A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM"

Átírás

1 A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM készítette Terra Studio Kft június

2 A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM készítette Terra Studio Kft Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ Fax: 1/ Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Laky Ildikó Galli Károly Vezető tervező, projektmenedzser Tervezők Helyi szakértő Földi Zsuzsa Gerlach Viktor Horváth Kinga Aradi Renáta Szöllősi Anikó június

3 TARTALOM 1. BEVEZETÉS A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI STRATÉGIA PROGRAMJÁNAK MEGALAPOZÁSA A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁNAK SWOT ANALÍZISE PROBLÉMAFA CÉLFA A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HELYZETÉRTÉKELÉS A BÉKÉSI KISTÉRSÉG ELHELYEZKEDÉSE, KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI ÉS TÁJFÖLDRAJZI HELYZETE A Békési kistérség földrajzi elhelyezkedése A kistérség közúti elérhetőségi viszonyai Közúti közlekedés Vasúti közlekedés Határátkelőhelyek Kerékpáros közlekedés Tömegközlekedés Légi közlekedés A KISTÉRSÉG TERÜLETÉNEK TÁJFÖLDRAJZI JELLEMZŐI A KISTÉRSÉG RÖVID GAZDASÁGI-TÁRSADALMI JELLEMZÉSE Demográfiai, munkanélküliség Gazdaságszerkezeti jellemzők A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI TURIZMUS TRENDJEI BÉKÉS MEGYE, MINT A BÉKÉSI KISTÉRSÉG SZOMSZÉDOS TÉRSÉGEINEK HELYE MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁBAN Békés megye turizmusa a statisztikai adatok tükrében Békés megye turizmusának általános jellemzői A Békési kistérséget környező térségek turizmusa Közép-Békés Körös-Sárrét A Hármas-Körös vidéke Orosháza és térsége Maroshátság A BÉKÉSI KISTÉRSÉG ÉS TELEPÜLÉSEINEK TURIZMUSA A kistérség turizmusában legjelentősebb szerepet játszó turizmustípusok Termál-és gyógyturizmus Aktívturizmus Rendezvény-, és fesztivál turizmus Kulturális- és örökségturizmus Természeti turizmus

4 Szálláshely-szolgáltatás Területi marketing Turisztikai szakképzés, nyelvi képzés A kistérség főbb turisztikai adottságai településenként Bélmegyer Tarhos Békés Kamut Csárdaszállás Köröstarcsa Hunya Mezőberény Gyomaendrőd Murony ORSZÁGOS, RÉGIÓS ÉS MEGYEI TERVELŐZMÉNYEK Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója Dél Alföldi Régió Turisztikai Koncepciója és Fejlesztési Programja Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója Békés Megye Nemzeti Fejlesztési Terv Orientált Gazdaságfejlesztési Stratégiája Békés Megye Turizmusfejlesztési Stratégiai Terve A Békési Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programja A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA PRIORITÁS: A TURISZTIKAI MŰSZAKI-ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Intézkedés: A turisztikai vonzerők megközelíthetőségének javítása Intézkedés: A környezeti infrastruktúra fejlesztése Intézkedés: Az aktív turizmust támogató infrastruktúra fejlesztése Intézkedés: A turizmusfejlesztés szervezeti hátterének fejlesztése PRIORITÁS: TURISZTIKAI VONZERŐK FEJLESZTÉSE Intézkedés: A turisztikai vonzerők látogatóbarát fejlesztése Intézkedés: A turisztikai vonzerők környezetének fejlesztése PRIORITÁS: A TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÍNÁLATI PROGRAMCSOMAGOK FEJLESZTÉSE Intézkedés: A turisztikai programkínálat bővítése területi és tematikus turisztikai programcsomagok, rendezvények kialakítása Intézkedés: A térségi turisztikai programok összekapcsolása kapcsolódás a tágabb térség turisztikai kínálatához Intézkedés: A szálláshely kapacitás bővítése fejlesztése Intézkedés: Egyéb turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítése PRIORITÁS: A TURISZTIKAI MARKETING FEJLESZTÉSE Intézkedés: Marketingstratégia készítése, a kistérség egységes megjelenésének támogatása Intézkedés: A marketingeszközök fejlesztése MELLÉKLETEK SZÁLLÁSHELYEK A BÉKÉSI KISTÉRSÉGBEN A TÉMÁBAN FOLYTATOTT INTERJÚK LISTÁJA

5 1. BEVEZETÉS A Békési statisztikai kistérség január 1.-től létezik. Amellett hogy települései új statisztikai területegységet alkotnak, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulássá szerveződtek a 2004-es év nyarán (Békési Többcélú Kistérségi Társulás). A kistérség nem rendelkezik tervezési programozási múlttal, ennek megfelelően a párhuzamosan készülő általános területfejlesztési, gazdasági és egyéb ágazati fejlesztési programjai összehangolhatók. Ezek a programok már az Európai Uniós támogatási irányelveket veszik figyelembe és a es periódusra készülnek. A Békési Kistérség Turizmusfejlesztési Programja a turizmust, mint kiemelten fejlesztendő ágazatot kezeli, összhangban a Békési Kistérség Terület- és Gazdaságfejlesztési Programjával, amelyben több intézkedés is kapcsolódik a turisztikai adottságok hatékony és fenntartható fejlesztéséhez. A Békési kistérség települései rendkívül jó alapadottságokkal rendelkeznek a termál és aktív turizmus ágazatait illetően, amelynek kihasználtsága részben a kapcsolódó infrastruktúra komoly hiányosságai, a hiányos szervezeti háttér és az elégtelen marketing tevékenység miatt az eddigiekben alacsony volt. A Körös-vidék természeti adottságai tálcán kínálják a legkülönfélébb aktív turisztikai tevékenységek lehetőségét, míg a termálvízvagyon a gyógyászatban és a fürdőzésben jelent komoly fejleszthető potenciált. Infrastrukturális hátterük a helyi lakosság igényeit is alig képesek kielégíteni, mivel az esetek többségében a korábbi több tíz éves fejlesztések jelenleg elhanyagolt állapotban vannak. Ugyanakkor a térség településeinek tenni akarását jelzi a számos futó fejlesztési projekt (fürdőfejlesztés, túraútvonalak kialakítása stb.) és terv, amelyek forrás hiányában megvalósulásra várnak. Az országosan megcélzott új típusú gazdasági struktúra a minőségorientált termelő és szolgáltató tevékenységeket helyezi előtérbe. A turisztika terén ez elsősorban azt jelenti, hogy az adottságokból származó vonzerők és azok kapcsolódó szolgáltatásai több kategóriában elérhetők és hogy települési szinten menedzselt fejlesztésük térségi szinten összehangolt. Cél, hogy a térég turisztikai kínálata több lábon álljon, azonban ne aprózza fel kapacitásait. A települések egymással összhangban próbálják meg kialakítani egyéni turisztikai kínálatukat specializálódva bizonyos turisztikai ágakra és azokon belül különféle kategóriájú szolgáltatásokra. A fejlesztési irányok meghatározásában sokat segítenek a kialakult hagyományok és a turizmus hazai és nemzetközi trendjei, amelyek megmutatják, hogy milyen jellegű és kategóriájú szolgáltatásokra van a legnagyobb igény. Ezzel elkerülhető a térségen belüli éles versenyhelyzet kialakulása, illetve nem jönnek létre fölösleges, kihasználatlan kapacitások, ezen felül hiány sem jelentkezik semmilyen szolgáltatásban és szolgáltatási kategóriában. Az infrastruktúra fejlesztése mellett elengedhetetlen a turizmusfejlesztés és programszervezés szervezeti kereteinek kialakítása és hatékony működtetése. E települési 3

6 szinten működő és térségi szinten összehangolt munkát végző szervezeti háttér készíti elő a térség kiépített infrastruktúrájára alapozott turisztikai programkínálatot és végez hatékony marketing tevékenységet. A helyi lakosság számára a turizmusfejlesztés újabb munkalehetőségeket jelent és ez erősíti a térség népességmegtartó képességét. A turizmus dinamikus, nyelveket beszélő, közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket kíván, akik a térségből munkalehetőség híján elvándorolnak. A Békési Kistérség Turizmusfejlesztési Programjának feladata, hogy a fent említett célok elérésére alkalmas stratégiát kínáljon a Békési kistérség számára. A dokumentum két fő részre tagozódik. Az első részben a Békési kistérség tágabb és szűkebb területi kontextusának turisztikai jellemzői, a turizmus trendjei valamint a kistérségre vonatkozó tervdokumentumok másodelemzése olvashatók. A második fő részben a prioritások és az azokhoz kapcsolódó intézkedések találhatók. A dokumentumokban a stratégiai és operaív részek nem válnak el külön fejezetként. A dokumentum a könnyebb áttekinthetőség és az operatív táblák több pontjában ismétlődő, stratégiai programban már szerepeltett információi okán egy egységbe (intézkedések) strukturálta a stratégiai és operatív szintet. Az egyes intézkedéseken belül ezek: A./ Az intézkedés stratégiai vonatkozásai és B./ Az intézkedés operatív vonatkozásai alpontokban kerültek feltűntetésre. 4

7 2. A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI STRATÉGIA PROGRAMJÁNAK MEGALAPOZÁSA 2.1. A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSÁNAK SWOT ANALÍZISE SWOT analízis 1 Erősségek Országos jelentőségű és védettségű természeti és építészeti értékek találhatók a kistérség területén és a szomszédos térségekben A kistérség jelentős termálvíz vagyonnal rendelkezik, ezek többsége minősített gyógyvíz A termál- és gyógyvíz gyógyászati és turisztikai hasznosítása megindult, infrastruktúrája fejlesztés alatt áll A Körös és holtágai a vízi-, a horgász- és az ökoturizmus számára is kedvező feltételeket kínálnak A térségben a Körösök vízszintje a Békésszentandrási duzzasztónak köszönhetően nem ingadozik szélsőségesen A Körösök vidékén bejáratott vízi, kerékpáros, és gyalogos túraútvonalak találhatók A térségben értékes az apróvadállomány, jelentősek a vadászati hagyományok Gazdag természeti, kulturális és építészeti örökség A térségben élők a népi, gasztronómiai, nemzetiségi hagyományok, amelyek ápolásában számos civil szervezet vesz részt A térségben értékes ipari műemlékek találhatók Számos, országos hírű kulturális (elsősorban zenei), sport és gasztronómiai rendezvény van a térségben A kistérségből jó a regionális turisztikai központok (Békéscsaba, Gyula, Szarvas) elérhetősége Gyengeségek A térség gyorsforgalmi megközelíthetőségének hiánya hátráltatja a turizmus fejlődését A holtágak és környezetük elhanyagolt állapota korlátozza azok turisztikai hasznosíthatóságát A turisták átlagos tartózkodási ideje és fajlagos költése alacsony A Békési Gyógy- és strandfürdő és a Mezőberényi Strandfürdő infrastruktúrája több tekintetben is korszerűtlen, a minőségi turizmust nem szolgálja A kistérség turisztikai kínálatából hiányoznak a komplex turisztikai programok A turisztikai szolgáltatók között nem jellemző az együttműködés A kapacitások kihasználtsága a nyári szezonra koncentrálódik A helyi turizmus fejlesztése forráshiánnyal küszködik A meglévő és potenciális turisztikai vonzerők infrastruktúrája és kapcsolódó szolgáltatások további fejlesztéseket igényelnek Melegkonyhás vendéglátóhely-kínálat térségi szinten szűkös A szálláshely-kínálat a felső és közép kategóriákban hiányos A kistérség turisztikai menedzsmentjének térségi szervezeti feltételei hiányosak A turisztikai vonzerők és szolgáltatások marketingje elégtelen Egyes turisztikai vonzerők megközelíthetősége rossz 1 SWOT analízis: a belső erősségeket és gyengeségeket, valamint a külső lehetőségeket és veszélyeket összegző tervezési módszertani elem; angol mozaikszó 5

8 Lehetőségek A belföldi turizmus növekszik A felfejlesztett Békéscsabai repülőtérnek köszönhetően várhatóan megnő a térségbe látogató külföldi vendégek száma Az európai integráció előrehaladtával a határok formálissá válnak, a nemzetközi turizmus és együttműködés feltételei javulnak Az egészségturisztikai, illetve az aktív és alternatív turisztikai termékek iránt a nemzetközi és hazai kereslet növekszik A turisztikai befektetések iránt növekszik a tőke érdeklődése A kistérség turisztikai kínálata jól kapcsolódik a környező térség turisztikai kínálatához Folyamatosan nő a Romániából Békés megye fürdőibe érkező betegek száma A térséget két, az országos tervekben szereplő törzshálózati kerékpárút is érinti Veszélyek Az M44-es gyorsforgalmi út kiépülésének késése esetén a térség elérhetősége a továbbiakban is kedvezőtlenül alakul A megyei fürdők nem kellően összehangolt fejlesztései éles versenyhelyzetet eredményeznek A Romániából érkező esetleges szennyezés veszélyezteti a Körösökhöz kötődő turizmust 6

9 2.2. PROBLÉMAFA A turizmus jövedelemtermelő-képessége a kedvező adottságok ellenére alacsony, a turizmus nem találta meg méltó helyét a kistérség gazdaságában A turisztikai háttérinfrastruktúra nem felel meg a fejlődő turizmus igényei által támasztott növekvő minőségi követelményeknek A kistérség turisztikai kínálatának versenyképessége a szolgáltatások és a programkínálat elégtelensége miatt alacsony A turisztikai vonzerők és szolgáltatások marketingje elégtelen Az aktív turizmust támogató infrastruktúra kiépítettsége hiányos Számos turisztikai attrakciónak rossz a megközelíthetősége A holtágak és környezetük elhanyagolt állapota korlátozza azok turisztikai hasznosítását A kistérség turisztikai menedzsment -jének térségi szervezeti feltételei hiányosak A turisztikai ágazat szereplői közötti együttműködések szintje alacsony A melegkonyhás vendéglátóhelykínálat néhány kivételtől eltekintve elégtelen A kistérség turisztikai kínálatából hiányoznak a komplex turisztikai programok A kistérség gyógyfürdőinek infrastrukturáli s állapota nem szolgálja a minőségi turizmust A kistérség programkínálata rendkívül szezonális A szálláshelykínálat a közepes és magasabb minőségi kategóriákban jellemzően hiányos A kistérség turisztikai kínálatának ismertsége alacsony 7

10 2.3. CÉLFA Jövőkép: A gazdag természeti és kulturális értékekre támaszkodó, a fenntarthatóság elveivel összhangban álló turizmus hatékonyan járul hozzá a Békési kistérség népességmegtartó-, illetve a gazdaság jövedelemtermelő képességének növeléséhez Stratégiai célok: A jól kiépített turisztikai háttérinfrastruktúra megfelelő alapokat teremtsen a turisztikai adottságok mind nagyobb fokú kihasználásához A kistérség turisztikai kínálatát magas színvonalú szolgáltatások és gazdag programkínálat jellemezze A kistérség turizmusának fejlődését hatékony, tudatos marketingtevékenység támogassa Részcélok: A turisztikai vonzerők legyenek könnyen megközelíthetőek Az aktív turizmus fejlődését megfelelő kiépítettségű, színvonalas infrastruktúra segítse A Körös rehabilitált holtágai váljanak a vízi-, a horgász-, és az ökoturizmus kedvelt célterületeivé A kistérség turizmusfejlesztésének koordinálását jól működő menedzsment-szervezet végezze A turisztikai szektor szereplői között erősödjön az együttműködés A szálláshely-kínálat a felmerülő igényeket legyen képes kielégíteni és legyen alkalmas új vendégkör fogadására is A kapacitások kihasználtságában megmutatkozó szezonalitás mértéke csökkenjen A melegkonyhás vendéglátóhelykínálat megfelelő szinten legyen képes kielégíteni az igényeket A kistérség programkínálatát számos komplex programcsomag gazdagítsa A kistérség fürdői korszerű infrastruktúrával és minőségi szolgáltatásokkal rendelkezzenek Növekedjen a kistérség turisztikai kínálatának ismertsége Növekedjen a kistérség belföldi turisztikai forgalomból való részesedése Növekedjék a külföldi vendégek száma Növekedjen a térségen kívülről érkező turisztikai befektetők száma 8

11 2.4. A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Stratégiai célok A jól kiépített turisztikai háttér-infrastruktúra megfelelő alapokat teremtsen a turisztikai adottságok mind nagyobb fokú kihasználásához A kistérség turisztikai kínálatát magas színvonalú szolgáltatások és gazdag programkínálat jellemezze A kistérség turizmusának fejlődését hatékony, tudatos marketingtevékenység támogassa Részletes célok 9 A turisztikai vonzerők legyenek könnyen megközelíthetőek Az aktív turizmus fejlődését megfelelő kiépítettségű, színvonalas infrastruktúra segítse A Körös rehabilitált holtágai váljanak a vízi-, a horgász-, és az ökoturizmus kedvelt célterületeivé A kistérség turizmusfejlesztésének koordinálását jól működő menedzsment-szervezet végezze A turisztikai szektor szereplői között erősödjön az együttműködés A szálláshely-kínálat a felmerülő igényeket legyen képes kielégíteni és legyen alkalmas új vendégkör fogadására is A kapacitások kihasználtságában megmutatkozó szezonalitás mértéke csökkenjen A melegkonyhás vendéglátóhely-kínálat megfelelő szinten legyen képes kielégíteni az igényeket A kistérség programkínálatát számos komplex programcsomag gazdagítsa A kistérség fürdői korszerű infrastruktúrával és minőségi szolgáltatásokkal rendelkezzenek Növekedjen a kistérség turisztikai kínálatának ismertsége Növekedjen a kistérség belföldi turisztikai forgalomból való részesedése Növekedjen a külföldi vendégek száma Növekedjen a térségen kívülről érkező turisztikai befektetők száma A turisztikai műszaki-üzleti infrastruktúra fejlesztése Turisztikai vonzerők fejlesztése A turisztikai szolgáltatások és programcsomag ok fejlesztése A turisztikai marketing fejlesztése

12 3. HELYZETÉRTÉKELÉS 3.1. A BÉKÉSI KISTÉRSÉG ELHELYEZKEDÉSE, KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI ÉS TÁJFÖLDRAJZI HELYZETE A Békési kistérség földrajzi elhelyezkedése A Békési kistérség Békés megyében található, amely Magyarország délkeleti, Romániával határos részén helyezkedik el. Békés megye 5631 km 2 -nyi területe alapján a hetedik, a 400 ezer fő alá csökkent népességszáma alapján a tizedik, 70 fő/ km 2 -es népsűrűsége alapján pedig a 16. helyet foglalja el a megyék rangsorában. A Békési kistérség a megye középső, illetve északnyugati részén helyezkedik el. Északon a Szeghalmi, keleten a Sarkadi, délen a Békéscsabai, délnyugaton a Szarvasi, míg északnyugat felől a Mezőtúri kistérség határolja. Központja Békés, mely a megyeszékhelytől 11 km, Budapesttől 192 km távolságra fekszik. A kistérség területe 921 km 2, lakóinak száma , népsűrűsége pedig 62 fő/km település (Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény, Köröstarcsa, Bélmegyer, Tarhos, Kamut, Hunya, Murony, Csárdaszállás) alkotja, ebből Békés, Gyomaendrőd és Mezőberény városi jogállású, a többi község A kistérség közúti elérhetőségi viszonyai Általános igazság, hogy egy-egy település, illetve térség gazdasági dinamikáját és fejlődési lehetőségeit nagyban befolyásoló tényező a növekedési központokhoz viszonyított közlekedésföldrajzi helyzet: a közúti és a vasúti elérhetőség. Adott térség elérhetőségi viszonyait 2 földrajzi fekvésén túlmenően közúthálózata és annak fizikai jellemzői határozzák meg. Az alábbiakban a térség elérhetősége a kistérségi központ, Békés viszonylatában kerül értékelésre. A kistérséget hasonlóan egész Békés megyéhez nem érinti gyorsforgalmi út, ugyanakkor a kistérség közúthálózata megfelelő sűrűségű, a kistérség települései könnyen elérik egymást. Mindezekből következik, hogy a Békési kistérség külső elérhetősége 3 kedvezőtlen, 2 Az elérhetőségi vizsgálatok a Terra Stúdió Kft. által kifejlesztett számítógépes, MAPINFO térinformatikai program alapú elérhetőségi modell alkalmazásával készültek. A modellben a különböző úttípusokon alkalmazott szimulált sebességek: autópálya: 110 km/h, I. rendű főút: 70 km/h, II. rendű főút 65 km/h, egyéb utak: 50 km/h, belterületi útszakasz: 30 km/h. 3 Megmutatja, hogy egy adott hálózati rendszerben, adott kiindulási pontból a célhalmaz elemeinek elérése legkevesebb mennyi időt vesz igénybe. 10

13 belső elérhetősége 4 azonban jó. A jó belső elérhetőségnek köszönhetően az összekapcsolható programelemekkel rendelkező települések könnyen elérik egymást, amely a komplex programcsomagok kialakításához megfelelő feltételeket kínál. Békés város megyén belüli elérési viszonyait vizsgálva megállapítható, hogy elérhetősége kedvezőbb a megye északi részéből: ebben az irányban (É-NY) a 30 perces izokron túl is lép a megye határain (1. ábra), Békés és Békéscsaba a kistérség minden településéről 30 percnél kevesebb idő alatt elérhető. A megye déli részének jelentős részéről már 30 és 60 perc közötti Békés elérési ideje. Békéscsaba 15 perc, a régió központja, Szeged, majdnem 2 óra, Budapest 3-3,5 óra, míg a Hegyeshalmi határátkelő közel 5 óra alatt érhető el gépjárművel. Békésből az országon belül a nyugati és a dél-nyugati határterület elérhetősége a legkedvezőtlenebb, ahol az autópályák hiánya is hozzájárul az elérési idő jelentős meghosszabbodásához. Békés elérhetősége a jelenlegi közúthálózaton Győr Salgótarján Eger Miskolc Nyíregyháza Tatabánya Budapest Debrecen Szombathely Veszprém Székesfehérvár Szolnok Zalaegerszeg Kecskemét Békés Békéscsaba Kaposvár Szekszárd Pécs Szeged JELMAGYARÁZAT Elérési idő (perc) 30 alatt (15) (49) (70) (83) (113) (174) (351) (537) (992) 5 óra fölött (760) 1.ábra A Békési kistérség központjának elérhetőségi ideje a jelenlegi országos úthálózaton. 4 Megmutatja, hogy egy adott hálózati rendszerben, adott halmaz elemei egymáshoz viszonyítva legkevesebb mennyi idő alatt érhetők el. 11

14 Közúti közlekedés Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztéséről szóló jogszabályok 5 ismeretében Békés megyét 2015-ig várhatóan nem fogja érinteni gyorsforgalmi út. Békés megye ezáltal olyan közúti közlekedési árnyékhelyzetbe kerül, mely hosszabb távon gazdasági versenyképességének korlátozását jelenti. Békés megye már jelenleg is érezhető közúthálózati árnyékhelyzetének jövőbeni felerősödése abból származtatható, hogy a megye területét északról és délről egyaránt elkerülik a tervezett, európai jelentőségű gyorsforgalmi utak nyomvonala. A megyét délről a IV. páneurópai közlekedési folyosó 6 (ún. Helsinki-folyosók része) övezi, melynek magyarországi szakaszai az M1-M0-M5/M43 gyorsforgalmi utak. Ebből az M5 Kiskunfélegyháza-Szeged-Röszke szakasz kiépítése jelenleg is folyamatban van, míg az M43 Szeged-Makó-Nagylak szakasz kiépítése között várhatóan befejeződik. Ezen Békés megyét délről elkerülő fontos európai közúti folyosónak mind Romániában, mind Szerbiában gyorsforgalmi kapcsolata lesz/van, ami jelentősen felértékeli hálózati szerepüket. Az M43-as román oldali folytatása Arad-Temesvár-Bukarest-Constanca nyomvonalon adja hazánk déli kapcsolatát a szomszédos országgal. A Békés megyét északról elkerülő, tervezett M4 gyorsforgalmi út megközelítőleg a jelenlegi 4-es számú főút nyomvonalát követve köti össze Szolnokot Ártánddal. A nyomvonal Szolnoktól nyugatra eső szakasza a majdani M8 és a meglévő M5 gyorsforgalmi úttal, s ezáltal Budapesttel és a Dunántúllal teremt kapcsolatot Az M4 román oldali folytatása a Nagyvárad-Kolozsvár-Brassó-Bukarest ún. Erdélyi autópálya. Ezen jelentős kapcsolati irányokból is kitetszik, hogy a Békés megyét északról elkerülő közúti folyosó országos és közép-kelet-európai szinten is meghatározó. A gyorsforgalmi megközelíthetőség hiánya jelentősen hátráltatja a térség gazdaságitársadalmi fejlődését és természetszerűleg a turizmus fejlődését is. A rossz elérhetőség mind a belföldi, mind a külföldi turizmusra negatívan hat, különösen a gyógyturizmus szolgáltatásait igénybe vevő idősebb vendégek részére megpróbáltatás a kistérség fürdőhelyeire való eljutás évi CXXVIII. törvény és a 2044/2003. (III.14.) Kormányhatározat 6 A IV. páneurópai közlekedési folyosó közúti ága a Berlin/Nürnberg Prága Pozsony/Bécs Budapest Konstanca/Szaloniki/Isztambul főirányban húzódik. 12

15 Es zte Salka r gom Sturovo Sturovo Ágerdőmajor (Vállaj) Carei Urzice ni BUDAPEST Debrecen Nyírábrány Valea lui Mihai Szolnok Ártánd TERVEZETT Bors ERDÉLYI AUTÓPÁLYA NAGYVÁRAD Kecskemét Υ Gyula BÉKÉSCSABA Kötegyán Salonta Lökösháza Szekszárd Szeged Battonya Kelebia Bácsalmás Röszke Kiszombor Nagylak ARAD ARAD-BUKAREST-KONSTANCA JELMAGYARÁZAT határátkelők elsőrendű főutak fő közúti folyosók Hercegszántó 2. ábra Békés megye közlekedésföldrajzi helyzete TERRA STUDIO Kft Békés megye legfontosabb közúthálózati elemei a Kecskemét-Békéscsaba-Gyula 44-es számú elsőrendű főút, a Törökszentmiklós-Mezőberény 46-os számú, és a Debrecen- Szeged 47-es számú másodrendű főút. Ezek közül a megye középső területén ÉNY-DK irányban elnyúló Békési kistérséget közvetlenül a 46-os és 47-es sz. főút érinti. 7 A Békési kistérség közlekedéshálózatának gerincét a 46-os és a 47-es számú főutak jelentik. A 46-os számú főút északnyugat-délkeleti irányban szeli át a kistérséget, és a fejlesztésre váró 4. számú főút, valamint Mezőberény illetve közvetve Békéscsaba között teremti meg a közúti kapcsolatot. A kistérség területén észak-déli irányban haladó 47-es főút a megyeszékhellyel, Békéscsabával, valamint a Dél-Alföldi régió és az Észak-Alföldi régió központjaival, azaz Szegeddel és Debrecennel biztosítja a közúti összeköttetést. A kistérség egyik települése sem zsáktelepülés. A kistérség azon települései (Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Mezőberény, Békés, Köröstarcsa) melyek a 46-os, vagy a 47-es számú főutak mellett fekszenek, kedvező elérhetőséggel rendelkeznek a kistérségen belül. Murony és Kamut egyrészt Békés felől a 4644-es számú, másrészt a Békéscsaba és Mezőberény közötti 4643-as számú összekötő útról közelíthetők meg. Tarhos a 47-es főútból Békés területén kiágazó 4238-as számú úton érhető el, amely egyben egy másik, keleti irányú 7 Forrás: Békés megye hosszú távú országos közúthálózat-fejlesztési terve (Tura Építőipari kft. 2000) 13

16 elérhetőséget is biztosít a település számára. Bélmegyer Mezőberény felől a 4237-es számú úton 14 kilométernyi autózással, Vésztő felől, szintén a 4237-es és a 4234-es számú utakon érhető el. A kistérség legkedvezőtlenebb elérési helyzetű települése Hunya, amelyet a es számú Kondoros-Gyomaendrőd, és a 4641-es számú Szarvas-Mezőberény mellékutakkal való összeköttetést biztosító os számú bekötőút kapcsolja be az országos közúthálózatba. A közutak rossz műszaki állapota komoly problémát jelent a kistérség egész területén. Az útburkolat állapota helyenként rendkívül rossz, jelentősen veszélyezteti az utazás biztonságát. Az útburkolatok amortizáltságának elsődleges oka a rendszeres karbantartás hiánya. A közutak különösen rossz minőségűek a Csárdaszállás és Köröstarcsa közötti 6,5 km-es, valamint a Hunya és Mezőberény közötti 14 km-es szakaszon. A települések belterületi útjai alacsony százalékban aszfaltozottak, ugyanakkor plusz terhet jelent az önkormányzatokra, hogy a külterületi utak is a települések kezelésébe kerültek. TÚRKEVE DÉVAVÁNYA SZEGHALOM KOMÁDI ŐTÚR GYOMAENDRŐD VÉSZTŐ Köröstarcsa 4237 Bélmegyer ARVAS Csárdaszállás MEZŐBERÉNY Hunya Tarhos Kamut Murony BÉKÉS SARKAD Salonta Méhkerék Kötegyán BÉKÉSCSABA Terra Studio Kft ábra A Békési kistérség közlekedési kapcsolat, út- és vasúthálózata. 14

17 Vasúti közlekedés A térség jelenlegi közlekedési árnyékhelyzetében egyedül a főhálózati vasúti kapcsolatrendszer tekinthető kielégítőnek azáltal, hogy Békés megyén megy keresztül a IV. páneurópai közlekedési folyosó vasúti ága, melynek magyarországi szakasza a Hegyeshalom Budapest Szolnok Békéscsaba Lökösháza vonalon halad. A vasúti korridor, annak főként tiszántúli szakaszának rossz műszaki állapota miatt a megengedhető sebesség emeléséhez, a vasútüzem biztonságának javítása érdekében a vonal teljes átépítése szükséges. Ennek keretében európai uniós támogatással (ISPA, Kohéziós Alap) az elmúlt évek során igen jelentős fejlesztések történtek, illetve vannak jelenleg is folyamatban a vasútvonalon. A Szajol és Mezőtúr közötti pálya részben kétvágányú, villamosított vasútvonal. Ezen szakaszon a meglévő vágányok átépítésére, a Tiszatenyő-Csugar közötti 14 km-nyi új második vágány megépítésére és az állomások átépítésére kerül sor. Az új biztosítóberendezés kialakítását követően lehetővé válik Tiszatenyő és Mezőtúr között a 160 km/h sebesség bevezetésére, valamint a megelőző szakaszon az eredeti pályasebesség visszaállítására. A Békéscsaba-Lökösháza közötti 20 kilométer hosszúságú egyvágányú villamosított pályán a rehabilitációt követően a jelenlegi helyett a 100 kilométer/órás pályasebességet állítják vissza. Mindezen fejlesztések végrehajtása a vasútvonal kiemelt nemzetközi szerepével is összefügg, s általa a kistérség elérhetősége a fővárosból, s a nyugati határszéltől is jelentősen javul. A kistérség települései közül öt település (Békés, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Mezőberény, Murony) rendelkezik vasúti összeköttetéssel. Ez utóbbi négy település a kistérséget északnyugat-délkelet irányban átszelő, 120-as számú Budapest Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici villamosított vasúti fővonal mellett található. Békés város összeköttetését a fővonallal a 129-es számú, 7 km-es szárnyvonal biztosítja. A 120-as vasúti fővonalról Gyomaendrődnél ágazik ki keleti irányba a 127-es számú, Gyomaendrőd-Szeghalom-Vésztő-Körösnagyharsány mellékvonal, mely egyrészt az északbékési térséggel, másrészt Debrecen irányába teremt kapcsolatot Határátkelőhelyek A Magyarország és Románia közötti áru- és személyforgalom akadálytalan bonyolításának, valamint a határon átnyúló együttműködések hatékonyságának fontos tényezője a határátkelőhelyek megléte és folyamatos működése. A Békési kistérséghez legközelebb a nemzetközi személyforgalmat és magyar-román áruforgalmat bonyolító Gyula-Varsánd és a 15

18 Méhkerék-Szalonta éjjel-nappali közúti, továbbá a nemzetközi áru- és személyforgalmat bonyolító Kötegyán Szalonta éjjel-nappali vasúti határátkelőhely esik Kerékpáros közlekedés A kistérség területén a kerékpáros forgalom jelentős, legnagyobb részét a településeken belüli utazások (munkába, iskolába járás, bevásárlás, ügyintézés, kapcsolattartás célú utazások) jelentik. Hasonló célból egyes települések között is közlekednek kerékpárral, ami leginkább a kistelepülések és a kistérség városai között figyelhető meg. Az OTrT által javasolt országos kerékpárút-törzshálózat részeként a Tiszakécske Cserkeszőlő Szarvas Békés Gyula nyomvonalú Körösök-mente kerékpárút, mely Cserkeszőlő után a Körös gátjain haladna, valamint a Békés megyében a 47-es úttal párhuzamosan haladó, Baja Szeged Békéscsaba Szeghalom Berettyóújfalu Debrecen nyomvonalú Dél-magyarországi kerékpárút érinti a kistérség területét. A kistérség kiépített kerékpárútjai jellemzően belterületi szakaszok, a külterületi kerékpárutakat a Mezőberény és Köröstarcsa közötti, a 47-es főút mellett haladó, 6 kilométer hosszúságú, a szintén Mezőberény és Köröstarcsa között, a Kettős-Körös gátján kiépített 1 kilométeres, valamint a Békés és Borosgyán között megépített szakaszok jelentik. Kiépített belterületi kerékpárutak Békésen, Gyomaendrődön, Köröstarcsán, és Mezőberényben vannak. A kistérség jelenlegi kerékpár-úthálózata nem képes megfelelő módon támogatni a kerékpárturizmus fejlődését, hiszen a hiányosan kiépített hálózati elemek sem tekinthetők túrakerékpár-útvonalaknak, lévén nem fűznek fel turisztikai vonzerőket, s tulajdonképpen a gyalogos utakkal párhuzamosan haladnak. Az árvízvédelem költségeit jelentősen lecsökkentik és a gát természetes kopását lassítják a gátak koronáján kiépített kerékpárutak, ezért a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖR-KÖVIZIG) támogatja a gátakon futó kerékpárutak kiépítését, 2 méter széles kerékpárút megépítése esetén saját költségen további 1 méterrel szélesíti a kerékpárutat. A gátak tetején futó kerékpárutak kiépítésének fajlagos költsége magasabb, ugyanis árvízveszély esetén nehéz munkagépeket is el kell bírniuk. 16

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM. Készítette: Terra Studió Kft., 2005.

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM. Készítette: Terra Studió Kft., 2005. A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA HELYZETÉRTÉKELÉS, STRATÉGIAI ÉS OPERATIV PROGRAM Készítette: Terra Studió Kft., 2005. június Felülvizsgálat Készítette: MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya

Részletesebben

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA készítette Terra Studio Kft. 2005. június A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA készítette Terra Studio Kft. 1094 Budapest,

Részletesebben

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében HURO/0901/241/2.1.3. BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Főpályázó:

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. 2005. június 1094 Budapest, Angyal u. 7/a. Tel.: 1 456 5090 Fax: 1 456 5099 web: www.terra-studio.hu Email: terra95@hu.inter.net A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG

Részletesebben

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. Korábbi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Magyar Turizmus Zrt. 1012 Budapest, Vérmező út 4. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Ady Endre u. 9. Szakértők: Dr. Könyves Erika PhD, tanszékvezető

Részletesebben

Az Innovatív Turizmus Klaszter Stratégiai Terve 2011-2015

Az Innovatív Turizmus Klaszter Stratégiai Terve 2011-2015 Az Innovatív Turizmus Klaszter Stratégiai Terve 2011-2015 Készítették: Dr. Herbály Katalin Katona Ilona Mondok Anita Szívós László Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 4 1. A stratégia meghatározó külső

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programja II. kötet: Operatív Program Balatonfüred, 2005. március A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: Inspiratura

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Projektvezető: Dr. Jancsik András Tervezők: Formádi Katalin Mayer Péter Veszprém 2008 Tartalom Tartalom... 2 1 Bevezető...

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 Javaslattételi munkarész 2013. május 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben