbeszerzés 1 Bérleti és lízingdíjak (munkagép bérlés) Szállítási szolgáltatások 1 Gázdíj (régi hivatal épülete) Áramdíj (régi hivatal épülete) 1 1 Víz- és csatornadíj 1 1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Díjak, egyéb befizetések 2 Felhalmozási kiadások Játszótér építés Buszváró öböl kialakítása Pálkövén Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1 1

14 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Hajtó- és ken anyag Anyagbeszerzés 1 Készletbeszerzés Gázdíj Áramdíj 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Díjak, egyéb befizetések 2 B nmegel zés (Polgár rség) Dologi kiadások Áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2 Lakó-és nem lakóépület építése Felhalmozási kiadások 1 Többfunkciós épület kialakítása 1 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1 1 Köztemet - fenntartás és m ködtetés 2 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 2 2 Készletbeszerzés Áramdíj 1 1 Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Közvilágítási feladatok Háziorvosi alapellátás, Személyi juttatás Közalkalmazott alapilletmény 2 Közalkalmazott jubileumi jutalom (212.decemberi) Részmunkaid s alapilletmény (212. decemberi) Közalkalmazott étkezési hozzájárulás Részmunkaid s étkezési hozzájárulás (212. decemberi) Közalkalmazott munkába járás (212. decemberi) 2 2 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 2 Munkaadót terhel járulékok Szociális hozzájárulási adó 2 Kifizet i adó 1 Egészségügyi hozzájárulás 1 Dologi kiadások 2 Telefondíj Internet Áramdíj 1 2 Víz- és csatornadíjak 2 Készletbeszerzés 2 2 Karbantartás, kisjavítás A B C D 1 Dologi kiadások 1 Áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1

15 Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 2 Dologi kiadás 2 Készletbeszerzés 1 1 Internet Áramdíj 1 1 Víz- és csatornadíjak 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Család és n védelmi egészségügyi gondozás 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 2 1 Készletbeszerzés 1 Telefondíj 1 12 Internet Áramdíj 1 2 Víz- és csatornadíjak 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 12 Egyéb különféle dologi kiadás 1 M ködési hozzájárulás véd n i szolgálathoz Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás 1, 1 Személyi juttatás 1 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó illetmény 1 Munkaadót terhel járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány 2 2 Kisérték tárgyi eszköz (csúszda, sörpadok) 21 Munkaruha, véd ruha 22 Anyagbeszerzés Készletbeszerzés 2 Telefondíj 2 2 Szállítási szolgáltatások 2 Áramdíj Víz- és cstornadíjak Szennyvízszippantás 1 2 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2 21 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 Vásárolt közszolgáltatás (vizimentés) 212 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Bérleti és lízingdíjak (Balatonrendesnek átadott bevétel %-a) 21 Díjak, egyéb befizetések Felhalmozási kiadások Strand korszerüsítése Gyermekpancsoló kialakítása 1 21 Visszaigényelhet felhalmozási áfa Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása, Személyi juttatás A B C D 1 Közfoglalkoztatottak illetménye Munkaadót terhel járulékok 1 Szociális hozzájárulási adó 1 Dologi kiadások 1 Véd ruha Hajtó- és ken anyag 12 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2

16 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás normatív Ápolási díj havi Id skorúak járadéka 1 1 Szociális hozzájárulási adó 2 Ápolási díj Közgyógyellátás Közgyógyellátás Köztemetés 2 Köztemetés 2 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesít támogatás Rendszeres szociális segély aktív korú 2 2 Eseti szociális ellátások Átmeneti segély Temetési segély 2 Gyermekvédelmi támogatás 21 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 22 Iskolakezdési támogatás 1 2 Iskolai étkeztetés %-ának átvállalása 2 Óvodai étkezési díj %-ának átvállalása 1 2 Természetbeni támogatás (szociális tüzifa) 2 Középfokú oktatásban részt vev k pénzbeli juttatása Szociális ösztöndíjak Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása Dologi kiadások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése A B C D Dologi kiadás 1 2 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2 Szennyvízszivattyúk vásárlása 21 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Felhalmozási kiadások 1 2 Szennyvízhálózat Pálköve 1 2 Szennyvíz szivattyú vásárlása 1 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2 2

17 A B C D 2 Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 2, 2 2 Személyi juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozó illetnény Részmunkaid ben foglalkoztatott közalkalmazott illetmény Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozó étkezési hozzájárulás Részmunkaid ben foglalkoztatott közalkalmazott étkezési hozzájárulás 2 Mukaadót terhel járulékok 2 Kifizet i adó 2 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 2 2 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás Irodaszer, nyomtatvány Tüzel anyag beszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 2 Áramdíj Víz- és csatornadíjak 2 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak 1 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (fellépési díjak) Díjak, egyéb befizetések Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2 12 Könyvtári szolgáltatások Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Könyvbeszerzés Folyóirat Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Múzeumi kiállítási tevékenység 1 1 Személyi juttatás 1 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarttozó minkabér 1 Járulékok 1 Szociális hozzájárulási adó 2 Dologi kiadások 1 21 Hajtó- és ken anyag 22 Anyagbeszerzés 21 2 Készletbeszerzés 2 2 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 1 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Civil szervezetek m ködési támogatása 1 2

18 Óvodai intézményi étkeztetés Dologi kiadások Vásárolt élelmezés Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12 Dologi kiadások 12 Készletbeszerzés 2 Gázdíj 1 1 Áramdíj 1 2 Víz- és csatornadíjak 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1 1 Díjak, egyéb befizetések Állat-egészségügyi ellátás Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadások Készletbeszerzés Zöldterület-kezelés Dologi kiadások Hajtó- és ken anyag beszerzés Készletbeszerzés 1 Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Vásárolt termékek és szolgáltetások áfája 12 1 Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások A B C D KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret: 1, 1

19 1 2 El irányzatok A B C D E F G H I J K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez Kötelez feladatok Önként vállalt feladatok adatok ezer Ft-ban Állami feladatok Összesen: 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 12 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Város és községgazdálkodási szolgáltatás T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 B nmegel zés 1 Lakó- és nemlakóépület építése Köztemet -fenntartás és m ködtetés Közvilágítási feladatok 2 Háziorvosi alapellátás Egyéb betegségmegel zés (fiókgyógyszertár) 22 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 2 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb id tartamú foglalkoztatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 2 Köztemetés Rendszeres szociális segély 2 Eseti szociális ellátások 2 2 Szociális ösztöndíjak 1 Települési hulladék vegyes begy jtése Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 1 1 Könyvtári szolgáltatások Múzeumi, kiállítási tevékenység 1 1 Civil szervezetek m ködési támogatása 2 2 Óvodai intézményi étkeztetés 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás 1 Nemzeti ünnepek programjai 2 Zöldterület - kezelés Megjegyzés: Módosította a /21. (V. 2.) önkormányzti rendelete, hatályos 21. május 2-t l Módosította a 1/21. (IX. 2.) önkormányzati rendelete, hatályos 21. szeptember 2-t l Módosította a 1/21. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. f) pontja, hatályos 21. november 1-t l

20 A B C D E F G H I J Összesen:

21 A B C D E. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Hivatal épületének kialakítása 1 Strand korszerüsítése 1 1 Játszótér építése Buszváró öböl kialakítása Szennyvízhálózat Pálköve 1 Szennyvíz szivattyú vásárlása 11 Gyermekpancsoló kialakítása 1 Felhalmozási kiadások összesen: 1 1 Megjegyzés: Módosította a 1 (IX. 2.) önkormányzati rende hatályos 21. szeptember 2 Módosította a 1/21. (XI. 1 önkormányzati rendelet. g hatályos 21. november 1-t

22 F G H 1 egjegyzés: 2Módosította a 1/21. X. 2.) önkormányzati rendelete, atályos 21. szeptember 2-t l ódosította a 1/21. (XI. 1.) nkormányzati rendelet. g) pontja, atályos 21. november 1-t l

23 melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások a Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Felhalmozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel Forgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) 22 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 1 Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Befektetési célú részvények Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen A B C 2. évi teljesítés 212. évi teljesítés

24 D E F G H I 1 /21. (III..) 2önkormányzati rendelethez Megjegyzés: Módosította a 1/21. (IX. 2.) önkormányzati rendelete, hatályos 21. szeptember 2-t l adások a Módosította a 1/21. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. h) pontja, hatályos 21. november 1-t l adatok ezer Ft-ban évi módosított

25 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 21. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások a Megnevezés Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása M ködési célú pénzeszközátvétel. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez 2. évi teljesítés 212. évi teljesítés adatok ezer Ft-ban M ködési hitel igénybevétele M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 21. évi módosított Megjegyzés: Módosíto 2.) önkormányzati re 21. május 2-t l Módosította a 1/21 önkormányzati rendele szeptember 2-t l Módosította a 1/21 önkormányzati rendel hatályos 21. novem M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú hitel törlesztése 2 Tartalékok M ködési célú kiadások összesen

26 Megjegyzés: Módosította a /21. (V. 2.) önkormányzati rendelete, hatályos 21. május 2-t l Módosította a 1/21. (IX. 2.) önkormányzati rendelete, hatályos 21. szeptember 2-t l Módosította a 1/21. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. i) pontja, hatályos 21. november 1-t l

27 A B C D E H I J K K Kiemelt ok 1. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez VÁGÓÖRSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 21. évi költségvetés BEVÉTELEK kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Óvodai nevelés, ellátás Intézményfinanszírozás (K vágóörs állami támogatás) 1 Intézményfinanszírozás (K vágóörs) Intézményfinanszírozás (Kékkút) 2 M ködési kamatbevétel 2 Pénzmaradvány igénybevétele 1 Bevételek összesen: Eredeti Módosított 1 Megjegyzés: Módosította a 1/2 2.) önkormányzati rendelete, ha 21. szeptember 2-t l Módosította a 1/21. (XI. 1.) önkormányzti rendelet. j) po hatályos 21. november 1-t l

28 L M N 1 Megjegyzés: 2Módosította a 1/21. (IX. 2.) önkormányzati rendelete, hatályos 21. szeptember 2-t l Módosította a 1/21. (XI. 1.) önkormányzti rendelet. j) pontja, hatályos 21. november 1-t l

29 A B C D E H I K. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez VÁGÓÖRSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 21. évi költségvetés KIADÁSOK kiemelt onként Kiemelt ok adatok ezer Ft-ban Óvodai nevelés, ellátás Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazott vezet i pótlék 2 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 12 2 Közalkalkmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részmunkaid ben foglalkoztatott közalakalmazottak illetménye 1 2 Részmunkaid ben foglakoztatottak étkezési hozzájárulása 1 Járulékok 1 Kifizet i adó Szociális hozzájárulási adó 1 1 Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés 2 Folyóirat 2 Kisérték tárgyi eszköz 1 Anyagbeszerzés 1 Készletbeszerzés Telefondíj 1 Gázdíj Áramdíj 1 Vízdíj 1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 2 Pénzügyi szolgáltatások ÁFA 1 Díjak, egyéb befizetések 2 12 Kiadások összesen: Eredeti Módosított 1

30 A B C D E F G H K 12. melléklet a 2/21. (III..) önkormányzati rendelethez VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 21. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok eredeti módosított Támogatásérték m ködési bevétel, m ködési célú pénzeszköz átvétel Felügyeleti támogatás összesen K vágóörs Község Önkormányzata Mindszentkálla Község Önkormányzata Kékkút Község Önkormányzata Köveskál Község Önkormányzata Szentbékkálla Község Önkormányzata Balatonhenye Község Önkormányzata Ábrahámhegy Község Önkormányzata Salföld Község Önkormányzata Balatonrendes Község Önkormányzata Révfülöp Nagyközség Önkormányzata M ködési célú támogatásérték bevételek 1 M ködési célú támogatásérték bevételek elkülönített állami pénzalaptól 1 Intézményi m ködési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: El irányzat (eft) 1 2 Megjegyzés: Módosította a 1/21. (IX. 2.) önkormányzati rendelete, hatályos 21. szeptember 2-t l Módosította a 1/21. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. l) pontja, hatályos 21. november 1-t l

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás

K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás K vágóörs Község Önkormányzat Költségvetési rendelet módosítás Az Önkormányzat bevételi és kiadási f összege nem változott a háromnegyed éves módosításhoz képest, csak a kiemelt el irányzatok között történt

Részletesebben

mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás

mérlege többéves kihatással járó kötelezettségvállalás EL TERJESZTÉS Tárgya: Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 11 /2014. (XII.6.) önkormányzati 2014. III n.évi rendelethez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2. számú

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben