Polgári védelem - Az Ipoly régió biztonsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgári védelem - Az Ipoly régió biztonsága"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS III. évfolyam 10. szám Közéleti havilap október Ára 10,- korona Egy esős októberi nap Amit az Isten ad, kedves öregem, el kell viselnünk, mint oly sok háborús veszedelmet; keményen és félelem nélkül nézzünk szemébe a kaszásnak, és próbált férfiként álljuk ki azt, amit ránk mérnek. (Damjanich János utolsó levele kivégzésük előtt rabtársához, gróf Leiningen- Westerburg Károlyhoz) Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk Szabadságharcunk letűnt napvilága, Te vakító nap a század delén, Nem pazaroltad sugarad hiába, Bár vak sötétbe halt az égi fény, Eszméiden nem győzött az enyészet, Örökbe hagytad halhatatlan részed, Fényeddel fényt hint késő századokra A tizenhárom vértanú alakja. S ők élni fognak, élni mindörökkön, Szent lesz, örökké szent a sírgödör, Amíg az eszmény ki nem hal e földön, Míg magyar szellem még magasba tör, Az igét, melyért éltet áldozának, Szívébe írták az egész hazának, Utódtól fogja hű utód tanulni: Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. Az utolsó mondatok az utolsó napon. Ennyi marad az emberből. Meg az emlékük, hogy hősök voltak. Az aradi tizenhárom, a nemzet sziklái, melyeket nem mozdít el az idő, a történelem nagy viharait átvészelve is helyükön maradnak, rendíthetetlenül. Hősök voltak, akik a szabadságért áldozták életüket, egy kis nép szabadságáért, úgy, hogy közben sokan közülük nem is voltak magyarok, de halálukkal megváltották a nemzeti hősöknek kijáró tiszteletet. S hogy milyen hálás vagy hálátlan az utókor. Nagyon kevés ember van, aki mind a tizenhármójuk nevét fel tudná sorolni kapásból. Az iskolákban sem erőltetik, hogy a gyermekeink legalább a nevüket tudják, ha már a sorsukat, az életüket nem is ismerik, mert nem tananyag. Néhány gondolatban megemlékezünk róluk, legalább ilyenkor, de hát elég-e ez, méltó-e azért az áldozatért, amelyet ők hoztak a magyar nemzetért? Azt hiszem nem. Azon az esős októberi napon is egyedül néztek szembe a halállal. Négyüket, Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet, Schweidel Józsefet és Kiss Ernőt,,kegyelemből golyó általi halálra ítélték. Ez volt Haynau kegyelme, hogy nem kötéllel, hanem golyóval gyilkoltatta meg a tábornokokat. A többieknek, Aulich Lajosnak, Vécsey Károlynak, Knézic Károlynak, Török Ignácnak, Láhner Györgynek, Poeltenberg Ernőnek, Nagysándor Józsefnek, Leiningen Károlynak és Damjanich Jánosnak a bitófa jutott. A szemtanúk elmondása alapján emberfeletti nyugalommal és bátorsággal viselték el a halált. Olyan méltósággal hagyták itt földi életútjukat, mint ahogyan éltek, pedig nem voltak egyforma képességű katonák, és egyformán sikeresek se. De együkük sem készült mártírnak, mint ahogyan Deák Ferenc sem készült a haza bölcsének, vagy gróf Széchenyi István a legnagyobb magyarnak. A sorsukat Isten egyengette, hogy ezen a napon, október hatodikán Aradon találkozhassanak, és megtérhessenek Teremtőjükhöz. Nem tudom, hogy sikerülhet-e nekünk valaha is életünk során felnőnünk, vagy legalább közel kerülnünk lélekben, tettekben ezekhez az emberekhez. Az emléküket azonban meg kell őriznünk, továbbadni gyermekeinknek, mert csak az hal meg, akit elfelejtenek. Az aradi tizenhárom vértanú hűsége legyen az erkölcsi mérce mindnyájunk számára, hogy a hazát, a nemzetet szolgálva mindig tudjuk azt, hogy mit kell tennünk, s ha tesszük, tegyük azt alázattal, elkötelezettséggel, megingathatatlanul. Hrubík Béla Zászlót bontott a csapat Október 10-én Rimaszombatban találkoztak a Besztercebányai kerület négy, magyarok által lakott járásának MKP-s képviselőjelöltjei, hogy elvégezzék az utolsó adminisztrációs simításokat a jelöltlista leadása előtt. Az ülést az MKP Kerületi Tanácsának elnöke, Csúsz Péter vezette, aki egyben a párt megyei elnökjelöltje is. Mint azt már a sajtóból megtudhattuk, az idei megyei választások november 26-án, szombati napon lesznek megtartva. Az MKP 17 jelöltet, tehát teljes listát állít a Besztercebányai kerületben a magyarlakta vidéken, tehát ott ahol érdekeltek vagyunk: a Losonci járásban 5, a Rimaszombatiban 6, a Nagykürtösiben 3, a Nagyrőceiben szintén 3 MKP-s jelölt indul harcba a választók kegyeiért. A politikai helyzet korántsem lesz olyan, mint a 2001-es választások idején, hiszen már most körvonalazódnak azok a szlovák koalíciók, melyeknek egyetlen céljuk a magyarok kiszorítása a megyei közgyűlésből. Sajnálatos cél, hogy 15 évvel a rendszerváltás után, még mindig a magyar kártya a legjobb adu a szlovák politikai máriáspartiban, és elszomorító, hogy a választási programuk a szlovák pártoknak valami ellen és nem valamiért fogalmazódik meg. (Folytatás a 4. oldalon) Forradalom, felkelés vagy szabadságharc volt-e a magyar,,1956? Mindhárom. Az októberi,,események több szakaszban játszódtak le. A párt uralma ellen a kommunista értelmiségiek egy felvilágosult gondolkodású csoportja kezdte a rebelliót. Ők ütöttek először rést a Rákosi-Gerő-féle diktatúrán. Követték őket - szinte teljes létszámmal - az egyetemek, főiskolák és különböző tanintézetek (katonai akadémiák) hallgatói. Ezeknek száma országos viszonylatban fő volt. Ők hívták tüntetésre a népet október 23-án. (Megemlékezésünk az 5. oldalon)

2 2 Kürtös K ö z é l e t október Balázs Pétert, a Körzeti Hivatal elöljáróját, hogy a körzeti hivatal hogyan van felkészülve a megyei választásokra. Az alábbi nyilatkozatot kaptuk. - Újra választások, bár a tavalyi évhez képest, amikor a polgárnak háromszor kellett döntenie, idén, csak egyszer kell az urnákhoz járulni. A választásokat technikai szempontból a körzeti hivatalok bonyolítják le, így van ez az idei, 2005-ös megyei választások esetében is. Az általános belügyi osztályvezetők országos ülése ezzel kapcsolatban június 22-én megtörtént. A választások időpontját a parlament 235/2005, számú határozata november 26-ában határozta meg. A választásokkal kapcsolatos szervezési és technikai munkatervet a hivatal július 6-án vette át, és átdolgozva a községi és városi önkormányzatok részére, július 7-én továbbította. Július Megkérdeztük 11-én a körzeti hivatal az alkalmazottai közül kijelölte azokat, akik a választási előkészületben részt vesznek. A hivatal felmérte a községek igényit a választási helyiségek felszerelésével kapcsolatban, mint az állami címer, zászló, lobogó. Augusztus 31-én a választások pénzügyi elszámolását végző hivatalnokok tartottak munkaértekezletet Besztercebányán. Szeptember 8-án átvette a körzeti hivatal a következő nyomtatványokat: az igazolványokat a helyi választási bizottságok titkárai és tagjai részére, az értesítőket a választás időpontjáról és helyéről, a 303/2001 számú megyei választásokról szóló törvény magyarázatát, a választási eredmények feldolgozásával kapcsolatos tudnivalókat, hirdetményt választók számára, választási helyiségek megjelölését. Ezeket a kiadványokat a községek már folyamatosan át is vették. Szeptember végén az általános belügyi osztályvezetők iskolázáson vettek részt Zsolnán a 303/2001 sz. törvény gyakorlatban való alkalmazásával kapcsolatban. Az egyes községek kötelesek jelenteni a körzeti hivatalnak, hogy létrehozták a választókörzeteiket. Technikailag nem maradt más hátra, mint még az itt élő külföldi lakosok jelentése az adott községekhez, a választási bizottságok elnökeinek, alelnökeinek, jegyzőkönyvvezetőinek és a polgármesterek iskolázása a választásokkal kapcsolatban, és végül a szavazólapok szétosztása a községek részére. A választások napján a körzeti választási bizottság a nagykürtösi gimnázium épületében fog székelni, mivel ez a megye épülete, és a megye döntötte el, hol székeljen a bizottság. Balázs Péter Polgári védelem - Az Ipoly régió biztonsága Szeptember 21-én nagyszabású konferenciát rendeztek Balassagyarmaton, a volt vármegyeháza épületében. A konferencia a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság és a Besztercebányai Kerületi Hivatal Válságkezelési Osztályának szervezésében zajlott le. Az összejövetel védnöke Mandur László, a Magyar Köztársaság országgyűlésének alelnöke volt, aki beszédével megnyitotta az előadások sorát. A konferencia célja volt bemutatni a Magyar és Szlovák Köztársaság védelmi rendszerét válsághelyzetekben és katasztrófák idején, az ebben közreműködő központi, területi és helyi szervek, polgármesterek feladatainak ismertetését. Bemutatásra került az érintett határ menti terület - az Ipoly mente, Nógrád és Pest megye, a Besztercebányai kerület általános és azok veszélyeztetettségének helyzete. Az érintett szlovák és magyar területi egységek illetékes vezetőivel és a települések polgármestereivel áttekintették az Ipoly folyó térségében a védelemben közreműködő szervek feladatait. A katasztrófavédelmi igazgatóság és a válságkezelési osztályok vezetői ecsetelték az együttműködésben eddig elért eredményeket, az első együttműködési megállapodások aláírásától (melyet példaértékűen mindkét országban, a többi területi egység számára már 1994-ben aláírtak). Kiemelték a közösen megszervezett gyakorlatok hasznosságát. Értékelték a veszélyhelyzetekben a kölcsönös segítségnyújtást és tájékoztatást, amelyről az elmúlt időszakban éppen elég példa ad bizonyítékot. Hangsúlyozták, hogy a katasztrófák nem ismernek határokat. A továbbiakban ismertették azokat az erőket és eszközöket, melyekkel támogatni lehet egymást a védekezésben. Az előadások keretében tájékoztató előadást tartottak még: a mochovcei atomerőmű szakembere, a környezetvédelmi és vízigazgatóság, az állat-egészségügy, valamint az Ipoly Unió Egyesület képviselői. A rendezvényen részt vettek a Szlovák Köztársaságból a BM Polgári Védelmi Hivatal, a Besztercebányai és Nyitrai Kerületi Hivatalok, a Besztercebányai Járási Hivatalok képviselői, a Magyar Köztársaságból Pest és Nógrád megye közgyűléseinek elnökei, valamint az Ipoly mente településeinek képviselői. A konferencián a biztonságot érintő további együttműködés érdekében,,szándéknyilatkozat elfogadására került sor, melyben a magyar és szlovák fél kifejezte közös szándékát: miszerint az Ipoly mente lakosságának biztonsága érdekében a jövőben mind hatékonyabban kívánnak együttműködni. Az együttműködési formák ösztönzését megkönnyíti a két ország közös uniós tagsága és az Ipoly folyón megépítendő hidak által biztosított közvetlen elérhetőség. A résztvevők többek között megemlítették azon óhajukat, hogy a jövőben ne csak a katasztrófahelyzetek kivédésében, de a szervezett bűnözés, embercsempészet, autólopások, a gazdaság és kultúra területén is bővítsék együttműködésüket. A konferencia záróakkordjaként tartott állófogadáson több település polgármestere is kifejezte véleményét a rendezvény hasznosságáról, és hozzátették azon kérelmüket, miszerint a jövőben több tájékoztatás hangozzon el az egyes katasztrófák során szerzett tapasztalatokról, azok jó és árnyékosabb oldalairól, melyek tanulságosak lehetnek egy esetleg náluk bekövetkező esemény során. Folyt.köv. Tómus Tibor

3 2005. október Gazdaság Kürtös 3 TURIZMUS ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK (Folytatás az előző számból) Szellemi, kulturális vonzerők Egyes tájegységek kulturális értékeinek jellemző gyűjtőhelyei a múzeumok, amelyeket a turisták is előszeretettel keresnek fel. Regionális múzeumok komplex helyi dokumentációval rendelkeznek, aminek részét képezi a térség nemzeti kisebbségeinek, illetve etnikai csoportjainak kulturális hagyatéka is. Ebbe a kategóriába tartozik a nagymihályi Zempléni Múzeum is. Általában ebbe a kategóriába tartoznak a volt járási székhelyeken működő múzeumok, többek között a rimaszombati Gömör- Kishonti Múzeum, a Duna Menti Múzeum Komáromban, valamint Csallóközi Múzeum Dunaszerdahelyen, a Barsi Múzeum Léván, a Bányászati Múzeum Rozsnyón és a galántai Honismereti Múzeum. Turisztikai termékek Egészségturizmus, gyógyturizmus A föld mélyéből feltörő, magas sókoncentrációjú langyos és meleg vizek már a történelmi időkben is utasforgalmat generáltak. A lakosság gyógyulását, pihenését szolgálják a népszerű termálés gyógyfürdők, amelyekben a Kárpátmedence területe különösen gazdag. Elsősorban a termálfürdőknek lehet köszönni a gyógyturizmus kialakulását a jelenleg vizsgált területen, a gyógyulni vágyók nagy része számára ugyanis a turizmus élvezhető, mérhető haszna szerint ez a legvonzóbb. A hegyvidéki területeken több klimatikus gyógyhely várja a turistákat, ilyen pl. Bazin, Dobsina, Mecenzéf, a Szádelői-völgy. Dél-Szlovákia legjelentősebb gyógyés termálfürdői a következők: A 26 hektáros területen elterülő dunaszerdahelyi termálfürdő forrásai 1600 méter mélyről C fokos vizet hoznak a felszínre. A jól kiépített fürdőt elsősorban mozgásszervi panaszokkal küszködők keresik fel. Nagymegyeri termálfürdő 14,7 hektáron elterülő komplexum, 100 hektáros erdős parkban létesült, s az egészség megőrzésében támogatják a vendégeket. A Deáki községtől 3 km-re fekvő termálfürdő a feltörő 67 C fokos termálvíz a reumatikus megbetegedésekben szenvedő betegek számára is enyhülést nyújt. A fővárostól 45 km-re létesült a Vinceerdő termálfürdő. A forrásból feltörő termálvíz hőmérséklete 62 C fok. A párkányi Vadas termálfürdő 25 hektáros területén több mint 5000 embert képes befogadni. A nagyfödémesi fürdő, amely 500 látogató befogadására. A mindössze 700 lakosú Csíz község jódos és brómos gyógyvizei a leghatásosabbak közé tartoznak Európában. Magas vérnyomást, meszesedést, idegbántalmakat, belső elválasztású mirigy betegségeket gyógyítanak. Borturizmus A mezőgazdasági terményeket hasznosító falusi turizmus, az agroturizmus jelentős potenciállal rendelkezik a régióban. A nemzetközi trendeknek, turisztikai divatirányzatoknak megfelelően szőlészet és borászat, illetve a hozzá kapcsolódó turizmus is izmosodik. A közeljövőben - a Felvidék nyugati peremén - a Kis-Kárpátok,,borútja összekapcsolódik a morvaországi bortermelő vidékkel. A kialakuló borút a környező települések vendégei számára is programlehetőséget kínál. Felső-Bodrogköz peremén a világhírű tokaji borvidék átnyúlik Szlovákia területére is. E területen nemcsak Tokaj- Hegyalja az egyedüli rész, amely híres szőlőjéről, boráról, hanem a Felső- Bodrogközben Szőlőske és Kisgéres, melyek magukon viselik a tokaji borvidék jellegzetességeit. Kerékpáros turizmus Sokak számára a kerékpárturizmus az idegenforgalom legattraktívabb formája, amelyet a belföldi vendégek mellett főleg a nyugat-európai országok turistái részesítenek előnyben. Ennek a trendnek köszönhetően építették ki a Duna és a Morva menti kerékpárutakat. A Duna menti kerékpárút Passautól Bécsen át Pozsonyig tart, a hozzá kapcsolódó kerékpárutak Magyarország és Csehország különböző tájaira vezetnek el. A Vág mentén kialakított kerékpárutat legtöbb helyen biztonságos, elkülönített pályán vezetik. A Vág menti kerékpáros turizmus központja Vágsellye, a legtöbb ajánlott túra innen indul, illetve ide érkezik. Lovaglás Lovaglással, lótartással, kocsikázással elsősorban Csallóközben, Gömörben, valamint a Bodrogközben foglalkoznak. A lovaglás a falusi turizmushoz kapcsolódva kedvező turisztikai termékkombinációvá válhat. A térségben többek között Dobsinán, Rozsnyó közelében, Perbenyíkben, Szentmárián, Szentesen, Nagytárkányban, Nagyudvarnokon foglalkoznak lótenyésztéssel, illetve ezeken a helyeken az ideérkezők számára lehetőséget nyújtanak lovaglásra, lovas túrákra. Népszerű sportág lett a lovas íjászat is. Vadászat, halászat A Bodrogköz és a Zempléni-szigethegység Magyarországnak, illetve Szlovákiának talán egyik legszebb és természeti értékeiben a leggazdagabb tájegysége. A vadászható fajok szinte mindegyike jelentős egyedszámban található meg a számukra kedvező élőhelyeken (gímszarvas, vaddisznó, őz, muflon, dámszarvas, fácán, mezei nyúl, vadkacsa, balkáni gerle). A folyók völgyeit kísérő árterületek kiváló lehetőséget biztosítanak a vízimadarak vadászatára, de természetesen a horgászatra is. A külföldi vadászok mintegy 25-30%-ban részesednek az éves terítékből az apróvadaknál, míg a nagyvadak esetében ez az 50%-ot is meghaladja. Kulturális örökségturizmus Szlovákia első kulturális útjaként jött létre a történelmi Szepes és Gömör megyében a,,gótikus út, amely a felvidéki települések közül is számosat érint. A a,,gótikus út logójával jelzett - információs táblával ellátott, 276 km hosszú útvonal 24 falu és 9 város természeti és kulturális értékeit kapcsolja be tematikusan a turisztikai vérkeringésbe. A,,Gótikus úton felkereshető látnivalók sora az UNESCO,,Világörökség listáján szereplő Szepesi vártól, Zsigra templomán át a csupán védett nemzeti értéknek tekintett Krasznahorkai várig, a betléri kastélyig, valamint a Nagyrőcén megtekinthető első szlovák általános iskoláig terjed. A,,Gótikus út három nemzeti parkot is felfűz - ezek a Szlovákparadicsom, a Murányi-fennsík és a Szlovák-karszt. A jövő útjai Dél-Szlovákia turizmusa országos viszonylatban nem elhanyagolható, de nem a legjelentősebb, hisz az ország turistaforgalmának nagy részét a hegyvidéknek, azon belül is a Magas-Tátrának köszönheti. A turizmusban esélyt látó települések többsége a gyógyturizmusban, a kulturális turizmusban, a falusi turizmusban és a borturizmusban lát további lehetőségeket. A fejlesztési folyamat a nyugati régiókban már jó úton halad, a közép és keleti régiókban még gyerekcipőkben jár, de mindenesetre már beindult. A vadászat, az ökoturizmus, a borutak fejlesztése, a fitness- és a wellness-programok - mint kiegészítő elemek - tartalommal tudják megtölteni és meghosszabbítani a vidéki tartózkodást, amely az adottságokkal rendelkező településéken a gazdaság diverzifikálásához, a helyi lakosság életkörülményeinek a javításához is hozzájárulhat. Folytatjuk a Dél- Szlovákia c. könyv alapján összeállította: Balogh Gábor

4 4 Kürtös K ö z é l e t október Példátlan összefogás mikrorégióink javára Ma, amikor a hírközlő szerveink és a médiapiacon egyedül árválkodó elbulvárosodott napilapunk úgy kerülik a sikertörténetekről és a jószándékról szóló cikkeket és híreket, mint az afgán máktermelő a fürdést, olyan példaértékű összefogásról számolhatunk be ami, a Bodrogköztől a Galántáig terjedően, mintegy nyolc mikrorégióban tömörült, zömében magyarok lakta települést érint. Hogy miről is van szó? Régóta köztudott, hogy az információs társadalom kiépítése, főleg a vidéki kis magyar településeken, még igencsak várat magára, és hogy az európai uniós csatlakozásunk egyik célja volt többek között az is, hogy ezen az áldatlan helyzeten segítsünk, vagy legalább is megpróbáljunk javítani, hogy a kisgéresi, a lőkösi, a terbegeci és a tallósi magyar gyerekek is megkaphassák azokat az információkat, melyek a világhálóról letölthetők, mint a pozsonyiak vagy a kassaiak. Ezért gondolt egy nagyot néhány, a Magyar Koalíció Pártjának informatikusa és agilis fiatalja, névszerint Bacsó László, Király Zsolt, Mede Vencel, Vincze Norbert és Solymos László, és elhatározták, hogy az Alap Infrastruktúra Operatív Program 3.2 Intézkedéséhez kapcsolódóan pályázatot nyújtanak be a Régiófejlesztési Minisztériumhoz, mely a közszféra informatizálását tűzi ki célul. A pályázatok előkészítését példátlan módon a leadási határidő előtt mindössze két héttel kezdték el. Megszólították a mikrorégiók elérhető elnökeit, akik aztán a mikrorégiók településeinek bevonásával szinte példátlan módon pár nap alatt, megfeszített tempóban a pályázatírók rendelkezésére bocsájtották a kért, nem kevés dokumentumot. A pályázathoz végül is 134 település csatlakozott Dél-Szlovákiából, a Nagykürtösi járásból az Ipoly - Nagypatak mikrorégióhoz tartozó települések: Ipolybalog, Inám, Magasmajtény, Ipolyhidvég, Kelenye, Ipolynagyfalu, Szécsénke, Terbegec, Nagycsalomja, Ipolykeszi és Ipolynyék. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, ezek a falvak öt vadonatúj számítógéphez jutnak, melyet 20 hónapon keresztül ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni a polgárok számára a helyi könyvtárban vagy iskolában és a községi hivatalban, ahol azután az érdeklődők a szélessávú internet segítségével közlekedhetnek a világhálón. Óriási lépés ez az információs társadalom kiépítése felé, és végre egy nagyon pozitív példa arra nézve, hogy az oly sokat szidott politikai kapcsolatrendszer a közösség és nemcsak az egyén számára hasznosítható, és jó célokra is felhasználható, ha tudjuk, mit akarunk. A munka a pályázatok leadásával azonban nem ért véget, csak egy újabb stádiumába lépett, hiszen óriási az érdeklődés további ilyen típusú pályázatok kidolgozása irányában azok részéről, akik ebből most kimaradtak. A pályázatot kidolgozó fiatalok csoportja most egy adatbázist készít, mely a további pályázatok beadásához teremti meg a szükséges személyi és információs hátteret. Leszögezhető azonban, hogy a magyar ajkú pártstruktúra és választói érdekképviselet többségénél ez az összefogás rendkívül kedvező fogadtatásra talált, s végre elindultunk egy olyan úton, mely a szlovákiai magyarok egységes informatikai hálózatának kiépítéséhez vezethet. Ez lehet a XXI. századi virtuális déli autósztrádánk, ha már rendes nincs, ahol egy perc alatt Pozsonyból Királyhelmecen lehetünk, és még csak nem is balesetveszélyes. Hrubík Béla Zászlót bontott a csapat (Folytatás az 1. oldalról) De hát az életben semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell küzdeni, és ezt a kisebbségben élő magyarok nagyon jól tudják, s ha elfelejtik, ilyenkor választások táján hamar az eszükbe juttatják a többségi nemzet képviselői. A csapat mindenesetre zászlót bontott, olyan Zrínyi kivonulása a török ellen alapon, ami elszántságot és tartást ad minden harcba indulónak. Az MKP csapatának tiszta és jól láthatóan megfogalmazott céljai vannak. Tovább folytatni a már megkezdett eredményes munkát: vagyis a magyarok és a szlovákok által lakott régiók közti különbségek felszámolását, a munkanélküliség csökkentését ipartelepítésre alkalmas területek felvásárlásával majdani ipari parkok létesítése céljából, a szociális szféra területén a nyugdíjas otthonok és szociális intézmények férőhelyeinek növelését és az ellátás minőségének javítását, a déli járások útkarbantartó vállalatainak egyetlen részvénytársaságba való tömörítését, az autóbusz-közlekedés minőségének javítását, valamint a kultúrára és az oktatásra szánt pénzek emelését, intézményeink működésének biztosítását. Az MKP megyei kampánya a Besztercebányai kerületben november 9-én indul, mégpedig Tornalján, és november 23-án zárul Rimaszombatban. Természetesen mind a négy járásban külön-külön is lesz hasonló rendezvény. A rendelkezésre álló több mint két hét alatt pozitív kampánnyal kell az embereket meggyőzni arról, hogy az államigazgatási reform egyre nagyobb jogköröket juttat le a megyékre, és ha a magyarok nem lesznek képviselve a megyei közgyűlésben, a helyzetünk egyik napról a másikra még rosszabb lehet, mert sajnos a szlovák pártoknak nem érdekük a magyarlakta régiók fejlődése, függetlenül attól, hogy nekik is élnek itt igen nagy számban választóik. Az MKP csapatának tehát nemcsak zászlót, de vitorlát is kell bontania, hogy kihajózzon a háborgó politikai tengerre. A kapitány a helyén, mindenki tudja a munkáját. Már csak a kedvező széljárást kell megvárni, és irány a megyei közgyűlés! HB

5 2005. október Közélet Kürtös OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A magyar nép jelentős részének megmozdulása és fegyveres harca a rákosi diktatúra és a szovjet megszállás ellen október 23-án kezdődött a budapesti diákok békés tüntetésével, és a fegyveres felkelők ellenállásának a felmorzsolásával fejeződött be november én. Politikai vezetői részben az MDP reformkommunistái, részben a koalíciós időszak pártvezérei voltak. A többször átalakult kormányt mindvégig Nagy Imre, a kommunista csúcsvezetők egyetlen őszintén reformelkötelezett tagja irányította. A fegyveres felkelők, akik az október 23-án, majd a november 4. után ismét támadó szovjet csapatokkal szemben felvették a harcot, elsősorban fiatal munkások voltak. Egységes ideológiával sem a harcosok, sem a tüntetések résztvevői nem rendelkeztek. Kommunisták és antikommunisták egyaránt akadtak közöttük. A nemzeti függetlenség visszaszerzése és a diktatúra lerombolása mindazonáltal mindegyik csoport céljai között szerepelt. A tüntetések és a harcok számos áldozatot követeltek. Összesen mintegy két és fél ezer személy veszítette el életét. Ezek 78%-a budapesti, 58%-a fizikai dolgozó és 44%-a 25 évnél fiatalabb volt. A bukást követő megtorlások során mintegy 22 ezer embert ítéltek börtönbüntetésre és 229-et halálra. A kivégzettek között volt Nagy Imre is. Mintegy 200 ezren külföldre menekültek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása ellenére vízválasztónak bizonyult Magyarország II. világháború utáni történetében. A magyarok többségét arra döbbentette rá, hogy nem számíthatnak a Nyugat segítségére, a szovjet vezetést pedig arra, hogy a stabilitás érdekében növelniük kell Magyarország belső mozgásszabadságát. MTA Miért tört ki 1956-ban forradalmunk? Októberi forradalmunk nem volt,,éhséglázadás. A tízmilliós magyarság fizikai léte a kommunista rezsim által biztosított volt. A munkanélküliség sem vitte a tömeget az utcára. A forradalom okát: az országot uraló, idegen szuronyok segítsé- Lengyel menekültek az Ipoly mentén A lengyel hadsereg a németektől elszenvedett vereség után az ország határain kívülre menekült. Egy részük a magyar határt lépte át, ahol a magyar hadsereg katonái barátsságosan viszonyultak hozájuk. Bár elvették fegyvereiket, mindent elkövettek, hogy ez a tény számukra a legkevésbé sem legyen fájdalmas, és ne sértse önérzetüket. Rendkívül operatív módon, nagyon rövid időn belül megszervezték az ellátást és elszálásolást a különböző katonai és tiszti táborokba. Ezeket a tényeket Dr. Stanislav Ksyk nehéztüzérségi ezredorvos főhadnagy írásából tudjuk, akit a sors szeszélye folytán, mint orvost, Ipolybalogra rendeltek az Ipoly folyó melletti internálótáborba, ahová tisztekkel együtt 250 katona került. Az Ipoly folyó mentén több internálótábor alakult, így az Ipolysághoz legközelebb eső településeken Ipolybalogon kívül még Ipolyhídvégen, Szalkán, és a Magyarországi oldalon, Vámosmikolán. Az ipolyhídvégi táborban egy ismeretlen menekült megfestette a czesztochowai Szűz Mária képet, amely az ipolyhídvégi plébánia tulajdona, és amelyet most a kiállításon megtekinthettünk. Ez az egyetlen fennmaradt ilyen jellegű ereklye Szlovákiában. Szalkáról Halló József hozott képeket és könyvet a kiállítási anyag bővítésére, és elmondta, hogy a szalkai temetőben még lengyel sírok is találhatók. A menekültek emlékére Ipolyságon kiállítással egybekötött megemlékezést tartottak október 7-én. A megemlékezésen résztvettek azon települések képviselői, amelyek valamilyen módon kapcsolódtak ezen eseményekhez, valamint Vojtech Bilinszky pozsonyi lengyel konzul, Szesztai Ádám pozsonyi magyar kultúratassé, Molnár Imre Magyarország külügyminisztériumának lengyel referense. Az ipolybalogiak kenyérrel és borral köszöntötték a lengyel nagykövetet és a rangos képviselőket. Kérjük olvasóinkat, ha személyes élményük, tárgyi emlékük van a táborok lakóival kapcsolatban, vagy megbízható forrásból jutott tudomásukra valami közölni való, írjanak a szerkesztőség címére, vagy telefonáljanak, hogy történelmünk ezen időszakát jobban megismerhessük. Köszönjük. BG A felvonulás jelszavai Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat! Munkás-paraszt gyerekek, együtt megyünk veletek! Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk! Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon! Szovjet sereg menjen haza, Sztálin-szobrot vigye haza! Függetlenség, szabadság! Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba! Ruszkik haza! Vesszen az örkény, éljen a törvény! gével hatalomra került, ostoba, primitív és a néptől elszakadt Moszkva-hű kommunista funkcionárius had tehetetlensége és vezetési képességének minimalitása okozta. Az alapvető emberi jogok, a nemzeti büszkeség mélységes megsértése, az 1955-ös esztendő közép- és kelet-európai politikai változásai (Moszkva-Belgrád kibékülése, az Osztrák Államszerződés, a varsói paktum létrehozása, a Bundeswehr megalakítása, a poznani és varsói 1956-os munkásmozgolódások) erősen kihatottak az 1956 őszén Magyarországon kialakult és egyre mélyülő belpolitikai feszültségre. Amit a kommunista párt nem kívánt vagy nem is tudott felmérni. A forradalom először békés jellegű diáktüntetéssel indult. Spontán volt. Csatlakozott hozzá Budapest lakossága, a fővárosi nagyüzemek munkásai. Kommunisták és nem kommunisták. Amikor a tüntetők száma meghaladta a főt, a pártvezetőség karhatalmi erőket vonultatott fel ellenük. (Zelk Zoltán: Mint szemtanú szólok)

6 6 Kürtös K u l t ú r a október A Csemadok Területi Választmánya őszi ülése Szécsénkén Már évek óta kísérletezünk évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) összehívni az alapszervezetek képviselőit, hogy szorosabbá tegyük együttműködésünket: a területi választmány és alapszervezetek közt, valamint az alapszervezetek egymás között, és megbeszéljük a rendezvények és fellépések időbeni beosztását és a szervezeti élet javítását szolgáló lépéseinket. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy a szervezetek elkötelezettek legyenek a falu, a régió és egész felvidéki magyarságunk problémáinak orvoslása iránt. Ez nem merülhet ki abban, hogy van egy csoportunk (ha van!), és ezzel, úgy érezzük, kötelességünket teljesítettük. Melyek ezek a problémák? Régióként is biztosan sokszor különbözőek, de azért vannak közösek is, amelyek mindenütt előfordulnak. Ilyen a magyar iskolába íratott gyermekek fogyó létszáma, amely nemcsak a csökkenő szaporulat számának tudható be, továbbá az igénytelenség és a közömbösség közös ügyeink iránt bármilyen szinten, a kicsinyesség, az irigység, természeti, kulturális és szellemi értékeinek veszni hagyása, történelmi múltunk megismerése iránti nemtörődömség, a helyi kezdeményezések iránti érdeklődés kifejezése, az újság- és könyvtermékek vásárlásának alacsony szintje és még bizonyára sorolhatnánk. Elsősorban önmagunkkal szemben kell igényesnek Hegyaljai Ősznyitó lennünk, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi a fontosabb. A mai gazdasági helyzettel, illetve megélhetési problémáinkkal sem lehet mindent magyarázni. Tegyük fel magunknak a kérdést, illetve nevezzük meg életünk azon szakaszát, amelyre azt mondhatjuk tiszta szívből, hogy akkor könnyű volt, ill. akkor úgy éreztük, hogy könnyű! A fentebb felsorolt példák döntő többsége nem az anyagiaktól függ, csak az életszemléletünktől. A cikk első mondatában leírtam, hogy kísérletezünk, mert a meghívottak legalább fele biztos nem jött el soha, légyen az összejövetel megtartva járásunk bármely részén és bármely időpontban. A leírtak azonban nemcsak a tagokra vonatkoznak (akinek nem inge...), hanem mindazokra, akiket ez az életben érinthet (sajnos legtöbbjük ezt a lapot se veszi kézbe). Gondolataimat sem bíráló, hanem elgondolkodtató szándékkal írtam szeptember 25-én rendezték meg Kőkesziben a már hagyományosnak mondható Hegyaljai Ősznyitót. Az idén sem hiányzott a műsorból a hagyománytisztelet és a jókedv sem. A délutánt a helyi vegyeskórus nyitotta meg, majd a Hegyaljai férfikórus és a Kéknefelejcs asszonykórus következtek. A bátorfalusi Agačinka Andrásnapi szokásokat mutatott be. Fellépett még a kóvári Fehér Rózsa éneklőcsoport és Básti János nótaénekes is. Szabó Erzsi régi és új slágereket énekelt. Láthattunk modern táncot és cigánytáncot is a siráki fiatalok előadásában. A műsort a helyi Nevenincs ifjúsági néptánccsoport zárta, ezután került sor az értékes tomboladíjak kisorsolására. Akik a délután során megéheztek, belekóstolhattak a több katlannyi finom gulyásba. A vacsora alatt Básti János teremtett jó hangulatot nótáival. A jókedv késő estig kitartott. BK Az ülésen elhangzottak jó javaslatok is a helyzet javítására, ehhez azonban legalább a közeli községek szorosabb együttműködésére volna szükség. Kivel és mikor lehet ezekről beszélni, ha nem is találkozunk. A Palóc Fórum is csak úgy lehet hatékony, ha tevékenységébe belevisszük a mi gondolatainkat és cselekedeteinket. Az idő sajnos a jelen helyzetben ellenünk dolgozik. Olyan folyamatok gyorsultak fel, amelyek mind a,,mi jó értelemben vett érdekeink ellen vannak, és ezek segítésében sajnos akaratlanul és tudatlanul részt veszünk. A kiút ebből az lehet, hogy kisebb közösségekben (falvakban) elsősorban jobban odafigyeljünk érdekeink megfogalmazására, és ezek megvalósítását támogassuk, személyesen is tegyünk érte valamit. A passzív részvétel is lehet támogató és előmozdító jellegű. Egykoron nagy- és dédszüleink rádió, újság és tévé nélkül is gazdag közösségi életet tudtak élni egész éven át (gondoljunk csak hagyományainkra). Most is megvan ez a lehetőség, sőt ezeken kívül számtalan más forma kínálja magát. Hozzuk össze az embereket minél gyakrabban, hogy legyen módjuk egymással találkozni, elbeszélgetni, véleményt cserélni, feltámasztani saját magukkal szembeni igényességüket, mert ez volt és lesz is egy közösség megtartó ereje. Balogh Gábor, a CSNTV elnöke Balassi Bálint születésnapja a Palóc Társaság szervezésében Október 16-án vasárnap a Palóc Társaság szervezésében megemlékeztünk reneszánsz költőnk, Balassi Bálint 451. születésnapjáról. A társaság elnöke, Urbán Aladár ez évben is baráti összejövetelre invitálta a Palóc Társaság tagjait Kékkő várába. A verőfényes napsütéses délutánon a vár falán elhelyezett emlékmű megkoszorúzása és a rövid megemlékezés után megtekintettük az Oláh Szilveszter munkáiból nemrégiben megnyílt grafikakiállítást. Társaságunk minden megjelent tagja nagy örömmel fogadta a kiállítás megszervezését és létrejöttét ezen ősi Balassi-fészekben. Lelkileg felüdülve indultunk a gyalogtúrára, a kékkői kálvárián fel a hegytetőre, ahonnan festői kilátás tárult elénk. Testi táplálékról gondoskodván megkóstoltuk egymás finomságait, a főtt szelídgesztenyét és a visszatérés reményében elbúcsúztunk egymástól. Balázs Tünde

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben.

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben. k W r t s Q KÜRTÖS XI. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2013. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Szent István és a Szent Korona üzenetei Kisasszony hava történelmünk során, de legújabb szokásaink révén is,

Részletesebben

SZERETVE MIND A VÉRPADIG... 155 ÉVVEL EZELÕTT, OKTÓBER 6-án VÉGEZTÉK KI AZ ARADI 13 VÉRTANÚT

SZERETVE MIND A VÉRPADIG... 155 ÉVVEL EZELÕTT, OKTÓBER 6-án VÉGEZTÉK KI AZ ARADI 13 VÉRTANÚT k W r t s Q KÜRTÖS II. évfolyam 10. szám Közéleti havilap 2004. október Ára 10,- korona SZERETVE MIND A VÉRPADIG... 155 ÉVVEL EZELÕTT, OKTÓBER 6-án VÉGEZTÉK KI AZ ARADI 13 VÉRTANÚT A szabadságnak nincs

Részletesebben

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2014. november Ára 0,40 EUR 150,- Ft 2 5 é v e t ö r t é n t A napokban emlékeztünk korunkbeli hazai történelmünk egyik legnagyobb eseményére,

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 5. szám Közéleti havilap 2012. május Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft K E L L E G Y K I S Á R A M S Z Ü N E T......énekeltük annak idején Hofi Géza kedvenc slágerét, s bár groteszk

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje!

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! KÜRTÖS II. évfolyam 3.szám Közéleti havilap 2004. március Ára 10,- korona Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egyik legszebb és legtisztább ünnepe

Részletesebben

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2008. július Ára 10,- korona A MAGY GYAR KORK ORONA A TITOKZA OKZATOS OS TÖRTÉNETE TÉNETE A Szent Korona a magyar nemzet becses kincse, évezredes

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

a végtelenben találkoznak majd, és hogy azok, akik még harminc évig szeretnének a politizálásból

a végtelenben találkoznak majd, és hogy azok, akik még harminc évig szeretnének a politizálásból k W r t s Q KÜRTÖS II. évfolyam 7.szám Közéleti havilap 2004. július Ára 10,- korona Párhuzamok kora Azt hiszem, abban minden ember egyetért velem, hogy a világ legfejlettebb demokráciájának elkönyvelt

Részletesebben

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2014. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik Az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország

Részletesebben

szövetség Kiadványa 12. évfolyam 1. szám M 2002. április 2002. MÁRCIUS 15 16. rendezvény teljes egészében maradandó élményt jelentett a résztvevõknek, számunkra pedig újra bizonyítást nyert, hogy a Szövetség

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet)

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet) k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2014. február Ára 0,40 EUR 150,- Ft Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) E sorok írásakor kis hazánkban március 15-én, ha idõközben senki sem

Részletesebben

KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február

KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2011. február Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Mint azt januári számunkban ígértük, havonta tájékoztatni fogjuk olvasóinkat a számunkra oly fontos

Részletesebben

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára k W r t s Q KÜRTÖS IV. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2006. június Propagációs szám Történelmi nap az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában Amikor 2000-ben az ipolynyéki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2011. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A cím megtévesztõ lehet a cikk tartalmát illetõen, de csak olyan mértékig, hogy nem a bírák, bíróságok

Részletesebben

KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011.

KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2011. április Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Szükségünk van húsvétra?! Ünnepek. Gond és készülõdés. Kötelességek, kiadások. Mindannyiunknak más-mást

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava 1,32 EUR / 40, Sk A Szent Korona mása porcelánból A világon egyedülálló, beavató magyar Szent Korona legnagyobb nemzeti

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap I. Évfolyam 8. szám 2007. szeptember ÁRA:200 Ft Ajánló: old. - Móricz-hagyomány...4 - Meghívó...6 - Tiszta a levegő...6 - A száztizennegyedik...8 - Kerékpártúra...8

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 2010 június, július, augusztus. lej 0,66 EUR

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 2010 június, július, augusztus. lej 0,66 EUR NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 2010 június, július, augusztus lej 0,66 EUR Sajtódíjat kaptunk Június 25-én, a Balatoni Bor és Hal ünnepének nyitórendezvényén, vettem át a Magyar Páneurópai Unió

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2009. Boldogasszony / Böjtelő hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2009. Boldogasszony / Böjtelő hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2009. Boldogasszony / Böjtelő hava 1,32 EUR / 40, Sk Lapzártakor még tündér arcát mutatta a tél, de búcsuztatása már elkezdődött. Íme, farsangi maskarák

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon)

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon) k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2008. február Ára 10,- korona Madách - díjak átadása A magyar kultúra napja alkalmából szokták megrendezni Balassagyarmaton a Madách-díjak átadását.

Részletesebben

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2008. november Ára 10,- korona 0,33 EUR Nov emberi jeles napok Minden naptárban megtalálhatók az esztendő piros betűs ünnepei, míg az igényesebb

Részletesebben

FEJER LAP. Vörösmarty szülőfaluja. Kápolnásnyék. FEJÉR MEGYEI havilap. A történelem nem kitörölhető. A szellem régióiban. Anyai örömök előtt

FEJER LAP. Vörösmarty szülőfaluja. Kápolnásnyék. FEJÉR MEGYEI havilap. A történelem nem kitörölhető. A szellem régióiban. Anyai örömök előtt FEJER LAP 2008. NOVEMBER, II. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap Vörösmarty szülőfaluja Kápolnásnyék MEGYEJÁRÓ 10. oldal A történelem nem kitörölhető Október 23-án a megyei és városi

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben