Kovács István (Mikófalva, 1951 ) A védés időpontja: 1994 Kandidátusi értekezés címe: A Kassa város ellen június 26-án végrehajtott légitámadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács István (Mikófalva, 1951 ) A védés időpontja: 1994 Kandidátusi értekezés címe: A Kassa város ellen 1941. június 26-án végrehajtott légitámadás"

Átírás

1 Kovács István (Mikófalva, 1951 ) A védés időpontja: 1994 Kandidátusi értekezés címe: A Kassa város ellen június 26-án végrehajtott légitámadás körülményei Tudományos eredmények: a) a légitámadás jellemzőinek egységes rendszerben történő bemutatása, az elkövetők nemzeti hovatartozásával kapcsolatban keletkezett feltételezéseken alapuló változatok okainak, fejlődési tendenciáinak kronologikus rendszerben történt feltárása, a levont következtetések; b) az június 26-i légi helyzetre vonatkozó adatok egységes rendszerbe foglalása, a szovjet légierő e napi harctevékenységének részletes feltárása; c) a légitámadás körülményeinek tisztázása, a támadó repülőgépek típusának meghatározása; d) Az értekezés 2. és 3. számú függelékének összeállítása, amelyek forrás és adatgyűjteményként kiinduló alap lehet a jövő kutatói számára. Hivatalos bírálók: dr. Dombrády Lóránd a hadtudomány doktora, dr. Szakály Sándor a történelemtudomány kandidátusa. Bírálóbizottság: Elnök: dr. Szabó Miklós vezérőrnagy, a hadtudomány doktora, Titkár: dr. Iván Dezső nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, Tagok: dr. Borus József nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, dr. Tóth Sándor nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, dr. Szauter Lajos alezredes, a hadtudomány kandidátusa, Sárhidai Gyula szakértő. Kandidátusi értekezés tartalma: Bevezetés I. fejezet: Előzmények 1. Magyarország és a magyar honvéd haderő jelentősége, helye és szerepe a német hadvezetés Szovjetunió elleni támadó hadműveleti előkészítésére irányuló hadászati elgondolásaiban és tervezőmunkájában, valamint a támadás végrehajtásához történő felkészülés időszakában 2. A szovjet hadvezetés évi hadászati elgondolásainak elméleti alapjai, a foganatosított katonai intézkedések legjellemzőbb vonásai és azok tükröződése a magyar vezérkar április-júniusi helyzetértékeléseiben 3. Magyar kül- és katonapolitikai törekvések június június 22. között 4. A Szovjetunió elleni német támadó hadműveletek megindulásától a Kassa elleni légitámadás bekövetkezéséig terjedő időszak legfontosabb magyar vonatkozású eseményei 4.1. Az június 22-ei események 4.2. Az június 23-ai események 4.3. Az június 24-ei események 4.4. Az június 25-ei események 4.5. Az június 26-án a Kassa elleni légitámadás bekövetkezéséig történt események 5. Következtetések II. fejezet: a légitámadás körülményei, jellemzői, eseményei és következményei 1. A helyszín általános jellemzői 1.1. A katonaföldrajzi jellemzői 1.2. A város fegyveres szerei és tevékenységük jellemzői a légitámadás bekövetkezése előtt 1.3. A város légvédelmének jellemzői

2 1.4. A hatósági légoltalmi szolgálat jellemzői 2. A légitámadás lefolyásáénak körülményei, jellemzői és eseményei a különböző korabeli szolgálati jelentésekben és az egyes szemtanúi visszaemlékezésekben 2.1. A légitámadás után közvetlenül megtörtént szolgálati jelentések és események értékelése Az 2. vkf. osztálynál 13-óra 45 perckor rögzített jelentés értékelése Az 2. vkf. osztálynál 14-óra 20 perckor rögzített jelentés értékelése A felső-ábrányi vadász repülőrajok őrjáratozásának tapasztalatai A bustyaházai események és észleletek Légiriadók az É-ÉK magyarországi légtérben 2.2. A légi támadással kapcsolatban keletkezett további szolgálait jelentések értékelése A Belügyminisztériumban rögzítet jelentések értelmezése A kassai állomásparancsnok június 26-ai jelentésének értékelése Az I. lgv. hdt. parancsnok június 27-ei jelentésének értékelése A német légierőkhöz tartozott KG-51-es harccsoportparancsnok június 28-ai jelentésének értékelése 2.3. A Kassa elleni légitámadás körülményei, jellemzői és eseményei a szemtanúi megfigyeléseken alapuló visszaemlékezésekben A repülőtéri megfigyelések tapasztalatai A városkörnyéki megfigyelések tapasztalatai A városból végrehajtott megfigyelések tapasztalatai 3. A légitámadás lefolyásának és következményeinek legfontosabb szaktechnikai jellemzői 3.1. Repüléstechnikai jellemzők A kialakult szóráskép jellemző adatai és az azokból levonható következtetések A sorozatidőd megállapítása hipotetikus módon A vetési távolság meghatározása a szóráskép alapján 3.2. Bombatechnikai jellemzők A fel nem robbant bomba méretei A keletkezett bombatölcsérek méretei A bombák típusát igazoló anyagmaradványok jellemzése 3.3. Anyagi károk és személyi veszteségek 3.4. Következtetések III. fejezet: A légitámadás végrehajtóival kapcsolatban keletkezett feltételezések 1. A légitámadás bekövetkezésétől a háború befejezéséig keletkezett feltételezések 2. A második világháború után lefolytatott katonai és népbírósági tárgyalások befejezésétől napjainkig keletkezett feltételezések 3. A legvalószínűbbnek feltételezhető változat 4. Következtetések 5. Végkövetkeztetések 6. Javaslatok, ajánlások Függelék: 1. A Kassa város elleni június 26-án végrehajtott légitámadás körülményei 2. A Kassa város elleni június 26-án végrehajtott légitámadás kronológiai bibliográfiája Szemelvénygyűjtemény a Kassa város elleni június 26-án végrehajtott légitámadással kapcsolatban között megjelent publikációkból II. rész: Mellékletek I. fejezet. 1. A magyar államterület határának változásai között 2. A német hadvezetés Szovjetunió megtámadására vonatkozó hadászati tervének vázlata

3 3. Kivonat a Fall Barbarossa Barbarossa terv Zeitplan Időgrafikonjából 4. Kivonat Sztójay Döme berlini magyar követ június 07-én Bárdossy László miniszterelnök külügyminiszterhez írt jelentéséből 5. A magyar minisztertanács június 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 6. Kivonat Werth Henrik gyalogsági tábornok, a magyar honvéd vezérkar főnökének az június 19-én, Franz Halder német vezérezredessel lefolytatott megbeszéléséről készített feljegyzéseiből 7. A magyar-szovjet határszakasz közelében, június 21-én szétbontakozott német, magyar, román és szovjet erők elhelyezkedése 8. A m. kir. honvédség erőinek elhelyezkedése június első felében a magyar szovjet határszakasz közelében 9. A. m. kir. honvéd légierők tagozódása re érvényes békehadrend szerint 10. A szlovák légierő szervezeti felépítése és gépállománya 1941 áprilisában 11. A román légierő szervezeti felépítése és repülőgép állománya 1941 közepén 12. Kivonatok az június között keletkezett német diplomáciai iratokból. I. 13. Kivonat a magyar minisztertanács június 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 14. A m. kir. rendőrség kőrösmezői határvidéki kirendeltség vezetőjének június 23- án felterjesztett helyzetjelentése 15. Hadászati helyzet a német Dél hadseregcsoport támadási sávjában június 24 július 07. között 16. Kivonatok az június között keletkezett német diplomáciai iratokból II. 17. A m. kir. rendőrség ungvári határvidéki kapitányság vezetőjének június 26-án felterjesztett helyzetjelentése 18. A m. kir. csendőrség központi nyomozóparancsnokság vezetőjének június 26-i helyzetjelentése 19. A m. kir. rendőrség ungvári határvidéki kapitányság vezetőjének június 26-án felterjesztett helyzetjelentése 20. A német légierő KG 51-es bombázó repülőezred parancsnokának június 28-án felterjesztett jelentése ismeretlen repülőgépekről 21. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június I. (Német nyelvű szöveg.) 22. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június I. 23. Kivonat Percy Ernst Schramm német tiszt magánnaplójából június ig. I. 24. Kristóffy József moszkvai nagykövet június 23-ai számjel- távirati jelentése 25. Nyikolaj Saronov budapesti szovjet követ feljegyzése a Magyar Külügyminisztérium június 23-án átadott szóbeli jegyzékéről 26. A. J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes feljegyzése a Kristóffy József magyar követtel június 25-én történt találkozójáról 27. Térképrészlet Magyarország ÉK-i K-i területeiről 28. Kimutatás a magyar-szovjet államhatár térségében június 26-án reggeltől 12 óra 25 perc között észlelt repülő eseményekről 29. A VIII. hdt. pság. helyzetjelentései a Körösmezőről Budapest felé július 26-án délben elindult vonat ellen bekövetkezetett légitámadásról 30. A Belügyminisztériumba érkezett jelentések a körösmezői vonat elleni légi támadásról 31. A körösmezői határvidéki rendőrkirendeltség június 27-én éjjel feladott jelentése a vonat elleni légi támadásról 32. Az ungvári határvidéki rendőrkapitányság június 27-i jelentése a vonat elleni légi támadásról 33. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a vonat elleni légi támadásról 34. A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának június 30-án felterjesztett jelentése a vonat elleni légitámadásról 35. Kimutatás a Körösmező és Rahó között közlekedő vonat elleni légitámadás sérültjeiről

4 36. Kimutatás a Körösmező és Rahó között közlekedő vonat ellen végrehajtott légitámadással kapcsolatos jelentésekről 37. Kassa város helyrajza (1938). 38. Kassa város helyrajzi térképe ( ) 39. Kassa és környéke 40. Légi felvételek Kassa és környezetéről. (1938) 41. Légi felvétel Kassa D-i környezetéről 42. A VIII. honvéd hadtest állománya június 26-án. (Kassán.) 43. A m. kir. Horthy Miklós Repülő Akadémia törzskönyve évre 44. A kassai légvédelmi tűzeszközök tüzelőállásai és hatásos tűzkörletei 45. A honi légvédelmi jelzőrendszer felépítése Kassa körzetében június 26-án 2. fejezet 46. A Körösmező Rahó között közlekedő vonat és a Kassa ellen június 26-án bekövetkezett repülőtámadásokról szóló első katonai jelentések 47. A légvédelmi hadtestparancsnokság 14 óra 20 perces jelentése a Kassa-i eseményekről 48. Vázlat a Felső-ábrány-i repülőtérről június 26-án délután bevetett vadászrepülőrajok tevékenységéről 49. Vázlat a Bustyaháza-i légtérben észlelt ismeretlen repülőgépek repülési irányairól 50. A VIII. hdt. parancsnokság 14 óra 20 perces helyzetjelentése 51. A magyar minisztertanács június 26-ai ülésének jegyzőkönyvei 52. A légvédelmi helyzetjelentések 14 óra 40 perc és 17 óra 05 perc között 53. A Belügyminisztériumba érkezett jelentések a Kassa elleni légitámadásokról 54. Máthé tábornok 21 óra 40 perces jelentése a Kassa elleni légitámadásról 55. A VIII. hdt. parancsnokság június 27-én 01 óra 10 perckor felterjesztett helyzetjelentése 56. Kivonatok az 1941 június között keletkezett német diplomáciai iratokból III. 57. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június 26. II. (Német nyelvű szöveg) 58. Kivonat Kurt Himer német tábornok hadinaplójából június 26. II. 59. Kivonat Percy Ernst Schramm német tiszt magánnaplójából június 26. II. 60. Kivonat a német Luftflotte 4 június 27-ei helyzetjelentéséből.61. Az 1. vkf. osztály június 26-ai összefoglaló helyzetjelentése 62. Kimutatás a Kassa elleni légitámadással kapcsolatos jelentésekről 63. Kimutatás a magyar-szovjet államhatár térségében június 26-án től ig észlelt repülőeseményekről 64. Vázlat Magyarország ÉK K-i légterében június 26-án észlelt repülőmozgásokról 65. Kimutatás az június 26-án feljegyzett légi riadókról 66. A magyar honvéd vezérkar főnök által a Kassa elleni légitámadás kivizsgálását elrendelő 1941/5606. sz. irat rendelkező részei 67. Kivonat a magyar honvéd vezérkar 1. osztálynál szám alatt iktatott 3576/KszV. hdm. 41. VI. 27. számú helyzetjelentésből 68. Az I. lgv. hdt június 27-ei jelentése a Kassa elleni légitámadásról 69. A m. kir. Külügyminisztérium sajtófőnökének június 27-én kiadott cenzurautasításai 70. Az eredeti cenzurautasítások 71. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a Kassa elleni légitámadásról 72. Korabeli sajtótudósítások a Kassa város elleni légitámadásokról I. 73.A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a Kassa elleni légitámadásról és a magyar szovjet hadiállapotról szóló külföldi sajtótudósításokból 74. A VIII. hdt. parancsnokság június 29-ei 16 órás helyzetjelentése 75. A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának június 30-ai jelentése a Kassát ért légitámadás következményeiről

5 76. A Légoltalmi Közlemények hivatalos tájékoztatása a Kassa elleni légitámadás eseményeiről I. 77. Sajtótudósítások a Kassa város elleni légitámadásról II. 78. Richard C. Partridge őrnagy USA katonai attaséjának július 05-ei szolgálati jelentése a Kassa elleni légitámadásról I. 79. A Kassa ellen bekövetkezett légitámadás után talált, fel nem robbant bombatest és egy kőnyomatos sajtóközlemény másolatai. 80. A Pesti Hírlap tudósítása a kassai szovjet bombáról IV. 81. A m. kir. rendőrség kassai kapitányának kárjelentése a város elleni légitámadásról 82. A m. kir. légierő parancsnok július 09-i jelentése a Kassa város elleni légitámadásról 83. A Légoltalmi Közlemények hivatalos tájékoztatása a Kassa elleni légitámadásról II. 84. A vkf. katonai közigazgatási osztály július 18-i jelentése a Kassa ellen bekövetkezett légitámadásról szóló csáktornyai hírekről 85. R. C. Partridge őrnagy július 19-ei jelentése a Kassa elleni légitámadásról II. 86. A Postakürt tudósítása a Kassa elleni légitámadás postai alkalmazottait ért veszteségekről 87. Nyikolaj Saranov budapesti szovjet követ naplófeljegyzései az június 23 július 16 közötti eseményekről 88. R. C. Partridge őrnagy július 31-ei jelentése a Kassa elleni légi támadásról III. 89. A bombák eredetét igazoló fényképfelvételek 90. A Postai Híradó tudósítása a Kassa elleni légi támadás áldozatairól 91. A m. kir. csendőrség központi nyomozóparancsnokság augusztus 07-ei jelentése a Kassa elleni légitámadásról szóló szlovák hírekről 92. A Tűzrendészeti Közlöny tudósítása a Kassa elleni légitámadásról 93. Kivonat a m. kir. rendőrség nagyváradi kapitányság vezetőjének szeptember 05- én 318/1941. pol. res. szám alatt a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya részére felterjesztett jelentéséből 94. Béres Elek őrmester tanulmánya a Kassa elleni légitámadás tapasztalatairól 95. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a Kassa elleni támadás első évfordulóján rendezett kassai megemlékezésről 96. A Felvidéki Újság tudósítása a Kassa elleni légi támadás végrehajtóiról 97. A Magyar Posta tudósítása a Kassa elleni légitámadás körülményeiről és a kassai Postapalotát ért károkról 98. A Magyar Nemzet tudósítása Werth Henrik Kassa elleni légitámadással kapcsolatos kijelentéseiről. (1942. december 11-én) 99. Részletek Újszászy István emlékirataiból 100. A Képes Figyelő tudósítása Krúdy Ádám légitámadással kapcsolatos közléseiről 101. Részletek Krúdy Ádám Életleírásából 102. Krúdy Ádám hivatalos írásbeli jelentése személyes észrevételeiről 103. A Magyar Hírek tudósításai Krúdy Ádám visszaemlékezéseiből 104. A Népszabadság tudósítása Krúdy Ádám kassai szerepéről 105. Krúdy Ádám évi visszaemlékezései 106. Krúdy Ádám nyilatkozatainak megítélése Héderváry Konth János évi tanulmányában 107. Krúdy Ádám lányának évi nyilatkozata 108. Chirke Jenő volt ht. m. kir. rep. szds évi nyilatkozata a Kassa ellen bekövetkezett légitámadás körülményeiről 109. Zolcsák István nyilatkozata Ion Cernaianu román ezredes kijelentéseiről 110. Kivonatok a román tisztek és évi előléptetési névjegyzékéből 111. Sáska Elemér évi visszaemlékezése 112. Dr. vitéz Csejtey Béla szkv. m. kir. honvédtüzér alezredes évi visszaemlékezése 113. Brenner Jenő szkv. tü. alezredes évi visszaemlékezése

6 114. Dr. Gyula de Meleghy évi visszaemlékezése 115. Ormay József feljegyzése az egykori kassai lgv. tü. ütegparancsnok évi visszaemlékezéséről 116. Ottó Wágner egykori német S. D. ezredes évi visszaemlékezése. (Német nyelvű szöveg) 117. Erdélyi József pc. őrnagy évi visszaemlékezése 118. Simon György évi visszaemlékezése 119. Dr. Kalocsai József évi visszaemlékezése 120. Kimutatás a bombázást végrehajtó repülőgépeken megfigyelt sajátosságokról 121. A repülőgépeket észlelő személyek megfigyelő helyzete 122. Repülőgép-típus meghatározó kiskáté 123. Szovjet bombázó repülőgépek árnyvonalai Moszkva felett 124. A román légierő által alkalmazott J.I.S. 79-B típusú bombázógép és közepes méretű bombája 125. A magyar légierő Caproni Ca 135-ös típusú bombázógépe és közepes méretű bombája 126. A m. kir. honvéd légierők parancsnokának /eln.le.mü VI. 19. számú rendelete a hadi és futárrepülőgépek sárga festékkel történő ellátására 127. A német 11. hds. parancsnokság hírszerző osztályának június 25-ei jelentése az orosz repülőgépek ismertetőjeléről 128. A megkülönböztető jelzés alkalmazása a szovjet légierő egyik repülőgépének törzsén 129. A felségjel alkalmazása egy lelőtt szovjet repülőgépen 130. Vázlat a Kassa elleni légitámadást végrehajtó repülőgépek Szabó János évi visszaemlékezése szerinti repülési irányáról 131. Vázlat a légitámadást végrehajtó repülőgépek repülési irányairól 132. Távolság és idő táblázat Kassa várostól mért adatok 133. Sárhidai Gyula okl. mk. szakvéleménye a láthatósági viszonyok vizsgálatáról 134. A repülőgépek helyzete az egyes bombák oldásának pillanatában 135. Az egyes bombák oldásának időtényezői 136. Kimutatás az egyes bombák becsapódási helyeiről 137. Különböző típusú bombák alakbeli, méretbeli és szerkezeti jellemzői 138. Szabó János kézi rajzának másolata az általa talált bomba légcsavarjáról 139. A szovjet bombáknál alkalmazott légcsavarok ábrázolása 140. A Kassán talált bombagyújtó felirata 141. A szovjet légierő által alkalmazott bombák gyújtóinak típusai A szovjet gyártmányú AB 1-es típusú gyújtó különböző helyzetekben 143. A Kassán földbe fúródott, fel nem robbant bomba fényképfelvételei 144. Ormay József tanulmánya a Kassai bombákról 145. Kimutatás a különböző típusú bombák jellemző adatairól 146. A különböző súlyú bombák robbanása után keletkezett tölcsérek méretei közepes talajviszonyok esetén 147. A Kézdi Járás Főszolgabírójának aug. 19-én a BM Közbiztonsági Főosztály Vezetőjéhez felterjesztett 150/1941. eln. számú jelentése 148. Kimutatás a légi támadás során keletkezett bombatölcsérek méreteiről 149. Almásy Pál ny. altábornagy véleménye a bombarepeszek esetleges vizsgálatáról 150. Dr. Kiss Gyula egyetemi adjunktus szakvéleménye a bombarepeszek vizsgálatáról 151. Kovács Lajos mk. alezredes szakvéleménye a bombarepeszek vizsgálatáról 152. Fényképmásolatok a légitámadás során keletkezett egyes bombakárokról 153. Fényképmásolatok a Kassa, Kölcsey út 3. sz. házról a légitámadás után 154. A Magyar Távirati Iroda kőnyomatos feljegyzései a légitámadás után keletkezett személyi és anyagi veszteségek nagyságáról Kimutatás a Kassa ellen végrehajtott légitámadás személyi sérüléseiről 156. Kimutatás a légitámadás katonai halálos áldozatairól 157. Kimutatás a légitámadás polgári halálos áldozatairól

7 158. Kimutatás a légitámadás ismert sérültjeiről 3. fejezet Részletek Bárczy István 1945-ben készült Magyarország háborúba való belépésének története című tanulmányból 160. Részletek Bárczy István május 06-ai tanúvallomásából Részletek Tombori Jenő július 07-ei tanúvallomásából 162. Részlet Major sajtóosztályvezető július 16-án Werth Henrikről készült feljegyzéseiből 163. Részlet Bárdossy László október 06-ai tanúvallomásából 164. Részlet Reményi-Schneller Lajos október 08-ai tanúvallomásából 165. Másolat a dr. Tarnay Istvánnal október 13-án készült tanúvallomási jegyzőkönyvről 166. Részlet a Budapesti Népügyészség október 15-én a Budapesti Népbírósághoz benyújtott vádiratából 167. Részlet Laky Dezső október 23-ai tanúvallomásából 168. Részlet Varga József október 23-ai tanúvallomásából 169. Részlet gróf Eszterházy Móric október 25-ei tanúvallomásából 170. Részlet báró Bánfy Dániel október 26-ai tanúvallomásából 171. Részlet a dr. Berecz Sándorral október 27-én készült tanúvallomási jegyzőkönyvéből 172. Részletek a Bárdossy-per bírósági tárgyalása során elhangzott tanúmeghallgatásokból 173. Részlet Bárdossy László által a tárgyalás ötödik napján az utolsó szó jogán elmondott beszédéből 174. Részletek a Budapesti Népbíróság által a Bárdossy-per tárgyalásának hatodik napján ismertetett ítéletéből 175. Részletek Bárdossy László által a másodfokú tárgyaláson a NOT. előtt ismertetett beszédéből 176. A Magyar Távirati Iroda augusztus 07-ei kőnyomatos feljegyzései 177. Bárdossy László augusztus 26-án Horthy Miklós kormányzóhoz írt levele Werth Henrik 10532/1941. számú emlékiratáról 178. Kivonat Percy Ernst Schramm német tiszt magánnaplójából június 27. III A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának jelentése a Nagybánya város ellen június 27-én bekövetkezett légitámadásról 180. Feljegyzések a Talaborfalva község ellen június 27-én bekövetkezett légitámadásról 181. Kimutatás az június 27-én magyar felségterület ellen bekövetkezett ellenséges légitámadásokról 182. A Kassai 5/8. M. lgv. ágyúk tűzkörleteinek nagysága a hatásos lőtávolságon belül, ferde távolságon, 2000 méterig 183. Az 1. vkf. osztály feljegyzése a kassai légvédelmi ágyús tüzér üteg lövegeinek állagáról 184. Az azonosíthatatlan Serédi levél 185. Részlet a Rudolf Bamler német tábornok részéről november között Lipcsében, a német-szovjet történészek konferenciáján elhangzott előadásából 186. Az orosz hadsereg és a határvédelmi helyzet május végén.

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Andaházi Szeghy Viktor 2009. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Andaházi Szeghy Viktor: A magyar királyi I. gyorshadtest

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Haderőépítés és/vagy átalakítás 1945-től 1956-ig Magyar migráció 1956 és 1992 között Külföldi elemzők az 1956-os forradalomról

Részletesebben

A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008)

A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008) Gy. Fekete István A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008) Az első világháború a repülőgépek tömeges elterjedését hozta. 1914-18 között csak Ausztria, Magyarország, Franciaország, Anglia és

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gábor Ferenc 2012 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938 1941 Doktori

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A magyar biztonsági szolgálatok szerepe az országvédelem rendszerében az 50-es években Új Mudzsahedin Layeha Afganisztánban Irak

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAI GYŰJTEMÉNY 74. ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Az Árpád-vonal Az ezer éves magyar határvédelmi-rendszer kiépítése és védésének kárpátaljai szakasza 1938 1945 Szakdolgozat Vae victis Jajj

Részletesebben

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Készítette: Némedi-Varga Dávid Történelem-kommunikáció

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Az 1941. évi kőrösmezői deportálások A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere

Az 1941. évi kőrösmezői deportálások A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere Gellért Ádám Gellért János Betekintő 2012/2. Az 1941. évi kőrösmezői deportálások A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere Hetvenegy évvel ezelőtt a magyar állam szervei körülbelül

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

Légvédelmi tüzérség (fejlődéstörténet) Bevezetés

Légvédelmi tüzérség (fejlődéstörténet) Bevezetés Légvédelmi tüzérség (fejlődéstörténet) Bevezetés A Nagy Háború hatalmas véráldozatokkal járó, de többnyire igen korlátozott eredményeket hozó csatái hamar rádöbbentették a katonai vezetéseket, hogy sürgősen

Részletesebben

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/ A magyar katonai képzések története (1945 1990) Nagy Gyula nyá. ezredes, főtanácsos A megjelölt időszakban képzésünk öt időszakra bontható: 1., 1945 1949 HM Katonapolitikai Osztály 2., 1950 1953 HM IV.

Részletesebben

Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő Romsics Ignác

Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő Romsics Ignác UNGVÁRY KRISZTIÁN Magyarország a második világháborúban Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ írta: Ungváry Krisztián Főszerkesztő: Romsics Ignác Sorozatszerkesztő: Nagy Mézes Rita Képszerkesztő: Demeter

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Cseh Valentin. Légiriadó vigyázz!

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Cseh Valentin. Légiriadó vigyázz! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Cseh Valentin Légiriadó vigyázz! Angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944/45-ben Doktori (PhD-)

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-ahadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés A FORTELE AERIENE REGALE ALE ROMANEI (ROMÁN KIRÁLYI LÉGIERŐ) VADÁSZAINAK, ZUHANÓBOMBÁZÓINAK ÉS CSATAREPÜLŐINEK HARCA A TENGELYHATALMAK OLDALÁN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN Novák Zoltán

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 126. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2013. 3. SZÁM A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Doktori (PhD) értekezés A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Debreceni Egyetem BTK 2008 Én, Sallay Gergely, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Fröhlich Ida DSc. Hadtörténeti Műhely Dr. Horváth Miklós DSc. Témavezető: Dr. Horváth Miklós

Részletesebben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Papp Ferenc ezredes 1 Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Az előzményekről röviden Ahogy azt már az 1930-as évek második felétől megfigyelhettük, az Országos Tiszti Kaszinó működése folyamatosan

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. megjelenik félévenként

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa. megjelenik félévenként Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa IX. évfolyam 2. szám megjelenik félévenként 2011. október 1956 H A D II T E C H N II K A II E S Z K Ö Z E II A cikk főként az 1956-ban

Részletesebben

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Németh Gergely A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában 2004. 12.05 Konzulens: dr. Csikány Tamás alezredes

Részletesebben

»SZABJ HATÁRT BÚS GYÖTRELMEDNEK«

»SZABJ HATÁRT BÚS GYÖTRELMEDNEK« »SZABJ HATÁRT BÚS GYÖTRELMEDNEKMegpróbálja*, kit szeret, Másként Ő nem is tehet, Sion, ezt hát jól gondold meg, S szabj határt bús gyötrelmednek«( Református énekeskönyv-1948., a 394. dícséret nyomán )

Részletesebben

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között Illésfalvi Péter A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között A román magyar viszony már a XX. század elején is az egyik legneuralgikusabb eleme volt a kárpát-medencei népek együttélésének,

Részletesebben