Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek"

Átírás

1 2007 Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek Integrált módszertani kézikönyv The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

2

3 2007 Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek Integrált módszertani kézikönyv Szerkesztette: Zatykó Judit 1

4 A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. A kiadvány címe: Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek (Integrált módszertani kézikönyv) A kiadásért felel a Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület elnöke Cím: 1077 Budapest, Jósika u. 2. Telefon: 1/ Fax: 1/ Honlap: Fotók: Hargitai Dávid Köszönjük az Equal ESÉLY program résztvevőinek, hogy hozzájárultak a róluk készült fotók kiadványban való megjelenéséhez. Fotók: UNHCR fotó archívum Fotók: Equal program «Esély» fotó archívum Design, DTP: Varga Magdolna Visual Manna Esély Fejlesztési Partnerség tagjai: Vezető Szervezet Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület FP tagok Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Cordélia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért ILS Debrecen Nyelviskola Kft. Szakmai közreműködő szervezetek: OFA EQUAL Nemzeti Programiroda 1037 Budapest, Bokor utca Tel.: +36 (1) EQUAL Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 1133 Budapest, Pozsonyi út

5 A kézikönyv írói: Antal Györgyi Baukóné dr. Juhász Mariann Bertalan Erika Boda Margit Wallerné Fekete Judit dr. Hárdi Lilla Holp Edit dr. Jáczku Tamás Jenei Gréthe dr. Katona Zoltán Kissné Kovács Mariann Martinné Debreczeni Anna Munkácsi Ildikó Papp Géza Perák Zsuzsa Zatykó Judit A kézikönyvet szerkesztette: Zatykó Judit Projekt koordináció: Wallerné Fekete Judit Szakmai mentor: Medjesi Anna A kézikönyv az alábbi szakértők útmutatásával készült: Bognár Katalin Eszik Orsolya Ferenczi Andrea Kováts András Vikár András 3

6 TARTALOM BEVEZETÉS I. MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI I.1. A menekülés folyamata I.2. Akkulturáció I.2.1. Az akkulturációs folyamat támogatása I.3. Társadalmi beilleszkedés II. A MUNKAERÔ-PIAC MENEKÜLTÜGYI SZEMPONTBÓL II.1. Az álláskeresés és -megtartás általános technikái II.2. Az álláskeresés és -megtartás menekültspecifikus technikái II.2.1. Álláskeresési tapasztalatok egy munkaügyi központ szemszögéből II.2.2. Álláskeresési tapasztalatok egy civil szervezet szemszögéből II.3. Mitől specifikus a menedékkérők munkaerő-piaci integrációja? II.4. A kulturálisan kompetens segítés módszertana III. AZ INTERDISZCIPLINARITÁS, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN III.1. A szociális munka mint az integrált módszer része III.2. A nyelvi képzés mint az integrált módszer része III.3. A pszichoterápia mint az integrált módszer része III.4. Az aktív foglalkoztatáspolitika mint az integrált módszer része III.5. Az önkéntesség mint az integrált módszer innovatív eleme III.5.1. A projekt értékelése III.5.2. Az önkéntes projekt tapasztalatai a szociális munkás naplójából IV. A PROJEKT ELEMEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA IV.1. A kiválasztás IV.1.1. Ahogy azt a szociális munkás látta IV.1.2. Ahogy azt a pszichiáter látta IV.1.3. Ahogy azt a nyelvtanár látta IV.1.4. Ahogy azt a munkaügyi szakember látta IV.2. A nyelvoktatás főbb elemei és eszközei IV.3. A munkaerő-piaci orientáció eszközei és módszerei IV.3.1. A kulturális és jogi orientáció IV.3.2. A munkaerő-piaci tréning IV.3.3. Tréneri útmutató IV.4. A szociális munka eszközei és módszerei IV.5. A terápia főbb elemei és eszközei

7 TARTALOM V. AZ INTEGRÁLT PROGRAM TAPASZTALATAI V.1. Az integrált program módszertani háttere és tapasztalatai V.2. Nyelvoktatási tapasztalatok V.3. A munkaerő-piaci orientáció tapasztalatai V.3.1. A kulturális és jogi orientáció tapasztalatai V.3.2. A munkaerő-piaci tréning tapasztalatai V.3.3. A munkaerő-piaci tréning módszertani háttere a munkaügyi központok tükrében V.4. A szociális munkások tapasztalatai V.5. A pszichiáter tapasztalatai V.6. A tapasztalatok összegzése VI. FÜGGELÉK JEGYZET VI.1. A magyar menekültügy jogszabályi háttere VI.2. A munkaerő-piaci orientációs képzésekre jelentkezők statisztikája VI.3. A munkaerő-piaci orientáció eszközei és módszerei (segédanyagok) VI.4. A csoportdinamikai történések törvényszerűségei VI.5. Programrésztvevők: két életútinterjú VI.5.1. Úgy kell élni, hogy utána el tudd mesélni a következő generációknak, hogy mit csináltál VI.5.2. Tudtuk, hogy ha felkelünk, megyünk a tanfolyamra

8 6

9 BEVEZETÉS Az ESÉLY Fejlesztési Partnerség 1 azzal a céllal állította össze ezt a kiadványt, hogy az EQUAL programok célcsoportjába tartozó menedékkérők munkaerő-piaci integrációjához nyújtson támpontokat a szakterületen dolgozó hivatásos és önkéntes kollégáknak. A kiadvány mint munkaerő-piaci módszertani kézikönyv az EQUAL program keretében 2005 óta folyó munkának azt a részét mutatja be, ami a projekt során kidolgozott és kipróbált integrált szakmai program eredményeiről számol be. A kézikönyv írói a partnerség soraiból kerülnek ki, hozzátéve a témához saját szakterületük tapasztalatait, ami egyben a különféle szakmák és szektorok közötti együttműködés sikeres modelljét is adja. A kísérleti program tapasztalatainak megosztása sok tanulsággal szolgálhat a jövőre nézve mind a menekültügy területén, mind a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációján dolgozó szakemberek számára. Szeretnénk, ha a projekt során szerzett szakmai ismeretek minél szélesebb körbe eljutnának, befolyásolnák a munkaerő-piaci és menekültügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikákat, és ezzel is javítanák a menedékkérők jövőbeli munkavállalási esélyeit. Mi található a kiadványban? A kiadvány első részében a menedékkérő lét sajátosságainak feltérképezésével foglalkozunk. A menekülés előtti időszak és a menekülés traumája mellett a befogadó társadalomba való beilleszkedés nehézségeit járjuk körül, a társadalmi integráció jogi, gazdasági és szociokulturális aspektusát is vizsgálva. Amint azt látni fogjuk, a célcsoport munkaerő-piaci beilleszkedése menekültspecifikus hátrányai következtében jelentősen eltér a többségi társadalométól. A munkaerőpiacon való boldogulásuk érdekében így a támogatásuk is speciális, a menedékkérők és menekültek sajátos igényeire, problémáira érzékeny módszertanon kell, hogy alapuljon. A munkaerő-piaci beilleszkedés sajátos jellegzetességei, problémái vezetnek aztán át minket a kiadvány második részébe, ami az ESÉLY Fejlesztési Partnerség keretei között megvalósult munkaerő-piaci orientációs program tapasztalatait összegzi. Külön fejezetet szentelünk a munkaerő-piaci program által integrált módszerek szociális munka, pszichoterápia, nyelvoktatás, munkaerő-piaci orientáció, önkéntesség bemutatására. Majd az alkalmazott elemek pszichoszociális támogatás, nyelvi képzés, kulturális és munkaerőpiaci orientáció egyéni és közösségi eszközeit, módszereit elemezzük több szemszögből. Végül az integrált program egyes elemeinek értékelésére kerül sor. A program erősségeit és gyengeségeit, valamint a továbbfejlesztési irányait is az öttagú partnerség szemszögéből látja az olvasó. A kézikönyvet Függelék zárja, amelyben a tréningek során használt szemléltető anyagokat mutatjuk be és a tapasztalatátadás szempontjából fontos egyéb dokumentumokat közöljük. 1. Menedék Migránsokat Segítő Egyesület vezető partner, szociális munka; Békés Megyei Munkaügyi Központ a munkaerő-piaci orientációval kapcsolatos feladatok ellátása; Cordélia Alapítvány mentálhigiénés, pszichiátriai segítségnyújtás; Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ a munkaerő-piaci orientációval kapcsolatos feladatok ellátása; ILS Debrecen Nyelviskola nyelvi képzés. 7

10 BEVEZETÉS Az EQUAL és a menedékkérők Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek. A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő. A 2005-ben indított ESÉLY Fejlesztési Partnerség keretében megvalósuló projekt a menedékkérők számára nyújt képzési modulok segítségével, egyidejűleg és összehangoltan munkaerő-piaci orientációt és készségfelmérést, kulturális orientációt, pszichoszociális segítséget és nyelvi képzést. Az együttműködés közvetlen célja: a menedékkérők munkaerő-piaci orientációjával kapcsolatos szakmai módszertan kidolgozása; az integrált szakmai szolgáltatások egyidejű alkalmazásának kipróbálása. A program közvetett céljai között szerepel: a szakpolitikai környezet megváltoztatása a meglévő munkaügyi szolgáltatók tevékenységének egy új, eddig még nem támogatott célcsoportra való kiterjesztésével, a menekültügyi intézményrendszer szolgáltatásainak foglalkoztatáspolitikai eszközökkel való bővítésével, valamint a jelenleg hatályos munkavállalásra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálásával; a társadalmi előítéletek csökkentése; melyek végső célként a menedékkérők és menekültek társadalmi integrációját segítik elő. A projekt során kidolgozott és kipróbált szolgáltatáscsomag két szempontból is egyedülálló: egyrészt a célcsoport számára hasonló programokon ez idáig nem nyílt részvételi lehetőség; másrészt a fejlesztési partnerségben részt vevő szervezetek mostanáig nem működtek együtt ilyen szervezett formában. 8

11 BEVEZETÉS A menedékkérők mint célcsoport Befogadóállomásokon élő, menekültstátust kérelmező személyek képezik a célcsoportot. A menedékkérő olyan külföldi, aki az országban tartózkodva védelmet kér, és ennek alapján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban BÁH) megindította az eljárást. A kérelmező tartózkodási helyét a hatóság jelöli ki (ez lehet befogadóállomás, magánszállás, idegenrendészeti fogva tartás). A kérelmező jogszerűen tartózkodó külföldinek tekintendő, aki az első meghallgatás után fényképes igazolványt kap, amelynek érvényessége a döntés megszületéséig tart. Ez idő alatt a külföldi bizonyos ellátásokra jogosult, mint például egészségügyi alapellátásra és sürgősségi beavatkozásra, és amennyiben nem magánszálláson lakik, akkor a befogadóállomáson vagy annak minősülő szálláshelyen való ellátásra is. A törvény szerint a kérelmező gyerekek tankötelesek. Bár 1989 és 2006 között több mint 170 ezer külföldi kért védelmet Magyarországon, a menekültként elismertek száma a hatezret sem éri el. A Magyarországra érkezett menedékkérőknek csak egy töredéke összességében alig több mint 4 százalékuk kap menekültstátust. A menekültstátus nélkül maradtak egy kisebb része befogadott státussal maradhat az ország területén, míg a döntő többség kérelmét elutasítja a Hivatal, így ők az országot elhagyni kényszerülnek. 2 A kérelmezők többsége az utóbbi években a következő országokból érkezett: Afganisztán, Irak, Grúzia, Irán, Jugoszlávia, Szomália, Oroszország, Törökország. A menedékkérők az országba érkezésükkor többségükben befogadóállomásokra kerülnek, ahol a többségi társadalomtól gyakorlatilag elszigetelve élnek. A kapcsolatok, a nyelvismeret, valamint a jogi, társadalmi ismeretek hiányában az érdekérvényesítési képességük elenyésző. A befogadóállomás jó esetben ideiglenes megoldás, és csak hónapokra nyújt átmeneti otthont a kérelmezőknek, de gyakran előfordul, hogy évekig élnek ott. Szakképzettségüket, szaktudásukat illetően rendkívül heterogén képet mutat a célcsoport, általában az extremitások jellemzők: mind a teljesen képzetlenek, mind pedig a magasan kvalifikáltak túlreprezentáltak a magyar lakosság átlagához képest. Demográfiai jellemzőiket tekintve a menedékkérők többségükben fiatal, egyedülálló férfiak. Ha bebizonyosodik, hogy ezeket az embereket a hazájukban üldözték, vagy visszatérésük esetén üldöznék, akkor menekültként vagy befogadottként tartósan Magyarországon maradhatnak. Ebben az esetben sikeres beilleszkedésük feltételeként szükség van a munkaerő-piaci integrációjukra. Akik nem maradnak Magyarországon, a tapasztalatok szerint vagy hazatérnek, vagy egy másik európai országban telepednek le. A munkaerőpiacon való megmaradás, a sikeres munkavállalás és jövedelemszerzés az ő esetükben is alapvető fontosságú. 2. Lásd erről bővebben a Függelékben a VI.1. A magyar menekültügy jogszabályi háttere alfejezetet. 9

12 10

13 I. MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI I. A kézikönyv első fejezetében a menekültlét sajátosságait térképezzük fel. Végigjárjuk azt az utat, amit egy menedékkérő, majd elismert menekült vagy befogadott bejárni kénytelen a társadalmi integráció folyamata során. A menekülés traumája mellett kiemelten foglalkozunk a beilleszkedés nehézségeivel, a társadalmi integráció jogi, gazdasági és szociokulturális aspektusával. I.1. A menekülés folyamata A menedékkérők eltérő élettörténete, a menekülés különböző okai és módjai, valamint a befogadó országba való érkezés más és más tapasztalata miatt a menekülés élményéről nehéz általánosságban beszélni. Annak ellenére, hogy a menekülés folyamata különbözőképpen hat az egyénre, az élettörténetek alapján a menekültélmény egy bizonyos mintázata rajzolódik ki. 1 Nyomon követve a menekülés folyamatának négy szakaszát menekülés előtti időszak, menekülés, kérelmezés, integráció/visszautazás, rendre olyan pszichológiai és egyben társadalmi tényezőkkel találkozunk, mint amilyen a trauma, a stressz, a félelem, a veszteség és az izoláció. E tényezőkből épül fel a menekültélmény. Az otthont elhagyni, menekülni, úton lenni, letelepedni mind nagy kihívást jelent azok számára, akikkel Magyarországon mint menedékkérőkkel találkozunk. A kihívások akkor is nagyok, ha a személy a származási országában és a menekülés közben nem traumatizálódott ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Munkacsoportja megállapította, hogy mivel a gyökérvesztés és a száműzetés a szervezett erőszakkal szoros kapcsolatban áll, minden menekültet a szervezett erőszak áldozatának ajánlatos tekinteni. A menekülés előtti időszak Ezt az időszakot alapvetően a szorongás jellemzi. A bizonytalanság, a félelem és a fenyegetettségérzet külső körülmények hatására alakul ki. Hátterében többféle ok állhat: a társadalmi és gazdasági rend felborulása, politikai vagy vallási elnyomás, fizikai erőszak, kínzás vagy az azzal való fenyegetés. A menekültek kényszer hatására hagyják el országukat, így az előkészületekre jellemzően korlátozott idő áll rendelkezésükre. Volt egy kis üzletünk, ahol élelmiszereket árultunk. Csecsen fanatikusok több alkalommal jöttek hozzánk azért, hogy elvegyék a bevételünket. Ebből a pénzből fegyvereket vásároltak, hogy az oroszok ellen harcoljanak. Az egyik nap megverték, majd elvitték a férjemet, akit azóta sem láttam. Két-három nap múlva újra jöttek, és megfenyegettek, hogy ha nem adok pénzt, akkor a lányomat is elviszik. Megígértem nekik, hogy szerzek pénzt. Aznap este eljöttünk onnan Czinkotai R. (ed.): Practical Social Work with Refugees. Menedék Hungarian Association for Migrants, Budapest, 2006, o. 2. Az interjúrészletek az e kézikönyv alapjául szolgáló EQUAL program menedékkérő résztvevőivel, valamint az ICCR Budapest Alapítvány által menekültekkel készített interjúkból származnak. 11

14 I. MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI Az otthon elhagyására vonatkozó döntés kimenetelét több tényező az elérhető információ mennyisége, az anyagi háttér, az iskolázottság, a kor, a nem, a családi állapot, az infrastruktúra és a kapcsolati háló mellett az egyén tűrőképessége is befolyásolja. Természetesen nem mindig van lehetőség a kérdés megfontolására, hogy valaki a hazája elhagyása mellett dönt-e, vagy sem, hiszen vannak olyan helyzetek (mint pl. az etnikai tisztogatások), amikor azonnal kell dönteni. A menekülés A menekült nemcsak munkahelyet, anyagi javakat veszít el, hanem mindenfajta korábbi kapcsolatot, barátokat, sőt közeli családtagokat is. A menekültek nagy része illegálisan kényszerül elhagyni az eredeti országát, mert a hatóságok nem engedélyezik a törvényes távozást. A hamis úti okmányokkal, illegális úton való menekülésért komoly árat fizetnek. Amellett, hogy sokak minden vagyona az embercsempészek zsebébe vándorol, az utazás során újabb zsarolások, erőszak könnyű célpontjává válhatnak. A menekülés tipikus jellegzetességei: a kemény fizikai és lelki körülmények, a kiszolgáltatottság és a jövőre vonatkozó bizonytalanság, félelem. Embercsempészekkel jöttem és borzalmasan féltem. Furcsa, otthon is rettegésben éltem, de valahogy mégiscsak otthon voltam. Maga a menekülés annyira megviselt, hogy még mindig rendszeresen rémálmok gyötörnek. Otthon féltem a haláltól, de legalább tudtam, hogy hol vagyok, volt helyismeretem. A menekülésben az volt a legrosszabb, hogy vadidegen embercsempészekre kellett rábíznom magam, és sosem tudtam pontosan, mi történik, hol vagyok, hova tartok. A menekülők csoportján belül a nők különösen veszélyeztetett csoportot alkotnak, hiszen a menekülés során elveszíthetik a hagyományosan hozzájuk legközelebb álló férfirokon által biztosított védelmet. Az egyedülálló nők fokozottan ki vannak téve a nemi alapú diszkriminációnak és erőszaknak. 3 A veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a gyerekek is, közülük is elsősorban a kísérő nélküli kiskorúak, akik fokozottan kiszolgáltatottá válhatnak a menekülés során. Amikor jöttem le Bicskére, nagyon ideges voltam, féltem, hogy elveszek. A rendőrök segítettek nekem, volt egy papírom, hogy a táborba jövök, és nem kell fizetnem az utazásért. A rendőrök elmagyarázták a kalauznak, hogy ingyen utazom. Mikor ők már leszálltak, visszajött a kabinomhoz, bezárta az ajtót, és mondta nekem, hogy itt ülök, és nincs pénzem? Mondtam, hogy nincs, de ingyen utazhatok. Erre mondta, hogy fizetnem kell, erre benyúlt a táskámba, előszedte a pénztárcámat, és kivett belőle ötven dollárt, azt mondta: bye-bye, és azzal elment. Én csak sírtam, sírtam, mikor megérkeztem ide, nem mertem szólni senkinek, hogy mi történt velem. 3. Az angol nyelvű szakirodalom az SGVB sexual and gender-based violence rövidítést használja a szexuális és nemi alapú erőszakfajtákra. 12

15 MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI I. A tradicionális normák és struktúrák felbomlása már a meneküléssel megkezdődik. Az egymástól elszakadt családtagok kénytelenek a hiányzó fél szerepeit továbbvinni, ami nagyon más, mint a korábbi hagyományos élet. A menekülés folyamatát még azok a családok is megsínylik, akik együtt hagyják el az eredeti országot, hiszen, mint említettük, a menekülés során előálló különböző krízishelyzetek meghatározóak lehetnek a család későbbi életére nézve. Átmeneti letelepedés, kérelmezési folyamat A befogadóállomásra való érkezés a menekültek többsége számára hosszú idő után az első alkalom a megkönnyebbülésre. A táborban egy kicsit megnyugodtam, voltak mások is ott Algériából. A körülmények nem voltak nagyon jók, de átmeneti állapotnak fogtam fel. Mégis, legalább a haláltól nem féltem. A befogadóállomáson való tartózkodás sokuknak mégis további stresszforrássá válik, mely az alábbiakban érhető tetten: a táborok körülményei többnyire nem megfelelőek: jellemző a szűk tereken való osztozás, a magánszféra teljes hiánya; a személyzet és a menedékérők, illetve a menedékkérők egymás közötti kölcsönös megértését a nyelvi korlátok is gátolják; szűkösek a hagyományos életmódvezetés lehetőségei, mások a higiénés szokások, mások az étkezési, öltözködési, viselkedési elvárások; az alapvető biológiai szükségletek kielégítésén felül mást nemigen nyújt a befogadóállomás. A saját életvezetés hiányából fakadóan a tábori élet a menekült függőségi érzéseit erősíti. A befogadóállomás sajátos lakókörnyezet. Az elszállásoltak teljes ellátást kapnak, így az önfenntartás szükségtelenné válik. Az életritmus központilag szervezett, a tábori élet kereteit korlátozások és tábori szabályok határozzák meg, az egyéni időstruktúra összeomlik. Ezért a hosszú ideig táborokban élők körében gyakran figyelhetők meg a hospitalizáció (tanult tehetetlenség) káros következményei. A háború és a menekülés traumái gyakran kezeletlenül maradnak. A hagyományos családi szerepek felborulnak, a családfenntartó szerepe megváltozik, gyakran szétesnek a családok a menekülés során, és egyedülálló szülők érkeznek gyerekeikkel. A gyerekek szerepe ugyanakkor kiszélesedik: mivel gyorsabban megtanulják a nyelvet, szüleik helyett ők intézik a családi ügyeket. A menekülés előtti időszak és a menekülés traumái a befogadóállomás traumáival egészülnek ki. Ezek a traumák a következőkből erednek: a befogadóállomás külvilágtól való elszigeteltsége, a menedékkérőt körülvevő szokatlan és gyakran ellenséges környezet, a menedékkérők zavarodottsága és bűntudata az otthon maradottak miatt, a szembenézés azzal, hogy a menekülés előtti életük minden kapcsolatát és mindenfajta anyagi javait elveszítették, és mindezek miatt a bizonytalanság és aggódás a jövőt illetően. 13

16 I. MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI A menekülés veszteségek halmazával jár. A veszteségek feldolgozása egészséges helyzetben is hosszan tartó folyamat. A gyászmunkának több fázisa van (kezdeti sokk, tagadás, indulati és depressziós fázis), s a folyamat a különösen nehezített helyzetben több ponton is elakadhat; ilyenkor úgynevezett patológiás gyászról beszélünk. A kezdeti sokk, amennyiben elhúzódik, krízisnek tekintendő, és pszichiátriai krízisintervenciós segítséget igényel. Ezt követi a tagadás fázisa, amikor az érintett próbálja nem tudomásul venni a veszteséget, emocionálisan súlytalannak tekinteni a történteket. Az indulati fázis haragban, gyűlöletben nyilvánulhat meg; gyakran ezek az indulatok rávetülnek a fogadó országra vagy akár a segítőkre is. Nagyon nehéz ebben a fázisban jól működő segítő kapcsolatot kiépíteni. Bármilyen kezdeményezésre, beleértve a munkavállalási orientációt is, sokszor gyanakvással, negatívizmussal reagálnak a menekültek. Leggyakoribb, hogy a gyászmunka folyamata a depressziós fázisban akad el. A reális helyzethez képest megdöbbentő a motiváció hiánya, alacsony szintje és a lehetőségek kihasználatlanul hagyása. Gyakran felborul az alvás-ébrenlét ciklusa. Érdemes odafigyelni a larvált depresszióra, amikor a depresszió nem hangulati zavarként jelenik meg, hanem orvosilag jól meg nem fogható, gyorsan változó testi tünetek, betegségek formájában nyilvánul meg. A pszichoterápiás támogatás mellett a gyógyszeres antidepresszáns-terápia is sokszor indokolt. Szerencsés esetben ez elősegíti a valós helyzet érzelmi elfogadását és a valós lehetőségek minél optimálisabb kihasználását. Enyhítő körülmény lehet, ha a menedékkérőt körülveszi egy szociális háló, vagyis többen együtt menekülnek. A családdal menekülés ugyanakkor nehezítő tényező, mert a veszteségek azonos halmaza növelheti a feszültségérzést. A feldolgozatlan belső feszültségek a család egyben maradását veszélyeztetik; a családterápiás külső támogatásnak ekkor különösen fontos szerep jut. A feldolgozatlan feszültségek egyik következménye lehet valamilyen leggyakrabban alkoholos addikció kialakulása. A deviáns viselkedési megnyilvánulások is ide vezethetők vissza. Mindkét esetben érdemes kideríteni, hogy a tünetek az új helyzetből fakadnak, vagy már korábban is fennálltak. Felmérések szerint a befogadóállomásokon élő menedékkérők között százalékos a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) előfordulása, de vannak olyan csoportok, ahol ez az arány a százalékot is eléri. A poszttraumás stressz szindróma késői (1 6 hónap) válasz egy kifejezetten veszélyeztető helyzetre vagy hosszú ideig sorozatban jelentkező (fizikális, szexuális bántalmazás) stresszhelyzetre, amelyre a személy intenzív félelemmel, tehetetlenséggel reagált. A PTSD tünetei: a trauma újraélése (kényszerű emlékezés, rémálmok, hallucinációk), a traumával kapcsolatos helyek, személyek kerülése és az általános válaszkészség megbénulása, érzelmi beszűkülés, a jövőkép beszűkülése, továbbá fokozott készenléti állapot: alvászavar, ingerlékenység, koncentrációs nehézségek, fokozott éberség (hipervigilitás), fokozott vészjelzéskészség. 14

17 MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI I. A PTSD annál súlyosabb, minél hosszabb ideje áll fenn a megjelölt tüneti helyzet. Amennyiben a tartama hosszabb, mint egy hónap, a szindróma klinikailag is kimutatható szenvedéssel jár, és a szociális, munkahelyi és más fontos funkciók romlását okozza. A gyógyulás esélye lényegesen csekélyebb, ha a befogadóállomáson ismételt traumák tartják a regresszió fogságában a menedékkérőt vagy menekültet. A kezeletlen PTSD tartós személyiségváltozáshoz vezethet, és megbetegítheti a következő generációkat is. A trauma természetét illetően különbséget kell tennünk a kínzás/bántalmazás túlélői (elsődleges áldozatok) és a túlélőkhöz tartozó, másodlagosan traumatizált áldozatok között (utóbbiak lehetnek a szemtanúk). A kínzás ugyanis nemcsak az áldozat énjét töri szét, hanem az őt körülvevő családban is megroppanást okozhat. A kínzókamra szürreális világa mintegy tovább él az összekuszálódott emberi kapcsolatokban. Háborús traumákat szenvedett családokban a traumatizáció felbontja a korábbi családi szerkezetet, és egyidejűleg több tünethordozó is megjelenhet. A kínzás/bántalmazás hatására az apa elveszítheti hagyományos családfő szerepét, és a család fejévé a feleség válik. Az új szerepminták tradicionális közösségekben például muzulmán hitűek körében elítélendők. A menekültstátus iránti kérelem beadása után elkezdődik a passzív várakozás időszaka. A kérelmezők ugyanis csak egy év letelte után dolgozhatnak a menekülttáboron kívül, és nem jogosultak magyar nyelvi képzésre sem. A kulturális, társadalmi és gazdasági szerepeitől megfosztott menedékkérők a hosszan elhúzódó kérelmezés esetén nemritkán fásultságba, agresszióba vagy egyéb szélsőséges viselkedési módokba menekülnek. Az úgy volt, hogy egy nagyon nehéz napon volt, azt is mondhatom, hogy majdnem öngyilkosságba akartam kezdeni. Már elmúlt két hónap, három hónap, és semmi Csak úgy voltam, és nem is akartam kimenni a táborból, pénz nélkül minek? Csak úgy nézelődni? Bent, a táborban hosszú volt az idő. Internetezés, chatelés, zenehallgatás. És amikor lezárták az internetszobát, és mindenki elment dolgozni, akkor kezdődött a szomorúság. Televízió, az volt, de nem a szobákban, és ha én nem azt a csatornát akarom nézni, akkor most mi van? Lehetett még, mondjuk, focizni, de kemény pálya volt, beton, és valakinek a keze kiment a helyéről, valakinek a lába, és féltünk, hogy nekünk is bajunk lesz. ( ) Mindennap ott álltam a kapuban, és néztem, hogy jön-e valami autó, és nem kell-e segédmunkás valakinek. A menekültstátus elnyerése után a menekültek fél évig lakhatnak a befogadóállomáson. Ez a fél év áll rendelkezésükre, hogy megtanuljanak magyarul, munkát találjanak és előtakarékoskodjanak, hogy albérletbe tudjanak költözni. A menedékkérők, illetve később a menekültek, befogadottak hátrányos helyzetének okai többek között a magyar nyelvismeret, a helyi kultúra ismeretének a hiányára, valamint a menekülés során átélt traumák következményeire vezethetőek vissza. Az EQUAL program e speciális beilleszkedési hátrányok leküzdésére a menedékkérők csoportját más hátrányos helyzetű csoportokkal együtt a képzésben és a munkához jutásban kívánta segíteni. 15

18 I. MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI A 2005-ben indított projekt a kérelmezők szempontjából éppen a passzív időszakban, a várakozási szakaszban nyújtott a nyelvi képzés mellett olyan kulturális és munkaerő-piaci orientációt, amely egyrészt pozitív határozat esetén megalapozhatja a későbbi sikeres integrációt, másrészt pedig a határozat kimenetelétől függetlenül az ingerszegény és bizonytalan időszakot tevékenységgel tölti meg. Ily módon a projekt lehetőséget nyújtott a kérelmezők elvesztett kulturális, társadalmi, gazdasági szerepeinek kezdetben ugyan csak elméletben való újrateremtéséhez. Az érintettek megtapasztalhatják, hogy a projektben való részvételük és döntéseik révén képessé válnak a saját életükre hatást gyakorolni. Visszatérés a kibocsátó országba / letelepedés / harmadik országba való áttelepedés A menekülés folyamatának hosszú távú megoldásai között tartják számon a kibocsátó országba való visszatérést. Ez a legnyilvánvalóbb megoldás akkor, ha az eredeti országban konszolidálódik a helyzet. A letelepedés, a menekültek helyi integrációja szintén kulcsfontosságú, hosszú távú megoldásnak tekinthető. A harmadik országba való áttelepedés azoknak a menekülteknek lehet hosszú távú megoldás, akiknek sem a menekültstátust adó országban való integrációja, sem a hazájába való biztonságos visszatérése nem lehetséges. 16 Fotó: UNHCR

19 MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI I. I.2. Akkulturáció A más etnikumhoz, más kultúrához tartozók és a befogadó társadalom közötti akkulturációs jelenségek már az újonnan jövők megérkezésétől megfigyelhetők. Az akkulturáció a kulturális érintkezések olyan folyamatait jelöli, amelyek során az egyén vagy csoportok kultúrája megváltozik (akár akaratlagosan, akár nem) egy másik kultúrával való érintkezés következtében. Az akkulturációs modell ugyan a már letelepedett egyének vagy csoportok alkalmazkodási és megküzdési stratégiáival foglalkozik, azonban a menedékérőket középpontba állító megközelítés sem feledkezhet meg az akkulturáció jelenségéről. Egyrészt azért, mert ideális esetben a menedékkérő a menekültstátus birtokában idővel letelepedhet, másrészt meg azért, mert az akkulturációs folyamatok valóban nem várják meg a kérelmezési szakasz végét, a határozat megszületését. A más kultúrához tartozók akkulturációja interakciók során megy végbe. Különböző alkalmazkodási és megküzdési stratégiák léteznek, attól függően, hogy az egyén vagy a közösség miként viszonyul a saját és a fogadó társadalom kultúrájához. Mindkét dimenzióban a menekült egyén vagy közösség elfogadja és fenntartja, vagy visszautasítja egy bizonyos kultúra értékeit, szokásait és viselkedési mintáit. A modell értelmében az alábbi négy lehetséges kimenete lehet az akkulturációnak: integráció, asszimiláció, szegregáció és marginalizáció. Természetesen ezek inkább ideáltípusai a valóságos tendenciáknak, vagyis nem tiszta formában fordulnak elő. Akkulturációs stratégiák Fontos-e a saját kulturális identitásunk megőrzése? Igen Nem Fontos-e a többségi társadalommal kapcsolatot fenntartani? Igen Integráció Asszimiláció Nem Szegregáció Marginalizáció 17

20 I. MENEDÉKKÉRÔNEK LENNI Akkulturációs stratégiák 4 Integráció Amennyiben a más kultúrához tartozó megőrzi a saját kultúráját, ugyanakkor elfogadja, megérti és tiszteli a befogadó közösség kultúráját, akkor az egyén integrálódik. Az integráció mind az egyén, mind a befogadó társadalom számára a legkívánatosabb állapot. Az akkulturáció azonban a valóságban ritkán megy végbe ilyen harmonikusan. Gondoljunk csak a kultúrák közötti különbségekre, az egymásnak ellentmondó vallási vagy egyéb kulturális hagyományokra. Arról nem is beszélve, hogy a különböző kultúrákhoz tartozó nyelvek és tradíciók ápolása is komoly feladat. Az integráció nem csupán a más kultúrához tartozók számára követel változást, alkalmazkodást, hanem a befogadó társadalomnak, a helyi közösségeknek és intézményi-szervezeti kultúráknak, működési mechanizmusoknak is változniuk kell. Csak a felek egymáshoz igazodása révén jöhet létre diszkriminációtól mentes, sokszínű és nyitott társadalom. Asszimiláció Asszimilációról akkor beszélhetünk, ha a befogadó társadalom kultúrája átveszi az eredeti kultúra helyét. Ebben az esetben a más kultúrához tartozók nem ápolják az eredeti kultúrával való kapcsolatukat, sőt nemegyszer nyíltan elutasítják azt, és igyekeznek a befogadó ország viselkedési mintázatait, szokásait elsajátítani. Az asszimiláció mögött lévő alkalmazkodási stratégia mozgatója gyakran a család és a gyerekek gazdasági és társadalmi boldogulása. Asszimiláció ennél spontánabb módon is lezajlódhat a második, harmadik generációs leszármazottak körében, akik már nem követik a szülők, nagyszülők kulturális szokásait. Szegregáció Szegregáció akkor következik be, amikor a más kultúrához tartozók kizárólag az eredeti kultúrájukhoz ragaszkodnak, elutasítva a fogadó ország kultúráját. A fogadó ország kultúrájának elutasítását erős etnikai vagy vallási identitású csoportok választják. Az első generációban erős a saját hagyományokhoz való ragaszkodás, de a szegregáció jelensége jellemző lehet a második, harmadik generációban is. Kialakulásáért a többségi társadalomtól elszenvedett diszkrimináció, a hátrányos gazdasági és társadalmi helyzet tehető felelőssé. Marginalizáció Marginalizáció akkor következik be, amikor a más kultúrához tartozó mind a saját, mind a többségi társadalom kultúráját elutasítja. Kialakulása a társadalmi kapcsolatok és mindenfajta támogatás hiányával hozható összefüggésbe. A marginalizáció következménye a társadalmi kirekesztés és a teljes elszegényedés. 4. A modell kidolgozása J. W. Berry nevéhez fűződik. Lásd G. Doná and J. W. Berry: Refugee Acculturation and Re-acculturation. In A. Ager (ed.): Refugees Perspectives on the experience of forced migration. London New York, 1999, o. 18

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

TERAPEUTA ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2012-ES PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ

TERAPEUTA ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2012-ES PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERAPEUTA ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2012-ES PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ A Cordelia Alapítvány 2012. január 1. és december 31. között két

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Toborzás - Álláskeresés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 55-62 Vázlat A hiány betöltésnek módozatai A kiválasztás folyamata A toborzás célja módszerei

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában

Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában Hegedűs Ibolya TÁMOP-5.6.2. Nyitó konferencia Siófok,

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALVÁLLALKOZÓ PSZICHIÁTER TERAPEUTA KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2013-AS PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ 1. A pályázat kiírásának körülményi és célja: A Cordelia

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567 Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület gandhiegyesulet@gmail.com Gibril Deen Tel: 30 996 3567 A szervezet 1992-ben alakult. Elsődleges célja a menekültek védelme, valamint egy toleráns társadalmi légkör

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

LÁNCSZEM LEGYHÁZI KARRIER KÖZPONTJAK. HEFOP Békéscsaba, 2008.június 3.

LÁNCSZEM LEGYHÁZI KARRIER KÖZPONTJAK. HEFOP Békéscsaba, 2008.június 3. LÁNCSZEM A KISKUNFÉLEGYH LEGYHÁZI KISTÉRS RSÉG KARRIER KÖZPONTJAK HEFOP 3.5.4 Békéscsaba, 2008.június 3. Az a bizonyos trójai faló Mi az a HEFOP?! A Nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív programja, elsősorban

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben