Meglátogat minket a FÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meglátogat minket a FÉNY"

Átírás

1 VII. évfolyam 3. szám december Meglátogat minket a FÉNY Ha elgondolkodunk, mi az érdekes a karácsony estében, elõbb vagy utóbb elérkezünk a fényekhez. Mert ilyenkor, valahogy egészen mások a fények. A gyerekeknek különösen, de nekünk felnõtteknek is valahogy többet jelent, mint máskor. Mintha melegebb lenne a lámpa, gyertya, égõk fénye. Másképp látjuk benne egymást Ezt a különleges élményt látjuk szenteste a bibliai történetben is. Különleges fényt látnak a pásztorok: Meglátogat minket a felkelõ fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." Lk 1,78-79 Megnyílik az ég és egy másik világ ragyogása tör be a földi élet megszokott fényei közé. Az Úr dicsõsége körülvette õket! És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta õket az Úr dicsõsége, és nagy félelem vett erõt rajtuk. Lk 2,9 Ady Endre is átélt hasonlót megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom. De õt, a fényest, a nagyszerût Mindörökre látom. Mintha a Betlehemi pásztorok mondanák: elveszítettük a földi látásunkat, mert olyan fényességgel találkoztunk, mint még elõtte soha. Ady sokat megélt, miután ezt írta. Addigra megértette: az emberi fény, és annak hiúsága nem tart soká. Hamar elveszíti élességét. Még akkor is, ha már nem csupán az utcák, de a fák, sõt az ágak is ki vannak világítva. Mintha azt hirdetnék: itt van a csoda! Nem a tanyán, nem a kis faluban. Ha világot akarsz látni, ide kell jönnöd. Hívogatnak: add fel az otthonod, múltad, és élj abban a ragyogásban, ami feléd sugárzik. Élj álom életet, álom körülmények között... Persze tudjuk, hogy mindez csupán káprázat, olyan külcsíny, amire azt hisszük, hosszú út után a sivatagban vizet találunk, közben nincs ott semmi. Az a fény nem az életre vezet. Ehhez képest a napkeleti bölcsek egy kis csillagfényre elindultak és tudjuk, hogy (mivel más úton tértek haza) megváltozott az életük. Hosszú utat tettek meg, de ELJUTOTTAK JÉZUSIG. Karácsonykor azt ünnepeljük: Mert megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítõnk, Jézus Krisztus dicsõségének megjelenését. Titusz 2,11-13 Meglátogat minket a felkelõ fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." Lk 1,78 Mit jelent ez? Gondoljunk csak Megváltónk földi életére! Mit látunk? Gyûjtött, magának mit szerzett? Szinte mindig MÁSOKÉRT tett. Összességében elmondhatjuk: Másokért élt! Van egy hûtõ mágnesünk: Akkor boldog egy szív, ha másokért dobog Vajon hány ember élete válik azért sivárrá, unalmassá, mókuskerékké, mert csak magával, a saját életével van eltelve? Mikor karácsonykor megjelent az angyal, nagy fényesség vette körül a pásztorokat és félelem volt bennük. Olyan fényesség, amihez foghatót a világ sohasem tud adni. Ezek a karácsonyi fények ma is az Isten dicsõségérõl tanúskodnak, és égi otthonunkra emlékeztetnek. Beengedve magunkba ezt a fényt, életváltozást tapasztalunk majd, és akkor nem lesz már nehéz a megbocsátás, magától való lesz a szelídség, és természetes lesz a tiszta öröm, a szeretet és a békesség világa. Ilyen karácsonyt adjon nekünk a Betlehemben született Krisztus. Ámen Áldott karácsonyt és új évet kívánok, szeretettel Morva Ákos lelkipásztor

2 2. oldal Idõnként, mikor sikerül napi gondjainkon túlra is tekinteni, elgondolkodunk életünkön, létünk értelmén. Milyen jó lenne pontosan tudni, érezni, mivégre jöttünk e világra. Sokszor gondolkodtam Keresztelõ Jánoson. Milyen könnyû neki, gondolhatnánk, hisz már születése elõtt eldõlt életútja, sorsa, küldetése. Még anyja méhében sem volt, mikor ezt olvassuk a Bibliában, vele kapcsolatosan: Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az õ nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az õ születésén; Mert nagy lészen az Úr elõtt, és bort és részegítõ italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az õ anyjának méhétõl fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az õ Istenükhöz. És ez Õ elõtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. (Lukács 1: 13-17) Milyen könnyû neki, gondolhatnánk! De vajon nem is volt választása? Vajon kényszerítve volt eme nemes feladatra? Nem hiszem! Természetesen neki is volt gyermekkora, de mikor eljött az elrendelt idõ, tudott helyesen dönteni, tudott engedelmeskedni. Egész eddigi életemben úgy gondoltam Keresztelõ Jánosra, mint egy tökéletes emberre, aki tökéletesen hajtotta végre küldetését. Aztán pár hónappal ezelõtt, egyik igehirdetés alkalmával hangzott el, hogy János, Jézus elé küldte tanítványait, hogy megtudja, valóban Õ-e az, akire várt, Õ-e a Messiás? Ekkor döbbentem rá, hogy bizony õ is tökéletlen és bár az egyik legnemesebb feladatot bízta rá Úr, õ mégsem valami különleges teremtménye Istennek, éppúgy ember mint mi, de legtöbbünkkel ellentétben képes volt elvonatkoztatni a földi dolgoktól, képes volt az Úrra figyelni! Nekünk is ezt kell tennünk! Ha eljön az idõ, tudnunk kell helyesen dönteni! Tudnunk kell az Úrra figyelni! V.E. Õsi norvég vers: Tanulj! Tanuld meg a víztõl követni utadat, tanuld meg a tûztõl, minden hamu marad, tanulj az árnyéktól õrködni éberen, tanulj a sziklától megállni helyeden. Tanuljál az Naptól, mely nyugovóra tér, Tanulj a szellõtõl, mely lombok közt pihen. hogyan kell életed leélni csendesen. Hammarskjöld Gyülekezeti csendesnap Valcsó Mihály: Istennek kegyelme Erõs, gúzsba kötve szívem, lelkem láncon, a sátán szolgájaként éltem e világon. Sok rosszat is tettem, amire csak rá vehetett, a társadalmon belül, a megvetett. Szenvedéseimért nem szánt meg senki sem, nem ajánlottak föl segítséget nekem. Érzéketlen szívem ajtaját bezárva, életem zajában, nem figyeltem másra. Nem tudtam, hogy valaki már régen keresett, lejött értem a mennybõl, az élõ szeretet. Az Isten küldte Fiát, hogy engem megmentsen, az ajtóm elõtt állva várt, hogy beengedjem. Talán már régen zörgetett a szívemnek ajtaján, ám a zajhoz szokott füllel én azt meg sem hallám. Szívem zárva maradt, nem nyílt meg elõtte, de nem mondott le rólam, nem hagyott el mégsem. Úgy rémlik, hallottam valahol, nem tudom hol, talán egy templomban, hogy Isten hozzám szól. Legyetek csak kissé áldott csendben, zörgetését meghalljátok menten. Ahhoz szól Õ, kinek szíve nyitva, nincs az Isten elõtt semmi rejtett titka. Rábízva életét a Megváltóra, így válik a remény akkor valóra. Nyisd meg hát ajtódat, ha Õ zörget rajta, ne élj avval tovább, ki a hazugságnak atyja. Engedd, hogy megmentsen az Isten Szent Fia, és igazzá lesz benned az élõ Biblia. Úgy döntöttem én is, hogy jöjjön a kegyelem, hisz nincs az üdvösségben semmi érdemem. A többit tudjátok, mert megírtam már máskor, élõ hitet kaptam, Mennyei Atyámtól. Legyen áldott örökké szent neve, mert mindig tudja, hogy mikor minek van ideje. Az örömnek, a gyásznak, a születésnek és az elmúlásnak. Az Õ szent nevét áldom, míg élek, imádom, életemnek uram legszentebb királyom. Szabaddá tett az Úr, nincs semmi hiányom, adja meg nektek is, szívembõl kívánom. Aranymondás Kol 3, Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is

3 Szenvedélyeink 1. Életünket sok dolog megkönnyíti, de okosan élni vele bizony kevesen tudnak Mottó: akinek inge, vegye magára Idõ- és pénznyelõ gépeink A telefon Emma néninek közel 86 ezer forint nyugdíja van, ehhez jön még 40 ezer forint, amit az albérlõjétõl kap. Ez bizony összesen 126 ezer forint. Országunkban sok család kevesebbõl él, Emma néninek még nincs soha pénze egyik hitel a másik után, egyik kölcsönbõl ki- a másikat épp most veszi fel. Gyermekei mindenrõl mit sem tudtak, titkon úgy hitték, anyjuk a pénzét félreteszi. Mennyire tévedtek! Emma néni egyszer kórházba került, a postaláda ajtaja majdnem kidõlt a sok felszólító és követelõdzõ levéltõl. Ekkor derült fény Emma néni turpisságára. Emma néni mindig is szerette a társaságot. Fodrászként dolgozott, de a lábai megöregedtek. A beszélõkéje viszont nem Ezért a vaskos telefonszámlák. Emma néni szeretett játszani is, de jósoltatni is. A tévétársaságok között talált ilyet is, meg olyat is Tehát tárcsázott rendületlenül, szenvedéllyel s, amikor nem tudta a hatalmas számlákat kiegyenlíteni, akkor jöttek a különbözõ kölcsönök. A lyukakat hol itt, hol ott tömködte, de így is a létminimum alatt élt. Fogadkozott, persze, hogy fogadkozott, de oly nehéz ellent állni egy kis csevejnek, meg egy kis játéknak gyermekei ritkán keresték, családja futott a forintok, az unokák után, így nem jutott idõ a mamára Keservesen megbánták mindannyian a könnyelmûséget A számítógép András sokat túlórázott, emiatt felesége sûrûn korholta: -Miért gürizünk, gyûjtögetünk, ha a pénzünk ott pihen a bankban? Lakásunk van, autónk nincs. Vásárolhatnánk egy jobb fajtát, s utazhatnánk! -Mindennek meg lesz az ideje! okoskodott András. Kati sok perlekedése miatt vásároltak egy csilivili autót. Semmi nem állt a pár útjába. Indulhattak felfedezõ útjaikra. Elõbb a bel-, majd a külföld volt a cél. A betervezett belföldi túrákat még negyedéig sem teljesítették, amikor is megszólalt a vészcsengõ. -Nagyon sokba kerülnek ezek a kirándulások! Sokat költünk benzinre zsémbelt András. Veszünk egy számítógépet, s annak segítségével - utazhatunk. Az interneten keresztül itt van az egész világ! okoskodott. Még a múzeumokat is meglátogathatjuk! Belülrõl! Sok a játék is! mind sûrûbben érvelt a férj a feleségének. Megvásárolták a számítógépet, csilivili a garázsba került. Igaz, rendszeresen porszívózták, olajozták, simogatták. Hamarosan András az autóját, feleségét a családját is rendre elhanyagolta. 3. oldal A szomszéd bezzeg nagyon megszerette: az autót is és a polcra tett feleséget is. Andrást semmi nem érdekelte, csak a számítógép! Társasjátékozott, levelezett, lassan de biztosan kialakult körülötte, mind több szellem-baráti kör is, aminek aktív tagja lett. Andrásnak új barátaival nem kellett sörözni menni, feleslegesen beszélgetni, mert netes cimboráit célzottan kereste meg. Hatalmas eszmefuttatások, internetes beszélgetések történtek barkácsolásokról, de közben kirohadt a kilincs a kapujukból. A vízszerelésrõl, de csöpögött a csap a mosogatónál, a fürdõszobában pedig nem ment le a zuhanyozóban a víz. Beszéltek fociról is, de még tévét sem néztek. Kertápolásról, s közben az udvarukat térdig felverte a dudva és a gaz. A feleség nem tudta felvenni a kesztyût, amit a számítógép dobott. Elhagyta férjét, s a szomszédba költözött. András borostásan, fáradtan, de a gép elõtt ült és ül egyre többször. Hosszú és még hosszabb ideig. Hideget és konzervet eszik, hogy a fõzéssel sem kelljen tölteni a drága idejét. A számítógép Andrást pórázon, vagy inkább láncon tartja! Magára maradt, már az igényei is elfogytak. Igaz, ideje nincs semmire. Önmagára sem. Az életét veszítette el, nem élvezi a harmatos nyári esõt, a napsütést, a hûs árnyékot, a hulló hópelyhek látványát, nem hallgat zenét sem madárcsicsergést. A világ költözött be a szobájába, s közben eljátszotta a saját világát az ÉLETÉT! Az emlékeit nem tudja begyûjteni, hiszen nap, mint nap a gép mellett ül. Tegnap is, ma is, sõt holnap is ott ül majd és pizzát vagy felvágottat eszik (-v -é) Felvezetésnek szánom ezt a pár sort, amit e vers elé meg kell írni. A közelgõ ünnepek, a gyermekek mosolya a decemberi hónap ékkövei. S, amíg boldogan öleljük magunkhoz egészséges gyermekeinket, nem is gondolunk azokra, akik ezt már nem tehetik meg A megrázó ebben a versben, hogy igaz, s egy egészséges, hetedikes kisleánynak jutott eszébe, milyen nagy érték, mennyire fontos az egészség, a szeretet, a hit, Jézus és a Teremtõ Isten közelsége Németh Adrienn: Virrasztás a gyermekekért Ha a Nap feljön az égre, árvák millióinak könny ül a szemére. S, míg másnak ez a reggel egy átlagos hajnal, addig sok gyermek kûzd ezer bajjal Lehet, hogy ez lesz utolsó napja, s, már nem tekinthet föl többé a Napra. A sok kis árva hiába várja, hogy legalább még egyszer nézhessen anyjára És mi, amíg habzsoljuk az életet, millió gyermek az életéért küzd, míg lehet. A nincstelen szegény kisgyermekek, kik többet érnek, mint pénzbõl több ezer köteg. Õk még sokra fogják vinni, mert tudnak Istenben hinni. S, ki Istent szereti, s csodálja, azt a Mindenható megáldja. És aki hisz Istenben, abban szeretet, jóság lakozik benn.

4 4. oldal Bácsi Zoltán László és Busi Anna temetési igehirdetés és imádság életet De én azokra gondolok, akik személyes kapcsolatban voltakvannak az élõ Krisztussal. Azok nem gazdagságban, hatalomban, jóllakottságban élnek, hanem éppen ellenkezõleg. Krisztus élõ hitû követõi magukat háttérbe helyezik, és másokért élnek. Épp, mint Anna és Zoli. Pál írja ezt az igét: Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Drága Úr Jézus! Engedd meg, hogy szívünk teljes õszinteségével, bánatával, kérdésével fordulhassunk Hozzád! Mert megvalljuk Uram, úgy vagyunk most elõtted, mint Lázár testvére Márta, és tõle vesszük a bátorságot, mikor azt érezzük: Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a mi testvérünk! És bár biztosan tudjuk, hogy Zoli és Anna már Nálad vannak, mégis úgy érezzük, hitünk kõsziklára épített házának falai hetek óta remegnek. Hiába tudjuk Uram, hogy emberi hiba (talán hibák) következménye mindez, de valahogy azt gondoltuk, hogy Te még egy ilyen helyzetbõl is megmented õket. Mert olyan Õ sem élt fájdalommentes életet. Hite miatt sokat szenvedett kivételes, szelíd, tiszta fiatalokat veszítettünk, akiknek (úgy testileg-lelkileg. érezzük) még köztünk lenne a helyük. Azt gondoltuk, rájuk De tudta, hogy az élet több annál, mint amit most láthatunk még nagy szükség lett volna a családban, zenésztár- belõle. sadalomban, egyházadban, iskolában. Az élet: élõ kapcsolat Istennel és embertársainkkal. Tudom Uram, hogy nincs átjárás élõk és holtak között, ezért És ez a kapcsolat nem szakad meg a halállal. nem szólítom Zolit és Annát. De abban biztos vagyok, hogy Mert él bennük a Krisztus. Veled vannak, és Te elmondhatod nekik. Kérlek Drága Úr Jézus, mond el nekik, hogy most még nem tudjuk elképzelni az életünket nélkülük. Mondd el, hogy szürkébb nélkülük a világ, hogy hiányzik az a jellegzetes zolis kacaj és valami az énekünkkel sincs rendben. Kérlek, mondd el nekik, amit nem tudok most szavakkal kifejezni, de mindannyian érezzük, és Te pontosan tudod Uram. Ámen Kedves Testvérek! Végtisztességet tévõ, gyászoló gyülekezet. Aki legyõzte a halált és akiben ezt ígérte: Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Jn 5,24 Nem tudunk mást tenni, csak ráhagyatkozunk Megváltónkra, aki maga az Út, Igazság és az Élet. Mint Jákob a Jabbók gázlónál Megragadunk, magunkhoz szorítunk, és addig Nem engedünk el, míg meg nem áldasz minket. Belekapaszkodok abba, hogy Zolit és Annát senki és semmi nem szakíthatja el Jézustól. Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, Végül szeretnék egy segítséget adni a gyászoló családnak: sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem Dávid király is hasonló helyzetet élt át. választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely megjelent Jézus Gyermeke született, aki súlyosan megbetegedett. Dávid Krisztusban, a mi Urunkban. Rm 8,38-39 böjtölt és küzdött Istennel, hogy tartsa meg a gyermekét, -aki Mikor egy kisgyermek megijed, magához ragadja mégis meghalt. legkedvesebb játékát, vagy megszorítja apját, anyját és nem De amikor észrevette, felkelt, evett és ivott. Barátai teljesen engedi, míg el nem múlik a félelme. elcsodálkoztak ezen, és megkérdezték viselkedésérõl. Azt Így vagyok ma én is ezzel az igével. A Szentlélek által mondta a kérdezõknek: belekapaszkodom, mert nem értem, nem tudom elfogadni, sõt "De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e lázadozom ez ellen. még hozni õt? Én megyek majd õhozzá, de õ nem tér vissza hozzám" (2Sám 12,23). Sokakkal együtt, mi azt gondolnánk, hogy két ilyen õszinte, Dávid két fontos dolgot tudott: tiszta szívû, áldozatkész, erõs hitû fiatallal nem történhet baj. 1./ Semmit sem tud a helyzeten változtatni. Fia elvesztése Bácsi Zoli is, Anna is mindig adott, szolgált, másokért éltek, s tudatával kell élnie, mert élete folyatódik. csak utána figyeltek magukra. 2./ Reménysége volt, hogy találkozik fiával az örökké- S valójában az élet egyik alapkérdésénél vagyunk: miért nem valóságban. Hogy õ fog hozzá menni. a láthatóan gonoszok, gyilkosok mennek el? Ezt szeretném most én is mindkettõtöknek útravalóul adni: Elgondolkoztam, hogy hitünk hõsei közül, a Szentírásban kinek volt gond és problémamentes az élete? Akinek nem Semmit sem változtathatunk a jelenlegi helyzeten. kellett szenvednie? Mégis, reméljük, egy napon ti fogtok hozzájuk menni. Ámen. Nincs ilyen. Bárkire is gondolok, akár az Ószövetségi idõkben, akár a tanítványok és az õsegyház történetében. Persze az egyháztörténelemben mind a mai napig találhatunk olyan egyházi vezetõket, lelkészeket, papokat, akik különösebb szenvedés nélkül, nagy pocakkal élnek, királyi

5 5. oldal Bácsi Zoltán és Busi Anna temetése Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Rm 8,38-39 Az Úrban jó nekem Ige: Az én békességemet adom néktek (János 14: 27) Az a békesség, amit Jézus ad, olyan biztonságérzetet nyújt, hogy bármi is történik, te tudod: az Úrban jó nekem. Jézus azt nekünk: az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! Az a békesség, amit Jézus ad, nem feltételek vagy körülmények függvénye. Abból ered, hogy tudod, Isten gyermeke vagy, és Atyád irányítja az egész világmindenséget, szeret téged, és mindig szívén viseli, hogy mi a legjobb számodra. Ezért van az, hogy olyan emberek, akik mindenüket elvesztették, gyakran azt mondják, hogy sohasem cserélnék el azt, amit így megtanultak, még akkor sem, ha visszanyernék mindazt, amit elveszítettek. Joni Erikson Tada természetfeletti békét talált, amikor egy baleset miatt tolószékbe kényszerült, és Corrie Ten Boom békességet talált a náci haláltáborban. Elisabeth Elliot is békére lelt, amikor abban az indián törzsben missziózott, akik közül valók gyilkolták meg a férjét. Ezt írta: Csak az elfogadásban van békesség nem a belenyugvásban. És ez nagy különbség! Creath Davis író rámutat: A belenyugvás az, hogy megadjuk magunkat a sorsnak. Az elfogadás az, hogy megadjuk magunkat Istennek. A belenyugvás csendben lefekszik egy üres univerzumban. Az elfogadás felkel, hogy találkozzon Istennel, aki a világmindenséget céllal és rendeltetéssel tölti meg. A belenyugvás azt mondja: képtelen vagyok rá. Az elfogadás azt mondja: Isten képes rá. A belenyugvás megbénítja az életfolyamatot. Az elfogadás felszabadítja az életet a legnagyszerûbb kreativitásra. A belenyugvás azt mondja: Számomra mindennek vége. Az elfogadás azt mondja: Hát itt vagyok, most mit legyen, Uram? A belenyugvás azt mondja: Micsoda veszteség! Az elfogadás azt mondja: Hogyan tudod ezt a bajt üdvösségemre használni, Uram? A beletörõdés azt mondja: egyedül vagyok. Az elfogadás azt mondja: Tied vagyok, Uram. Anyakönyvi hírek 2010 július-december Keresztség sákramentumát kapta: Bálint-Nagy Alex Lóránd (június 20.) Erdõs Dominik (július 4.) Erdõs Barbara Emma (július 18.) Gál-Szász János (július 31.) Nagy Alex és Nagy Marcell (augusztus 22.) Szrapkó Mihály (augusztus 23.) Léh Roland (október 10.) Müller Loretta (október 17.) Házassági szövetségére áldást kért: Gál-Szász Dénes és Gál-Szász Melinda (július 31.) Szabó Balázs és Harmincz Krisztina (augusztus 14.) Temetés: július 20-án búcsúztattuk Szemõk Ferencné sz. Szabó Irént (80) augusztus 10-én búcsúztattuk gyülekezetünk kántorát és mennyasszonyát Bácsi Zoltán Lászlót és Busi Annát október 4-én búcsúztattuk Gila Pálné sz. Tarcsa Juliannát (73) október 8-án Erõs Józsefet (64) október 15-én Szabó Lajost (79) október 25-én Kukorda Istvánné sz. Simon Erzsébet (83) október 26-án Nagy Károly (61) október 28-án Szax István (49) november 9-én Solt Györgyné sz. Biros Margit (83) december 17-én Major Sándor (66)

6 6. oldal Lelkemben még mindig muzsikálnak Vallomás Bácsi Zoltán Lászlóról és Busi Annáról ahogy Õ elképzelte, figyelve azt, ahogy körülmény között. Õ maga immáron a mûvekben rejlõ szépséget és hitet négy éven keresztül vezette a kórusokat kívánta nekünk, énekkarosoknak átadni. a közös darab eléneklésénél, ez mindig Ó, mennyi harmónia, akkord, hangzat, büszkévé tett engem, büszke voltam, dallam, ütem, ritmus gazdagította vagyok és leszek Rá azt hiszem, egész református gyülekezetünk életét, életemben. mennyi kimondott szó, vallomás hirdeti Az udvari koncertek is maradandó Zoli munkásságát, az elmúlt nyolc év élmények sorozatát indította lelkemben, minden gyümölcsét! Mikor részletek melyet mindig Zoli vezetett és egyetlen jutnak az eszembe, rögtön a nagyra, az egészre gondolok, mert e nyolc év min- den pillanata az Úr szolgálatának nemes képét mutatja azok- nak, akik megélõi lehettek Zoli fárado- zásainak. Gyakran azon mesterkedtem emlékszem-, hogy az Õ gazdag és széles- körû tudásából vala- Udvari koncerten mit is ellessek. Úgy lehettem, mint a gyer- egy koncert sem maradt el Zoli mek, aki titokban kémleli a felnõttek tehetségének a megtapasztalása nélkül. tevékenységét. Micsoda izgalom volt Annával, Zoli kedvesével elõször ezen ez, önmagamban néha próbára tettem az alkalom találkozhattam. A legelsõ szeretett példaképemet, azt figyelve, beszélgetésünktõl a legutolsóig Anna vajon ugyanazt gondolja-e, mint én, mindig is alázatos, szerény emberként magamat egy kicsit túlértékelve. Régi jelent meg elõttem, aki szintén ének és idõk mesélnek már e gyermekkori hangszertudásával gazdagította mind a világról. Elmúltak ezek, kedvesek e gyülekezet, mind jómagam életét. képek elõttem, csak úgy, mint Bácsi Annát olyan értékes embernek ismer- Zoli, aki maga is értett a gyermekek hettem meg, aki szeretetével, szerénynyelvén, élménnyé, varázslatossá ségével kiegészítette Zoli munkásságát, formálta bennünk a zenét, az éneklést, ketten valóban egy egységet formáltak a melyhez Istentõl kapott talentumokat. szememben, amihez olykor én is Egyik elsõ, nem a gyülekezet elõtti, igyekeztem a zene útján társulni. énekkari szereplésünk 2003-ban történt, Sohasem fogom elfelejteni a 2010-es a gombai Egyházmegyei Kórusta- udvari koncertet, ahol Annával és lálkozón. Ekkor, tizenkét évesen Zolival együtt triót énekelhettünk. Még éreztem elõször a kimondott szó erejét, most is él a lelkemben a kép: Anna egyik melyet a zene övezett és emelte vállán Zoli, a másikon pedig jómagam, magasabb lelki síkokra. Ekkor tapasz- így hárman szolgálhattunk Istennek két, taltam meg elõször Zoli tehetségét és középkori darab által. Most úgy érzem, tudását, lelki és szellemi gyümölcseit az valóban vesztes vagyok e két ember énekkarunk tekintetében. A templommár nem él. Oly hihetetlen számomra ban a padsorok között titkon Zoli nevét ez, néha egy másik világban járok, ahol súgták, látták a benne rejlõ tehetséget és még a múlt képei adják tudtomra a sokoldalúságot, énekkari szereplésünk szépet és a jót, ahol vidám hangokat pedig szép volt, mindamellett, hogy hallat a szél. E vidámság hatja át a Bácsi halknak véltek egyesek. Jött Nagykõrös, Zoliról és Annáról való vallomásomat. Majosháza, Cegléd, Monor, Áporka, Zoli minden helyzetben tudott mosoahol ott lehettünk kórusunkkal, lyogni, részérõl ez nem menekülés, mindenhol úgy merült föl Zoli neve, hanem átadás volt, az Õ erejének és mint aki Isten iránti szolgálatnak tekinti hitének igaz megnyilvánulása. Sohasem karnagyságát, és nem a dicsõség volt magamutogató, pedig nagyon megszerzése miatt munkálkodik, egész széles az a skála, ami az Õ tehetségének élete hirdette, hogy egyedül Istené a határát mutatja, fiatal korától kezdve lett dicsõség minden idõben és minden Folyamatosan bõvülõ szókincsemben keresgélek, botorkálok, hogy megfelelõ és méltó módon érzékeltessem a jelent de nem találtam ilyen szót, keresésem így elkeseredetté lett. Miként az ember ösztönösen hajlik arra, hogy nehéz helyzetben valamilyen szót szóljon, s így kifejezésre kívánja juttatni hozzáállását, meglátását az ilyen idõkben kimondott szavak mindent elárulnak rólunk, emberekrõl, akik igyekszünk életünkbe minduntalan beleépíteni a kiszámíthatóságot, a biztosságot, az egyenes utak vízióit- így én is kísérletet teszek meglátásom leírására. Lelkemben az elõbb említett életfölfogás töretett meg, töretett darabkákra, szilánkokra, akár egy díszes porcelán, amely nem bírja a zuhanást még egy kicsit sem. Bizony, elõtör kicsiségem is. Olykor a magas eget kémlelem, s érzem, hogy kicsi vagyok, esendõ, aki gyötrelmes helyzetében a miértet kutatja, de úgy, mint bányász, kinek nincs lámpása, és aki így nem lát. Szívemben ott kell, hogy legyen Jézus, a Krisztus, mert a mélybõl senki más nem tud kihúzni csak Õ. Ha csak a keseredés övezi át lelkem, szívembõl kiszorulna a Megváltó, aki még tud életünknek értelmet adni akkor is, ha az élet elvesztését nem értjük. Akikrõl írni óhajtok, azok megtalálták életüket a Megváltóban ez, életvitelük által, az én szívemet is megérintette, formálta nem egyszer. Bárcsak azoknak is átadhatnám szívemnek gondolatait, akik a címben szereplõ embereket nem ismerték, nevüket nem hallották, vagy, ha igen, csak töredékben vélték fölfedezni e két személy nagyszerûségét, alázatosságát, fényét. Lelkem- ben még mindig muzsikálnak Elsõ élményeim gyermekkorom vilá- gába nyúlnak vissza, ahol még a játék csoda, a zene ismeretlenül nagy volt számomra, és ahol szívemben több volt az alázat és a kétely. Nem felejtem el elsõ pilisi énekkari próbánkat, mely 2002 februárjában volt, ahol egy csöndes, hideg délelõttön megismer- kedhettem Bácsi Zolival, tizenegy éves gyermekként. Emlékszem, rögtön a kedvébe akartam járni, igyekeztem mindent, de mindent úgy énekelni,

7 7. oldal kodnak Zoli leleményességérõl, kel, akár e néhány tulajdonsággal, amit fiatalos, lendületes személyiségérõl. A fönt említettem. Helytelen lenne fönt írt sorok igazából csak töredékei mindannyiunk részérõl, ha úgy zárnánk szeretett kántorunk hagyatékának. Az a le a múltat, mint bezárt épületet egy sok ölelés és kedves szavak sokasága, hatalmas lakattal. Jómagam folytatni imádságai, a zenemûvekrõl szóló kívánom képességeimhez mérten azt az beszédjei számomra mind a Léleknek utat, amin e két ember elindult a való szünet nélküli vetést mutatják, errõl gyülekezetünk tekintetében. Pál apostol ír a galata 6, 8-ban. Annával Nincs végsõ elmúlás Krisztusban, együtt ezt a célt szolgálták, mind a tudom, s még e földi lét megszûnése sem ketten gyülekezetünk lelki, szellemi, emelhet gátat a Zoli és Anna által hitbéli építõi voltak. létrehozott lelki, szellemi, hitbéli Az interneten számos videón keresztül örökség megõrzésének tekintetében. Õk hallgathatjuk Zoli gyönyörû hangját. még mindig erõt tudnak adni nemcsak Oly sok szép, fantasztikus dallam ezek nekem, hanem minden, õket ismerõ egyrészrõl egy másik, szebb világba embernek. Szeretetük megmarad röpítenek el, másrészrõl azonban a életünk során, akkor is, ha elménk már szívembe belemarkolnak akár egy nehezen fog visszaemlékezni Rájuk. karvaly, mely az áldozatát nem akarja Nem szabad hagynunk, hogy bánaelengedni. Szívemben nagyon erõssé tunkat a keserûség váltsa föl. Megmutatteszik a fájdalmat, úgy, hogy maradék kozott elõttünk a földi lét kiszámíterõm is elfogy, összeesek akár egy hatatlansága, mulandósága, de hittel kártyavár. Most fülemben Mozart híres vallom, hogy mindannyian kaptunk rekviemje szól, a Lacrymosa tétel, mely talentumokat, melyek embertársaink a könnyezést szimbolizálja. Ez a zene lelki épülését kell, hogy szolgálják. magában hordozza az emberi keserû- Lelkemben dallam szól, a 478. dicséret, séget, az õszinte gyászt, az elmúlás mely Zoli kedvelt éneke volt. Ez hihetetlenségét és puhaságát, megtorpan mindent elárul Isten és Zoli kapcso- minden ember, aki csak egyszer is latáról. Nem írhatok én sem mást, mint e meghallja e remekmûvet. Szívemben tél gyönyörû dal mondanivalóját, szeretett van, hideg és fagy. Oly rossz, hogy kántorunk utolsó pilisi szolgálatán is odakint ragyogóan süt a Nap, e fölcsendült e dal halk, õszinte hitvallása, környezet nem enged emlékezni. kérése: Zoli és Anna fiatalságuk ellenére, vagy e Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben, fiatalság mellett, sok emberrel ismer- Füledet hozzám hajtsad! kedhettek meg, nincs olyan e sokasá- Ó, igen jó Isten, minden szükségemben, gban, aki ne õrizne valamilyen kedves Elmémet bátorítsad. emléket Róluk. Tudnunk kell azt is, volna oka rá, hogy dicsekedjék. Nem tette, e nemes hozzáállást pedig az Õ, gyülekezetünk iránt tanúsított hûsége példázza a legjobban. Zoli maga is figyelemmel követte gyülekezetünk életét, Õ maga is látta azokat az embereket, akik elhagyták gyüleke- zetünket, ki valós, ki valótlan okokból kiindulva. Fiatal kántorunk, karnagyunk sohasem mondott nemet sem ének- karára, sem a gyülekezetre akkor is, amikor mindkét közösség változott az idõk során. Pedig voltak olyan idõszakok is, amikor mi, pilisiek nem becsültük meg Zoli hûségét, áldozatos munkáját, ez a mi hibánk, tévedésünk, kicsinyességünk. hogy nemcsak hazánkban emlékeznek Bácsi Zoli elõtt sokkal nagyobb szeretett kántorunkról, nemcsak hagyülekezetek, hatalmas orgonák és nagy zánkban õriznek érzéseket Zoliról, gyülekezeti lehetõségek álltak, Õ hanem külföldön is. Most, e gyötrelmes rendszerint nemet mondott ezekre. idõszakban minden vád, minden Biztos vagyok abban, hogy hozzá számonkérés eltörpül, elnémul, mely hasonló kántorok eltávoztak volna ellenük emeltetett egyesek szívében. gyülekezetünkbõl, ráadásul Zoli Most csak a fájdalom marad lelkünkben. sohasem volt pilisi, mégis nyitott Néha magam is úgy érzem, hogy az szívvel fordult közösségünkhöz. Az Õ említett egységben én is részesülni jelentõségét bemutatná, ha most, e szûk szeretnék, Velük lennék. Nekünk keretek között fölsorolnám szebbnél azonban még megadatott, hogy szebb eredményeit. Szakdolgozata, megismerjük a földi jóságot, alázatot, államvizsgája, diplomája mind jeles szerénységet, hûséget, hitet, vagy, ha minõsítést kapott, diploma-hangverformáló erõkké változtassuk. Bizony, már ezeket megismertük, életünket senyét dicséretes jelesre, zárótanítását kitûnõre értékelték. Számos versenyen mindannyiunk erõre, bátorításra, ért el dobogós helyezést, több énekkar szeretetre szorul életünk minden aktív és megbecsült tagja volt, furulyacselekedni, értsük meg mindannyian, pillanatában. Képesek vagyunk jót tudását több helyen is megmutatta az udvari koncertjeinktõl kezdve egészen hogy úgy tudjuk méltón hirdetni e két az operaházig. Munkaközösségek, nagyszerû ember életét, ha azonosulunk iskolák, szellemi mûhelyek tanús- az Õ általuk mutatott emberi erények december 17-tõl az év végéig, a Szegénység éve program keretében a Pilisi Református Templomban látható a Kurt Lewin Alapítvány által készített 100 legszegényebb c. kiállítás. Érdekel, hogy milyen lelki szegénységben élik emberek az életüket? Gyere és láss! A kiállítás megtekinthetõ az istentiszteletek elõtt és után (december 19,24,25,26), valamint elõzetes egyeztetéssel: 29/

8 8. oldal Petróczy Ilona A kilincs Nem kell úgy félni! Gyere, próbáld ki! Az egész egy apró mozdulat... A kilincs szinte mozdul magától!" (Már ármánykodik az Õs-tudat.) Az elmém lázasan kutat. Keres egy varázsszót, fohászt, vagy imát, amellyel elûzheti lelkem kísértõ démonát. De nincs haladék, már folytatja tovább: "Repülni vágyol? suhogó szárnyakat lelsz az ajtón túl, bent...odaát! Bölcsesség kell? Nos, megtalálod. Csak lépj be bátran! Rajta hát! Izgalmakat, kalandot óhajtsz? Minden, minden tiéd lehet! Csak tárd ki az ajtóm, Lépj felém végre! És add nekem a lelkedet! Adok pár jó évet cserébe! Vagyont, jó hírt, szép szeretõt! Viselkedj ösztönöd kényére-kedvére, és felejtsd el a temetõt! Sokat próbált, bús ember-szívem inog. Lágy, sárga szirmaikkal elsiratnak a nárciszok. És érzem: még egy pillanat, s örökre elpusztulhatok, ha ellenállni nem tudok. Szeretnék büszkén, egyenes gerinccel, megvetõn elfordulni, de ezt már nem bírom! Megtörten, öregen és zokogva vonszolom el magam, de a Pokolba be nem nyitok! pedig: "elérhetnék sok vágyott földi kincset, c s a k le kellene nyomnom a kilincset..." Gabriel Garcia Marquez: Mindig mond azt, amit érzel és tedd azt amit gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erõsen átölelnélek Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott idõd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra. Amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést Jótékonysági koncert a vörös iszapban károsultak részére Hamarosan itt a Karácsony! Hol vannak a régi betlehemesek? Milyen szép is volt, amikor gyerekek házról-házra jártak Saját maguk készítette bábukkal, szent énekeket adtak elõ. S, a szeretetet a levegõben éreztük. Régebben, nagyobb becsületük volt az idõs embereknek, mint a mai idõkben. Az öreg szülõket leintik, vagy nem törõdnek velük. Igaz, nagy a verseny! A munkahelyen, a családban a terveket meg kell valósítani. Pénz kell, s, hogy pénz legyen, azért sokat kell dolgozni. Kevés az idõ családra, magunkra, a szeretetre, a lelkizésre Az idõ drága, s repül. Ezt mi is érezzük, nap, mint nap a fájós ízületeinkkel, az üresen maradt, széttárt karjainkkal Gondolatainkat nem tudjuk megregulázni, mert fáj, hogy nem jönnek a gyerekek, fáj, hogy nem írnak, hogy ritkán telefonálnak Megértjük, de része szeretnénk lenni az életüknek. John Stott: Korunk égetõ kérdései- keresztyén szemmel. John Stott igazi lelkész, aki tudását nem olvashatatlan disszertációkra, hanem a gyülekezeti tagok segítésére, keresztyén gyülekezetek építésére fordítja. Évtizedek óta az egyik legjelentõsebb angol evangéliumi vezetõ, a királynõtõl magas rangú kitüntetésben részesült a Világkeresztyénségért végzett szolgálatáért. Bármelyik könyvét olvastam, az mindig érdekes, fontos témákkal foglalkozott, mégsem volt unalmas. Korunk égetõ kérdései címû könyvét Monty Taylor ajánlotta figyelmembe, és már a tartalomjegyzék is érdekes: Óvjuk a teremtett világot! Az emberi jogok. Nõk, férfiak és Isten. A házasság, az együttélés és a válás. Az új biotechnológia Mit mond errõl a Szentírás? Milyen választ adhatunk a minket kérdezõ gyerekeknek, hitetlen vagy keresõ ismerõseinknek? Ráadásul bennünk is vannak még kérdések. Ajánlom ezt a könyvet, mert a felsorolt kérdésekre érthetõ, elfogadható, pontos válaszokat ad. MA.

9 9. oldal Szállást keres a születõ (cantabile, részlet) - Megígérte, megszületik. Hiszed-e? - Minden hit hallásból fakad. Süket világ, jól halló fül nem akad. - Megígérte, megszületik. Reménykedsz? - Reménytelenek az utcák. Belehalhatsz, túlélhetsz. - Megígérte, megszületik. Kérdezi: tényleg szeretsz? - Szeretni, - az milyen szoftver? Mi az ára, mi a márka, mit jelent? - Megígérte, velünk lakik. Hajlékát ma hol találja? - A ház posztmodern lét-doboz. Ennek otthon, annak ketrec. Elmehetsz. - Megígérte, MOST születik. A Végtelen hajléktalan! - Te kopogtatsz a nevében? - Kopogtatok egy hajlékért. Befogadsz, vagy menjek el? - Tele házam fölösleggel. Szemét mellett nincs több hely. - Kopogtatok egy jó szóért. Meghallgatsz, tán megvendégelsz? - Fülemben a zene-drót, küszöbömön kemény bot jobb, ha tovább szédelegsz. -Kopogtatás nélkül jövök hozzád - szelíd szamár, boldog bárány! Elférek-e itt a szalmán? -Térj be hozzánk vándor pár! Jászolunknál meleg vár. Hadd szülessen istállónkba Emberfia, Istenfia! Az a régi, megkopott Biblia Szent Karácsony estéjén fényfüzérek, színes ezüst-arany papírba öltöztetett szaloncukrok, ragyogó üveggömbök díszítették a fenyõfát, mely ekkor, csillogva változott - csodálatos karácsonyfává Kicsi, nagy és még nagyobb dobozok, szeretettel készült ajándékok, csupa, csupa szebbnél-szebb meglepetés... A karácsonyfa alatt szerényen megbújt egy piros bársonyba burkolt, kopott, öreg Biblia. Vajon kinek szánták? S, miért? Copfos kisleány, Zsuzsi - szaladt a karácsonyfához, s boldogan bontogatta a neki szánt ajándékokat. Minden megkapott játék után odaszaladt édesapjához, édesanyjához, nagyapóhoz, s átölelte õket hálával, szeretettel. -Kicsi Lánykám, van ott még valami! figyelmeztette csendesen nagymamája. Zsuzsi szaladt vissza a fához, s meglátta a piros bársonyba burkolt kis csomagot. Izgatottan bontogatta, s egy öreg Biblia! Szálkás betûkkel van beleírva nagymamájának neve s az a dátum, amikor megszületett, majd édesanyjának a neve és születése, s a legvégén a saját nevét betûzgette s a születésnapját. Elcsodálkozott -Szeretettel adtam, Dédnagymamád Bibliája - szólalt meg a csendben nagyanyó. Zsuzsinak könnyek szaladtak a szemébe, hogy ez a kincs most az övé! Egyedül az övé! S, szorosan átölelve nagyanyót azt súgta: -Megõrzöm, s majd egyszer én is az unokámnak adom, hogy ebbõl imádkozhasson Jézus nevében a Teremtõ Jó Istenhez Karácsony elsõ napján, büszkén vitte magával a Bibliát a templomba. S, olyan gazdagnak, különlegesnek érezte ezt a csodás napot! Igen, egy kopott, öreg, régtõl õrzött Biblia értékesebb egy drága, boltban megvásárolt ajándéknál. Miért is? A szeretetnek nincs ára, megfizethetetlen! A gondosságnak sem (-i) Mári Sándor: Vasárnap, reggel issza a földet a fény áttör a csönd sürüjén mámoros úrnapi hang - forrón bong a harang most átbillen imánk is az ég peremén Hajnali ügynökök faredõnyök résein át a napsugarak belopóznak átkutatják a takarónk és álmaink közt szimatolnak Inkarnáció száll az imádság füstje míg testet ölt az este igézõ tüzénél melegszem igézõ tüzénél melegszem míg testet ölt az Isten A Csillagfészek Alapítvány szervezésében ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamokra várjuk felnõttek jelentkezését. Heti egy alkalommal hétfõi napon német, szerdánként angol kezdõ szintû kiscsoportos oktatáson lehet elsajátítani az idegen nyelv alapjait. További információ a 06/20/ as telefonszámon.

10 10. oldal Mit tanít a Biblia az angyalokról? Elgondolkoztál már valaha az angyalokon? Mik vagy Az angyalok alapvetõen szolgáló lelkek (Zsidó 1,14), kik õk, milyen szerepük van? Íme néhány válasz, és nincs fizikai testük, mint az embereknek. Jézus a Lk amelyeket a Bibliában találunk az angyalokról Paul 24,37-39-ben kijelenti: "a szellemnek nincs húsa és Eymann és Dr. John Bechtle bibliai tanulmányozása csontja, de amint látjátok, nekem van". A Biblia ennek nyomán, valamint Török István, Dogmatika könyve ellenére azt is világossá teszi, hogy az angyalok alapján. egyszerre csak egy helyen lehetnek. Létezésük mindig Még mielõtt rátérnék az angyalokkal kapcsolatos helyhez kötött. Az angyalok - ha az alkalom úgy kívánja összefoglalások felsorolására, elõrevetítem Luther - képesek emberi alakot ölteni. Másképp hogyan lehet, gondolatait, melyekben óvva int attól, hogy Isten helyett hogy "egyesek - tudtukon kívül - angyalokat tiszteljük az angyalokat. Õk is teremtmények, mint a vendégeltek meg"? (Zsidó 13,2) Más esetben viszont Nap és Hold s csak eszközök Isten kezében. De õrizõ vakító fehérben és ragyogó dicsõségben jelennek meg tisztükért hálaadással tartozunk Istennek. (Mt 28,2-4). KIK VAGY MIK AZ ANGYALOK? Néhol oly gyengéd, szinte légies kontúrokban Az angyal szó valójában a görög aggelos -ból mutatkoznak angyali lények, hogy alig foghatók, származik, ami hírnököt jelent. A mal'ak héber szónak máshol konkrétabban, még a nevük is megnevezve. De ugyanez a jelentése. Általában lelkek egész sorára még ahol fontos szerepet töltenek be, ott sincs vonatkozik, akiket Isten teremtett, beleértve a jó és határozottan megrajzolható egyéniségük. Szinte rossz, valamint a különleges angyalokat, mint a feloldódnak, szétködlenek szolgálatukban. Kerúbok, Szeráfok és az Arkangyal. Az Újszövetség HOGY NÉZNEK KI AZ ANGYALOK? 165-ször, az Ószövetség pedig legalább 108-szor említi Mivel az angyalok inkább lelkek, mint fizikai lények, az angyalokat, tehát bõséges információ áll egyáltalán nem kell, hogy láthatóak legyenek (Kol 1,16). rendelkezésünkre a Bibliában, amire alapozhatjuk az Elizeus egyszer azért imádkozott, hogy a szolgája angyali teremtményekkel kapcsolatos tudásunkat. A meglássa a várost körülvevõ angyalok seregeit, s a Biblia számos helyen említi az angyalokat s beszél fiatalember ráeszmélt, hogy sok láthatatlan lény démoni hatalmasságokról is, kiknek feje a Sátán. Ezeket elkerülte a figyelmét (2Kir 6,17)! Amikor azonban hívjuk egy szóval középlényeknek. Szellemi lények, láthatóvá válnak, az angyalok rendszerint emberi alakot valóságos lelkek, akik látható alakban is megjelen- öltenek. Az 1Móz 18-ban Ábrahám három angyali hetnek. Bár az embernél magasabb rendû lények, több vendéget fogadott, akik elõször csak egyszerû tekintetben hozzánk hasonlók. utazóknak tûntek. A következõ fejezetben két angyal HOGYAN KELETKEZTEK AZ ANGYALOK? ment Sodomába, ahol egyszerû látogatóknak nézték A Biblia említi az angyalok teremtését, tehát õket. Néha egy angyal különleges képességekkel egyértelmû, hogy nem léteztek öröktõl fogva (Neh 9,6 rendelkezõ emberként jelenik meg. Dániel egy olyan Zsolt 148,2.5 1Tim 6,16). A Kol 1,16-17 jelzi, hogy angyalt látott, aminek karja és lába csillogó fémhez minden angyal egyszerre teremtetett: Mert benne hasonlított, arca pedig villámhoz (Dán 10,5-6). Az teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a angyal, aki elgördítette a követ Krisztus sírja elõl, láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár ragyogó fényt sugárzott (Mt 28,3 Lk 24,4). A Jelenések fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és könyve néhány egészen különleges teremtményt ír le a reá nézve teremtetett. Õ elõbb volt mindennél, és minden Jel 4,6-8-ban, akik esetleg az angyalok egy fajtája õbenne áll fenn. A teremtetésük ideje soha sincs lehetnek. A Bibliában az angyalok sohasem jelennek pontosan megadva, de a legvalószínûbb, hogy a menny meg aranyos, pufók csecsemõként! Minden esetben 1Móz 1,1-ben leírt teremtésével kapcsolatban zajlott le. felnõttek. Amikor a Bibliában az emberek angyalokat Lehet, hogy Isten közvetlen a menny teremtése után, de láttak, az elsõ reakciójuk rendszerint az volt, hogy félve még a föld teremtése elõtt teremtette õket - ugyanis Jób és tisztelettel arcra borultak, nem pedig megcirógattak 38,4-7 szerint "ujjongtak mind az Istenfiak", mikor a egy imádni való csecsemõt. Néhány rész a Bibliában földnek alapot vetett. szárnyakkal írja le az angyalokat (Ézs 6,2;6). Más versek HÁNY ANGYAL VAN ÖSSZESEN? repülõ angyalokról beszélnek, s feltételezhetjük, hogy A Szentírás nem említ határozott adatot, de ehhez szárnyra is szükség volt (Dán 9,21). Ennek megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak ellenére elképzelhetõ, hogy az angyalok szárnyak nélkül (Dán 7,10 Mt 26,53 Zsid 12,22). Úgy tûnik, hogy az is képesek a helyváltoztatásra. A legtöbb angyalokról összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek szóló rész nem beszél szárnyakról, s az olyan részekben, újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak mint az 1Mózes 18-19, biztos, hogy nem látszottak vagy bármiféle pusztulásnak, ezért nem is csökken a szárnyak. számuk. HALÁLUK UTÁN AZ EMBEREK Képünkön a mesejáték izgalmas ANGYALOK VAN AZ ANGYALOKNAK TESTÜK? LESZNEK? pillanatai!

11 11. oldal Nem, az angyalok nem megdicsõült emberi angyalok azonban különbözõ feladatokat látnak el - teremtmények. A Máté 22,30 elmondja, hogy nem mind Istent szolgálva: házasodnak, s nem is szaporodnak, mint az emberek, a -Imádat és dícséret - ez a mennyben végzett legfõbb Zsidók 12,22-23 pedig azt mondja, hogy mikor a foglalatosság (Ézs 6,1-3 Jel 4-5) mennyei Jeruzsálembe érünk, angyalok ezreivel és "a -Kinyilatkoztatás - hírvivõként szolgálnak, hogy átadják tökéletességre jutott igazak lelkeivel" fogunk találkozni Isten üzenetét az embereknek. Õk segítettek közvetíteni - két külön csoporttal. Az angyalok inkább egy társaság Mózesnek a törvényt (ApCsel 7,52-53) és az üzenetek vagy egyesület, nem pedig egy közös õstõl leszármazott nagy részét is õk vitték Dániel és a Jelenések könyvében. faj (Lukács 20,34-36). Minket e világ fiainak hívnak, -Vezetés - az angyalok adtak utasításokat Józsefnek de az angyalokat sosem hívják angyalok fiainak. Jézus születésérõl (Mt1-2), az asszonyoknak a sírnál, MILYENEK AZ ANGYALOK AZ EMBEREKHEZ Fülöpnek (ApCsel 8,26) és Kornéliusznak (ApCsel KÉPEST? 10,1-8). -Erõsebbek, mint az emberek, de nem teljhatalmúak -Ellátás - Isten angyalokat használt arra, hogy élelmet (Zsolt 103,20 2Pt 2,11). adjon Hágárnak (1Móz 21,17-20), Illésnek (1Királyok -Az embereknél nagyobb tudásúak, de nem 19,6) és Krisztusnak, megkísértése után (Mt 4,11). mindentudók (2Sám 14,20 Mt 24,36). -Védelem - Isten embereinek távoltartása a fizikai -Az embereknél nemesebbek, de nem mindenütt veszélytõl, ahogy példa erre Dániel és az oroszlánok jelenlevõk (Dán 9,21-23; 10,10-14). esete, vagy három barátja a tüzes kemencében MINDEN ANGYAL JÓ? (Dán 3 és 6). A Biblia néhány angyalt "választottnak" (1Tim 5,21) -Megszabadítás - Isten embereinek kiszabadítása a vagy szentnek (Mt 25,31 Mk 8,38), nevez. Eredetileg veszélybõl. Angyalok szabadították ki az apostolokat a minden angyal szent volt, Isten jelenlétét élvezve (Mt börtönbõl az ApCsel 5-ben, és ezt megismételték 18,10) és a mennyben élve (Mk 13,32). Más angyalok - a Péterrel az ApCsel 12-ben. Sátán vezetése alatt - szemben állnak Istennel (Mt 25,41 -Megerõsítés és bátorítás - angyalok erõsítették meg Ef 6,12 2Pt 2,4 Júd 6). Valójában egy olyan nagy, Jézust megkísértése után (Mt 4,11), bátorították az láthatatlan háború dühöng, ami minden emberi apostolokat a prédikálásra, miután kiszabadították õket képzeletet felülmúl. Azonban ez nem két egyenlõ és a börtönbõl (ApCsel 5,19-20), és megmondták Pálnak, örök erõ közötti harc. Isten, aki mindent teremtett, még hogy mindenki túléli a bekövetkezõ hajótörést (ApCsel mindig hatalmon van, és miután felhasználta a bûnös 27,23-25). angyalokat, hogy elérje célját, õk végsõ vereséget -Imák megválaszolása - Isten gyakran angyalokat fognak szenvedni. használ fel, hogy az õ gyermekeinek imáira válaszoljon MI AZ ANGYALOK FELADATA? (Dán 9,20-24; 10,10-12 ApCsel 12,1-17). Azt nem tudjuk, hogy minden angyal ugyanazt a - Gondoskodás a hívõkrõl a halál pillanatában - Lázár és feladatot végzi-e, vagy néhánynak speciális feladata a gazdag ember történetében azt olvassuk, hogy van. A Biblia beszél az angyalok különbözõ fajtáiról, angyalok vitték Lázár lelkét Ábrahám kebelére, mint a Kerúbok (Ezékiel 1) és Szeráfok (Ézsaiás 6). Két amikor meghalt (Lk 16,22). angyalról név szerint is tudunk: Mihályról (vagy Mikál) (Dán 10,13 Júd 9) és Gábrielrõl (Dán 9,21 Lk 1,19;26). Konklúzióként elmondhatjuk, hogy az angyalok, Isten Az angyalok funkciója, mint nevük is mutatja: felénk nyújtott karjai. Isten nincs ugyan kötve hozzájuk, küldöttek. Isten hírnökei és bizonyságtevõi. Nincs saját hiszen Õ angyalok nélkül is, egyetlen intésével hatalmuk és saját fontosságuk: mint égi küldöttek az megtehetné azt, amit akar; bölcsessége azonban isteni gondviselés eszközei és szolgái. Az Írás szerint felhasználja az angyalokat. Ez a csodálatos eljárási mód számuk légió. (Mt 26,53; e katonai kifejezés ellenére is viszont azt mutatja: Isten nincs kötve a természeti világ csak szolgálati rendjükrõl s nem rangkülönbségükrõl folyásához, Õ természetfeletti eszközeivel is vagy hierarchiájukról beszélhetünk.) beleavatkozhat a világ folyásába. Ezért a beavatkozásért A Szentírásban leggyakrabban elõforduló névtelen nem az eszközeit, hanem csakis Õt magát illeti imádat. Adventi koszorúkötés a gyülekezetben A református gyülekezet karácsonyi, év végi alkalmai: December 24. péntek este 8 óra: Szentesti istentisztelet December 25. szombat délelõtt óra: Karácsonyi, úrvacsorás istentisztelet December 26. vasárnap délelõtt óra: Karácsonyi, úrvacsorás istentisztelet December 31. péntek este 6 óra: Hálaadó istentisztelet január 1. szombat délelõtt óra: Újévi istentisztelet, gondnoki köszöntõ Mindenkit szeretettel várunk.

12 12. oldal Baba-mama kör Hol? Református gyülekezeti házban ( Rákóczi u. 30. ) felekezeti hovatartozástól függetlenül jöhet mindenki. Mikor? Havonkénti rendszerességgel szerdánként 9-11 óráig Kinek? Minden gyesen lévõ és érdeklõdõ anyuka számára január 12. Hogyan tartsunk rendet gyermekünk mellett, gyermekünkkel együtt. Játékdobozt készítünk február 9. Gyermekeink hitre nevelése: honnan kezdõdik, merre tart március 9. Ép testben, ép lélek Mit egyen a gyermek, és a család! Vendégünk Dr. Néráth Andrea, akivel fõzni is fogunk április 6. Mese, mese mátka, pillangós madárka mesékrõl, könyvekrõl beszélgetünk és mindenki készíthet gyermekének egy mesekönyvet május 4. A játék öröme: melyik korosztálynak melyik játékot válasszuk, serkentõ ötletek játszásra. Úton vagyunk Pedig ki sem mozdulunk. Járjuk szorgos hangya-ösvényeinket: Kiságy-mosógép-konyha, bolt-óvoda-játszótér. És mégis, eljuthatunk valahová: kérdésekre, fölismerésekre, belátásra. Fõleg, ha néha megállunk és körültekintünk. Elérhetõség: Morváné Cserna Anett és Segítõ Kezek Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét. ( Gal.6,2) A jó cselekvésben pedig ne fáradjuk el ( Gal:6,9), Ezért tehát míg idõnk van, tegyünk jót mindenkivel, ( Gal :6,10) Gyülekezetünkben már évek óta mûködik a diakóniai szolgálat. Segítséget nyújtottunk különbféle élethelyzetekben lévõ családoknak, magányosoknak. Azon imádkoztunk és törtük a fejünket milyen hivatalos formában tudnánk folytatni a diakóniai szolgálatot. Egy alkalommal számba vettük a konkrét lehetõségeket, örömmel nyugtáztuk, hogy a házi segítségnyújtó szolgálat feltételeit meg tudjuk teremteni. Neki láttunk és az elõírásoknak megfelelõen mûködési engedély kérelmet adtunk be a Polgármesteri hivatalhoz. Istennek legyen hála a mûködési engedélyt 2010 októberében megkaptuk, így elindulhat Segítõ Kezek Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk. Szolgálatunk 25 fõ ellátását tudja biztosítani. Szolgálat Áldott karácsonyt és békés boldog új évet kívánunk minden olvasónknak és városunk lakóinak! két fõállású és egy részmunkaidõs gondozóval és társadalmi segítõvel fog mûködni. Segíteni tudunk gyülekezeti tagjainkon és a városban élõkön, akik betegséggel küzdenek, magányosak, mentális problémákkal küszködnek. Igényelhetik: nyugdíjkorhatárt betöltött, egészségügyi állapotából illetve szociális körülményeibõl adódóan átmenetileg vagy tartósan önmagáról nem, vagy segítséggel gondoskodni tudó idõsek. Valamint öregségi nyudijkorhatárt még nem töltötték be betegségük és szociális helyzetük, vagy mentális állapotuk miatt igényelnek támogatást. A rászorultak a gondozást napi és heti rendszerésséggel kérhetik. Miben segítünk? Napi bevásárlásban, csekkek befizetésében, ügyek intézésében, gondozottak körüli takarításban, tisztálkodásban, gyógyszerek felíratásában, kiváltásában és adagolásában, és programok szervezésében. A szolgálatunk térítés mentes. Kérem a testvéreket, ha tudnak a környezetükben olyanokról, akik rászorultak, jelezzék. Elérhetõsegünk: Bretka Ferencné: Gyülekezet: A Pilisi Református Gyülekezet kiadványa. Megjelenik változó idõpontokban 250 példányban. Felelõs kiadó: Morva Ákos lelkipásztor, Pilis, Rákóczi út 30. Tel.:06-29/ , mobil: 06-30/ , .: Fõ és tördelõszerkesztõ: Varju Zoltán gondnok, Tel.: 06-29/ , .: Kéziratok megküldését: P.Fné Györgyi .: címre kérjük! Telefon: 06-20/

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben