IBM Smart City kezdeményezés Intelligens megoldások városoknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IBM Smart City kezdeményezés Intelligens megoldások városoknak"

Átírás

1 IBM Smart City kezdeményezés Intelligens megoldások városoknak Az IBM felismerte, hogy a világ városainak élhetőbbé tételéhez és működtetéséhez kiemelten fontos, hogy a városvezetés modern, az ipari szektorban bizonyított informatikai megoldásokkal támogassa a saját feladatait, valamint szorosan együttműködjön a lakossággal, együtt tegyék jobbá, okosabbá, biztonságosabbá a városi környezetüket. Jelen prospektus bemutatja az IBM Magyarországi Kft. Szolgáltatási üzletága (GTS) által kidolgozott városvezetést támogató funkciókat. Portfóliónkból a döntéshozók kiválaszthatják a városuk számára legfontosabbnak és/vagy időszerűnek ítélt, a Smart City megoldás bevezetendő funkcióit. A kiválasztott funkciók alapján az IBM összeállítja és elküldi a városvezetésnek az egyedi szakmai és pénzügyi ajánlatot.

2 A megoldás összefoglalása A bemutatott Smart City megoldás egy modulárisan felépülő keretrendszer, melynek tervezése kifejezetten a magyarországi városok, városüzemeltetési szervezetek aktuális igényeinek és fejlesztési lehetőségeinek felmérése alapján történt. A megoldás alapja az IBM MAXIMO rendszere, melynek több kiegészítő modulja illeszthető az alaprendszerhez (munkairányítás, térképészeti tervezés, döntéstámogatás). A megoldás másik fő komponensét a térs portál és modulok adják. LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSOK VÁROSVEZETÉS KÖZVETLEN EN TÁMOGATÁSA Lakossági térs portál Lakossági bejelentési/ igénylési GIS portál Hatékony városi munkairányítás (MAXIMO Work Mgmt. Modul) Város- üzemeltetés térképészeti támogatással (MAXIMO Spatial Asset Management Modul) Intelligens városirányítási döntés- támogatás (MAXIMO Contract Mgmt, Reporting / KPI Modul) MAXIMO lakossági incidens- bejelentés MAXIMO nyilvántartás és incidenskezelés Eszköz- és helynyilvántartás Bejelentések, incidensek fogadása, kezelése Lakossági bejelentésekre alkalmas okostelefon alkalmazások Intelligens városi térfigyelés, kamerás mozgásérzékelés Városirányítás Mobil eszközzel A megoldás egyszerre nyújt támogatást és segítséget a városvezetésnek és a lakosságnak, ugyanakkor a két fél kommunikációját és együttműködését is segíti. A városvezetés oldaláról több érintett szerepkör tevékenysége támogatható egy integrált rendszerben a meghatározott és beállított csoportok, illetve a modulárisan elosztott szakterületek szerint. A modulok funkciói szakértői területekre vannak bontva, ezekben lehet meghatározni és kiválasztani a bevezetni kívánt funkciókat. Nem kötelező valamennyi modult bevezetni, illetve nem kötelező egy adott modul összes funkcióját sem bevezetni. A dokumentumban részletesen bemutatásra kerülnek az egyes modulok, külön megemlítve a modulok közötti összefüggéseket: az előfeltételeket valamint az együttesen ajánlott bevezetéseket. Az egyes modulokat is lehetséges több ütemben, külön projektekben bevezetni. Az IBM a következő alapértelmezett bevezetési ütemtervet javasolja (a modulok bevezetése ettől a javaslattól eltérően is ütemezhető, illetve egy későbbi fázisban bármikor tovább bővíthető): 1. ütem - Reaktív városirányítás 2. ütem Proaktív városirányítás 3. ütem - Kiterjesztett városirányítás MAXIMO nyilvántartás és incidenskezelés MAXIMO Hatékony városi munkairányítás Lakossági bejelentési GIS portál MAXIMO városüzemeltetés térképészeti támogatással MAXIMO intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO városirányítás mobil eszközzel Lakossági térs portál Intelligens városi térfigyelés, kamerás mozgásérzékelés Lakossági bejelentésekre alkalmas okostelefon alkalmazások 2011 IBM Corporation 2

3 MAXIMO városi eszköz-, helynyilvántartás és incidenskezelés A modul jelen IBM Smart City megoldás alapja. A bevezetés során a projekt célja a városvezetés által a rendszerben nyilvántartandó és kezelendő objektumok leképezése, a kapcsolódó adatok menedzsmentjének kialakítása, valamint lakossági bejelentések kezelési folyamatainak kidolgozása. Megtörténik a szükséges alapadatok betöltése, kialakításra kerülnek az alapvető jogosultsági csoportok. Városi hely- és eszköznyilvántartás Területek, telkek, lakások, szobrok, műemlékek, utak, hidak, stb. műszaki adatainak nyilvántartása Területhez, telkekhez, lakásokhoz és egyéb objektumokhoz kapcsolódó speciális (elsősorban üzleti jellegű) adatkörök meghatározása és rögzítése, például: adóterhek, tulajdonosok, bérlők, bérleti díjak, stb. rögzítése, objektumok kategorizálása ezek alapján Kiadható telkek, területek, lakások és adataiknak (tulajdonos, lakók száma, kapcsolódó építési engedélyek, speciális körülmények) nyilvántartása, lekérdezhetősége, kezelése Területekre vonatkozó törvényi előírások, kötelezettségek nyilvántartása, betartásuk ellenőrzésének Incidens- és eseménykezelés Lakossági bejelentések, események elektronikus fogadása webes felületen keresztül. A lakossági igénybejelentések kezelése, elbírálása (szükség esetén manuális rögzítése) a városvezetés által. E modul a többi opcionálisan választható modul alapja. A bevezetés közvetlen előnyei közé sorolható, hogy a városvezetés egységes, ellenőrzött nyilvántartással rendelkezik a városhoz tartozó telkekről, épületekről, utakról, csapadékelvezetőkről, műemlékekről, a városüzemeltetést támogató járművekről, gépekről. A modern városvezetés számára célként kell megjelennie a polgárokkal való kommunikációnak és ezzel összhangban a lakossági felelősségvállalás erősítésének. Ennek kiváló módja, ha közvetlenül a lakosságtól fogadhatóak a várossal kapcsolatos igénylések, illetve a város életére hatással lévő események. A bejelentések uniformizált kezelésével gyorsabban lehet reagálni, növekszik a lakosság érintettsége és elégedettsége a város életszínvonalát illetően. A lakossági események professzionális kezelésével fogadhatóak a kátyúkra, rongálásokra, balesetekre, illegális hulladéklerakásokra, akadálymentesítésekre, felújításokra vonatkozó városi kérések és bejelentések. Ezek csoportosíthatóak, priorizálhatóak, a városvezetés pedig reagálhat a lakosság igényeire, kéréseire, akár közvetlen intézkedéssekkel, akár tervezett beavatkozásokkal. Lakossági bejelentési/igénylési GIS portál A modul lehetővé teszi, hogy a lakossági igények, kérések, felhívások, észrevételek, élmények bejelentése, illetve publikálása egy webes térképészeti (ún. GIS: Geographical Information System) felületen keresztül történjen. A bejelentéseket a városvezetés a MAXIMO rendszerben fogadja, és kezeli. Nemcsak a városvezetés kap közvetlen kat, impulzusokat és kéréseket a polgároktól, de a városi közösség egymással történő kommunikációja valamint a közösségi felelősségvállalás is erősödik a megoldás által IBM Corporation 3

4 Incidens- és eseménykezelés Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti, mozgáskorlátozott akadálymentesítési és egyéb típusú, kategóriájú bejelentések és események fogadása webes GIS bejelentési felületről, melyek a MAXIMO rendszerben adott típusú szolgáltatási igénylésként jelennek meg. Lakossági megosztás A forgalomirányító tábla megrongálódott. Városi webes közösségi lehetőségek: fotók, jelentések, beszámolók, videók, URL-ek, hírek, egyéb szövegek térképhez csatolásának igénylése a lakosság által, és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése. Térképesobjektumok csatolmányainak kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések (pl.: árkedvezmények, lakossági feladhatósága és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Kiadó, eladó telkek, területek, lakások bejelenthetősége és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképes megjelenítése Kiadó, eladó telkek, területek, lakások kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon A portál által a városlakók az általuk észlelt eseményeket, igényelt kéréseket földrajzi khoz kapcsolva küldhetik el a városvezetésnek egy egyszerűen használható felületen keresztül: a megfelelő utcára ablakozva egy kattintással létrehozható a bejelentés, mely azonnal megjelenik a MAXIMO rendszerben, ahol megtörténik az elbírálás, illetve kezelés. A fotók, videók, szövegek, webes hivatkozások csatolásával a lakosság megoszthatja a várossal kapcsolatos élményeit, fejleszthető a városi turizmus és a közösségi-, kulturális élet. (Mivel a tartalmak publikálása előtt jóváhagyás szükséges, biztosítható, hogy a portál céljának megfelelő csatolmányok jelenjenek meg.) Továbbértékesítési lehetőségek: A városvezetés a hirdetések, kiadó/eladó telkek, lakások megjelenítését díjazáshoz is kötheti. A portál egyes megjelenítési rétegei a városlakókat célzó marketing-csatornaként funkcionálhatnak, mellyel jelentősen növelhetőek a város bevételei. A modul működéséhez szükséges az alap MAXIMO rendszer, ugyanakkor a funkcionalitásában rejlő lehetőségek jelentősen kibővíthetőek az Lakosság térs portál vagy a Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással modul bevezetésével. Lakossági térs portál A modul hasznos támogatást nyújt mind a helyi lakosoknak, mind a turistáknak szerteágazó területeken. A várossal kapcsolatos közérdekű k publikálhatóak ugyanezen a térképészeti felületen, erősíthető a városvezetés lakosság felé irányuló kommunikációja (G2C kommunikáció). A cél, hogy a lakosság számára a várossal kapcsolatos k egyik elsődleges forrásává váljon a portál IBM Corporation 4

5 G2C kommunikáció erősítése A városvezetés térképes objektumokhoz kapcsolható bejelentéseinek, közleményeinek publikálási lehetősége egy külön rétegen. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok térképészeti rétegen megjelenítése nyitvatartási időkkel. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok felé történő útvonaltervezés. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok kereshetősége és lekérdezhetősége. Önkormányzati fejlesztési tervek térképészeti publikálása További legfeljebb 5 objektumcsoport leképezése, kereshetősége és megjelenítése a felületen. Egészségügy támogatás Kórházak kiemelése a térképen Adott időpontban nyitva lévő gyógyszertárak megjelenítése térképen Kórházak és gyógyszertárak felé történő útvonaltervezés Közlekedésfejlesztési funkciók A lakosság lekérdezheti, hogy milyen biztonságos útvonalakat ajánl az városvezetés az iskolák, óvodák, közintézmények, templomok megközelítésére A városvezetés a városon áthaladó forgalom gyorsítására útvonalakat javasolhat és publikálhat Tervezett és aktuális útlezárások, közmunkák publikálhatósága Tömegközlekedési megállók, menetrendek, járat útvonalak kereshetősége, lekérdezhetősége, megjelenítése térképen Tömegközlekedési útvonaltervezés Bicikliutak kiemelése Parkolóhelyek kiemelése Mivel az egyes megjelenítési rétegek ki- és bekapcsolhatóak, illetve egyszerre több réteg is megjeleníthető ugyanazon a térképesfelületen, ezért megvalósítható például, hogy egy lakos megtalálja a hozzá legközelebb eső nyitva tartó gyógyszertárat, valamint megjelenítse az odavezető legrövidebb autós útvonalat, továbbá a lehetséges parkolóhelyeket egyetlen felületen néhány kattintás után. Turizmus-vendéglátás fejlesztés Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megjelenítése, kiemelése nyitvatartási idővel, elérhetőségekkel (weboldal, , telefonszám). Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megközelítésének útvonaltervezése Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok kereshetősége, lekérdezhetősége WIFI lefedettség megjelenítése térképes rétegen A térképészeti s portált célszerű a Lakossági bejelentő GIS portállal együtt bevezetni, illetve az Okostelefonos lakossági GIS alkalmazással kiegészíteni. MAXIMO hatékony városi munkairányítás modul A MAXIMO városi munkairányítás modul bevezetésének célja, hogy a városvezetés hatékonyabban tervezhesse, irányíthassa és nyomon követhesse a városüzemeltetéssel, városgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A modullal folyamatok és módszerek alakíthatóak ki városi beruházások, felújítások tervezésére és végrehajtására, egyben a városi vagyonra vonatkozóan karbantartási stratégiák is definiálhatóak az optimális kezelés érdekében. Az emberi erőforrások, alvállalkozói munkálatok, készletek pontosan nyilvántarthatóak, felhasználásuk ütemezése hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé IBM Corporation 5

6 Számos esetben a tervezett munkák fontos adatszolgáltatást jelenthetnek más, például közmű szolgáltatók számára vagy a számukra továbbított feladatok nyilvántartásával a garanciális munkák is nyomon követhetőkké válnak. Ezáltal kedvezményeken alapuló vagy gyorsabb, esetleg ingyenesen megismételt helyreállítást megcélzó üzleti modell alakítható ki. Hatékony munkatervezés, ütemezés Útburkolati felújítások, ellenőrzések hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően Hó eltakarítási munkák hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően A várossal kapcsolatos karbantartási, felújítási, ellenőrzési munkák, közmunkák hatékony ütemezése és tervezése (például: munkák éves tervezése az erőforrások, költségkeretek figyelembe vételével, alvállalkozói munkák összevonása, tervezése, stb.) támogató folyamatok bevezetése, munkák összehangolása és nyomon követése Városi beruházások kezelése, tervezése, nyomon követése, irányítása Kulturális események, rendezvények szervezésének : munkák és költségek nyomon követése, tervezése Városok eszközök megelőző karbantartása Eszközökre, Helyekre (gépek, utak, épületek, berendezések, hidak, játszóterek, stb.) karbantartási stratégiák meghatározása, megelőző karbantartások definiálása, melyekkel növelhető az élettartamuk, csökkenthetőek a váratlan meghibásodások és a karbantartási költségek Eszköz meghibásodások, karbantartások kezelése, költségek gyűjtése és éves költségkeretek nyilvántartása és kezelése, státuszok definiálása városi eszközökre, helyekre, például ellenőrizendő, javítandó, megrongált, stb. A modul bevezetésével az éles indulástól számítva számos egy éven belül realizálható eredmény érhető el: Magasabb munkaerő kihasználtság Hatékonyabb munkavégrehajtás Alacsonyabb készletszintek Időben feladható utánrendelések Erőforrások, készletek kezelése Raktározási és készletezési hatékonyság növelése, készletszint csökkentése, szükségletetek előre jelzése, selejtek számának csökkentése a következő területeken például: úttartozékok, forgalomtechnikai eszközök, hidak, szobrok karbantartásához szükséges alapanyagok, permetszerek, stb. esetén Beszerzési hatékonyság javítása, például útfelújítással, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai eszközökkel, játszóterekkel, közvilágítással, stb. kapcsolatos beszerzések során: stratégiailag tervezett beszerzések, beszállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése, csoportos megrendelések ütemezése, beszállítói megrendelések riportozása és nyomon követése, gazdaságos rendelési nagyságok megállapítása Alvállalkozói szerződések hatékony kezelése Bérleti szerződések hatékony kezelése Kevesebb egyedi megrendelés, beszerzés szükséges Hosszú távú beszállítói kapcsolatok alakíthatóak ki Csökkenthetőek a selejtezések száma Csökkenthetőek a javítási költségek 2011 IBM Corporation 6

7 A MAXIMO hatékony városi munkairányítás modul bevezetésének előfeltétele az alap MAXIMO modul bevezetése, és javasolt kiegészíteni a Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással. Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással A városüzemeltetési, illetve városirányítási munkák, események vizuálisan tervezhetővé, átláthatóvá válnak térképészeti megjelenítés segítségével. A MAXIMO rendszer kiegészítésével lehetőség nyílik a munkák, események, bejelentések, helyek, eszközök különböző típusait térképrétegen megjeleníteni, emellett a széles skálájú lekérdezési lehetőségek eredményeinek ábrázolásával támogatja a modul a városvezetést a tervezési és egyéb döntéseik meghozatalában. térképes Folyamatban lévő és tervezett városirányítási, városüzemeltetési munkák, közmunkák térképes megjelenítése és összehangolása, lekérdezése, szűrése térképen Közműhálózat megjelenítése, különböző munkákat, tevékenységeket érintő közműhálózati elemek azonosítása Városi beruházások kezelésének, tervezésének, nyomon követésének térképes Választások, lakossági szavazások szervezésének és lebonyolításának logisztikai, térképészeti Útfelújítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkarendelések. Hó eltakarítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkák. Csapadékelvezetők, csapadékelvezető hiányosságok, hibák térképes megjelenítése, karbantartások útvonalának és ütemezésének térképes Parkolóhelyek bővítési lehetőségeinek térképészeti Kulturális események, rendezvények szervezésének és lebonyolításának térképészeti WIFI lefedettség nyilvántartása, fejlesztési döntések térképészeti Incidens- és eseménykezelés A lakossági bejelentések megjelenítése térképen típusonként, a bejelentések kezelésének, elbírálásának térképes Árvízvédelem GIS : vízszint bejelentések nyomon követése térképen Környezetszennyezési objektumok, közlekedési balesetek térképesmegjelenítése, kezelése, előfordulások elemzése, havi jelentések készítése. Bűnesetek térképesnyilvántartása, elemzése. Havi jelentések készítése, eljuttatása a rendőrségre IBM Corporation 7

8 Térképészettel támogatott lekérdezés Terület, telek, épület és kapcsolódó adataik megjelenítése térkép segítségével, a megjelenítendő objektumok szűrése különböző k alapján (Például: az X eft-nál magasabb adóterhekkel rendelkező telkek megjelenítése térképen). Kiadható, eladható önkormányzati telkek, területek, lakások térképes megjelenítése Egy cím begépelésével a rendszer a megfelelő helyre ablakozik, és a kapcsolódó metaadatokat (például költség adatok, tulajdonos, megjegyzések), annotációkat megjeleníti Cégeknek telephely kiválasztás Továbbértékesítési lehetőségek: 1. A városban történő építkezésekhez közmű és egyéb támogató adatok nyújthatóak 2. Cégeknek telephely kiválasztási szolgáltatás nyújtható A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alapnyilvántartási modul bevezetése, és ajánlott a MAXIMO hatékony városirányítás modullal együtt bevezetni, hogy a két modul együttes lehetőségeit ki lehessen használni. Intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO-val Az intelligens döntéstámogatás modul MAXIMO kulcs teljesítménymutatók, mutatószámrendszerek, speciális lekérdezések, kimutatások, jelentések, automatikus értesítések, felhasználói műszerfalak kidolgozását foglalja magába. (A modul konkrét tartalma erősen függ attól, hogy milyen egyéb MAXIMO modulok lettek bevezetve.) Területek, telkek, lakások adatainak illetve városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos adatok összetett lekérdezései különböző szempontok szerint (legfeljebb 20 MAXIMO egyedi lekérdezés kialakítása) Lakossági bejelentések riportozása (legfeljebb 10 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: lakossági szolgáltatásigénylések havi átlagos megoldási idejének megjelenítése típusonként; a legmagasabb prioritású legrégebb óta függőben lévő lakossági bejelentések listájának megjelenítése Riportozási lehetőségek bevezetése munkaszervezés támogatására (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: szabad munkaerőkapacitások jelentése, adott hónapban esedékes karbantartási feladatok megjelenítése, hiánycikkek előrejelzése, stb.) Folyamatban lévő beruházások nyomon követését támogató riportok (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése) Teljesítménymutatók definiálása (legfeljebb 25 kulcs teljesítménymutató definiálása és bevezetése). Például: kiadatlan épületek száma; lakossági bejelentések megoldási aránya; új lakossági bejelentések száma havonta, stb. Városi hivatalok, intézmények közötti kollaboráció. Például: automatikus értesítések, automatikusan rendszeresen címre elküldött jelentések. Városirányítási kontrolling funkciók kidolgozása Jóváhagyási folyamatok leképezése automatikus MAXIMO munkafolyamatokká (legfeljebb 5 MAXIMO workflow kialakítása) 2011 IBM Corporation 8

9 A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alap modul bevezetése, és ajánlott a MAXIMO hatékony városirányítás modullal együtt bevezetni, hogy a kialakított városirányítási folyamatok és döntési pontok támogathatóak legyenek a MAXIMO rendszer további lehetőségeivel. Városirányítás mobil eszközzel A cél, hogy a város irányításában illetve fenntartásában résztvevő személyek terepen is elérjenek számukra hasznos adatokat, illetve közvetlenül módosítani tudjanak bizonyos adatokat. A MAXIMO mobil kiegészítőjével a terepen is elérhető minden adat, illetve távolról is végrehajthatóak azok a műveletek, melyekre a bevezetett központi MAXIMO rendszer is képes. A modul bevezetése során kialakítjuk a speciális, mobil eszközzel végzendő feladatokra vonatkozó folyamatokat és a mobil eszközökön elérhető funkciókat. Bejelentések, szolgáltatási igénylések küldhetőek az alaprendszernek Munkák, beruházások, fejlesztések terepi nyomon követhetősége, irányíthatósága A vízszintre vonatkozó mérések bejelentése mobil kliensről Telekfelmérések végrehajtása Ingatlan nyilvántartás frissíthetősége Törvényi előírások ellenőrzése, kapcsolódó bejelentések tétele Egyéb MAXIMO adatok terepi elérhetősége és szerkeszthetősége A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alapnyilvántartási modul bevezetése, valamint ajánlott a MAXIMO hatékony városirányítás modullal együtt bevezetni, hogy a kialakított városirányítási, városüzemeltetési folyamatok bizonyos lépései mobil eszközről is végrehajthatóak legyenek. Intelligens városi térfigyelés, eseményfelismerés A modul célja, hogy ellenőrzés alatt lehessen tartani a város ki- és bejövő gépjármű forgalmát, növelje a közbiztonságot, a lakosok biztonság érzetét, hamarabb lehessen reagálni balesetekre vagy bűnesetekre. Bizonyos térfigyelő kamerák képei legyenek szabadon elérhetőek a weben keresztül: ha egy lakos a kamera képén észrevesz egy rongálást, bűntényt, akkor riaszthatja gombnyomással a hatóságokat. Bűncselekmények, rongálások felismerése, automatikus riasztások kezdeményezése A megfigyelt utakon be- és kimenő forgalom figyelése, járművek automatikus kategorizálása A városba be- és kimenő forgalmat figyelve bizonyos követelmények alapján egy operátor figyelmébe ajánl gyanús gépjárműveket. Útkereszteződések figyelése 2011 IBM Corporation 9

10 A rendőrség felé valós idejű képek nyújtása Jármű megállások automatikus észlelése, például parkolni tilos helyeken Átlagsebesség mérés megfigyelt útszakaszokon: a túl magas sebesség esetén rendőrség rendelhető ki adott időszakokra Forgalmi akadályérzékelés állítható be a megfigyelt útvonalakra: baleset, autóleállás Behatolás védelem biztosítható a fontosabb épületeken, telkeken vagy mozgásra riasztás kezdeményezhető Nem "normális" gyalogos viselkedés érzékelése. Például: sokan futásnak erednek, valakit követnek. A kamerák által felismert jelenségekről, eseményekről automatikus MAXIMO bejegyzések hozhatóak létre (legfeljebb 5 különböző esemény felismerésének integrálása a MAXIMO rendszerbe) A modul bevezetése során IBM javaslatokat ad a városvezetésnek az érzékelők (kamerák) kihelyezését illetően. A modul alapértelmezetten 10 érzékelő (térfigyelő-kamera vagy csapadékmérő) kiépítését foglalja magában. (Az ettől eltérő igényüket, kérjük, hogy jelezzék a mellékletben található funkciólistában.) Okostelefonon futtatható GIS alkalmazás A modul célja Android és iphone okostelefonokon futtatható lakossági alkalmazás bevezetése, mely segítségével többek között egyszerűen és kényelmesen, GPS koordinátákkal és fényképpel ellátott bejelentések tehetőek a lakosság által. Ügyfélszolgálat Amennyiben a városvezetés szükségesnek látja, 5x8 vagy 7x24 órás telefonos ügyfélszolgálattal is kiegészíthető az incidens- és eseménykezelés. A MAXIMO alapmodul bevezetése után egy lakossági zöld számon az operátor telefonon is fogadná a bejelentéseket, kéréseket, majd rögzítené a rendszerben. Egyéb szolgáltatások Lakossági bejelentések a kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti és egyéb kategóriájú események rögzítésére okostelefonról, melyek MAXIMO-ban adott típusú Szolgáltatás igénylésként jelennek meg. A bejelentő GPS koordinátái automatikusan a bejelentéshez rendelődnek, fénykép is csatolható az esetről. Városi mobilos közösségi lehetőségek: okostelefonnal készített fotók, videók lakossági GIS portálra publikálhatósága. A lakossági térképészeti s portál adatinak kényelmes elérhetősége okostelefonról. A modul bevezetésének előfeltétele a MAXIMO alapnyilvántartási modul bevezetése, mely fogadja a lakossági bejelentéseket. Célszerű a modult a Lakossági bejelentési GIS portállal és a Lakossági térs portállal együtt bevezetni. IBM a megrendelt funkciókhoz alapértelmezetten biztosítja megfelelő tesztelést és a kulcsfelhasználók oktatását, illetve a garanciális hibák javítását, a rendszertámogatást (alapértelmezetten havonta 2 nap konzultáció) az éles indulástól számított 4 évig. Az egyes rendszerkomponensekhez kiszervezett rendszeradminisztráció is rendelhető. Kérjük, válasszák ki a mellékletben található táblázatban a megrendelni kívánt Smart City funkciókat, és az eredményt jutassák vissza az Önöket felkereső IBM képviselőnek, hogy kidolgozhassuk részletes szakmai és pénzügyi ajánlatunkat IBM Corporation 10

11 Melléklet IBM Smart City funkciólista Városi hely- és eszköznyilvántartás Városi hely- és eszköznyilvántartás Városi hely- és eszköznyilvántartás Városi hely- és eszköznyilvántartás Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés MAXIMO eszköznyilvántartás és incidenskezelés modul Területek, telkek, lakások, szobrok, műemlékek, utak, hidak, stb. műszaki adatainak nyilvántartása Területhez, telkekhez, lakásokhoz egyéb objektumokhoz kapcsolódó speciális (elsősorban üzleti jellegű) adatkörök meghatározása és rögzítése, például: adóterhek, tulajdonosok, bérlők, bérleti díjak, stb. rögzítése, objektumok kategorizálása ezek alapján Kiadható telkek, területek, lakások és adataiknak (tulajdonos, lakók száma, kapcsolódó építési engedélyek, speciális körülmények) nyilvántartása, lekérdezhetősége, kezelése Területekre vonatkozó törvényi előírások, kötelezettségek nyilvántartása, betartásuk ellenőrzésének Lakossági bejelentések, események elektronikus fogadása egy webes felületen keresztül. A lakossági bejelentések kezelése, elbírálása (szükség esetén manuális rögzítése) a városvezetés által. Lakossági bejelentési/igénylési GIS portál Incidens- és eseménykezelés Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági megosztás Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti, mozgáskorlátozott akadálymentesítési és egyéb típusú bejelentések és események fogadása webes GIS bejelentési felületről, melyek a MAXIMO rendszerben adott típusú szolgáltatás igénylésként jelennek meg. Városi webes közösségi lehetőségek: fotók, jelentések, beszámolók, videók, URL-ek, hírek, egyéb szövegek térképhez csatolásának igénylése a lakosság által, és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Térképesobjektumok csatolmányainak kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések (pl.: árkedvezmények, lakossági feladhatósága és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Térképészeti objektumokhoz köthető hirdetések kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon Kiadó, eladó telkek, területek, lakások bejelenthetősége és (önkormányzati/adminisztrátori) jóváhagyás után térképesmegjelenítése Kiadó, eladó telkek, területek, lakások kereshetősége, lekérdezhetősége a portálon G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése Lakossági térs portál A városvezetés térképesobjektumokhoz kapcsolható bejelentéseinek, közleményeinek publikálási lehetősége egy külön rétegen. Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok térképészeti rétegen megjelenítése nyitvatartási időkkel 2011 IBM Corporation 11

12 G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése G2C kommunikáció erősítése Egészségügy Egészségügy Egészségügy Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Turizmusvendéglátás fejlesztés Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok felé történő útvonaltervezés Városi ügyintézéssel kapcsolatos épületek és hivatalok kereshetősége és lekérdezhetősége Önkormányzati fejlesztési tervek térképészeti publikálása További legfeljebb 5 objektumcsoport leképezése, kereshetősége és megjelenítése a felületen Kórházak kiemelése térképrétegen Adott időpontban nyitva lévő gyógyszertárak megjelenítése térképen Kórházak és gyógyszertárak felé történő útvonaltervezés A lakosság lekérdezheti, hogy milyen biztonságos útvonalakat ajánl az városvezetés az iskolák, óvodák, közintézmények, templomok megközelítésére A városvezetés a városon áthaladó forgalom gyorsítására útvonalakat javasolhat és publikálhat Tervezett és aktuális útlezárások, közmunkák publikálhatósága Tömegközlekedési megállók, menetrendek, járat útvonalak kereshetősége, lekérdezhetősége, megjelenítése térképen Tömegközlekedési útvonaltervezés Bicikli utak kiemelése Parkolóhelyek kiemelése Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megjelenítése, kiemelése nyitvatartási idővel, elérhetőségekkel (weboldal, , telefonszám). Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok megközelítésének útvonaltervezése Kulturális események, turisztikai objektumok, szórakozóhelyek, szállások, boltok kereshetősége, lekérdezhetősége WIFI lefedettség megjelenítése térképesrétegen térképes térképes térképes Városüzemeltetés MAXIMO térképészeti támogatással Hó eltakarítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, melyekrel létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkák. Útfelújítási munkák térképészeti : a MAXIMO megjeleníti az utakat Eszközként, és a Térkép fülön leszűrhetőek a magas prioritású út eszközök, ez alapján létrehozhatóak a hó eltakarításra vonatkozó munkarendelések. Csapadékelvezetők térképesmegjelenítése, csapadékelvezető hiányosságok, hibák térképesmegjelenítése, karbantartások útvonalának és ütemezésének térképes 2011 IBM Corporation 12

13 térképes térképes térképes térképes térképes térképes térképes Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés Incidens- és eseménykezelés Térképészettel támogatott lekérdezés Térképészettel támogatott lekérdezés Térképészettel támogatott lekérdezés Térképészettel támogatott lekérdezés WIFI lefedettség nyilvántartása, fejlesztési döntések térképészeti Kulturális események, rendezvények szervezésének és lebonyolításának térképészeti Parkolóhelyek bővítési lehetőségeinek térképészeti Választások, lakossági szavazások szervezésének és lebonyolításának logisztikai, térképészeti Városi beruházások kezelésének, tervezésének, nyomon követésének térképes Közműhálózat megjelenítése, különböző munkákat, tevékenységeket érintő közműhálózati elemek azonosítása Folyamatban lévő és tervezett városirányítási, városüzemeltetési munkák, közmunkák térképes megjelenítése és összehangolása, lekérdezése, szűrése térképen Bűnesetek térképes nyilvántartása, elemzése. Havi jelentések készítése, eljuttatása a rendőrségre. Környezetszennyezési objektumok, közlekedési balesetek térképes megjelenítése, kezelése, előfordulások elemzése, havi jelentések készítése. A lakossági bejelentések megjelenítése térképen típusonként, a bejelentések kezelésének, elbírálásának térképes Árvízvédelem GIS : vízszint bejelentések nyomonkövetése térképen Terület, telek, épület és kapcsolódó adataik megjelenítése térkép segítségével, a megjelenítendő objektumok szűrése különböző k alapján (Például: az X eftnál magasabb adóterhekkel rendelkező telkek megjelenítése térképen). Kiadható, eladható önkormányzati telkek, területek, lakások térképes megjelenítése Egy cím begépelésével a rendszer a megfelelő helyre ablakozik, és a kapcsolódó metaadatokat (például költség adatok, tulajdonos, megjegyzések), annotációkat megjeleníti Cégeknek telephely kiválasztás Munkatervezés, ütemezés Munkatervezés, ütemezés Munkatervezés, ütemezés MAXIMO hatékony városi munkarányítás modul Hó eltakarítási munkák hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően Útburkolati felújítások, ellenőrzések hatékony irányítása, tervezése a rendelkezésre álló erőforrásoknak és határidőknek megfelelően Városi beruházások kezelése, tervezése, nyomon követése, irányítása 2011 IBM Corporation 13

14 Munkatervezés, ütemezés Munkatervezés, ütemezés Városi eszközök megelőző karbantartása Városi eszközök megelőző karbantartása Erőforrások, készletek kezelése Erőforrások, készletek kezelése A várossal kapcsolatos karbantartási, felújítási, ellenőrzési munkák, közmunkák hatékony ütemezése és tervezése (például: munkák éves tervezése az erőforrások, költségkeretek figyelembe vételével, alvállalkozói munkák összevonása, tervezése, stb.) támogató folyamatok bevezetése, munkák összehangolása és nyomon követése Kulturális események, rendezvények szervezésének : munkák és költségek nyomon követése, tervezése Eszköz meghibásodások, karbantartások kezelése, költségek gyűjtése és éves költségkeretek nyilvántartása és kezelése, státuszok definiálása városi eszközökre, helyekre, például ellenőrizendő, javítandó, megrongált, stb. Eszközökre, Helyekre (gépek, utak, épületek, berendezések, hidak, játszóterek, stb.) karbantartási stratégiák meghatározása, megelőző karbantartások definiálása, melyekkel növelhető az élettartamuk, csökkenthetőek a váratlan meghibásodások és a karbantartási költségek Beszerzési hatékonyság javítása, például útfelújítással, burkolatfestéssel, forgalomtechnikai eszközökkel, játszóterekkel, közvilágítással, stb. kapcsolatos beszerzések során: stratégiailag tervezett beszerzések, beszállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése, csoportos megrendelések ütemezése, beszállítói megrendelések riportozása és nyomon követése, gazdaságos rendelési nagyságok megállapítása Raktározási és készletezési hatékonyság növelése, készletszint csökkentése, szükségletetek előre jelzése, selejtek számának csökkentése a következő területeken például: úttartozékok, forgalomtechnikai eszközök, hidak, szobrok karbantartásához szükséges alapanyagok, permetszerek, stb. esetén Erőforrások, készletek kezelése Alvállalkozói szerződések hatékony kezelése Erőforrások, készletek kezelése Bérleti szerződések hatékony kezelése Intelligens városirányítási döntéstámogatás MAXIMO-val Területek, telkek, lakások adatainak illetve városüzemeltetési munkákkal kapcsolatos adatok összetett lekérdezései különböző szempontok szerint (legfeljebb 20 MAXIMO egyedi lekérdezés kialakítása) Lakossági bejelentések riportozása (legfeljebb 10 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: lakossági szolgáltatásigénylések havi átlagos megoldási idejének megjelenítése típusonként; a legmagasabb prioritású legrégebb óta függőben lévő lakossági bejelentések listájának megjelenítése Önkormányzatok közötti kollaboráció (Például: automatikus értesítések, automatikusan rendszeresen címre elküldött kimutatások, jelentések) Teljesítménymutatók definiálása (legfeljebb 25 kulcs teljesítménymutató definiálása és bevezetése). Például: kiadatlan épületek, telkek száma; lakossági bejelentések megoldási aránya, átlagos megoldási ideje; új lakossági bejelentések száma havonta, stb. Riportozási lehetőségek bevezetése munkaszervezés támogatására (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése). Például: szabad munkaerőkapacitások jelentése, adott hónapban esedékes karbantartási feladatok megjelenítése, hiánycikkek előrejelzése, stb.) Városirányítási MAXIMO szerepkörök és a gyors döntéshozatalt támogató műszerfalak létrehozása 2011 IBM Corporation 14

15 Folyamatban lévő beruházások nyomon követését támogató riportok (legfeljebb 6 kapcsolódó egyedi riport készítése, illetve a MAXIMO rendszer beépített riportjainak bevezetése) Városirányítási controlling funkciók kidolgozása Jóváhagyási folyamatok leképezése automatikus MAXIMO munkafolyamatokká (legfeljebb 5 MAXIMO workflow kialakítása) Városirányítás mobil eszközzel Bejelentések, szolgáltatás igénylések küldhetőek az alaprendszernek Munkák, beruházások, fejlesztések terepi nyomon követhetősége, irányíthatósága A vízszintre vonatkozó mérések bejelentése mobil kliensről Telekfelmérések végrehajtása Ingatlan nyilvántartás frissíthetősége Törvényi előírások ellenőrzése, kapcsolódó bejelentések tétele Egyéb MAXIMO adatok terepi elérhetősége és szerkeszthetősége Intelligens városi térfigyelés, kamerás mozgásérzékelés Bizonyos térfigyelő kamerák képei legyenek szabadon elérhetőek a weben keresztül: ha egy lakos a kamera képén észrevesz egy rongálást, bűntényt, akkor riaszthatja gombnyomással a hatóságokat. Bűncselekmények, rongálások felismerése, automatikus riasztás A megfigyelt utakon be- és kimenő forgalom figyelése, járművek automatikus kategorizálása A városba be- és kimenő forgalmat figyelve bizonyos követelmények alapján egy operátor figyelmébe ajánlj gyanús gépjárműveket. Útkereszteződések figyelése A rendőrség felé valós idejű képek nyújtása Jármű megállások automatikus észlelése, például parkolni tilos helyeken Átlagsebesség mérés megfigyelt útszakaszokon: a túl magas sebesség esetén rendőrség rendelhető ki adott időszakokra Forgalmi akadályérzékelés állítható be a megfigyelt útvonalakra: baleset, autóleállás Behatolás védelem biztosítható a fontosabb épületeken, telkeken Nem "normális" gyalogos viselkedés érzékelése. Például: sokan futásnak erednek, valakit követnek. A kamerák által felismert jelenségekről, eseményekről automatikus MAXIMO bejegyzések hozhatóak létre (legfeljebb 5 különböző esemény felismerésének integrálása a MAXIMO rendszerbe) Okostelefonon futtatható lakossági bejelentési alkalmazás Lakossági kátyú, rongálás, környezetszennyezési, baleseti és egyéb események bejelenthetősége okostelefonról, melyek MAXIMO-ban adott típusú Szolgáltatás igénylésként jelennek meg. A bejelentő GPS koordinátái automatikusan a bejelentéshez rendelődnek, fénykép is csatolható az esetről. Városi mobilos közösségi lehetőségek:okostelefonnal készített fotók, videók lakossági GIS portálra publikálhatósága IBM Corporation 15

16 A lakossági térképészeti s portál adatinak kényelmes elérhetősége okostelefonról. Ügyfélszolgálat (5x8 órában várható havi hívások darabszáma) Ügyfélszolgálat (7x24 órában várható havi hívások darabszáma) Kiszervezett rendszeradminisztráció 2011 IBM Corporation 16

ITS előfizetés (Szolgáltatás) Internet alapú nyomkövető szolgáltatás, mely web böngészőn és Androidos okostelefonon keresztül is elérhető.

ITS előfizetés (Szolgáltatás) Internet alapú nyomkövető szolgáltatás, mely web böngészőn és Androidos okostelefonon keresztül is elérhető. 1 Az Integ Tracking System rövid bemutatása Az ITS egy magyar fejlesztésű újgenerációs nyomkövető rendszer, melynek Segítségével járművek és személyek egyaránt követhetők. A szoftver fő céljául egy olyan

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Milenia Járműfigyelő Rendszer

Milenia Járműfigyelő Rendszer Milenia Járműfigyelő Rendszer Járműfigyelő rendszerünk mobil internet és műholdak segítségével nyújt felhasználóink számára magas színvonalú, valós idejű, járművek figyelésére kialakított szolgáltatást.

Részletesebben

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató) Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató) Készítette: Dátum: Fűr Attila 2014.10.30. Bevezetés A mobilitás szerepe átértékelődik Gazdasági környezet változik: Válság, megszorítások kevesebb

Részletesebben

Integrált Illetékkezelő Rendszer

Integrált Illetékkezelő Rendszer Integrált Illetékkezelő Rendszer Ügyviteli koncepció Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Rugalmasan alakítható, paraméterezhető ügyviteli folyamatok Adminisztrációs munka csökkentése, hatékonyság

Részletesebben

RENDSZERFELÉPÍTÉS. Alapok, Bázisok és Csomagok

RENDSZERFELÉPÍTÉS. Alapok, Bázisok és Csomagok MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER RENDSZERFELÉPÍTÉS Alapok, Bázisok és Csomagok Minerva Térinformatikai Rendszer fejlesztője: CompArt Stúdió Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 88-90. Tel: +36-1-4301720, Fax:

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Servicedesk bevezetés tapasztalatai Nagy Gábor

Servicedesk bevezetés tapasztalatai Nagy Gábor Servicedesk bevezetés tapasztalatai Nagy Gábor Bevezetés előtti helyzet, kiinduló állapot Szervezet: 4 megoldó csoport, 40 fő megoldó, 20 sap 10 kliens 5 alkalmazás 5 szerver hálózat, területileg széttagolt

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Multi Alarm Zrt. MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Az MA-AgroGPS a gazdálkodók igényei alapján kidolgozott, GPS járműkövetelésen

Részletesebben

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Vagyontárgyforgalom Biztonsági Követelményeket Teljesítő Online Optimalizálása Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007 Tartalom Elméleti háttér K+F projekt Keretrendszer Többszintű optimalizálás és

Részletesebben

icollware szoftver portfolió

icollware szoftver portfolió icollware szoftver portfolió Mandász Gábor 2013. július 18. Tartalom 1. Előzmények Szakértői terület megismerése Elektronikus csoportmunka rendszerek fejlesztése 3D technológiai kutatások 2. Célok Meglévő

Részletesebben

Behajtást Támogató Rendszer. Ismertető

Behajtást Támogató Rendszer. Ismertető Behajtást Támogató Rendszer Ismertető Budapest, 2005. június 30. 2 Tartalom 1.)Rendszeres adatbetöltés...4 2.)Ügyfelek ügyletek ügyintézőkhöz rendelése...5 3.)Ügyintézői feladatlisták...5 4.)Kontaktusok

Részletesebben

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása Döntés előtt Körülmények, amelyek alapján a döntés megszületett a Központi Felhasználó Adminisztráció (CUA) szükségességéről Informatikai

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Mobileye okostelefon alkalmazás

Mobileye okostelefon alkalmazás Mobileye okostelefon alkalmazás Használati útmutató 1. Bevezetés A Mobileye okostelefon alkalmazás olyan járművel csatlakoztatva működik, melybe telepítették a Mobileye 5 rendszert, hogy figyelmeztessen

Részletesebben

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " 2015, QBSW, Inc.

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS?  2015, QBSW, Inc. Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " A City Monitor mobilalkalmazás lehetővé teszi" az állampolgárok számára, hogy a városukban felmerülő helyi problémákat könnyen és gyorsan

Részletesebben

Innovatív megoldás a logisztikában

Innovatív megoldás a logisztikában Innovatív megoldás a logisztikában flottamenedzsment rendszer bevezetése az érintett vállalatok hatékonyságának növelése érdekében Budapest, 2010-09-06 Karmazin György ügyvezetı igazgató BI-KA LOGISZTIKA

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Vezetői Összefoglaló. Állami Hivatalok számára

Vezetői Összefoglaló. Állami Hivatalok számára Vezetői Összefoglaló Állami Hivatalok számára Vállalatirányítási rendszerekhez kapcsolható térképszerver alkalmazás VARINEX Informatikai Zrt. Technológia: Pitney Bowes Spectrum Spatial for Business Intelligence

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

Vodafone Mobil Kormányzat. Ürögi Zsolt értékesítési igazgató 2011. november 3.

Vodafone Mobil Kormányzat. Ürögi Zsolt értékesítési igazgató 2011. november 3. Vodafone Mobil Kormányzat Ürögi Zsolt értékesítési igazgató 2011. november 3. A közös siker érdekében Amit nyújtunk: Stratégiai partnerség az Önkormányzatokkal. Világvezető, innovatív 3G szolgáltatás.

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 4 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. a program a raktár-irányítási tapasztalatokat ötvözi a korszerű rendszerfelépítéssel, ezért

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

Növelje a területi munkatársak hatékonyságát!

Növelje a területi munkatársak hatékonyságát! Növelje a területi munkatársak hatékonyságát! Az R&R Software FusionR SFA vállalati mobilitás megoldása Az R&R Software Zrt. FusionR SFA mobil vállalati alkalmazása a 2002 óta folyamatosan gyűjtött mobil

Részletesebben

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató A Digitális Szabadidő Térkép mobilalkalmazás a lovas illetve vízi túrázóknak fejlesztett alkalmazás, amely jelentősen megkönnyíti és a közösséghez

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Élvezze a számlázás kényelmét! Termékbemutató. Élvezze a számlázás minden előnyét ingyenesen! www.kulcs-soft.hu

Élvezze a számlázás kényelmét! Termékbemutató. Élvezze a számlázás minden előnyét ingyenesen! www.kulcs-soft.hu Termékbemutató Élvezze a számlázás kényelmét! Élvezze a számlázás minden előnyét ingyenesen! www.kulcssoft.hu Részletes Funkciótáblázat Számlázni Jó és Számlázni Kényelmes Általános Információk Platform

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Engel László, Ferrinfo Zrt. Bartók Nagy János, ICON Zrt. Ferrinfo bemutatás a Dunaferr csoport informatikai szolgáltatója 3500 felhasználó mintegy 30 üzleti partner 2 telephely

Részletesebben

A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai. Web. Web. Play button. Mobil+app

A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai. Web. Web. Play button. Mobil+app DKT13 1 A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai Web Web Mobil+app Play button Mobil+app Stream gia DKT13 2 A DKT13 szolgáltatás áttekintése Analitika gemiustraffic2 (weboldal + mobil+ applikáció analitika)

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

Intelligens termelésmenedzsment. a Leanért. Bóna Péter - Com-Forth Kft. 2010. ápr. 8.

Intelligens termelésmenedzsment. a Leanért. Bóna Péter - Com-Forth Kft. 2010. ápr. 8. Intelligens termelésmenedzsment megoldások a Leanért Bóna Péter - Com-Forth Kft. 2010. ápr. 8. LEAN FÓRUM 2010 Agenda Néhány szó a Com-Forth Kft.-ről Intelligens termelésmenedzsment megoldások a Lean-ért

Részletesebben

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok 3o.hu Hármas Hosting Kft. Honlap: http://3o.hu Információk, ajánlatkérés: info@harmas.hu Támogatás, segítségnyújtás: support@harmas.hu Számlázás, könyvelés: konyveles@harmas.hu uh.oyyy tfk gnitsoh samrh

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Az EDR bővülő lehetőségeinek bemutatása

Az EDR bővülő lehetőségeinek bemutatása Az EDR bővülő lehetőségeinek bemutatása Kozma Béla vezérigazgató Pro-M Zrt. 2009.04.09. Stabil működés A készenléti szervezetek kommunikációját korszerűsítő EDR rendszer nagy utat tett meg három éves fennállása

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése Workflow - Tájékoztató 2014. november 250/2014. (X. 2.) Korm.

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül!

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! www.minervatel.hu Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! Kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig. Mindenki számára elérhetően. Virtuális telefonközpont. Egyedi telefonrendszerek.

Részletesebben

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek

PC-BoX Számítástechnikai Kft. által fejlesztett egyedi szoftverek A által fejlesztett egyedi szoftverek ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. A PC-BoX Kft. 1989-től fejleszt a gázelosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges, valamint az elosztói engedélyes gázpiaci feladatait

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 3 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

1. A Rendszer Általános Ismertetése... 2. 2. A Webes Rendszer Felépítése... 3. 3. A Rendszer Használata... 4. 3.1. Szerződések / Szerződések...

1. A Rendszer Általános Ismertetése... 2. 2. A Webes Rendszer Felépítése... 3. 3. A Rendszer Használata... 4. 3.1. Szerződések / Szerződések... Tartalomjegyzék 1. A Rendszer Általános Ismertetése... 2 2. A Webes Rendszer Felépítése... 3 3. A Rendszer Használata... 4 3.1. Szerződések / Szerződések... 4 3.2.1. Térképek / Gépjárművek Követése...

Részletesebben

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ A SITRAFFIC forgalomirányítási rendszer felépítése Közlekedés menedzsment szint SITRAFFIC Concert Városi / regionális közlekedés menedzsment Alrendszerek

Részletesebben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben it Service Management Forum 2005 Vámosi Róbert MVH Virágh Tamás HP 2005.03.18. Copyright 2005 MVH - HP. Minden jog fenntartva. 1 MVH IIER IT menedzsment

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP

Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP Pályázat a terep-rallye szakágban alkalmazandó GPS alapú,on-line nyomkövető rendszerre FELOLVASÓ LAP Pályázó neve: Székhelye, értesítési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviseletére jogosult (név, tisztség,

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) 1 Cégbemutató A Sensor Technologies Kft. videó analitikai rendszereket fejleszt budapesti székhellyel.

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

eköztér ellenırz P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia 2010. október 07.

eköztér ellenırz P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia 2010. október 07. eköztér Közterületi parkolási rend és engedélyhez kötıdık közterület-használat ellenırz rzését t támogatt mogató (tér)informatikai rendszer P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói

Részletesebben

Innovatív technológiák a fővárosi közlekedés megújításában. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. november 6.

Innovatív technológiák a fővárosi közlekedés megújításában. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. november 6. Innovatív technológiák a fővárosi közlekedés megújításában Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. november 6. Tartalom Fontosabb eredmények Intelligens rendszerek Fejlesztések 2

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08.

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 2009.04.08. EDR Az Országos Mentőszolgálatnál EDR szerepe a mentésirányításban.04.08. 1 Előzmények Az OMSZ két feltételhez kötötte az EDR használatát: Stabil működésű legyen az ország területét lefedő hálózat, ez

Részletesebben

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6 by TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 KERESKEDELMI AJÁNLAT...4 VEVŐI MEGRENDELÉS...4 BESZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS...5 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE...

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Vezetői Összefoglaló. Bank,- és biztosítási szektor számára

Vezetői Összefoglaló. Bank,- és biztosítási szektor számára Vezetői Összefoglaló Bank,- és biztosítási szektor számára Vállalatirányítási rendszerekhez kapcsolható térképszerver alkalmazás VARINEX Informatikai Zrt. Technológia: Pitney Bowes Spectrum Spatial for

Részletesebben

Helyzetalapú szolgáltatások közösségi hálózatokon. Helyzetalapú szolgáltatások

Helyzetalapú szolgáltatások közösségi hálózatokon. Helyzetalapú szolgáltatások közösségi hálózatokon MobileSocial A MobileSocial termék egy olyan mobil GIS alkalmazás platform kifejlesztéseként jött létre, mely social networking rendszerek adataiból építkezve képes aktív adatszolgáltatásra

Részletesebben

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól Easy Company termékcsalád Egyszerűbb, gyorsabb adminisztráció Átláthatóbb nyilvántartások Bárhonnan, bármikor elérhető Felhő alapú alkalmazás Felhasználóbarát kezelőfelület Hasznos kimutatások és elemzések

Részletesebben

KIRA. Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis. Dr. Havas Gergely Forrainé Hernádi Veronika

KIRA. Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis. Dr. Havas Gergely Forrainé Hernádi Veronika KIRA Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis Dr. Havas Gergely Forrainé Hernádi Veronika 2 Intézményrendszer 3 GIS adatkapcsolatok Hogyan működik ez a rendszer? Általában kétoldali megállapodások

Részletesebben

AMTECH RENDSZERHÁZ - SOFTWARE FEJLESZTÉSI PROGRAM - ALAPÍTVA 2006.

AMTECH RENDSZERHÁZ - SOFTWARE FEJLESZTÉSI PROGRAM - ALAPÍTVA 2006. Astro ügyvitel Számlák, szállítólevelek, nyugták, rendelések, árajánlatok létrehozása beszerzési és értékesítési oldalon több devizanemben (a bizonylat típusok köre bővíthető) Egy kattintással készíthetők

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012 Beküldendő e-mailen, postai úton, vagy faxon! Kiállítás megnevezése: Pavilon/Standszám: Ügyintéző: Elérhetősége: Kiállító neve: MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 01 Megrendeljük az alábbi szolgáltatásokat:

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Mobilinformatikai eszközök közigazgatási integrációjának kihívásai

Mobilinformatikai eszközök közigazgatási integrációjának kihívásai Mobilinformatikai eszközök közigazgatási integrációjának kihívásai Kiss Miklós Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Áttekintés Mobilinformatika Miért fontos a mobilinformatika? Közigazgatási aspektusok Üzleti

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer használati útmutatója

A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer használati útmutatója A Portfolio Global Trader kereskedési rendszer használati útmutatója Tartalom A kereskedési felület... 2 1. Testre szabható nézetek... 2 2. Dokumentumok és Panelek... 2 Árfolyamtábla... 4 1. Gyors és közvetlen

Részletesebben

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon.

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu Üzleti területek, felhasználói problémák Elvárt előnyök Technológiai áttekintés portál, workflow Integrációs lehetőségek, sikertényezők

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ÁAK Zrt. 2013.06.26. ITS alkalmazása a stratégiai célok elérése érdekében Közlekedésbiztonság növelése Forgalom

Részletesebben

Új generációs tablet megoldások a szállodaüzemeltetés területén

Új generációs tablet megoldások a szállodaüzemeltetés területén MSZÉSZ 2013. őszi XL. Közgyűlés Új generációs tablet megoldások a szállodaüzemeltetés területén Marossy Dávid MICROS F&B Solutions Department Manager Mai témáink Infrastruktúra fejlődése, ami lehetővé

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK TKI

OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK TKI OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI 1. gyakorlat Modulok Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő Ikon-,

Részletesebben