A fantasy szerepjátékosok személyiség jellemzőinek vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fantasy szerepjátékosok személyiség jellemzőinek vizsgálata"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem A fantasy szerepjátékosok személyiség jellemzőinek vizsgálata Szakdolgozat Dr. Petróczi Erzsébet Egyetemi tanár Kónya Ilona Pszichológia szak V. évfolyam Szeged

2 Köszönet Farkas Gergelynek az eredmények adatok feldolgozásában nyújtott segítségéért,, és az összes szerepjátékosnak, aki részt vett a kutatásomban. 2

3 Tartalomjegyzék: Bevezetés...4 Elméleti háttér Mese Egy kis pszichodráma A játék fogalma Csoportok, csoportdinamika A szerep fogalma Néhány szó magáról a fantasy szerepjátékról Néhány szerepjátékkal kapcsolatos kutatás...33 A vizsgálat Kutatási kérdés Kutatási módszer ismertetése Mintaválasztás A vizsgálatban használt módszerek A vizsgálat menete Eredmények Az eredmények értelmezése...48 Összegzés...55 Irodalomjegyzék...60 Függelék

4 A világban élni csak hősként érdemes. Tamási Áron Bevezetés A szakdolgozatomban a fantasy szerepjátékosokról szeretnék írni, velük végzett kutatásomat szeretném bemutatni. Vizsgálatomban arra voltam kíváncsi, hogy a fantasy szerepjátékosok mely személyiségváltózok mentén térnek el a normál populációtól. Tehát kimatathatók-e olyan személyiségváltozók, melyek csak erre a populációra jellemzőek, vagy nem. Vannak-e olyan jegyek, melyek megkülönböztetik a szerepjátékos populációt a normáé populációtól. A vizsgálat másik részében arra voltam kíváncsi, hogy a szerepjátékosok szerepválasztásaiban, a karaktereik jellemének kialakításában mennyire jelenek meg saját személyiségvonások. Tehát mennyire hasonlít a játékosra a karaktere. Dolgozatom elején néhány témával kapcsolatos elméletet szeretnék áttekinteni. Mivel a téma kevéssé vizsgált, ezért kevés a speciálisan ehhez kapcsolódó irodalom. Ezért elméleti áttekintőmben próbáltam minél több részben kapcsolódó elméletet összegyűjteni, és rávilágítani ezek kapcsolatára a fantasy szerepjátékkal. 4

5 A mese és játékirodalmakkal kezdeném az áttekintést, miért fontosak a mesék, milyen hatása vannak a gyermekekre, és a felnőttekre. A játék fejlődéséről, szerepéről szeretnék írni néhány szót, illetve a játékterápiákról, pszichodrámáról. A képzelet és a fantázia szerepéről. Mivel ezt a játékot csoportban játsszák, így néhány szót írnék a csoportokról, és a csoport különbségeket vizsgáló kutatásokról. Többek között a kisebbségi kutatásokról. A szerepjáték nevében is benne van a szerep szó, ezért a szerep fogalmának jelentésének bemutatásával folytatnám. Néhány szóban szeretném bemutatni magát a játékot, kik játsszák és milyen formai keretek között zajlik maga a játék. És ott szeretném bemutatni a témához legközelebb álló kutatásokat. Ezek az internetes szerepjátékkal kapcsolatos vizsgálatok, illetve a papír alapú szerepjátékkal kapcsolatos vizsgálatok, szakdolgozatok. Az elméleti összefoglaló után saját kutatásomat, kérdésfelvetésemet szeretném bemutatni. Részletezni a vizsgálat menetét, a vizsgált csoport és a kontroll csoport leírását, vizsgálati eljárásokat. Természetesen a kutatás eredményeinek néhány szóban történő összegzése után, szeretnék említést tenni a játék esetleges káros hatásairól vagy hasznáról, a felvetett kérdésekről, és a további kutatás lehetőségeiről. 5

6 Elméleti háttér Mese Egyszer volt, hol nem volt mindenki számára ismerős szavak ezek, gyermekkorunk meséit, fantázia világát idézik fel. Miért is varázslatosak a mesék? Mi a szerepük a gyermek fejlődésében? És miért van az, hogy néhány felnőtt ember könnyedén el tud merülni a mesék, fantázia világában, míg mások már nem értik, nem látják a kígyóban az elefántot. 30 A legtöbb gyermeknek körülbelül óvodáskor körül kezdenek mesélni. A gyermeki gondolkodás ekkor Piaget 1 szerint az egocentrizmus szakaszába van, a gyermekek ebben a szakaszban mindent csak a saját nézőpontjuk szerint tudnak elképzelni. A gyermekek ekkor már sémákat, és szimbólumokat használnak a gondolkodásukban, és kommunikációjukban. Bruno Bettelheim 2 szerint a mesék szerepe a kisgyermekek életében a pszichológiai problémák megoldása, önismeretük fejlesztése. A mesék fantáziavilágán keresztül hozzáférhetnek saját tudatalatti tartalmaikhoz, s szimbolikusan fel tudják dolgozni problémáikat, félelmeiket. Illetve a mesék lehetséges megoldásokat, modelleket kínálnak egzisztenciális dilemmák megoldásához. 6

7 A mesék felkészítik a gyermekeket arra, hogy a harc, a nehézségek hozzátartoznak az emberi léthez, és fontos, hogy ne hátráljunk meg, hanem kitartóan szálljunk szembe a nehézségekkel. Nagyon fontos tényező, hogy a mese szimbolikusan dolgozza fel az élet nagy problémáit. A gyermek így könnyebben fel tudja dolgozni félelmeit, megérti az őt foglalkoztató kérdéseket. Bettelheim a Halász és az ifrit meséjét hozza példának, ahol a először az ifrit meg akarta ajándékozni a kiszabadítóját, de annyit volt egyedül, hogy dühös lett, és végül meg akarta ölni. Ezt a mesét párhuzamba állítja egy kisfiú történetével, akinek néhány hétre elmentek a szülei, és miután visszajöttek hetekig nem beszélt velük. Minden gyermek átélt több-kevesebb ideig tartó szeparációt fejlődése során, mégis ha racionálisan akarnánk nekik elmagyarázni, mit éreznek, akkor nem értenék meg, vagy megijednének önmaguktól. A mesék tömören és egyértelműen, fogyasztható állapotban tálalja az egzisztenciális problémákat. Nincs bonyolult cselekvés, így a gyermek képes azonnal a kérdés lényegével azonosulni. A mesehősök jelleme is egyértelmű, vagy jók, vagy rosszak, nem ambivalensek, mint a hétköznapi emberek. Ez kedvez a gyermek gondolkodásának, aki eleinte még nem tud árnyaltan jellemezni egyegy személyt. A szociális nézőpontváltás is csak iskoláskor elején alakul ki, de ekkor a gyerekek még nagyon sematikusan tudják egymást jellemezni. Az igazán árnyalt személyiség jellemzés serdülőkor elején kezd kialakulni. 7

8 Tehát vannak jó és rossz mesehősök, a gyermek mégsem ez alapján azonosul a szereplőkkel, hanem annak alapján, hogy ki kelt rokonszenvet benne. Minél egyszerűbb a hős, annál könnyebb azonosulni vele. A gyermeket a hős helyzete, és szerepe vonzza. Nem a milyen akarok lenni? kérdés vetődik fel a gyermekben, hanem a kire akarok hasonlítani?. Előfordulhat, hogy először a gyermek a rossz mesehőssel azonosul - kit ne vonzana a kincseket, és hatalmat birtokló sárkány szerepe -, de a mese folyamán, miközben a rossz elnyeri a büntetését, a gyermekben is kialakul, hogy nem éri meg. Hiszen mindig a negatív mesehős húzza a rövidebbet. A mesékben megjelenek nagyon fontos félelem keltő témák is, ilyenek például a halál, hozzátartozó elvesztése, vagy szeretetkapcsolat kialakulása. A mesék nem áltatják a gyermekeket azzal, hogy örökké élni fognak, de hangsúlyozzák, hogy a boldog emberi kapcsolatok, szereteten és megbecsülésen alapuló társkapcsolat képes feledtetni az elmúlást. Hiszen akkor az ember elérhet az életben, mindent, ami lehetséges. Minden mesének más és más mondanivalója van a gyermek számára. Fontos, hogy a gyermek válaszon, melyiket szeretné hallani. Nagyon fontosnak tartja Bettelheim 2 a meséknek a bátorító funkcióját, hogy úrrá lehet a nehézségei felett. Hiszen a mesékben mindig a legkisebb, a leggyengébb boldogul, győzi le az óriást, állja ki a próbákat a királylány kezéért. 8

9 Pszichoterápiában is a gyermeket önerejének alábecsülésétől, negatív énképétől kell megszabadítani, ráébreszteni, hogy ő is képes győzni, úrrá lenni az élet nehézségei felett. A meséknek idősebeknek is sok mondanivalója van, sokszor ismerünk rá egy-egy mesében a minket foglalkoztató problémára, vagy egyszerűen csak a mesét olvasva jut eszünkbe valami fontos dolog a problémával kapcsolatban. Mégis miért van, hogy egyes felnőtteket, serdülőket jobban megfogják a mesék világa, másokat nem? Bettelheim 2 magyarázata szerint ezekre, a személyekre gyerekkorukban a rideg valóságot kényszeríttették. Racionális magyarázatokat adtak az élet nagy dolgaira, így ezek az emberek elmenekülnek a csodák világába. Szerinte főleg fiatalokra jellemző a menedékkeresés a csodák és ábrándok földjén, így keresve megoldást felnőtt élet kérdéseire, melyeket gyermekkorukban nem kaptak meg. Magát a fantasy szerepjátékot is fel lehet fogni egy ilyen menekülési kísérletnek. A Harry Potter 31 sikere után sokan vizsgálták, mi váltotta ki ezt a sikert. Miért váltott ki oly sok emberben rajongást ez a varázsvilág? Felnőttek és gyerekek egyaránt a hatása alá kerültek a műnek. Magyar nyelven Kende B. Hanna 3 összegezte a témával kapcsolatos elméleteket, és egészítette ki saját játékterápiás megfigyeléseivel. Megállapítása sok helyen összecsengenek Bettelheim elméletével. Ebben az elemzésben is megjelenik az azonosulás lehetősége, viszont ebben a műben már több hőssel is lehet azonosulni, és ezeknek, a hősöknek a személyisége is összetettebb, mint a 9

10 mesehősökké. A hasonlóságot a mesékhez a főhős - legkisebb, szegény bántalmazott fiú, aki különféle próbákon megküzd a gonosszal - sorsa, életútja mutatja. Természetesen a mesei elemek, varázsló, boszorkányok, sárkányok is megtalálhatók ebben a világban. Kende B. Hanna 3 fontos momentumnak tartja a mű elemzése során, hogy az írónő saját szorongásait, élményeit dolgozta bele a műbe. Sikeres játékterápiák leírásával igazolja, hogy a gyermekek hasonló fantasztikus történeteket hoznak, és játszanak el szimbolikusan átélve problémájukat, és segítve ennek feldolgozását. A terápiák során is megjelenek a mesei elemek: gonosz szellemek, agresszív tolvajvezérek, és a főhős segítői, például a Rózsaszínű fantom. Érdekes, hogy a gyerekek játékterápiájában a gonosz, negatív hősök is a gyermek személyiségéből, élményanyagából táplálkoznak, és a jó szereplők is a gyermekből fakadnak. Ahogy a mesékben lehetőségük van azonosulni a jó és rossz szereplőkkel, úgy a játékterápiában is van lehetőségük kipróbálni milyen gonoszan, illetve jól viselkedni. A szerző fontosnak tartja a gyermek fantáziáját, képzelő erejét, Adler 4 által gyermek önteremtő tevékenységnek nevezett cselekvést. Ez a tevékenység feszültségoldást, személyiségfejlesztési lehetőséget ad a gyermek számára. Meséket, fantasztikus történeteket alkotnak, melynek szereplőivel részben vagy egészben azonosulnak. Cselekvésmintákat próbálnak ki. 10

11 A meséknek fontos szerepük van a képzelet szorongásűző erejének mozgósításában is. Ki ne félt volna gyermekkorában az ágy alatt vagy a sötétben megbújó rablóktól, és játszotta el képzeletben, hogyan milyen módon lehet őket legyőzni. Kende B. Hanna szerint az óriások, és egyéb nagyobb hatalommal élő lények a szülő figurákat jeleníti meg. Egyben lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy akár szimbolikusan is átélje azt az élményt, hogy a nagyobb hatalom eszén túl lehet járni. Ez a valóságban is megtörténhet, a bántalmazott gyermek túljár a bántalmazó eszén, de ha ezt racionálisan elmagyaráznánk a gyermeknek, megingana a bizalma a felnőttben. Ha egy kisgyerek túl tud járni egy felnőtt eszén, akkor az a felnőtt hogyan tud neki biztonságot nyújtani Egy kis pszichodráma Kende B. Hanna és számos tanítványa, kollégája véleménye szerint a mese rokon a pszichodrámával. Nagyon sok hasonló vonás van a mesestruktúra és a gyermekpszichodráma között. A gyermek pszichodrámában is egy a meséhez hasonló sajátos légkör jön létre, melyben számos meseelem is előfordul. Marthe Robert 5 úgy véli, hogy a mesében megjelenő családfantázia meg nem valósult vágyakat fejez ki, elsősorban a gyermekszeretet- és hatalomigényét. A mese áttétel-lehetőséget nyújt, a gyermek belevetítheti mindazt, ami benne zajlik. Lehet benne legkisebb királyfi, aki szerencsét próbál, és mindent legyőz, és 11

12 testvérei nem gúnyolják többet, de lehet akár ő a farkas, aki megeszi Piroskát. Philippe Fuguet francia individuálpszichológus szerint a családfantáziának a gyermek fejlődésében strukturáló szerepe van, lehetővé teszi a szülőképről való leválást, úgy hogy ezt egy idealizált szülőképpel helyettesíti be. Sok mítoszban, mesében találkozhatunk a csodálatos származás fantáziájával, Fuguet szerint a gyerek ezzel elégtételt vesz szüleivel szemben. Ennek narcizáló szerepe lehet, amennyiben lehetővé teszi, hogy a gyermek magát alanyként meghatározza. Ursula Tapolet 6 svájci játékterapeuta szerint a mese az emberi tudás lényegi hordozója, valamilyen koncentrált tudást közvetít. Szimbólumok nyelvén, rejtjelezve próbálja elmondani, ami a túlságosan korlátozott valóság nyelvén elmondhatatlan. A mesék komoly énerősítő funkcióval rendelkeznek, azok a történetek, melyek a legkisebb, legbutább fiú boldogulásáról szolnak, megerősíthetik a gyermeket, hogy ő is boldogul az élet problémáival. Akármennyire intelligens egy gyermek, érezheti úgy felnőttek társaságában, hogy nem elég rátermett, ügyes, stb. Tapolet 6 az egyéni és csoportos bábterápiákat is a mesékhez hasonlítja, szerinte a báb kivételesen gazdag lehetőségeket biztosít, hogy a gyermek nehezen vagy egyáltalán nem kifejezhető érzéseit, problémáit kifejezze, vagy feltárja az őt foglalkoztató helyzeteket. Illetve lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek minden görcsösség nélkül, játszva megoldásokat, megfelelő viselkedésmódokat találjon. 12

13 Például egy fájdalmas családi szituáció, állatfigurákra vetítve eljátszható, az elfojtott érzések kiélhetők. A gyermekpszichodráma világa, mint már említettem sokban hasonlít a mese világára. Ott is egy másik csodálatos világba lép be a gyermek, ahol lehet repülni, a legkisebb fiúból király lesz, a Rózsaszín fantom legyőzi a gonosz fekete fantomot 7. A pszichodráma eszköztárában fel is használja a mesét: akár egy ismert mese eljátszása formájában, csoportmesék formájában. A csoport alkotja a történetet előre megadott szabályok szerint. Illetve alkothat mesét, mely a csoport éppen aktuális problémáját próbálja feldolgozni. A pszichodramatisták fontosnak tartják, hogy ha nem közismert mese lejátszásáról van szó, akkor semmilyen televízióból, vagy könyvből ismert történetet nem hozhatnak a gyerekek, hanem minden történet, cselekvés a saját élményanyagukból alakuljon ki, a saját fantáziájuk alakítsa. A gyermekpszichodrámában is a gyerekek a mesékhez hasonlóan a konfliktusaikat a szimbólumok szintjén mutatják be, és dolgozzák fel. Viszont mivel a pszichodráma csoportban történik, ezért a gyerekek összehangolják szerepeiket, közös cselekvésfolyamatot alakítanak ki. A pszichodramatistának a csoport egészére kell figyelni, mi történik a csoport itt és mostjában. Míg egy egyszemélyes játékterápiában, vagy a szülőnek esti mese során csak egy gyermekre kell figyelnie. 13

14 Nagyon fontos a pszichodrámában, hogy a gyermekek magukat kreatív alkotóknak érezzék. Ne csak egy konfliktus színre vitele legyen, hanem a tapasztalatok drámai kifejezése és átdolgozása is kapjon szerepet. Megjelenek a pszichodrámában a meséhez hasonlóan a kisebbrendűségi érzés kompenzálása irányuló törekvések is. Mi az összefüggés a mesék és a fantasy szerepjáték között? Miért van az, hogy a legtöbb szerepjátékos polcán minimum J. R. R. Tolkien Gyűrűk Ura 32 című kötete, de sok helyen a Hetvenhét Magyar Népmese is megtalálható? A fantasy szerepjátékok a mesékhez hasonló csodavilággal rendelkeznek. A klasszikus játékok a tündérek, boszorkányok, varázslók világát idézik, ilyen például a J.R.R. Tolkien művén alapuló Gyűrűk Ura szerepjáték rendszer 10. A távoli jövőbeli világot leíró rendszerek is sok fantasztikus elemet tartalmaznak, beültethető testrészeket, és némely rendszer megengedi a klasszikus varázslatok használatát is. A Shadowrun 11 nevű rendszerben a világleírás a sárkányok ébredésével kezdődik. Természetesen vannak jelenben játszódó rendszerek, de ezekben is fontos szerepe van a képzeletbeli, csodálatos, esetleg természetfölötti jelenségeknek, képességeknek. Például egy vámpír képes varázsolni, vagy egy hatalmas ipari komplexum vezetője is lenni. És természetesen sokkal erősebb az embereknél. Ezt, játékot is kiscsoportban játsszák, mindenkinek van egy karaktere, amelyet ő alakít ki a játékrendszer keretei között. 14

15 A játékmenetet egy Kalandmester irányítja, ő találja ki a történetet, a feladatokat. Kicsit hasonló a szerepe a pszichodramatistához, de sokban el is tér. Sokkal korlátozóbb módon lép fel a játékosokkal szemben, jobban ragaszkodik az eredeti történethez. Nagy viták is lennének abból, ha a játékosok átírnák az eredeti történetet. A szerepjátékban a hangsúly inkább egy feladat logikus megoldásán van, nem tudatalatti konfliktusok megoldásán. Bár az, hogy a játékosok egy másik világban kipróbálhatnak különböző viselkedésmintákat, megoldási módokat gazdagíthatja néhány vonással a személyiségüket. A lejellemzően közös vonás az, hogy ezt is a képzelet, fantázia, és a kreativitás alkotta, mint ahogy a pszichodrámák történeteit, vagy a mesék csodavilágát is A játék fogalma Néhány szó magáról a játék fogalmáról, miért játszunk, és a gyermeki játékfejlődés kérdései. A játék az emberi tevékenység egyik formája. Jellemző rá, hogy célja magában a játékban van, spontán, szabadon választott tevékenység. A személy sajátos viszonyát fejezi ki a világhoz. A játék különbözőképpen, és különböző ütemben fejlődhet. A gyermeki játék a valóságot tükrözi, de nem csak azt alakítja át a játékfolyamatban, hanem magát a gyermeket is 10. A gyermeki játék fejlődése Piaget 1 szerint: először a gyakorló játék jelenik meg, ekkor a gyermek a már meglévő kézségeit, képességeit gyakorolja. Ilyen jellegű játék mikor a kisbaba a hangokkal 15

16 vagy a nyálával játszik. Nevetéséből tudjuk, ez örömet okoz neki. A gyakorló játék főleg a kézségek, képességek funkcióinak begyakorlását szolgálja. Másfél éves kor körül megjelenik a gyermeki játékban az utánzási késztetés. Bármit utánozhatnak a gyermekek, de sokszor a szülői viselkedés utánzása jelenik meg a játékukban. Az utánzás megjelenéséhez szükséges a képzelet, a fantázia mozgósítása. Mégis a gyermekek mindig kettős tudatállapotban vesznek részt a játékban, mindig tudják, hogy melyik a valóság, melyik a játék. Egy kisgyermek se akarja megenni a homoktortát. A gyermekek elég gyakran használják a játékot feszültségredukciónak. Míg Freud úgy gondolta, hogy a gyermek a játékában a saját maga számára kedvező világot akarja felépíteni, keresve az örömöt, és kerülve a fájdalmat. Ez az elmélet nem igazolódott be, a gyermek játékában megfigyelhető, hogy visszavisszatérnek negatív elemek, melyek fájdalmat okoznak a gyermeknek. Azzal, hogy a gyermek ezeket lejátssza, a passzív szemlélő helyet az aktív cselekvő szerepébe kerül, így képes a zavaró, fájdalmas szituációt kezelni 8. Az óvodás korú gyermekek legjellemzőbb játéka a szerepjáték. 1 Ekkor játsszák a gyermek az orvos-beteges játékokat, vagy papástmamást. G.H. Mead 9 szerint a gyermek ebben e korban ezek alatt a játékok alatt alkotja meg a gyermek az adott szerep általános viselkedésmintáját. Ő role play -nek nevezi a gyermeki játékfejlődésnek ezt a szakaszát. 16

17 Kisiskoláskor kezdetén megjelenik a szabályjáték. Ehhez szükséges, hogy a gyermek gondolkodása a konkrét műveletek szakaszába érjen 1. A játékszabályok már közösségi megegyezésen alapulnak. A gyermekjátékbeli szerepéhez való azonosuláshoz szükséges a játék szabályainak, konvencióinak az elsajátítása. A szabályjátékban résztvevő gyermek a szabályok alapján képes anticipálni a többiek viselkedését, és tudja, hogy az ő viselkedése is anticipálható a többiek számára. G.H. Mead 9 role-game -nek nevezte a gyermeki játékfejlődésnek ez a szakaszát. Maga a fantasy szerepjáték magán viseli az óvodás kori roleplay vonásait, a szereppel való azonosulás, kettős játéktudat jellemző rá. Minden játékos tudja, hogy ez csak játék, és reagál valamennyire a külvilágból jövő ingerekre is. Például, ha éhesek, nem mennek el vadászni, hanem pizzát rendelnek. De mivel pontos szabályrendszerrel rendelkezik a legtöbb játékrendszer, ezért a rolegame vonásait is magán viseli Csoportok, csoportdinamika A fantasy szerepjátékot kis csoportokban játsszák. Egy kis csoportpszichológia megjelenik a játékosok világában és a játék világában is. Először Cooley 13 pontosította a szociálpszichológiai csoportfogalmat. Elkülönítette az elsődleges (primer) kiscsoportokat ilyen jellegű a család, faluközösség gyermekei, és a másodlagos 17

18 kiscsoportokat, melyek a célirányosság, szervezetség jegyében jönnek létre. Azóta többféle csoport definíció jött létre. A legáltalánosabb definíció több tényezőt említ, melynek megléte szükséges a csoport létre jöttéhez. A csoport legalább kettő vagy több személyből áll, egy vagy több közös tulajdonsággal rendelkeznek, a tagok önmagukat minden mástól megkülönböztetett egységként kezelik. A csoporttagokban bizonyos célok és érdekek pozitív, kölcsönös összefüggések tudata él, a tagok egymással interakcióban állnak, céljaik egymást kölcsönösen feltételezik, ezek elérésére együttesen törekszenek. Saját normarendszere, szabályai vannak a csoportnak. Abban a csoportban, melynek tagjait pszichológiai kötelék fűzi össze a tagok jobban hajlanak arra, hogy odafigyeljenek egymásra, hatékonyabb és gyakoribb kommunikációjellemző, szívesebben segítik egymást, így nagyobb mértékben könnyítik meg egymás cselekvéseit. A csoporttagok egymással szembeni attitűdjére a barátságosság és a bizalomjellemző. Cartwright és Zander 14 négy feltételt irt le, melyek ahhoz szükségesek, hogy két vagy több egyén csoportnak tekintse önmagukat. Először fontos, hogy az egyének egymás jelenlétének tudatára ébredjenek, majd együtt működjenek. Következő lépés, az hogy az interakció elmélyítse az együttműködést, végül a tagok a minden mástól megkülönböztetett egység tudatára ébrednek. A csoporttudat kialakulása fontos szerepet játszik a csoporttá válásban. Létrejöttéhez szükséges mások bánásmódja a csoport tagjaival, a folyamatosság megszakadása a csoporttagok és a nem 18

19 csoporttagok között, csoportot jelképező szimbólumok használata, különbség a tagok és a csoporton kívüli személyek interakciójában. A tagok minél inkább csoporttagnak vallják magukat, a tagság annál jobban befolyásolja a viselkedésüket. A játékos csoportok általában baráti körből, kortárscsoportokból alakulnak ki a játszó közösségek, tehát eleve kis csoportok kezdenek el játszani. Ezekre a kis csoportokra jellemzőek a közös célok, az erős pszichológiai kötödés. A szerepjáték csak egy újabb cél, hogy jól érezzék magukat játék közben. Természetesen játék közben még jobban megismerhetik egymást, így esetleg szorosabbá válnak a barátságok. A társaságok csoporttudatát még egyéb dolgok is erősítik a közös célon kívül. Mivel a játéknak külön, sajátos nyelvezete van, és ez megjelenik a játékon kívüli kommunikációban is, növelve a szerepjátékos és környezete közti távolságot. Gyakori jelenet, hogy egy társaságban van két játékos, elkezdenek beszélgetni tapasztalati pontokról, játékrendszerekről, mindenféle kaland felidézéséről, és a társaság többi tagja értetlenül néz a számukra ismeretlen terminus technicusok, és fogalomkör hallatán. A nyelvezeten még egyéb kellékek is szolgálnak a játékos megkülönböztetésére, például kockák, könyvek, egyes játékosok fegyvert gyűjtenek, stb. Maga a játékmód is elkülönül a külvilágtól, a kalandozó csapat elvonul valamilyen zárt, nyugalmas helyre, és nagyon rossz néven veszik, ha megzavarják őket. Ilyenkor még a telefonok is ki vannak kapcsolva. 19

20 A csoporttudatot erősítik a külvilágból érkező támadások is, ezek a csoportot összekovácsolják a külső közös ellenséggel szemben. Sok szerepjátékos panaszkodik, hogy szülei nem fogadják el ezt a hobbit, vagy éppen tiltják. Ezek a támadások erősítik a csoportot, csak azért is játszunk. Ez tágabb szinten is megfigyelhető, a szerepjátékosok lazább szervezetekbe kezdenek tömörülni Magyarországon, és más országokban is, és egyre több tanulmányt, cikket jelentetnek meg a játékkal kapcsolatban. Ezeknek, a cikkeknek a nagy része megtalálható az internetes szerepjáték honlapokon. Illetve ezek a szervezetek különféle programokkal is erősítik a csoporttudatot. Például szerepjáték versenyek, táborok, élő játékok szervezése. Csoportfejlődés, és csoportdinamika a játék közben a játékosok karakterei között figyelhető meg. A karakterek, akik később együtt fognak kalandozni először még alig ismerik egymást, később a kalandok során összeszokott csapatot alkotnak, életre szóló barátságokat kötnek. Thibaut és Kelly 15 nyomán a csoport keletkezésének kétféle oka lehet. Az első az endogén okok, azok a csatlakozási motivációk, mely a csoport leendő tagjaiban tudatosulva csoportalkotásra készteti őket. A szerepjátékosok karakterei esetén ezek az okok, a pénzkereseti lehetőség, jutalom, izgalom, kaland lehetősége, és természetesen a tanulás lehetősége is. Amikor elkezdenek játszani a játékosok egy játékot, a hőseik nincsenek túl jó anyagi helyzetben, és természetesen nem lehet elfelejteni, hogy ezek a karakterek kalandozók, azért 20

21 indultak útnak, hogy szerencsét próbáljanak. Elég extrovertáltak ahhoz, hogy örömmel hallgassák nevüket, hőstetteiket egy-egy bárd történetében. Tehát körülbelül hasonló okok miatt adják kalandozásra a fejüket a karakterek. A csoportalkotás másik okának az exogén okokat tartják, ezek azok az okok, melyek a csoport tagjaitól elvileg függetlenek, de összejátszásuk arra készteti az egyéneket, hogy csoportosuljanak. Ilyen okok lehetnek egy-egy megbízás, melyet csak össze fogva tudnak teljesíteni, vagy mindegyiküket fenyegető veszély. Mivel a játékrendszerek úgy vannak megalkotva, hogy egy karakter se legyen túl jó minden tulajdonságban, ezért szükség van az összefogásra A csoportok közti különbségek vizsgálatát Kurt Lewin kezdete az 1930-as években, Amerikában ban létrejött a Társadalmi Kérdések Pszichológiai Kutató Társasága. Kétféle indítékkal végeztek vizsgálatokat, az egyik a szellemi kíváncsiság, a másik a társadalmi gyakorlat megjavításának óhaja volt. Ezek a kutatások négy foglalkozásban játszottak nagy szerepet: vezető választásban, képesek legyenek a csoport megfelelő kezelésére, csoport folyamatok szabályozására. A csoport pszichoterápia is fontos volt, az oktatás területén is végeztek kutatásokat, ezek például Dewey nevéhez fűződnek. Természetesen idetartoznak Mayo kutatásai is, melyek a Western Electric Hawthorne munkafeltételeinek, és a munkások elfáradásának mértékét vizsgálta. 21

22 A kutatási eljárások folyamatos fejlődésével lehetségessé vált csoportok vizsgálata is. A módszertani fejlődés három területen következett be. Az első a csoporton belül az egyén viselkedésére vonatkozó kísérletek. Például az egyén teljesítménye milyen módon, változik, ha mások is jelen vannak. A második a társadalmi kölcsönhatás ellenőrzött megfigyelése, és a harmadik terület a csoport tagsági viszonyainak a mérési lehetősége, tehát a szociometria fejlődése. Csoportkutatásokat ma is végeznek különböző célokkal. Munkahelyeken, iskolai osztályokban szociometriát használva hasznos információkat lehet kapni a tagok egymáshoz való viszonyulásáról. Sok csoportközi kutatást is végeznek. Ennek egyik oka az előítéletesség, ennek megjelenési formáinak az azonosítása, és a megjelenése mértékének a csökkentése, vagy teljes megszüntetése. Ilyen kutatásokat Magyarországon is végeztek Csepeli György közreműködésével 1992-ben. 16 Sok kutatás hasonlít össze több csoportot, vagy egy csoportot normál populációval, annak érdekében, hogy megtudja az adott csoport mennyiben tér el a normál populációtól, vagy mik a jellemző tulajdonságai a csoportnak. 22

23 1. 5. A szerep fogalma A magyar szerep szót a Czuczor-Fogarasi 33 szótár a szer szóból származtatja, melynek jelentése: mód, hasonlat, melyet bizonyos cselekvésben követünk. A szerep szó jelentésének a leírása: vállalat, hivatal, életnem, melyet valaki nyilvánosan gyakorol, s melyre a közönség szemei függesztvék. Érdekes, hogy a köznyelvbe, köztudatba inkább a színházi jelentése ment át a szerepnek. Ahogy már a nevében benne van a szerepjátékban, megjelenik a szerep fogalma. Sokan próbálták definiálni ezt a fogalmat, többek között Linton, Mead és Moreno is. Olyan analitikus fogalmat szeretek volna találni, mely a társadalmi struktúrát és az egyéni viselkedést egységben ragadja meg. Az egyéni viselkedés szabályozását társadalmi természetű és társadalmilag közvetített viselkedési előírásokkal, norma együttessel magyarázza. A szó metaforája kicsit a színpadi szerepre is utal, hiszen az életben is, mint ahogy a színpadon előre meghatározott viselkedés módokat kell lejátszani 16. Később sokan vitatták ezt az analitikus szerepfogalmat. Használatának tudományos hátterétől függ a jelentése: mást jelent akkor, ha a társadalmi tagolódás és a viselkedés normatív szabályozottságának tanulmányozására vezetik be, és megint mást, ha a szociális interakció vagy személyiség kontextusába helyezik 17. Miért is használunk szerepeket a mindennapi életben? Buda Béla 18 írta le, hogy a mindennapi interakcióink a személyiséget alig 23

24 érintő pályák mentén történnek, személyes életünk személytelen társas formák mentén tagolódik. Ez a forma lehetővé teszi, hogy társadalmi viselkedésünk mentesüljön a szüntelen eseti mérlegelés alól. Mindenkivel előfordult már, hogy kora reggel a boltban automatikusan kérte a péksüteményt, kávét, ilyenkor nagyon jók ezek az automatizálódott viselkedési formák, nem kell azon gondolkodni mit vár el tőlünk a másik. Ő a boltos szerepében van, mi a vevőében. G.H. Mead 9 figyelte meg a az ontogenezisben folyamatában a szerepnek az énérzet kialakulásában jelentős szerepét, illetve a szerepviselkedés rendszerjellegének, külső társadalmi mintaként való létezésének fontosságát. Hiszen önmagunk meghatározásában nagyon fontosak a környezetünkből jövő ingerek. Környezetünk pedig a általában valamilyen szerepen keresztül észleli a viselkedésünket, például munkatársai, vagy nemi szerep. Mead 9 a gyermekek játékát figyelve megkülönböztet role-play -t, illetve role-game -et. A role-play csak a didaktikus szerepviszonyok képzeletbeli megjelenítését igényli a három, öt éves gyerektől. A gyermek ebben e korban a körülötte lévő társas és társadalmi meghatározottságú kapcsolatokat szimbolikusan jelölni, és társas tapasztalata alapján komplementer diádikus szerepkapcsolatokat képes lejátszani. Ez a papás-mamás, orvos-beteg játékok ideje. Ezek alatt a játékok alatt alkotja meg a gyermek az adott szerep általános viselkedésmintáját. Először egy konkrét orvost játszik, utána már egyre általánosabb lesz ez a viselkedés, és kiegészül más élményekkel is, másik gyerek tapasztalataival, stb. 24

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

SZEREPJÁTÉK-KUTATÁS 2011 KÉRDŐÍV eredmények. 2. rész SZEREPJÁTÉK adatok

SZEREPJÁTÉK-KUTATÁS 2011 KÉRDŐÍV eredmények. 2. rész SZEREPJÁTÉK adatok Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola Fromann Richárd SZEREPJÁTÉK-KUTATÁS 2011 KÉRDŐÍV eredmények 2. rész SZEREPJÁTÉK adatok www.jatekkutatas.hu Interdiszciplináris

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária 2006

Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária 2006 A Network-Elemzés - és felhasználása általános iskolai osztályok társas szerkezetének és a szerveződésért felelős személyes tulajdonságok feltárására Király Zoltán, Kondé Zoltán, Kovács Antal, Lévai Annamária

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI A természettudósok számára az agresszió egy sok energiát igénylő, magas feszültség szintű, cselekvésben kifejeződő biológiai jelenség. Ezzel szemben

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A kontrollált kísérlet módszere és alkalmazása a diszkriminációkutatásban. Simonovits Bori Budapest, 2011

A kontrollált kísérlet módszere és alkalmazása a diszkriminációkutatásban. Simonovits Bori Budapest, 2011 A kontrollált kísérlet módszere és alkalmazása a diszkriminációkutatásban Simonovits Bori Budapest, 2011 A KLASSZIKUS KÍSÉRLET definíciója és hozzávalói A kísérletek az oksági folyamatok kontrollált vizsgálatának

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Párkapcsolati preferenciák és humor

Párkapcsolati preferenciák és humor Párkapcsolati preferenciák és humor Az önértékelés és a kötődési típus szerepe Tisljár Roland SZTE Pszichológiai Intézet, Szeged Evolúciós Pszichológiai Kutatócsoport, Pécs Párkapcsolati mechanizmusok

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Varga Zsolt, BCE 2015. január 3.

Varga Zsolt, BCE 2015. január 3. Varga Zsolt, BCE 2015. január 3. A Gyűrűk Urának történetét játékként először az 1970- es években dolgozták fel, egy időben a Hobbit első, rajzfilm-változatával A mozifilmek és a számítógépes játékok népszerűvé

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A segítő segítése 2; Szupervízió

A segítő segítése 2; Szupervízió Vályi Gábor A segítő segítése 2; Szupervízió A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék A felnőtt tanuló néhány jellemzője és a tanulás eredményessége

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben