Tartalomból: KÉK KÖZSÉG KÉPVISEL - TESTÜLETE NEVÉBEN BOLDOG N NAPOT KÍVÁNUNK MINDEN N I LAKOSNAK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomból: KÉK KÖZSÉG KÉPVISEL - TESTÜLETE NEVÉBEN BOLDOG N NAPOT KÍVÁNUNK MINDEN N I LAKOSNAK! www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online."

Átírás

1 XV. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM JANUÁR - FEBRUÁR Tartalomból: 2-3 oldal: Képekben oldal: Önkormányzati hírek 5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Ovi hírek 7. oldal: Református hírek 8. oldal: Februári jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal: Horoszkóp 11. oldal: Sport hírek 12. oldal: Hirdetések Szuhanics Albert: Nektek adjuk... Mikor Isten társat adott, akkor rólunk mindent tudott. Megalkotta, ki kell nekünk, s ti lettetek a mindenünk! Adta, hogy csak kéz a kézben maradjunk a múló létben. S a szeretet, a szerelem a legnagyobb kincsük legyen. Az es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legy zni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. Keresheted boldogságod, magányodban nem találod. N mosolya a fény maga, életadó titok, csoda... Szívünk párja mindig a n, az egyetlen szeret. Ezért nagy ünnep a N nap, nincs más kincsünk, ez a n csak! Minden férfi nagyon szegény, párja nélkül árva legény. S mi legnagyobb érték nekünk, nektek adjuk az életünk! KÉK KÖZSÉG KÉPVISEL - TESTÜLETE NEVÉBEN BOLDOG N NAPOT KÍVÁNUNK MINDEN N I LAKOSNAK!

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Ez történt 2011-ben február 15-én községünkbe is ellátogatott az Os Chimangos néptánc együttes Dél-Brazíliából márciusában ismét megrendezésre került a Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvodában a Pet fihét rendezvénysorozat április 9-én 17 órakor az intézmény és a szül i munkaközösség szervezett jótékonysági estet. A május 21-én megtartott családi napon nagy sikert aratott a Popdaráló, ahol gyerekek és szül k együtt énekeltek. Júniusban a Kék Madár Nyugdíjas Egyesület négy település nyugdíjasait látta vendégül. A 2011/12-es megyei II. osztályú bajnokságban az átalakult, és többségében helyi játékosokat foglalkoztató feln tt labdarúgó csapatunk sszel a 6. helyen telelt. Az ifjúsági együttes a 7. helyen zárta csoportját.

3 2012. január - február KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Ez történt ben Kék Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be A kéki Pet fi Sándor Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Iskola pedagógiai és módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" címmel. A TIOP / azonosítószámmal ellátott projekttel ,- Ft összeg támogatást nyert el a település informatikai fejlesztésre október 8-án Kék Község Önkormányzata látta vendégül a 62 éven felüli lakosokat, id sek napja alkalmából novemberében elkezd dött a sportöltöz b vítése szeptemberében elkészült az orvosi rendel bejáratáig vezet burkolat cseréje októberében lezajlott a tízévenkénti népszámlálás december 19-én került megrendezésre az immár hagyományos községi karácsonyi ünnepség.

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Önkormányzati hírek Mozgáskorlátozottak, figyelem! Felhívjuk a súlyosan mozgáskorlátozottak figyelmét, hogy a közlekedési kedvezmények évi igénylésének határideje április 30., mely határid jogveszt. Amennyiben április 30. napjáig nem kerül a kérelem benyújtásra, ebben az évben kés bb már nem igényelhet a kedvezmény, illetve a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A jogszabály méltányosság gyakorlására nem ad lehet séget. A kérelem a Polgármesteri Hivatalban nyújtható be, formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a közös háztartásban él k évi nyugdíjigazolását, a évi adóbevallását, a háziorvos vagy a szakorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvéleményt, valamint - ha fennáll - a munkaviszonyról szóló igazolást és a tanulói jogviszonyról szóló igazolást. Aktív korúak ellátása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) január 1-t l hatályos rendelkezései szerint (36. (2) bekezdés e) pont) meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személynek, aki az ellátásra való jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap id tartamban nem vesz részt közfoglalkoztatásban, nem végez keres tevékenységet, nem vesz részt munkaer -piaci programban, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti, legalább hat hónap id tartamban meghirdetett képzésben január 1-jét l a évi CVI. törvény módosítja a Szt.-nek az aktív korúak ellátása összegének maximumára vonatkozó szabályait. A módosítás szerint, ha a családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, a rendszeres szociális segély összege nem lehet magasabb, mint ,-Ft-. Azokban a családokban, ahol a rendszeres szociális segélyre jogosult mellett foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy is él, a két ellátás összege nem lehet magasabb, mint ,-Ft. A évi CVI. törvény módosítja a rendszeres szociális segélyre jogosító feltételek körét is: a korábbi 55 év helyett a segélyre jogosító életkori határ a nyugdíjkorhatár betöltését megel z öt év lesz, az ezt az életkort be nem töltött személyek foglalkoztatást helyettesít támogatásra szerezhetnek jogosultságot. A már megállapított ellátásokat 90 napon belül felül kell vizsgálnunk. A foglalkoztatást helyettesít támogatás összege január 1-t l ,-Ft-ról ,-Ft-ra csökken. Egészségügyi ellátásra való jogosultság A településen még mindig vannak olyan személyek, akik semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek, és így nincs érvényes betegbiztosításuk sem ben a települési önkormányzat jegyz je az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából állapítja meg a szociális rászorultságot a kérelmez családjának jövedelem- és vagyonvizsgálata után. Aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, 1 évre szóló hatósági bizonyítványt kap, melyet az Egészségbiztosítási Pénztár felé jelentenünk kell. Amennyiben a család jövedelmi és vagyoni helyzete meghaladja a jogszabályban el írt mértéket, úgy a NAV Észak-alföldi Regionális Adó - F igazgatóságát (Apeh) kell az ügyfélnek felkeresni az egészségügyi járulék megállapításának céljából, és saját magának kell fizetnie a NAV felé a járulékot, mely az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosítja. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a háziorvos jelzi részükre az érvényes betegbiztosításuk hiányát, felvilágosítás céljából el ször a Polgármesteri Hivatalt keressék fel. Sipos Józsefné szociális ügyintéz TÁJÉKOZTATÓ Mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési és átalakítási támogatásának igénylése évben megváltozott. Ebben az ügyekben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (Nyíregyháza, H sök tere 5.) jár el els fokon, ami azt jelenti, hogy a kérelmet oda kell benyújtani. A támogatáshoz nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhet. A kérelmek benyújtásának határideje március 31., mely határid jogveszt!

5 2012. január-február KÉKI KÖRKÉP 5. oldal Meghívó A Pet fi Sándor Általános, AMI és Óvoda nevel testülete és Szül i Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját március 10-én (szombat) 17 órai kezdettel az intézmény Jótékonysági m sorára a sárga iskola színháztermébe. Kérjük, fogadja jó szívvel meghívásunkat! A belép jegyek összege: 1000 Ft/f A KÉKI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVR L Mérleg ezer Ft SZJA 1 % Ft Iskolai rendezvények, programok támogatása: Ft Köszönetet mondunk mindazoknak, akik A Kéki Gyermekekért Alapítvány részére a évi adójuk 1 %-át felajánlották. Suli hírek TANDÍJMENTES SZAKKÉPZÉS februári kezdéssel 8. általánost igényl : - Szociális gondozó és ápoló - Élelmiszer- és vegyiáru-eladó - Fogyatékossággal él k gondozója - Irodai asszisztens Érettségit igényl : - Szociális asszisztens - Kisgyermekgondozó, -nevel - Rehabilitációs nevel, segít - Vállalkozási ügyintéz - Szociális gondozó, szervez - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz ESTI GIMNÁZIUM El zetes tanulmányok beszámítása, tanulmányi id csökkentése. KEDVEZMÉNYEK Diákigazolvány, utazási kedvezmény, családi pótlék A KÉKI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010-ES ÉVR L Mérleg ezer Ft SZJA 1 % Ft Iskolai rendezvények, programok támogatása: Ft Köszönetet mondunk mindazoknak, akik A Kéki Gyermekekért Alapítvány részére a évi adójuk 1 %-át felajánlották. Farkas Sándorné Kuratórium elnöke Egyéb szakképzési lehet ségek, b vebb információk, jelentkezés: MESTERKÉPZ Középiskola és Szakiskola, Nyíregyháza, Malom u. 30. OM / / Kék helyi szervez : 30/ Köszönettel vesszük, ha ebben az évben is támogatja a településünkön él általános iskolás korú gyermekeinket az adója 1 %-ával. A Kéki Gyermekekért Alapítvány Adószáma: december 19-én tartottuk községi karácsonyi ünnepségünket, ahol az iskolások, óvodások és a nyugdíjas klub tagjai adtak m sort.

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február A karácsonyi ünnepséggel együtt lezárult egy újabb élményekkel, várakozással teljes id szak az óvodás gyermekek életében. Mindjárt december eleje nagy izgalommal kezd dött, hiszen a mi óvodánkba is ellátogatott a Mikulás. Ovi hírek Ünnepek az óvodában Az aulában állítottuk fel és a gyerekekkel közösen, csillogó szép karácsonyfát varázsoltunk bel le. Alatta bölcs ben kis baba feküdt bepólyálva, állatokkal körülvéve. Énekkel, versekkel, jelenetekkel köszöntöttük, cserébe minden gyerek kapott egy-egy édességgel teli csomagot. A nyugdíjas klub tagjai is részt vettek ünnepségünkön. Könyvekkel ajándékozták meg a csoportokat, mi pedig saját készítés ajándékokkal köszöntük meg kedvességüket. Közös délel ttünk volt az iskola alsó tagozatos tanulóival. Jó volt látni, hogy az iskolás gyerekek milyen örömmel jöttek vissza az óvodába, beszélgettek, verseltek, énekeltek itt maradt társaikkal. A jól sikerült délel tt végén kölcsönösen megajándékoztuk egymást. Az adventi koszorúnkon minden héten meggyújtottunk egy-egy gyertyát. Mindhárom csoport gyerekeivel körbeállva, énekelve próbáltunk ráhangolódni a közelg ünnepre. Közös munkadélutánt szerveztünk az SZMK tagjaival. Mézeskalácsot sütöttünk, amellyel a gyerekeket leptük meg karácsonyra. Jó hangulatban beszélgetve telt az id, és egymást is jobban megismerhettük. Szép feny fát kaptunk Nyerges Jánoséktól, amit ezúton is köszönünk szépen. Közben folyamatosan készültünk a falu karácsonyi ünnepségére is. Nagyon boldoggá tett bennünket, hogy óvodás gyermekeink is hozzájárultak ahhoz, hogy szeretet, békesség, öröm költözzön az emberek szívébe az ünnepség ideje alatt. A hosszú téli szünet után újabb, a gyerekek által igen kedvelt id szak vár ránk. Itt a farsang, áll a bál. Szabó Lászlóné

7 2012. január - február KÉKI KÖRKÉP 7. oldal Református hírek Gondolatok az új esztend els napjaiban Istenetek, az ÚR, aki el ttetek jár, harcolni fog értetek éppúgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára. Amikor ezek a szavak elhangzottak, Isten népe a hosszú pusztai vándorlás után most valami újnak, ismeretlennek a küszöbén, az ígéret földjének határán áll. Mi is egy új esztend els hónapjaiban vagyunk, amikor is talán már összegeztük magunk számára az elmúlt év bukásait és sikereit, nehézségeit és örömeit, és hálaadással konstatáltuk, hogy egy új esztend nek nézünk elébe. És most mi is küszöbön állunk. Valami újnak, valami ismeretlennek a küszöbén. Bizonyára sok olyan esemény fog bekövetkezni, amire számítani lehet: ünnepek, melyek minden évben vannak, a természet változásai, amit minden évben figyelemmel kísérhetünk. De sok váratlan esemény is áll el ttünk. Egy ismeretlen út, amelyre rálépünk. Kiknek a temetésén kell majd részt vennem, hogyan alakulnak az életkörülményeim, milyen örömteli események várnak rám 2012-ben? Az ismeretlenbe, a jöv be, a küszöbön túlra tekintés talán nem egyszer, talán izgalmas, talán félelemmel tölt el, de mindenképpen szükséges, hiszen ebbe az irányba haladunk. Az idézett ige Izráel népének egy olyan múltból hozott tapasztalatát tárja elénk, amely az új és ismeretlen felé haladást, a küszöbön való átlépést segíti. Így bátoríthat minket is az új esztend els hónapjaiban: Istenetek az Úr, el ttetek jár... Teszi ezt úgy, mint népe élén harcoló hadvezér vagy király. Ezt olvastuk: Istenetek, az ÚR, aki el ttetek jár, harcolni fog értetek éppúgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára. Izráel népének már volt ilyen tapasztalata. Már látták Istent a népért harcolni. Már látták, milyen az, amikor hadvezérként vonul ki Isten. Már látták, hogy a kor legfejlettebb haditechnikái (Egyiptom harci szekerei) hogyan vallanak kudarcot Isten erejével szemben. Mégis nagy szükségük van erre a bíztatásra. A nép ott áll az ígéret földjének a küszöbén, hátuk mögött egy sor Isten-tapasztalattal, és most mégis hitetlenkednek és bizonytalankodnak. Isten ígérete azonban valóra vált. K falak omlottak le, királyok maradtak a csatatéren, mert Isten harcolt Izráelért. Az ígéret nem arról szólt, hogy harc nélkül, papírba csomagolva és szalaggal átkötve kapják meg az ígéret földjét. Az ígéret arról szól, hogy Isten harcol népéért. Nem helyettük, hanem velük. El ttük járva, élükre állva. Még az ígéret földje, a lehet ségek földje, a tejjel és mézzel folyó Kánaán sem szerezhet meg harcok nélkül. De Isten, mint jó hadvezér, mint jó király kivonul népe élén. Úgy gondolom, hogy az új év küszöbén is hasonló biztatásra van szükségünk. Az el ttünk álló új és érdekes dolgok, félelmet kelt óriások és leküzdhetetlennek t n akadályok, harcokat és küzdelmeket tartogatnak. Isten nekünk sem ígér harcoktól mentes új évet. Nem ígér küzdelmek, megpróbáltatások nélküli jöv t. Azt viszont felajánlja, hogy el ttünk jár a harcban. Tekintsünk vissza bátran az egész útra, amelyen vezetett minket Istenünk. Biztosan megtaláljuk az el ttünk járó és értünk harcoló Istent. Isten népe, a vándorló egyház is sok harcot és küzdelmet vívott már a múltban, és el re tekintve sem mondhatjuk, hogy itt van már a Kánaán. Mert addig is sokszor kell még csatasorba állni. De Istenetek, az ÚR, aki el ttetek jár, harcolni fog értetek... Isten vándorló népe vagyunk, akik azok felé az ígéretek felé haladunk, amelyeket Isten az választottainak mondott. A esztend pedig nem más, mint egy újabb lépés az ígéret földje felé. Még nincsen itt a Kánaán, de a Bárány már megöletett, és ahogyan a Jelenések könyvében olvastuk, kész elvezetni minket az élet vizének forrásaihoz. Kövessük t! Hiszem, hogy egyházunk, vagy személyes keresztyén életünk során is Isten el ttünk jár, és harcol értünk. Nekünk csak el kell fogadnunk a vezetését, mert az élet forrását kínálja nekünk. Bízzuk rá magunkat úgy, ahogyan a gyermek rábízza magát édesapjára, mert kész hordozni minket. És az új évben is figyeljük az út menti jelzéseket, hogy tudjuk, hol kell megállni, mikor kell továbbhaladni, és melyik az az út, amelyen járnunk kell. Bízd Újra Életed Krisztusra, ahogyan keresztyén körökben a B.Ú.É.K. mozaikszót fordítani szokták. Bízd újra életed Krisztusra, és dics ítsd mindenkor azt, aki a trónuson ül. Ahogyan az egyik ismert lelki ének mondja: Velem vándorol utamon Jézus, Gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz,, a gy zelmes, h vezér. Végezetül hadd osszam meg a Kedves Testvérekkel Dietrich Bonhoeffer német mártírlelkipásztor egyik verses bizonyságtételét. egy kegyetlen világban, a 2. világháború gonosz er inek és ördögi hatalmainak tombolása közepette, a náci börtönben, de bízva Krisztus mindenekfelett álló hatalmában írja a következ ket, és így tekint hittel és reménységgel a jöv be: Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak várjuk békén mindazt, ami j. Mert Isten riz híven reggel, este, h lesz, bármit hozzon a jöv. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad. És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet, Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szenteljük neked! A csend köröttünk mélyen szerteárad. Hadd halljuk azt a tiszta éneket, Amely betölti rejtett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked! Petró Béla lelkipásztor

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Februári jeles napok Állandó ünnepek és emléknapok Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon Február 2.: Gyertyaszentel Boldogasszony ünnepe Február 3.: Szent Balázs ünnepe Február 4.: Rákellenes világnap Február 5.: Szent Ágota ünnepe Február 11.: Betegek világnapja Február 13.: Budapest ostroma végének emléknapja Február 14.: Szent Bálint napja ( Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe) Február 19.: Nemzetközi férfinap Február 20.: A társadalmi igazságosság világnapja Február 21.: Az anyanyelv nemzetközi napja Február 22.: Szent Péter székfoglalása, katolikus ünnep Február 25.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Február 29.: A ritka betegségek napja Február 2-án, Gyertyaszentel Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemekt l a csecsem ket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentel ünnepéhez hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai hagyomány szerint ha a barna medve - egyes helyeken a borz - gyertyaszentel napján, február 2-án kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús id van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az észak-olasz népi szólásokban e napon a medve mellett a farkas is id jósként jelent meg. Észak- Amerikában pedig az újkori bevándorlók az ott él erdei mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem tárgyává, olyannyira, hogy ez a nap az erdei mormota napjaként is ismert. Ezeket a hiedelmeket a meteorológusok nem igazolják. Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt el zzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gy jtöttek az iskolának, és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett balázsjárás, ami a magyarságon kívül a szlovákok és csehek körében is ismert volt. Február 14-e Szent Bálint napja (Valentinnap), a szerelmesek véd szentjének ünnepe. Az angolszász országokban alakult ki az a hagyomány, hogy ezen a napon a szerelmesek, a jó barátok és mindazok, akik szeretik egymást, kisebb ajándékokkal (képeslappal, virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást. Általában februárra esik a karnevál, vagyis a farsangi felvonulás. A leghíresebb a Riói Karnevál és a Velencei Karnevál, Magyarországon pedig a busójárás. Farsang idején széles körben elterjedt szórakozási forma volt a farsangi bál. A vidéki élet kiemelked eseményének számított a megyebál. Faluhelyen a farsang legjellemz bb eseményei közé tartoztak a különböz köszönt szokások, álarcos, jelmezes farsangi felvonulásokra is sor került. A legkedveltebb figurák voltak például a koldus, betyár, menyasszony, katona. A farsang gondolatköre els sorban a házasság témája körül forgott. A legények a muzsikusokkal végigjárták a falu utcáit, a lányos házak el tt táncoltak, és megtáncoltatták a házbéli lányt is. A farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is el adtak, ilyenkor került színre a tréfás lakodalom is. A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság volt, amikor a leányokból, legényekb l álló párok egy kidöntött fát húztak végig az úton. A köszönt k és felvonulások evés-ivással, valamint a táncházban vagy fonóházban tartott közös táncmulatsággal, bállal zárultak. A farsangi bálok fontos szerepet játszottak a párválasztásban. A mulatság gyakran elkülönült korcsoportonként. Gyakori volt a lányok, asszonyok külön farsangolása is (asszonyfarsang). A farsangi napokban tartották a disznótort is. Erre rokonokat, szomszédokat hívtak össze, és reggelig mulattak. A farsang jellegzetes süteménye volt a fánk és a rétes. A sok étel fogyasztásától az év b ségét remélték. A magyar népi mondóka a február hónapot a következ képpen jellemzi: Gyertyaszentel melege Sok hó s jégnek el jele, Gyertyaszentel hidege Kora tavasznak el hírnöke. Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, S ha nem talál, akkor bizony csinál. Ha der s a Román napja, Ég áldását b ven adja. Enyedi Mária

9 2012. január február KÉKI KÖRKÉP 9. oldal Életmód Jönnek a hidegben támadó betegségek! B rbetegség, fel- és megfázás, depresszió, ízületi fájdalmak - csupa olyan probléma, ami akkor jelentkezik, amikor hideg van. Nem is csoda, hiszen ilyenkor legyengül az immunrendszer, és a test nehezen tudja legy zni a fert zéseket, baktériumokat, vírusokat. Télen magasabb lesz a vérnyomásunk, legalábbis ezt állítják amerikai kutatók a legújabb eredményekre hivatkozva. Nem a hidegnek vagy a kevesebb napsütésnek lehet ehhez köze, hanem a táplálkozásnak: ilyenkor több zsíros, f szeres ételt veszünk magunkhoz. Egy washingtoni kórház kutatói 450 ezer egykori katonán végezték el a vizsgálatokat. A tanulmány bizonyította, hogy a hideg h mérséklet miatt összehúzódnak a véredények, emiatt pedig éppúgy n het a vérnyomás, mint a túlságosan sós táplálkozás miatt. Ennek következménye lehet a szívinfarktus és az agyvérzés. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vérnyomás emelkedése szezonális, a mérsékelt éghajlaton ugyanúgy jelen van, mint az olyan extrém klímával rendelkez területeken, mint Alaszka vagy a Karibtérség. Sok betegség sszel és télen jelentkezik, ami nem is csoda, hiszen ilyenkor legyengül az immunrendszer, és a test nehezen tudja legy zni a fert zéseket, baktériumokat, vírusokat. Az ízületi károsodás, azaz az artrózis egy reumás megbetegedés, ami nedves, hideg id ben különösen kínozza a betegeket. Ízületeik fájnak, megdagadnak, eldeformálódnak, megérzik az id járás változását. Kiváltó oka lehet a túlzott igénybevétel, a porcok sérülnek. Bizonyos gyógyszerekkel segíthetünk a fájdalmon, de nem szabad meger ltetni az ízületeket, nagy súlyokat nem szabad emelgetni. Fontos, hogy a beteg mozogjon, így formában tarthatja magát. A húgyhólyag gyulladása különösen a n ket fenyegeti a h vös id ben, hiszen k könnyen felfáznak. Nem szabadna mezítlábazni, meleg, vastag talpú cip t kellene hordani, hideg felületre semmiképp nem szabad ülni. Az intim zóna higiéniájára is ügyelni kell, az is kiválthatja a gyulladást, ha az nem megfelel. Tünetei a vizeléskor érzett fájdalom, csíp érzés, a vizeletbe került vér, a gyakori vizelési inger. Érdemes meleg alsónem t hordani hideg id ben, és ha a sima tusfürd nem megfelel, használjunk intim szappant. A depresszió is jelentkezhet szezonálisan, mégpedig a napos órák számának csökkenése miatt. Ilyenkor az ember szomorúnak érzi magát, levert, kedvtelen, többet kíván enni, ráadásul édeset és zsírosat. A testh mérséklet ingadozik, a szexuális aktivitás csökken. A n ket ez a betegség gyakrabban érinti, mint a férfiakat, a skandinávokat pedig hamarabb elkapja, mint a déli területek lakóit. Esetleg segíthet, ha elmegyünk szoláriumba, kényeztetjük magunkat, nagyokat sétálunk, több id t töltünk a friss leveg n. A lábgomba a nyirkos és meleg környezetet szereti, úgyhogy remekül érzi magát az uszodákban, szaunákban, fitnesztermekben. A sportolók és a cukorbajosok különösen könnyen elkapják. Ha viszket, piros, száraz területeket, vagy váladékozó hólyagokat vélünk felfedezni, kezdhetünk gyanakodni. Ezek gyakran a lábujjak között jelentkeznek. A megel zés a legjobb gyógymód, úgyhogy ne járjon mezítláb nyilvános helyeken, még csak ne is tusoljon úgy. Ha már megtörtént a baj, vegyen krémet, ha ez sem segít, orvosával írasson gyógyszert. A neurodermitis piros, esetleg váladékozó, nedvedz ekcémás elváltozást okoz a b rön, ráadásul viszket is. A kinti hideg, a szoba száraz leveg je lehet a kiváltó ok, a mirigyek nem megfelel m ködése miatt a b r túlságosan kiszárad. Lehet ez genetikai örökség, allergia, a környezeti hatások okozta megbetegedés. A megfelel testápoló rendszeres használata segíthet, de az allergia miatt vigyázzunk, milyen készítményeket választunk. Enyedi Mária

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február Februári horoszkóp Kos (március április 20.) Egyel re még nem találja meg a nagy szerelmet, amit valójában keres, de jelenleg nem is ez a fontos, sokkal inkább vágyódik a szabadságra, a lehetetlen dolgok átélésére. Az út, amin most elindul, tanulságos és érdekes lesz. Ne kezdje az évet veszekedéssel, mert türelmetlenségével elgondolásai ellenkez jét érheti el. Anyagi kilátásai ígéretesek. Bika (április május 20.) Amennyiben a korábbi társával átvészelik a problémákat, akkor teljesen átalakul, megszépül és sokkal harmonikusabb lesz kapcsolatuk a továbbiakban. Februárban már a csúcson lehet, és nemcsak egzisztenciálisan, de a privát életére is jótékony hatással lesznek ezek a változások. Külföldi kapcsolatai stabilizálódnak, és hosszú távon jól jövedelmez üzleteket köthet. Ikrek (május június 21.) Szerelmével a legérzékenyebb periódusokat ezekben a hónapokban élhetik át. Igyekezzen eldönteni, hogy valójában mit szeretne, és dolgozzon a célja érdekében. Most bármi sikerülhet, amit tényleg szeretne. Amennyiben rákényszerül a társulásra, szerencsésen alakulhat a közös vállalkozása. Sok utazás várható, mert külföldi kapcsolatai is fellendülhetnek. Rák (június július 22.) A hivatásával kapcsolatos zseniális ötletei kivitelezéséhez els sorban nyugodt lelkiállapotra, tökéletes koncentrációra, és legalább átmenetileg, a biztonságos megélhetése érdekében, némi pénztartalékra lesz szüksége. Legyen türelmes, a téli hónapok hosszú estéit még azon az áron is töltsék együtt, ha kénytelen esténként valamennyit hazavinni a munkájából. Oroszlán (július augusztus 23.) Id nként gondot okozhat, hogyan magyarázzon meg ezt-azt partnerének. Higgadt viselkedésével és megnyugtató mosolyával ilyenkor is csodát tehet. Munkájával kapcsolatban felkészülhet nagyobb és gyakori utazásokra, esetleg hosszabb külföldi tartózkodásra. Folyamatos elfoglaltsága közben se feledkezzen meg azokról, akik sikerei eléréséhez hozzásegítették. Sz z (augusztus szeptember 23.) Tovább ronthat az otthoni helyzeten, ha veszekedés keretében el adja, hogy mennyi mindennel elégedetlen. Elhatározásainál ne állítsa túl alacsonyra a mércét, mert akkor csak cseberb l vederbe kerülhet. Ha szükségét érzi, szánjon energiát továbbképz tanfolyam elvégzésére, vagy foglalkozzon többet a megjelenésével, hogy önbizalma er södhessen. Mérleg (szeptember október 23.) Szerencsére a változás, amin most keresztülmehet, tartósnak bizonyulhat, de ne bízza el magát, rizze meg szerénységét. Munkájával kapcsolatban gondolkodjon úgy, mintha már minden megvalósult volna, és soha ne gondoljon arra, hogy nincs elég pénze, mert akkor valóban nem lesz. Készüljön a költözésre, és szabaduljon meg a felhalmozódott kacatoktól. Skorpió (október november 22.) Barátai nem kedvelik új szerelmét, és a régi partnere sem igazán örül boldogságának. Az akadályozó tényez k is egyre inkább közelednek. Bármilyen fennkölt elvek vezérlik is, egyel re ne sürgesse a törvényesítést. Nagyobb összeget ne kockáztasson, befektetéseinél pedig legyen bizalmatlan, és óvakodjon attól, hogy mindent egy lapra tegyen fel. Nyilas (november december 21.) Érdekl d természete végtelen sok érzelmi kalandba sodorhatja ezekben a hónapokban, viszont kapcsolatainak felszínességével fizeti meg ennek az árát. Filozófiája változáson megy keresztül, és kezdi koloncnak érezni azokat a dolgokat, amiket már megtapasztalt, vagy hosszabb ideig birtokolt. Egyre többet olvas, de az is lehetséges, hogy új tanulmányokba kezd. Bak (december január 20.) Szerelmi téren szerencsésen indul a hónap és hasonlóan folytatódik, csak id nként zavarhatja meg kisebb féltékenységi jelenet. Elképzelhet, hogy váratlanul sokkal kedvez bb álláshoz jut, mint amilyen a korábbi volt. Az átrendez dések következtében rövid ideig szabadideje maradhat. Vízönt (január február 20.) Izgalmas emberekkel ismerkedhet meg, de gyorsan odébb áll, ha valaki hasonlóan kezd viselkedni, mint a korábbi szerelme. Nem árt, ha jobban figyel az intuíciójára, mert nagyszer megérzései lehetnek. Szerencséjére jelenleg az otthoniakra is számíthat, szinte minden szempontból, még pénzproblémái megoldásában is lehet ségük lesz segíteni. Halak (február március 20.) Amennyiben túlságosan ragaszkodik a megszokott tárgyaihoz, értékeihez, akkor ez most döntésképtelenné teheti. Mindennek oka van, és semmit nem lehet meg nem történtté tenni. Most el rébb léphet a ranglétrán, akkor, ha utat enged az esetleges közéleti ambíciójának is. A további id szak, ha nem is látványos, de maradandó sikerek születésének kedvez. Enyedi Mária

11 2012. január február KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Sportgy lés Sportgy lést tartottak án péntek délután az általános iskola ebédl jében. Tóth Tibor sportvezet ségi tag nyitotta meg a gy lést, és köszöntötte a megjelenteket. Dankó Miklós sportelnök értékelte a évet, és vállalta a évben is a vezet i titulust. Tisztújító gy lés A polgár rség én tartotta az évi tisztújító gy lését. Poór Sándor polgármester úr üdvözölte a résztvev ket, és megköszönte minden aktív polgár rnek az el z évben végzett munkáját és megnyitotta az ülést. Poór Sándor polgármester kifejtette, hogy kellemesen csalódott a nagycsapat szereplésében, amit titkon remélt is, de az ifi csapat eredményességén javítani kell. Takarékos gazdálkodással az anyagi fedezet biztosítva van idén is. Farkas László vezet ségi tag rövid összegzést tett az elmúlt évek változásairól, a csapat fejl désér l. Balogh József polgár rparancsnok a polgár rség nevében vállalta, hogy évben is biztosítják a hazai meccseken a rendet. A hét f s vezet ség választása következet, mely a következ képpen alakult: Dankó Miklós sportelnök, Czubók Ferenc és Szabó József alelnök, Tóth Tibor, Farkas László, ifj. Farkas István, Soós László vezet ségi tagok. Az új tagok felvétele után a közeljöv terveit, az edz meccsek id pontjait és az aktuális gondokat beszélték meg a tagok. Czubók Ferenc Az els napirendi pontnak megfelel en Czubók Ferenc ismertette a év pénzügyi elszámolását, amelyben megemlítette, hogy a polgár rök két pályázatot is nyertek Ft értékben. A pályázatokon nyert pénzösszeg felhasználása a polgár rség munkájával szorosan összefügg feladatok elvégzésével kapcsolatos eszközök, polgár r ruházatok, felszerelések vásárlására irányulhatott. A második napirendnek megfelel en Molnár István ismertette az elmúlt évben teljesített polgár rszolgálatokat és a polgár rszolgálattal kapcsolatos gondokat. Balogh József polgár rparancsnok a évet értékelte, és megköszönte a Képvisel -testület, a Polgármesteri Hivatal támogatását és minden polgár rnek a polgár rszolgálatban végzett önzetlen munkáját. Az öt f s polgár r vezet ség választása után (maradt a régi vezet ség), az aktuális gondok megbeszélése következett. Reméljük, évben is pályázatokat tudunk nyerni, és legalább olyan eredményes évünk lesz, mint az el z! Czubók Ferenc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2012 évi Tavaszi sorsolás Forduló Hazai Vendég Dátum Kezdés Eredmény 1. Kék Se Trió-Maxi Kft Kemecse , Kék Se ATC. Nagykálló elhalasztva 3. Kék Se Nyírtét Se , Vitka Se Kék Se , Fehérgyarmat Se I. Kék Se ,00 6. Ajak Se Kék Se ,00 7. Kék Se Fehérgyarmat Se II ,00 8. Záhonyi Vsc Kék Se ,00 9. Kék Se Anarcs Dsk , Nyírpazony Se Kék Se , Kék Se Mátészalka Mtk , Kék Se Ajak Se II , Nyírbátori Ase III. Kék Se ,00

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP január - február ELHUNYTAK Fürjes János (volt kéki lakos) élt 78 évet Simon Istvánné (szül.: Farkas Magdolna) élt 54 évet Virág Józsefné (szül.: Sirák Mária) élt 80 évet Sz cs Gyuláné (volt kéki lakos) (szül: Varga Sarolta) élt 72 évet ÚJSZÜLÖTTEK Káté Bence Anya neve: Steinbach Katalin Apa neve: Káté Attila Horváth Noémi Lili Anya neve: Beri Erzsébet Apa neve: Horváth Norbert Nagy Zsófia Anya neve: Kántor Ágnes Apa neve: Nagy János Kaponyás Kinga Anya neve: Sz cs Zsuzsanna Apa neve: Kaponyás László Heged s Csaba Balázs Anya neve: Heged s Ilona Apa neve: Heged s Csaba Usztics Anna Zoé Anya neve: Hegedüs Anikó Apa neve: Usztics Zoltán január 30-án honosítási esküt tett Szokolán Zoltán. ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik. Megköszönjük, ha adójuk 1%-val a Kéki Rosszcsontokért Alapítványt támogatják. Adószáma: Hirdetések Eladó Kék, Pet fi út. 34. sz. alatti gázf téses, de cserépkályhával is f thet, 2 szobás, pincével rendelkez, 670 négyszögöl területen fekv kertes családi ház. Szennyvízbekötési lehet ség és telefon van. Érd.: 42/ vagy a 0620/ Kistraktorhoz való egytengelyes pótkocsi eladó. Érd.:Kék, Kossuth u.28. Tel.:20/ Eladó egy jó állapotban lév szöv gép. Irányár: Ft. Érd.:Hajnal Józsefné, Kék, Jókai u W-áramfejleszt generátor 220 V-ra új Ft Szekrénysor elemes 4 m Ft Futópad, nem elektromos Ft Láb kézizom fejleszt, evez Ft Gázt zhely Ft Televízió (Orion új típusú) Ft Érd.: Torkos Sándor Tel.:42/ ; 70/ KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Nyírségvíz Zrt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Teleház: 42/ Demecseri Okmányiroda: 42/ Demecseri Rend r rs: 42/ KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának Lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: február 13.

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 23-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 23-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 8/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol volt: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma:

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: K É R E L E M közlekedési támogatás megállapításához Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: T u r a, út szám alatti lakos kérem, hogy részemre közlekedési támogatást

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése

A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévének értékelése Óvodánkban az oktató-nevelő munka a Helyi Óvodai Nevelési Program szerint, a Közoktatási Törvényben szabályozott módon és a költségvetésben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016. április XV. ÉVFOLYAM

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016. április XV. ÉVFOLYAM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2016. április XV. ÉVFOLYAM TARTALOM Ovicsalogató szülőknek 1. o. Lomtalanítás 2. o. Önkormányzati határozatok 3-4. o. Iskolai beíratás 5. o. Óvodai beíratás

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS Magyarbánhegyesi HAVILAP III. évfolyam 1. szám - 2015.január MOTTÓ: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. - ELEANOR ROOSEVELT - Minden kedves magyarbánhegyesi lakosnak egészségben,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére.

XI. JEGYZŐKÖNYV. Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos részére. XI. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 25-én 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester Boda Sándor

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Olaszliszka-Vámosújfalu községek körjegyzıjének Alulírott Név: Születési hely, idı : Anyja neve: Lakcím:. Kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásainak

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben