satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095"

Átírás

1 Elaborat de: INTREPRINDERE INDIVIDUALA CSÁK LÁSZLÓ CUI F19/298/2009 punct de lucru Miercurea Ciuc Kossuth Lajos nr. 28/1 Proiectant sef: Colaboratori: Csák László, PhD, PgDip, FeRSA Veres Valér, PhD; Kiss Dénes PhD; Dániel Botond PhD Csizmás Ákos Stagiar: Makó Tünde (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) semnatura pr. sef. L.S Coduri SIRUTA: Comuna Ciumani, judetul Harghita satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. HUMÁN TŐKE, SZOCIÁLIS HELYZET... 5 A népesség száma és összetétele... 5 A népesség természetes népmozgalma és vándormozgása... 7 A születések és halálozások számának alakulása... 7 A népesség vándormozgásának alakulása... 9 A népesség számának és összetételének prognózisa A népesség egészségügyi helyzete Az egészségügyi ellátás helyzete és mutatói Oktatás és továbbképzés Az oktatási intézmények helyzete, felszereltsége Szociális szolgáltatások és társadalmi inklúzió II. ELÉRHETŐSÉG ÉS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT Településhálózat Közlekedési elérhetőség Repterek Autópályák Ingázás Alapszolgáltatások és szolgáltatások elérhetősége Oktatás Egészségügyi ellátás Építésügy Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás Okmányiroda Kulturális intézmények Bank, pénzügy Úthálózat Ivóvíz és szennyvíz Földgáz-szolgáltatás GAZDASÁGSZERKEZET Területhasználat, gazdálkodás (9 541 ha) Vállalkozások Foglalkoztatás Gazdaságszerkezet

4 Munkanélküliség Turizmus III. SWOT IV. CÉLRENDSZER, PRIORITÁSOK V. PROGRAMOK

5 I. HUMÁN TŐKE, SZOCIÁLIS HELYZET A népesség száma és összetétele Gyergyócsomafalva népességszáma a évi népszámlálás szerint fő, a népesség egy településen él. A népesség száma településenként CSOMAFALVA CSOMAFALVA Népsűrűség: 45,36 fő/km 2 A népesség száma az elmúlt évtizedekben jelentős módon csökkent, 1992 és 2014 között mintegy 9 százalékot. Gyergyócsomafalva népessége a évi népszámlálás óta is kismértékű, 1-2 százalékos csökkenést mutat. A nemzetiségi összetétel a évi népszámlálás szerint a következő: a népesség 98,9 százaléka magyar, 0,2 százaléka román és 0,9 százaléka más nemzetiségűnek vallotta magát. A község területének népsűrűsége 45,36 fő/ km 2, jóval sűrűbben lakott, mint a csíki községek. A népesség korösszetételét vizsgálva megfigyelhetjük, hogy 2011-ben a 65 éves és idősebb népesség aránya viszonylag magas. 5 A népesség korösszetételét országos és megyei összehasonlításban megfigyelhetjük, hogy a 1992-ben is a 65 éves és idősebb népesség aránya 14 százalék körüli, míg megyei és országos viszonylatban 10 százalék körüli volt ben is a községben 19 százalék körüli az 65 éves és idősebb népesség aránya, meghaladva a megyei 15 százalékos arányt is. Hasonlóképpen a 0-4 éves kiskorú népesség 7 százalékos aránya még 1992-ben meggyegyezett az országos és megyei szinttel, 2014-re a 0-4 évesek aránya már magasabb a megyei és országos átlagnál. Azt mondhatjuk, hogy a község népessége elöregedettebb a Hargita megyei és az ország népességének átlagánál.

6 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A népesség számának alakulása % 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% Harghita Romania Centru Ciumani A népesség korösszetétele Forrás: INS TEMPO, 2011-es népszámlálás (INS 2015)

7 A népesség korösszetétele a községben, megyei és országos összehasonlításban % 35% 30% 25% 20% 15% 10% Local Judeţean Naţional 5% 0% A népesség korösszetétele a községben, megyei és országos összehasonlításban % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Local Judeţean Regional Naţional 7 A népesség természetes népmozgalma és vándormozgása A születések és halálozások számának alakulása Gyergyócsomafalva községben a népességszám alakulásának feltárásához megvizsgáltuk a természetes népmozgalmat, ami a születések és halálozások számának alakulását jelenti. A demográfiai események községszintű vizsgálatában tudni kell, hogy az adatokban jelentős ingadozás figyelhető meg az alacsony esetszámok miatt. Így 1990 és 2013 között a születések száma 28 és 77, a halálozások száma 44 és 89 között mozgott évente. A születéseket vizsgálva, a községben az ezer főre eső születésszám 1992-től 2001-ig 9-12 között mozgott, így 1997-et kivéve átlagban elmaradt az országos és megyei szinttől től a születésszámok bár ingadoznak, de megállapítható, hogy csökkentek, 6 és 10 között mozogtak átlagosan, majd 2006-tól egy keveset emelkedett a születések arányszáma, de a legmagasabb érték 10 fő volt, a megyei átlag és az országos átlag alatt.

8 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A halálozásokat illetően viszont a helyzet rosszabb mind az országos, mind pedig a megyei szinten és 2013 között az ezer főre eső halálozások értéke 15 és 25 között mozgott, és csak 2007-ben és 2012-ben sikerült jóval 15 ezrelék alatti értéket produkálni. Ebben az időszakban a romániai és a Hargita megyei átlagértékek alacsonyabbak, ezrelék körül mozogtak. A természetes szaporulat arányszámát az ezer főre eső születések és halálozások számának kivonásával kapjuk meg. A községben a természetes szaporulat arányszáma 1992 és 2013 között negatív, tehát a népesség száma természetes okokból csökkent, mégpedig jelentően 1992 és 1997 között -9 és -2 közötti értékekkel és 2011 között a fogyás mértéke kicsit mérséklődik, de még mindig -5 és -2 közötti ben újra -9 lett a természetes szaporulat egy évre. A születések és halálozások száma, Élveszületések arányszáma 1000 főre Romania Jud. Harghita CIUMANI COZMENI DANESTI DEALU

9 STRATEGIA DE DEZVOLTARE Halálozások arányszáma 1000 főre, Románia Jud. Harghita CIUMANI A természetes szaporulat arányszáma 1000 főre, CIUMANI COZMENI DANESTI DEALU Romania Jud. Harghita A népesség vándormozgásának alakulása A község népességének vándorlási egyenlege az 2002 óta pozitív, év kivételével, tehát 2002 és 2012 között többen telepedtek le a községben, mint ahányan távoztak. Arányszámban kifejezve, a nettó migrációs arányszám értéke 1 és 6 ezrelék között mozgott 2002 és 2014 között, 2007-ben pedig -3 volt, miközben mind Hargita megye, végig negatív, 0 és -2 ezrelék közötti migrációs egyenleggel rendelkezett ebben az időszakban.

10 A migrációs egyenleg ezer főre, CIUMANI Jud. Harghita Romania A községbe állandó lakhellyel letelepedett népesség száma között összesen 376 fő volt, és 303 fő vándorolt el véglegesen, ezáltal a pozitív migrációs egyenleg értéke összesen 73 fő. Összevetve a vándorlási egyenleget a természetes szaporulattal, megfigyelhető, hogy az elhalálozások és a születések miatt kialakuló népességfogyást 2002 és 2012 között nem tudta pótolni a pozitív migrációs egyenleg, 192 fővel csökkent ténylegesen a község népessége, azonban ezt, ha idősorban nézzük, megfigyelhetjük, hogy 2002 óta már folyamatos népességnövekedés tapasztalható, de az érték 2008 és 2011 között mérséklődött az előző évekhez képest. 10 A be- és kivándorolt népesség száma, CSOMAFALVA Teljes Migrációs egyenleg Természetes szaporulat Teljes szaporulat A népesség számának és összetételének prognózisa A közötti demográfiai adatok függvényében készítettünk egy prognózist arról, hogy a község népessége száma és összetétele hogyan alakul a programozási időszak végéig, azaz 2020-re. Amennyiben a község születési és halálozási viszonyai hasonlóak maradnak a évek átlagához, és a vándorlás 0 szaldós lesz között, 2020 végére a népesség száma 4207 fő körüli lesz, ami 2,8 százalékos csökkenést jelent. A jelentősebb változást a népesség korösszetételében észlelhetünk. A 0-4 éves kisgyermekek száma 11,3 százalékkal csökkenni fog, és az általános iskolai népességet magába foglaló, 5-14 éves kiskorú népesség is 16 százalékkal csökken, a 65 éves és idősebb idős népesség aránya

11 pedig 22 százalékkal növekedni fog. Amennyiben a bevándorlás egyenlege pozitív lesz, és fiatal, munkaképes korúak telepednek le a községben, az elöregedés előre jelzett mértékét némileg csökkenteni tudják. A népesség száma, nemek és életkor szerinti összetétele 2011, 2020 (prognózis)* népszámlálás 5 alatt Teljes Férfiak Nők Összesen Összesen (%) Prognózis Férfiak Nők Összesen Összesen (%) Változás (%) Forrás: évi népszámlálás, népmozgalmi adatok (INS, 2015) *Módszertani adatok: Az előrejelzés (prognózis) egy egyszerűsített kohorsz-komponens módszerrel készült. A feltételek (hipotézisek), amelyek esetén helytálló lesz, az, hogy a születések és a halálozások száma 2015 és 2020 között, átlagosan, a népesség korcsoportjain belül hasonló lesz a között átlagosan jellemző állapotokhoz. A korösszetétel a évi népszámlálás eredményein alapult. 11

12 A népesség egészségügyi helyzete Az egészségügyi ellátás helyzete és mutatói A községben működik családi orvosi rendelő és fogorvosi rendelő, valamint van gyógyszertár. A község területén az 1000 főre eső családi orvosi rendelők száma 0,4, ami kissé elmarad az országos és megyei, 0,5 körüli átlagtól. Az ezer főre eső fogorvosi rendelők száma 0,4, ami magasabb a megyeinél és az országosnál, a gyógyszertáraké (0,2) viszont alacsonyabb a megyei átlagnál. A népességre számolt mutatók nagyon érzékenyek az alacsony esetszámokra, más infrastruktúra csak a községen kívül vehető igénybe. Az egészségügyi helyzetet községi szinten viszonylag kevés mutatóval tudjuk mérni. Az egyik mutató a bruttó csecsemőhalandósági arányszám, az ezer élveszületettre jutó csecsemőhalálozás, amelynek értéke nagyon ingadozó az alacsony esetszámok miatt, ezért hosszabb időszakokra számítottuk ki. Az 1990-es években a községben az 1000 élveszületettre eső egy éves kor alatti csecsemőhalálozások száma 22,5, 2000 és 2008 között 4,9 és között pedig 15,6 volt között a megyei és az országos átlagértékek alacsonyabbak, 10,7 és 9,4 voltak. Az utóbbi években a mutató értéke számottevően magasabb az országos és a megyei értéknél, míg azok is jóval magasabbak a legtöbb európai országban jellemző értékeknél. Ezer főre eső egészségügyi infrastruktúra (családi orvos, fogászat, gyógyszertár) 0,6 0,5 12 0,4 0,3 0,2 0,1 national regional judetean local 0 Cabinete medicale de familie Cabinete stomatologice Farmacii

13 Ezer főre eső egészségügyi infrastruktúra, amely nem elérhető a község területén 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 national regional judetean A csecsemőhalálozások arányszáma néhány községben, Hargita megyében és Romániában, Románia Hargita megye Csíkkarcfalva Csíkszentgyörgy Gyergyócsomafalva Csíkkozmás Csíkdánfalva Oroszhegy Gyimesfelsőlok Csíkszentmihály Csíkpálfalva Kászon Csíkszentimre Csíkszenttamás Kányád

14 Csecsemőhalálozások összesen, nemzetközi összehasonlításban Ungaria Italia local 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% rural HR urban HR national judetean regional 14

15 Oktatás és továbbképzés Az oktatási intézmények helyzete, felszereltsége A községben két óvoda és egy napközi, 3 egy-négy osztály és egy 5-8 osztályos általános iskola működik. A 2013/14. tanévben a községben az elemi oktatásban 174, az általános iskola felső tagozatán 168 tanuló volt beiskolázva. A megyében is hasonlóan többen tanulnak 1-4 osztályban, mint az általános iskola felső tagozatán. Az iskolai infrastruktúrát 23 oktató, 25 osztályterem, 4 laboratórium, 49 számítógép és egy tornaterem képezi. A diáklétszám óta lassú ütemben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2011-re közel 17 %-kal csökkent le 2002-höz képest, aztán 2013-ra újra visszaemelkedett a évi létszám 90%-ára. A 2013/14. tanévben beiskolázottak, oktatók és az iskolai infrastruktúra száma a községben Ebből: 2013 Beiskolázott Osztálytermek Összesen Elemi Általános Oktatók Laborok PC-k Tornaterem HARGITA MEGYE GYERGYÓCSOMAFALVA A beiskolázott népesség számának alakulása, (2002=100%) CARTA CIUCSINGEORGIU CIUMANI* 2013 COZMENI Romania Harghita Az iskolai infrastruktúrát elemezve a községben, megállapítható, hogy 100 diákra 8 oktató jutott 2002-ben, közel mint a megyei 8 fő, ám 2013-ra ez 6,7 oktatóra csökkent, ami elmarad a 7,9 fős megyei átlagtól, de meghaladja az országos 5,9 oktatót, 100 diákra számolva. A száz diákra jutó laborok száma 8 körüli 2007-ben és 2013-ban 11,7-re emelkedik, ami eléri a megyei 11-es átlagot és megközelíti az országos 12-től is. A száz diákra jutó számítógépek száma 2007-ben 4, 2013-ban 14,3, amely jóval elmarad a megyei 17.7 százalékos átlagtól

16 országos átlagtól is. Egy osztályteremre, 13,7 diák jut, ami a megyei 12,5 fős átlagtól nem tér el lényegesen. Az iskolák infrastruktúrájának mutatói (oktatók, laborok, PC-k száma 100 diákra, tanulók száma osztálytermekre) ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓCSOMAFALVA CSÍKKARCFALVA CSÍKSZENTGYÖRGY CSÍKKOZMÁS CSÍKDÁNFALVA OROSZHEGY GYIMESFELSŐLOK CSÍKSZENTMIHÁLY CSÍKPÁLFALVA KÁSZON CSÍKSZENTIMRE CSÍKSZENTTAMÁS KÁNYÁD Oktatók száma 100 diákra Laborok száma100 diákra PC-k száma 100 diákra Tanulók /1 osztályterem

17 Szociális szolgáltatások és társadalmi inklúzió Gyergyócsomafalva szociális ellátórendszere több szálon is szorosan kapcsolódik a térség szociális ellátórendszeréhez, ugyanakkor saját szociális intézményekkel is rendelkezik. A legújabb és legmodernebb szociális intézmény a 2015 április végén átadott Szociális Központ. A központ az Európai Unió Vidékfejlesztési Alapjának támogatásával készült el. Gondozási szereződés fejében, öregotthonban élő helyi lakostól került az önkormányzat tulajdonába a községközpontban, a plébániával szemben lévő régi ház. Ennek toldásaként született meg a központ. Az új ingatlan napközi otthon, továbbá helyet ad minden korosztálynak, és minden csoportosulásnak, a közösség számára fontos rendezvényeknek. A tervek szerint az épületegyütteshez tartozó műhelyben a férfiak barkácsolni, faragni fognak, a nők pedig szövőszéket állítanak fel. Szeretnék, ha a fiatalok mindezen mesterségeket itt tanulhatnák el az idősektől. A központ programjainak nagy részét jelenleg a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának gyergyószentmiklósi központjából szervezik. A központban gyűlnek össze az idősek klubjának tagjai, amely már lassan 10 éve (2005-től) működik a községben (korábban Moni Gabriella, jelenleg Pál Emília szociális munkás vezetésével), ugyanakkor a családsegítő szolgálat fiatalok számára is működtet egy csoportot, amely Gyarmati (Ördög) Csilla vezet. Helyi szolgáltatásként működik továbbá a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Páli Szent Vincéről elnevezett délutáni foglalkoztató központja. A központ több csomafalvi gyereknek segít, hogy a délutáni tanulással, neveléssel játékosan felzárkózzanak társaikhoz. A központnak helyet adó épületet 2010 nyarán vásárolta meg a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, így biztosítva a tevékenység további működését (ugyanis az előzőleg használt épület már nem állt akkor rendelkezésre). Az épület felújítása (újrafödés, vízszerelés, csemperakás, kertelés, fa WC és később fürdőszoba építése) és felszerelése helyi támogatók segítségével zajlott. A közösség úgy a magánvállalkozók, mint magánszemélyek nagymértékben támogatják az alapítvány tevékenységét, különböző nagyrendezvények (falunapok, gazdanapok) alkalmával pénzadományokat gyűjtenek a központ működtetésére. A központban a tavalyi évben 23 gyerek számára szerveztek rendszeres tevékenységet, a központ vezetője Bartalis Bernadette. A térségi szintű szociális szolgáltatások közül továbbá a Gulafehérvári Caritas Otthoni Beteggondozó Szolgálata is működik a településen. Ezen program célja a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni képtelen emberek életvitelének javítása, az egészségi állapot megtartása, helyreállítása, illetve javítása. Szolgáltatásaik közé tartozik a szakápolás, háztartási segítségnyújtás és betegfelügyelet. Mindezek mellett a szolgálat munkatársai nagyban hozzájárulnak az egyedül élő idősek életminőségének javításához azáltal, hogy rendszeresen látogatják őket, ugyanakkor időnként közösségi eseményeket is szerveznek. Erre példa a

18 áprilisában Gyergyószentmiklóson megszervezett találkozó, amikor gondozók és gondozottak együtt készültek a Húsvétra. A találkozó célja az volt, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás húsvéti szokásait, kimozduljanak a hétköznapok monotonitásából. A kihelyezett szolgáltatások mellett a gyergyócsomafalvi lakosok számára más térségi szociális szolgáltatás is elérhető a közeli Gyergyószentmiklóson. A városban, a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont katalógusa szerint 42 különböző szociális szolgáltatás működik, ezek nagy része térségi szintű. A gyergyócsomafalvi sérült gyerekek és fiatalok, valamint az őket nevelő és gondozó családok igénybe vehetik a Gyulafehérvári Caritas Esély Programját, vagy a Napsugár az Esőben Egyesület által működtetett nappali foglalkoztató központot, a településen egy állami gondozó és ápoló központ, valamint egy Gyulafehérvári Caritas által működtetett alapítványi idősotthon is elérhető, családi típusú elhelyező központokat működtet a Megyei Szociális Gyermekvédelmi Igazgatóság és az ORA International Segélyszervezet és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány is. A településen többek között menhely működik hajléktalanoknak és családi erőszak áldozatainak, egyesülettel rendelkeznek a cukorbetegséggel élők stb. Mindezen szolgáltatások nyitottak nemcsak a Gyergyószentmiklóson élőknek, hanem a környező községek, így Gyergyócsomafalva lakói számára is. Ezen szolgáltatások esetén fontos támogatni a szociális problémahelyzetben lévőket abban, hogy hozzá tudjanak férni ezekhez a szolgáltatásokhoz (pl. információk biztosítása az elérhető szolgáltatásokhoz, a felutazás támogatása stb.) Gyergyócsomafalva önkormányzata a szociális háló működtetése során hangsúlyt fektet a más településekkel való együttműködésekre, tapasztalatcserére ben került sor az Európai Polgárokért program által finanszírozott konferenciára, amelyen a község és testvértelepüléseinek képviselői cserélték ki tapasztalataikat a szociális problémákról és az önkormányzatok szociális szerepvállalásáról, osztották meg jó gyakorlataikat. A konferencián hat település szociális szolgáltatásait (gyermekjóléti szolgálat, szociális rendezvények, szociális mintahely, családsegítő szolgálat, gondozási központ stb.) mutatták be a vendégek, valamint megismerhették a község Családok éve Csomafalván programját, meglátogatták a Páli Szent Vince Napközi Otthont. 18

19 II. ELÉRHETŐSÉG ÉS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT Gyergyócsomafalva község Hargita megyében található, a község egy faluból áll, a 2011-es népszámlálás alapján a népessége fő. Csomafalva, Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu között helyezkedik el. Északról a 13B jelzésű útról letérve a 126 jelzésű megyei úton lehet megközelíteni. Dél-keletről a 12-es jelzésű országos útról szintén a 126 jelzésű megyei úton lehet megközelíteni a községet, vagy pedig a 138-as megyei útról, amely Tekerőpatakról indul és összeköti a községet az Udvarhely melletti Fenyéddel. A községet nem érinti vasútvonal. Településhálózat Regionális repterek és nagyvárosi vonzáskörzetek 19 Forrás: saját szerkesztés, Google Earth Pro Amint a fenti ábrán is látható Csomafalva nem tartozik egyik százezer lakosúnál nagyobb város vonzáskörzetébe sem. A legközelebbi nagyvárosok közúton, Karácsonykő 94 km, Marosvásárhely 102 km, Brassó 153 km, Bákó 153 km távolságra találhatók. Ezek a nagyvárosok, gyorsforgalmi utak hiányában gépkocsival 2-4 óra alatt közelíthetők meg. Bukarest 336 km-re helyezkedik Csomafalvától. A megyeszékhely 56 km távolságra található a községtől. A lenti ábrán láthatóak a megye városainak vonzáskörzetei. A 2. rangú települések közül Gyergyószentmiklós van a legközelebb (10 km), Udvarhely 56 km távolságra van. Csomafalvához a legközelebbi egyéb városok: Balánbánya (3. rang) és Maroshévíz (2. rang), egyaránt 39 km távolságra helyezkednek el. Csomafalva Gyergyószentmiklós vonzáskörzetébe tartozik, ez a város látja el központi funkciókkal a községközpontot elvileg.

20 A megyeszékhely, valamint 2. és 3. rangú települések vonzáskörzete Forrás: saját szerkesztés, Google Earth Pro Csomafalva község közigazgatási területe 20 Csomafalva, Gyergyószentmiklós mellett, a következő községekkel határos Gyergyóújfalu, Varság és Gyergyóalfalu községekkel. Az említett települések közül, Gyergyóújfaluval és Gyergyóalfaluval van

21 közelebbi szomszédságba a község. A közelség előnyt jelenthet, amennyiben a községek együttműködnek, ugyanakkor egymás erősségeit is kiolthatják, amennyiben ugyanolyan beruházásokat kezdeményeznek. Közlekedési elérhetőség Repterek Légvonalban, Csomafalvához közel, 200 km-es távolságon belül a következő városok repterei találhatók: Marosvásárhely, Jászvásár, Bákó, Nagyszeben, illetve a közeljövőben megépülő Brassó- Vidombák reptér. A repterek közúton 3,5-4,5 óra alatt érhetőek el, gyorsforgalmi utak nem segítik a repülőterek elérhetőségét, az út 10-20%-os többletköltséget jelent. A helyiek egyik kedvenc úti célja Budapest. Ez a legközelebbi működő, Marosvásárhelyi reptérről, reptéri beszállással 6 óra alatt érhető el, közúton pedig 8-9 óra, így nem igazán versenyképes ez a járat a helyieknek. A marosvásárhelyi reptér a belföldi járatokon kívül, jelenleg a következő országokba indít nemzetközi járatokat: Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Magyarország, Franciaország, Németország. A kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér 210 km-es közúti távolságban található. Innen belföldi járatokon kívül 24 külföldi reptér érhető el, az európai városok mellett Tel Aviv is. A város a globális légi közlekedés rendszerébe csatlakozik Bécsen és Münchenen keresztül. 196 km-re található a nagyszebeni repülőtér is, ahonnan szintén Bécsen (Austrian) és Münchenen (Lufthansa) keresztül érhetők el a globális destinációk. A jászvásári reptér 226 km-re van járható közúton. A város a nemzetközi forgalomhoz is csatlakozik, hiszen az Austrian légitársaság is indít járatokat. A repterek turisztikai hatása igencsak bizonytalan, hiszen a repterektől a községig nagy távolság mellett az autóbérlési díjak is 40-60%-kal magasabbak a nagy nemzetközi repterek áraihoz képest. 21 Autópályák A község elérhetősége javulhat, amennyiben a Jászvásár-Marosvásárhely autópálya, és adott esetben az ahhoz csatlakozó kolozsvári szakasz, vagy gyorsforgalmi út megépül. Az autópályára legközelebb a gyergyóditrói feljárónál lehet majd csatlakozni, ami közúton 19 km távolságot jelent Csomafalvától. Ingázás Gyergyószentmiklós közel helyezkedik el a községhez viszonyítva (10 km), így a község lakói viszonylag kevés idő alatt és olcsón be tudnak ingázni a városba, amennyiben ott találnak munkát. Ilyen összefüggésben ajánlatos lenne a tömegközlekedési feltételeket még tovább javítani. Alapszolgáltatások és szolgáltatások elérhetősége Oktatás A község rendelkezik két óvodával, egy napközi otthonos óvodával, három I-IV osztályos iskolával és egy V-VIII osztályos iskolával. Így elmondható, hogy számszerűleg megfelelő a községben lévő tanintézmények száma. Ahhoz, hogy a község versenyezni tudjon Gyergyószentmiklós elszívó hatásával, a helyi iskolákat kell minél jobban felszerelni tanszerekkel, laborokkal, hogy a diákok helyben maradjanak. Egészségügyi ellátás A község rendelkezik két orvosi rendelővel, egy fogorvosi rendelővel és egy gyógyszertárral. Az ezer főre eső orvosi rendelők és gyógyszertárak száma alacsonyabb, mint a megyei és országos átlag, így továbbiak létesítése lenne szükséges. Mentőállomás legközelebb Gyergyószentmiklóson van, 11 kmre a községtől.

22 Építésügy Egy főre eső lakófelület, Építkezési engedélyek Cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul Cladiri administrative Cladiri rezidentiale (exclusiv cele pentru colectivitati) Alte cladiri (hoteluri si cladiri similare, cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul, etc) Alte cladiri A fenti ábrán látható, hogy a népesség csökkenésével növekedik az egy főre eső lakófelület. Az előző ábrán pedig az építkezési engedélyek kérései láthatóak. Megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban, 2009-ben volt a legmagasabb az engedélyek kérése, azóta folyamatosan csökken, a válság hatása tehát jól látszik az építkezési szektoron. Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás Vállalkozói és mezőgazdasági szaktanácsadás jelenleg nem működik a községben, ebben legközelebb Gyergyószentmiklóson lehet részesülni.

23 Okmányiroda Telekkönyvi nyilvántartás, államkincstári szolgáltatások és személyazonossági igazolvány kiállítása Gyergyószentmiklóson férhető hozzá, útlevélért, vezetői engedélyért, gépjármű iratokért Csíkszeredába kell elutazni. Kulturális intézmények A csomafalvi kultúrház jó állapotban van, egy falusi kultúrházzal kapcsolatos elvárásoknak teljes mértékben megfelel. Bank, pénzügy Csomafalva rendelkezik bank automatával. Akik viszont más bankhoz tartoznak vagy bankfiókot szeretnének igénybe venni és nem szeretnének kezelési költséget fizetni, kénytelenek utazni más helységekbe, legfőképp Gyergyószentmiklósra, hogy végrehajthassák a pénzügyi tranzakcióikat. Úthálózat Községi utak: DC 61 Csomafalva (DJ 126) Hulladék tároló DC 62 Csomafalva (DC 61) csomafalvi bánya DC 63 Csomafalva (DC 62) víztározó központ m m m Községi utcák: Kerekto Szentmiklos Begek Lukacsok Ujnegyed Szoros Madaraszok Dello Volgy Temeto Kis Alszeg Daviddomb Honcsok Kollo Borsosok mp mp 750 mp mp mp mp 960 mp mp mp mp mp mp mp mp 850 mp 850 mp 23

24 Huszar Inczeloka Csatak Farkasdomb Mozi Kiseger Toltes Szederpataka Foldklabja Kozeplab Hosszuvesz Ujut Mohos Malom Orbanok mp mp mp 616 mp 878 mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp Alsokakas mp Kakas m mp 24 Rokalyok Habak Hidegpatak Czirjakkert Kulcsar Magyari mp mp mp mp mp mp Mezőgazdasági utak: Sarospatak Festettkeresztfa Nagymezo Kerekto Enke Szentmiklosi mp mp mp mp mp mp

25 Dello Volgy I Volgy II Ciganyoknal Mihalypataka Hosszuvesz Delhegyut Durgovesze Mermart Mohos Galvesze Ambarasokutja Hamor Szegelet Kotommezeje Hidegpataka Monuspataka Soutja Ketpatakkoze Stetret Fuloputja Veszfo mp mp mp mp mp mp mp mp mp 875 mp 900 mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp 25 Erdészeti utak: Mihalypataka m mp Delhegy m mp Balazspataka m mp Vadmihaly m mp Erosteto m mp Csatakutja m mp Nagylok m mp Aranyasz m mp

26 Haromutaga m mp Szaszutja 900 m mp Garadicspataka m mp Gaborutja m mp Polgaroke 300 m mp Nagynyaras 800 m mp Sotetpatak 900 m mp Nagytormas m mp Oras m mp Ivóvíz és szennyvíz A kiépült ivóvíz-hálózat hossza m, a szennyvíz hálózat pedig m. Azaz majdnem teljes a lefedettség, ugyanakkor az ivóvíz forrás, tárolás és tisztítás, valamint az Alfalu hálózatával összekapcsolódó nyersvíz-vezeték cseréje indokolt. Földgáz-szolgáltatás Földgáz szolgáltatás jelenleg nincs a községben. 26

27 GAZDASÁGSZERKEZET Területhasználat, gazdálkodás (9 541 ha) Degradált és terméketlen területek 43 Kommunikációs vonalak és vasúti hálózat 149 Épületekkel betelepített 148 Vizekkel és tavakkal fedett terület 35 Erdők és egyéb erdei növényzet 3786 Legelő 2943 Kaszáló 1018 Szántóföld

28 Mezőgazdasági területek Erdős terület 28

29 NATURA 2000 területek: 29 Nyugatról a belterületet harapófogóban tartja: Gyergyói medence és havasok, ROSPA0033 A 2010-es agrárösszeírás adatai szerint Gyergyócsomafalva a Hargita megyei agrárviszonyokhoz mérten látszólag átlagos mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik. A valóságban azonban a község szántóföldje az átlagosnál gyengébb minőségű, amely magasabb tengerszint fölötti fekvése miatt számos mezőgazdasági kultúra (pl. kukorica) termesztésére alkalmatlan. Így a szántóterületet nagyrészt az állattartáshoz szükséges takarmány előállítására használják, a község mezőgazdasága pedig állattartásra szakosodott. A fentiek következtében a helyi gazdaság szerkezetében a mezőgazdaság másodlagos szerepet tölt be, ám így is jelentős számú család számára biztosít megélhetést, illetve saját fogyasztásra történő élelmiszertermelési lehetőséget.

30 Gyergyócsomafalva használt mezőgazdasági területének megoszlása (Mezőgazdasági összeírás, 2010) Gyergyócsomafalva Hargita megye (ha) (%) (%) Szántóföld 685,3 16,0 12,8 Családi kert 48,2 1,1 0,6 Legelő és kaszáló 3537,7 82,8 86,5 Állandó kultúrák 0,1 0,0 0,1 Használt mezőgazdasági terület 4271,3 100,0 100 Gyergyócsomafalva szántóterületének megoszlása különböző kultúrák szerint, hektárban (Mezőgazdasági összeírás, 2010) Teljes Ebből: szántóterület Búza Kukorica Egyéb 685,28 93,63 0,27 591,38 Gyergyócsomafalva állatállománya (darabszám, 2010-es mezőgazdasági összeírás) Szarvasmarha Juh Kecske Disznó Baromfi Ló Méhcsalád A statisztikai adatokat kvalitatív jellegű adatokkal is kiegészítve a község mezőgazdasági szereplőiről a következők állapíthatók meg: a. A legnagyobb, farmszerű gazdaságok elsősorban szarvasmarhát és juhokat tartanak, fő termékük pedig a tej (néha a szintén nyersanyagként eladott sajt) és az élőállatként eladott hús (leggyakrabban a még hízlalás előtt álló bikaborjak). Az utóbbi években e gazdaságok jelentős növekedésen mentek át, mind a megművelt terület, mind a tartott állatok száma tekintetében. A területhez jutásnak azonban komoly akadálya a földek tulajdonjogi helyzetének tisztázatlansága, ami nagyfokú bizonytalanságot is eredményez a tervezésben. E családi farmok jelentős mennyiségű családon kívüli alkalmazott számára is munkát biztosítanak, ám a munkakörülmények miatt ezek a munkalehetőségek a helyi lakosság számára nem vonzóak, így az alkalmazottak inkább a településen kívülről kerülnek ki. A helyi gazdatársadalom számára a jelentőségüket az is növeli, hogy a kis és közepes gazdaságok nyári állattartását zömmel e nagygazdaságok vállalják át, esztenázó rendszerben. b. A közepes és kisebb gazdaságok egyre inkább felhagynak a tejtermeléssel, és inkább húsmarhatartásra, bikaborjak felhizlalására térnek át. A közepes méretű gazdaságok fenntartásával inkább idősebb gazdálkodók kísérleteznek, így várhatóan ez a gazdaságtípus el fog tűnni. Fennmaradásukhoz fontos a nagygazdaságokkal való együttműködésük, amelyektől gyakran a hizlalni való borjakat veszik, illetve amelyek a nyári időszakban a saját állataik mellé befogadják bérelt legelőikre e kisebb gazdaságok állatait is. c. A háztáji gazdaságok nagy arányban felszámolódtak, különösen a fiatalabb, nem mezőgazdaságban dolgozó családokban. A még működőkben elsősorban burgonyát termelnek

31 (ennek egy részét gyakran el is adják), illetve disznót és baromfit tartanak. Ez utóbbiakat szinte kizárólag csak saját fogyasztás céljából tartják a községben. A község mezőgazdaságában észlelt legfőbb hiányosságok és nehézségek o o o o A földpiac nehézkes működése miatt a földterület további növelése egyre nehezebb, a tagosítás pedig nehezen érhető el A legfontosabb termékek, a tej és a sajt, valamint a húsmarha előnytelen áron történő értékesítése és az értékesítés bizonytalansága A minden nagyobb gazdaság számára szükséges abrak és a tápkeverékek beszerzése esetlegesen, egyéni beszerzési csatornák mentén történik, tápkeveréssel a legnagyobb farmok sem foglalkoznak. A gazdaságok termelékenységének jelentős akadálya, hogy a fajállatok a községben igen ritkák. Vállalkozások Gyergyócsomafalván 2005-ben majdnem száz vállalkozást regisztráltak be. Az ezt követő időszakban megnövekedett a vállalkozások száma, esetenként elérve a 120-at is. Viszonylag stabilan alakult a gazdasági társaságok száma, csupán kisebb ingadozás jele láthatóak, a válság évében. Gazdasági társaságok száma Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés A forgalomarányos profitnál 2009, 2010, 2011 és enyhe számban 2013-ban is negatív arányt regisztráltak.

32 Profit a gazdasági súly alapján 3% 2% 1% 0% -1% % Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés Gyergyócsomalfalva vállalkozói hajlandóságot mutató településnek számít, ami igencsak megmutatkozik az ezer főre jutó gazdasági társaságok számánál, hiszen nem sokkal marad el a megyei átlag mögött. Ezer lakosra eső gazdasági társaságok száma megyei helyi Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés Foglalkoztatás A foglalkoztatottak számának alakulása két forrás alapján kerül bemutatásra: az INS Tempo adatbázis és a Lista Firme szerződés. Az INS adatainál látni, hogy 2008 után jelentősen lecsökkent, több mint a felére és utána már viszonylag stabilan alakultak az értékek. Ami pedig a gazdasági társaságoknál beregisztrált foglalkoztatottak számát illeti, ott is csökkenés volt, viszont nem ugyanolyan mértékű. Nagyjából 25%-al csökkent a szám 2013-ra.

33 Foglalkoztatott számának az alakulása 2005 és 2013 között INS foglalkoztatottak gazdasági társaságok foglalkoztatottjai Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés Az átlagos foglalkoztatás a településen szinten azonos szinten van a megyei értékekkel, ami ugyancsak annak köszönhető, hogy a településen a vállalkozói hajlandóság jóval magasabb más településekhez viszonyítva. A beregisztrált vállalatok által foglalkoztatott személyek átlagos száma megyei helyi Forrás: saját szerkesztés, Lista Firme szerződés A 2005-ös évhez viszonyítva a foglalkoztatottak száma a válság éve után enyhén megcsappant, úgy megyei, mint helyi szinten. Ami pedig a vállalkozások számát illeti - pár ingadozással felváltva - enyhe növekedés jelei mutatkoztak, mindkét szint esetében.

satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095

satele componente: Ciumani (reș. com.) 84095 Elaborat de: INTREPRINDERE INDIVIDUALA CSÁK LÁSZLÓ CUI 25100668 F19/298/2009 punct de lucru Miercurea Ciuc Kossuth Lajos nr. 28/1 www.planificatio.com Proiectant sef: Colaboratori: Csák László, PhD, PgDip,

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 1 Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

A forrásbevonás politikai mintázata

A forrásbevonás politikai mintázata A forrásbevonás politikai mintázata avagy van-e színe, szaga az EU-s pénznek? Másodelemzés a Közpolitikai Intézet által készített tanulmányról a ROP és a KKFOP felhasználásáról (Fondurile Structurale de

Részletesebben

I. Kötet Vizsgálatok, helyzetelemzés mellékletek

I. Kötet Vizsgálatok, helyzetelemzés mellékletek Zirci Kistérség-HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. Kötet Vizsgálatok, helyzetelemzés mellékletek 1998. Zirci

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben