Tartalomból: KÉK KÖZSÉG KÉPVISEL - TESTÜLETE NEVÉBEN BOLDOG N NAPOT KÍVÁNUNK MINDEN N I LAKOSNAK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomból: KÉK KÖZSÉG KÉPVISEL - TESTÜLETE NEVÉBEN BOLDOG N NAPOT KÍVÁNUNK MINDEN N I LAKOSNAK! www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online."

Átírás

1 XV. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM JANUÁR - FEBRUÁR Tartalomból: 2-3 oldal: Képekben oldal: Önkormányzati hírek 5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Ovi hírek 7. oldal: Református hírek 8. oldal: Februári jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal: Horoszkóp 11. oldal: Sport hírek 12. oldal: Hirdetések Szuhanics Albert: Nektek adjuk... Mikor Isten társat adott, akkor rólunk mindent tudott. Megalkotta, ki kell nekünk, s ti lettetek a mindenünk! Adta, hogy csak kéz a kézben maradjunk a múló létben. S a szeretet, a szerelem a legnagyobb kincsük legyen. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legy zni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. Keresheted boldogságod, magányodban nem találod. N mosolya a fény maga, életadó titok, csoda... Szívünk párja mindig a n, az egyetlen szeret. Ezért nagy ünnep a N nap, nincs más kincsünk, ez a n csak! Minden férfi nagyon szegény, párja nélkül árva legény. S mi legnagyobb érték nekünk, nektek adjuk az életünk! KÉK KÖZSÉG KÉPVISEL - TESTÜLETE NEVÉBEN BOLDOG N NAPOT KÍVÁNUNK MINDEN N I LAKOSNAK!

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Ez történt 2011-ben február 15-én községünkbe is ellátogatott az Os Chimangos néptánc együttes Dél-Brazíliából márciusában ismét megrendezésre került a Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvodában a Pet fihét rendezvénysorozat április 9-én 17 órakor az intézmény és a szül i munkaközösség szervezett jótékonysági estet. A május 21-én megtartott családi napon nagy sikert aratott a Popdaráló, ahol gyerekek és szül k együtt énekeltek. Júniusban a Kék Madár Nyugdíjas Egyesület négy település nyugdíjasait látta vendégül. A 2011/12-es megyei II. osztályú bajnokságban az átalakult, és többségében helyi játékosokat foglalkoztató feln tt labdarúgó csapatunk sszel a 6. helyen telelt. Az ifjúsági együttes a 7. helyen zárta csoportját.

3 2012. január - február KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Ez történt ben Kék Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be A kéki Pet fi Sándor Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Iskola pedagógiai és módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" címmel. A TIOP / azonosítószámmal ellátott projekttel ,- Ft összeg támogatást nyert el a település informatikai fejlesztésre október 8-án Kék Község Önkormányzata látta vendégül a 62 éven felüli lakosokat, id sek napja alkalmából novemberében elkezd dött a sportöltöz b vítése szeptemberében elkészült az orvosi rendel bejáratáig vezet burkolat cseréje októberében lezajlott a tízévenkénti népszámlálás december 19-én került megrendezésre az immár hagyományos községi karácsonyi ünnepség.

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Önkormányzati hírek Mozgáskorlátozottak, figyelem! Felhívjuk a súlyosan mozgáskorlátozottak figyelmét, hogy a közlekedési kedvezmények évi igénylésének határideje április 30., mely határid jogveszt. Amennyiben április 30. napjáig nem kerül a kérelem benyújtásra, ebben az évben kés bb már nem igényelhet a kedvezmény, illetve a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A jogszabály méltányosság gyakorlására nem ad lehet séget. A kérelem a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be, formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a közös háztartásban él k évi nyugdíjigazolását, a évi adóbevallását, a háziorvos vagy a szakorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvéleményt, valamint - ha fennáll - a munkaviszonyról szóló igazolást és a tanulói jogviszonyról szóló igazolást. Aktív korúak ellátása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) január 1-t l hatályos rendelkezései szerint (36. (2) bekezdés e) pont) meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személynek, aki az ellátásra való jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap id tartamban nem vesz részt közfoglalkoztatásban, nem végez keres tevékenységet, nem vesz részt munkaer -piaci programban, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti, legalább hat hónap id tartamban meghirdetett képzésben január 1-jét l a évi CVI. törvény módosítja a Szt.-nek az aktív korúak ellátása összegének maximumára vonatkozó szabályait. A módosítás szerint, ha a családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, a rendszeres szociális segély összege nem lehet magasabb, mint ,-Ft-. Azokban a családokban, ahol a rendszeres szociális segélyre jogosult mellett foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy is él, a két ellátás összege nem lehet magasabb, mint ,-Ft. A évi CVI. törvény módosítja a rendszeres szociális segélyre jogosító feltételek körét is: a korábbi 55 év helyett a segélyre jogosító életkori határ a nyugdíjkorhatár betöltését megel z öt év lesz, az ezt az életkort be nem töltött személyek foglalkoztatást helyettesít támogatásra szerezhetnek jogosultságot. A már megállapított ellátásokat 90 napon belül felül kell vizsgálnunk. A foglalkoztatást helyettesít támogatás összege január 1-t l ,-Ft-ról ,-Ft-ra csökken. Egészségügyi ellátásra való jogosultság A településen még mindig vannak olyan személyek, akik semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek, és így nincs érvényes betegbiztosításuk sem ben a települési önkormányzat jegyz je az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából állapítja meg a szociális rászorultságot a kérelmez családjának jövedelem- és vagyonvizsgálata után. Aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, 1 évre szóló hatósági bizonyítványt kap, melyet az Egészségbiztosítási Pénztár felé jelentenünk kell. Amennyiben a család jövedelmi és vagyoni helyzete meghaladja a jogszabályban el írt mértéket, úgy a NAV Észak-alföldi Regionális Adó - F igazgatóságát (Apeh) kell az ügyfélnek felkeresni az egészségügyi járulék megállapításának céljából, és saját magának kell fizetnie a NAV felé a járulékot, mely az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosítja. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a háziorvos jelzi részükre az érvényes betegbiztosításuk hiányát, felvilágosítás céljából el ször a Polgármesteri Hivatalt keressék fel. Sipos Józsefné szociális ügyintéz TÁJÉKOZTATÓ Mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési és átalakítási támogatásának igénylése évben megváltozott. Ebben az ügyekben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (Nyíregyháza, H sök tere 5.) jár el els fokon, ami azt jelenti, hogy a kérelmet oda kell benyújtani. A támogatáshoz nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhet. A kérelmek benyújtásának határideje március 31., mely határid jogveszt!

5 2012. január-február KÉKI KÖRKÉP 5. oldal Meghívó A Pet fi Sándor Általános, AMI és Óvoda nevel testülete és Szül i Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját március 10-én (szombat) 17 órai kezdettel az intézmény Jótékonysági m sorára a sárga iskola színháztermébe. Kérjük, fogadja jó szívvel meghívásunkat! A belép jegyek összege: 1000 Ft/f A KÉKI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVR L Mérleg ezer Ft SZJA 1 % Ft Iskolai rendezvények, programok támogatása: Ft Köszönetet mondunk mindazoknak, akik A Kéki Gyermekekért Alapítvány részére a évi adójuk 1 %-át felajánlották. Suli hírek TANDÍJMENTES SZAKKÉPZÉS februári kezdéssel 8. általánost igényl : - Szociális gondozó és ápoló - Élelmiszer- és vegyiáru-eladó - Fogyatékossággal él k gondozója - Irodai asszisztens Érettségit igényl : - Szociális asszisztens - Kisgyermekgondozó, -nevel - Rehabilitációs nevel, segít - Vállalkozási ügyintéz - Szociális gondozó, szervez - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz ESTI GIMNÁZIUM El zetes tanulmányok beszámítása, tanulmányi id csökkentése. KEDVEZMÉNYEK Diákigazolvány, utazási kedvezmény, családi pótlék A KÉKI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010-ES ÉVR L Mérleg ezer Ft SZJA 1 % Ft Iskolai rendezvények, programok támogatása: Ft Köszönetet mondunk mindazoknak, akik A Kéki Gyermekekért Alapítvány részére a évi adójuk 1 %-át felajánlották. Farkas Sándorné Kuratórium elnöke Egyéb szakképzési lehet ségek, b vebb információk, jelentkezés: MESTERKÉPZ Középiskola és Szakiskola, Nyíregyháza, Malom u. 30. OM / / Kék helyi szervez : 30/ Köszönettel vesszük, ha ebben az évben is támogatja a településünkön él általános iskolás korú gyermekeinket az adója 1 %-ával. A Kéki Gyermekekért Alapítvány Adószáma: december 19-én tartottuk községi karácsonyi ünnepségünket, ahol az iskolások, óvodások és a nyugdíjas klub tagjai adtak m sort.

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február A karácsonyi ünnepséggel együtt lezárult egy újabb élményekkel, várakozással teljes id szak az óvodás gyermekek életében. Mindjárt december eleje nagy izgalommal kezd dött, hiszen a mi óvodánkba is ellátogatott a Mikulás. Ovi hírek Ünnepek az óvodában Az aulában állítottuk fel és a gyerekekkel közösen, csillogó szép karácsonyfát varázsoltunk bel le. Alatta bölcs ben kis baba feküdt bepólyálva, állatokkal körülvéve. Énekkel, versekkel, jelenetekkel köszöntöttük, cserébe minden gyerek kapott egy-egy édességgel teli csomagot. A nyugdíjas klub tagjai is részt vettek ünnepségünkön. Könyvekkel ajándékozták meg a csoportokat, mi pedig saját készítés ajándékokkal köszöntük meg kedvességüket. Közös délel ttünk volt az iskola alsó tagozatos tanulóival. Jó volt látni, hogy az iskolás gyerekek milyen örömmel jöttek vissza az óvodába, beszélgettek, verseltek, énekeltek itt maradt társaikkal. A jól sikerült délel tt végén kölcsönösen megajándékoztuk egymást. Az adventi koszorúnkon minden héten meggyújtottunk egy-egy gyertyát. Mindhárom csoport gyerekeivel körbeállva, énekelve próbáltunk ráhangolódni a közelg ünnepre. Közös munkadélutánt szerveztünk az SZMK tagjaival. Mézeskalácsot sütöttünk, amellyel a gyerekeket leptük meg karácsonyra. Jó hangulatban beszélgetve telt az id, és egymást is jobban megismerhettük. Szép feny fát kaptunk Nyerges Jánoséktól, amit ezúton is köszönünk szépen. Közben folyamatosan készültünk a falu karácsonyi ünnepségére is. Nagyon boldoggá tett bennünket, hogy óvodás gyermekeink is hozzájárultak ahhoz, hogy szeretet, békesség, öröm költözzön az emberek szívébe az ünnepség ideje alatt. A hosszú téli szünet után újabb, a gyerekek által igen kedvelt id szak vár ránk. Itt a farsang, áll a bál. Szabó Lászlóné

7 2012. január - február KÉKI KÖRKÉP 7. oldal Református hírek Gondolatok az új esztend els napjaiban Istenetek, az ÚR, aki el ttetek jár, harcolni fog értetek éppúgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára. Amikor ezek a szavak elhangzottak, Isten népe a hosszú pusztai vándorlás után most valami újnak, ismeretlennek a küszöbén, az ígéret földjének határán áll. Mi is egy új esztend els hónapjaiban vagyunk, amikor is talán már összegeztük magunk számára az elmúlt év bukásait és sikereit, nehézségeit és örömeit, és hálaadással konstatáltuk, hogy egy új esztend nek nézünk elébe. És most mi is küszöbön állunk. Valami újnak, valami ismeretlennek a küszöbén. Bizonyára sok olyan esemény fog bekövetkezni, amire számítani lehet: ünnepek, melyek minden évben vannak, a természet változásai, amit minden évben figyelemmel kísérhetünk. De sok váratlan esemény is áll el ttünk. Egy ismeretlen út, amelyre rálépünk. Kiknek a temetésén kell majd részt vennem, hogyan alakulnak az életkörülményeim, milyen örömteli események várnak rám 2012-ben? Az ismeretlenbe, a jöv be, a küszöbön túlra tekintés talán nem egyszer, talán izgalmas, talán félelemmel tölt el, de mindenképpen szükséges, hiszen ebbe az irányba haladunk. Az idézett ige Izráel népének egy olyan múltból hozott tapasztalatát tárja elénk, amely az új és ismeretlen felé haladást, a küszöbön való átlépést segíti. Így bátoríthat minket is az új esztend els hónapjaiban: Istenetek az Úr, el ttetek jár... Teszi ezt úgy, mint népe élén harcoló hadvezér vagy király. Ezt olvastuk: Istenetek, az ÚR, aki el ttetek jár, harcolni fog értetek éppúgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára. Izráel népének már volt ilyen tapasztalata. Már látták Istent a népért harcolni. Már látták, milyen az, amikor hadvezérként vonul ki Isten. Már látták, hogy a kor legfejlettebb haditechnikái (Egyiptom harci szekerei) hogyan vallanak kudarcot Isten erejével szemben. Mégis nagy szükségük van erre a bíztatásra. A nép ott áll az ígéret földjének a küszöbén, hátuk mögött egy sor Isten-tapasztalattal, és most mégis hitetlenkednek és bizonytalankodnak. Isten ígérete azonban valóra vált. K falak omlottak le, királyok maradtak a csatatéren, mert Isten harcolt Izráelért. Az ígéret nem arról szólt, hogy harc nélkül, papírba csomagolva és szalaggal átkötve kapják meg az ígéret földjét. Az ígéret arról szól, hogy Isten harcol népéért. Nem helyettük, hanem velük. El ttük járva, élükre állva. Még az ígéret földje, a lehet ségek földje, a tejjel és mézzel folyó Kánaán sem szerezhet meg harcok nélkül. De Isten, mint jó hadvezér, mint jó király kivonul népe élén. Úgy gondolom, hogy az új év küszöbén is hasonló biztatásra van szükségünk. Az el ttünk álló új és érdekes dolgok, félelmet kelt óriások és leküzdhetetlennek t n akadályok, harcokat és küzdelmeket tartogatnak. Isten nekünk sem ígér harcoktól mentes új évet. Nem ígér küzdelmek, megpróbáltatások nélküli jöv t. Azt viszont felajánlja, hogy el ttünk jár a harcban. Tekintsünk vissza bátran az egész útra, amelyen vezetett minket Istenünk. Biztosan megtaláljuk az el ttünk járó és értünk harcoló Istent. Isten népe, a vándorló egyház is sok harcot és küzdelmet vívott már a múltban, és el re tekintve sem mondhatjuk, hogy itt van már a Kánaán. Mert addig is sokszor kell még csatasorba állni. De Istenetek, az ÚR, aki el ttetek jár, harcolni fog értetek... Isten vándorló népe vagyunk, akik azok felé az ígéretek felé haladunk, amelyeket Isten az választottainak mondott. A esztend pedig nem más, mint egy újabb lépés az ígéret földje felé. Még nincsen itt a Kánaán, de a Bárány már megöletett, és ahogyan a Jelenések könyvében olvastuk, kész elvezetni minket az élet vizének forrásaihoz. Kövessük t! Hiszem, hogy egyházunk, vagy személyes keresztyén életünk során is Isten el ttünk jár, és harcol értünk. Nekünk csak el kell fogadnunk a vezetését, mert az élet forrását kínálja nekünk. Bízzuk rá magunkat úgy, ahogyan a gyermek rábízza magát édesapjára, mert kész hordozni minket. És az új évben is figyeljük az út menti jelzéseket, hogy tudjuk, hol kell megállni, mikor kell továbbhaladni, és melyik az az út, amelyen járnunk kell. Bízd Újra Életed Krisztusra, ahogyan keresztyén körökben a B.Ú.É.K. mozaikszót fordítani szokták. Bízd újra életed Krisztusra, és dics ítsd mindenkor azt, aki a trónuson ül. Ahogyan az egyik ismert lelki ének mondja: Velem vándorol utamon Jézus, Gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz,, a gy zelmes, h vezér. Végezetül hadd osszam meg a Kedves Testvérekkel Dietrich Bonhoeffer német mártírlelkipásztor egyik verses bizonyságtételét. egy kegyetlen világban, a 2. világháború gonosz er inek és ördögi hatalmainak tombolása közepette, a náci börtönben, de bízva Krisztus mindenekfelett álló hatalmában írja a következ ket, és így tekint hittel és reménységgel a jöv be: Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak várjuk békén mindazt, ami j. Mert Isten riz híven reggel, este, h lesz, bármit hozzon a jöv. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad. És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet, Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szenteljük neked! A csend köröttünk mélyen szerteárad. Hadd halljuk azt a tiszta éneket, Amely betölti rejtett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked! Petró Béla lelkipásztor

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Februári jeles napok Állandó ünnepek és emléknapok Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon Február 2.: Gyertyaszentel Boldogasszony ünnepe Február 3.: Szent Balázs ünnepe Február 4.: Rákellenes világnap Február 5.: Szent Ágota ünnepe Február 11.: Betegek világnapja Február 13.: Budapest ostroma végének emléknapja Február 14.: Szent Bálint napja ( Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe) Február 19.: Nemzetközi férfinap Február 20.: A társadalmi igazságosság világnapja Február 21.: Az anyanyelv nemzetközi napja Február 22.: Szent Péter székfoglalása, katolikus ünnep Február 25.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Február 29.: A ritka betegségek napja Február 2-án, Gyertyaszentel Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemekt l a csecsem ket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentel ünnepéhez hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai hagyomány szerint ha a barna medve - egyes helyeken a borz - gyertyaszentel napján, február 2-án kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús id van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az észak-olasz népi szólásokban e napon a medve mellett a farkas is id jósként jelent meg. Észak- Amerikában pedig az újkori bevándorlók az ott él erdei mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem tárgyává, olyannyira, hogy ez a nap az erdei mormota napjaként is ismert. Ezeket a hiedelmeket a meteorológusok nem igazolják. Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt el zzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gy jtöttek az iskolának, és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett balázsjárás, ami a magyarságon kívül a szlovákok és csehek körében is ismert volt. Február 14-e Szent Bálint napja (Valentinnap), a szerelmesek véd szentjének ünnepe. Az angolszász országokban alakult ki az a hagyomány, hogy ezen a napon a szerelmesek, a jó barátok és mindazok, akik szeretik egymást, kisebb ajándékokkal (képeslappal, virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást. Általában februárra esik a karnevál, vagyis a farsangi felvonulás. A leghíresebb a Riói Karnevál és a Velencei Karnevál, Magyarországon pedig a busójárás. Farsang idején széles körben elterjedt szórakozási forma volt a farsangi bál. A vidéki élet kiemelked eseményének számított a megyebál. Faluhelyen a farsang legjellemz bb eseményei közé tartoztak a különböz köszönt szokások, álarcos, jelmezes farsangi felvonulásokra is sor került. A legkedveltebb figurák voltak például a koldus, betyár, menyasszony, katona. A farsang gondolatköre els sorban a házasság témája körül forgott. A legények a muzsikusokkal végigjárták a falu utcáit, a lányos házak el tt táncoltak, és megtáncoltatták a házbéli lányt is. A farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is el adtak, ilyenkor került színre a tréfás lakodalom is. A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság volt, amikor a leányokból, legényekb l álló párok egy kidöntött fát húztak végig az úton. A köszönt k és felvonulások evés-ivással, valamint a táncházban vagy fonóházban tartott közös táncmulatsággal, bállal zárultak. A farsangi bálok fontos szerepet játszottak a párválasztásban. A mulatság gyakran elkülönült korcsoportonként. Gyakori volt a lányok, asszonyok külön farsangolása is (asszonyfarsang). A farsangi napokban tartották a disznótort is. Erre rokonokat, szomszédokat hívtak össze, és reggelig mulattak. A farsang jellegzetes süteménye volt a fánk és a rétes. A sok étel fogyasztásától az év b ségét remélték. A magyar népi mondóka a február hónapot a következ képpen jellemzi: Gyertyaszentel melege Sok hó s jégnek el jele, Gyertyaszentel hidege Kora tavasznak el hírnöke. Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, S ha nem talál, akkor bizony csinál. Ha der s a Román napja, Ég áldását b ven adja. Enyedi Mária

9 2012. január február KÉKI KÖRKÉP 9. oldal Életmód Jönnek a hidegben támadó betegségek! B rbetegség, fel- és megfázás, depresszió, ízületi fájdalmak - csupa olyan probléma, ami akkor jelentkezik, amikor hideg van. Nem is csoda, hiszen ilyenkor legyengül az immunrendszer, és a test nehezen tudja legy zni a fert zéseket, baktériumokat, vírusokat. Télen magasabb lesz a vérnyomásunk, legalábbis ezt állítják amerikai kutatók a legújabb eredményekre hivatkozva. Nem a hidegnek vagy a kevesebb napsütésnek lehet ehhez köze, hanem a táplálkozásnak: ilyenkor több zsíros, f szeres ételt veszünk magunkhoz. Egy washingtoni kórház kutatói 450 ezer egykori katonán végezték el a vizsgálatokat. A tanulmány bizonyította, hogy a hideg h mérséklet miatt összehúzódnak a véredények, emiatt pedig éppúgy n het a vérnyomás, mint a túlságosan sós táplálkozás miatt. Ennek következménye lehet a szívinfarktus és az agyvérzés. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vérnyomás emelkedése szezonális, a mérsékelt éghajlaton ugyanúgy jelen van, mint az olyan extrém klímával rendelkez területeken, mint Alaszka vagy a Karibtérség. Sok betegség sszel és télen jelentkezik, ami nem is csoda, hiszen ilyenkor legyengül az immunrendszer, és a test nehezen tudja legy zni a fert zéseket, baktériumokat, vírusokat. Az ízületi károsodás, azaz az artrózis egy reumás megbetegedés, ami nedves, hideg id ben különösen kínozza a betegeket. Ízületeik fájnak, megdagadnak, eldeformálódnak, megérzik az id járás változását. Kiváltó oka lehet a túlzott igénybevétel, a porcok sérülnek. Bizonyos gyógyszerekkel segíthetünk a fájdalmon, de nem szabad meger ltetni az ízületeket, nagy súlyokat nem szabad emelgetni. Fontos, hogy a beteg mozogjon, így formában tarthatja magát. A húgyhólyag gyulladása különösen a n ket fenyegeti a h vös id ben, hiszen k könnyen felfáznak. Nem szabadna mezítlábazni, meleg, vastag talpú cip t kellene hordani, hideg felületre semmiképp nem szabad ülni. Az intim zóna higiéniájára is ügyelni kell, az is kiválthatja a gyulladást, ha az nem megfelel. Tünetei a vizeléskor érzett fájdalom, csíp érzés, a vizeletbe került vér, a gyakori vizelési inger. Érdemes meleg alsónem t hordani hideg id ben, és ha a sima tusfürd nem megfelel, használjunk intim szappant. A depresszió is jelentkezhet szezonálisan, mégpedig a napos órák számának csökkenése miatt. Ilyenkor az ember szomorúnak érzi magát, levert, kedvtelen, többet kíván enni, ráadásul édeset és zsírosat. A testh mérséklet ingadozik, a szexuális aktivitás csökken. A n ket ez a betegség gyakrabban érinti, mint a férfiakat, a skandinávokat pedig hamarabb elkapja, mint a déli területek lakóit. Esetleg segíthet, ha elmegyünk szoláriumba, kényeztetjük magunkat, nagyokat sétálunk, több id t töltünk a friss leveg n. A lábgomba a nyirkos és meleg környezetet szereti, úgyhogy remekül érzi magát az uszodákban, szaunákban, fitnesztermekben. A sportolók és a cukorbajosok különösen könnyen elkapják. Ha viszket, piros, száraz területeket, vagy váladékozó hólyagokat vélünk felfedezni, kezdhetünk gyanakodni. Ezek gyakran a lábujjak között jelentkeznek. A megel zés a legjobb gyógymód, úgyhogy ne járjon mezítláb nyilvános helyeken, még csak ne is tusoljon úgy. Ha már megtörtént a baj, vegyen krémet, ha ez sem segít, orvosával írasson gyógyszert. A neurodermitis piros, esetleg váladékozó, nedvedz ekcémás elváltozást okoz a b rön, ráadásul viszket is. A kinti hideg, a szoba száraz leveg je lehet a kiváltó ok, a mirigyek nem megfelel m ködése miatt a b r túlságosan kiszárad. Lehet ez genetikai örökség, allergia, a környezeti hatások okozta megbetegedés. A megfelel testápoló rendszeres használata segíthet, de az allergia miatt vigyázzunk, milyen készítményeket választunk. Enyedi Mária

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Februári horoszkóp Kos (március április 20.) Egyel re még nem találja meg a nagy szerelmet, amit valójában keres, de jelenleg nem is ez a fontos, sokkal inkább vágyódik a szabadságra, a lehetetlen dolgok átélésére. Az út, amin most elindul, tanulságos és érdekes lesz. Ne kezdje az évet veszekedéssel, mert türelmetlenségével elgondolásai ellenkez jét érheti el. Anyagi kilátásai ígéretesek. Bika (április május 20.) Amennyiben a korábbi társával átvészelik a problémákat, akkor teljesen átalakul, megszépül és sokkal harmonikusabb lesz kapcsolatuk a továbbiakban. Februárban már a csúcson lehet, és nemcsak egzisztenciálisan, de a privát életére is jótékony hatással lesznek ezek a változások. Külföldi kapcsolatai stabilizálódnak, és hosszú távon jól jövedelmez üzleteket köthet. Ikrek (május június 21.) Szerelmével a legérzékenyebb periódusokat ezekben a hónapokban élhetik át. Igyekezzen eldönteni, hogy valójában mit szeretne, és dolgozzon a célja érdekében. Most bármi sikerülhet, amit tényleg szeretne. Amennyiben rákényszerül a társulásra, szerencsésen alakulhat a közös vállalkozása. Sok utazás várható, mert külföldi kapcsolatai is fellendülhetnek. Rák (június július 22.) A hivatásával kapcsolatos zseniális ötletei kivitelezéséhez els sorban nyugodt lelkiállapotra, tökéletes koncentrációra, és legalább átmenetileg, a biztonságos megélhetése érdekében, némi pénztartalékra lesz szüksége. Legyen türelmes, a téli hónapok hosszú estéit még azon az áron is töltsék együtt, ha kénytelen esténként valamennyit hazavinni a munkájából. Oroszlán (július augusztus 23.) Id nként gondot okozhat, hogyan magyarázzon meg ezt-azt partnerének. Higgadt viselkedésével és megnyugtató mosolyával ilyenkor is csodát tehet. Munkájával kapcsolatban felkészülhet nagyobb és gyakori utazásokra, esetleg hosszabb külföldi tartózkodásra. Folyamatos elfoglaltsága közben se feledkezzen meg azokról, akik sikerei eléréséhez hozzásegítették. Sz z (augusztus szeptember 23.) Tovább ronthat az otthoni helyzeten, ha veszekedés keretében el adja, hogy mennyi mindennel elégedetlen. Elhatározásainál ne állítsa túl alacsonyra a mércét, mert akkor csak cseberb l vederbe kerülhet. Ha szükségét érzi, szánjon energiát továbbképz tanfolyam elvégzésére, vagy foglalkozzon többet a megjelenésével, hogy önbizalma er södhessen. Mérleg (szeptember október 23.) Szerencsére a változás, amin most keresztülmehet, tartósnak bizonyulhat, de ne bízza el magát, rizze meg szerénységét. Munkájával kapcsolatban gondolkodjon úgy, mintha már minden megvalósult volna, és soha ne gondoljon arra, hogy nincs elég pénze, mert akkor valóban nem lesz. Készüljön a költözésre, és szabaduljon meg a felhalmozódott kacatoktól. Skorpió (október november 22.) Barátai nem kedvelik új szerelmét, és a régi partnere sem igazán örül boldogságának. Az akadályozó tényez k is egyre inkább közelednek. Bármilyen fennkölt elvek vezérlik is, egyel re ne sürgesse a törvényesítést. Nagyobb összeget ne kockáztasson, befektetéseinél pedig legyen bizalmatlan, és óvakodjon attól, hogy mindent egy lapra tegyen fel. Nyilas (november december 21.) Érdekl d természete végtelen sok érzelmi kalandba sodorhatja ezekben a hónapokban, viszont kapcsolatainak felszínességével fizeti meg ennek az árát. Filozófiája változáson megy keresztül, és kezdi koloncnak érezni azokat a dolgokat, amiket már megtapasztalt, vagy hosszabb ideig birtokolt. Egyre többet olvas, de az is lehetséges, hogy új tanulmányokba kezd. Bak (december január 20.) Szerelmi téren szerencsésen indul a hónap és hasonlóan folytatódik, csak id nként zavarhatja meg kisebb féltékenységi jelenet. Elképzelhet, hogy váratlanul sokkal kedvez bb álláshoz jut, mint amilyen a korábbi volt. Az átrendez dések következtében rövid ideig szabadideje maradhat. Vízönt (január február 20.) Izgalmas emberekkel ismerkedhet meg, de gyorsan odébb áll, ha valaki hasonlóan kezd viselkedni, mint a korábbi szerelme. Nem árt, ha jobban figyel az intuíciójára, mert nagyszer megérzései lehetnek. Szerencséjére jelenleg az otthoniakra is számíthat, szinte minden szempontból, még pénzproblémái megoldásában is lehet ségük lesz segíteni. Halak (február március 20.) Amennyiben túlságosan ragaszkodik a megszokott tárgyaihoz, értékeihez, akkor ez most döntésképtelenné teheti. Mindennek oka van, és semmit nem lehet meg nem történtté tenni. Most el rébb léphet a ranglétrán, akkor, ha utat enged az esetleges közéleti ambíciójának is. A további id szak, ha nem is látványos, de maradandó sikerek születésének kedvez. Enyedi Mária

11 2012. január február KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Sportgy lés Sportgy lést tartottak án péntek délután az általános iskola ebédl jében. Tóth Tibor sportvezet ségi tag nyitotta meg a gy lést, és köszöntötte a megjelenteket. Dankó Miklós sportelnök értékelte a évet, és vállalta a évben is a vezet i titulust. Tisztújító gy lés A polgár rség én tartotta az évi tisztújító gy lését. Poór Sándor polgármester úr üdvözölte a résztvev ket, és megköszönte minden aktív polgár rnek az el z évben végzett munkáját és megnyitotta az ülést. Poór Sándor polgármester kifejtette, hogy kellemesen csalódott a nagycsapat szereplésében, amit titkon remélt is, de az ifi csapat eredményességén javítani kell. Takarékos gazdálkodással az anyagi fedezet biztosítva van idén is. Farkas László vezet ségi tag rövid összegzést tett az elmúlt évek változásairól, a csapat fejl désér l. Balogh József polgár rparancsnok a polgár rség nevében vállalta, hogy évben is biztosítják a hazai meccseken a rendet. A hét f s vezet ség választása következet, mely a következ képpen alakult: Dankó Miklós sportelnök, Czubók Ferenc és Szabó József alelnök, Tóth Tibor, Farkas László, ifj. Farkas István, Soós László vezet ségi tagok. Az új tagok felvétele után a közeljöv terveit, az edz meccsek id pontjait és az aktuális gondokat beszélték meg a tagok. Czubók Ferenc Az els napirendi pontnak megfelel en Czubók Ferenc ismertette a év pénzügyi elszámolását, amelyben megemlítette, hogy a polgár rök két pályázatot is nyertek Ft értékben. A pályázatokon nyert pénzösszeg felhasználása a polgár rség munkájával szorosan összefügg feladatok elvégzésével kapcsolatos eszközök, polgár r ruházatok, felszerelések vásárlására irányulhatott. A második napirendnek megfelel en Molnár István ismertette az elmúlt évben teljesített polgár rszolgálatokat és a polgár rszolgálattal kapcsolatos gondokat. Balogh József polgár rparancsnok a évet értékelte, és megköszönte a Képvisel -testület, a Polgármesteri Hivatal támogatását és minden polgár rnek a polgár rszolgálatban végzett önzetlen munkáját. Az öt f s polgár r vezet ség választása után (maradt a régi vezet ség), az aktuális gondok megbeszélése következett. Reméljük, évben is pályázatokat tudunk nyerni, és legalább olyan eredményes évünk lesz, mint az el z! Czubók Ferenc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2012 évi Tavaszi sorsolás Forduló Hazai Vendég Dátum Kezdés Eredmény 1. Kék Se Trió-Maxi Kft Kemecse , Kék Se ATC. Nagykálló elhalasztva 3. Kék Se Nyírtét Se , Vitka Se Kék Se , Fehérgyarmat Se I. Kék Se ,00 6. Ajak Se Kék Se ,00 7. Kék Se Fehérgyarmat Se II ,00 8. Záhonyi Vsc Kék Se ,00 9. Kék Se Anarcs Dsk , Nyírpazony Se Kék Se , Kék Se Mátészalka Mtk , Kék Se Ajak Se II , Nyírbátori Ase III. Kék Se ,00

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február ELHUNYTAK Fürjes János (volt kéki lakos) élt 78 évet Simon Istvánné (szül.: Farkas Magdolna) élt 54 évet Virág Józsefné (szül.: Sirák Mária) élt 80 évet Sz cs Gyuláné (volt kéki lakos) (szül: Varga Sarolta) élt 72 évet ÚJSZÜLÖTTEK Káté Bence Anya neve: Steinbach Katalin Apa neve: Káté Attila Horváth Noémi Lili Anya neve: Beri Erzsébet Apa neve: Horváth Norbert Nagy Zsófia Anya neve: Kántor Ágnes Apa neve: Nagy János Kaponyás Kinga Anya neve: Sz cs Zsuzsanna Apa neve: Kaponyás László Heged s Csaba Balázs Anya neve: Heged s Ilona Apa neve: Heged s Csaba Usztics Anna Zoé Anya neve: Hegedüs Anikó Apa neve: Usztics Zoltán január 30-án honosítási esküt tett Szokolán Zoltán. ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik. Megköszönjük, ha adójuk 1%-val a Kéki Rosszcsontokért Alapítványt támogatják. Adószáma: Hirdetések Eladó Kék, Pet fi út. 34. sz. alatti gázf téses, de cserépkályhával is f thet, 2 szobás, pincével rendelkez, 670 négyszögöl területen fekv kertes családi ház. Szennyvízbekötési lehet ség és telefon van. Érd.: 42/ vagy a 0620/ Kistraktorhoz való egytengelyes pótkocsi eladó. Érd.:Kék, Kossuth u.28. Tel.:20/ Eladó egy jó állapotban lév szöv gép. Irányár: Ft. Érd.:Hajnal Józsefné, Kék, Jókai u W-áramfejleszt generátor 220 V-ra új Ft Szekrénysor elemes 4 m Ft Futópad, nem elektromos Ft Láb kézizom fejleszt, evez Ft Gázt zhely Ft Televízió (Orion új típusú) Ft Érd.: Torkos Sándor Tel.:42/ ; 70/ KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Nyírségvíz Zrt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Teleház: 42/ Demecseri Okmányiroda: 42/ Demecseri Rend r rs: 42/ KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának Lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: február 13.

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. DECEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3. oldal: Ovi hírek *** 4-5. oldal: Suli hírek*** 6. oldal: 50 éves osztálytalálkozó*** 7. oldal: Decemberi jeles napok***8.

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS. Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Riport a nyolcadikosokkal 7. oldal: Olvasói oldal 8-9. oldal: Református hírek 10. oldal:

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

Tartalomból: ELBALLAGTAK

Tartalomból: ELBALLAGTAK XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2011. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek***

Részletesebben

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések

Részletesebben

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 1 Bajóti Kisbíró Februári népszokások, hagyományok A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. február XXIII. évfolyam 2.szám Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor) Tartalomból:

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet) Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám. 2012. január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVII. évfolyam. 1. sz. 2012. április

Helyi Közéleti Lap XVII. évfolyam. 1. sz. 2012. április MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." Tartalomból: Polgármester köszöntője Ez történt Gégényben!

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely XV. évfolyam 1. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. február Választások 2010 Csunya vagy Csúnya A Magyar Kultúra Napja Pécelen Változnak a KRESZ szabályai

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Ballag már a vén diák

Ballag már a vén diák 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ballag már a vén diák 2010. június 19-én az id járás kiszámíthatatlansága miatt az iskola aulájában tartottuk meg a nyolcadik

Részletesebben

Tartalomból: Ballagás. Munkában. Búcsú. Konfirmáció

Tartalomból: Ballagás. Munkában. Búcsú. Konfirmáció XV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2012. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2-6. oldal: Önkormányzati hírek *** 7-14. oldal: Suli hírek *** 15-17. oldal: Ovi hírek *** 17. oldal: Nyugdíjas klub hírei*** 18. oldal: Olvasói

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest,

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben