Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 383 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Balassa Iván irodalmi munkássága ( ). = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp.-Db., (Néprajzi Látóhatár, sz.) p. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma Válogatott bibliográfia. Db., (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) 280 p. Bényei Miklós: Rólunk írták Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Buda Attila: Szabó Magda. Válogatott bibliográfia. = Irodalomtörténet, sz p. Buda Attila: Válogatott bibliográfia. = Irodalomismeret, sz p. Szabó Magda könyvei. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az évben. (Szerk. Berényi Ernőné.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 172 p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága az évben. (Szerk. Berényi Ernőné.) Db., 1996.(1997.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 148 p. Dr. Durkó Mátyás ny. egyetemi tanár tudományos közleményeinek bibliográfia (II.)-ja [sic!] szeptember december 31-ig. = Művelődéstudományi tanulmányok. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Művelődéstudományi

2 384 Rövidítések jegyzéke és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai.) (Felnőttnevelés, művelődés 16.) Db., (KLTE.) p. Fehér Antalné: Válogatás Sári Gusztáv írásműveiből. = Sári Gusztáv emlékkötet. Db., Sári Gusztáv Emlékbizottság p. Gunda Tamás: Gunda Béla irodalmi munkássága = Ethnographia, sz. [1997.] p. Horváth Ildikó, T.: A Déri Múzeum Évkönyvei A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei [Repertórium.] = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Horváth Ildikó, T.: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. (Jávorszky Ferenc): Hortobágy ( ). Repertórium. (Db.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 297 p. /Tiszántúli időszaki kiadványok repertóriumai 14./ Kiss Tamás. (Szerk. Kiss Istvánné, Bényei Miklós.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára. 69 p. /Tiszántúli személyi bibliográfiák 6./ A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/ / köt.: D. 3. köt.: E-F. Összeáll. Gráberné Bősze Klára. Bp., ( ) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 259, 259 p. /A magyar neveléstörténet forrásai 9., 10./ 2. köt p.: Debrecen; p.: Derecske; 3. köt. 57.p.: Egyek Major Zoltán László: Balogh István műveinek bibliográfiája = Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv XII. Nyíregyháza, p. (Nagy Jenő): Dankó Imre munkásságának repertóriuma Db., (Design Ducki Krzysztof.) 190 p p.: Dankó Imre: Önéletrajz Suppné Tarnay Györgyi: Válogatás Kovács Máté munkáiból. = Könyv és könyvtár XVIII. (Kovács Máté emlékének.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára p. (Szecskó Károly): Bán Imre munkásságának bibliográfiája. = Bán Imre: Költők, eszmék, korszakok. Db., Kossuth Egyetemi K p.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 385 (Vadon Lehel): Országh László. [Személyi bibliográfia.] Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 54 p. /A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárainak munkássága 18./ *** Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma ( ). Válogatott bibliográfia. Összeállította: Bényei Miklós. [Ism.]. = Módszertani Közlemények, sz p. GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK Bán Imre: Költők, eszmék, karcolatok. [Tanulmányok, esszék.] Vál., szerk. Bitskey István. Db., Kossuth Egyetemi K. 375 p. /Csokonai könyvtár 11./ Debrecen története Szerk. (és előszó) Gunst Péter. Db., (Csokonai K.) 504 p. Debrecen története 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből. Szerk. (és előszó) Veress Géza. Db., (Csokonai K.) 359 p., 15 t. A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk. Módy György, V. Szathmári Ibolya.) Db., 1996.[1997.] 477 p., 2 t. /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 71./ A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Szerk. Nagy Pál, V. Szathmári Ibolya. (Előszó: Hevessy József. Bev. Selmeczi László.) Karcag, (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet.) 271 p. Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. (Szerk. Csoma Zsigmond, Viga Gyula.) Bp.-Db., (Györffy István Néprajzi Egyesület.) 655 p. /Néprajzi Látóhatár. A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata. VI. évfolyam szám/ A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXIII. Szerk. Radics Kálmán. Db., 1996.(1997.) 406 p. Hajdúk és fejedelmek a XVI XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. (Tanári segédkönyv.) Írta és szerk. Lovász Gyula. Hajdúböszörmény, Hajdúsági Népfőiskola Hajdúböszörményi Népfőiskolai Alapítványa. 230,[17] p.

4 386 Rövidítések jegyzéke Kőfallal, sárpalánkkal... Várostörténeti tanulmányok. a Hajnal István Kör- Társadalomtörténeti Egyesület évi debreceni konferenciájának előadásai. (Szerk. Németh Zsófia, Sasfi Csaba.) (Db., 1997.) Csokonai K. 205 p. /Rendi társadalom polgári társadalom 7./ Könyv és könyvtár XVIII. (Kovács Máté emlékének.) (Szerk. Suppné Tarnay Györgyi.) Db., Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 309 p. Az október án Debrecenben rendezett Kovács Máté emlékülés előadásai. Könyv és könyvtár XIX. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve.) (Szerk. Vecsey Beatrix.) Db., p. Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Szerk. Süli-Zakar István. Db., 1996.(1997.) Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomföldrajzi Tanszék. 279 p. Varia ethnographica et folkloristica. Ujváry Zoltán 65. születésnapjára. Szerk. Szabó László, Keményfi Róbert. Db., (Ethnica.) 572 p. Zeleméry-emlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. (Szerk. Lévai Béla, Salga Attila.) Bodaszőlő, (Bodaszőlői Zeleméry László Általános Iskola.) 82 p. /Boda-zeleméri helytörténeti füzetek 1./ TÖBB KORSZAKOT ÁTFOGÓ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSKÖZLEMÉ- NYEK 75 év. Események, adatok és képek a Debreceni Postaigazgatóság történetéből. Jubileumi kiadvány. (Szerk. Nagyné Haja Mária.) Db., 1996.[1997.] Magyar Posta Részvénytársaság Debreceni Igazgatósága. 173,[9] p., 16 t. Bajkó Mátyás: A Hajdúság iskolakultúrája a történész szemével. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. XVII XX. század eleje. Balogh József: Szól a hallali. Meghívó vadászatra. Erdészet és vadgazdálkodás. (Szerk. és feldolgozta Tóth Károly.) (Hajdúhadház, 1996.) (Hajdúhadházi Vadásztársulat, Mocsár Gábor Emléke Irodalmi Alapítvány.) 48 p. /Mocsár Gábor irodalmi füzetek 5./

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 387 Bíró Ferenc: Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. = Magyar nyelvjárások XXXIV. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve.) Db., p. Bognár Sándor Koppányi Tibor: Debrecen és a magyar növényvédelem kapcsolata. = Első Nemzetközi Növényvédelmi Konferencia. (II. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum.) A VI. Farmerexpo augusztus kapcsolódó rendezvénye. Összefoglalók. Db., Debreceni Agrártudományi Egyetem p. XVIII XX. század. Buka László: Gondolatok a Tócó-menti halmok kapcsán. = A Tócó-völgy környezeti állapota és természeti értékei. Társadalmi jelentés a Tócó-projekt keretében végzett tényfeltáró munkáról. Db., Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete p. Dalmi Ilona: Oktatás és nevelés az Alsójózsai Általános Iskolában. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Történeti visszatekintéssel ( as évek.) Dankó Imre: Biharkeresztes képzőművészeti kapcsolatai. = Itt és Most, 3.sz p. Dankó Imre: A magyarhomorogi román orthodoxia asszimilálódása. = Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Db., (Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója) p. A Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom. (Szerk. G. Szabó Botond. Fotó: Hapák József.) (Db., [Tiszántúli Református Egyházkerület.] 32 p. Dóka Klára: A Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása a században. (Egy táj átalakulása.) Gyula, (Békés Megyei Levéltár.) 345 p., [34] t. /Közlemények Békés megye és környéke történetéből 7./ Dukrét Géza: A Fekete-Körös-völgyi magyarság. = Honismeret, sz p. Dukrét Géza Péter I. Zoltán: Nagyvárad. Városismertető. Nagyvárad, Erdélyi Kárpát Egyesület. 55 p. Dunka Sándor: A Tócó völgyének története. = A Tócó-völgy környezeti állapota és természeti értékei. Társadalmi jelentés a Tócó-projekt keretében végzett tényfeltáró munkáról. Db., Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete p.

6 388 Rövidítések jegyzéke Ekéné Zamárdi Ilona: A vándorlás szerepe Debrecen népesedésében. = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Db., 1996.(1997.) p es évek. Erdei Gyula: Porból lettünk, porrá leszünk = Szókimondó, sz p., 2.sz p. Hajdúszoboszlói temetők múltja. Erdei Gyula: Szoboszlói csapszékek, fogadók, csárdák, kocsmák, vendéglők = Szókimondó, sz p., 6.sz p. Erdei Gyula: Ünnepi legáció. = Szókimondó, sz. 6-9.p. A Debreceni Református Kollégiumból Hajdúszoboszlóra, XVIII-XX. század. Feczák László: A Bagaméri Görög Katolikus Egyházközség múltjáról és jelenéről. = Bagaméri Krónika, sz p től. Fekete Péter, H.: Hajdúböszörmény ismertetése. (Iskolai használatra.) = Hajdúk és fejedelmek a XVI XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: Hajdúböszörmény, Fésüs László: Debrecen versenysportjának bölcsője a Debreceni Tornaegylet. (Előszó: Hevessy József.) Db., (Debreceni Torna Egyesület.) 457 p Füvessy Anikó: Igézés és gyógyítás a Fekete-Körös vidékén. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Füvessy Anikó: Nézéssel való rontás (igézés) és gyógyítása a Fekete-Körös vidékén. = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp.- Db., p. Belényes és környéke. Győri L. János: A debreceni kollégium irodalmi műhelye. = Korunk, sz p. Haja István: Ebesi krónika. (Előszó: Lévai Béla.) (Ebes, 1996.) (1997.) [Szerző.] 344 p. Holecskó Tibor: Városunk szalmaiparának rövid története. = A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola évkönyve (Hajdúnánás, 1997.) p. Hajdúnánás.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 389 A kabai cserkészmozgalom. (Anyaggyűjtő, szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) [17] p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 4.) A kabai iskolák története a második világháborúig. (Szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) [46] p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 3./ A kabai református templom. ([Összegyűjtötte], szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) 15 p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 1./ Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson. A balmazújvárosi németek története. Balmazújváros, (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Balmazújvárosi Múzeum.) 156 p. /Újvárosi dolgozatok 5./ Kelemen István: Várad színészete. Nagyvárad, (Literátor K. Charta K.) 256 p., [4] t. Történeti áttekintés (1975-ben írta). Kozma Gábor: Az ingatlanárak földrajzi jellegzetességei Debrecenben. = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Db., 1996.(1997.) p as évek második fele és 1990-es évek. Kozma Gábor: Az ipar területi fejlődése Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között. = Kőfallal, sárpalánkkal. Várostörténeti tanulmányok. (Db., 1997.) Csokonai K p. Magyari Márta: Nagyböjti táplálkozási rend Hajdú-Bihar megye görög katolikus falvaiban. = DMÉ Db., 1996.[1997] p. Magyarország településeinek vallási adatai ( ) köt. Bp., Központi Statisztikai Hivatal. 553, 564 p. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú-Bihar megye. Bp., (Központi Statisztikai Hivatal.) 147 p A kötet szerzői: Gazdag István, Kovacsics József, Ölveti Gábor, Radics Kálmán.

8 390 Rövidítések jegyzéke Magyarország városai. (1-2. köt.) (Főszerk. Karvalics László.) (Bp.) Égisz K. 523, 521 p. 1. köt.: Balmazújváros (91-95.p.), Berettyóújfalu ( ), Biharkeresztes ( ), Debrecen ( ), Derecske ( ), Hajdúböszörmény ( ), Hajdúdorog ( ), Hajdúhadház ( ), Hajdúnánás ( ), Hajdúszoboszló ( ), Létavértes ( ); 2. köt.: Nádudvar ( ), Nyíradony ( ), Polgár ( ), Püspökladány ( ), Téglás ( ). Mergenthaler Réka: A debreceni rézműves mesterség munkafolyamatának leírása és szókincse. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Mislovics Andrea: Hajdúdorogi pászkaterítők. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Mónus Imre: A hajdúböszörményi Mezőgazdasági Egyesület = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Nagy Pál: A debreceni tímárság a II. világháború, az újjáépítés és az államosítás időszakában. = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p. Nagy Pál: Szemelvények a debreceni tímárok életéről és munkájáról ( ). = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p. Újságközlemények. Novák László: Hajdúböszörmény telek- és településrendszere. = N.L.: Településföldrajzi tanulmányok. Db., (Ethnica.) p. Első közlés: A Hajdúsági Múzeum évkönyve II. Pántya Julianna: Hentes-mészáros mesterség a bihari Nagylétán. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Papp József: Adalékok a debreceni repülőtér történetéhez. Repülőtér az epreskerti városi gazdaságok területén ( ). = Debreceni Szemle, sz p. Papp József: A csegei szálláskertek és tüzelősólak. Db., (Ethnica.) 50 p. Papp József: Debrecen város birtokkatasztere Db., (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár.) 341 p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 23./ Papp József: A tímárság élettere Debrecenben. = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 391 Papp József: A tizedesek és töltéskerülők szerepe a tiszai árvízvédelemben. = Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXV-XXXVI. Miskolc, p. Porcsalmy Gyula: Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig. [Bev.] Komoróczy György. = Hajdúk és fejedelmek a XVI-XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Révész Imre: A mai magyar kálvinizmus. Bp = Magyar református önismereti olvasókönyv. Válogatás a XX. század első felének református teológiai irodalmából. Bp., Kálvin János K p. Sári Mihály: A tér lelke és a település autonómiája. = Zeleméry-emlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Főleg XIX-XX. század, ám visszanyúl a XVI. századig. Sasvári László: Román ortodoxok (görögkeletiek) a mai Magyarországon. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum, sz p. Történeti adatokkal. Körösszegapáti, Körösszakál, Mezőpeterd, Vekerd, Zsáka. Sasvári László: Vázlatok a magyar görög katolikusok ünnepi szokásairól. = Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Db., (Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója.) p. Egyebek között: Hajdúdorog, Nagyléta, Nyíracsád, Nyíradony. Síró Judit: Hajdú-Bihar megye évfordulónaptára, Válogatott ajánlás.- = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Süli-Zakar István: Debrecen gazdaságának és településszerkezetének történetiföldrajza [sic!]. = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II. Db., 1996.(1997.) p. A kezdetektől az 1990-es évekig. Szabó Botond, G.: A Debreceni Református Kollégium Könyvtára. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Történeti vázlat. Szabó Ferenc: Az Alföld és a magyar irodalom a századelőn. = Irodalomismeret, sz p. Számos debreceni adat. Szathmári Károly: 110 éves a hajdúszováti kórusélet. = Rubato, 21.sz március. 8-9.p.

10 392 Rövidítések jegyzéke Szécsi András: A Debrecen-józsai Református Egyház történetéből ( ). = Zeleméry-emlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Szekeres Gyula: Hajdúböszörmény néprajzából. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Szűcs Ernő: Tímárműhelyekből bőrgyárak. = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p es évek eleje. Szűcs Sándor: A ványai juhbehajtás és más históriák. Rajzok a régi Sárrét életéből. (Vál., szerk. Hajdú József.) Dévaványa, Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület. 58 p. /Ványai helyismereti füzetek 2./ Bevezetője: Balassa Iván: Szűcs Sándor (5-8.p.) (Tibai Irma): A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő 70 éve (Jubileumi kiadvány.) (Hajdúszoboszló, 1997.) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. 37 p. Tibori János: A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézetének története. = A Ráday Gyűjtemény évkönyve VIII. Bp., p ; előzmények. A tiszántúli áramszolgáltatás története (Szerk. Nagy Géza.) Db., TITÁSZ Rt. (Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság.) 406,[34] p. Tóth Károly: Fejezet a Nagyerdő és a Csereerdő történetéből. Hajdúhadház, (Hajdúhadház Polgármesteri Hivatala). 52 p. /Mocsár Gábor irodalmi füzetek 6./ Hajdúhadház. Tóth Károly: Jeles családok. Hajdúhadház, (Hajdúhadház és Bocskaikert Önkormányzata.) 187 p. Borítócím: Jeles családok Hajdúhadházon. Poroszlay, Veszprémy, Hadházy család. Vajda Mária: Sasi varjú, tódi gém, keresztesi verebek... Falucsúfolók Biharból. = Itt és Most, 5.sz p. [Vallomások.] = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 393 Varga Gyula: A derecskei négyes nyomás ( ). = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp.-Db., (Néprajzi Látóhatár, sz.) p. *** Balassa Iván: Faragó József Fábián Imre: Bihari népmondák. [Ism.] = Honismeret, sz p. Berényiné [Szilaj Ilona]: Ebesi krónika. [Ism.] = Szókimondó, sz. 14.p. Haja István könyvéről. Dánielisz Endre: Bihari népmondák. [Ism.] = Ethnographia, sz. [1997.] p. Knézy Judit: Pusztainé Madar Ilona: Sárrétudvari néprajza. [Ism.] = Ethnographia, sz. [1997.] p. Nanszákné Cserfalvi Ilona: Tanárképzésünk egykor és ma. (Acta Paedagogica Debrecina 94. szám.) [Ism.]. = Erdélyi Tükör, sz p. Szilágyi Aladár: Idejében érkezett. Kelemen István: Várad színészete. [Ism.] = Könyvjelző, március-április. 19.p. Városi Ágnes: P. Szalay Emőke: A debreceni kerámia. [Ism.-] = Ethnographia, sz. [1997.] p. ŐSKOR ÉS FEUDALIZMUS KORA II. József népszámlálásának községi adatai. (Szerk. Danyi Dezső.) Bp., Központi Statisztikai Hivatal. 122 p. /A KSH Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei /1./ Adatok a nagyváradi 1370-ik és 1390-ik évi emlékszobrok történetéhez. [Közread. és bev.] Kerny Terézia: Adalék a váradi királyszobrok bibliográfiájához. = Magyar egyháztörténeti évkönyv , p. Az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet adattára C-I.-85 jelzetű dokumentuma. Ágoston István: A magyarországi puritanizmus gyökerei. Magyar puritánus törekvések a XVII. század első felében. Bp., Kálvin János K. 164 p., 5 t. Antalóczy Ildikó, M.: A blaszfémia és más vallásellenes bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén. I. rész. = HBMLÉ XXIIII. Db., 1996.(1997.) p.

12 394 Rövidítések jegyzéke Ármós Endre: Forgácsok. Tallózások Bagamér századi történetéből. = Bagaméri Krónika, sz p. Balogh István: Debrecen 1604-ben. A Kiálts, város! háttere, színpada, szereplői. = Irodalomtörténet, sz p. Bán Imre: A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéspolitikai jelentősége. = B.I.: Költők, eszmék, korszakok. Db., Kossuth Egyetemi K p. Első közlés: Theologiai Szemle, Bán Imre: Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség. = B.I.: Költők, eszmék, korszakok. Db., Kossuth Egyetemi K p. Első közlés: Századok, Debreceniek, főleg Komáromi Csipkés György. Bársony István: Agrárnépesség és gazdasági viszonyok Bihar megyében a XVIII. században. Habilitációs tézisek. Db., p. Bársony István: Bihar megye az 1690-es években. = Itt és Most, 3.sz p. Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Bp., Püski. 663 p. /Jogtörténeti tár 1/1./ Számos helyi vonatkozású irat: váradi püspökség, Álmosd, Bagamér, Debrecen, Nagykereki, Told, Zelemér. Búza János: Bethlen Gábor, a debreceni tőzsérek pártfogója. = Századok, sz p. B. J.: Régi ladányi nagyvásárok. = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt Bt.) p. Csiha László: Partikuláris iskoláztatás Hajdúböszörményben. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Dani János: A Bihar és a Sárrét őskora. = Itt és Most, 5.sz p. Dankó Imre: Biharkeresztes és a Bocskai-kultusz. = Itt és Most, 4.sz p. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei l Ford., sajtó alá rend. P. Szalay Emőke. Szerk. Rácz István. (Db., 1997.) 102 p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 27./

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 395 Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a században. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 463 p. /METEM könyvek 19./ Sok helyi adat; a mai Hajdú-Bihar megye területéről: Bagamér, Balmazújváros, Báránd, Biharkeresztes (Mezőkeresztes), Debrecen, Egyek, Nádudvar, Polgár, Püspökladány. Erdei Gyula: Kertgazdálkodás, hajdúszoboszlói kertségek. = Szókimondó, sz p. XVIII. század-xix. század első fele. Éry Kinga: Az ártándi késő avarkori népesség embertani képe. = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Fábián Ilona, K.: A Váradi Regestrum helynevei. Adattár. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely. 165 p., 2 térk.mell. /Szegedi középkortörténeti könyvtár 13./ Fazekas Csaba: Szoboszlói lakosok folyamodványa 1839-ből. = Az első 50 év. A Hőgyes Endre Gimnázium története 1947-től napjainkig. (Hajdúszoboszló, 1997.) p. Fehér Erzsébet: Debreceni kiadású magyar nyelvű tankönyvek a 19. század első felében. = Iskolatörténet iskolakultúra neveléstörténeti kutatások. Tudományos konferencia Veszprémben és Debrecenben. Bp., OPKM p. Fekete Csaba: A debreceni Oratórium első orgonája. = Magyar Egyházzene, 1995/ sz p. Fekete Csaba: Alkutó. = Református Egyház, sz p. Az ún. öreg debreceni énekeskönyvben előforduló kifejezés (jelentése: alkotó XVI-XVIII.sz.), idéz az 1778-asból. Fekete Csaba: Az Öreg debreceni énekeskönyv keltezése. = Magyar Egyházzene, 1996/ sz p. Haja István: Ebes a régi írott forrásokban. = Szókimondó, sz p. Részlet a szerző Ebesi krónika c. munkájából. Hajdúdorog Temetőhegy Árpád-kori népességének becsült honfoglalás kori (10. századi) előzményei. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj Csongrád vármegye. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alap-

14 396 Rövidítések jegyzéke ján. Közzéteszi: Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria. Db., p., 34 térk. /A Magyar Névarchívum kiadványai 1./ Bihar vármegye: p. + 2 térk. Hubert Gabriella, H.: Az 1697-es debreceni énekeskönyv nótajelzései. = Magyar Egyházzene, 1995/ sz p. Hüse Lajos Szathmáry László Gurály Edina: Az Észak-Tiszántúl egy reprezentatív századi népességének szociodemográfiai állapota. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Püspökladány Eperjesvölgy. Jakó Zsigmond: A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája. = J.Zs.: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bp., Magyar Egyháztörténelmi Enciklopédia Munkaközösség p. Eredetileg: Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, p. Juha Enikő: A Debreceni Egyetemi Könyvtár legrégibb magyar vonatkozású ősnyomtatványáról. = Könyv és könyvtár XIX. Db., KLTE Könyvtára p. Thuróczy János: Chronica Hungarorum, Karacs Zsigmond: A váradi Kun család históriája a XVII. századtól napjainkig. = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Kralovánszky Alán: Az Ártánd Kapitány-dűlői késő avar kori temető. = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Kristóf, Ildikó: Regard not them that have familiars spirits, neither seek after wizards to be defiled by them: Elements Demonology in Hungary Calvinist Literatura Printed in Debrecen in the 16 th and 17 th Centuries. = Cauda Pavonis. (Washington State University, Pullman), Vo. 16, No p. Küllős Imre: Debreceni óntányér Mezőgyánban. = Itt és Most, 5.sz p Lévai Béla: Birtokhatárok és birtokperek a középkori Zeleméren. = Zeleméryemlékkonferencia. A hajdúböszörményi honismereti és iskolatörténeti konferencia előadásai, október 26. Bodaszőlő, p. Lévai Béla: Az iskolapártoló Zeleméryek. = Erdélyi Tükör, sz p. Lévai Béla: Nyelves út, Nyelves-hegy, Nyelves-erdő. = Magyar Nyelv, sz p.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 397 Hajdúböszörmény és Hajdúhadház határában, 174l, XIX. század. Lévai Béla: Templom-hegyi krónika. Tanulmányok a középkori Monostor történetéből. Db., (Józsa-Szentgyörgy Kör, Várday István Honismereti Szakkör.) 68 p. Lévai Béla: Zelemér történetének utolsó évtizedei. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Major Zoltán László: Erkölcsi problémák és bűncselekmények a XVIII. század első felében Bihar vármegyében. = HMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Mátray Mónika: Választások csapdájában. Egy 17. századi felkelés lélektana. = Kőfallal, sárpalánkkal. Várostörténeti tanulmányok. (Db., 1997.) Csokonai K p. Debrecen, Módy György: Ohat nemzetsége és a kései Ohati család birtokai. = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) 5-37.p. XIII-XV. század. Molnár Ambrus: Papmarasztás Bárándon a században. = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp. Db., (Néprajzi Látóhatár, l-4.sz.) p. Molnár Ambrus: A református egyház és a partikuláris iskola tisztségviselői és azok javadalmazása a században Hajdúszoboszlón. = Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Db., (Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója.) p. Nagy Levente: Szalárdi János emlékirata Várad várának évi megszállásáról. = Irodalomismeret, sz p. Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza [Db.], (Ethnica.) 224 p., 4 t., 1 térk.mell. Betűrendben, a XV. századig. A mai Hajdú-Bihar megyei települések: Ábrány, Acsád, Adony, Apátfája[Apafa], Balmaz, Böszörmény, Csege, Dorog, Ebes, Egyek, Elep, Földes, Gút, Hatház, Hegyes, Hortobágy, Józsa, Kaba, Kadarcs, Ladány, Macs, Máta, Nádudvar, Ohat, Ondód, Polgár, Sáp, Szentmargita, Szoboszló, Szovát, Téglás, Tetétlen, Tikos, Újváros, Vid. Ojtozi Eszter: Egy 19. századi bibliofil piarista könyvtárának nyomai. = Magyar Könyvszemle, sz p. Steck Alajos, a KLTE Könyvtárának állományában lévő possessorok alapján.

16 398 Rövidítések jegyzéke Ojtozi Eszter: Ex librisek a debreceni Egyetemi Könyvtár XVII. századi külföldi könyveiben. = DMÉ Db.1996.(1997.) p. Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a Debreceni Egyetemi Könyvtár 17. századi külföldi könyveiben (értelmiségiek és diákok könyvei). = Könyv és könyvtár XIX. Db., KLTE Könyvtára p. Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 18. századi külföldi könyveiben I. (Protestáns lelkészek és tanárok könyvei.) = Magyar Könyvszemle, sz p. Papp Klára: A bihari nemesség és Mária Terézia. = Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. Db., (KLTE Történelmi Intézet.) p. Papp Klára: Egy protocollum instantiarum gazdaságtörténeti tanulságai. = Társadalomtörténeti tanulmányok. Miskolc, Bíbor K. (Studia Miskolciensia, 2.) p. Bihar vármegye, 1780-as évek. Papp, Klára: Kegyessé tesz Debrecen és bölccsé. (A debreceni Református Kollégium tanárainak oktatási elképzelései a XVII-XVIII. században.) = Osobnosti a ich dielo v obraze doby. Prešov, p. Rácz István: Debreceni deákok. Forrásgyűjtemény. Db., (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár.) 391 p. /Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani 6./ Rácz István: Hajdútelepítések és kiváltságlevelek. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: A hajdúk a magyar történelemben. Db., p. Rácz István: Protestáns patronátus. Debrecen város kegyurasága. Db., Kossuth Egyetemi K. 211 p. 2 t. Sárrétudvari Hízóföld honfoglaláskori széria paleopatológiája. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a Debreceni Grammatika. Megjegyzések egy máig tartó vitához. = Magyar nyelvjárások XXXIV. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve.) Db., p.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 399 Klny. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai 70.) Szabadi István: Egy prédikátori (1818/1830), egy rektori (1833), egy preceptori (1833) és egy leányok tanítója (1830/1833) díjlevél Mező/Biharkeresztesről. = Itt és Most, 5.sz p. Szövegközlés. Szabó Károly: Debrecen, a kálvinista Róma. = Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, sz p. Az elnevezés eredete, XVI-XIX. század. Szalay Emőke: A biharkeresztesi egyház úrasztali poharai. = Itt és Most, 4.sz p. XVII-XVIII. század. Szalóczy Péter: Bevezetés D. P. versfaragó lelkész 1799-ben papírra vetett útleírásához. = Confessio, sz p. Szövegközlés (66-90.p.): Egy legátus utazása 1799-ben. A szerző debreceni diák volt. Szalontai Csaba: Az Alföld a 9. században. = Honfoglaló magyarság, Árpád kori magyarság. Szeged, JATE Embertani tanszéke p. Régészeti leletek alapján. Számos helyi adat: Ártánd, Biharkeresztes, Debrecen- Ondód, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúsámson, Hendica, Hortobágy, Püspökladány, Sárrétudvari. Szendrey István: A hajdúvárosok szabadságlevelei. = Hajdúk és fejedelmek a XVI- XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: Hajdú-szabadságlevelek. Db., Szilágyi Gáborné: A debreceni óvodák építéstörténete ( ). = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Sztrilich György: XII. Károly lovasbravúrja. = Zászlónk, sz p. A svéd király Debrecenben. Takács Béla: A debreceni Református Kollégium egészségügye a században. = Debreceni Szemle, sz p. Udvari István: Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a hajdúsággal. = Szabolcs-szatmárberegi levéltári évkönyv XII. Nyíregyháza, p. Levelekkel; 1790-es évek.

18 400 Rövidítések jegyzéke Varga Gyula: Derecske legeltetése a Kis-Sárréten, 1811-ben. = Itt és Most, 3.sz p. Zilahi Lajos: Kórógy. = Magyar Nyelv, sz p. Helynév-magyarázat. Volt bihari (sárréti) település adatai. Zlinszkyné Sternegg Mária: A debreceni asztalosok bizonyságlevelei. = Művészettörténeti Értesítő, sz p es évekig. *** Berecz Ágnes: A Debreceni Református Kollégium a pedagógia századában. Neveléstörténeti tanulmány XVIII. századi forrásgyűjteménnyel, szerk. G. Szabó Botond, Debrecen [Ism.] = A Ráday Gyűjtemény évkönyve VIII. Bp., p. Győri L. János: G. Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium a pedagógia századában. [Ism.] = Confessio, sz p. KAPITALIZMUS KORA Alapítványok Kabán között, különös tekintettel Sápi Lajos néptanító alapítványaira. (Szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Könyvtár.) [14] p. /Az idő sodrában. Források Kaba történetéhez. Válogatás a Kabai Községi Könyvtár helytörténeti anyagából 2./ Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk., bev. F. Kiss Erzsébet. Bp., Magyar Országos Levéltár. 221 p. /A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 30./ Debreceni szakasz: p. Bihar megyei dokumentumokkal. Antal Erzsébet: A Tisza szabályozásának éghajlatmódosító szerepe. = Vízügyi Közlemények, sz p. Balogh István: Iratok a városi múzeum alapításához ( ). = DMÉ Db., 1996.[1997.] p. Balogh István: A városrendezés első kísérlete Debrecenben ( ). = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Barta János, ifj.: Debrecen az abszolutizmus korában ( ). = Debrecen története Db., (Csokonai K.) 9-39.p.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 401 Bencsik János: Egy dohánykertész család betelepedése Tiszacsegére. = Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Bp. Db., (Néprajzi Látóhatár, sz.) p. Both Tiborné: Betekintés a tímárok adózásába az 1930-as években. = A debreceni tímármesterség történeti emlékei. Karcag, p. Csíki Tamás: Két vegyes etnikumú falu gazdasági-társadalmi viszonyainak néhány vonása a két világháború között. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Körösszegapáti (Bihar vármegye) és Magyarremete (Bihor megye). Csontos József: Egy nyáron át futballoztak. A Püspökladányi Levente Labdarúgócsapat története = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt Bt.) p. Dankó Imre: Villanások Biharkeresztes kései betyárvilágából. = Itt és Most, 5.sz p Dóka, Klára: The Körös and Berettyó Valley before the regulation of the waterways. = Acta Ethnographica Hungarica, [1996.] p. 2 térk. Dombi Mária: A hajdúböszörményi parasztok táplálkozási szokásai a harmincasnegyvenes években. = Varia ethnographica et folkloristica. Db., (Ethnica.) p. Erdei Gyula: Derék hősök ezek... = Szókimondó, sz. 3-6.p. Hajdúszoboszló, szabadságharc. Erdei Gyula: Az Első Világháború [sic!] hajdúszoboszlói hősi halottai emlékművének leleplezése. = Szókimondó, sz p október 23. Fehér András: A forradalmak Debrecenben. = Debrecen története Db., (Csokonai K.) p. Fekete Péter, H.: Hajdúböszörmény részvétele a szabadságharcban (részletek). = Hajdúk és fejedelmek a XVI-XVII. század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület székhelyén és más településeken. Hajdúböszörmény, p. Eredetileg: Hajdúböszörmény, Fleisz János: Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad a dualizmus korában. [2. kiad.] Nagyvárad, Charta K. 207 p. 1 térk.

20 402 Rövidítések jegyzéke Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája XII. 1933, = HBMLÉ XXIII. Db., 1996.(1997.) p. Görömbei András: A Kelet Népe esztétikai törekvései. = G.A.: A szavak értelme. Bp., Püski p. Első közlés: Alföld, sz p. Hajdú Mihály: Tanú és Válasz. Két folyóiratcím születése. = Névtani Értesítő, p. Hermann Róbert: A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetéssel az évi téli hadjárat időszakában. = Századok, sz p. Horvát Ernő Ötvös Béla: Porrá és hamuvá. A német fasiszta haláltáborokba deportált Horvát Ernő elbeszélése nyomán írta Ötvös Béla. (Előszó: Tempfli József.) Nagyvárad, Pelikán K. 204,[32] p. A nagyváradi zsidóság a vészkorszakban. Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás Debrecenben ( ). = Debrecen története Db., (Csokonai K.) p. Juhász Imre: A strandélet kezdetei Szoboszlón. A gödörfürdőtől a fövényfürdő megnyitásáig ( ). = Szókimondó, sz p. Kiss Lajosné: Kívánom, hogy a mostani könyvtáros generáció is tudjon kedves, mosolygós lenni... Egy nyugdíjas könyvtáros visszaemlékezései. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. A debreceni Közművelődési Könyvtár a két világháború között. Kókai Sándor: Bihar vármegye vonzásközpontjai a XIX. század közepén. Nyíregyháza, (Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszéke.) 18,[6] p. /Történeti földrajzi tanulmányok 4./ A mai Hajdú-Bihar megye települései közül: Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Derecske, Kaba, Kismarja, Nagyléta. Korom Mihály: A magyar és a lengyel ös földreform alapelveinek hasonlósága. = Agrártörténeti Szemle, sz. [1997.] p. Kováts Zoltán: Népesedési viszonyok. = Debrecen története Db., (Csokonai K.) p. Környeyné Gaál Edit: Parasztsorsok. Források a 20. század első feléből. Db., (Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke.) 197 p. /Folklór és etnográfia 97./

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004 MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 2. P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971-2004 Budapest Veszprém 2004 Összeállította, szerkesztette és a köszöntőt írta: Szulovszky

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza / [E.Nagy Lajos település-ismertetõk fotók...] (1996) Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal,

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben