Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 383 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Balassa Iván irodalmi munkássága ( ). = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp.-Db., (Néprajzi Látóhatár, sz.) p. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma Válogatott bibliográfia. Db., (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) 280 p. Bényei Miklós: Rólunk írták Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Buda Attila: Szabó Magda. Válogatott bibliográfia. = Irodalomtörténet, sz p. Buda Attila: Válogatott bibliográfia. = Irodalomismeret, sz p. Szabó Magda könyvei. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az évben. (Szerk. Berényi Ernőné.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 172 p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága az évben. (Szerk. Berényi Ernőné.) Db., 1996.(1997.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 148 p. Dr. Durkó Mátyás ny. egyetemi tanár tudományos közleményeinek bibliográfia (II.)-ja [sic!] szeptember december 31-ig. = Művelődéstudományi tanulmányok. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Művelődéstudományi

2 384 Rövidítések jegyzéke és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai.) (Felnőttnevelés, művelődés 16.) Db., (KLTE.) p. Fehér Antalné: Válogatás Sári Gusztáv írásműveiből. = Sári Gusztáv emlékkötet. Db., Sári Gusztáv Emlékbizottság p. Gunda Tamás: Gunda Béla irodalmi munkássága = Ethnographia, sz. [1997.] p. Horváth Ildikó, T.: A Déri Múzeum Évkönyvei A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei [Repertórium.] = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Horváth Ildikó, T.: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. (Jávorszky Ferenc): Hortobágy ( ). Repertórium. (Db.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 297 p. /Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 14./ Kiss Tamás. (Szerk. Kiss Istvánné, Bényei Miklós.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára. 69 p. /Tiszántúli személyi bibliográfiák 6./ A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/ / köt.: D. 3. köt.: E-F. Összeáll. Gráberné Bősze Klára. Bp., ( ) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 259, 259 p. /A magyar neveléstörténet forrásai 9., 10./ 2. köt p.: Debrecen; p.: Derecske; 3. köt. 57.p.: Egyek Major Zoltán László: Balogh István műveinek bibliográfiája = Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv XII. Nyíregyháza, p. (Nagy Jenő): Dankó Imre munkásságának repertóriuma Db., (Design Ducki Krzysztof.) 190 p p.: Dankó Imre: Önéletrajz Suppné Tarnay Györgyi: Válogatás Kovács Máté munkáiból. = Könyv és könyvtár XVIII. (Kovács Máté emlékének.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára p. (Szecskó Károly): Bán Imre munkásságának bibliográfiája. = Bán Imre: Költők, eszmék, korszakok. Db., Kossuth Egyetemi K p.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 385 (Vadon Lehel): Országh László. [Személyi bibliográfia.] Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 54 p. /A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárainak munkássága 18./ *** Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma ( ). Válogatott bibliográfia. Összeállította: Bényei Miklós. [Ism.]. = Módszertani Közlemények, sz p. GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK Bán Imre: Költők, eszmék, karcolatok. [Tanulmányok, esszék.] Vál., szerk. Bitskey István. Db., Kossuth Egyetemi K. 375 p. /Csokonai könyvtár 11./ Debrecen története Szerk. (és előszó) Gunst Péter. Db., (Csokonai K.) 504 p. Debrecen története 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Szerk. (és előszó) Veress Géza. Db., (Csokonai K.) 359 p., 15 t. A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk. Módy György, V. Szathmári Ibolya.) Db., 1996.[1997.] 477 p., 2 t. /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 71./ A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Szerk. Nagy Pál, V. Szathmári Ibolya. (Előszó: Hevessy József. Bev. Selmeczi László.) Karcag, (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet.) 271 p. Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. (Szerk. Csoma Zsigmond, Viga Gyula.) Bp.-Db., (Györffy István Néprajzi Egyesület.) 655 p. /Néprajzi Látóhatár. A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata. VI. évfolyam szám/ A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIII. Szerk. Radics Kálmán. Db., 1996.(1997.) 406 p. Hajdúk és fejedelmek a XVI XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. (Tanári segédkönyv.) Írta és szerk. Lovász Gyula. Hajdúböszörmény, Hajdúsági Népfőiskola Hajdúböszörményi Népfőiskolai Alapítványa. 230,[17] p.

4 386 Rövidítések jegyzéke Kőfallal, sárpalánkkal... Várostörténeti tanulmányok. a Hajnal István Kör- Társadalomtörténeti Egyesület évi debreceni konferenciájának előadásai. (Szerk. Németh Zsófia, Sasfi Csaba.) (Db., 1997.) Csokonai K. 205 p. /Rendi társadalom polgári társadalom 7./ Könyv és könyvtár XVIII. (Kovács Máté emlékének.) (Szerk. Suppné Tarnay Györgyi.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 309 p. Az október án Debrecenben rendezett Kovács Máté emlékülés előadásai. Könyv és könyvtár XIX. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve.) (Szerk. Vecsey Beatrix.) Db., p. Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Szerk. Süli-Zakar István. Db., 1996.(1997.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomföldrajzi Tanszék. 279 p. Varia ethnographica et folkloristica. Ujváry Zoltán 65. születésnapjára. Szerk. Szabó László, Keményfi Róbert. Db., (Ethnica.) 572 p. Zeleméry-emlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. (Szerk. Lévai Béla, Salga Attila.) Bodaszőlő, (Bodaszőlői Zeleméry László Általános Iskola.) 82 p. /Boda-zeleméri helytörténeti füzetek 1./ TÖBB KORSZAKOT ÁTFOGÓ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSKÖZLEMÉ- NYEK 75 év. Események, adatok és képek a Debreceni Postaigazgatóság történetéből. Jubileumi kiadvány. (Szerk. Nagyné Haja Mária.) Db., 1996.[1997.] Magyar Posta Részvénytársaság Debreceni Igazgatósága. 173,[9] p., 16 t. Bajkó Mátyás: A Hajdúság iskolakultúrája a történész szemével. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. XVII XX. század eleje. Balogh József: Szól a hallali. Meghívó vadászatra. Erdészet és vadgazdálkodás. (Szerk. és feldolgozta Tóth Károly.) (Hajdúhadház, 1996.) (Hajdúhadházi Vadásztársulat, Mocsár Gábor Emléke Irodalmi Alapítvány.) 48 p. /Mocsár Gábor irodalmi füzetek 5./

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 387 Bíró Ferenc: Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. = Magyar nyelvjárások XXXIV. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve.) Db., p. Bognár Sándor Koppányi Tibor: Debrecen és a magyar növényvédelem kapcsolata. = Első Nemzetközi Növényvédelmi Konferencia. (II. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum.) A VI. Farmerexpo augusztus kapcsolódó rendezvénye. Összefoglalók. Db., Debreceni Agrártudományi Egyetem p. XVIII XX. század. Buka László: Gondolatok a Tócó-menti halmok kapcsán. = A Tócó-völgy környezeti állapota és természeti értékei. Társadalmi jelentés a Tócó-projekt keretében végzett tényfeltáró munkáról. Db., Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete p. Dalmi Ilona: Oktatás és nevelés az Alsójózsai Általános Iskolában. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Történeti visszatekintéssel ( as évek.) Dankó Imre: Biharkeresztes képzőművészeti kapcsolatai. = Itt és Most, 3.sz p. Dankó Imre: A magyarhomorogi román orthodoxia asszimilálódása. = Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Db., (Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója) p. A Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom. (Szerk. G. Szabó Botond. Fotó: Hapák József.) (Db., [Tiszántúli Református Egyházkerület.] 32 p. Dóka Klára: A Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása a században. (Egy táj átalakulása.) Gyula, (Békés Megyei Levéltár.) 345 p., [34] t. /Közlemények Békés megye és környéke történetéből 7./ Dukrét Géza: A Fekete-Körös-völgyi magyarság. = Honismeret, sz p. Dukrét Géza Péter I. Zoltán: Nagyvárad. Városismertető. Nagyvárad, Erdélyi Kárpát Egyesület. 55 p. Dunka Sándor: A Tócó völgyének története. = A Tócó-völgy környezeti állapota és természeti értékei. Társadalmi jelentés a Tócó-projekt keretében végzett tényfeltáró munkáról. Db., Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete p.

6 388 Rövidítések jegyzéke Ekéné Zamárdi Ilona: A vándorlás szerepe Debrecen népesedésében. = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Db., 1996.(1997.) p es évek. Erdei Gyula: Porból lettünk, porrá leszünk = Szókimondó, sz p., 2.sz p. Hajdúszoboszlói temetők múltja. Erdei Gyula: Szoboszlói csapszékek, fogadók, csárdák, kocsmák, vendéglők = Szókimondó, sz p., 6.sz p. Erdei Gyula: Ünnepi legáció. = Szókimondó, sz. 6-9.p. A Debreceni Református Kollégiumból Hajdúszoboszlóra, XVIII-XX. század. Feczák László: A Bagaméri Görög Katolikus Egyházközség múltjáról és jelenéről. = Bagaméri Krónika, sz p től. Fekete Péter, H.: Hajdúböszörmény ismertetése. (Iskolai használatra.) = Hajdúk és fejedelmek a XVI XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: Hajdúböszörmény, Fésüs László: Debrecen versenysportjának bölcsője a Debreceni Tornaegylet. (Előszó: Hevessy József.) Db., (Debreceni Torna Egyesület.) 457 p Füvessy Anikó: Igézés és gyógyítás a Fekete-Körös vidékén. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Füvessy Anikó: Nézéssel való rontás (igézés) és gyógyítása a Fekete-Körös vidékén. = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp.- Db., p. Belényes és környéke. Győri L. János: A debreceni kollégium irodalmi műhelye. = Korunk, sz p. Haja István: Ebesi krónika. (Előszó: Lévai Béla.) (Ebes, 1996.) (1997.) [Szerző.] 344 p. Holecskó Tibor: Városunk szalmaiparának rövid története. = A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola évkönyve (Hajdúnánás, 1997.) p. Hajdúnánás.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 389 A kabai cserkészmozgalom. (Anyaggyűjtő, szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) [17] p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 4.) A kabai iskolák története a második világháborúig. (Szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) [46] p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 3./ A kabai református templom. ([Összegyűjtötte], szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) 15 p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 1./ Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson. A balmazújvárosi németek története. Balmazújváros, (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Balmazújvárosi Múzeum.) 156 p. /Újvárosi dolgozatok 5./ Kelemen István: Várad színészete. Nagyvárad, (Literátor K. Charta K.) 256 p., [4] t. Történeti áttekintés (1975-ben írta). Kozma Gábor: Az ingatlanárak földrajzi jellegzetességei Debrecenben. = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Db., 1996.(1997.) p as évek második fele és 1990-es évek. Kozma Gábor: Az ipar területi fejlődése Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között. = Kőfallal, sárpalánkkal. Várostörténeti tanulmányok. (Db., 1997.) Csokonai K p. Magyari Márta: Nagyböjti táplálkozási rend Hajdú-Bihar megye görög katolikus falvaiban. = DMÉ Db., 1996.[1997] p. Magyarország településeinek vallási adatai ( ) köt. Bp., Központi Statisztikai Hivatal. 553, 564 p. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú-Bihar megye. Bp., (Központi Statisztikai Hivatal.) 147 p A kötet szerzői: Gazdag István, Kovacsics József, Ölveti Gábor, Radics Kálmán.

8 390 Rövidítések jegyzéke Magyarország városai. (1-2. köt.) (Főszerk. Karvalics László.) (Bp.) Égisz K. 523, 521 p. 1. köt.: Balmazújváros (91-95.p.), Berettyóújfalu ( ), Biharkeresztes ( ), Debrecen ( ), Derecske ( ), Hajdúböszörmény ( ), Hajdúdorog ( ), Hajdúhadház ( ), Hajdúnánás ( ), Hajdúszoboszló ( ), Létavértes ( ); 2. köt.: Nádudvar ( ), Nyíradony ( ), Polgár ( ), Püspökladány ( ), Téglás ( ). Mergenthaler Réka: A debreceni rézműves mesterség munkafolyamatának leírása és szókincse. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Mislovics Andrea: Hajdúdorogi pászkaterítők. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Mónus Imre: A hajdúböszörményi Mezőgazdasági Egyesület = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Nagy Pál: A debreceni tímárság a II. világháború, az újjáépítés és az államosítás időszakában. = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p. Nagy Pál: Szemelvények a debreceni tímárok életéről és munkájáról ( ). = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p. Újságközlemények. Novák László: Hajdúböszörmény telek- és településrendszere. = N.L.: Településföldrajzi tanulmányok. Db., (Ethnica.) p. Első közlés: A Hajdúsági Múzeum évkönyve II. Pántya Julianna: Hentes-mészáros mesterség a bihari Nagylétán. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Papp József: Adalékok a debreceni repülőtér történetéhez. Repülőtér az epreskerti városi gazdaságok területén ( ). = Debreceni Szemle, sz p. Papp József: A csegei szálláskertek és tüzelősólak. Db., (Ethnica.) 50 p. Papp József: Debrecen város birtokkatasztere Db., (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár.) 341 p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 23./ Papp József: A tímárság élettere Debrecenben. = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 391 Papp József: A tizedesek és töltéskerülők szerepe a tiszai árvízvédelemben. = Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, p. Porcsalmy Gyula: Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig. [Bev.] Komoróczy György. = Hajdúk és fejedelmek a XVI-XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Révész Imre: A mai magyar kálvinizmus. Bp = Magyar református önismereti olvasókönyv. Válogatás a XX. század első felének református teológiai irodalmából. Bp., Kálvin János K p. Sári Mihály: A tér lelke és a település autonómiája. = Zeleméry-emlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Főleg XIX-XX. század, ám visszanyúl a XVI. századig. Sasvári László: Román ortodoxok (görögkeletiek) a mai Magyarországon. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum, sz p. Történeti adatokkal. Körösszegapáti, Körösszakál, Mezőpeterd, Vekerd, Zsáka. Sasvári László: Vázlatok a magyar görög katolikusok ünnepi szokásairól. = Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Db., (Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója.) p. Egyebek között: Hajdúdorog, Nagyléta, Nyíracsád, Nyíradony. Síró Judit: Hajdú-Bihar megye évfordulónaptára, Válogatott ajánlás.- = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Süli-Zakar István: Debrecen gazdaságának és településszerkezetének történetiföldrajza [sic!]. = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Db., 1996.(1997.) p. A kezdetektől az 1990-es évekig. Szabó Botond, G.: A Debreceni Református Kollégium Könyvtára. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Történeti vázlat. Szabó Ferenc: Az Alföld és a magyar irodalom a századelőn. = Irodalomismeret, sz p. Számos debreceni adat. Szathmári Károly: 110 éves a hajdúszováti kórusélet. = Rubato, 21.sz március. 8-9.p.

10 392 Rövidítések jegyzéke Szécsi András: A Debrecen-józsai Református Egyház történetéből ( ). = Zeleméry-emlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Szekeres Gyula: Hajdúböszörmény néprajzából. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Szűcs Ernő: Tímárműhelyekből bőrgyárak. = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p es évek eleje. Szűcs Sándor: A ványai juhbehajtás és más históriák. Rajzok a régi Sárrét életéből. (Vál., szerk. Hajdú József.) Dévaványa, Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. 58 p. /Ványai helyismereti füzetek 2./ Bevezetője: Balassa Iván: Szűcs Sándor (5-8.p.) (Tibai Irma): A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő 70 éve (Jubileumi kiadvány.) (Hajdúszoboszló, 1997.) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. 37 p. Tibori János: A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézetének története. = A Ráday Gyűjtemény évkönyve VIII. Bp., p ; előzmények. A tiszántúli áramszolgáltatás története (Szerk. Nagy Géza.) Db., TITÁSZ Rt. (Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság.) 406,[34] p. Tóth Károly: Fejezet a Nagyerdő és a Csereerdő történetéből. Hajdúhadház, (Hajdúhadház Polgármesteri Hivatala). 52 p. /Mocsár Gábor irodalmi füzetek 6./ Hajdúhadház. Tóth Károly: Jeles családok. Hajdúhadház, (Hajdúhadház és Bocskaikert Önkormányzata.) 187 p. Borítócím: Jeles családok Hajdúhadházon. Poroszlay, Veszprémy, Hadházy család. Vajda Mária: Sasi varjú, tódi gém, keresztesi verebek... Falucsúfolók Biharból. = Itt és Most, 5.sz p. [Vallomások.] = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 393 Varga Gyula: A derecskei négyes nyomás ( ). = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp.-Db., (Néprajzi Látóhatár, sz.) p. *** Balassa Iván: Faragó József Fábián Imre: Bihari népmondák. [Ism.] = Honismeret, sz p. Berényiné [Szilaj Ilona]: Ebesi krónika. [Ism.] = Szókimondó, sz. 14.p. Haja István könyvéről. Dánielisz Endre: Bihari népmondák. [Ism.] = Ethnographia, sz. [1997.] p. Knézy Judit: Pusztainé Madar Ilona: Sárrétudvari néprajza. [Ism.] = Ethnographia, sz. [1997.] p. Nanszákné Cserfalvi Ilona: Tanárképzésünk egykor és ma. (Acta Paedagogica Debrecina 94. szám.) [Ism.]. = Erdélyi Tükör, sz p. Szilágyi Aladár: Idejében érkezett. Kelemen István: Várad színészete. [Ism.] = Könyvjelző, március-április. 19.p. Városi Ágnes: P. Szalay Emőke: A debreceni kerámia. [Ism.-] = Ethnographia, sz. [1997.] p. ŐSKOR ÉS FEUDALIZMUS KORA II. József népszámlálásának községi adatai. (Szerk. Danyi Dezső.) Bp., Központi Statisztikai Hivatal. 122 p. /A KSH Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei /1./ Adatok a nagyváradi 1370-ik és 1390-ik évi emlékszobrok történetéhez. [Közread. és bev.] Kerny Terézia: Adalék a váradi királyszobrok bibliográfiájához. = Magyar egyháztörténeti évkönyv , p. Az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet adattára C-I.-85 jelzetű dokumentuma. Ágoston István: A magyarországi puritanizmus gyökerei. Magyar puritánus törekvések a XVII. század első felében. Bp., Kálvin János K. 164 p., 5 t. Antalóczy Ildikó, M.: A blaszfémia és más vallásellenes bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén. I. rész. = HBMLÉ XXIIII. Db., 1996.(1997.) p.

12 394 Rövidítések jegyzéke Ármós Endre: Forgácsok. Tallózások Bagamér századi történetéből. = Bagaméri Krónika, sz p. Balogh István: Debrecen 1604-ben. A Kiálts, város! háttere, színpada, szereplői. = Irodalomtörténet, sz p. Bán Imre: A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéspolitikai jelentősége. = B.I.: Költők, eszmék, korszakok. Db., Kossuth Egyetemi K p. Első közlés: Theologiai Szemle, Bán Imre: Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség. = B.I.: Költők, eszmék, korszakok. Db., Kossuth Egyetemi K p. Első közlés: Századok, Debreceniek, főleg Komáromi Csipkés György. Bársony István: Agrárnépesség és gazdasági viszonyok Bihar megyében a XVIII. században. Habilitációs tézisek. Db., p. Bársony István: Bihar megye az 1690-es években. = Itt és Most, 3.sz p. Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Bp., Püski. 663 p. /Jogtörténeti tár 1/1./ Számos helyi vonatkozású irat: váradi püspökség, Álmosd, Bagamér, Debrecen, Nagykereki, Told, Zelemér. Búza János: Bethlen Gábor, a debreceni tőzsérek pártfogója. = Századok, sz p. B. J.: Régi ladányi nagyvásárok. = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt Bt.) p. Csiha László: Partikuláris iskoláztatás Hajdúböszörményben. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Dani János: A Bihar és a Sárrét őskora. = Itt és Most, 5.sz p. Dankó Imre: Biharkeresztes és a Bocskai-kultusz. = Itt és Most, 4.sz p. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei l Ford., sajtó alá rend. P. Szalay Emőke. Szerk. Rácz István. (Db., 1997.) 102 p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 27./

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 395 Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a században. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 463 p. /METEM könyvek 19./ Sok helyi adat; a mai Hajdú-Bihar megye területéről: Bagamér, Balmazújváros, Báránd, Biharkeresztes (Mezőkeresztes), Debrecen, Egyek, Nádudvar, Polgár, Püspökladány. Erdei Gyula: Kertgazdálkodás, hajdúszoboszlói kertségek. = Szókimondó, sz p. XVIII. század-xix. század első fele. Éry Kinga: Az ártándi késő avarkori népesség embertani képe. = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Fábián Ilona, K.: A Váradi Regestrum helynevei. Adattár. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely. 165 p., 2 térk.mell. /Szegedi középkortörténeti könyvtár 13./ Fazekas Csaba: Szoboszlói lakosok folyamodványa 1839-ből. = Az első 50 év. A Hőgyes Endre Gimnázium története 1947-től napjainkig. (Hajdúszoboszló, 1997.) p. Fehér Erzsébet: Debreceni kiadású magyar nyelvű tankönyvek a 19. század első felében. = Iskolatörténet iskolakultúra neveléstörténeti kutatások. Tudományos konferencia Veszprémben és Debrecenben. Bp., OPKM p. Fekete Csaba: A debreceni Oratórium első orgonája. = Magyar Egyházzene, 1995/ sz p. Fekete Csaba: Alkutó. = Református Egyház, sz p. Az ún. öreg debreceni énekeskönyvben előforduló kifejezés (jelentése: alkotó XVI-XVIII.sz.), idéz az 1778-asból. Fekete Csaba: Az Öreg debreceni énekeskönyv keltezése. = Magyar Egyházzene, 1996/ sz p. Haja István: Ebes a régi írott forrásokban. = Szókimondó, sz p. Részlet a szerző Ebesi krónika c. munkájából. Hajdúdorog Temetőhegy Árpád-kori népességének becsült honfoglalás kori (10. századi) előzményei. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj Csongrád vármegye. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alap-

14 396 Rövidítések jegyzéke ján. Közzéteszi: Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria. Db., p., 34 térk. /A Magyar Névarchívum kiadványai 1./ Bihar vármegye: p. + 2 térk. Hubert Gabriella, H.: Az 1697-es debreceni énekeskönyv nótajelzései. = Magyar Egyházzene, 1995/ sz p. Hüse Lajos Szathmáry László Gurály Edina: Az Észak-Tiszántúl egy reprezentatív századi népességének szociodemográfiai állapota. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Püspökladány Eperjesvölgy. Jakó Zsigmond: A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája. = J.Zs.: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bp., Magyar Egyháztörténelmi Enciklopédia Munkaközösség p. Eredetileg: Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, p. Juha Enikő: A Debreceni Egyetemi Könyvtár legrégibb magyar vonatkozású ősnyomtatványáról. = Könyv és könyvtár XIX. Db., KLTE Könyvtára p. Thuróczy János: Chronica Hungarorum, Karacs Zsigmond: A váradi Kun család históriája a XVII. századtól napjainkig. = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Kralovánszky Alán: Az Ártánd Kapitány-dűlői késő avar kori temető. = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Kristóf, Ildikó: Regard not them that have familiars spirits, neither seek after wizards to be defiled by them: Elements Demonology in Hungary Calvinist Literatura Printed in Debrecen in the 16 th and 17 th Centuries. = Cauda Pavonis. (Washington State University, Pullman), Vo. 16, No p. Küllős Imre: Debreceni óntányér Mezőgyánban. = Itt és Most, 5.sz p Lévai Béla: Birtokhatárok és birtokperek a középkori Zeleméren. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Lévai Béla: Az iskolapártoló Zeleméryek. = Erdélyi Tükör, sz p. Lévai Béla: Nyelves út, Nyelves-hegy, Nyelves-erdő. = Magyar Nyelv, sz p.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 397 Hajdúböszörmény és Hajdúhadház határában, 174l, XIX. század. Lévai Béla: Templom-hegyi krónika. Tanulmányok a középkori Monostor történetéből. Db., (Józsa-Szentgyörgy Kör, Várday István Honismereti Szakkör.) 68 p. Lévai Béla: Zelemér történetének utolsó évtizedei. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Major Zoltán László: Erkölcsi problémák és bűncselekmények a XVIII. század első felében Bihar vármegyében. = HMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Mátray Mónika: Választások csapdájában. Egy 17. századi felkelés lélektana. = Kőfallal, sárpalánkkal. Várostörténeti tanulmányok. (Db., 1997.) Csokonai K p. Debrecen, Módy György: Ohat nemzetsége és a kései Ohati család birtokai. = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) 5-37.p. XIII-XV. század. Molnár Ambrus: Papmarasztás Bárándon a században. = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp. Db., (Néprajzi Látóhatár, l-4.sz.) p. Molnár Ambrus: A református egyház és a partikuláris iskola tisztségviselői és azok javadalmazása a században Hajdúszoboszlón. = Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Db., (Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója.) p. Nagy Levente: Szalárdi János emlékirata Várad várának évi megszállásáról. = Irodalomismeret, sz p. Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza [Db.], (Ethnica.) 224 p., 4 t., 1 térk.mell. Betűrendben, a XV. századig. A mai Hajdú-Bihar megyei települések: Ábrány, Acsád, Adony, Apátfája[Apafa], Balmaz, Böszörmény, Csege, Dorog, Ebes, Egyek, Elep, Földes, Gút, Hatház, Hegyes, Hortobágy, Józsa, Kaba, Kadarcs, Ladány, Macs, Máta, Nádudvar, Ohat, Ondód, Polgár, Sáp, Szentmargita, Szoboszló, Szovát, Téglás, Tetétlen, Tikos, Újváros, Vid. Ojtozi Eszter: Egy 19. századi bibliofil piarista könyvtárának nyomai. = Magyar Könyvszemle, sz p. Steck Alajos, a KLTE Könyvtárának állományában lévő possessorok alapján.

16 398 Rövidítések jegyzéke Ojtozi Eszter: Ex librisek a debreceni Egyetemi Könyvtár XVII. századi külföldi könyveiben. = DMÉ Db.1996.(1997.) p. Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a Debreceni Egyetemi Könyvtár 17. századi külföldi könyveiben (értelmiségiek és diákok könyvei). = Könyv és könyvtár XIX. Db., KLTE Könyvtára p. Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 18. századi külföldi könyveiben I. (Protestáns lelkészek és tanárok könyvei.) = Magyar Könyvszemle, sz p. Papp Klára: A bihari nemesség és Mária Terézia. = Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. Db., (KLTE Történelmi Intézet.) p. Papp Klára: Egy protocollum instantiarum gazdaságtörténeti tanulságai. = Társadalomtörténeti tanulmányok. Miskolc, Bíbor K. (Studia Miskolciensia, 2.) p. Bihar vármegye, 1780-as évek. Papp, Klára: Kegyessé tesz Debrecen és bölccsé. (A debreceni Református Kollégium tanárainak oktatási elképzelései a XVII-XVIII. században.) = Osobnosti a ich dielo v obraze doby. Prešov, p. Rácz István: Debreceni deákok. Forrásgyűjtemény. Db., (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár.) 391 p. /Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani 6./ Rácz István: Hajdútelepítések és kiváltságlevelek. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: A hajdúk a magyar történelemben. Db., p. Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen város kegyurasága. Db., Kossuth Egyetemi K. 211 p. 2 t. Sárrétudvari Hízóföld honfoglaláskori széria paleopatológiája. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a Debreceni Grammatika. Megjegyzések egy máig tartó vitához. = Magyar nyelvjárások XXXIV. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve.) Db., p.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 399 Klny. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai 70.) Szabadi István: Egy prédikátori (1818/1830), egy rektori (1833), egy preceptori (1833) és egy leányok tanítója (1830/1833) díjlevél Mező/Biharkeresztesről. = Itt és Most, 5.sz p. Szövegközlés. Szabó Károly: Debrecen, a kálvinista Róma. = Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, sz p. Az elnevezés eredete, XVI-XIX. század. Szalay Emőke: A biharkeresztesi egyház úrasztali poharai. = Itt és Most, 4.sz p. XVII-XVIII. század. Szalóczy Péter: Bevezetés D. P. versfaragó lelkész 1799-ben papírra vetett útleírásához. = Confessio, sz p. Szövegközlés (66-90.p.): Egy legátus utazása 1799-ben. A szerző debreceni diák volt. Szalontai Csaba: Az Alföld a 9. században. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Régészeti leletek alapján. Számos helyi adat: Ártánd, Biharkeresztes, Debrecen- Ondód, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúsámson, Hendica, Hortobágy, Püspökladány, Sárrétudvari. Szendrey István: A hajdúvárosok szabadságlevelei. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: Hajdú-szabadságlevelek. Db., Szilágyi Gáborné: A debreceni óvodák építéstörténete ( ). = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Sztrilich György: XII. Károly lovasbravúrja. = Zászlónk, sz p. A svéd király Debrecenben. Takács Béla: A debreceni Református Kollégium egészségügye a században. = Debreceni Szemle, sz p. Udvari István: Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a hajdúsággal. = Szabolcs-szatmárberegi levéltári évkönyv XII. Nyíregyháza, p. Levelekkel; 1790-es évek.

18 400 Rövidítések jegyzéke Varga Gyula: Derecske legeltetése a Kis-Sárréten, 1811-ben. = Itt és Most, 3.sz p. Zilahi Lajos: Kórógy. = Magyar Nyelv, sz p. Helynév-magyarázat. Volt bihari (sárréti) település adatai. Zlinszkyné Sternegg Mária: A debreceni asztalosok bizonyságlevelei. = Művészettörténeti Értesítő, sz p es évekig. *** Berecz Ágnes: A Debreceni Református Kollégium a pedagógia századában. Neveléstörténeti tanulmány XVIII. századi forrásgyűjteménnyel, szerk. G. Szabó Botond, Debrecen [Ism.] = A Ráday Gyűjtemény évkönyve VIII. Bp., p. Győri L. János: G. Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium a pedagógia századában. [Ism.] = Confessio, sz p. KAPITALIZMUS KORA Alapítványok Kabán között, különös tekintettel Sápi Lajos néptanító alapítványaira. (Szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) [14] p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 2./ Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk., bev. F. Kiss Erzsébet. Bp., Magyar Országos Levéltár. 221 p. /A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 30./ Debreceni szakasz: p. Bihar megyei dokumentumokkal. Antal Erzsébet: A Tisza szabályozásának éghajlatmódosító szerepe. = Vízügyi Közlemények, sz p. Balogh István: Iratok a városi múzeum alapításához ( ). = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Balogh István: A városrendezés első kísérlete Debrecenben ( ). = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Barta János, ifj.: Debrecen az abszolutizmus korában ( ). = Debrecen története Db., (Csokonai K.) 9-39.p.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 401 Bencsik János: Egy dohánykertész család betelepedése Tiszacsegére. = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp. Db., (Néprajzi Látóhatár, sz.) p. Both Tiborné: Betekintés a tímárok adózásába az 1930-as években. = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p. Csíki Tamás: Két vegyes etnikumú falu gazdasági-társadalmi viszonyainak néhány vonása a két világháború között. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Körösszegapáti (Bihar vármegye) és Magyarremete (Bihor megye). Csontos József: Egy nyáron át futballoztak. A Püspökladányi Levente Labdarúgócsapat története = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt Bt.) p. Dankó Imre: Villanások Biharkeresztes kései betyárvilágából. = Itt és Most, 5.sz p Dóka, Klára: The Körös and Berettyó Valley before the regulation of the waterways. = Acta Ethnographica Hungarica, [1996.] p. 2 térk. Dombi Mária: A hajdúböszörményi parasztok táplálkozási szokásai a harmincasnegyvenes években. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Erdei Gyula: Derék hősök ezek... = Szókimondó, sz. 3-6.p. Hajdúszoboszló, szabadságharc. Erdei Gyula: Az Első Világháború [sic!] hajdúszoboszlói hősi halottai emlékművének leleplezése. = Szókimondó, sz p október 23. Fehér András: A forradalmak Debrecenben. = Debrecen története Db., (Csokonai K.) p. Fekete Péter, H.: Hajdúböszörmény részvétele a szabadságharcban (részletek). = Hajdúk és fejedelmek a XVI-XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: Hajdúböszörmény, Fleisz János: Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad a dualizmus korában. [2. kiad.] Nagyvárad, Charta K. 207 p. 1 térk.

20 402 Rövidítések jegyzéke Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája XII. 1933, = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Görömbei András: A Kelet Népe esztétikai törekvései. = G.A.: A szavak értelme. Bp., Püski p. Első közlés: Alföld, sz p. Hajdú Mihály: Tanú és Válasz. Két folyóiratcím születése. = Névtani Értesítő, p. Hermann Róbert: A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetéssel az évi téli hadjárat időszakában. = Századok, sz p. Horvát Ernő Ötvös Béla: Porrá és hamuvá. A német fasiszta haláltáborokba deportált Horvát Ernő elbeszélése nyomán írta Ötvös Béla. (Előszó: Tempfli József.) Nagyvárad, Pelikán K. 204,[32] p. A nagyváradi zsidóság a vészkorszakban. Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás Debrecenben ( ). = Debrecen története Db., (Csokonai K.) p. Juhász Imre: A strandélet kezdetei Szoboszlón. A gödörfürdőtől a fövényfürdő megnyitásáig ( ). = Szókimondó, sz p. Kiss Lajosné: Kívánom, hogy a mostani könyvtáros generáció is tudjon kedves, mosolygós lenni... Egy nyugdíjas könyvtáros visszaemlékezései. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. A debreceni Közművelődési Könyvtár a két világháború között. Kókai Sándor: Bihar vármegye vonzásközpontjai a XIX. század közepén. Nyíregyháza, (Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszéke.) 18,[6] p. /Történeti földrajzi tanulmányok 4./ A mai Hajdú-Bihar megye települései közül: Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Derecske, Kaba, Kismarja, Nagyléta. Korom Mihály: A magyar és a lengyel ös földreform alapelveinek hasonlósága. = Agrártörténeti Szemle, sz. [1997.] p. Kováts Zoltán: Népesedési viszonyok. = Debrecen története Db., (Csokonai K.) p. Környeyné Gaál Edit: Parasztsorsok. Források a 20. század első feléből. Db., (Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke.) 197 p. /Folklór és etnográfia 97./

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 Bényei Miklds BIBLIOGRÁFIÁK Ajánló jegyzék. (Bev. Taar Ferenc.) [Kiad. a] Debrecen városi Tanács V. B. Dokumentációs Stúdiója. [Db.] 1981. 130 p. [Hangdokumentumok,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994. = HBMLÉ XXII. Db., 1995.(1996.) 363-388.p. Bényei Miklós: Helyismereti

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit Az irodalom halmozzon fel tökét a gyerekben az örömből, amely egész életében biztosítja számára azt az optimizmust, ami szükséges az embernek ahhoz, hogy bízni tudjon a saját erejében és abban, hogy a

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász)

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász) Település Elaődás(ok) címe Előadó(k) Előadás időpontja Előadás helyszíne Ártánd Bagamér Közös Agárpolitika változásai,, EKÁER, őstermelői adózás Dr. Dencső Istvánné () Nagyné Budai Erika () 2015.03.03

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben