TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSI ADOTTSÁGAI...5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSI ADOTTSÁGAI...5"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSI ADOTTSÁGAI...5 M43-AS AUTÓPÁLYA...7 ELŐZMÉNYEK...7 NEMZETKÖZI TRANZIT KISZOLGÁLÁSÁNAK KÉRDÉSEI...7 REGIONÁLIS ÉRDEKEK KISZOLGÁLÁSA...8 ÜTEMEZÉS...8 AZ ÚTVONAL RÖVID LEÍRÁSA...9 KÖLTSÉGBECSLÉS...10 NYUGATI FELTÁRÓ ÚT...11 ELŐZMÉNYEK...11 REGIONÁLIS ÉS SZEGED VÁROSI ÉRDEKEK KISZOLGÁLÁSA...11 ÜTEMEZÉS...11 AZ ÚTVONAL RÖVID LEÍRÁSA...12 KÖLTSÉGBECSLÉS...12 DÉLI KÖZÚTI TISZA-HÍD...13 ELŐZMÉNY...13 REGIONÁLIS ÉS SZEGED VÁROSI ÉRDEKEK KISZOLGÁLÁSA...13 ÜTEMEZÉS...14 AZ ÚTVONAL RÖVID LEÍRÁSA...14 KÖLTSÉGBECSLÉS KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROGRAM...16 HELYZETKÉP...16 BEVEZETÉS SZEGED VÁROS LAKÁSKONCEPCIÓJÁHOZ...18 SZEGED ÉS TÉRSÉGÉVEL KAPCSOLHATÓ LAKÁSKONCEPCIÓ...19 A LAKÁSGAZDÁLKODÁS ELEMEI...22 Telekgazdálkodás...22 Építés...23 Lakóépület fenntartás, üzemeltetés...23 Épületfelújítás...23 Lakásmobilitás...24 Szociális támogatás...24 A NEM ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁS KERETEIN BELÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK MEGHATÁROZÁSA...25 Telekgazdálkodás...25 Építés...26 Lakóépület fenntartás, üzemeltetés...26 Épületfelújítás...27 Lakásmobilitás...27 Szociális támogatás...27 FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA, SZÜKSÉGES FORRÁSOK ELŐTEREMTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE...28 TERMÁL- ÉS GYÓGYTURIZMUS...30 A TERMÁL-, GYÓGY- ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS KÖZÖS JELLEMZŐI...31 MEGLÉVŐ FÜRDŐKAPACITÁSUNK JELLEMZŐI...32 LEHETŐSÉGEINK...33

2 KONGRESSZUSI TURIZMUS...35 SZEGED KONGRESSZUSI TURIZMUSA...36 Általános és statisztikai rész...36 A KONGRESSZUSI TURIZMUSBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK...38 Adottságaink...38 Gyengeségeink...38 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSI PROGRAM...42 BESZÁLLÍTÓI PROGRAM...42 CÉLKITŰZÉSEK...42 HELYZETKÉP...43 JÖVŐKÉP...44 REGIONÁLIS GAZDASÁGÉPÍTÉSI PROGRAM...45 REGIONÁLIS JELENTŐSÉGŰ KIEMELT GAZDASÁGI ÖVEZET SZEGEDEN...45 HELYZETKÉP...45 MEGVALÓSULÁSI HELY...46 A FEJLESZTÉS STRATÉGIAI CÉLRENDSZERE...46 A FEJLESZTÉSI PROGRAM INDOKLÁSA...48 STRATÉGIAI IRÁNYELVEK ÉS OPERATÍV FELADATOK...48 FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK

3 BEVEZETÉS Szeged város új vezetésének a választások után egyik legfontosabb célja volt, hogy a várost természetes fejlődési pályára állítsa, és a hasonló adottságú európai városok sorában az őt megillető rangra emelje. Ennek érdekében 1999-ben szakmai alapokon nyugvó, közmegegyezésre épülő rövid- és középtávú fejlesztési programot dolgozott ki és közgyűlési határozattal a tudatos településfejlesztési munkát elindította. A dokumentum kidolgozása során általános igényként fogalmazták meg, hogy a készülő városfejlesztési program illeszkedjen a térségi, a regionális és az országos koncepciók prioritásaihoz, célkitűzéseihez és igazodjon az Európai Uniós támogatási források elvárásaihoz. A Széchenyi terv a magyar gazdaság európai felzárkózási stratégiájának a programja. Alapelveit a partnerséget és a társfinanszírozást is szem előtt tartva Szeged város vezetése az előbbiek szellemében elsőként kíván csatlakozni a Nemzeti Fejlesztési Terv által körvonalazott kibontakozás folyamatához. Ezért meghatározta azokat a stratégiai programokat, melyek a Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásaihoz illeszkednek és megvalósításuk esetén kölcsönösen erősítik egymás hatásait, így meghatározó jelentőségűek a város és a Dél-alföldi régió jövője szempontjából. Szeged önkormányzatát a város régióközponti szerepköre arra kötelezi és a már meglévő rövid- és középtávú városfejlesztési programja is arra készteti, hogy támogassa és elősegítse a regionális jelentőségű fejlesztési projektek megvalósulását. Ezekben a beruházásokban miután az önkormányzat lehetőségei korlátozottak a város a hazai és a külföldi magántőke részvételét szorgalmazza, valamint pályázati úton elnyert támogatásra is számít. A kiemelt regionális fejlesztési programok vegyes finanszírozása önkormányzati pályázati befektetői finanszírozás egymást erősítő tényezők. Az önkormányzat részvétele garanciát jelent a befektetőknek a fejlesztés helyi és országos támogatására vonatkozóan, ugyanakkor a befektetői tőke és szakértelem jelenléte kedvező az európai uniós támogatások elnyeréséhez. A Szegedről induló gazdaságfejlesztési programok mintaként szolgálhatnak majd az ország többi régiója, térsége és városa számára, amennyiben hozzájárulnak a gazdaság nemzetközi 3

4 versenyképességének javításához, a gyors és kiegyensúlyozott gazdasági növekedéshez, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítéséhez. Szeged város és a Dél-alföldi régió kibontakozása - a Nemzeti Fejlesztési Terv fejezeteihez illeszkedve - az alábbi operatív programok megvalósítását kívánja meg: Az autópálya fejlesztési program M 43-as autópálya Nyugati feltáró út Szegedi déli közúti Tisza-híd Kutatási, fejlesztési és innovációs program Tudományos-technológiai park Lakásprogram Szeged város lakásgazdálkodási koncepciója Turizmusfejlesztési program Termál- és gyógy-turizmus Kongresszusi turizmus Kis- és középvállalkozás fejlesztési program, beszállítói program Regionális gazdaságépítési program Szegedi Innovációs Övezet 4

5 SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSI ADOTTSÁGAI Szeged 159 ezer lakosával az ország egyik legnagyobb városa. 15 km-re fekszik a jugoszláv határtól és 50 km-re a román határtól. Az Alföld két jelentős folyója a Tisza és a Maros határozta meg a múltját és jelenét. Az E75 és az E68 nemzetközi útvonalak metszésében fekszik. A Magyarországon formálódó régiók közül a Dél-alföldi régió potenciális központja. Közigazgatási, kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági, tudományos és kulturális központ. Az európai közlekedési folyosók metszésében lévő település kiválóan alkalmas az új kezdeményezésként alakuló Duna-Kőrös-Maros-Tisza eurorégió magyarországi központ szerepének betöltésére. Olyan település, mely relatív kis befektetéssel alkalmas ugrásszerű fejlődésre. Ennek alapja az a több száz éve felhalmozódott fejlődési potenciál, amelyet rövid időn belül ki lehet aknázni. Szeged földrajzi elhelyezkedése, a hármas-határ közelsége a jövőben kimagasló szerepet biztosít a városnak. Magyarország Európai Uniós csatlakozása után az ország déli határa stratégiai jelentőséggel fog bírni Európában és Magyarországon egyaránt. Várhatóan jelentős időszakon keresztül az Európai Unió határvárosa lesz Szeged. A regionális szerephez megfelelő, az ország távolabbi településeihez kapcsolatot biztosító, a határokon átnyúló, továbbá az egyes létesítmények jó megközelítését biztosító közlekedési infrastruktúra kiépítése szükséges. Szegeden két elsőrendű főút, az 5-ös számú (Budapest - Röszke országhatár) és a 43-as számú (Szeged Nagylak országhatár) halad át. Az 5-ös számú főút városközponton keresztül átmenő szakaszához a Budapest felöl bejövő és Röszke felé kimenő ágak egymással közel 45 o -os szöget zárnak be. A két ág városon kívüli összekötése szükségszerűségként jelentkezik. 5

6 Az 5. sz. főút szegedi átkelési szakaszain a forgalom közel egységjármű/nap értékű, amely megközelíti az országunkban üzemelő autópálya forgalmak értékeit. Ennek következménye a városban bekövetkezett balesetek nagy száma, ugyanis - Csongrád megye személysérüléses baleseteinek egyharmada, és vizsgált vidéki város közül a legtöbb baleset Szegeden történik. A balesetek 50 %-a a Budapest Röszke, illetve a Szeged - Nagylak főutak átkelési szakaszain következik be. A főutak kedvezőtlen vonalvezetése miatt a városközponton áthaladó forgalom káros anyag kibocsátása jelentős környezetrongálást, zaj- és légszennyezést eredményez. Mindennapos a lakossági panasz, lakossági fórumokon az átmenő forgalom elterelését követelik. A megoldást az M43-as autópálya és Nyugati feltáró út, valamint a déli közúti Tisza-híd megépítése adja. (1. ábra) 6

7 M43-AS AUTÓPÁLYA ELŐZMÉNYEK Az UTIBER Kft ban tanulmánytervet készített az úgynevezett Helsinki folyosóhoz tartozó M43 autópálya nyomvonalára. A tanulmányterv három nyomvonalváltozatot tartalmazott ben a vizsgált térségben a nyomvonalváltozatok közül többféle szempont figyelembevételével elfogadott nyomvonalra elkészült a tanulmányterv felülvizsgálata, valamint az 1993-as nyomvonal változatokra a Közlekedéstudományi Intézet részletes környezetvédelmi hatásvizsgálata. A nyomvonalat a KHVM Közúti Főosztály /1997. számon jóváhagyta. A nyomvonalra (északi változat) az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 1995-ben december 31-ig érvényes környezetvédelmi engedélyt adott ki /1995 számmal ban megindult az M43 autópálya nyomvonalán az autópályává fejleszthető főút engedélyezési tervének készítése több szakaszban. A 47 sz. főút és a 4413 j. út közötti szakaszra készült döntés-előkészítő tanulmány után 1999-ben mind az északi, mind a déli nyomvonalra a 47 sz. főút Makó között engedélyezési terv készült. NEMZETKÖZI TRANZIT KISZOLGÁLÁSÁNAK KÉRDÉSEI Az 1990-es évek elején született nemzetközi megállapodások szerint új közúti határcsatlakozási pont kerül kiépítésre Magyarország és Románia között Csanádpalotától délre. Az 1990-es évek változásainak köszönhetően szükségessé vált egy egész Európára kiterjedő közlekedési koncepció kidolgozása. Az 1997-ben Helsinkiben rendezett Harmadik Összeurópai Közlekedési Konferencián született jóváhagyás értelmében Magyarországon több nemzetközi közlekedési folyosó halad keresztül. Ezen folyosók közé tartozik a IV. (Berlin-Bukarest-Szaloniki) jelű, melynek egy része a tervezett M43-as autópálya nyomvonal. 7

8 Az M43-as autópálya Szegedtől északra kiágazva az M5-ös autópályából teremtene kapcsolatot a tervezett határátkelőhellyel, és vezetné el a tranzit forgalmat Szeged és Makó elkerülésével, illetve a 43. sz. főút tehermentesítésével. REGIONÁLIS ÉRDEKEK KISZOLGÁLÁSA A tervezett nyomvonalat úgy alakítottuk ki, hogy az a térségben a lehető legnagyobb területegységeket tárja fel, ne lehetetlenítse el a tervezett területfejlesztési elképzeléseket, illetve a környezetvédelmi-, tájvédelmi területeket ne érintse. A tervezett északi nyomvonal Szegedtől északra halad, kb. 1 km-re keresztezi a 47. sz. főutat, majd a MOL Rt. keleti útjának vonalán halad kelet felé a MOL Rt. ipari területének déli részén, lehetőséget teremtve Szeged szerkezeti terve szerinti mezőgazdasági kistanyás területének fejlesztésére az ipari területig. A Tisza folyó keresztezése után éri el a 4413 j. utat, melyen keresztül kapcsolat biztosítható a távlati Maros hídon keresztül Deszk, Tiszasziget irányába. Maroslelét északról elkerülve halad Makó irányába. Makót északról kerüli el mintegy 1 km-re lehetőséget hagyva Makó területi fejlesztésére. A Szegeden működő RO-LA terminál, mely maximális kihasználtsággal működik, jelentős kamion forgalmat vonz városunkba, mely jelenleg a lakott területeken keresztül bonyolódik. A 43. sz. főút elkerülő nyomvonalának megépülésével a RO-LA terminál által gerjesztett teljes forgalom lakott területen kívül, biztonságosan érheti el a terminált. ÜTEMEZÉS Az M43-as autópálya a 47. sz. főút és tervezett határátkelőhely között több szakaszra bontható. A szakaszon belül először a főúti kiépítés javasolt. Első szakasz a Szegedet elkerülő 47 sz. főút és a 4413 j. út közötti rész, mely a MOL Rt. területén és a Tiszán való átkelést biztosítja. A szakasz kiépítésével, valamint a 4413 j. és 4412 j. utak korszerűsítésével, melyek csatlakoznak a közúthálózati fejlesztési elképzelésekhez, biztosítható Szeged elkerülése mellett a tervezett Maros hídon keresztül több település, Tiszasziget, Maroslele, a tervezett kiszombori határátkelőhely, illetve Makó elérése. A szakasz kiépítése után hosszú évek óta fennálló probléma oldható meg a szegedi két állami - az 5-ös és 43-as számú - főút átkelési szakaszának tehermentesítésével. Szegeden két elsőrendű főút halad át az 5. számú Budapest Röszke - országhatár és a 43. számú a Szeged - Nagylak - országhatár. 8

9 Városunk szempontjából e két főút vonalvezetése és forgalom nagysága nagyon kedvezőtlen. A főutakon városunkba érkező forgalom az állami utak átkelési szakaszán túl jelentős mértékben terheli a vele párhuzamosan futó, illetve azokat összekötő önkormányzati tulajdonban levő utakat is. Szegeden, az 5-ös és 43-as sz. főutak átkelési szakaszán több mint 30 ezer egységjármű forgalmával azonos, sőt ma már ezt meghaladó az ún. Harmadik körút forgalma, mely a sűrűn lakott lakótelepeken áthalad. Az átmenő forgalom nagy részét bonyolítja le, ezzel jelentős környezetszennyezést okozva. A szegedi átkelési szakasz helyzetét jellemzi, hogy a 43. sz. főúton bekövetkező balesetek közel 40 %-a ezen szakaszon következik be. A jelzőlámpával szabályozott csomópontok ellenére évenként több halálos baleset történik. A főutak mentén korábban épített legnagyobb iskolák, kórházak, sportlétesítmények viselik el a zajt, a légszennyezést, a port, a rezgést, amely az elkerülő út hiányának a következménye. Az elkerülő út építésével a zaj, a rezgés és az egyéb környezetvédelmi tényezők, illetve Szegeden a balesetek számának jelentős csökkenése érhető el, melynek eredménye összességében egy jól működő polgárbarát- és lakható város. AZ ÚTVONAL RÖVID LEÍRÁSA A tervezett nyomvonal hossza 47 sz. főút Makó között: 30 km A vízszintes és magassági vonalvezetés a 120 km/h autópálya tervezési sebességnek felel meg. Főúti koronaszélesség m Autópálya korona szélesség 26,50 m Csomópontok különszintű kialakításúak. 9

10 KÖLTSÉGBECSLÉS Tervezett költségek az 1999-ben készült engedélyezési tervek alapján az M43-as autópályává fejleszthető főút 1. szakasz (47. sz. főút 4413 j. út) útépítési engedélyezési tervhez: ezer Ft-ban Útépítés és forgalomtechnika Vízépítés Hídépítés Közmű kiváltások és védelembe helyezések MOL Rt vezeték keresztezések Növénytelepítés Összesen: Tisza híd építése (tanulmányterv alapján) Tervezett költségek az M43-as autópályává fejleszthető főút 2. szakasz (4413 j. Makó között) útépítési engedélyezés tervhez ezer Ft-ban Útépítés és forgalomtechnika Vízépítés Hídépítés Közmű kiváltások és védelembe helyezések Növénytelepítés Összesen: j. és 4412 j. utak korszerűsítése ( eft/km) sz. út kiépítése ( eft/km)

11 NYUGATI FELTÁRÓ ÚT ELŐZMÉNYEK Először az évi városfejlesztési elképzelések között jelent meg a nyugati elkerülő út gondolata, majd Szeged hosszú távú városfejlesztési koncepciója (1993) rögzíti az autópályától független, az 5. sz. főutat észak-déli irányban összekötő elkerülő út igényét. Az út nyomvonalát Szeged új városszerkezeti terve határozta meg és foglalta rendeletbe. REGIONÁLIS ÉS SZEGED VÁROSI ÉRDEKEK KISZOLGÁLÁSA A rendezési terv szerint a feltáró út a dorozsmai vasútállomás előtt az 5.sz. út bejövő ágától ágazna ki. A dorozsmai vasútállomás felett a Budapest-Szeged vasúti pályát külön szintben keresztezve Dorozsma és Szeged között a repülőtér mellett haladva éri el az 5.sz. út kimenő ágát. A csatlakozási pont és a Tisza-folyón megépült medencés kikötő között a Nyugati feltáró út folytatásaként közút kiépítése tervezett. A Nyugati feltáró út kiépítésével a kamionok kivehetők a lakott területű utakról, így Kecskéstelepről, a Szabadkai útról, a Petőfi Sándor sugárútról, a Moszkvai és Londoni körútról. Ez a megoldás olcsóbb, mint a városban vele párhuzamosan futó Harmadik körút négysávosítása. A nyugati feltáró út a város egyetlen olyan útja lenne, mely felfűzné az orosz laktanya helyén létesülő tudományos-technológiai parkot, a Szegedi Logisztikai Szolgáltató Központot, a tervezett MÁV rendező pályaudvart, a repülőteret, a Maty-éri evezőspályát, a nagybani virágpiacot, a tiszai medencés kikötőt. A vízi, a közúti, a vasúti, valamint a légi közlekedés ezen úttal összekapcsolódhatna. Az M5-ös autópálya miatt a város és az autópálya közötti terület várhatóan felértékelődik. Ezen a nagy területen egyetlen észak-déli irányú út sincs. A környezetbe települő létesítmények felépítése, üzemeltetése munkahely teremtéssel jár, növeli a városban foglalkoztatottak számát. ÜTEMEZÉS Az 5-ös sz. főút bevezető és kivezető szakasza (Budapesti út Szabadkai út) között tervezett Nyugati feltáró út építése szakaszokra bontható. Az út első szakaszaként az 5.sz. főút, Szabadkai út és az 55.sz. főút, Bajai út közötti részének kiépítése javasolt. 11

12 Az első ütem a Szabadkai út Bajai út közötti rész megépítésével kedvező feltételeket teremt az átmenő forgalom zavarmentes és gyors levezetéséhez, valamint jelentős környezeti ártalomtól mentesülne több intézmény, többek között egy 800 ágyas egyetemi kollégium, egy 600 ágyas kórház, egy tórendszer és környezetébe tervezett szabadidőközpont, valamint a Kecskés telepi családi házas övezet. AZ ÚTVONAL RÖVID LEÍRÁSA A tervezett nyomvonal első szakaszának hossza: 2,3 km Koronaszélesség: 12,0 m Útpálya szélesség: 7,0 m Csomópontok: körforgalmúak KÖLTSÉGBECSLÉS eft Útépítés Közműkiváltás Kisajátítás Összesen:

13 DÉLI KÖZÚTI TISZA-HÍD ELŐZMÉNY Szeged fejlesztési terület hiányában szenved. A város gyűrűs-sugaras szerkezetéből adódóan egészséges fejlődési irány az újszegedi városrész déli részének vitalizációja, a város vérkeringésébe történő bekapcsolása. Ezzel új beépíthető területek sora alakítható ki a város gyűrűs-sugaras szerkezetének teljessé tételével. Ezt a kapcsolatot teremti meg a tervezett déli közúti Tisza-híd. (2. ábra). A híd hiánya Szegeden évtizedes probléma. A Tisza folyó két partjának összekötését a város déli részén, a Bécsi krt. Temesvári krt. között a város szerkezeti terve tartalmazza. Megoldására a korábbi években Szeged város területére kiterjedő közlekedési elemzés, majd egyszerűsített tanulmányterv készült. REGIONÁLIS ÉS SZEGED VÁROSI ÉRDEKEK KISZOLGÁLÁSA A tervezett déli híd helye úgy került kijelölésre, hogy Szeged város jellegzetes szerkezetéhez igazodva a térség és a régió lehető legnagyobb területét tárja fel. A Nagykörút hiányzó déli szakaszának kiépítése kétszer két sávval a déli Tisza-hídon keresztül a Bécsi krt. és a Temesvári krt. között közel 140 ha területtel növeli a város fejlesztési lehetőségét. Összekapcsolja a Szegedi Tudományegyetemet, a kutatóintézeteket és kapcsolódó létesítményeit. A város népességmegtartó képessége növekszik a telekkínálat növekedésével. A közúti kapcsolat létrehozásával Újszeged városrész (közel 1214 ha beépített terület) és Ószeged között a közlekedés környezetkímélő módon valósítható meg. A szegedi oldalon a rakparti úthoz való csatlakozás a város egyes részei között rövid eljutási idővel teremti meg a közvetlen kapcsolatot. Lehetővé válik a belvárosi híd forgalmának korlátozása, a gyalogos városközpont teljes kiépítésével. A híd térségi funkciókkal is rendelkezik. A város úthálózatát jelenleg is terhelő átmenő forgalom - amely a Duna-Tisza köze és a Marostól délre eső települések között biztosít kapcsolatot - a híd megépítésével rövidebb úton, gyorsabban bonyolítható le. 13

14 ÜTEMEZÉS A hídépítés két szakaszra bontható. Első szakaszként a rakparti út folytatásának kiépítése javasolt. Mindenekelőtt a híd tervi előkészítése történik. Ennek érdekében az önkormányzat évi költségvetésében tanulmányterv készítésére 6 millió Ft előirányzatot biztosított. Az első szakasz a Rakpart és a Bécsi krt., illetve a Galamb utcán keresztül a Rakpart és Alsóváros között biztosít kapcsolatot. A szakasz kiépítése kapcsolódik a fejlesztési tervekhez, biztosítható a lakótelepek (Tarján, Felsőváros), az északi városrészek és a vasútállomás, Alsóváros, valamint az ott lévő intézmények között a közvetlen közlekedési kapcsolat. A rakparti csatlakozással a Rakpartra terelhető a beépítés miatt tovább már nem bővíthető és túlterhelt Tisza Lajos körúti forgalom egy része. A belvárosban csökkenthető a zaj, a légszennyezés, a por és a balesetek előfordulása. AZ ÚTVONAL RÖVID LEÍRÁSA I. szakasz: rakparti út A tervezett nyomvonal hossza: Úttest szélessége: Csomópontok: 1,7 km 7,0 m jelzőlámpás és körforgalmú csomópontok kialakítása 14

15 KÖLTSÉGBECSLÉS I. szakasz eft Útépítés, forgalomtechnika Közműkiváltás Hídépítés: Kisajátítás:* Összesen: II. szakasz: Déli híd 2x2 forgalmi nyomú közúti híd csatlakozó csomópontokkal Útépítés Közműkiváltások Hídépítés Kisajátítások* Összesen * A kisajátítás a vasúti pályaudvar igénybevételét nem tartalmazza. 15

16 KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROGRAM HELYZETKÉP Szeged az öt egyetemi város egyikeként nemzetközi szintű akadémiai központ is egyben, ahol mintegy 17 ezer egyetemi hallgató és két-háromezer kutató-oktató szakember él. Szeged kutatási bázisa kedvező adottságot jelent a regionális igényeket kielégítő innovációs központ kialakításához. Ezért az innováció teljes vertikumát (alap- és alkalmazotti kutatások, termék, és folyamatfejlesztés, termelési innováció, értékesítési szolgáltatások) fejleszteni kell. Területfejlesztési prioritásnak kell tekinteni, hogy innovációs park és ezen belül tudományos-technológiai központ szerveződjön. Szeged kutatási szférájának fejlesztésében kiemelt hangsúlyt kell helyezni a termék innováció alapinfrastruktúrájának megteremtésére, valamint a nemzetközi innovációs hálózatokba való bekapcsolódás feltételeinek biztosítására. Az együttműködés során számba vehető intézmények: MTA Szegedi Biológiai Központ Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Kutatóintézete Gabonatermesztési Kutató Kht. Szegedi Tudományegyetem A program célja Az előzőekben felsorolt oktatási és kutatási intézményekre alapozva a kiemelt gazdasági övezet fejlesztése során logisztikai központot, valamint innovációs parkot és abban a technológiai transzfert szolgáló intézményeket, inkubátorházat kell létrehozni, továbbá a modern technikákat meghonosító, alkalmazó vállalkozásokat kell telepíteni. 16

17 Az elvégzendő feladatok, programok az alábbiak szerint foglalhatók össze: A szerkezetváltás támogatása: - az innováció, - a K+F tevékenység, - a korszerű technológiák adaptációja területén. A kis-, és középvállalkozások fejlesztéseinek ösztönzése a területfejlesztés nyújtotta eszközökkel: - regionális hatású gazdasági övezetben logisztikai szolgáltató központ és ipari park kiépítése, - az innovációs parkban inkubátorház és technológia-transzfer központ létrehozása. A területfejlesztés rendszerei révén információ közvetítése a K+F intézményei és a kis- és középvállalkozások között, kiemelten kezelve azt a lehetőséget, hogy a technológia transzfer révén az integrátori, beszállítói kapcsolatrendszerek kialakítása támogatható, és egymást erősítő folyamatokat képes eredményezni. A fejlesztési programot indokolja: a modernizálódás igénye, és a gazdálkodó szervezetek versenyképességének javítása, a térség (betelepülő)tőke révén történő felzárkóztatása, amely egyúttal hozzájárul a gazdaság dinamizálódásához. 17

18 BEVEZETÉS SZEGED VÁROS LAKÁSKONCEPCIÓJÁHOZ A Nemzeti Fejlesztési Terv Lakásprogramjában megfogalmazott célokhoz nagymértékben illeszkedik Szeged város Lakásgazdálkodási koncepciója, mely alapján a konkrét programok kidolgozásra kerültek. A munka során a kidolgozók azt az elvet követték, hogy a mennyiségi célok mellett a minőségi célok is azonos súllyal jelenjenek meg a programokban, így a lakásépítések számának növelése mellett hasonlóan fontos volt az esélyegyenlőség erősítése (idősek, hátrányos helyzetűek lakáshoz jutásának segítése) vagy például a települési kép javítása is. A bemutatásra kerülő fejlesztések a munkafolyamat sokrétűségét támasztják alá: A városközpont rehabilitációja érdekében a Sétáló utcát határoló épülettömbök teljes rekonstrukcióját hajtjuk végre, melynek célja a terület korábbi színvonalának, funkciójának, fényének visszaállítása. (3. ábra) A városközpont peremén elhelyezkedő, jelenleg elhanyagolt állapotú Szent István tér teljes rekonstrukcióját hajtjuk végre, melynek során a téren működő piac és a környező épületek fejújítása is megtörténik. A tér vitalizációjának részeként az önkormányzati tulajdonú építési telkekre több generációs garzonház építését tervezzük. (4. ábra) A város frekventált területén lévő, mégis alulhasznosított Felső-Tisza parti zónában Szeged és a Tisza kapcsolatát is szimbolizáló hajós házak sora kerül kialakításra, melynek eredményeként egy új, lakásokkal, üzletekkel, vendéglátó helyiségekkel tűzdelt elegáns parti sétány valósul meg. (5. ábra) 18

19 SZEGED ÉS TÉRSÉGÉVEL KAPCSOLHATÓ LAKÁSKONCEPCIÓ Az évi XXXIII. törvény alapján önkormányzati tulajdonba kerültek az addig állami tulajdonban, IKV kezelésben lévő lakóingatlanok. E törvény kötelezte az Országgyűlést arra, hogy a lakások és helyiségek elosztására, bérletére, bérére és az elidegenítésükre törvényt alkosson. Az Országgyűlés ezen kötelezettségének az évi LXXVIII. törvény megalkotásával eleget tett, a törvényt azóta többször módosították, ennek következtében a lakáselidegenítéssel kapcsolatos jogszabályi háttér évi XIX. törvénnyel került nyugvópontra. A lakásértékesítések zömének befejeztével került abba a helyzetbe az önkormányzat, hogy az értékesítésből befolyt bevételekről és a megmaradó lakásállományról koncepcionális döntéseket hozhasson. Mint ismert, e törvény kötelezte az önkormányzatokat egyrészről arra, hogy a bérlakások értékesítéséből befolyó bevételeit egy külön pénzügyi alapra gyűjtse össze, illetve kötelezte arra is, hogy ezen bevételeket egyrészről - csökkentve az elidegenítés költségeivel - csak a tulajdonában lévő lakóépület felújítására, és az azzal együtt végzett korszerűsítésére, továbbá új lakás építésére, valamint kényszerbérlet felszámolására használhatja fel, másrészről pedig arra, hogy a felújítási listán nem szereplő lakásaikat bérlői bejelentés alapján kötelezően értékesítsék. Az önkormányzat a lakástörvénnyel összhangban megalkotta helyi rendeleteit: az első lakásszerző fiatal házasok támogatásáról, a lakásigények értékeléséhez pontrendszer megállapításról, a lakások bérletére, valamint a lakáshoz jutás támogatására vonatkozó egyes szabályokról, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól. E rendeletek tartalmazzák azon jogi kereteket, melyet az önkormányzat a lakóingatlanokkal kapcsolatosan szükségesnek látott szabályozni. A jogszabályok, lévén, hogy több szakirodán készültek, nem egy egységes koncepció alapján jöttek létre. Az önkormányzat előtt álló feladat a jövőben, hogy ezen rendeleteit egy egységes koncepció alapján újragondolja és szükség szerint megváltoztassa, illetve új rendeleteket alkosson, lendületet adva ezzel egyrészről a város lakásgondjainak megoldásához, a belváros megújulásához, valamint a panel épületek felújításához. 19

20 Szeged Megyei Jogú Város lakásállományának vizsgálata befolyásolta a koncepcióban meghatározott célokat. A város lakáskörülményeinek és lakótelepeinek vizsgálata az alábbi eredményt hozta. Lakással való ellátottság: összes lakásszám db ebből: 1 szobás db 2 szobás db 3 szobás db Lakásállomány az építés időpontja szerinti bontásban: 1945 előtt épült db között épült db között épült db között épült db Lakásállomány a komfort fokozat szerinti bontásban: összkomfortos lakás db komfortos lakás db félkomfortos lakás db komfort nélküli lakás db Lakássűrűség: városi átlag 13,2 db/ha Tarján városrész 100, db/ha Felsőváros, Makkosháza, Északi városrész Új-Rókus, Odessza Belváros (Nagykörút-Tisza közötti terület) 30, db/ha Rókus, Móraváros, Újszeged és egyéb kertes családi házas övezetek 12,01-30 db/ha 20

21 Az 1945 előtt épült lakások sűrűsége a Belvárosi részen a legmagasabb, 20,01-95 db/ha (városi átlag 3,11 db/ha). A három és többszobás lakások sűrűsége Makkosházán, a Tarján városrészben, az Északi városrészben és Felsővároson a legmagasabb: 20,01-40 db/ha (városi átlag 5,09 db/ha). A 100 lakásra jutó lakosok száma országos átlagban 270 fő, Budapesten 256 fő, Szegeden 255 fő. A 8 nagyváros lakás és kommunális ellátás mutatóival való összehasonlításban Szeged a 100 lakásra jutó lakosok számát tekintve első helyen áll (100 lakásra 255 fő jut). A tömeges lakásprivatizáció megjelenése előtt Szegeden kb. 22 ezer bérlakás volt, melyből a lakástörvény megjelenéséig hatezer került elidegenítésre, a törvény megjelenése után pedig további nyolcezer. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában bérlakás maradt. Ebből kb. háromezer lakást érint a 12 éves lakóház-felújítási program, a többi lakás váltó- és garzonlakás kivételével vegyes tulajdonú ingatlanban található. A lakások minősége a régebben elmaradt felújítások következtében általában kifogásolható. A privatizációban adott kedvezményes megvásárlás mellett sincs a lakosságnak elég forrása a felújításokra. Az önkormányzat lakáspolitikájának megalkotása során szükséges rögzíteni annak célját, anyagi forrásait valamint végrehajtási határidőket, az eszközöket és a végrehajtásért felelősöket, amennyiben ez utóbbi szükséges és megjelölhető. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése lakásgazdálkodási koncepciójának célja az alábbi lehet: a) Az önkormányzati lakásgazdálkodás keretein belül a lehetséges lakásigények kielégítése. b) A nem önkormányzati lakásgazdálkodás keretein belül önkormányzat előtt álló feladatok meghatározása. c) Feladatok végrehajtásához szükséges finanszírozási kérdések megválaszolása, szükséges források előteremtésének elősegítése. 21

22 A fenti célok figyelembevételével az önkormányzat által részben vagy egészben befolyásolható lakásgazdálkodási elemek az alábbiak lehetnek: 1) Telekgazdálkodás (tömbbelső feltárás, telekalakítás, belterületbe vonás) 2) Építés 3) Lakóépület fenntartás, üzemeltetés 4) Épületfelújítás 5) Lakásmobilitás 6) Szociális támogatás A koncepcióban elhatározott feladatok végrehajtásához szükséges - mint ahogyan arról a bevezetőben is említés történt -, hogy az Önkormányzat a jelenleg hatályban lévő rendeleteit a koncepció figyelembevételével módosítsa, illetve ahol nincs szabályozás újat alkosson, valamint a városfejlesztési elképzelések lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó részeit a koncepcióval összhangban alkossa meg. A lakásgazdálkodási koncepció céljaként megfogalmazott elvek mentén a lakásgazdálkodás feladata az önkormányzati lakásgazdálkodás keretein belül a lehetséges lakásigények kielégítése. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS ELEMEI TELEKGAZDÁLKODÁS Az önkormányzat illetékes bizottságainak (Lakásügyi, Városfejlesztési és Tulajdonosi Bizottság) ki kell jelölni azon telkek körét, amelyeken az önkormányzat saját beruházásban lakóépület építést kíván megvalósítani. E kérdéskör tárgyalása kapcsán beszélhetünk foghíjtelkekről, valamint még be nem épített területen önkormányzati bérlakásépítésre kijelölt területekről. A foghíjtelkekkel való gazdálkodás körét bővíteni lehet és kell a meglévő épületállomány statikai felülvizsgálata után bizottsági, illetve közgyűlési döntés alapján a lebontott épületek helyén létrejövő építési telkekkel. Ebben a körben is meg kell vizsgálni, hogy hol lehet önkormányzati beruházást végrehajtani. (A bontásra kijelölt ingatlanok és a régi Rókus, valamint Móraváros területén található ingatlanok közül.) Természetesen az utóbbi 22

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a

TERRA STUDIO Kft. Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a 1 / 72 TERRA STUDIO Kft Készítette: Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal megbízásából a Terra Studio Kft. és a Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt. Terra Studio Kft. részéről Felelős tervező

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014.

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. Tárgyalja: mindegyik bizottság Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. I. fejezet: Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (6) és(7) bekezdésének rendelkezése

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Programja 2007-2013.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Programja 2007-2013. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Programja 2007-2013. 2 Tartalomjegyzék: Preambulum 3 I. Bevezető 4 II. Helyzetértékelés 6 A kerület bemutatása 6 A kerület főbb adottságai 9

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

INGATLANGAZDÁLKODÁ SI TERV

INGATLANGAZDÁLKODÁ SI TERV TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 3. sz.melléklete INGATLANGAZDÁLKODÁ SI TERV 1 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2 1.) Az önkormányzati vagyon természete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FEJLESZTÉSÉRE II. KÖTET

MÓDOSÍTOTT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FEJLESZTÉSÉRE II. KÖTET MÓDOSÍTOTT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FEJLESZTÉSÉRE II. KÖTET Budapest, 2012. november 30. V. AKCIÓTERÜLETEK 116 117 V. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Koncepció egységes szerkezetbe foglalása készült: Szeged mj. város Önkormányzata Megbízásából a T.T.T. Városépítő Település-, Magas és Mélyépítés Tervező Bt-nél

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Lakáskoncepciója 2008-2013 Elfogadva: 439/2008. (VII.10.) közgy. határozattal I. Bevezetés Magyarországon az 1990. évi rendszerváltással egy időben a - korábban

Részletesebben

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. I.kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 1.1. Településhálózati

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 PROJEKT ANYAG EGYEZTETÉSRE SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A KERÉKPÁROS ÉS A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE Készítette: Városkutatás Kft. Közlekedés Kft. konzorciuma Közlekedés

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben