SEREGHajtó. Fõként Ifjúsági Lap. A tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEREGHajtó. Fõként Ifjúsági Lap. A tartalomból:"

Átírás

1 március - április VIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2. Vélemény nyilvánítás 3. Város és vidék, avagy mindenki másképp csinálja 4. Francia nap 4. Melyik országról is ír exönkéntesünk 5. A fél világot irigyelhetik a magyar gyerekek 6. Még egyszer de nem utoljára - Imoláról 7. Metro 8. Szekszárdon is bemutatkoztunk 9. Jó gyakorlatok 9. Visszavágó 9. Táncház meghívó 9. LEADER 11. Papirszobrászkodás 12. Patakmeder tisztítás Fõként Ifjúsági Lap Nemzetközi képzésen az Akropolisz lábánál Görögország egy kulturát jelképez, mondta nekem egy kedves athéni ember, akitõl azt kérdeztem : " Ön szerint mit jelent a kultúra? " : Athén óvárosában a Plakaban, vehettünk részt egy nagyon magas színvonalú Euro-Med pályázatíró képzésen. A program során különbözõ nem-formális csoport munkákkal, csoportépítési módszerekkel és a " Fiatalok Lendületben " programmal ismerkedtünk meg a múlt évvégén Kandikó Ritával. A képzést két fiatal ifjúsági szakember tartotta Evi Kostospirous a görög fogadó szervezet elnöke és Roy Abou Habib nemzetközi ifjúsági munkában elismert libanoni képzõ. A képzésen nagyon zsúfolt programunk volt, de azért ebédidõben lehetõségünk volt arra, hogy a legfontosabb mûemlékeket meglátogathattuk. Sõt a különbözõ csoportépítõ módszerek tanulása során egy nagy kalandparkba is eljuthattunk, ami az izomláz mellet felejthetetlen élményt adott mindannyiunknak. A képzés legfontosabb eredménye, hogy a pályázatírás elsajátítása mellet születtek újabb A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kiadványa F.k.: Kandikó Rita Nyomás: Viza Kft. Veszprém Véleményeiket, ötleteiket, észrevételeiket a következõ címre várjuk : TELEHÁZ és Ifjúsági Központ Nagyvázsony, Petõfi u. 2. Tel:/Fax: 88/ ny.sz.:2.2/7462/2/2000

2 2 projektek. Ezek egyike lesz idén novemberben a " Keresd az Euro-Med ritmusát! II. ". A szeminárium során majd a néptáncot fogjuk használni, mint eszközt a fiatalok motiválására. Ez a program azért is különösen fontos, mert görög fogadó szervezet egy 50 éve mûködõ néptánccsoport volt. Így esténként lehetõségünk volt görög néptáncok alaplépéseinek is az elsajátítására is. A görög élményeket képekkel is dokumentáltunk, ami honlapunkon látható (www.fekete-sereg.hu). Hamdi alias Dezsõ (franciáról fordította: Kandikó Rita) Vélemény nyilvánítás Mi, aki éveken át részt vettünk a közéletben, és megismerhettük e boszorkánykonyha mûködését, megtanulhattuk, hogy semmin se csodálkozzunk, és semmin se lepõdjünk meg. E boszorkánykonyhában két fõ szabály létezik: 1. Minden és mindennek az ellenkezõje is igaz, tálalás kérdése az egész. 2. Mint a sakkban, itt is az gyõz, aki az ellenfelénél több lépést képes elõre látni, és a szerint cselekedni. Ezért is fogadtuk meglepõdve a Mûvelõdési Ház tájáról keringõ kósza híreket, melyek most a Sereg Hajtó legutolsó számában valósággá és véglegessé váltak. Különösen érthetetlen az Ön döntése annak fényében, hogy egy októberi testületi ülésen az újonnan megválasztott testület majd minden tagja az Ön személyét és munkáját igen nagyra értékelte. Mindehhez hozzájárult az idõközben elkészült megyei vizsgálat eredménye, melyben azt a tevékenységet, amelyet községünk kulturális életében kifejtett, valamint a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület mûködtetésével elért, különösen értékesnek ítélte. Nos, mi történhetett az októberi ülés és a januári felmondás között? A kérdés szónokinak tekinthetõ, hiszen ez az Ön döntése, az Ön magánügye. De azért engedje meg, hogy hangosan gondolkozzunk. Vajon az új testületnek merõben más elképzelése van községünk közmûvelõdésének megszervezésérõl, másként gondolkodik a vázsonyi fiatalok életétérõl, egyáltalán az ifjúságról. Azokra a problémákra, amelyek hazánkat foglalkoztatják, itt helyben is meg kellene keresni a választ. A fõ kérdés: merre tovább Nagyvázsony? Mi lesz a községgel 5-10 vagy 15 év múlva? Milyen kitörési pontjai lehetnek Nagyvázsonynak, ezeket hogy lehet mihamarabb megvalósítani? És így tovább, és így tovább. De maradjunk a minket érintõ kérdésnél, az ifjúságnál. Van - e programja községünk új vezetõinek fiataljaink megtartására, a nekik állást, életpályát biztosító munkahelyteremtésre. Sikerült - e már kidolgozni azt a támogatási rendszert, melyben a helyi fiatalok kedvezményesebben jutnak építési telekhez, megteremtve a családalapítás és gyermekvállalás feltételeit. Mitõl lesz vonzó községünk, hogy az egyre szaporodó számú fiatalt, akik más városba, sõt más országba tanulnak, dolgoznak, a honvágyon kívül más is visszacsalogassa. Bizonyára ezeket a kérdéseket - Önnel, mint az ifjúság problémáinak ismerõjével - végigvitatták, nem sikerült megegyezniük a megvalósítás kérdéseiben. Csak ezzel tudjuk megmagyarázni döntését. Köszönettel tartozunk a régebbi testületekrõl írott szavaiért. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy sokszor igen éles vitákban alakult ki az a "harmonikus együttmûködés" melyet Ön említ. Az azonban igaz, hogy soha nem az elérendõ cél volt a vita tárgya, hanem a cél eléréséhez vezetõ utat ítéltük meg sokszor másképp. Ám ezt, úgy véljük, soha nem mások személyiségét megbántva tettük, melyet az elmúlt tíz év eredményei is igazolnak. Levelünket tekintse a Sereg Hajtóban megjelent levelére való vélemény nyilvánításnak. Úgy véljük, közügyrõl van szó, mégis az Ön döntésére bízzuk, megjelenteti-e vagy sem. További életéhez sok sikert, munkájához további kiváló eredményeket kívánunk. Hubai János, Szegedi László EURÓPAI BIZOTTSÁG 11 A LEADER tengely fentiekben vázolt három fõ céljának eléréséhez az alábbiakra van szükség: 1. belsõ helyi fejlesztések élénkítéséhez: nagy területi és népességi lefedettségre, a hátrányos térségekre koncentrálásra; - az akciócsoportok kiválasztásához: a helyi szükségletek és az ezeket célzó stratégia elõtérbe helyezésére. 2. a vidéki közösségek kormányzásának szervezeti kapacitásépítéséhez: nagy területi és népességi lefedettségre, minél több térség lefedésére; - az akciócsoportok kiválasztásához: a tapasztalat, a partnerség minõsége, a kiegyensúlyozott képviselet és az intézményépítés elõtérbe helyezésére. 3. az innováció elõsegítéséhez: kisebb területi és népességi lefedettségre; - az akciócsoportok kiválasztásához: az innovatív kapacitásnak és az ötletek átültetésének az elõtérbe helyezésére. Jelmondat: "Válasszuk a legjobbat!" A LEADER tengely egyéb lehetséges funkciói: - a tengelyeken belüli szinergia maximalizálása, az ellentmondások minimalizálása; - a lehetõleg integrált megközelítések alkalmazása (diverzifikáció, környezet és életminõség összehozása); - kistérségi szintû, területalapú megközelí-tést lehetõvé tétele, amely figyelembe veszi a vidéki térségek változatosságát; - a vidékfejlesztésen belüli eltérõ érdekek között helyi konfliktusok megoldása (turizmus védett területeken, gazdaságok és erdõk versenyképességének javítása a víz- és természetvédelem révén stb.). (Forrás : LEADER Zöld Könyv Tervezet 2007) Kandikó Rita Papirszobrászkodás Hamdival Hamdi és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület szeretettel meghív április 5-én 10 órától papirszobrászkodásra a Nagyvázsonyi Mûvelõdési Házba. * A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden kedves olvasójának! Szerkesztették: Ben Ahmed Abdelhamid (Hamdi), Csurgó Kriszti, Julien Grayo, Kandikó Rita, Lepold Antal, Mátis Viktor, Nyuzó Attila, Piltman Balázs, Tufa, Világos Gerda, Világos Gábor Következö szám megjelenése májusban.

3 8 5 metróhálózat bár nagyon sok útvonalon közlekedik (24 különbözõ útvonallal), mégis átlátható, átjárható, és sok-sok csomópontban találkozó, hálószerûen átfogja a nagyvárost. Reméljük, hogy az általunk létrehozandó szövetséget is ezek a mutatók jellemzik majd. Fontosnak ítéltük, hogy a szövetség nyitott maradjon, tehát a szabad csatlakozás lehetõségét biztosítani tudjuk azoknak a szervezeteknek is, akik, bár az alakulásban nem vettek részt, azonban a szerves munkából kivehessék a részüket. Itt tartunk most. S csak reméljük, hogy befektetett energiánk nem vész hiába, s hamarosan újabb fejleményekrõl is számot adhatunk a Seregható olvasóinak is. Kandikó Rita, Monostori Éva (ÉLETTÉR Egyesület) Szekszárdon is bemutatkozhattunk A szekszárdi Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza Polip Ifjúsági Irodája és a Dél-duntúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda február végén " A fiatalok lehetõségei Európában ifjúsági munka a gyakorlatban " címmel regionális konferenciát szervezett. A konferencián elõdást hallhattunk az ifjúsági helyzetképrõl, kormányzati szándékokról, a Fiatalok Lendületben programot ismertették, majd a Dél-dunántúli regionális fejlesztési elképzelésekrõl hallhattunk. A délelõtt második felében az ifjúsági munka a gyakorlatban keretében " Csellengõ fiatalok " ifjúsági programját mutatta be Kárpáti Árpád Pécsrõl. Bemutatta a házigazda Mrázné Letenyei Márta, aki a szekszárdi Polip Iroda vezetõ: Hálózatok szerepe az ifjúsági munkában. A budapesti Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) a nem-formális nevelésrõl tartott elõadást Udvaros Renáta. Az Ötlet programot a pécsi Zöld-Híd Alapítvány munkatársa Szabó Zsuzsanna mutatta be. " KÖSZIKE " kistérségi munkájáról Szalai Tünde a balatonboglári Helyiérték Egyesület elnöke számolt be. A nemzetközi programok hatása egy kistelepülés életére címmel a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke is megoszthatta tapasztalatait a közel száz dél-dunántúli ifjúsági szakember elõtt. Elõadást talán szerénytelenség nélkül leírhatom, hogy vastapssal minõsítették a kollégák. Elõadásunk után Humán Vitamin programot mutatta be a székesfehérvári Bakos István, aki a gyermekvédelmi támogatásban részesülõ fiatalokról mesélt. Majd hallhattunk a debreceni Rocksuli integrált zenei oktatásáról Vincze Béla az iskola vezetõje elõadásában. Délután mûhelymunkák keretében sikeres Európai Önkéntes Szolgálat keretében megvalósult programokról, az emberi jogokról, és a róma fiatalok valódi (?!) integrációjáról lehetett tapasztalatot cserélni. A konferencia mellet az ifjúsági közösségeknek kiállításra is lehetõségük volt, ahol a szervezetek bemutatkozhattak, kiadványaikkal, munkáikkal. A kiállításon a Fekete Sereg munkatársai, Kocka, Jimmy, Julien és Hamdi beszélgettek és mutatták be az egyesületet, frissen fõzõtt mentatea iszogatása mellett. A konferencia lehetõséget adott számunkra, arra, hogy a Dél-Dunántúlon is megismerjék a Fekete Sereget. Ezúton is köszönjük a meghívást a Polip Ifjúsági Egyesületnek, reméljük még sok közös programunk valósulhat meg a jövõben is. Kandikó Rita szabály, csak nem akarják elmondani! Például: 1. a gyalogosok dolga a túlélés. 2. az autósok dolga a gyalogosok megfélemlítése 3. a buszsofõrök dolga az ablakon való kikiabálás 4. a kamionosok dolga a piroson dudálva történõ áthaladás. De az alapvetõ, hogy a kétsávos úton négy sáv halad, és megálláskor ugyanekkora helyen ötös sorokba rendezõdnek a jármûvek. A legviccesebb dolog mégis a személyszállításra való kisbuszok, amelyek általában 12 személyesek, de egyszer sikerrel szálltam fel 25 ember mellé, és még soha nem voltam 15-nél kevesebb emberrel fenn rajtuk. Na, és az étel. Hát azzal nagy baj van. Sajnos a számomra új ételek 95 %-a finom. Ráadásul rengeteg húst használnak. Nem véletlen hát a 8 kilós úszógumi lendületes felvétele és magamon tartása sem. Az édességek pedig messze földön híressé tették az itteniek konyhamûvészetét. Rengeteg dolgot lehetne még elmondani errõl az országról, de a legegyszerûbb, ha felsorolom azokat a helyeket, amelyekre itt lelhet az utazó: Catal Höyük (ami valószínûleg a történelem elsõ nagyvárosa volt), az Araráthegy (ahol a legenda szerint Noé bárkája megfeneklett), Trója (ahol 7 város épült egymásra), Derinkuyu (ahol 8 emelet mélyen a föld alatt laktak az emberek), Gordiusz (ahol Nagy Sándor átvágta azt a bizonyos csomót), Termessos (amely arról híres, hogy a fél Ázsiát meghódító Nagy Sándor nem tudta leigázni), Kappadókia (különös formájú szikláival), Pamukkale (fehér képzõdményeivel), és még számos, fantasztikus hely létezik itt, amelyeket még felsorolni is hosszú lenne. Remélem idõvel ez az ország és kifejezetten az ország népe is megkaphatja azt a kiváltságot, hogy ne elõítélettel kezeltessen általunk és más európai népek által. Ja, hogy még csak le sem írtam, hogy melyik országról volt szó. Tessék kitalálni! Mátis Viktor A fél világot irigyelhetik a magyar gyerekek UNICEF-jelentés a gyerekek helyzetérõl A 21 országot vizsgáló UNICEF-jelentés szerint a holland gyerekek élnek a legjobb körülmények között. A lista legaljára Nagy- Britanniát és az Egyesült Államokat sorolta az ENSZ gyermekvédelmi szervezete. A gyerekekkel legrosszabbul bánó két angolszász országgal együtt a lista alsó harmadában szerepel Magyarország is. A vizsgált hat tényezõ közül háromban kimondottan kedvezõtlen a magyar gyerekek helyzete. A legrosszabb értéket az anyagi helyzettel kapcsolatos adatok mutatják: ebbõl a szempontból Magyarország az utolsó elõtti helyen végzett, az UNICEF-felmérésben szereplõ országok közül csak Lengyelországban jut kevesebb pénz a gyerekek jólétére. Ehhez kapcsolódik a munkanélküli szülõkkel felnövõ gyerekek aránya: a vizsgált országok közül Magyarországon fordul elõ a legtöbb ilyen család. Rossz képet mutat a magyar gyerekek egészségi állapota is, a felmérés szerint közel 15 százalékuk túlsúlyos. Fizikai veszély is leselkedik a 11, 13 és 15 évesekre: az elmúlt egy évben majdnem minden második magyar gyerek keveredett valamilyen verekedésbe. Az agresszió kialakulását elõsegítik a jelenlegi kedvezõtlen iskolai viszonyok - vélekedik Ligeti György szociológus. A Kurt Lewin Alapítvány munkatársa szerint a pedagógusok gyakran rosszul kezelik az iskolai konfliktusokat. Jellemz?en túlzottan tekintélyelvû az iskolák

4 6 7 szellemisége, nem kezelik partnerként a gyerekeket, akik emiatt nem tudják képviselni az érdekeiket. Ugyanakkor létezik ennek az ellenkezõje is: a tanárok mindent ráhagynak a diákokra, intézzék el a konfliktusokat maguk között. A pedagógusok világlátása is erõsen befolyásolja a diákokat, ezért indított az alapítvány számukra a gyerekek véleményformálásával kapcsolatos képzést. Forrás : Még egyszer, de nem utoljára... Imoláról Már több, mint két hónapja, hogy Bocz-Zoltán Imola, nem bírva tovább a betegség terheit, visszaadta lelkét a Teremtõjénk, hogy õrangyalként vigyázhassa furcsa világunkat, illetve a benne élõ beteg gyerekeket és az értük aggódók sorsát. A pótolhatatlan veszteséggel sújtott család, a nagy bánatban is talált erõforrást arra, hogy a példanélküli összefogás révén begyûlt anyagi javakkal más, hasonló megpróbáltatásokkal küszködõ gyerekeken, családokon segítsen. " A nagy bajban nagyon sokan voltak mellettünk, és segített mindenki, amivel csak tudott. Nem léteznek olyan szavak, amelyekkel méltóképpen meg tudnánk köszönni azt a mérhetetlen segítséget, amelyben részesültünk. Imolát sajnos nem sikerült megmentenünk. A megmaradt összeggel szeretnénk minél több beteg gyereken segíteni." - mondta el lapunknak az édesapa, Bocz-Zoltán Szabolcs. Ugyanakkor azt is közölte velünk, hogy novemberétõl a tavaly júniusi Miskolcra való indulásig közel 2,6 milliárd régi lej (több mint 70 ezer euró) adomány gyûlt össze, míg a mûtét várható ára 3,5 mld. régi lej (kb. 100 ezer euró) volt. "Augusztusban a németországi Egy szív a gyerekekért Alapítvány 42 ezer euróval, majd késõbb a román állam 45 ezer euróval járult hozzá Imola mûtétjének költségeihez. Így a szomorú történet végén 56 ezer euró megmaradt, illetve a kórházban való tartózkodás alatt még itthon gyûlt 63,8 millió régi lej adomány. Az utóbbi összegbõl 30 milliót a székelykeresztúri 14 éves leukémiás Hajnal-Hodgyai Emíliának, míg 33,8 milliót az ugyancsak keresztúri 10 éves Pál Ferenc daganatos mûtétjének költségeihez utaltuk át. A maradék euróból 11 ezerrel a bibarcfalvi Bartis család 3 éves kislányának szívmûtétjét segítjük, míg 500 euróval a 14 éves csíkszeredai leukémiás Szabó Karolát támogatjuk. Ugyanakkor euróval az anyaországi Tökölbõl származó 2 és fél éves Papp Dávid gerincmûtétjét (õ volt Imola legjobb barátja a miskolci kórházban), míg további euró ugyancsak az elõbb már említett keresztúri Emília gyógyulását kívánjuk támogatni. Újabb 500 euróval a gyulakutai 6 éves leukémiás Bálint Csongort segítjük (õ a marosvásárhelyi kórházban volt Imola sorstársa). A maradék euróból 15 ezerrel a baróti Hisszük Hogy Fontosak Egyesület tevékenységét támogatjuk, míg az összeg többi részét, az Erdõvidéki Összefogás Nap kezdeményezõi javaslatára, egy alapba kívánjuk elhelyezni, amelybõl szükség esetén újabb erdõvidéki beteg gyerekeken lehet majd segíteni."- sorolta az édesapa. Végül arra is megkérte lapunkat, hogy még egyszer tolmácsoljuk a család köszönetét mindazoknak, akik mellettük álltak és segítették õket a nehéz napokban, valamint mindazoknak, akik adományaikkal, kapcsolataikkal, elõadásaikkal, illetve bármilyen más formában hozzájárultak a nemzetközivé duzzadt adományszervezõ kezdeményezés sikeres kivitelezéséhez. Forrás: Erdõvidéki hetilap (Barót) * Sereghajtó szerkesztõsége olvasói nevében is vigasztalást kíván a gyászoló családnak. Pihenj békében kedves Imola. METRÓ Egy újonnan alakuló nemzetközi ifjúsági szövetség elõszelén A Francia-Dél-Amerika Egyesület szervezésében márciusában egy hetes szeminárium keretében egy nemzetközi ifjúsági szövetség megalakulását készítettük elõ Párizsban. A szemináriumra 14 országból (Ausztria, Lengyelország, Litvánia, Equador, Brazília, Bulgária, Románia, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Tunézia, Franciaország, Zöld Foki Szigetek és Magyarország) érkeztek résztvevõk azért, hogy eddigi nemzetközi tapasztalataikat, projektjeiket megosszák egymással és megtalálják azt a közös értékrendszert, ami alapján megalakulhat a tervezett nemzetközi összefogás. A szövetség küldetése, hogy globálisan mûködjön együtt - az Európa Tanács programjához illeszkedõen - a Millenáris Fejlesztési Célokért partnerszervezeteikkel a fiatalokkal a fiatalokért. Az új szövetséget életre hívó munkacsoport a következõ célokat tartja kiemelkedõnek: - Aktív állampolgárság - Emigráció, kisebbségek, - Szegénység elleni küzdelem, - Emberi jogok, - Ökológiai fenntarthatóság, - Nemek közötti esélyegyenlõség. A prioritások meghatározása és a különbözõ munkacsoportok aktív tevékenységének köszönhetõen meghatároztuk a leendõ alapszabályunk kereteit, illetve az elkövetkezõ 6 hónap munkatervét, konkrét feladatait. Ezek alapján Románia aktív részvételével hamarosan elkészül a közös honlapunk, melyben az életre hívó szervezetek különkülön is bemutatkozhatnak, illetve a szövetség keretelemei, programjai is megtalálhatóak lesznek rajta. Portugália hatásos lobby-tevékenységet folytat az Európa Tanácsnál, melyben a szövetség mûködéséhez, illetve programjaink, céljaink eléréséhez próbálnak támogatást kapni. Franciaország elkészíti az alakuló ülésre alapszabályunk tervezetét, amelyben a szervezet strukturális felépítése, a pénzügyi gazdálkodás, az érdekképviselet és a vezetõ szerv tevékenységére is ajánlatot tesznek. Az alakuló ülésre ez év szeptember-október hónapot jelöltük meg, melynek lebonyolítását osztrák szomszédaink vállalták Insbruckban. Természetesen õszig is rengeteg munka és program lebonyolítása vár ránk nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A programok koordinálását és nyilvánosságra hozását Olaszország végzi ebben az idõszakban. Magyarországról két szervezet kapott meghívást. A nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, illetve a komáromi ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület. Mi egyenlõre a képi és írásbeli dokumentációt vállaltuk magunkra. Közös célok, közös munka, közös küldetéstudat egy közös nevet is feltételez. Ajánlott nevünk: METRO YCD, vagyis Metro- Youth Coordinator Development, azaz Metro Ifjúsági Együttmûködõ és Fejlesztõ Szövetség. S, hogy miért éppen Metró? Jó kérdés. Párizsban voltunk, s úgy láttuk, hogy a párizsi

5 4 9 Francia nap Március 17-én szombaton francia napot szerveztünk, több mint egy tucat fiatal gyûlt össze, ami 4 sajtcsoportot tett ki. A fiatalok játszva ismerkedtek a francia kultúrával. - Francia nyelv (francia szavak és egy szituáció elõadássá alakítása) - zene (megtanultak egy francia népdalt) - földrajz (Franciaország formájával kapcsolatos játékok, felszíne és néhány város elhelyezése egy vaktérképen - Eiffel tornyot kellet építeni minden csapatnak csak saját cipõkbõl - Kvízkérdések Franciaországról Minden csapat minden helyes válaszért egy szelet "sajtot" kapott. A végén mindenkit (gyõztesek és vesztesek egyaránt) egy kis francia svédasztal várt, akik bele tudtak kóstolni a francia ízekbe (sajt, hús, croissant, baguette ) A Francia Nap befejezéseként este mindenki kipróbálhatott pár francia kártyajátékot. Köszönöm a résztvevõknek, hogy eljöttek a Francia Napra. Julien (angolról fordította: Piltman Balázs) Melyik országról is ír az exönkéntesünk? Egy olyan országról írok most, amelyben az átlagosnál többet tölthettem el, és amely Európa szélén van. Hogy a külsõ vagy a belsõ szélén található-e, azt nehéz megmondani. Mindenesetre egy olyan hely ez, amelynek kultúrája és szokásai, ha nem is túlságosan, de eltérnek a mienktõl. Az itteniek azt szokták mondani, "ez itt egy mini-amerika". Nem véletlen, hiszen nagyon nagy országról van szó, amelynek egyik felében mediterrán idõjárás és meleg van majdnem egész évben, másik felében pedig még júniusban is eshet a hó. Másrészt itt mindenkibõl sztár lehet, és akinek van sütnivalója, nagyon meggazdagodhat. Aztán ott van ennek az árnyoldala is: magas a korrupció, elõfordulnak terrorcselekmények és óriási a hadsereg. A legtöbb európai fél ettõl az országtól és még jobban a népétõl. Azt mondják, hogy vallása miatt nagy veszélyt jelent, meg hogy behozza a terrorizmust Európába. Ez nem teljesen igaz, bár meg kell hagyni, hogy ezek az elemek mindig is veszélyforrást fognak jelenteni. A néptõl és a kultúrájától azonban nem kell félni. Itt is, mint minden országban, van egy értelmes többség, akiktõl sok érdekes dolgot lehet megtudni. Például azt, hogy minden területnek van sajátos tánca, konyhája, építkezési stílusa, akcentusa. Néhány nyugati meg sem érti rendesen a keletiek beszédét. Aztán persze a nagy távolságok miatt természetesen kigúnyolják egymást. Saját tapasztalom mondatja velem, hogy igaz, amit az északi területen élõkrõl mondanak, miszerint nem tudnak gondolkodni déli 12 óra után: "Bocsánat hol találok egy taxit?" - kérdezem. "Nem tudom, miért, hol a taxiállomás?" - kapom a választ. Aztán vannak a mindennapi szokások. Például az idõseknek a tiszteletadás jele a kézcsók, majd a kéz homlokhoz érintése. A buszon a nõknek, idõseknek valóban átadják a helyet. Szégyellem, de ezt én is itt tanultam meg. De ha már a közlekedésnél tartunk, az valami õrület! Szerintem van itt valami titkos Jó gyakorlatok az óceánon innen és túl Mint a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke meghívást kaptam február végén a spanyolországi Sevillába a Dél-Amerikai ifjúsági szakemberekkel megvalosuló jövõbeni kapcsolatépítésre. A szemináriumra 14 országból érkeztek ifjúsági szakemberek, önkormányzati képviselõk (Brazília, Paraguay, Uruguay, Argentína, Kolumbia, Equador, Mexikó, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Bulgária, Litvánia, Ausztria, Magyarország). A szeminárium célja a jó gyakorlatok bemutatása, így egyesületünk meghívást kapott egy jó gyakorlat tanulmányozására Dél-Amerikába, illteve mi is hívhatunk az õszi programunkra jó gyakorlat tapasztalatcserére egy-két délamerikai szakembert. A jó példák bemutatása után pedig mindannyian közösen novemberben Párizsban értékeljük a látotakat és próbálunk majd újabb közös programokat kidolgozni. Egyesületünk dél-amerikai kapcsolatok építése során fontosnak tartja a Magyarországról elvándoroltak gyermekeit, unokáit megkeresni. Szeretnénk majd velük közösen kitalálni valami közös programot. A szemináriumot az Európai Unió Ifjúság Brüsszeli központja támogatja. Kandikó Rita Visszavágó A tavalyi évvégén Tamás napi ping - pong versenyen (december 29-én) felvetõdõt egy esetleges visszavágó ötlete, hogy aki akkor nem volt jó formában majd a tavaszra összeszedi magát, s megmutatja, hogy jobb is tud lenni. Így március 17-én került sor a visszavágóra. A jó idõnek, s a hosszú hétvégének köszönhetõ, hogy létszámban kevesebben voltunk, mint a Tamás napin, de elszántságban, s akaratban nem volt hiány. A nyolc nevezõ versenyzõ közül a családias hangulatú ping - pong visszavágón az alábbi eredmények születtek: I. Mersics István II. Piltman Balázs III. Horváth Barbara Tufa Bretagne-i és Magyar Táncház Julien és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület szeretettel meghív Bretagne-i és Magyar táncházába anagyvázsonyi Mûvelõdési Házba Április 1-én vasárnap 15:00 órától A program: 15:00-15:30 Rövid ismertetõ Bretagne-ról 15:30-17:00 Bretagne-i táncház Juliennel Szünet egy kis frissitõvel 17:20-19:00 Hajdú Péter táncház élõ zenei kísérettel A rendezvényt támogatja a nagyvázsonyi Önkormányzat LEADER A Sereghajtó olvasóit a jövõben rendszeresen szeretnénk tájékoztatni az Európai Unió egyik legsikeresebb vidékfejlesztési programjáról a LEADER-rõl. A LEADER program fontos eleme az alulról építkezõ akciócsoportok megalakítása a helyi civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok között. A jövõben rendszeresen tervezünk beszámolók készítését a Leader Akciócsoport alakulásának terveirõl.

6 10 3 L E A D E R programhoz szakmai anyagokat, segítséget az Információs Völgy Központ vezetõjétõl, Hoffner Tibortól kaptunk. Hoffner Tibor, az " Õsleader " csoport egyik aktív tagja. Taliándörögd volt polgármestere már 2004 óta foglalkozik vidékfejlesztéssel, így megfelelõ szakmai információkkal tudja segíteni az akciócsoport megalakulásnak munkálatait. A közeljövõben rendszeres találkozókat szervezünk Hoffner Tiborral közösen civil szervezeteknek, vállalkozóknak és az önkormányzat képviselõinek is. Találkozóinkra plakátok, szórólapok segítségével hívjuk, várjuk az érdeklõdõket. Sorozatunk elsõ részében a LEADER irányelvrõl és a LEADER tengely három fõ céljáról írunk. A LEADER irányelv célja, hogy segítséget nyújtson a tagállamok hatóságai számára vidékfejlesztési programjaik LEADER tengelyének kidolgozásához, illetve a támogatandó területek és csoportok kiválasztása elõkészítésének megkezdéséhez. A 2007 és 2013 közötti LEADER Program is a LEADER hét alapelvén nyugszik. A legfõbb cél pedig az, hogy a vidéki térségek ezekbõl a legtöbb értéket valósítsák meg. A LEADER tengely három fõ célja A stratégiára és a tengely megvalósítására egyaránt kihat az, hogy a LEADER tengely három fõ céljának a tagállam mekkora fontosságot tulajdonít. 1. Belsõ helyi fejlesztések élénkítése Az alulról jövõ kezdeményezések egyik legfõbb elõnye, hogy több helyi erõforrást képesek mozgósítani a helyi fejlesztések érdekében. A LEADER-rel kapcsolatos tapasztalatok mára megmutatták, hogy az alulról jövõ kezdeményezések nem a fentrõl lefelé mutató kezdeményezések versenytársai, hanem azok kiegészítõi. 2. A vidéki közösségek kormányzásának szervezeti kapacitásépítése Az akciócsoportok helyi szinten együttmûködésre késztették a helyi civileket, vállalkozókat és az önkormányzatokat, kidolgozták a közös célokért való közös munka módszereit és felhalmozták az ehhez szükséges tudást. A LEADER a helyi azonosságtudat erõsödéséhez is hozzájárult, mely a település határai helyett az akciócsoportok határain belül alakult már ki. Sok helyi kormányzati szolgáltatás ugyancsak átszervezésre került, hogy a LEADER akciócsoportok által kialakított területnek megfeleljen. A tengely fõ célja a vidéki közösségek szervezeti kapacitásának fejlesztése, amihez az kell, hogy a vidéki közösségek meglehetõsen nagy területet fedjenek le. Ehhez hitre, hosszú távú struktúrákra, tapasztalatra és szakértelemre is szükség van. Mindez nagyban kihat a Készségek elsajátítása intézkedésre és az akciócsoportok kiválasztásának folyamatára is. 3. Az innováció elõsegítése Az innovációval kapcsolatban nagy szerepe van a LEADER tengelynek, már csak azért is, mert az akciócsoportok nagyon szabadon és rugalmasan dönthetik el, hogy mit kívánnak támogatni. Ez nagyban kihat a programokban a kiválasztás szempontjaira is. Sok új projektötlet akkor születik, ha az akciócsoport nem csak szûken meghatározott intézkedések fix menüjében mozoghat. Az innovációt tágan kell értelmezni. Ami innovatív, az nem csak a legmodernebb technológiával lehet kapcsolatos: egyszerûen helyben legyen újszerû a dolog, pl. egy új termék, folyamat, szervezet vagy piac. Sok vidéki térségnek nincs kapcsolata kutatás-fejlesztéssel foglalkozó központokkal, de ez nem lehet akadály, legfeljebb a fejekben. Az innováció valójában: - a máshol kifejlesztett innovációk áthelyezését és adaptálását; - a hagyományos know-how modernizációját; - az akut vidéki problémák új megoldásait jelenti. Segítségével új válaszok születhetnek a vidéki térségek specifikus gondjaira. Város és vidék, avagy "mindenki másképp csinálja!" Vajon milyen lehet máshol élni, fiatalnak lenni, tanulni, dolgozni, nevetni, játszani, lábat lógatni vagy épp valami hasznosat csinálni? Azt hiszem, ez a kérdés már sokunkban felmerült, és közülünk jó páran nyakunkba is vettük már egyszer-kétszer a képzeletbeli vándortarisznyát, hogy közelebb férkõzzünk a rejtély megfejtéséhez. Most újabb lehetõséget kaptunk arra, hogy közösen bogozzuk ki, tapasztaljuk meg a dolgot, hála kedves spanyol barátainknak, akik magukra vállalták azt a nemes feladatot, hogy ezzel a sokszínû témával kapcsolatos ifjúsági cserének adjanak otthont. Azonban egy ifjúsági csere nem "terem" minden bokorban, ez komoly elõkészítést, egyeztetést, szervezkedést igényel, pláne, ha hét ország fiataljait szeretnénk bevonni a programba. Az elõkészítõ találkozó nevû "csodafegyver" hivatott ezt a bonyolult folyamatot meggyorsítani, ennek részesei lehettünk március 8-tól 11-ig Elche-ben a pálmafák "fellegvárában". A magyar delegáció (Kocka meg én) csütörtök este érkezett meg egy napi kimerítõ utazás után a fõhadiszállásra. A többiek (portugál, lett, román, máltai és persze spanyol fiatalok) azért hagytak nekünk is vacsorát, hogy utána még legyen erõnk az ismerkedõs játékok részeként egy-két jelmezt magunkra húzni, és jót derülni egymáson. Másnap aztán kezdetét vehette a komoly munka: megnéztük a nyári ifjúsági csere helyszíneit (természetesen ebbõl a körbõl a strand szemrevételezése sem maradhatott ki), az egyesületek bemutatásának keretében a Fekete Sereg hírnevének öregbítése mellett szereztünk egy-két új rajongót a Sunday Moped-nek, kedvenc debreceni zenekarunknak is, majd nekiláttunk a projekt elõkészítésének. A téma tehát "Város és vidék", a fiatalok szemszögébõl. Ezen kívül sikerült konszenzusra jutnunk a csere technikai részleteit illetõen (idõpont, résztvevõk, célcsoport, szabályok), majd jöhettek az ötletek, hogy ezt a témát hogyan lehetne minél szórakoztatóbban és sokrétûbben körüljárni. Este pedig a "jól végzett munka után édes a pihenés" felkiáltással vetettük bele magunkat egy laza elchei fiesta-ba. Így másnap reggel mindenki újult erõvel foghatott neki a feladatoknak: lássuk csak azt a "fránya" EU-s pályázati ûrlapot mottóval. A projekt céljainak definiálása ki is töltötte a délelõttöt, ebéd után pedig egy rövid elche-i városnézésben vehetett részt a csapat. Délután egy szimulációs játékot játszottunk: csak a spanyol szervezõkön, azaz a postásokon keresztül üzenhettünk egymásnak levél formátumban (még szerencse, hogy a levelekhez sütiküldeményt is lehetett csatolni ;-) országonként külön csapatokban, folyamatosan egyeztetve a többi csapattal megterveztük az ifjúsági csere programját, munkamódszereit, kifejtettük a fiatalokra és a helyi közösségre gyakorolt várható hatását, a európai dimenziókat, az eredmények értékelését és nyomonkövetését. Este még értékeltük az elõkészítõ találkozót, és hipp-hopp már el is telt ez a néhány nap: szombat este volt, a búcsúbulival egybekötött nemzetközi est. Vidám lakomázás és iszogatás, búcsúzkodás a nyári viszontlátás reményében (ahol még kiegészülünk a görög csapattal is). Hiszen mint a dal is mondja: "mindenki másképp csinálja", épp ezért lehet, és érdemes is egymástól tanulni, jöjjön bár az ember egy kis dunántúli vagy portugál faluból, a lett fõvárosból, egy román városból, egy nagyváros közeli görög vagy spanyol faluból, vagy épp valahonnan Máltáról. Csurgó Kriszti, Lepold Antal

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben

Ünnepi különszám. phérték. Impresszum

Ünnepi különszám. phérték. Impresszum Ünnepi különszám phérték Impresszum A proháló hálózat időszakos kiadványa Kiadja a a Nevelők Háza Egyesület Felelős kiadó: Vincze Csilla Anna Felelős szerkesztő: Hajnal Zsolt Szerkesztőbizottság: Csathó

Részletesebben

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13. Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Folyosók a Balaton fölött beszélgetés dr. Dávid Gyulával, a légtérvédő

Részletesebben

Főként Ifjúsági Lap. A tartalomból: 2. Közgyűlésről. beszámoló. 5. Egy százalék. 6. Számítógépes. Tanfolyam. 6. Rövid hírek. 7. Tamás napi versenyek

Főként Ifjúsági Lap. A tartalomból: 2. Közgyűlésről. beszámoló. 5. Egy százalék. 6. Számítógépes. Tanfolyam. 6. Rövid hírek. 7. Tamás napi versenyek 2008. március IX. évfolyam. 1 szám A tartalomból: 2. Közgyűlésről beszámoló 5. Egy százalék 6. Számítógépes Tanfolyam 6. Rövid hírek 7. Tamás napi versenyek 8. Meghívó Főként Ifjúsági Lap I. Balaton-felvidéki

Részletesebben

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete Civil hálózat fejlesztés az együttműködés művészete tréning (akkreditált képzés PL-3938) Intenzív tréning civileknek a kapcsolatépítésről, partnerségről és bizalomról a proháló hálózat hazai gyakorlati

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 2. szám. 2011. február

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 2. szám. 2011. február 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 2. szám 2011. február CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

2010. augusztus 23. Dunaföldvár

2010. augusztus 23. Dunaföldvár XIV. évfolyam 9. szám, 2010. szeptember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Alapkõletétel 2010. augusztus 23. Dunaföldvár Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetének beszéde a Pannonia

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/1. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: A rendszer még nem elég stabil Mátyás Mónikát választották régiónkból

Részletesebben

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) IFJ-1/2012. (IFJ-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. január 14-én, szombaton 10 óra 12 perckor Topolyán,

Részletesebben

esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik

esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik 2012. december, XVI. évfolyam, 4. szám esőember Év végi visszatekintés: mi történt 2012-ben? Európai felmérés: fókuszban a fogyatékos emberek és családjaik Az autizmusban súlyosan érintettek helyzetéről

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kiadványa F.k.: Kandikó Rita Nyomás: Viza Kft. Veszprém ny.sz.:2.2/7462/2/2000

A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kiadványa F.k.: Kandikó Rita Nyomás: Viza Kft. Veszprém ny.sz.:2.2/7462/2/2000 2009. október X. évfolyam 5. szám A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kiadványa F.k.: Kandikó Rita Nyomás: Viza Kft. Veszprém ny.sz.:2.2/7462/2/2000 Főként Ifjúsági Lap Véleményeiket, ötleteiket, észrevételeiket

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/5. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Új célokat kell megfogalmazni! - Tisztújító közgyűlést tartott a

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban

Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban sft-kiadvany_magyar_5.indd 1 Tartalom Összefoglalás 1. Információhoz való hozzáférés 2.

Részletesebben