Kovács István (Mikófalva, 1951 ) A védés időpontja: 1994 Kandidátusi értekezés címe: A Kassa város ellen június 26-án végrehajtott légitámadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács István (Mikófalva, 1951 ) A védés időpontja: 1994 Kandidátusi értekezés címe: A Kassa város ellen 1941. június 26-án végrehajtott légitámadás"

Átírás

1 Kovács István (Mikófalva, 1951 ) A védés időpontja: 1994 Kandidátusi értekezés címe: A Kassa város ellen június 26-án végrehajtott légitámadás körülményei Tudományos eredmények: a) a légitámadás jellemzőinek egységes rendszerben történő bemutatása, az elkövetők nemzeti hovatartozásával kapcsolatban keletkezett feltételezéseken alapuló változatok okainak, fejlődési tendenciáinak kronologikus rendszerben történt feltárása, a levont következtetések; b) az június 26-i légi helyzetre vonatkozó adatok egységes rendszerbe foglalása, a szovjet légierő e napi harctevékenységének részletes feltárása; c) a légitámadás körülményeinek tisztázása, a támadó repülőgépek típusának meghatározása; d) Az értekezés 2. és 3. számú függelékének összeállítása, amelyek forrás és adatgyűjteményként kiinduló alap lehet a jövő kutatói számára. Hivatalos bírálók: dr. Dombrády Lóránd a hadtudomány doktora, dr. Szakály Sándor a történelemtudomány kandidátusa. Bírálóbizottság: Elnök: dr. Szabó Miklós vezérőrnagy, a hadtudomány doktora, Titkár: dr. Iván Dezső nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, Tagok: dr. Borus József nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, dr. Tóth Sándor nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, dr. Szauter Lajos alezredes, a hadtudomány kandidátusa, Sárhidai Gyula szakértő. Kandidátusi értekezés tartalma: Bevezetés I. fejezet: Előzmények 1. Magyarország és a magyar honvéd haderő jelentősége, helye és szerepe a német hadvezetés Szovjetunió elleni támadó hadműveleti előkészítésére irányuló hadászati elgondolásaiban és tervezőmunkájában, valamint a támadás végrehajtásához történő felkészülés időszakában 2. A szovjet hadvezetés évi hadászati elgondolásainak elméleti alapjai, a foganatosított katonai intézkedések legjellemzőbb vonásai és azok tükröződése a magyar vezérkar április-júniusi helyzetértékeléseiben 3. Magyar kül- és katonapolitikai törekvések június június 22. között 4. A Szovjetunió elleni német támadó hadműveletek megindulásától a Kassa elleni légitámadás bekövetkezéséig terjedő időszak legfontosabb magyar vonatkozású eseményei 4.1. Az június 22-ei események 4.2. Az június 23-ai események 4.3. Az június 24-ei események 4.4. Az június 25-ei események 4.5. Az június 26-án a Kassa elleni légitámadás bekövetkezéséig történt események 5. Következtetések II. fejezet: a légitámadás körülményei, jellemzői, eseményei és következményei 1. A helyszín általános jellemzői 1.1. A katonaföldrajzi jellemzői 1.2. A város fegyveres szerei és tevékenységük jellemzői a légitámadás bekövetkezése előtt 1.3. A város légvédelmének jellemzői

2 1.4. A hatósági légoltalmi szolgálat jellemzői 2. A légitámadás lefolyásáénak körülményei, jellemzői és eseményei a különböző korabeli szolgálati jelentésekben és az egyes szemtanúi visszaemlékezésekben 2.1. A légitámadás után közvetlenül megtörtént szolgálati jelentések és események értékelése Az 2. vkf. osztálynál 13-óra 45 perckor rögzített jelentés értékelése Az 2. vkf. osztálynál 14-óra 20 perckor rögzített jelentés értékelése A felső-ábrányi vadász repülőrajok őrjáratozásának tapasztalatai A bustyaházai események és észleletek Légiriadók az É-ÉK magyarországi légtérben 2.2. A légi támadással kapcsolatban keletkezett további szolgálait jelentések értékelése A Belügyminisztériumban rögzítet jelentések értelmezése A kassai állomásparancsnok június 26-ai jelentésének értékelése Az I. lgv. hdt. parancsnok június 27-ei jelentésének értékelése A német légierőkhöz tartozott KG-51-es harccsoportparancsnok június 28-ai jelentésének értékelése 2.3. A Kassa elleni légitámadás körülményei, jellemzői és eseményei a szemtanúi megfigyeléseken alapuló visszaemlékezésekben A repülőtéri megfigyelések tapasztalatai A városkörnyéki megfigyelések tapasztalatai A városból végrehajtott megfigyelések tapasztalatai 3. A légitámadás lefolyásának és következményeinek legfontosabb szaktechnikai jellemzői 3.1. Repüléstechnikai jellemzők A kialakult szóráskép jellemző adatai és az azokból levonható következtetések A sorozatidőd megállapítása hipotetikus módon A vetési távolság meghatározása a szóráskép alapján 3.2. Bombatechnikai jellemzők A fel nem robbant bomba méretei A keletkezett bombatölcsérek méretei A bombák típusát igazoló anyagmaradványok jellemzése 3.3. Anyagi károk és személyi veszteségek 3.4. Következtetések III. fejezet: A légitámadás végrehajtóival kapcsolatban keletkezett feltételezések 1. A légitámadás bekövetkezésétől a háború befejezéséig keletkezett feltételezések 2. A második világháború után lefolytatott katonai és népbírósági tárgyalások befejezésétől napjainkig keletkezett feltételezések 3. A legvalószínűbbnek feltételezhető változat 4. Következtetések 5. Végkövetkeztetések 6. Javaslatok, ajánlások Függelék: 1. A Kassa város elleni június 26-án végrehajtott légitámadás körülményei 2. A Kassa város elleni június 26-án végrehajtott légitámadás kronológiai bibliográfiája Szemelvénygyűjtemény a Kassa város elleni június 26-án végrehajtott légitámadással kapcsolatban között megjelent publikációkból II. rész: Mellékletek I. fejezet. 1. A magyar államterület határának változásai között 2. A német hadvezetés Szovjetunió megtámadására vonatkozó hadászati tervének vázlata

3 3. Kivonat a Fall Barbarossa Barbarossa terv Zeitplan Időgrafikonjából 4. Kivonat Sztójay Döme berlini magyar követ június 07-én Bárdossy László miniszterelnök külügyminiszterhez írt jelentéséből 5. A magyar minisztertanács június 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 6. Kivonat Werth Henrik gyalogsági tábornok, a magyar honvéd vezérkar főnökének az június 19-én, Franz Halder német vezérezredessel lefolytatott megbeszéléséről készített feljegyzéseiből 7. A magyar-szovjet határszakasz közelében, június 21-én szétbontakozott német, magyar, román és szovjet erők elhelyezkedése 8. A m. kir. honvédség erőinek elhelyezkedése június első felében a magyar szovjet határszakasz közelében 9. A. m. kir. honvéd légierők tagozódása re érvényes békehadrend szerint 10. A szlovák légierő szervezeti felépítése és gépállománya 1941 áprilisában 11. A román légierő szervezeti felépítése és repülőgép állománya 1941 közepén 12. Kivonatok az június között keletkezett német diplomáciai iratokból. I. 13. Kivonat a magyar minisztertanács június 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 14. A m. kir. rendőrség kőrösmezői határvidéki kirendeltség vezetőjének június 23- án felterjesztett helyzetjelentése 15. Hadászati helyzet a német Dél hadseregcsoport támadási sávjában június 24 július 07. között 16. Kivonatok az június között keletkezett német diplomáciai iratokból II. 17. A m. kir. rendőrség ungvári határvidéki kapitányság vezetőjének június 26-án felterjesztett helyzetjelentése 18. A m. kir. csendőrség központi nyomozóparancsnokság vezetőjének június 26-i helyzetjelentése 19. A m. kir. rendőrség ungvári határvidéki kapitányság vezetőjének június 26-án felterjesztett helyzetjelentése 20. A német légierő KG 51-es bombázó repülőezred parancsnokának június 28-án felterjesztett jelentése ismeretlen repülőgépekről 21. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június I. (Német nyelvű szöveg.) 22. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június I. 23. Kivonat Percy Ernst Schramm német tiszt magánnaplójából június ig. I. 24. Kristóffy József moszkvai nagykövet június 23-ai számjel- távirati jelentése 25. Nyikolaj Saronov budapesti szovjet követ feljegyzése a Magyar Külügyminisztérium június 23-án átadott szóbeli jegyzékéről 26. A. J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes feljegyzése a Kristóffy József magyar követtel június 25-én történt találkozójáról 27. Térképrészlet Magyarország ÉK-i K-i területeiről 28. Kimutatás a magyar-szovjet államhatár térségében június 26-án reggeltől 12 óra 25 perc között észlelt repülő eseményekről 29. A VIII. hdt. pság. helyzetjelentései a Körösmezőről Budapest felé július 26-án délben elindult vonat ellen bekövetkezetett légitámadásról 30. A Belügyminisztériumba érkezett jelentések a körösmezői vonat elleni légi támadásról 31. A körösmezői határvidéki rendőrkirendeltség június 27-én éjjel feladott jelentése a vonat elleni légi támadásról 32. Az ungvári határvidéki rendőrkapitányság június 27-i jelentése a vonat elleni légi támadásról 33. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a vonat elleni légi támadásról 34. A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának június 30-án felterjesztett jelentése a vonat elleni légitámadásról 35. Kimutatás a Körösmező és Rahó között közlekedő vonat elleni légitámadás sérültjeiről

4 36. Kimutatás a Körösmező és Rahó között közlekedő vonat ellen végrehajtott légitámadással kapcsolatos jelentésekről 37. Kassa város helyrajza (1938). 38. Kassa város helyrajzi térképe ( ) 39. Kassa és környéke 40. Légi felvételek Kassa és környezetéről. (1938) 41. Légi felvétel Kassa D-i környezetéről 42. A VIII. honvéd hadtest állománya június 26-án. (Kassán.) 43. A m. kir. Horthy Miklós Repülő Akadémia törzskönyve évre 44. A kassai légvédelmi tűzeszközök tüzelőállásai és hatásos tűzkörletei 45. A honi légvédelmi jelzőrendszer felépítése Kassa körzetében június 26-án 2. fejezet 46. A Körösmező Rahó között közlekedő vonat és a Kassa ellen június 26-án bekövetkezett repülőtámadásokról szóló első katonai jelentések 47. A légvédelmi hadtestparancsnokság 14 óra 20 perces jelentése a Kassa-i eseményekről 48. Vázlat a Felső-ábrány-i repülőtérről június 26-án délután bevetett vadászrepülőrajok tevékenységéről 49. Vázlat a Bustyaháza-i légtérben észlelt ismeretlen repülőgépek repülési irányairól 50. A VIII. hdt. parancsnokság 14 óra 20 perces helyzetjelentése 51. A magyar minisztertanács június 26-ai ülésének jegyzőkönyvei 52. A légvédelmi helyzetjelentések 14 óra 40 perc és 17 óra 05 perc között 53. A Belügyminisztériumba érkezett jelentések a Kassa elleni légitámadásokról 54. Máthé tábornok 21 óra 40 perces jelentése a Kassa elleni légitámadásról 55. A VIII. hdt. parancsnokság június 27-én 01 óra 10 perckor felterjesztett helyzetjelentése 56. Kivonatok az 1941 június között keletkezett német diplomáciai iratokból III. 57. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június 26. II. (Német nyelvű szöveg) 58. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június 26. II. 59. Kivonat Percy Ernst Schramm német tiszt magánnaplójából június 26. II. 60. Kivonat a német Luftflotte 4 június 27-ei helyzetjelentéséből.61. Az 1. vkf. osztály június 26-ai összefoglaló helyzetjelentése 62. Kimutatás a Kassa elleni légitámadással kapcsolatos jelentésekről 63. Kimutatás a magyar-szovjet államhatár térségében június 26-án től ig észlelt repülőeseményekről 64. Vázlat Magyarország ÉK K-i légterében június 26-án észlelt repülőmozgásokról 65. Kimutatás az június 26-án feljegyzett légi riadókról 66. A magyar honvéd vezérkar főnök által a Kassa elleni légitámadás kivizsgálását elrendelő 1941/5606. sz. irat rendelkező részei 67. Kivonat a magyar honvéd vezérkar 1. osztálynál szám alatt iktatott 3576/KszV. hdm. 41. VI. 27. számú helyzetjelentésből 68. Az I. lgv. hdt június 27-ei jelentése a Kassa elleni légitámadásról 69. A m. kir. Külügyminisztérium sajtófőnökének június 27-én kiadott cenzurautasításai 70. Az eredeti cenzurautasítások 71. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a Kassa elleni légitámadásról 72. Korabeli sajtótudósítások a Kassa város elleni légitámadásokról I. 73.A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a Kassa elleni légitámadásról és a magyar szovjet hadiállapotról szóló külföldi sajtótudósításokból 74. A VIII. hdt. parancsnokság június 29-ei 16 órás helyzetjelentése 75. A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának június 30-ai jelentése a Kassát ért légitámadás következményeiről

5 76. A Légoltalmi Közlemények hivatalos tájékoztatása a Kassa elleni légitámadás eseményeiről I. 77. Sajtótudósítások a Kassa város elleni légitámadásról II. 78. Richard C. Partridge őrnagy USA katonai attaséjának július 05-ei szolgálati jelentése a Kassa elleni légitámadásról I. 79. A Kassa ellen bekövetkezett légitámadás után talált, fel nem robbant bombatest és egy kőnyomatos sajtóközlemény másolatai. 80. A Pesti Hírlap tudósítása a kassai szovjet bombáról IV. 81. A m. kir. rendőrség kassai kapitányának kárjelentése a város elleni légitámadásról 82. A m. kir. légierő parancsnok július 09-i jelentése a Kassa város elleni légitámadásról 83. A Légoltalmi Közlemények hivatalos tájékoztatása a Kassa elleni légitámadásról II. 84. A vkf. katonai közigazgatási osztály július 18-i jelentése a Kassa ellen bekövetkezett légitámadásról szóló csáktornyai hírekről 85. R. C. Partridge őrnagy július 19-ei jelentése a Kassa elleni légitámadásról II. 86. A Postakürt tudósítása a Kassa elleni légitámadás postai alkalmazottait ért veszteségekről 87. Nyikolaj Saranov budapesti szovjet követ naplófeljegyzései az június 23 július 16 közötti eseményekről 88. R. C. Partridge őrnagy július 31-ei jelentése a Kassa elleni légi támadásról III. 89. A bombák eredetét igazoló fényképfelvételek 90. A Postai Híradó tudósítása a Kassa elleni légi támadás áldozatairól 91. A m. kir. csendőrség központi nyomozóparancsnokság augusztus 07-ei jelentése a Kassa elleni légitámadásról szóló szlovák hírekről 92. A Tűzrendészeti Közlöny tudósítása a Kassa elleni légitámadásról 93. Kivonat a m. kir. rendőrség nagyváradi kapitányság vezetőjének szeptember 05- én 318/1941. pol. res. szám alatt a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya részére felterjesztett jelentéséből 94. Béres Elek őrmester tanulmánya a Kassa elleni légitámadás tapasztalatairól 95. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a Kassa elleni támadás első évfordulóján rendezett kassai megemlékezésről 96. A Felvidéki Újság tudósítása a Kassa elleni légi támadás végrehajtóiról 97. A Magyar Posta tudósítása a Kassa elleni légitámadás körülményeiről és a kassai Postapalotát ért károkról 98. A Magyar Nemzet tudósítása Werth Henrik Kassa elleni légitámadással kapcsolatos kijelentéseiről. (1942. december 11-én) 99. Részletek Újszászy István emlékirataiból 100. A Képes Figyelő tudósítása Krúdy Ádám légitámadással kapcsolatos közléseiről 101. Részletek Krúdy Ádám Életleírásából 102. Krúdy Ádám hivatalos írásbeli jelentése személyes észrevételeiről 103. A Magyar Hírek tudósításai Krúdy Ádám visszaemlékezéseiből 104. A Népszabadság tudósítása Krúdy Ádám kassai szerepéről 105. Krúdy Ádám évi visszaemlékezései 106. Krúdy Ádám nyilatkozatainak megítélése Héderváry Konth János évi tanulmányában 107. Krúdy Ádám lányának évi nyilatkozata 108. Chirke Jenő volt ht. m. kir. rep. szds évi nyilatkozata a Kassa ellen bekövetkezett légitámadás körülményeiről 109. Zolcsák István nyilatkozata Ion Cernaianu román ezredes kijelentéseiről 110. Kivonatok a román tisztek és évi előléptetési névjegyzékéből 111. Sáska Elemér évi visszaemlékezése 112. Dr. vitéz Csejtey Béla szkv. m. kir. honvédtüzér alezredes évi visszaemlékezése 113. Brenner Jenő szkv. tü. alezredes évi visszaemlékezése

6 114. Dr. Gyula de Meleghy évi visszaemlékezése 115. Ormay József feljegyzése az egykori kassai lgv. tü. ütegparancsnok évi visszaemlékezéséről 116. Ottó Wágner egykori német S. D. ezredes évi visszaemlékezése. (Német nyelvű szöveg) 117. Erdélyi József pc. őrnagy évi visszaemlékezése 118. Simon György évi visszaemlékezése 119. Dr. Kalocsai József évi visszaemlékezése 120. Kimutatás a bombázást végrehajtó repülőgépeken megfigyelt sajátosságokról 121. A repülőgépeket észlelő személyek megfigyelő helyzete 122. Repülőgép-típus meghatározó kiskáté 123. Szovjet bombázó repülőgépek árnyvonalai Moszkva felett 124. A román légierő által alkalmazott J.I.S. 79-B típusú bombázógép és közepes méretű bombája 125. A magyar légierő Caproni Ca 135-ös típusú bombázógépe és közepes méretű bombája 126. A m. kir. honvéd légierők parancsnokának /eln.le.mü VI. 19. számú rendelete a hadi és futárrepülőgépek sárga festékkel történő ellátására 127. A német 11. hds. parancsnokság hírszerző osztályának június 25-ei jelentése az orosz repülőgépek ismertetőjeléről 128. A megkülönböztető jelzés alkalmazása a szovjet légierő egyik repülőgépének törzsén 129. A felségjel alkalmazása egy lelőtt szovjet repülőgépen 130. Vázlat a Kassa elleni légitámadást végrehajtó repülőgépek Szabó János évi visszaemlékezése szerinti repülési irányáról 131. Vázlat a légitámadást végrehajtó repülőgépek repülési irányairól 132. Távolság és idő táblázat Kassa várostól mért adatok 133. Sárhidai Gyula okl. mk. szakvéleménye a láthatósági viszonyok vizsgálatáról 134. A repülőgépek helyzete az egyes bombák oldásának pillanatában 135. Az egyes bombák oldásának időtényezői 136. Kimutatás az egyes bombák becsapódási helyeiről 137. Különböző típusú bombák alakbeli, méretbeli és szerkezeti jellemzői 138. Szabó János kézi rajzának másolata az általa talált bomba légcsavarjáról 139. A szovjet bombáknál alkalmazott légcsavarok ábrázolása 140. A Kassán talált bombagyújtó felirata 141. A szovjet légierő által alkalmazott bombák gyújtóinak típusai A szovjet gyártmányú AB 1-es típusú gyújtó különböző helyzetekben 143. A Kassán földbe fúródott, fel nem robbant bomba fényképfelvételei 144. Ormay József tanulmánya a Kassai bombákról 145. Kimutatás a különböző típusú bombák jellemző adatairól 146. A különböző súlyú bombák robbanása után keletkezett tölcsérek méretei közepes talajviszonyok esetén 147. A Kézdi Járás Főszolgabírójának aug. 19-én a BM Közbiztonsági Főosztály Vezetőjéhez felterjesztett 150/1941. eln. számú jelentése 148. Kimutatás a légi támadás során keletkezett bombatölcsérek méreteiről 149. Almásy Pál ny. altábornagy véleménye a bombarepeszek esetleges vizsgálatáról 150. Dr. Kiss Gyula egyetemi adjunktus szakvéleménye a bombarepeszek vizsgálatáról 151. Kovács Lajos mk. alezredes szakvéleménye a bombarepeszek vizsgálatáról 152. Fényképmásolatok a légitámadás során keletkezett egyes bombakárokról 153. Fényképmásolatok a Kassa, Kölcsey út 3. sz. házról a légitámadás után 154. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a légitámadás után keletkezett személyi és anyagi veszteségek nagyságáról Kimutatás a Kassa ellen végrehajtott légitámadás személyi sérüléseiről 156. Kimutatás a légitámadás katonai halálos áldozatairól 157. Kimutatás a légitámadás polgári halálos áldozatairól

7 158. Kimutatás a légitámadás ismert sérültjeiről 3. fejezet Részletek Bárczy István 1945-ben készült Magyarország háborúba való belépésének története című tanulmányból 160. Részletek Bárczy István május 06-ai tanúvallomásából Részletek Tombori Jenő július 07-ei tanúvallomásából 162. Részlet Major sajtóosztályvezető július 16-án Werth Henrikről készült feljegyzéseiből 163. Részlet Bárdossy László október 06-ai tanúvallomásából 164. Részlet Reményi-Schneller Lajos október 08-ai tanúvallomásából 165. Másolat a dr. Tarnay Istvánnal október 13-án készült tanúvallomási jegyzőkönyvről 166. Részlet a Budapesti Népügyészség október 15-én a Budapesti Népbírósághoz benyújtott vádiratából 167. Részlet Laky Dezső október 23-ai tanúvallomásából 168. Részlet Varga József október 23-ai tanúvallomásából 169. Részlet gróf Eszterházy Móric október 25-ei tanúvallomásából 170. Részlet báró Bánfy Dániel október 26-ai tanúvallomásából 171. Részlet a dr. Berecz Sándorral október 27-én készült tanúvallomási jegyzőkönyvéből 172. Részletek a Bárdossy-per bírósági tárgyalása során elhangzott tanúmeghallgatásokból 173. Részlet Bárdossy László által a tárgyalás ötödik napján az utolsó szó jogán elmondott beszédéből 174. Részletek a Budapesti Népbíróság által a Bárdossy-per tárgyalásának hatodik napján ismertetett ítéletéből 175. Részletek Bárdossy László által a másodfokú tárgyaláson a NOT. előtt ismertetett beszédéből 176. A Magyar Távirati Iroda augusztus 07-ei kőnyomatos feljegyzései 177. Bárdossy László augusztus 26-án Horthy Miklós kormányzóhoz írt levele Werth Henrik 10532/1941. számú emlékiratáról 178. Kivonat Percy Ernst Schramm német tiszt magánnaplójából június 27. III A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának jelentése a Nagybánya város ellen június 27-én bekövetkezett légitámadásról 180. Feljegyzések a Talaborfalva község ellen június 27-én bekövetkezett légitámadásról 181. Kimutatás az június 27-én magyar felségterület ellen bekövetkezett ellenséges légitámadásokról 182. A Kassai 5/8. M. lgv. ágyúk tűzkörleteinek nagysága a hatásos lőtávolságon belül, ferde távolságon, 2000 méterig 183. Az 1. vkf. osztály feljegyzése a kassai légvédelmi ágyús tüzér üteg lövegeinek állagáról 184. Az azonosíthatatlan Serédi levél 185. Részlet a Rudolf Bamler német tábornok részéről november között Lipcsében, a német-szovjet történészek konferenciáján elhangzott előadásából 186. Az orosz hadsereg és a határvédelmi helyzet május végén.

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek*

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek* Magyarország szerepe a második világháborúban (2010. február 13.) A megbeszélés arra keresett választ, hogy a magyar vezetés és társadalom menynyiben volt felelős a világháborús borzalmakért (beleértve

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Romsics Ignác A számla. Hetven éve, 1941. június 26-án lépett hadba Magyarország a Szovjetunió ellen

Romsics Ignác A számla. Hetven éve, 1941. június 26-án lépett hadba Magyarország a Szovjetunió ellen Romsics Ignác A számla. Hetven éve, 1941. június 26-án lépett hadba Magyarország a Szovjetunió ellen Jugoszlávia és Görögország 1941. áprilisi elfoglalása után a német hadvezetés minden erejét a Szovjetunió

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ Szerkesztette UNGVÁRY KRISZTIÁN OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2005. TARTALOM ELŐSZÓ 21 I. FORRÁSOK A VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSA. A NEMZETKÖZI HÁTTÉR 27 Adolf Hitler titkos utasítása a Wehrmachtnak

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Az elsõ világháborút követõ mintegy

Az elsõ világháborút követõ mintegy A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés Döntés a bevonulásról, 1941 Az elsõ világháborút követõ mintegy 20 évig tartó idõszak következetes magyar politikájának revíziós célkitûzéseit az

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József

Doktori (PhD) értekezés SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József Doktori (PhD) értekezés SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Debreceni Egyetem BTK 2010 SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Értekezés a doktori (Ph.D.)

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 007-2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Tököl nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április 22.

Részletesebben

Solti Hídfőcsata emléktúra

Solti Hídfőcsata emléktúra Solti Hídfőcsata emléktúra Molnár Gábor 2014 Tartalom A solti hídfőcsata története...2-3-4 A túra adatai...5 A túra útvonalak...6 A túra leírása...7 Befejezés...8 1 A solti hídfőcsata története 1944.november

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Andaházi Szeghy Viktor 2009. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Andaházi Szeghy Viktor: A magyar királyi I. gyorshadtest

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 8/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Nyíregyháza repülőtér (LHNY) Ideje: 2013. július 05.

Részletesebben

Táblázatok jegyzéke. Első kötet

Táblázatok jegyzéke. Első kötet Táblázatok jegyzéke Első kötet 1.1. Magyarország területi és népességveszteségei az első világháború után 25 1.2. A trianoni Magyarország népességének etnikai megoszlása 25 1.3. A trianoni Magyarország

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

A katonai repülő-egészségügyi szolgálat intézményei és vezetői 1920-1995. Összeállította: Dr. Remes Péter orvos ezredes

A katonai repülő-egészségügyi szolgálat intézményei és vezetői 1920-1995. Összeállította: Dr. Remes Péter orvos ezredes A katonai repülő-egészségügyi szolgálat intézményei és vezetői 1920-1995 Összeállította: Dr. Remes Péter A magyar repülő-egészségügyi szolgálat alárendeltségei 1920-1945 Időpont Alárendeltség Megnevezés

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5.

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2012. október 5. 1 1. Saját és a kortársak vélekedése szerint ártatlanok: A Hon, a Szabadság és a Trón védelméért 1848. áprilisi

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 23/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Dürmentingen (Németország) 2003.06.17. HA-4011: lajstromjelű L-Spatz-55:

Részletesebben

A HÁBORÚ A FELHŐK FELETT CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS SZAKMAI VONATKOZÁSAI, TAPASZTALATAI, EREDMÉNYESSÉGE

A HÁBORÚ A FELHŐK FELETT CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS SZAKMAI VONATKOZÁSAI, TAPASZTALATAI, EREDMÉNYESSÉGE TARTALOM A Háború a felhők felett című időszaki kiállítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, eredményessége.. 2 A Háború a felhők felett című kiállításhoz kapcsolódó kísérőrendezvények......3 Kiállításmegnyitó...3

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-190 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-190 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-ReBiSz eseményszám: 15/2012 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-190 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Hajdúszoboszló nem nyilvános repülőtér Ideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 25/2011. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Pécs-Pogány repülőtér Ideje: 2011. augusztus

Részletesebben

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 11/4. MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI 1952. AUGUSZTUS 14. 1955. ÁPRILIS 18. Magyar Országos Levéltár A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 11/4.

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 09/2013. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-234-4 POL sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LHSK - Siófok Kiliti repülőtér Ideje:

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek 2011-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szt. Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat.

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN / 4 KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK NÉPBÍRÓSÁGI STATISZTIKÁK IM-ÁLLÁSFOGLALÁSOK KEGYELMI ELŐTERJESZTÉSEK NAGY IMRE ÉS TÁRSAI ÜGYE 1989-BEN KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1995 Tartalomjegyzék Bevezető 17

Részletesebben