Ta r ta l o m j e g y z é k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ta r ta l o m j e g y z é k"

Átírás

1 Ta r ta l o m j e g y z é k MST hír ek Eredeti közlemények Sf o r z a-kisp e t e r Zs o f i a: A m e z o t e r á p i a h at é k o n y- s á g a sp o r t s é rül é s e k e s e t é n G. No é Ju d i t: Eg y félé v es k a r d i o l ó g i a i p r e v e n c i ós és r e h a b i l i tá c i ós e d z é s p r o g r a m e r e d m é n y e i Or m o s Gá b o r: A versenyszerû s p o r t h atá s a i s ko l á s ko r ú gyermek ek n ya k i i z o m z a t á r a Nya k i i z o m e r ô m é r é s i v i zs g á l at o k s p o r t o l ó és n e m s p o r t o l ó 12 é vesek en Jákó Péter: A fizikai aktivitás néhány élettani hatá s a a s zí v- és érrendszeri események v eszélé y v el j á ró f ô b b k o c k á z at i t é n y e zô k r e Sp or t orvo s l á s Pu c s o k Jó z s e f: 60 é v es a Sp o r t kó r h á z Ku tat ó Os z tá lya Mo l n á r Sz a b o l c s: Sp o r t e g é s z s é g ü gy i e l l átá s a b i rk ó z á s b a n. Tö r t é n e t i át tekintés, ir á nyelvek, aktuális helyzet, célok és lehetôségek 51. é v f o lya m 3. s z á m (2010/3)

2

3 Ta r ta l o m j e g y z é k / Content s Eredeti közlemények / Original papers Sforza-Kispeter Zsofia, Soudain-Pineau Mickaela, Coche Jean-Louis, Kaltenbach Mathieu; Joly Philippe, Pavlik Gabor: A mezoterápia hatékonysága sportsérülések esetén / Use and efficacy of mesotherapy in relieving sport injury pain G. Noé Judit, Dósa Andrea, Pavlik Gábor, Ránky Márta: Egy féléves kardiológiai prevenciós és rehabilitációs edzésprogram eredményei / Results of a half year cardiologic preventive and rehabilitative training program Ormos Gábor1, prof. Dr. Pavlik Gábor2, dr. Kiss Rita: A versenyszerû sport hatása iskoláskorú gyermekek nyaki izomzatára Nyaki izomerô mérési vizsgálatok sportoló és nem sportoló 12 éveseken / The Effect of Sport Activity on the Neck Strength of Schoolchildren...55 Jákó Péter: A fizikai aktivitás néhány élettani hatása a szív- és érrendszeri események veszéléyvel járó fôbb kockázati tényezôkre / xxxx Sportorvoslás Pucsok József: 60 éves a Sportkórház Kutató Osztálya Hozzászólás Fröhlich Péter: Kiegészítés Berkes István: Az artroszkópia magyarországi története címû cikkhez Sportorvosi Szemle évfolyam, 3. szám,

4 Impresszum Szerkesztôbizottság elnöke / Chairman of Editorial Board Berkes István Felelôs szerkesztô / Editor in Chief Dobos József Szerkesztôbizottság / Editorial Board Farkas Anna Halasi Tamás Hidas Péter Jákó Péter Martos Éva Mikulán Rita Pavlik Attila Pavlik Gábor Pucsok József Radák Zsolt Tanácsadó testület / Advisory Board Norbert Bachl (Ausztria / Austria) Frenkl Róbert (Magyarország / Hungary) Daniel Fritschy (Svájc / Switzerland) Dusan Hamar (Szlovákia / Slovakia) Tihanyi József (Magyarország / Hungary) Jerzy Widuchowski (Lengyelország / Poland) HU ISSN x Kiadja a Magyar Sportorvos Társaság 1123 Budapest Alkotás út 48. Kiadásért felel: Pavlik Gábor Dr. Prof. Design, nyomdai elôkészítés: Krea-Fitt Kft. Nyomdai munka: Mackensen Kft évfolyam, 3. szám, Sportorvosi Szemle

5 e r e d e t i k ö z l e m é n y Use and efficacy of mesotherapy in relieving sport injury pain Sforza-Kispeter Zsofia 1 MSc, PhD, Soudain-Pineau Mickaela MSc 1, Coche Jean-Louis MD 2, Kaltenbach Mathieu PhD, PharmD 3 ; Joly Philippe MSc, PhDa, Pavlik Gabor MD, PhD 4 1 LACM, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Reims, Reims, France; 2 Institut Santé Sport et Mouvement, Polyclinique de Courlancy, Reims, France; ³Faculty of Pharmacy, University of Reims, Reims, France; 4 Department of Health Sciences and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Budapest, Hungary A mezoterápia hatékonysága sportsérülések esetén. A mezoterápia egy közkedvelt kezelési módszer Franciaországban. Lényege: az oltóanyag bejutattása mikroinjektálással a bôr felsô hámrétegébe. Célkitûzés: A tanulmány célja volt rávilágítani arra, hogyan reagálnak a sportolók ezen terápiás módszerre három diagnózis csoportba osztva különbözô korosztályokban. Helyszín: Sportkórház-Ambulancia, Reims, Franciaország Vizsgálati alanyok: 141 (33±13 év) személy három vizsgálati csoportra osztva (ízületi fájdalom, idegfájdalom, húzódás). Vizsgálat menete: Mezoterápia alkalmazása non szteroidos gyulladáscsökkentô és fájdalomcsillapító keverékével, továbbá a fájdalom erôsségének a mérése Vizuális Analóg Skála segítségével (1-10). Eredmények: A vizsgálati csoportok hasonló fájdalomerôsséget mutattak a terápia megkezdésekor (0 nap), a fájdalom minden csoportban szignifikánsan csökkent a második konzultáció idôpontjára (7 nap). Konklúzió: A mezoterápia hasznos kezelési módszer lehet sportolók rehabilitációjában mellékhatások nélkül. Mesotherapy is a popular treatment method in France. The principle of it is to inject medicine miscellanies in small dosages with multiple microinjections in the superior skin layer as close as possible to the painful area. Objective: The purpose of this study was to have some information on how athletes react to mesotherapy considering three main diagnosis groups at different ages. Design: Brief report Setting: Outpatient Sport Medicine Clinic, Reims, France. Participants: 141 patients aged between 33.8±13 years grouped into three main diagnosis groups such as tendonitis, neuralgias and sprains. Intervention: Conventional mesotherapy consultations were performed while using a mixture of NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory Drug) and anaesthetics. The level of their pain was measured by using a Visual Analogue Scale (VAS) before each consultation which is recommended by the National Agency for Habilitation and Evaluation in Public Health (ANAES). Main outcome measurements: Primary outcome was resting pain on a painful area (VAS 1 10). Secondary outcomes were diminution of pain among men and women, the three major diagnosis groups, and among the four age groups. Results: Study groups were similar at baseline. Patients showed better pain scores and on the 7 th day the diminution of pain was already significant to 0 day values. Conclusion: Mesotherapy can be a useful method in the fast rehabilitation of athletes without any secondary effects detected. Kulcsszavak: mezoterápia, fájdalom, sportolók, injekció Keywords: cardiologic prevention and rehabilitation, individual life way and movements programs, POLAR instruments Introduction Mesotherapy is successfully used as a therapy in body contouring (1) but there are few international articles written about the efficacy of mesotherapy among athletes even though it is widely available and practiced, and has been recognized by the French National Academy of Medicine since Mesotherapy is an allopathic treatment that consists of small amounts of drugs to be injected regionally under the skin surface See Figure 1. This injection stimulates the mesoderm, which will lead to relief of a wide variety of symptoms and ailments. The treatment is fast and effective. Upon correct application, the patient develops almost no side effects and it is better tolerated among other injective methods (not painful) (2). Since some of the most common injuries in sports are connected with various parts of the body (in this study the symptoms were mostly Sportorvosi Szemle évfolyam, 3. szám,

6 Table 1. Patient characteristics / Vizsgált személyek adatai Figure 1. Mesotherapy used in the treatment of lateral tendinitis / Mezoterápia könyökgyulladás kezelésekor located on the neck, shoulder, elbow, hip, knee, and ankle); the goal of this study was to investigate the utility of mesotherapy among athletes while searching for some information on sexual differences, among the three diagnosis groups, and in the four age groups considering the level of the diminution of their pain treated by this therapy. Methods Figure 2. Pistolet Pistor 4 / Mezoterápiás készülék 190 patients were originally enrolled in this study but individuals were excluded if they were not present at the second consultation or were Table 2. Average VAS pain during the treatment period / Vizuális Analóg Skálán mért fájdalom erôssége a kezelés ideje alatt (átlag±szórás) Table 3. Comparison of average VAS pain (Note: Day 0 is used as a placebo) / Vizuális Analóg Skálán mért átlagolt fájdalom erôssége évfolyam, 3. szám, Sportorvosi Szemle

7 taking medications such as NSAIDs or anaesthetics during the period of the treatment. Therefore, 141 patients (89 men and 52 women; mean age 34±13 years (8 69 years) were kept in this study with no major health problems and were treated in the outpatients consultations at the Clinique du Sport, Reims, France. Between each consultation the patients continued their everyday life. Informed consent was obtained from all participants. Pain was assessed just before each consultation on a Visual Analogue Scale (VAS) of 10, representing pain intensity, and recorded on the patient s sheet. Consultations were held every 7 days. All the patients were treated with the same type of a drug: Meloxicam (15 mg) (Mobic, Boehringer and Ingelheim, Reims, France) and Procaine 2% (1 cm 3 ) (Boehringer and Ingelheim, Saint Germain en Laye, France). Injections were carried out with a pistolet Pistor 4 (Chanac, France) See Figure 2. with a deepness of injections between mm, and for safety reasons the skin surface was carefully disinfected and all the equipment was sterile and destroyed after usage. The athletes practiced the following sport activities: soccer, tennis, running, cycling, swimming, etc. The number of participants and their characteristics were registered in Table 1. The analysis was performed by Statistica 7.1 (StatSoft, Inc.). Variables were presented as means. The Wilcoxon test was used to show intragroup differences between Day 0, 7, 14. Differences were significant at p<0.05. Figure 3. Diminution of pain among men and women in the mesotherapy group / Fájdalom erôsségének a csökkenése férfiak és nôk csoportjában Figure 4. Diminution of pain in the three diagnosis groups treated by mesotherapy / Fájdalom erôsségének a csökkenése a három vizsgálati csoportban (ízületi fájdalom, idegfájdalom, húzódás) Results The injections showed their positive effect between Day 0 Day 7, Day 0 Day 14 and Day 7 Day 14. See Table 2 and 3. The beneficial effects of mesotherapy were already present on the 7 th day of treatment. When comparing men and women, men showed a better Figure 5. Diminution of pain in the four age groups treated by mesotherapy / Fájdalom erősségének a csökkenése a 4 korcsoport tekintetében (15-24 év, év, év, 45 év felett) Sportorvosi Szemle évfolyam, 3. szám,

8 tendency of diminution of their pain and there was an average of 68% of pain reduction after the second injections. See Figure 3. In the groups of tendonitis, neuralgias, and sprains there was an average of 41% diminution of pain after the first injection and 20% after the second injection. See Figure 4. As for the age groups, the diminution of pain was 42 % respectively after the first injection in the totality of the age groups and 20 % after the second injection. As it can be seen after the first injection, the older group showed a slower reaction on this therapy, which needs further investigation to be answered but might be explained with the slower metabolism of the aging person. See Figure 5. During the treatments, none of the patients signalled any secondary effects such as diarrhea, nausea, etc. Discussion Mesotherapy is successfully used as a treatment among men and women, three diagnosis groups, and age groups. This is similar to the study of the Italian research group (3) where mesotherapy showed more efficacies contrary to intramuscular administration. Furthermore, there were no bad reputations like in many cases of corticosteroid injections; where inaccurate placement of the needle greatly reduces the chance of treatment success and increases the risk of a potentially serious complication as it happened when a patient went under corticosteroid injection placed within tendons and caused a rupture in the tendons (4). This article underlines also the need to carefully place injections deep enough so the injected product can evolve its positive effect (5). Considering the NSAID use among athletes, there have been many articles written about the reduction of pain and also the side effects occurring during NSAID use (6, 7, 8). It also has to be emphasized that NSAID therapy covers a longer period ( days approximately) with taking medications at least once or twice a day. On the contrary, it seems that mesotherapy needs a maximum of 3 injections and the treatment is always under the control of the sport medicine. This is especially important in the pain treatment among the athletes who have a tendency to take NSAIDs independently and in lots of cases misusing it (9). Study limitation The only limitation was not having a control group or a placebo in our population since we were treating athletes for whom to return to their sport as soon as possible was imperative. Moreover, there are already several articles where authors show only a minimal statistical difference or do not even reach it when comparing the treatment group to the control group in therapeutic studies (8, 10). Conclusion This method can be recommended with the mixture used to have the fastest return possible to the sport field in the case of minor sport injuries, including the non-existing side effects. References 1. Caruso MK, Roberts AT, Bissoon L, Self KS, Guillot TS, Greenway FL: An evaluation of mesotherapy solutions for inducing lipolysis and treating cellulite. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008;61(11): Epub 2007 Oct Le Coz J: Mésotherapie et traumatologie sportive. Paris, NY; Masson; Bugamelli S, Borghi B, Cstelazini L, Stagni F: Role of mesotherapy in pain therapy. Congress paper. International congress on anaesthesia through the millennium. Madeira, Portugal, 3 6/9/ Smith AG, Kosygan K, Williams H, Newman RJ: Common extensor tendon rupture following corticosteroid injection for lateral tendinosis of the elbow. Br J Sports Med 1999;33: Kaplan A, Raincourt D: Devenir d un produit marqué injecté par quatre voies différentes. Bulletin SFM 1985; Goupille P, Logeart I, Combe B: Naturalistic survey on nonsteroidal antiinflammatory treatment in patients with muscoloskeletal pain. Joint Bone Spine 2003;70: McIlwain HH, Platt RD: Piroxicam versus naproxen in the treatment of acute musculoskeleteal disorders in athletes. Am J Med 1988;84: Heere LP: Piroxicam in acute musculoskeletal disorders and sports injuries. Am J Med 1988;84(5): Warner DC, Shnepf G, Barrett MS, Dian D, Swigonski NL: Prevalence, attitudes, and behaviours related to the use of nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) in student athletes. J Adolesc Health 2002;30: Galer BS, Rowbotham M, Perander J, Devers A, Friedman E: Topical diclofenac patch relieves minor sports injury pain: results of a multicenter controlled clinical trial. J Pain Symptom Manage 2000;19: Author: Sforza-Kispeter Zsofia MSc, PhD Université de Reims Champagne Ardenne UFR STAPS Laboratoire d Analyse des Contraintes Mécaniques - EA 3304 LRC CEA Bat 5ter - Moulin de la Housse Reims Cedex 2 - France Tel. (33) Fax: (33) évfolyam, 3. szám, Sportorvosi Szemle

9 e r e d e t i k ö z l e m é n y Egy féléves kardiológiai prevenciós és rehabilitációs edzésprogram eredményei G. Noé Judit ¹, ³, Dósa Andrea ², Pavlik Gábor ³, Ránky Márta ³ 1 Pannon Egyetem TSI, ²FourMed KFT Veszprém, ³Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Budapest³ Hazánkban emelkedô tendencia érvényesül a szív-keringési rendszer és különösen kísérô betegségei (hipertónia, obezitás, diabetes mellitus, arterioszklerózis, stb.) elôfordulásában. A gyógyítás három alappillére, a prevenció, gyógyítás, és rehabilitáció összekapcsolása ma már nem új gondolat. E három feladat közül legjelentôsebb a megelôzés, mert világszerte a prevenció a leghatásosabb és legolcsóbb módja az egészség megôrzésének. A szûrés, megelôzés, mozgásterápiás kezelés és utógondozás összekapcsolásának egyik lehetôségét mutatja be 75 egyén bevonásával végzett vizsgálati programunk. Ennek keretén belül a páciensek a kardiológiai vizsgálatok és terheléses tesztek után a terapeutákkal aktívan együttmûködve egyénreszabott, pulzuskontrollált, folyamatosan monitorozott kardiós mozgásterápiás tréningeket végeztek. Az edzésprogramban résztvevôk testtömege, nyugalmi és terheléskor mért maximális pulzusszáma, valamint vérnyomás értékei csökkentek, oxidatív kapacitásuk, terhelhetôségük és teljesítményük emelkedett, életvezetésük nyugodtabb lett, anyagcseréjük, immunválaszaik javultak, stresszkezelésük hatékonyabbá vált. A program minden része individuális, illeszkedik a páciensek egyéniségéhez, terhelhetôségéhez, lehetôségeihez, a konzultáció terapeuta és szakorvos, valamint páciens között folyamatos. Results of a half year cardiologic preventive and rehabilitative training program. In our country an increasing tendency of the incidence of cardiovascular and related diseases (hypertension, obesity, diabetes mellitus, atherosclerosis, etc.) can be observed. The coupling of the 3 keystones of the attention to these diseases, the prevention, treatment and rehabilitation are not new ideas. Among these 3 factors the most important one is the prevention, this is the cheapest way to preserve health. A possible combination of screening, prevention a kinesiotherapy treatment is shown by our investigation including 75 subjects. First cardiologic and physical load tests were made, then individual and heart rate controlled cardio regular physical training was performed according the advices of therapeutic experts. Body mass, resting and maximal heart rate and blood pressure of the subjects decreased, oxidative capacity and performance level increased, their life was became more quiet, metabolism, immunological reactivity and stress tolerance improved. All components of the program were individual, chosen according to the patients personality, performance capacity, consultation between the therapeutist, physician and the patient was continuous. Kulcsszavak: kardiológiai prevenció és rehabilitáció, egyénreszabott életmód-és mozgásprog ramok, POLAR szerkezetek Keywords: cardiologic prevention and rehabilitation, individual life way and movements programs, POLAR instruments Bevezetés A jól ismert civilizációs ártalmak, a helytelen táplálkozás, túlsúly, káros szenvedélyek, a mozgásszegény életmód, a különbözô munkahelyi és otthoni stressz faktorok különbözô betegségekhez vezethetnek. Az anyagcsere betegségei, a cukorbetegség, obezitás, érelmeszesedés vagy metabolikus szindróma és a szív-keringési rendszer leggyakoribb betegségei, a hipertónia és a koszorúsér betegségek ezek talaján fejlôdnek ki (1,2,3,4,5). A prognózisok szerint 1990 és 2020 között az iszkémiás szívbetegség emeli legjobban a mortalitási mutatókat, férfiaknál 37 %-kal, nôknél mintegy 20%-kal (6). A betegségen átesett és tartósan kezelt betegek esetében pedig számolhatunk az életminôség jelentôs romlásával. Hazánkban a halálesetek több mint fele mögött szintén a szív- és keringési-rendszer betegségei állnak. A legfrissebb KSH adatok szerint 2007-ben en haltak meg valamilyen szív- vagy érrendszeri betegség következtében, ami kb. kétszer annyi, mint a daganatos halálesetek száma. Annak ellenére, hogy a szívinfarktus, az agyvérzés és az érszûkület megfelelô életmóddal többnyire megelôzhetô lenne, az ilyen típusú betegségek és az ebbôl következô halálesetek száma mégsem csökken (7). A civilizációs betegségek kezelésé- Sportorvosi Szemle évfolyam, 3. szám,

10 nek komoly anyagi következményei is vannak ban hazánk több mint 220 milliárd (!) forintot költött ezeknek a betegségeknek a kezelésére, teljes gazdasági kihatásuk pedig újabb 420 milliárd forintot tett ki (8). A gyógyítási költségek és a betegségekbôl származó munkaidô kiesés tehát hatalmas gazdasági terhekkel jár. Érdemes tehát a preventív terápia gazdasági szempontjait is megfontolni, hiszen pl. kimutatták, hogy az USA-ban minden egyes, a megelôzésre fordított dollár hatszorosan térül meg a társadalomnak (9). Ma már nem új gondolat, hogy a kardiovaszkuláris betegségek elkerülésében és kezelésében össze kell fonódnia a prevenciónak, terápiának, és a rehabilitációnak. A prevenció célját szolgálja az általános felvilágosítás, biztosan hatékonyabb azonban, ha tudatos prevenciós programot hajtunk végre, mely elônyös hatású a lipidanyagcserére, a diabetesre, az immunrendszer aktivitására és az obezitásra, valamint a hipertónia kezelésében is (10). Az európai szakmai társaságok (Európai Kardiológus Társaság, az 1. táblázat A vizsgálatban résztvevô személyek életkora (átlag±sd) / Age of the subjects (±SD) 2. táblázat Az elôforduló tünetek / Illness types by groups Európai Atheroszklerózis Társaság, és az Európai Hipertónia Társaság) kiegészülve a Magatartástudomány, a Családorvostan és az Európai Szívhálózat képviselôivel közös ajánlást tettek az iszkémiás szívbetegség megelôzésére szolgáló legfontosabb teendôkre, amik jelentik a lipidszint csökkentését, a dohányzás, alkoholfogyasztás mellôzését, a helyes táplálkozást és a rendszeres testmozgást. Jelen munkánkban utóbbira tett kísérletünket szeretnénk bemutatni, hiszen a rendszeres edzések tartós adaptációt válthatnak ki a mozgató-, kardiovaszkuláris-, neuroendokrin-, és metabolikus rendszerben (11). Vizsgálatunk célja volt feltérképezni tehát egy tudatos, irányított prevenciós program hatását egy, a kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal rendelkezô, tehát a betegségek határterületein élô emberek csoportján. A féléves programban igyekeztünk megváltoztatni a vizsgált személyek életmódját, pozitív irányban befolyásolni bizonyos kritikus értékeiket, mérsékelni a gyógyszerfogyasztást, valamint javítani az életminôségükön. Módszerek A vizsgált személyek Programunkban 75 személyt vizsgáltunk, életkoruk év volt. 25 személy kardiológiai rizikófaktorokkal rendelkezett és rendszeres fizikai tréninget végzett (A csoport), 25 kardiológiai rizikófaktorokkal rendelkezô, inaktív személy volt a B csoportban, és 25 egészséges, inaktív személy alkotta a C (kontroll) csoportot, életkorukat és a nemek megoszlását az 1. táblázat tartalmazza. Az (A) csoport vizsgálati személyeit két további csoportba osztottuk. Mindenki fél éven át végzett állóképességi edzéseket, 13 fô heti 2 3-szor percet (A2), 12 fô 4 5-ször percet (A1) tréningezett. A csoportokba (A1 és A2) sorolás annak alapján történt, hogy ki mennyi edzést tudott vállalni a félév során. A teljes, fél éven át tartó program egy nyitóvizsgálatból, irányított edzés- és életmód programból, végül egy záró vizsgálatból állt. A betegségek, tünetek típusait és elôfordulásukat az egyes csoportokon belüli a 2. táblázat szemlélteti. Hiperkoleszterinémiának az összkoleszterin szint 5,2 mmol/l feletti értékét, hipertóniának a vérnyomás tartósan 140/90 Hgmm feletti, obezitásnak a BMI 25 feletti és a derék-csípô hányados férfiakban 1 feletti, nôkben 0,8 feletti, emelkedett vércukorszintnek pedig a 6,0 mmol/l feletti értékeket tekintettük. A páciensek POLAR szerkezetekkel (POLAR F11-es és Teamsystem) végezték edzéseiket, amely a szívfrekvencia mellett kijelzi a mozgásprogram menetközbeni becsült kalória-felhasználását és az edzések idôtartamát, valamint intenzitását is. Ha szükséges, teljesen egyénreszabott edzésprogramot készíthetünk vele napra, hétre vagy akár hónapra vonatkozóan, s amely a tréningek kezdetekor, fokozatosan és egyenletesen emelkedô pulzusszám mellett 3 5 perc alatt javaslatot tesz az adott edzés intenzitás-zónáira is. Ez az ún. OwnZone funkció évfolyam, 3. szám, Sportorvosi Szemle

11 Az egyes vizsgálatok leírása Belgyógyász-kardiológus szakember vette fel az anamnézist, teljes laborvizsgálat és vérnyomásmérés (szükség esetén 24 órás Holter vizsgálattal kiegészítve), 12 elvezetéses nyugalmi EKG és szívultrahang vizsgálat készült. Ezután a páciensek Ergoline kerékpárral (ER900) terheléses tesztet végeztek (Kerékpár ergometriás protokoll: 25 W-on bemelegítés 1 percig. A vizsgálat 25 W-ról indul, emelés 25 W/3 perc, a teszt vége kifáradás és/vagy a szubmaximális szívfrekvencia=a maximális 80%-nak elérése. Megszakítása után 25 W-on 3 5 perc levezetés. Az adaptációs lépcsôket 3 3 percben határoztuk meg.) Fél év múlva újrateszteltünk mindenkit. A teszt-vizsgálatok mindkét esetben délelôtt 10 és 12 óra között, ugyanazon helyszínen és körülmények között, valamint azonos eszközökön és módszerekkel történtek. Az oxigén-fogyasztást a labortesztek helyszínén az Ergoline kerékpárteszt szoftver, tréningek során a POLAR órákba épített program segítségével becsültük. Az általunk használt F11- es POLAR órák tartalmaznak egy ún. Fitness-teszt programot, mely a betáplált adatok (életkor, nem, TS, TM, aktivitási szint) valamint 255 ütés/perc után, pihent állapotban mérve becslést adnak az adott edzésen az oxigén-fogyasztás mértékére. A korábbi és jelenlegi adatok alapján szakember tett javaslatot a gyógyszer(ek)re, amennyiben felmerült ennek szükségessége. Az A és B csoport összesen 50 betegének ACE-gátlót 6, ACE-gátló és kalcium-csatorna blokkoló kombinációját 5, ACE-gátló és diuretikum kombinációját 6, koleszterin-csökkentôt 7, béta blokkolót 2 esetben írtak fel, összesen 22 fô részesült kezelésben. A szûrés és a terheléses teszt után kérdôíves rizikófaktor kutatást végeztünk, önbevalló kérdôív segítségével, kiegészítve az életmóddal, életvezetéssel, táplálkozási szokásokkal kapcsolatos kérdésekkel. Ezek adatait Excel táblázat segítségével összesítettünk és figyelembe vettünk a mozgásprogramok összeállításakor. Az 5. táblázatban feltüntettük a vérparaméterek változásait nyitó és záró vizsgálatban. Edzésprogram A páciensek ezek után a terapeutával aktívan együttmûködve egyénre szabott, pulzusszám- és testsúlykontrollált, POLAR órákkal és POLAR TEAM System segítségével folyamatosan monitorozott mozgásterápiás edzéseket végeztek kerékpáron (Tunturi), evezôpadon (Concept2), illetve futószalagon gyalogolva (Tunturi 85). Minden edzés a vérnyomás és a testsúly ellenôrzésével indult és zárult. Az edzések intenzitását, idejét és haladási ütemét a szakorvossal konzultálva a tesztek alapján határoztuk meg. Kezdetben mindenki 5 8, majd 3 5 perces bemelegítés után érte el célpulzus tartományát, melyet kombinálni tudtunk a POLAR órákba épített OwnZone funkció javaslatával is. Az edzések jellege kezdetben lapos piramis jellegû volt: nyugodt, fokozatos tempóban érte el a kívánt pulzusszám felsô határát, majd kb. ugyanennyi idô alatt ért vissza a kívánt zóna kiinduló értékére, ezután 5 10 perces levezetés következett, mely során a pulzusszámnak csökkennie kellett 90/perc alá. A változatos edzésprogramok a késôbbiek során intenzívebben emelkedô piramisokban, illetve fartlek és intervall jellegû edzésekben nyilvánultak meg, mindig az egyéni terhelhetôségek és az orvosi ajánlások maximális figyelembevételével. A 2 3 alkalommal edzôk esetében percet, 4 5-ször edzôk esetében perces tréningeket végeztettünk. A program során folyamatosan a résztvevôknek lehetôségük nyílt táplálkozási, életvezetési tanácsadások igénybevételére, melyet dietetikus szakemberrel egyeztetve végeztünk. Igyekeztünk megtalálni a páciensek optimális mozgásprogramját, kialakítani egészségtudatos magatartásukat, mely a rizikófaktorok csökkenését, könnyebb stresszkezelést és -tûrést, nyugodtabb életvezetést, és a folyamatos edzések megfelelô motivációját jelentette. Záróvizsgálat A záróvizsgálat minden esetben pontosan fél év múlva, azonos körülmények között és eszközökkel, illetve protokollal történt. Statisztikai értékelés A nyitó- és záróvizsgálatok közötti különbségek vizsgálatára egymintás t-próbát használtunk, Statisztika 8.0 szoftver és Excel táblázat segítségével. Eredmények A nyitó- és a záróvizsgálat értékeit a 3. táblázat tartalmazza. A fizikai aktivitást nem végzô B és C csoport tagjainak mutatóiban nem volt javulás, sôt, egyes testméreti mutatók (testsúly, BMI), és a nyugalmi pulzusszám még romlott is. Azok, akik heti rendszerességgel végeztek tréningeket, jelentôs javulást értek el az objektíven mérhetô paraméterek, és az önbevallós kérdôív értékelése alapján is. Az A1 és A2 csoportban a testtömeg és a BMI igen erôsen szignifikánsan csökkent, markánsabban az A1 csoportban. A nyugalmi pulzusszám, valamint a terheléskor regisztrált maximális pulzusszám szintén jelentôs csökkenést mutatott a nyitó vizsgálatban regisztráltakhoz képest. Az oxigénfelvétel számottevôen javult: A1-ben 40 45%-os, míg A2 csoportban 20 25%-os emelkedést érzékeltünk valószínûleg a féléves, tudatos edzésprogram hatásaként. Az A1 csoportban a nyugalmi vérnyomás szisztolés és diasztolés, valamint a terheléskor mért szisztolés értékek igen erôs szignifikáns különbséget mutattak a nyitó vizsgálatban mértekhez képest, a terheléses diasztolés vérnyomás nem mutatott szignifikáns különbséget. A nyugalmi vérnyomás-értékek csökkenése A1-es csoportban, szisztoléban átlagosan 10 Hgmm, diasztoléban 6 Hgmm, A2-ben szisztoléban 8, diasztoléban 4 Hgmm volt. Az inaktív, rizikófaktoros csoportban 5/2-es, a C, egészséges inaktív csoportban 3/2 Hgmm-es, nem-szignifikáns emelkedést láttunk. Az A2-es csoportban a nyugalmi Sportorvosi Szemle évfolyam, 3. szám,

12 3. táblázat A terheléses paraméterek a nyitó és záró vizsgálatokon (átlag ± SD) / Load parameter in the opening and closing examination 4. táblázat Az edzések ideje, intenzitása és a haladás üteme az A1 és A2 csoportban / Training time and intensity in the A1 and A2 groups és terheléskori maximális pulzusszám értéke csupán kisebb mértékben csökkent, mint az A1-ben, míg a testtömeg és a BMI hasonlóan jelentôs különbséget mutatott. A nyugalmi vérnyomás szisztolés és diasztolés, illetve terheléses szisztolés értékei között igen erôs szignifikáns különbséget regisztráltunk, a terheléskor mért diasztolés értékben itt sem volt jelentôs változás. A teszt idôtartama, a teljesítmény (watt) értéke nagyon markánsan emelkedett a záró vizsgálat értékeiben, mindkét, rendszeres edzéseket végzô csoport tagjainak esetében. Az edzések intenzitásának emelkedését a 4. táblázat szemlélteti. Az 1 3. héten az edzések idejét A1-ben 35 percre, A2-ben 30 percre emeltük, a héten 55 és 45 percre, a 11. héttôl pedig fokozatosan 65 és 55 percre, ehhez igazítottuk az intenzitásokat is, természetesen az egyéni haladási tempók és terhelhetôség függvényében. A vérparaméterek tekintetében a legjelentôsebb szignifikáns csökkenést a koleszterin és triglicerid, valamint a vércukor szintekben találtunk A1-es, valamint lényeges változást a triglicerid és vércukor értékekben A2-es csoportban (5. táblázat). Fontos eredménynek tartjuk, hogy koleszterinszint csökkentô gyógyszeres kezelés 7 esetbôl 3 esetben, ACE-gátló gyógyszeres kezelés 6-ból 3 esetben elhagyhatóvá, vagy mérsékelhetôvé vált. Összefoglalva eredményeinket megállapíthatjuk, hogy a program során a rendszeres tréningeket végzôk esetében: évfolyam, 3. szám, Sportorvosi Szemle

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS Dobos József: Saluti Lectorem!.................................................. 9 MST Kongresszus "Peking 2008" tudományos programja............................ 10 Absztraktok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS Saluti lectorem.............................................................. 5 Fórum / Forum Jákó Péter: A Nemzetközi Sportorvos Társaság (FIMS) etikai kódexe utóírat egy körkérdéshez.......................................................

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Fájdalmas veszteségek után

Fájdalmas veszteségek után Elnöki rovat Fájdalmas veszteségek után 3 Összefoglaló gondolatok társaságunk életébôl rendszerint a naptári év végére gyûlnek össze. Most mégis év közben kell megtorpanjunk egy pillanatra a magyar sportéletet,

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest

Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest Angyal Judit, ÁOK, VI. évfolyam Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Mária utcai Részleg, Budapest A védőnők által végzett szemészeti szűrővizsgálatok hatékonysága Magyarországon Célkitűzés: a Magyarországon

Részletesebben

H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e

H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e 54. ÉVFOLYAM. SZÁM (/) HU ISSN 9-68X TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES Apor Péter, Légrádi József, Kiss István

Részletesebben

Eredményes Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus Budapesten

Eredményes Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus Budapesten 15. évfolyam 59. szám 2014/3 Eredményes Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus Budapesten Sportesemények látogatottsága Forrás: Magyar Tudományos Akadémia A tartáskorrekció jelentôsége A hiperventiláció veszélyei

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIX. ÉVFOLYAM, 2015. 2. SZÁM 2015/2 SPORT EGÉSZSÉGÜGY SPORT HYGIENE

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIX. ÉVFOLYAM, 2015. 2. SZÁM 2015/2 SPORT EGÉSZSÉGÜGY SPORT HYGIENE SPORT EGÉSZSÉGÜGY SPORT HYGIENE A rendszeres fizikai aktivitás szerepe betegségek megelőzésében, az egészség megőrzésében The role of the regular physical activity in the prevention of different diseases

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Az akaratlagos apnoe idő alkalmazása a mozgásterápia intenzitásának meghatározásában, és hatásainak mérésében

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Az akaratlagos apnoe idő alkalmazása a mozgásterápia intenzitásának meghatározásában, és hatásainak mérésében Doktori (PhD) értekezés tézisei Az akaratlagos apnoe idő alkalmazása a mozgásterápia intenzitásának meghatározásában, és hatásainak mérésében Barnai Mária A doktori iskola neve: A doktori iskola vezetője:

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e

H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (0/3) HU ISSN 009-68X TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS EREDETI KÖZLEMÉNYEK ORIGINAL ARTICLES Ránky Márta, Noe Judit, Tiszeker Ágnes:

Részletesebben

Sport Kultúra Életminôség

Sport Kultúra Életminôség Köszöntô Nemzetközi Sporttudományi Konferencia 3 Sport Kultúra Életminôség Köszöntjük Pécsen, Európa Kulturális Fôvárosában Az Európai Unió döntésének eredményeként 00-ben, a németországi Essen és a törökországi

Részletesebben

GYISM v,."~"k-. Ilj"'g;,I, Sllorlm;ni':lloriuro

GYISM v,.~k-. Ilj'g;,I, Sllorlm;ni':lloriuro Tartalom/Contents Ángyán Lajos: Mozgásszabályozás az emberi szervezetben Motorcontrol in Human Body Mezey Béla - Kiss Sándor - A1exy Tamás - Kovács László - Tóth Kálmán - Molnár Márta - Kálmán Anita: Modellvizsgálat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK / CONTENTS MST hírek, kongresszusi- és pályázati felhívás...................................... 137 Jákó Péter: A sportszakorvos képzés curriculuma hazai gyakorlat és az Európai Unió (UEMS)

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (1):1 40. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2002; 6 (2):75 150. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

A fizikai aktivitás és a minőségi öregedés Aktív életvitel időskorban

A fizikai aktivitás és a minőségi öregedés Aktív életvitel időskorban 3. Sporttudományok A fizikai aktivitás és a minőségi öregedés Aktív életvitel időskorban Szekcióvezető: Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens Tartalomjegyzék: Korovljev Darinka, Halasi Szabolcs: Anaerób állóképesség

Részletesebben

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR.

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. WIEGAND NORBERT Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Mozgásszervi

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (1):1 64. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál

Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál Tanulmányok Keresztényi Zoltán, Laczkó József: Teher hatása a karizom aktivitásra... Teher hatása a karizom aktivitásra a gravitáció irányába és azzal ellentétes irányba történô mozgásnál THE EFFECT OF

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

Különbözô életmód faktorok hatása a testméretekre magyar és ukrán középiskolásoknál

Különbözô életmód faktorok hatása a testméretekre magyar és ukrán középiskolásoknál Tanulmányok Kalabiska Irén és tsai: Különbözô életmód faktorok hatása... Különbözô életmód faktorok hatása a testméretekre magyar és ukrán középiskolásoknál Effect of lifestyle factors on body dimensions

Részletesebben

Tudomány sport siker. Sportgenomika. Gyermekek Országos Fittségi vizsgálata. Triatlonosok pszichés tényezôi. Elhízás és fizikai teljesítmény

Tudomány sport siker. Sportgenomika. Gyermekek Országos Fittségi vizsgálata. Triatlonosok pszichés tényezôi. Elhízás és fizikai teljesítmény 14. évfolyam 56. szám 2013/4 Tudomány sport siker Sportgenomika Gyermekek Országos Fittségi vizsgálata Triatlonosok pszichés tényezôi Elhízás és fizikai teljesítmény Megvásárolható: Magyar Sporttudományi

Részletesebben

Összegző tanulmány. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata

Összegző tanulmány. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása. Iskoláskorúak vizsgálata Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről Az egészségfejlesztő testmozgás

Részletesebben

Egészséges életmód hatása túlsúlyos és elhízott betegeken

Egészséges életmód hatása túlsúlyos és elhízott betegeken Egészséges életmód hatása túlsúlyos és elhízott betegeken MÓCZÁR CSABA DR. 1, BORDA FERENC DR. 2, FARAGÓ KATALIN DR. 4, BORGULYA GÁBOR DR. 5, BRAUNITZER FERENCNÉ 3 és VÖRÖS VERA 1 1 Irinyi Rendelô, Belgyógyászat,

Részletesebben

DOHÁNYZÁS-ELLENŐRZÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF TOBACCO CONTROL

DOHÁNYZÁS-ELLENŐRZÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF TOBACCO CONTROL KONGRESSZUSOK DOHÁNYZÁS-ELLENŐRZÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF TOBACCO CONTROL A konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani

Részletesebben

ÉRBETEGSÉGEK THE HUNGARIAN JOURNAL OF VASCULAR DISEASES

ÉRBETEGSÉGEK THE HUNGARIAN JOURNAL OF VASCULAR DISEASES ELSŐ ÉRTESÍTÉS A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság valamint a Magyar Cardiovasculáris és Intervenciós Radiológiai Társaság ismét megrendezi közös kongresszusát. Helyszín: Pécs, Zsolnay Kulturális

Részletesebben