23. Szilágyság/23. Szentlélek etele BÁL június 10. Közérdekû 3. oldalon. Közéletünk 3. oldalon. 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. Szilágyság/23. www.hhrf.org/szilagysag/ Szentlélek etele BÁL. 2011. június 10. Közérdekû 3. oldalon. Közéletünk 3. oldalon. 4."

Átírás

1 Szilágyság/ június június Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Megalakult a Par artiumi Önkor ormányza mányzati Tanács Én nem hiszem azt, hogy az alkotmány örök érvényû és nem megváltoztatható, ezért ezt a cikkelyt törölni kell. Ugyanígy az 1-es cikkelyt is, mert az RMDSZ azt akarja elérni, hogy a nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezõként ismerjék el. Közéletünk 3. oldalon Nyílt nap a szilágysomlyói magyar házban Az egészségügy két különbözõ intézmény. Az Egészségügyi Minisztérium és az Egészség Biztosító Pénztár, mely az egészségügyi alapot kezeli és mûködteti. Az õ kezében van a finanszírozás nyolcvan százaléka. Ahol két fõnök van, az elég nagy baj. Annak kéne adni a pénzt, aki mûködteti az egész egészségügyet, akinek rálátása van mindenre, és ez az egészségügyi minisztérium. Vidékeink 4. oldalon Gyer ermekna meknap Szilágyz yzovány ványon on Nagyon hasznosak az ilyen együttlétek, jobban megismerjük egymást. Délután volt, mire leereszkedtünk a faluba, elõttünk megjelent a felújított iskolánk, rásütött a délutáni fény, varázslatossá téve. Hát igen, sok varázs van egy iskolában. Ki Mit Tud? - Désházán Szeretettel várunk mindenkit a désházai kultúrotthonba június 12-én, 18 órától A versenyen kívül megtisztel a jelenlétével a Refi Dance Company. A begyült összeget, adományt jótékonysági célra fordítjuk. Este 9 órától Dj Levi Zilahról felel egy fergeteges buliért. A pünkösd lényege ge Pünkösdre készülõdünk. Nyárias idõ van, hívogat a természet, mégis oda kell figyelnünk erre az ünnepre, hisz nagyon fontos ez nekünk keresztyéneknek. A karácsony azt hirdeti, Isten velünk, a húsvét arról beszél, Isten értünk, a pünkösd pedig megerõsít, hogy Isten bennünk! Pünkösdkor azt köszönjük meg Istennek, hogy elküldte a Szentlelket, és megszületett az elsõ keresztyén gyülekezet. Szeretném ha most is a bibliához fordulnánk, hogy megtudjuk ki a Szentlélek. A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye. Az Ószövetség a Szentlélekrõl legtöbbször körülírással beszél: Szentség Lelke, Isten szentségének lelke, Isten Lelke. A teremtésben mindent maga Isten végez, de a Szentléleknek szerepe van a kaotikus állapotban levõ világ életremelengetésében és a teremtettség fenntartásában is. Az, hogy tavasszal az elhalt természet újra éled, a Szentlélek munkája (Zsolt 104:30). A vihar után az ég ha felderül, szintén a Szentlélek munkája (Jób 26:13). Az ember személyes formáltatása is a Lélek életteremtõ munkája (Jób 33:4) A képzõmûvészet is a Szentlélek munkája, mert ezeket a képességeket is Õ ébreszti az emberben, így látjuk ezt az Ószövetségben, amikor a papi ruhákat és a szent sátort készítették. (2 Móz 28:3, 31:3, 35:31.35) Az Ószövetségben a vezetõknek, prófétáknak, királyoknak adta Isten a Szentlelket. Nem volt egy általános kiáradása a Léleknek. Az Újszövetségben Jézus Krisztus mikor bemerítkezett, az Isten Lelke alászállt, mint egy galamb (Mt 3:16). Õ megígérte, hogy elküldi a másik vigasztalót, a Paraklétoszt, akit a tanítványok meg is kaptak mintegy 120-an Pünkösdkor. Csoda volt, hogy kitöltetett, és az is, hogy a tanítványok nyelveken szóltak. A csoda ebben az volt, hogy az a nyelv, amin õk az Isten dolgairól szóltak, számukra ismeretlen volt, de másoknak, akik hallották, nem volt az. Ámulva mondták, hogy mind galileusok a tanítványok, mégis azon a nyelven halljották beszélni Õket, amiben születtek. Ez a csoda történt meg ott, miután Péter elõállt, és megmagyarázta, hogy ez meg volt ígérve, hogy meg fog történni, és íme be is teljesedett. Beszélt Jézusról, aki feltámadt a halálból, akit Isten Úrrá tett, pedig az emberek gonosz kezeikkel megfeszítették. Azt is olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy amikor ezt hallották, megkeseredtek szívükben, és kérdezték, mit kell tenni. A válasz az volt, Térjetek meg és merítkezzetek be a Jézus Krisztusnak nevében Köszönjük, Urunk, hogy nincsenek szürke hétköznapjaink. Csak ajándék idõnk van, amely újabb és újabb lehetõséget kínál arra, hogy Szentlelked által átéljük szeretetedet és megosszuk örömünket testvéreinkkel. Simon András (grafika és vers) a bûnök bocsánatára és veszitek a Szentlélek ajándékát. (Apcsel 2:38) Tehát az emberben a Szentlélek a megtéréskor vesz lakozást, benne él és munkálkodik, ha az ember ezt neki engedi egy életen át. Az is Isten Lelkének a munkája, ha az ember elismeri, hogy bûnös és kéri Istentõl, hogy tisztítsa meg és fogadja el Õt. Kedves olvasóm! Nem elég, hogy elismered, van egy Isten, aki megalkotta ezt a világot és fönntartja, és Õ az, aki ad ihletet és képességeket az embernek. Az Isten benned akar lakozni, szüntelen veled akar lenni, és segíteni kíván neked a Szentlélek által. Boldoggá akar tenni itt ezen a földön, halálunk után örök életet akar adni. Ezt sokan megtapasztaltuk már, hogy így van, errõl beszél az Írás, és ez mindenkinek a tapasztalata lehet. Gondolkozz el ezen, a lelkedben levõ ûrt nem tudod kitölteni semmivel, a világ kincse a tied lehet, mehetsz kapcsolatból kapcsolatba, fényes karriered lehet, de amikor egyedül leszel, és nagyon õszinte vagy magadhoz, csak érezni fogod valami hiányzik. Nem valami hiányzik, hanem valaki, Isten! Õ megtalálható, ezért történt a Pünkösd, hogy megértsük bennünk tud, és bennünk akar lakozni, hogy testünk ne a bûn fészke hanem a Szentlélek temploma lehessen. Szeretettel: Budai Lajos baptista lelkipásztor, a Zilahi Missziókerület elnöke Pünkösd a Szentlélek eljövetele etele (Jankovics Marcell: Jelképkalendárium, részlet) Áldott szép pünkösdnek gyönyörû ideje Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok száma, és eljött pünkösd napja, Jézus ígérete szerint megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken (ApCsel 2,3 4). Ez az a történelmi pillanat, amikor az idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult. Az Írás értelmében pünkösd vasárnapját már az õsegyház is a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, de a pünkösdi esemény értelem szerint az egyetemes egyház születésnapja volt kezdettõl fogva. A pünkösdi csoda ábrázolása ritka, s nem követi pontosan a Szentírásban foglaltakat. A 6 6 apostol karéjában, középen rendszerint ott ül Mária (az anyaszentegyház képviseletében), s míg az apostolok feje felett 12 lángocska lebeg, Mária fölé a Szentlélek terjeszti ki szárnyait galamb képében. PÜNKÖSDI BÁL A Kémeri SZIT csapata fergeteges Pünkösdi bált szervez, ahová minden kedves bulizni vágyót sok szeretettel vár, ahol: a WHITE SILVER együttes bíztosítja a jó hangulatot. Idõpont: 2011.június 12-én, 21 órai kezdettel. Helyszin: Müvelõdésiház, KÉMER Belépõdíj: 10 RON További szolgáltatásaink: - tombola árusítássorsolás, - büfé nyitvatartás. Mindenkit sok szeretettel várunk!!! A helyszinért külön köszönet a Kémeri Polgármesteri hivatalnak.

2 2. Közérdekû Szilágyság/ június 10. Követk etkez ezetesség etesség a követk etkez ezetlenségben etlenségben Akár angyalinak is mondhatnánk azt a bájos lazaságot, amellyel Traian Bãsescu rendszerint figyelmen kívül hagy nyilvánvaló tényeket, megcáfolja saját gesztusait, szavait ha nem lehetnének akár pokolian rossz következményei is. Most éppen Koszovó kapcsán, a közép- és délkeleteurópai államfõk múlt hét végi varsói csúcstalálkozója, pontosabban annak Románia általi bojkottálása alkalmával figyelhettünk fel ismét minderre. A román államfõ nem vett részt az összejövetelen, mivel arra meghívást kapott a Bukarest által el nem ismert Koszovó vezetõje is. Elhatározásában az sem ingatta meg, hogy az összejövetelen nem kisebb személyiség, mint Barack Obama is megjelent. Anakronisztikus Erdély-féltése miatt Románia Koszovó ügyében is a rossz oldalra állt, egyebek között Szlovákia, Görögország, Spanyolország, Ciprus, vagyis olyan országok mellé, amelyeknek szintén van némi vaj a fejükön nemzeti kisebbségeik jogainak biztosítását illetõen. Egy okkal több tehát, hogy Washington ne vegye jó néven a román államfõ kihívó gesztusát, aki mellesleg jó ideje kilincsel a Fehér Háznál, egy aprócska meghívásért. Most viszont alkalma nyílt volna ha nem is Washingtonban, de legalább a lengyel fõvárosban rövid ideig akár személyesen is elbeszélgetni a Fehér Ház és nem mellesleg a világ urával. Akivel az esetleges washingtoni fogadás mellett olyan, szintén nem lényegtelen kérdésekrõl is szót ejthetett volna, mint a román állampolgárok amerikai vízumkényszerének megszüntetése. Állítása miszerint ha elfogadja a varsói meghívást, akkor legközelebb a szakadár Transznisztria elnökének oldalán találta volna magát szépítõen fogalmazva is nevetséges. Aligha ez a félelme vezette tehát elhamarkodott döntésében; inkább arról van szó, hogy ezúttal is a maga sajátos módján értelmezi a tényeket. Koszovó kapcsán elvi szilárdságról beszél, miközben a Románia által el nem ismert állam területén román csendõrök és rendõrök állomásoznak a nemzetközi békefenntartó alakulat kötelekében. Az az érve sem tartható, hogy nem ülhet le egy asztalhoz az ENSZ által el nem ismert állam vezetõjével, hiszen román államfõként háromszor is találkozott a Palesztin Nemzeti Hatóság elnökével, Mahmud Abbásszal, akinek országa szintén nem elismert tagja az ENSZ-nek, csupán megfigyelõi státusszal rendelkezik a világszervezetben. (Arról nem is beszélve, hogy nemrégiben azzal a Palesztinával nevezte szomszédosnak Izraelt, amely országként még csak nem hivatalosan sem létezik). Következetlenségére most azzal tette fel a koronát, ott lesz Rómában az egységes olasz állam létrejöttének 150. évfordulóján annak ellenére, hogy azon a koszovói elnök is részt vesz. Így aztán a román államfõ legfeljebb egyetlen dologban mondható következetesnek: a következetlenségben. Bogdán Tibor Ügyeleti központok Szilágy megyében már mûködik a szilágycsehi kórházban az állandó ügyelet, amelyet hét családorvos felváltva vállalt. Zilahon a megyei kórházban kilenc családorvos vállalta az állandó ügyeletet. Az egészségügyi igazgatóság közleménye szerint már jövõ héten fogadja a betegeket. A minisztérium adatai alapján az országban 88 ilyen állandó ügyeleti központ mûködik, de még legalább hatvanra lenne szükség. Júniustól új szabályok szerint mûködnek a háziorvosi ügyeleti központok. A módosításokat tartalmazó egészségügyi miniszteri rendelet a Hivatalos Közlöny 389. számában jelent meg. Célunk a háziorvosi ügyeleti hálozat bõvítése, fõleg vidéken, illetve az, hogy az orvosok és asszisztensek a többletmunkáért nagyobb jövedelemhez juthassanak, mint eddig nyilatkozta Cseke Attila egészségügyi miniszter. A miniszteri rendelet értelmében, állandó ügyeleti központot hét orvossal lehet létrehozni, hogy az orvosok ne legyenek túlterheltek az eddigi szabályozás szerint, öt orvossal mûködhetett egy központ. Abban az esetben, ha az orvosok vállalják, a központ továbbra is mûködhet öt 5-6 szakemberrel. Ha egy körzetben nincs 5 háziorvos, de igény van ügyeleti központ létrehozására, akkor az ügyeletet elláthatja más, saját rendelõvel nem rendelkezõ orvos, illetve harmadéves rezidens háziorvos is. Az állandó központ létrehozását a megyei közegészségügyi igazgató hagyja jóvá. Abban az esetben, ha az ügyeleti központnak van saját gépjármûve a páciensek otthoni kivizsgálásához, a központon kívüli tevékenységet a sürgõsségi diszpécser-szolgálat irányítja. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS EGYESÜLET Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/23. Közéletünk június 10. Megalakult a Par artiumi Önkor ormányza mányzati Tanács Június 2-án, csütörtökön, Margittán megalakult a Partiumi Önkormányzati Tanács, amely Bihar, Szatmár, Szilágy, Arad, Temes és Máramaros megyék RMDSZ-es önkormányzati képviselõibõl áll. A Tanács elnökévé Szabó Ödönt, Bihar megyei tanácsost választották meg, az elnökség tagjai: Pop Imre, Kraszna polgármestere, Kaba Gábor, Zsombolya polgármestere, Bognár Levente, Arad alpolgármestere, Illyés Gyula, Szarmárnémeti polgármestere és Vida Noémi, nagybányai helyi tanácsos. Kelemen Hunor szövetségi elnök a Tanács alakuló ülésén felszólalásában emlékeztette a jelenlévõket, hogy két héttel ezelõtt már megalakult a Székelyföldi Önkormányzati Tanács, egy héttel ezelõtt pedig a Belsõ-erdélyi Önkormányzati Tanács. A jó döntéseket a megfelelõ idõben kell meghozni. Éppen ezért 2011 februárjában, az RMDSZ kongresszusán az alapszabályzatban rögzítettük a regionális önkormányzati tanácsok megalakulását. Az RMDSZ számára már megalakulásakor az Meglepetéssel kezdõdött Szilágysomlyón a Nyílt Nap a Magyar Házban címû politikai és kulturális fórum. Fekete Szabó András szenátor somlyói RMDSZ elnök meghívására városunkba érkezett Cseke Attila egészségügyi miniszter. Cseke Attila már többször tisztelt meg bennünket jelenlétével, mondhatnánk, hogy õ már tiszteletbeli somlyói. A katonaságot is itt töltötte a kilencvenes évek elején, úgy hogy jár neki ez az elnevezés. Az egyik legnehezebb tárca irányítója, ki fiatalságából adódóan meg szeretné reformálni ezt az átláthatatlan dzsungelt, ami a mai egészségügyet jellemzi. A program hol is kezdõdhetett volna stílszerûbben, mint a Somlyói Városi kórházban. Vendégünket elkísérte Fekete Szabó András szenátor és Septimiu Cãtãlin Þurcaº polgármester. Gentiana Muste igazgató fogadta és mutatta be a renoválás alatt is mûködõ kórházat. Városunknak nagyon fontos ez az intézmény, mivel a somlyói betegeken kívül ellátja a környezõ települések lakóit is. Sajnos nagyon rossz állapotba került a kórház épülete és az infrastruktúra is. Sikerült önerõbõl, európai pénzzel és minisztériumi segítséggel megfiatalítani a kórházat. Septimiu Cãtãlin Þurcaº és Feket Szabó András szenátor összefogásával sikerült pénzt szerezni és tenni valamit a kórházért. A miniszter úr nagyon meg volt elégedve a látottakkal és megígérte, hogy továbbra is mindent megtesz, hogy e kórház modernizálása befejezõdjön. Délután három órakor kezdõdtek meg a Magyar házban a Nyílt Napok. A vendégeket a Szederinda citeracsapat muzsikája fogadta, ami jó hangulatot biztosított. Gáspár Attila zenetanár, karnagy és Széman Rózsa csoportvezetõ munkáját dicséri a most már több éve sikereket elért csoport. Megjelent körünkben Cseke Attila egészségügyi miniszter, Seres Dénes képviselõ, Csóka Tíbor a megyei tanács alelnöke, Septimiu Cãtãlin Þurcaº polgármester, Lazar Radu alpolgármester, Dumitru Corbeanu a Kulturális Központ igazgatója, Fekete Szabó András szenátor házigazda köszöntette a szép számmal megjelenteket. Elmondta, hogy e háznak sikrült szellemiséget adni. Hetente történik itt valamilyen esemény. Ebben a házban sok szervezet mûködik kiváló egyetértésben. Cseke Attila miniszter úr vázolta fel a nagyon nehéz önkormányzatiság elve volt az egyik legfontosabb célkitûzés, ezt az elmúlt idõben folyamatosan erõsítette. A Szövetség mindig azt szorgalmazta, hogy minél több döntés kerüljön az önkormányzatokhoz jelentette ki a szövetségi elnök. romániai egészségügyi helyzetet. Megpróbálom röviden összefoglalni az itt elhangzottakat. A forradalom után minden kormány megpróbálta megreformálni az egészségügyet. Nem sikerült, mivel nem mertek belevágni, hogy stílszerûen fejezzem ki magam a mély problémákba, a rentabilitásba. Most megkezdõdött egy ilyen folyamat, persze nagyon nehezen megy. Ez a rendszer már nem mûködött, nem volt igazságos. Nem egyforma anyagi juttatás érkezett gyógyító intézményekhez. Nem elég egy problémáról beszélni, megoldani kell azt, de az nagyon nehéz. Az egészségügy két különbözõ intézmény. Az Egészségügyi Minisztérium és az Egészség Biztosító Pénztár, mely az egészségügyi alapot kezeli és mûködteti. Az õ kezében van a finanszírozás nyolcvan százaléka. Ahol két fõnök van, az elég nagy baj. Annak kéne adni a pénzt, aki mûködteti az egész egészségügyet, akinek rálátása van mindenre, és ez az egészségügyi minisztérium. Nagyon nagy fába vágta a fejszéjét az RMDSZ, amikor elvállalta ezt a minisztériumot. Szerencsére, hogy egy fiatal, jól képzett, energikus személy került erre a posztra. Kívánjuk neki, hogy sikerüljön minél többet megoldani az egészségügy problémáiból. A program a március 15.-i mûsor szervezõinek és elõadóinak jutalomkönyvek általi ajándékozásával folytatódott. Köszönet nekik a szép mûsorért. Szabó István fõtanfelügyelõ helyettes úr az új tanügyi törvényrõl tartott a tõle megszokott alapossággal egy tájékoztatót.,,nekünk olyan volt, mint a manna, ha az oktatás jövõjére gondolunk, olyan dolgokat kaptunk, amirõl nem is álmodhattunk. Gondolom ezek a mondatok kifejezik a törvény fontosságát reánk nézve. Áttekintette a somlyói magyar tanügy helyzetét és örömmel mondta, hogy sikerült megszervezni egy magyar napközis csoport elindítását õsztõl. A Báthori iskola szerinte a legszebb iskola Szilágysomlyón, ezzel szerintem sokan egyetértenek. Köszönjük Szabó Istvánnak, Fekete Szabó Andrásnak és még sok másnak, akik tesznek valamit a somlyói magyar oktatásért. Széman Péter mutatta be a Báthori István Alapítvány eddigi fõbb tevékenységét. Most nem fogom mindezt leírni, mert aki ismeri az A három, regionális önkormányzati tanács megalakulása után megmarad továbbra is az országos testület, összehangolva a regionális tanácsok mûködését és képviselve az általános érdekeket. Miután megalakult mindhárom Regionális Önkormányzati Alapítvány tevékenységeit, az tudja, hogy holnapig se fejezném be a leírását. Így lenne az EMKE-Magyar Ház tevékenységeivel is. Bálint Enikõ elnökasszony ismertette a hosszú listán levõ tevékenységeket. Ebben az évben 10 éves az EMKE-Magyar Ház, boldog szülinapot. Ez az intézmény és a Báthori Alapítvány felelõsei a város kulturális életének. Fontos, hogy a jövõ szempontjából is meglegyenek a feltételek a jó mûködésért. Köszönjük az eddigi áldozatos munkájukat. A vár rehabilitációs munkálatait mutatták be Hánis Géza és Vida János tanácsosok. A tervek megvannak, most már olyan európai programokra várunk, melyek hajlandók finanszírozni ezeket, reméljük minél hamarabb. Jó volna, ha megvalósulna, gyönyörû fõtere lenne városunknak. Máthé József elnök és Papp Lajos alelnök mutatták be a Szilágy Megyei Ifjúsági Tanács munkáját. Szükség van rájuk, a fiatal energiájukra, sokmindent kell még elvégezni. Gratulálunk munkájukhoz. Seres Dénes képviselõ úr megyei RMDSZ elnök rövid aktuálpolitikai beszámolót tartott, majd városunk polgármestere köszöntötte az egybegyülteket. Elmondta, hogy nagyon jól eggyüttmûködik az RMDSZ-el és nagyon sok közös megvalósításuk van. Ehez csak azt tudnám hozzátenni, hogy tényleg így van és köszönet neki, hogy megtisztel minden Tanács, és ezek elnökeit is megválasztották, júniusban megalakul a Szövetségi Állandó Tanács, amelynek tagjai lesznek a Tanácsok elnökei, ezzel is megadva azt a súlyt mindhárom régiónak, ami megilleti õket. A partiumi Önkormányzati Tanács alakulását követõen Kelemen Hunor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem ismeri az államfõ alkotmánymódosításra vonatkozó, teljes tervezetét, viszont ezzel kapcsolatosan az RMDSZ-nek is vannak javaslatai. Én nem hiszem azt, hogy az alkotmány örök érvényû és nem megváltoztatható, ezért ezt a cikkelyt törölni kell. Ugyanígy az 1-es cikkelyt is, mert az RMDSZ azt akarja elérni, hogy a nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezõként ismerjék el. A mi elképzelésünk szerint a Szenátus a történelmi régiók képviselete kell legyen, és a fejlesztési régiók szerkezetét is át kell gondolni ismertette Kelemen Hunor, ugyanakkor hozzátette, szerinte ebben a törvényhozási ciklusban nem valószínû az alkotmánymódosítást. (Tájékoztató) Nyílt nap a szilágysoml ysomlyói yói magyar ar házban rendezvényünket és segíti munkánkat. Vendégünk volt továbbá Csóka Tibor, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, Radu Ioan Lazãr alpolgármester és Dumitru Corbeanu a Kulturális Központ igazgatója is. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a HKT jelenlevõ tagjainak a sok segítséget, és végül, de nem utolsó sorban szponzorainknak a hozzájárulást, hogy ez az elsõ Nyílt Nap a Magyar Házban, reméljük, jó visszhanggal zárult. (Szponzoraink: Bákai Márton SC Dacii Co Martini, Bernát Sándor Panda Confeti SRL, Balogh Zoltán - Kadarka SRL, Fekete Szabó András, Hánis Géza, dr. Gáspár György, Nagy Szabó Ferenc, Kovács Attila, Papp Zsolt, Rusz Kun László, Szabó Mária Magdolna) Elnézést, hogy beszámolóm ilyen hosszúra sikerült, de be akartam mutatni e szép nap történéseit, legalább dióhéjba. Minden jó ha a vége jó, szoktuk mondani. Hát itt is jó volt. Vendégeinkkel el lehetett beszélgetni és közben megkóstoltuk Acsádi Anikó mostani fõszakács finom babgulyását. Azt szokták mondani, hogy a férfiak tudnak csak igazából jól fõzni, erre cáfolt most rá Anikó. Mindenkinek köszönjük hozzáállását és reméljük, hogy még lesz folytatása. Érdemes többször összeülni és megbeszélni problémáinkat. Csak így lehet sok mindent megoldani, viszlát! Vida János és Bálint Enikõ

4 4. Vidékeink Szilágyság/ június 10. XXII. Szilágysági gyer erek ek vagyok ok népdalvetélk etélkedõ edõ Szilágynagyfalu, június 4. Huszonkét évesen már egyetemi diplomát tud szerezni minden törekvõ fiatal. Ezek szerint a Szilágysági gyerek vagyok népdalvetélkedõt is ezután diplomás szakemberként illik tisztelni, igénybe venni készségeit, szaktudását. Minderre rá is szolgált a legutóbbi megmérettetésen a rendezvénysorozat. Olyan színes elõadássorozatban, értékbemutatóban volt része a szilágynagyfalui magyar népdalszeretõ közösségnek, amilyent csak ritkán és csakis hasonló célkitûzésû rendezvényeken lehet napjainkban még látni, hallgatni. Ennek hangulatából nagyon keveset tudnak visszatükrözni a fotók, Az igazi élmény a helyszínen várta a hallgatókat, szurkolókat. A 45 versenyzõ igencsak szép számnak mondható, és mint rendszeresen, a zsûrinek most is nehéz munkája volt a díjak odaítélésében, fõleg az I-IV és V-VIII osztályosok körében volt nagyon szoros mezõny. Öröm volt látni a bekapcsolódó óvodás korú versenyzõket: az idén már négyen is mertek énekelni, (többen voltak, de nem mindenki akart egyedül énekelni a színpadon) reméljük jövõre még többen követik példájukat. A legtöbb versenyzõ az I-IV és V-VIII osztályos korcsoportban volt, de szép számmal akadtak jókedvû énekesek a IX-XII. osztályosok között is. A felnõttek korcsoportjában immár a hûségesen visszajáró versenyzõnk, Bálint Szilárd - évrõl évre jelentõs fejlõdést mutatva fel, és a két díszmeghívott mutatta a jó példát az énekelni szeretõknek: Szilágyi Ferenc és Birtalan József. A vetélkedõ résztvevõi szépen felkészülve jelentek meg, nem csak az énektudományuk volt kifogástalanul összeállítva, de csodálatos népviseleteket is láthatott a nagyszámú közönség. A zsûri tagjai: Gáspár Enikõ zilahi, Gönczi Annamária szilágybagosi, Gáspár Anna (írnok) és Bai Attila Sarmasági zenetanárok voltak. A helyszínt nagy hozzáértéssel Gönczi Sándor szilágynagyfalui zenetanár és munkatársai szervezték meg A Szilágy Társaság díjai mellett különdíjakat ajánlott fel az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Seres Dénes parlamenti képviselõ, a Communitas Alapítvány, a Szilágy megyei Kulturális és Mûvészeti Központ, Nagyfalui Polgármesteri Hivatal és a Nagyfalui Református Egyházközség. A Szabó Attila szerkesztette plakátok és oklevelek kinyomtatását a Szilágy megyei Nemzeti Mûvelõdési és Örökségvédelmi Igazgatóság vállalta. A Szilágy Társaság díjait a következõ versenyzõk vehették át: óvodások korosztályában Dicséret: Bodogán Tamás Szilágynagyfaluból, III. díj Bodogán Anikó Szilágynagyfaluból II. díj Szabó Bence Zilahról, I. díj Németh Noémi Vivien Krasznáról; I-IV osztályban Részvételi díj: Ghile Angéla és Horváth Viktória Szilágybagosról, Mátyás Csaba Szilágyballáról, Bákai Pálma, Bákai Abigél és Józsa Szilvia Szilágyperecsenbõl, Orosz Balázs-Norbert Szilágysomlyóról Dicséret: Kádár Roland és Varga Kamilla Varsolcról, Kabai Henrik-László Szilágynagyfaluból, III. díj Vargha Csenge Krasznáról, II. díj Király Márton és Demjén Petra Szilágyballáról I. díj Bálint Imre IV. osztály Szilágyballáról, V-VIII osztályban Dicséret: Bakó Hortenzia Szilágynagyfaluból III. díj Csepei Andrea Ippról és Gergely Dóra Szilágyperecsenbõl, II. díj Király Margaret és Mátis Hortenzia Szilágyballáról, I. díj Mátis Dóra Szilágyballáról és Szász Ingrid Sarmaságról, IX-XII osztályban: III. díj Bálint Boróka Szilágysámsonból, II. díj Bóné Tímea Zilahról I. díj Dari Benjámin Sarmaságról V-VIII osztályban a Nagyfalui Református Egyház Különdíja: Dari Szandi, Erdei Rózsa Sarmaságról, Szalánszki Nóra és Szalánszki Alinka Zilahról, Horváth Ilona és Horváth Imola Szilágybagosról, Király Alexa Sarmaságról, Debre Brigitta Enikõ Szilágyperecsenbõl, Nagy Alpár Szilágynagyfaluból IX-XII osztályban a Nagyfalui Református Egyház Különdíja: Soós Zsuzsa Ippról, Bántó Elõd Dobáról, Béres Norbert Szilágyzoványról RMDSZ Megyei Szervezet különdíja: Horváth Ilona V. osztály, Szilágybagos, Gál Tímea, VII. osztály, Ilosva, Bálint Szilárd Szilágysámsonból felnõtt korosztály. Szilágy megye Nótafája különdíjat kapott Szilágyi Ferenc, és Birtalan József. Köszönet a Szilágynagyfalui polgármesteri hivatalnak, hogy biztosították nekünk a verseny helyszínét, nagyon szépen magszervezték a hagyományápoló verseny helyszínét, lebonyolítását, vendégül látták a versenyzõket és hozzátartozóikat. A zsûrizés alatt jól összeállított citerazene mûsort mutatott be a szépen fejlõdõ és egyre gyakrabban megszólaló tizenhárom tagú szilágyperecseni Citerás-gyermekek csoportja. Majd az idén nyolcvanhat éves szilágysámsoni Szilágyi Ferenc és a szilágybagosi Birtalan József mutattak be néhányat kedves népdalaikból. A hasonló, mintaértékû elõadásokra nagy szüksége van a mindenkori elõadó-palántáknak, a jó ízlésû hallgatóságnak, ilyen mintákat hallgatva értékeljük zenei anyanyelvünk szépségét. A rendezvény végén hagyományosan felcsendül a címadó népdal, amely idén kivételesen jó hangulatú volt, üzenet-értékû: Szilágysági gyerek vagyok, /Szilágyságban születtem/ kiskoromtól a nagykoromig/ benne felnevelõdtem. Gáspár Anna Gyer ermekna meknap Szilágyz yzovány ványon Szilágyzoványon az iskolában ünnepelték meg a gyereknapot. Közösen tervezték meg a gyerekek a tanárokkal és tanítókkal. Csodálatos idõben, verõfényben az iskola udvarán kezdõdtek a tevékenységek. Minden oszály készült egy produkcióval, amit az iskola udvarán mutattak be. A gyermekek igyekeztek minél érdekesebb, színesebb mûsort bemutatni. Nagy tapssal értékelték a tanulók egymás produkcióit. Különbözõ ügyességi-sporttevékenységek következtek. Volt görkorcsolya bemutató, zsákbanfutás, biciklis manõverezés, múmiázás, lisztfúvás. Nem kell ecsetelnem mennyi kacagás, jókedv kisérte ezeket a versenyszámokat. Azután következett a közös kirándulás a zoványi erdõben. A tûznek van egy különös varázsa. Egybegyüjti azokat akik ki szeretnék használni melegét. Most is így volt, közösen sütöttünk szalonát, kolbászt. Jó volt nézni diákjaink étvágyát. A tiszta levegõ és a hancúrozás megtette hatását. Utána labdajáték és közös éneklés következett. Nagyon hasznosak az ilyen együttlétek, jobban megismerjük egymást. Délután volt, mire leereszkedtünk a faluba, elõttünk megjelent a felújított iskolánk, rásütött a délutáni fény, varázslatossá téve. Hát igen, sok varázs van egy iskolában. (Vida János)

5 Szilágyság/23. Ifjúság június 10. Vidám családi délután Szilágysoml ysomlyón yón Nyílt nap keretén belül nagy sikert aratott a gyermeknapon rendezett családi délután a Báthory István Magyar Tannyelvû Általános Iskolában. Nemcsak tanítványainkat sikerült bevonni a közösségépítõ tevékenységekbe, hanem városunk óvodásait, és több mint száz szülõt is. Megtisztelt jelenlétével a megyei tanfelügyelõség részérõl Szabó István fõtanfelügyelõ- helyettes, és a városi tanács részérõl Septimiu Cãtãlin Þurcaº polgármester. Mindketten örömüket fejezték ki a június elsejei rendezvénnyel kapcsolatosan, pozitívan értékelték az iskolában zajló tevékenységeket, a kellemes, rendezett környezetet, és azt a szellemiséget, amely jellemzi az iskolát. A színes, játékos programokból mindenki kedvére és szabadon válogathatott. Kicsik és nagyok kipróbálhatták magukat csapatés ügyességi játékokban. Kézmûves foglalkozásokon, szórakoztató matematika és fizika tevékenységeken, vetítésen, arcfestésen, logopédiai tanácsadáson vehettek részt. Az iskola étkezdéjében fánkot süthettek, ehettek a kíváncsiskodók a citerások zenéjét hallgatva. A sportot kedvelõ szülõk és diákok egymással focizhattak, kézilabdázhattak. Az ötletes programokért köszönet illeti pedagógus kollégáinkat. Senki sem ment haza üres kézzel, a szervezõk fagyit, lufit és édességet osztogattak a gyerekseregnek. Köszönet ezért szponzorainknak, a Lorimod KFT-nek, a Dacii Co. Martiny KFT-nek és a Pro Schola Báthory Egyesületnek. Tevékenységünk elérte célját, az érdeklõdõk megtekinthették az újjáépített iskolát, a szülõk, gyerekek, pedagógusok és meghívottaink együtt tölthettek egy vidám, kellemes délutánt. Mindannyian érezhettük, hogy jó együtt lenni, jó örömet szerezni, mert a legfontosabb látni gyermekeink arcán a mosolyt. A szervezõk: Vida Anna igazgató, Márton Gabriella, Szabó Beáta, Széles Tímea Ismét Röhög... -tünk az Eminescu iskolában Az idén ötödik alkalommal került megrendezésre a Mihai Eminescu iskolában a nagyszabású, egész megyére kiterjedõ Röhög az egész osztály - irodalmi és zenei vetélkedõ. Béczi Csilla vallástanárnõ és a rendezvény fõszervezõjének a hívására június 3- án ismét szélesre tártuk a mese kapuját, hogy tehetséges ifjaink megmutathassák, hogy van helye és igen, ideje is az életünkben a mesének és a humornak. Fiatalok szólaltatták meg hangszereiket, hangolták mesemondásra hangszálaikat, és varázsoltak el felkészültségükkel, tehetségükkel, színészi képességeikkel és nem utolsó sorban népi hagyományainkban való jártasságukkal. A vetélkedõre 8 település, 10 iskolájából, 124 diák jelentkezett. Három kategóriában méretették meg tudásukat: hangszerrel elõadott zenedarab, mesemondás és vidám jelenet elõadása. Mindannyian felkészülten érkeztek, egyetlen egy céllal, hogy megnevettessenek és mosolyt csaljanak az arcunkra. De jóval túllõttek a célon. Nemcsak önfeledten nevettünk, hanem csodáltuk is õket. Csodáltuk, ahogy irodalmi és zenei kincseinket elõadták; ahogy gyerekkorunk ismert és igen kedvelt meséit újraértelmezték; a találékonyságukat és kreativitásukat, mellyel egy-egy szereplõt megformáltak, egy-egy jelmezt megalkottak, egy-egy díszletet létrehoztak vagy egy forgatókönyvet megírtak. Vendégelõadóként a szilágysomlyói Szederinda citerazenekar fiataljai zenéltek nekünk. Az egész naposra duzzadt rendezvény végeztével, már a délutáni órákban került sor az elõadások értékelésére. A 12 zenedarabot eljátszó diák, 9 mesemondó és 12 jelenetet színre vivõ diákcsoport teljesítményét szakmai zsûri értékelte: Csiszár Zsuzsa, a zilahi Pedagógia Líceum magyar szakos tanárnõje, Gáspár Attila zenetanár, Matyi István, néptáncoktató, Kerekes Edit, a Pro Zilah egyesület képviselõje, Csillag Tünde, nevelési tanácsadó, Kósa Andrea, logopédus. A diákok szûnni nem akaró tapssal és önfeledt nevetéssel jutalmazták egymást, házigazda iskolánk pedig a Communitas Alapítvány jóvoltából, könyvjutalommal ismerte el érdemeiket. Köszönjünk a sok befektetett energiát a szervezõknek, a felkészítõ tanároknak, a zsûritagoknak, a diákoknak. Áldozatos munkájuknak köszönhetõen térhetett mindenki haza a jól végzett munka örömével, mosollyal az arcán, vidámsággal a szívében és azzal a titkos reménnyel, hogy jövõre ismét találkozunk. Végezetül álljanak itt büszkeségeink: Hangszerrel elõadott zenedarab gyõztesei: I. Díj: Dobai István (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Chirosca Alexandru), II. Díj: Kõvári László (A. Iancu Ált. Iskola, Zilah), Budai Pálma (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Dajka Zsolt), Domokos Bernát (Magyargoroszlói Ált. Iskola, Kis Adél), III.Díj: Dobai István és Fazakas Péter (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Fazakas István), Balogh István (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Fazakas István), Fazakas Dalma (I.Maniu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Csillag Mária). Dícséretben részesült: Dombi Roland és Domokos Dániel (Magyargoroszlói Ált. Iskola, mindkét diák felkészítõ tanára Kis Adél), Szövérdi Rozália (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Kis Adél), Lakatos Rudolf (I. Maniu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Gáspár Anna), Gedõ Naómi (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Ela Matei) Mesemondás gyõztesei: I. Díj: Szeredai Bettina (M. Eminescu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanár Boda Erzsébet), II. Díj: Kovács Eszter (Cserei Goga Ált. Iskola, Kraszna, felkészítõ tanár Kiss Imola), Budai Pálma és Püsök Dóra (mindketten a M. Eminescu Ált. Iskola diákjai, Zilah, felkészítõ tanáruk Boda Erzsébet), Nyeste Izabella (Cserei Goga Ált. Iskola, Kraszna, felkészítõ tanár Kiss Imola), III. Díj: Sólyom Szabina (Cserei Goga Ált. Iskola, Kraszna, felkészítõ tanára Kiss Imola), Antal Gergõ (A. Iancu Ált. Iskola, Zilah, felkészítõ tanára Vicsai Erzsébet). Dícséretben részesült: Tóth Orsolya és Bántó Eduárd (Szikszai Lajos Ált. Iskola, Szilágysámson, felkészítõ tanáruk Kovács Andrea). Vidám jelenetek gyõztesei: I. Díj: Szilágyballai Ált. Iskola diákjai (felkészítõ tanáruk Simon Amália), II. Díj: Krasznai Cserei Góga Ált. Iskola (felkészítõ tanáruk Kiss Imola) és a Varsolci Ált. Iskola diákjai (felkészítõ tanáruk Vicsai Zsolt). III. Díj: Szilágycsehi Gyulaffy László Ált. Iskola diákjai (felkészítõ tanáruk Varga-Dobai István), Szilágysámsoni Szikszai Lajos Ált. Iskola (felkészítõ tanáruk Palkó Anna), Zilahi M. Eminescu Ált. Iskola VI. D. osztályos diákjai (felkészítõ tanárjuk Béczi Csilla). Dicséretben részesültek: a Szilágysámsoni Szikszai Lajos. Ált. Isk. diákjai (felkészítõ tanáruk Kovács Andrea), Zilahi M. Eminescu Ált. Iskola V. D. (felkészítõ tanáruk Szommer Tünde) és VI. H. osztályos diákjai (felkészítõ tanáruk Nagy Katalin), Zilahi Iuliu M. Ált Isk. diákjai (felkészítõ tanár Kovács Tünde), Szilágylompérti Ady Endre Ált. Isk. diákjai (felkészítõ tanáraik Bóné Éva és Pop Cosmina) és a Varsolci Ált. Iskola diákjai (felkészítõ tanáruk Vicsai Zsolt). A legjobb fiú fõszereplõnek járó különdíjat Dombi Norbert, a M. Eminescu iskola diákja érdemelte ki. A legjobb lány-fõszereplõnek járó díjat Kádár Blanka, a varsolci ált. iskola diákja kapta. Cosorus Ágoston, a I. Maniu iskola diákja, a leghumorosabb szereplõ különdíjával távozhatott. A legjobb díszlet díját a Fogas és a Tükör kapta, a szilágycsehi Gyulaffy László ált. iskolából. Rendezõi különdíjat a szilágyballai ált. iskola nagy sikerû Császár új ruhája jelenetnek ítéltük. A legjobb jelmez díját Dácz Zsuzsa, a I. Maniu iskola diákja kapta. A legjobb narrátor díjjal Veres Brigitta, a M. Eminescu iskola diákja távozhatott. Kovács Eszter, a krasznai Cserei Goga iskola diákja kifejezõ szép magyar beszédéért kapott különdíjat. Szeredai Bettina a zsûri különdíjával lett gazdagabb. Köszönjük nektek, hogy meséltek nekünk. Mindenkinek kívánunk egy nagy szép, eseménydús vakációt! Kósa Andrea

6 6. Fórum Szilágyság/ június 10. Gesztusok és gusztusok Az utóbbi napok változékony idõjárásának és politikai széljárásainak köszönhetõen egészen könnyedén meg lehetett sértõdni, okkal vagy ok nélkül. Ugye, a kolozsvári magyar operában egy SZKT címû prózai darab elõadása közben állítólag a magyar diplomaták gyomrát megfeküdte Lakatos képviselõ tenorhumora, ezért ki kellett menniük. Bár utóbb azt is olvastuk, hogy nem tiltakozásul sietett ki a terembõl a nagykövet és a konzulok, de ennek nincs is különösebb jelentõsége. Egy másik bihari politikus, Szabó Ödön egy interjújával vágta ki a biztosítékot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnál, amiért Tõkés Lázló EP-s képviselõre tett epés megjegyzéseket. A volt püspökre pedig Kelemen Hunor RMDSZ elnök neheztelhet, hiszen elõzõ heti egyeztetésüket követõen, amikor meghívta Tõkést beszédet mondani a Mátyás-szobor újraavatásán, másnap már azt olvashatta a hírek közt, hogy Tõkés szerint a pénzek lenyúlásában jeleskedõ RMDSZ viselt dolgai után a magyarországi elszámolóbiztos emberei kellene utánanézzenek. Kelemen persze legfennebb saját magára, önnön naivitására neheztelhet, legalábbis, ha gesztusa után másra számított. Tõkés szavai szokás szerint szinte azonnal kiváltották a pesti visszhangokat, hiszen a határon túli támogatások összeállításáért és beindításáért felelõs ifjú miniszteri biztos könnyedén és mindenféle bizonyíték nélkül letolvajozta, lecsalózta az oktatási-nevelési támogatás célba juttatásával foglalkozó határon túli szervezeteket. Általánosítva, persze. Ulicsák Szilárd a meg nem nevezett, de tudjuk, Erdélyben az Iskola Alapítvány az egyetlen szóba jöhetõ szervezetekrõl azt sugallja, hogy mivel ezek a szervezetek anyagilag érdekeltek minél több jogosultat elkönyvelni, ezért fordulhat(ott) elõ, hogy nem magyar nyelven tanulók, illetve nem magyar nemzetiségûek is hozzájuthattak a pénzekhez. A miniszteri biztosnak különösen az a mondata igazán rokonszenves és európai, amely visszaélésnek tekinti azt, ha magyar oktatásban részesülõ nem magyar nemzetiségû gyermek is kap a forintokból. Ugye, érzékelhetõ, micsoda hozzáértésrõl és érzékenységrõl tanúskodnak a miniszteri biztos szavai. Valószínûleg a két nappal korábbi Tõkés-sajtótájékoztatóról szóló tájékoztató jelentette számára az ügyben az egyetlen forrásanyagot. Arra azonban nem tért ki, pedig sokakat érinthet, hogy a magyar iskolába járó, vegyes házasságokból születettek esetében fél pénz jár majd? Hasznos lenne az ügy szempontjából egy Nemzetiséget Megállapító Minisztériumi Eseti Bizottság, mely a Demokrácia Központok bevonásával tudományosan meghatározza, kiben hány százaléknyi magyar vér csörgedez a támogatás egyénre szabott összegének nemzetpolitikailag helyes meghatározása végett. (A szerk.) Csak azt nem tudom, ki néz majd azoknak a szülõknek a szemébe, akik hiába várják majd idõben azt a pénzt, ami a megvádolt szervezetek közremûködésével eddig évrõl-évre hiánytalanul eljutott a jogosultakhoz. (Szûcs László, Erdélyi Riport) Tõkés nem mond Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által mûködtetett demokráciaközpontok nem az egész erdélyi magyar közösségnek szánt közpénzekbõl mûködnek, következésképpen elszámolással csak és kizárólag jószándékú támogatóinknak tartozunk írta április 6- án keltezett közleményében Tõkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által mûködtetett demokráciaközpontok nem az egész erdélyi magyar közösségnek szánt közpénzekbõl mûködnek, következésképpen elszámolással csak és kizárólag jószándékú támogatóinknak tartozunk írta április 6- án keltezett közleményében Tõkés László. Az Evenimentul zilei azonban tegnap kiderítette, az EMNT elnöke valótlanságokat hozott a közvélemény tudomására. Tényfeltáró anyagában a lap arról írt, hogy Tõkés Lászlóék az elmúlt hónapokban összesen 2,2 milló lejt, azaz félmillió eurót kaptak magyarországi közpénzekbõl a demokrácia-központok mûködtetésére. A cikk szerint a pénzek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó egyik alapítványtól (vélhetõen az egyik magyarországi közalapítványtól szerk. megj.) érkeztek, több részletben az Erdélyi Magyar Nemzeti Mozgalom nevû civil szervezet számlájára. Mint ismert, Tõkés Lászlóék tavaly júliusban ezen a néven jegyezték be a bíróságon az EMNT. A támogatást a magyar állampolgárságot igénylõ romániai magyarok tájékoztatása kapcsán felmerülõ költségek fedezésére kapták a demokrácia-központok. Az Evenimentul zilei kolozsvári tudósítója, Mihai ªoica szerint az összegekre több romániai intézmény ellenõrzési akciói során derült fény. A szerzõ nem nevezte meg ezeket az intézményeket, ám vélhetõen közéjük tartozik a pénzügyõrség is, amelynek ellenõrei néhány hete vizsgálódtak a demokrácia-központoknál. A lap szerint az EMNT eddig két részletben kapott pénzt a magyar államtól. Az elsõ, 50 millió forintos 775 ezer lejes részlet tavaly októberben érkezett meg az EMNT-hez. Idén májusban további összegek érkeztek: egy 95 millió forintot, vagyis 1,5 millió lejt kitevõ támogatás folyt be az EMNT számlájára. Tõkés László korábban azt állította: csak magántámogatóik vannak Ezereurós fizetések? A demokrácia-központoknak több mint száz alkalmazottja van. Az Evenimentul zilei szerint az alkalmazottak listáján mind Tõkés László EMNT-elnök, mind Toró T. Tibor ügyvezetõ elnök rokonai, illetve a bejegyzés alatt álló Erdélyi Magyar Néppárt vezetõségi tagjainak neve is szerepel. A legnagyobb havi 4100 lejes fizetésben Gergely Balázs, az EMNT középerdélyi régiójának elnöke részesül. Papp Elõd, az EMNT alelnöke, az EMNP ideiglenes vezetõségének tagja havi 4000 lejt keres. Az ideiglenes vezetõség egy másik tagja, Zatykó Gyula, illetve Kovács Csaba újságíró ugyancsak 4000 lejt kap. Juhász Péter területi EMNT-vezetõ 3400 lejt keres. A demokrácia-központok alkalmazottai 921 lej igazat EVZ: magyar közpénzekbõl finanszírozzák az EMNT demokráciaközpontjait és 1500 lej közötti fizetésben részesülnek. Gergely: megdolgoztunk a pénzért Tegnapi megkeresésünkkor Gergely Balázs a tárgyban írt Facebook-bejegyzését ajánlotta figyelmünkbe. Ebben az EMNT régióelnöke emlékeztetett arra, hogy már korábban lemondott a demokráciaközponthálózat koordinátori tisztségérõl. Gergely ugyanakkor elismerte, hogy a cikkben felsorolt személyek munkájukért javadalmazást kaptak, ám szerinte korántsem akkorát, mint amekkora összegrõl a román lap beszámol. Ironikus hangnemben megírt bejegyzésében a politikus arra hívja fel a figyelmet, hogy pénzükért a javadalmazottak megdolgoztak. Kedves bukaresti jóakaróink, tény, hogy ennek a»szörnyû«rendszernek a mintegy százfõs csapata húszezer-háromszáztizenhat honosítási dossziét állított össze öt hónap leforgása alatt dosszié, ami több mint negyvenezer embert érint, és igencsak sok munkával jár! reagált a cikkre Gergely Balázs. Toró: pontatlanok az információk A Transindexnek tegnap sikerült elérnie Toró T. Tibort, az EMNT ügyvezetõ elnökét is. A portálnak a politikus kijelentette, több helyen pontatlan az EVZ által közzétett információ, mely szerint az EMNT 2,25 millió lejt kapott a magyar kormánytól. Toró azonban nem részletezte, hogy milyen pontatlanságokra utalt, hanem közölte, hogy hamarosan közleményben reagálnak a lapban megjelentekre. Toró egyébként az EVZ-nek beismerte, hogy az összegek egy része pályázatok révén Magyarországról érkezik, azonban azt nyilatkozta, nem tudja, hogy melyik minisztériumtól. Elmondta, nem tudja, ki küldte ki az ellenõröket, vagy hogy ezek pontosan mit keresnek, de azt biztosan tudja, hogy mindent rendben fognak találni. A magyar kormány tavaly novemberben írt alá együttmûködési megállapodást az EMNT-vel a demokrácia-központok mûködtetésérõl. A szerzõdésben nem szerepel az, hogy a magyar állam anyagi segítséget nyújt az irodák tevékenységéhez. (ÚMSZ) A szerkesztõ megjegyzése: A megdolgozott pénzrõl: minden iratot az érintett kérelmezõ fordíttatott, állított össze, nem az iroda, amely csak tájékoztatást nyújtott azok számára, akik nem tudták, vagy nem akarták használni az internet hálózatot, amelyen minden felvilágosítás, ûrlap, kitöltési minta, gyakori kérdésekre válasz, stb. elérhetõ. Ennek ellenére külön hálózatot kellett létrehozni, nem kevés pénzbõl. Az iratcsomót a kérelmezõ állította össze, erre nem volt jogalapja senkinek, kizárólag a kérelmezõnek. Esetleg segítettek kitölteni egy ûrlapot és aláíratták az új párt bejegyzési jegyzékét. Nagy munka, meg kell fizetni. Az más kérdés, hogy az ország törvényei tiltják azt, hogy külföldi finanszírozással pártot lehessen létrehozni, apparátusát mûködtetni. De ez már az ügyészség és az igazságszolgáltatás dolga. Tõkés László privát nyomor omora Az elmúlt években nyomorba taszított erdélyi magyarok nevében követelte nemrégiben Tõkés László egyik, a tõle megszokottnál is harsányabb hangvételû sajtóközleményében azt, hogy az RMDSZ a román költségvetésbõl a magyar nemzeti közösségnek járó adólejekkel (...) ne csupán a Román Állami Számvevõszék felé, hanem az erdélyi magyar közösség, saját választóik, vagyis a romániai adófizetõk felé is számoljon el. Már akkor sejteni lehetett, hogy az RMDSZ által európai parlamenti képviselõi székbe, majd a Fidesz által egyenesen az EP alelnöki tisztségébe röpített volt püspök ezzel a néhány hónappal ezelõtti kirohanásával elejét akarja venni a neki és klikkjének a magyar államkasszából juttatott, a mai körülmények között csillagászatinak nevezhetõ összegek firtatásának. A Ha megdobnak kõvel, dobj vissza kenyérrel krisztusi tanítás helyett A legjobb védekezés a támadás nem éppen bibliai bölcsességét követõ egykori egyházi ember úgy vélhette: ha túlharsogja a demokrácia-központok pénzügyei felõl érdeklõdõ újságírók egyre kellemetlenebbé váló kérdezõsködéseit, ha eltereli a figyelmet arról, hogy pártépítés folyik közpénzbõl és pártlegitimálás a magyar állampolgársággal kapcsolatos tájékoztatás révén, akkor megúszhatja a számonkérést. Nos, akár önkritikának is tekinthetõ az, amit most mondani fogok. Nem az erdélyi magyar sajtó volt az, amelyik kiderítette, hogy Tõkés László nem mondott igazat, amikor azt állította egy másik, hasonlóan agresszív hangvételû közleményében, hogy az úgynevezett demokrácia-központokat nem közpénzbõl, hanem jószándékú támogatók pénzébõl gründolták össze. Nem a Tõkés László tönkretételén munkálkodó romániai magyar pártsajtó, ahogyan elõszeretettel nevezi a volt püspök a neki nem tetszõ, neki nem hódoló újságokat, köztük lapunkat is, hanem egy történetesen a román kormánypárthoz közel állónak tartott központi lap. Amely arra is fényt derít, hogy a magyar adófizetõk pénzét határon túli klienseinek nagyvonalúan osztogató budapesti kormány juttatásaiból a demokrácia-központok egyszerû munkatársainak nagy része minimálbért alig meghaladó összegû béreket kap, miközben a nagymenõk Tõkés, Toró és családtagjaik miniszteri fizetésnél alább nemigen adják. A cikkünk elején idézett Tõkésközlemény szavaival élve: gondjuk volt arra, hogy õk maguk ne osztozzanak az elmúlt években nyomorba taszított erdélyi magyarok sorsában. (Salamon Márton László, ÚMSZ)

7 Szilágyság/23. Közéletünk június 10. A partnert zsarolni nem hasznos dolog (Az Erdélyi Riportban megjelent interjúból részlet) Dossziék, zsarolások Nem hiszem, hogy ez úgy mûködne, ahogy ezt egyesek elképzelik. Hogy idõnként megkeres valaki valakit, s dossziékat tesz eléd. Lehetségesek közvetett fenyegetések, egy olyan légkör kialakítása, hogy ez mindig ott lebeg valaminek e feje fölött. A szekus dossziék története is így mûködött. Idõnként valamit nyilvánosságra hoztak, de sokan élhetnek közöttünk abban a félelemben, hogy mi kerül még elõ a soha teljesen ki nem ürített levéltárakból. Sokkal rafináltabban mûködik ez, bár elképzelhetõ a közvetlen zsarolás is sokak esetében. Ezért fontos az átláthatóság, a nyilvánosság. Magánemberként én kíváncsi lehetek, hogy mi van a szomszédom, a fodrász, az orvos egykori dossziéjában, de mint állampolgárnak a kíváncsiságomon túl semmi közöm hozzá. Viszont ahhoz, hogy egy felelõs, választott vezetõnek milyen a múltja, ahhoz van közöm. Tudnom kell, kik döntenek rólunk, velünk kapcsolatosan. Ezért igenis egyetértek azzal, hogy azoknak a dossziéját, akiket mi képviselõvé, szenátorrá választunk, vagy akiket fontos tisztségbe kineveznek, azoknak a dossziéját át kell világítani. Nem a botránykeltés, a csámcsogás érdekében, hanem egyszerûen tudnunk kell, hogy kik hoznak döntéseket. S persze azért is, hogy tudjuk, az illetõ nem zsarolható. Nincs a múltjában olyan mozzanat, ami által zsarolható. Azzal nem értek egyet, hogy azt a kört, amit át akarunk világítani, a végtelenségig bõvítsük, s egyszer csak azt vegyük észre, hogy a társadalom egyik fele figyeli a társadalom másik felét. Kormányszerep 1996-ban jutottunk el oda, hogy hoztunk egy történelmileg elõzménytelen döntést arról, hogy belépünk a kormányba szövetségeseinkkel, a Demokratikus Konvencióval, akikkel ellenzékben is szövetségben voltunk. Nagyon erõs és konfliktusos vitáink voltak errõl az RMDSZben, azóta folynak viták arról, hogy mit jelent a kormányzati szerep egy olyan szervezet esetében, amely nem ideológiai alapon jött létre. Voltak olyan teóriák, hogy egy kisebbségben lévõ közösség, etnikum képviseletének mindig kormányon kell lennie, erre példa a finnországi svéd párt, amely évtizedek óta ott van a különbözõ kormányokban, s ebben senki nem lát problémát. Én idáig nem mernék elmenni, hogy az RMDSZ-nek minden körülmények között ott kell lennie. Nem mernék ilyen elvet kimondani, talán nem is lenne hasznos stratégiailag sem, taktikailag sem. Elvi szempontból sem. De azt igen, hogy ha lehet fontos célokat fogalmazni a kormányprogramba, akkor a partner ideológiai alapállásától függetlenül ott kell lenni. A határ nem ott van, hogy a partner baloldali vagy jobboldali, a határ ott van, hogy az a koalíció, amibe bemegyünk, román magyar viszonylatban mit fogad el, lehet-e elõrehaladni ezen a területen. Doktrínák. Engem a doktrínák különösebben nem érdekeltek, soha nem próbáltam doktriner politikát folytatni. Van nekem is meggyõzõdésem szociálpolitikaigazdasági kérdésekben, de soha nem próbáltam az RMDSZ haladási irányát doktrínákhoz kapcsolni. Ilyen szempontból az RMDSZ rugalmasabb. Persze látjuk a román pártok esetében, hogy már mindenki mindenkivel volt szövetségben. Romániában nem ideológiák és doktrínák alapján alakulnak a dolgok. Jobbközépen helyezzük el magunkat, tagjai vagyunk az Európai Néppártnak, de ez nem azt jelenti, hogy az RMDSZ-ben nincsenek baloldaliak, vagy olyanok, akik a jobbközéptõl is jobbra állnak. Hál istennek a parlamentben most nincs ott az a párt, amellyel idegengyûlölõ programja okán nem lehetne semmiféle szövetséget kötni, eddig sem, ezután sem. A román törvényhozásban ma nincs olyan párt, amellyel ne lehetne együttmûködést elképzelni. Mostani partnereinkkel azért volt lehetséges a koalíció, mert el tudtunk fogadtatni fontos programcélokat. Az elmúlt húsz év egyik legjelentõsebb eredménye az oktatási törvény. Minden tiltó rendelkezést ki tudtunk iktatni belõle. Sikerült végigvinni ezt a Demokrata-Liberális Párttal. Azt is oda számolom, amiért sokan támadnak, a kórházak decentralizációját. Ez magyar szempontból is fontos, hiszen számos helyen a helyi közösség dönt a kórházak lényeges ügyeiben. Cseke Attila egy rendkívül makacs, konok, nehéz ember, de erre a feladatra õ kellett. Azokat az ütéseket, amiket kapott, kevesen állták volna. Persze, ez nem sikertörténet, hogyan is lehetne az, amikor nincs elég pénz, gyógyszer. Szálka Orbán szemében? Politikustól teljes õszinteséget ne várjanak. Nem olyan értelemben gondolom ezt, hogy feltétlenül hazudni fog a politikus, mert az nagy baj. De kimondani az ember azt mondja ki, amit kimondhatónak tart. Vannak olyan tények, amelyeket esetleg csak késõbb fog a nyilvánosság elé vinni. Az RMDSZ Fidesz-viszonyról tudok õszintén beszélni. Sokan úgy értelmezték, azért nincs felhõtlen viszony a két szervezet között, mert valamiért Orbán Viktor és Markó Béla nincsenek felhõtlen viszonyban. Azonosították a pártelnökök viszonyát a pártok viszonyával. Ez a politikában gyakran tagadhatatlanul számít, de meg kell mondanom, soha nem ez a döntõ. A román politikában sem. Általában az érdekek döntenek. Én a Fidesz politikusait húsz éve ismerem, s volt idõ, amikor kiválóan együttmûködtünk, például a Fidesz elsõ kormányzása idején. Együtt alakítottuk például a magyarigazolvány vagy a státustörvény kérdését. Másik irányban a Nãstase-kormánnyal ugyancsak mi alakítottuk, hogy például az oktatási támogatást alkalmazni lehessen. Nem tudok arról, hogy én személyesen bármelyik fideszes vezetõvel rossz viszonyba kerültem volna. Voltak vitáink, s voltak nagyon jó együttmunkálkodásaink. Itt másról van szó. S én ezt drámainak és szomorúnak tartom. Ugyanis lehet vitázni arról, hogy minek mi a következménye, hogy a jövõben mi lesz. Azzal nem különösebben értek egyet, hogy a kettõs állampolgárság legfontosabb kérdése, hogy lehet-e Magyarországon szavazati jogunk. Egészen más vetületben most a román törvényhozásban fog szóba kerülni a külföldön élõ román állampolgárok szavazati jogának az alkalmazása. Vezessüke be a levélben való szavazás lehetõségét? Miért legyen nekem a célom, hogy azok is szavazzanak a román parlamentrõl, akik egyébként nem élnek ebben az országban? Nem õk isszák meg a levét annak, amirõl szavaznak. Ugye, kicsit bonyolultabb a dolog, ha együtt tekintünk e kettõre. Hogy miért nincs rendben a Fidesszel a viszony? Az elmúlt években tapasztaltam, hogy nem tudtuk elfogadtatni azt az elvet, s itt a konfliktus lényege, hogy a mi dolgainkban végül is nekünk kell döntenünk, ehhez várjuk a segítséget, a tanácsot. De nekünk önállóan kell eldöntenünk, hogy mit teszünk. Nincs, aki nekünk megoldásokat adjon, nekünk kell Bukarestben érvényesíteni az érdekeinket. Itt van a konfliktus forrása, drámainak tartom, hogy ezt nem tudtuk elfogadtatni Budapesten. Nem tudjuk magunkat alárendelni semmilyen más pártnak. Csak partnerek tudunk lenni. Most létrejön egy új magyar párt, ezt sokan azért támogatják, mert végre lesz egy olyan magyar politikai szervezet Erdélyben, melyet távvezérléssel lehet irányítani. Jót, rosszul A politikában lehet teljesen jó szándékkal rossz döntéseket hozni. Mondok egy távoli példát. Jó döntések vezethetnek késõbb rossz helyzetekhez. Utánaolvastam annak, amire az idõsebbek emlékezhetnek, a romániai németek és zsidók eladásának. Nyilvános állami döntés soha nem volt errõl, Németország megbízott egy ügyvédet, román részrõl securitatés tábornokok tárgyaltak tól egy évre, utána 3-5 évre szóló egyezményt kötöttek ezek a felek, s pontosan szabályozták, hogy milyen kategóriájú németért mennyi pénz jár, diplomásért több pénz, nyugdíjasok után kedvezmény. Olajozottan mûködött a dolog, Románia 1968 és 1989 között 230 ezer németet adott el Németországnak. Ki tagadhatná azt, hogy Németországnak igaza volt, amikor az õ németjeit ki akarta menekíteni egy diktatúrából, amelynek a vége akkoriban nem látszott? De ki tagadhatná, hogy ma egészen másként nézne ki Erdély, ha itt lenne ezer német? S milyen mértékben lenne jelen a német gazdaság Erdélyben? Egység. Az egységes fellépés kapcsán nem csak a küszöbrõl van szó. Ha átlépjük, ott vagyunk, ha nem, akkor kimaradunk. Nemcsak a parlamenti küszöbrõl van szó, hanem arról is, hogy egyébként is egységesen kell fellépni. Mi lenne, ha a román parlamentben a magyar képviselet egyik fele azt mondaná, hogy a történelem és a földrajz oktatása a fontos, a másik fele pedig azt, hogy most inkább a vízhálózat fejlesztése. Egyébként mind a kettõ fontos. Az egységre nemcsak azért van szükség, hogy képviselõink legyenek, hanem mert különben semmilyen eredményt nem érnénk el, a román politika úgy játszana velünk, mint macska az egérrel. Ezt láthatjuk abban a pillanatban, amikor felerõsödik az újabb erdélyi magyar pártalakítási szándék. Abban a pillanatban a román politika is kezd odafigyelni. A Wikileaks által kiszivárogtatott amerikai diplomáciai jelentésekbõl is kiderült, hogy Sãftoiu államelnöki tanácsos annak idején arról beszélt, milyen jó az MPP megjelenése, mert az RMDSZ-t meg lehet szorítani Szászék segítségével. Legyünk õszinték, olyan nagy öröm az a román politikusoknak, hogy azzal kell folyton számolni, hogy az RMDSZ nélkül nem lehet kormányt alakítani, s csak az RMDSZ-szel lehet többséget alkotni? Helyettünk aligha lesz majd ott ez az új párt a román parlamentben. Legfeljebb csak abban reménykedhet, hogy minket is kiüt onnan. Kormányzás A költségcsökkentés megtörtént, viszont a gazdaságélénkítõ intézkedésekkel húztuk az idõt, vacilláltunk, totojáztunk, s még most sem történt meg, aminek meg kellett volna történnie. Ennek a kormánynak a legnagyobb baja a rendkívül lassú, habozó elõrehaladás, döntések, újratárgyalások, visszalépések, aztán lassan elõreindul a dolog. Most látom, milyen nehézkesen, sok hordalékkal tud mûködni egy rosszul elképzelt közigazgatás. Amihez hozzájárul, hogy a politikai elit, a vezetés nagyon lassan dönt. S nagy ellentéteket is látok, mert miközben Traian Bãsescu valóban úgy viszonyul a dolgokhoz, hogy mindegy, hogy népszerû, népszerûtlen, kell menni elõre, vágni, nyesni, igen ám, de a parlamentben az õ pártja, a PD-L, de majdnem mindenki más is, egyfolytában meg van ijedve a népszerûségvesztés miatt. Egyfolytában azon törik a fejüket, hogy lehetne úgy csinálni, hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon. Legközelebb is ránk szavazzanak, a nehezét pedig vigye el más. Ma valamelyes realitását a kisebbségi törvénytervezetnek látom. Ez most már annyira tárgya a köztünk lévõ viszonynak, hogy nem hiszem, hogy a partnereink elállnának attól, amiben megegyeztünk. Ha nem másként, akkor felelõsségvállalással, aminek elvileg ellene vagyok. Zsigerileg ellenzem, hogy a kormány hozzon törvényeket s ne a parlament. Félek attól, hogy a parlamenti vitában mi lesz ezzel a törvénnyel. Sokszor van úgy, hogy mindenben egyetértünk, csak a lényegben nem. Azzal sohasem szerettem fenyegetõzni, hogy ha valami eddig és eddig nem történik meg, akkor ezt vagy azt fogjuk csinálni. Az nem hasznos. A partnereknek el lehet mondani, hogy ez nekünk létkérdés, enélkül nincs értelme az együttmûködésnek. Igen, ezt el lehet mondani, de hogy zsarold, hogy ha eddig nem csinálod, akkor én felbontom a szövetséget, azzal már átlépsz a hiúságok, a gõgök, önérzetek területére, s visszakapod azt, hogy te engem ne zsarolj. Elég sokat tárgyaltam, sok egyezséget kötöttem, de ezt mindig kerültem. Most sem vagyok hajlandó ilyet mondani.

8 8. Életmód Szilágyság/ június 10. Egészségturmix: Par aradicsomi adicsomi étel Paradicsomot enni igen egészséges, mert ebben a növényben fordul elõ a legnagyobb mennyiségben a legfontosabb antioxidáns, a likopin, és sokféle vitamint, szervezetünk számára létfontosságú elemet is tartalmaz. Amerikai kutatók összefoglaló tanulmányt írtak a paradicsomról, mely az American Journal of Lifestyle Medicine szakfolyóiratban jelent meg. A paradicsom egyik neve a 17. században még szerelem almája, latinul poma amoris volt. Megfigyelték, hogy az éretlen paradicsom nagy mennyiségben bódulatot okoz. Ma már tudjuk, hogy ez a zöld paradicsomban lévõ szolanin nevû alkaloida hatása, ami érés közben eltûnik. Peruból származik, ahol gyomnövény, onnan került Mexikóba, majd a spanyolok és a portugálok hozták át kontinensünkre és onnan terjedt szét Európában. Az orvosok érdeklõdését az keltette fel, hogy a prosztatarák ritkábban fordul elõ Ázsiában, és ennek okát keresve ausztrál és kínai kutatók úgy találták, hogy az ottani ételekbõl több likopin kerül a szervezetbe. A likopin és vegyi rokonai, a többi karotinoid vizsgálatok szerint véd a prosztatarák kifejlõdése ellen. Minél több karotinoid volt a férfiak étrendjében, annál kisebb volt a rosszindulatú daganat kockázata: volt olyan megfigyelés, hogy ezek a növényi összetevõk 82 százalékkal csökkentik a prosztatarák kifejlõdésének esélyét. Egy nõ arcán lévõ ráncok megjósolhatják, mekkora valószínûséggel fog csonttörést elszenvedni - állítják amerikai kutatók hétfõn ismertetett tanulmányukban. Mivel a bõrben és a csontokban lévõ fehérjék koncentrációja kapcsolatban van egymással, ezért ha egy nõ arca és nyaka erõsen ráncos, akkor nagyobb nála a csontsûrûség csökkenése miatt bekövetkezõ csonttörés kockázata - vélik a Yale Egyetem kutatói. A szakemberek 114, a változókor kezdetén járó amerikai nõt vizsgáltak meg, akiknek utolsó menstruációja három éven belül volt. A nõk nyakán és arcán tizenegy helyen mérték a bõr tulajdonságait. Egy durométer nevû keménységmérõ szerkezettel értékelték, hogy mennyire volt tömör szerkezetû, feszes az orcák és a homlok bõre. A csonttömeget és a csontsûrûséget A fiatal felnõttek többsége nem tudja, hogy az ifjúkori egészségtelen életmód és a késõbbi szív-és érrendszeri betegségek között szoros az összefüggés. Az Amerikai Szív Szövetség szakértõinek vizsgálata Paradicsom: lehet kicsi, nagy, szív alakú - mindenképp egészséges Néhány éve ugyan egy másik vizsgálat ezt nem tudta megerõsíteni, de a paradicsomevés kedvezõ hatását sok más megfigyelés is leírta. Brill Burton Freeman és Kristin Reimers tanulmányukban száznál is több tudományos közlemény idézésével foglalják össze a paradicsom rendszeres és bõséges fogyasztásának elõnyeit. A rosszindulatú daganatok vagy az érelmeszesedés kifejlõdésében az oxidációt elõidézõ szabad gyökök játszanak alapvetõ Korán kell elkez ezdeni szerepet, és ezt az antioxidáns anyagok gátolják. A likopin az egyik legerõsebb antioxidáns. A paradicsom különleges elõnye, hogy míg a többi gyümölcsben, növényben lévõ antioxidánsok az ételek elkészítése közben jórészt tönkre mennek, a paradicsom likopinje még jobban fölszívódóvá válik. Néhány éve német kutatók azt találták, hogy azok a korosodó hölgyek, akiknek a bõre több likopint tartalmazott, kevesebb ránccal jelentek meg, mint karotinoidokban szegény bõrû társaik. Ezért is érdemes télennyáron sok paradicsomot enni. A nõk ráncaiból megjósolha gjósolható csontjaik töréskoc ockáza kázata kimutatta, a lakosság 80 százaléka azt hiszi, hogy egészségesen él, pedig nem azt teszi. A közvélemény-kutatás során a fiatal amerikaiak általában hangot adtak annak, hogy sokáig és jó egészségben szeretnének élni, de egyharmaduk nem ismerte fel, hogy az egészséges életmód korai átvétele lényegesen befolyásolja a késõbbi infarktus vagy agyi katasztrófa bekövetkezését. Ralph Sacco, az Amerikai Szív Szövetség egyik vezetõje hangsúlyozza: az amerikai ifjúság többsége nem fogja fel azt a vizsgálatokkal bizonyított tényt, hogy a megfelelõ életvitel 80 százalékkal csökkentheti a szélütés kockázatát. A Szövetség 1248 fiatal éves - embert kérdezett meg életmódjáról és arról, mit tudnak a szív-és érbetegségek kockázati tényezõirõl. Az eredmény azt jelezte, hogy a jelentõs többség szerint csak az öregedés során kell mind jobban hordozható ultrahang- és röntgenkészülékkel mérték. Úgy találtuk, hogy a bõrráncok mélyülése és rosszabbodása összefüggött a kisebb csontsûrûséggel a tanulmány résztvevõi körében - mondta Lubna Pal, a Yale orvosi karának nõgyógyász professzora. A kapcsolat függetlennek bizonyult a kortól vagy más ismert, a csontok sûrûségére ható tényezõktõl. Pal szerint megállapításuk azért fontos, mert a látható fizikai megjelenést hozza összefüggésbe a nem látható csontszerkezettel, így lehetõség nyílik arra, hogy az orvosok könnyebben, költséges vizsgálatok nélkül, akár egy pillantással azonosíthassák a változó korban lévõ nõknél a csonttörés kockázatát. Kutatási eredményeiket az Endokrin Társaság Bostonban megrendezett konferenciáján ismertették a Yale munkatársai. (mti/afp) figyelni a rizikófaktorokra. A évesek 43 százalékának gyakorlatilag eszébe se jutott, hogy milyen veszély a koszorúérbetegség vagy az agyvérzés. A szakemberek még elkeserítõbbnek tartották, hogy a éves korosztály tagjainak 22 százaléka ugyanígy nyilatkozott, noha csaknem minden másodiknak, a vizsgálatok szerint már voltak kezdõdõ betegségre utaló tünetei és panaszai. A tudományos társaság hét pontban fogalmazta meg egészséges életmódra vonatkozó tanácsait: étkezés, melynek telített zsírtartalma alacsony, sok zöldség-és gyümölcs evése, mérsékelt alkoholfogyasztás, a cukros üdítõitalok kerülése, rendszeres testmozgás, megfelelõ testsúly és a dohányzás teljes kiiktatása az életbõl. Sacco rosszkedvûen idézte azt a statisztikát, mely szerint az elõzõ hét pontnak megfelelõen jelenleg a lakosságnak csak fél százaléka él az Egyesült Államokban. Horoszkóp oszkóp Halak Elégedetlen vagy jelenlegi élethelyzeteddel, és bár úgy gondolod, hogy mindent megteszel a változásért, mégis csak egy helyben toporogsz. A tehetetlenségtõl sokszor még elaludni sem tudsz, mert képtelen vagy elhessegetni a rossz gondolatokat. Vízöntõ A hét elején legyél nagyon óvatos a pénzügyeket illetõen, ha lehet, inkább fogd meg a pénzt tudniillik, ha most kiköltekezel vagy rákényszerülsz, hogy hozzányúlj a megtakarított pénzedhez, korántsem lesz olyan könnyû pótolni, mint képzeled. Nyilas Az a fene nagy szabadságszereteted, függetlenség iránti vágyad az oka mindennek Figyelj, azzal, hogy beismered végre saját magadnak, hogy igenis szerelmes vagy, még nem kötelezted el és le magad egy életre Bak Ahelyett, hogy cselekednél, és tennél valamit azért, hogy meghódítsd azt az Ikrek leányt, csak álmodozol, azt viszont egyfolytában. És az a legfurcsább, hogy még élvezed is, hogy csak plátói a szerelem köztetek (mármint részedrõl), egyelõre nem is akarsz többet. Miért nem bízol magadban? Mérleg Tény, hogy sokszor célravezetõ a mártíromkodás, de hosszú távon megbosszulja magát: talán pont akkor nem kapsz majd kevesebb érzelmi támogatást, amikor igazán szükséged lenne rá. Szûz Kellemetlen helyzetbe kerülhetsz a jövõ hét elején, ám egy barátod a segítségedre siet nem elõször. Hát persze, egy barátnak ez a dolga De! Te ezt már annyira egyértelmûnek, készpénznek veszed, hogy szinte elfelejted megköszönni. Skorpió Még ha úgy is érzed, hogy becsaptak (egy barát vagy egy munkatárs), ne vegyél elégtételt, leginkább ne tisztességtelen eszközökkel állj bosszút. A héten olyan örömben lesz részed, ami kárpótol téged maradéktalanul ezért a keserûségért. Oroszlán Kiélezett helyzetek, egy sor megoldásra váró probléma adódik nap mint nap, és bár szereted a kihívásokat, a folyamatos stresszt most nehezen viseled, miközben azt is tudod, hogy ha nem hozod a formádat, magadnak csinálsz még több problémát. Rák Ha ilyen morcos arckifejezéssel járszkelsz, biztos, hogy még azt is elijeszted, aki pedig szívesen közeledne hozzád. Pedig épp az a vágyad, hogy valaki miatt végre mosolyogj és ne morgolódj. Ikrek Te is elég sûrûn beleesel abba a hibába, hogy akaratlanul is megbántod a hozzád közel állókat, õk mégis nagyvonalúan megbocsátanak neked. Ne duzzogj tovább a kelleténél, gondold végig, megéri-e napokig rosszkedvûnek lenni? Bika Jelentõs változásokra kell számítanod a munkáddal, munkaköröddel kapcsolatban, de ez még odébb van, úgyhogy van idõd összekapni magad, és bizonyítani a feletteseidnek. Nem ártana kicsit képezned magad, késõbb sokat nyom majd a latban. Kos Ez a néhány nap most nagyon nem a te hetednek ígérkezik. A legfontosabb kapcsolataid valamiért most nem akarnak mûködni. Hát persze, hiszen mindenkit irányítani akarsz, miközben te kiköveteled magadnak a maximális szabadságot.

9 Szilágyság/23. Az alkohol gátolja az agy fejlõdését, ezért 24 év lenne az új korha orhatár? Egy brit tudós szerint 24 éves korra kellene emelni az alkoholfogyasztás törvényi engedélyezését, mivel a szesz gátolja az agy fejlõdését. Aric Sigman biológus, a brit orvostudományi társaság, a Royal Society of Medicine tagja úgy véli, az embereknek kerülniük kellene a sör, bor és az égetett szesz fogasztását egészen a húszas éveik közepéig, mivel már a mérsékelt ivás is káros hatással van a fiatalok intelligenciafejlõdésére. Az ivászat hatásai és hosszú távú következményei, még az úgynevezett mérsékelt mennyiségû alkoholfogyasztás is teljesen különbözõ módon hat a fiatal agyra, szervezetre, génekre, és még évtizedekkel késõbb is érezteti hatását azután, hogy a gyermek elfogyasztotta az elsõ korty italt - hívta fel a figyelmet a brit szakember az Alcohol Nation: How to Protect Our Children from Today s Drinking Culture (Alkoholnemzet: Hogyan védjük meg gyermekeinket napjaink ivási kultúrájától) címû könyvében. Nagy-Britanniában a törvények lehetõvé teszik, hogy már a gyermek ötéves korában a szülõk A mûveltség elõny A mûvészeteket befogadóként élvezõ vagy aktívan gyakorló emberek elégedettebbek életükkel, függetlenül attól, hogy milyen az iskolázottságuk vagy mennyire gazdagok - közölték kedden norvég kutatók. A Brit Orvosi Társaság Journal of Epidemiology and Community Health címû szakfolyóiratában megjelent tanulmány szerint azonban a mûveltség és a jóérzés közti kapcsolat nem teljesen ugyanolyan a két nemnél. A férfiaknál inkább a passzív mûvészeti tevékenység, például egy koncerten való részvétel vagy egy múzeumi látogatás volt köthetõ a jó hangulathoz és a jobb egészséghez, míg a nõk inkább az aktív alkotásban, zenélésben találták meg a nyugalmat, a szorongás és depresszió nélküli életérzést. A tanulmányhoz Norvégiában élõ felnõtt válaszait elemezte Koenraad Cuypers és kutatócsoportja a Norvég Tudományos és Mûszaki Egyetemen. A felmérésbe bevont önkéntesek részletesen beszámoltak szabadidõs tevékenységeikrõl számoltak, életükkel való megelégedettségükrõl, szorongási szintjükrõl, valamint egészségi állapotukról. Nem ejthetik ki a jövõben a közösségi portálok neveit, így a Twitter és a Facebook szavakat a francia televíziók és rádiók adásban lévõ kollégái, mert a médiahatóság szerint a népszerû oldalak nevének használata reklámozásnak minõsül. Az állomások továbbra is beszélhetnek a közösségi hálóról, annak két leglátogatottabb helyérõl, de csak úgy, hogy körülírják õket - írta meg internetes oldalán a BBC brit közszolgálati csatorna. Internethasználók szerint a kormányzat túlságosan is nagy lelkesedéssel szabályozza az újmédiát és az internet világát. A francia mûsorszóróknak nehéz dolguk lesz, mert más országok példáját követve szintén jelen vannak a közösségi portálokon, mindenekelõtt a Facebookon és a Twitteren, hogy még szorosabbra fûzzék a kapcsolatot a közönséggel. Francia álláspont szerint a piacvezetõ szereplõk emlegetése csak további reklámot jelentene a honlapok számára, a kisebb közösségi portálok azonban vegyes érzésekkel fogadták a szigorítást. Egyensúlyt kellene találni a szabadság és a méltányosság között - mondta Emmanuel Cassimatis, a Goodwizz.com nevû oldal alapítója. (mti) engedélyezzék az otthoni alkoholfogyasztást, a 18 év alatti tinédzserek számára engedélyezett, hogy barátaikkal a pubokban üljenek. A törvény 18 éves kortól legalizálja az alkoholfogyasztást - emlékeztetett a könyvet ismertetetõ The Daily Telegraph brit napilap honlapja. Sigman szerint ez a fajta szabályozás ellentmondásos, túlságosan sok teret ad manõverezésre. Ideális esetben a fiataloknak nem szabadna alkoholt fogyasztaniuk addig, amíg nem érik és a 24 és fél évet, amikorra az agy teljes mértékben kifejlõdik - írja a tudós. Brit statisztikai adatokból a közelmúltban kiderült, hogy az elmúlt négy év alatt egyharmadával nõtt azoknak a gyermekeknek a száma, akiket a kórházak sürgõsségi osztályain kezeltek alkohol okozta problémák miatt. Egyre több tanulmány mutatta ki az elmúlt idõszakban, hogy a rendszeres és túlzott alkoholfogyasztás károsítja a fiatalok memóriáját. Sigman könyvében cáfolja azt a mítoszt is, hogy meggátolja az alkoholizmus késõbbi kifejlõdését az, ha a gyermeket megismertetik az alkohollal. (mti) Mi áll a kamaszkor hátterében? A tizenéves idõszak igen fontos a személyiség kifejlõdése szempontjából és kockázatos is, mert sok rossz szokás, egészséget veszélyeztetõ tulajdonság is ilyenkor kezdõdik, majd rögzül. Amerikai kutatók azt vizsgálták, milyen szerepe van a káros személyiségváltozások kifejlõdésében annak, ha a kamasz nála idõsebbekkel barátkozik. Cayley E. Velazquez és munkacsoportja Chicagóban végezte azt a vizsgálatot, melynek eredményeit a serdülõkor egészségével foglalkozó szakfolyóirat, a Journal of Adolescent Health legújabb száma közölte. A nagyvárosban 61 iskola tanulóival foglalkoztak három éven keresztül. A gyerekek átlagos életkora 14 év volt, és a kutatók azt igyekeztek földeríteni, hogy közülük hánynak volt 16-18, vagy 21 évesnél idõsebb barátja. Csaknem négyezer tizenévest kértek föl részvételre a tanulmányban, illetve a szülõk jóváhagyását is kértek. A gyerekek 40 százaléka volt afroamerikai, 31 százalék spanyol származású, 14 százalék fehérbõrû és 16 százalék ázsiai Elmenekült a születésnapi partijáról egy 16 éves német tinilány, amikor több mint ezerötszázan érkeztek a Facebook közösségi portálon - tévedésbõl mindenki számára - meghirdetett eseményre. A tömeg kordában tartására még a rendõrség is kivonult - lovas rendõrökkel megerõsítve, és rövid idõre tizenegy embert õrizetbe is vettek. Számos tinilány lábát össze-vissza vagdosták a törött üvegek, sõt még egy kisebb tûz is keletkezett, amikor felgyújtottak egy szeméttárolót péntek este Hamburgban. A 16 éves lány, akit a hatóságok csupán Thessa néven azonosítottak, csak néhány barátját akarta vendégül látni a bulin hamburgi otthonukban, ám tévedésbõl mindenki számára hozzáférhetõvé tette a közösségi portálra kitett meghívóját. Az invitálás nyitott fülekre talált, mintegy 15 ezer ember Tilos a Twitter és a Face acebook kiejtése a francia tévében Kaleidoszkóp Mi áll a kamaszkor or hátterében? június 10. eredetû. A kamaszok 75 százalékának volt legalább egy, év közötti barátja, 40 százaléknak éves barátai voltak, 32 százalék pedig 21 évesnél idõsebbekkel is barátkozott. A munkacsoport arra volt kíváncsi, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy a kábítószer használatának elkezdése és az idõsebb haverok között volt-e összefüggés. Az eredmények egyértelmûen igazolták: a deviáns viselkedés szorosan összefügg azzal, hogy a gyerekek baráti csoportjában több a náluk idõsebb társ. Az erõszak, vagy a marihuána kipróbálása sokkal gyakoribb volt azok között, akik idõsebbekkel haverkodtak. A szakemberek feltûnõnek találták, bár nem meglepõnek, hogy a lányok csoportjában lényegesen többször fordult elõ tizenéves terhesség, ha a saját évfolyamuknál magasabb osztályba járó fiukkal barátkoztak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy fõleg a cigaretta, a marihuána és az alkohol szempontjából van jelentõsége, hogy milyen korúakkal barátkozik a gyerek. Mint rámutattak, legszerencsésebb, ha a társaságát a saját osztálytársai, kortársai jelentik. Elmenekült, mert t több b mint 1500-an érkeztek a Face acebook bookon on meghir ghirdetett szülinapjára jelezte az interneten, hogy részt akar venni a partin - adta hírül a Bild am Sonntag vasárnapi német napilap. Amikor a lány szülei megtudták, mi történt, lemondatták a bulit lányukkal, és értesítették a rendõrséget is, sõt magán biztonsági õröket is fogadtak, hogy védjék otthonukat. Hamburgban még közzé is tették a nyilvánosság számára, hogy nem lesz születésnapi buli, ennek ellenére mintegy an megjelentek a lány otthonánál. Lezártuk az épület környékét, mintegy száz rendõrt vezényletünk a helyszínre, négyen közülük lovas rendõrök voltak, ám ez sem tartotta vissza a srácokat az ünnepléstõl - mondta Mirko Streiber, a helyi rendõrség szóvivõje vasárnap az AP amerikai hírügynökségnek. Hol volt eközben Tessa. A rendõrség megerõsítette, hogy nagyszüleivel ünnepelte meg szülinapját egy rejtekhelyen. (mti/ap) Június közepén jönnek a Chrome omebook bookok ok A Chromebookok a Chrome OS szoftverrel felvértezett netbookok lesznek. Az operációs rendszer rendkívül biztonságos, ugyanis a kritikus részek írásvédettek, továbbá a felhasználók szükséges adatait titkosítva tárolják a termékek. A Chrome OS arra is képes, hogy az indítás során ellenõrizze magát, hogy megváltozott-e valami a rendszerben. Amennyiben egy oda nem illõ kód kerül felfedezésre, kezdetét veszi a frissítés, ami helyreállítja a problémát. A Chrome OS a legtöbb felhasználói beállítást egy szerveren tárolja, vagyis sosem vesznek el, továbbá a rendszer indítása is csak másodperceket vesz igénybe. Mivel a Chromebook nagymértékben az internetezést helyezi elõtérbe, böngészõre is szükség van. Ezt a szerepet a Chrome fogja betölteni, ahonnan elérhetõ a Google Gmail, Calendar és Docs. Természetesen a Chrome OS hálózati kapcsolat nélkül is mûködik, ám ilyenkor a lehetõségek korlátozottak. Ettõl függetlenül a Chrome Web Store-ról letölthetõ alkalmazásokkal el lehet ütni az idõt, sõt az elmentett videók lejátszása sem akadály. (prohardver.hu)

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ június 10. Csak hárommal ver ertük San Marinót Az év legkönnyebb meccsén Magyarország nem játszott se fényesen, se látványosan, se pragmatikusan, de így is teljesen magabiztosan nyert San Marinóban. Ezzel továbbra is három pontra vagyunk a finneket 5-0-ra kiütõ Svédország mögött, de hattal vezetünk Finnország ellen. Hollandia más dimenzióban vezeti az E csoportot... Magyarország és San Marino az õsszel már összecsapott egymással Budapesten, akkor Egervári Sándor csapata 8-0 arányban szabályosan legázolta a törpeállamot. Ezúttal nem csak az akkor összesen ötöt rúgó Szalai és Rudolf kiesése és az idegenbeli pálya tette nehezebbé a magyarok dolgát, hanem a napok óta tartó esõzések következtében fellazult talaj is. Az esõ ráadásul a mérkõzés több szakaszában is szakadt, ami azért nem akadályozta meg a magyar fölényt és a helyzetek kialakítását. Ám sorrendben Szabics, Németh, Dzsudzsák, ismét Szabics és ismét Németh nem tudta megszerezni a vezetést. Hol Simoncini kapus, hol a kapufa (Németh esetében), hol pedig a partjelzõ állta útját a magyar gólnak - tévesen. Immár másfél hete véget ért a román labdarúgó bajnokság, ám annak végeredménye csak kedden vált véglegessé - amint azt már oly sokszor megtapasztalhattuk a Liga1 esetében, ezúttal is a zöldasztal döntött. Ezen döntés vesztesei a Temesvár és a Beszterce, amely csapatokat a Román Labdarúgó Szövetség licencadó bizottsága kizárt az elsõ osztályból. A Temesvár hiába vívott tehát eredménytelen csatát a bajnoki címért, ugyanúgy nem lesz ott jövõre az élmezõnyben, mint a kieséstõl sikeresen megmenekült Beszterce. Mindkét egyesület komoly összegekkel tartozik az államkasszának, a bánságiaknak pedig a portugál Benfica felé is vannak elmaradásaik Sepsi László átigazolása nyomán. A Temesvár kizárásának nyertesei egyrészt a Medgyes, amely így történelme során elõször elindulhat az európai kupákban; másodrészt a Vaslui, amely így az Európaliga helyett a Bajnokok Ligája selejtezõiben vehet részt; harmadrészt a Rapid és a Dinamo, amelyek megszabadulnak egy illetve két selejtezõkörtõl az Európaligában; végezetül pedig a Sportul Studentesc, amely így jövõre is a A 31. percben Vitaioli gyenge fejese okozott elõször némi gondot Király kapusnak, a másik kapu elõtt pedig Szabics volt erõszakos, lövését azonban Simoncini bravúrral szögletre tolta. A sarokrúgás után azonban Lipták elé került a labda, aki tizenkét méterrõl, kissé jobbról laposan a hálóba bombázott. A vezetõ találatot a szünet után Dzsudzsák beadását követõen Szabics egy szép fejessel gyorsan megduplázta, ekkor pedig úgy nézett ki, talán nem csak zápor, de gólzápor is lehet. Ezt követõen azonban a magyar csapat kissé visszavett, bár helyzetek így is akadtak bõven - Szabics, Lipták, Juhász Czvitkovics és Dzsudzsák révén. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Vitaioli a 68. percben igen közel került ahhoz, hogy 2008 novembere után San Marino ismét gólt szerezzen, ám fejese centikkel elkerülte a kaput. Magyarország játéka lehetett volna meggyõzõbb is, látványosabb is, a labdabirtoklási fölénye néha bizony elég csúnya volt (elmaradtak a szép, ötletes passzok), ám ezúttal ez is bõven elég volt. Ráadásul a szerencsével sem álltunk hadilábon, hisz a 83. percben Koman távoli lövése Alex Della Valle könyökérõl vágódott a jó néhány bravúrt bemutató Simoncini hálójába, beállítva ezzel a végeredményt. Két gyõzelemmel vonulhat tehát a magyar válogatott két hónapos pihenõjére, majd augusztus 10.-én következik az Izland elleni barátságos mérkõzés, majd szeptember 2.- án a sorsdöntõ csata Budapesten Svédországgal. Európa-bajnoki selejtezõ, E-csoport: San Marino - Magyarország 0-3 gólok: Lipták (40.), Szabics (49.), Koman (83.) A csoport állása: 1. Hollandia 18 pont, 2. Svédország 15p., 3. Magyarország 12p., 4. Finnország 12p., 5. Moldova 6p., 6. San Marino 0p. Kizárták a Liga1-bõl a Temesvár emesvárt és a Besztercét legmagasabb osztályban folytathatja. Az utolsó helyen végzett bukarestiek malmára hajtotta a vizet az is, hogy a szintén kiesett Craiova és Branesti nem kapott licencet, az Urziceni pedig nem is kért! Jelen állás szerint a Temesvár és a Beszterce jövõre a III. osztályban csaphat össze Ami a Beszterce megüresedett helyét illeti, még nem tudni, hogy ki tölti azt be: a kiesettek nem kaptak ugye licencet, míg a szakszövetség szabályzata jelenleg nem teszi lehetõvé négynél több újonc feljutását! Elképesztõ, gondolják? Az igazán elképesztõ ugyanakkor most következik! A Realitatea.net hírportál a szövetséghez közel álló forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a jogerõs és végleges döntés talán mégsem annyira végleges és megtámadhatatlan... csak a Román Labdarúgó Szövetség Végrehajtó Bizottságának speciális engedélyére van szüksége a két klubnak. A Temesvár viszont állítólag ekkor sem indulhatna az európai kupákban. De hát miért éppen a labdarúgás mûködne normálisan ebben az országban... Álom - Doktor úr, álmomban beszélek. - Ez nem olyan vészes! - Lehet, de az irodában a kollégáim állandóan röhögnek rajtam... Rádió A diktatúra korában a román rádió háromórás hallgatás után megszólal: - Kedves hallgatóink! A süketnémáknak szóló adásunk ezennel véget ért. Elírás Egy ember nagyon fél a szellemektõl, egyszer mégis éjszaka egy temetõn kell átmennie. Óvatosan lépked, amikor egyszer kopácsolást hall. Észreveszi, hogy az egyik sírnál egy munkásruhás fickó a sírkövet vési. - Ó, csak maga túlórázik? A szívbajt hozta rám. - Elírták a nevem, azt javítom. Javitás Kovács kinéz az ablakán és látja, hogy a szomszéd veri a feleségét. - Mit csinál a szomszéd? - kérdi a felesége. - Javítja a mosógépet! Szerinted Szilveszter éjszaka. Egy ember csönget egy ajtón. Négyéves forma gyerek nyitja ki az ajtót, szájában cigi, kezében vodkás üveg. - Öcsi, szüleid itthon vannak? - Szerinted? Földönkívüliek - Õ Ted bácsikám. Nem volt ki mind a 4 kereke. Azt állította magáról, hogy elrabolták a földönkívüliek. A földönkívüliek persze tagadták az egészet... Séta Két hulla sétál a temetõben, az egyik sírkövet cipel a hátán. Megkérdezi a másik: - Minek cipeled azt a sírkövet? - Manapság az ember nem sétálhat az iratai nélkül. Sípszó - Mi van az intenzív osztály ajtajára írva? - Kérjük, a sípszó elõtt hagyjon üzenetet! Villanyszerelõk Két villanyszerelõ ácsorog az állványon. Rászólnak egy arra járó öregasszonyra: - Nénike, legyen szíves, adja már fel azt a piros drótot! A mamóka odaadja. - Köszönjük! Látod Józsi, mondtam én, hogy nulla, te meg jössz itt a hülyeségeddel, hogy fázis! Ejtõernyõs - Honnan tudja a vak ejtõernyõs, hogy közeleg a föld? - Lazul a kutya póráza. Házhoz megy Miért jó a new york-i üzletembereknek? - Mert házhoz megy a repülõ... Tojások - Néni kérem, leülhetek a zsákjára? - Persze fiam, csak a tojásokra vigyázzon! - Tojások vannak benne? - Nem, szögesdrót! Haldokló Új beteg érkezik a kórterembe. Kellemetlenül érinti, mikor már elsõ nap a bal oldali ágyszomszédja elpatkol. Mikor még ugyanaznap a jobb oldali szomszédját is letakarja a nõvérke, felháborodottan fakad ki: - Igazán fenntarthatnának egy külön kórtermet haldoklóknak. - Röhögni kezd. EZ AZ! Krokodilfogás - Hogyan lehet puszta kézzel krokodilt fogni? - Megvárod, amíg bekapja a kezed, aztán kifordítod. Láb Férfi át akar vágni a sínek közt. Jön a vonat, levágja a lábát. Elkezd ordítani. - Jajj, a lábam, a lábam.. Kalauz kinéz a vonatból: - Mit jajveszékel, nincs is lába!! Megelõzés - Hogyan elõzhetjük meg a rákot? - Szívinfarktussal. Veszteség Az új vendéget megvágja a borbély. Némi mellébeszéléssel próbálja kiengesztelni: - Khmmm... bocsánat uram, járt már nálunk? - Nem, a lábamat a háborúban vesztettem el. Vita Feleség: - Akármit mondanak egy férfinak, az egyik fülén bemegy, a másikon meg azonnal kijön. Férj: - Akármit mondanak egy nõnek, mindkét fülén bemegy, a száján meg azonnal kijön. Ének Az asszonyka énekelve takarít, amikor a férj hirtelen mögé áll és a fülébe morogja: - Mondhattad volna, hogy énekelsz! Már fél órája olajozom a kertkaput! Szakszerû dinnyeszelés

11 Szilágyság/23. Hirdetés június 10. Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! június 10., péntek: Margit, Gréta június 11., szombat: Barnabás, Barna június 12., vasárnap: Villõ, Józsa, Sebõk június 13., hétfõ: Antal, Tóbiás június 14., kedd: Vazul, Herta, Jolán június 15., szerda: Zója, Vid június 16., csütörtök: Arany, Jusztin, Jusztina Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt kísérték utolsó útjára Végh Lajost, és részvétükkel enyhitették fájdalmunkat. Végh Sándor prefektus és családja RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra.(pénteken: óra) Elérhetõségek: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla, titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. * Munkát keresek. Ajámlataikat a es telefonszámon fogodam. * Eladó Szilágysomlyón kétszobás kertes ház. Víz, villany bevezetve. Érdeklõdni a , vagy es telefonszámokon lehet. * 37 éves fiatalember megismerkedne egy komoly hölggyel házasság céljából. Jelige:,,Én érted, te értem!. Jelentkezni a ös telefonszámon lehet. * Idõs személyek gondozása Izraelben. Kezdõ fizetés 1000 dollár. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó Szilágysomlyón kétszobás kertes ház. Víz és villany bevezetve. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámon lehet. * A Stadion negyedben eladóc 3 szobás tömbházlakás az elsõ emeleten, pince, új kazán, parkett, erkély. Irányár euró. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Eladó Szilágysomlyón két szobás kertes ház, víz és csatorna bevezetve. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámon lehet. * Egy 50 éves nõtlen férfi élettársat keres. Egy komoly, õszinte és becsületes nõt. Egyedül élek, senkim sincsem. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Jó állapotban lévõ kerékpár eladó. Irányár: 450 RON. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Többéves tapasztalattal idõs család gondozását vállalom. Õszinteséget kérek. Telefon: * Kiadó szoba Zilahon a központban. Komoly, nem dohányzó személy jelentkezését várom. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó 748 négyzetméteres telek Krasznán. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó kertes ház Krasznán, a központhoz közel. Érdeklõdni lehet a ös telefonszámon. * Mérlegképes könyvelõ, magán (I.I., A.I., P.F.A. stb.) és jogi személyek könyvvitelét vállalom. Érdeklõdni lehet a és telefonszámokon. * Eladó 3 szobás tömbházlakás a stadion környékén, kiválló kilátás, két erkély, padlás, pince. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó kétszobás tömbházlakás ultraközponti fekvéssel, garázzsal vagy anélkül. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámon lehet.

12 12. Reklám Szilágyság/ június 10. Costea P.. Dorel el I.I. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon PIROTEHNIC COM KFT. EGYEDÜLÁLLÓ TÛZIJÁTÉKMEGOLDÁSOK, GYÖNYÖRÛ EFFEKTEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS! KEDVEZÕ ÁRAK, ABSZOLUT MINÕSÉG! Cégünk a tûzijáték tökeletes kivitelezéséhez ötleteivel és szakembereinek tapasztalatával áll rendelkezésre, szem elõtt tartva mindenek elõtt a biztonságot, az igényeket és azt a célt, hogy az ünnepség résztvevõi felejthetetlen élményben részesüljenek. Ennek bizonyítéka a többszáz balesetmentes tûzijátek! RENDELJEN TÛZIJÁTÉKOT ESKÜVÕRE, CSALÁDI ÜNNEPEKRE, VÁROS-, FALUNAPRA! ELÉRHETÕSÉGEINK: MARI SÁNDOR Tel Tel./Fax Székhely: Magyarkecel, hsz ELADÓ KUTYAK AKÖL ÖLYK YKÖK! Fajtiszta német juhászkutyakölykök eladók. Érdeklõdjenek a illetve a es telefonszámokon. Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , FOCIZZON NÁLUNK! Zilahtól pár km-re, Szilágygörcsön nevezetû faluban az 1/i szám alatt található, a Három Fenyõ panzió mellett,cigányi és Szilágycseh között, kedvezményes árakkal várjuk kedves vendégeinket. Mûfüves (villanyfényes) focipályával,gyönyörû új öltözõvel várunk focicsapatokat, focizni vágyókat. A pálya paraméterei: es vonalazott új mûfüves pálya, kézilabda kapukkal es natúr füves pálya. - öltözõ zuhanyzókkal. - konferencia terem. - bár, terasszal. Szezon és alkalmi kedvezmények! Bérlet és nagy lekötés esetén egyedi árak! Pályafoglalás: Web: Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg 23./2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon Szilágyság/23. 1. 23. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Választott a megye Meghívó Kétségtelenül durva kampány volt. A magyarság érdekvédelmi szövetsége csak úgy kapkodta a fejét, hogy honnan is jönnek az újabb

Részletesebben

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3.

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 23. 1. 2010. december 23. 51-52. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

36. Szilágyság/36. 2011. szeptember 9.

36. Szilágyság/36. 2011. szeptember 9. Szilágyság/36. 2011. szeptember 1. 9. 36. Közérdekû 3. oldalon Tanévkezdés a tanfelügyelõségen A fõtanfelügyelõ elmondta, az idei pótérettségire összesen 1007 diák iratkozott a megyébõl, ebbõl 160 nem

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon

13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon Szilágyság/13. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. április 1. 1. 2011. április 1. 13. Közéletünk 3. oldalon Elfogadták az egészségügy racionalizálási stratégiáját Szerdai ülésén jóváhagyta a kormány a kórházak

Részletesebben

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7.

VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. 1. 2008. szeptember 12. 37. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL VIII. Bagosi Bánffy Napok 2008. szeptember 6-7. Szeptember elsõ hétvégéje ünnep a szilágybagosiak számára. Hogy miért? Ha velem tartanak, elmesélem

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40.

Elõrehozott tisztújítás. Zilahon. Szilágyság/40. Szilágyballai szüreti és falunap. A régió jelentõs mûvelõdési eseménye FELHÍVÁS. 2009. október 2. 40. Szilágyság/40. 1. 40. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elõrehozott tisztújítás Az elmúlt pénteken a Zilahi Polgármesteri Hivatal tükörtermében sor került az RMDSZ zilahi szervezetének elõrehozott tisztújító

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

49. Ilosva már nem zsákutcafalu. Szilágyság/49. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 10. Aktuális 6. oldalon Borban az igazság?

49. Ilosva már nem zsákutcafalu. Szilágyság/49. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 10. Aktuális 6. oldalon Borban az igazság? Szilágyság/49. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 10. 1. 2010. december 10. 49. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Aktuális 6. oldalon Borban az igazság? Borászati szempontból a szilágyballaiak

Részletesebben

10. 1848 Szilágysomlyón. Szilágyság/10. Kormányfõi látogatás. 2010. március 12. Ünnepeljünk együtt! Zilahi megemlékezés. 4. oldalon 3. oldalon.

10. 1848 Szilágysomlyón. Szilágyság/10. Kormányfõi látogatás. 2010. március 12. Ünnepeljünk együtt! Zilahi megemlékezés. 4. oldalon 3. oldalon. Szilágyság/10. 1. 10. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL 1848 Szilágysomlyón Változik a világ és benne változunk mi is. Milyen igazak a római bölcselõ örök gondolatai. Egy tér történetérõl

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

A demokrácia megõrzése a cél

A demokrácia megõrzése a cél Szilágyság/1. 2010. január 8. 1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. január 8. 1. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Összegezõ elemzés A demokrácia megõrzése a cél Év végén, év elején kiértékeljük

Részletesebben

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19.

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19. Szilágyság/7. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 19. 1. 2010. február 19. 7. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ünnepi istentisztelet keretében kezdõdött vasárnap az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten Szilágyság/20. 1. 20. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Etnikai tisztogatás Országosan nagy felháborodást váltott ki az intézményvezetõk leváltása. A Szilágy megyei helyzetet kérésünkre Seres Dénes képviselõ,

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

21. Közös hazánk: a nyelv. Szilágyság/21. 2008. május 23. 1. Meghívó. V. Pünkösdi kupa-meghívó Doba, 2008. május 24. 2008. május 23.

21. Közös hazánk: a nyelv. Szilágyság/21. 2008. május 23. 1. Meghívó. V. Pünkösdi kupa-meghívó Doba, 2008. május 24. 2008. május 23. Szilágyság/21. 1. 21. V. Pünkösdi kupa-meghívó Doba, 2008. május 24. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete, Debren Község Polgármesteri Hivatala, Kisés Nagydoba RMDSZ szervezete és a Pro Doba Egyesület szeretettel

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. január 6. 1. 2012. január 6. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Autósok nehéz év elõtt Az államfõi kihirdetésre váró jogszabály

Részletesebben

45. Kisajátítások az autópálya onalán. Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ Bozóttüz. ezés csúcstalálkozója. ezdemény. 2011. november 11.

45. Kisajátítások az autópálya onalán. Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ Bozóttüz. ezés csúcstalálkozója. ezdemény. 2011. november 11. Szilágyság/45. 1. 45. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Bozóttüz zóttüzek Kisajátítások az autópálya nyomv omvonalán onalán A szabálysértõket 1.000 lejtõl 2.500 lejig

Részletesebben

Jó hír, hogy nincs hír

Jó hír, hogy nincs hír Szilágyság/6. 1. 6. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Jó hír, hogy nincs hír A megyei tanács alelnöke, Csóka Tibor értékelte az elmúlt hetet a Szilágyság olvasói számára. Egyelõre a politikai nyilatkozatokon

Részletesebben

29. Nincs vakáció. Szilágyság/29. Meghívó. 2010. július 23. 3. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 6. oldalon. Gazdságélénkítés szándéka

29. Nincs vakáció. Szilágyság/29. Meghívó. 2010. július 23. 3. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 6. oldalon. Gazdságélénkítés szándéka Szilágyság/29. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. július 23. 1. 2010. július 23. 29. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ez kemény munka, még a tavalyi szabadságomat sem tudtam kivenni teljes

Részletesebben

34. Mielõtt szól az iskolai csengõ. Sokfelõl érkeztek a templomba. Meghívó. Szilágyság/34. 2009. augusztus 21. Diósadi Falunap. 4. oldalon 7.

34. Mielõtt szól az iskolai csengõ. Sokfelõl érkeztek a templomba. Meghívó. Szilágyság/34. 2009. augusztus 21. Diósadi Falunap. 4. oldalon 7. Szilágyság/34. 34. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Mielõtt szól az iskolai csengõ Egy hónap sincs az új tanév kezdéséig, miközben a jelenlegi kormány is folytatja a tanügyi reformnak nevezett politikai játékot.

Részletesebben