HARMADIK FEJEZET SZOMBAT DÉLUTÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIK FEJEZET SZOMBAT DÉLUTÁN"

Átírás

1 HARMADIK FEJEZET SZOMBAT DÉLUTÁN Kósa az ajtóban várta Sági Kornélt. Kezet fogtak, bemutatkoztak. A kötelező részvétnyilvánítás után Kósa betessékelte Ságit az irodájába. Karsainak, és Lajtának az útját állta. A reggeli telefonálókról érdeklődött. Semmi különöset nem tudtak mondani a rendőrtisztek. Üzletemberek villáit figyelte meg a forradásos arcú. Lehet, hogy igazuk van a telefonálóknak. Jól megszervezett betörőbanda megfigyelőjére gyanakszanak. Csak az nem stimmel, hogy nappal figyeli a villákat, és ott ácsorog hosszú percekig. Ez egyáltalán nem vall okos eljárásra. Kósa értetlenül csóválta a fejét. Fogalma se volt, miért ez a furcsa viselkedés. Lajta felé fordult. - Menj el Hevesi bátyjához. Beszélgess el vele. Vasbeton alibit kérek tőle. Hol volt csütörtökön éjjel? - Zsebéből papír cetlit húzott elő. - Itt van a címe. Elgondolkodva nézett a felvonók felé siető nyomozó után, aztán Karsaival együtt bement az irodájába. Sági a fogasra akasztotta selyemballonját, és széke mellé helyezte fekete bőrtáskáját. Kisportolt alakján elegánsan feszült a drága kasmírszövet. Ha nem ismerte volna életkorát, negyvenöt évesnek mondta volna. Barnára sült arc, egyenes testtartás, csak a szeme alatt húzódó néhány ránc jelezte az évek múlását. Szőke haja kétoldalt, hátra volt fésülve, csak homloka közepén hullott előre egy fegyelmezetlen tincs. Kék szeme kivilágított a sötét arcbőrből. Nem volt nehéz elhinni, 1

2 hogy 14 évvel azelőtt, Caroline első pillantásra szerelmes lett belé, amikor Sági csak 46 éves volt. Sági előredőlt, alig hallhatóan, majdnem suttogva megkérdezte: - Mi történt, ezredes úr? Tudnak már valamit? Hogyan történt ez a... - Lehajtotta, értetlenül rázta a fejét. - Nem akarom elhinni - suttogta maga elé. - Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez megtörténhetett. Drága Caroline! Kósa nem akarta még kérdésekkel megzavarni a férfit, inkább végiglapozott a füzetében, hogy magára terelje Sági figyelmét. Emez felemelte a fejét, és az ezredesre nézett. - Sági úr - mondta halk hangon az ezredes -, azért kérettem önt ide, mert a lakásába nem tudott volna bemenni. Le van zárva, rendőrségi biztosítás alatt van tegnap reggel óta. Néhány perc múlva együtt fogunk odamenni. Nem óhajt valakinek telefonálni? Az apósának vagy valaki másnak? Sági egy kézmozdulattal elhárította az ajánlatot. Kósa néhány mondatban ismertette, hol és milyen körülmények között történt a bűntény, majd hozzátette: - A rendőrség, úgymond, rejtéllyel áll szemben. Segítenie kell, Sági úr, hogy elfogjuk a tettest. Nézze! A felesége, mint ahogy az eddigi kihallgatásokból kiderült, sose hagyta el a lakását az esti órákban. Így van? - Igen. Mindig otthon volt. - Nos, az egyik problémánk innen ered! Miért, milyen megfontolásból ment föl a hegyre a felesége éjjel 11 órakor? Tudna segíteni? Tud valamilyen felvilágosítást adni? Sági megrázta a fejét. - Nem. Nagyon sajnálom. Nem tudok semmit se mondani ezzel kapcsolatban. - Mikor beszélt a feleségével utoljára? 2

3 - Utoljára? Egy héttel ezelőtt. - Azóta nem telefonáltak egymásnak? - Ja? - kérdezte Sági, mintha mély álomból ébredt volna föl. - De igen. Mikor is? Kicsit meg vagyok zavarodva. Szerdán, vagy csütörtökön beszéltem vele. A lábát fájlalta szegénykém. A múlt héten kificamodott a bokája. Hogy mikor volt ez pontosan, azt a bejárónő jobban meg tudja mondani. Kétszer is ő vette fel a kagylót. - Szokása mindennap telefonálni a feleségének? - Nem mindennap. Csak ha valami nincsen rendben. - És tegnapelőtt, mi nem volt rendben? - A lába miatt telefonáltam. - Áhá! A lába miatt. Értem - mondta Kósa, és hosszan, jobban megnézte Ságit. Végignézett sötétkék öltönyén, krokodilbőr cipőjén. Mellénye egyik gombjáról vékony aranylánc lógott le, ami valószínű egy zsebórára volt erősítve. - Ezen a héten hányszor telefonált a feleségének? - Nem tudom. Talán háromszor. - És csütörtökön? Ezen a napon is beszélt vele. Hányszor hívta fel? - Talán kétszer - mondta bizonytalanul Sági. - Még egyszer megkérdezem. Valami nem volt rendben ezen a csütörtöki napon? Sági elgondolkodott. Hol Kósára, hol maga elé, a parkettára pislogott. - Reggel egy jó hírt közöltem vele - mondta végül. - A délutáni fontos tárgyalásomról beszéltünk. Kérte, hogy hívjam föl a tárgyalás után is, mondjam el, mit sikerült intézni az új vevővel. - Nocsak! Ennyire érdekelte a feleségét a maga munkája? - Meg szoktuk beszélni néhány fontosnak ígérkező tárgyalásomat. 3

4 - Hát persze. Ez természetes - mondta Kósa bólogatással aláhúzva a megjegyzését. - Ugye maguk nagyon szerették egymást? - Igen - válaszolta halkan Sági. - Mondja, Sági úr - kérdezte Kósa egy alig észrevehető, hamiskás hangot megütve -, miért éltek maguk mégis külön? Miért nem élt a felesége magával Párizsban? - Nem éltünk külön. Havonta kétszer jöttem haza, a nyári vakációinkat is, mindig együtt töltöttük. Biztos többet voltam együtt a feleségemmel, mint egy hajóskapitány az övével. - Csakhogy a hajóskapitány felesége nem lakhat a hajón. Miért nem lakott a felesége magával Párizsban? Sági gondolkodás nélkül válaszolt. - Szerette a hazáját. Szeretett itt élni. Az iroda túlsó végében Karsai nem tetszően megrázta a fejét. Kósa megkopogtatta az asztalt. - A feleségének a hazája Franciaország volt! Ott született! Ott kellett volna élnie. Itt idegen földön, emigrációban élt. Vajon miért? - A szülei belenevelték az óhaza szeretetét. Imádta Magyarországot. Szerette a magyarokat. Kósa most már leplezetlenül vizsgálta Sági arcát. Azt várta, hogy az égbekiáltó hazugság nyomán, valamilyen árulkodó jel meg fog jelenni valamelyik sarkocskában. De nem! Sehol egy rezdülés. Pedig biztos volt benne, hogy nem Sági, Huták Emi mondott igazat: Ságiné mindent, és mindenkit kritizált az oly nagyon szeretett óhazában. Nyilvánvaló volt, hogy nem szeretett itt lenni. A hétszázát neki! Akkor, vajon milyen kényszerből kellett itt élnie, elzárkózva a világtól?! Erre az alapvető kérdésre szeretett volna választ kapni, de sem az apa, sem a férj nem akart erre egyenesen válaszolni. 4

5 Felállt, nehézkes lépteivel végigsétált az iroda túlsó végéig, aztán visszament az asztaláig. Felült az íróasztal sarkára. - Tehát ön minden második héten jön csak haza. Ezek szerint tegnapelőtt, és tegnap is Párizsban volt? - Igen válaszolta Sági, majd élesen pillantott Kósára. - Már elnézését kérem, ezredes úr, mi akar ez lenni? Maga vallat engem? Csak nem gondolja... ezredes úr...! Kósa a szavába vágott: - Nem gondolok én semmit se, és megkérem, ne haragudjon, de ezeket a kérdéseket kötelességem feltenni. Amiket öntől kérdeztem, és fogok kérdezni, azokat a kérdéseket feltettem az apósának is. Már abból a megfontolásból is, hogy teljesen logikusnak látszik: vagy családtag, vagy nagyon közeli ismerős kedvéért ment föl a hegyre a felesége. Meg tudna nevezni valaki mást? Idegesen intett Sági a levegőbe. - Fogalmam sincs, miért ment oda. - Közeli férfi ismerőse, barátja, természetesen a legkorrektebb kapcsolatra gondolok, volt ilyen a felesége ismerősei között? - Nem - válaszolt határozottan Sági -, nem volt. Sem korrekt, sem inkorrekt kapcsolata nem volt idegenekkel. Megismétlem: fogalmam sincs, miért ment föl a hegyre. Fáradt vagyok. Szeretnék hazamenni. - Én is fáradt vagyok - mondta Kósa. Mondja, mi volt a párizsi időbeosztása tegnapelőtt, csütörtökön? Lássuk ezt a csütörtöki napot. Sági felugrott a helyéről. - Ez a kérdés, uram, túl megy minden határon! kiáltotta. Szeretném idehívni az ügyvédemet. 5

6 Kósa odébb tolt egy dossziét, teljesen felült az asztalra. Cukorkát húzott ki a zsebéből. Hosszan nézte Sági villámló kék tekintetét. - Nézze, Sági úr, én egy gyilkos után szaglászom. Meg kell találnom, és addig nem nyugszom, míg meg nem találtam azt a mocskot, aki meggyilkolta a feleségét. A férfi elé tolta a telefonkészüléket. Tessék, ott a telefon, hívja ide az ügyvédjét. Ő majd biztos meg fogja mondani, hogy mit kérdezzek magától, és mit ne. Sági leült. Összekulcsolta kezét az ölében, tekintetét egy pillanatra a mennyezet felé emelte. - Csütörtök reggel, mint mindennap, pontosan 8 órakor ébredtem. Így van beállítva, ekkor szólal meg a rádióm. Amikor elkészültem az öltözködéssel, bementem az irodámba. - Hol lakik Párizsban? - A Surcouf utcában lakom. A Huntext-iroda is ott van, száz méterrel odébb, majdnem a Szajna partján. Ott dolgozom. - Hol van ez a... ez az utca? - A rue Surcouf? Bent, Párizs közepében. - Mennyi idő alatt lehet kiérni onnan a repülőtérre? Sági szeme megrándult. Tekintetében a gyanakvás fénye jelent meg. Hangja azonban nyugodt maradt. - Ön ismeri Párizst, ezredes úr? - Nem, nem ismerem. De azért válaszoljon a kérdésemre. - A rue Surcouftól taxival, legyen az Orly, vagy a Charles de Gaulle repülőtér, legalább egy órát kell számolni. Minimum! - Gyorsabb megoldás? Földalatti? - Van. De annyiszor kell átszállni, hogy inkább taxival szoktam kimenni. 6

7 - Kérem, folytassa - mondta Kósa, majd hirtelen hozzátette: - Megkínálhatom valamivel? Szendvics, sör, kávé? - Köszönöm, ezredes úr. A repülőgépen ebédeltem. Egy kávét viszont szívesen meginnék. Megengedi, hogy rágyújtsak? Karsai százados felállt, és Kósára nézett. - Készíts három kávét! - mondta emez, s közben Sági elé tolta a kézi faragású cigarettatartó dobozt. Kicsomagolt egy mézzel töltött cukrot a papírjából. Sági letett egy Marlborós dobozt az íróasztalra, a hamutartó közelébe. Egy arany Dupont öngyújtó villant meg a kezében, aztán a jellegzetes csettintéssel elzárta a kék lángot. Nagyot szívott a cigarettából. - Délig bent voltam az irodámban - fújta ki a füstöt -, aztán átsétáltam a,,moulin Blanc" étterembe ebédelni. Délután 4 órakor volt egy tárgyalásom... Nem is négy órakor, hanem fél ötkor. Ez egy jó óra hosszat tartott. - Kivel volt a tárgyalása, és hol? Sági elnézett Kósa feje mellett. Nem tetszett neki a kérdezősködés. Sértőnek találta. Hosszan gondolkozott. - Az illető neve Guy Hacking. Renne-ben van egy jól menő textil nagykereskedése. Lenvászonból készült lepedők érdeklik. Ötszázezer darabról volt szó. Azt mondta, ha 2%-kal lejjebb visszük az árat, azonnal aláírhatjuk a szerződést. Kósa közbeszólt: - Régi vevőről van szó? Tárgyaltak már azelőtt is? Jól ismeri az illetőt? - Tárgyaltunk már, de tulajdonképpen új kliensnek számít. Még sose vásárolt nálam. Egyik üzletfelem ajánlotta. - Önnél van a cég telefonszáma? 7

8 Különös mosoly suhant át Sági arcán. Most mosolygott először. Két gödröcske jelent meg a szája szegletében. Még vonzóbbá tette az arcát. Kósa nézte a két gödröcskét. Unokatestvérének jelentek meg ilyen gödrök az arcán, amikor mosolygott. Ő is szerette volna, hogy ilyen legyen a mosolya. Két mutatóujját ezért gyakran belefúrta az arcába. Gyerekkori butaságok. Sági lenyúlt a fekete bőrtáska felé. Karsai százados közben három gőzölgő kávét tett le az asztalra. Egyetegyet Kósáék elé tolt, egyet magával vitt a helyére. Sági elővett egy határidőnaplót, és felütötte a zöld szalagnál. A kinyitott naptárt átnyújtotta Kósának. - Tessék. Csütörtök délutánra van beírva Hacking úrral a tárgyalás, és oda van írva a cég telefonszáma is. Sőt, azt hiszem, a privát számát is odaírtam arra az esetre, ha esetleg nem jönne el, hogy tudjak érdeklődni utána. Igen fontos tárgyalás volt ez... A 16 óra 30 perc be volt karikázva. Mellette: Caffe- Tabac Surcouf, Hacking. Kósa egy pillantást vetett az előző napra, a szerdaira. Két tárgyalási időpont volt bekarikázva, de sem az üzletfél neve, sem telefonszáma nem volt beírva. Visszalapozott néhány oldalt. Sehol nem voltak olyan pontosan beírva az adatok, mint a csütörtök délutánon. - Megengedi, Sági úr, hogy kiírjam az üzletfelének a számát? - Természetesen. Kósa felírta a két számot egy papírra, majd elnézést kérve Ságitól, átsietett a titkári szobába. Felhívta Gonda Aurélt. Megkérte: telefonáljon Renne-be, találja meg valahogy Hackingot, mondja meg neki, hogy Sági úr nem tud most telefonálni, de azt üzeni, hogy a 2%-os árengedményt kiharcolta a félmillió lepedőre. Mindent 8

9 jól figyelj meg, magyarázta Kósa, mire mit válaszol, aztán kérdezd meg, hogy Sági időben elindult-e a repülőtérre a csütörtöki tárgyalás után. A telefonszámládat majd szokás szerint elintézzük. Visszasietett a szobájába. Alig hörpölt a kávéjába egyetkettőt, máris csengett a telefon. Gonda hívta azzal, hogy személyesen Hackinggal beszélt, igen megőrült a jó hírnek, a jövő hétén Magyarországra jön a részletek megtárgyalására. Kéreti Ságit, hogy tudassa vele, mikor lehet találkozni a pápai textilgyár igazgatóival. Utána azt mondta, Ságinak ki kellett kísérnie valakit a repülőtérre. Nem hiszi, hogy ő maga utazott volna el, mert azt mondta, hogy másnap délelőtt hívják egymást telefonon az irodájában, lehet, hogy telexen már megjön a válasz a két százalékot illetően. - Kösz, Aurél - mondta Kósa. - Majd hívlak. Egy ideig azon spekulált, hogyan csinálhatja vissza ezt az üzletet a franciával, hiszen két százalék nagy összeg lehet egy ilyen komoly tételnél. Nem hagyta nyugton a lelkiismerete. - Sági úr! Mennyibe kerül egy ilyen lepedő? - Egy év alatt kellene a félmillió darabot leszállítanunk. Tizennyolc frank nyolcvanötért adjuk. Vagyis 228 forintért. - Ismét megjelent a két gödröcske az arcán. - Egyáltalán nem drága. Nagy nyereségre fog szert tenni Hacking. - Ha jól számolom - mondta Kósa -, ez egy 100 millió forintos üzlet. A nemjóját! Nem nagyon drága ez a magyar lepedő? - kérdezte, csakhogy mondjon valamit. - Nem - válaszolta Sági, és megrázta a fejét. - Na, és a mínusz két százalék? Meg fogja tudni szerezni neki? - Minden bizonnyal. A pápaiak nem hagynak elmenni az orruk előtt ekkora üzletet. Különben is: csütörtökön 9

10 este beszéltem már erről a Huntext vezérigazgatójával. Ő is megerősítette: biztosra vehetem a két százalék engedményt. Főleg, ha megfelelő a fizetési határidő. Kósa valamennyire megnyugodott. Több mint kétmillió forintot engedett az árból. Mit szólna hozzá Bárdos Alfonz rendőr-altábornagy, ha megtudná, milyen könnyelmű üzleteket köt nyomozás közben. Erről jutott eszébe a tizenöt éves kislány, akinek ugyancsak utána kell még néznie rövid időn belül. Talán holnap lesz rá ideje. Sági mozdulatlan arcát figyelte. Szőke hajú bronzszoborra hasonlított. Két, türkiz szeme, izzani látszott. Hosszú idő után szólalt csak meg: - Azt mondta, hogy csütörtökön este telefonon beszélt a vezérigazgatóval? - Igen. Érdeklődött, hogy milyen eredménnyel zárult a délutáni tárgyalás. Tudni kell, hogy mi állítjuk elő Európa egyik legjobb minőségű lenvásznát, és éppen ezért eléggé drágák vagyunk. A konkurencia kihasználja a magasabb árfekvésünket. Egy új vevő aranyat ér. Vigyázni kell rá. A héten mindennap beszéltünk egymással. - Ezek szerint ő hívta magát? - Igen. - Hány órakor? Sági elhúzta a száját. Gondolkodott egy ideig. - Lehetett úgy kilenc óra. - Miből gondolja, hogy kilenc óra volt? - Annyi volt! A nagyfilm kezdete előtt értem haza. Gyorsan letusoltam. A zuhany alatt voltam, amikor csengett a telefon. A Belmondo film akkor kezdődött. - Gondolkodott egy ideig, aztán hozzátette: - De ha az alibimet akarja leellenőrizni, akkor más névvel is szolgálhatok. Egyik ismerősöm is felhívott akkor este 10

11 Budapestről. Gyógyszert kért. Azt mondta, azért szól egy héttel korábban, mert hátha sokat kell futkosnom utána. Még mondtam is neki nevetve, hogy itt nem gond a gyógyszerek beszerzése. Az elmúlt évtizedek alatt lefolytatott kihallgatások során, Kósa hozzászokott, hogy a gyanúsítottak vasbeton alibivel rendelkeznek. Főleg a műveltebbek, és főleg a kihallgatások elején. Aztán kezdenek elfáradni. Végül, a keresztkérdések valamelyikébe belegabalyodnak, mint ponty a hálóba. Onnan pedig, ha nem vigyáznak, nagyon nehéz kikerülni. - Hogy hívják a telefonálót? - Tóth László. - Telefonszám? Cím? - A telefonszámát lediktálta, arra nem emlékszem. A címe, azt hiszem, Lépcsősor utca 61. Itt valahol Budán, első vagy második kerület. - Hol volt a film kezdetéig? - Egy barátomat kísértem ki a repülőtérre. Bordeaux-ba utazott. - Melyik repülőtérről indult a gép? - A Charles De Gaulle-ról. - Hány óra volt akkor? - Pontosan fél hétkor indult a gép. - Mit csinált utána? - A titkárnőmet hazaküldtem, én pedig vacsorázni mentem. - Hol vacsorázott? - Bent a városban. Steaket ettem zöldborsos szósszal. Vörösbort ittam hozzá. Ha érdekli. - Hány óra volt akkor? - Amikor asztalhoz ültem? Hát, várjunk csak. Háromnegyed hatkor búcsúztam el a barátomtól, utána 11

12 taxiba ültem, és olyan háromnegyed hétkor lehettem az étteremben. Kósa halkra vette a hangját. - És, ahogy az előbb mondta, steaket rendelt zöldborsos szósszal, és vörösbort ivott hozzá. Így van? - Így válaszolta Sági, és rebbent egyet a szeme. - Biztos benne, Sági úr, hogy vörösbort tettek az asztalára? A férfi meglepetten nézett először Kósára, aztán Karsai százados felé fordult. Nem tudta mire vélni a nyomozó kérdését. Komolytalannak találta. Nem válaszolt. - Válaszoljon - szólt rá Kósa, kissé megkeményítve a hangját. - Biztos benne, hogy vörösbort ivott? - Igen - mondta tétovázva Sági. - Ezek szerint mindenre pontosan emlékszik! Minden így történt, ahogy most elmondta? Válaszoljon, Sági úr. Háromnegyed hatkor búcsúzott el a barátjától? - Igen, akkor. - A titkárnője tudja tanúsítani, hogy maguk akkor hagyták el a repülőteret? - Igen - vágott értetlen arcot Sági. - Ugyanabba a taxiba ültünk be, és ő, valahol az Odeonnál szállt ki. Kósa felállt, sétált néhány lépést. Megállt a törpepálma mellett, hosszan vizsgálgatta Sági arcát. - Ez így nem stimmel - mondta végül. - Biztos vagyok benne, hogy magának nem vörösbort tettek le az asztalára. Elhiszi nekem? - Nahát! - kiáltotta el magát Sági. - Ez felháborító! Mi célja azzal, hogy meghazudtol? Bolondnak néz? Vagy talán ott volt az étteremben? Ott volt Párizsban? - Nem - válaszolta nyugodtan Kósa. - Nem voltam ott. De maga se volt ott, Sági úr! Ezt pontosan maga bizonyította be! 12

13 - Micsodát? kiáltotta Sági, és zsebkendőt kapott elő, hogy izzadt homlokát megtörölje. - Mit bizonyítottam be? Kósa visszament az íróasztalához, kényelmes mozdulatokkal odébb tolta az ott heverő papírokat, és fél combbal felült az asztalra. - Ha maguk mindketten elhagyták a repülőteret háromnegyed hatkor, akkor maga hogyan telefonált a feleségének fél hétkor a repülőtérről? Negyvenöt perccel később! Ezt hogyan fogja nekem megmagyarázni? Ugyanis Huták Emi azt mondta, hogy fél hét volt, amikor maga telefonált. Kérdésére maga azt mondta, hogy a párizsi repülőtérről beszél, ahova az egyik barátját kikísérte. Nem téveszti össze a párizsi repteret a budapestivel? Sági szája tátva maradt, némán bámult hol Kósára, hol Karsaira. Mintha nem tudta volna felfogni, amit hallott, időnként megrázta a fejét. Összehúzta szemöldökét, megpróbált összpontosítani. Egy ideig gondolkodott, aztán bólogatni kezdett. - Hát, persze - mondta elgondolkodva -, eltévesztettem az időt. Elnézését kérem. Tudja, tegnap reggel óta nem vagyok a magam ura. Néha alaposan megzavarodok. Ha nem így lenne, sajnálatra méltó alak lennék. Egy órát tévedtem. Nem fél hétkor, fél nyolckor indult a bordeaux-i gép. Én valóban fél hétkor telefonáltam Caroline-nak. Amíg a barátom a jegyét intézte. - Megadná a titkárnője otthoni telefonszámát? Szeretném most azonnal felhívni. - Nincs telefonja. - A hétszázát! A titkárnőjének nincs otthon telefonja? A világ legmodernebb telefonhálózatával dicsekvő országban van még ilyen lakás? 13

14 - Igen, van - vágta rá Sági, visszanyerve előbbi magabiztosságát. - És a bordeaux-i barátjának? Neki sincs telefonja? - Neki van, de azt nem tudom megadni. Nincs nálam a noteszom. Hétfőn reggel a titkárnőm meg fogja adni a számot. Kósa az órájára nézett. Ideje volt átmenni a Lágymányosi útra, megtekinteni a lakást. - Indulhatunk - mondta inkább magának, amíg összecsukta füzetét. Egy-egy pillantást vetett Ságira, közben valamennyire rendbe rakta a papírokat az íróasztalon. A fiókjából kivett egy csomó cukorkát, és betette őket a zsebébe. Karsairól ismét Ságira siklott a tekintete. - Megnézzük a lakást. Magánál van a lakás kulcsa? - Igen. - Indulhatunk - mondta még egyszer, és szempillantást váltott a századossal. Karsai vezetett. Kósa befészkelte magát a Karsai mögötti sarokba. Amikor elindult a kocsi, elmondta: mindent tudni akar a múltjáról. Sági meglepetten nézett az ezredesre, de kénytelen volt Kósa kérdéseire felelni ben születtem Budapesten - volt az első válasza, majd kisebb megszakításokkal röviden ismertette életének fontosabb pillanatait. - Egy év múlva apám, Dr. Sági Kornél a Horthy-kormány megbízásából Kubába, a magyar nagykövetségre került, mint tisztviselő ig laktunk ott. Havannában jártam óvodába, néhány szót még ma is tudok spanyolul. Valamikor harmincnyolc végén váltották le apámat, ekkor jöttünk vissza Magyarországra. Budapesten végeztem el a négy elemit. 14

15 Alig érzékelhető, hosszú ő betűvel kezdte mondatait, s mintha az a hangot szlávosan ejtette volna ki. Kósa közbeszólt. - Ennyire azért nem kell részletezni. Sági bólintott, aztán folytatta. - Budapesten folytattam középiskolai tanulmányaimat. Nem voltam valami jó tanuló. A latin nyelvtan egyszerűen nem ment a fejembe. Magolni nem szerettem. Innen a Szent István Gimnáziumba - akkor Első István volt a neve, a szent szót nem volt szabad kimondani -, majd a Vas utcai kereskedelmibe kerültem. Mivel a háború miatt éveket vesztettem, 1951-ben érettségiztem. Egy szép napon, azért, mert apám a kubai követségen dolgozott, 1952-ben kitelepítettek bennünket Budapestről. Hajdúdorogra kerültünk. Olyan közismert nevek voltak ott, mint a Törley pezsgő gyáros, vagy a Keresztessy báróék. - Elhallgatott. Csak nagy sokára nézett Kósára. - Nem szeretek erről beszélni. Olyan kor volt az, amire nem akarok visszaemlékezni. Másfél méter magas disznóólban laktunk, a földből kilopott répát ettük, a parasztok is belénk rugdostak. Fasiszták voltunk! Kósa jól emlékezett ezekre az időkre. Abban az időben egy ideig a Vasasban birkózott. Az egyik barátjának az apja a Kenderesi, Horthy-birtokon dolgozott a háború előtt. Egy szép napon eltűnt a klubtársa. A klub vezetősége megtudta, hogy az egész családot ismeretlen helyre kitelepítették. Soha többet nem hallottak róluk. A Lada átjutott az Astória előtti útkereszteződésen. Kora este lévén, kissé besűrűsödött a forgalom a kiskörúton. Sági zsebkendőt vett elő, elfordította a fejét, arcát, szemét törölgette a fekete szegélyes kendővel. Kósa felé fordult, hangja halk volt. 15

16 - Hol van, Caroline? Láthatom még? Szeretném még egyszer utoljára látni őt. Elfordult, zsebkendőjébe temette arcát. Csak amikor a Kálvin térre értek, akkor kért elnézést az ezredestől. - Ne haragudjon, ezredes úr. Kósa belenézett Sági Kornél vörös szemébe. - Megértem - mondta halkan. - Most magának jót tesz, ha másra gondol. Folytassa. Mi történt azután? - Ötvennégyben kaptuk még az engedélyt arra, hogy visszajöhessünk a fővárosba. A lakásunkat persze ávós tiszteknek utalták ki. Mi Szent-Lőrincen kaptunk lakást. Két másik kitelepített családdal zsúfoltak össze bennünket egy odúba. Bejelentett állást nem kaptam sem én, sem apám, így alkalmi munkákból kerestem pénzt a családnak. Voltam ruhatáros, újságkihordó, éttermekben takarító, zsákoltam a vásárcsarnokban. Télen havat lapátoltam, mit tudom én még, mit csináltam. Így tengődtünk éveken keresztül. Az apám a forradalom alatt halt meg. A Korvin-közben harcolt az orosz tankok ellen. Ötvenhat decemberében valaki feljelentett bennünket. Semmi büntetendő dolgot nem tettem, apám miatt mégis börtönbe kerültem. Hatvanegyben szabadultam. Édesanyámmal Szegedre költöztünk. A botanikus kertben kertész segédmunkásnak vettek fel, aztán házakhoz kerültem alkalmi munkák elvégzésére. Az év végén édesanyám is meghalt. Megint csendben maradt egy ideig. Csak a kocsi kerekeinek dübörgő zaja töltötte még az utasteret. Két fiatal motorkerékpáros robogott el az autó mellett. Kósa a hátsó ülésen ülő lányok meztelen combját nézte. Szorosan átölelték a fiúk derekát. Sötétbarna bőrük kihívóan tűnt elő mellükig felgyűrt könnyű pulóvereik alól. - Szakmája a kertészkedés? - nézett most Ságira. 16

17 - Nem, mint kertész, hanem mint kisegítő dolgoztam ott. - Milyen a kapcsolata az apósával? - Hevesi István zseni - válaszolta Sági őszinte elismeréssel. Amit ő elért az életben, kevesen képesek felmutatni. - És a kettőjük kapcsolata? - Rossz. Mindig is rossz volt. Nem én voltam számára az ideális férj. Meg volt győződve róla, hogy a pénzéért vettem el Caroline-t. Nem is hagyott ki egyetlen alkalmat sem, hogy a gazdagságára, és szegénységemre felhívja a figyelmemet. - Hogyhogy? - Többször figyelmeztetett rá, hogy amikor a tévét nézem, gondoljak arra, hogy az nem az én tévém. Ebéd közben gyakran, minden bevezető nélkül megkérdezte, tudom-e, hogy a villa, amit a bal kezemben tartok, nem az enyém, hanem az övé, illetve a lányáé. - A felesége mit szólt ehhez? - Viharos veszekedések követték ezeket a megjegyzéseket. Caroline imádott engem. Nem tűrte, hogy az apja kénye-kedve szerint megalázzon azért, mert nekem nem volt annyi pénzem, mint neki. Beharapta alsó ajkát, fejét lehajtotta. Rekedt volt a hangja. - Az apósom sose hitte el, hogy szerelmesek vagyunk egymásba. S hogy ez a szerelem örökké fog tartani. Bármennyire szivarozás közbeni beszélgetésre hasonlított a párbeszéd, Kósa éles figyelemmel kísérte Sági válaszait. Most is az volt az érzése, hogy Sági nem viselkedik természetesen. Mintha nem neki való szerepet játszana. Ezt az utolsó mondatot is falusi amatőr színjátszókhoz illő, fura kézmozdulattal kísérte. 17

18 - Visszatérve az irodámban elmondottakra, mégis, kire gyanakszik, Sági úr? Ki követhette el a bűntényt? - Tegnap reggel óta ez jár az eszemben - mondta elgondolkozva Sági. - Ha ezerszer megkérdezi, ezerszer fogom azt válaszolni, hogy fogalmam sincs róla, hogyan történhetett ez meg Caroline-nal. Állandóan ezen jár az eszem, és nem találok megoldást. Nem tudom elképzelni, miért ment oda csütörtök éjjel. - Mikor jutott tudomására a hír? - Tegnap reggel a nyolc órás hírekben mondta be a France Inter. Képzelheti! Azonnal telefonáltam az apósomnak, de képtelen voltam vonalat kapni. Állandóan azt a választ kaptam az automatától, hogy a nemzetközi vonalak túlzsúfoltak. Az apósom is erre panaszkodott, amikor végre beszélni tudtunk egymással. - Hány óra volt akkor? - Hány? Fél tizenegy lehetett. - A reggeli hírekben mit mondott be a rádió? - Azt, hogy az Agence France Presse értesülése szerint több, mint valószínű, hogy a híres föltalálónak, Hevesi Istvánnak a lányát gyilkolták meg Budapesten. Elhaladtak a Nagycsarnok előtt, a kocsi felfutott a Szabadság hídra. Nagy robajjal közeledtek a macskaköves Bartók úton a Lágymányosi úthoz. A Bukarest étteremnél Karsai balra forgatta a kormányt, és leparkolta az autót. Elindultak a 7/b felé. A feketére lakkozott kovácsoltvas kapun elegáns budai bérházba léptek be. Ságiék első emeleti lakása előtt zöld növények sorakoztak. Amikor Kósa megjelent a folyosó végében, a lakást biztosító két rendőr feszesen tisztelgett. A főnyomozó maga elé engedte Ságiékat, néhány szóra megállt beszélgetni a két rendőrrel. - Mióta vagytok itt? 18

19 - Jelentem, tizennégy órakor váltottunk - válaszolta a szakaszvezető. - Történt valami azóta? - Semmi, ezredes úr. Unatkozunk. - Éjszaka is ti voltatok itt? - Igen, ezredes úr. Hajnal négyig. Akkor lettünk leváltva. A szemben lévő folyosó két lakásának a függönye megmozdult. A lakók figyelemmel kísérték a Sági-lakás körüli jövés-menést. Kósa közelebb lépett a rendőrökhöz. - Mi a házi szokás? Éjszakára bezárják a vaskaput? - Nem tudom - válaszolta halkan a rendőr, és csavart egyet nikotintól megsárgult bajusza hegyén. - Nem mentünk ki a házból. - Jöttek haza lakók kapuzárás után? - Igen. Ott szemben a másodikon, tetszik látni, ahol a zöldnövény van az ajtó előtt, azok éjfél felé jöttek haza. Minden szavukat lehetett hallani. Itt fölöttünk is valaki éjjel egy óra felé jött haza. - Hol lakik a házmester? - Ott lent a földszinten - mutatott a rendőr egy vasráccsal védett ablakra. - Van egy kövér, ronda fekete macskájuk. Teccik tudni, én a kutyákat kedvelem. - Kigyulladt a villany a házmester lakásában, amikor a lakók bejöttek az épületbe? - Nem. - Tehát nem a házmester nyitja ki a kaput éjjel? - Ja? - kérdezte a bajuszos, egyszerre megértve, mit akar tudni az ezredes. - Ugye, Pista, nem hallottunk csengetést egyszer sem - nézett a társára, aki megrázta a fejét. - Gondolom, mindenkinek van kapukulcsa. - Jól van - mondta Kósa, és elindult a nyitva hagyott lakásajtó felé. 19

20 Négyzet alakú tágas előszobába került, ahonnan minden oldalról nyílt egy-egy ajtó. Kósa belépett a nappaliba. Sági éppen az ablakokhoz sietett, félrehúzta a súlyos, aranyozott szövetű kárpitokat, és kinyitotta az ablakokat. A Lágymányosi útról egyszerre betódult az utca zaja. Karsai beleszaglászott a levegőbe. - Milyen illat ez? - kérdezte halkan a főnyomozótól. - Már az előszobában megcsapta az orromat - válaszolta Kósa. - Nem hasis szaga ez? Nyomban megkérdezte. - Mi ez az illat, Sági úr? - Ez? - kérdezett vissza Sági. - Azért nyitom ki az ablakokat, mert émelyeg tőle a gyomrom. Szegény Caroline indiai pálcikákat szokott égetni, aminek a füstje egzotikus illatot áraszt. Némelyiknek kellemes az illata, másoké kibírhatatlan. Kósa körülnézett a művészi ízléssel berendezett lakásban. Sági, látva a főnyomozó álmélkodó tekintetét, azonnal magyarázni kezdett: - Caroline ragaszkodott a tágas luxuslakáshoz. Kettő között választhatott. A másik a nagykörúton volt, a Béke Szálló közelében. Azt zajosnak találta. Ez kétszázhúsz négyzetméter. Az antik bútorokon végignézve Kósa 18. századbeli nagyhercegi lakosztályban érezte magát. Csak állt a szoba közepén, és bámulta a kristály csillárokat, a puha, antik perzsaszőnyegeket, az indiai és kínai, vagyont érő vázákat. Tekintete a bárpult végében álló nyitott whiskys üvegen, és a mellette lévő üres poháron időzött egy darabig, aztán az egyik festményre tévedt tekintete. - Az egy Degas - mondta halkan Sági. - Toulouse polgármesterétől kapta Caroline nászajándékba. A kedvenc képe volt. Ez itt - mutatott egy pasztellszínekkel festett fehér húsú, meztelen nőt ábrázoló képre -, ez egy 20

21 Ingre. Marseille repülőterének a vezérigazgatója ajándékozta Caroline-nak. Az a portré ott a jukka mögött - mutatott egy aranyozott keretben álló képre -, az egy eredeti Van Eyck grafika, a tizenötödik századból. Nem volt dicsekvés, vagy kérkedés a hangjában. Szomorkás tónussal kevert, udvarias hang mutatta be a lakás különlegességeit a vendégeknek. - Kié ez a lakás? - kérdezte Kósa, és lehajolt, hogy szemügyre vegyen egy fényképet az egyik teázó asztalon. Hevesi Istvánt ismerte föl kisebb társaság közepén. Szmokingba öltözött férfiak pezsgőspoharat tartottak a kezükben. Hevesi mellett De Gaulle tábornok, és egy csinos asszony társalgott. - A lakás a feleségemé. Itt minden a feleségemé. Kósa megsimogatta egy fajansz őzike fejét. - Most már az öné - pillantott a férfira. - Nem. Most már megint minden az apósomé. Kósa tekintete a szalon másik ajtajára tévedt. Ez a fehérre lakkozott ajtó a másikkal ellentétben magas és keskeny volt. - Ez Caroline szobája - mondta Sági, és kinyitotta az ajtót az ezredes előtt. Kósa egy fejmozdulattal intett Karsainak, hogy maradjon a nappaliban, és nézzen körül. Kissé elfogultan lépett be a szobába. Itt is érezni lehetett azt az édeskés-fanyar illatot. Elégett pálcikát viszont, sehol nem látott. Az ajtótól jobbra, szélesre tárt, japán motívumokkal díszített, textíliával bevont paraván választotta el az ágyat a szoba többi részétől. A selyem ágytakaró a földre volt dobva, a paplan félrelökve. A gardrób ajtaja nyitva volt. Egy testszínű selyemruha a földön, egy másik az ágy végébe dobva feküdt a takarón; a kapkodás, sietség jele mindenhol. Beleszimatolt a szekrénybe. 21

VASÁRNAP REGGEL 9 ÓRA

VASÁRNAP REGGEL 9 ÓRA Negyedik fejezet. VASÁRNAP REGGEL 9 ÓRA Kósa ezredes vasárnap is bement dolgozni. Berendelte Karsait, Lajtát és Virágh alhadnagyot. A három nyomozó az irodában várakozott. Kósa aláírt néhány péntek óta

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992 NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH Torkodból a sikoly General Press BUDAPEST 1992 SZERKESZTETTE LUKÁCS RÓZSA ARCULATTERV GREGOR LÁSZLÓ A BORÍTÓ ELSŐ OLDALÁT BOROS ATTILA TERVEZTE MOCSÁRI ERIKA 1992 ISBN 963

Részletesebben

Fordította: Farkas Tünde

Fordította: Farkas Tünde Fordította: Farkas Tünde Henning Mankell A piramis Wallander első esetei 2 A fordítás a Leopárd Förlag AB, Stockholm és a Leonhardt & Hoier Literary Agency A/S Copenhagen engedélyével készült. Eretleti

Részletesebben

TŰZFAL. Henning Mankell. I. A támadás. Az az ember, aki letér a bölcsesség útjáról, a halottak seregében fog időzni. Salamon bölcsességei 21,16

TŰZFAL. Henning Mankell. I. A támadás. Az az ember, aki letér a bölcsesség útjáról, a halottak seregében fog időzni. Salamon bölcsességei 21,16 Henning Mankell TŰZFAL Az az ember, aki letér a bölcsesség útjáról, a halottak seregében fog időzni. Salamon bölcsességei 21,16 I. A támadás 1. A szél estére hirtelen elcsendesedett, majd egészen elállt.

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2.

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught kétkötetes regényének főhőse, Leigh Manning, a gyönyörű, sikeres színésznő olyan bűntény közepében találja magát, amelyre soha életében nem számított.

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Laura MacDonald Fényes telihold

Laura MacDonald Fényes telihold Laura MacDonald Fényes telihold A Szívhang különszám 15.(a) Eredeti címe: Drastic Measures 1996 Megjelent: 2008. 03. 11. Ali nővér megrökönyödve pillantja meg a sürgősségi osztályon hajdani szerelmét,

Részletesebben

NORA ROBERTS. Az ELSŐ ÉS UTOLSÓ A BOONSBORO INN TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE

NORA ROBERTS. Az ELSŐ ÉS UTOLSÓ A BOONSBORO INN TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE NORA ROBERTS Az ELSŐ ÉS UTOLSÓ A BOONSBORO INN TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE 1. A régi fogadó kőből és téglából épült falai ragyogtak a holdfényben. Az ezüstszínű sugarak megcsillantak a vadonatúj korlátokon

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Caroline Anderson Ki a házamból!

Caroline Anderson Ki a házamból! Caroline Anderson Ki a házamból! Lydia Moore doktornő hosszabb időt tölt Indiában, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és feledje szerelmi csalódását. Gyermekkorában szerető nagyapja nevelte, akinek a levelei

Részletesebben

NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS

NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS Ne sóhajtozzatok, szép hölgyek, ne sóhajtozzatok, A férfiak mindig becsapnak benneteket. William Shakespeare A házasság kétségbeesett lépés. John Selden Prológus Túl

Részletesebben

Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS

Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS 1 Eredeti cím: Born in Death Copyright 2006 by Nóra Roberts All rights reserved Fordította: Kiss Tamás A borítókép Szendrei Tibor munkája Tördelés, tipográfia:

Részletesebben

Ken Follett A függöny lehull

Ken Follett A függöny lehull NNCL1240-4C0v1.0 Ken Follett A függöny lehull Ken Follett: A rejtekhely A mű eredeti címe: The secret of Kellerman's studio. Az amerikai kiadás címe: The mistery hideout. Fordította: Détári István Ken

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

ANITA GAYN Senkinek sem kellesz!

ANITA GAYN Senkinek sem kellesz! ANITA GAYN Senkinek sem kellesz! EMILY SULLIVANT ELHAGYJA AZ ANYJA, EZÉRT KÉNYTELEN AZ APJÁHOZ ÉS ANNAK ÚJ CSALÁDJÁHOZ KÖLTÖZNI. A BONYODALMAK JÖNNEK MAGUKTÓL. 1. Március vége van. Anyám jobb időpontot

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Bianca McCauly Férfiszív

Bianca McCauly Férfiszív Bianca McCauly Férfiszív 1. A lány a könyvtár ablakában állt és sírt. Arcán csorogtak le a könnyek és hagyta, hadd mossák végig az arcát. Nem látta, hogy kint harsog a tavasz, hogy a fákon zsenge rügyek

Részletesebben

NNCL1800-5FDv1.0. Agatha Christie. Halál a felhők között. Hunga-Print Nyomda és Kiadó. Budapest, 1993. Fordító Kocsis Anikó. Sorozatcím: Hunga könyvek

NNCL1800-5FDv1.0. Agatha Christie. Halál a felhők között. Hunga-Print Nyomda és Kiadó. Budapest, 1993. Fordító Kocsis Anikó. Sorozatcím: Hunga könyvek NNCL1800-5FDv1.0 Agatha Christie Halál a felhők között Hunga-Print Nyomda és Kiadó Budapest, 1993 Fordító Kocsis Anikó Sorozatcím: Hunga könyvek Szerkesztő: Eszterág Ildikó ISBN-szám: 963-7455-50-6 Agatha

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben