SÍNEKVILÁGA 2012/2. Csek Károly Hegyi Péter. Dr. Balogh Tamás. Vörös Tibor. Kálmán László. Kupai Sándor. Szemerey Ádám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÍNEKVILÁGA 2012/2. Csek Károly Hegyi Péter. Dr. Balogh Tamás. Vörös Tibor. Kálmán László. Kupai Sándor. Szemerey Ádám"

Átírás

1 1 Csek Károly Hegyi Péter Dr. Balogh Tamás Vörös Tibor Kálmán László Kupai Sándor Szemerey Ádám Posgay György, dr. Molnár Péter, dr. Alfred Wegner Nagy Erika, Keszmann János Szekeres Sándor Károly Csek Péter Hegyi Dr. Tamás Balogh Tibor Vörös László Kálmán Sándor Kupai Ádám Szemerey György Posgay, dr. Péter Molnár, dr. Alfred Wegner Erika Nagy, János Keszmann Sándor Szekeres Ez az év, reményeink szerint, kedvezőbb lesz az eddigieknél. Bizonyára meglepő ez az állítás, de nézzük, mire is alapozom. A ránk bízott eszközök fenntartásához már most rendelkezünk jól előkészített programokkal és szerződésekkel, amelyek alapján társszervezeteinkkel közösen, jó ütemben ké szítjük elő a 2012-re tervezett munkák végrehajtását. A terv véglegesítésénél azok a munkák részesültek előnyben, amelyek reálisan megvalósíthatók, és a pályaállapot javítását vagy legalább szinten tartását ered ményezik. Az elmúlt évben nagy gondot okozott a sínfej-hajszálrepedéses sínhiba megjelenése, ami miatt azonnali sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, és sok pénzt vitt el. Több cikk jelent meg ezzel kapcsolatban a leg - különbözőbb megközelítéssel. Szakmaiság tekintetében változatlanul a Sínek Világa folyóiratunk a meghatározó! Komoly elemzések, számítások mellett a tudományos műhelyek bevonásával, nemzetközi és hazai tapasztalatok felhasználásával hoztuk meg a döntéseinket. Jelenleg is folyik az ilyen hibák javítása, azonnali megszüntetése. A TMK jellegű sínköszörülési (vagy marási) munkák bevezetése elengedhetetlen. A kitérők cserélésére új technológiát kell bevezetni, hogy a legkényesebb és legdrágább szerkezetet hosszú távon biztonságosan és olcsóbban tudjuk üzemeltetni. A gyári lekötés, a merev keretes emelés, a biztonságos és torzulásmentes szállítás és be építés, a nagy teljesítményű KIAG ma már nélkülözhetetlen a komplex cseréhez. Ismét napi gyakorlattá kell tenni a több év - tizedes múltra visszatekintő használt anyag többlépcsős hasznosítását. A cél a használt anyagok gyári körülmények között történő javítása, és csak minősítést követő visszaépítése. A hatékony készletgazdálkodás érdekében a baleseti és üzembiztonsági készletezést is át kell alakítani. Kérdés, hogy a szállítási (elegyrendezési) igények tükrében kell-e ma is közel km vágány és csoport kitérő? Meg fon - tolandó, hogy mennyivel emelhető a szolgáltatási színvonal, csökkenthető-e a vontatási költség, ha stabilan, kiszámíthatóan, több éven keresztül a hatóságilag engedélyezett sebességet és tengelyterhelést tudjuk biztosítani. A 2011-ben beindított hídprojektnek idén már kézzelfogható eredményei lesznek. A te - vékenységkihelyezésről részletes elemzések készültek, ezek alapján gazdaságos a visszaintegrálás. A döntés várhatóan rövidesen megszületik. Sok feladat vár ránk. Rajtunk is múlik, hogy ezekből mennyi teljesül. Figyeljünk munkánkra, egymásra, a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetünkre, hogy legjobb tudásunk szerint vehessük ki részünket az ország gyarapodásából.

2 2 A feladat ismertetése Kábelhidakés vasútialkalmazásaik Ferdekábeles vasúti híd terve (2. rész) Alapvető szerkezeti kialakítások egyetemihallgató BudapestiMűszakiés GazdaságtudományiEgyetem (20) * A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/1. számában.

3 3 1. ábra. Statikai váz ([5] nyomán) A két verzió 1. táblázat. Paraméteres vizsgálat a kábelszámok változtatására Kábelszám [köteg] Max. lehajlás Max. Nyomaték a pilonban Nyomaték a támaszközben elfordulás [knm] a pályában [knm] a hídvégen Max. Min. szélső középső [rad] Max. Min. középen befogásnál középen befogásnál , , , , Maximális eltérés (%) 14,53 30,59 10,45 14,89 2,00 3,91 2,04 3,87 2,8

4 S 2. ábra. Egy kábelsíkú verzió kereszt - metszete 3. ábra. Középpilonos megoldás közvetlen pilon-merevítő - tartó kapcsolat nélkül 4. ábra. Két kábelsíkú verzió pilon és keresztmetszet

5 5 5. ábra. CFT híd építés alatt [3] További számítások Summary Thispaperconcernsthedesignofthe cable-stayedcompositestructureat theplaceofthesouthernrailroad Bridge,Budapest.Thearticleisbased onadiplomawrittenatbudapest UniversityofTechnologyand Economics(BUTE)in2011.Firstlythe actualstateoftheexistingbridgeis presented.thentheinitialdataand pre-calculationsareintroduced,which wereessentialtoobtainthefinalform ofthestructure.latertwopreliminary versionsareshown,andamoresophisticatedcalculationisbrieflydescribed.finallyevaluationoftheresults andconclusionaregiven. Összefoglalás [1] Solymossy Imre: Hídesztétika. Sínek Világa, Különszám, [2] Dunai László: Új típusú öszvérhidak; Sínek Világa, Különszám, [3] Shun-Ichi Nakamura et al.: New technologies of steel/concrete composite bridges, Journal of Constructional Steel Research, 2002, 58., pp [4] Gerhard Oberlerchner Günter Klin ger: A tullni vasúti Duna-híd felújítása. Sínek Világa, 2010/5. [5] Vasúti hidak a budapesti igazgatóság területén. Vörös József (szerk.), Legeza István, Kis Sándor, Vasúti Hidak Alapítvány Budapest

6 6 1. Előzmények ATranszbalkániVasút projektfenntarthatóságánakáttekintése szakíró,nemzetközi közlekedéspolitikaiszakértő NemzetiErőforrásMinisztérium (30)972-62S5 A megvalósítást indokoló körülmények: * A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2009 Különszámában.

7 7 Partner megnevezése 1 South Great Plain Regional Development Agency (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.) 2 South Transdanubian Regional Development Agency (Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.) 3 Venice International University (Transport, Logistics and Supply chain Management Unit) (Velencei Nemzetközi Egyetem Szállítmányozási, Logisztikai és Ellátási lánc szervezete) 4 Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Timisoara (Kereskedelmi, Ipar- és Mezőgazdasági Kamara, Temesvár) 5 Provincial Secretary of Economy, AP Vojvodina (Vajdasági Autonóm Tartomány Gazdasági Titkárság) 6 Open University, Subotica (Szabad Egyetem, Szabadka) 7 Regional Development Agency of Slavonia & Baranja (Szlavónia és Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökség) Ország Magyarország Magyarország Olaszország Románia Szerbia Szerbia Horvátország

8 S 1. ábra. A Szegeden keresztül vezetett és a Magyarországot nem is érintő Fiume Constanţa vonal 2. Kilátások: Fiume Constanţa Vasút, nélkülünk

9 9 Új remények és új kockázatok

10 10 2. ábra. A COWI által vizsgált Szeged Szabadka Baja szakasz és lehetséges kapcsolatai Dr. Balogh Tamás: Megteremthető lenne a vasúti összeköttetés Constant a, Várna, illetve Rijeka, Trieszt között, a DKMT Eurorégión keresztül. In: EuroTrio, II. évf., 1. szám, Szeged, október, o. Dr. Balogh Tamás: A Fiume (Rijeka) Constanţa vasúti kapcsolat fejlesztése, transzbalkáni vasútvonal kialakítása. dr_balogh_tamas_fiume_rijeka.html Kiadja az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKiK), a Magyar Köztársaság Kormánya által alapított (lásd 1125/2002. (VII. 17.) korm.határozat) háttérintézete, kutatóbázis és stratégiai műhely. Dr. Balogh Tamás: A hajdanvolt szegedi vasúti híd (Kézirat) Szeged, Dr. Balogh Tamás: A Transzbalkáni Vasút. In: Sínek Világa, 2008/3 4., o. transzbalkani_vasut.php Dr. Balogh Tamás: A Transzbalkáni Vasút. In: Mérnök Újság a Magyar Mérnöki Kamara lapja, 15. évf., 2008, 5. sz o. /search?q=cache:ivv6szoubfoj:www.m atarka.hu/cikk_list.php%3ffusz%3d M%C3%A9rn%C3%B6k+%C3%9Ajs %C3%A1g+Transzbalk%C3%A1ni&cd=7 &hl=hu&ct=clnk&gl=hu Dr. Balogh Tamás: A hazai vasútfejlesztés nemzetközi összefüggései. In: Sínek Világa, Különszám 2009, o. hazai_vasutfejlesztes_nemzetkozi_ossze fuggesei.php Dr. Balogh Tamás: Úton Kelet és Nyugat között. Alternatív transzeurópai vasúti főirány a Rijeka Constanţa (Transzbalkáni) vasút. In: Falu, Város, Régió Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat, Európai Duna Régió Stratégia különszám 2009/1., o. res/55a3a86b-1b1c-483f-bdff- 8AB29F4BBB98/0/falu_varos_reg_Duna. pdf

11 11 Vasútiépítészet Az utasforgalmi épületek építészeti megjelenítése (5. rész) ny.főépítész (30)3S ábra. A londoni Euston Square állomás bejárati kapuzata, 1849 * A szerző életrajza megtalálható a Sínek Világa 2011/2. számában a cikk első részében, valamint a sinekvilaga.hu/mérnökportrék oldalon.

12 12 2. ábra. Pozsony állomás felvételi épülete, ábra. Az angliai Needham Market vasútállomás utasforgalmi épülete, 1846

13 13 4. ábra. Metz vasútállomás felvételi épülete, Franciaország George Stephenson Vasadi Ferenc Restaurálva: 1998 Nehézipar Eredeti: Bezerédi Gyula Jelenlegi: Gyurcsek Ferenc 2001 Könnyűipar Mezőgazdaság Eredeti: Bezerédi Gyula Jelenlegi: Janzer Frigyes 2001 A közlekedés allegóriája Flessler Leo vázlatai alapján készítette Mayer Ede és Brestyánszky Béla. Restaurálva: 1998 Eredeti: Bezerédi Gyula Jelenlegi: Janzer Frigyes ábra. Budapest-Keleti pályaudvar főhomlokzatának szobrai és alkotói James Watt Stróbl Alajos Restaurálva: 1998 Kereskedelem Eredeti: Bezerédi Gyula Jelenlegi: Gyurcsek Ferenc 2001 Summary Thefollowingpartofthearticleseries presentsfacadedesignmetodofthe railwaypassengerterminalandthe relationshiptherailwayarchitecture andimageoftherailwaycompany between.

14 1S Országos fejlesztési tervek és azok várható hatásai Magyarországi nagysebességű vasút tervezése Budapestvasúti közlekedésének fejlesztése Vasút a Duna alatt (3. rész) 1. ábra. A nagysebességű vasútvonal budapesti átvezetési javaslatai forgalmiszakértő MÁVZrt.BudapestiTK ForgalmiOsztály (1) Ferihegyi gyorsvasút (Ferex) tervek * A szerző életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2011/4. számában.

15 15 2. ábra. A nagysebességű vasútvonal keleti irányú továbbvezetésének alternatívái Várható utasforgalmi kapacitás a vasúti alagúton: Zajterhelés csökkenése, illetve átrendeződése Budapest területén Budapest forgalmi csomópontjainak átrendeződése 3. ábra. Ferex nyomvonaltervek 1. táblázat. Várható utasforgalom Utas/vonat átlagosan Vonat/óra irányonként (5 -es követési rend) A repülőtér és a városközpont között kiépíthető vasúti és metró nyomvonal-lehetőségek Bp.-Keleti pu. Bp.-Nyugati pu. Az A, B és C jelölésű nyomvonalrészek kivételével forgalomban lévő vasúti pályaszakaszok 600 fő 600 fő 12 vonat 7200 fő Összes vonat/óra 24 vonat fő 4 -es követési idővel vonat/óra irányonként 4 -es követési idővel összes vonat/óra Napi/20 üzemóra alatt (min.-max.) 15 vonat 9000 fő 30 vonat fő fő fő Bp.-Nyugati Körvasút Rákos Újszász Bp.-Nyugati Kőbánya-Kispest Szolnok Bp.-Keleti Kőbánya-Kispest Szolnok Bp.-Keleti Kőbánya-felső Rákos Újszász

16 16 Az utazási komfort növelése Átszállásmentes közlekedés a belföldi (városok közötti) forgalomban Elővárosi, hivatásforgalomban kevesebb átszállás lehetősége Az intermodalitás, interoperábilitás megvalósítása Összefoglalás, következtetések A fejlesztés várható költségigénye SWOT analízis A SWOT elemzés alapján levonható következtetések 2. táblázat. A fejlesztés tervezett költségei Tétel Költség (Mrd Ft) Alagútépítés költsége km-ként Mélyállomás, kialakítástól függően Felszíni kapcsolat kialakítása 1 3 Elektronikus biztosítóberendezés 16 18,5 Mindösszesen ~ 8 km alagút db 4 vágányos mélyállomás db felszíni kapcsolat 3 9 Elektronikus biztosítóberendezés 16 18,5 Bekerülési költség ,5 A fejlesztés nyújtotta előnyök

17 Erősségek A tömegközlekedés kedvezőbb lehetőségeket biztosít a napi utazásoknál. A városközpontban kedvező fekvésű vasútállomások az intermodális kapcsolatokhoz. Versenyképes eljutási idő a város minden pontjára. A vasúti fejpályaudvarok terhelése csökken, ezért jobban betartható a technológia. Csökken a technikai berendezések és a humánerőforrás leterheltsége. Egyesített bérletrendszer a Buda pes - ten belüli utazásokhoz. Kiváló vasúthálózati adottságok a fő - városon belül. Kedvezőbb eljutási idő a Budapestet érintő városközi forgalomban. A magántőke bevonható, elsősorban a Lehel téri mélyállomás fölé építésben. Lehetőségek A hálózatfejlesztés összekapcsolható a területfejlesztési preferenciákkal. A kihasználatlan körirányú vasúti vo - nalak hálózati rendszerbe vonása. A budapesti városi kötöttpályás hálózathoz több helyen fejleszthetők kapcsolódási pontok. A közút fokozódó torlódásai miatt versenyképesebb a kötöttpályás eljutási idő. Az utazás komfortjának növelése kí - nálta nagy vonzerő. Az utazás kiszámíthatóságának, megbízhatóságának megteremtése a közúti közlekedéssel szemben. Csökkenthető zajterhelés Budapest területén. (Lásd Sínek Világa 2006/3 4. szám. Környezetvédelem) Következtetések Gyengeségek A szolgáltatás színvonala és a komfortfokozat jelenleg alacsony. A közlekedésre fordított idő az agglomerációs területen sok. Hiányzó ráhordó közúti infrastruktúraelemek és P+R parkolók. A belső szakaszokon és Budapest ha - tár vonalában a vasúti vonalak egy részén nagy a zsúfoltság. Az újonnan kialakított településszerkezetek nem a kötöttpályára épülve fejlődtek. S-Bahn rendszerű közlekedésre nem állnak rendelkezésre önálló vasúti pályák. Veszélyek A komfortszint alacsonyan tartásával nem sikerül elérni a közösségi vonzerő növelését. Az interoperábilitás lehetősége az eltérő infrastrukturális és üzemviteli sajátosságok miatt kihasználatlan marad. Folytatódik a gépkocsira épülő területfejlesztés. A motorizációs szint növekedésével a modal-split tovább romlik. Forráshiány miatt csak szerény eredményű fejlesztésekre lesz lehetőség. A rossz elérhetőség miatt romlik a térség átjárhatósága, lakhatósága, illetve a versenyképessége. 17 Summary Thepossibilityoftheconstructionof arailwaytunnelunderthedanube improvingtheeffectivenesshasbeen makingtheexpertsdealformore than100years.itisnotanaccident thatamongthegeographicalcapabilitiesofbudapestagglomerationthis issuecomesontheagendafromtime totime.therailwaydevelopment imaginationspresentedabovepracticallystartedfromthatwhatkindof constructionanddivisionoflabourof transportcanensureeffectivelythe conditionsnecessaryforthesustainablemobilityforbudapestandthe countryingreaterperspective. Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséről Széchenyi István. Fehér Könyv Európai közlekedéspoli - tika 2010-ig. A Magyar közlekedéspolitika ( ). Budapesti Agglomeráció Terület - fejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja március 35/2007. (III.07.). BAFT határozat. Szakértői anyag a Budapesti Agglo me - rációs Fejlesztési Tanács megbízásából. Internet. Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja, a Podmaniczky Program. A Főváros Közlekedésfejlesztési Terve. Internet. A MÁV Zrt. Fejlesztési Terve. A Budapesti elővárosi vasúti fejlesztési projekt előterjesztés. Budapest, szeptember 23. Köller László Európai Közösség Bizottsága Városi Zöld könyv szeptember. Internet. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve Távlati Koncepció és a 2020-ig javasolt fejlesztés terve december. MÁV Zrt. Hálózati Üzletszabályzat a 2009/2010-es menetrendi évre. A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer Koncepciója Megrendelő: Budapesti Közlekedési Szövetség Mobilitäts manager, 08/ szám, o. Szamos Alfonz: Budapest vasúti és elő - városi közlekedésének fejlesztése. Sínek Világa Különszám, 2006, 24. o.

18 1S Azáhonyitérségszéles nyomtávúgerinchálózatánakátépítése Az átépítés célja pályalétesítményiszakértő MÁVZrt.Vezérigazgatóság PályalétesítményiOsztály (1)511-7S19 1. kép. Tuzsér Eperjeske országhatár szelvény átjáróépítés előtt 2. kép. Tuzsér Eperjeske országhatár szelvény átjáróépítés után

19 19 3. kép. Széles-normál átszelés 4. kép. Magasfogadó kettős vágány -kapcsolat építése A kivitelezés Kupai Sándor 19SS-ban a MÁV Miskolci Építési Főnökségen pályamunkáskéntkezdettdolgozni,19s9.április 1-jétől előmunkásnak nevezték ki. Ekkor kezdte meg tanulmányait a GyőriKözlekedésiésTávközlésiMűszaki Főiskolán, melynek elvégzése után agyőripályagazdálkodásifőnökségen szakmunkásként (vonalgondozó, sorompólakatos,technikusmunkakörökben) dolgozott. A szükséges szakvizsgák letétele után, 199S-től a mosonmagyaróvári, 1995-től a győri szakaszon pályamester től Komárom szakaszmérnöki feladatait látta el. 199S-tól a Győri Pályagazdálkodási Főnökség felügyeleti, karbantartási, valamint a beruházási munkák előkészítésének a főmérnöke től a Pálya, Híd- és Magasépítményi Szakigazgatóság építési főmérnöke. Elsősorbannemzetközihitelekbőlfinanszírozott vasútépítések, pályarehabilitációkműszakitartalmánakmeghatározása,atervdokumentációkelkészítése és elfogadása, majd a megvalósítás ellenőrzéseafeladata.

20 20 6. kép. Kitérő beépítése 5. kép. Eperjeske rendező pályaudvar XII. vágány alépítmény-erősítés 1. táblázat. A projekt két ütemének főbb műszaki tartalma Tevékenység Egység I. ütem II. ütem Összesen Fonódott vágány építése vkm 0,8 3,6 4,4 Széles nyomtávolságú vágány építése vkm 15,5 23,5 39 Széles nyomtávolságú kitérő építése csop Bevágás m Humuszleszedés m Georács/geotextília beépítése m Ároképítés m Szivárgóépítés m Útátjáró-építés csop Váltófűtés és energiaellátás csop Térvilágítás kiépítése csop Külsőtéri hálózatba kábelépítés m

21 21 Biztosítóberendezés 1,1% Műtárgyak 0,3% Utak, útátjárók 1,8% Vasúti felépítmény 65,5% Záhony I. Pályamunkákhoz kapcsolódó kábelvédelmi és kábelfektetési munkák 2,4% Általános tételek 4% Vasúti alépítmény 14,3% 7. ábra. Az első ütemben végzett munkák szakáganként Záhony II. Biztosítóberendezés 11,6% Villamos váltófűtés 2,1% Távközlés 2,1% Villamos felsővezeték, oszloptranszformátorok 0,4% Villamos felsővezeték 0,4% Térvilágítás, energiaellátás 1,9% Környezetvédelem 1,3% Műtárgyak 0,8% Magasépítmények 0,9% Utak, útátjárók 0,8% Távközlési kábelalépítmények 0,2% 8. ábra. A második ütemben végzett munkák szakáganként Víztelenítés és csatornázás 1,9% Kábelalépítmény, kábelkiváltások 3,4% Egyéb gépészeti berendezések 0,2% Általános tételek 1,8% Vasúti alépítmény 7,6% Vasúti felépítmény 61,7% Víztelenítés és csatornázás 2,6% Summary Záhonyrailwaytransferhubtakesam importantandspecialplacenotonly inhungarianbutalsointheeuropean railwaytransportnetwork.itsimportanceandspecialitycomesfromthat itislocatedatthemeetingpointof twodifferenti.e.thenormalandwide gaugerailwaytracksystems.aspart ofthetrans-europeanfreight TransportNetworktherelational Europeanrailwaynetworkisoneof theconnectionsofmorethan normalgaugeandabout1s0.000km widegaugenetwork. TheconstructionofZáhonytransfer regionwasstartedin19s6andithas beendevelopedforalmosthalfcentury.asresultofthisitbecamean enormousrailwayjunction.thetransferandmarshallingyardsintheregionandwideandnormalgaugetracks connectingthem,theirstationsand theindustrialtracksbelongtoitsarea. Thelengthofitstracknetworkpresentlyapproaches500km. A projekt két ütemének főbb műszaki tartalma Dr. Horváth Ferenc: A záhonyi vasúti csomópont története. KTE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete Pályafenntartási Szakcsoportja, Záhony, 1996.

22 22 AMezőzombor Nyíregyházavonalszakaszkoncentrált felújítása2011-ben műszakiszakértő MÁVZrt.DebreceniTPK, NyíregyháziPft.Alosztály (1)513-S1S7,(30)953-S ábra. A felépítmény állapota átépítés előtt (Fotó: Szemerey Ádám)

23 23 100c Sebesség [km/h] Szerencs 42 Mez zombor Műszaki előkészítés 113 Tarcal Sebesség ábra június km/h 176 Tokaj Rakamaz Szelvény [hm] Ideiglenes lassújel Állandó lassújel Engedélyezett sebesség Állomás Elágazás Megállóhely Hézagnélküli pálya Hagyományos pálya Állomási terület Engedélyezett tengelyterhelés 2. ábra. Sebességgrafikon az átépítés előtt 341 Görögszállás 402 Nyírtelek 6 perc késés 463 Nyíregyháza - Északi kitér 495 Nyíregyháza Engedélyezett tengelyterhelés [kn]

24 2S A vágányzárban végzett munkák 3. ábra. Az ágyazat állapotát jól mutatja a rostálás utáni kép (Fotó: Zomborszky György) 4. ábra. Csak kiemelve és az alátétlemez levétele után látszik, hogy a keresztezés alatt teljesen tönkrement a vasbeton alj (Fotó: Kovács Csaba) Más szakágak és a külső kivitelezők

25 25 1. táblázat. Az elvégzett pályás beavatkozások összesített táblázata Munkanem Célzott Kihelyezett Kihelyezett Kihelyezett Saját Póttámogatás felújítás karbantartás tartalékkeret karbantartás felújítás Összesen FKG szabályozás (vfm) KIAG szabályozás (csop.) Gépi ágyazatrostálás (vfm) Útátjáró átépítése (csop.) Teljes felépítménycsere (útátjáróknál, vfm) Talpfa-, kitérőfacsere (db) Vasbeton alj csere (db) Furatjavítás (db) Síncsere, rag, síncsere (sfm) Kitérőalkatrész-csere (csop.) Sínhegesztés, helyszíni ragasztás (db) Kézi ágyazatcsere és ágyazatragasztás hídfőben (db) 5 5 Különféle műtárgyak karbantartása (db) Acélszerkezet festése (m 2 ) Hídfacsere (db) 5 5 Hídalkatrész cseréje (db) 1 1 Favágás, gallyazás (db) Költségek (Ft) ábra. A rostálás, a csatlakozó felépítménycsere és az útátjáró-átépítés eredménye (Fotó: Nyitrai József) Tapasztalatok Szemerey Ádám 19S2-benföldmérő üzemmérnöki diplomát szerzett, pályafutásátamáv-nál19s5-ben,adebreceni Építési Főnökségen művezetőként kezdte. 19SS-ban a nyíregyházi Pályafenntartási Főnökségre került, aholpályamester,főpályamester,szakaszmérnökbeosztásokbandolgozott ben vasútépítési és pályafenntartási üzemmérnöki oklevelet szerzett tól a debreceni PMLO-ban vonalbiztos, majd 2005-től a nyíregyházi Mérnöki Szakaszon üzemeltetési mérnök ben sikeresen védte megközlekedésimenedzseregyetemi szakmérnöki diplomáját től alosztályvezető a debreceni PályalétesítményiOsztályon.2011.január1.óta anyíregyházipft.alosztályonműszaki szakértőkéntdolgozik.

26 26 6. ábra. Ágyazatragasztás az Aranyos hídhoz csatlakozó pályán (Fotó: Nyitrai József) Javaslatok Összefoglalás Summary Thearticlepresentstherenewalofthe busiestsingle-tracksectionofhelsinki corridorno.v.theaimedsupport enabledtheexecutionofimprovement,renewalofsome5-6years, resultingrunning-timereserveinthe trafficof Circle-IC trainsinsteadof permanentdelays.theauthorpresentsthecomplexityofpreparation andactualwork,thecooperationof even16productionteamsof10-12 undertakingsatthesametime.the authordemonstratesindetailsthe difficultiesarisen,makesproposalfor theirsolutions,informsaboutthe technicalcontentanditsfinancial consequences.

27 27 RailScan:fejlesztések éseredmények ügyvezetőigazgató Metalelektro MéréstechnikaKft. (1) (30)330-30S5 műszakiigazgató Metalelektro MéréstechnikaKft. (1) (30)960-SS55 osztályvezető Elektro-ThermitGmbH& Co.KGMérésiOsztály +S9(0)3S S02 +S9(0) S791 RailScan: fejlesztések

28 2S RailScan: eredmények Magyarországon 1. ábra. RailScan tesztmérésen Spanyolországban 2. ábra. Lélegző szakasz hosszának meghatározása dilatációs készülék környezetében két hőmérsékletes RailScan mérés eredményéből RailScan: eredmények külföldön Posgay György fizikus 19S3-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett. Tanársegéd, kutató, 19S9-től azmtakfkiszfitudományosmunkatársa ben alapította meg a Metalelektro Kft.-t, majd 200S-ban kiválással a Metalelektro MéréstechnikaKft.-t,amelynekügyvezető igazgatója. Szakterületei: fémüvegek mechanikai, magnetomechanikai tulajdonságainak vizsgálata, anyagszerkezet vizsgálata belső súrlódás mérésével, MBN vizsgálat, ferromágneses szerkezetek maradó feszültség és terhelés hatására bekövetkező feszültségváltozásánakmeghatározása.gépipari, kohászati alapanyag-vizsgáló igazságügyiszakértő.

29 29 4. ábra. Kalibrálás feszítőművel sínmintán az Egyesült Államokban 3. ábra. Tajvan bemért vasúthálózata RailScan: eredmények külföldön, az Elektro-Thermit GmbH & Co. KG mérései* * A fejezet szerzője dr. Alfred Wegner. Dr. Alfred Wegner oklevelesmérnök, Elektro-ThermitGmbH&Co.KG(Halle, Németország) Dolgozott kutatóként a Fraunhofer- Institut für Zerstörungsfreie PrüfverfahrenenSaarbrückenben.2002ótaaz Elektro-ThermitGmbH&Co.KGmunkatársa, a Mérési Osztályt vezeti. Szakterületeavasútipályátroncsolásmentesenmérőkészülékekfejlesztése. Dr. Molnár Péter gépészmérnök 1991-ben végzett a BME Közlekedésmérnöki Karán, majd ugyanitt doktorandusz hallgató. 199S-től a Metalelektro Kft. műszaki főmunkatársa, később műszaki igazgatója ban megszerezte egyetemi doktori címét, 200S-tólaMetalelektroMéréstechnika Kft. ügyvezető igazgatója. Szakterületei: MBN vizsgálat, ferromágneses szerkezetek maradó feszültség és terhelés hatására bekövetkező feszültségváltozásánakmeghatározása.gépipari, kohászati alapanyag-vizsgáló igazságügyiszakértő.

30 30 Summary Forthesafetyofcontinuouslywelded rails(cwr)againstbucklingitiscrucialtoknowthestressfreetemperature (SFT)ofrails.RailScandevicethat operatesonthemagneto-mechanical measuringmethodtodeterminesft, wasintroduced15yearsago. Thearticlepresentsanumberofdeviceimprovementstomeetthelatest technicalrequirementsandtofurther increasemeasurementaccuracy. Összefoglalás Köszönetnyilvánítás [1] Kassai János: RailScan-mérések a kelebiai vonalon. Sínek Világa, 2006/1. [2] Metalelektro Méréstechnika Kft. pályázata: Demagnetizációs RailScan készülék hézagnélküli vágányok semleges hőmérsékletének roncsolásmentes meghatározására. Projekt azonosítószáma: RSDEMAG02. [3] Dr. Alfred Wegner: Zerstörungsfreie Railscan-Neutraltemperaturprüfung. EI-Eisenbahningenieur, November [4] Posgay György dr. Molnár Péter: SFT Measurement of CWR by the Means of MBN. 28th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (DAS 2011) Siófok, Hungary, [5] Dipl.-Ing. R. Ende Dr.-Ing. A. Wegner: Investigations of stress-free temperatures as well as optimization of maintenance costs in cw track. 11. Chemnitzer Gleisbaukreis Railbeton, Betonwerke Chemnitz, Marc HajósGyörgy Építészek, mérnökök, építők ÉpítésügyiTájékoztatásiKözpontKft.,Budapest,2011 Hajós György építészmérnök új kötetében huszonöt olyan férfiú portréját rajzolja meg, akik jelentős munkát végeztek Magyarország építészeti arculatának kialakításában. A szerző széles körű válogatásában közismert építőművészek: Ybl Miklós, Hauszmann Alajos, Alpár Ignác mellett olyan mérnököket is bemutat, akik számunkra, vasútépítő mérnökök számára különösen figyelemreméltóak. Meg találhatjuk a könyvben Clark Ádám, Czigler Győző, Feketeházy János, Gregersen Gudbrand és Zielinski Szilárd életrajzát és főbb műveik ismertetését. Ebben a rohanó világban öröm kézbe venni egy gondosan válogatott, megírt és szerkesztett kötetet, amely nem engedi feledésbe merülni világszínvonalon alkotó építőinket, akik épített környezetünk feledhetetlen megálmodói közé tartoznak. Szinte mindennap elhaladunk alkotásaik mellett, áthajtunk hídjaikon, használjuk az általuk tervezett középületeket, uszodákat, megnyugszunk a terveik alapján megvalósult templomokban. Sok esetben a hazánkba látogató turisták többet tudnak épített kincseink létrehozóiról, mint mi. Jó lenne, ha a könyvben szereplő építészek, mérnökök és építők megismerése révén még inkább megbecsülnénk az alkotásaikat.

31 31 Avasútitisztképzés125éve (2. rész) szakértő MÁVZrt.BarossGábor OktatásiKözpont (1) képzésfejlesztésiés időszakosoktatás-vezető MÁVZrt.BarossGábor OktatásiKözpont (30) Szervezeti átalakulások 2006-tól napjainkig * A szerzők életrajza megtalálható a sinekvilaga.hu/mérnökportrék oldalon vagy a Sínek Világa 2012/1. számában.

32 32 Képzésfejlesztés Nemzetközi kapcsolataink 1. kép. Tanfolyami képzés a Luther utcai épületben

33 33 Konferenciák szervezése Iskolarendszerű képzés A képzésszervezés eredményei Tisztképzés napjainkban 2. kép. Tisztavatás 2011-ben 1. táblázat. A képzések megoszlása 2011-ben képzéstípus, csoport és helyszín szerint Budapest Debrecen Miskolc Pécs Szeged Szombathely és térsége és térsége és térsége és térsége és térsége és térsége Összesen Egyéb képzés Tanfolyamok száma Összes létszám Hatósági képzés Tanfolyamok száma Összes létszám Informatikai képzés Tanfolyamok száma Összes létszám Nyelvi képzés Tanfolyamok száma Összes létszám OKJ-s képzés Tanfolyamok száma Összes létszám Szakterületi Tanfolyamok száma funkcionális képzés Összes létszám Tréning Tanfolyamok száma Összes létszám Vasútszakmai Tanfolyamok száma képzés Összes létszám Összes képzéstípus Tanfolyamok száma Összes létszám

34 3S Fejlesztési elképzeléseink 3. kép. A mozdonyszimulátor működés közben Summary Therailwayofficertraininginstitute astheoldesteducationalinstitute ofmáv celebratesits125yearanniversaryin2012.theinstitutefaithfullytoitsmotto Vocation Development Tradition wouldliketo completeitstaskintheareaofrailwayprofessionaleducations. ThereforeBarossGáborEducational Centreaccommodatingitselftothe changingcircumstancesrenewedits organization,itstrainingactivity,introducedtheapplicationofneweducationaldevices.inthe2ndpartof thetwo-partarticlewepresentthe workpresentlydoneinourinstitute. A Magyar Mérnöki Kamara hírei A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata május 15. és 17. között KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON, AKTUALITÁSOK címmel, valamennyi közlekedési ágra kiterjedő kérdéseket, feladatokat ismertető és elemző konferenciát rendez. Főbb témakörök: A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, stratégiája A közlekedés helye, szerepe, feladata, elvárások a kapcsolódó ágazatok szempontjából A szomszéd országok hálózatfejlesztési elképzelései EU-stratégia és hálózatfejlesztés: TEN-T és NKS Infrastruktúra-hálózatok fejlesztése Magyarországon A hálózatfejlesztést befolyásoló tényezők Települési közlekedési kérdések A konferencia helyszíne: Balatonföldvár, Rákóczi út 45. A konferencia tervezett, részletes programja a Magyar Mérnöki Kamara és a Közlekedési Tagozat (MMK KT) saját honlapján tekinthető meg. A konferencia az előírt továbbképzési körbe tartozó kamarai kreditpontos rendezvény. A részvételért kapható pont később kerül meghatározásra. A konferenciával kapcsolatos részletes információ: Hamarné Szabó Mária MMK KT-elnök (06/ ;

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban Vasútfejlesztési támogatások változásai a 2014-2020-as időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. június 5. RAILHUC, Budapest 1 2014-2020-as vasúti támogatások az Európai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései Előhegyi Zoltán MISKOLC, 2011.04.20. 1 Budapest kötöttpályás hálózata számokban Naturális adatok HÉV Metró Villamos

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Balatonföldvár, 2012. február 1. Úttervezés mesteriskola 1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Előadó: Kovácsházy Frigyes vezérigazgató helyettes, UVATERV Zrt.

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései IX. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Debrecen 2016. május 25. A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései Készítette: Singlár Zsolt vezérigazgató A múlt és a jelen. Pályafelújítás, vonalhosszabbítás

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató Az árufuvarozás jelentősége a GYSEV stratégiájában,

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

A MÁV Zrt. rövid- és hosszú távú fejlesztési célkitűzései, karbantartási stratégiája

A MÁV Zrt. rövid- és hosszú távú fejlesztési célkitűzései, karbantartási stratégiája Kiss-Becze Eszter stratégiai és fejlesztési főigazgató MÁV Zrt. 2017.01.26 1 Aktualitások, a MÁV Zrt. tervezett fejlesztései Tematika A szervezeti változásokról Beruházások, fejlesztések Karbantartás,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

A JÓ VASÚTI PÁLYAÁLLAPOT MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A JÓ VASÚTI PÁLYAÁLLAPOT MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE VASÚTTECHNIKAI SZAKMAI ANKÉT Győr, 2013. 07. 08. A JÓ VASÚTI PÁLYAÁLLAPOT MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. A VASÚTI PÁLYÁK MŰKÖDTETÉSÉRŐL

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

A MÁV Zrt. 2016-os fejlesztési tervei

A MÁV Zrt. 2016-os fejlesztési tervei Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. A MÁV Zrt. 2016-os fejlesztési tervei Tokaji Róbert Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgató Prezentáció A szervezeti változásokról Stratégiai alapvetések

Részletesebben

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Meglévő 13,4 vkm 48 rendszerű hézagnélküli vágány és alépítményének elbontása Baté/Csoma-Szabadi

Részletesebben

Regionális közlekedés aktuális kérdései A múltra épülő jövő 130 éves a DKV Közlekedési Zrt.

Regionális közlekedés aktuális kérdései A múltra épülő jövő 130 éves a DKV Közlekedési Zrt. Közlekedéstudományi Egyesület H-1066. BUDAPEST, Teréz krt. 38. II. em 238. Telefon/Fax: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562 Internet: http://www.ktenet.hu E-mail: info@ktenet.hu DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit MÁV THERMIT Kft Városi vasutak szakmai nap Balatonfenyves, 2010. 03. 18-19. A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit Hézagnélküli vágányok stabilitása

Részletesebben

TransHUSK és TransHUSK Plus

TransHUSK és TransHUSK Plus TransHUSK és TransHUSK Plus Közforgalmú és egyéb természetkímélő közlekedési kapcsolatok a magyar szlovák határ térségében dr. Siska Miklós KTI NAT-NET-DUNA/DUNAJ Mosonmagyaróvár, 2014. augusztus 26. Néhány

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal?

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal? A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal? Szilágyi Tibor Budapesti Közlekedési Központ Projektmenedzsment Tervezés és járművek szakterületi vezető Nemzeti Közlekedési Napok 2016. október

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Az infrastruktúra hozzájárulása a közösségi közlekedéshez

Az infrastruktúra hozzájárulása a közösségi közlekedéshez Az infrastruktúra hozzájárulása a közösségi közlekedéshez Borbélyné dr. Szabó Ágnes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztály főosztályvezető-helyettes Új megoldások a közösségi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő

SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE 2017.04.27 XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő Előzmények Székesfehérvár állomás Magyarország egyik legjelentősebb vasúti csomópontja.

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Nemzetközi témák, projektek. Daczi László fımérnök MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PLF TEO

Nemzetközi témák, projektek. Daczi László fımérnök MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PLF TEO Nemzetközi témák, projektek Daczi László fımérnök MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PLF TEO 2009.11.28. Tartalom: UIC Nemzetközi Vasútegylet UIC-s Projektek: - InnoTrack projekt - Pálya és ERTMS/ETCS projekt

Részletesebben

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 Pécs, 2013. május 23. ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 / Tartalom Az előadás során érintett témakörök: 1. Az ITS Master Plan szerepe a városoknál 2. BRT Bus Rapid Transit, közösségi közlekedés

Részletesebben

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista 1. melléklet az 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozathoz Közúti projektlista TEN-T közúti projektlista Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek M4 Abony - Törökszentmiklós közötti szakasz

Részletesebben

KTE XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia. Rail System típusú. Edilon útátjáró és előzményei április 16.

KTE XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia. Rail System típusú. Edilon útátjáró és előzményei április 16. KTE XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Rail System típusú Edilon útátjáró és előzményei 2015. április 16. Rail System Kft Hatvani Jenő ügyvezető Az Edilon)(Sedra cég tapasztalata Hollandiában

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA ÉPKO 2011. június 2-5. Csíksomlyó A BUDAPESTI

Részletesebben

GYSEV Zrt. Pályafenntartása Ikker Tibor PVÜ vezető

GYSEV Zrt. Pályafenntartása Ikker Tibor PVÜ vezető GYSEV Zrt. Pályafenntartása Ikker Tibor PVÜ vezető VAMAV Vevőtalálkozó Gyöngyös 2017.01.26. A GYSEV csoport felépítése Magyarország Ausztria 65,6% 28,2% 6,1% 100% 50% Amber Rail a.s. Pozsony, SK FHÉV Zrt.

Részletesebben

Rudolf András (projektvezető)

Rudolf András (projektvezető) SZOLNOK SZAJOL VASÚTI VONALSZAKASZ, SZOLNOKI TISZA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE Rudolf András (projektvezető) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vasútfejlesztési Programiroda Összefoglalás A Nemzeti Infrastruktúra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén

GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén 2014.06.05_RailHuc_GYSEV Liska Szilárd Személyszállítási koordinátor 1 GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. Múlt: 1872,

Részletesebben

Carmeuse Hungária Kft. Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft..

Carmeuse Hungária Kft. Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft.. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon: 353-2005, 353-0562 Telefax: 353-2005 Internet: www.ktenet.hu E-mail: info@ktenet.hu XIII. Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07.

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Tulajdonosi viszonyok Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonos Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság

A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV Zrt. mint régiós vasúttársaság A GYSEV születése 1872. okt. 15. Koncesszió a Győr (Raab) Sopron (Oedenburg) - Neufeld/Leitha vonal építésére Victor von Erlanger báró részére -az állam részéről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Transzbalkáni Vasút (TBV) projekt további fenntarthatóságáról

ÖSSZEFOGLALÓ A Transzbalkáni Vasút (TBV) projekt további fenntarthatóságáról ÖSSZEFOGLALÓ A Transzbalkáni Vasút (TBV) projekt további fenntarthatóságáról A Délmagyarország c. napilap 2011. november 30 i számában Szeged Temesvár: ez a vonat elment címmel jelent meg írás arról, hogy

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető Előadó: Mayer András irodavezető 1. A BEMUTATÓ TARTALMA 1. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 2. PRIORITÁS 2. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 5. PRIORITÁS 3. A FOLYAMATBAN

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 A Kós Károly Egyesülést 1989-ben alapította a szerves építészeti gondolkodást képviselő hét tervezőiroda. A jelenlegi harminckét tag között építész tervezéssel, kertépítészettel,

Részletesebben

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 Tudományos képzés és projektmenedzsment fejlesztés a gazdaság fejlődésének szolgálatában 2013. november 22. BME K épület I. em. 95., 97. Fővédnök:

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

Miskolc Közlekedésfejlesztése

Miskolc Közlekedésfejlesztése 1 Miskolc Közlekedésfejlesztése Készítette: Singlár Zsolt vezérigazgató A KTE Városi Közlekedési Tagozat XVI. Városi közlekedés aktuális kérdései konferencia Balatonfenyves 2016. Szeptember 8-9. Miskolc

Részletesebben