V. Földmérő Találkozó 5 th Conference of Geodesy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Földmérő Találkozó 5 th Conference of Geodesy"

Átírás

1 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania V. Földmérő Találkozó 5 th Conference of Geodesy Kolozsvár, június Cluj, June 17-20, 2004 EMT 1

2 Kiadó Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Edited by Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania Szerkesztő / Editor Dr. Ferencz József Felelős kiadó Dr. Köllő Gábor Nyomdai előkészítés Prokop Zoltán Nyomtatás Incitato nyomda Kolozsvár Felelős vezető: Biró Á. Attila A kiadvány megjelenését támogatta Illyés Közalapítvány Budapest Oktatási és Kutatási Minisztérium (MEC) Bukarest Városi Tanács Kolozsvár Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Românei FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ (5 ; 2004 ; Cluj-Napoca) V. Földmérő Találkozó : Kolozsvár, június th Conference of Geodesy : Cluj-Napoca, June 17 20, Cluj Napoca : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2004 ISBN (063) 2 V. Földmérő Találkozó

3 Konferencia szervező / Organising Institution Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztálya Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania, Department of Geodesy Konferencia elnök / Chairman Dr. Ferencz József Tudományos bizottság / Scientific Committee Dr. Ferencz József Dr. Apagyi Géza Dr. Joó István Dr. Mihály Szabolcs Dr. Márton Gyárfás Bartos Ferenc Márton Edith Szervező bizottság / Organising Committee Dr. Ferencz József Kovács Enikő Horváth Erika Matekovits Hajnalka Pap Tünde Prokop Zoltán EMT 3

4 Beköszöntő Rendkívül megtisztelő feladatot teljesítek, amikor Erdély fővárosában, Kolozsvárott, az V. Földmérő Találkozónk anyaországi és erdélyi résztvevőit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöksége és a Földmérő Szakosztály vezetése nevében. Találkozónk eseményekben gazdag időszakban nyújt számunkra lehetőséget a jelen és jövő, szakmánk elé állított kihívásainak megvitatására és az azokból eredő feladatok lehetséges megoldásainak megfogalmazására. Ismert a korunkban megvalósult gazdasági fejlődések egyik jellemzője, miszerint a műveletlenség a perifériára szorít, a műveltség pedig, mint szellemi tőke, vonzza a gazdasági tőkét. Véleményem szerint ez szakmánkra is érvényes, ezenfelül ránk, Romániában élő magyar földmérőkre nézve, rendkívül időszerű, létfontosságú valóság, amelyet eredményesen kellene kezelni. Ezért választottuk találkozónk fő témájaként e valósághoz kötődő, rendkívül időszerű problémát: Az Európa felé vezető út szakmai kihívásai. Az anyaországi földmérés már megtette az Európa felé vezető utat és jelenleg már annak útjain jár. Kihasználom az alkalmat és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöksége, valamint a Földmérő Szakosztály vezetése nevében gratulálok az elért sikerekhez. Az erdélyi magyar földmérőket megillető szakmai és gazdasági pozíciók eléréséhez elengedhetetlen követelmény a szakmai szellemi tőke elvárt szintre való emelése, annak gyakorlati alkalmazása. Ennek a folyamatnak egyik láncszeme jelen találkozónk is, melynek munkálatai során lehetőségünk lesz egymás tudását, eredményeit, tapasztalatait meghallgatnunk, megismernünk, megértenünk, amire a tervezett három témakörbe csoportosított előadások és szakmai megbeszélések biztosítják a megfelelő feltételeket: Európai normák a földmérés feladatainak megoldásához, A kitűzött feladatok megoldási lehetőségei, Szakmai felkészültségünk szintjének elemzése az elvégzett munkák alapján. Meggyőződésem, hogy e gazdag, időszerű és fontos problémákat felölelő tematikával az V. Földmérő Találkozó újabb konkrét összetevője lesz annak az állandó, töretlen erőfeszítésünknek, amelyet az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztálya keretében több mint egy évtizede kitartóan folytatunk azzal a céllal, hogy szakmánk és szakem- 4 V. Földmérő Találkozó

5 bereink a megérdemelt társadalmi elismerésben részesüljenek, ami a szülőföldön való méltányos megélhetés lehetőségeit szavatolhatná. Találkozónk programja ezúttal is a már ismert módon alakul. Csütörtök délután érkezés, pénteken az egész napot kitöltő kiránduláson a Mezőség tájait ismerhetjük meg. Tervezett útvonalunk: Kolozsvár, Torda (tordai sóbánya), Nagyenyed (ebéd, borkóstolással), remetei sziklaszoros, torockószentgyörgyi vár, Torockó, Kolozsvár. Szombaton az említett tematikákhoz kapcsolódó előadások, szakmai megbeszélések és viták adnak tudományos tartalmat találkozónknak. Remélem, ezúttal is az érdeklődéseinket felkeltő, információigényeinket kielégítő, érdekes és hasznos, megfelelő színvonalú tudományos rendezvényen fogunk részt venni. A felhalmozott tudományos töltetet baráti, kötetlen hangulatban próbáljuk kiegészíteni, elmélyíteni és rögzíteni, a már szintén hagyományos esti fogadáson. Remélem, hogy a Kolozsvárott, Mátyás király szülővárosában, a magyar kultúra és tudomány e fellegvárában együtt töltött pár nap aktívan hozzájárul közös emlékeink, szakmai ismereteink, kapcsolataink, együttműködéseink bővítéséhez és elmondhatjuk, hogy egy újabb sikeres Földmérő Találkozó résztvevői voltunk. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöksége és a Földmérő Szakosztály vezetése nevében minden kedves résztvevőnek kellemes, hasznos és tartalmas hétvégét kívánok! Dr. Ferencz József az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke EMT 5

6 Tartalomjegyzék MapSys adatbankok felépítése MapSys Database Structures Bokor Zoltán 8 A Digitális-Románia projekt Digital-Romania Project Condurateanu Bogdan, Kuszálik József 9 A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) Development of the Hungarian Land Parcel Identification System (2002- ) Csornai Gábor, Csonka Bernadett, Zelei Gyula, Dr. Martinovich László, Kocsis Attila, Tikász László, László István, Bognár Erika, Csekő Árpád 12 A Brassó Marosvásárhely Kolozsvár Nagyvárad Bors autópálya tervezését támogató földmérési munkáink Our Surveying Works for Support of the Brassó Marosvásárhely Kolozsvár Nagyvárad Bors Motorway`s Planning Dr. Ferencz József, Bálint József, Rácz László, Floriş Adrian 17 Földmérési és kataszteri munkáink a Bihar megyei SUINPROD PALOTA Rt. székelyhídi 12-es számú (HORÓ) farmjának privatizálásához Our Surveying and Cadastral Works for Privatization of Bihar County's SUINPROD PALOTA S.C's 12 th (HORÓ) Farm from Székelyhid City Dr. Ferencz József, Bálint József, Rácz László, Floriş Adrian 26 HTML program tervezet Maros megye kataszterének interneten való eléréséhez Kovács Lóránt 39 Térinformatikai és turisztikai célú várostérképek megvalósítása Realization of GIS and Tourist City Maps Kuszálik József 44 Folyamatos és diszkrét koordinátarendszerek; kataszteri és földnyilvántartási adatok kapcsolata Continous and Discrete Coordinate Systems; Links Between Land Registry and Cadastre Dr. Márton Gyárfás 50 6 V. Földmérő Találkozó

7 Temesvár vártörténete Temesvar Historical City-center Márton Huba 51 MapSys Internet Map Server (egy modern kataszteralapú városigazgatás alapja) MapSys Internet Map Server Cadastral GIS Based City Administration Nagy István 52 Modell kataszteri adatbank frissítésére Cadastral Databank Update Model Nemes Botond 53 A közműhálózat nyilvántartás megvalósítása Székelyudvarhelyen és továbbfejleszthetőségének lehetőségei Utilities Cadastre in Székelyudvarhely and Development Perspectives Papp Attila 54 A Nemzeti Kataszteri Program indítása National Cadastral Programme Simon Sándor 55 A második és harmadik katonai felmérés erdélyi lapjainak vetületi és dátumparaméterei The Projection and Datum Parameters of the Transylvanian Topographic Maps of the Second and Third Military Surveys Dr. Timár Gábor, Molnár Gábor, Dr. Cornel Păunescu, Florin Pendea 59 Magyarország digitális ortofotó programja (MADOP) és nagyfelbontású digitális domborzat modell (DDM) az ország teljes területére The National Orthophoto Program (MADOP) and High Resolution Digital Elevation Model Completed for the Whole Territory of Hungary Winkler Péter 66 EMT 7

8 MapSys adatbankok felépítése MapSys Database Structures Bokor Zoltán Geotop Kft., Székelyudvarhely Egy térinformatikai rendszer több összetevőből épül fel: Hardware Software Adatok Technológia Egy ilyen rendszer egyik legfontosabb és legértékesebb része az adatok. Az adatokat jól megszervezett adatbankokban kell tárolni. Az adatbankok biztosítják a felhasználók számára szükséges adatok elérését. Előadásom során egy MapSys-ben használatos kataszteri adatbank struktúra felépítését, feltöltését és felhasználását mutatom be. Bemutatásra kerül egy konkrét kataszteri adatbank felépítése, tartalma, adatfeltöltési és adatnyerési technológiái. 8 V. Földmérő Találkozó

9 A Digitális-Románia projekt Digital-Romania Project Condurateanu Bogdan 1, Kuszálik József 2 1 igazgató, Sheba Exim Kft., Bukarest 2 térképész igazgató, Micro Mapper Kft., Kolozsvár Abstract The Garmin GPS receiver distributor in Romania, the Sheba Exim Ltd.at the end of last year started a big and original project: to fill in the white spot of Romania from the digital map of Europe: to realize the digital map of Romania and make it useable for a lot of persons on PC and Garmin GPS. The originality of this project consist in a very unusual solution: every person, institute, company who want to help this project can take part of it by giving its digital maps for the project. Összefoglaló A Garmin GPS termékeket forgalmazó cég a Sheba Exim Kft. eredeti és nagyszabású tervet indított útjára tavaly év végén: elkészíteni Románia digitális állományát és ezt nagy számú amatőr felhasználók részére elérhetővé tenni, elérhető áron. Az elkészült állományt, egyrészt PC-n, másrészt Garmin GPS-ekre töltve lehet majd használni. A projekt érdekessége és eredetisége, az, hogy a romániai helyzethez és lehetőségekhez mérten oldották meg a digitális alapadatok beszerzését: minden digitális térképet készítő magán személyt, intézményt, céget felkértek, hogy amennyiben sajátjuknak érzik a célt, vegyenek részt digitális adataikkal a projektben... Kulcsszavak: Garmin, MapSource, digitális térkép, GPS, Románia 1. Bevezető gondolatok Romániában, a térképekhez nagyon sokáig, sőt manapság is, a titoktartás miatt, nem, vagy nagyon nehezen lehetett hozzáférni. Ez nyomta rá a bélyegét és befolyásolja a mai napig a magán szektorban történő térképkészítést. Ez az oka annak, hogy Romániában nem alakult ki a térképhasználat kultú- EMT 9

10 rája és igénye, és annak, hogy a romániai térképészeti piacon nincsenek (még) jelentős, minőségi térképeket készítő cégek. Többek között ez a helyzet szülte azt, hogy minden nagyobb cég, minden intézmény, saját maga állította elő a neki szükséges térképeket. Ez azt eredményezte, hogy különböző helyeken ugyanazokat a térképeket készítették el, természetesen nagyon változó minőségben. Ez a titkolózás és térképnélküliség oda vezetett, hogy Románia ezen a területen sokáig egy helyben mozgott és rengeteg időt pazarolt el...anélkül, hogy fejlődés, építés történt volna... Ez a helyzet már tarthatatlanná vált, mert a fejlődéssel nem lehet szembeszegülni A projektről... A projekt ötletét 2003 december 8.-án hozták nyilvánosságra és a GPS vásárlók több éves elégedetlenségét szeretnék ezáltal megszüntetni. A Garmin Romániai terjesztője egy rendkívül meglepő, merész és eredeti ötlettel állt elő: a romániai magánszemélyek, cégek és intézmények támogassák a projektet a saját digitális állományaikkal. Ennek ellenében reklámlehetőséget és termék-cd-ket kapnak majd cserébe. A projektben a következő intézetek cégek jelezték részvételi szándékukat: Nemzeti Meteorológiai és Hidrológiai Intézet, Román Geológiai Intézet, Geodéziai Kar, Földrajz Kar, az Alpinet Projekt, valamint más cégek és magánszemélyek. Az első CD kiadását 2004 júliusára tervezik. Ezt később, 6 hónaponként frissítik. A digitális térképen a következő tematikák fognak szerepelni: domborzat, fedettség, közérdekű helyek (point of interest), vízrajz, közigazgatási határok, úthálózat és települések. 3. Technikai adatok A Romániára vonatkozó adatok 1: méretarányban, a települések pedig 1: es méretarányban készülnek majd el. A digitális termék a következőket fogja tartalmazni: A. pont típusú objektumok: vendéglők, gyorséttermek, kávézók, pizzázók szállodák, motelek, panziók, turisztikai üdülők, kempingek, sátorhelyek iskolák, múzeumok, könyvtárak bárok, korcsolyapályák, színházak, sípályák 10 V. Földmérő Találkozó

11 autó-szerelő műhelyek, benzinkutak, repülőterek, közszállítási megállók és vasúti állomások, parkolók és postai hivatalok kórházak, vámhivatalok, polgármesteri hivatalok templomok, temetők, műemlékek, stb. B. vonalas objektumok utak: európai, nemzeti, megyei és egyéb utak vízrajz közigazgatási határok szintvonalak és batimetria egyéb vonalas elemek C. felületi objektumok különböző nagyságú városok parkok, vízfelületek egyéb felületek: homokos felületek, gyümölcsösök, szőlősök, mocsarak, stb. A tervek szerint 1 CD ára 99 EUR+ÁFA lesz. EMT 11

12 A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) Development of the Hungarian Land Parcel Identification System (2002- ) Csornai Gábor, Csonka Bernadett, Zelei Gyula, Dr. Martinovich László, Kocsis Attila, Tikász László, László István, Bognár Erika, Csekő Árpád Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), Budapest Abstract Building up the Integrated Administrative and Control System (IACS) is a key issue in accessing counties as Hungary. One of the main components of the IACS should be used from 2004, is the Land Parcel Identification System (LPIS-Hu) (called MePAR in Hungarian). Hungary started to build the LPIS- Hu in 2002, after a pilot project called ProMePAR (2002). The aim of the ProMePAR project was to develop the country-wide LPIS-Hu on pilot sites with ortho-photo based physical blocks in harmony with the requirements of the IACS applied in the European Union. ProMePAR was an experimental system working on 6 settlements (3 counties) with voluntary participation of the farmers. It was built on the existing facilities and institutions and fulfilled the EU requirements of the IACS area-based subsidy handling. ProMePAR was a work-flow of area aid application procedure done by the farmers, advisory actions managed by institutional participants, with special emphasis on land parcel identification and the EU harmonic remote sensing control. On the basis of ProMePAR results, the creation of the LPIS-Hu database started in October 2002, and was finished by September The system is based on physical blocks with natural boundaries, which was found to fit the best to the country's agricultural utilization characteristics. The source data used in LPIS building were digital ortho-photo coverage of Hungary (mainly from year 2000, partially from 2003), topographic maps and high resolution satellite image data series between 2000 and The quality of ortho-photos have been checked thoroughly and was found to be of very high level. Approximately physical blocks cover the entire area of Hungary. The average size of the blocks is 32 ha, including all land cover categories and the whole area of Hungary. Training of farmers for the use of LPIS started in the autumn of 2003, in line with farmers' registry. 12 V. Földmérő Találkozó

13 Overview block-mapsheets (at scale 1:10 000, 4666 sheets) (Fig 2.) were distributed to the municipalities for collecting the farmer-block database and informing the farmers for claiming with the use of the new reference system. The LPIS-Hu project also includes the development of the GIS of physical blocks, integrating area based information for managing rural development schemes, LPIS-Hu Internet applications, and trainings for the institutional participants and the clients of the IACS. After the registry process the farmer-block database is built with the active participation of the farmers. Based on this farmer-block database individual farm tailored block maps will be distributed for the farmers in 2004 as part of their claim dossier. There will be approximately area based applications in the Single Area Payment System, roughly 1,5 million blockmap prints in A/3 size, with color ortophoto background. These individual farm tailored block maps will be sent back to the Hungarian Paying Agency (HPA) as a part of all area based applications, with the drawing of the utilised agricultural parcels. The development of the LPIS-Hu is managed in connection with the HPA, harmonised with the IACS activities. The LPIS-Hu is the pulling force of the IACS development, had been appreciated by several EU missions and regular reviews, and had a positive reflection via the monitoring reports as well. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) csatlakozás utáni átvétele megköveteli az uniós támogatások igénybevételéhez szükséges Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) kiépítését. Az Európai Unió agrártámogatási rendszerének hazai bevezetésével a távérzékelés eredményeinek, szolgáltatásainak eddigi 7 éves állami, intézményes operatív felhasználása kiterjed a gazdaságok százezreire is. A FÖMI programjai két területen segítik az EU kifizetések fogadására történő felkészülést: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) kiépítésével és a terület alapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével. A MePAR az EU területalapú támogatásainak igénybevételéhez szükséges. Ez a korszerű, új térképi, területi hivatkozási alap és azonosító rendszer a 2004-es kérelmezési évtől működik. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) legfontosabb alappilléreinek egyike. Az IIER kiépítése a KAP (Közös Agrárpolitika) kifizetéseinek folyósításához kötelező. A mezőgazdasági táblákat azonosító rendszereknek több típusa létezik Európában, Magyarországon az előtanulmányok után az ún. fizikai blokkokra épülő rendszer került kiépítésre. A fizikai blokk meglehetősen állandó földfelszíni határokkal (vasút, út, csatorna stb.) rendelkező felszíndarab, amelyen EMT 13

14 belül az egyes mezőgazdasági táblák (az egy gazdálkodó által, egy növényfajtával bevetett, összefüggő földterületek) évente változhatnak. Magyarországon a fizikai blokkok átlagos mérete hektár. A térképhelyes légifelvételeken (ortofotón) alapuló földfelszíni egységek, a fizikai blokkok rendszerének országos kialakításával a MePAR biztosítja a támogatás alapját képező mezőgazdasági táblák helyének egyértelmű megadását, és segíti a gazdálkodót a támogatásra jogosult terület meghatározásában. A MePAR kiinduló adatai A MePAR alapja a térképhelyes légi-felvétel (ortofotó), amelyen vektoros állományban megjelenítve szerepelnek a fizikai blokkok és a támogatásra nem jogosult területek határai, valamint attribútumként a fizikai blokkok támogatható területei, azonosítói, és a vidékfejlesztési kifizetésre jogosító megkülönböztetései. Az egész országot lefedő térképhelyes légi-felvételek, a "Magyarország Légi-felmérése 2000" projektből származnak. A felvételek méretaránya m=1:30 000, egy felvétel 7x7 km-es területet fed le, a digitális felvételek képpontmérete 60 cm. A tavaszi árvíz- és belvízelöntések által érintett Tisza-menti területekre 2003-ban készült légi-felvétel. A fizikai blokkok lehatárolásához felhasznált további adatok a topográfiai térképek (amelyek segítik az időben állandó, blokkhatárként szolgáló földfelszíni elemek azonosítását), illetve az űrfelvétel-idősorok, amelyek a területek mezőgazdasági hasznosításának megítélésében döntenek. A MePAR kiépítése A MePAR tényleges kiépítése a több éves megalapozó munka után októberi kezdéssel indult a Földmérési és Távérzékelési Intézetben és szeptemberében fejeződött be a fizikai blokkok felépítése az ország teljes területére. A MePAR kiépítése és működtetése ezen túlmenően a MePAR-hoz kapcsolódó térinformatikai rendszer kiépítését, a szolgáltatások, ellenőrzési feladatok és szükséges oktatás valamint a kapcsolódó felkészítési, képzési tevékenységek rendszerét is jelenti. A fejlesztés eredményeként a térinformatikai alkalmazás eljut a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) területi szerveihez és rajtuk keresztül a támogatások igénylőihez. A kiépítésen felül a rendszert a FÖMI évente felújítja, a változásokat új ortofotón és terepi ellenőrzéssel három éves rotációban átvezeti. A MePAR adatbázis és térinformatikai rendszere megfelel a 1593/2000 (EK) rendelet adatbázis és térinformatikai követelményeinek és a 2419/ V. Földmérő Találkozó

15 (EK) rendelet legújabb módosítási javaslatában szereplő kritériumoknak is. A MePAR területazonosítási egységei a fizikai blokkok az ország teljes földrajzi területét (tehát az erdőket, legelőket, gyümölcsösöket és ültetvényeket, településeket, stb.) lefedik. Így tehát az ország bármely mezőgazdasági tábláját egyértelműen meg lehet adni a fizikai blokk azonosítójával és a táblasorszámmal, a területhez kapcsolódó kérelemben vagy pályázatban. A MePAR és a kapcsolódó adatbázisok A MePAR adatbázis tartalmazza fizikai blokkok határvonalait, a fizikai blokkon belül a meghatározó műveléstől eltérő és a támogatásra nem jogosító területek határvonalait, a támogatható és nem támogatható területek méretét, az egyedi blokkazonosítót és háttérben az ortofotót vagy nagyon nagy felbontású űrfelvételt. A MePAR további összetevői a külön jogszabályokban megfogalmazott támogatási jogcímeknek megfelelő tematikus rétegek, valamint a gazdálkodóknak 2004-ben a kérelmezéshez nyomtatott egyedi blokktérképeken a tájékozódás segítésére a kataszteri fedvény. Az ortofotókat 2004-től háromévente megújítják, azaz évente az ország területének 1/3 részére készül új ortofotó. A jogosultságot érintő tranzakciókat 5 évig tartja nyilván a MePAR. A MePAR keretében egységes térinformatikai rendszerben kerülnek nyilvántartásra a mezőgazdasági parcellák, amely EU-követelmény január elsejétől. A MePAR központi adatbázisa az MVH tulajdona, másolatán a FÖMI végzi az üzemeltetést az év folyamán: változásvezetés és felújítás, tanácsadás, fejlesztések formájában. A FÖMI minden év január 1-i állapotot rögzítő formában adja át az MVH részére a MePAR az évi hiteles példányát. Az MVH kirendeltségei egy hierarchikus struktúrán keresztül folyamatosan hozzáférnek a MePAR központi adatbázisához. Az MVH megyei kirendeltségeiben a teljes MePAR lefedés on-line, valós időben elérhető. A MePAR szerepe az IIER támogatás ellenőrzési lépéseiben sokrétű. Az MVH a kérelmek 100 %-án adminisztratív ellenőrzést végez, ennek keretében a MePAR területadatainak felhasználásával ellenőrzi a fizikai blokk szintű területei túligénylést. Szintén a MePAR felhasználásával történik a megjelölt terület jogosultságának ellenőrzése és a különböző kifizetések (pl. agrár-környezetvédelmi program és KAP-típusú kifizetés) közötti keresztellenőrzés. Az egyes fizikai blokkokban történt túligénylés kimutatása - és így a támogatások visszatartása, illetve ellenőrzésre történő kijelölés - is a MePAR adatai alapján történik. Az IIER alá tartozó vidékfejlesztési intézkedések tematikus rétegeinek integrálása a MePAR rendszerébe megtörtént. Ez érinti az agrár- EMT 15

16 környezetgazdálkodási program és a Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT), valamint az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) kifizetéseinek a FÖMI által elkészített területi lehatárolásait. A különböző terület alapú kifizetések együtt kérelmezése és a jogcímek közötti, adatbázis szintű adminisztratív ellenőrzések valósulnak meg ez által. Folyamatban van a 1593/2000-es (EK) rendelet alapján a szőlő- és ültetvényregiszterrel előírt harmonizáció kialakítása. A gazdálkodók 2003 őszén találkoztak az M=1: es áttekintő MePAR térképekkel. A 2004-es kérelmek mellékletét képező, gazdaságonként egyedileg készített A/3-as térképlapok az ügyfelek által megadott területegységek (fizikai blokkok) alapján készülnek el. A MePAR kiépítése és működtetése a távérzékeléses adatok (űr- és légi-felvételek) újabb országos felhasználási területét jelenti. A terület alapú támogatások kérelmezéséhez minden gazdálkodó színes ortofotó háttérrel kinyomtatott A/3-as méretű fizikai blokktérképeket kap. A rendszer további fejlesztésével nemcsak a nyomtatott térképek, de térinformatikai adatok, rendszerek szolgáltatására is lehetőség nyílik. Az internetes kérelem beadás a közeljövő terveiben szerepel. Térkép részlet a MePAR adatbázisból: piros vonallal a blokkhatárokat, kék vonallal a nem támogatható valamint a blokkon belüli eltérő mezőgazdasági hasznosítású területek határait jeleztük. Feketével az ingatlan-nyilvártartási földrészlet-határokat tüntettük fel, segítve ezzel a gazdálkodók tájékozódását, területük megtalálását. Minden fizikai blokknak feltüntetett az egyedi azonosítója és a nettó támogatható területe. 16 V. Földmérő Találkozó

17 A Brassó Marosvásárhely Kolozsvár Nagyvárad Bors autópálya tervezését támogató földmérési munkáink Our Surveying Works for Support of the Brassó Marosvásárhely Kolozsvár Nagyvárad Bors Motorway`s Planning Dr. Ferencz József, Bálint József, Rácz László, Floriş Adrian MasterCAD Kft., Nagyvárad Abstract The surveying works for support of the Brassó Marosvásárhely Kolozsvár Nagyvárad Bors motorway`s planning was commanded for topographical preliminary study process. These complex works contain a lot of components, such as: GPS and classical network determination, field data collection and coordinate computation for the 1:1000 scale mapping, and digital terrain modeling, followed by contour lines and cross sections generation. Any part of the results of this works is presented in this paper. 1. Bevezetés A Brassó-Marosvásárhely-Kolozsvár-Nagyvárad-Bors autópálya tervezéséhez szükséges topográfiai előtanulmány elkészítéséhez a tervező meghatározta az elvégzendő feladatokat: felmérési hálózat megvalósítása az autópálya tengelyvonalának kitűzése, annak 100 méteres sűrűséggel rögzített pontjainak a STEREO1970 vetület síkjában megadott koordinátái alapján, méteres sűrűséggel a kitűzött pontok magasságának meghatározása a 200 méter szélességű(a tengelyvonaltól 100 méter jobbra és 100 méter balra), szalag alakú célterület vízszintes és magassági értelmű felmérése az 1:1000 méretarányú helyszínrajzokra jellemző követelményeknek megfelelően a mérések megfelelő feldolgozása és az eredményeknek a MOSS tervezési programrendszer által használt formátumban, a tervező által megszabott kódolással való átalakítása EMT 17

18 a vízszintes és magassági elemeket tartalmazó digitális helyszínrajz elkészítése a hosszanti- és kereszt-metszetek generálása. Az előbbiekben vázolt feladatok elvégzésére Szilágy és Kolozsvár megyékben egy-egy 20km.szakaszon kaptunk megbízást. A vállalt feladatokat egy komplex digitális technológia felhasználásával terepen és az irodában oldottuk meg a megfelelő sorrendben: A terepen elvégzett munkák: a felmérési hálózat megvalósítása globális(gps) és hagyományos módszerrel a szükséges pontok kitűzése a GEODIMETER 610M és ZE- ISS 3500 elektronikus tachiméterekkel, felhasználva a beépített programokat a vízszintes és magassági értelmű részletes felmérés elvégzése a felmérési hálózat pontjaiból Az irodában elvégzett munkák: a mérések megfelelő feldolgozása a 2D+1D térben az eredmények megfelelő formázása és kódolása a digitális terepmodell létrehozása, szintgörbék generálása a vízszintes és magassági elemeket tartalmazó digitális helyszínrajz elkészítése a hosszanti- és kereszt-metszetek generálása. Előadásunkban a terepen és irodában végzett munkák összetevőiből válogattunk, ezúttal nagyobb hangsúlyt fektetve a tengelyvonal kitűzésére és a domborzat digitális modellezését támogató magassági adatok kezelésére. 2. A terepen végzett munkák A felmérési hálózat megvalósítása globális(gps) és hagyományos módszerrel ismert tárgykör, előbbi találkozóinkon már többször előadásaink tárgya volt, ezért most nem térünk ki erre részletesen. Figyelembe véve a konkrét Szilágy megyei, a Meszes hegységen áthaladó tengelyvonalhoz tartozó munkazónát jellemző terepviszonyokat, az ismert pontokat felhasználva, relatív statikus GPS mérésekkel 5 kilométerenként pontpárokat határoztunk meg (1. ábra), majd azokat a hagyományos sokszögelés módszerével sűrítettük a megfelelő szintig (2. ábra). A Kolozsvár megyei szakaszon a tervező által megadott pontokat felhasználva, hagyományos sokszögeléssel sűrítettük a felmérési hálózatot(3. ábra). 18 V. Földmérő Találkozó

19 1. ábra 2. ábra EMT 19

20 3. ábra A felmérési hálózat mérési eredményeinek megfelelő, 2D+1D feldolgozásának eredményei a kitűzési munkák kiinduló adatai, amelyeket a felhasznált elektronikus tachiméterek beépített programjai által kért adattárakba megfelelő módon tároltunk. A kitűzéshez a P20 és P23 programokat használtuk. A kitűzés alkalmazott elve abban áll, hogy a műszer valós időben számítja és a képernyőn kijelzi a mért prizmaponthely és az elméleti ponthely koordináta különbségeit, amelyeket a prizma megfelelő helymódosításával az elfogadott hibahatár alá kell szorítani. Amikor ez megtörtént, a prizmaponthelyet elfogadjuk, mint a kitűzendő pont helyét, majd azt az előírásoknak megfelelően állandósítjuk. A mi esetünkben a kitűzött pont helyét a tervező által meghatározott módon, a felső részén pirosra festett karóval állandósítottuk. A vízszintes és magassági értelmű részletes felmérést a felmérési hálózat pontjaiból tachimetriai mérésekkel végeztük, saját(uds) mérési program felhasználásával. A mérés eredményeit a felhasznált elektronikus tachiméterek névvel azonosítható adattárakban rögzítik, kódérték formátumban. Ezek az adatok az irodai adatfeldolgozás kiinduló értékei. 20 V. Földmérő Találkozó

21 3. Az irodában elvégzett munkák A bevezetőben vázolt irodai munkákat megfelelő tehnológiai sorrendben végeztük és a következőkben röviden bemutatjuk azokat A mérések feldolgozása A tervező által kért termékek előállításához szükséges felmérési hálózat és részletpontok koordinátáit a mérések megfelelő, 2D+1D ételmű feldolgozásával biztosítottuk. A Szilágy megyei szakaszra vonatkozó GPS mérési adatokat a GEOTRACER GPS v.2.29, a hagyományos méréseket pedig a TOPOSYS programrendszerekkel dolgoztuk fel. A Kolozsvár megyei szakaszon, hagyományos módon gyűjtött adatokat a TERRAMODEL FDM programrendszerrel dolgoztuk fel a hivatalos romániai sík- és magassági vonatkoztatási rendszerekben. A mérések feldolgozásának menete és az eredmények felépítése szakembereink előtt ismert, ezért előadásunkban nem térünk ki e kérdéskör ismertetésére. A kapott eredményeket a tervező által kért MOSS programrendszer-kompatibilis formátumban, megfelelő kódolással leadáshoz előkészítettük, a START NRPCT X Y Z KÓD formátumban A digitális terepmodell létrehozása, szintgörbék generálása A vonalas objektumokra jellemző szalag alakú munkaterület digitális terepmodelljét a SURFER 8 programrendszerrel, a terepen megfelelő módon választott és mért pontok számított koordinátáit kiinduló adatokként használva, a Szilágy megyei szakaszon 5 méteres, a Kolozsvár megyei szakaszon 2 méteres felbontású rácshálót kriggelés módszerével generáltuk. A magassági értékek interpolálása után az ismert pontokban a Z = Zmért - Zinterpolált értelmezésben számított magasság-különbségeket a programrendszer által generált lista tartalmazza, amelynek egy részét pontszám, X Z Y koordináták és Z magasság-különbségek, a programrendszer által generált formátumban, az alábbiakban, változtatás nélkül mellékeljük: EMT 21

22 A generált terepmodell egy szakaszát a 4. ábra szemlélteti. A létrehozott digitális terepmodellből, a választott paraméterek beállítása után a szintgörbéket 2 valamint 1 méteres magasság-különbségekkel generáltuk, amelyeket a vízszintes és magassági értelmű információkat tartalmazó digitális helyszínrajz egy részének bemutatásával szemléltetünk (5. ábra). 4. ábra 22 V. Földmérő Találkozó

23 3.3. A vízszintes és magassági elemeket tartalmazó digitális helyszínrajz elkészítése A MAPSYS programrendszerrel történő digitális térképszerkesztés problémája szakembereink számára ismert folyamat, ezért nem kívánjuk részletezni azt. A tervező által rögzített feltételek betartásával szerkesztett, vízszintes és magassági elemeket tartalmazó digitális helyszínrajz egy részét az 5. ábra szemlélteti A hosszanti- és keresztirányú metszetek generálása. A tervező által kért hosszanti és megfelelő sűrűségű keresztirányú metszeteket adatait a SURFER8 programrendszerrel, a metszetek szerkesztését a MAPSYS programrendszerrel oldottuk meg. A metszetek vonalának meghatározása után a digitális terepmodell adataiból a SURFER8 programrendszerrel generáltuk a metszetek adatait, megfelelő adattárokban rögzítve. A Szilágy megyei szakasz hosszanti metszete generált adatainak egy részét, pontszám X Y Z koordináták, kumulált távolság, metszetkód, a programrendszer által generált formátumban, változtatás nélkül, a továbbiakban mellékeljük: EMT 23

24 5. ábra A kért metszetek generált adatait felhasználva, a MAPSYS programrendszerrel, az x=z és y=kumulált távolság átrendezés után, azonos módon szerkesztettük a hosszanti metszetet és az 50 méteres sűrűségű keresztmetszeteket. A szerkesztett metszetek bemutatására a Szilágy megyei szakasz hosszanti metszetét választottuk, amelyet a 6. ábra szemléltet. 6. ábra 4. Befejező gondolatok A bemutatott munka komplex jellegű, számos szakmai feladat megoldását igénylő kihívás volt számunkra. A székhelyünktől több mint 100km-re 24 V. Földmérő Találkozó

25 lévő munkaterület és a változatos időjárás sok adminisztratív probléma megoldását is igényelte. A rendelkezésünkre álló technológia fizikai, logikai és humán összetevői megfelelő feltételeket biztosítottak a tervező által rögzített paraméterek betartásához és a munka időben való elvégzéséhez. Figyelemre méltó az eddig kimondottan irodainak számított munkafázisok terepi elvégezhetősége felé való eltolódás, ami a számítástechnológiában tapasztalható fejlesztések szakmánkra gyakorolt befolyásának eredménye. Véleményünk szerint ez a folyamat az elkövetkező időszakban tovább fokozódik. Figyelembe véve a tényt, hogy az adatgyűjtésben műholdas és hagyományos alapú technológiákat, az adatfeldolgozásban és termék-előállításban megfelelő, különböző szoftver-házak programrendszereit használtuk, kiemelkedő figyelmet szenteltünk az adatok és eredmények kompatibilitásának, ami lehetővé tette a zökkenőmentes problémamegoldásainkat. Így tovább erősödik bennünk az a tudat, hogy jó úton és jó ütemben haladunk a napjainkra jellemző, rohamos technológiai fejlődés útján. EMT 25

26 Földmérési és kataszteri munkáink a Bihar megyei SUINPROD PALOTA Rt. székelyhídi 12-es számú (HORÓ) farmjának privatizálásához Our Surveying and Cadastral Works for Privatization of Bihar County's SUINPROD PALOTA S.C's 12 th (HORÓ) Farm from Székelyhid City Dr. Ferencz József, Bálint József, Rácz László, Floriş Adrian MasterCAD Kft., Nagyvárad Abstract In this paper are presented some components of the surveying and land registering works for privatization of Bihar county `s SUINPROD PALOTA SC`s 12 th (HORÓ)farm from Székelyhíd city. After the field and the office surveying works presentation, we describe the land registration works for the obtained proprietary rights registration. At the end is presented the old 1:2880 scale cadastral map`s transformation into the Romanian official re ference system. 1. Bevezetés A rendszerváltás utáni tulajdonviszonyok átrendeződési folyamatának egyik fontos összetevője az állami tőkéjű részvénytársaságok privatizálása, amelyet eléggé ellentmondásos, gyakran változtatott jogi és technikai normarendszer szabályoz. A privatizálás tárgyát a jogi személy tulajdonában lévő ingatlan és ingó javak képezhetik. Az érintett részvénytársaságok létrehozásakor az általuk használt földterületek állami tulajdonban voltak, a régebbi kisajátítások alapján. A földterületek tulajdonjogának megváltoztatása a privatizálandó részvénytársaságok javára, összetett, hosszas folyamat, amelyet a rendszerváltás utáni jogi normák szabályoznak, amelyeknek alapján meg kell szerezni a TULAJDON- JOGOT BIZONYÍTÓ OKIRAT -ot, aminek alapján a tulajdonjogot a telekkönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni. Ebben a folyamatban a földmérésre mindkét, az előbbiekben említett tulajdonjog-rendezési fázisban konkrét feladatok hárulnak: a TULAJDONJOGOT BIZONYÍTÓ OKIRAT megszerzéséhez szükséges topográfiai dokumentáció elkészítése, majd a megszerzett tulajdonjog telekkönyvi bejegyzéshez előírt kataszteri dokumentáció összeállítása. 26 V. Földmérő Találkozó

27 Előadásunkban a Bihar megyei SUINPROD PALOTA RT székelyhídi 12.számú (HORÓ) farmjának privatizálásához szükséges topográfiai és kataszteri dokumentációk elkészítésekor végzett földmérési és kataszteri munkák során alkalmazott technológiai megoldásokból mutatunk be két, általunk érdekesnek tartott részt. 2. A tulajdonjogot bizonyító okirat megszerzéséhez szükséges topográfiai dokumentáció elkészítése A már többször módosított HG.Nr.834/1991 Kormányhatározat és annak gyakorlati alkalmazását szabályozó Kritériumok előírásainak megfelelően az állami tőkéjű részvénytársaságok használatában lévő földterületek meghatározása és felértékelése egy új, terepi felméréseken alapuló komplex, a hivatalos romániai vonatkoztatási rendszerben készült topográfiai dokumentáció alapján történik. A dokumentáció elkészítését egy sor, technológiailag összefüggő terepi és irodai munkafázis megvalósítása biztosította: felmérési hálózat létrehozása: adatgyűjtés, szavatos kiegyenlítés; részletpontok meghatározása: adatgyűjtés, koordinátaszámítás; digitális topográfiai térkép szerkesztése; területek azonosítása, csoportosítása a megadott kritériumok alapján, öt területtípusba sorolva, megfelelőek kódolva és számozva; területszámítás, területtípusonként és összesítve; a topográfiai dokumentáció összeállítása, megjelenítése analóg és digitális formában. Felhasználva az elkészített topográfiai dokumentációt, végigjárva egy eléggé bonyolult ellenőrzési folyamatot, az arra illetékes hatóság kiadta a részvénytársaságnak a TULAJDONJOGOT BIZONYÍTÓ OKIRATot. A továbbiakban ebből a folyamatból az első munkafázis terepi és irodai összetevőit ismertetjük röviden A felmérési hálózat megvalósításának terepi munkái A hivatalos romániai sík vonatkoztatási rendszer az 1970-ben bevezetett sztereografikus vetület síkjában meghatározott egységes koordinátarendszer, amelyben adottak az országos geodéziai hálózat pontjainak koordinátái. A gyakorlatból ismert a valóság: a hajdani, a terepen megfelelő módon kővel állandósított I-IV.- rendű geodéziai pontok jó része eltűnt, az V.-rendűnek minősített templomtornyok viszont megvannak. Ez a helyzetértékelés érvényes a székelyhídi munkazónára is. Így a felmérési hálózat pontjai koordinátáinak hagyomá- EMT 27

28 nyos technológiával történő meghatározásához csak a munkazónából látható templomokat használhattuk. Figyelembe véve a sík terep és az egy vagy többszintű épületek összeláthatóságot gátló hatását, egy magas pont köré létrehozott poligon (ötszög) csúcsai és a centrális pont alkotta felmérési hálózat mellett döntöttünk. A centrális pontot egy háromszintű épület vízszintes tetőterén festéssel állandósítottuk. Ebből a pontból 11 templomtorony látható amelyek felé a vízszintes irányokat GEODIMETER 610M elektronikus tahiméterrel, az iránysor módszerével mértük.(1. ábra). 1. ábra A felmérési hálózat centrális pontjából (2. ábra, 1 számú pont) a föld felszínén karóval állandósított pontok felé vízszintes és függőleges irányokat valamint távolságokat mértünk. A hálózat többi pontjából (2. ábra, 2-6 számú pontok) kölcsönösen, a sokszögelés módszerével vízszintes, függőleges irányokat és távolságokat, valamint a látható templomok felé (2. ábra, 2,4,6 számú pontok) vízszintes irányokat mértünk a GEODIMETER 610M elektronikus tahiméterrel. 28 V. Földmérő Találkozó

29 2. ábra 2.2. A felmérési hálózat megvalósításának irodai munkái A terepi munkák eredményei, a mérések, az irodai munkák kiinduló adatait képezik. A megfelelő adatfeldolgozás után a felmérési hálózat pontjainak a romániai hivatalos vonatkoztatási rendszerben számított koordinátáit kapjuk, amelyek a bevezetésben felsorolt következő fázisok kiinduló adatait alkotják. Az adatfeldolgozást a TOPOSYS programrendszerrel végeztük, a következő sorrendben: a pontok közelítő koordinátáinak számítása és szabatos kiegyenlítés A közelítő koordináták számítása A centrális pont (2. ábra, 1számú pont) koordinátáit hátrametszéssel számítottuk, figyelembe véve az összes lehetséges kombinációkat, amelyek eredményei közül ejtettük az elfogadott hibahatár feletti értékeket. A számítás eredményeként a programrendszer által generált lista egy részét fordítás nélkül mellékeltük: EMT 29

30 A hálózat többi pontjainak közelítő koordinátáit a centrális pontból poláris koordinátaszámítással kaptuk. A számítás eredményeként a programrendszer által generált listát fordítás nélkül mellékeltük: 30 V. Földmérő Találkozó

31 EMT 31

32 A felmérési hálózat szabatos kiegyenlítése A kiegyenlítést a TOPOSYS programrendszer által biztosított, kényszerfeltételeket használó közvetítő egyenletek módszerével végeztük. A 11 templomtorony, ismert koordinátáival fix pontokként szerepelt a kiegyenlítésben. A prog- 32 V. Földmérő Találkozó

33 ramrendszer által kért paraméterek beállítása utáni iterációs számítási folyamat végén kaptuk a kiegyenlített koordinátaértékeket. A kiegyenlítés eredményeit tartalmazó, a programrenszer által generált listát fordítás nélkül mellékeltük: EMT 33

34 34 V. Földmérő Találkozó

35 A kiegyenlítés eredményeihez számított megbízhatósági és pontossági mutatószámokat elemezve megállapíthatjuk, hogy a megvalósított felmérési hálózat megfelel az előírt követelményeknek, jó alapot biztosítva a munka további fázisaihoz, amelyeket az év folyamán végeztünk el. 3. A megszerzett tulajdonjog telekkönyvi bejegyzéshez előírt kataszteri dokumentáció összeállítása A SUINPROD PALOTA R.T. a székelyhídi 12.számú (HORÓ) farmja által használt földterületre a TULAJDONJOGOT BIZONYÍTÓ OKIRATot 2004 március 1.-én állította ki az illetékes hatóság. A megszerzett tulajdonjog telekkönyvi bejegyzéséhez a már többször módosított L.nr.7/1996 Kataszteri és ingatlan-nyilvántartási törvény 61. cikkelye által előírt kataszteri dokumentációt kell készíteni, amely az érvényben lévő technikai utasítások alapján a következőket kell tartalmazza: Technikai leírás( a munka megnevezése, megrendelője, tárgya, célja, a birtoktest területi elhelyezése, a birtoktest helyzete a régi telekkönyvi nyilvántartásban és az elvégzett topográfiai-kataszteri munkák leírása); A birtoktest elhelyezkedési és elhatárolási rajza ( a birtoktest adminisztratív adatai, a tulajdonos adatai, a birtoktesthez rendelt kataszteri szám, a területszámítás adatai és eredménye, a birtoktest kataszteri térképe); EMT 35

36 A birtoktest kísérőjegyzéke( a birtoktest adminisztratív adatai, kataszteri nyilvántartási információk, a birtoktest rajza, a területre, épületekre és tulajdonosra vonatkozó adatok). A kataszteri dokumentációt a TOPOSYS és MAPSYS programrendszereket használva, az előírásoknak megfelelően állítottuk össze, e folyamat ismertetése nem képezi előadásunk tárgyát. Figyelembe véve azt, hogy az előírások alapján a birtoktestre vonatkozó régi telekkönyvi nyilvántartási adatokat a dokumentációban az előirt helyen fel kell tüntetni, érdemesnek tartjuk e probléma kezelésének rövid bemutatását. Romániában a régi és új telekkönyvi nyilvántartás alapját képező kataszteri térképek különböző geodéziai dátumokon alapuló vonatkoztatási rendszerekben készültek. Azok egységes kezelésére a megfelelő átalakítási megoldást kell alkalmazni, a 3. ábra szerint. A továbbiakban két vonatkoztatási rendszer átalakításának az általunk használt megoldását mutatjuk be röviden. A székelyhídi 12.számú (HORÓ) farm területét is ábrázoló, régi, 1:2880 méretarányú ölrendszerű telekkönyvi térkép a budapesti sztereografikus vetületi rendszerben készült. Ismerve az ölrendszerű szelvény-hálózatrendszert és a szelvények jelzési módját, a Székelyhíd községet ábrázoló szelvények szelvénykeret-sarkainak koordinátáit könnyen számítottuk. 3. ábra 36 V. Földmérő Találkozó

37 Az így kapott, ölben kifejezett koordinátákat a romániai hivatalos sík vonatkoztatási rendszerbe közös pontok alapján, ortogonális (Helmert) transzformációval számított paraméterek segítségével transzformáltuk. Közös pontként a székelyhídi 12. számú (HORÓ) farm területét megfelelő módon körülvevő 13 templomtornyot választottunk, amelyeknek megkaptuk a mindkét rendszerben kifejezett koordinátáit. A számítások eredményeit a TOPOSYS programrendszer által generált lista tartalmazza, amelyet fordítás nélkül mellékeltük: Az így meghatározott paraméterekkel a régi telekkönyvi térképek szelvényeinek már számított, ölben kifejezett sarokpont-koordinátáit a hivatalos román vonatkoztatási rendszerbe transzformáltuk. A budapesti sztereografikus vetületi rendszerben készült régi, 1:2880 méretarányú ölrendszerű telekkönyvi térkép Székelyhíd község területét ábrázoló szelvényeit független, digitális formátumban megkaptuk, amelyeket a MAPSYS programrendszerrel, a sarokpontokat közös pontokként használva transzformáltuk a romániai hivatalos vonatkoztatási rendszerbe. Ettől a pillanattól kezdve a két különböző típusú térképállományt egységesen kezelhetjük. A digitálisan szerkesztett Birtoktest elhelyezkedési és elhatárolási rajz adatállományát, megfelelő rétegkiosztás mellett, egyesítve a transzformált régi telekkönyvi térképek adatállományával, azonosítottuk az érintett földterület helyzetét a K.o.XXXI.33sz.ci és K.o.XXXI.33sz.di (8, 9) jelölésű szelvényeken, amelyet a következő, 4. ábra szemléltet. EMT 37

38 4. ábra Ezután az előírt helyzetelemzés rutinszerű feladat, amelyre nem térünk ki. 4. Befejező gondolatok A tulajdonviszonyok átszerveződése számos új feladatot állít szakmánk és szakembereink elé. Azok kompetens megoldása sok esetben a munkavégzők problémafelismerő és optimális megoldás kidolgozó képességük függvénye. Sok esetben ebből adódik azonos problémák változatos kezelése és különböző megoldások alkalmazása. Az előadásunkban bemutatott két probléma és annak alkalmazott megoldása egyéni kezdeményezések eredménye. A felmérési hálózat megvalósításának bemutatott megoldását, magasan elhelyezett centrális ponttal, a konkrét terepi viszonyok, valamint a kornak megfelelő technológiai háttér határozták meg. Ma, valószínűleg másképp oldanánk meg e feladatot. Véleményünk szerint ezen a területen mindig is helye lesz az alkotó jellegű szakmai kezdeményezésnek, betartva a hatóság által rögzített megbízhatósági és pontossági mutatószámokat. A régi telekkönyvi térképeknek a hivatalos romániai vonatkoztatási rendszerbe való átalakítása, véleményünk szerint nem lehet egyéni kezdeményezésen alapuló megoldások kérdése, ezt legrosszabb esetben is megyei hatósági szinten egységesen kellene megoldani és megfelelő módon a munkavégzők rendelkezésére bocsátani, az érvényben lévő jogi és technikai normák alapján. 38 V. Földmérő Találkozó

39 HTML program tervezet Maros megye kataszterének interneten való eléréséhez Kovács Lóránt Locativ SA, Marosvásárhely Az előadás célja egy Web oldal bemutatása, HTML (Hyper Text Markup Language) nyelvezetben, amely hasznos információkat tartalmaz, az (ONCGC) Országos Kataszteri, Geodéziai, Térképészeti Hivatal által földmérési munkálatokra engedélyezett személyek, valamint ezen személyek munkálatait megrendelő nagyközönség számára. A program Java Script nyelvezetben van megírva és következő a szerkezete: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD><TITLE>Cadastrul municipiului Tg.Mures</TITLE> <META http-equiv=content-type content="text/html; charset=iso "> <META content="mshtml " name=generator> <script language="javascript"> <!-- function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.mm_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.osrc;i++) x.src=x.osrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.mm_p) d.mm_p=new Array(); var i,j=d.mm_p.length,a=mm_preloadimages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexof("#")!=0){ d.mm_p[j]=new Image; d.mm_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.0 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexof("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=mm_findobj(n,d.layers[i].document); if(!x && document.getelementbyid) x=document.getelementbyid(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=mm_swapimage.arguments; document.mm_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) EMT 39

40 if ((x=mm_findobj(a[i]))!=null){document.mm_sr[j++]=x; if(!x.osrc) x.osrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> </HEAD> <BODY text=#99ffff vlink=#99cccc alink=#ffffff link=#00ffff bgcolor=#0099ff onload="mm_preloadimages('terkepreszlet.png')"> <DIV align=center> <P><FONT face="arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=6>cadastrul MUNICIPIULUI TG.MURES</FONT></P> <HR> <P><a href="cadastrul%20municipiului%20tg_mures1.htm" onmouseout="mm_swapimgrestore()" onmouseover="mm_swapimage('palatul Culturii','','Terkepreszlet.png',1)"><img name="palatul Culturii" border="0" src="file:///d /Work%20Pentium/Lori/Tudomany/Licentiat/HTML/Kulturpalota1.jpg" width="309" height="349"></a></p>... <P> </P></DIV></BODY></HTML> A Web oldal bemutatása Az első oldal, amely egyben a címlap is a Maros megye katasztere nevet kapta, innen lehet megnyitni a többi oldalt. 40 V. Földmérő Találkozó

X. Földmérő Találkozó 10 th Conference on Geodesy

X. Földmérő Találkozó 10 th Conference on Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania X. Földmérő Találkozó 10 th Conference on Geodesy Szovátafürdő, 2009. május 14-17. Sovata Băi, May 14-17,

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 2012 június II. évfolyam 1. szám ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 RS & GIS Távérzékelési

Részletesebben

II. Földmérő Találkozó

II. Földmérő Találkozó Támogató Illyés Közalapítvány Budapest Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság II. Földmérő Találkozó Székelyudvarhely Szervező 2001. július 19-22. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő

Részletesebben

Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra*

Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra* Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra* dr. Mikus Gábor Csornai Gábor dr. Mihály Szabolcs dr. Vass Tamás Földmérési és Távérzékelési Intézet A mezőgazdaság az egyik olyan speciális terület,

Részletesebben

IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie 9 th Conference of Geodesy

IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie 9 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania IX. Földmérő Találkozó A IX-a Conferinţă de Geodezie

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ RENDSZER MEPAR v2.0. Kozma-Bognár Veronika

MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ RENDSZER MEPAR v2.0. Kozma-Bognár Veronika MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA AZONOSÍTÓ RENDSZER MEPAR v2.0 Kozma-Bognár Veronika kbv@ex1.georgikon.hu Pannon Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika Csoport Keszthely

Részletesebben

FIG KONFERENCIA BUDAPESTEN

FIG KONFERENCIA BUDAPESTEN S Z E M L E FIG KONFERENCIA BUDAPESTEN (Fotók: Bödő Viktória) 2006. április 27 29. között a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Nagy János MTA doktora Témavezető: Prof. Dr. Nagy János MTA doktora TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció Továbbképzés Adatpolitika GPS Földvédelem Környezetvédelem NSDI Lézerszkenner Referencia Metaadat Internet Szabványosítás Döntés Képfeldolgozás Területfejlesztés Jogszabály Földmérés Információ Térképészet

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 Sándor Tamás 1 Orosz László 2 MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felmérő osztályán 2010

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában*

A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában* A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában* Biró Gyula a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozók Egyesületének elnöke Elnök

Részletesebben

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR S Z E M L E INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR Az elmúlt év végén (helyi idõ szerint december 26- án) nagy erejû földrengés-sorozat kezdõdött Délkelet- Ázsia térségében, és annak

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK WEBES TÉRKÉPSZOLGÁLTATÁSAI

SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK WEBES TÉRKÉPSZOLGÁLTATÁSAI SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK WEBES TÉRKÉPSZOLGÁLTATÁSAI Néhány éve szakfolyóiratunkban Zentai László- Kubány Csongor már publikált e tárgykörben egy hasonló témájú cikket (Topográfiai térképek a weben, 2002/11.).

Részletesebben

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye MEGEMLÉKEZÉS KONFERENCIÁK kezdődtek. Ő a helyi vezetőkkel még a 30-as években végzett fotogrammetriai munkák során jó kapcsolatokat épített ki. A tárgyalások eredményeképpen 1947. március 25-én aláírták

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ....................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK................................................ 5 Új közigazgatási államtitkár........................................

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA. Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. diplomaterv sorszáma:

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA. Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. diplomaterv sorszáma: GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Térinformatikai Döntéstámogató Rendszer alkalmazása a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon diplomaterv sorszáma: 1660/2005. Jankó Zoltán KAPOSVÁR 2006 - 2-1. Bevezetés A

Részletesebben

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI

1:100 000 MAGYARÁZÓ. Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET TÉRKÉPMAGYARÁZÓI MAGYARÁZÓ Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 Szerkesztette: GYALOG LÁSZLÓ Közreműködött: Budai Tamás, Chikán

Részletesebben

Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben

Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben Szerkeszti: Molnár Szilárd Rab Árpád főszerkesztők Lapterv: Szépkilátás Stúdió Kiadványszerkesztés: VEGA 2000 Bt. Nyomta és kötötte:

Részletesebben

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 2. 2013. október A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

XI. Földmérő Találkozó 11 th Conference on Geodesy

XI. Földmérő Találkozó 11 th Conference on Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania XI. Földmérő Találkozó 11 th Conference on Geodesy Nagybánya, 2010. május 13-16. Baia Mare, May 13-16,

Részletesebben

Köszöntöm kedves olvasóinkat idei első számunk megjelenése alkalmából

Köszöntöm kedves olvasóinkat idei első számunk megjelenése alkalmából Köszöntő 1 TARTALOM Vörös József Köszöntő 1 Pál László Térinformatikai fejlesztések a MÁV Zrt.-nél (2. rész) 2 Virág Tamás A pályavasúti internet portál bevezetésének tapasztalatai 6 Kiss Józsefné EU-előírások

Részletesebben

Tisztelt Pályás és Hidász Munkatársaim!

Tisztelt Pályás és Hidász Munkatársaim! Köszöntő 1 TARTALOM Csek Károly Köszöntő 1 Pál László Térinformatikai fejlesztések a MÁV Zrt.-nél (1. rész) 2 Lugosi István Telephelyi Információs Rendszer TIR 7 Molnár Jenő Pál, Türk István Hídháttöltések

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben