satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095"

Átírás

1 Elaborat de: INTREPRINDERE INDIVIDUALA CSÁK LÁSZLÓ CUI F19/298/2009 punct de lucru Miercurea Ciuc Kossuth Lajos nr. 28/1 Proiectant sef: Colaboratori: Csák László, PhD, PgDip, FeRSA Veres Valér, PhD; Kiss Dénes PhD; Dániel Botond PhD Csizmás Ákos Stagiar: Makó Tünde (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) semnatura pr. sef. L.S Coduri SIRUTA: Comuna Ciumani, judetul Harghita satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. HUMÁN TŐKE, SZOCIÁLIS HELYZET... 5 A népesség száma és összetétele... 5 A népesség természetes népmozgalma és vándormozgása... 7 A születések és halálozások számának alakulása... 7 A népesség vándormozgásának alakulása... 9 A népesség számának és összetételének prognózisa A népesség egészségügyi helyzete Az egészségügyi ellátás helyzete és mutatói Oktatás és továbbképzés Az oktatási intézmények helyzete, felszereltsége Szociális szolgáltatások és társadalmi inklúzió II. ELÉRHETŐSÉG ÉS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT Településhálózat Közlekedési elérhetőség Repterek Autópályák Ingázás Alapszolgáltatások és szolgáltatások elérhetősége Oktatás Egészségügyi ellátás Építésügy Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás Okmányiroda Kulturális intézmények Bank, pénzügy Úthálózat Ivóvíz és szennyvíz Földgáz-szolgáltatás GAZDASÁGSZERKEZET Területhasználat, gazdálkodás (9 541 ha) Vállalkozások Foglalkoztatás Gazdaságszerkezet

4 Munkanélküliség Turizmus III. SWOT IV. CÉLRENDSZER, PRIORITÁSOK V. PROGRAMOK

5 I. HUMÁN TŐKE, SZOCIÁLIS HELYZET A népesség száma és összetétele Gyergyócsomafalva népességszáma a évi népszámlálás szerint fő, a népesség egy településen él. A népesség száma településenként CSOMAFALVA CSOMAFALVA Népsűrűség: 45,36 fő/km 2 A népesség száma az elmúlt évtizedekben jelentős módon csökkent, 1992 és 2014 között mintegy 9 százalékot. Gyergyócsomafalva népessége a évi népszámlálás óta is kismértékű, 1-2 százalékos csökkenést mutat. A nemzetiségi összetétel a évi népszámlálás szerint a következő: a népesség 98,9 százaléka magyar, 0,2 százaléka román és 0,9 százaléka más nemzetiségűnek vallotta magát. A község területének népsűrűsége 45,36 fő/ km 2, jóval sűrűbben lakott, mint a csíki községek. A népesség korösszetételét vizsgálva megfigyelhetjük, hogy 2011-ben a 65 éves és idősebb népesség aránya viszonylag magas. 5 A népesség korösszetételét országos és megyei összehasonlításban megfigyelhetjük, hogy a 1992-ben is a 65 éves és idősebb népesség aránya 14 százalék körüli, míg megyei és országos viszonylatban 10 százalék körüli volt ben is a községben 19 százalék körüli az 65 éves és idősebb népesség aránya, meghaladva a megyei 15 százalékos arányt is. Hasonlóképpen a 0-4 éves kiskorú népesség 7 százalékos aránya még 1992-ben meggyegyezett az országos és megyei szinttel, 2014-re a 0-4 évesek aránya már magasabb a megyei és országos átlagnál. Azt mondhatjuk, hogy a község népessége elöregedettebb a Hargita megyei és az ország népességének átlagánál.

6 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A népesség számának alakulása % 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% Harghita Romania Centru Ciumani A népesség korösszetétele Forrás: INS TEMPO, 2011-es népszámlálás (INS 2015)

7 A népesség korösszetétele a községben, megyei és országos összehasonlításban % 35% 30% 25% 20% 15% 10% Local Judeţean Naţional 5% 0% A népesség korösszetétele a községben, megyei és országos összehasonlításban % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Local Judeţean Regional Naţional 7 A népesség természetes népmozgalma és vándormozgása A születések és halálozások számának alakulása Gyergyócsomafalva községben a népességszám alakulásának feltárásához megvizsgáltuk a természetes népmozgalmat, ami a születések és halálozások számának alakulását jelenti. A demográfiai események községszintű vizsgálatában tudni kell, hogy az adatokban jelentős ingadozás figyelhető meg az alacsony esetszámok miatt. Így 1990 és 2013 között a születések száma 28 és 77, a halálozások száma 44 és 89 között mozgott évente. A születéseket vizsgálva, a községben az ezer főre eső születésszám 1992-től 2001-ig 9-12 között mozgott, így 1997-et kivéve átlagban elmaradt az országos és megyei szinttől től a születésszámok bár ingadoznak, de megállapítható, hogy csökkentek, 6 és 10 között mozogtak átlagosan, majd 2006-tól egy keveset emelkedett a születések arányszáma, de a legmagasabb érték 10 fő volt, a megyei átlag és az országos átlag alatt.

8 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A halálozásokat illetően viszont a helyzet rosszabb mind az országos, mind pedig a megyei szinten és 2013 között az ezer főre eső halálozások értéke 15 és 25 között mozgott, és csak 2007-ben és 2012-ben sikerült jóval 15 ezrelék alatti értéket produkálni. Ebben az időszakban a romániai és a Hargita megyei átlagértékek alacsonyabbak, ezrelék körül mozogtak. A természetes szaporulat arányszámát az ezer főre eső születések és halálozások számának kivonásával kapjuk meg. A községben a természetes szaporulat arányszáma 1992 és 2013 között negatív, tehát a népesség száma természetes okokból csökkent, mégpedig jelentően 1992 és 1997 között -9 és -2 közötti értékekkel és 2011 között a fogyás mértéke kicsit mérséklődik, de még mindig -5 és -2 közötti ben újra -9 lett a természetes szaporulat egy évre. A születések és halálozások száma, Élveszületések arányszáma 1000 főre Romania Jud. Harghita CIUMANI COZMENI DANESTI DEALU

9 STRATEGIA DE DEZVOLTARE Halálozások arányszáma 1000 főre, Románia Jud. Harghita CIUMANI A természetes szaporulat arányszáma 1000 főre, CIUMANI COZMENI DANESTI DEALU Romania Jud. Harghita A népesség vándormozgásának alakulása A község népességének vándorlási egyenlege az 2002 óta pozitív, év kivételével, tehát 2002 és 2012 között többen telepedtek le a községben, mint ahányan távoztak. Arányszámban kifejezve, a nettó migrációs arányszám értéke 1 és 6 ezrelék között mozgott 2002 és 2014 között, 2007-ben pedig -3 volt, miközben mind Hargita megye, végig negatív, 0 és -2 ezrelék közötti migrációs egyenleggel rendelkezett ebben az időszakban.

10 A migrációs egyenleg ezer főre, CIUMANI Jud. Harghita Romania A községbe állandó lakhellyel letelepedett népesség száma között összesen 376 fő volt, és 303 fő vándorolt el véglegesen, ezáltal a pozitív migrációs egyenleg értéke összesen 73 fő. Összevetve a vándorlási egyenleget a természetes szaporulattal, megfigyelhető, hogy az elhalálozások és a születések miatt kialakuló népességfogyást 2002 és 2012 között nem tudta pótolni a pozitív migrációs egyenleg, 192 fővel csökkent ténylegesen a község népessége, azonban ezt, ha idősorban nézzük, megfigyelhetjük, hogy 2002 óta már folyamatos népességnövekedés tapasztalható, de az érték 2008 és 2011 között mérséklődött az előző évekhez képest. 10 A be- és kivándorolt népesség száma, CSOMAFALVA Teljes Migrációs egyenleg Természetes szaporulat Teljes szaporulat A népesség számának és összetételének prognózisa A közötti demográfiai adatok függvényében készítettünk egy prognózist arról, hogy a község népessége száma és összetétele hogyan alakul a programozási időszak végéig, azaz 2020-re. Amennyiben a község születési és halálozási viszonyai hasonlóak maradnak a évek átlagához, és a vándorlás 0 szaldós lesz között, 2020 végére a népesség száma 4207 fő körüli lesz, ami 2,8 százalékos csökkenést jelent. A jelentősebb változást a népesség korösszetételében észlelhetünk. A 0-4 éves kisgyermekek száma 11,3 százalékkal csökkenni fog, és az általános iskolai népességet magába foglaló, 5-14 éves kiskorú népesség is 16 százalékkal csökken, a 65 éves és idősebb idős népesség aránya

11 pedig 22 százalékkal növekedni fog. Amennyiben a bevándorlás egyenlege pozitív lesz, és fiatal, munkaképes korúak telepednek le a községben, az elöregedés előre jelzett mértékét némileg csökkenteni tudják. A népesség száma, nemek és életkor szerinti összetétele 2011, 2020 (prognózis)* népszámlálás 5 alatt Teljes Férfiak Nők Összesen Összesen (%) Prognózis Férfiak Nők Összesen Összesen (%) Változás (%) Forrás: évi népszámlálás, népmozgalmi adatok (INS, 2015) *Módszertani adatok: Az előrejelzés (prognózis) egy egyszerűsített kohorsz-komponens módszerrel készült. A feltételek (hipotézisek), amelyek esetén helytálló lesz, az, hogy a születések és a halálozások száma 2015 és 2020 között, átlagosan, a népesség korcsoportjain belül hasonló lesz a között átlagosan jellemző állapotokhoz. A korösszetétel a évi népszámlálás eredményein alapult. 11

12 A népesség egészségügyi helyzete Az egészségügyi ellátás helyzete és mutatói A községben működik családi orvosi rendelő és fogorvosi rendelő, valamint van gyógyszertár. A község területén az 1000 főre eső családi orvosi rendelők száma 0,4, ami kissé elmarad az országos és megyei, 0,5 körüli átlagtól. Az ezer főre eső fogorvosi rendelők száma 0,4, ami magasabb a megyeinél és az országosnál, a gyógyszertáraké (0,2) viszont alacsonyabb a megyei átlagnál. A népességre számolt mutatók nagyon érzékenyek az alacsony esetszámokra, más infrastruktúra csak a községen kívül vehető igénybe. Az egészségügyi helyzetet községi szinten viszonylag kevés mutatóval tudjuk mérni. Az egyik mutató a bruttó csecsemőhalandósági arányszám, az ezer élveszületettre jutó csecsemőhalálozás, amelynek értéke nagyon ingadozó az alacsony esetszámok miatt, ezért hosszabb időszakokra számítottuk ki. Az 1990-es években a községben az 1000 élveszületettre eső egy éves kor alatti csecsemőhalálozások száma 22,5, 2000 és 2008 között 4,9 és között pedig 15,6 volt között a megyei és az országos átlagértékek alacsonyabbak, 10,7 és 9,4 voltak. Az utóbbi években a mutató értéke számottevően magasabb az országos és a megyei értéknél, míg azok is jóval magasabbak a legtöbb európai országban jellemző értékeknél. Ezer főre eső egészségügyi infrastruktúra (családi orvos, fogászat, gyógyszertár) 0,6 0,5 12 0,4 0,3 0,2 0,1 national regional judetean local 0 Cabinete medicale de familie Cabinete stomatologice Farmacii

13 Ezer főre eső egészségügyi infrastruktúra, amely nem elérhető a község területén 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 national regional judetean A csecsemőhalálozások arányszáma néhány községben, Hargita megyében és Romániában, Románia Hargita megye Csíkkarcfalva Csíkszentgyörgy Gyergyócsomafalva Csíkkozmás Csíkdánfalva Oroszhegy Gyimesfelsőlok Csíkszentmihály Csíkpálfalva Kászon Csíkszentimre Csíkszenttamás Kányád

14 Csecsemőhalálozások összesen, nemzetközi összehasonlításban Ungaria Italia local 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% rural HR urban HR national judetean regional 14

15 Oktatás és továbbképzés Az oktatási intézmények helyzete, felszereltsége A községben két óvoda és egy napközi, 3 egy-négy osztály és egy 5-8 osztályos általános iskola működik. A 2013/14. tanévben a községben az elemi oktatásban 174, az általános iskola felső tagozatán 168 tanuló volt beiskolázva. A megyében is hasonlóan többen tanulnak 1-4 osztályban, mint az általános iskola felső tagozatán. Az iskolai infrastruktúrát 23 oktató, 25 osztályterem, 4 laboratórium, 49 számítógép és egy tornaterem képezi. A diáklétszám óta lassú ütemben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2011-re közel 17 %-kal csökkent le 2002-höz képest, aztán 2013-ra újra visszaemelkedett a évi létszám 90%-ára. A 2013/14. tanévben beiskolázottak, oktatók és az iskolai infrastruktúra száma a községben Ebből: 2013 Beiskolázott Osztálytermek Összesen Elemi Általános Oktatók Laborok PC-k Tornaterem HARGITA MEGYE GYERGYÓCSOMAFALVA A beiskolázott népesség számának alakulása, (2002=100%) CARTA CIUCSINGEORGIU CIUMANI* 2013 COZMENI Romania Harghita Az iskolai infrastruktúrát elemezve a községben, megállapítható, hogy 100 diákra 8 oktató jutott 2002-ben, közel mint a megyei 8 fő, ám 2013-ra ez 6,7 oktatóra csökkent, ami elmarad a 7,9 fős megyei átlagtól, de meghaladja az országos 5,9 oktatót, 100 diákra számolva. A száz diákra jutó laborok száma 8 körüli 2007-ben és 2013-ban 11,7-re emelkedik, ami eléri a megyei 11-es átlagot és megközelíti az országos 12-től is. A száz diákra jutó számítógépek száma 2007-ben 4, 2013-ban 14,3, amely jóval elmarad a megyei 17.7 százalékos átlagtól

16 országos átlagtól is. Egy osztályteremre, 13,7 diák jut, ami a megyei 12,5 fős átlagtól nem tér el lényegesen. Az iskolák infrastruktúrájának mutatói (oktatók, laborok, PC-k száma 100 diákra, tanulók száma osztálytermekre) ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓCSOMAFALVA CSÍKKARCFALVA CSÍKSZENTGYÖRGY CSÍKKOZMÁS CSÍKDÁNFALVA OROSZHEGY GYIMESFELSŐLOK CSÍKSZENTMIHÁLY CSÍKPÁLFALVA KÁSZON CSÍKSZENTIMRE CSÍKSZENTTAMÁS KÁNYÁD Oktatók száma 100 diákra Laborok száma100 diákra PC-k száma 100 diákra Tanulók /1 osztályterem

17 Szociális szolgáltatások és társadalmi inklúzió Gyergyócsomafalva szociális ellátórendszere több szálon is szorosan kapcsolódik a térség szociális ellátórendszeréhez, ugyanakkor saját szociális intézményekkel is rendelkezik. A legújabb és legmodernebb szociális intézmény a 2015 április végén átadott Szociális Központ. A központ az Európai Unió Vidékfejlesztési Alapjának támogatásával készült el. Gondozási szereződés fejében, öregotthonban élő helyi lakostól került az önkormányzat tulajdonába a községközpontban, a plébániával szemben lévő régi ház. Ennek toldásaként született meg a központ. Az új ingatlan napközi otthon, továbbá helyet ad minden korosztálynak, és minden csoportosulásnak, a közösség számára fontos rendezvényeknek. A tervek szerint az épületegyütteshez tartozó műhelyben a férfiak barkácsolni, faragni fognak, a nők pedig szövőszéket állítanak fel. Szeretnék, ha a fiatalok mindezen mesterségeket itt tanulhatnák el az idősektől. A központ programjainak nagy részét jelenleg a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának gyergyószentmiklósi központjából szervezik. A központban gyűlnek össze az idősek klubjának tagjai, amely már lassan 10 éve (2005-től) működik a községben (korábban Moni Gabriella, jelenleg Pál Emília szociális munkás vezetésével), ugyanakkor a családsegítő szolgálat fiatalok számára is működtet egy csoportot, amely Gyarmati (Ördög) Csilla vezet. Helyi szolgáltatásként működik továbbá a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Páli Szent Vincéről elnevezett délutáni foglalkoztató központja. A központ több csomafalvi gyereknek segít, hogy a délutáni tanulással, neveléssel játékosan felzárkózzanak társaikhoz. A központnak helyet adó épületet 2010 nyarán vásárolta meg a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, így biztosítva a tevékenység további működését (ugyanis az előzőleg használt épület már nem állt akkor rendelkezésre). Az épület felújítása (újrafödés, vízszerelés, csemperakás, kertelés, fa WC és később fürdőszoba építése) és felszerelése helyi támogatók segítségével zajlott. A közösség úgy a magánvállalkozók, mint magánszemélyek nagymértékben támogatják az alapítvány tevékenységét, különböző nagyrendezvények (falunapok, gazdanapok) alkalmával pénzadományokat gyűjtenek a központ működtetésére. A központban a tavalyi évben 23 gyerek számára szerveztek rendszeres tevékenységet, a központ vezetője Bartalis Bernadette. A térségi szintű szociális szolgáltatások közül továbbá a Gulafehérvári Caritas Otthoni Beteggondozó Szolgálata is működik a településen. Ezen program célja a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni képtelen emberek életvitelének javítása, az egészségi állapot megtartása, helyreállítása, illetve javítása. Szolgáltatásaik közé tartozik a szakápolás, háztartási segítségnyújtás és betegfelügyelet. Mindezek mellett a szolgálat munkatársai nagyban hozzájárulnak az egyedül élő idősek életminőségének javításához azáltal, hogy rendszeresen látogatják őket, ugyanakkor időnként közösségi eseményeket is szerveznek. Erre példa a

18 áprilisában Gyergyószentmiklóson megszervezett találkozó, amikor gondozók és gondozottak együtt készültek a Húsvétra. A találkozó célja az volt, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás húsvéti szokásait, kimozduljanak a hétköznapok monotonitásából. A kihelyezett szolgáltatások mellett a gyergyócsomafalvi lakosok számára más térségi szociális szolgáltatás is elérhető a közeli Gyergyószentmiklóson. A városban, a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont katalógusa szerint 42 különböző szociális szolgáltatás működik, ezek nagy része térségi szintű. A gyergyócsomafalvi sérült gyerekek és fiatalok, valamint az őket nevelő és gondozó családok igénybe vehetik a Gyulafehérvári Caritas Esély Programját, vagy a Napsugár az Esőben Egyesület által működtetett nappali foglalkoztató központot, a településen egy állami gondozó és ápoló központ, valamint egy Gyulafehérvári Caritas által működtetett alapítványi idősotthon is elérhető, családi típusú elhelyező központokat működtet a Megyei Szociális Gyermekvédelmi Igazgatóság és az ORA International Segélyszervezet és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány is. A településen többek között menhely működik hajléktalanoknak és családi erőszak áldozatainak, egyesülettel rendelkeznek a cukorbetegséggel élők stb. Mindezen szolgáltatások nyitottak nemcsak a Gyergyószentmiklóson élőknek, hanem a környező községek, így Gyergyócsomafalva lakói számára is. Ezen szolgáltatások esetén fontos támogatni a szociális problémahelyzetben lévőket abban, hogy hozzá tudjanak férni ezekhez a szolgáltatásokhoz (pl. információk biztosítása az elérhető szolgáltatásokhoz, a felutazás támogatása stb.) Gyergyócsomafalva önkormányzata a szociális háló működtetése során hangsúlyt fektet a más településekkel való együttműködésekre, tapasztalatcserére ben került sor az Európai Polgárokért program által finanszírozott konferenciára, amelyen a község és testvértelepüléseinek képviselői cserélték ki tapasztalataikat a szociális problémákról és az önkormányzatok szociális szerepvállalásáról, osztották meg jó gyakorlataikat. A konferencián hat település szociális szolgáltatásait (gyermekjóléti szolgálat, szociális rendezvények, szociális mintahely, családsegítő szolgálat, gondozási központ stb.) mutatták be a vendégek, valamint megismerhették a község Családok éve Csomafalván programját, meglátogatták a Páli Szent Vince Napközi Otthont. 18

19 II. ELÉRHETŐSÉG ÉS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT Gyergyócsomafalva község Hargita megyében található, a község egy faluból áll, a 2011-es népszámlálás alapján a népessége fő. Csomafalva, Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu között helyezkedik el. Északról a 13B jelzésű útról letérve a 126 jelzésű megyei úton lehet megközelíteni. Dél-keletről a 12-es jelzésű országos útról szintén a 126 jelzésű megyei úton lehet megközelíteni a községet, vagy pedig a 138-as megyei útról, amely Tekerőpatakról indul és összeköti a községet az Udvarhely melletti Fenyéddel. A községet nem érinti vasútvonal. Településhálózat Regionális repterek és nagyvárosi vonzáskörzetek 19 Forrás: saját szerkesztés, Google Earth Pro Amint a fenti ábrán is látható Csomafalva nem tartozik egyik százezer lakosúnál nagyobb város vonzáskörzetébe sem. A legközelebbi nagyvárosok közúton, Karácsonykő 94 km, Marosvásárhely 102 km, Brassó 153 km, Bákó 153 km távolságra találhatók. Ezek a nagyvárosok, gyorsforgalmi utak hiányában gépkocsival 2-4 óra alatt közelíthetők meg. Bukarest 336 km-re helyezkedik Csomafalvától. A megyeszékhely 56 km távolságra található a községtől. A lenti ábrán láthatóak a megye városainak vonzáskörzetei. A 2. rangú települések közül Gyergyószentmiklós van a legközelebb (10 km), Udvarhely 56 km távolságra van. Csomafalvához a legközelebbi egyéb városok: Balánbánya (3. rang) és Maroshévíz (2. rang), egyaránt 39 km távolságra helyezkednek el. Csomafalva Gyergyószentmiklós vonzáskörzetébe tartozik, ez a város látja el központi funkciókkal a községközpontot elvileg.

20 A megyeszékhely, valamint 2. és 3. rangú települések vonzáskörzete Forrás: saját szerkesztés, Google Earth Pro Csomafalva község közigazgatási területe 20 Csomafalva, Gyergyószentmiklós mellett, a következő községekkel határos Gyergyóújfalu, Varság és Gyergyóalfalu községekkel. Az említett települések közül, Gyergyóújfaluval és Gyergyóalfaluval van

21 közelebbi szomszédságba a község. A közelség előnyt jelenthet, amennyiben a községek együttműködnek, ugyanakkor egymás erősségeit is kiolthatják, amennyiben ugyanolyan beruházásokat kezdeményeznek. Közlekedési elérhetőség Repterek Légvonalban, Csomafalvához közel, 200 km-es távolságon belül a következő városok repterei találhatók: Marosvásárhely, Jászvásár, Bákó, Nagyszeben, illetve a közeljövőben megépülő Brassó- Vidombák reptér. A repterek közúton 3,5-4,5 óra alatt érhetőek el, gyorsforgalmi utak nem segítik a repülőterek elérhetőségét, az út 10-20%-os többletköltséget jelent. A helyiek egyik kedvenc úti célja Budapest. Ez a legközelebbi működő, Marosvásárhelyi reptérről, reptéri beszállással 6 óra alatt érhető el, közúton pedig 8-9 óra, így nem igazán versenyképes ez a járat a helyieknek. A marosvásárhelyi reptér a belföldi járatokon kívül, jelenleg a következő országokba indít nemzetközi járatokat: Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Franciaország, Németország. A kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér 210 km-es közúti távolságban található. Innen belföldi járatokon kívül 24 külföldi reptér érhető el, az európai városok mellett Tel Aviv is. A város a globális légi közlekedés rendszerébe csatlakozik Bécsen és Münchenen keresztül. 196 km-re található a nagyszebeni repülőtér is, ahonnan szintén Bécsen (Austrian) és Münchenen (Lufthansa) keresztül érhetők el a globális destinációk. A jászvásári reptér 226 km-re van járható közúton. A város a nemzetközi forgalomhoz is csatlakozik, hiszen az Austrian légitársaság is indít járatokat. A repterek turisztikai hatása igencsak bizonytalan, hiszen a repterektől a községig nagy távolság mellett az autóbérlési díjak is 40-60%-kal magasabbak a nagy nemzetközi repterek áraihoz képest. 21 Autópályák A község elérhetősége javulhat, amennyiben a Jászvásár-Marosvásárhely autópálya, és adott esetben az ahhoz csatlakozó kolozsvári szakasz, vagy gyorsforgalmi út megépül. Az autópályára legközelebb a gyergyóditrói feljárónál lehet majd csatlakozni, ami közúton 19 km távolságot jelent Csomafalvától. Ingázás Gyergyószentmiklós közel helyezkedik el a községhez viszonyítva (10 km), így a község lakói viszonylag kevés idő alatt és olcsón be tudnak ingázni a városba, amennyiben ott találnak munkát. Ilyen összefüggésben ajánlatos lenne a tömegközlekedési feltételeket még tovább javítani. Alapszolgáltatások és szolgáltatások elérhetősége Oktatás A község rendelkezik két óvodával, egy napközi otthonos óvodával, három I-IV osztályos iskolával és egy V-VIII osztályos iskolával. Így elmondható, hogy számszerűleg megfelelő a községben lévő tanintézmények száma. Ahhoz, hogy a község versenyezni tudjon Gyergyószentmiklós elszívó hatásával, a helyi iskolákat kell minél jobban felszerelni tanszerekkel, laborokkal, hogy a diákok helyben maradjanak. Egészségügyi ellátás A község rendelkezik két orvosi rendelővel, egy fogorvosi rendelővel és egy gyógyszertárral. Az ezer főre eső orvosi rendelők és gyógyszertárak száma alacsonyabb, mint a megyei és országos átlag, így továbbiak létesítése lenne szükséges. Mentőállomás legközelebb Gyergyószentmiklóson van, 11 kmre a községtől.

22 Építésügy Egy főre eső lakófelület, Építkezési engedélyek Cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul Cladiri administrative Cladiri rezidentiale (exclusiv cele pentru colectivitati) Alte cladiri (hoteluri si cladiri similare, cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul, etc) Alte cladiri A fenti ábrán látható, hogy a népesség csökkenésével növekedik az egy főre eső lakófelület. Az előző ábrán pedig az építkezési engedélyek kérései láthatóak. Megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban, 2009-ben volt a legmagasabb az engedélyek kérése, azóta folyamatosan csökken, a válság hatása tehát jól látszik az építkezési szektoron. Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás jelenleg nem működik a községben, ebben legközelebb Gyergyószentmiklóson lehet részesülni.

23 Okmányiroda Telekkönyvi nyilvántartás, államkincstári szolgáltatások és személyazonossági igazolvány kiállítása Gyergyószentmiklóson férhető hozzá, útlevélért, vezetői engedélyért, gépjármű iratokért Csíkszeredába kell elutazni. Kulturális intézmények A csomafalvi kultúrház jó állapotban van, egy falusi kultúrházzal kapcsolatos elvárásoknak teljes mértékben megfelel. Bank, pénzügy Csomafalva rendelkezik bank automatával. Akik viszont más bankhoz tartoznak vagy bankfiókot szeretnének igénybe venni és nem szeretnének kezelési költséget fizetni, kénytelenek utazni más helységekbe, legfőképp Gyergyószentmiklósra, hogy végrehajthassák a pénzügyi tranzakcióikat. Úthálózat Községi utak: DC 61 Csomafalva (DJ 126) Hulladék tároló DC 62 Csomafalva (DC 61) csomafalvi bánya DC 63 Csomafalva (DC 62) víztározó központ m m m Községi utcák: Kerekto Szentmiklos Begek Lukacsok Ujnegyed Szoros Madaraszok Dello Volgy Temeto Kis Alszeg Daviddomb Honcsok Kollo Borsosok mp mp 750 mp mp mp mp 960 mp mp mp mp mp mp mp mp 850 mp 850 mp 23

24 Huszar Inczeloka Csatak Farkasdomb Mozi Kiseger Toltes Szederpataka Foldklabja Kozeplab Hosszuvesz Ujut Mohos Malom Orbanok mp mp mp 616 mp 878 mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp Alsokakas mp Kakas m mp 24 Rokalyok Habak Hidegpatak Czirjakkert Kulcsar Magyari mp mp mp mp mp mp Mezőgazdasági utak: Sarospatak Festettkeresztfa Nagymezo Kerekto Enke Szentmiklosi mp mp mp mp mp mp

25 Dello Volgy I Volgy II Ciganyoknal Mihalypataka Hosszuvesz Delhegyut Durgovesze Mermart Mohos Galvesze Ambarasokutja Hamor Szegelet Kotommezeje Hidegpataka Monuspataka Soutja Ketpatakkoze Stetret Fuloputja Veszfo mp mp mp mp mp mp mp mp mp 875 mp 900 mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp 25 Erdészeti utak: Mihalypataka m mp Delhegy m mp Balazspataka m mp Vadmihaly m mp Erosteto m mp Csatakutja m mp Nagylok m mp Aranyasz m mp

26 Haromutaga m mp Szaszutja 900 m mp Garadicspataka m mp Gaborutja m mp Polgaroke 300 m mp Nagynyaras 800 m mp Sotetpatak 900 m mp Nagytormas m mp Oras m mp Ivóvíz és szennyvíz A kiépült ivóvíz-hálózat hossza m, a szennyvíz hálózat pedig m. Azaz majdnem teljes a lefedettség, ugyanakkor az ivóvíz forrás, tárolás és tisztítás, valamint az Alfalu hálózatával összekapcsolódó nyersvíz-vezeték cseréje indokolt. Földgáz-szolgáltatás Földgáz szolgáltatás jelenleg nincs a községben. 26

27 GAZDASÁGSZERKEZET Területhasználat, gazdálkodás (9 541 ha) Degradált és terméketlen területek 43 Kommunikációs vonalak és vasúti hálózat 149 Épületekkel betelepített 148 Vizekkel és tavakkal fedett terület 35 Erdők és egyéb erdei növényzet 3786 Legelő 2943 Kaszáló 1018 Szántóföld

28 Mezőgazdasági területek Erdős terület 28

29 NATURA 2000 területek: 29 Nyugatról a belterületet harapófogóban tartja: Gyergyói medence és havasok, ROSPA0033 A 2010-es agrárösszeírás adatai szerint Gyergyócsomafalva a Hargita megyei agrárviszonyokhoz mérten látszólag átlagos mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik. A valóságban azonban a község szántóföldje az átlagosnál gyengébb minőségű, amely magasabb tengerszint fölötti fekvése miatt számos mezőgazdasági kultúra (pl. kukorica) termesztésére alkalmatlan. Így a szántóterületet nagyrészt az állattartáshoz szükséges takarmány előállítására használják, a község mezőgazdasága pedig állattartásra szakosodott. A fentiek következtében a helyi gazdaság szerkezetében a mezőgazdaság másodlagos szerepet tölt be, ám így is jelentős számú család számára biztosít megélhetést, illetve saját fogyasztásra történő élelmiszertermelési lehetőséget.

30 Gyergyócsomafalva használt mezőgazdasági területének megoszlása (Mezőgazdasági összeírás, 2010) Gyergyócsomafalva Hargita megye (ha) (%) (%) Szántóföld 685,3 16,0 12,8 Családi kert 48,2 1,1 0,6 Legelő és kaszáló 3537,7 82,8 86,5 Állandó kultúrák 0,1 0,0 0,1 Használt mezőgazdasági terület 4271,3 100,0 100 Gyergyócsomafalva szántóterületének megoszlása különböző kultúrák szerint, hektárban (Mezőgazdasági összeírás, 2010) Teljes Ebből: szántóterület Búza Kukorica Egyéb 685,28 93,63 0,27 591,38 Gyergyócsomafalva állatállománya (darabszám, 2010-es mezőgazdasági összeírás) Szarvasmarha Juh Kecske Disznó Baromfi Ló Méhcsalád A statisztikai adatokat kvalitatív jellegű adatokkal is kiegészítve a község mezőgazdasági szereplőiről a következők állapíthatók meg: a. A legnagyobb, farmszerű gazdaságok elsősorban szarvasmarhát és juhokat tartanak, fő termékük pedig a tej (néha a szintén nyersanyagként eladott sajt) és az élőállatként eladott hús (leggyakrabban a még hízlalás előtt álló bikaborjak). Az utóbbi években e gazdaságok jelentős növekedésen mentek át, mind a megművelt terület, mind a tartott állatok száma tekintetében. A területhez jutásnak azonban komoly akadálya a földek tulajdonjogi helyzetének tisztázatlansága, ami nagyfokú bizonytalanságot is eredményez a tervezésben. E családi farmok jelentős mennyiségű családon kívüli alkalmazott számára is munkát biztosítanak, ám a munkakörülmények miatt ezek a munkalehetőségek a helyi lakosság számára nem vonzóak, így az alkalmazottak inkább a településen kívülről kerülnek ki. A helyi gazdatársadalom számára a jelentőségüket az is növeli, hogy a kis és közepes gazdaságok nyári állattartását zömmel e nagygazdaságok vállalják át, esztenázó rendszerben. b. A közepes és kisebb gazdaságok egyre inkább felhagynak a tejtermeléssel, és inkább húsmarhatartásra, bikaborjak felhizlalására térnek át. A közepes méretű gazdaságok fenntartásával inkább idősebb gazdálkodók kísérleteznek, így várhatóan ez a gazdaságtípus el fog tűnni. Fennmaradásukhoz fontos a nagygazdaságokkal való együttműködésük, amelyektől gyakran a hizlalni való borjakat veszik, illetve amelyek a nyári időszakban a saját állataik mellé befogadják bérelt legelőikre e kisebb gazdaságok állatait is. c. A háztáji gazdaságok nagy arányban felszámolódtak, különösen a fiatalabb, nem mezőgazdaságban dolgozó családokban. A még működőkben elsősorban burgonyát termelnek

31 (ennek egy részét gyakran el is adják), illetve disznót és baromfit tartanak. Ez utóbbiakat szinte kizárólag csak saját fogyasztás céljából tartják a községben. A község mezőgazdaságában észlelt legfőbb hiányosságok és nehézségek o o o o A földpiac nehézkes működése miatt a földterület további növelése egyre nehezebb, a tagosítás pedig nehezen érhető el A legfontosabb termékek, a tej és a sajt, valamint a húsmarha előnytelen áron történő értékesítése és az értékesítés bizonytalansága A minden nagyobb gazdaság számára szükséges abrak és a tápkeverékek beszerzése esetlegesen, egyéni beszerzési csatornák mentén történik, tápkeveréssel a legnagyobb farmok sem foglalkoznak. A gazdaságok termelékenységének jelentős akadálya, hogy a fajállatok a községben igen ritkák. Vállalkozások Gyergyócsomafalván 2005-ben majdnem száz vállalkozást regisztráltak be. Az ezt követő időszakban megnövekedett a vállalkozások száma, esetenként elérve a 120-at is. Viszonylag stabilan alakult a gazdasági társaságok száma, csupán kisebb ingadozás jele láthatóak, a válság évében. Gazdasági társaságok száma Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés A forgalomarányos profitnál 2009, 2010, 2011 és enyhe számban 2013-ban is negatív arányt regisztráltak.

32 Profit a gazdasági súly alapján 3% 2% 1% 0% -1% % Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés Gyergyócsomalfalva vállalkozói hajlandóságot mutató településnek számít, ami igencsak megmutatkozik az ezer főre jutó gazdasági társaságok számánál, hiszen nem sokkal marad el a megyei átlag mögött. Ezer lakosra eső gazdasági társaságok száma megyei helyi Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés Foglalkoztatás A foglalkoztatottak számának alakulása két forrás alapján kerül bemutatásra: az INS Tempo adatbázis és a Lista Firme szerződés. Az INS adatainál látni, hogy 2008 után jelentősen lecsökkent, több mint a felére és utána már viszonylag stabilan alakultak az értékek. Ami pedig a gazdasági társaságoknál beregisztrált foglalkoztatottak számát illeti, ott is csökkenés volt, viszont nem ugyanolyan mértékű. Nagyjából 25%-al csökkent a szám 2013-ra.

33 Foglalkoztatott számának az alakulása 2005 és 2013 között INS foglalkoztatottak gazdasági társaságok foglalkoztatottjai Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés Az átlagos foglalkoztatás a településen szinten azonos szinten van a megyei értékekkel, ami ugyancsak annak köszönhető, hogy a településen a vállalkozói hajlandóság jóval magasabb más településekhez viszonyítva. A beregisztrált vállalatok által foglalkoztatott személyek átlagos száma megyei helyi Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés A 2005-ös évhez viszonyítva a foglalkoztatottak száma a válság éve után enyhén megcsappant, úgy megyei, mint helyi szinten. Ami pedig a vállalkozások számát illeti - pár ingadozással felváltva - enyhe növekedés jelei mutatkoztak, mindkét szint esetében.

Tartalomjegyzék. MADARAS SZILÁRD A Gyergyói kistérség helyzetelemzése...3. PASCA MÓNIKA Ploszkos község fejlõdési perspektívái...

Tartalomjegyzék. MADARAS SZILÁRD A Gyergyói kistérség helyzetelemzése...3. PASCA MÓNIKA Ploszkos község fejlõdési perspektívái... ujforum_54.qxp 8/2/2006 12:10 PM Page 1 1 Tartalomjegyzék MADARAS SZILÁRD A Gyergyói kistérség helyzetelemzése........................................3 PASCA MÓNIKA Ploszkos község fejlõdési perspektívái......................................20

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Berettyóújfalui TKT Tanácsa 2008. november 27.-i ülésén megtárgyalta a Berettyóújfalui Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával DOROSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség 2014 Az Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Sárospatak, 2008. november 28. Wächter Balázs Kistérségi

Részletesebben

[Év] Kápolnásfalu Község Fenntartható Fejlesztési Stratégiája 2015-2020. Készítette: RegioConsult

[Év] Kápolnásfalu Község Fenntartható Fejlesztési Stratégiája 2015-2020. Készítette: RegioConsult [Év] Kápolnásfalu Község Fenntartható Fejlesztési Stratégiája 2015-2020 Készítette: RegioConsult Tartalom Bevezetés...2 Jövőkép...3 I. FEJEZET: KÁPOLNÁSFALU HELYZETELEMZÉSE...4 I. 1. Település általános

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Mátészalkai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020

Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020 Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020 Elnöki köszöntő Új időket élünk. Olyan idők ezek, amelyek sorsdöntőek megyénk és Székelyföld jövője szempontjából. Most kell jó döntéseket

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 Készítette: PRO PROFESSIONE TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, BUDAPEST Projektvezető: Dr. Kulcsár László 2002. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kistérségi tervdokumentum

Kistérségi tervdokumentum I. Helyzetelemzés Kistérségi tervdokumentum Gazdasági helyzet Amint a legtöbb hasonló, hátrányos helyzetű kistérségre, így a lengyeltótira is igaz, hogy a gazdasági életében az ipar részesedése átlag alatti,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 FELÜLVIZSGÁLVA 2010. MÓDOSÍTVA 2011. Készítette: Konyor Judit Tanügy-igazgatási szakértő Szakértői igazolás

Részletesebben

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Bonyhád Város Gazdasági Programja 2015-2020

Bonyhád Város Gazdasági Programja 2015-2020 Bonyhád Város Gazdasági Programja Bonyhád, 2015. április.. Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. A gazdasági program jogszabályi háttere... 5 1.2 Gazdasági Program jelentősége, vállalásai... 5 2. Gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Iktatószám: 131-5450-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Az anyagot készítette:

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiája 2010-2015

Az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiája 2010-2015 Az Abaúj-Hegyközi kistérség foglalkoztatási stratégiája 2010-2015 Készítette: EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. EX-ACT Project Tanácsadó Iroda Kft. 2010. június 1 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 I.

Részletesebben