46. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete november 29.-én összehívott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 29.-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete november 29.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Szabó József képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívott vendégek: Bicskei József a Helyi Választási Bizottság elnöke Ónody Miklós polgármester: Tisztelettel köszöntöm rendkívüli ülésünkön megjelenteket, a Helyi Választási Bizottság elnökét, képviselő társaimat. Mielőtt a megállapításokat megtenném, és mielőtt megszavaznánk a napirendet képviselő társaim tudják, hogy a legutóbbi ülésünkön Rideg Tamásné képviselőtársunk betegsége miatt lemondott. A Választási Bizottság megtartotta ülését, ahol a soron következő képviselő Szabó József úr lesz, aki most a képviselő testület előtt leteszi az esküt. Kérem, hogy álljunk fel. Szabó József képviselő leteszi az esküt (Eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ónody Miklós polgármester: Szabó József letette az esküt, ezzel képviselővé vált, kérném, hogy az esküokmányt írja alá. Jelzem, hogy majd vagyonnyilatkozatot kell 30 napon belül tennie. Bicskei József a Helyi Választási Bizottság elnöke Szabó József képviselőnek átadta a Megbízó levelet, majd távozott az ülésről. Bicskei József elnök, távozott az ülésről. 1

2 Ónody Miklós polgármester: Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem Varga Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Szabó József és Paulovics József képviselőtársaimat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 465/2011.(XI.29.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Szabó József és Paulovics József képviselők. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A mai ülésünk napirendjére a kiküldött meghívóhoz képest több témát javasolnék. Az első kilenc napirend változatlanul marad, annyiban, hogy a 9-es napirenden belül alpolgármester választást tartanánk, hiszen van egy törvényességi észrevétel róla, így részben korrigálni tudnánk azt. A következőket kérem napirendre venni: 10.) Ráckeresztúr Község Önkormányzatának gazdasági helyzete (határozati javaslat mellékelve) 11.) a 079/1 hrsz. földrészlet megosztásáról készült vázrajz(határozati javaslat mellékelve) 12.) a néhai Cserna Lászlóné tanárnő Önkormányzat saját halottjának való tekintése(határozati javaslat mellékelve) 13.) Andrásfi János és neje telekmegosztási kérelme(határozati javaslat mellékelve) 14.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervének ismételt tárgyalása és elfogadása(határozati javaslat mellékelve) 15.) A 2011 évi 3/4 éves költségvetési beszámoló (előterjesztés mellékelve) 16.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciója (előterjesztés mellékelve) Ónody Miklós polgármester: Napirendeken kívül a szabadságomról, valamint tájékoztatni és állásfoglalást kérni (közmunkásokkal, NAV. határozat stb.) szeretnék. Kérném, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a napirendeket az elmondottak alapján egészítsük ki. Paulovics József képviselő: A meghívón szereplő 9 napirend elfogadható, de ezek között is nagyon sok olyan téma van, amit tegnap vagy tegnapelőtt kaptunk meg. 2

3 Javaslom, hogy a Szent László Víz Nkft. alapító ülését amíg az ügyvéd úr nem érkezik meg, addig a többi napirendet tárgyaljuk. A polgármester által elmondott napirend kiegészítést nem javaslom. Ónody Miklós polgármester: Tudomásul veszem, mind a két javaslatról szavaztatni fogok. Sorrenden kérnétek változtatást, hogy a második napirend úgy kerüljön tárgyalásra, ahogy az ügyvéd úr megérkezik? Paulovics József képviselő: Igen. Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk a meghívónak erről a formájáról és a napirendet addig halasszuk, amíg az ügyvédúr nem érkezik meg. Annyit hozzáfűznék, hogy Novozánszki Jánosnak jeleztük, hogy a kérelméről első napirendként tárgyalunk. Ha a testület szeretné hogy ideérjen, akkor kezdhetnénk a harmadik napirenddel, majd utána visszatérnénk az első kettőre. Ha nincs ilyen szándék akkor szavazzunk a napirendekről. Aki egyetért azzal a módosítással amit előterjesztettem, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 466/2011.(XI.29.)sz. határozata Napirend pontok módosításról a polgármester által előterjesztett napirendi javaslatot nem fogadja el. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A testület a módosítást nem fogadta. Szavazzunk a meghívón szereplő napirendről, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 467/2011.(XI.29.)sz. határozata Napirendi pontok elfogadásáról a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta az alábbiak szerint: 1. Novozánszki János kérelméről 2. Szent László Víz Nkft. Alapítói ülése 3. Tordas- Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft., valamint Gyúró- Szent László 3

4 Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések megtárgyalása 4. Martonvásár Gyúró Ráckeresztúr - Tordas települések közötti Társulási Megállapodás ismételt tárgyalása 5. Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság felé Ft forgótőke engedélyezésről szóló Forgótőke megállapításáról 6. Ercsi Kistérségi Járó beteg- Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nkft. taggyűlésének összehívásáról ill. az ügyvezető visszahívásáról a Kft. gazdasági helyzetéről 7. KNTSZ 2011 évi találkozóra jelentkezés megtárgyalása 8. Döntés elindításáról 9. Fejér Megyei Kormányhivatal 3246/2011 számú törvényességi észrevételének megtárgyalása és alpolgármester választás A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Paulovics József képviselő: Van egy olyan határozatunk, hogy az alpolgármestert csak rendes testületi ülésen kell választani. Mivel most rendkívüli ülésünk van, vagy visszavonjuk a határozatot vagy a mai nap folyamán nem választunk alpolgármestert. Ónody Miklós polgármester: Véleményem szerint a törvényességi észrevétel foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hogyha sikerülne alpolgármestert választanunk, abban az esetben a törvényességi észrevétel egy része helyre kerül. A 9-es napirenden belül szerepel az alpolgármester választás. Megértem amit képviselő úr mond, de azt gondolom, hogy itt a törvényességi észrevételt tárgyaljuk nem biztos, hogy ez ellentmondás. Novozánszki Csaba képviselő: A rendkívüli ülés véleményem szerint és az SZMSZ szerint úgy van szabályozva, hogy akkor kell összehívni ha olyan események és dolgok történnek, amelyeket nem lehet rendes testületi ülésig elhúzni. Ehhez képest a napirendek között vannak olyan dolgok, amelyeket úgy gondolom, hogy lehet rendes testületi ülésen is tárgyalni. A másik, hogy a testületi ülésekhez tartozó anyagot legyen szíves időben kiküldeni, ráadásul amit polgármester úr kért volna napirendre tűzni ahhoz még anyagot sem kaptunk. Ezt ilyen minősíthetetlen módon nem lehet tárgyalni! Ezzel nem lehet így játszani, ennek a megfelelő komolyságát kérjük betartani. Ónody Miklós polgármester: Válaszom erre, hogy a dokumentumok nagy része ki lett küldve és Önök Pénzügyi.. Bizottsági ülésen tárgyalták. Ezek komoly dolgok, ezért is tűztem napirendre, de tudomásul veszem, hogy Önök nem kívánnak tárgyalni róla. Paulovics József képviselő: Mi nem nem kívánunk tárgyalni, hanem legyen szíves korrigálni. 4

5 1. Novozánszki János kérelméről Ónody Miklós polgármester: Képviselő társaim a levelet megkapták, a határozati javaslatot kiosztottam. (Polgármester felolvassa a határozati javaslatot és a megállapodás tervezetet, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Paulovics József képviselő: Mi a kérelmet nem kaptuk meg. Ónody Miklós polgármester: Mindenkinek ki lett osztva, kérem, hogy a képviselő testület döntsön a kérelemről. Paulovics József képviselő: dönteni. A Bizottság nem tárgyalta, ezért nem tudunk most Ónody Miklós polgármester: Azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, mert elég sürgős, hiszen bevételből több tartozást tudnánk fedezni. Paulovics József képviselő: Nekünk is sürgős a pénz, de Ft-ot Ftjával több éven keresztül fizetné meg. Ezt mi nem engedjük meg, de a Bizottságnak meg kell tárgyalnia. Ónody Miklós polgármester: Akkor mi a határozati javaslatuk? Novozánszki Csaba képviselő: Ez komolytalan dolog, amit polgármester úr művel. Így nem lehet dönteni, mert erre idő kell. A Bizottságnak le kell ülnie és meg kell tárgyalnia a Novozánszki Jánossal, hogyan óhajtja kifizetni és milyen feltételekkel. Ezt a feltételt így nem lehet elfogadni, mert akkor holnaptól akárki bejöhet és kérhet Ft-ot 4-5 évre. Ónody Miklós polgármester: Az az információm, hogy a Novozánszki János felhívta jegyző urat, Önt vagy Paulovics Képviselőt meg engem is, aláírja e a pénzfelvételkor szükséges dokumentumokat, ha a teljes összeget nem tudja előterjeszteni. Biztatást kapott Önöktől! Novozánszki Csaba képviselő: Engem nem hívott fel. Ónody Miklós polgármester: Nekem ennyit mondott, hogy beszélt Önökkel. Ezután kértem, hogy írja meg a levelet mit szeretne, jegyző úr pedig beszélt az ügyvédjével ami alapján elkészítette a megállapodás tervezetet. Azt gondolom, hogy megfelelő gyorsasággal tettük a dolgunkat. Előterjesztem amit napirendre vettünk, a határozati javaslattokról kérek döntést, majd ha nem támogatják akkor mondják el mit javasolnak. 5

6 Paulovics József képviselő: Amíg a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, addig nem tudunk dönteni. Novozánszki Csaba képviselő: Jövő héten lesz Bizottsági ülés, akkor megtárgyaljuk. Ónody Miklós polgármester: December 13.-i ülésünkre kívánják előterjeszteni? Valamit mondanunk kell a Jánosnak, mert ő valószínűleg elindította a vásárlás folyamatát azaz a pénzt a banknál. Paulovics József képviselő: Mi nem vagyunk az ellen, hogy megvegye, de ezt meg kell tárgyalnunk. Ónody Miklós polgármester: Kérem, hogy szavazzunk az eredeti határozati javaslatról. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen, 1 nem 1 tartózkodás ( 1 képviselő nem szavazott) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 468/2011.(XI.29.) számú határozata Novozánszki János és neje Ráckeresztúr Széchényi u. 29 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról, részletfizetési kérelem elutasításáról 1. Novozánszki János mellékelt levelét és a mellékelt részletfizetésről szóló megállapodást (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő testület a részletfizetésről szóló megállapodás tervezetet nem fogadja el. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Ónody Miklós polgármester: Jelzem Novozánszki Csaba képviselőnek, hogy jogai és kötelezettségei vannak, a kötelezettségek között ott van, hogy döntéseket hozzon ami az Önkormányzati törvényben szerepel. Novozánszki Csaba képviselő: Nem szavaztam, mert most kaptuk meg hozzá az anyagot, előbb a Bizottságnak meg kell tárgyalnia. 6

7 Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk Novozánszki Csaba képviselő által elmondott javaslatról, hogy a képviselő testület a Pénzügyi Bizottság tárgyalása után kíván a kérelemről dönteni, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 469/2011.(XI.29.) számú határozata Novozánszki János és neje a Széchényi u. 29 sz. alatti Ingatlan megvásárlásáról, részletfizetési kérelem elnapolásáról úgy határoz, hogy a Pénzügyi Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg, a képviselő testület utána kíván a kérelemről döntést hozni. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Paulovics József képviselő: Mielőtt polgármester úr megnyitja a második napirendi pontot, előtte 5 perc szünetet kérnénk. Polgármester 5 perc szünetet rendelt el. Szünet után: Az alapító ülésről külön jegyzőkönyv készült. 2.) Szent László Víz Nkft. Alapítói ülése 3.) Tordas- Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft., valamint Gyúró- Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések megtárgyalása Ónody Miklós polgármester. Ez egy formai döntés, mert a Képviselő testület már Martonvásár esetében döntött ugyanerről. Paulovics József képviselő: Erről már döntöttünk. Ónody Miklós polgármester: Én is úgy emlékeztem, de utána néztem és erről nincs még meg a döntés. Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk. (Polgármester felolvassa a 3/a határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7

8 470/2011.(XI.29.) számú határozata Tordas Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződésről 1. a mellékelt üzemeltetési szerződést (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőt és a Pénzügyi előadót annak aláírására, ill. ellenjegyzésére. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: Ónody Miklós polgármester: Most szavazzunk ugyanerről a határozati javaslatról, csak Gyúró esetében. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 471/2011.(XI.29.) számú határozata Gyúró Község Önkormányzata és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési szerződésről 1. a mellékelt üzemeltetési szerződést (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőt és a Pénzügyi előadót annak aláírására, ill. ellenjegyzésére. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: Novozánszki Csaba képviselő: Kérdésem lenne, hogy a képviselő testület fogadott el egy olyan határozatot, amin vagyonkérdésről rendelkezik a terület. Ónody Miklós polgármester: Véleményem szerint, ha jól értem Önt, akkor a következő napirendben fogunk erről beszélni. 4.) Martonvásár Gyúró Ráckeresztúr - Tordas települések közötti Társulási Megállapodás ismételt tárgyalása Ónody Miklós polgármester: Legutóbbi képviselő testületi ülésen a testület úgy döntött, hogy nem fogadja el a Társulási Megállapodást, és hozott egy határozati javaslatot, ami a következő: a másik 3 település jelezze feléjük, hogy a testület addig nem kívánja elfogadni a társulási megállapodást, amíg a földterület vásárlására pozitív 8

9 válasz nem érkezik. Ahogy megbíztatok igyekeztem felvenni a másik településsel a kapcsolatot. Szóban tudtam beszélni velük, írásbeli dokumentum nem született. Martonvásár hajlandó a vásárlásra, kértek egy értékbecslést, amit el is készíttettünk. Jeleztem, hogy a képviselő testületünk a felbecsült összeget nem fogadja, valószínűleg még egy értékbecslést kell készíttetnünk. Mielőtt megtesszük mindenképpen tárgyaljunk. Martonvásár nem zárkózik el, hogy ettől az összegtől eltérjen, gondolom felfele. Gyúró esetében hasonló a helyzet, polgármester úr szeretné látni, hogy milyen feltételekkel bízzuk meg az értékbecslőt. Tordas polgármesterével nem tudtam beszélni, nem hívott vissza. Következő javaslatot tettem, hogy a holnapi Csatorna megbeszélésen amelyet az ügyvezető hívott össze mindenképpen ez a téma kerüljön elő, Gyúró polgármestere ígérte, hogy elő fogja hozni és megpróbálnak egy megállapodást fogalmazni, vagy legalább tól-ig összeget megbecsülni közösen, ami majd segít a megegyezésben. Novozánszki Csaba képviselő: Amíg nem határozunk meg egy tól-ig összeget, akkor Tordas vagy Gyúró polgármestere hogyan fogja meghatározni? Ónody Miklós polgármester: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam vagy félreértetted. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor rosszul értettem. Úgy gondolom, hogy értékbecslés már történt. Most megint hívunk egy másik értékbecslőt, aki lehet ugyanennyire fogja értékelni. Van egy értékbecslésünk és van egy szándék. Attól függetlenül, hogy az értékbecslő milyen összegre értékelte fel, attól az eladó nem köteles elfogadni. Véleményünk szerint ez a terület többet ér. Mióta a csatorna megépült a területet ingyen bérmentve biztosítottuk a 4 településnek használatra. Úgy gondolom, hogyha ők felvetik a tisztítómű meghibásodásánál a szabotázs kérdését, akkor legyen lehetőségünk azt mondani, hogy ami plusz költségeket Ráckeresztúr viselt akkor ezt valamilyen formában kompenzálni tudjuk. Ónody Miklós polgármester: Az elmondottak átfedésben vannak azzal, amit n elmondtam. A lényeg, hogy értékbecslést addig nem készítünk, amíg nem sikerül anélkül megállapodni a másik 3 településsel az alapján ami már elkészült. Egy magasabb összegről ami mind a 4 településnek megfelel. Erre lesz alkalmas a holnapi nap, reméljük kialakul egy közös álláspont. Azért terjesztettem elő, a Társulási Megállapodás elfogadásának kérdését, mert a KEOP pályázatnál az ügyvezető, szerint január 1-e a beadási határidő. Tehát elég szűkös az idő! Azt gondolom, hogy ezt a vitát is meglehetett volna előzni. Addig nem kellett volna a közös üzemeltetésbe belemenni, amíg a területről vita van ill. a többi vitás kérdésben nem egyezünk meg egy konsrciumi megállapodásban. Ez a testület így döntött. Én ebben a stádiumban nem akadályoznám a Társulás megalakítását. Ezzel semmi mást nem teszünk, mint a pályázat benyújtását jobb esetben elodázzuk, rosszabb esetben magakadályozzuk. Novozánszki Csaba képviselő: Ez egy nagyon kacifántos dolog, amit polgármester úr mond, mert ha az üzemeltetést nem adjuk át, akkor a KEOP pályázat még úgy sem lenne sehol sem. A másik fele, hogy történtek megállapodások az átadás előtt, amik a 9

10 mai napig egyik település részéről sem realizálódtak. Úgy gondolom, hogy itt van az ideje annak, hogy belássák ők is, nem csak elvárni kell Ráckeresztúr részéről, hanem korrekt módon kellene a dolgokhoz hozzáállni. A megállapodásokat aláírni és már teljesíteni illett volna szeptemberig vagy legalább október végéig, amikről szóban megállapodtunk és írásba részben le is lettek fektetve. Ónody Miklós polgármester: Jegyző úr készített egy megállapodás tervezetet, Tordas és Gyúró esetében ami a legutóbbi testületi ülésen bekerült. Ebben benne van, hogy mennyi a rájuk eső rész a közös Tisztítómű üzemeltetésnél. Ennek okán is javasoltam a határozati javaslat elfogadását. Paulovics József képviselő: Ez a társulási megállapodás csak a csatorna felújításáért fog működni. Azért mert a csatorna üzemet fel kell újítani és meg kell azokat a dolgokat csinálni amelyek az üzem beállításáról szólnak. A megállapodásban a tisztító mű felújítása szerepel ill. Tordassal és Gyúróval hogyan történjen meg a másik tisztító gazdaságosabb üzemeltetése. Ha ezt a pályázatot megnyernénk, akkor feltudnánk újítani a csatornahálózatot. Lehet, hogy ezzel őrültséget csinálunk, elkezdjük és nem tudjuk befejezni. Előfordulhat, hogy nem a mi tulajdonunkba fog maradni. Ha a Kormány mostani álláspontja szerint bővíti a létszámot a csatornánál és a víznél is, akkor csak a nagy üzemek fognak megmaradni. Tehát a mi csatornánk és a mi saját vizünket nem tudjuk, még hogyan fogjuk megmenteni. Ezt a múltkori megbeszélésen is tárgyaltuk. Ettől a pályázatot be lehet nyújtani, ez még nem kerül nagy pénzbe, de nem biztos, hogy megfogjuk tudni valósítani. Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk a határozati javaslatról A képviselőtestület 1 igen, 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 472/2011.(XI.29 számú határozata Társulási megállapodás, mint tervezet a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat fejlesztő Önkormányzati társulás létrehozásáról 1. a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és csatornahálózat Önkormányzati társulás tervezetét megismerte. 2. A Képviselő testület a Társulási megállapodást, mint tervezet nem fogadja el. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Ónody Miklós polgármester: Kérem, a gyors döntést a későbbiekben azért, hogy az ügy ne álljon, ne mutogassanak ránk, hogy miattunk nem tud a 4 település társulása pályázni. 10

11 Novozánszki Csaba képviselő: A rendkívüli ülést holnap vagy holnaputánra kellett volna összehívni, mert akkor már tudtunk volna valamit arról, hogy ők mit mondanak. Paulovics József képviselő: Holnap polgármester úr fog menni a megbeszélésre? Ónody Miklós polgármester: Te vagy delegálva a Társulási megállapodásban. 5.) Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság felé Ft forgótőke engedélyezésről szóló Forgótőke megállapításáról Ónody Miklós polgármester: Ez egy formai döntés, minden évben fogadták. Képviselő testület látta miről van szó, kérem, hogy a képviselő testület most is fogadja el. Szavazzunk, aki egyetért az 5. számú határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 473/2011.(XI.29) számú határozata Forgótőke megállapításáról 1. a mellékelt forgótőke megállapításról szóló tervezetet megismerte. 2. A Képviselő testület hozzájárul, hogy a polgármester a megállapodást aláírja. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: ) Ercsi Kistérségi Járó beteg- Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nkft. taggyűlésének összehívásáról ill. az ügyvezető visszahívásáról a Kft. gazdasági helyzetéről Ónody Miklós polgármester: Ezzel a témával már nagyon sokat foglalkoztunk. Azért is hoztam be, mert az idő múlik. Húzódik annak a tárgyalása, hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet. Nem csinálhatunk úgy, mintha ez nem lenne. Készítettem egy határozati javaslatot, amelyben 3 alternatívát jelöltem meg. Az egyik, hogy az Ercsi képviselő testület javasolja az ügyvezető visszahívását napjával. Erről kell nekünk állás foglalni azért, hogy a Társulási ülésen a mi képviselőnk dönteni tudjon. A másik, sarkalatos kérdés a 13 millió forint követelése Önkormányzatunktól a szerződésünk értelmében. Felolvasom a 6. számú határozati javaslatot. (Polgármester felolvassa a 6. számú határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) 11

12 Ónody Miklós polgármester: Ebben kellene döntést hoznunk annak érdekében, hogy a Közgyűléseken ott tudjunk lenni és érdemben tudjunk dönteni. Paulovics József képviselő: Hol szólított fel minket Ercsi 13 millióval? Ónody Miklós polgármester: Két üléssel ezelőtt tárgyaltunk róla, kimutatást küldtek, diagramokkal együtt amit kiküldtem a képviselőknek. A közgyűlésen fel is szólítottak minket ennek az összegnek a kifizetésére, amit szintén kiküldtem. Nem lehet azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele. A Pénzügyi Bizottság meghallgatja őket. Lehet ez is egy alternatíva. Novozánszki Csaba képviselő: Kit akarnak ügyvezetőnek? Ónody Miklós polgármester: Hivatalos információm nincs róla. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor arról talán most nem kellene döntést hoznunk. Szűcs Lajosné képviselő: Nem értem, hogy a 13 millió hogyan jött össze. Amikor mi annak idején az Ercsi polgármesterrel beszélgettünk, azt mondta, hogy a költségvetés szerint Ráckeresztúrra körülbelül 6 maximum 7 millió forint esik. Ráckeresztúr és Ercsi részvételi arányokról készült oszlop diagrammokon alapján minimális részvételi arány szerepel részünkről. Hogyan lehet nekünk ez a hatalmas összeg? Most azért fizessünk 13 millió forintot, mert Kajászó és Baracska esetlegesen nem tudja vállalni? Ezért próbálják meg rajtunk behajtani? Nem értem azt sem, hogy miért nem tudnak időt szakítani arra, hogy eljöjjenek a Bizottsági ülésünkre, mert már kettőre is meghívtuk őket. Mindenképpen a határozati javaslat 2. pontjából a c.) javaslom, hogy először kérjük, hogy magát a polgármester és az ügyvezetőt jöjjenek el és mondják el nekünk a 13 millió forint miből tevődik össze és egyáltalán milyen jogi háttere van ennek a követelésnek? Azzal, hogy az ügyvezetőnek a leváltásával vagy a visszahívásával egyetértünk vagy nem értünk egyet, fogalmunk nincs miért akarják visszahívni, mi az indok? Véleményem, hogy a 3-4-es pontban ne döntsünk. Az 1-es pontot pedig ne fogadjuk el, csak a 2-es pontból a c.) -t. Ónody Miklós polgármester: A 3-as pontnál két dolog fogalmazódott meg. Az egyik Paulovics József részéről hogy egyetértünk, a másik Szűcs Lajosné részéről, hogy a 3-4-es pontot hagyjuk ki és most ne szavazzunk róla. Dr. Hekman Tibor jegyző Véleményem szerint Ercsinek semmi szüksége nem volt erre a Járó beteg Szakellátóra. Ercsi polgármestert akkoriban valaki meggyőzte, arról, hogy ez nekik kell. Mindenki mondta, hogy a fenntartás költségei megfogják haladni a Társulásban részt vevő Községek és Ercsi erejét is. A Társulási megállapodást annak idején Szabó Tamás hajnali fél 3-ig győzködte a testületet, hogy fogadjuk el, végül hosszas kifárasztás után belementünk. Utána megkötődött egy olyan szerződés amiről számtalan kifogás merült fel. Ez az Alapítói Okiratban a tulajdoni hányad szerinti költség ill. teher viselését jeleníti meg. Azt jelenti, hogy van egy Alapítói Okirat, 12

13 amiben a lakosság arányosság alapján van megállapítva a tulajdoni hányad, ahhoz van rendelve egy szavazatszám. Ez azt jelenti, hogy Ercsi mindenben tud dönteni, nem kellünk mi különösképpen hozzá. Mind a költségvetést, mint az ügyvezető személyét is eltudja dönteni. A Járó beteg Szakellátó működésének költségeit két forrásból lehet fedezni. Egyrészt ez a bizonyos volumen korlát alapján járó TB támogatás, a másik pedig a résztvevő Önkormányzatok hozzájárulása. Még annak idején Rideg Tamásné képviselővel részt vettem Ercsiben egy lakossági fórumon, ahol elmondtam azokat a fenntartási költségeket, amelyeket lakosságarányosan tőlünk elvárnak, hogy mi ezt nem tudjuk úgy teljesíteni. Tehát jó lenne, ha az Alapító Okiratot és a mögöttes szerződést módosítanánk Kistérségi Járó beteg Szakellátót ugyanúgy támogatná Ercsi, mint Velence. Velencének kellett és azt mondta, hogy az OEP finanszírozáson túli felmerült költségeket egy az egyben viseli. Ezt Ercsi nem tudta megtenni. Egyik Taggyűlésen elmondtam, hogy Ercsi városának ha van szerződése, ha nincs, nincsen joga egyik tagönkormányzatot sem az adósságrendezés szélére taszítani. A számok úgy alakultak ki, hogy az ügyvezető asszony benyújtott egy költségvetést. Erre azt mondták, hogy ilyen szerkezeti formában kell működnie a Járó beteg Szakellátásnak és ennyibe fog kerülni. Először volt egy 160 milliós költségvetés, ami 132 millióra csökkent le. Az összegbe tartozik, hogy van vezető, védőnő, óvónő, minden ami kell, merthogy valamilyen Egészségügyi Miniszteri rendelet az ilyen típusú intézményekben ezt írja elő. Ercsi testület tagjai közül néhányan berzenkedtek, hogy talán az is megmondhatja mit szeretne ezekből és milyen formában, aki a RÉVÉSZT fizeti. Végül is az ottani testület nagy része elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A 132 milliós költség innen ered. Ebből Ercsinek 60 milliós teljesítmény korlátot állapítottak meg, a fennmaradó 70 milliót pedig a tagönkormányzatok lakosság arányosan fizetnék be. Többször elmondtuk, hogy mi nem fogjuk tudni fizetni, ennek ellenére Ercsi jogi lépéseket fontolgat, amit szerződés alapján végre is fog tudni hajtani. Ennek a következő jogi lépése, hogy fizetés meghagyást bocsájt ki, de erről még nincs tudomásom. Minden esetre nekünk azt kellene kezdeményezni, hogy a Kht. alapító Okiratát és a mögöttes szerződést olyan formán módosítsuk, hogy beteg forgalom alapján fizessünk. Ezt kitudják számolni, hogy hány Ráckeresztúri beteg ment oda, de feltételezem, hogy a tagönkormányzatokon kívül mentek máshonnan is. Szerintem az lenne a megoldás, hogy ne lakosságarányosan, hanem betegarányosan fizessünk, mert lakosságarányosan az Önkormányzat nem tudja kifizetni a kért összeget. Lehet azt is tenni, hogy nem fizetünk semmit, de ezzel csak növeljük a bajt.. Az ügyvezető visszahívását 5 képviselő kezdeményezte, hogy december 31.-ei hatállyal hívja vissza, polgármester ilyen utasítással volt ellátva. A polgármester ezt a döntést sérelmezte, 3 napon belül vétót emelt, ezek után a testület újratárgyalta az ügyet, de végül is ugyanazt hagyták jóvá. Ezt a pénzügyi helyzetet egy ügyvezető belátása nem fogja megoldani, ehhez az Alapító Okiratot és a Támogatási szerződést kell átírni és erre rávenni Ercsit, hiszen a betegforgalommal egyértelműen kiderül, hogy a Központot Ercsi magának csinálta. Nekem az a belátásom, hogy az Alapító Okiratot és a Támogatási Szerződést betegarányosan módosítani kell, valamint az ügyvezető felmentését indokolják meg. 13

14 Ónody Miklós polgármester: Kérdezem. Jegyző úr számolta, hogy mennyi a fizetési kötelezettségünk lesz ha betegarányosan fizetünk? Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem számoltam, de igazságosabbnak mondható számolás lenne. Ónody Miklós polgármester: És ha betegarányosan az összeg magasabb, mint most? Dr. Hekman Tibor jegyző: Egészen biztos, hogy nem magasabb. Ónody Miklós polgármester: A Keresztúri lakosok részvételi arányába kb. vesszük 15-20% között van. Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem akarok számokkal dobálózni, ismerni kellene a szerződést. Azt hiszem lakosságarányosan 30%-al vagyunk benne, tehát betegarányosan valamennyivel csökkenne. Így lenne igazságos, de lehet másféle logika alapján is gondolkodni. Novozánszki Csaba képviselő: Egyetértek jegyző úr elmondásával, annyi kiegészítéssel, hogy csak a szakellátásra vonatkozóan történjen ez az elszámolás mert abban nem vagyok biztos, hogy a kimutatás csak a szakellátásra vonatkozóan történt vagy a teljes betegforgalomra. Ercsi a háziorvosi ellátásokat és az egyéb kötelezettségeket is abba az épületbe látja el. Ónody Miklós polgármester: A Bárándy Alíz ügyvédnőnek el lettek küldve Járó beteg ellátásával kapcsolatos szerződések. Jött e az ügyvédnőtől valamilyen visszajelzés? A testületnek annak idején az volt a meglátása, hogy előbb megnézzük a szerződéseket hátha tudunk esetleg azokból profitálni. Történt e valami az ügyben? Novozánszki Csaba képviselő: Nem tudok róla, nem én küldtem el. Ónody Miklós polgármester: Te kérésedre küldte el a Hivatal, kérlek hogy tájékozódj ez ügyben. Jegyző úrnak van egy javaslata. Bevegyük a javaslatba vagy sem? A 3-as 4-es ponttal foglalkozzunk? Novozánszki Csaba képviselő: Olyan szinten foglalkozzunk, hogy Bizottsági ülésen megtárgyaljuk. Egyenlőre Szűcs Lajosné képviselő javaslatát támogatnám, hogy csak a határozati javaslat 2. c.) pontjáról történjen szavazás, az 1., 3., 4., pontról ne döntsünk. Szűcs Lajosné képviselő: Azt javaslom, hogy most az Alapító Okirat módosítás akkor kerüljön bele a határozatba, miután beszéltünk velük, mert akkor kiderülne, hogy miért így állították össze a költségvetést. Nagyon sok panasz van az Intézményre, heteket kell várni egy ultrahangra is. Aki Százhalombattára bejelentkezik maximum egy hetet vár. 14

15 Ónody Miklós polgármester: Akkor a határozati javaslat módosításáról szavazzunk. Aki egyetért, hogy a határozat a 2. c.) pont-ot tartalmazza, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 474/2011.(XI.29) számú határozata Ercsi Kistérség Járóbeteg - Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűléséről, ügyvezetőjének visszahívásáról, tartozásról szóló határozati javaslat módosításáról a 6.-os számú határozati javaslatot módosítja azzal, hogy csak a 2. c.)-ről kíván döntést hozni. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: Azonnal Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk a határozati javaslat módosítása után a határozati javaslatról. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 475/2011.(XI.29) számú határozata Ercsi Kistérség Járóbeteg - Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűléséről, ügyvezetőjének visszahívásáról, tartozásról a Kft. követelését nem ismeri el és kéri Ercsi Város polgármesterét a Kft ügyvezetőjét, hogy a Pénzügyi. Bizottság ülésére jöjjön el és tájékoztassa a követelés jogi hátteréről összegének pontos nagyságáról és annak keletkezési okáról a Bizottságot és felhatalmazza a polgármestert vagy az általa megbízott személyt, hogy a Kft közgyűlésén ezt képviselje, eszerint szavazzon. A határozat végrehajtásáért felelős: a Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: Azonnal Ónody Miklós polgármester: Aki Keresztúrt képviseli a közgyűlésen megint arra lesz kárhoztatva, hogy tartózkodjon minden kérdésben? Jól látom? Szűcs Lajosné képviselő: Igen. 15

16 Dr. Hekman Tibor jegyző: Információ hiányában nem is tud mást csinálni. Nyilvánvaló valamilyen oka van annak, hogyha az Ercsi testület azt mondja, hogy az ügyvezetőt fel kell menteni, amit viszont nem indokoltak meg. A határozat is formai ami előttünk van. Információm annyi, amit Szűcs Lajosné elmondott. Nem tudom, hogy egyáltalán vannak e szakrendelések. Szabó József képviselő: Szakrendelések vannak, de nagyon rossz véleménnyel vannak az ellátásokról. Novozánszki Csaba képviselő: Melyik települések vannak benne a társulásba? Dr. Hekman Tibor jegyző: Baracska, Kajászó, Ercsi és Ráckeresztúr. Novozánszki Csaba képviselő: Elvileg mindenkinek van valamennyi szavazati aránya. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ercsinek van a legtöbb, ezért el is tud dönteni mindent. Novozánszki Csaba képviselő: Az a meggyőződésem, hogy a jogi képviselettel polgármester úr van megbízva, aki nem kap elég információt amit érdemlegesen a testület elé lehetne hozni. Sem a költségvetésbe nem kérték ki a véleményünket, sem egyéb dolgokban. Ha 4 település van benne a társulásba és valamilyen szavazati vagy tulajdonjogi arányunk van, úgy gondolom, hogy ezekbe a dolgokba is bele kellene, hogy szólhassunk. Nem csak a pénztárcának kellene nyitogatni, hogy amennyit mondanak, annyit fizetünk. Ez részemről így nem tud működni. Ónody Miklós polgármester: Ezt én nem így látom. Amit tudok, azt elmondom. Minden dokumentumot ami a rendelkezésemre áll, kiküldöm a testületnek. Ez után a Pénzügyi Bizottság összeül és megtárgyalja ill. kérdéseiket felteszi, amire Ercsitől válasz érkezik, vagy nem érkezik. Sajnos eddig még a Bizottság nem ült le tárgyalni (kiéve tudomásom szerint egy alkalmat év elején) az ügyvezetővel, ill. Ercsi polgármesterével! Novozánszki Csaba képviselő: Nem tudunk feltenni kérdést, mivel a kiküldött dokumentumokba nincsenek számok, mögöttes információk. 7.) KNTSZ 2011 évi találkozóra jelentkezés megtárgyalása Ónody Miklós polgármester: Levelet és a mellékelt táblázatot kiküldtem képviselő társaimnak. (Polgármester felolvassa a 7. sz. határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ónody Miklós polgármester: A testület elé azért hoztam be, mert a visszajelzést december 10.-ig kérik. 16

17 Szűcs Lajosné képviselő: Idén hányan vettek részt? Ónody Miklós polgármester: közötti volt a létszám. Paulovics József képviselő: Nem tudjuk megfizetni, mert ez Ft lenne. Az ide találkozón is a résztvevők saját költségen voltak. Ónody Miklós polgármester: Le kell jelenteni a résztvevők számát. Döntenünk kell, hogy a Kupi Gábor mondani tudja a résztvevőknek, hogy a testület támogatja e a részvételüket vagy sem. Nehogy úgy járjunk mint a tavalyi évben amikor a költségvetésbe beterveztük de nem fizettünk mert a testületünk a gazdasási helyzetünkre hivatkozva azt utólag nem engedte. Az emberek felháborodtak, mert a részvételt már nem tudták visszamondani, a kiadásra pedig nem számoltak. Novozánszki Csaba képviselő: Ezért kellett volna egy negyedik határozati javaslat, hogy támogatjuk, de a költségvetésbe erre pénzt nem tudunk elkülöníteni. Ónody Miklós polgármester: Ez az alternatív javaslat? Novozánszki Csaba képviselő: Nem tudom, hogy te honnan látsz erre pénzt. Paulovics József képviselő: Én sem javaslom, hogy erre különítsünk el pénzt. Ónody Miklós polgármester: A határozati javaslatot az alábbiak szerint kéritek módosítani. Az első pont változatlanul marad, második pont helyett bekerül, hogy a Képviselő testület elviekben támogatja a találkozót, de pénzügyileg nem tudja támogatni, a résztvevők a saját költségükön utazhatnak. A felelős Kupi Gábor, aki majd az 5 nap alatt összeírja, hogy ki utazik?. Aki a határozati javaslat módosításával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A javaslatról a képviselő-testület 3 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozta. 476/2011.(XI.29) számú határozata KNTSZ 13. találkozójáról szóló határozat módosításáról a 7. számú határozati javaslatot megismerte és módosítja azzal, hogy a Keresztúr találkozót elviekben támogatja, de pénzügyileg nem tudja támogatni, a résztvevőknek saját költségen kell utazniuk és részt venniük. 17

18 A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Szavazzunk az előterjesztésről, aki egyetért a 7.számú módosított határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A javaslatról a képviselő-testület 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozta. 477/2011.(XI.29) számú határozata KNTSZ 13. találkozójáról 1. Kollár Miklós úr Sajókeresztúr polgármesterének meghívó levelét és a levélhez mellékelt részvételi táblázatot megismerte. 2. A képviselő testület a Keresztúr Nevű Települések Találkozóját elviekben támogatja, de pénzügyileg nem tudja támogatni, így a részvevőknek saját költségen kell az utazást és a részvételt biztosítani. A határozat végrehajtásáért felelős: a táblázat kitöltéséért és a kért határidőben megküldéséért Kupi Gábor A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 8.) Döntés elindításáról Ónody Miklós polgármester: Képviselő társaim a dokumentumokat megkapták, 15 nap a határidő a benyújtásra. Jegyző urat kérdezem, hogy nem csúsztunk ki a határidőből? Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem csúsztunk ki. Ónody Miklós polgármester: Felolvasom a határozati javaslatot, ha ebben módosítást kértek, akkor kérem a jelzést. (Polgármester felolvassa a 8. számú határozati javaslatot, jegyzőkönyvhöz mellékelve) Szűcs Lajosné képviselő: Jelzem, hogy érintett vagyok, kérem, hogy szavazhassak az ügyben. 18

19 Ónody Miklós polgármester: Kérem szavazzunk arról, hogy Szűcs Lajosné képviselő szavazhasson ez ügyben. A javaslatról a képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi döntést hozta. 478/2011.(XI.29.) számú határozata képviselő döntésből való kizárásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy Szűcs Lajosné képviselőt érintettsége miatt nem zárja ki a döntéshozatalból. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Szűcs Lajosné képviselő szavazhat az őt érintő kérdésben. Dr. Hekman Tibor jegyző: Meg kell néznem, hogy az érintettség kérdésnél minősített vagy egyszerű többség szükséges. Novozánszki Csaba képviselő: Szerintem ezt ketté kellene bontani, mert van egyszer egy Meta és egy munkaügyi rész is. Ezt egybe kezelni nem szabad. Paulovics József képviselő: A Farkas Társa és Végrehajtó így küldte. Ónody Miklós polgármester: Van egy határozati javaslatunk, amiről dönteni kell, vagy lehet módosítani. Paulovics József képviselő: 5 perc szünetet kérnénk. Dr. Hekman Tibor jegyző: Mielőtt szünet lenne, annyit megjegyeznék, hogy az elszámolás ellen a testület bírósághoz fordulhat. A bíróság akkor fogja ezt megkifogásolni, ha az eljárása során a végrehajtó jogszabálysértést követte el. Részben azt gondolom, hogy a végrehajtónak az eljárás megindításáról értesíteni kellett volna minket, ugyanúgy ahogy mi is szoktuk. A másik amit kifejezetten sérelmezek, az a fajta eljárás, hogy az MPF Metá-val október 7.-én megkötjük a megállapodást, az ügyvezető aláírja és közli, hogy nincs semmiféle követelésük. Ennek ellenére elindították a végrehajtást a Pongrácz féle ügyvédi irodával, de nem állították le, ezzel nekünk mérhetetlen nagy kárt okoztak. 1 millió forinttal többet vontak le, mint kellett volna, ill. a végrehajtó költségeit is levonták. A testület eldöntheti, mit szeretne, ebben nem tudok tanácsot adni. Polgármester szüntetet rendelt el. Szünet után: 19

20 Paulovics József képviselő: Az az egyetlen problémánk, hogy a Farkas és Társa két ügyet vont össze. Azokkal élhetünk kifogással, amiket a végrehajtó felsorolt. Viszont az 1,9 millió Ft, amit még levont az is visszajárna, mivel azt a Metának mi kifizettük. A munkaügyi perrel nincs kifogásunk, fizesse meg, rendezze le a végrehajtó. Ónody Miklós polgármester: Az Önkormányzat pénzéből? Dr. Hekman Tibor jegyző: Nem, a végrehajtó. Ónody Miklós polgármester: De nem az Önkormányzat költségvetéséből, hanem az iskola költségvetéséből. Szűcs Lajosnék képviselő: Az iskola pénze itt van az Önkormányzatnál. Ónody Miklós polgármester: Azért kérdeztem, hogy mindenki előtt világos legyen. Paulovics József képviselő: Az Államkincstár véleménye szerint is az Önkormányzatnak kell megfizetni, mert ő a számlavezető. Ónody Miklós polgármester: Jegyző úr elmondta erről az állásfoglalást, ez aggályos, hogy az Önkormányzat álljon helyt az iskolával szemben folytatott munkaügyi pernek a perveszteségéért. Annak idején ez el lett mondva, nem akarom ismételni. Paulovics József képviselő: Nem kell ismételni, mert ez őrültség. Időhúzást csináltál, ezért lett ennyi az összeg. Nekünk a Metával kapcsolatos forintról kell döntenünk, hogy adják vissza. Ezt az összeget külön meg kell támadnunk, amire 3 napunk van. Minél előbb szólni kell az ügyvédnek, hogy a Metával szemben keresettel élünk. Ónody Miklós polgármester: Az időhúzás megjegyzést ill. vádat nem értem. Akkor a határozati javaslat b., pontról kívántok dönteni? Paulovics József képviselő: Igen, de csak a Metával kapcsolatos üggyel szemben kívánunk bírósághoz fordulni. Ónody Miklós polgármester: Akkor a b.) pontot kiegészítjük azzal, hogy kivéve az MPF Meta pénzösszegének az elvonását? Erről kívántok szavazni? Paulovics József képviselő: Igen. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az Önkormányzat az MPF Metával kapcsolatos pénzügyi elszámolást elfogadja. A másik része, hogy keresettel akar élni a Meta ellen, mivel volt egy megállapodás ennek ellenére a Meta inkasszált. 20

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-22/2012. 22. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről.

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/12/2014. 12. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

TÁRGYSOROZAT. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 07-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 644-22/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 173-176/2011. (XII.07.) TÁRGYSOROZAT 1.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. november 30-án tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben