Építőmérnöki alapismeretek (BMEEOUV0103) ÉPÍTŐANYAGOK tárgyrész INSTRUKCIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építőmérnöki alapismeretek (BMEEOUV0103) ÉPÍTŐANYAGOK tárgyrész INSTRUKCIÓK"

Átírás

1 Építőmérnöki alapismeretek (BMEEOUV0103) ÉPÍTŐANYAGOK tárgyrész INSTRUKCIÓK A Műszaki Menedzser képzésben az Építőmérnöki alapismeretek (BMEEOUV0103) tantárgy Építőanyagok tárgyrészéhez ugyanazt az ismeretforrást használjuk föl, amelyet a Műegyetemen az Építőmérnök- és Építészmérnök képzésben is használunk az anyagismereti képzés során. Ennek oka az, hogy a különböző végzettségű, de az építőipar területén tevékenykedő szakembereink könnyebb kommunikációját megalapozzuk. TANKÖNYV Az Építőmérnöki alapismeretek (BMEEOUV0103) tantárgy Építőanyagok tárgyrészhez használt tankönyv: Dr. Balázs György, "Építőanyagok és kémia", Műegyetemi Kiadó A tankönyv akár meg is vásárolható az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken (K. ép. I. em. 85). A tankönyvet nem helyettesíti, de felhasználható az ismeretek kiegészítésére a következő két HEFOP elektronikus jegyzet is: Építőanyagok I., BMEEOMAT12 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Építőanyagok II., BMEEOMAS04 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA Az Építőmérnöki alapismeretek (BMEEOUV0103) tantárgy Építőanyagok tárgyrész előadásai igyekeznek olyan általános alapismereteket nyújtani az építőanyagok területén, amelyek segítségére lesznek a műszaki menedzsernek az építőmérnök és építészmérnök kollégákkal való kapcsolattartásban az építőipari tevékenysége során. Témakörök: AZ ÉPÍTŐANYAGOK JELENTŐSÉGE Építőanyagok a régmúlttól napjainkig. Anyagválasztás és esztétikum. Az anyagvizsgálat és az anyagismeret helye az építőipari folyamatokban. Az építőanyagok szerepe mérnöki létesítmények megvalósulási és használati folyamatában. ALAPFOGALMAK (Tankönyv o., o.) Építőanyagok csoportosítása. Építőanyagok tulajdonságai. Tömegeloszlási jellemzők. Hidrotechnikai jellemzők. Hőtechnikai jellemzők. Szilárdsági jellemzők. Terhek modellezése. Feszültség és alakváltozás. Idealizált σ ε diagramok. Reológiai alapfogalmak. Matematikai statisztikai alapfogalmak. BETON (Tankönyv o.) A beton fogalma, osztályozása. A beton jelölése és annak értelmezése. A betonok adalékanyagai és jellemzése. Adalékanyagok tulajdonságai. Szemeloszlási görbe. Finomsági modulus. Adalékszerek. Frissbeton. Keverési arány, betonösszetétel, víz-cement tényező, konzisztencia, bedolgozhatóság, próbakeverés, telítettség. Konzisztencia vizsgáló módszerek, konzisztencia osztályok. A keverési arány meghatározása a frissbeton testsűrűségének előzetes becslésével. A beton szállítása, bedolgozása, tömörítése, utókezelése. A megszilárdult beton tulajdonságai. A szilárdság értelmezése. Szilárdsági osztályokba sorolás. A beton húzószilárdsága és hajlító-húzó szilárdsága. Kopásállóság, vízzáróság, fagyállóság. Betonok - diagramjai. Rugalmassági modulusok. A beton zsugorodása. A zsugorodást be- 1/8

2 folyásoló tényezők. A beton lassú alakváltozása (kúszása). A kúszást befolyásoló tényezők. A nyomószilárdság és a víz-cement tényező összefüggése. FÉMEK (Tankönyv o., o.) A fémek általános jellemzése. A fémek rácsszerkezete. Vas és acél. Az acél alakítási módjai. Az acél tulajdonságai. Betonacélok - diagramja. A szakítóvizsgálat eredményét befolyásoló tényezők. Relaxáció fogalma, befolyásoló tényezői. A folyáshatár, a szakítószilárdság, a szakadó nyúlás és a kontrakció változása a széntartalom függvényében. A melegen hengerelt és a hidegen alakított betonacélok - diagramjának összehasonlítása. A hegeszthetőség definíciója, a szénegyenérték. Az acél korróziója. Az elektrokémiai korrózió folyamata. A korrózió megjelenési formái. FA (Tankönyv o.) Fa szerkezete. Fafajták és azok felhasználási területe. Fahibák, fabetegségek. Fizikai tulajdonságok: vízfelvevőképesség, rosttelítettségi határ. Zsugorodás és duzzadás a nedvességtartalom függvényében. Mechanikai tulajdonságok. Nyomószilárdság a nedvességtartalom függvényében. Húzó-, hajlító-húzóés nyomószilárdság a rostirány és a terhelőerő iránya által bezárt szög függvényében. ÉPÍTÉSI KERÁMIÁK (Tankönyv o.) Az építési kerámia fogalma, kerámiai termékek felosztása. A kerámiák gyártástechológiája. Építőipari kerámia termékek jellemzői. ÉPÍTÉSZETI ÜVEG (Tankönyv o.) Az építészeti üveg fogalma, jelentősége. Az üveg gyártástechológiája. Építőipari üveg termékek jellemzői. POLIMEREK (Tankönyv o.) A polimerek fogalma, típusai. A polimerek formázása. Építőipari polimer termékek jellemzői. Szilárdsági jellemzők. Hőtechnikai jellemzők. Polimerek öregedése. Polimerek éghetősége. Hőszigetelő anyagok csoportosítása és jellemzői. ÉPÍTŐANYAGOK TARTÓSSÁGA Használati élettartam fogalma. Környezeti hatások. Funkcionális hatások. Technológiai hatások. Tartósság fogalma. Használati élettartamra való tervezés. Különleges és baleseti terhelések. Tűz hatása. Állapotromlás és teljesítőképesség. Kő- és betonkorrózió. Fagyás-olvadás és jégmentesítő sózás hatása. Koptató igénybevétel. Térfogatváltozással járó folyamatok. A TANTÁRGYRÉSZ TELJESÍTÉSE ÉS AZ ÉRDEMJEGY A BME által alkalmazott 30 óra/kredit irányszám alapján a tantárgyrészre fordítandó hallgatói munka összesen 37,5 óra. Ebből a tavaszi félévben az előadásokra fordított idő 9 óra ( perc), az elővizsga zárthelyi dolgozatra fordított idő 0,75 óra (45 perc), az elővizsga zárthelyi dolgozatra való otthoni felkészülésre fordított idő 9 óra és a tanulmány feladat elkészítésére fordított idő 18,75 óra. A teljesítés feltételei: 1. Kötelező a részvétel az előadások legalább 66 %-án (katalógust tartunk). 2. Kötelező az egyénileg, otthon elkészített tanulmány legalább 50%-os eredményű teljesítése. 3. Kötelező az elővizsga zárthelyi dolgozat legalább 50%-os eredményű teljesítése. 4. Érdemjegy = 0.50 HF ZH. 2/8

3 A VIZSGADOLGOZAT A vizsgaidőszakban írásbeli dolgozatot csak az a hallgató ír, aki a féléves teljesítményével nem érte el a legalább 50%-os eredményt, vagy azt elérte, de jobb eredményre javítani szeretné. Az írásbeli számonkérések alkalmával a hallgatók néhány kérdést kapnak, amelyek rövid, tömör megfogalmazásban, egy-két mondatban megválaszolhatók. A kérdések magukban foglalhatnak alapfogalmakat, definíciókat, amelyek ismerete elengedhetetlen az építőipari kommunikációhoz, illetve vonatkozhatnak a hallottak közvetlen alkalmazására (pl. egyszerű számpélda) vagy értelmezésére is. Az elővizsga ZH alkalmával segédeszközök használata megengedett. Az elővizsga ZH 45 perc időtartamú, pótlási lehetőség nincs. A vizsgákon semmilyen segédeszköz nem használható. A vizsgakérdéseket előzetesen nem adjuk ki a hallgatóknak. A korábbi félévek során elhangzott vizsgakérdésekből 160-at a következőkben sorolunk föl. A tavaszi félévben az elővizsga ZH illetve a vizsgák alkalmával ezek nem mindegyike várható szükségképpen (az előadásokon ténylegesen elhangzott témakörök alapján a kérdések változni fognak). 1. Egy lineárisan rugalmas anyagban, mechanikai teher hatására mekkora időbeli különbséggel alakul ki a feszültség és a fajlagos alakváltozás? 2. Anyagtani szempontból hogyan látja egy építmény üzemi biztonságának a jelentőségét? 3. Mekkora vízfelvevő képessége van egy porózus kerámiának tömeg%-ban és térfogat%- ban? 4. Nevezzen meg egy rideg építőanyagot. Milyen idealizált -ε diagramot rendelne hozzá? 5. Az építőanyagok csoportosítási módjai közül melyik nyújt lehetőséget arra, hogy megkülönböztessük azokat az anyagokat, amelyek beépítés közben, vagy azután fázisátalakuláson mennek keresztül? 6. A nyersvasgyártás során mi a szerepe a mészkőnek a nagykohóban? 7. Az anyagismeret hogyan jut hozzá az anyagjellemzőkhöz? 8. Miért mondjuk a lemezes és hosszúkás szemalakú szemcséket tartalmazó adalékanyagra, hogy nem kedvező betonkészítéshez? 9. Definiálja a hidrotechnikai jellemzők fogalmát (ne a jellemzők felsorolását adja meg). 10. Mire használható a terhelési történet? 11. Elvégeztük egy homokos kavics szitavizsgálatát, és a mérések szerint a legnagyobb szemnagyság D max = 32 mm, a finomsági modulus értéke pedig m = 7,82. Milyen szemeloszlási minőségi osztályt lehet ehhez a homokos kavicshoz rendelni, ha az A32, B32 és C32 szemeloszlási határgörbék finomsági modulusai m A = 7,25, m B = 6,30 és m C = 5,45 értékűek? 12. Mi a trasz? Mire használná? 13. Miért mondhatjuk az üvegre, hogy inkább folyadék, mint szilárd anyag? 14. Adott a következő cement jel: CEM II/B-S 32,5 MSZ EN 196:1997 Mit jelent ebben a vastagon szedett rész? 15. Egy tökéletesen képlékeny anyag folyási feszültsége f y = 550 N/mm 2. Mekkora ennek az anyagnak a rugalmassági modulusa? 16. Anyagtani szempontból hogyan látja a tervező munkájának és a kivitelező technológiai fegyelmének az összefüggését? 17. Miért kisebb a vízfelvevő képessége egy klinkertéglának, mint egy porózus kerámia terméknek? 18. Nevezzen meg egy duktilis építőanyagot. Milyen idealizált -ε diagramot rendelne hozzá? 19. A beton víz-cement tényezőjének értelmezése kapcsán mutassa meg, hogy a kontrollálatlan mennyiségű plusz vízadagolás hogyan hathat károsan a betonra? 20. Mi az oka annak, hogy a hidegen alakított acélok nem mutatnak folyási jelenséget, viszont a melegen alakított acélok igen? 3/8

4 21. Mi az oka annak, ha egy adalékanyag szemeloszlási görbéje lépcsős? 22. Hogyan lehet felületi keménységet vizsgálni? 23. Definiálja a tömör építőanyag fogalmát. 24. Milyen feladatot végez el az anyagvizsgálat? 25. Mire szolgálnak a szemeloszlási határgörbék? 26. Miért ülepítéssel és nem a szabványos szitasorozat használatával határozzuk meg az adalékanyagok agyag- és iszaptartalmát? 27. Tartószerkezetek méretezésénél az anyagjellemzők tervezési értékét miért nem úgy veszszük fel, mint egy valószínűségi változó várhatóértéke? 28. Melyik az az építőanyag csoport, amelynek hőtágulási együtthatója jelentősen eltér a többi építőanyagétól? Milyen irányú és milyen mértékű az eltérés? 29. Az építőanyag kiválasztásakor mely szempont (követelmény) teljesülését biztosítja elsődlegesen egy épület tervezője (építész), illetve egy mérnöki létesítmény tervezője (építőmérnök)? 30. Elvégeztük két homokos kavics szitavizsgálatát, és a mérések szerint a legnagyobb szemnagyságok D max,1 = D max,2 = 16 mm, a finomsági modulusok értéke pedig m 1 = 5,12 és m 2 = 6,87. Hogyan tudja eldönteni, hogy melyik adalékanyagnak nagyobb a homoktartalma? 31. Adott a következő beton jel: C40/50 XF3 32 F4 MSZ EN 206-1:2002 Milyen információt ad meg ebben a vastagon szedett rész? 32. Adott az alábbi beton receptúra. Mit gondol, ennek a betonnak kicsi, vagy nagy lesz a nyomószilárdsága 28 napos korban? (számológépre nincs szükség a válaszhoz) kg/m 3 kg/liter liter/m 3 cement 300 3,1 97 víz adalékanyag , levegő Σ Válaszát indokolja meg! kicsi nagy (húzza alá a megfelelőt) 33. Adott az alábbi beton receptúra. Mit gondol, ennek a betonnak kicsi, vagy nagy lesz a nyomószilárdsága 28 napos korban? (számológépre nincs szükség a válaszhoz) kg/m 3 kg/liter liter/m 3 cement 450 3,1 145 víz adalékanyag , levegő Σ Válaszát indokolja meg! kicsi nagy (húzza alá a megfelelőt) 34. Adott két, különböző anyagú, kör keresztmetszetű, A 0,1 és A 0,2 keresztmetszeti területű, központosan nyomott, zömök oszlop. Adja meg [kn] mértékegységben kifejezve, hogy melyik oszlopnak nagyobb a nyomási teherbírása (F max,i = A 0,i f c,i ). A számításhoz szükséges anyagjellemzőt vegye föl az előadáson elhangzottak szerint. (számológépre nincs szükség a válaszhoz) 1) anyag: BETON 2) anyag: FA A 0,1 = 100 cm 2 A 0,2 = 1000 mm F max,1 = kn F max,2 = kn 4/8

5 Adott két, különböző anyagú, kör keresztmetszetű, A 0,1 és A 0,2 keresztmetszeti területű, központosan nyomott, zömök oszlop. Adja meg [kn] mértékegységben kifejezve, hogy melyik oszlopnak nagyobb a nyomási teherbírása (F max,i = A 0,i f c,i ). A számításhoz szükséges anyagjellemzőt vegye föl az előadáson elhangzottak szerint. (számológépre nincs szükség a válaszhoz) 1) anyag: TÉGLA 2) anyag: ACÉL A 0,1 = 100 cm 2 A 0,2 = 1000 mm F max,1 = kn F max,2 = kn Mi a pernye? Mire használná? 37. Hogyan működik a tűzgátló üveg? 38. Definiálja a szilárdság fogalmát. 39. Definiálja mi az, hogy rosttelített állapot. 40. Ismertesse egy építmény, mint termék, azon sajátosságait, amelyek megkülönböztetnek egy építményt a hagyományos értelemben vett termékektől. 41. Porózus építőanyagokban milyen típusú (kétféle) lehetséges pórusrendszert ismertetett az előadás? Adjon építőanyag példát mindkét típusra. 42. Nevezzen meg olyan adalékszer(eke)t, amely(ek) a megszilárdult betonban fejtik ki hatásukat. 43. Körülbelül milyen értékű víz-cement tényező esetén kötődik le kémiailag az összes víz a cementkőben? 44. Milyen mértékben csökkenhet a fa szilárdsága, ha légszáraz állapotból víztelített állapotba kerül? 45. Miben különböznek a vázkerámiák a hagyományos porózus kerámia gyártmányoktól? 46. A kivitelezés folyamán milyen jogi eszköz(ök) biztosítja(ák) az építőanyagok megfelelőségének igazolását? 47. Definiálja a fárasztó teher fogalmát. 48. Definiálja a vízhatlanság fogalmát. 49. Melyik összetevő megváltoztatásával lehet a normál testsűrűségű betonból könnyűbetont vagy nehézbetont kapni? 50. Mi a kohósalakcement? 51. Mi az oka annak, hogy az adalékanyagok Los Angeles-dobos aprózódás (szilárdság) vizsgálatát nem minden esetben végezzük el? 52. Definiálja a fajlagos alakváltozás fogalmát. 53. Melyik az az építőanyag csoport, amelynek hővezetési tényezője jelentősen eltér a többi építőanyagétól? Milyen irányú és milyen mértékű az eltérés? 54. Az előadáson elhangzottak alapján hogyan látja a jövőben a hídszerkezetek fesztávolságának, illetve a magas épületek magasságának növelési lehetőségeit? 55. Ismertesse röviden, kulcsszavakkal, hogy egy építmény fenntartása/üzemeltetése mit jelent. 56. Hogyan vizsgáljuk az építőanyagok fagyállóságát? (csak vázlatosan fogalmazza meg) 57. Mi a kúszás? 58. Mi a víz-cement tényező jelentése? 59. Mit jelent matematikailag az, hogy a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke? 60. Mi a korhadás? 61. Az erőtani számításban hol jelenik meg az építőanyag kiválasztásának konkrét feladata? 62. Definiálja a vízáteresztő anyag fogalmát. 63. Definiálja a fajlagos felület fogalmát. 64. Definiálja a tömör építőanyag fogalmát. 65. Az adalékanyagok hézagtérfogatát melyik anyagjellemző befolyásolja elsősorban? 66. A betömörített frissbeton levegőtartalma legfeljebb mekkora lehet? 5/8

6 67. Hasonlítsa össze egy fárasztó teher és egy tartós teher teherintenzitását. 68. Az építőanyagok hőtechnikai jellemzői közül melyik kettő az, amelyik elsősorban az építész tervező számára fontos? 69. Az anyagismeretben milyen összefoglaló névvel illetjük, hogyan hívjuk az anyagok különböző, a mérnöki szempontból fontos tulajdonságait? 70. Az építőanyag-ismeret szempontjából hogyan látja egy műszaki tanácsadó/konzultáns szerepét a mérnöki létesítmények megvalósulási folyamatában? 71. Nevezzen meg egy építőanyagot, amelynek a húzó- és a nyomószilárdsága körülbelül ugyanakkora értékű. Adja meg ezt, N/mm 2 dimenzióban. Adja meg ugyanennek az anyagnak a rugalmassági modulusát, N/mm 2 dimenzióban. 72. Hogyan azonosítható egy II. minőségi osztályú adalékanyag? 73. Mit értünk az alatt, hogy a frissbeton bedolgozhatósága? 74. Mely betonokra mondjuk azt, hogy nagy szilárdságú beton? 75. Definiálja a szemcseméret eloszlás (szemeloszlás) fogalmát. 76. Definiálja a statikus teher fogalmát. 77. Definiálja a vízzáróság fogalmát. 78. Mi a portlandcement? 79. Milyen műveletet végzünk a beton utókezelésekor? Miért? 80. Hasonlítsa össze egy lökésszerű teher és egy tartós teher terhelési sebességét. 81. Az építőanyagok hőtechnikai jellemzői közül melyik az, amelyik elsősorban az építőmérnök (statikus) tervező számára fontos? 82. Az anyagismeret hogyan jut hozzá az anyagjellemzőkhöz? 83. Ismertesse röviden, kulcsszavakkal, hogy egy építmény javítása/átalakítása mit jelent. 84. Miért lehet jelentősége egy kapilláris porozitással rendelkező porózus építőanyagban a lejátszódó transzportfolyamatoknak? Mely anyag transzportjának a hatását emelte ki az előadás? 85. Mi a relaxáció? 86. Mikor van vége a cement hidratációjának? 87. Mi alkotja a fa, mint építőanyag belső szerkezetét? Mi nincs benne, ami az élő fában benne van? 88. Az építőanyagok tudományában, mint értünk az anyag belső makro-szerkezete alatt? A kérdés válaszában ne az építőanyagok csoportosítását adja meg. 89. A kivitelezés folyamán hogyan bizonyosodik meg a tervező arról, hogy a beépített építőanyagok megfelelnek a terveinek? 90. Definiálja a porózus építőanyag fogalmát. 91. Definiálja mi az, hogy légszáraz állapot. 92. Definiálja a tartós teher fogalmát. 93. Mi az oka annak, ha egy adalékanyag szemeloszlási görbéje lépcsős? 94. Melyik acél hegeszthető: egy kis szilárdságú betonacél vagy egy nagy szilárdságú feszítőacél? Mi az oka? 95. Definiálja a feszültség fogalmát anyagtani értelmezésben (ne a szilárdságtani, határátmenetet használó definíciót adja meg). 96. Mit ad meg a terhelési történet? 97. Milyen feladatot végez el az anyagvizsgálat? 98. Anyagtani szempontból miért lehet fontos egy mérnöki létesítmény technológiai környezete? 99. Nevezzen meg egy építőanyagot, amelynek a húzószilárdsága nagyobb, mint a nyomószilárdsága. Adja meg mindkettő szilárdságértéket, N/mm 2 dimenzióban Mik a klinkerásványok? 101. Milyen tartományban van a víz-cement tényező értéke az építőipari gyakorlatban? 102. Mi az az igénybevétel, amelyet a fa anyagban nem engedhetünk meg? 103. Mit jelent a polimerek öregedésének fogalma? 6/8

7 104. Mely anyaghiba javítható ki valószínűleg nagyobb költség ráfordítással: a vázlattervezés során elkövetett tervezői hiba eredménye, vagy a kivitelezés közben elkövetett kivitelezői hiba eredménye? 105. Definiálja a használati élettartam fogalmát Definiálja a lökésszerű teher fogalmát Milyen műveletet végzünk a beton bedolgozásakor? Miért? 108. Mi a puccoláncement? 109. Mit jelent az, hogy egy anyagjellemzőt úgy veszünk figyelembe, mint egy valószínűségi változó küszöbértéke (karakterisztikus értéke)? 110. Definiálja a rugalmassági modulus fogalmát Mire használható a terhelési történet? 112. Egy építmény (mint termék) előállítása milyen módokon történhet? 113. Anyagtani szempontból hogyan látja egy építmény üzemi biztonságának a jelentőségét? 114. Nevezzen meg egy építőanyagot, amelynek a nyomószilárdsága nagyobb, mint a húzószilárdsága. Adja meg mindkettő szilárdságértéket, N/mm 2 dimenzióban Miért 28 napos korban vizsgáljuk meg a cement kötőanyaggal készülő építőanyagok szilárdságát? 116. Adja meg a beton nyomószilárdsági osztályának meghatározásához felhasználható szabványos próbatestek alakját és méretét Mi a vályog? 118. Hogyan működik a tűzgátló üveg? 119. A farontó gombák öt életfeltétele közül melyik az, amelynek megszüntetését leggyakrabban alkalmazzuk faanyagvédelem során? 120. Épületszerkezetben elfoglalt helyük alapján egy építmény milyen típusú szerkezeti elemeit, illetve azok anyagait nem cseréljük általában a fenntartási/üzemeltetési folyamat során? 121. Ismertesse az építési kerámiák gyártásának technológiai lépéseit Ismertesse a cement gyártásának technológiai lépéseit Ismertesse a szerkezeti acél gyártásának technológiai lépéseit Ismertesse az építészeti üveg termékek formázási módjait Ismertessen három fahelyettesítő anyagot. Miben különböznek ezek? 126. Mi a hidratáció? 127. Miért lehet káros az agyag és iszap az adalékanyagban? 128. Mi Abrams első törvénye? 129. Jellemzően milyen adalékanyagban lehetnek kedvezőtlen szemalakú szemcsék? 130. Mit eredményez a micellákból álló belső szerkezet? Hogyan? 131. Milyen idealizált - modelleket ismer? Betonacélra melyiket alkalmazná? 132. Milyen célt kívánunk elérni a nemesített fatermékekkel? 133. Mi a kohósalak? Mire használná? 134. Hogyan befolyásolja az acél széntartalma a szilárdsági jellemzőit? 135. Mi az anizotrópia fogalma? Nevezzen meg egy izotróp és egy anizotróp építőanyagot! 136. Mi a különbség az acél melegalakítása és hidegalakítása között? 137. Testsűrűség alapján csoportosítsa a betonokat! 138. Adott a következő cement jel: CEM V/B-M 32,5 MSZ EN 196:1997 Mit jelent ebben a vastagon szedett rész? 139. Adott a következő beton jel: C35/45 XD1 16 F3 MSZ EN 206-1:2002 Milyen információt ad meg ebben a vastagon szedett rész? 140. Sorolja föl a polimerek kedvező tulajdonságait! 141. Mi az adalékszer? Milyen adalékszereket ismer? 142. Mi a különbség a cement kötése és szilárdulása között? 143. Adja meg az építőanyagok csoportosítását belső szerkezetük alapján Milyen formában használja az építőipar a fémeket? 7/8

8 145. Adja meg a szerkezeti acélok széntartalmának és szilárdsági jellemzőinek az értékét (rugalmassági modulust is beleértve) Nevezze meg a cementgyártásnál felhasználható, a megőrölt klinkerhez keverhető hidraulikus pótlék anyagokat (háromféle) Adjon meg három adalékszert, amelyet betonhoz használhatunk Mire használható az adalékanyagok szitavizsgálata? 149. Ismertesse a víz-cement tényező fogalmát, és adja meg, hogy a megszilárdult beton mely anyagjellemzőit határozza meg A beton szilárdsági jelének meghatározásához milyen geometriájú próbatesteket (alak és méret!) szabad használni, és milyen állapotukban történik a vizsgálat? 151. Melyik biotikus károsító okoz nagyobb kárt, egy baktérium, vagy egy farontó gomba? Írja le a károsítás mechanizmusát Ismertesse a feszültség és a szilárdság fogalmát A fa éghető anyag, az acél és az alumínium nem az, mégis a fának jobb a tűzállósága. Miért? 154. A kerámia termékek égetés közben zsugorodnak. Mi lesz ennek a következménye, amikor alacsonyabb és magasabb hőmérsékleteken égetünk kerámiákat? Hogyan nevezzük az így készített kerámia típusokat? 155. Ismertesse az üveg termékek formázási módjait Adja meg az üveg szilárdsági jellemzőinek értékét Fejtse ki, hogy miért nem használjuk tömegesen az üveget tartószerkezet anyagaként, annak ellenére, hogy a szilárdsága nagy Mutasson rá polimerek kedvezőtlen tulajdonságaira Hogyan működik a polimerek önkioltó mechanizmusa, és mit jelent ez a fogalom? 160. Húzószilárdságuk alapján állítsa növekvő sorrendbe a következő építőanyagokat: tégla, acél, fa, beton, üvegszál. Adja meg az f t (N/mm 2 ) értékét mindegyik példára! Hatékony és eredményes felkészülést kívánok. Budapest, március 14. Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens tárgyrész-előadó 8/8

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN Dr. Kovács Imre PhD. tanszékvezető főiskolai docens 1 Vizsgálataink szintjei Numerikus szimuláció lineáris,

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás, Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A altétel Ön egy hídépítő tervező cég műszaki munkatársa. Az alábbi kérdésekre válaszolva mutassa be a tervezéshez

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA 2016. szeptember 15. BME - Szilárdságtani

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. ANYAGTUDOMÁNY Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. Dr. Salem G. Nehme PhD. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Kovács Imre PhD. Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC Építőmérnök MSc hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái és

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK Készítette: Konzulensek: Csanády Dániel Dr. Lublóy Éva Dr. Fenyvesi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév A kollokviumon egy-egy tételt kell húzni az 1-10. és a 11-20. kérdések közül. 1. Atomi kölcsönhatások, kötéstípusok.

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Horváth Lajos tű. alezredes Főigazgatóság 1 Az épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzői Az OTSZ szerint. Az épületszerkezetek

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK. Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

ÉPÍTŐANYAGOK. Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék ÉPÍTŐANYAGOK Dr. Borosnyói Adorján egyetemi docens adorjan.borosnyoi@gmail.com BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Tankönyv: Dr. Balázs György: Építőanyagok és kémia Ajánlott honlapok:

Részletesebben

Különleges tulajdonságú betonok

Különleges tulajdonságú betonok Csoportosítások Különleges tulajdonságú betonok Ezek lényegében normál összetételű kavics betonok, de kötőanyaguk vagy adalékszer adagolásuk miatt válnak különleges tulajdonságúvá. Például: szulfátálló,

Részletesebben

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található. Zúzottkő vagy zúzottbeton (betontörmelék) adalékanyagú beton tervezése a Bolomey-Palotás féle képletek alapján, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány követelményeinek figyelembevételével MEGJEGYZÉS: A hivatkozott

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR Az acél szakító diagrammja Lineáris szakasz Arányossági határnak

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése A beton összetételének tervezése és ellenőrzése Dr. Kausay Tibor címzetes egyetemi tanár BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, Budapest EMT XVII. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Csíksomlyó,

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. zsaluzat: üvegszálas műanyag. Zsalumintás betonfelületek

Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. zsaluzat: üvegszálas műanyag. Zsalumintás betonfelületek Zsalumintás betonfelületek zsaluzat: üvegszálas műanyag Legfontosabb jellemzők: azonos alapanyagok, azonos betonösszetétel, zsaluzat vízfelszívása, anyaga ne legyen eltérő folyamatos betonozás (munkahézag!)

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása

TT2006 A tanúsítható termékek kockázatot hordozó műszaki jellemzőinek összefoglalása 1 / 34 oldal Termékcsoport Termékspecifikáció Módja A megfelelőség igazolás Kijelölt szervezet feladata Vizsgálati szabványok Ellenőrzésre vonatkozó szabványok I. Előre gyártott betontermékek 1. MSZ EN

Részletesebben

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Mezei Sándor tű. hadnagy Kecskemét, 2015. december 14. HŐTERHELÉS HATÁSA A SZERKEZETRE Delft 2009. június 10. Delft, 2008. május 13. Az

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Építőanyagok és kémia, Építőanyagok és termékek, Építőanyagok 1 és 2

Tantárgyi követelmények Építőanyagok és kémia, Építőanyagok és termékek, Építőanyagok 1 és 2 Tantárgyi követelmények Építőanyagok és kémia, Építőanyagok és termékek, Építőanyagok 1 és 2 c. tantárgyakból A tantárgyi követelményekre az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítésében

Részletesebben

OTKA F61685 SZÁLERŐSÍTÉSŰ POLIMER (FRP) BETÉTEK TAPADÁSA BETONBAN. Összefoglaló szakmai beszámoló

OTKA F61685 SZÁLERŐSÍTÉSŰ POLIMER (FRP) BETÉTEK TAPADÁSA BETONBAN. Összefoglaló szakmai beszámoló BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME) ÉPÍTŐ MÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK 1111 Budapest, XI., Műegyetem rkp. 3. SZÁLERŐSÍTÉSŰ POLIMER (FRP) BETÉTEK TAPADÁSA BETONBAN

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb

Részletesebben

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Falazatok anyagai A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2006. november. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 13

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27.

Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Építési és bontási hulladékok: hogyan csináljunk piacot? - konferencia Budapest, Hotel Normafa, 2009. május 27. Hozzászólás DR. KAUSAY TIBOR BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Betonopus Bt. Hozzászólásomban

Részletesebben

Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I.

Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 2 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 3 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok 1. Adalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű vegyi anyagokkal, ún. adalékszerekkel befolyásolhatók. Az adalékszerek

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

A talajok összenyomódásának vizsgálata

A talajok összenyomódásának vizsgálata A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben

Részletesebben

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4.

Atomerőművi anyagvizsgálatok. 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet 4. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI) Atomerőművi anyagvizsgálatok 2. előadás: Roncsolásos anyagvizsgálati eljárások elvének ismertetése I. rész (a jegyzet

Részletesebben

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz Villamosipari anyagismeret Program, követelmények 2015. ősz I. félév: 2 óra előadás, vizsga II. félév: 1 óra labor, évközi jegy* Követelmények: Előadás látogatása kötelező; ellenőrzése (katalógus) minimum

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1 Ömledék reológia Viszkozitás Newtoni folyadék, nem-newtoni folyadék Pszeudoplasztikus, strukturviszkózus közeg Folyásgörbe, viszkozitás görbe

Részletesebben

a NAT-1-0999/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-0999/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0999/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÉVM LABOR Építõipari Vizsgáló és Minõségellenõrzõ Kft. (3023 Petõfibánya, Bánya u. 11.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN

KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI FOLYAMATTAN KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete:

A beton készítése. A betonkészítés munkamenete: A beton készítése A betonkészítés munkamenete: - alapanyagok fogadása és tárolása - betonösszetevők mérése és adagolása - a beton keverése - a friss betonkeverék szállítása - a beton bedolgozása és tömörítése

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések Szilárdsági számítások Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Ellenőrző számítások: Hőtechnikai számítások, sugárzásos és konvektív hőátadó felületek számításai már ismertek Áramlástechnikai számítások

Részletesebben