II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 115/1998. (VI. 29.) Kgy. határozatával vállalta, hogy Sellye városában és kistérségében telephelyként működteti a pedagógiai szakszolgálat, a logopédiai ellátás, a nevelési tanácsadó feladatait ellátó intézményegységet. Az önkormányzat a határozat alapján megállapodást kötött Selylye várossal arról, hogy a személyi feltételeken kívül, a működtetés feladatait gesztorként vállalja. A megalakult többcélú kistérségi társulás nyilatkozott arról, hogy a korábban Sellye város által vállalt kötelezettséget szerződéssel átvállalná. Ezt követően a többcélú kistérségi társulás elnöke kéréssel fordult a megyei önkormányzathoz, amelynek értelmében a megyei önkormányzattal kötött megállapodást változatlan tartalommal szeretnék megtartani úgy, hogy szerződő félként Sellye város helyére a Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás lépne. A kérelem nem tartalmaz többletfeladatot- és költséget, ezért a szerződő félben történő változás elfogadására teszek javaslatot a határozati javaslat 2. pontjában. Az Együttműködési megállapodás a pedagógiai szakszolgálat kistérségi működtetéséről tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2003. (III. 20.) Kgy. határozat 3. pontja értelmében vállalta, hogy támogatja az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet az EU csatlakozással kapcsolatos többletfeladatok ellátása érdekében akkreditált borlabor létrehozásában. A közgyűlés felkérte elnökét és alelnökét arra, hogy vizsgálja meg, milyen módon lehet hazai, illetve nemzetközi pályázatok révén a regionális borlabor felállítását az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pécsi központjában elősegíteni. Miután e konkrét projekt támogatására a hazai pályázati paletta nem kínált forrás-nyerési lehetőséget, a borlabor kialakításához legszükségesebb fejlesztés megvalósításához a Baranya Megyei Önkormányzat 2,5 millió forinttal járult hozzá a decemberi közgyűlésén hozott határozatával. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 130/2003. (VIII. 28.) Kgy. határozatában döntött a Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt Alapra a Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés című pályázat benyújtásáról. A pályázat nyert, a finanszírozási megállapodások aláírásra kerültek, a horvát féllel közös konferencia megrendezésére került sor 2004 novemberében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 168/2003. (XI. 19.) Kgy. határozatával tudomásul vette a megye munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót, és a munkanélküliség csökkentése, a koordináció javítása érdekében együttműködési megállapodás aláírását kezdeményezte az érintett szervezetekkel. A lefolytatott egyeztetéseket követően a testület a 64/2004. (IV. 22.) Kgy határozatában felkért a Baranya Megye Foglalkoztatási Paktuma aláírására. Az érintettekkel április 28-án aláírtuk a foglalkoztatási paktum létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot; a foglalkoztatási paktum létrehozása érdekében pályázatot nyújtottunk be, melyhez csatoltuk a paktum létrehozására vonatkozó partnerségi megállapodást.

2 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1/2004. (II. 19.) Kgy. határozata 2. pontjával jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint a Holt-tenger Kft. között létrejött, szakellátás átadásáról szóló megállapodást. A szerződés alapján a Holt-tenger Kft. látja el 30 óra/hét szakorvosi óraszámban a psoriasisos betegek gyógyítását. A szerződés érvényessége december 31-én lejárt, ezért a határozati javaslat 3. pontjában a szerződés június 30-ig változatlan tartalommal történő meghosszabbítására teszek javaslatot. A közgyűlés a határozat 4. pontjával jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint a Schreiner Mária és Társa Eü. Bt. között létrejött, szakellátás és gondozási tevékenység átadásáról szóló megállapodást. A szerződés alapján a társaság Sásdon, a Tüdőgondozó Intézetben látja el 35 település lakosainak szűrővizsgálatát és végzi gondozásukat. A szerződés érvényessége december 31-én lejárt, ezért a határozati javaslat 4. pontjában a szerződés június 30-ig változatlan tartalommal történő meghosszabbítására teszek javaslatot. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratát és egyúttal engedélyezte, hogy az intézmény részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi programjában. Az intézmény szabályzatainak szükséges módosítása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozatával elfogadta a szociális ágazat megyei szolgáltatástervezési koncepcióját. A határozat 3. pontja értelmében a Baranya Megyei Szociális Tanács, illetve a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Tanács utódszervezeteként létrehozandó megyei szociálpolitikai kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepció megtárgyalása, és annak végrehajtására vonatkozó terv kidolgozása december 31-ig. A megyei szociálpolitikai kerekasztal még nem alakult meg. Az említett elődszervezetek tagjait kértük az eddigi tevékenység értékelésére, egyben javaslataik megtételére a kerekasztal megalakítása, összetétele és működtetése vonatkozásában. Egyrészt a vélemények késedelmes beérkezése eredményezte a feladat eredeti határidőn belüli végrehajtása elmaradását, másrészt a tagok véleménye alapján fontos a szervezet struktúrájának körültekintő és átgondolt kialakítása a tényleges feladatellátás érdekében. Mindezek okán a 13/2004. (II. 19.) Kgy. határozat 3. pontja határidejének június 30-ra történő módosítására teszek javaslatot az előterjesztés határozati javaslata 5. pontjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2004. (II. 19.) Kgy. határozata 5. pontjában felkérte a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központot, hogy készítsen középtávú szakmai fejlesztési programot és ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet. A fejlesztési program tervezete elkészült, azt a Kulturális Bizottság a február 7-i ülésén tárgyalja meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával hagyta jóvá az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság társasági szerződését. A társaság július 1-jével előtársaságként került bejegyzésre, majd a cégbírósági végzés október 28-án vált jogerőssé.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában döntött a Területfejlesztési Alapra kiírt pályázatok elbírálásának előkészítése és a támogatások odaítélése rendjéről. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága által odaítélt pályázatok döntő részénél a támogatási szerződés aláírása megtörtént. Várhatóan 10 millió forint összegű támogatás nem nyert pályázatok miatt újbóli elosztásra kerül. A szakbizottság 2005 februárjában soron kívüli ülésen hozza meg döntését. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 59/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában tudomásul vette a megye közlekedési infrastruktúrájának helyzetéről, az M6-os, az M56-os út, valamint a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztése alakulásáról szóló tájékoztatót. A testület a megye közlekedési zártsága oldására célokat határozott meg. A megye területrendezési tervébe beépültek azok az elképzelések, melyek megvalósítása révén a megye közúti zártsága enyhíthető. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatában egyetértett a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjára a Pécs világöröksége turisztikai vonzerőinek fejlesztése témájú pályázat beadásával. A pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentum, nyilatkozat aláírására került. A Pécs/Sopianae Örökség Kht. által koordinált pályázat befogadásra került, a szerződéskötés novemberben megtörtént, így 1,5 milliárd forintos fejlesztési forrással elkezdődött a projekt megvalósítása. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2004. (IV. 22.) Kgy. határozata 2. pontjában az Egészségügyi klaszter hálózat pályázat önrészére az önkormányzat és évi költségvetésében 3 3 millió forint elkülönítését rendelte el. A PTE ÁOK Egészségügyi Centrum Pályázati Iroda vezetőjétől értesültem arról, hogy a pályázat nem került befogadásra, így az önkormányzat részéről az önrész biztosítása szükségtelen. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 77/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában egyetértett a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinél a használaton kívüli olajtartályok megszüntetésével, illetve a használatban lévők duplafalusítása beruházással, és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. A Gazdasági Bizottság az öszszességében legjobb ajánlatot tett ENTRADE Kft. (Pécs, Szigeti út 86.) ajánlatát fogadta el; a kivitelezés 2004 decemberében befejeződött. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának 1. pontjával jóváhagyta, hogy a Baranya Megyei Kórház az Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban című pályázaton részt vegyen, és szűrő-diagnosztikai központ kialakítására pályázatot nyújtson be. A fenntartó a projekt teljes költsége (900 millió forint) 6,38 %-ának megfelelő, azaz ezer forint öszszegű önrész elkülönítésére fenntartói támogatást biztosított. A programiroda 2004 októberi tájékoztatása alapján a pályázat nem került befogadásra, ezzel a határozat 5. pontja aktualitását vesztette. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy a Baranya Megyei Kórház az Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régióban című pályázaton, valamint a pályázat keretében

4 4 alakuló regionális konzorciumban részt vegyen. A közgyűlés a határozat 4. pontjában egyetértett azzal, hogy a megvalósítást követő 5 éves időtartamban a rendszerüzemeltetési költség legfeljebb évi 30 millió forint előirányzatát, valamint a rendszer kialakítása és beszerzése során felmerülő informatikai és projektmenedzsmenti költség legfeljebb évi 20 millió forint előirányzatát a kórház az adott évi OEP finanszírozással fedezett költségvetése terhére biztosítsa. A pályázat eredményeképpen a konzorcium 1,3 milliárd forint támogatást nyert, melyből az intézmény részesedése a belső informatika fejlesztésére 176 millió forint. A határozat 4. pontjában nevesített működtetési költségek forrása az OEP finanszírozás, azok beépítésére a fenntartó évi költségvetésébe nem kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában felkérte a közgyűlés alelnökét, hogy meghívásos pályázatot nyújtson be az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz a gyermekvédelmi feladatok fejlesztése érdekében két csoport belső átalakítására a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Nevelési Tanácsadója, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézményben. A közgyűlés biztosította a szükséges önerőt ezer forint összegben az önkormányzati pályázati alap terhére. A benyújtott pályázat kedvező elbírálása révén szeptember 14-én 9 millió forint összegről a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 96/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával elfogadta a Népegészségügyi Program végrehajtásának aktualitásai Baranya megyében; az Egészségügyi Mintarégiós Program az uniós csatlakozás tükrében című előterjesztést. A határozat 3. pontjában a közgyűlés felkért, hogy a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház struktúra-módosítására, valamint a feladat átadására vonatkozó előkészítő tárgyalások, egyeztetések után a továbbműködtetésre vonatkozó javaslatot terjesszem a képviselőtestület elé. A közgyűlést a Fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház működtetésére vonatkozóan című előterjesztésben tájékoztattam az intézmény szakmai- és gazdasági átvilágításának megállapításairól, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek véleményéről. A testület a 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata 1/a. pontjában a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház intézményét október 31-ével megszüntette és jogutódául november 1-jével a Baranya Megyei Kórházat jelölte ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozat 2. pontjában kezdeményezte egy, a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyével komplex módon foglalkozó intézmény létrehozását. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának munkatársaiból 5 fős munkacsoport alakult év II. félévében, melynek feladata volt a létrehozandó intézményre Európai Tolerancia Központ vonatkozó tervezet kidolgozása. A munkaanyag elkészült, melynek szakmai egyeztetésére a év első negyedévében kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2004. (VI. 10.) Kgy. határozata 2. pontjában felkérte a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítsen elemzést a nevelőszülői hálózatról, az utógondozói ellátásról, valamint a különleges és speciális ellátásban részesülőkről. Az intézmény vezetője elkészítette és megküldte az elemzéseket a fenntartónak. A gyermekvédelmi intézményhálózat további átalakítására a feltárt adatok, és a évi költségvetés ismeretében kerül

5 5 sor. A nevelőszülői hálózat jelentősen fejlődött, ma már a gondozottak %-a nevelőszülőknél él, a nevelőszülők képzése és továbbképzése folyamatos. Az utógondozói ellátásban részesülők otthonteremtését jelentős mértékben segíti az az elnyert pályázati támogatás, amely 15 fiatal felnőtt számára ad lehetőséget önálló otthon megteremtésére saját készpénze és munkája felhasználása esetén. A határozat 3. pontjában a közgyűlés felkérte alelnökét, hogy készítse elő egy speciális gyermekotthon kialakítását. A szakmai és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve egy maximum 40 fős gyermekotthon létrehozása indokolt Pécsett, amelyben megvalósítható a speciális csoportok kialakítása is. Ezzel kiválthatók a megye területén működő olyan lakásotthonok, amelyek kevésbé alkalmasak a gyermekvédelmi feladatok ellátására és működtetésük nem gazdaságos. A közgyűlés a határozat 5. pontjában felkérte a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, intézkedjen a szigetvári szakmai egységben az utógondozói ellátásban részesülők otthona kialakítására, valamint vizsgálja meg a Komló, Damjanich u. 25. szám alatti gyermekotthon és a Majális tér 3. szám alatti anya-gyermekotthon összevonásának lehetőségét. A Szigetvár, Vörösmarty u. 17. szám alatti lakásotthon utógondozó otthonná alakítása megtörtént, a működési engedély módosítása folyamatban van. A két komlói intézmény összevonásával kapcsolatos elemzés elkészült, az összevonás előkészítése megkezdődött. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában megtárgyalta és elfogadta a turizmusfejlesztés dokumentumainak aktualizálására vonatkozó javaslatokat. Széles körű egyeztetést követően október 4-én, és 11-én munka megbeszélésekre került sor a szakbizottságok, a szakirodák, a többcélú kistérségi társulások és az érintett szakmai szervezetek részvételével. A részükről megfogalmazott szakmai javaslatok, vélemények és igények beépítésre kerülnek a készülő munkába. A szükséges költségvetési források biztosítására 2004 decemberében nyílt csak lehetőség, ezért a megkezdett munka első eredményeiről, a turizmusfejlesztési program aktualizált dokumentumáról az Idegenforgalmi Bizottság a 2005 februári és márciusi ülésén fog tárgyalni. A program egy részének elkészülte után februárjában a fenti kört érintően ismét fórumot szervezünk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 105/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában döntött akadálymentesítő közmunka mintaprogram támogatásáról. A mintaprogram pályázati önrészére biztosított 10 millió forint speciális támogatás átadásra került a gesztor a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 112/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát. Az intézmény belső szabályzatainak módosítása szükség szerint megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 115/2004. (IX. 16.) Kgy. határozata 2. pontjában október 31-ei hatállyal visszavonta prof. dr. Sulyok Endre igazgató-főorvos határozatlan idejű magasabb vezetői megbízását. Sulyok professzor a Baranya Megyei Kórház Kerpel-Fronius Ödön Gyermek-Egészségügyi Központ szakmai vezetőjeként, orvos-igazgatóként dolgozik tovább. A közgyűlési határozat 3. pontjában előírt beszámoló, leltár és záró főkönyvi kivonat október 31. fordulónappal elkészült, és az a fenntartónak az előírt határidőre benyújtásra került. A határozat 4. pontjában elrendelt 38 álláshely megszüntetését jóváhagyó létszámcsökkentés végrehajtásra került, az ehhez szükséges munkáltatói intézkedések

6 6 foganatosultak. A közgyűlés a évi költségvetési rendelet módosításakor az egyszeri terhekre és a járulékokra 58 millió forintot biztosított, amely felhasználása folyamatosan történik, az aktuális munkáltató intézkedések következményeként. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. pontjában döntött arról, hogy a megyei önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak ellátását január 1-jétől átadja a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének és a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak. Az erről szóló feladat-ellátási szerződést a közgyűlés a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozat 5. pontjában jóváhagyta; az érintett szervezetek vezetőivel a szerződést aláírtuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 121/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat térítésmentesen Bükkösd község tulajdonába adja a Bükkösd 105 hrsz-ú, Bükkösd, Kossuth L. u. 36. szám alatti általános iskola megnevezésű ingatlanát. A határozat alapján a szerződő felek a szerződést megkötötték, a tulajdonjog átjegyzése végett a szükséges intézkedés az illetékes földhivatal felé megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 124/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) tetőszigetelés engedélyokiratát, valamint a közbeszerzési eljárás megindítását. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a október 4-ei ülésén jóváhagyta az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlatkérési dokumentációját. Az ajánlattételi határidőre, október 14-ére három ajánlat érkezett. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a legkedvezőbb ajánlatot tett Isoprofil Kft. bruttó ,- forint összegű ajánlatát fogadta el és hirdette ki nyertes ajánlatnak. A kivitelezési munka december 20-án befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 125/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) ivóvízellátás engedélyokiratát, valamint a közbeszerzési eljárás megindítását. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján október 4-ei ülésén jóváhagyta az egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlatkérési dokumentációját. Az ajánlattételi határidőre, október 14-ére három ajánlat érkezett. A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján, az öszszességében legkedvezőbb ajánlatot tett Platina Bau Rt. bruttó ,- forint ,- forint összegű ajánlatát fogadta el és hirdette ki nyertes ajánlatnak. A kivitelezési munka december 18-án befejeződött és műszaki átadása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 127/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában döntött pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséről (II. ütem). A pályázatot szeptember 29-én továbbítottuk a Magyar Államkincstárhoz. A sikeres pályázat eredményeként december 16-án ezer forint átutalásra került az önkormányzat számlájára.

7 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 130/2004. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. pontjában egyetértett a Nova Terra Nyitott Magyarország szobrászati szimpózium előkészítésének támogatásával. A határozatban foglaltaknak megfelelően a szimpózium szakmai, pénzügyi megvalósíthatósága ügyében, annak támogatási lehetőségeivel kapcsolatban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához fordultam. A évi költségvetési lehetőségek pályázaton kívüli, közvetlen minisztériumi támogatást nem tesznek lehetővé, viszont a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati lehetőségei kínálhatnak támogatást, forráslehetőséget a projekt megvalósításához a Bázis Szobrász Egyesület számára. Az önkormányzat ebben kész további együttműködéssel segíteni az egyesületet, és a pályázat eredményétől is függően megvizsgálni a megvalósításhoz szükséges pénzügyi támogatás lehetőségét. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 135/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 2. pontjában a Baranya Megyei Vízmű Vállalat végelszámolásáról szóló 67/2004.(IV. 22.) Kgy. határozatát akként módosította, hogy a Baranya Megyei Vízmű Vállalat kijelölt végelszámolóját, a Cliens Kft-t, február 28. napjával menti fel e megbízatása alól. A végelszámoló értesítése a határozati kivonat megküldésével megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 136/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes közoktatási intézmények alapító okiratát, a 137/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában a Csorba Győző Megyei Könyvtár alapító okiratát, a 138/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában a Művészetek Háza alapító okiratát módosította. A testület a 139/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát, egyidejűleg a 108/2003. (VI. 26.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezte. A közgyűlés a 141/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát. Az érintett intézmények belső szabályzatainak szükség szerinti átdolgozása megtörtént. Az alapító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldtük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 142/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatát, mely december 1-jétől hatályos. Az intézményvezetők felkészítése a közbeszerzési feladatok ellátására november 25-én, dr. Illés Judit közbeszerzési tanácsadó közreműködésével megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 143/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában döntött a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása tárgyában alkotott 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekről. A határozat 2. pontjában a Harkányi Gyógyfürdő Rt. hosszú távú finanszírozhatósága és további fejlesztése megalapozása érdekében felhatalmazott arra, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. közötti hitelszerződéseket, továbbá az azokkal kapcsolatos kezességvállalási megállapodás módosítását aláírjam. Az aláírásra 2004 decemberében sor került. A közgyűlés a határozat 3. pontjában elrendelte a 239/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján igényelt, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél

8 8 foglalkoztatottak 6 %-os bérnövekedéséhez biztosított járulék nélküli támogatásnak a közalkalmazottak körében november 25-ig történő felosztását és az egyösszegű kereset-kiegészítés november 30-ig történő kifizetését. Az intézmények részére ezer forint felosztásra és átutalásra került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 144/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy az Esélyek Háza működtetését január 1-jével átveszi Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától. Az országos hálózat működtetését támogató szaktárcánál kezdeményeztem az átvétellel kapcsolatos dokumentáció aláírását, ezzel egyidejűleg megtörtént az Esélyek Háza integrálása a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalához. A három dolgozóval a Főjegyző Asszony június 30-ig szóló, határozott idejű munkaszerződést kötött, s elkészültek a munkaköri leírások is. Az Esélyek Háza dolgozói látják el a Pécs Megyei Jogú Városi Idősügyi Tanács, illetve a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 158/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Kórház pathológiai tevékenységének, a 159/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával pedig a Baranya Megyei Kórház intézeti gyógyszertári tevékenységének közreműködői szerződéssel való ellátását. A közgyűlés felhatalmazta a kórház főigazgatóját, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kezdjék meg a pathodiagnosztikai tevékenységet, valamint a gyógyszerelési rendszer megújítását, továbbá az intézeti gyógyszertári tevékenységet ellátó szolgáltató kiválasztására a közreműködői szerződés megkötésének előkészítését. A testület megbízta a kórház főigazgatóját a közbeszerzésről szóló törvény alapján az egyszerűsített tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításával, valamint az 1., 2. és 3. számú az előterjesztés mellékleteként csatolt közreműködői és bérleti szerződések megkötésével. A kórház gazdasági igazgatójától kapott tájékoztatás alapján a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, az intézmény működési engedélyének módosítása tárgyában a szükséges intézkedések megtörténtek, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete december 29-én új működési engedélyt adott ki. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 160/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között született, az egészségügyi ellátásra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást, és felhatalmazott annak aláírására. A megállapodást december 2-án aláírtuk, majd ezt követően a hivatal átutalta a PTE ÁOK Egészségügyi Centrum elkülönített számlájára az ötmillió forintot, amellyel a testület támogatta az egészségügyi ellátás fenntarthatósága, működőképességének javítása, fejlesztése, jobb szervezettsége érdekében készülő program-csomag elkészítését. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 162/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatával döntött a többletkapacitás befogadására pályázatok benyújtásáról a Baranya Megyei Kórház, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, valamint az INDIT Közalapítvány vonatkozásában. A pályázatok célja a többletkapacitások befogadtatása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási rendszerébe. A pályázati anyagok és a közgyűlési határozat november 19-én benyújtásra került.

9 9 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 163/2004. (XI. 18.) Kgy. határozata 1. pontjában jóváhagyta a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció megvalósítása érdekében a kiegészítő címzett támogatás igénybejelentését. Az igénybejelentés dokumentumait összeállítottuk és a Magyar Államkincstár útján benyújtottuk a Belügyminisztérium részére. A közgyűlés a határozat 2. pontjában egyetértett azzal, hogy a beruházáshoz kapcsolódó egészségügyi gép műszer keretből további 35 millió forint keret felhasználásával beszerzésre kerüljön sor. A közgyűlés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el bruttó ,- forint értékben. A Gazdasági Bizottság a december 16-ai ülésén, a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottsága szakvéleménye alapján a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját, valamint ajánlati felhívását elfogadta, és az ajánlati felhívás közzétételét elrendelte. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő december 31-ei számában megjelent. Az ajánlatok beadásának határideje február 21. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 164/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója címzett támogatásának igénybejelentését. Az igénybejelentés dokumentumait összeállítottuk és a szükséges mellékletekkel együtt december elején benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 165/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában döntött a Dráva projekthez kapcsolódó intézkedésekről. A testület a határozat C/5. pontjában a pályázat benyújtásához szükséges ezer forintot biztosította az önkormányzati pályázati alap terhére, mely összeg elkülönítése a évi költségvetési rendelet decemberi módosítása során megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatában döntött az INTERREG III. C. pályázaton való részvételről, és a határozat 3. pontjában biztosította a pályázat benyújtásához szükséges ezer forintot az önkormányzati pályázati alap terhére, mely összeg elkülönítése a évi költségvetési rendelet decemberi módosítása során megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 171/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratát január 1-jei hatállyal. Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához január 5-én benyújtásra került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 172/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatával elfogadta A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház működtetésére vonatkozó, a gazdálkodás stabilizálását elősegítő fenntartói intézkedések című előterjesztést. A testület a szükséges intézkedésekről 16 pontban döntött. A közgyűlés a pontban visszavonta prof. dr. Keszthelyi Béla magasabb vezetői megbízását és dr. Tantó Zsuzsanna osztályvezető főorvost megbízta az igazgatói feladatok ellátásával a főigazgatói pályázat érdemi elbírálásáig. A magasabb vezetői megbízás visszavonásáról szóló okirat elkészült, és az igazgató úrnak átadásra került. A főigazgatói álláshely betöltésére a pályázat kiírása megtörtént az Egészségügyi Közlöny 24/2004. számában (megjelent december 29-én), továbbá a pályázat megjelent az Új Dunántúli Napló január 4-ei számában is. Elkészítettük a főigazgatói

10 10 feladatok ellátására vonatkozó megbízást, és eljuttattuk dr. Tantó Zsuzsanna főorvos asszonynak. Befejeződött a határozat 6. pontjával előírt 18 álláshely megszüntetését eredményező munkáltatói intézkedés is. A kifizetésekre a jogszabály szerint kerül sor. A szakmai intézkedések foganatosítása részben folyamatban van, részben befejeződött. A határozat 1. pontjában előírt szakmai fejlesztési terv és szakmai stratégia vázlata elkészült, ennek végső formában történő elfogadásával célszerű megvárni az új főigazgatót. A határozat 2. pontja szerint január 1-jével megtörtént az osztályok összevonása, kialakításra került 2 aktív- és 2 rehabilitációs osztály. Az új osztályvezető főorvosok megbízásukat megkapták, az osztályvezetői álláshelyek betöltésére az évi XXXIII. tv. alapján pályázatot kell majd az intézmény vezetőjének kiírni. A határozat 3. pontja értelmében megkezdődtek a tárgyalások a kórház, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. között a kihelyezett szakrendelés megnyitása tárgyában. Az új típusú működtetésre az ÁNTSZ engedélye megléte esetén már február 1-jétől sor kerülhet. Megtörtént a szakrendelések és szakambulanciák szerkezetének, struktúrájának felülvizsgálata, az ellátásban több fiatal, szakvizsgával rendelkező orvos vesz részt. A határozat 4. pontjában nevesített szakmai minimumfeltételeknek megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszer pontos, tételes felmérése a járóbeteg, valamint a fekvőbeteg ellátás területén elkészült. A határozat 5. pontja szerint megkezdődtek a tárgyalások a kórház vezetője, valamint a Baranya Megyei Kórház vezetése között a laboratóriumi kapacitás felmérése tárgyában. Az előzetes megbeszélések alapján Harkányban a labor-kapacitás a helyben szükséges mértékben megmarad, a további vizsgálatokat a Megyei Kórház átveszi. A határozat 7. pontja szerint a Gyógyfürdőkórház energiarendszere áttekintésére az előkészítő intézkedések megtörténtek, az energia audit elkészítésére a KESCO kapott felkérést még 2004 decemberében, de a kérdésről a Harkányi Gyógyfürdő Rt-vel is folynak a tárgyalások. A határozat 8. pontjára figyelemmel a kórház betegellátásához nélkülözhetetlen kisegítő tevékenységek felülvizsgálata több területen megtörtént. Ezek pontos költségvonzatának és eredményességének megállapításához azonban nélkülözhetetlen a évi költségvetési beszámoló adatainak ismerete, amelyen az intézmény gazdasági apparátusa még dolgozik. Ezen tevékenységek (takarítás, élelmezés, karbantartás, mosoda) kiszervezése kb. 60 fő közalkalmazott munkakörét érinti, ez igen jelentős foglalkoztatáspolitikai kérdés. A határozat 9. pontjának végrehajtása befejeződött, valamennyi átalánydíjas szerződés felülvizsgálatára sor került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 173/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Baranya Megyei Civil Tanács között kötendő megállapodást, amelyet december 23-án mindkét fél képviselője aláírt. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 175/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában foglalt felhatalmazás alapján Tasnádi Péter alelnök úr december 30-án megküldte dr. Göncz Kinga, a szociális szaktárcát vezető miniszter számára az egykori egészségügyi gyermekotthonok finanszírozása tárgyában megfogalmazott felterjesztést. Miniszter asszony válaszáról a közgyűlést aktuálisan tájékoztatom. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 176/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatával elfogadta a Magas színtű regionális klinikai centrumok megnevezésű projektet. A testület a 3+1 telephelyes regionális klinikai centrum létrehozása mellett javasolta, egy egy-telephelyes, zöld mezős beruházással megvalósuló klinikai tömb működése lehetőségének megvizsgálását is. A közgyűlés álláspontjáról a határozati

11 11 kivonat megküldésével tájékoztattam a Pécsi Tudományegyetem rektorát, Pécs Megyei Jogú Város polgármesterét, a NEURO CT Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 177/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatának megfelelően a hajléktalan személyek nappali ellátórendszere fejlesztése érdekében létrehozott pályázati partnerség felbontását kezdeményeztem a Támasz Alapítvány kuratóriuma elnökénél, egyben a közgyűlés döntéséről írásban tájékoztattam a program irányító hatóságát, illetve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 179/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatában egyetértett a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum villamoshálózat rekonstrukciójával, és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta 12 millió forint összeggel. A Gazdasági Bizottság az intézmény javaslata alapján jóváhagyta a KORREKTVILL Kft-vel kötendő, bruttó ,- forint összegű vállalkozási szerződést. A kivitelezési munka folyamatban van, a beruházás befejezésének várható időpontja 2005 márciusa. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései Az általános tartalék terhére: a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete részére a Díszterem épülete (Pécs, Papnövelde u. 5.) udvarán melléképületek bontására ezer forint, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége telephelyén iroda kialakítására 650 ezer forintot; a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége részére 100 ezer forintot; a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányságnak a december 22-ei színházi előadás megtekintésére 600 ezer forintot; a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény részére németországi adományok (50 db betegágy) szállításának költségeire 750 ezer forintot; a Mecsek Táncegyüttes Egyesületnek 50. évforduló rendezvényeihez 100 ezer forintot; a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház önálló költségvetési intézmény megszüntetése miatt szükségessé váló éves tartalmú beszámoló elkészítésében közreműködő dolgozók részére 450 ezer forintot; a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány intézményvezetője részére jutalom kifizetésére ezer forintot (személyi juttatás ezer, munkaadókat terhelő járulék 682 ezer forint);

12 12 a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány működtetésével kapcsolatos szakvélemény elkészítésére 250 ezer forintot; Pécs Megyei Jogú Város részére a javító, pótló vizsgát tett tanulókra jutó, a költségvetési törvény által normatívan biztosított és tényleges kiadások közötti különbözet, forintot; az S.O.S. ÉLET Telefonszolgálat 30 éves jubileumi konferenciájának költségeire 50 ezer forintot; a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központjánál lefolytatott vizsgálat alapján a működőképesség megőrzése érdekében egyszeri jelleggel ezer forint fenntartói támogatást; a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház részére a Harkányi Gyógyfürdő Rt. felé fennálló tartozása részbeni kiegyenlítésére jövő évi visszafizetési kötelezettség mellett ezer forint fenntartói támogatást; Kisszentmárton Község Önkormányzata részére varroda eszközeinek és felszereléseinek megvásárlására ezer forint visszatérítendő támogatást biztosítottam. A fentieken túl Pécs Megyei Jogú Városnak a megyei fenntartású középfokú oktatási intézmények javító, pótló érettségi szakmai vizsgák szervezésére 340 ezer forintot biztosítottam, mely összeget a évi zárszámadás elszámolásakor a központi költségvetés megtéríti; a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére pályázati utófinanszírozás miatt ezer forintot biztosítottam, mely összeggel a évi költségvetési rendelet első módosításakor az intézmény költségvetése módosításra kerül. A civil szervezeti pályázati alap terhére: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-, Foglalkozató Közalapítvány pályázatára, a Baranya megyében működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok dolgozóinak képzésére benyújtott pályázata önrésznek kiegészítésére Ft, 2. Diabétesz Baráti Társaság pályázatára, hétvégi, bentlakásos életmód tábor szervezése Orfűn témájú pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 3. Faág Baráti Kör Egyesület pályázatára, új együttműködések kialakítása elnevezésű NCA pályázatának önrészére Ft, 4. Forma Fitt Sportaerobik Egyesület pályázatára, edzési és versenyzési körülmények fejlesztése tárgyban benyújtott pályázata önrészének kiegészítésére Ft,

13 13 5. Gyermekradiológia Fejlesztéséért Alapítvány pályázatára, regionális röntgenasszisztensi továbbképzés tárgyban benyújtott pályázatának önrészére Ft, 6. Humánummal humánusan az egyenlőségért, az egységes társadalomért Egyesület pályázatára, Erdei iskola és nyári napközi elnevezésű pályázatának önrészére Ft, 7. Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület pályázatára, Megyehatáronés országhatáron túli kulturális fesztivál című pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 8. Körzeti Általános Iskola Alapítvány (Villány) pályázatára, a tornasport eszközigényének fejlesztésére benyújtott pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 9. Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete pályázatára, civil érdekképviselet kialakítása, a partnerség, együttműködés gyakorlati megvalósítása tárgyában benyújtott NCA pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 10. Mecsek Egyesület pályázatára, Föld alatti értékeink, szórólap a Mecsek hegységi Trió- és Szuadó-barlangokról című pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 11. Noé Bárkája Egyesület pályázatára, a természetközeli kultúra hagyományai hazánkban témájú pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 12. PMFC Labdarúgó Utánpótlás Neveléséért Alapítvány pályázatára, műfüves, villanyvilágítással ellátott labdarúgópálya építésére benyújtott pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 13. Sportkör Ócsárd pályázatára, sportlétesítmény átalakítására, eszközvásárlásra benyújtott pályázata önrészének kiegészítésére Ft, 14. Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület pályázatára, a Szuadó völgyi védett természeti értékek bemutatására benyújtott pályázatának önrészére Ft, 15. TEMI Minerva Könyvtár Az esélyegyenlőségért a könyvtár nem csak a látóké című pályázatának önrészére Ft, 16. Vadvirág Egyesület pályázatára, a dohányzás egészséget és a tiszta környezetet károsító hatásaira felhívó Csikk van csak Program megvalósítására benyújtott pályázata önrészének kiegészítésére Ft, Pályázati felhívás megjelentetése az Új Dunántúli Naplóban Ft. A beszámolási időszakban az elnöki keretből a következő támogatások pénzügyi teljesítésére került sor: Napsugár Női Klubnak Karácsonyi gyermekmosoly ünnepség megrendezéséhez forint biztosítása; Magyarbóly Önkormányzatnak a Nyugdíjas Klub berendezési tárgyainak bővítéséhez forint biztosítása.

14 14 b) A bizottságok által saját költségvetési keretük terhére megállapított, és a beszámolási időszakban kiutalt támogatások: Idegenforgalmi Bizottság: /2004. (XII. 07.) IB. határozat teljesítése 666 ezer forint pályázatok támogatására. Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság: /2004. (XII. 08.) TIFB. határozat teljesítése 921 ezer forint működési célú támogatás. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság: /2004. (XI. 09.) NEKB. határozat teljesítése 250 ezer forint, /2004. (X. 14.) NEKB. határozat teljesítése 900 ezer forint rendezvények szervezéséhez. Egészségügyi Bizottság: /2004. (XI. 10.) EÜB. határozat teljesítése ezer forint pályázatok támogatására, /2004. (XI. 10.) EÜB. határozat teljesítése 35 ezer forint konferencia megrendezéséhez. Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság: /2004. (XI. 10.) OISB. határozat teljesítése 100 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 10.) OISB. határozat teljesítése 30 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 10.) OISB. határozat teljesítése 23 ezer forint működési célú támogatás. Gazdasági Bizottság: /2004. (XI. 18.) GB. határozat teljesítése 250 ezer forint programszervezéshez, /2004. (IX. 26.) GB. határozat teljesítése 100 ezer forint működési célú támogatás,

15 /2004. (XII. 8.) GB. határozat teljesítése 450 ezer forint tanulmány elkészítéséhez, /2004. (XII. 16.) GB. határozat teljesítése 300 ezer forint pályázat kezeléshez. Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság: /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 50 ezer forint konferencia megrendezésre, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 100 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 200 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 100 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 100 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 100 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 80 ezer forint működési célú támogatás, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 410 ezer forint karácsonyi ünnepségre, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 100 ezer forint rendezvényhez, /2004. (XI. 9.) SZGYIB. határozat teljesítése 350 ezer forint rendezvényhez. c) Bizottsági döntések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a november 18-án tartott ülésén - megtárgyalta a Harkányi Gyógyfürdő Rt. közgyűlése november 26-i ülése napirendi pontjait. A bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személynek az alábbi felhatalmazást adta szavazati jogának gyakorlására: - A részvénytársaság hiteleinek átütemezése: igen szavazat, - A vezérigazgató prémium feladatának kitűzése: igen szavazat; - A bizottság javasolta a részvénytársaság közgyűlése napirendjére felvenni a Könyvvizsgáló megbízatására pályázat kiírása című előterjesztést, mivel a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása március 31-ig szól;

16 16 - megtárgyalta a Munka Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht november 23-i taggyűlése napirendi pontjait. Miután az ügyvezető csak a 2. napirendi ponthoz szervezeti és működési szabályzat módosítása küldött írásos előterjesztést, a bizottság csak ezzel foglakozott érdemben. A testület felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a taggyűlésen a 2. napirendi pontot igen szavazatával támogassa, a többi napirendi pontnál 1. Beszámoló az előző taggyűlés óta eltelt időszakról, 3. Egyebek a szavazástól tartózkodjon; - megtárgyalta a Baranya Megyei Kórház hőszolgáltatás gázmotoros fejlesztése című napirendi pontot. A bizottság a Baranya Megyei Kórház és a Medeco Kft. között létrejövő bérleti szerződést jóváhagyta. Ezen szolgáltatási területen az intézmény működtetési költségei csökkenthetők a bérleti szerződéssel. A fejlesztés megvalósításával a kórház, más módon nem pótolható bevételhez jut, és sem a kórháznak, sem az önkormányzatnak pénzügyi, garanciális vagy egyéb kötelezettséget a gázmotor telepítéséből és üzemeltetéséből adódóan nem kell vállalnia; - úgy döntött, hogy a évi költségvetési keretéből 250 ezer Ft-tal támogatja az Új Esély Egyesület Átjáró című tranzit foglalkoztatási programját. A program oktatási része 2004 decemberében zárult, 2005-ben a fiatalok munkahelykeresésében, az elhelyezkedettek utókövetésében vesz részt az egyesület, mely ezen költségeihez kérte a bizottság támogatását. A bizottság a november 30-án tartott ülésén - megtárgyalta az Orfű Pécsi tó Kht december 3-i taggyűlése napirendi pontjait, és a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személynek azt a felhatalmazást adta, hogy igen szavazatával támogassa az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó két határozati javaslat évi üzleti terv; bérleti díjak emelése megszavazását; - jóváhagyta az Illetékhivatal elhelyezésére szolgáló bérlemény bérleti szerződésének módosítását. Előzmények: a Baranya Megyei Önkormányzat hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Baranya Megyei Illetékhivatal bérleti jogviszonyon alapuló elhelyezésére, melyet a Raab Karcher Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Rt. nyert el ajánlatával. Bérbeadó a szerződés megkötése után az ingatlant értékesítette a BEGA TIM Kft-nek. Ez a bérleti szerződést csak annyiban érintette, hogy vevő a korábbi bérbeadó helyébe lépett. Az eltelt időszakban a Baranya Megyei Önkormányzat további irodahelységeket vett bérbe, így ezzel a bérleti szerződés kiegészítésre szorult. A bérleti szerződés 11. pontjában a bérbeadó vállalta, hogy a bérlemény átalakítása során megteremti a közüzemi szolgáltatások (víz, elektromos energia, fűtés) önálló mérésének műszaki feltételeit. Az átalakítás tervezése során nyilvánvalóvá vált, hogy az önálló mérés műszaki feltételei gazdaságilag irracionális költségvonzattal valósíthatók csak meg, ugyanakkor nem eredményezné a bérlő közüzemi költségeinek tényleges csökkenését. Ezért a bérbeadó levélben szakvéleményeket csatolva kérte a bérleti szerződés módosítását. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője véleménye szerint az átalány alapján történő számlázás nem okoz többletköltséget az eredetileg tervezetthez képest;

17 17 A bizottság a december 8-án tartott ülésén - megtárgyalta a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. ügyvezetője által előterjesztett írásos határozati javaslatot, melyet az alábbiak szerint fogadott el: a Munka Pécs Baranyáért Kht. Társasági Szerződésének 10. b) pontját ki kell egészíteni a TEÁOR számú tevékenységi körrel, melynek megfelelően a társasági szerződést módosítani kell. A bizottság felkérte a közgyűlés elnökét, hogy a határozatnak megfelelően kitöltött szavazólapot a társaságnak küldje meg; - tárgyalt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Széchenyi tér 12. szám alatti épület villamoshálózat felújítási munkáira kötendő vállalkozási szerződésről. A munka megvalósítására a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetésében 12 millió forintot biztosított. Az intézmény nyílt ajánlati felhívására három vállalkozó tett ajánlatot. Egy ajánlat nem felelt meg az alaki és tartalmi követelményeknek, ezért az értékelésből kizárásra került. Az értékelési szempontokat figyelembe véve, és a villamos műszaki ellenőr szakmai véleménye, valamint a vállalkozási ár, a referencia munkák alapján az intézmény a KORREKTVILL Kft-vel (7622 Pécs, Batthyány u. 2 4.) kötendő vállalkozási szerződést javasolta elfogadni, amelyet a bizottság jóváhagyott; - a évi költségvetési keretéből 200 ezer forint támogatást biztosított a Wine 2004 Nemzetközi Borászati Konferencia megszervezésére; 450 ezer forint támogatást biztosított tanulmány készítésére: a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz a Dél Dunántúli Régióban három pályázat kerül benyújtásra a közúthálózat fejlesztése témakörében, amelyek között szerepelnek a 66. és a 611. sz. utak korszerűsítése. A projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányát a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata készítteti, a költségeket azonos arányban vállalja. A tanulmány tematikusan szakaszolható, szétbontható, így a Baranya Megyei Önkormányzat a helyzetelemzés és stratégiaalkotás fejezetek finanszírozását vállalta fel. A bizottság a december 16-án tartott ülésén - jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) tornaterem és tanműhely beruházás műszaki ellenőrzésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlatkérési dokumentációját. A közgyűlés a 104/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával rendelte el a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását ezer forint értékhatárig; - a Baranya Megyei Kórház Közbeszerzési Bizottsága szakvéleménye alapján, a kórház A épület beruházása keretén belül a különféle orvosi berendezések beszerzésével kapcsolatban a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációját, valamint ajánlati felhívását elfogadta és az ajánlati felhívás közzétételét elrendelte. Előzmények: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 163/2004. (XI.18.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció megvalósítása érdekében a kiegészítő címzett támogatás igénybejelentését. A testület egyetértett azzal, hogy a beruházáshoz kapcsolódó egészségügyi gép műszer keretből további 35 millió forint keret felhasználásával beszerzésre kerüljön sor. A közgyűlés a beszerzés érdekében nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el, bruttó forint értékben;

18 18 - megtárgyalta az Európa Centrum Kht december 17-i taggyűlése napirendi pontjait, és felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a határozati javaslatok szavazásra bocsátásakor az alábbiak szerint gyakorolja szavazati jogát: - A taggyűlés elfogadja a Kht évi szakmai és pénzügyi tájékoztatóját és előzetes eredmény kimutatását a évi üzleti terv tükrében. A évi nyereségből bruttó 800 ezer forintos prémiumkeretet hagy jóvá, amelyet a Kht. ügyvezetője saját hatáskörben eljárva oszt fel a Kht. munkatársai között Igen ; - A május 27-én hozott határozatban meghatározott állapotjavító prioritások alapján a taggyűlés egyetért a felújítás költségeinek közös viseléséről. A felújítási költségek fedezetének biztosítására a tagok a tulajdoni hányad szerinti megosztást elfogadják Nem ; - A taggyűlés elfogadja a Kht év üzleti tervének és ütemtervének fő irányait, valamint az ezekből fakadó meghatározó feladatokat. Tartózkodás ; - A május 27-én hozott határozatban meghatározottak alapján a taggyűlés egyetért az ügyvezető prémiumának mértékével és annak kifizetésével. Pécs Megyei Jogú Város képviselőjével egyezően; - A taggyűlés egyetért abban, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címért kiírt pályázatra benyújtott pécsi elő-pályázati anyag sikeres elbírálása esetén a Városnak biztosítania kell a Kht-nak mind infrastrukturális értelemben, mind a humán erőforrás területén jelentkező feltételeket a további sikeres munkához. Amennyiben a Város számol a Kht. koordinációs szerepével, szükséges a Kht. állományának további bővítése, és a Kht. által menedzselt Európa Ház / International House jelenlegi szerkezetének átalakítása, elsősorban a Házban lévő irodák használata és ideális kihasználtsága tekintetében. Ezzel kapcsolatban a taggyűlés megbízza az ügyvezetőt a szükséges tárgyalások mielőbbi megkezdésére és lefolytatására. Pécs Megyei Jogú Város képviselőjével egyezően; - Az ügyvezető javaslata alapján a taggyűlés egyetért abban, hogy az új felügyelő bizottság tagja legyen Schmidt Károlyné és Merza Péter. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pécsi Tudományegyetem január 15-ig nevezi meg az általuk delegált tagokat. Nem. - a évi költségvetési kerete terhére 300 ezer forint támogatást biztosított a GVOP III.1.1. pályázati ablakra a regionális közigazgatási adatcsere rendszer fejlesztés megvalósítására benyújtandó pályázat elkészíttetésére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 71/2004. (IX. 22.) Kgy. határozatában döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázat elkészítésében a pécsi székhelyű, a Pécsi Tudományegyetem oktatóit alkalmazó London Consulting Tanácsadó Kft. működik közre. A bizottság a január 13-án tartott ülésén a bíráló bizottság javaslata alapján a Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola (Mohács) részére létesítendő tornaterem és tanműhely építés kivitelezésére, a beérkezett öt ajánlat közül, a BAYER Center Kft. (Pécs) bruttó , Ft. összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A nyertes ajánlatot követő legjobb ajánlat-

19 19 ként a STRABAG Rt. (Pécs) bruttó , Ft összegű ajánlatát hirdette ki. A bizottság az építés kivitelezésének műszaki ellenőri tevékenységére ugyancsak a bíráló bizottság javaslata alapján a három ajánlat közül a Jurta Plusz Kft. (Pécs) bruttó , Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága a december 6-án tartott ülésén - megtárgyalta A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyása című előterjesztést. A bizottság Kolics Pál szakértői véleményét figyelembe véve az érintett intézmények módosított szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyta; - megtárgyalta a Megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja éves munkatervének jóváhagyása című előterjesztést, és Meixnerné Tóth Zsuzsanna szakértői véleményét figyelembe véve elfogadta azt; - módosította a támogatási kérelmek elbírálásáról szóló 194/2004. (XI. 10.) OISB. határozatát, és a évi költségvetésben sporttámogatásra felhasználható öszszegből a Baranya Megyei Diáksport Tanácsnak 470 ezer forint működési támogatást biztosított. A Szenior Labdarúgók Baranya Megyei Egyesülete, valamint a Pécs Női Sporttornájáért Alapítvány kérelmét anyagi lehetőségek hiányában nem támogatta; - megtárgyalta a évi költségvetési kerete pénzmaradványának felhasználására vonatkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy a még fel nem használt 612 ezer forintból a évi évzáró ülése rendezési költségének fedezetére 135 ezer forintot tartalékol, a fennmaradó 477 ezer forintot pedig az oktatási, ifjúsági és sport ágazatok évi megyei rendezvénytervében szereplő programjai támogatására, a bizottság célfeladatainak ellátására, valamint a évi bizottsági keret pályázati alapjának emelésére fordítja; A bizottság a december 16-i ülésén - megtárgyalta A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények házirendjének fenntartói jóváhagyása című előterjesztést. Az intézmények házirendjét Kolics Pál, a bizottság külső tagja és Máténé Sey Jolán közoktatási szakértő véleményezték. A középiskolák házirendje a tartalmi és törvényi követelményeknek megfelel, ezért a bizottság jóváhagyta azokat. Az általános iskolák házirendjei módosítást és kiegészítést igényelnek, ezért a bizottság a februári ülésén azokat újra megtárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a december 7-én tartott ülésén egyetértett a Csorba Győző Megyei Könyvtár érdekeltségnövelő központi támogatásának saját forrással (pályázati önerővel) történő kiegészítésével, és javasolta a Költségvetési Bizottságnak, hogy a központi támogatás kiegészítéséhez szükséges ezer forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati alapból biztosítsa. A bizottság a Napsugár Nő Klub karácsonyi rendezvényét a költségvetési kerete terhére 20 ezer forinttal támogatta.

20 20 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a december 7-én tartott ülésén a Napsugár Nő Klub karácsonyi rendezvényét a költségvetési kerete terhére 20 ezer forinttal támogatta. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Idegenforgalmi Bizottsága a december 7-én tartott ülésén a Javaslat bizottsági keret felosztására című előterjesztés tárgyában az alábbi szervezetek és célok támogatásáról döntött: - Dél Dunántúli Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesületnek a működés megkezdéséhez hozzájárulás Ft, - Dél Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságnak a Pécs Bécs Intercity járat népszerűsítésére szervezett konferencia költségeihez hozzájárulás Ft, - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak Vendégváró Baranya 2005 turisztikai konferencia megrendezése költségeihez való részleges hozzájárulás Ft, - Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. szakmai kiállításon való részvétele támogatásához hozzájárulás Ft, - Komlóért Egyesületnek turisztikai vonzerők bemutatására Ft, - Művelődési Központ és Könyvtárnak (Sásd) a turisztikai vonzerő növelésére szervezett kiállítás megszervezésére Ft, - Rózsafa és Térségének szabadidőközpont és falumúzeum fejlesztésére, idegenforgalmi vonzerő növeléséhez Ft, - Kihelyezett bizottsági ülés költségére Ft. A bizottság az Egyebek napirendi pont keretében a évi Turisztikai Alap felhasználásáról szóló 25/2004 (VI. 02.) IB. határozatát módosította oly módon, hogy a Teszár Kft-nek ítélt, de fel nem használt 300 ezer forintból 270 ezer forintot egy megyei szintű turisztikai Web-lap kialakítására az Ezerszínű Baranya Turisztikai Kht. számára utaltat át, mely feladat megvalósításában a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Informatikai Csoportja is részt vesz; a fennmaradó 30 ezer forinttal pedig az Idegenforgalmi Civil kerekasztal munkáját támogatta a bizottság. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága a december 7-én tartott soron kívüli ülésén támogatási kérelmeket bírált el, az alábbi szervezeteknek, az alábbi összegű támogatást szavazta meg: - Német Nemzetiségi Egyesület Szászvár, óvódás gyermekek megajándékozására Ft, - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szentegát, gyermekek megajándékozására Ft. A bizottság a Magyarországi Ifjú Németek Közössége Somberek kérelmét nem találta megalapozottnak, tekintettel arra, hogy a jubileumi elő-szilveszteri ünnepség költségvetésében néhány tételt (terembérlet, meghívók) túlzottnak tartott. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága a december 8-án tartott ülésén tárgyalt a Területfejlesztési Alap pályázati rendszere módosításáról. A bizottság döntött arról, hogy kérni fogja a közgyűléstől az alap fel nem használt részével a évi alap megnövelését.

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) módosításáról A Baranya

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 28. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 47/2001. (IV.25.) Kgy. Delegálás a Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, új megbízási

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. szeptember hó 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 12/2005. (IX. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben