II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 115/1998. (VI. 29.) Kgy. határozatával vállalta, hogy Sellye városában és kistérségében telephelyként működteti a pedagógiai szakszolgálat, a logopédiai ellátás, a nevelési tanácsadó feladatait ellátó intézményegységet. Az önkormányzat a határozat alapján megállapodást kötött Selylye várossal arról, hogy a személyi feltételeken kívül, a működtetés feladatait gesztorként vállalja. A megalakult többcélú kistérségi társulás nyilatkozott arról, hogy a korábban Sellye város által vállalt kötelezettséget szerződéssel átvállalná. Ezt követően a többcélú kistérségi társulás elnöke kéréssel fordult a megyei önkormányzathoz, amelynek értelmében a megyei önkormányzattal kötött megállapodást változatlan tartalommal szeretnék megtartani úgy, hogy szerződő félként Sellye város helyére a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás lépne. A kérelem nem tartalmaz többletfeladatot- és költséget, ezért a szerződő félben történő változás elfogadására teszek javaslatot a határozati javaslat 2. pontjában. Az Együttműködési megállapodás a pedagógiai szakszolgálat kistérségi működtetéséről tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2003. (III. 20.) Kgy. határozat 3. pontja értelmében vállalta, hogy támogatja az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet az EU csatlakozással kapcsolatos többletfeladatok ellátása érdekében akkreditált borlabor létrehozásában. A közgyűlés felkérte elnökét és alelnökét arra, hogy vizsgálja meg, milyen módon lehet hazai, illetve nemzetközi pályázatok révén a regionális borlabor felállítását az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pécsi központjában elősegíteni. Miután e konkrét projekt támogatására a hazai pályázati paletta nem kínált forrás-nyerési lehetőséget, a borlabor kialakításához legszükségesebb fejlesztés megvalósításához a Baranya Megyei Önkormányzat 2,5 millió forinttal járult hozzá a decemberi közgyűlésén hozott határozatával. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 130/2003. (VIII. 28.) Kgy. határozatában döntött a Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt Alapra a Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés című pályázat benyújtásáról. A pályázat nyert, a finanszírozási megállapodások aláírásra kerültek, a horvát féllel közös konferencia megrendezésére került sor 2004 novemberében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 168/2003. (XI. 19.) Kgy. határozatával tudomásul vette a megye munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót, és a munkanélküliség csökkentése, a koordináció javítása érdekében együttműködési megállapodás aláírását kezdeményezte az érintett szervezetekkel. A lefolytatott egyeztetéseket követően a testület a 64/2004. (IV. 22.) Kgy határozatában felkért a Baranya Megye Foglalkoztatási Paktuma aláírására. Az érintettekkel április 28-án aláírtuk a foglalkoztatási paktum létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot; a foglalkoztatási paktum létrehozása érdekében pályázatot nyújtottunk be, melyhez csatoltuk a paktum létrehozására vonatkozó partnerségi megállapodást.

2 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozata 2. pontjával jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint a Holt-tenger Kft. között létrejött, szakellátás átadásáról szóló megállapodást. A szerződés alapján a Holt-tenger Kft. látja el 30 óra/hét szakorvosi óraszámban a psoriasisos betegek gyógyítását. A szerződés érvényessége december 31-én lejárt, ezért a határozati javaslat 3. pontjában a szerződés június 30-ig változatlan tartalommal történő meghosszabbítására teszek javaslatot. A közgyűlés a határozat 4. pontjával jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint a Schreiner Mária és Társa Eü. Bt. között létrejött, szakellátás és gondozási tevékenység átadásáról szóló megállapodást. A szerződés alapján a társaság Sásdon, a Tüdőgondozó Intézetben látja el 35 település lakosainak szűrővizsgálatát és végzi gondozásukat. A szerződés érvényessége december 31-én lejárt, ezért a határozati javaslat 4. pontjában a szerződés június 30-ig változatlan tartalommal történő meghosszabbítására teszek javaslatot. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratát és egyúttal engedélyezte, hogy az intézmény részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi programjában. Az intézmény szabályzatainak szükséges módosítása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával elfogadta a szociális ágazat megyei szolgáltatástervezési koncepcióját. A határozat 3. pontja értelmében a Baranya Megyei Szociális Tanács, illetve a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Tanács utódszervezeteként létrehozandó megyei szociálpolitikai kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepció megtárgyalása, és annak végrehajtására vonatkozó terv kidolgozása december 31-ig. A megyei szociálpolitikai kerekasztal még nem alakult meg. Az említett elődszervezetek tagjait kértük az eddigi tevékenység értékelésére, egyben javaslataik megtételére a kerekasztal megalakítása, összetétele és működtetése vonatkozásában. Egyrészt a vélemények késedelmes beérkezése eredményezte a feladat eredeti határidőn belüli végrehajtása elmaradását, másrészt a tagok véleménye alapján fontos a szervezet struktúrájának körültekintő és átgondolt kialakítása a tényleges feladatellátás érdekében. Mindezek okán a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 3. pontja határidejének június 30-ra történő módosítására teszek javaslatot az előterjesztés határozati javaslata 5. pontjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2004. (II. 19.) Kgy. határozata 5. pontjában felkérte a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központot, hogy készítsen középtávú szakmai fejlesztési programot és ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet. A fejlesztési program tervezete elkészült, azt a Kulturális Bizottság a február 7-i ülésén tárgyalja meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával hagyta jóvá az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság társasági szerződését. A társaság július 1-jével előtársaságként került bejegyzésre, majd a cégbírósági végzés október 28-án vált jogerőssé.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában döntött a Területfejlesztési Alapra kiírt pályázatok elbírálásának előkészítése és a támogatások odaítélése rendjéről. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága által odaítélt pályázatok döntő részénél a támogatási szerződés aláírása megtörtént. Várhatóan 10 millió forint összegű támogatás nem nyert pályázatok miatt újbóli elosztásra kerül. A szakbizottság 2005 februárjában soron kívüli ülésen hozza meg döntését. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 59/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában tudomásul vette a megye közlekedési infrastruktúrájának helyzetéről, az M6-os, az M56-os út, valamint a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztése alakulásáról szóló tájékoztatót. A testület a megye közlekedési zártsága oldására célokat határozott meg. A megye területrendezési tervébe beépültek azok az elképzelések, melyek megvalósítása révén a megye közúti zártsága enyhíthető. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában egyetértett a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjára a Pécs világöröksége turisztikai vonzerőinek fejlesztése témájú pályázat beadásával. A pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására került. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. által koordinált pályázat befogadásra került, a szerződéskötés novemberben megtörtént, így 1,5 milliárd forintos fejlesztési forrással elkezdődött a projekt megvalósítása. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2004. (IV. 22.) Kgy. határozata 2. pontjában az Egészségügyi klaszter hálózat pályázat önrészére az önkormányzat és évi költségvetésében 3 3 millió forint elkülönítését rendelte el. A PTE ÁOK Egészségügyi Centrum Pályázati Iroda vezetőjétől értesültem arról, hogy a pályázat nem került befogadásra, így az önkormányzat részéről az önrész biztosítása szükségtelen. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 77/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában egyetértett a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinél a használaton kívüli olajtartályok megszüntetésével, illetve a használatban lévők duplafalusítása beruházással, és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. A Gazdasági Bizottság az öszszességében legjobb ajánlatot tett ENTRADE Kft. (Pécs, Szigeti út 86.) ajánlatát fogadta el; a kivitelezés 2004 decemberében befejeződött. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának 1. pontjával jóváhagyta, hogy a Baranya Megyei Kórház az Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban című pályázaton részt vegyen, és szűrő-diagnosztikai központ kialakítására pályázatot nyújtson be. A fenntartó a projekt teljes költsége (900 millió forint) 6,38 %-ának megfelelő, azaz ezer forint öszszegű önrész elkülönítésére fenntartói támogatást biztosított. A programiroda 2004 októberi tájékoztatása alapján a pályázat nem került befogadásra, ezzel a határozat 5. pontja aktualitását vesztette. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy a Baranya Megyei Kórház az Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régióban című pályázaton, valamint a pályázat keretében

4 4 alakuló regionális konzorciumban részt vegyen. A közgyűlés a határozat 4. pontjában egyetértett azzal, hogy a megvalósítást követő 5 éves időtartamban a rendszerüzemeltetési költség legfeljebb évi 30 millió forint előirányzatát, valamint a rendszer kialakítása és beszerzése során felmerülő informatikai és projektmenedzsmenti költség legfeljebb évi 20 millió forint előirányzatát a kórház az adott évi OEP finanszírozással fedezett költségvetése terhére biztosítsa. A pályázat eredményeképpen a konzorcium 1,3 milliárd forint támogatást nyert, melyből az intézmény részesedése a belső informatika fejlesztésére 176 millió forint. A határozat 4. pontjában nevesített működtetési költségek forrása az OEP finanszírozás, azok beépítésére a fenntartó évi költségvetésébe nem kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában felkérte a közgyűlés alelnökét, hogy meghívásos pályázatot nyújtson be az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz a gyermekvédelmi feladatok fejlesztése érdekében két csoport belső átalakítására a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Nevelési Tanácsadója, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményben. A közgyűlés biztosította a szükséges önerőt ezer forint összegben az önkormányzati pályázati alap terhére. A benyújtott pályázat kedvező elbírálása révén szeptember 14-én 9 millió forint összegről a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 96/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával elfogadta a Népegészségügyi Program végrehajtásának aktualitásai Baranya megyében; az Egészségügyi Mintarégiós Program az uniós csatlakozás tükrében című előterjesztést. A határozat 3. pontjában a közgyűlés felkért, hogy a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház struktúra-módosítására, valamint a feladat átadására vonatkozó előkészítő tárgyalások, egyeztetések után a továbbműködtetésre vonatkozó javaslatot terjesszem a képviselőtestület elé. A közgyűlést a Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház működtetésére vonatkozóan című előterjesztésben tájékoztattam az intézmény szakmai- és gazdasági átvilágításának megállapításairól, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek véleményéről. A testület a 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata 1/a. pontjában a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház intézményét október 31-ével megszüntette és jogutódául november 1-jével a Baranya Megyei Kórházat jelölte ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozat 2. pontjában kezdeményezte egy, a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyével komplex módon foglalkozó intézmény létrehozását. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának munkatársaiból 5 fős munkacsoport alakult év II. félévében, melynek feladata volt a létrehozandó intézményre Európai Tolerancia Központ vonatkozó tervezet kidolgozása. A munkaanyag elkészült, melynek szakmai egyeztetésére a év első negyedévében kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2004. (VI. 10.) Kgy. határozata 2. pontjában felkérte a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítsen elemzést a nevelőszülői hálózatról, az utógondozói ellátásról, valamint a különleges és speciális ellátásban részesülőkről. Az intézmény vezetője elkészítette és megküldte az elemzéseket a fenntartónak. A gyermekvédelmi intézményhálózat további átalakítására a feltárt adatok, és a évi költségvetés ismeretében kerül

5 5 sor. A nevelőszülői hálózat jelentősen fejlődött, ma már a gondozottak %-a nevelőszülőknél él, a nevelőszülők képzése és továbbképzése folyamatos. Az utógondozói ellátásban részesülők otthonteremtését jelentős mértékben segíti az az elnyert pályázati támogatás, amely 15 fiatal felnőtt számára ad lehetőséget önálló otthon megteremtésére saját készpénze és munkája felhasználása esetén. A határozat 3. pontjában a közgyűlés felkérte alelnökét, hogy készítse elő egy speciális gyermekotthon kialakítását. A szakmai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve egy maximum 40 fős gyermekotthon létrehozása indokolt Pécsett, amelyben megvalósítható a speciális csoportok kialakítása is. Ezzel kiválthatók a megye területén működő olyan lakásotthonok, amelyek kevésbé alkalmasak a gyermekvédelmi feladatok ellátására és működtetésük nem gazdaságos. A közgyűlés a határozat 5. pontjában felkérte a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, intézkedjen a szigetvári szakmai egységben az utógondozói ellátásban részesülők otthona kialakítására, valamint vizsgálja meg a Komló, Damjanich u. 25. szám alatti gyermekotthon és a Majális tér 3. szám alatti anya-gyermekotthon összevonásának lehetőségét. A Szigetvár, Vörösmarty u. 17. szám alatti lakásotthon utógondozó otthonná alakítása megtörtént, a működési engedély módosítása folyamatban van. A két komlói intézmény összevonásával kapcsolatos elemzés elkészült, az összevonás előkészítése megkezdődött. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában megtárgyalta és elfogadta a turizmusfejlesztés dokumentumainak aktualizálására vonatkozó javaslatokat. Széles körű egyeztetést követően október 4-én, és 11-én munka megbeszélésekre került sor a szakbizottságok, a szakirodák, a többcélú kistérségi társulások és az érintett szakmai szervezetek részvételével. A részükről megfogalmazott szakmai javaslatok, vélemények és igények beépítésre kerülnek a készülő munkába. A szükséges költségvetési források biztosítására 2004 decemberében nyílt csak lehetőség, ezért a megkezdett munka első eredményeiről, a turizmusfejlesztési program aktualizált dokumentumáról az Idegenforgalmi Bizottság a 2005 februári és márciusi ülésén fog tárgyalni. A program egy részének elkészülte után februárjában a fenti kört érintően ismét fórumot szervezünk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 105/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában döntött akadálymentesítő közmunka mintaprogram támogatásáról. A mintaprogram pályázati önrészére biztosított 10 millió forint speciális támogatás átadásra került a gesztor a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 112/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát. Az intézmény belső szabályzatainak módosítása szükség szerint megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata 2. pontjában október 31-ei hatállyal visszavonta prof. dr. Sulyok Endre igazgató-főorvos határozatlan idejű magasabb vezetői megbízását. Sulyok professzor a Baranya Megyei Kórház Kerpel-Fronius Ödön Gyermek-Egészségügyi Központ szakmai vezetőjeként, orvos-igazgatóként dolgozik tovább. A közgyűlési határozat 3. pontjában előírt beszámoló, leltár és záró főkönyvi kivonat október 31. fordulónappal elkészült, és az a fenntartónak az előírt határidőre benyújtásra került. A határozat 4. pontjában elrendelt 38 álláshely megszüntetését jóváhagyó létszámcsökkentés végrehajtásra került, az ehhez szükséges munkáltatói intézkedések

6 6 foganatosultak. A közgyűlés a évi költségvetési rendelet módosításakor az egyszeri terhekre és a járulékokra 58 millió forintot biztosított, amely felhasználása folyamatosan történik, az aktuális munkáltató intézkedések következményeként. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. pontjában döntött arról, hogy a megyei önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátását január 1-jétől átadja a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének és a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak. Az erről szóló feladat-ellátási szerződést a közgyűlés a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat 5. pontjában jóváhagyta; az érintett szervezetek vezetőivel a szerződést aláírtuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 121/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentesen Bükkösd község tulajdonába adja a Bükkösd 105 hrsz-ú, Bükkösd, Kossuth L. u. 36. szám alatti általános iskola megnevezésű ingatlanát. A határozat alapján a szerződő felek a szerződést megkötötték, a tulajdonjog átjegyzése végett a szükséges intézkedés az illetékes földhivatal felé megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 124/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) tetőszigetelés engedélyokiratát, valamint a közbeszerzési eljárás megindítását. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a október 4-ei ülésén jóváhagyta az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlatkérési dokumentációját. Az ajánlattételi határidőre, október 14-ére három ajánlat érkezett. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a legkedvezőbb ajánlatot tett Isoprofil Kft. bruttó ,- forint összegű ajánlatát fogadta el és hirdette ki nyertes ajánlatnak. A kivitelezési munka december 20-án befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 125/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) ivóvízellátás engedélyokiratát, valamint a közbeszerzési eljárás megindítását. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján október 4-ei ülésén jóváhagyta az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlatkérési dokumentációját. Az ajánlattételi határidőre, október 14-ére három ajánlat érkezett. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, az öszszességében legkedvezőbb ajánlatot tett Platina Bau Rt. bruttó ,- forint ,- forint összegű ajánlatát fogadta el és hirdette ki nyertes ajánlatnak. A kivitelezési munka december 18-án befejeződött és műszaki átadása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 127/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában döntött pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséről (II. ütem). A pályázatot szeptember 29-én továbbítottuk a Magyar Államkincstárhoz. A sikeres pályázat eredményeként december 16-án ezer forint átutalásra került az önkormányzat számlájára.

7 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 130/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. pontjában egyetértett a Nova Terra Nyitott Magyarország szobrászati szimpózium előkészítésének támogatásával. A határozatban foglaltaknak megfelelően a szimpózium szakmai, pénzügyi megvalósíthatósága ügyében, annak támogatási lehetőségeivel kapcsolatban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához fordultam. A évi költségvetési lehetőségek pályázaton kívüli, közvetlen minisztériumi támogatást nem tesznek lehetővé, viszont a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati lehetőségei kínálhatnak támogatást, forráslehetőséget a projekt megvalósításához a Bázis Szobrász Egyesület számára. Az önkormányzat ebben kész további együttműködéssel segíteni az egyesületet, és a pályázat eredményétől is függően megvizsgálni a megvalósításhoz szükséges pénzügyi támogatás lehetőségét. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 2. pontjában a Baranya Megyei Vízmű Vállalat végelszámolásáról szóló 67/2004.(IV. 22.) Kgy. határozatát akként módosította, hogy a Baranya Megyei Vízmű Vállalat kijelölt végelszámolóját, a Cliens Kft-t, február 28. napjával menti fel e megbízatása alól. A végelszámoló értesítése a határozati kivonat megküldésével megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 136/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes közoktatási intézmények alapító okiratát, a 137/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában a Csorba Győző Megyei Könyvtár alapító okiratát, a 138/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában a Művészetek Háza alapító okiratát módosította. A testület a 139/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát, egyidejűleg a 108/2003. (VI. 26.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezte. A közgyűlés a 141/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát. Az érintett intézmények belső szabályzatainak szükség szerinti átdolgozása megtörtént. Az alapító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldtük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 142/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatát, mely december 1-jétől hatályos. Az intézményvezetők felkészítése a közbeszerzési feladatok ellátására november 25-én, dr. Illés Judit közbeszerzési tanácsadó közreműködésével megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 143/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában döntött a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása tárgyában alkotott 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről. A határozat 2. pontjában a Harkányi Gyógyfürdő Rt. hosszú távú finanszírozhatósága és további fejlesztése megalapozása érdekében felhatalmazott arra, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. közötti hitelszerződéseket, továbbá az azokkal kapcsolatos kezességvállalási megállapodás módosítását aláírjam. Az aláírásra 2004 decemberében sor került. A közgyűlés a határozat 3. pontjában elrendelte a 239/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján igényelt, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél

8 8 foglalkoztatottak 6 %-os bérnövekedéséhez biztosított járulék nélküli támogatásnak a közalkalmazottak körében november 25-ig történő felosztását és az egyösszegű kereset-kiegészítés november 30-ig történő kifizetését. Az intézmények részére ezer forint felosztásra és átutalásra került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 144/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy az Esélyek Háza működtetését január 1-jével átveszi Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Az országos hálózat működtetését támogató szaktárcánál kezdeményeztem az átvétellel kapcsolatos dokumentáció aláírását, ezzel egyidejűleg megtörtént az Esélyek Háza integrálása a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához. A három dolgozóval a Főjegyző Asszony június 30-ig szóló, határozott idejű munkaszerződést kötött, s elkészültek a munkaköri leírások is. Az Esélyek Háza dolgozói látják el a Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács, illetve a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 158/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Kórház pathológiai tevékenységének, a 159/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával pedig a Baranya Megyei Kórház intézeti gyógyszertári tevékenységének közreműködői szerződéssel való ellátását. A közgyűlés felhatalmazta a kórház főigazgatóját, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kezdjék meg a pathodiagnosztikai tevékenységet, valamint a gyógyszerelési rendszer megújítását, továbbá az intézeti gyógyszertári tevékenységet ellátó szolgáltató kiválasztására a közreműködői szerződés megkötésének előkészítését. A testület megbízta a kórház főigazgatóját a közbeszerzésről szóló törvény alapján az egyszerűsített tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításával, valamint az 1., 2. és 3. számú az előterjesztés mellékleteként csatolt közreműködői és bérleti szerződések megkötésével. A kórház gazdasági igazgatójától kapott tájékoztatás alapján a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, az intézmény működési engedélyének módosítása tárgyában a szükséges intézkedések megtörténtek, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete december 29-én új működési engedélyt adott ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 160/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között született, az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást, és felhatalmazott annak aláírására. A megállapodást december 2-án aláírtuk, majd ezt követően a hivatal átutalta a PTE ÁOK Egészségügyi Centrum elkülönített számlájára az ötmillió forintot, amellyel a testület támogatta az egészségügyi ellátás fenntarthatósága, működőképességének javítása, fejlesztése, jobb szervezettsége érdekében készülő program-csomag elkészítését. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 162/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával döntött a többletkapacitás befogadására pályázatok benyújtásáról a Baranya Megyei Kórház, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint az INDIT Közalapítvány vonatkozásában. A pályázatok célja a többletkapacitások befogadtatása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási rendszerébe. A pályázati anyagok és a közgyűlési határozat november 19-én benyújtásra került.

9 9 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 163/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 1. pontjában jóváhagyta a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció megvalósítása érdekében a kiegészítő címzett támogatás igénybejelentését. Az igénybejelentés dokumentumait összeállítottuk és a Magyar Államkincstár útján benyújtottuk a Belügyminisztérium részére. A közgyűlés a határozat 2. pontjában egyetértett azzal, hogy a beruházáshoz kapcsolódó egészségügyi gép műszer keretből további 35 millió forint keret felhasználásával beszerzésre kerüljön sor. A közgyűlés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el bruttó ,- forint értékben. A Gazdasági Bizottság a december 16-ai ülésén, a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottsága szakvéleménye alapján a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját, valamint ajánlati felhívását elfogadta, és az ajánlati felhívás közzétételét elrendelte. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő december 31-ei számában megjelent. Az ajánlatok beadásának határideje február 21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 164/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója címzett támogatásának igénybejelentését. Az igénybejelentés dokumentumait összeállítottuk és a szükséges mellékletekkel együtt december elején benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 165/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában döntött a Dráva projekthez kapcsolódó intézkedésekről. A testület a határozat C/5. pontjában a pályázat benyújtásához szükséges ezer forintot biztosította az önkormányzati pályázati alap terhére, mely összeg elkülönítése a évi költségvetési rendelet decemberi módosítása során megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában döntött az INTERREG III. C. pályázaton való részvételről, és a határozat 3. pontjában biztosította a pályázat benyújtásához szükséges ezer forintot az önkormányzati pályázati alap terhére, mely összeg elkülönítése a évi költségvetési rendelet decemberi módosítása során megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 171/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát január 1-jei hatállyal. Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához január 5-én benyújtásra került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 172/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatával elfogadta A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház működtetésére vonatkozó, a gazdálkodás stabilizálását elősegítő fenntartói intézkedések című előterjesztést. A testület a szükséges intézkedésekről 16 pontban döntött. A közgyűlés a pontban visszavonta prof. dr. Keszthelyi Béla magasabb vezetői megbízását és dr. Tantó Zsuzsanna osztályvezető főorvost megbízta az igazgatói feladatok ellátásával a főigazgatói pályázat érdemi elbírálásáig. A magasabb vezetői megbízás visszavonásáról szóló okirat elkészült, és az igazgató úrnak átadásra került. A főigazgatói álláshely betöltésére a pályázat kiírása megtörtént az Egészségügyi Közlöny 24/2004. számában (megjelent december 29-én), továbbá a pályázat megjelent az Új Dunántúli Napló január 4-ei számában is. Elkészítettük a főigazgatói

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 184-4/2006. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2006. február 16-án (csütörtökön)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 395-11/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-10/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 2010. március 5. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben