Egészséges megoldás. (esettanulmány) és a Jahn Ferenc Kórháznál. Ügyfél: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges megoldás. (esettanulmány) és a Jahn Ferenc Kórháznál. Ügyfél: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház"

Átírás

1 Egészséges megoldás Esettanulmány készítésének idôpontja: Webcím: és a Jahn Ferenc Kórháznál Ügyfél: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Iparág: egészségügy Megoldási terület: NEXON-megoldás: bérügyvitel, személyügyi nyilvántartás nexonbér, nexonhr személyügyi modul május 12. (esettanulmány) 1138 Budapest, Váci út 186. Telefon: (06-1) Web:

2 Egészséges megoldás nexonbér és nexonhr a Jahn Ferenc Kórháznál Az 1600 munkavállalót foglalkoztató kórház vezetése 2004 közepén úgy döntött, hogy megválik korábbi bérszámfejtô rendszerétôl, és a NEXON bérügyviteli megoldását alkalmazza. A nexonbér, valamint ehhez kapcsolódóan a nexonhr személyügyi moduljának bevezetése az egészségügy számos specifikumából fakadóan komoly szakmai felkészültséget kívánt meg. A projekt részleteirôl dr. Gerô Gábor fôigazgatóval és Tinyei János humánpolitikai és munkaügyi osztályvezetôvel beszélgettünk. Közintézményként milyen specialitásoknak kell megfelelniük a bér- és humánügyvitel területén? Dr. Gerô Gábor: Intézményünk bérgazdálkodását a vállalkozási szférától két tényezô különbözteti meg. Az elsô a közalkalmazotti státusból fakadó garantált alapilletmény, a második a folyamatos, 24 órás szolgálat. Ez utóbbinak köszönhetôen nagyon magas az ügyeleti szolgálat aránya, aminek díjazása emberenként, osztályonként, sôt akár szakmánként is különbözô mértékû lehet. Tekintettel arra, hogy létszámhiánnyal küzdünk, nálunk kiugróan magas a pluszmunka költsége. Ez még tovább emelkedhet, hiszen az Európai Bíróság döntésétôl függ, hogy az ügyeletet, sôt akár a készenlétet is teljes munkaidônek kell-e majd elszámolnunk. Egyébként kórházi dolgozóink döntô többsége közalkalmazott, így ennek megfelelôen zajlik a bér- és munkaügyi, illetve az egész humánpolitikai rendszer mûködése. Milyen informatikai megoldás támogatta a nexonbér elôtt a humánpolitikai folyamatokat, és milyen okokból döntöttek úgy, hogy eljött a váltás ideje? Tinyei János: Korábban egy DOS alapú programot használtunk, amely bár képes volt kezelni az egészségügyre vonatkozó különleges szabályokat nehezen tudta megvalósítani a más területeken is használandó bér- és személyügyi adatok exportálását. Olyannyira, hogy mi nem is tudtuk ezt a feladatot magunk megoldani, hanem a rendszert fejlesztô programozók állandó jelenlétére volt szükség. Ezzel párhuzamosan magából a DOS alapú rendszerbôl adódóan a program elérte a határait: már nem lehetett az igényeinknek megfelelôen tovább bôvíteni, és nem lehetett megvalósítani a menedzsment számára elengedhetetlen, szélesebb körû, nagyobb mértékû és gyorsabb adatszolgáltatást sem. Lényegében kiderült, hogy a rendszer A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházról A XX. kerület peremén található, 1980-ban épült Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház a fôváros legújabb építésû egészségügyi intézménye, melynek fejlesztése jelenleg is folyamatban van nemrég került átadásra például egy Magyarországon egyedülálló CT-labor. A kórház ellátási területe az elmúlt 25 évben több mint lakos kiszolgálására bôvült, a jelenleg 740 aktív ággyal rendelkezô intézmény falai között évente fekvô- és járóbeteget gyógyítanak. A Jahn Ferenc Kórház 1600 fôbôl álló, felkészült szakembergárdája mellett egyre korszerûbb berendezések, patika, parkosított környezet, valamint hatékonyan mûködô minôségbiztosítási rendszer segíti a betegek gyógyulását. 2

3 nem bôvíthetô tovább, nem elég rugalmas, és technológiailag bizonyos szempontból elavult. ügyi nyilvántartás modulját is, de ennek funkcionalitását még nem használjuk ki teljesen. Mi történt ezután? Hogyan kezdtek neki az új rendszer kiválasztásának? Mi volt az általános tapasztalata a rendszerbevezetéssel kapcsolatban? G. G.: A megfelelô partner kiválasztása érdekében 2004 T. J.: A bevezetés során nem volt szükség párhuzamos szeptemberében kiírtunk egy tendert, majd a ránk vonatkozó üzemre. A bérszámfejtôk számára ez a megoldás azért törvényi elôírásoknak megfelelôen közintézményrôl lévén sem lett volna üdvözítô, mert párhuzamos üzem esetében szó lefolytattuk a hivatalos eljárást. Pályázatunkra összesen három cég nyújtott be ajánlatot. Ezt követôen minden járó pluszmunka. Így a bevezetés során csak az új rend- túlságosan leterheli ôket a kettôs adatbevitel és az ezzel pályázó számára lehetôséget biztosítottunk egy személyes prezenlag a nexonbér-rel végeztük az szerre koncentráltunk, és kizárótációra, ahol mind a pályázatukat, aktuális hónap bérszámfejtési feladatait. Általában egy új rend- mind az annak magját képezô rendszert bemutathatták. Az elbírálás legfontosabb két szempont- hogy az elsô idôszakban párhuzaszert úgy érdemes bevezetni, jaként a szakmai hozzáértést, illetve az ár-érték arányt vettük számí- megoldás. Nálunk erre önhibánmosan mûködik a régi és az új tásba, és ezek alapján döntöttünk kon kívül nem volt lehetôség, a NEXON mellett. ennek ellenére jól sikerült a projekt. A NEXON ebben kitûnô partnernek bizonyult, a bevezetési Milyen lépcsôkben történt meg a bevezetés? idôszakban minimum heti két napot töltöttek itt a cég szakemberei, és végezték a rendszer testre T. J.: A projekt 2004 októberében indult: felmértük gépparkunkat, majd a rendszerkövetelmésan a kollégák betanítását. szabását, illetve ezzel párhuzamonyeknek megfelelôen végrehajtottuk a szükséges módosításokat. A programtelepítés maga bevezetését a program felhasználói? Hogyan fogadták az új rendszer gördülékenyen zajlott, az egész Dr. Gerô Gábor bevezetés során összesen egyetlen kritikus pontot tudnék megemlíteni. Sajnos a régi prog- régi, megszokottól való eltérés kisebb-nagyobb félelmet éb- T. J.: Általában minden újítás, a ramban lévô adatállományt nem tudtuk zökkenômentesen reszt a dolgozókban. Bár eleinte kicsit idegenkedtek az új átmenteni az új rendszerbe, mivel az elôzô szolgáltató rendszertôl, mostanra nemcsak megszokták, de meg is szerették a programot. Jelenleg éppen az adóbevallások idôsza- megtagadta az együttmûködést. Ennek ellenére a NEXON szakembereinek sikerült a dolgozói adatállományunk körülbelül hetven százalékát kinyerni, konvertálni és az új séges modulról is nagyon pozitív visszajelzést adtak a kollékában vagyunk, gôzerôvel folyik a munka, és az ehhez szük- rendszerbe betölteni január 10-ére olyan állapotban gák. Szeretik használni, mert a nexonbér a régi rendszerünkhöz képest kezelhetôbb, áttekinthetôbb. Néha elôfor- volt a rendszer, hogy az éppen esedékes 13. havi fizetést már az új programmal tudtuk számfejteni, és a januári bérek számfejtése is határidôcsúszás nélkül zajlott le. Ezzel felé. Ôk ezeket figyelembe is veszik, és az igényeinknek megdulnak még apróbb problémák, melyeket jelzünk a NEXON párhuzamosan bevezettük a rendszer nexonhr személyfelelôen módosítják a programot. 3

4 Hányan dolgoznak a nexonbér programmal, hány fô végzi a bérszámfejtést? viszonylag késôn került ki a program, ami azóta többször is újrafrissítésre, fejlesztésre került. Mindettôl függetlenül már az elsô verzióval el lehetett kezdeni a munkát. A mi nehézségeink T. J.: Jelen pillanatban négy bérszámfejtônk van, de a következô hónapban az egyik kolléganônk nyugdíjba megy. éppen ezért nem a NEXON programjából adódnak, hanem az egész adatszolgáltatási rendszer hiányosságaiból. Az új rendszer bevezetésével azonban 3 bérszámfejtô is el tudja végezni a munkát. A nexonbér elônyeit élvezi további két bérgazdálkodónk, aki az eddigi papír alapú adatszolgáltatás Milyen tapasztalatokat szereztek a nexonbér több mint 1 éves használata alatt? helyett ma már sokkal egyszerûbb módon tudja el- végezni a munkáját: csak lekéri az adatállományokat Excel formátumban, és ezekkel könnyedén elvégzi a szükséges mûveleteket. T. J.: Túl azon, hogy a rendszer teljesítette az elôzetes elvárásainkat, nagy segítséget jelent a könyvelés területén, hiszen e munka során a kinyomtatott anyagot már nem A számviteli jogszabályok változása igen gyakori a versenyszférában. Igaz ez a közszférában is? kell kézzel egy másik programba belekalapálni. Szintén könnyebbséget jelent a különféle jelentési kötelezettségeink összeállításában. G. G.: A törvények és rendeletek gyors változása sajnos minket is érint. Nyilván ezek a módosítások másként csapódnak le a versenyszférában, Ma már szinte nem telik el úgy hónap, hogy valamit valahova jelentenünk ne kellene, ami ekkora létszámnál komoly feladat. és másként a közszfé- rában. A végeredmény ennek ellenére ugyanaz: a bérügyviteli rendszert folyamatosan frissíteni kell. Bár a NEXON megfelelôen követi Egy hasonló tevékenységû közintézmény számára milyen tanácsokat adnának a rendszerbevezetés kapcsán? a jogszabályváltozásokat, mindkét fél számára szerencsésebb lenne, ha egy évre elôre kiszámíthatóak lennének a jogszabályi változások Tinyei János: G. G.: Talán nem túlzás, ha azt mondom: eegészségügyi vonatkozásban mi voltunk, vagyunk a ez elsôsorban a jogalkotóval szemben fogalmaz meg új elvárásokat. NEXON mintaprojektje kísérleti nyula. Úgy tudom, a programnak korábban is volt közalkalmazotti modulja, de az egészségügy specifikumait kezelô megoldást a mi intézményünkben Milyen tapasztalatokat szereztek a most induló elektronikus adóbevallás kapcsán? Hogyan támogatja a NEXON az vezették be elsôként. Ezért a következô kór- háznak már lényegesen könnyebb, egyszerûbb dolga lesz. Önök esetében is kötelezô új bevallási formát? T. J.: Én a projekt kapcsán az adatkonvertálásra hívnám T. J.: Ez az idôszak bizonyára nagyon komoly terhet ró a NEXON-ra, hiszen tudomásunk szerint az adóhivatal a programleírást nagyon késôn tette közzé, ráadásul azóta több módosítás is történt az eredeti specifikációhoz képest. Így nagyon komoly energiákat kell a program gyors kifejlesztésére fordítani. Természetesen a csúszásból adódóan a cégekhez is fel a figyelmet. Ezt a folyamatot kell nagyon alaposan elôkészíteni. Jó elôre tájékozódni kell, hogy milyen számítógépes vagy informatikai programot használ az adott intézmény, és már a tárgyalások szakaszában elindítani azt a munkát, ami az adatok migrációját meggyorsítja, biztonságosabbá teszi. 4

5 Milyen partnernek ismerték meg a NEXON-t a bevezetés alatt és az azóta is tartó együttmûködés során? megtörténik, mint ahogy azt más esetekben tapasztaltuk. Ez mindenképpen erôssége a cégnek. G. G.: A NEXON-t minden tekintetben korrekt és jól felkészült partnernek ismertük meg. Más informatikai cégekkel szemben fogékonyak a problémák iránt, és jóval hamarabb reagálnak még akkor is, ha egy termék megváltoztatása korántsem megy gyorsan. Az igényeink, illetve a változtatás szükségességének visszaigazolása sokkal gyorsabban T. J.: A rendszer bevezetésekor és a folyamatos szakmai együttmûködés során egyaránt tapasztaltuk, hogy a NEXON munkatársai nagy szakértelemmel rendelkeznek, és igen segítôkészek. Ez egyébként egy ekkora, közel 2000 embert érintô projekt során gyakorlatilag elengedhetetlen. Magyarország vezetô humánügyviteli szolgáltatója A 1989-ben három fôvel alakult, és együtt fejlôdött a rendszerváltó Magyarországgal mára a hazai humáninformatikai megoldások piacvezetô szolgáltatója. A több mint 200 fôt foglalkoztató cég 2005-ös nettó árbevétele meghaladta az 2 milliárd forintot. Legfontosabb terméke a teljes körû bérügyviteli szolgáltatást nyújtó nexonbér (korábban BERENC), amely a folyamatos fejlesztésnek és az évi frissítésnek köszönhetôen a magyarországi szabályozásnak mindig megfelelô, megbízható és naprakész.további termékei a humán tôke sikeres alkalmazását biztosító nexonhr humánerôforrás-gazdálkodási rendszer, valamint a nexontime beléptetô- és munkaidô-nyilvántartó rendszer. Ezen kívül a cég nexonsource márkanév alatt teljes körû bérszámfejtés-outsourcing szolgáltatást is nyújt. A nexonedu oktatási központ a humánügyvitel területéhez kapcsolódó szakképesítô tanfolyamokon és szakmai továbbképzéseken kívül szervezetfejlesztést, valamint egyedi tanfolyamok megszervezését kínálja. A 1996 óta rendelkezik ISO 9001 minôsítéssel, 2002-ben pedig a szoftvertermékek kategóriában elsôként megkapta a legmagasabb szakmai felkészültséget elismerô Microsoft Gold Certified Partner címet. A ma kilenc magyarországi telephelyén 3000 ügyfél és több mint 1 millió munkavállaló igényeit szolgálja ki. humánerôforrás-gazdálkodási rendszer bérügyviteli rendszer A nexonhr kifinomult eszköz a tudatos munkaerô-gazdálkodásban. Segít megalapozott döntéseket hozni a céggel kapcsolatban álló minden személyre vonatkozóan, legyen az alkalmazott vagy pályázó, és hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatok humán tôkéjüket a legsikeresebben kamatoztathassák. A nexonhr egyesíti a világcégek gyakorlati tapasztalatát a hazai sajátosságokkal. A rendszer megfelel a hazai jogszabályoknak és igényeknek, valamint integrálható a bérügyviteli és munkaidô-nyilvántartási rendszereihez. A munkatársai a bevezetési folyamatot testre szabott implementációs tanácsadással támogatják. A rendszer moduljai: toborzás, személyzeti nyilvántartás, képzés és fejlesztés, választott dátumhoz tartozó szervezeti felépítés áttekintése és szervezeti felépítés tervezése, karrier- és utódlástervezés. A vezetô terméke a teljes körû bérügyviteli szolgáltatást nyújtó nexonbér (korábban BERENC). A szoftver különbözô verzióival jelenleg több mint egymillió munkavállaló bérét számfejtik Magyarországon. A nexonbér integrálható többek között a BAAN, az EXACT, az MFG-PRO, az IFS-AVALON, a Microsoft Business Solutions Axapta és Navision, a ROSS, az SAP, a TÜSZ, a revolutions Iroda++ és a Zenit vállalatirányítási rendszerrel. Moduláris felépítésének, skálázhatóságának, illetve nagy teljesítményének köszönhetôen hatékony bérszámfejtési megoldást kínál az ügyfelek számára. A program moduljai munkaügy, OEP-ellátások, családtámogatás, általános lekérdezések és cafeteria átfogó módon lefedik telefon: (06 1) Budapest, Váci út 186. a bérügyvitel összes területét. 5

Legjobb, ha láthatatlan

Legjobb, ha láthatatlan Legjobb, ha láthatatlan a British American Tobacco Hungarynél Interjú Sziklási Szabolccsal, a British American Tobacco Hungary javadalmazási vezetôjével (esettanulmány) Ügyfél: British American Tobacco

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

BusinessProcessOutsourcing

BusinessProcessOutsourcing BusinessProcessOutsourcing Üzleti folyamatok kiszervezése Ossza meg ismerőseivel! Az outsourcing fogalma ma már nem ismeretlen a döntéshozók körében, valószínűleg mindenkinek van elképzelése a témáról.

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7

Tartalomjegyzék. Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tartalomjegyzék Előzmények, 3 Bevezetés 4 Az alapítvány jelenlegi szervezeti felépítése, belső struktúrája és vezetési szintjei 7 Tervezés, pénzügyi kontrolling 10 Workflow, működés és döntéshozatal 13

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben