BÚGÓCSIGA Dr. Kiss Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÚGÓCSIGA Dr. Kiss Tamás"

Átírás

1 1 BÚGÓCSIGA Dr. Kiss Tamás Még nappal is rettenetes volt a tompa árnyékoltság. Az utcákon nem égtek a lámpák. Égett krumpli szag és hullaszag keveredett a levegőben. Az emberek összevissza futkostak, sokszor feldöntötték egymást. Mintha patkányvárosban lettem volna. Labirintussá változtak az utcák. Egy-egy ajtó néha önmagától kidőlt a járdára, s mögüle különös hangok áradtak az éterbe. A gyengeségtől tántorgók, hol olajfoltokba, hol víz, hol vértócsákba gázoltak, de mintha észre se vették volna. Néha közeli és messziről jövő dörrenések rebbentették futásra a fáradt szíveket. Rémület lebegett az atmoszféra minden molekulájában. Az idő elakadt a barnán koszos félhomályban. Mintha folyton alkony lett volna. Senki sem szólt egy szót sem a másikhoz, szemük csak befelé, önmaguk felé nézett. Eltűntek a tekintetek. Az arcok szinte teljesen egyformák voltak, mintha elkoszolódott, elfeslett maszkok lettek volna. A barnásan koszos kabátok bokáig értek, jól bebugyolálva viselőiket. Rémület-bombák robbantak a gyomrokban, a fejeken és a szívekben. A macskakövek pedig tompán puffogtak a tétova talpak alatt.

2 2 Megbicsaklott bokákat, félrecsúszott életeket hordoztak töredezett poraikban. Mindenki magához szorított valami tárgyat. Markolásba dermedt kezük koszos fekete és sötétbarna foltokkal volt tele. Csak álltam egy porrá mállott, egykori járdaszélen, és nem tudtam mi is történik itt. Aztán én is elkezdtem futni. Rájöttem, hogy valahol elveszítettem szeretteimet, s fogalmam sincs, hogy merre lehetnek. De miért, és hogyan tűnhettek el? Aztán egy percre megálltam, s körül néztem. Hatalmas volt a forgatag, a zűrzavar, de az volt a legrémisztőbb, hogy nem lehetett emberi hangokat hallani, csak a léptek kaotikus dobogását. Hova nézzen az ember ilyenkor, ha nem az égre? Sötét fekete, barna és szürke felhők gomolyogtak. Sehol egy rés, ahol valami fény juthatna át ide, ebbe a rémületbe. Úristen! Hol vagyok? Hiszen semmire sem ismerek rá, és senkit sem tudok felismerni, mert minden tekintet egyforma. Lehet, hogy haldoklom valahol, és ez a pokol, vagy valami átmenet a másvilágba. Hát mégis létezhet ilyesmi? De nem tudom. Hiába próbálok kérdezősködni a futva botorkálók közül, hiába kiabálok rájuk, hogy álljanak meg már végre, mintha egy egészem más dimenzióban mozognának. Lehet, hogy ők nem is látnak engemet, de az is elképzelhető, hogy egymást sem látják, mert gyakran összefutnak, s olyankor egy-egy alak nagyot esik a kövezetre, de aztán feltápászkodik, és rohan tovább. Te jó ég! Vakok lennének? Megpróbálok közel férkőzni néhányukhoz, hogy velük futva talán rá pillanthatok a szemükre. Hamar rájövök, hogy vagy mindenki lefelé néz, vagy egyszerűen be van csukva a szemük! Mi következhet ebből? Mitől van ez az egész? Elfelejthették, hogy eddig hol voltak? Vagy sohasem tudták, hogy hol vannak? Vagy nem akarják tudni, hogy hol vannak, avagy hol voltak eddig? De tudják egyáltalán, hogy mit csinálnak? Mert egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy nem, hiszen semmi célzatosság sem fedezhető fel mozgásukban. Mintha nem lenne iránya mozgásuknak, akárcsak a tekintetüknek. De mivel nem tudom megkülönböztetni őket, így fogalmam sincs, hogy az alakok, akik elfutnak előttem, ugyanazok-e, vagy mindig mások? Nem rohanok tovább. Már nem félek, csak megfigyelek, regisztrálok. Szédülés fog el a bűztől és a meglepettségtől. Lassú sétába kezdek valamerre, mert nem tudom, hol vagyok, mi merre van, és azt sem tudom már, hogy hová akarok eljutni. Egyszerűen nincs hová. Most villan agyamba: vajon ezek itt férfiak, avagy nők? Mert ugye ebből a szempontból sem lehet őket megkülönböztetni! Egyszerűen egyformák! Elképesztő Aztán egyik pillanatról a másikra megmozdult a talaj. Szerencse, hogy a járdaszélen álltam, mert elestem volna. Fura, ellentétes irányú mozgások indultak el, a kómában futkosók hol elestek, hogy egymásnak mentek. Mintha sávokra osztódott volna a föld, s ha valaki hirtelen át akart ugrani az egyik irányba vezető sávból a másikba, hatalmasat zuhant és ütközött az aktuálisan szembe rohanóval. Úgy tűnt az egész, mintha ellentétes irányú pályákra akarták volna állítani a sokaságot. Határozottan éreztem, hogy itt külső manipulációról van szó. Na és miért nem mozgok én? Miért nem indul meg alattam is a föld? Talán azért, mert nem vagyok érzékelhető azok számára, akik ezt az egészet okozzák? Mert az már világos, hogy az előttem pánikban rohangálók számára nem vagyok látható, és gyakorlatilag nem létezem számukra, de a csuszamlást okozók számára sem? Megborzongtam ettől Mert, hogy idegen

3 3 vagyok Leléptem a járdáról. És nem mozdult meg alattam semmi. Szilárdan álltam, de folyvást ki kellett térnem a zuhanó, rohanó, pörgő testek elől. Lábaim nem értek el a talajig, kicsit fölötte lebegtem. De biztos, ami biztos, légben járó módon visszakepesztettem a járdaszélre, majd elindultam az orrom után egyenesen, csak a földre tekintve, nehogy feltűnő legyek. Persze nem látnak engemet Aztán egyszer csak, mintha a város szélére, végére értem volna, s bal felől egy, az eddigiekhez hasonló romosnak nevezhető házra leltem. A kidőlt ajtajú ház bejárata felé siettem, s ráálltam a maradék küszöbre. Be kell mennem a házba, hogy megpróbáljam fentről látni, mi is történik itt. A ház belülről egy totális nyomortanya volt. Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek ültek, feküdtek egymás mellett, koszosan, barnásan és feketén. Szemük lehunyva Megállapítottam, hogy a házak itt sem forognak, nem is dőlnek össze a földmozgás miatt. Belül romok: töredezett lépcső, leszakadt korlátok, szemét, bűz és mindenféle folyadék. Leírhatatlan Az úgymond lakásoknak hol voltak, hol nem voltak bejárati ajtóik. Beléptem az egyiken, és semmi mást nem éreztem és láttam, csak huzatot. Valahol a harmincadik emeleten lehettem. Bűzös párát lihegtem magamból. Üres volt az egész lakás, s a függönyöket tépte a csípőssé vált szél. Az ablakok kitörve. Kinéztem. Döbbenetemben leesett az állam. Amit látnom kellett, az lényegében olyasmi volt, mint egy hatalmas, pörgő búgócsiga. Az egész a tornádó-elv működéséhez hasonlított leginkább. Ebben a végelláthatatlannak tetsző búgócsigában járták irdatlan vitustáncukat az erre ítéltek. A szó szoros értelmében be voltak pörögve, vagy inkább: pörgetve. Nem lehetett megállapítani, de a csigának igen sok kis sávja lehetett, s a szomszédosak valószínű, hogy ellentétes irányban pörögtek. Látható volt egy másik mozgásirány is, amit a taposómalomban őrlődők próbáltak érvényre juttatni. Ugyanis, a szélső pályákról egyre följebb, a csiga centruma felé akartak tülekedni. A középpont felé a csiga ugyanis enyhén emelkedett. Az elszánt tolakodást néha valóságos zuhanó-hullámok törték meg, amidőn a felfelé igyekvők, egymással, vagy a másik sávban szaladókkal összeütköztek, és ilyen esetekben testlavinák tömege zúdult alá. De hová lett a város, ahonnan menekültem? Mintha megsemmisült volna De a búgócsiga, és az egész búgócsiga-küzdelem amúgy is minden képzeletet felül múlt, és nem tudtam a szememet levenni erről, a számomra rettenetes látványról. Megpacskoltam az arcomat, hogy meggyőződjek létezésem valóságáról, de éreztem az ütéseket, így arra a következtetésre jutottam, hogy vagyok, de hogy hol, arról találgatni sem mertem. Bevallom: megborzongtam és féltem. Már órákon át dermedten néztem ezt a pörgést, vagy pörgetést, és megfigyeltem, hogy a vertikális irányú hullámverések meglehetősen nagy változatosságot mutatnak. Hol nagyobbak voltak a búgócsiga-hullámok, hol kisebbek, hol meg alig hullámzott. Mintha lélegzett volna a búgócsiga. Te jó ég! Lehet, hogy az a pörgető masina él, és az emberek nem élnek? Mert ez a pörgető-gép sokkal inkább viselkedett, mint azok, akik a csúcsa felé törekedtek, és azok, akiket a városban láttam szaladgálni. Úgy tűnt, hogy először a kétségbeesésbe kergetik őket, aztán elkezdődik kiterelésük a városból, majd felterelik őket egy búgócsiga-szerű valamire, s ott végképp belepusztulnak ebbe a különleges via dolorosa-ba. Ha ez igaz, akkor ez egy ördögi logika! Egy szörnyeteg működése, aki, vagy ami korlátlan hatalommal működteti a szó szoros

4 4 értelemben vett földön futókat. Ebben az egész rémületben volt valami monotonitás, valami változhatatlanság, valami rettegő reménytelenség. Mókuskerék villant át az agyamon Hangok is voltak, de nem olyanok, melyeket megszoktunk. Mintha emberi belső hangok lettek volna, tompa szívritmus-szerű, ziháló ütéssorok, enyhén visszhangozva. Nem tudom pontosan leírni, mert nem lehet. Csak érezni lehet itt, felfogni szinte semmit. Ész, értelem? A nyomai is eltűntek, ha voltak itt valaha Szeretet. Képtelen fogalom lehet errefelé. Őrjöngő tülekedés az, ami látszik, de minden tudat nélkül. Legfeljebb valami ego működik, valami elmebeteg módon önző meghasonlottság. De ez is olyan, mintha még erről sem tudna senki, mintha az észből eredő tudatosultság nyomai sem lennének jelen. Bezzeg a pörgetőgép! Mit mondjak: magamba roskadtam, elfogott a végső elkeseredés érzése. Lehet, hogy ez már a nihilizmus élő világa, viselkedésvilága, vagy még az sem, hiszen a nihilista gondolkodik. Akkor ez egy gépi nihil. A nihilizmus nihilizmusa. Persze nem tud róla senki Próbáltam megértetni magammal, próbáltam néhány, az emberi viselkedés alkonyából ismert fogalommal illetni a tapasztaltakat, de legnagyobb kétségbeesésemre, azok a fogalmak túl szépek voltak mindarra, ami itt végbement. Nem segít többé a szó, nem fejezhet ki többé semmit. Ilyen jelenségekre nem készülhet fel értelmes lény. S ha már elvesztette értelmét, akkor úgy sincsen többé igénye szavakra, hiszen nem tud már érezni. Fáztam. Jegesedővé vált a feltámadó szél, s a csigamoraj zúgását már szinte fel se fogtam. Meredten néztem arra a közeli-távoli búgócsiga-küzdelemre, és egyetlen szó kezdett elmémben dominálni: pokol. De miféle pokol? Talán Dante pokla? De miért? Mit követtek el ezek a szerencsétlenek, vagy mit cselekedtek titokban, hogy ide jutottak? Hiszen láthatóan, nem tudják mit tesznek, illetve csináltatnak velük! Ekkor szörnyű gondolat talált utat bennem: talán most azt cselekszik tudattalanul, amit egykoron tudatosan tettek, s ezért e rettenetes büntetés? Ember mivoltukban embertelenek, embertagadók lehettek, észre sem vették egymást, pokoli önzőségben és erőszakban éltek, s most e borzalmas helyen, magukról már nem tudva bolyonganak, tapossák egymást? Már arra sem érdemesek, hogy szenvedjenek? Mert másokká váltak egykoron, mink akik, vagy amik lehettek volna. Most már egyre kevésbé tudtam őket sajnálni, és Dante Poklából is elmémbe került néhány sor. Merthogy Dante nélkül megélni a legújabb kor végét, nem volt tanácsos dolog mifelénk. Nézzük csak: E szomorú házat azok nyerik, kik közönyösen éltek s kiket nem ért dicséret, sem gyalázat: s az angyalok, kik fellázadni féltek s hívek sem voltak: csak magukra voltak, lelkükben nincsen sem erény, se vétek. Az ég elűzte s itten kóborolnak, Mert őket a pokol is szégyenelte: Nem kellettek sem égnek, sem pokolnak. (Harmadik Ének).

5 5 Közöny és undor Ez lehetett etikájuk, szeretet helyett ezt sugározhatták, mint a csernobili reaktor-maradványok. Nem ismerték a bűnt, mert bűn volt minden percük. És itt, a vég végén, gép-maradványokká lettek. Az önmagukat lelküktől, tudatlanságukban tudattalanul megfosztottak végső sorsára leltem volna itt rá? Nincs sok kétségem. Csúnya gúnnyal mondhatnám: porból lettek, porrá váltak tudatukban. Ó szegény-buta emberiség! Miféle történelmet kreáltál magadnak! Mit okoztál magadnak a tudat és az elme tudatos nem tudása, illetve, önmagad tudatos, vagy tudattalan félrevezetése által, emberi mivoltod tudatossá tett nem tudása, azaz tudattalanná tett tagadása által: azáltal, hogy tettben és gondolatban egyaránt megtagadtad legfőbb kincsedet: a tudást arról, hogy mivel bírsz agyadban, hogy ténylegesen létezik egyéniséged, egyedi egyetlen tudatod, és elméd, mely alkotóerőd csúcs-immanenciája! Hagytad magadat, de magad is vétkeztél ó tömeg, s ó ti politikus prókátorok, hamis, egomán próféták De nem érdemes már folytatni, sőt, a mit idegeskedsz folyton ilyen hülyeségeken önnyugtató, idegrendszert védő alapelv amúgy is elintézett már mindent. Etikák, ó! Embermentesítő sürgősségi ambulanciák! Nehogy

6 6 a végső betegségben vonagló gondolkodni képes potenciál túlélje, vagy megelőzze a végzetes tetteket, nehogy elkerülhesse öngyilkosságát. Na és mit értünk a keresztel, ó Krisztus! Mert tudjátok, hogy mi a kereszt? Hát nem láttok? Hát, amidőn egy ember kitárja karjait, hogy magához öleljen egy másikat, vagy egy világot. Akkor ő egy kereszt alakot formáz! Ó vakok! A kereszt maga az ember! De csak akkor, ha önzetlen ölelésre nyitja lelkét és testét! Ezek itt pedig, kezüket, és valami mást, testükhöz szorongatva rohangálnak barnás-fekete koszban, tekintet és arc nélkül. Nem kommunikálnak, láthatóan nem éreznek, nem kérnek egymásból. Csak kapnak és vannak. Kapnak valami működtetőt, és vannak, mintha nem lennének, mert valójában, mint értelmes lények nincsenek, nem léteznek. Megint jön Dante életük, mely erényt ismerni ronda, Ismeretlenné rondította őket. Verődnek folyton e két régi pontra Mert rosszul adtak s rosszul dugtak, okkal Hulltak a szép világból e zsivajba (Hetedik Ének.) De hol az a szép világ? Neked még biztosan szebb volt kedves Dante, vagy nem? Nem merek, itt és most nem merek belegondolni, mert akkor mindenféle múlt is összeszakad bennem. Persze már összeszakadt, megélvén mindenféle nihilizmust, a korosztályok nihilizmusát, mint szimultán feltörő káromkodó ordítást, ahogyan mindenféle egykori érték folyamatosan megtagadtatott, és megtagadtatik, de sajnos semmiféle új etika sem születik meg helyette. És ekkor vad robajra riadtam fel A búgócsiga egyre meredekebbé vált, egyre több és több emberlavina zúdult alá, egymást verték, kaszabolták, rugdosták a tülekedésben az emberek. Ütötték egymást nemcsak kézzel épen, De fejjel, mellel, lábbal s még mohóbban Fogakkal tépték mindenféleképpen. (Hetedik Ének) Jaj Dante! Legalább te ne kínozzál! A búgócsiga csúcsa egyre emelkedett, egyre meredekebb lett, és szinte lepusztultak róla a tülekedők. Majd valami emelvény-féleség nőtt ki a közepéből. És valami elkezdett mozogni a csúcsán! A devasztált, csupasz heggyé dermedt búgócsiga csúcsáról megszólalt egy hang. Emberi hang volt, csak kissé fura. Mintha dobozból bőgött volna fel. És mintha a történelem összes diktátora egyesült volna benne. Megmerevedtem. Aztán elbődült ez a valami, mert valakinek nem merem elnevezni. Böözsenyakkkhitíííídzseremááájjj..!!!!!! Aztán ilyesfélét bőgött:grájcsódzségjúrijgedzseráájjjj.!!!!buzzzórtsoraboripitííí!!!!!!...gyíííloklévérgyíloklé véráááááá!!!!! Ez mintha magyarul lett volna Rémület fogott el. Dugyegyáááá! Furegyurgyá.!!!! Nenenyeregyegrobáájjjjj!!!! meg nem tudom, mert szinte eszemet vesztettem a visszhangtól, ami ezt az egész rémséget kísérte. És lassan, mint tétova vakok

7 7 elkezdtek a barnafekete-lények felfelé igyekezni a búgócsiga bőgő oldalán. Most nem taposták egymást: áhitatban, ámulatban lehettek. Majd egy tisztes távolságot elérve ordítani kezdtek, valahogy így: Hejaaaaaáááááá!!!!! Majd lerogytak. Aztán felálltak, és kissé feljebb mentek, szinte ingerelve az ordítozót, akitől nyilván valami csodát vártak. Vagy mégsem? Féltek talán? Ezek? Akik tök egyformák, és nem néznek soha egymásra, nincs mimikájuk. Ők? Rajongtak tán? Nem hinném, hiszen az is egy érzelem, nekik pedig, eddigi tapasztalataim szerint, olyanuk nem volt. Őseim emlékei rémlettek fel a fasiszta, kommunista diktatúrákról, meg talán még a mélyebb történeti-genetikai hozadékaimból. Tehetetlen düh fogott el. Mintegy önkéntelen belső fuvallat hatására, arcomat két kezembe temetve, imádkozni kezdtem, valami fura, saját könyörgést: Ha voltál, ha vagy, akkor adj világot elmémbe. Könyörgöm, most ez egyszer, had érjek az égig! Feledd el, hogy nem tudtam hinni, hogy lelkem széttört szilánkjaival Téged sebeztelek vérig. Tudom, hogy öltünk Téged tettekkel és gondolatokkal, hogy ésszel feledtük az észt mindenkor, midőn imádtuk önmagunkat. Érzem, hogy nem érdemlünk soha már bocsánatot. De te vagy! Ugye Vagy? Most már tán azért, hogy elpusztíts bennünket, s akkor még hozzánk kegyes vagy. Mert ne hagyj így élni, de meghalni se. Öntudatlan keresztúton haljon el végleg az értelem? Kérlek, mondd, hogy megértsem, mondd, hogy érezzem, mondd, hogy megtudjam, miért kell itt lennem? Miért kell átélnem azt, mitől rettegek? Küldtél, vagy álmodom, mondd meg, hogy hol vagyok, s add, hogy értsem már, hogy mi az, mit hallgatok, s mi az, amit látok? Súgd, hogy megértsem, súgd, hogy elérjen, súgd, hogy megfejtsem akaratod! Hejaaaaaaaááááááá!!!!!! hallottam újra az üvöltést, és lezuhantam az ablakból.

8 8 Első révedésemben puhaságot éreztem. Össze voltam gömbölyödve, mint anyja ölében az embrió. Féltem. Izzadtam. Lassan kinyitottam szemeimet. Valamiféle fura valóság nehezedett rám, rémületes súllyal. De mi? Fejemben tovább zakatolt a koszosbarna búgócsiga, a tény, hogy jártam valahol, ami riasztóan élethű volt. De miféle tényről beszélek, és hol van a valóság? A valóság az, hogy nincs itt semmiféle búgócsiga, nincsenek elveszett, tántorgó, tudattalan emberek. Én vagyok itt, a saját ágyamban kikészülve. Bizonyára álmodtam. Csakhogy ez az álomnak nevezett valami egyre erősebb realítás-érzetet gyújtott fel bennem. Késztetést éreztem arra, hogy ebben a reális életben is megkeressem a búgócsigát, és azokat az általam nagyon megsajnált emberkéket, akik körülötte és rajta voltak kénytelenek táncolni. Szomorú voltam, mint mindig, lassan majd negyven éve, legfeljebb csábított a kaland-szerű vágy, hogy megleljem a csigát, mely nyílván, hogy egyfajta önkéntelenné tett működtetőt kreál az emberekből. Tartok tőle, hogy nem kívül kell keresnem ezt a valamit, hiszen maximum óriáskerekeket és hullámvasutakat találnék. A bomba vagy micsoda itt, belül, az agyban van elrejtve. Egy fura, de megítélésem szerint ijesztően igaz mondat lepte el elmémet, mely szerint: egy teória akkor tekinthető igaznak, ha igazolásához nem kell másik teória. Tudomásom szerint ilyen jelenség eleddig még nem volt sohasem a tudományban, de a filozófiában sem. Mert-hát az emberi agy működéséből adódóan, minden csak filozófia: hamis meggyőződés, hiedelem, misztikum és/vagy szkepszis. És itt határoztam el, hogy elhallgatok. Beszéljenek mások helyettem, hiszen akkor nem kell semmiféle hipotézist sem felállítanom, így aztán nem

9 9 is lesz mit megcáfolni, vagy igazolni. Beszéljen a meztelenség, a valamivé vált ember. Majd kiderül, hogy ez a faj, egyedeit tekintve maga alatt, azaz: tudattalanságában, magánál, azaz: tudatánál, vagy tudata fölött: önmaga fölé emelkedve egzisztál. De talán az is kiderülhet majd, hogy az említett lehetőségeknek miféle árnyalataival találkozhatunk. Mindebből azonban egyáltalán nem biztos, hogy meg fogjuk tudni a legfontosabbat, hogy milyen is az ember természete. Biológiai indíttatású, és mentalitásbéli mondhatni lelki természete. Az igazság legtöbbször többszörös elrejtettségben létezik. Tudni kell azonban, hogy az elrejtő, legtöbbször maga az ember, aki képes elrejteni önmagát önmaga elől. Másik kérdés, vagy probléma, hogy ez az elrejtés tudatos, féltudatos, vagy tudattalan. És, hogy ezen lehetőségek miféle árnyalataival találhatjuk magunkat szemben, ha, mint kívülállók megpróbáljuk megfejteni e jelenséghalmazt. Mert először is kívül állóvá kell válni. De hogyan? És min kell kívülállóvá válnom? Kiken kell kívülállóvá válnom? A válasz egyszerű: magán az emberen, az embereken, így bizonyos értelemben önmagamat tekintve is kívül állóvá kell válnom. Azaz: meg kell szereznem önmagamat, egész emberi szubjektumomat, teljes egyedi egyetlenségemet ahhoz, hogy, mint kívülálló egyedi egyetlen tudjak bármit, vagy bárkit is szemlélni. Csak az egyedi egyetlenség-tudat képes identitásra, azaz én-megőrzésre, s ily módon kívülállóvá válásra. Meg kell tanulnom felismerni. De mit, és hogyan? Hát a csapdákat, melyek legtöbbször láthatatlanok, eltompított tudatokkal érzékelhetetlenek. Ráadásul, potenciálisan minden emberi gondolat, közlés, eszme csapda lehet abban az értelemben, hogy elveszítsem önmagamat. Hihetetlen érzékenység kell mindezek felismeréséhez. Mert mivé válhatok, ha belezuhanok egy efféle mentális csapdába? Például: mániákussá, rajongóvá, azaz elvakulttá, fanatikussá, de válhatok általa totálisan nihilistává, hitetlenné, és szerezhetek be mindenféle emberre jellemző mentális betegséget. Van egyáltalán ily szempontból egészséges ember? Nem biztos, hogy van. És akkor már nincs megfigyelés, nincs igény, nincs semmi, csak úszás, vergődés az árral. És mindezt, az egyedi egyetlenséget tükröző megfigyelő képességemet úgy kell megszereznem, hogy közben évtizedeken keresztül neveltek, azaz: eszmékkel, etikumokkal tömtek tele, hogy holmi automatikusan viselkedő elvtárs, vagy polgár legyek, azaz: ne én legyek én, illetve veszítsem el azt, ami én lehettem volna. Következtetés: mindenképpen meg kell szabadulnom a mindenkori tanult, illetve egzisztáló moráloktól. Talán ez a legdöntőbb elmebéli mozzanat: a morális tudat kikapcsolása, és vele szemben az alkotóképes: elemző, szintetizáló elmeműködés bekapcsolása. Úgy is kifejezhetem, hogy önmagam számára, a morál Brechti módon való gyakorlásának képessége teszi lehetővé az éleslátást, az észrevevést mindenféle emberi, mentális labirintusban. Mert a tudati működések labirintus-működések, és túlnyomó többségük a szó legszorosabb értelmében nem tudatosan tudatos, illetve válik nem tudatossá az élet során. A morál-, és eszme-tudat labirintusai kusza rendszereket alkotnak, melyben mindenféle kogníció, azaz bármiféle jelenség, tudott ismeret felfogása, lefuttatása, következtetések sorozatának kifejlődései, az egyén számára úgy lehetnek idegenek, hogy azt eközben, félrevezetettsége okán: saját magának tekinti. Ez a jelenség nem más, mint a tudati

10 10 benntlét az eszmei-morális csapdában, mely az egyén öntudatlan önmegsemmisítésében, mint folyamatban nyer megvalósulást. A végeredmény: a működtetettség, másképpen szólva: éntudat-vesztés. Az éntudat-vesztés egyenes út a nemtudatos tudatossághoz, melyben már észre sem veszem, azaz nem vagyok tudatában annak, hogy nem azt cselekszem, amit én akarok, hiszen nincsen már meg egyedi egyetlen énem. Bábu-állapot, vagy tudati kóma, de nevezhető kóma-tudatnak is. A mindenkori társadalmi morál, illetve nevelés tudatos, vagy éppen nem tudatos, vagy nem tudatosan tudatos módja, illetve célja nem más, mint az egyes emberi tudatok, így az ének nemtudatos tudatosságának kinevelése. Másképpen kifejezve: az éntudat, tudatos nem- éntudattá tétele. Mert végeredményben magamnál vagyok, így, mint biologikum, tudom, hogy mit teszek, tudom, hogy élek, tudom, hogy cselekszem, tehát tudatossággal bírok, csakhogy tudatosságom, éppen morális neveltségem okán, én-vesztésem következtében már nem lehet egyedi egyetlen: éntudatos tudatosság, hanem pusztán társadalmi tudat, csordatudat. Megtörtént tehát az éntudat, tudatos nem-éntudattá tétele. És ebbéli állapotomban már szinte semmit sem veszek észre, hiszen életem nem én-determinált formában, a maga egyedi egyetlenség-tudatában működik, nem elmeműködési vezérléssel, hanem valami, vagy valaki más érdekében, bennfoglaltságában vergődik. Pártkatona leszek, vagy éppen az aktuális morál-labirintus-tudatban szükségszerű mentalitásokat hordozó vezér, igazgató, államfő, diktátor és egyéb lényféleség. Mondjuk: kereszténynek, vagy liberálisnak mondott filozófus, az evulociós elmélet elkötelezettje, vagy kreacionista, vagy csak fradi drukker, de mindenképpen egy én-mivoltomat kikapcsolt állapotban vergődő elkötelezett leszek. Az elkötelezettség szegregál és egománná tesz. És így építek fel, illetve építenek fel velem, egy teljes társadalmat, és így, ilyen éntudat-vesztett állapotban fogom leélni életemet ott, ahol sohasem lehettem és lehetek otthon. A történelem így aztán az emberi szenvedések történetévé vált. Megteremtettük a búgócsigát! Ebben a zárvány-csiga-rendszerben nagyon sokan tudják, hogy szenvednek, hiszen idegesek, fejgörcsük van, nyugtatókat, ajzószereket szednek, esznek, hogy kibírják életüket. Minderről tudnak. Persze, hogy tudják, hiszen mint már említettem a biológikumuk működik: élőlények ők. A szenvedés legmélyebb, mondhatni tudati-elmebéli oka: a tudatos nem-éntudat, mint egyfajta mentális, észrevétlen, rejtőzködő antigén alattomos hatásmechanizmusa, mely pszichoszomatikus módon teszi beteggé hordozóit. Nem sok gondolkodó fő érezte magát jól, és mondhatni otthon azokban a társadalmakban, vagy mondjuk úgy: szociokultúrális rendszerekben, kötelező módon elsajátíttatott morálokban, melyekben élni volt kénytelen. El kellett fogadnia: kifelé mindenképpen, de befelé! Az mindig egy egyedi egyetlen történet, és ily módon emberfőként változott és változó szenvedéstörténet. Az én-tudatát tudatos nem-éntudattá formált személy tehát nem tud arról, hogy amit gondolni és tenni vél, és ahogyan azt teszi, az nem az ő tudata, nem az én-tudatával végrehajtott gondolati-cselekvő tevékenység, hanem lényegében más én-tudatok foglalták el az ő sajátos, egyedi egyetlen, és megismételhetetlen én-tudatát, így saját akarata nem lévén, mások gondolatait, akaratát hajtja végre. A nevelés, és az adott társadalmi morál tehát, lényegében

11 11 egy, minden személynél véghezvihető én-szubsztitúciót hajt végre, s ha nagyon jól csinálja, mondjuk a demokrácia demagógiájába foglalva, akkor sikerülni is fog neki. De tudjuk jól, hogy vannak, akik nem szenvednek. Például azok, akik mindezt tudatosan végrehajtják, s ily módon elkerülik én-tudatuk megsemmisülését. Ők a nagy manipulátorok. Csak akkor van bökkenő, ha ők már még jobban én-tudatukat vesztett személyek. Mert úgy tűnik, hogy az én-tudatot tudatos nem-éntudattá vesztett, azaz: a tudatos neméntudattal létezőknél van még egy rosszabb kategória is, mégpedig: a nem tudatos neméntudattal létezők halmaza. Ők azok, akik tudatos nem-éntudatukat is elveszítik, s ezáltal egy nem tudatos nem-éntudatba zuhannak. Ők a tudatlanul boldogok, a morálok gátlástalan elfogadói és hirdetői, lényegileg az adott társadalom nevelési ideológiájának mintapéldányai, az abszolút értelemben vett beolvadtak, alkalmazkodottak, testi-lelki rabszolgák. Még végtelen opportunizmusuk, megalázkodásuk, eszmei hajlongásaik is tudatlanok. Ők a totálisan elhülyítettek, az üde hülyék, akiken már nem érdemes sajnálkozni. Ők a társadalmi morál kiépített elmeosztályának tudósai, legfőbb morális és tudományos tanácsadói: boldogok, végképp észlelhetetlenné tett lelki szegénységükben egzisztáló mindent kiszolgálni kész emberi roncs-robotok. Legszigorúbb értelmezésben, ők már nem felelhetnének meg a Homo sapiens fajba tartozás kritériumainak. Tőlük félnek nagyon, még a tudatos nem-éntudattal élők is, hiszen ők még ha nem is tudják beazonosítani a valódi okokat szenvednek, és ha szembetalálkoznak ezekkel a végső szerencsétlenekkel, akkor megsejtik roppant veszélyességüket, lényegében förtelmes nem tudatos nem én-tudatukat. És jaj azoknak, akik mindkettőt felismerik! Őket általában így, vagy úgy -, de likvidálni szokták, sokszor közös erővel, megvalósítva a társadalmi-morális összefogás csodálatos, ámbár emberhez méltatlan tettét. Nos-hát: erre a felismerésre ébredtem. Most nem lehet más cél, minthogy teóriámhoz ne kelljen valami más elméletet csatolni, magyarázata gyanánt. Meg kell azzal is küzdeni, hogy, mint kívülállót, ne valami nagyképű hólyagnak tekintsenek, valami Isten-szerű lénynek, aki képesnek tartja magát az ítélkezésre, sőt csak önmagát tarja arra érdemesnek. Egy kívülállóra rá lehet kenni a végtelenül egoista jelzőt is, hiszen pokolian nagyképű, és csak magával van elfoglalva. Csak egyet felejtenek el az ítélkezők: ők nem biztos, hogy mélyen magukba néztek, és ezáltal kísérelték meg megőrizni, vagy visszaszerezni igazi énjüket. Lehet, hogy ma, de talán mindenkor különc, és deviáns is volt minden magába szálló ember, mert éppen ennek eredménye következtében kezdett más lenni. És ezt a másságot, néha fura gúnnyal, megvetéssel, legyintésekkel kísérik a tudatos nem-éntudatban, avagy a nem tudatos nem-éntudatban élők, bár akadtak jópáran, akik néhányukat meg is gyilkoltatták, be is börtönözték, vagy egyéb menticídiumokkal illették. Példa rá az egész emberi történelem. Hát tényleg csodabogár az, aki ismerni akarja önmagát? Nem, de sajnos több, mint az átlagember, aki attól átlag, hogy lényegében senki és semmi, csupán szolga és tudati földönfutó. Mert ésszel él az

12 12 ember mondják az átlagos bölcsek, mert tudni kell, hogy mikor, hol, kinek mit mond az ember. Az ember Az Ember? És itt érdemes néhány percnyi gondolkodási szünetet tenni a nagy és kisbetű okán Apropó: az ítélkezők! Ők azok, akik a morált, a mindenkori társadalmi-politikai-diktatórikus morált, tűzzel-vassal betartatják, és a sallangokat levagdossák az elhajlásra hajlamos emberi természetből. Ők a jog, a bölcsesség és a hatalom szentháromságának emberei, a mindenkori társadalom lelkiismeretei, csak az a kár, hogy ők legtöbbször a nem tudatos neméntudattal bírók közül kerülnek kiválasztásra, mint, az emberi faj képességeihez viszonyítottan, kontraszelektív műtermékek. De hát rájuk épül a morál és az éppen aktuális társadalmi szerkezet. Ők tartópillérek, mert fegyelmeznek ott, ahol kell! Fegyverük és eredményük a megfélemlítés, és a félelem. A kiválóak eltiprásával szerzett karrierjük jutalmául, mindenféle kitüntetéseket kapnak, így az életük egy csodás eufória. Ilyen álmok, és ilyen valóságok láttán, én már nem félek. Emlékképeimben sokféle keresztre feszített átlagember sorsa él. Életek, melyeket nem megéltek, hanem leéltek, mert nem lehetett megélni, csak leélni, életek, melyekkel nem lehetett mit kezdeni a tudatos nem-éntudattal folytatott szakadatlan és reménytelen harcokban. Életek, melyeken többféle ideológia söpört végig, tudatok, melyek önrombolásokkal, vagy külső kényszerekkel váltak semmivé, vagy fájó nosztalgikus emlékekké. Tudatmilliók sorsai, melyek egy folytonos összeomlásban léteztek, és csak a biológiai élet hallatlan megtartásának akarása tartotta meg őket a létben. Ők a harcosok, az élet harcosai, akik néhány perces, vagy órás lelki megpihenéseikben, halk, eltitkolt imáikban folytatták harcukat önmagukért, saját énjükért, Emberi mivoltuk megtartásának lehetőségeiért, akik tudták, hogy sehonnai bitang emberek ülik a törvényt és kreálnak politikát mindenkor. Ők voltak, s napjainkban is ők a rejtőzködve is élők, akik, bár sokszor megteszik azt, amire kérik őket, de halk tudásukkal sejtik, mire megy ki a játék. Potenciális felébredők, mert, ha üt az óra, azaz, ha üt a tudatossá válás pillanata, akkor készek feláldozni önmagukat, mindenüket egy perc szabad gondolatért, egy saját tudat-pillanatért. Ez náluk valóságos extázis, önkívület, kilépés a pokolból, ha tetszik leugrás a mélybe a búgócsiga tetejéről. Kik ők tulajdonképpen? Egyszer szolgák, másszor rejtőzködő gondolkodók, aztán félők, és talán csak egy a biztos, hogy életükben tönkremenők, felébredésükben sokszor gyorsan halók. Foglalkozásukat tekintve talán legtöbbször tanárok, akik már nem bírják azt oktatni, ami számukra kötelező, akik már nem bírják hordozni azt a morált, amely szemük előtt teszi tönkre az embert, s főleg az ifjúságot. Reális jövőt nem láthatnak, mert azt a nem tudatos nem-éntudattal bírók kreálják, a pillanat hősei, így minden látomásuk abszurdumba, álomba fordul. És ebbéli pillanataikban lesznek egyedi, egyéni módon hívők, igazán mélyen, a reménytelenség sújtotta mélységekbe zuhantan hívők, ahol a hit, egy másik életté válik, tápláló látomásokká, lehunyt szemmel imádkozva feltáruló végelláthatatlan virágos rétekké, melyekben ott lüktet az örökkévalóság mámora. És ott, azokon az elíziumi mezőkön találnak rá önmagukra, legnagyobb és legveszedelmesebb titkukra. Egy halhatatlan, végtelen csendben, melyben ténylegesen megláthatják Istenüket. Azt

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA

7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA 7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA Kőszeginé Rihmer Melinda: Lelki életnek nevezzük értelemszerűen azt, amikor az ember valamilyen formában a lelkével törődik. Minden ember él

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Kígyó és kereszt

MÜLLER PÉTER. Kígyó és kereszt MÜLLER PÉTER Kígyó és kereszt Copyright Müller Péter, 1992 Cover design Sweetwater Publisher Establishment Hungarian edition Sweetwater Publisher Establishment Szerkesztette Gálvölgyi Judit Szaklektor

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

estéli beszélgetések

estéli beszélgetések estéli beszélgetések Borinak, Rékának és Kingának I. rész A parti villa teraszán A terasz a ház előtt a domb kiemelkedő szikláján volt. Ovális terület kő mellvéddel. Mögötte a ház, széles, a terasz formáját

Részletesebben

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót! A Föld napja Gaia istennõ földnek anyja Társa Uránusznak a Végtelen Kozmosz Õs Kaoszból kipattant istenének. Õk, kik szent delejes Varázslatokkal múlandó élettel hintették be a Kék bolygót Megszülték gyermekük,

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2008. Karácsony Fölragyogott ránk a szent nap, jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, mert nagy fényesség szállt

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

MÜLLER PÉTER: BENSŐ MOSOLY. Szkennelte, javította: Molnár Péter; 2007. Tördelte: Dr. Kiss István; 2007. BEVEZETÉS

MÜLLER PÉTER: BENSŐ MOSOLY. Szkennelte, javította: Molnár Péter; 2007. Tördelte: Dr. Kiss István; 2007. BEVEZETÉS MÜLLER PÉTER: BENSŐ MOSOLY Szkennelte, javította: Molnár Péter; 2007. Tördelte: Dr. Kiss István; 2007. BEVEZETÉS Olyan könyvet szeretnék írni, amely élni segít. Még nekem is - azáltal, hogy megírom. Számomra

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Steve-nek, Ellennek és Charlie-nak. Teljes szivemből szeretlek benneteket.

Steve-nek, Ellennek és Charlie-nak. Teljes szivemből szeretlek benneteket. Steve-nek, Ellennek és Charlie-nak. Teljes szivemből szeretlek benneteket. Előszó 9 Köszönetnyilvánítás 19 BEVEZETÉS: Szívvel-lélekkel élni 21 BÁTORSÁG, EGYÜTTÉRZÉS ÉS KAPCSOLÓDÁS: A tökéletlenség ajándékai

Részletesebben

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

OSHO Mi a meditáció? A MEDITACIÓ. Bevezető

OSHO Mi a meditáció? A MEDITACIÓ. Bevezető OSHO Mi a meditáció? A MEDITACIÓ Bevezető 1 / Játék 2 / Kreativitás 3 / Tudatosság 4 / A természeted 5 / Nem-cselekvés 6 / Tanúság 7 / Ugrás 8 / Tudományos módszer 9 / Kísérlet 10 / Csend 11 /Maga a mennyország

Részletesebben

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói.

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói. ATEIZMUS Idézetek Én azt állítom, hogy mi egyformán ateisták vagyunk, csak én eggyel kevesebb istenben hiszek, mint te. Mikor megérted, hogy te miért veted el a többi istent, megérted majd azt is, hogy

Részletesebben

Varga Attila. A DNS ember, a világ legfőbb problémája. Miért lesz valaki öngyilkos?

Varga Attila. A DNS ember, a világ legfőbb problémája. Miért lesz valaki öngyilkos? Varga Attila A DNS ember, a világ legfőbb problémája Miért lesz valaki öngyilkos? 2005 Tartalmi ismertető: Írásomban azt a kérdést próbálom meg feszegetni, hogy létezhetnek-e lélek nélküli emberek, azaz

Részletesebben

M e n. t r. az állampolgár lapja. Levegőt! A Béke Erő. Erő, mely új világot teremt. Nóra, a festőművész. Politikai melegség ó p i

M e n. t r. az állampolgár lapja. Levegőt! A Béke Erő. Erő, mely új világot teremt. Nóra, a festőművész. Politikai melegség ó p i M e n HivatalFotó: Gubis Mariann Levegőt! II. évfolyam - 2008/13. hét - kétheti elektronikus kiadvány Horváth Ágnes egészségügyi miniszter államtitkár korában egy rádióműsorban kijelentette, hogy nincs

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden jog fenntartva Tilos ezen kiadvány

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 2 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Boldogság - 1 - NNCL1029-44Fv1.0 ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 2003. Szerkesztette Dobi Ildikó

MÜLLER PÉTER. Boldogság - 1 - NNCL1029-44Fv1.0 ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 2003. Szerkesztette Dobi Ildikó NNCL1029-44Fv1.0 MÜLLER PÉTER Boldogság ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 2003 Szerkesztette Dobi Ildikó Copyright Müller Péter, 1977 Hungarian edition Sweetwater Publisher Establishment, 1997, 2002, 2003 Cover design

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom.

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom. Bevezetés Tegnap körülbelül húsz órát feküdtem az ágyban. Lázam volt, fájtak az izmaim. Közben a könyv első mondatai forogtak a fejemben. Ma már nem köhögök annyit, jobban érzem magam. És talán most így,

Részletesebben

Müller Péter ÖRÖMKÖNNYV. Copyright Müller Péter, 2007

Müller Péter ÖRÖMKÖNNYV. Copyright Müller Péter, 2007 1 Müller Péter ÖRÖMKÖNNYV Copyright Müller Péter, 2007 Minden jog fenntartva. Tilos ezen kiadvány bármely részét sokszorosítani, információs rendszerben tárolni vagy sugározni bármely formában vagy módon

Részletesebben