ÓRIÁSOK CSONTVÁZAI ŐSKORI ÓRIÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓRIÁSOK CSONTVÁZAI ŐSKORI ÓRIÁSOK"

Átírás

1 ÓRIÁSOK CSONTVÁZAI A zsidó és a keresztény szent könyvek például a Biblia Nefilim nevű óriásokról, a görög mitológia küklopszokról, titánokról és gigászokról tesz említést. De az azték és a maja hagyományokban is találkozunk óriásokkal csakúgy, mint a suméroknál. Csupán mitikus lények volnának az óriások? Aligha. A régészekés a lelkes amatőrök egyaránt elképesztő, 3-5 méter magasságú, emberszerű csontvázakat fedeztek fel a világ minden táján. ŐSKORI ÓRIÁSOK 1877-ben négy aranyásó zsákmány után kutatott Spring Valley-ben, nem messze a nevadai Eurekatól. Egyikőjük egy kemény sziklából kiálló emberi lábszárcsontra és térdkalácsra lett figyelmes. Maga a szikla egy kemény, vörös kvarcit volt. Az aranyásók óvatosan kifejtették a csontokat, majd Eurekaban állították ki azokat. A lelet egy térd felett eltört combcsontból, egy térdkalácsból és egy térdízületből, továbbá az alsó lábszárcsontokból és a lábfej teljes csontozatából állt. Számos orvos és szakértő megvizsgálta a maradványokat és megállapítást nyert, hogy emberi lény volt a néhai tulajdonosuk. A csontok méretével azonban volt egy kis bökkenő. Ugyanis a térdtől a sarokig 90 cm hosszúságúak voltak, ami arra enged következtetni, hogy az óriás legalább 3,6 méteres lehetett eredetileg. De ez még nem minden, tudniillik, a szikla, amely a csontokat rejtette, a földtörténeti Jura korszakra datálható. Csakhogy 185 millió évvel ezelőtt még dinoszauruszok népesítették be a Földet. A lelet viszont azt bizonyítja, hogy egy emberszerű, ámde óriási lény élt akkoriban ezen a bolygón. Egy ehhez hasonló régészeti felfedezésre 1947-ben került sor, amikor amatőr archeológusok éppen a halál-völgyben dolgoztak, s egy 2,74m magas csontvázakat találtak. A régészek azt állították, hogy kardfogú tigrisek és dinoszauruszok csontjait találták az emberi maradvány mellett. ÓRIÁSOK A RÉGÉSZETBEN Állítólag D.W.Page és F.W.Devalda kapitányok egy olyan óriásfaj csontjait találták meg, akiknek azátlagos magassága meghaladta a 3 métert. A legendák arról is beszámoltak, hogy ez a faj Ecuadorból származik. Ez a történet még lehetne akár mítosz, vagy akár kacsa is, ám a történelem folyamán számos óriás csontvázat ástak ki és poroltak le a régészek a világ különbözőpontjain. Így a csalás esete gyakorlatilag nullára redukálható. JosephusFlavius, zsidó történetíró említi, hogy az ő idejében kiállított óriások teste olyan hatalmas és arca annyira eltérő jegyeket mutat az emberekétől, hogy teljes döbbenettel szemléli a maradványaikat. Az antropológia már időszámításunk előtti korszakokból ismert óriásokra utaló leleteket. Példának okáért: I.e. 600 Sparta megtalálja Orestes óriás-csontjait I.e Kimon felfedezi Thescus óriási csontjait I.e.200 körül egy 10m 97cm magas ember földi maradványaira bukkantak a karthágóiak I.e Euphorion óriás-csontokat talál Samos-ban I.e Anteaus óriási csontjait látták Marokkóban De időszámításunk után is fedeztek még fel óriáscsontvázakat: I.sz. 1.- Augustus óriás-csontok múzeuma Capri-n - Orontes óriás csontjait fedezték fel Szíriában I.sz Ajax óriási csontjait felfedezték Rhoetumnál

2 - Óriási csontokat állítottak ki Nitriában, Egyiptomban I.sz Solinus óriási csontokat ír le Pallene-ben és Krétán I.sz Óriás csontokat mutattak be Konstantinápolyban I.sz ban egy 7m magas csontvázat találtak a franciaországi Valence-ben egy folyó mellett. I.sz.1577-ben egy kidőlt tölgyfa alatt a luzerni kantonban egy 5m 97cm-es emberi csontvázra bukkantak. I.sz.1613-ban egy 8m 10 cm magas csontvázat találtak a franciaországi Chaumont várának közelében. Dupla fogsorú, 6,6 méter magas csontvázat találtak 1833-ban a kaliforniai LompockRancho-nál ásó katonák. A tetem mellett pajzsok, sisakok és kőbalták hevertek. De nem ez az egyetlen dupla fogsorú ember, mert Santa Rosa szigeten szintén találtak több hasonló tetemet az 1800-as években. Egészen pontosan hét darab, az előbbiekhez hasonló fogazatú óriás csontvázait ásták ki a MinnesotaiClearwater-ben. Rájuk egyébként a csapott homlok volt a jellemző. NEMRÉGIBEN FELFEDEZETT ÓRIÁSOK 1931-ben óriásiemberszerű csontvázakat találtak a Humboldt tó mélyéna nevadai Lovelock közelében. Az egyik óriás 2,5mmagas volt és egyfajta gumiborítású anyagba csomagolták, amelyvalamelyest az egyiptomi módszerhez hasonló. A második csontváz közel 3m hosszú volt. A maradványok egyik része a nevadai Humbolt Múzeumban látható, Winnemucca-ban, a másik részük a Nevadai Állami Történeti Társaság múzeumában található, Reno-ban ben a svájci Alpok egyik völgyében egy 340 centiméter magas csontvázat találtak, amelyet meglepő módon bronzpáncél borított. A leletet Németországba szállították, ahol nyoma veszett. Fennmaradtak azonban a fotókkal illusztrált jegyzőkönyvek, ezért az óriás létét nem lehet letagadni. Az anyag ma a berlini történeti múzeum raktárában pihen. A 1950-es évek végefelé Dél-Kelet Törökországban4.5 m magas emberi csontvázat találtak. Az ekkor talált egyik csontnak egy gipszből kiöntött mintája a texasi Creationist Múzeumban tekinthető meg. Nemrégiben orosz kutatók 2,8-3,12 méteres csontvázakat találtak a kaukázusi hegyekben. Kínában sincs hiány óriásokból. Arrafelé 3 méter magas csontvázakat ástak ki a kutatók. A Fülöp-szigeteken pedig egy óriási, 5,2 méter magas csontvázat fedeztek fel. Az óriásemberek csontvázaihoz képes jegyezzük meg, hogy a modern ember a 21. század hajnalán átlagosan 180 cm körüli magassággal bír. Lehet, hogy érdemes volna újragondolnunk a történelemkönyveink első fejezeteit? Boldog napot! Száraz György ELÁTKOZOTT EREKLYÉK Az ereklye eredetileg valamely történelmi személlyel vagy eseménnyel kapcsolatos tárgyat jelent. A szentek, a vértanúk és a különleges égi küldöttek földi maradványai ereklyéknek minősülnek, mert bennük a szentség erői gyűlnek össze és sugárzódnak a világra. Előfordulnak azonban elátkozott ereklyék is. Bevezetésképpen annyit hadd jegyezzek meg, hogy azelátkozott ereklyék témakörén belül, a sikoltozó koponyákról szóló legendák a brit folklórszerves részét képezik. Ennek hátterében talán a

3 római-brit eredetű alapozási áldozat húzódhat meg, melynek lényege, hogy vagy egy emberi, vagy egy állati áldozatot temettek el a ház alapjaiba, mivel ezzel szándékozták biztosítani az istenek támogatását. Egy másik teória szerint a koponyák tisztelete a kelták vallásosságával is szoros összefüggést mutat. A kelta kultuszban a koponya családi relikviának számított. A történelem számos kelta kőfejet ismer, amelyeknek az eredetét homály fedi, abban azonban közösek, hogy ha elmozdítják őket eredeti helyükről, akkor hevesen tiltakoznak. A SOMERSETI KOPONYA A természetfeletti vizeire evezünk egy kicsit és megismerkedünk olyan koponyákkal, amelyek (vagy akik) csak egy bizonyos helyen érzik jól magukat. Angliában járunk, Somersetegyik falucskájában, ChiltonCantelo-ban. Egy sírkő 1670-es dátummal jelzitheophilusbroome nyughelyét, de nem az egész testének végső menedékét. Ez a megfogalmazás akkor nyeri el értelmét, amikor megtudjuk, hogy koponyája már több mint 300 éve korábbi otthonának egyik szekrényében pihen ChiltonCantelo Majorban. Az illető végakarata ugyanis az volt, hogy a feje mindig maradjon a házában. Eleinte a hozzátartozók vonakodtak teljesíteni kérését, de minden arra tett erőfeszítés, hogy a koponya a test többé részével együtt a sírba kerüljön, kudarccal végződött. Miért? Nos, erről Theophilus sírkövének felirata árulkodik: szomorú bosszúságtól baljóslatú, ijesztő hangok hallatszottak az egész faluban valahányszor megkísérelték eltemetni a koponyát. (Ezért is nevezik az ilyen ereklyéket sikoltozó koponyáknak.) A hangok pedig csak akkor némultak el, amikor a csontereklyét újra visszahelyezték az őt megillető helyére a szekrénybe. AZ ÁRULÓ PAP KOPONYÁJA A mai napig megtalálható a Manchesterhez közeli Wardley Hallban egy római katolikus pap koponyája. A plébánost 1641-ben végezték ki árulásért. A kor szokása szerint a korrupt pap koponyáját az egyik manchesteri templom tornyán állították pellengérre. Ezután egy katolikus családhoz került, akik Wardley-baszállították. Ennek a koponyának az a mániája, hogy hangokat hallat minden olyan alkalommal, amikor elviszik a házból. Szó sincs arról, hogy ne próbálták volna kivinni a temetőbe és elhantolni annak rendje, s módja szerint, de ez a művelet valahogy sohasem jött össze úgy, ahogy szerették volna. Amikor a koponya elhagyta a házat, nem csak különös zajokat csapott, hanem teljességgel megmagyarázhatatlan módon természeti jelenségeket is produkált. Például előfordult, hogy viharokat támasztott, ami azért eléggé erőteljes meggyőző erővel hatott a szállítókra a tekintetben, hogy talán vissza kéne helyezni az eredeti helyére a koponyát és nem kéne többé bolygatni azt. Eric Marple szellemvadász úgy fogalmazott, hogy a koponya eddig mindig hazatalált. AZ ÖREG NUSI A humberside-iburtonagnes Hallban található kúria Anne Griffith fejereklyéjének lakhelye. A lady a halálos ágyán abbéli végakaratát fejezte ki, hogy halála után fosszák meg a fejétől és tartsák azt továbbra is a házban. A közeli hozzátartozók hajlottak is a végakarat teljesítésére. Az idők folyamán azonban megesett, hogy az öreg Nusi -t pár alkalommal elvitték a kedvenc helyéről. Szinte hátborzongató, hogy mind ahányszor ezt megkísérelték, a koponya éktelen sikoltozásban tört ki, s folytatta ezt mindaddig, míg végre vissza nem került az őt megillető helyre. A házbéliek, illetve a leszármazottak végül arra a döntő elhatározásra jutottak, hogy az elátkozott koponyát beépítik a ház falába. Az öreg Nusi 1900 óta a jelek szerint jól érzi magát, mertazóta a béke napjai köszöntöttek BurtonAgnes Hallra.

4 AZ ELÁTKOZOTT BETTISCOMBE-I EREKLYE AdorsetiSherbone-hoz közeli Bettiscombe majorban lakott a Pinney család.1685-ben történt az eset, hogyazariahpinney-t száműzték Nyugat-Indiába, miután egy királyellenes felkelésben vett részt. Az ő unokája, John Frederick Pinney, visszatért Dorsetbe. Az úriemberrel együtt jött egy háztartását vezető rabszolga is, akinek megígérte, hogy halála után visszaviszi a testét Afrikába. A sors azonban úgy hozta, hogy John Pinneyelőbb távozott el, mint szolgája. Viszont az inasa nem sokkal lemaradva követte urát a másvilágra, így végül az ígéret beváltatlan maradt. Mindkettejüket a helyi temetőben helyezték végső nyugalomra. A sírból rendszeresen nyöszörgés hallatszott, majd az állatok elhullása, gyatra termés és megzavarodott időjárás követte a koponya hangjait. Végül, az örökösök úgy döntöttek, hogy visszaviszik a koponyát a majorba. Sajnálatos módon azonban voltak olyan sarjak, akik csak legendának tartották a koponyaereklye sztoriját, ezért nem átallották elmozdítani az ereklyét. Állítólag a 20. század elején a major bérlője egy karácsonyi parti alkalmával bedobta a koponyát a lóitatóba. Ezt követően az illető Ausztráliába utazott. Másnap a koponyát a küszöbön találták. Máig megválaszolatlan kérdés, hogyan tette meg az egyáltalán nem rövid utat az itatótól a bejáratig a koponya. De a történet itt még nem ért véget. Az1930-as években az említett bérlő fiai keresték fel a Bettiscombe-i házat és elmesélték, hogy az ominózus eset után apjuk Ausztráliába utazott, s ott nem sokkal később megboldogult. Édesanyjuk azóta egyre csak azt hajtogatja, hogy a koponya tehet minderről, mert megátkozta őket. Boldog napot! Száraz György AZ EGYDOLLÁROS SZIMBÓLUMAI Azon senki nem lepődik meg, hogy az emberi tudat manipulálható a pénz hatalmán keresztül. Azon azonban már roppant mód elcsodálkozhatunk, hogy a mindennapi használati eszközeink közé tartozó bankjegyeken található szimbólumok is komoly spirituális üzeneteket hordozhatnak a tudatalattink számára. Vegyük szemügyre például az egydolláros bankót! A ma ismert egydolláros bankjegyet hivatalosan 1957-ben bocsátották ki. Azóta lényegi változás nem történt rajta, kivéve, hogy 1963-ban a bankjegy elülső képén megjelent George Washington, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke. Az egyik legtöbbet használt és az egyik legnépszerűbb bankó az egydolláros az USA-ban. A Greenback -nek(szabadfordításban zöldhasú ) is becézett bankjegyet az 1800-as évek végétől állítják elő, de a technikai kérdések a mai napig szigorúan titkosak beleértve a tinta összetevőjét is. Minden egybevetve egy strapabíró bankjegyről beszélünk, amit lehet gyűrni és mosni, mert relatíve nagyon ellenálló. Aki már látott egydollárost, annak biztosan feltűnt, hogy tele van okkult szimbólumokkal. Ilyenek például: a mindent látó szem, a piramis és Isten szeme, vagy az Új Világrend ( NOVUS ORDO SECLORUM ) kifejezés. A 13-as számszerűség ismétlődése szintén hátborzongató ómen. Bárhogy is, ma csupán találgatások tucatjaival van dolga a kíváncsiskodóknak, pedig nem ártana tisztázni e szuperhatalom eme bankjegyének rejtélyeit. Ténylegesen a szabadkőműves szimbólumok melegágya volna az egydolláros? Ha igen, akkor például válaszolni kéne arra a kérdésre, hogy mit jelentenek eme jelképek? Miért kerültek rá erre az igencsak elterjedt üzenő falra? Miért kellett ennyire megbonyolítani egy egyszerű bankjegyet?

5 MIT TAKAR A SZABADKŐMŰVESSÉG? A szabadkőművességgel kapcsolatban számos rémhír és féligazság terjeng. Szó mi szó, valóban nagyon sok rejtély övezi a szabadkőműves páholyokat, és e titkokból sarjadnak aztán az elhíresült pletykák és mítoszvilággá terebélyesedő mendemondák. A szabadkőművesség minden idők egyik legrégebbi, legjobban megszervezett és legnagyobb hatalommal bíró titkos társasága, amit valaha a világ láthatott a történelem folyamán. A mai napig több milliós tagsággal büszkélkedhet. Vannak, akik 1717-től számítják a megalakulásokat, míg mások organikus kapcsolatot vélnek felfedezni a szabadkőművesség és a Templomos Lovagrend között. Tény, hogy a Szabadkőműves Alkotmányt James Anderson adta ki a 18. században. Az elmúlt évszázadokban híressé váltak egyebek mellett a jótékonykodásaikról, az igazságszeretetükről és a bajtársiasságukról. A szabadkőművesség egy szellemi csoportot is jelenthet, amelynek tagjai vállalják, hogy minden hozzájuk fordulónak segítenek. Mások igyekeztek mindig is befeketíteni ezt a véleményem szerint fundamentálisan erkölcsös és tiszta szerveződést. Kétségtelen, hogy voltak és vannak olyan beszivárgó, lejárató és felforgató elemek, amelyeknek munkássága nagyjából abban csúcsosodott ki, hogy mára a szabadkőművesség majdnem hogy egyenlő lett a világuralomra törekvő, okkultista és sátáni erők páholyával. Ezzel szemben a valódi szabadkőművesség és nem a korrumpálódott, hamis ágazatuk, alapvetően a szabadgondolkodás és egy sor vitathatatlanul spirituális és humanista alapérték fő letéteményese a világban. De döntse el mindenki, miben óhajt hinni! LÁSSUK A MEDVÉT ELŐLRŐL! Az egydolláros elülső oldalán George Washington portréja és az Egyesült Államok kincstárának pecsétjére lehetünk figyelmesek. Felül egy egyensúlyban álló mérleget látunk, ami talán a harmonikus állami költségvetés vízióját vetíti elénk. Középtájon egy vonalzót láthatunk és egy kulcsot.a vonalzó alatt az Egyesült Államok kincstárának kulcsa látható. Sokan úgy vélik, hogy az Egyesült Államok kincstári pecsétje a szabadkőműves hatalom okkult jelképe. Ezek a szimbólumok akár össze is kapcsolhatók a szabadkőművességgel, de nem feltétlenül csak azzal, ezért aztán mindenki maga döntheti el, hogy mit akar belelátni és belemagyarázni a jelenlétükbe. Az egydolláros elülső oldalától sokkal érdekfeszítőbb a hátoldala. AZ EGYDOLLÁROS HÁTSÓ OLDALA Az egydolláros bankó hátulján valóságos jelképrendszerrel találjuk magunkat szembe. Eme szimbólumok kör alakzatba rendeződnek. Mindkettő az Egyesült Államok nagypecsétjének egy-egy oldalát ábrázolja. A sast megjelenítő pecsétet a mai napig igazi pecsétként is használják. A befejezetlen piramis tetején találjuk a mindent látó szemet. Ez a legnagyobb valószínűséggel Isten vigyázó tekintetét reprezentálja. A befejezetlen piramis 13 lépcsőfokból áll. Az alján római számokkal az 1776-os dátumot találjuk. MDCCLXXVI = 1776 A tizenhármas szám minden bizonnyal a 13 gyarmatot jelképezi. Azért befejezetlen a piramis, mert a tervezők elképzelése szerint az ország még gyarapodni fog. A piramis alatt olvashatjuk a NOVUS ORDO SECLORUM szöveget, amely annyit tesz: Új Világrend. Amely minden jel szerint a végcélt, tehát a piramis betetőzését jelképezheti. Másfelől, úgy is értelmezhetjük, hogy a piramis nem fog befejeződni sohasem, hiszen mindig az anyagtalan isteni princípium lesz a legtetején, de lefelé irányba korlátlanul bővülhet.

6 A szem körül olvasható egy felirat: ANNUIS COEPTIS, ami nagyjából azt jelenti, hogy RÁBÓLINTOTT KEZDEMÉNYEZÉSEINKRE. Ez törvényesíti az amerikai vállalkozást, azaz az új világrendet. Érdekes üzenete egy bankjegyen, nemde? De a dolog itt nem áll meg. Mert felmerül az adekvát kérdés: kinek a hatalomgyakorlására vonatkozik ez? A piramis közvetlen tövében két növényt is felfedezhetünk, de ezek valójában beazonosíthatatlanok. Talán áttételesen azt üzeni, hogy a sarjadás megindult és a folyamat már elkezdődött. A következő felirat, ami feltűnik a bankón: IN GOD WE TRUST felirat. A pecsét egyik alkotója, Benjamin Franklin, szabadkőműves volt. A cél, amit megfogalmaz: Isten segítségére van szükségünk, bármit is akarunk tenni. A jobb oldali pecsét roppant népszerű, szinte minden hivatalos helyen feltűnik. Miért hisszük ezt? Mert az Egyesült Államok elnöki pecsétje is majdnem ugyanez. A fehérfejű rétisas az Egyesült Államok címerállata. Ez a madár a dicső győzelem emblémája. Úgy tartják, hogy nem fél a vihartól és elég okos ahhoz, hogy átrepüljön felette. A pajzs csak úgy lebeg a térben, ami a függetlenséget jelképezi. A pajzs tetején található fehér csík a Kongresszust szimbolizálja. A sas szájában tartott szalagon látható szöveg, a E PLURIBUS UNUM, ami azt jelenti, hogy Egy a sokból. A sas olajágakat és nyilakat tart a kezében: békét és háborút, vagyis az Egyesül Államok nem fél felvállalni a háborút a béke érdekében. A REJTÉLYES 13-AS SZÁM A BANKJEGYEN A 13-as szám rendre visszaköszön az egydolláros bankjegyen. Figyeljük meg a számmisztikát: 13 szintű a befejezetlen piramis 13 ötágú csillag látható a sas feje fölött 13 függőleges csík látható a pajzson 13 nyíl a sas karmaiban 13 levél az olajágon (a sas karmaiban) 13 olajbogyó az olajágon 13 ovális alakzat látható vízszintesen mindkét pecsét szélén ANNUIS COEPTIS=13 betű E PLURIBUS UNUM=13 betű Az enigma fokozódik, de matematikai alapon helytálló a következő fejtegetés is. Figyeljük meg az egydollároson található szavakat és kifejezéseket! ONE DOLLAR FEDERAL RESERVE NOTE THE UNITED STATES OF AMERICA THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS PUBLIC AND PRIVATE WASHINGTON, D.C. ONE WASHINGTON SECRETARY OF THE TREASURY TREASURER OF THE UNITED STATES Hány betűből állnak összesen? 169-ből, ami pedig 13x13. Talán a 13 államot szimbolizálják ezek a számok? Vagy szabadkőműves üzenetet hordoznak?

7 Egyes kutatók és összeesküvés-elmélet hívők úgy vélik, hogy az 1776-os dátum kapcsolatba hozható az illuminátusokkal. Megint csak a történelmi tényekre hivatkozva állíthatjuk, hogy az Illuminátusok Rendje valóban május 1-jén alakult. Talán illuminátus befolyásra került az egydollárosra ez a dátum? Ennyi erővel a május elseje, mint piros betűs ünnep is lehet az illuminátusok mesterkedésének a műve! Összegzésképpen csak annyit mondanék, hogy minden tervezés így egy bankjegyé is tudás és intuíció alapján születik. Tehát a véletleneket mint olyanokat nyugodtan kizárhatjuk. Lehetséges, hogy nem értettük meg az egydolláros üzeneteit, lehet, hogy belevetítjük a magunk komplexusait és tudatalatti tartalmait, mindenesetre úgy érzem, hogy egyre több igazság lepleződik le a világban, s ez alól az egydolláros sem kivétel. Boldog napot! Száraz György POZITÍV GONDOLKODÁS Ebben a kis cikkben azt szeretném megfogalmazni, hogy éppen ebben a pillanatban, a most -ban mit jelent számomra pozitívan gondolkodni. Bízom benne, hogy sokaknak leszez a segítségére. Számomra elképzelhetetlen a pozitív a negatív nélkül. Ezért mindenekelőtt azt szeretném letisztázni, hogy a pozitív nem zárja ki a negatív létezését. Sőt, ami azt illeti, a dolog éppen fordítva áll. A dolgok kölcsönösen függnek egymástól és egyúttal megteremtik a saját ellentettjüket. Ha például el kívánom rúgni a focilabdát előre, akkor előtte éppen az ellenkező irányba kell húznom a lábamat, vagyis hátra. Furcsamód ilyen a gondolkodás pozitívvá hangolása is a számomra: ahhoz, hogy valóban és maradandóan pozitív alapállásba tudjak helyezkedni, előbb be kell járnom a negatív ösvényt, már ami a gondolkodás dimenzióit illeti. Mit takar ez a gyakorlatban? Nekem a pozitív gondolkodás egy feltáró munka, de végeredményben az egész életem egy feltárókutató meló. A magamfajta egyre több külső tudást vesz fel, majd rájön, hogy azokat a belső tartalmai szerint válogatta össze és értelmezte. Az pedig nem a valóság, hanem a szubjektív nézőpontok valamelyike. A pozitív gondolkodás számomra ott kezdődik, hogy elengedem az elmém pórázát és nem ragaszkodom ahhoz, hogy a dolgok milyenek legyenek, vagy milyeneknek kell lenniük. Hagyom, hogy megtörténjenek az események, s hogy maguktól felfedjék magukat: az igazságukat, az ajándékaikat, a lehetőségeiket. Megfigyeltem, hogy amikor az ember elengedi magát és nem görcsöl, nem minősít, akkor megnyugszik, mert nem akar kontrollálni és irányítani. Ez számomra a pozitivitás új dimenzióit nyitotta meg. Nem tartom fontosnak, hogy mások igazat adjanak nekem, nem tartom bajnak vagy problémának, ha mások nem az elvárásaim szerint hozzák meg a döntéseiket, sőt még azt sem, ha félreértenek, vagy esetleg félremagyarázzák, félreértelmezik a viselkedésemet. Ez egy szuper érzés. Ez a szabadság egyik foka. A pozitivitás szerintem magától, erőlködés nélkül, spontán módon születik meg, ezért tanítani nem igazán lehet. Segédeszközöket persze adhatunk hozzá, de azt át kell élni. Eleinte az ember túlzottan önkritikus lehet, amely egy cseppet sem könnyíti meg az életét. De azután leszokik róla, mert belátja, hogy az önkritika bizonyos hőfoka egyáltalán nem építő jellegű. S ez a kritikáról is elmondható. Amikre mindig oda kell figyelni a pozitív gondolkodás elsajátítása közben, azok az automatizmusok. Tele vagyunk egós reflexekkel. Sokszor annyira beépülnek, beágyazódnak a személyiségünkbe, hogy nem vesszük észre őket. De ha kívülről megfigyeljük magunkat, avagy a környezetünket megkérjük,

8 hogy figyeljen meg minket, akkor csakhamar szembesülhetünk az automatizmusainkkal. Jellegzetes gesztusok, tipizálható szóhasználat, sajátságos akaratérvényesítés stb. Ami nem segíti elő a legtöbb esetben a pozitív gondolati áramlást, az a múlt. Miért? Mert a múltunk áthangolja, átszínezi a jelenünket, ha és amennyiben hagyjuk. Vízválasztónak érzem ezt a gondolatot: ha megengedjük a múltnak, akkor az kitölti a teret az elménkben és mozifilmként, sőt újraírható forgatókönyvekként vetíti le a múltunk egyes eseményeit a maga önkénye szerinti tálalásban. Hát, akkor ne engedjük meg neki, ha ez nekünk nem tesz jó! Legyünk éberebbek, figyelmesebbek és gyakoroljunk sokat! Előbb-utóbb menni fog. A múltunkon kívül a jövőnk sem kecsegtet sok jóval. Ezt úgy értem, hogy a meg nem történt jövő sok pozitív vízióval és sok negatív jövőképpel áraszthatja el az elménket. A pozitív sehol sincs világgal az a probléma, hogy elveszi a jelentől a helyet, s így megváltoztatja annak a szerepét. A legtöbbször ezzel egy vágányváltást hajtunk végre a sorsunkban, s onnantól éppen nem a remélt jövő irányába zakatol tova életünk mozdonya. Kivétel természetesen itt is akad: a pozitív és tudatos sorsprogramozás. De legtöbbször csak merengünk a jövőnkön és ezzel nem pozitív irányba befolyásoljuk a sorsunkat márpedig én éppen erről beszélek. Akkor pedig ez a cselekvés felesleges és haszontalan, sokszor pedig még káros is. A mi lesz, ha kezdetű, aggodalmakat megfogalmazó gondolatképek pedig valósággal maguk alá gyűrhetik az embert. Ez az agyalás vagy kattogás egy idő után rögzül az elmében, mert az megtanul úgy viselkedni, ahogyan idomítottuk. Ezen mindenképpen érdemes változtatnunk. A pozitív gondolkodásnak nem kedvez, ha rendszeresen negatív gondolkodású személyekkel vesszük magunkat körül. Legalábbis eleinte nem, mivel azok könnyen elnyomhatnak bennünk számos pozitív gondolatkísérletet, különösen, ha erősebb a karakterük, vagy temperamentumosabbak nálunk. Fontos a jó példa! Igyekezzünk úgy szervezni az életünket, hogy minél több mentális töltődési lehetőség legyen benne. Optimista, derűs, vidám, jóindulatú, toleráns és értékteremtő gondolkodású emberekből merítsünk erőt és tudást. Ezt nem tiltják a spirituális törvények. Viszont a lehangolt, mélabús, rezignált, depis, nyafogó, önsajnáló, befordult állapotban lévő emberektől különüljünk el, mondjunk nekik nemet, ha ránk akarnak akaszkodni, vagy ha hatást szeretnénekránk gyakorolni. Ettől mi még lehetünk segítőkészek, megértőek, barátságosak, de lássunk tisztán: attól, hogy egy negatív gondolkodású ember belőlünk is a rosszabbik énünket hozza elő, se magunknak, se a másiknak nem tettünk vele jót. Legfeljebb ő megkönnyebbül, mi meg frusztráltabbak leszünk. Röviden ennyit szerettem volna megosztani Veled, kedves Olvasóm, a pozitív gondolkodásról, ami nem teljesen az, aminek látszik, de talán sikerült megvilágítanom, hogy számomra mennyi mindent jelent. Boldog napot! Száraz György A JÖVŐ GYÓGYÁSZATA, AVAGY AZ ŐSSEJTEK Tudtad, hogy az őssejteknek megvan az a sajátos képességük, hogy különböző típusú szöveti sejtekké tudnak átalakulni? Gondolj bele, hogy mit jelent ez! Szervek, szövetek és sejtek megújítására, illetve pótlására lehetne alkalmazni az őssejteket. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan, akkor ez a cikk neked szól. MITŐL KÜLÖNLEGESEK AZ ŐSSEJTEK?

9 Az őssejtek szinte valamennyi többsejtű élőlényben megtalálható sejtek. Különleges képességük abban rejlik, hogy mitotikus sejtosztódással képesek a szervezet legkülönfélébb feladatait ellátó sejtekké differenciálódni. Az őssejtek kutatása az 1960-as években Ernest A. McCulloch és James E. Till kutatási eredményeiből indult ki. Az emlősök őssejtjeinek két fő típusát különböztetjük meg: 1. Embrionális őssejtek: a hólyagcsíra állapotban lévő embrióban 2. Felnőtt őssejtek (vagy szöveti őssejtek): a felnőtt szövetekben Az őssejtek azért különlegesek, mert a fejlődő embrióban az összes specializált magzati szövetté képesek átalakulni. Ez gyakorlatilag beláthatatlan távlatokat nyit meg. A felnőtt szervezetben az őssejtek és az előd-sejtek szerepe többrétű: részint a testet megjavító mechanizmusként funkcionálnak, részint a folyamatosan megújuló szerveknek, mint amilyen a bőr, a vér, az emésztőrendszer szövetei, a normális megújulásukban játszanak kulcsfontosságú szerepet. Az őssejteknek különböző típusait különböztethetjük meg. Totipotens őssejt: az összes szövet és szerv létrehozására képes. Ilyen például a megtermékenyített petesejt. Pluripotens őssejt: csökkent potenciával rendelkező őssejt, mely nem képes extraembrionális szövet létrehozására, de mindhárom csíralemez kialakítására és ivarsejtek képzésére is alkalmas. Ilyen az embrionális-őssejt. Multipotens őssejt: csökkent potenciával rendelkező őssejt, mely nem képes ivarsejt létrehozására, de bármely más sejttípus kifejlődhet belőle. Ilyenek a szervezet szöveti őssejtjei. Unipotens őssejt: egyetlen sejttípust képes előállítani, de képes a megújulásra, ami megkülönbözteti a nem őssejt testi sejtektől (pl. izom-őssejtek). A biotechnológia manapság már képes arra, hogy a sejtkultúrában őssejteket növesztve különböző szövettípusoknak megfelelő sejteket állítson elő. Ennek köszönhetően az őssejtek terápiás használatát tervezik a kutatók. Gondoljunk itt az izmokra és az idegekre! Amikor az új élet megfogan és a magzatkezdemény osztódni kezd, akkor ő még mindenre-képes sejtekből áll. A magzati fejlődés 15. napján kezdődik az embrió szó szerinti testet öltése. Az embrióban a sejtek már specializálódnak, ami azt jelenti, hogy többek között idegsejtekké, izomsejtekké, bőrsejtekké stb. alakulnak át. Ezáltal születnek meg, illetve alakulnak ki a szövetek, a szervek és a testformák. Ezután a sejtek már nem lesznek képesek mindenre. Ámde a magzati fejlődés során kis számban azért megmaradnak olyan nem-specializálódott sejtek, amelyeket szöveti őssejteknek nevezünk. A köldökzsinórból a születéskor nyert vér ilyen őssejteket tartalmaz. A köldökzsinórvérből kiválaszthatók és életképesen megőrizhetőkaz őssejtek. Így a későbbiekben elvileg bármikor felhasználhatók. Mire? Például betegségek kezelésére. Miért? Mert az őssejteknek megvan az a sajátos képességük, hogy különböző típusú szöveti sejtekké tudnak átalakulni. Vagyis szervek, szövetek és sejtek megújítására, illetve pótlására kitűnőek a jövőben. A problémát jelenleg az okozza, hogy nincs elfogadott tehát nem kísérleti terápiás felhasználási metódusa az őssejteknek. Felvetődik a kérdés, hogy miért? Nos, azért, mert miután a magzati őssejteket bejuttatták a megfelelő helyre, még mindig hiányzik egy jel egy parancs, amely meghatározza, hogy milyen típusú sejtekké differenciálódjanak. Ennek hiányában azonban könnyen klónozódhatnaktumorsejtek, ami ugyebár nem túl szerencsés fordulat. AZ ŐSSEJTEK GYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSA

10 A szöveti őssejtek a szervezet számos szövetében jelen vannak, feladatuk, hogy biztosítsák a folyamatosan használódó sejtek újraképződését. Három jól ismert és terápiában alkalmazott őssejtforrást ismerünk: a csontvelőt, a perifériás vért és a köldökzsinórvért. A köldökzsinórvérből nyert őssejteket emberben először a csontvelő-elégtelenségben szenvedők kezelésére használták. Alkalmazásuk jobbnak bizonyult a korábbi eljárásoktól, így például a más emberből származó csontvelővel végzett transzplantációktól. Egyrészt ritkultak a kilökődések, másrészt hatékonyabbnak bizonyult a csontvelő beültetéseknél is. Jelenleg a csontvelő rosszindulatú daganatos betegségeiben, mint amilyen a fehérvérűségtöbbféle típusa,az őssejt-terápiaalkalmas a betegek jó hatékonyságú kezelésére. A rosszindulatú daganatos betegségekben, amelyek sugárterápiát vagy citosztatikus (kemoterápia) kezelést igényelnek, hasznos lehet minél nagyobb dózisban alkalmazni az őssejteket a gyorsan osztódó rákos sejtek elpusztítására. Ez azonban nem ilyen egyszerű, mivel számolni kell az ugyancsak gyorsan osztódó vérképzőszervek sejtjeinek nem kívánatos károsodásával is. Az olyan neves lapok, mint a Nature, vagy a Science magazin, rendszeresen beszámolnak az őssejtkutatás jövőbeni lehetőségeiről. A jövőben az Alzheimer- és a Parkinson-kór, az agyvérzés, az izomsorvadások megannyi válfaja esetén az őssejt-terápia jelentheti a kiutat, a kilábalást a betegségekből. Jó kilátásokkal tekinthetnek a jövőbe a cukorbetegségben szenvedők is, mivel már igazolták, hogy az őssejtek képesek inzulintermelő szigetsejtekké átalakulni. Ily módon a naponkénti injekciós inzulinkezelés remélhetőleg idejétmúlttá válik. A köldökzsinórvér-őssejtek egy újabb alkalmazási területe lesz várhatóan az idegsejtek regenerációja. Már zajlanak a kutatások a stroke, az szívinfarktus és a gerincsérülés őssejtek általi kijavítására. A legelképesztőbb őssejt felhasználási jövőkép számomra az, amikor szöveteket és szerveket állítnak elő őssejtekből. Itt az ízületektől kezdve a szívbillentyűködön keresztül a szinte bármely beteg szövetig széles skálán mozog az őssejtek alkalmazásának lehetőségei. De még ezt is felülmúlja az az elképzelés, mely szerint az őssejtben található hibás gének lecserélhetők lennének egészségesekre. Így magukat az őssejteket is lehetne korrigálni. Talán egy idő után arra is rájönnek a kutatók, hogy az őssejtek miként lesznek szaporíthatók. Boldog napot! Száraz György HOL TARTANA AZ EMBERISÉG, HA TESLA TALÁLMÁNYAIT HASZNÁLJA? Nikola Tesla ( ) minden idők egyik legnagyobb fizikusa, villamosmérnöke ésfeltalálója. Legalább 146 szabadalom fűződik a nevéhez. Róla kapta a mágneses indukció SI-mértékegysége a nevét: tesla. Jelentőségét nem tudom sem szavakba önteni, sem hozzá valóban illő módon méltatni, mert az ismereteink róla és a kutatásairól vagy titkosak, vagy megsemmisültek. Mindazonáltal munkásságának rekvizitumai kijelölték azt az irányt, amelyre a jövő vezethetett volna. Pillantsunk bele ebbe az alternatív jövőképbe! MI VAN A FÉNYSEBESSÉGEN TÚL?

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben

ISTENI KETTŐSSÉG A VALLÁSOKBAN

ISTENI KETTŐSSÉG A VALLÁSOKBAN ISTENI KETTŐSSÉG A VALLÁSOKBAN Ritka az olyan vallás, amely ne az isteni kettőségre épülne. Ám ne higgyük, hogy ha hallottunk már isteni kettősségekről, akkor már mindet ismerjük is! A világegyetem és

Részletesebben

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők Egyiptom Horváth Zolival 2. rész Elrejtett Spirituális Erők Amikor először léptem Egyiptom szent földjére, emlékszem, mennyire megilletődött voltam. A repülőgép ajtaja kitárult előttem és megcsapott az

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

Egy nagy átverés az egész!

Egy nagy átverés az egész! Előszó Történik, néha olyan dolog az emberrel, amely egész életének irányt szab. Velem ez kora gyermekkoromban megtörtént. Nem tudom, miért pont velem. Talán a véletlen, talán a sors, talán valaki más?

Részletesebben

Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan

Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan Bölcsesség rovat Kereszténység spirituálisan Megfér-e egymás mellett, vagy esetleg egymással, a kereszténység és a spiritualitás az emberben? Kizárja-e helyenként a kettő egymást? Létezik-e spiritualizált

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK

A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK MAJA KOZMOGÓNIA - VILÁGTEREMTÉS A maja mitológiáról csak két fő forrás maradt fenn: a PopolVuh című kicse eposz és Bartolome de Las Casas művei. A mítosz változata

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót!

Tartalom Szellem Az egészség, mint a lélek erejének megnyilvánulása...4-7. A karibi szigetvilág szellemei...8. Üdvözlöm a Kedves Olvasót! A Föld napja Gaia istennõ földnek anyja Társa Uránusznak a Végtelen Kozmosz Õs Kaoszból kipattant istenének. Õk, kik szent delejes Varázslatokkal múlandó élettel hintették be a Kék bolygót Megszülték gyermekük,

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4

TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4 Bevezető: Ádám története... 4 Az Energia diéta rendszerének gyors áttekintése...5 Az Alapszámod... 6 Az ételek rezgésszáma... 6 Magas rezgésszámú

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

AZ EGYIPTOMIAK VILÁGKÉPE

AZ EGYIPTOMIAK VILÁGKÉPE AZ EGYIPTOMIAK VILÁGKÉPE KOMPLEMENTÁRIS GONDOLKODÁS ÉS A RÉSZESSÉG TÖRVÉNYE Az egyiptomi gondolkodást sokan logikátlannak találják, holott csupán arról van szó, hogy nem könnyű megérteni sem az Európán

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve a könyv bármely részének bármilyen módon történő reprodukálását. Agykontroll Kft., Budapest, 2001

Minden jog fenntartva, beleértve a könyv bármely részének bármilyen módon történő reprodukálását. Agykontroll Kft., Budapest, 2001 A mű eredeti címe: The Power of Now (A Guide to Spiritual Enlightenment) A mű kiadója Kanadában: NAMASTE PUBLISHING INC. P.O. Box 62084 Vancouver, British Columbia, V6J IZI A mű kiadója az USA-ban: NEW

Részletesebben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Dr. Héjjas István

Részletesebben

AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL

AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL Ezt akár fenyegetésnek is vehetnénk, persze én nem annak szánom. Annál inkább gondolaébresztőnek. Evidens kijelentés? Rendben. Elismerem, hogy egyszerű és magától értetődő. Most

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Psziché és a kvantumleves

Psziché és a kvantumleves Psziché és a kvantumleves Szakdolgozat Írta: dr. Fenesi Gabriella Zsófia Paramed Holisztikus Parapszichológiai és Természetgyógyászati Oktatási és Gyógyító Központ 2006. május Tartalom Bevezető - kezdőpont...3

Részletesebben

Álmok, amik jelenthetnek valamit

Álmok, amik jelenthetnek valamit Álmok, amik jelenthetnek valamit A legtöbb ember a Földön már egészen biztosan álmodott egyszer életében. Furcsa dolog lehet azoknak, akik megszokták, de nem minden ember tudja magáról, hogy éjszakánként

Részletesebben

SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK

SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 Tartalom BEVEZETÉS 7 ELSŐ FEJEZET Keresd és találd meg az angyalokat! 9 MÁSODIK FEJEZET Az angyaloltár

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N N E W A G E - Ú J K O R S H A K T I G A W A I N É L J A F É N Y B E N ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL AZ EGÉSZ VILÁGNAK (A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

ÖN ELLÁTÁS EGÉSZSÉG LELKI ÉLET. Önellátás, vidéki élet miért? élnek a természethez fizikailag közel, attól mégis távol. A valódi vidéki élet elõnyei

ÖN ELLÁTÁS EGÉSZSÉG LELKI ÉLET. Önellátás, vidéki élet miért? élnek a természethez fizikailag közel, attól mégis távol. A valódi vidéki élet elõnyei & I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR Lámpás lándzsa ÖN ELLÁTÁS EGÉSZSÉG LELKI ÉLET Köszöntjük Olvasóinkat! Most induló, havonta megjelenõ kiadványunk fõ témája az önellátás, az egészség és a lelki élet.

Részletesebben