Együttműködési akcióterv Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési akcióterv Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia"

Átírás

1 Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében Együttműködési akcióterv Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető gondolatok Üzemeltelési és Fejlesztési Stratégia Néhány alapvetés A Közös EXPO, közös Piac küldetése Az üzemeltető szervezet A helyi sajátosságok, adottságok Az üzemeltető szervezet tevékenysége Az üzemeltető szervezet lehetséges szolgáltatásainak bemutatása A rendezvények A két helyszínen megtartandó közösen szervezett rendezvények Saját kezdeményezésű rendezvények Indikátorok Marketing és reklám tevékenység Önmarketing, önreklám AB-EXPO beillesztése a hazai és nemzetközi szervezetekbe Összegzés

3 1. Bevezető gondolatok Az AB-EXPO projekt úttörő feladatra vállalkozik, legalább is ebben a békésaradi térségben. Ha rögtön az első évben nem is teremt hatalmas hozzáadott értéket, de az érdeklődés, az igény a határokon átnyúló kapcsolatok intézményes szervettségére egyértelmű. A kiállítás és a vásár közötti, egyébként elmosódó különbségek taglalásába nem belemenve, az AB-EXPO lehetséges területi hatását tekintve két megközelítésnek van helye. A közös rendezvények a szakmai terminológia szerint euro-regionális, nemzetközi jelentőségűvé válhatnak (mint pl. Brnói vásár) ezek hatás, vagy másképp vonzás területe meghaladhatja az 1000 km-t. A nem közös rendezvények belföldi regionális kiállítás/vásár szerepet tölthetnek be, az ilyen rendezvények térbeli hatása mintegy 100 km-re terjed ki. A két együttműködő kiállítási központ az induláskor nincsen egy súlycsoportban. Aradon az ilyen tevékenységnek hagyománya van, Békéscsabán nincs. Békéscsaba a maga mintegy 65 ezer lakosával szintén hátrányban van Arad 165 ezer lakósával szemben. A két térség egyensúlyát az a sajátos középbékési település konfiguráció, illetve az itt lévő települések szorosabb együttműködése adhatja meg, amit leginkább a következő szám jellemez: ha a Háromváros (Békéscsaba, Gyula, Békés) geometriai középpontja körül rajzolunk egy 15km sugarú kört akkor ezen a körön belül mintegy 150 ezer ember él. Ebből a megközelítésből a helyszín kiválasztása szerencsésnek mondható, hiszen majdnem pontosan a közép-békési térség geometriai középpontjában épült a kiállítási csarnok, körülbelül egyforma 5-6 km távolságra a három várostól, közvetlenül a békéscsabai repülőtér mellett, ami hosszabb távon mind a kiállítók mind pedig a látogatók szempontjából előnyös lehet. 3

4 1. ábra: Az AB-EXPO kiállítási központ elhelyezkedése a közép-békési térségben 4

5 2. ábra: Az AB-EXPO kiállítási központ elhelyezkedése a Arad megyében Hátránya helyszínnek, hogy a közvetlen közelben az étkezési lehetőséget leszámítva semmilyen kiszolgáló létesítmény vagy látványosság, nevezetesség sincs ezért mind a látogatókat, mind a kiállítókat illetve a napi kiszolgáló személyzetet is utaztatni kell, ami a kiállítások ideje alatt tömegközlekedéssel csak részben, vagy egyedi szerződés alapján, menetrend változtatással oldható meg. A közös kiállítások ideje alatt az Arad-Békéscsaba közti közlekedési kapcsolat valószínű, hogy egyedi megoldásokat is igényel. 5

6 1. kép: A kiállítási csarnok környezete, Békéscsaba Forrás: saját készítés 2. kép: A kiállítási csarnok, Békéscsaba Forrás: saját készítés 6

7 3. kép: A kiállítási központ környezete, Arad Forrás: saját készítés 4. kép: A kiállítási csarnok, Arad Forrás: saját készítés 7

8 2. Üzemeltelési és Fejlesztési Stratégia Néhány alapvetés 1. Az AB-EXPO együttműködő partnerei közös fellelősége az Üzemeltelési és Fejlesztési Stratégia elfogadása és annak megfelelően kialakított és kontrollált működésének illetve működési feltételeinek biztosítása. Projektvezető: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad. str. Closca nr Arad. Békés Megyéért Település és Regionális Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány Békéscsaba, Derkovits sor 2. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéscsaba, Penza ltp.5. Mivel a négy együttműködő partner közül három magyar és egy román ez is mutatja, hogy a magyar fél számára fontosabb a projekt működtetése. Aradon a kiállítások szervezésének régóta van infrastruktúrája, üzemeltetési tapasztalata és hagyománya, míg Békés megyében egy ilyen típusú kiállítási központ új jelenségnek számít. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az üzemeltetési stratégát Békés megyében a kialakítás, megerősítés, fölfuttatás, stabilizálás, önfenntartás szempontjainak figyelembe vételével kell kialakítani, míg Arad vonatkozásában elegendő a közös programok üzemeltetési feltételeire koncentrálni. 2. Mivel mindkét megyének meg vannak a sajátos céljai és kialakított kapcsolatrendszere nem lehet minden rendezvény közös, és nem elvárható az sem, hogy csak és kizárólag a közös rendezvények biztosítsák a fenntarthatóságot. Mindkét félnek elkülönült felelőssége, hogy a megvalósult infrastruktúrát önfenntartó módon működtesse. Természetes elvárás azonban az együttműködő partnerektől, hogy a közös rendezvények mind azok PR értéke mind pedig a fenntarthatósághoz való hozzájárulása maximális legyen. A közösen megvalósított rendezvények mérhető paramétereit az indikátorok között is szerepeltetni kell. 3. Egy regionális típusú fejlesztési stratégia kialakításakor mindenképp figyelembe kell venni a térség hagyományai, erőforrásait. A két megye fejlődése és évszázadokon keresztül közel azonos pályán futott és fut ma is, több közös vonás van, mint ami elválaszt. Az egyik legfontosabb ezek közül a multikulturális hagyomány. Az AB-EXPO egyik hozadékának is annak kellene lenni, hogy az itt élő bennszülött kissebségek újra egymásra találjanak és 8

9 közösen is befogadják a 21. században esetleg újonnan érkezőket. Ez a megközelítés teljes mértékben harmonizál az EU törekvéseivel és megfelel a térségben élők alapvető érdekeinek is. Az itt élő népességet, éppen a kiterjeszthető kapcsolati lehetőségekre való tekintettel célszerűbb nem az anyaországok szerint csoportosítani, hanem, egy jól körülírható nyelvi, kulturális közösséghez való tartozás szerint. Így: 1. Latin (román) 2. Magyar 3. Szláv 4. Német 5. Zsidó 6. Cigány 7. Kínai 8. Török Nyolcadikként, a történelmi múltra gondolva a török is besorolható, mint olyan náció, amely itt hagyta lába nyomát a térségben, és mint az unióba törekvő jelentős ország a térség gazdasági fejlődésében szerepe lehet. Romániában már ma is sokkal aktívabb, mint Magyarországon. 4. Minkét megye központi térségének van két jelentős konkurense. Aradnak elsősorban Temesvár, de bizonyos mértékig Nagyvárad is. A közép-békési település együttesnek (Békéscsaba, Gyula, Békés) Szeged és kisebb mértében Debrecen. El kell fogadni, hogy a piacgazdaságban a települések is versenyeznek egymással, e versenyben, az AB-EXPO révén mind a Békés, mind az Arad megyei térség olyan előnyökhöz juthat, amik a versenyben való maradást és nem lemaradást támogatják A Közös EXPO, közös Piac küldetése Minkét megye gazdaságilag hátrányos helyzetű, mind a saját országa megyéihez viszonyítva mind Európai Uniós összehasonlításban. Ezen megállapításból valamint a 2.1.-ban megfogalmazott alapvetésekből egyenesen következik, hogy az intézmény milyen célokat, értékeket kíván a jövőben követni. A Közös EXPO, közös Piac létrehozói és működtetői hozzá kívánnak járulni a térség gazdasági fejlődéséhet, az itt működő vállalkozások kapcsolatainak 9

10 kibontakoztatásához, a tőkevonzó képesség javításához, a befektetők és a térség iránt érdeklődő vállalkozások információval való ellátásához. Olyan adatbázist kíván működtetni, ami az egyes tevékenységek menedzselését támogatja, naprakész tájékoztatást képes nyújtani a várható közbeszerzési és egyéb hazai valamint EU-s pályázatokról. A kezdeti (első 4-5 év), kiállítás koordinálásra és szervezésre koncentráló szerepét fokozatosan a projektmenedzselés, projekttervezés, forráskoordinációs tanácsadás irányába fejleszti ( évek). Társadalmi szerepvállalásában az európai értékekre figyelve, az itt élő különböző kultúrkörhöz tatozó népesség konfliktusoktól mentes együttműködésére, az ebből az adottságból következő az ő anyaországaikkal való kölcsönös gazdasági előnyök kiaknázására törekszik. Minden típusú tevékenységében a két megye határtérségének integrált fejlesztésére kíván koncentrálni, ennek érdekében önálló projekttervezést és marketinget valósít meg Az üzemeltető szervezet Jelen elemzésben az üzemeltető szervezet szóhasználat az aradi vagy a békéscsabai munkaszervezetre vonatkozik, amelyek egymástól elkülönülve működnek. A közös rendezvények lebonyolítására akár változó összetétellel a munkaszervezet tagjaiból EXPO- teamet állít föl a Projekt Irányító Bizottság, az EXPO- team vezetőjét aradi helyszín esetén a román projekt partner jelöli meg, békéscsabai helyszín esetén a projektvető intézmény. 10

11 3. ábra: Az üzemeltető szervezet egyszerűsített sémája Forrás: saját szerkesztés A helyi sajátosságok, adottságok. Arad Mivel Aradon a kiállítási tevékenységnek hagyománya van, az üzemeltető szervezet kialakítása nem jelenthet különleges feladatot, mindössze ki kel jelölni vagy alkalmazni azokat a kollégákat akik, akik egyúttal az EXPO- teamben is részt kell, vegyenek, akik az első számú vezetővel és annak gazdasági helyettesével együttműködve felelnek a Békéscsabával való közös programokért, a békéscsabai EXPO- team koordinátorral és az EXPO- teamben való közreműködésre kijelölt kollégákkal való kapcsolattartásért. Az EXPOteam felel az előre meghatározott programok szervezési és adminisztrációs, dokumentációs feladatinak végrehajtásáért és a költségvetés betartásáért. Békéscsaba Mivel Békéscsabán még nincs munkaszervezet ezért annak kialakítása és a működés beindítása az elsődleges cél, ez a feladat pedig nem is olyan egyszerű. Ilyen kérdésekre kell választ találni. 11

12 1. Ki, milyen szervezet költségvetése állja a valószínűleg buktatókkal is terhes betanulási időszak kiadásait, a béreket és az üzemeltetési költségeket? 2.Milyen összetételű, azaz milyen kompetenciával rendelkező munkatársakból álljon össze a csapat? Hányan legyenek? Az első kérdéskörre a következő megközelítés használhatónak látszik. Nyilvánvaló, hogy a projektvezető résztvevőnek, azaz a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak kell a kezdeményező, javaslattevő szerepet betöltenie. Célszerű lenne, ha ezt a szerepét a korábbi projektvezetővel, a Békés Megyei Önkormányzattal egyetértésben gyakorolná, amely szervezet a jelenlegi törvények szerint is a megyei területfejlesztés legfontosabb szereplője. Az is nyilvánvaló, hogy a projektben résztvevő másik három intézménynek is meg lehetnek a sajátos érdekei a projekt jövőbeni sikereit illetően pontosabban az e sikereken való osztozást illetően. Ezek természetes emberi törekvések, a képviselt szervezet fontosságának, hasznosságának hangsúlyozására. Az ilyen irányú kezdeményezéseket nem szabad elnyomni, hanem olyan mederbe kell terelni, ahol mindegyik résztvevő képességei és lehetőségei szerint hozzá tud járulni a közösen elfogadott cél megvalósításához és ez a hozzájárulás kellő elismerést és publicitást is kap. Természetesen a munkaszervezet kialakítására számtalan elképzelés fölvázolható, a jelenlegi is csak egy javaslat, amit a Projekt Irányító Bizottság akár politikai, akár finanszírozási megfontolásból megváltoztathat. Ezek a változtatások pozitív irányba is tolhatják a folyamatot, gyorsíthatják is, hamarabb mutatva föl megvalósult eredményeket. Hosszú távon nem tűnik célszerűnek, ha az üzemeltető szervezet feladatait a projektben résztvevő valamelyik intézmény látja el, ez alól a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Békés lehet kivétel maximum kettő évig, ha erre a célra hivatalán belül önálló csoportot tud kialakítani és forrást biztosítani. Ebben a helyzetben másként és más összetételben működik a szervezet, mint a teljesen kiforrott állapotban, amikor egy önálló jogi személyiségű társasági, pl. egy alapítványi vagy Kft. formát ölt. Igaz lehet ez a megközelítés annak ellenére, hogy Aradon a Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad azaz az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrár Kamara a kiállítások megrendezésének felelőse. A két ország eltérő kamarai szabályozásából adódó eltérő lehetőségek, az ennek nyomán kialakult szakember összetétel és számtalan más ok is amelett szól, hogy a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mindaddig hagyja a projekt megvalósításával járó nem kis felelőséget a projektvezetőre azaz a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ, amíg szervezet önfenntartó működésre nem lesz képes. Ezt a fajta megoldást nevezi a szakirodalom spin-off 12

13 technikának. Amikor már a szervezet, vállalkozás kialakította kapcsolatrendszerét, piacát, partnereit és önfenntartóan is képes működni akkor kell kiengedni a piaci viszonyok közé. Amikor ez helyzet előáll, leghamarabb kettő év múlva akkor sem biztos, hogy a kamarai munkaszervezetbe kell beilleszteni az addigra már tapasztalt munkatársakat, hanem a felügyeletet, a főbb tulajdonosi jogok gyakorlását végezhetné a kamara természetesen a projektet létrehozó partnerekkel továbbra is együtt működve. A második kérdéskörre a Milyen összetételű, azaz milyen kompetenciával rendelkező munkatársakból álljon össze a csapat? Hányan legyenek? Kezdetben más típusú feladatok miatt más kompetenciájú közreműködők szükségesek, mint később. Nevezzük ezt az időszakot a lábra állítás időszakának. Ebben a fázisban is kell egy vezető és minimum kettő beosztott, akik közül az egyik adminisztrál a másik érdemi szervező munkát végez. A lábra állítás vagy inkubációs időszakban a vezető főbb feladatai Projekt Irányító Bizottság munkájának koordinálása, az éves munkaterv megfogalmazása, a rendezvény naptárnak az Aradi partner intézménnyel való összehangolása majd jóváhagyatása továbbá ennek a két munkatárssal közösen történő megvalósítása. A gazdasági ügyeket és a munkáltató jogokat ebben az időszakban a Kormányhivatal intézi, illetve gyakorolja. Feladata továbbá az AB- EXPO-val kapcsolatos külső kommunikáció szervezése is. Az érdemi szervező munkát végző munkatárs feladata az Araddal közös rendezvények menedzselése már a projekt befejezését követő első évben, továbbá a saját kezdeményezésű rendezvények események szervezése. Célszerűnek látszik, hogy az egyes tematikus és az Araddal közös kiállítások szervezését is pályázat alapján kiválasztott tapasztalt kiállítás szervező vállalkozásokra bízza. Mindkét munkatársnak elengedhetetlen legalább kettő idegen nyelv (az egyik lehetőleg az angol a másik valamelyik térségben élő népcsoport nyelve (pl. román, szlovák, német stb.) magas fokú ismerete, de az adminisztrátortól is elvárt legalább az angol nyelv társalgási szintű ismerete. A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ illetékes vezetőinek felelőssége, hogy ez az időszak ne tartson sokáig és átvezessen egy önfenntartó fázisba. Később az önfenntartó időszakba az üzemeltető szervezet vagy másként az EXPO menedzsment - ami önálló jogi személyiségű társasági formát ölt - összetétele természetesen eltér az előbbiektől. A nemzetközi tapasztalatok alapján, amit a projekt készítői is respektálnak, a hosszú távú fennmaradás ez által az ügy életképessége, a költségvetési támogatás minimalizálása, a személyi 13

14 érdekeltség indokolja egy önálló, elkülönült gazdasági forma előbb vagy utóbb történő létrejöttét Egy lehetséges megközelítés szerint a létszám minimum hét fő. Egy vezető, öt érdemi munkatárs és egy adminisztrátor. Az EXPO menedzsment nem a klasszikus formájú kiállítás szervezői feladatokat látja el, az egyes tematikus és az Araddal közös kiállítások szervezését is pályázat alapján kiválasztott tapasztalt kiállítás szervező vállalkozásokra bízza, azokkal köt hosszabb távú megállapodásokat. E megállapodások előkészítése és megkötése a vezető felelőssége kell, legyen. Az iménti vélemény alátámasztására álljon itt az angol Montgomery kiállítás szervező cég elhíresült 55 pontja a kiállítások megszervezésének lépéseiről, ami mutatja a feladat bonyolultságát illetve a tapasztalatok nélkül való nekifogás kockázatos voltát. A kiállítás-szervezés lépései: 1. Levél a vásár vagy kiállítás szervezőinek a vásárról szóló információk és részvételi formanyomtatványok beszerzése érdekében. 2. Válasz után az anyagok tanulmányozása, a vásárszabályzat részletes elolvasása. 3. Megfontolt döntés a részvételre vonatkozóan. 4. Egyben döntés arról is, hogy összességében mennyi pénz szánható az adott kiállításra. 5. A helyfoglaló jelentkezési lap határidőre történő elküldése és a visszaigazolás után a helydíj esedékes részének átutalása. 6. Levél az illetékes kereskedelmi kirendeltségnek, a részvételi szándék bejelentése, tanács és segítségkérés a fentiekkel kapcsolatban. 7. Már meglévő helyszíni kereskedelmi kapcsolatok tájékoztatása a tervekről. 8. Döntés kiállítás-szervező cég vagy kivitelező vállalat bevonásával kapcsolatban. 9. Megbeszélés a szervezésben, tervezésben érdekelt munkatársakkal a feladatokról. 10. Ajánlatok bekérése kivitelezőktől, építészektől. 11. A bemutatásra kerülő termékek kiválasztása. 12. A termékbemutatás módszereinek és formáinak egyeztetése az áru- és propaganda-szakértőkkel. 13. A szervezésre vonatkozó részletes ütemterv kidolgozása. 14

15 14. Most már részletes költségvetés készítése. 15. Tervező kijelölése és eligazítása. 16. Tájékozódás az utazási lehetőségekről, szükséges úti okmányokról, előírásokról. 17. Installáció, bútor stb. esetleges megrendelése, villany és víz bekötés, telefon, takarítás, növények előzetes rendelése. 18. Szállítmányozó kiválasztása (otthon és a helyszínen), a kapcsolatos határidők és a szükséges okmányok egyeztetése. 19. A kiállítás építészeti tervének jóváhagyása. 20. Fotók, grafikák beszerzése. 21. Az építészeti terv elküldése a vásárigazgatóságnak. 22. Anyagok készítése a katalógus részére. 23. Lefordítása és a szükséges határidőre történő eljuttatása a szervezőknek. 24. PR (reklám)- terv elkészítése. 25. A kiállítás és a reklámanyagok szövegkönyvének összeállítása. 26. A megfelelő hazai és külföldi reklámügynökök kiválasztása. 27. Döntés arról, hogy szükség lesz-e audiovizuális eszközökre és gondoskodás róluk. 28. Most kell eldönteni azt is, hogy lesznek-e úgynevezett attrakciók a kiállításon (divatbemutatók, árudemonstrációk, közvetlen árusítás). 29. A reprezentációs szükséglet, a kereskedelmi ajándékok beszerzése vagy megrendelése. 30. Döntés arról, hogy lesz-e fogadás, sajtófogadás, szimpózium, előadás stb., ezek helyének lefoglalása, az időpont meghatározása és szükség esetén a várható vendégül-látás megrendelése. 31. Fotós felkérése. 32. A fordítások, lektorálások elvégeztetése. 33. A szükséges szállodai szobák lefoglalása. 34. Az utazási terv elkészítése, illetve a stand személyzetének kijelölése. 15

16 35. Az utazás legcélszerűbb módjának kiválasztása, repülő vagy más jegyek, bérelt gépkocsik megrendelése. 36. Vízumok beszerzése. 37. Intézkedés biztosítási ügyekben. 38. A vásárigazgatóságtól belépők, parkoló-cédulák, kitűzők megkérése. 39. A szállítmányozási és vámokmányok határidőre történő elkészítése. 40. Részletes és konkrét tárgyalások a helyszíni képviselőkkel, ügynökökkel, a lehetséges kereskedelmi feltételek pontos tisztázása. 41. A nyomtatásra kerülő anyagok leadása. 42. A hirdetések anyagának komplett elkészíttetése. 43. A direct mail lista összeállítása. 44. Az elfogadott árajánlatok, példányszámok, mennyiségek visszaigazolása. 45. Az installáció, tablók, egyéb dekoráció elkészítése. 46. A bemutatásra kerülő áru és az installáció, a felszerelések útnak indítása és jelzés a helyszíni szállítmányozóknak. 47. Kapcsolatfelvétel a helyszíni vámhatósággal. 48. A hivatalok, kamarák tájékoztatása a kiállításról. 49. Hostessek és tolmácsok szerződtetése helyszíni munkára. 50. Direct mail anyagok, meghívók kiküldése. 51. Tárgyalás a vásárigazgatóság, reklámügynökség, szállítmányozó képviselőivel a helyszínen. 52. Részletes megbeszélés a helyszíni munkatársakkal. 53. A helyszínen a kiállítás üzemeléséhez és a vendégek kínálásához szükséges anyagok beszerzése. 54. A kiállítás "leüzemelése", beleértve a PR akciók lefolytatását. 55. Intézkedés a kiállítás felszámolásáról és a hazaszállítmányozásról. Az itt fölsorolt 55 pont nem mindegyikének van helyi relevanciája, a lényeg azonban az, hogy vásárt szervezni tanulni kell, és ha van erre fölkészült 16

17 vállalkozó jobb, ha az végzi és a munkaszervezet inkább az alábbi feladatokra koncentrál, amelyek valójában tükrözik, azaz AB-expo projekt céljait. Az öt érdemi munkatársaknak, azon túl, hogy szükség szerint részt kell venniük az EXPO- team munkájában, az alábbi területeket kell lefedniük: 1. Külkapcsolatok, az Arad-Békéscsaba közös projektek felügyelete, 2.Vállalkozásfejlesztés, vállalkozói adatbázis kezelés 3. Marketing, projekt marketing, honlap fejlesztés, indikátorok figyelése és elemzése 4. Fenntartható fejlődés, pályázatfigyelés 5. Tolmács, fordító A munkatársaknál a nyelvismeret, elsősorban az angol és egy helyi kissebségi nyelv, munkanyelvként való használata, de legalább tárgyalási szintű ismerete szinte elengedhetetlen Az üzemeltető szervezet tevékenysége 1. A napi üzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek fölött a felügyeletet, legalább is a közös programokra és a rendezvénynaptár összehangolására továbbá a határtérség integrált fejlesztési programjaira, ezek cél és eszközrendszerére vonatkozóan, a megvalósítás fázisában is működő Projekt Irányító Bizottság, kiegészülve a két helyszín vezetőjével láthatná el. 2. Az aradi üzemeltető szervezet tevékenységének bemutatását mellőzve, mivel annak a nem közös programokat érintő tevékenysége nem tartozik jelen elemzés körébe, a békés csabai szervezet tevékenységi köreinek egy lehetséges megközelítését tartjuk szem előtt. A most megfogalmazottak elérendő célként értelmezendők a célhoz vezető út, akcióterv, ha a célok elfogadásra kerülnek, a menedzsment feladata kell, legyen. 3. A békéscsabai üzemeltető szervezet tevékenységi köreit jelentős mértékben meghatározza Közös EXPO, közös Piac küldetése (2. 2. pont) illetve a pontban felsorolt érdemi munkatársi lista továbbá be kell tölteniük a kiállítások/vásárok általánosan elfogadott funkcióit. Természetesen a tevékenységnek alkalmazkodni kell az elfogadott, évente megismételt, állandó közös rendezvényekhez és a saját kezdeményezésű rendezvényekhez is. 4. A békéscsabai szervezet főbb tevékenységi körei a következők lehetnek: A térségben működő vállalkozások kapcsolatainak kibontakoztatása, a határon átnyúló klaszter szerveződések támogatás ezek érdekében 17

18 képzések, szakmai konferenciák szervezése illetve ezeknek helyszín biztosítása. A tőkevonzó képesség javítása érdekében projektmenedzselés, projekttervezés, forráskoordinációs tanácsadás. A befektetők és a térség iránt érdeklődő vállalkozások információval való ellátása. Naprakész tájékoztatás nyújtása a várható közbeszerzési és egyéb hazai valamint EU-s pályázatokról Társadalmi szerepvállalásában az európai értékekre figyelve, az itt élő különböző kultúrkörhöz tatozó népesség konfliktusoktól mentes együttműködésére, a soknemzetiségű adottságból következően azok anyaországaival való gazdaságilag kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítása. A két megye határtérségének integrált fejlesztése érdekében önálló projekttervezést és marketinget valósít meg. 5. A kiállítások/vásárok általánosan elfogadott funkciói: Információszolgáltatás Érdeklődéskeltés Eladás növelésének támogatása Kapcsolattartás régi vásárlókkal Kapcsolatfelvétel potenciális vevőkkel Vállalat ismertségének növelése (image) Piackutatás végzése (versenytársak, beszállítók, vásárlók körében) Új ötletek szerzése Az üzemeltető szervezet lehetséges szolgáltatásainak bemutatása Szakmai szolgáltatások: Partner keresésére alkalmas térségi adatbázis működtetése 18

19 Pályázati információk gyűjtése, és terítése Honlap készítés, Elektronikus-marketing tanácsadás A kiállításokat kísérő szakmai programok: Idegenforgalom, wellness, egészség turizmus, rekreáció szakmai konferencia, Araddal együttműködve. Innováció, élelmiszer feldolgozás, agrárium, szakmai konferencia, Araddal együttműködve. Projekt cégek bemutatkozása, projektismertetők, befektetők, kivitelezők szakmai konferencia, Araddal együttműködve. A saját kezdeményezésű kiállításokhoz és vásárokhoz illeszkedő konferenciák szervezése. Kapcsolatépítő és bizalomerősítő találkozók szervezése a térségben élő nemzetiségek bevonásával azok anyaországi vagy hazai szervezeteivel. A kiállításokat kísérő turisztikai és társasági programok: Turisztikai programok: Gyula, Vésztő-Mágor, Arad stb. Gasztronómiai programok, helyi ételsajátosságok Vadászat Bérbeadás rendezvények tartására Lakodalom, bál, diszkó Színházi esemény, koncert Sport rendezvények 3. A rendezvények A két helyszínen megtartandó közösen szervezett rendezvények A két helyszínen megtartandó rendezvények lebonyolítására több lehetőség is kínálkozik. 19

20 Az egyik lehetőség, hogy az alábbi javasolt rendezvényeket váltakozva tartja a két helyszín. A tavaszit és az őszit Békéscsabán rendeznék, míg a nyárit és a télit Aradon. Gazdaságossági szempontból ez a megoldás előnyösnek látszik, hiszen mindkét intézmény nem négy, hanem csak kettő rendezvényt vállalna föl, viszont amelyik éppen nem soros az jelentős saját, úgymond konkurens rendezvényt nem tarthatna, meg amúgy is lekötné a partner rendezvényre való rászervezés feladata. Ez a megoldás sem a látogatókat sem a kiállítókat nem osztaná meg. Ezzel a megoldással kapcsolatban az alábbi ajánlás fogalmazható meg: 1. AB-EXPO Tavasz : Idegenforgalom, wellness, egészség turizmus, rekreáció kiállítás/ vásár és szakmai konferencia Helyszín: Békéscsaba 2. AB-EXPO Nyár : Innováció, élelmiszer feldolgozás, agrárium, kiállítás/vásár és szakmai konferencia Helyszín: Arad 3. AB-EXPO Ősz : Régiség, antik, nemzetiségek kulturális emlékei, aukció és vásár Helyszín: Békéscsaba 4. AB-EXPO Tél : Projekt cégek bemutatkozása, projektismertetők, befektetők, kivitelezők, kiállítás és szakmai konferencia Helyszín: Arad A második megoldás lényege az, hogy az AB-EXPO Tavasz : Idegenforgalom, wellness, egészség turizmus, rekreáció kiállítás/ vásár és szakmai konferencia valamint AB-EXPO Nyár : Innováció, élelmiszer feldolgozás, agrárium, kiállítás/vásár és szakmai konferencia közös kiállításokat egy időben rendeznék, mivel azonban a tematikák eléggé széles spektrumúak a profil közös lenne, de a belső tartalom eltérő. 20

21 Az AB-EXPO Tavasz : Idegenforgalom, wellness, egészség turizmus, rekreáció kiállítás/ vásár és szakmai konferencia úgy is elképzelhető, hogy Aradon csak békés megye szerepel vendégként, míg Békéscsabán Arad. Ebben az esetben a kiállító csak rendezvényen szerepel a mindkét téma iránt érdeklődő látogatóknak utazni kell, de ez kellemessé tehető egy-egy vonzó turisztikai vagy társasági program ajánlattal. Az AB-EXPO Nyár : Innováció, élelmiszer feldolgozás, agrárium, kiállítás/vásár és szakmai konferencia kiállítási tematikája felosztható pl. úgy, hogy Aradon rendezik az innováció az élelmiszer feldolgozásban, Békéscsabán pedig az innováció az agráriumban szekciót. A mindkét téma iránt érdeklődőknek ebben az esetben is utazni kell a két település között. Az AB-EXPO Ősz : Régiség, antik, nemzetiségek kulturális emlékei, aukció és vásár Békéscsabán, míg az AB-EXPO Tél : Projekt cégek bemutatkozása, projektismertetők, befektetők, kivitelezők, kiállítás és szakmai konferencia Aradon lenne megrendezve mivel ezek tartalmilag eléggé homogének ahhoz, hogy egyszerre kettő helyszín között megosztva fusson a rendezvény. Harmadik változatként elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy vándorkiállítás szerűen egymásután rendezik meg az egyes eseményeket, mind a költségek és mind pedig az elérhető bevételek szempontjából ez a legkedvezőtlenebb megoldás. Egyáltalán nem biztos, hogy egy kiállító vállalni tudja mind az eltölteni szükséges időt mind a kiállított anyagok utaztatását. E harmadik változat siker és érdeklődésesetén esetleg az AB-EXPO Ősz : Régiség, antik, nemzetiségek kulturális emlékei, aukció és vásár témában lehet működőképes, ezt azonban előre elég nehéz megjósolni Saját kezdeményezésű rendezvények A lábra állítás vagy inkubációs időszakban rendkívül fontos a hírverés, a projekt céljainak bemutatása a hír közvetítése a célcsoport felé. Ennek egyik formája a célcsoport reprezentánsaival való találkozók, konzultációk szervezése a személyes kapcsolatok kialakítása. A békéscsabai munkaszervezetnek át kell tekinteni a térségben már hagyományokkal rendelkező békéscsabai (pl. kolbászfesztivál, stb.) gyulai (pl. várjátékok, reneszánsz fesztivál, stb.), békési (pl. madzagfalvi napok, stb.) rendezvényekben rejlő lehetőségeket, az ezeken résztvevő látogatók számát, összetételét és ezekhez igazodva ki kell alakítani olyan kísérő rendezvény kínálatot, ami az egyébként is ideérkező idegenforgalmat a saját programjaiba is bevonja. 21

22 4. Indikátorok Az AB-EXPO-val kapcsolatos indikátorok áttekintése nem csak azért fontos, mert az Európai Regionális Fejlesztési Alappal való elszámol illetve a projekt fenntarthatósága dokumentálásának alapja, hanem azért is, mert az indikátorok folyamatos követése és elemzése biztosítja azt a rugalmasságot, a mindenkori korrekciók, irányváltások megalapozását biztosító információkat, amik elengedhetetlenek a hosszú távú, évtizedekig tartó működéshez, elfogadottsághoz. A szakirodalom szerint, vásárszervezési szempontból, Közép- Európában kettő kiemelkedően jó példa van az egyik a Brnói a másik a Poznani. Ezek tanulmányozása, megismerése az EXPO- team feladata kell, legyen. A pályázati dokumentációban szereplő indikátorok, eredménymutatók a dokumentum sorrendjében a következők: 1. Nemzetközi részvétellel megszervezett kiállítások, konferenciák száma évente, 12 db. Az előző fejezetekben vázolt koncepció ezt a feltételt biztosítja. 2. A két megye közti nemzetközi kereskedelmi forgalom növekedése évente 12%. Valószínű a pályázók ezt az indikátort a projekt indításától a kötelező működtetési időszakra vonatkoztatták, mert évi 12%-os kereskedelmi forgalomnövekedés hosszabb távon nehezen elképzelhető. Az említett időszakra vonatkoztatva ez az elképzelés reálisnak tűnik, az adat a KSH Békés megyére vonatkozó adatbázisából kinyerhető. 3. A létrejött határon átnyúló gazdasági kapcsolatok száma 40db. Ez az érték is reálisnak tűnik, a munkaszervezeteknek viszont ennek a mutatónak a generálásával kapcsolatban az a teendője, egy-egy közös kiállítás/vásár végén fölmérést kell készíteni a létrejött kapcsolatokról, az üzletkötés üzleti titkot nem tartalmazó részleteinek megismerése egyébként is a menedzsment elemi érdeke. A munkaszervezet feladatai szempontjából fontos indikátorok, kimeneti mutatók a pályázati dokumentum alapján. 1. A határ menti együttműködésben érintett vállalkozások száma, kiinduló érték 80db, célérték 300db. A kötelező fenntarthatósági időszakban (általában a projekt lezárása plusz öt év) ez az indikátor teljesíthetőnek látszik, viszont a menedzsmentnek programot kell kidolgozni e mutató figyelési technikájára, hiszen ez folyamatosan változó, hol csökkenő, hol növekvő érték lehet. 2. A közös infrastruktúrát használó vállalkozások száma a 47db kiinduló értékről 200db-kell, emelkedjen a vállalás szerint. A menedzsmentre ennek a mutatónak a generálása is ró feladatot mivel ilyen hivatalos adat nincs, csak kiállítások/vásárok alkalmával történő felméréssel állítható elő. 22

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

Oferte de turism Április Expo Arad.

Oferte de turism Április Expo Arad. Oferte de turism Flori și grădinărit Timp liber și relaxare 2016 Április 21-24 Expo Arad www.facebook.com/expo.arad 16. Virág és kertészeti kiállítás és vásár Nyugat Románia legnagyobb szakirányú kiállítása

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Üzleti úttal egybekötött utazás Dél-Afrikában

Üzleti úttal egybekötött utazás Dél-Afrikában Üzleti úttal egybekötött utazás Dél-Afrikában 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZÉKHELY: 1172 Budapest XVII., Naplás u. 60. SZÉKHELY: és FAX 257-0562, IGAZGATÓ: 253-6733 E-mail:

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1. MUNKATERV KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ: CSONGRÁD

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001 A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése 4. Pályázati felhívás HURO/1001 Pályázati formanyomtatvány kitöltése Arial dark teal A nyomtatványt kizárólag angol nyelven kell kitölteni! Pályázat azonosító adatai

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán A projekt megvalósítása során nyert tapasztalatok, tanulságok összegzése Előadja: Pál István A Szanticskai Alkotók Egyesületének elnöke

Részletesebben

Bevásárló és Tematikus utcák

Bevásárló és Tematikus utcák Bevásárló és Tematikus utcák Előadó: Király Gabriella bevásárlóutca menedzser Budapest, 2014. december 2. Tartalom Bevásárló utca menedzsment Pozitív hatások BUM tagjai Együttműködő utcák BUM eddig elért

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben