HARMADIK FEJEZET SZOMBAT DÉLUTÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIK FEJEZET SZOMBAT DÉLUTÁN"

Átírás

1 HARMADIK FEJEZET SZOMBAT DÉLUTÁN Kósa az ajtóban várta Sági Kornélt. Kezet fogtak, bemutatkoztak. A kötelező részvétnyilvánítás után Kósa betessékelte Ságit az irodájába. Karsainak, és Lajtának az útját állta. A reggeli telefonálókról érdeklődött. Semmi különöset nem tudtak mondani a rendőrtisztek. Üzletemberek villáit figyelte meg a forradásos arcú. Lehet, hogy igazuk van a telefonálóknak. Jól megszervezett betörőbanda megfigyelőjére gyanakszanak. Csak az nem stimmel, hogy nappal figyeli a villákat, és ott ácsorog hosszú percekig. Ez egyáltalán nem vall okos eljárásra. Kósa értetlenül csóválta a fejét. Fogalma se volt, miért ez a furcsa viselkedés. Lajta felé fordult. - Menj el Hevesi bátyjához. Beszélgess el vele. Vasbeton alibit kérek tőle. Hol volt csütörtökön éjjel? - Zsebéből papír cetlit húzott elő. - Itt van a címe. Elgondolkodva nézett a felvonók felé siető nyomozó után, aztán Karsaival együtt bement az irodájába. Sági a fogasra akasztotta selyemballonját, és széke mellé helyezte fekete bőrtáskáját. Kisportolt alakján elegánsan feszült a drága kasmírszövet. Ha nem ismerte volna életkorát, negyvenöt évesnek mondta volna. Barnára sült arc, egyenes testtartás, csak a szeme alatt húzódó néhány ránc jelezte az évek múlását. Szőke haja kétoldalt, hátra volt fésülve, csak homloka közepén hullott előre egy fegyelmezetlen tincs. Kék szeme kivilágított a sötét arcbőrből. Nem volt nehéz elhinni, 1

2 hogy 14 évvel azelőtt, Caroline első pillantásra szerelmes lett belé, amikor Sági csak 46 éves volt. Sági előredőlt, alig hallhatóan, majdnem suttogva megkérdezte: - Mi történt, ezredes úr? Tudnak már valamit? Hogyan történt ez a... - Lehajtotta, értetlenül rázta a fejét. - Nem akarom elhinni - suttogta maga elé. - Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez megtörténhetett. Drága Caroline! Kósa nem akarta még kérdésekkel megzavarni a férfit, inkább végiglapozott a füzetében, hogy magára terelje Sági figyelmét. Emez felemelte a fejét, és az ezredesre nézett. - Sági úr - mondta halk hangon az ezredes -, azért kérettem önt ide, mert a lakásába nem tudott volna bemenni. Le van zárva, rendőrségi biztosítás alatt van tegnap reggel óta. Néhány perc múlva együtt fogunk odamenni. Nem óhajt valakinek telefonálni? Az apósának vagy valaki másnak? Sági egy kézmozdulattal elhárította az ajánlatot. Kósa néhány mondatban ismertette, hol és milyen körülmények között történt a bűntény, majd hozzátette: - A rendőrség, úgymond, rejtéllyel áll szemben. Segítenie kell, Sági úr, hogy elfogjuk a tettest. Nézze! A felesége, mint ahogy az eddigi kihallgatásokból kiderült, sose hagyta el a lakását az esti órákban. Így van? - Igen. Mindig otthon volt. - Nos, az egyik problémánk innen ered! Miért, milyen megfontolásból ment föl a hegyre a felesége éjjel 11 órakor? Tudna segíteni? Tud valamilyen felvilágosítást adni? Sági megrázta a fejét. - Nem. Nagyon sajnálom. Nem tudok semmit se mondani ezzel kapcsolatban. - Mikor beszélt a feleségével utoljára? 2

3 - Utoljára? Egy héttel ezelőtt. - Azóta nem telefonáltak egymásnak? - Ja? - kérdezte Sági, mintha mély álomból ébredt volna föl. - De igen. Mikor is? Kicsit meg vagyok zavarodva. Szerdán, vagy csütörtökön beszéltem vele. A lábát fájlalta szegénykém. A múlt héten kificamodott a bokája. Hogy mikor volt ez pontosan, azt a bejárónő jobban meg tudja mondani. Kétszer is ő vette fel a kagylót. - Szokása mindennap telefonálni a feleségének? - Nem mindennap. Csak ha valami nincsen rendben. - És tegnapelőtt, mi nem volt rendben? - A lába miatt telefonáltam. - Áhá! A lába miatt. Értem - mondta Kósa, és hosszan, jobban megnézte Ságit. Végignézett sötétkék öltönyén, krokodilbőr cipőjén. Mellénye egyik gombjáról vékony aranylánc lógott le, ami valószínű egy zsebórára volt erősítve. - Ezen a héten hányszor telefonált a feleségének? - Nem tudom. Talán háromszor. - És csütörtökön? Ezen a napon is beszélt vele. Hányszor hívta fel? - Talán kétszer - mondta bizonytalanul Sági. - Még egyszer megkérdezem. Valami nem volt rendben ezen a csütörtöki napon? Sági elgondolkodott. Hol Kósára, hol maga elé, a parkettára pislogott. - Reggel egy jó hírt közöltem vele - mondta végül. - A délutáni fontos tárgyalásomról beszéltünk. Kérte, hogy hívjam föl a tárgyalás után is, mondjam el, mit sikerült intézni az új vevővel. - Nocsak! Ennyire érdekelte a feleségét a maga munkája? - Meg szoktuk beszélni néhány fontosnak ígérkező tárgyalásomat. 3

4 - Hát persze. Ez természetes - mondta Kósa bólogatással aláhúzva a megjegyzését. - Ugye maguk nagyon szerették egymást? - Igen - válaszolta halkan Sági. - Mondja, Sági úr - kérdezte Kósa egy alig észrevehető, hamiskás hangot megütve -, miért éltek maguk mégis külön? Miért nem élt a felesége magával Párizsban? - Nem éltünk külön. Havonta kétszer jöttem haza, a nyári vakációinkat is, mindig együtt töltöttük. Biztos többet voltam együtt a feleségemmel, mint egy hajóskapitány az övével. - Csakhogy a hajóskapitány felesége nem lakhat a hajón. Miért nem lakott a felesége magával Párizsban? Sági gondolkodás nélkül válaszolt. - Szerette a hazáját. Szeretett itt élni. Az iroda túlsó végében Karsai nem tetszően megrázta a fejét. Kósa megkopogtatta az asztalt. - A feleségének a hazája Franciaország volt! Ott született! Ott kellett volna élnie. Itt idegen földön, emigrációban élt. Vajon miért? - A szülei belenevelték az óhaza szeretetét. Imádta Magyarországot. Szerette a magyarokat. Kósa most már leplezetlenül vizsgálta Sági arcát. Azt várta, hogy az égbekiáltó hazugság nyomán, valamilyen árulkodó jel meg fog jelenni valamelyik sarkocskában. De nem! Sehol egy rezdülés. Pedig biztos volt benne, hogy nem Sági, Huták Emi mondott igazat: Ságiné mindent, és mindenkit kritizált az oly nagyon szeretett óhazában. Nyilvánvaló volt, hogy nem szeretett itt lenni. A hétszázát neki! Akkor, vajon milyen kényszerből kellett itt élnie, elzárkózva a világtól?! Erre az alapvető kérdésre szeretett volna választ kapni, de sem az apa, sem a férj nem akart erre egyenesen válaszolni. 4

5 Felállt, nehézkes lépteivel végigsétált az iroda túlsó végéig, aztán visszament az asztaláig. Felült az íróasztal sarkára. - Tehát ön minden második héten jön csak haza. Ezek szerint tegnapelőtt, és tegnap is Párizsban volt? - Igen válaszolta Sági, majd élesen pillantott Kósára. - Már elnézését kérem, ezredes úr, mi akar ez lenni? Maga vallat engem? Csak nem gondolja... ezredes úr...! Kósa a szavába vágott: - Nem gondolok én semmit se, és megkérem, ne haragudjon, de ezeket a kérdéseket kötelességem feltenni. Amiket öntől kérdeztem, és fogok kérdezni, azokat a kérdéseket feltettem az apósának is. Már abból a megfontolásból is, hogy teljesen logikusnak látszik: vagy családtag, vagy nagyon közeli ismerős kedvéért ment föl a hegyre a felesége. Meg tudna nevezni valaki mást? Idegesen intett Sági a levegőbe. - Fogalmam sincs, miért ment oda. - Közeli férfi ismerőse, barátja, természetesen a legkorrektebb kapcsolatra gondolok, volt ilyen a felesége ismerősei között? - Nem - válaszolt határozottan Sági -, nem volt. Sem korrekt, sem inkorrekt kapcsolata nem volt idegenekkel. Megismétlem: fogalmam sincs, miért ment föl a hegyre. Fáradt vagyok. Szeretnék hazamenni. - Én is fáradt vagyok - mondta Kósa. Mondja, mi volt a párizsi időbeosztása tegnapelőtt, csütörtökön? Lássuk ezt a csütörtöki napot. Sági felugrott a helyéről. - Ez a kérdés, uram, túl megy minden határon! kiáltotta. Szeretném idehívni az ügyvédemet. 5

6 Kósa odébb tolt egy dossziét, teljesen felült az asztalra. Cukorkát húzott ki a zsebéből. Hosszan nézte Sági villámló kék tekintetét. - Nézze, Sági úr, én egy gyilkos után szaglászom. Meg kell találnom, és addig nem nyugszom, míg meg nem találtam azt a mocskot, aki meggyilkolta a feleségét. A férfi elé tolta a telefonkészüléket. Tessék, ott a telefon, hívja ide az ügyvédjét. Ő majd biztos meg fogja mondani, hogy mit kérdezzek magától, és mit ne. Sági leült. Összekulcsolta kezét az ölében, tekintetét egy pillanatra a mennyezet felé emelte. - Csütörtök reggel, mint mindennap, pontosan 8 órakor ébredtem. Így van beállítva, ekkor szólal meg a rádióm. Amikor elkészültem az öltözködéssel, bementem az irodámba. - Hol lakik Párizsban? - A Surcouf utcában lakom. A Huntext-iroda is ott van, száz méterrel odébb, majdnem a Szajna partján. Ott dolgozom. - Hol van ez a... ez az utca? - A rue Surcouf? Bent, Párizs közepében. - Mennyi idő alatt lehet kiérni onnan a repülőtérre? Sági szeme megrándult. Tekintetében a gyanakvás fénye jelent meg. Hangja azonban nyugodt maradt. - Ön ismeri Párizst, ezredes úr? - Nem, nem ismerem. De azért válaszoljon a kérdésemre. - A rue Surcouftól taxival, legyen az Orly, vagy a Charles de Gaulle repülőtér, legalább egy órát kell számolni. Minimum! - Gyorsabb megoldás? Földalatti? - Van. De annyiszor kell átszállni, hogy inkább taxival szoktam kimenni. 6

7 - Kérem, folytassa - mondta Kósa, majd hirtelen hozzátette: - Megkínálhatom valamivel? Szendvics, sör, kávé? - Köszönöm, ezredes úr. A repülőgépen ebédeltem. Egy kávét viszont szívesen meginnék. Megengedi, hogy rágyújtsak? Karsai százados felállt, és Kósára nézett. - Készíts három kávét! - mondta emez, s közben Sági elé tolta a kézi faragású cigarettatartó dobozt. Kicsomagolt egy mézzel töltött cukrot a papírjából. Sági letett egy Marlborós dobozt az íróasztalra, a hamutartó közelébe. Egy arany Dupont öngyújtó villant meg a kezében, aztán a jellegzetes csettintéssel elzárta a kék lángot. Nagyot szívott a cigarettából. - Délig bent voltam az irodámban - fújta ki a füstöt -, aztán átsétáltam a,,moulin Blanc" étterembe ebédelni. Délután 4 órakor volt egy tárgyalásom... Nem is négy órakor, hanem fél ötkor. Ez egy jó óra hosszat tartott. - Kivel volt a tárgyalása, és hol? Sági elnézett Kósa feje mellett. Nem tetszett neki a kérdezősködés. Sértőnek találta. Hosszan gondolkozott. - Az illető neve Guy Hacking. Renne-ben van egy jól menő textil nagykereskedése. Lenvászonból készült lepedők érdeklik. Ötszázezer darabról volt szó. Azt mondta, ha 2%-kal lejjebb visszük az árat, azonnal aláírhatjuk a szerződést. Kósa közbeszólt: - Régi vevőről van szó? Tárgyaltak már azelőtt is? Jól ismeri az illetőt? - Tárgyaltunk már, de tulajdonképpen új kliensnek számít. Még sose vásárolt nálam. Egyik üzletfelem ajánlotta. - Önnél van a cég telefonszáma? 7

8 Különös mosoly suhant át Sági arcán. Most mosolygott először. Két gödröcske jelent meg a szája szegletében. Még vonzóbbá tette az arcát. Kósa nézte a két gödröcskét. Unokatestvérének jelentek meg ilyen gödrök az arcán, amikor mosolygott. Ő is szerette volna, hogy ilyen legyen a mosolya. Két mutatóujját ezért gyakran belefúrta az arcába. Gyerekkori butaságok. Sági lenyúlt a fekete bőrtáska felé. Karsai százados közben három gőzölgő kávét tett le az asztalra. Egyetegyet Kósáék elé tolt, egyet magával vitt a helyére. Sági elővett egy határidőnaplót, és felütötte a zöld szalagnál. A kinyitott naptárt átnyújtotta Kósának. - Tessék. Csütörtök délutánra van beírva Hacking úrral a tárgyalás, és oda van írva a cég telefonszáma is. Sőt, azt hiszem, a privát számát is odaírtam arra az esetre, ha esetleg nem jönne el, hogy tudjak érdeklődni utána. Igen fontos tárgyalás volt ez... A 16 óra 30 perc be volt karikázva. Mellette: Caffe- Tabac Surcouf, Hacking. Kósa egy pillantást vetett az előző napra, a szerdaira. Két tárgyalási időpont volt bekarikázva, de sem az üzletfél neve, sem telefonszáma nem volt beírva. Visszalapozott néhány oldalt. Sehol nem voltak olyan pontosan beírva az adatok, mint a csütörtök délutánon. - Megengedi, Sági úr, hogy kiírjam az üzletfelének a számát? - Természetesen. Kósa felírta a két számot egy papírra, majd elnézést kérve Ságitól, átsietett a titkári szobába. Felhívta Gonda Aurélt. Megkérte: telefonáljon Renne-be, találja meg valahogy Hackingot, mondja meg neki, hogy Sági úr nem tud most telefonálni, de azt üzeni, hogy a 2%-os árengedményt kiharcolta a félmillió lepedőre. Mindent 8

9 jól figyelj meg, magyarázta Kósa, mire mit válaszol, aztán kérdezd meg, hogy Sági időben elindult-e a repülőtérre a csütörtöki tárgyalás után. A telefonszámládat majd szokás szerint elintézzük. Visszasietett a szobájába. Alig hörpölt a kávéjába egyetkettőt, máris csengett a telefon. Gonda hívta azzal, hogy személyesen Hackinggal beszélt, igen megőrült a jó hírnek, a jövő hétén Magyarországra jön a részletek megtárgyalására. Kéreti Ságit, hogy tudassa vele, mikor lehet találkozni a pápai textilgyár igazgatóival. Utána azt mondta, Ságinak ki kellett kísérnie valakit a repülőtérre. Nem hiszi, hogy ő maga utazott volna el, mert azt mondta, hogy másnap délelőtt hívják egymást telefonon az irodájában, lehet, hogy telexen már megjön a válasz a két százalékot illetően. - Kösz, Aurél - mondta Kósa. - Majd hívlak. Egy ideig azon spekulált, hogyan csinálhatja vissza ezt az üzletet a franciával, hiszen két százalék nagy összeg lehet egy ilyen komoly tételnél. Nem hagyta nyugton a lelkiismerete. - Sági úr! Mennyibe kerül egy ilyen lepedő? - Egy év alatt kellene a félmillió darabot leszállítanunk. Tizennyolc frank nyolcvanötért adjuk. Vagyis 228 forintért. - Ismét megjelent a két gödröcske az arcán. - Egyáltalán nem drága. Nagy nyereségre fog szert tenni Hacking. - Ha jól számolom - mondta Kósa -, ez egy 100 millió forintos üzlet. A nemjóját! Nem nagyon drága ez a magyar lepedő? - kérdezte, csakhogy mondjon valamit. - Nem - válaszolta Sági, és megrázta a fejét. - Na, és a mínusz két százalék? Meg fogja tudni szerezni neki? - Minden bizonnyal. A pápaiak nem hagynak elmenni az orruk előtt ekkora üzletet. Különben is: csütörtökön 9

10 este beszéltem már erről a Huntext vezérigazgatójával. Ő is megerősítette: biztosra vehetem a két százalék engedményt. Főleg, ha megfelelő a fizetési határidő. Kósa valamennyire megnyugodott. Több mint kétmillió forintot engedett az árból. Mit szólna hozzá Bárdos Alfonz rendőr-altábornagy, ha megtudná, milyen könnyelmű üzleteket köt nyomozás közben. Erről jutott eszébe a tizenöt éves kislány, akinek ugyancsak utána kell még néznie rövid időn belül. Talán holnap lesz rá ideje. Sági mozdulatlan arcát figyelte. Szőke hajú bronzszoborra hasonlított. Két, türkiz szeme, izzani látszott. Hosszú idő után szólalt csak meg: - Azt mondta, hogy csütörtökön este telefonon beszélt a vezérigazgatóval? - Igen. Érdeklődött, hogy milyen eredménnyel zárult a délutáni tárgyalás. Tudni kell, hogy mi állítjuk elő Európa egyik legjobb minőségű lenvásznát, és éppen ezért eléggé drágák vagyunk. A konkurencia kihasználja a magasabb árfekvésünket. Egy új vevő aranyat ér. Vigyázni kell rá. A héten mindennap beszéltünk egymással. - Ezek szerint ő hívta magát? - Igen. - Hány órakor? Sági elhúzta a száját. Gondolkodott egy ideig. - Lehetett úgy kilenc óra. - Miből gondolja, hogy kilenc óra volt? - Annyi volt! A nagyfilm kezdete előtt értem haza. Gyorsan letusoltam. A zuhany alatt voltam, amikor csengett a telefon. A Belmondo film akkor kezdődött. - Gondolkodott egy ideig, aztán hozzátette: - De ha az alibimet akarja leellenőrizni, akkor más névvel is szolgálhatok. Egyik ismerősöm is felhívott akkor este 10

11 Budapestről. Gyógyszert kért. Azt mondta, azért szól egy héttel korábban, mert hátha sokat kell futkosnom utána. Még mondtam is neki nevetve, hogy itt nem gond a gyógyszerek beszerzése. Az elmúlt évtizedek alatt lefolytatott kihallgatások során, Kósa hozzászokott, hogy a gyanúsítottak vasbeton alibivel rendelkeznek. Főleg a műveltebbek, és főleg a kihallgatások elején. Aztán kezdenek elfáradni. Végül, a keresztkérdések valamelyikébe belegabalyodnak, mint ponty a hálóba. Onnan pedig, ha nem vigyáznak, nagyon nehéz kikerülni. - Hogy hívják a telefonálót? - Tóth László. - Telefonszám? Cím? - A telefonszámát lediktálta, arra nem emlékszem. A címe, azt hiszem, Lépcsősor utca 61. Itt valahol Budán, első vagy második kerület. - Hol volt a film kezdetéig? - Egy barátomat kísértem ki a repülőtérre. Bordeaux-ba utazott. - Melyik repülőtérről indult a gép? - A Charles De Gaulle-ról. - Hány óra volt akkor? - Pontosan fél hétkor indult a gép. - Mit csinált utána? - A titkárnőmet hazaküldtem, én pedig vacsorázni mentem. - Hol vacsorázott? - Bent a városban. Steaket ettem zöldborsos szósszal. Vörösbort ittam hozzá. Ha érdekli. - Hány óra volt akkor? - Amikor asztalhoz ültem? Hát, várjunk csak. Háromnegyed hatkor búcsúztam el a barátomtól, utána 11

12 taxiba ültem, és olyan háromnegyed hétkor lehettem az étteremben. Kósa halkra vette a hangját. - És, ahogy az előbb mondta, steaket rendelt zöldborsos szósszal, és vörösbort ivott hozzá. Így van? - Így válaszolta Sági, és rebbent egyet a szeme. - Biztos benne, Sági úr, hogy vörösbort tettek az asztalára? A férfi meglepetten nézett először Kósára, aztán Karsai százados felé fordult. Nem tudta mire vélni a nyomozó kérdését. Komolytalannak találta. Nem válaszolt. - Válaszoljon - szólt rá Kósa, kissé megkeményítve a hangját. - Biztos benne, hogy vörösbort ivott? - Igen - mondta tétovázva Sági. - Ezek szerint mindenre pontosan emlékszik! Minden így történt, ahogy most elmondta? Válaszoljon, Sági úr. Háromnegyed hatkor búcsúzott el a barátjától? - Igen, akkor. - A titkárnője tudja tanúsítani, hogy maguk akkor hagyták el a repülőteret? - Igen - vágott értetlen arcot Sági. - Ugyanabba a taxiba ültünk be, és ő, valahol az Odeonnál szállt ki. Kósa felállt, sétált néhány lépést. Megállt a törpepálma mellett, hosszan vizsgálgatta Sági arcát. - Ez így nem stimmel - mondta végül. - Biztos vagyok benne, hogy magának nem vörösbort tettek le az asztalára. Elhiszi nekem? - Nahát! - kiáltotta el magát Sági. - Ez felháborító! Mi célja azzal, hogy meghazudtol? Bolondnak néz? Vagy talán ott volt az étteremben? Ott volt Párizsban? - Nem - válaszolta nyugodtan Kósa. - Nem voltam ott. De maga se volt ott, Sági úr! Ezt pontosan maga bizonyította be! 12

13 - Micsodát? kiáltotta Sági, és zsebkendőt kapott elő, hogy izzadt homlokát megtörölje. - Mit bizonyítottam be? Kósa visszament az íróasztalához, kényelmes mozdulatokkal odébb tolta az ott heverő papírokat, és fél combbal felült az asztalra. - Ha maguk mindketten elhagyták a repülőteret háromnegyed hatkor, akkor maga hogyan telefonált a feleségének fél hétkor a repülőtérről? Negyvenöt perccel később! Ezt hogyan fogja nekem megmagyarázni? Ugyanis Huták Emi azt mondta, hogy fél hét volt, amikor maga telefonált. Kérdésére maga azt mondta, hogy a párizsi repülőtérről beszél, ahova az egyik barátját kikísérte. Nem téveszti össze a párizsi repteret a budapestivel? Sági szája tátva maradt, némán bámult hol Kósára, hol Karsaira. Mintha nem tudta volna felfogni, amit hallott, időnként megrázta a fejét. Összehúzta szemöldökét, megpróbált összpontosítani. Egy ideig gondolkodott, aztán bólogatni kezdett. - Hát, persze - mondta elgondolkodva -, eltévesztettem az időt. Elnézését kérem. Tudja, tegnap reggel óta nem vagyok a magam ura. Néha alaposan megzavarodok. Ha nem így lenne, sajnálatra méltó alak lennék. Egy órát tévedtem. Nem fél hétkor, fél nyolckor indult a bordeaux-i gép. Én valóban fél hétkor telefonáltam Caroline-nak. Amíg a barátom a jegyét intézte. - Megadná a titkárnője otthoni telefonszámát? Szeretném most azonnal felhívni. - Nincs telefonja. - A hétszázát! A titkárnőjének nincs otthon telefonja? A világ legmodernebb telefonhálózatával dicsekvő országban van még ilyen lakás? 13

14 - Igen, van - vágta rá Sági, visszanyerve előbbi magabiztosságát. - És a bordeaux-i barátjának? Neki sincs telefonja? - Neki van, de azt nem tudom megadni. Nincs nálam a noteszom. Hétfőn reggel a titkárnőm meg fogja adni a számot. Kósa az órájára nézett. Ideje volt átmenni a Lágymányosi útra, megtekinteni a lakást. - Indulhatunk - mondta inkább magának, amíg összecsukta füzetét. Egy-egy pillantást vetett Ságira, közben valamennyire rendbe rakta a papírokat az íróasztalon. A fiókjából kivett egy csomó cukorkát, és betette őket a zsebébe. Karsairól ismét Ságira siklott a tekintete. - Megnézzük a lakást. Magánál van a lakás kulcsa? - Igen. - Indulhatunk - mondta még egyszer, és szempillantást váltott a századossal. Karsai vezetett. Kósa befészkelte magát a Karsai mögötti sarokba. Amikor elindult a kocsi, elmondta: mindent tudni akar a múltjáról. Sági meglepetten nézett az ezredesre, de kénytelen volt Kósa kérdéseire felelni ben születtem Budapesten - volt az első válasza, majd kisebb megszakításokkal röviden ismertette életének fontosabb pillanatait. - Egy év múlva apám, Dr. Sági Kornél a Horthy-kormány megbízásából Kubába, a magyar nagykövetségre került, mint tisztviselő ig laktunk ott. Havannában jártam óvodába, néhány szót még ma is tudok spanyolul. Valamikor harmincnyolc végén váltották le apámat, ekkor jöttünk vissza Magyarországra. Budapesten végeztem el a négy elemit. 14

15 Alig érzékelhető, hosszú ő betűvel kezdte mondatait, s mintha az a hangot szlávosan ejtette volna ki. Kósa közbeszólt. - Ennyire azért nem kell részletezni. Sági bólintott, aztán folytatta. - Budapesten folytattam középiskolai tanulmányaimat. Nem voltam valami jó tanuló. A latin nyelvtan egyszerűen nem ment a fejembe. Magolni nem szerettem. Innen a Szent István Gimnáziumba - akkor Első István volt a neve, a szent szót nem volt szabad kimondani -, majd a Vas utcai kereskedelmibe kerültem. Mivel a háború miatt éveket vesztettem, 1951-ben érettségiztem. Egy szép napon, azért, mert apám a kubai követségen dolgozott, 1952-ben kitelepítettek bennünket Budapestről. Hajdúdorogra kerültünk. Olyan közismert nevek voltak ott, mint a Törley pezsgő gyáros, vagy a Keresztessy báróék. - Elhallgatott. Csak nagy sokára nézett Kósára. - Nem szeretek erről beszélni. Olyan kor volt az, amire nem akarok visszaemlékezni. Másfél méter magas disznóólban laktunk, a földből kilopott répát ettük, a parasztok is belénk rugdostak. Fasiszták voltunk! Kósa jól emlékezett ezekre az időkre. Abban az időben egy ideig a Vasasban birkózott. Az egyik barátjának az apja a Kenderesi, Horthy-birtokon dolgozott a háború előtt. Egy szép napon eltűnt a klubtársa. A klub vezetősége megtudta, hogy az egész családot ismeretlen helyre kitelepítették. Soha többet nem hallottak róluk. A Lada átjutott az Astória előtti útkereszteződésen. Kora este lévén, kissé besűrűsödött a forgalom a kiskörúton. Sági zsebkendőt vett elő, elfordította a fejét, arcát, szemét törölgette a fekete szegélyes kendővel. Kósa felé fordult, hangja halk volt. 15

16 - Hol van, Caroline? Láthatom még? Szeretném még egyszer utoljára látni őt. Elfordult, zsebkendőjébe temette arcát. Csak amikor a Kálvin térre értek, akkor kért elnézést az ezredestől. - Ne haragudjon, ezredes úr. Kósa belenézett Sági Kornél vörös szemébe. - Megértem - mondta halkan. - Most magának jót tesz, ha másra gondol. Folytassa. Mi történt azután? - Ötvennégyben kaptuk még az engedélyt arra, hogy visszajöhessünk a fővárosba. A lakásunkat persze ávós tiszteknek utalták ki. Mi Szent-Lőrincen kaptunk lakást. Két másik kitelepített családdal zsúfoltak össze bennünket egy odúba. Bejelentett állást nem kaptam sem én, sem apám, így alkalmi munkákból kerestem pénzt a családnak. Voltam ruhatáros, újságkihordó, éttermekben takarító, zsákoltam a vásárcsarnokban. Télen havat lapátoltam, mit tudom én még, mit csináltam. Így tengődtünk éveken keresztül. Az apám a forradalom alatt halt meg. A Korvin-közben harcolt az orosz tankok ellen. Ötvenhat decemberében valaki feljelentett bennünket. Semmi büntetendő dolgot nem tettem, apám miatt mégis börtönbe kerültem. Hatvanegyben szabadultam. Édesanyámmal Szegedre költöztünk. A botanikus kertben kertész segédmunkásnak vettek fel, aztán házakhoz kerültem alkalmi munkák elvégzésére. Az év végén édesanyám is meghalt. Megint csendben maradt egy ideig. Csak a kocsi kerekeinek dübörgő zaja töltötte még az utasteret. Két fiatal motorkerékpáros robogott el az autó mellett. Kósa a hátsó ülésen ülő lányok meztelen combját nézte. Szorosan átölelték a fiúk derekát. Sötétbarna bőrük kihívóan tűnt elő mellükig felgyűrt könnyű pulóvereik alól. - Szakmája a kertészkedés? - nézett most Ságira. 16

17 - Nem, mint kertész, hanem mint kisegítő dolgoztam ott. - Milyen a kapcsolata az apósával? - Hevesi István zseni - válaszolta Sági őszinte elismeréssel. Amit ő elért az életben, kevesen képesek felmutatni. - És a kettőjük kapcsolata? - Rossz. Mindig is rossz volt. Nem én voltam számára az ideális férj. Meg volt győződve róla, hogy a pénzéért vettem el Caroline-t. Nem is hagyott ki egyetlen alkalmat sem, hogy a gazdagságára, és szegénységemre felhívja a figyelmemet. - Hogyhogy? - Többször figyelmeztetett rá, hogy amikor a tévét nézem, gondoljak arra, hogy az nem az én tévém. Ebéd közben gyakran, minden bevezető nélkül megkérdezte, tudom-e, hogy a villa, amit a bal kezemben tartok, nem az enyém, hanem az övé, illetve a lányáé. - A felesége mit szólt ehhez? - Viharos veszekedések követték ezeket a megjegyzéseket. Caroline imádott engem. Nem tűrte, hogy az apja kénye-kedve szerint megalázzon azért, mert nekem nem volt annyi pénzem, mint neki. Beharapta alsó ajkát, fejét lehajtotta. Rekedt volt a hangja. - Az apósom sose hitte el, hogy szerelmesek vagyunk egymásba. S hogy ez a szerelem örökké fog tartani. Bármennyire szivarozás közbeni beszélgetésre hasonlított a párbeszéd, Kósa éles figyelemmel kísérte Sági válaszait. Most is az volt az érzése, hogy Sági nem viselkedik természetesen. Mintha nem neki való szerepet játszana. Ezt az utolsó mondatot is falusi amatőr színjátszókhoz illő, fura kézmozdulattal kísérte. 17

18 - Visszatérve az irodámban elmondottakra, mégis, kire gyanakszik, Sági úr? Ki követhette el a bűntényt? - Tegnap reggel óta ez jár az eszemben - mondta elgondolkozva Sági. - Ha ezerszer megkérdezi, ezerszer fogom azt válaszolni, hogy fogalmam sincs róla, hogyan történhetett ez meg Caroline-nal. Állandóan ezen jár az eszem, és nem találok megoldást. Nem tudom elképzelni, miért ment oda csütörtök éjjel. - Mikor jutott tudomására a hír? - Tegnap reggel a nyolc órás hírekben mondta be a France Inter. Képzelheti! Azonnal telefonáltam az apósomnak, de képtelen voltam vonalat kapni. Állandóan azt a választ kaptam az automatától, hogy a nemzetközi vonalak túlzsúfoltak. Az apósom is erre panaszkodott, amikor végre beszélni tudtunk egymással. - Hány óra volt akkor? - Hány? Fél tizenegy lehetett. - A reggeli hírekben mit mondott be a rádió? - Azt, hogy az Agence France Presse értesülése szerint több, mint valószínű, hogy a híres föltalálónak, Hevesi Istvánnak a lányát gyilkolták meg Budapesten. Elhaladtak a Nagycsarnok előtt, a kocsi felfutott a Szabadság hídra. Nagy robajjal közeledtek a macskaköves Bartók úton a Lágymányosi úthoz. A Bukarest étteremnél Karsai balra forgatta a kormányt, és leparkolta az autót. Elindultak a 7/b felé. A feketére lakkozott kovácsoltvas kapun elegáns budai bérházba léptek be. Ságiék első emeleti lakása előtt zöld növények sorakoztak. Amikor Kósa megjelent a folyosó végében, a lakást biztosító két rendőr feszesen tisztelgett. A főnyomozó maga elé engedte Ságiékat, néhány szóra megállt beszélgetni a két rendőrrel. - Mióta vagytok itt? 18

19 - Jelentem, tizennégy órakor váltottunk - válaszolta a szakaszvezető. - Történt valami azóta? - Semmi, ezredes úr. Unatkozunk. - Éjszaka is ti voltatok itt? - Igen, ezredes úr. Hajnal négyig. Akkor lettünk leváltva. A szemben lévő folyosó két lakásának a függönye megmozdult. A lakók figyelemmel kísérték a Sági-lakás körüli jövés-menést. Kósa közelebb lépett a rendőrökhöz. - Mi a házi szokás? Éjszakára bezárják a vaskaput? - Nem tudom - válaszolta halkan a rendőr, és csavart egyet nikotintól megsárgult bajusza hegyén. - Nem mentünk ki a házból. - Jöttek haza lakók kapuzárás után? - Igen. Ott szemben a másodikon, tetszik látni, ahol a zöldnövény van az ajtó előtt, azok éjfél felé jöttek haza. Minden szavukat lehetett hallani. Itt fölöttünk is valaki éjjel egy óra felé jött haza. - Hol lakik a házmester? - Ott lent a földszinten - mutatott a rendőr egy vasráccsal védett ablakra. - Van egy kövér, ronda fekete macskájuk. Teccik tudni, én a kutyákat kedvelem. - Kigyulladt a villany a házmester lakásában, amikor a lakók bejöttek az épületbe? - Nem. - Tehát nem a házmester nyitja ki a kaput éjjel? - Ja? - kérdezte a bajuszos, egyszerre megértve, mit akar tudni az ezredes. - Ugye, Pista, nem hallottunk csengetést egyszer sem - nézett a társára, aki megrázta a fejét. - Gondolom, mindenkinek van kapukulcsa. - Jól van - mondta Kósa, és elindult a nyitva hagyott lakásajtó felé. 19

20 Négyzet alakú tágas előszobába került, ahonnan minden oldalról nyílt egy-egy ajtó. Kósa belépett a nappaliba. Sági éppen az ablakokhoz sietett, félrehúzta a súlyos, aranyozott szövetű kárpitokat, és kinyitotta az ablakokat. A Lágymányosi útról egyszerre betódult az utca zaja. Karsai beleszaglászott a levegőbe. - Milyen illat ez? - kérdezte halkan a főnyomozótól. - Már az előszobában megcsapta az orromat - válaszolta Kósa. - Nem hasis szaga ez? Nyomban megkérdezte. - Mi ez az illat, Sági úr? - Ez? - kérdezett vissza Sági. - Azért nyitom ki az ablakokat, mert émelyeg tőle a gyomrom. Szegény Caroline indiai pálcikákat szokott égetni, aminek a füstje egzotikus illatot áraszt. Némelyiknek kellemes az illata, másoké kibírhatatlan. Kósa körülnézett a művészi ízléssel berendezett lakásban. Sági, látva a főnyomozó álmélkodó tekintetét, azonnal magyarázni kezdett: - Caroline ragaszkodott a tágas luxuslakáshoz. Kettő között választhatott. A másik a nagykörúton volt, a Béke Szálló közelében. Azt zajosnak találta. Ez kétszázhúsz négyzetméter. Az antik bútorokon végignézve Kósa 18. századbeli nagyhercegi lakosztályban érezte magát. Csak állt a szoba közepén, és bámulta a kristály csillárokat, a puha, antik perzsaszőnyegeket, az indiai és kínai, vagyont érő vázákat. Tekintete a bárpult végében álló nyitott whiskys üvegen, és a mellette lévő üres poháron időzött egy darabig, aztán az egyik festményre tévedt tekintete. - Az egy Degas - mondta halkan Sági. - Toulouse polgármesterétől kapta Caroline nászajándékba. A kedvenc képe volt. Ez itt - mutatott egy pasztellszínekkel festett fehér húsú, meztelen nőt ábrázoló képre -, ez egy 20

21 Ingre. Marseille repülőterének a vezérigazgatója ajándékozta Caroline-nak. Az a portré ott a jukka mögött - mutatott egy aranyozott keretben álló képre -, az egy eredeti Van Eyck grafika, a tizenötödik századból. Nem volt dicsekvés, vagy kérkedés a hangjában. Szomorkás tónussal kevert, udvarias hang mutatta be a lakás különlegességeit a vendégeknek. - Kié ez a lakás? - kérdezte Kósa, és lehajolt, hogy szemügyre vegyen egy fényképet az egyik teázó asztalon. Hevesi Istvánt ismerte föl kisebb társaság közepén. Szmokingba öltözött férfiak pezsgőspoharat tartottak a kezükben. Hevesi mellett De Gaulle tábornok, és egy csinos asszony társalgott. - A lakás a feleségemé. Itt minden a feleségemé. Kósa megsimogatta egy fajansz őzike fejét. - Most már az öné - pillantott a férfira. - Nem. Most már megint minden az apósomé. Kósa tekintete a szalon másik ajtajára tévedt. Ez a fehérre lakkozott ajtó a másikkal ellentétben magas és keskeny volt. - Ez Caroline szobája - mondta Sági, és kinyitotta az ajtót az ezredes előtt. Kósa egy fejmozdulattal intett Karsainak, hogy maradjon a nappaliban, és nézzen körül. Kissé elfogultan lépett be a szobába. Itt is érezni lehetett azt az édeskés-fanyar illatot. Elégett pálcikát viszont, sehol nem látott. Az ajtótól jobbra, szélesre tárt, japán motívumokkal díszített, textíliával bevont paraván választotta el az ágyat a szoba többi részétől. A selyem ágytakaró a földre volt dobva, a paplan félrelökve. A gardrób ajtaja nyitva volt. Egy testszínű selyemruha a földön, egy másik az ágy végébe dobva feküdt a takarón; a kapkodás, sietség jele mindenhol. Beleszimatolt a szekrénybe. 21

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap) a múzeum zárva van Az egész úgy kezdődött, hogy a barátnőm és én szerettük volna megnézni a Kolláber Antalkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Oda is mentünk egy szép napfényes szerda délelőtt, hogy eme elhatározásunkat

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table Baróthy Borbála Kártyák kiterítve Cards on the table 1. Fejezet A tükörből visszabámuló lányra meredtem. Szomorúnak tűnt és félt. Az arca fehérebb volt a szokásosnál és általában csillogó kék szeme most

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A BALLAI LÁSZLÓ Ariadné fonala COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A HTTP://WWW.VASAROS.COM/ART/BALLAI/ OLDALRÓL SZÁRMAZIK. A SZÖVEG BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSA,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése Megnyugtat A nappali nappali fénynél. A kék garnitúrához és a játékasztalhoz a megrendelõ ragaszkodott. A kanapénak ez a szárnya forgatható, s az asztal is kerekeken gurul, így a lakásnak ez a szeglete

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

VII. Megjegyzések, kommentárok

VII. Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok Beszédpanelek és mintadialógusok Véleménykérés - Na, mit szólsz hozzá? - És, milyen? / Na, milyen? - Szerinted milyen? - Láttad már Éva új barátját?

Részletesebben

Kína nélkül Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Kína nélkül Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2009 november 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Olyan hírtelen történt. Senki sem emlékezett a kezdetekre. Az előbb még minden rendben

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Kate Brooks Duncan Shelley: Amer és a láthatatlan bilincs

Kate Brooks Duncan Shelley: Amer és a láthatatlan bilincs Copyright 2012 Kate Brooks & Duncan Shelley A könyv bármely részének sokszorosítása, akár elektronikus, akár mechanikus úton ideértve az információtároló és visszakereső rendszereket is, a kiadó írásbeli

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek.

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek. Elmore Leonard: Dinamit (részlet) Fordította: Totth Benedek Chris Mankowski utolsó munkanapja, délután kettő, még két óra van hátra a műszak végéig, amikor befut a riasztás, hogy hatástalanítania kell

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond?

Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond? Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond? Az emberi figyelem nemegyszer elsiklik kisebb-nagyobb dolgok felett. Nagyon gyakran előfordul, hogy valamit bonyolultnak gondolunk, holott végtelenül

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

A RUBIN-LEÁNYOK. Éjjel az egyik Rubin-leány felköltötte kis hugát:

A RUBIN-LEÁNYOK. Éjjel az egyik Rubin-leány felköltötte kis hugát: Éjjel az egyik Rubin-leány felköltötte kis hugát: A RUBIN-LEÁNYOK - Dóra, kelj föl, nem tudok aludni, jerünk ki a gangra! Ruhát kaptak magukra és az öreg Rubinon át - apjuk a konyha ajtajában, a földön

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Farkasokkal őrizlek

Zágonyi Mónika. Farkasokkal őrizlek Zágonyi Mónika Farkasokkal őrizlek A sötétszürke felhők nyugat felé vonultak Még tombolt a hóvihar, de valahol messze, keleten az ég alja már világoskék színben pompázott. Tudtam, hogy aznap telihold lesz,

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben