MAGYARORSZÁG. Unicity Global Markets GmbH. Franchise Partner szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG. Unicity Global Markets GmbH. Franchise Partner szerződés"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG Unicity Global Markets GmbH Franchise Partner szerződés

2 2 Franchise Partner szerződés

3 Franchise Partner szerződés 3 Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek Érvényes január Melléklete B Unicity Franchise Partner szerződés / Általános Szerződési Feltételek Ez az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Franchise Partner szerződést és a Franchise Partner Kérelmet. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

4 4 Franchise Partner szerződés

5 Franchise Partner szerződés 5 Unicity Franchise Partner szerződés 1. Kijelentem, hogy nagykorú és cselekvőképes vagyok. 2. A Unicity Global Markets GmbH (Unicity) jelen üzletpartneri szerződésének elfogadását követően a Unicity önálló és teljes jogú Franchise Partnere ( Franchise Partner ) leszek, és ezzel jogosulttá válok a Unicity Jutalékszabályzatával ( Jutalékszabályzat ) összhangban Unicity termékek ( Termékek ) elsősorban saját nevemben történő értékesítésére. A Franchise Partner Kérelem a Unicity által akkor is elfogadottnak minősül, ha azt a Unicity az adatbankjában rögzítette, és az első évre vonatkozó licencdíjat illetve a kezdőcsomagot kiszámlázta. A Franchise Partner Szerződés megkötését telefonon nem lehet kezdeményezni. Online jelentkezés esetén az ajánlatot aláírva és kitöltve, a személyi igazolvány másolatát mellékelve postán vagy faxon 30 napon belül kell a Unicity részére megküldeni. 3. Kijelentem, hogy a Vállalati Irányelveket, a Jutalékszabályzatot és az Ambassador Programot elolvastam és azok tartalmával egyet értek, ezeket, valamint ezek írásbeli módosításait, mellékleteit és kiegészítéseit betartom, továbbá elfogadom, hogy ezek jelen szerződéshez tartoznak. Tudomásul veszem, hogy jelen szerződés, illetve más a Unicityvel vagy kapcsolt vállalkozásával kötött megállapodás vagy kötelezettségvállalás megszegése a Franchise Partnerségem felmondásához vagy más fegyelmi intézkedésekhez vezethet. 4. Tudomással bírok arról, hogy a Kezdőcsomagon kívül nem kell egyebet megvásárolnom ahhoz, hogy Franchise Partner legyek, csak a Franchise Partneri szerződés első oldalán meghatározott franchise licencdíjat kell megfizetnem. Ezt követően önálló Franchise Partnerként folytathatom tevékenységemet. 5. Automatikus termékszállítási megállapodás = Easyship: További intézkedésig Magyarországra nem érvényes! A magyar Franchise Partnernek az Easyship (azaz az automatikus termékszállítási megállapodás) helyett 100 PV-s (Személyes Volumen) rendelést kell leadniuk. Arra az esetre, ha az Easyship megállapodás létrejöttével úgy döntök, hogy részt veszek az automatikus termékszállítási programban, meghatalmazom a Unicityt, hogy a megrendelésemet legkésőbb minden hónap 20. napjáig az általam választott fizetési módon történő fizetés megtörténte után küldje meg részemre. A teljes fizetés megtörténtéig a Unicity nem köteles részemre termékeket szállítani. A termékek előreláthatóan az ellenérték megérkezését követő két napon belül kerülnek megküldésre. Minden új Easyship megállapodás új megrendelést hoz létre, amely előreláthatóan a megállapodás kézhezvételét követő három-öt napon belül vagy a megrendelésben meghatározott és az ellenérték megérkezését követő időpontban kerül megküldésre. Ezt követően minden hónapban egy Easyship megrendelés kerül megküldésre. Minden Easyship megrendelésre külön szállítási díj kerül felszámításra. a. Easyship. E program keretében a termékeimet minden hónapban automatikusan megkapom, és - amíg Franchise Partnerként szerződéses kötelezettségeimet betartom és a Személyes Volumen (továbbiakban PV) minősítési követelményeit teljesítem, továbbá amennyiben az Easyship magállapodásom szerint az adott hónapban a Jutalékszabályzat szerinti díjazás minimális értékének feltételeit teljesítem - jogosult vagyok a Jutalékszabályzat szerinti díjazásra. b. Felülvizsgálat. Az Easyship megállapodásomat a Vállalati Irányelveknek megfelelően felülvizsgálom. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

6 6 Franchise Partner szerződés c. Felmondás. Az Easyship megállapodás 90 napos határozott időre szól. Ezt követően felmondhatom az Easyship megállapodásomat, amennyiben írásban egy, a lap tetején Easyship megállapodás felmondása szöveggel ellátott, hiánytalanul kitöltött Easyship megállapodást megküldök. Az e formában közölt felmondásnak legkésőbb a következő küldési határidőmet megelőző 10 napon belül meg kell érkeznie az ügyfélszolgálati osztályhoz. Amennyiben a felmondás kevesebb, mint 10 napon belül érkezik meg, adott esetben az utolsó megrendelésemet még teljesíteni fogják. Ebben az esetben az Easyship megrendeléseket nem küldhetem vissza a Unicitynek, kivéve, ha bizonyítani tudom, például fax-visszaigazolással, hogy a felmondásom több mint 10 nappal megelőzően került kézbesítésre a Unicitynek. E rendelkezés az Easyship módosítására is megfelelően alkalmazandó. d. 70%-os szabály. Amennyiben termékmegrendelést küldök, ezzel egyben kijelentem, hogy a megelőző megrendelésekből származó termékek legalább 70%-át (hetven százalékát) eladtam (ún. 70%-os szabály). 6. Jelen Franchise Partner Szerződés a Unicity általi elfogadást követő 1 (egy) évig hatályos, és azt évenként meg kell hosszabbítani. A Unicity nem köteles a Franchise Partner Szerződést meghoszszabbítani, hanem elutasíthatja a meghosszabbítást, ha a franchise partneri kapcsolat nem szerződésszerű. 7. A Szerződést bármely fél a Vállalkozási Irányelvek 8. fejezete szerint felmondhatja. 8. Franchise Partnerként a Unicity franchise értékesítési rendszeréhez kell igazodnom. A Unicity termékértékesítése rajtam, mint Franchise Partneren keresztül történik. A Unicity nevében új Franchise Partnerek toborzásáért, valamint motiválásukért és továbbképzésükért is felelős vagyok. 9. Kijelentem, hogy független vállalkozó vagyok, azaz sem a Unicity munkatársa, sem partnere, sem társvállalkozója sem törvényes képviselője. Egyetértek azzal, hogy önállóan felelek a vállalkozásom jogi feltételeinek betartásáért. Ez különösen vonatkozik a vállalkozásom iparűzési bejelentési kötelezettségére, adók, illetve járulékok fizetésére. Amennyiben Áfa-levonásra jogosult lennék, köteles vagyok az adószámomat a kezdőnappal a Unicitynek megadni. 10. Mivel egyedül vállalom a felelősséget a vállalkozási tevékenységemért, mentesítem a Unicityt, valamennyi kapcsolt vállalkozását és felelőseit, képviselőit és munkatársait, csakúgy mint az Upline partnereimet tevékenységem miatti felelőssége alól. Beleegyezem abba, hogy a Unicityt, képviselőit, munkatársait, jogutódjait, Franchise Partnereit és bármely kapcsolt vállalkozását és ezek felelőseit kártalanítom az olyan kárért, amelyet a szponzorálás során kifejtett tevékenységemmel, kijelentéssel avagy a független Unicity vállalkozásom gyakorlásával számukra okozok. 11. Jelen Franchise Partneri Szerződés lehetővé teszi számomra, hogy a származási országomban Unicity Franchise Partnereket toborozzak. Más országokbeli Franchise Partnereket kizárólag a Unicity Ambassador Programjával mely jelen szerződés része összhangban fogok szponzorálni. 12. A Unicity az általam szponzorált Franchise Partner ajánlatokat saját belátása szerint elfogadhatja vagy visszautasíthatja. Amennyiben a Unicity nem fogadja el valamely Franchise Partner ajánlatot vagy szerződés meghosszabbítását, nem támaszthatok sem a Unicityvel, sem munkatársaival szemben semmilyen igényt, különösen kártérítési követelést.

7 Franchise Partner szerződés Tudomásom van róla, hogy felelek minden általam szponzorált vagy toborzott Franchise Partner képzéséért és támogatásáért. Kijelentem, hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogok tevékenykedni annak érdekében, hogy a Unicity termékek végfelhasználó felé történő értékesítésével összefüggésben a segítségnyújtás, kapcsolatalakítás, a terjesztési és/vagy értékesítési tevékenység lehető legjobban működjön. Vállalom, hogy az általam szponzorált vagy toborzott Franchise Partnereket képezni fogom annak érdekében, hogy azok e tevékenységek során minél jobb teljesítményt nyújtsanak. A Unicity Franchise Partner szervezetemmel rendszeresen kommunikálok és segítséget nyújtok. 14. Tudomással bírok arról, és egyetértek azzal, hogy minden díjazás, amit a Unicitytől kapok, a Jutalékszabályzat szabályainak és feltételeinek megfelelően, vagy egy Unicity Ösztönző Program keretében történik, amelyek időről időre kerülnek bevezetésre. 15. Vállalom, hogy semmilyen Unicity terméket nem fogok megváltoztatni, átcímkézni vagy más módon megváltoztatni, illetve hogy az ilyen termékeket nem fogom a Unicity által jóváhagyottól eltérő más névvel vagy címkével értékesíteni. Továbbá biztosítom, hogy nem fogok olyan írásos anyagokat (különösen bármilyen nemű terjesztési anyagot) előállítani, eladni vagy egyébként gazdasági célra használni, amelyet a Unicity előzetesen nem hagyott jóvá vagy nem bocsátott rendelkezésre. 16. Vállalom, hogy a Unicity előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Franchise Partner Szerződésből eredő követeléseimet nem engedményezem. 17. Vállalom, hogy a Unicity előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Unicity cégnevet, márkát vagy egyéb oltalmi jogokat sem a Bios Life Franchise-on belül, sem azon kívül nem használom, illetve ezt is kizárólag a megállapodott és a Unicity által előírt formában teszem. 18. Kijelentem, hogy nem fogok a Unicity termékek tápértékére vagy egészségügyi hatásaira vonatkozó kijelentéseket tenni, különösen olyanokat, amelyek betegségek megszüntetésére, csökkentésére vagy megelőzésére vonatkoznak, illetve tartózkodom a Jutalékszabályzatra vonatkozó olyan kijelentésektől, amelyek a Unicity hivatalos értékesítési anyagában nem találhatóak meg, illetve amelyeket nem a Unicity készített és hozott nyilvánosságra. Biztosítom, hogy a Unicity által kiadott aktuális hivatalos termék-kijelentéseihez igazodom. 19. A Franchise Partnerek névlistája a Unicitynek és kapcsolt vállalkozásainak tulajdonában áll. Nem fogom e névlistákat vagy más Unicity kapcsolatokat felhasználni annak érdekében, hogy a Unicity által kínálttól eltérő árut, programot vagy szolgáltatást illetve az általam szponzorált Franchise Partnertől eltérő más partnernek történő eladását elősegítsem. Biztosítom továbbá, hogy egynél több Franchise Partnerségben nem veszek részt, kivéve, ha ezt a Jutalékszabályzat kifejezetten megengedi. Szerződésem megszűnése után a fennálló Franchise Partner listákat a Unicity-nek visszajuttatom. Tudomásom van róla, hogy a partnerlisták a Unicity üzleti titkát képezik, melynek titokban tartására a Franchise Partner a szerződés megszűnése után is köteles. 20. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Unicity Global Markets GmbH / Állapot: januar Rev1 H

8 8 Franchise Partner szerződés 21. Jelen szerződésre a magyar jog irányadó. Jogviták esetére a felek a pertárgy értékének függvényében kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A vesztes félnek meg kell térítenie a nyertes fél részére annak valamennyi bírósági és azon kívüli költségét. 22. A Unicity teljes mértékben kizárja a saját és teljesítési segédeiért való felelősséget a Franchise Partnerekkel szemben, különösen közvetlen vagy közvetett károkért, csakúgy, mint következményes károkért. Ez nem vonatkozik a súlyos gondatlansággal, szándékosan vagy az életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkért. 23. Kijelentem, hogy minden adat, amelyet jelen Franchise Partner szerződésben megadtam, a valóságnak megfelel, és tudomásul veszem, hogy az adatok helytelensége vagy megtévesztő volta esetén a Unicity azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 24. A termékek Bios Life Franchise-on kívüli értékesítése tilos. Vonatkozik ez különösen bazárokra, piacokra, internetes értékesítési oldalakra, mint például ebay. A Franchise Partnerek egyéni internetes oldalainak is a Unicity minőségi követelményeihez kell igazodniuk, és a Unicity jóváhagyásához kötöttek. 25. A Unicity a Franchise Partner kérelmében megadott személyes és forgalomra vonatkozó, valamint a további együttműködést érintő egyéb adatait elektronikusan feldolgozza és használja, a Unicity forgalmazási rendszer működtetése céljából. Az adatfeldolgozásra jogosult személy a Unicity Global Markets GmbH vagy az általa megbízott személy. A Franchise Partner címe és banki adatai kapcsolt Unicity vállalkozásoknak is továbbíthatóak. A Franchise Partner jelen kérelem aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes forgalomra vonatkozó adatokat külföldre továbbítsák és azokhoz a fentiek és a Jutalékszabályzat szabályai szerint más (Upline) Franchise Partner, továbbá kapcsolt Unicity vállalkozások hozzáférjenek függetlenül attól, hogy ezek székhelye belföldön vagy külföldön van. Adatvédelmi ügyekben jogorvoslat a bíróságtól, illetve az adatvédelmi biztostól kérhető.

9

10 Unicity Global Markets GmbH Rigistrasse Zug Svájc Telefon Fax Percenkénti költségek hálózatból* Németország ,09 Dánia +49 (0) (0) Nagy-Britannia ,2-2,4 Írország +49 (0) (0) Hollandia ,20 Ausztria ,116 Lengyelország +49 (0) (0) Svédország ,10 SEK Svájc ,11 CHF Törökország YTL YTL Magyarország +49 (0) (0) Nemzetközi +49 (0) (0) *Mobilhálózatról történt hívás többletköltséghez vezethet. Bővebb tájékoztatást szponzorától kérjen.

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára

Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 2093

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

EGYÉNI / VÁLLALKOZÓI DISZTRIBÚTORI JELENTKEZÉSI LAP MAGYARORSZÁG

EGYÉNI / VÁLLALKOZÓI DISZTRIBÚTORI JELENTKEZÉSI LAP MAGYARORSZÁG EGYÉNI / VÁLLALKOZÓI DISZTRIBÚTORI JELENTKEZÉSI LAP MAGYARORSZÁG MONAVIE ÚJ REGISZTRÁCIÓ Ahhoz, hogy a MonaVie kapcsolatba léphessen Önnel a Jelentkezési Lapon megadott információval kapcsolatban, kérjük,

Részletesebben

1. A PlayerPlanet-el való jogviszony. 2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása. 3. Az Általános Szerződési Feltételek nyelve

1. A PlayerPlanet-el való jogviszony. 2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása. 3. Az Általános Szerződési Feltételek nyelve 1. A PlayerPlanet-el való jogviszony 1.1 A PlayerPlanet (www.playerplanet.hu) szolgáltatásainak, termékeinek, szoftverének és weboldalainak (a jelen iratban ezek együttesen: a "Szolgáltatások", ami viszont

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK 1. AZ ÁLTALÁNOS DISZTRIBÚTORI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA (1) Az alábbi üzleti feltételek a Swiss Halley AG (Churerstraße 47, 8808 Pfäffikon, Svájc; képviseli: Ulrich Märki

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére

FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére FLEXKOM Általános Szerződéses Feltételek Értékesítési Partnerek részére 1. Alkalmazási terület (1) Az alábbi üzleti feltételek a FLEXKOM International Holding AG., Burgstraße 8 8280 Kreuzlingen, Svájc,

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-vel az internet közcélú hálózatán

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Luminis: Luminis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest, Építész u. 26.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MyRisk Magyarország Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon keresztül kötött szerződésekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MyRisk Magyarország Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon keresztül kötött szerződésekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MyRisk Magyarország Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon keresztül kötött szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Adatlap : jelenti a Szerződés megkötése során, a Honlapon megtalálható

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A CURIOCITY KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. október 7. napjától (ÁSZF NQ002) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szerződéses együttműködés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek 1 Mirmor.eu ÁSZF 2015. Mirmor.eu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés A MIRMOR.EU ÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a NAIL SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VISZONTELADÓK RÉSZÉRE Tartalom: 1. Felek 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben