46. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete november 29.-én összehívott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 29.-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete november 29.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Szabó József képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívott vendégek: Bicskei József a Helyi Választási Bizottság elnöke Ónody Miklós polgármester: Tisztelettel köszöntöm rendkívüli ülésünkön megjelenteket, a Helyi Választási Bizottság elnökét, képviselő társaimat. Mielőtt a megállapításokat megtenném, és mielőtt megszavaznánk a napirendet képviselő társaim tudják, hogy a legutóbbi ülésünkön Rideg Tamásné képviselőtársunk betegsége miatt lemondott. A Választási Bizottság megtartotta ülését, ahol a soron következő képviselő Szabó József úr lesz, aki most a képviselő testület előtt leteszi az esküt. Kérem, hogy álljunk fel. Szabó József képviselő leteszi az esküt (Eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ónody Miklós polgármester: Szabó József letette az esküt, ezzel képviselővé vált, kérném, hogy az esküokmányt írja alá. Jelzem, hogy majd vagyonnyilatkozatot kell 30 napon belül tennie. Bicskei József a Helyi Választási Bizottság elnöke Szabó József képviselőnek átadta a Megbízó levelet, majd távozott az ülésről. Bicskei József elnök, távozott az ülésről. 1

2 Ónody Miklós polgármester: Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem Varga Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Szabó József és Paulovics József képviselőtársaimat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 465/2011.(XI.29.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Szabó József és Paulovics József képviselők. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A mai ülésünk napirendjére a kiküldött meghívóhoz képest több témát javasolnék. Az első kilenc napirend változatlanul marad, annyiban, hogy a 9-es napirenden belül alpolgármester választást tartanánk, hiszen van egy törvényességi észrevétel róla, így részben korrigálni tudnánk azt. A következőket kérem napirendre venni: 10.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának gazdasági helyzete (határozati javaslat mellékelve) 11.) a 079/1 hrsz. földrészlet megosztásáról készült vázrajz(határozati javaslat mellékelve) 12.) a néhai Cserna Lászlóné tanárnő Önkormányzat saját halottjának való tekintése(határozati javaslat mellékelve) 13.) Andrásfi János és neje telekmegosztási kérelme(határozati javaslat mellékelve) 14.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervének ismételt tárgyalása és elfogadása(határozati javaslat mellékelve) 15.) A 2011 évi 3/4 éves költségvetési beszámoló (előterjesztés mellékelve) 16.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciója (előterjesztés mellékelve) Ónody Miklós polgármester: Napirendeken kívül a szabadságomról, valamint tájékoztatni és állásfoglalást kérni (közmunkásokkal, NAV. határozat stb.) szeretnék. Kérném, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirendeket az elmondottak alapján egészítsük ki. Paulovics József képviselő: A meghívón szereplő 9 napirend elfogadható, de ezek között is nagyon sok olyan téma van, amit tegnap vagy tegnapelőtt kaptunk meg. 2

3 Javaslom, hogy a Szent László Víz Nkft. alapító ülését amíg az ügyvéd úr nem érkezik meg, addig a többi napirendet tárgyaljuk. A polgármester által elmondott napirend kiegészítést nem javaslom. Ónody Miklós polgármester: Tudomásul veszem, mind a két javaslatról szavaztatni fogok. Sorrenden kérnétek változtatást, hogy a második napirend úgy kerüljön tárgyalásra, ahogy az ügyvéd úr megérkezik? Paulovics József képviselő: Igen. Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk a meghívónak erről a formájáról és a napirendet addig halasszuk, amíg az ügyvédúr nem érkezik meg. Annyit hozzáfűznék, hogy Novozánszki Jánosnak jeleztük, hogy a kérelméről első napirendként tárgyalunk. Ha a testület szeretné hogy ideérjen, akkor kezdhetnénk a harmadik napirenddel, majd utána visszatérnénk az első kettőre. Ha nincs ilyen szándék akkor szavazzunk a napirendekről. Aki egyetért azzal a módosítással amit előterjesztettem, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 466/2011.(XI.29.)sz. határozata Napirend pontok módosításról a polgármester által előterjesztett napirendi javaslatot nem fogadja el. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A testület a módosítást nem fogadta. Szavazzunk a meghívón szereplő napirendről, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 467/2011.(XI.29.)sz. határozata Napirendi pontok elfogadásáról a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta az alábbiak szerint: 1. Novozánszki János kérelméről 2. Szent László Víz Nkft. Alapítói ülése 3. Tordas- Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft., valamint Gyúró- Szent László 3

4 Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések megtárgyalása 4. Martonvásár Gyúró Ráckeresztúr - Tordas települések közötti Társulási Megállapodás ismételt tárgyalása 5. Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság felé Ft forgótőke engedélyezésről szóló Forgótőke megállapításáról 6. Ercsi Kistérségi Járó beteg- Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nkft. taggyűlésének összehívásáról ill. az ügyvezető visszahívásáról a Kft. gazdasági helyzetéről 7. KNTSZ 2011 évi találkozóra jelentkezés megtárgyalása 8. Döntés elindításáról 9. Fejér Megyei Kormányhivatal 3246/2011 számú törvényességi észrevételének megtárgyalása és alpolgármester választás A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Paulovics József képviselő: Van egy olyan határozatunk, hogy az alpolgármestert csak rendes testületi ülésen kell választani. Mivel most rendkívüli ülésünk van, vagy visszavonjuk a határozatot vagy a mai nap folyamán nem választunk alpolgármestert. Ónody Miklós polgármester: Véleményem szerint a törvényességi észrevétel foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hogyha sikerülne alpolgármestert választanunk, abban az esetben a törvényességi észrevétel egy része helyre kerül. A 9-es napirenden belül szerepel az alpolgármester választás. Megértem amit képviselő úr mond, de azt gondolom, hogy itt a törvényességi észrevételt tárgyaljuk nem biztos, hogy ez ellentmondás. Novozánszki Csaba képviselő: A rendkívüli ülés véleményem szerint és az SZMSZ szerint úgy van szabályozva, hogy akkor kell összehívni ha olyan események és dolgok történnek, amelyeket nem lehet rendes testületi ülésig elhúzni. Ehhez képest a napirendek között vannak olyan dolgok, amelyeket úgy gondolom, hogy lehet rendes testületi ülésen is tárgyalni. A másik, hogy a testületi ülésekhez tartozó anyagot legyen szíves időben kiküldeni, ráadásul amit polgármester úr kért volna napirendre tűzni ahhoz még anyagot sem kaptunk. Ezt ilyen minősíthetetlen módon nem lehet tárgyalni! Ezzel nem lehet így játszani, ennek a megfelelő komolyságát kérjük betartani. Ónody Miklós polgármester: Válaszom erre, hogy a dokumentumok nagy része ki lett küldve és Önök Pénzügyi.. Bizottsági ülésen tárgyalták. Ezek komoly dolgok, ezért is tűztem napirendre, de tudomásul veszem, hogy Önök nem kívánnak tárgyalni róla. Paulovics József képviselő: Mi nem nem kívánunk tárgyalni, hanem legyen szíves korrigálni. 4

5 1. Novozánszki János kérelméről Ónody Miklós polgármester: Képviselő társaim a levelet megkapták, a határozati javaslatot kiosztottam. (Polgármester felolvassa a határozati javaslatot és a megállapodás tervezetet, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Paulovics József képviselő: Mi a kérelmet nem kaptuk meg. Ónody Miklós polgármester: Mindenkinek ki lett osztva, kérem, hogy a képviselő testület döntsön a kérelemről. Paulovics József képviselő: dönteni. A Bizottság nem tárgyalta, ezért nem tudunk most Ónody Miklós polgármester: Azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, mert elég sürgős, hiszen bevételből több tartozást tudnánk fedezni. Paulovics József képviselő: Nekünk is sürgős a pénz, de Ft-ot Ftjával több éven keresztül fizetné meg. Ezt mi nem engedjük meg, de a Bizottságnak meg kell tárgyalnia. Ónody Miklós polgármester: Akkor mi a határozati javaslatuk? Novozánszki Csaba képviselő: Ez komolytalan dolog, amit polgármester úr művel. Így nem lehet dönteni, mert erre idő kell. A Bizottságnak le kell ülnie és meg kell tárgyalnia a Novozánszki Jánossal, hogyan óhajtja kifizetni és milyen feltételekkel. Ezt a feltételt így nem lehet elfogadni, mert akkor holnaptól akárki bejöhet és kérhet Ft-ot 4-5 évre. Ónody Miklós polgármester: Az az információm, hogy a Novozánszki János felhívta jegyző urat, Önt vagy Paulovics Képviselőt meg engem is, aláírja e a pénzfelvételkor szükséges dokumentumokat, ha a teljes összeget nem tudja előterjeszteni. Biztatást kapott Önöktől! Novozánszki Csaba képviselő: Engem nem hívott fel. Ónody Miklós polgármester: Nekem ennyit mondott, hogy beszélt Önökkel. Ezután kértem, hogy írja meg a levelet mit szeretne, jegyző úr pedig beszélt az ügyvédjével ami alapján elkészítette a megállapodás tervezetet. Azt gondolom, hogy megfelelő gyorsasággal tettük a dolgunkat. Előterjesztem amit napirendre vettünk, a határozati javaslattokról kérek döntést, majd ha nem támogatják akkor mondják el mit javasolnak. 5

6 Paulovics József képviselő: Amíg a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, addig nem tudunk dönteni. Novozánszki Csaba képviselő: Jövő héten lesz Bizottsági ülés, akkor megtárgyaljuk. Ónody Miklós polgármester: December 13.-i ülésünkre kívánják előterjeszteni? Valamit mondanunk kell a Jánosnak, mert ő valószínűleg elindította a vásárlás folyamatát azaz a pénzt a banknál. Paulovics József képviselő: Mi nem vagyunk az ellen, hogy megvegye, de ezt meg kell tárgyalnunk. Ónody Miklós polgármester: Kérem, hogy szavazzunk az eredeti határozati javaslatról. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen, 1 nem 1 tartózkodás ( 1 képviselő nem szavazott) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 468/2011.(XI.29.) számú határozata Novozánszki János és neje Ráckeresztúr Széchényi u. 29 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról, részletfizetési kérelem elutasításáról 1. Novozánszki János mellékelt levelét és a mellékelt részletfizetésről szóló megállapodást (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő testület a részletfizetésről szóló megállapodás tervezetet nem fogadja el. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Ónody Miklós polgármester: Jelzem Novozánszki Csaba képviselőnek, hogy jogai és kötelezettségei vannak, a kötelezettségek között ott van, hogy döntéseket hozzon ami az Önkormányzati törvényben szerepel. Novozánszki Csaba képviselő: Nem szavaztam, mert most kaptuk meg hozzá az anyagot, előbb a Bizottságnak meg kell tárgyalnia. 6

7 Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk Novozánszki Csaba képviselő által elmondott javaslatról, hogy a képviselő testület a Pénzügyi Bizottság tárgyalása után kíván a kérelemről dönteni, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 469/2011.(XI.29.) számú határozata Novozánszki János és neje a Széchényi u. 29 sz. alatti Ingatlan megvásárlásáról, részletfizetési kérelem elnapolásáról úgy határoz, hogy a Pénzügyi Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg, a képviselő testület utána kíván a kérelemről döntést hozni. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Paulovics József képviselő: Mielőtt polgármester úr megnyitja a második napirendi pontot, előtte 5 perc szünetet kérnénk. Polgármester 5 perc szünetet rendelt el. Szünet után: Az alapító ülésről külön jegyzőkönyv készült. 2.) Szent László Víz Nkft. Alapítói ülése 3.) Tordas- Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft., valamint Gyúró- Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések megtárgyalása Ónody Miklós polgármester. Ez egy formai döntés, mert a Képviselő testület már Martonvásár esetében döntött ugyanerről. Paulovics József képviselő: Erről már döntöttünk. Ónody Miklós polgármester: Én is úgy emlékeztem, de utána néztem és erről nincs még meg a döntés. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk. (Polgármester felolvassa a 3/a határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7

8 470/2011.(XI.29.) számú határozata Tordas Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződésről 1. a mellékelt üzemeltetési szerződést (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőt és a Pénzügyi előadót annak aláírására, ill. ellenjegyzésére. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: Ónody Miklós polgármester: Most szavazzunk ugyanerről a határozati javaslatról, csak Gyúró esetében. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 471/2011.(XI.29.) számú határozata Gyúró Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződésről 1. a mellékelt üzemeltetési szerződést (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőt és a Pénzügyi előadót annak aláírására, ill. ellenjegyzésére. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: Novozánszki Csaba képviselő: Kérdésem lenne, hogy a képviselő testület fogadott el egy olyan határozatot, amin vagyonkérdésről rendelkezik a terület. Ónody Miklós polgármester: Véleményem szerint, ha jól értem Önt, akkor a következő napirendben fogunk erről beszélni. 4.) Martonvásár Gyúró Ráckeresztúr - Tordas települések közötti Társulási Megállapodás ismételt tárgyalása Ónody Miklós polgármester: Legutóbbi képviselő testületi ülésen a testület úgy döntött, hogy nem fogadja el a Társulási Megállapodást, és hozott egy határozati javaslatot, ami a következő: a másik 3 település jelezze feléjük, hogy a testület addig nem kívánja elfogadni a társulási megállapodást, amíg a földterület vásárlására pozitív 8

9 válasz nem érkezik. Ahogy megbíztatok igyekeztem felvenni a másik településsel a kapcsolatot. Szóban tudtam beszélni velük, írásbeli dokumentum nem született. Martonvásár hajlandó a vásárlásra, kértek egy értékbecslést, amit el is készíttettünk. Jeleztem, hogy a képviselő testületünk a felbecsült összeget nem fogadja, valószínűleg még egy értékbecslést kell készíttetnünk. Mielőtt megtesszük mindenképpen tárgyaljunk. Martonvásár nem zárkózik el, hogy ettől az összegtől eltérjen, gondolom felfele. Gyúró esetében hasonló a helyzet, polgármester úr szeretné látni, hogy milyen feltételekkel bízzuk meg az értékbecslőt. Tordas polgármesterével nem tudtam beszélni, nem hívott vissza. Következő javaslatot tettem, hogy a holnapi Csatorna megbeszélésen amelyet az ügyvezető hívott össze mindenképpen ez a téma kerüljön elő, Gyúró polgármestere ígérte, hogy elő fogja hozni és megpróbálnak egy megállapodást fogalmazni, vagy legalább tól-ig összeget megbecsülni közösen, ami majd segít a megegyezésben. Novozánszki Csaba képviselő: Amíg nem határozunk meg egy tól-ig összeget, akkor Tordas vagy Gyúró polgármestere hogyan fogja meghatározni? Ónody Miklós polgármester: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam vagy félreértetted. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor rosszul értettem. Úgy gondolom, hogy értékbecslés már történt. Most megint hívunk egy másik értékbecslőt, aki lehet ugyanennyire fogja értékelni. Van egy értékbecslésünk és van egy szándék. Attól függetlenül, hogy az értékbecslő milyen összegre értékelte fel, attól az eladó nem köteles elfogadni. Véleményünk szerint ez a terület többet ér. Mióta a csatorna megépült a területet ingyen bérmentve biztosítottuk a 4 településnek használatra. Úgy gondolom, hogyha ők felvetik a tisztítómű meghibásodásánál a szabotázs kérdését, akkor legyen lehetőségünk azt mondani, hogy ami plusz költségeket Ráckeresztúr viselt akkor ezt valamilyen formában kompenzálni tudjuk. Ónody Miklós polgármester: Az elmondottak átfedésben vannak azzal, amit n elmondtam. A lényeg, hogy értékbecslést addig nem készítünk, amíg nem sikerül anélkül megállapodni a másik 3 településsel az alapján ami már elkészült. Egy magasabb összegről ami mind a 4 településnek megfelel. Erre lesz alkalmas a holnapi nap, reméljük kialakul egy közös álláspont. Azért terjesztettem elő, a Társulási Megállapodás elfogadásának kérdését, mert a KEOP pályázatnál az ügyvezető, szerint január 1-e a beadási határidő. Tehát elég szűkös az idő! Azt gondolom, hogy ezt a vitát is meglehetett volna előzni. Addig nem kellett volna a közös üzemeltetésbe belemenni, amíg a területről vita van ill. a többi vitás kérdésben nem egyezünk meg egy konsrciumi megállapodásban. Ez a testület így döntött. Én ebben a stádiumban nem akadályoznám a Társulás megalakítását. Ezzel semmi mást nem teszünk, mint a pályázat benyújtását jobb esetben elodázzuk, rosszabb esetben magakadályozzuk. Novozánszki Csaba képviselő: Ez egy nagyon kacifántos dolog, amit polgármester úr mond, mert ha az üzemeltetést nem adjuk át, akkor a KEOP pályázat még úgy sem lenne sehol sem. A másik fele, hogy történtek megállapodások az átadás előtt, amik a 9

10 mai napig egyik település részéről sem realizálódtak. Úgy gondolom, hogy itt van az ideje annak, hogy belássák ők is, nem csak elvárni kell Ráckeresztúr részéről, hanem korrekt módon kellene a dolgokhoz hozzáállni. A megállapodásokat aláírni és már teljesíteni illett volna szeptemberig vagy legalább október végéig, amikről szóban megállapodtunk és írásba részben le is lettek fektetve. Ónody Miklós polgármester: Jegyző úr készített egy megállapodás tervezetet, Tordas és Gyúró esetében ami a legutóbbi testületi ülésen bekerült. Ebben benne van, hogy mennyi a rájuk eső rész a közös Tisztítómű üzemeltetésnél. Ennek okán is javasoltam a határozati javaslat elfogadását. Paulovics József képviselő: Ez a társulási megállapodás csak a csatorna felújításáért fog működni. Azért mert a csatorna üzemet fel kell újítani és meg kell azokat a dolgokat csinálni amelyek az üzem beállításáról szólnak. A megállapodásban a tisztító mű felújítása szerepel ill. Tordassal és Gyúróval hogyan történjen meg a másik tisztító gazdaságosabb üzemeltetése. Ha ezt a pályázatot megnyernénk, akkor feltudnánk újítani a csatornahálózatot. Lehet, hogy ezzel őrültséget csinálunk, elkezdjük és nem tudjuk befejezni. Előfordulhat, hogy nem a mi tulajdonunkba fog maradni. Ha a Kormány mostani álláspontja szerint bővíti a létszámot a csatornánál és a víznél is, akkor csak a nagy üzemek fognak megmaradni. Tehát a mi csatornánk és a mi saját vizünket nem tudjuk, még hogyan fogjuk megmenteni. Ezt a múltkori megbeszélésen is tárgyaltuk. Ettől a pályázatot be lehet nyújtani, ez még nem kerül nagy pénzbe, de nem biztos, hogy megfogjuk tudni valósítani. Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk a határozati javaslatról A képviselőtestület 1 igen, 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 472/2011.(XI.29 számú határozata Társulási megállapodás, mint tervezet a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat fejlesztő Önkormányzati társulás létrehozásáról 1. a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és csatornahálózat Önkormányzati társulás tervezetét megismerte. 2. A Képviselő testület a Társulási megállapodást, mint tervezet nem fogadja el. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Ónody Miklós polgármester: Kérem, a gyors döntést a későbbiekben azért, hogy az ügy ne álljon, ne mutogassanak ránk, hogy miattunk nem tud a 4 település társulása pályázni. 10

11 Novozánszki Csaba képviselő: A rendkívüli ülést holnap vagy holnaputánra kellett volna összehívni, mert akkor már tudtunk volna valamit arról, hogy ők mit mondanak. Paulovics József képviselő: Holnap polgármester úr fog menni a megbeszélésre? Ónody Miklós polgármester: Te vagy delegálva a Társulási megállapodásban. 5.) Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság felé Ft forgótőke engedélyezésről szóló Forgótőke megállapításáról Ónody Miklós polgármester: Ez egy formai döntés, minden évben fogadták. Képviselő testület látta miről van szó, kérem, hogy a képviselő testület most is fogadja el. Szavazzunk, aki egyetért az 5. számú határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 473/2011.(XI.29) számú határozata Forgótőke megállapításáról 1. a mellékelt forgótőke megállapításról szóló tervezetet megismerte. 2. A Képviselő testület hozzájárul, hogy a polgármester a megállapodást aláírja. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: ) Ercsi Kistérségi Járó beteg- Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nkft. taggyűlésének összehívásáról ill. az ügyvezető visszahívásáról a Kft. gazdasági helyzetéről Ónody Miklós polgármester: Ezzel a témával már nagyon sokat foglalkoztunk. Azért is hoztam be, mert az idő múlik. Húzódik annak a tárgyalása, hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet. Nem csinálhatunk úgy, mintha ez nem lenne. Készítettem egy határozati javaslatot, amelyben 3 alternatívát jelöltem meg. Az egyik, hogy az Ercsi képviselő testület javasolja az ügyvezető visszahívását napjával. Erről kell nekünk állás foglalni azért, hogy a Társulási ülésen a mi képviselőnk dönteni tudjon. A másik, sarkalatos kérdés a 13 millió forint követelése Önkormányzatunktól a szerződésünk értelmében. Felolvasom a 6. számú határozati javaslatot. (Polgármester felolvassa a 6. számú határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) 11

12 Ónody Miklós polgármester: Ebben kellene döntést hoznunk annak érdekében, hogy a Közgyűléseken ott tudjunk lenni és érdemben tudjunk dönteni. Paulovics József képviselő: Hol szólított fel minket Ercsi 13 millióval? Ónody Miklós polgármester: Két üléssel ezelőtt tárgyaltunk róla, kimutatást küldtek, diagramokkal együtt amit kiküldtem a képviselőknek. A közgyűlésen fel is szólítottak minket ennek az összegnek a kifizetésére, amit szintén kiküldtem. Nem lehet azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele. A Pénzügyi Bizottság meghallgatja őket. Lehet ez is egy alternatíva. Novozánszki Csaba képviselő: Kit akarnak ügyvezetőnek? Ónody Miklós polgármester: Hivatalos információm nincs róla. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor arról talán most nem kellene döntést hoznunk. Szűcs Lajosné képviselő: Nem értem, hogy a 13 millió hogyan jött össze. Amikor mi annak idején az Ercsi polgármesterrel beszélgettünk, azt mondta, hogy a költségvetés szerint Ráckeresztúrra körülbelül 6 maximum 7 millió forint esik. Ráckeresztúr és Ercsi részvételi arányokról készült oszlop diagrammokon alapján minimális részvételi arány szerepel részünkről. Hogyan lehet nekünk ez a hatalmas összeg? Most azért fizessünk 13 millió forintot, mert Kajászó és Baracska esetlegesen nem tudja vállalni? Ezért próbálják meg rajtunk behajtani? Nem értem azt sem, hogy miért nem tudnak időt szakítani arra, hogy eljöjjenek a Bizottsági ülésünkre, mert már kettőre is meghívtuk őket. Mindenképpen a határozati javaslat 2. pontjából a c.) javaslom, hogy először kérjük, hogy magát a polgármester és az ügyvezetőt jöjjenek el és mondják el nekünk a 13 millió forint miből tevődik össze és egyáltalán milyen jogi háttere van ennek a követelésnek? Azzal, hogy az ügyvezetőnek a leváltásával vagy a visszahívásával egyetértünk vagy nem értünk egyet, fogalmunk nincs miért akarják visszahívni, mi az indok? Véleményem, hogy a 3-4-es pontban ne döntsünk. Az 1-es pontot pedig ne fogadjuk el, csak a 2-es pontból a c.) -t. Ónody Miklós polgármester: A 3-as pontnál két dolog fogalmazódott meg. Az egyik Paulovics József részéről hogy egyetértünk, a másik Szűcs Lajosné részéről, hogy a 3-4-es pontot hagyjuk ki és most ne szavazzunk róla. Dr. Hekman Tibor jegyző Véleményem szerint Ercsinek semmi szüksége nem volt erre a Járó beteg Szakellátóra. Ercsi polgármestert akkoriban valaki meggyőzte, arról, hogy ez nekik kell. Mindenki mondta, hogy a fenntartás költségei megfogják haladni a Társulásban részt vevő Községek és Ercsi erejét is. A Társulási megállapodást annak idején Szabó Tamás hajnali fél 3-ig győzködte a testületet, hogy fogadjuk el, végül hosszas kifárasztás után belementünk. Utána megkötődött egy olyan szerződés amiről számtalan kifogás merült fel. Ez az Alapítói Okiratban a tulajdoni hányad szerinti költség ill. teher viselését jeleníti meg. Azt jelenti, hogy van egy Alapítói Okirat, 12

13 amiben a lakosság arányosság alapján van megállapítva a tulajdoni hányad, ahhoz van rendelve egy szavazatszám. Ez azt jelenti, hogy Ercsi mindenben tud dönteni, nem kellünk mi különösképpen hozzá. Mind a költségvetést, mint az ügyvezető személyét is eltudja dönteni. A Járó beteg Szakellátó működésének költségeit két forrásból lehet fedezni. Egyrészt ez a bizonyos volumen korlát alapján járó TB támogatás, a másik pedig a résztvevő Önkormányzatok hozzájárulása. Még annak idején Rideg Tamásné képviselővel részt vettem Ercsiben egy lakossági fórumon, ahol elmondtam azokat a fenntartási költségeket, amelyeket lakosságarányosan tőlünk elvárnak, hogy mi ezt nem tudjuk úgy teljesíteni. Tehát jó lenne, ha az Alapító Okiratot és a mögöttes szerződést módosítanánk Kistérségi Járó beteg Szakellátót ugyanúgy támogatná Ercsi, mint Velence. Velencének kellett és azt mondta, hogy az OEP finanszírozáson túli felmerült költségeket egy az egyben viseli. Ezt Ercsi nem tudta megtenni. Egyik Taggyűlésen elmondtam, hogy Ercsi városának ha van szerződése, ha nincs, nincsen joga egyik tagönkormányzatot sem az adósságrendezés szélére taszítani. A számok úgy alakultak ki, hogy az ügyvezető asszony benyújtott egy költségvetést. Erre azt mondták, hogy ilyen szerkezeti formában kell működnie a Járó beteg Szakellátásnak és ennyibe fog kerülni. Először volt egy 160 milliós költségvetés, ami 132 millióra csökkent le. Az összegbe tartozik, hogy van vezető, védőnő, óvónő, minden ami kell, merthogy valamilyen Egészségügyi Miniszteri rendelet az ilyen típusú intézményekben ezt írja elő. Ercsi testület tagjai közül néhányan berzenkedtek, hogy talán az is megmondhatja mit szeretne ezekből és milyen formában, aki a RÉVÉSZT fizeti. Végül is az ottani testület nagy része elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A 132 milliós költség innen ered. Ebből Ercsinek 60 milliós teljesítmény korlátot állapítottak meg, a fennmaradó 70 milliót pedig a tagönkormányzatok lakosság arányosan fizetnék be. Többször elmondtuk, hogy mi nem fogjuk tudni fizetni, ennek ellenére Ercsi jogi lépéseket fontolgat, amit szerződés alapján végre is fog tudni hajtani. Ennek a következő jogi lépése, hogy fizetés meghagyást bocsájt ki, de erről még nincs tudomásom. Minden esetre nekünk azt kellene kezdeményezni, hogy a Kht. alapító Okiratát és a mögöttes szerződést olyan formán módosítsuk, hogy beteg forgalom alapján fizessünk. Ezt kitudják számolni, hogy hány Ráckeresztúri beteg ment oda, de feltételezem, hogy a tagönkormányzatokon kívül mentek máshonnan is. Szerintem az lenne a megoldás, hogy ne lakosságarányosan, hanem betegarányosan fizessünk, mert lakosságarányosan az Önkormányzat nem tudja kifizetni a kért összeget. Lehet azt is tenni, hogy nem fizetünk semmit, de ezzel csak növeljük a bajt.. Az ügyvezető visszahívását 5 képviselő kezdeményezte, hogy december 31.-ei hatállyal hívja vissza, polgármester ilyen utasítással volt ellátva. A polgármester ezt a döntést sérelmezte, 3 napon belül vétót emelt, ezek után a testület újratárgyalta az ügyet, de végül is ugyanazt hagyták jóvá. Ezt a pénzügyi helyzetet egy ügyvezető belátása nem fogja megoldani, ehhez az Alapító Okiratot és a Támogatási szerződést kell átírni és erre rávenni Ercsit, hiszen a betegforgalommal egyértelműen kiderül, hogy a Központot Ercsi magának csinálta. Nekem az a belátásom, hogy az Alapító Okiratot és a Támogatási Szerződést betegarányosan módosítani kell, valamint az ügyvezető felmentését indokolják meg. 13

14 Ónody Miklós polgármester: Kérdezem. Jegyző úr számolta, hogy mennyi a fizetési kötelezettségünk lesz ha betegarányosan fizetünk? Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem számoltam, de igazságosabbnak mondható számolás lenne. Ónody Miklós polgármester: És ha betegarányosan az összeg magasabb, mint most? Dr. Hekman Tibor jegyző: Egészen biztos, hogy nem magasabb. Ónody Miklós polgármester: A Keresztúri lakosok részvételi arányába kb. vesszük 15-20% között van. Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem akarok számokkal dobálózni, ismerni kellene a szerződést. Azt hiszem lakosságarányosan 30%-al vagyunk benne, tehát betegarányosan valamennyivel csökkenne. Így lenne igazságos, de lehet másféle logika alapján is gondolkodni. Novozánszki Csaba képviselő: Egyetértek jegyző úr elmondásával, annyi kiegészítéssel, hogy csak a szakellátásra vonatkozóan történjen ez az elszámolás mert abban nem vagyok biztos, hogy a kimutatás csak a szakellátásra vonatkozóan történt vagy a teljes betegforgalomra. Ercsi a háziorvosi ellátásokat és az egyéb kötelezettségeket is abba az épületbe látja el. Ónody Miklós polgármester: A Bárándy Alíz ügyvédnőnek el lettek küldve Járó beteg ellátásával kapcsolatos szerződések. Jött e az ügyvédnőtől valamilyen visszajelzés? A testületnek annak idején az volt a meglátása, hogy előbb megnézzük a szerződéseket hátha tudunk esetleg azokból profitálni. Történt e valami az ügyben? Novozánszki Csaba képviselő: Nem tudok róla, nem én küldtem el. Ónody Miklós polgármester: Te kérésedre küldte el a Hivatal, kérlek hogy tájékozódj ez ügyben. Jegyző úrnak van egy javaslata. Bevegyük a javaslatba vagy sem? A 3-as 4-es ponttal foglalkozzunk? Novozánszki Csaba képviselő: Olyan szinten foglalkozzunk, hogy Bizottsági ülésen megtárgyaljuk. Egyenlőre Szűcs Lajosné képviselő javaslatát támogatnám, hogy csak a határozati javaslat 2. c.) pontjáról történjen szavazás, az 1., 3., 4., pontról ne döntsünk. Szűcs Lajosné képviselő: Azt javaslom, hogy most az Alapító Okirat módosítás akkor kerüljön bele a határozatba, miután beszéltünk velük, mert akkor kiderülne, hogy miért így állították össze a költségvetést. Nagyon sok panasz van az Intézményre, heteket kell várni egy ultrahangra is. Aki Százhalombattára bejelentkezik maximum egy hetet vár. 14

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 572-36/2011. 36. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről.

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-17/2012. 17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 28-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 28-ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 28-ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y ZŐKÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 25-én 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 25-én 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 25-én 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 63/2007. (IX. 25.) Egercsehi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben