IBM Smart City kezdeményezés Intelligens megoldások városoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IBM Smart City kezdeményezés Intelligens megoldások városoknak"

Átírás

1 IBM Smart City kezdeményezés Intelligens megoldások városoknak Az IBM felismerte, hogy a világ városainak élhetőbbé tételéhez és működtetéséhez kiemelten fontos, hogy a városvezetés modern, az ipari szektorban bizonyított informatikai megoldásokkal támogassa a saját feladatait, valamint szorosan együttműködjön a lakossággal, együtt tegyék jobbá, okosabbá, biztonságosabbá a városi környezetüket. Jelen prospektus bemutatja az IBM Magyarországi Kft. Szolgáltatási üzletága (GTS) által kidolgozott városvezetést támogató funkciókat. Portfóliónkból a döntéshozók kiválaszthatják a városuk számára legfontosabbnak és/vagy időszerűnek ítélt, a Smart City megoldás bevezetendő funkcióit. A kiválasztott funkciók alapján az IBM összeállítja és elküldi a városvezetésnek az egyedi szakmai és pénzügyi ajánlatot.

2 A megoldás összefoglalása A bemutatott Smart City megoldás egy modulárisan felépülő keretrendszer, melynek tervezése kifejezetten a magyarországi városok, városüzemeltetési szervezetek aktuális igényeinek és fejlesztési lehetőségeinek felmérése alapján történt. A megoldás alapja az IBM MAXIMO rendszere, melynek több kiegészítő modulja illeszthető az alaprendszerhez (munkairányítás, térképészeti tervezés, döntéstámogatás). A megoldás másik fő komponensét a térs portál és modulok adják. LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSOK VÁROSVEZETÉS KÖZVETLEN EN TÁMOGATÁSA Lakossági térs portál Lakossági bejelentési/ igénylési GIS portál Hatékony városi munkairányítás (MAXIMO Work Mgmt. Modul) Város- üzemeltetés térképészeti támogatással (MAXIMO Spatial Asset Management Modul) Intelligens városirányítási döntés- támogatás (MAXIMO Contract Mgmt, Reporting / KPI Modul) MAXIMO lakossági incidens- bejelentés MAXIMO nyilvántartás és incidenskezelés Eszköz- és helynyilvántartás Bejelentések, incidensek fogadása, kezelése Lakossági bejelentésekre alkalmas okostelefon alkalmazások Intelligens városi térfigyelés, kamerás mozgásérzékelés Városirányítás Mobil eszközzel A megoldás egyszerre nyújt támogatást és segítséget a városvezetésnek és a lakosságnak, ugyanakkor a két fél kommunikációját és együttműködését is segíti. A városvezetés oldaláról több érintett szerepkör tevékenysége támogatható egy integrált rendszerben a meghatározott és beállított csoportok, illetve a modulárisan elosztott szakterületek szerint. A modulok funkciói szakértői területekre vannak bontva, ezekben lehet meghatározni és kiválasztani a bevezetni kívánt funkciókat. Nem kötelező valamennyi modult bevezetni, illetve nem kötelező egy adott modul összes funkcióját sem bevezetni. A dokumentumban részletesen bemutatásra kerülnek az egyes modulok, külön megemlítve a modulok közötti összefüggéseket: az előfeltételeket valamint az együttesen ajánlott bevezetéseket. Az egyes modulokat is lehetséges több ütemben, külön projektekben bevezetni. Az IBM a következő alapértelmezett bevezetési ütemtervet javasolja (a modulok bevezetése ettől a javaslattól eltérően is ütemezhető, illetve egy későbbi fázisban bármikor tovább bővíthető): 1. ütem - Reaktív városirányítás 2. ütem Proaktív városirányítás 3. ütem - Kiterjesztett városirányítás MAXIMO nyilvántartás és incidenskezelés MAXIMO Hatékony városi munkairányítás Lakossági bejelentési GIS portál MAXIMO városüzemeltetés térképészeti támogatással MAXIMO intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO városirányítás mobil eszközzel Lakossági térs portál Intelligens városi térfigyelés, kamerás mozgásérzékelés Lakossági bejelentésekre alkalmas okostelefon alkalmazások 2011 IBM Corporation 2

3 MAXIMO városi eszköz-, helynyilvántartás és incidenskezelés A modul jelen IBM Smart City megoldás alapja. A bevezetés során a projekt célja a városvezetés által a rendszerben nyilvántartandó és kezelendő objektumok leképezése, a kapcsolódó adatok menedzsmentjének kialakítása, valamint lakossági bejelentések kezelési folyamatainak kidolgozása. Megtörténik a szükséges alapadatok betöltése, kialakításra kerülnek az alapvető jogosultsági csoportok. Városi hely- és eszköznyilvántartás Területek, telkek, lakások, szobrok, műemlékek, utak, hidak, stb. műszaki adatainak nyilvántartása Területhez, telkekhez, lakásokhoz és egyéb objektumokhoz kapcsolódó speciális (elsősorban üzleti jellegű) adatkörök meghatározása és rögzítése, például: adóterhek, tulajdonosok, bérlők, bérleti díjak, stb. rögzítése, objektumok kategorizálása ezek alapján Kiadható telkek, területek, lakások és adataiknak (tulajdonos, lakók száma, kapcsolódó építési engedélyek, speciális körülmények) nyilvántartása, lekérdezhetősége, kezelése Területekre vonatkozó törvényi előírások, kötelezettségek nyilvántartása, betartásuk ellenőrzésének Incidens- és eseménykezelés Lakossági bejelentések, események elektronikus fogadása webes felületen keresztül. A lakossági igénybejelentések kezelése, elbírálása (szükség esetén manuális rögzítése) a városvezetés által. E modul a többi opcionálisan választható modul alapja. A bevezetés közvetlen előnyei közé sorolható, hogy a városvezetés egységes, ellenőrzött nyilvántartással rendelkezik a városhoz tartozó telkekről, épületekről, utakról, csapadékelvezetőkről, műemlékekről, a városüzemeltetést támogató járművekről, gépekről. A modern városvezetés számára célként kell megjelennie a polgárokkal való kommunikációnak és ezzel összhangban a lakossági felelősségvállalás erősítésének. Ennek kiváló módja, ha közvetlenül a lakosságtól fogadhatóak a várossal kapcsolatos igénylések, illetve a város életére hatással lévő események. A bejelentések uniformizált kezelésével gyorsabban lehet reagálni, növekszik a lakosság érintettsége és elégedettsége a város életszínvonalát illetően. A lakossági események professzionális kezelésével fogadhatóak a kátyúkra, rongálásokra, balesetekre, illegális hulladéklerakásokra, akadálymentesítésekre, felújításokra vonatkozó városi kérések és bejelentések. Ezek csoportosíthatóak, priorizálhatóak, a városvezetés pedig reagálhat a lakosság igényeire, kéréseire, akár közvetlen intézkedéssekkel, akár tervezett beavatkozásokkal. Lakossági bejelentési/igénylési GIS portál A modul lehetővé teszi, hogy a lakossági igények, kérések, felhívások, észrevételek, élmények bejelentése, illetve publikálása egy webes térképészeti (ún. GIS: Geographical Information System) felületen keresztül történjen. A bejelentéseket a városvezetés a MAXIMO rendszerben fogadja, és kezeli. Nemcsak a városvezetés kap közvetlen kat, impulzusokat és kéréseket a polgároktól, de a városi közösség egymással történő kommunikációja valamint a közösségi felelősségvállalás is erősödik a megoldás által IBM Corporation 3

4 Incidens- és eseménykezelés Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti, mozgáskorlátozott akadálymentesítési és egyéb típusú, kategóriájú bejelentések és események fogadása webes GIS bejelentési felületről, melyek a MAXIMO rendszerben adott típusú szolgáltatási igénylésként jelennek meg. Lakossági megosztás A forgalomirányító tábla megrongálódott. Városi webes közösségi lehetőségek: fotók, jelentések, beszámolók, videók, URL-ek, hírek, egyéb szövegek térképhez csatolásának igénylése a lakosság által, és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése. Térképesobjektumok csatolmányainak kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések (pl.: árkedvezmények, lakossági feladhatósága és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Kiadó, eladó telkek, területek, lakások bejelenthetősége és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképes megjelenítése Kiadó, eladó telkek, területek, lakások kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon A portál által a városlakók az általuk észlelt eseményeket, igényelt kéréseket földrajzi khoz kapcsolva küldhetik el a városvezetésnek egy egyszerűen használható felületen keresztül: a megfelelő utcára ablakozva egy kattintással létrehozható a bejelentés, mely azonnal megjelenik a MAXIMO rendszerben, ahol megtörténik az elbírálás, illetve kezelés. A fotók, videók, szövegek, webes hivatkozások csatolásával a lakosság megoszthatja a várossal kapcsolatos élményeit, fejleszthető a városi turizmus és a közösségi-, kulturális élet. (Mivel a tartalmak publikálása előtt jóváhagyás szükséges, biztosítható, hogy a portál céljának megfelelő csatolmányok jelenjenek meg.) Továbbértékesítési lehetőségek: A városvezetés a hirdetések, kiadó/eladó telkek, lakások megjelenítését díjazáshoz is kötheti. A portál egyes megjelenítési rétegei a városlakókat célzó marketing-csatornaként funkcionálhatnak, mellyel jelentősen növelhetőek a város bevételei. A modul működéséhez szükséges az alap MAXIMO rendszer, ugyanakkor a funkcionalitásában rejlő lehetőségek jelentősen kibővíthetőek az Lakosság térs portál vagy a Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással modul bevezetésével. Lakossági térs portál A modul hasznos támogatást nyújt mind a helyi lakosoknak, mind a turistáknak szerteágazó területeken. A várossal kapcsolatos közérdekű k publikálhatóak ugyanezen a térképészeti felületen, erősíthető a városvezetés lakosság felé irányuló kommunikációja (G2C kommunikáció). A cél, hogy a lakosság számára a várossal kapcsolatos k egyik elsődleges forrásává váljon a portál IBM Corporation 4

5 G2C kommunikáció erősítése A városvezetés térképes objektumokhoz kapcsolható bejelentéseinek, közleményeinek publikálási lehetősége egy külön rétegen. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok térképészeti rétegen megjelenítése nyitvatartási időkkel. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok felé történő útvonaltervezés. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok kereshetősége és lekérdezhetősége. Önkormányzati fejlesztési tervek térképészeti publikálása További legfeljebb 5 objektumcsoport leképezése, kereshetősége és megjelenítése a felületen. Egészségügy támogatás Kórházak kiemelése a térképen Adott időpontban nyitva lévő gyógyszertárak megjelenítése térképen Kórházak és gyógyszertárak felé történő útvonaltervezés Közlekedésfejlesztési funkciók A lakosság lekérdezheti, hogy milyen biztonságos útvonalakat ajánl az városvezetés az iskolák, óvodák, közintézmények, templomok megközelítésére A városvezetés a városon áthaladó forgalom gyorsítására útvonalakat javasolhat és publikálhat Tervezett és aktuális útlezárások, közmunkák publikálhatósága Tömegközlekedési megállók, menetrendek, járat útvonalak kereshetősége, lekérdezhetősége, megjelenítése térképen Tömegközlekedési útvonaltervezés Bicikliutak kiemelése Parkolóhelyek kiemelése Mivel az egyes megjelenítési rétegek ki- és bekapcsolhatóak, illetve egyszerre több réteg is megjeleníthető ugyanazon a térképesfelületen, ezért megvalósítható például, hogy egy lakos megtalálja a hozzá legközelebb eső nyitva tartó gyógyszertárat, valamint megjelenítse az odavezető legrövidebb autós útvonalat, továbbá a lehetséges parkolóhelyeket egyetlen felületen néhány kattintás után. Turizmus-vendéglátás fejlesztés Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megjelenítése, kiemelése nyitvatartási idővel, elérhetőségekkel (weboldal, , telefonszám). Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megközelítésének útvonaltervezése Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok kereshetősége, lekérdezhetősége WIFI lefedettség megjelenítése térképes rétegen A térképészeti s portált célszerű a Lakossági bejelentő GIS portállal együtt bevezetni, illetve az Okostelefonos lakossági GIS alkalmazással kiegészíteni. MAXIMO hatékony városi munkairányítás modul A MAXIMO városi munkairányítás modul bevezetésének célja, hogy a városvezetés hatékonyabban tervezhesse, irányíthassa és nyomon követhesse a városüzemeltetéssel, városgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A modullal folyamatok és módszerek alakíthatóak ki városi beruházások, felújítások tervezésére és végrehajtására, egyben a városi vagyonra vonatkozóan karbantartási stratégiák is definiálhatóak az optimális kezelés érdekében. Az emberi erőforrások, alvállalkozói munkálatok, készletek pontosan nyilvántarthatóak, felhasználásuk ütemezése hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé IBM Corporation 5

6 Számos esetben a tervezett munkák fontos adatszolgáltatást jelenthetnek más, például közmű szolgáltatók számára vagy a számukra továbbított feladatok nyilvántartásával a garanciális munkák is nyomon követhetőkké válnak. Ezáltal kedvezményeken alapuló vagy gyorsabb, esetleg ingyenesen megismételt helyreállítást megcélzó üzleti modell alakítható ki. Hatékony munkatervezés, ütemezés Útburkolati felújítások, ellenőrzések hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően Hó eltakarítási munkák hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően A várossal kapcsolatos karbantartási, felújítási, ellenőrzési munkák, közmunkák hatékony ütemezése és tervezése (például: munkák éves tervezése az erőforrások, költségkeretek figyelembe vételével, alvállalkozói munkák összevonása, tervezése, stb.) támogató folyamatok bevezetése, munkák összehangolása és nyomon követése Városi beruházások kezelése, tervezése, nyomon követése, irányítása Kulturális események, rendezvények szervezésének : munkák és költségek nyomon követése, tervezése Városok eszközök megelőző karbantartása Eszközökre, Helyekre (gépek, utak, épületek, berendezések, hidak, játszóterek, stb.) karbantartási stratégiák meghatározása, megelőző karbantartások definiálása, melyekkel növelhető az élettartamuk, csökkenthetőek a váratlan meghibásodások és a karbantartási költségek Eszköz meghibásodások, karbantartások kezelése, költségek gyűjtése és éves költségkeretek nyilvántartása és kezelése, státuszok definiálása városi eszközökre, helyekre, például ellenőrizendő, javítandó, megrongált, stb. A modul bevezetésével az éles indulástól számítva számos egy éven belül realizálható eredmény érhető el: Magasabb munkaerő kihasználtság Hatékonyabb munkavégrehajtás Alacsonyabb készletszintek Időben feladható utánrendelések Erőforrások, készletek kezelése Raktározási és készletezési hatékonyság növelése, készletszint csökkentése, szükségletetek előre jelzése, selejtek számának csökkentése a következő területeken például: úttartozékok, forgalomtechnikai eszközök, hidak, szobrok karbantartásához szükséges alapanyagok, permetszerek, stb. esetén Beszerzési hatékonyság javítása, például útfelújítással, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai eszközökkel, játszóterekkel, közvilágítással, stb. kapcsolatos beszerzések során: stratégiailag tervezett beszerzések, beszállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése, csoportos megrendelések ütemezése, beszállítói megrendelések riportozása és nyomon követése, gazdaságos rendelési nagyságok megállapítása Alvállalkozói szerződések hatékony kezelése Bérleti szerződések hatékony kezelése Kevesebb egyedi megrendelés, beszerzés szükséges Hosszú távú beszállítói kapcsolatok alakíthatóak ki Csökkenthetőek a selejtezések száma Csökkenthetőek a javítási költségek 2011 IBM Corporation 6

7 A MAXIMO hatékony városi munkairányítás modul bevezetésének előfeltétele az alap MAXIMO modul bevezetése, és javasolt kiegészíteni a Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással. Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással A városüzemeltetési, illetve városirányítási munkák, események vizuálisan tervezhetővé, átláthatóvá válnak térképészeti megjelenítés segítségével. A MAXIMO rendszer kiegészítésével lehetőség nyílik a munkák, események, bejelentések, helyek, eszközök különböző típusait térképrétegen megjeleníteni, emellett a széles skálájú lekérdezési lehetőségek eredményeinek ábrázolásával támogatja a modul a városvezetést a tervezési és egyéb döntéseik meghozatalában. térképes Folyamatban lévő és tervezett városirányítási, városüzemeltetési munkák, közmunkák térképes megjelenítése és összehangolása, lekérdezése, szűrése térképen Közműhálózat megjelenítése, különböző munkákat, tevékenységeket érintő közműhálózati elemek azonosítása Városi beruházások kezelésének, tervezésének, nyomon követésének térképes Választások, lakossági szavazások szervezésének és lebonyolításának logisztikai, térképészeti Útfelújítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkarendelések. Hó eltakarítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkák. Csapadékelvezetők, csapadékelvezető hiányosságok, hibák térképes megjelenítése, karbantartások útvonalának és ütemezésének térképes Parkolóhelyek bővítési lehetőségeinek térképészeti Kulturális események, rendezvények szervezésének és lebonyolításának térképészeti WIFI lefedettség nyilvántartása, fejlesztési döntések térképészeti Incidens- és eseménykezelés A lakossági bejelentések megjelenítése térképen típusonként, a bejelentések kezelésének, elbírálásának térképes Árvízvédelem GIS : vízszint bejelentések nyomon követése térképen Környezetszennyezési objektumok, közlekedési balesetek térképesmegjelenítése, kezelése, előfordulások elemzése, havi jelentések készítése. Bűnesetek térképesnyilvántartása, elemzése. Havi jelentések készítése, eljuttatása a rendőrségre IBM Corporation 7

8 Térképészettel támogatott lekérdezés Terület, telek, épület és kapcsolódó adataik megjelenítése térkép segítségével, a megjelenítendő objektumok szűrése különböző k alapján (Például: az X eft-nál magasabb adóterhekkel rendelkező telkek megjelenítése térképen). Kiadható, eladható önkormányzati telkek, területek, lakások térképes megjelenítése Egy cím begépelésével a rendszer a megfelelő helyre ablakozik, és a kapcsolódó metaadatokat (például költség adatok, tulajdonos, megjegyzések), annotációkat megjeleníti Cégeknek telephely kiválasztás Továbbértékesítési lehetőségek: 1. A városban történő építkezésekhez közmű és egyéb támogató adatok nyújthatóak 2. Cégeknek telephely kiválasztási szolgáltatás nyújtható A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alapnyilvántartási modul bevezetése, és ajánlott a MAXIMO hatékony városirányítás modullal együtt bevezetni, hogy a két modul együttes lehetőségeit ki lehessen használni. Intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO-val Az intelligens döntéstámogatás modul MAXIMO kulcs teljesítménymutatók, mutatószámrendszerek, speciális lekérdezések, kimutatások, jelentések, automatikus értesítések, felhasználói műszerfalak kidolgozását foglalja magába. (A modul konkrét tartalma erősen függ attól, hogy milyen egyéb MAXIMO modulok lettek bevezetve.) Területek, telkek, lakások adatainak illetve városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos adatok összetett lekérdezései különböző szempontok szerint (legfeljebb 20 MAXIMO egyedi lekérdezés kialakítása) Lakossági bejelentések riportozása (legfeljebb 10 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: lakossági szolgáltatásigénylések havi átlagos megoldási idejének megjelenítése típusonként; a legmagasabb prioritású legrégebb óta függőben lévő lakossági bejelentések listájának megjelenítése Riportozási lehetőségek bevezetése munkaszervezés támogatására (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: szabad munkaerőkapacitások jelentése, adott hónapban esedékes karbantartási feladatok megjelenítése, hiánycikkek előrejelzése, stb.) Folyamatban lévő beruházások nyomon követését támogató riportok (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése) Teljesítménymutatók definiálása (legfeljebb 25 kulcs teljesítménymutató definiálása és bevezetése). Például: kiadatlan épületek száma; lakossági bejelentések megoldási aránya; új lakossági bejelentések száma havonta, stb. Városi hivatalok, intézmények közötti kollaboráció. Például: automatikus értesítések, automatikusan rendszeresen címre elküldött jelentések. Városirányítási kontrolling funkciók kidolgozása Jóváhagyási folyamatok leképezése automatikus MAXIMO munkafolyamatokká (legfeljebb 5 MAXIMO workflow kialakítása) 2011 IBM Corporation 8

9 A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alap modul bevezetése, és ajánlott a MAXIMO hatékony városirányítás modullal együtt bevezetni, hogy a kialakított városirányítási folyamatok és döntési pontok támogathatóak legyenek a MAXIMO rendszer további lehetőségeivel. Városirányítás mobil eszközzel A cél, hogy a város irányításában illetve fenntartásában résztvevő személyek terepen is elérjenek számukra hasznos adatokat, illetve közvetlenül módosítani tudjanak bizonyos adatokat. A MAXIMO mobil kiegészítőjével a terepen is elérhető minden adat, illetve távolról is végrehajthatóak azok a műveletek, melyekre a bevezetett központi MAXIMO rendszer is képes. A modul bevezetése során kialakítjuk a speciális, mobil eszközzel végzendő feladatokra vonatkozó folyamatokat és a mobil eszközökön elérhető funkciókat. Bejelentések, szolgáltatási igénylések küldhetőek az alaprendszernek Munkák, beruházások, fejlesztések terepi nyomon követhetősége, irányíthatósága A vízszintre vonatkozó mérések bejelentése mobil kliensről Telekfelmérések végrehajtása Ingatlan nyilvántartás frissíthetősége Törvényi előírások ellenőrzése, kapcsolódó bejelentések tétele Egyéb MAXIMO adatok terepi elérhetősége és szerkeszthetősége A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alapnyilvántartási modul bevezetése, valamint ajánlott a MAXIMO hatékony városirányítás modullal együtt bevezetni, hogy a kialakított városirányítási, városüzemeltetési folyamatok bizonyos lépései mobil eszközről is végrehajthatóak legyenek. Intelligens városi térfigyelés, eseményfelismerés A modul célja, hogy ellenőrzés alatt lehessen tartani a város ki- és bejövő gépjármű forgalmát, növelje a közbiztonságot, a lakosok biztonság érzetét, hamarabb lehessen reagálni balesetekre vagy bűnesetekre. Bizonyos térfigyelő kamerák képei legyenek szabadon elérhetőek a weben keresztül: ha egy lakos a kamera képén észrevesz egy rongálást, bűntényt, akkor riaszthatja gombnyomással a hatóságokat. Bűncselekmények, rongálások felismerése, automatikus riasztások kezdeményezése A megfigyelt utakon be- és kimenő forgalom figyelése, járművek automatikus kategorizálása A városba be- és kimenő forgalmat figyelve bizonyos követelmények alapján egy operátor figyelmébe ajánl gyanús gépjárműveket. Útkereszteződések figyelése 2011 IBM Corporation 9

10 A rendőrség felé valós idejű képek nyújtása Jármű megállások automatikus észlelése, például parkolni tilos helyeken Átlagsebesség mérés megfigyelt útszakaszokon: a túl magas sebesség esetén rendőrség rendelhető ki adott időszakokra Forgalmi akadályérzékelés állítható be a megfigyelt útvonalakra: baleset, autóleállás Behatolás védelem biztosítható a fontosabb épületeken, telkeken vagy mozgásra riasztás kezdeményezhető Nem "normális" gyalogos viselkedés érzékelése. Például: sokan futásnak erednek, valakit követnek. A kamerák által felismert jelenségekről, eseményekről automatikus MAXIMO bejegyzések hozhatóak létre (legfeljebb 5 különböző esemény felismerésének integrálása a MAXIMO rendszerbe) A modul bevezetése során IBM javaslatokat ad a városvezetésnek az érzékelők (kamerák) kihelyezését illetően. A modul alapértelmezetten 10 érzékelő (térfigyelő-kamera vagy csapadékmérő) kiépítését foglalja magában. (Az ettől eltérő igényüket, kérjük, hogy jelezzék a mellékletben található funkciólistában.) Okostelefonon futtatható GIS alkalmazás A modul célja Android és iphone okostelefonokon futtatható lakossági alkalmazás bevezetése, mely segítségével többek között egyszerűen és kényelmesen, GPS koordinátákkal és fényképpel ellátott bejelentések tehetőek a lakosság által. Ügyfélszolgálat Amennyiben a városvezetés szükségesnek látja, 5x8 vagy 7x24 órás telefonos ügyfélszolgálattal is kiegészíthető az incidens- és eseménykezelés. A MAXIMO alapmodul bevezetése után egy lakossági zöld számon az operátor telefonon is fogadná a bejelentéseket, kéréseket, majd rögzítené a rendszerben. Egyéb szolgáltatások Lakossági bejelentések a kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti és egyéb kategóriájú események rögzítésére okostelefonról, melyek MAXIMO-ban adott típusú Szolgáltatás igénylésként jelennek meg. A bejelentő GPS koordinátái automatikusan a bejelentéshez rendelődnek, fénykép is csatolható az esetről. Városi mobilos közösségi lehetőségek: okostelefonnal készített fotók, videók lakossági GIS portálra publikálhatósága. A lakossági térképészeti s portál adatinak kényelmes elérhetősége okostelefonról. A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alapnyilvántartási modul bevezetése, mely fogadja a lakossági bejelentéseket. Célszerű a modult a Lakossági bejelentési GIS portállal és a Lakossági térs portállal együtt bevezetni. IBM a megrendelt funkciókhoz alapértelmezetten biztosítja megfelelő tesztelést és a kulcsfelhasználók oktatását, illetve a garanciális hibák javítását, a rendszertámogatást (alapértelmezetten havonta 2 nap konzultáció) az éles indulástól számított 4 évig. Az egyes rendszerkomponensekhez kiszervezett rendszeradminisztráció is rendelhető. Kérjük, válasszák ki a mellékletben található táblázatban a megrendelni kívánt Smart City funkciókat, és az eredményt jutassák vissza az Önöket felkereső IBM képviselőnek, hogy kidolgozhassuk részletes szakmai és pénzügyi ajánlatunkat IBM Corporation 10

11 Melléklet IBM Smart City funkciólista Városi hely- és eszköznyilvántartás Városi hely- és eszköznyilvántartás Városi hely- és eszköznyilvántartás Városi hely- és eszköznyilvántartás Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés MAXIMO eszköznyilvántartás és incidenskezelés modul Területek, telkek, lakások, szobrok, műemlékek, utak, hidak, stb. műszaki adatainak nyilvántartása Területhez, telkekhez, lakásokhoz egyéb objektumokhoz kapcsolódó speciális (elsősorban üzleti jellegű) adatkörök meghatározása és rögzítése, például: adóterhek, tulajdonosok, bérlők, bérleti díjak, stb. rögzítése, objektumok kategorizálása ezek alapján Kiadható telkek, területek, lakások és adataiknak (tulajdonos, lakók száma, kapcsolódó építési engedélyek, speciális körülmények) nyilvántartása, lekérdezhetősége, kezelése Területekre vonatkozó törvényi előírások, kötelezettségek nyilvántartása, betartásuk ellenőrzésének Lakossági bejelentések, események elektronikus fogadása egy webes felületen keresztül. A lakossági bejelentések kezelése, elbírálása (szükség esetén manuális rögzítése) a városvezetés által. Lakossági bejelentési/igénylési GIS portál Incidens- és eseménykezelés Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti, mozgáskorlátozott akadálymentesítési és egyéb típusú bejelentések és események fogadása webes GIS bejelentési felületről, melyek a MAXIMO rendszerben adott típusú szolgáltatás igénylésként jelennek meg. Városi webes közösségi lehetőségek: fotók, jelentések, beszámolók, videók, URL-ek, hírek, egyéb szövegek térképhez csatolásának igénylése a lakosság által, és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Térképesobjektumok csatolmányainak kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések (pl.: árkedvezmények, lakossági feladhatósága és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Kiadó, eladó telkek, területek, lakások bejelenthetősége és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Kiadó, eladó telkek, területek, lakások kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése Lakossági térs portál A városvezetés térképesobjektumokhoz kapcsolható bejelentéseinek, közleményeinek publikálási lehetősége egy külön rétegen. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok térképészeti rétegen megjelenítése nyitvatartási időkkel 2011 IBM Corporation 11

12 G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése Egészségügy Egészségügy Egészségügy Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok felé történő útvonaltervezés Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok kereshetősége és lekérdezhetősége Önkormányzati fejlesztési tervek térképészeti publikálása További legfeljebb 5 objektumcsoport leképezése, kereshetősége és megjelenítése a felületen Kórházak kiemelése térképrétegen Adott időpontban nyitva lévő gyógyszertárak megjelenítése térképen Kórházak és gyógyszertárak felé történő útvonaltervezés A lakosság lekérdezheti, hogy milyen biztonságos útvonalakat ajánl az városvezetés az iskolák, óvodák, közintézmények, templomok megközelítésére A városvezetés a városon áthaladó forgalom gyorsítására útvonalakat javasolhat és publikálhat Tervezett és aktuális útlezárások, közmunkák publikálhatósága Tömegközlekedési megállók, menetrendek, járat útvonalak kereshetősége, lekérdezhetősége, megjelenítése térképen Tömegközlekedési útvonaltervezés Bicikli utak kiemelése Parkolóhelyek kiemelése Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megjelenítése, kiemelése nyitvatartási idővel, elérhetőségekkel (weboldal, , telefonszám). Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megközelítésének útvonaltervezése Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok kereshetősége, lekérdezhetősége WIFI lefedettség megjelenítése térképesrétegen térképes térképes térképes Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással Hó eltakarítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, melyekrel létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkák. Útfelújítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkarendelések. Csapadékelvezetők térképesmegjelenítése, csapadékelvezető hiányosságok, hibák térképesmegjelenítése, karbantartások útvonalának és ütemezésének térképes 2011 IBM Corporation 12

13 térképes térképes térképes térképes térképes térképes térképes Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés Térképészettel támogatott lekérdezés Térképészettel támogatott lekérdezés Térképészettel támogatott lekérdezés Térképészettel támogatott lekérdezés WIFI lefedettség nyilvántartása, fejlesztési döntések térképészeti Kulturális események, rendezvények szervezésének és lebonyolításának térképészeti Parkolóhelyek bővítési lehetőségeinek térképészeti Választások, lakossági szavazások szervezésének és lebonyolításának logisztikai, térképészeti Városi beruházások kezelésének, tervezésének, nyomon követésének térképes Közműhálózat megjelenítése, különböző munkákat, tevékenységeket érintő közműhálózati elemek azonosítása Folyamatban lévő és tervezett városirányítási, városüzemeltetési munkák, közmunkák térképes megjelenítése és összehangolása, lekérdezése, szűrése térképen Bűnesetek térképes nyilvántartása, elemzése. Havi jelentések készítése, eljuttatása a rendőrségre. Környezetszennyezési objektumok, közlekedési balesetek térképes megjelenítése, kezelése, előfordulások elemzése, havi jelentések készítése. A lakossági bejelentések megjelenítése térképen típusonként, a bejelentések kezelésének, elbírálásának térképes Árvízvédelem GIS : vízszint bejelentések nyomonkövetése térképen Terület, telek, épület és kapcsolódó adataik megjelenítése térkép segítségével, a megjelenítendő objektumok szűrése különböző k alapján (Például: az X eftnál magasabb adóterhekkel rendelkező telkek megjelenítése térképen). Kiadható, eladható önkormányzati telkek, területek, lakások térképes megjelenítése Egy cím begépelésével a rendszer a megfelelő helyre ablakozik, és a kapcsolódó metaadatokat (például költség adatok, tulajdonos, megjegyzések), annotációkat megjeleníti Cégeknek telephely kiválasztás Munkatervezés, ütemezés Munkatervezés, ütemezés Munkatervezés, ütemezés MAXIMO hatékony városi munkarányítás modul Hó eltakarítási munkák hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően Útburkolati felújítások, ellenőrzések hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően Városi beruházások kezelése, tervezése, nyomon követése, irányítása 2011 IBM Corporation 13

14 Munkatervezés, ütemezés Munkatervezés, ütemezés Városi eszközök megelőző karbantartása Városi eszközök megelőző karbantartása Erőforrások, készletek kezelése Erőforrások, készletek kezelése A várossal kapcsolatos karbantartási, felújítási, ellenőrzési munkák, közmunkák hatékony ütemezése és tervezése (például: munkák éves tervezése az erőforrások, költségkeretek figyelembe vételével, alvállalkozói munkák összevonása, tervezése, stb.) támogató folyamatok bevezetése, munkák összehangolása és nyomon követése Kulturális események, rendezvények szervezésének : munkák és költségek nyomon követése, tervezése Eszköz meghibásodások, karbantartások kezelése, költségek gyűjtése és éves költségkeretek nyilvántartása és kezelése, státuszok definiálása városi eszközökre, helyekre, például ellenőrizendő, javítandó, megrongált, stb. Eszközökre, Helyekre (gépek, utak, épületek, berendezések, hidak, játszóterek, stb.) karbantartási stratégiák meghatározása, megelőző karbantartások definiálása, melyekkel növelhető az élettartamuk, csökkenthetőek a váratlan meghibásodások és a karbantartási költségek Beszerzési hatékonyság javítása, például útfelújítással, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai eszközökkel, játszóterekkel, közvilágítással, stb. kapcsolatos beszerzések során: stratégiailag tervezett beszerzések, beszállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése, csoportos megrendelések ütemezése, beszállítói megrendelések riportozása és nyomon követése, gazdaságos rendelési nagyságok megállapítása Raktározási és készletezési hatékonyság növelése, készletszint csökkentése, szükségletetek előre jelzése, selejtek számának csökkentése a következő területeken például: úttartozékok, forgalomtechnikai eszközök, hidak, szobrok karbantartásához szükséges alapanyagok, permetszerek, stb. esetén Erőforrások, készletek kezelése Alvállalkozói szerződések hatékony kezelése Erőforrások, készletek kezelése Bérleti szerződések hatékony kezelése Intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO-val Területek, telkek, lakások adatainak illetve városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos adatok összetett lekérdezései különböző szempontok szerint (legfeljebb 20 MAXIMO egyedi lekérdezés kialakítása) Lakossági bejelentések riportozása (legfeljebb 10 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: lakossági szolgáltatásigénylések havi átlagos megoldási idejének megjelenítése típusonként; a legmagasabb prioritású legrégebb óta függőben lévő lakossági bejelentések listájának megjelenítése Önkormányzatok közötti kollaboráció (Például: automatikus értesítések, automatikusan rendszeresen címre elküldött kimutatások, jelentések) Teljesítménymutatók definiálása (legfeljebb 25 kulcs teljesítménymutató definiálása és bevezetése). Például: kiadatlan épületek, telkek száma; lakossági bejelentések megoldási aránya, átlagos megoldási ideje; új lakossági bejelentések száma havonta, stb. Riportozási lehetőségek bevezetése munkaszervezés támogatására (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: szabad munkaerőkapacitások jelentése, adott hónapban esedékes karbantartási feladatok megjelenítése, hiánycikkek előrejelzése, stb.) Városirányítási MAXIMO szerepkörök és a gyors döntéshozatalt támogató műszerfalak létrehozása 2011 IBM Corporation 14

15 Folyamatban lévő beruházások nyomon követését támogató riportok (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése) Városirányítási controlling funkciók kidolgozása Jóváhagyási folyamatok leképezése automatikus MAXIMO munkafolyamatokká (legfeljebb 5 MAXIMO workflow kialakítása) Városirányítás mobil eszközzel Bejelentések, szolgáltatás igénylések küldhetőek az alaprendszernek Munkák, beruházások, fejlesztések terepi nyomon követhetősége, irányíthatósága A vízszintre vonatkozó mérések bejelentése mobil kliensről Telekfelmérések végrehajtása Ingatlan nyilvántartás frissíthetősége Törvényi előírások ellenőrzése, kapcsolódó bejelentések tétele Egyéb MAXIMO adatok terepi elérhetősége és szerkeszthetősége Intelligens városi térfigyelés, kamerás mozgásérzékelés Bizonyos térfigyelő kamerák képei legyenek szabadon elérhetőek a weben keresztül: ha egy lakos a kamera képén észrevesz egy rongálást, bűntényt, akkor riaszthatja gombnyomással a hatóságokat. Bűncselekmények, rongálások felismerése, automatikus riasztás A megfigyelt utakon be- és kimenő forgalom figyelése, járművek automatikus kategorizálása A városba be- és kimenő forgalmat figyelve bizonyos követelmények alapján egy operátor figyelmébe ajánlj gyanús gépjárműveket. Útkereszteződések figyelése A rendőrség felé valós idejű képek nyújtása Jármű megállások automatikus észlelése, például parkolni tilos helyeken Átlagsebesség mérés megfigyelt útszakaszokon: a túl magas sebesség esetén rendőrség rendelhető ki adott időszakokra Forgalmi akadályérzékelés állítható be a megfigyelt útvonalakra: baleset, autóleállás Behatolás védelem biztosítható a fontosabb épületeken, telkeken Nem "normális" gyalogos viselkedés érzékelése. Például: sokan futásnak erednek, valakit követnek. A kamerák által felismert jelenségekről, eseményekről automatikus MAXIMO bejegyzések hozhatóak létre (legfeljebb 5 különböző esemény felismerésének integrálása a MAXIMO rendszerbe) Okostelefonon futtatható lakossági bejelentési alkalmazás Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti és egyéb események bejelenthetősége okostelefonról, melyek MAXIMO-ban adott típusú Szolgáltatás igénylésként jelennek meg. A bejelentő GPS koordinátái automatikusan a bejelentéshez rendelődnek, fénykép is csatolható az esetről. Városi mobilos közösségi lehetőségek:okostelefonnal készített fotók, videók lakossági GIS portálra publikálhatósága IBM Corporation 15

16 A lakossági térképészeti s portál adatinak kényelmes elérhetősége okostelefonról. Ügyfélszolgálat (5x8 órában várható havi hívások darabszáma) Ügyfélszolgálat (7x24 órában várható havi hívások darabszáma) Kiszervezett rendszeradminisztráció 2011 IBM Corporation 16

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kerekegyháza Város

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Szolgáltatás felügyelet (Service Management)

Szolgáltatás felügyelet (Service Management) Szolgáltatás felügyelet (Service Management) ÁTTEKINTÉS Marad-e le az Ön szervezete bevételi lehetőségekről csak azért, mert nem tud lépést tartani a szolgáltatások iránti igényekkel, vagy nem képes azonosítani

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE Írta: Kurdi Zsombor Lektorálta: Schubert Tamás INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT MODUL PROAKTÍV INFORMATIKAI MODULFEJLESZTÉS 1 COPYRIGHT: 2011-2016, Kurdi

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben