FÓTI ANDOR: KÜLÖNÖS RANDEVÚ. Szkennelte, javította, tördelte: Dr. Kiss István; Ridegh õrnagy "hadicsele"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÓTI ANDOR: KÜLÖNÖS RANDEVÚ. Szkennelte, javította, tördelte: Dr. Kiss István; 2005. Ridegh õrnagy "hadicsele""

Átírás

1 FÓTI ANDOR: KÜLÖNÖS RANDEVÚ Szkennelte, javította, tördelte: Dr. Kiss István; Ridegh õrnagy "hadicsele"... A nyugdíjas napjai nehezebben telnek. Amíg bejártam a kapitányságra, minden óra hozott valami izgalmat, feladatot, meglepetést, kudarcot vagy sikert. Most viszont pihennem kellene: orvosom az érszûkülettõl félt, legszívesebben minden cigarettát kitiltana a "programomból". Bizony, bizony... ráfanyalodtam a mentolos "álcigarettára", erre a folyton égõ, de soha nem parázsló szerkezetre, amelyet csak szívni kell, és füst nem árad belõle. Amikor az elsõ esetben emeltem Savaria helyett a számhoz, egyszerre emlékek rohantak meg. Igen, talán ez is jellemzõ ránk, nyugdíjasokra; minden semmiségrõl életünk egy-egy régen elmúlt epizódja tódul emlékezetünkbe. A régi arcok elfeledett fintorai élni kezdenek, a régen elhangzott szavak újra felcsengenek. Az elcsitult izgalmak fellobognak... és szinte egy pillanat alatt újraéli az ember a régi napok megannyi fáradságát, örömét Nem sokkal a felszabadulás után, amikor még vasúti szerelvények hozták haza Nyugatról a Németországba evakuált katonai alakulatokat, a Nyugati pályaudvarról telefonértesítést kaptunk: az egyik vagonban, a mellékhelyiségbe bezárva, egy holttestet találtak a takarítók. A szerelvényt a pályaudvari rendõrség utasítására a tolatóvágányra gördítették, és mi már ott kezdtük meg helyszíni szemlénket. Azokban az idõkben az üvegezett vonatablak oly ritka volt, mint a fehér holló. Ebben a "speciális" fülkécskében sem volt ablak, a kilincset is elvitte a háború. A takarítók nagy kínnal tudták csak felnyitni, mert az ajtó ékkel volt rögzítve. Az egybehangzó vallomások szerint, ahogy felfeszítették a bejáratot, azonnal felfedezték a holttestet, amely teljesen felöltözötten függött katonai derékszíján. Kezdetben öngyilkosságra gyanakodtunk. Abban az idõben sokszor elõfordult, hogy a hazatérõ katonák eldobták maguktól az életet; a családi tragédiákat nem tudták elviselni. Az orvosunk alátámasztotta gyanúnkat; a látványt igazolta a vizsgálat is, a halál fulladás következtében állott be. A földön, a kagyló mellett szennyes, vászonból készült zsákféle árválkodott. Utálkozva bontottuk ki, pillanatig sem kételkedtünk abban, hogy az áldozat a fertõtlenítõ állomáson szabadult csak meg a tetveitõl.

2 A batyuban néhány darab szennyes fehérnemût, két negyedkilós Flóra szappant, három doboz Honvéd és két csomag Munkás cigarettát találtunk. Legalul egy újabb zsákocskára bukkantunk. Amikor feloldoztuk a bugyor nyakát, nem akartunk hinni a szemünknek. Értékes, drága aranytárgyak halmaza bukkant a szemünk elé. Abban az idõben közönséges iskolai füzetbe jegyzeteltem, mégpedig a háborús idõk gyorsan sárguló, szürke színû, töredezõ papírjára. Ma már alaposan elhalványult a régi ceruzaírás, de azért jól ki tudom betûzni a leltár egy részét: "13 db karikagyûrû - arany 7 db köves gyûrû - arany 21 db köves gyûrû -: arany -f- briliáns 13 db fülbevaló - arany -f- briliáns 9 db nõi karperec - arany 10 db cizellált cigarettatárca - arany." A kapitányság átvevõje által adott elismervény szerint a bugyorban talált értéktárgyak összsúlya 3200 gramm 14 és 22 karátos arany, 64 karátnyi briliáns, 242 gramm platina és 102 gramm féldrágakõ és briliáns-flitter. Szédületes vagyon. Nyilvánvalónak látszott: öngyilkosság történt. Bûncselekmény esetében ugyanis a tettes cselekményének okát és értelmét semmiképpen sem hagyja a színhelyen elkallódni. Ma már felmerül a kérdés, honnan lehetett egy iazatérõ katonánál ilyen hatalmas érték? Bizony, az ígykori keretlegények, az SS alakulatainál szolgált "honfitársaink", a csendõrség nagy népirtó akcióiban részt vett legénység még ennél is nagyobb ráblott értékek birtokába jutott. Azt el tudtuk volna képzelni, hogy a vasúti kocsiban talált férfit a szédületes vagyonért meggyilkolták. De hogy valaki ilyen nagy mennyiségû értéket zsákmányoljon és utána öngyilkosságot kövessen el - ez valahogy lélektanilag indokolatlannak látszott. Akkor mindannyian kezdõk voltunk, és a bûncselekményeket motiváló pszichikai indítékok felderítéséhez kevéssé értettünk. A holttest elsõ vizsgálatát a vagon padján ejtette meg az orvosunk. Elég gyenge fényviszonyok voltak. Csak amikor a testet a vonatról leemeltük, akkor vette észre az orvos, hogy az áldozat arcának alsó felén néhány - vitathatatlanul ütéstõl származó - verteién sebhely látható. Visszatértünk a vasúti kocsiba, és megkíséreltük felderíteni, vajon ezek a sebhelyek mitõl származnak. Mint mondottam, az ajtó - a cselekmény felderí-

3 tése elõtt - ékkel volt rögzítve. Az áldozat viszont olyan testhelyzetben volt, hogy a vonat rázkódása közben félrecsuklott feje semmivel sem érintkezhetett, következésképpen így semmiféle sebhely nem keletkezhetett rajta. A mellékhelyiség ajtaja befelé nyílt, tehát az éket belülrõl helyezte az áldozat (már abban az esetben, ha öngyilkosság történt) az ajtó alá. Akkor viszont a halál beállta után az ajtó nem nyílt ki, tehát az arcon sebhely sem keletkezhetett. Ámde az arcon nem vérzõ, hanem már a halál beállta után keletkezett sebet találtunk. A gondos ellenõrzõ próbák azt igazolták, hogy e karcolások az ajtó élétõl származhattak. A következtetés önként adódott: a halál bekövetkezése után valaki kinyitotta az ajtót, a vonat váltókon csattoghatott, az áldozat feje beleütõdött az ajtó élébe. Megszületett egy elképzelés, nevezetesen az, hogy valaki véletlenül belépett, megrémült és kiszaladt. Ha valaki szerepelt ugyan a körözöttek listáján, de a fizimiskáját megváltoztatta (szakállt vagy bajuszt növesztett, esetleg csak pár napja nem borotválkozott) és volt néhány más névre szóló, s Nyugaton akkoriban akadálytalanul beszerezhetõ hamis igazolványa, hetvenszázalékos eséllyel számíthatott arra, hogy átcsúszik a rostán, s egy idõre megmenekül a felelõsségre vonás elõl. Ez mindenkire vonatkozott, kivéve azoknak az egységeknek a katonáit, amelyeknek teljes névjegyzéke véletlenül a szûrõállomás rendelkezésére állt, vagyis a Szálasi-idõk zûrzavarában nem égették el. A szûrõvizsgálatot rövid orvosi vizit követte, amely elsõsorban arra törekedett, hogy a fasiszta elit-csapatoknál alkalmazott tetoválást felfedje. A hazatérõk oltásokat kaptak, majd két-három napig karanténba kerültek. Az egészségügyi zárlat optimális idejét sok esetben nem lehetett betartani, hiszen, mint említettem, éppen a zavarkeltés érdekében Nyugatról lökésszerûen érkeztek a hadifogoly-szállítmányok. Számot vetve a tapasztalatokkal, megállapítottuk: elképzelhetõ, hogy a vonaton elkövetett gyilkosság tettese szintén ilyen fasiszta elõéletû fogoly lehetett. Természetesen ez csak feltételezés volt. Semmiféle, a tettesre vonatkozó adatunk nem volt, ráadásul azt sem tudtuk, ki fia-borja volt az áldozat. A szûrõállomáson igen pontos nyilvántartást vezettek, minden hazatérõ bediktált adatait nyilvántartásba vették. A rovatok sok mindenre kitértek, többek közt a hazatérõk eredeti csapattestére vonatkozó bejegyzéseket is találtunk. Tóth - aki mérhetetlen alaposságáról, fáradhatatlanságáról, szenvedélyes hivatásszeretetérõl már akkor is híres volt -, az illetékes szervek engedélye alapján magánszorgalomból kimutatásokat szerkesztett.

4 Ennek az volt az elõzménye, hogy késõ éjszaka, néhány pohár bor mellett, mindenekelõtt a gyilkos- 10 ság feltehetõ okát szerettük volna kiokoskodni. Sok, eléggé romantikus feltevéssel is számoltunk. Egyik elvtársunk például azt gondolta, hogy talán szerelmi bosszú áldozata lett a mi emberünk. Talán valaki hazatért, õt a felesége mellett találta, elkergette, utánament a vonatra, és szerelemféltésbõl meggyilkolta. Tetszetõs elmélet volt ez, csak éppen sántított, nagyon is sántított. Mert ha valaki szereleniféltésbõl meg akar gyilkolni valakit, miért kergeti el hazulról? Miért száll fel ugyanarra a vonatra, amelyre az áldozat? Miért kockáztatja, hogy késõbbi áldozata észreveszi õt; elkerülhetetlen a vita, az utastársak felfigyelnek rájuk, az is lehet, hogy nem tudja végrehajtani tettét vagy pedig tanúk akadnak. Minden romantikus elképzelésünket el kellett vetnünk: a gyilkosság színtere, módja, az a hozzáértés, amellyel a tettes a halálesetet öngyilkosságnak akarta feltüntetni - azt jelezte, hogy intellektuális, logikusan gondolkodó gyilkossal állunk szemben. Ilyen pontosan kitervelt és végrehajtott bûncselekmény nem tûri a szenvedélyek diktálta következetlenségeket, szó sem lehet hirtelen fellobbant indulatokról. Arról, hogy véletlen balesetrõl nem lehet szó, nem kellett meggyõzni magunkat. A gyilkosságot nem rablási szándékkal követték el. Ha ugyanis a tettes meglátta az áldozatnál levõ ékszereket és ölt értük, nem hurcolta volna a zsákot a mellékhelyiségbe, hogy aztán a "beállítás" befejeztével otthagyja a vagyont. Az áldozat ruhájából, külsejébõl nem lehetett arra következtetni, hogy jlyen vagyont hurcol magával, tehát azt a feltevést is el kellett vetnünk, hogy a gyilkosságot,.rablási szándékból követték el, csak éppen a megszerzendõ értékeket nem találta meg a tettes. Bármennyire hihetetlenül hangzott, politikai okokra kellett gyanakodnunk. Ezen a hajnalig tartó beszélgetésen több lehetõség is szóba került. "Gyilkosság bosszúból" - ez volt az elsõ. Tegyük fel, az áldozat olyan beosztású ember volt, aki kegyetlenkedhetett alárendeltjeivel. Az érlelõdõ bosszú végrehajtására a vonat kínálkozott volna a 11

5 legalkalmasabb terepnek? A bosszúálló egészen Magyarországig várt volna tette végrehajtásával? A nyugat-németországi megszállási övezet közbiztonsága abban az idõben csapnivaló volt, sokkal rosszabb, mint a mienk. Tételezzük fel, hogy a tettes csak hazánkban találkozott késõbbi áldozatával. Miért nem jelentette fel a szûrõállomáson? Nem vette õt észre? Nem ismerte fel? Ez a variáció is rossz elképzelésnek látszott. Hiszen meggyõzõdtünk róla - a szûrõállomásról történõ elbocsátásuk elõtt a megvizsgáltak legalább egy napig együtt maradtak, és így mindenki mindenkivel beszélgetett. Aki bosszút akar állni, egyszerûen bejelentést tesz a hivatalnokoknál, és az illetõt viszszatartják, alaposabban kezdik vallatni. A hazatérõk tudták, hogy a bejelentõt, ha maga nem bûnös, továbbengedik. Akadt is minden csoportban ilyen eset, abban a csoportban is, amely ezen a bizonyos vonaton indult a fõváros felé. A leglényegesebb mozzanat, amely e feltevés elvetésére sarkallt, az volt, hogy a gyilkosságot kitervelten és nem fellobbanó indulatok hatására követték el. A végsõ lehetõség - utolsó elképzelésünk - sajátos logikai vonalat követett. Abból indultunk ki, hogy az áldozat és a tettes korábban ismerték egymást. Korábban nem ellenségek, hanem cinkosok lehettek. Esetleg parancsnok-beosztotti viszonyban álltak egymással. Talán közös bûncselekmények elkövetésével "vették ki részüket" a háborúból. Talán ugyanannál a csapategységnél szolgáltak, olyan egységnél, amelyben módjuk és alkalmuk nyílt arra, hogy tekintélyes értékeket zsákmányolj anak. v Ha az áldozat beosztott, a tettes pedig parancsnok volt... mindjárt érthetõ a gyilkosság sok részlete. Ha ugyanis a parancsnok is lebukik és a beosztott is, a magasabb rendfokozatút nyilván súlyosabb felelõsség terheli és a rá váró büntetés is nagyobb. Tegyük fel, két háborús bûnös kerül hurokra - esetleg egy ügyetlen valuta-, aranyértékesítés kapcsán; a bíróság a magasabb rangút sokkal súlyosab- 12 ban bírálja el, mint azt, aki népellenes, háborús bûncselekményeit igazolhatóan parancsra követte el. A parancsnoknak sokkal több a félnivalója, mint a beosztottnak.

6 Tegyük fel, hogy a parancsnok, lebukása esetén, eddigi bûnei fejében sem számíthat az akasztófánál enyhébb büntetésre. Számára tehát mindegy, egy gyilkossággal kevesebb vagy több terheli-e a lelkiismeretét. A parancsnok tehát - a hazatelepítõ vonaton - felismeri egykori emberét, aki tud a bûncselekményeirõl. Pillanatnyilag nem tehet semmit, hiszen a szállítmányt õrzik, a vonatról nem szökhet meg. Mielõtt azonban átlépnék a határt, bizonytalan kimenetelû nyomozásba kezd. Érintkezésbe lép egykori beosztottjával. Sikerül rávennie arra, hogy idehaza, a kihallgatásnál, tagadja el eredeti nevét és csapattestét, állítsa azt: a szállítmányban nincs ismerõse. A beosztott maga is fél a lebukástól. Könnyen kötélnek áll. Az egykori parancsnoknak talán vannak is hamis iratai, felszereli velük egykori emberét. így ismét kiérdemli a bizalmát. Talán a fürdõben is vigyáztak egymás értékeire, újra cinkosok lettek. A volt parancsnok alig várja, hogy elinduljon a gyûjtõhelyrõl a fõváros felé a vonat. Gondosan kiterveli a bûncselekményt, és nagy gyakorlottsággal végrehajtja azt. Mert fél. Attól tart, hogy egykori bûntársa, aki feltehetõen mûveletlen, mohó és meggondolatlan, miközben kincseit értékesíti, lebukik, kutatni kezdik az ékszerek eredetét, és hogy saját bõrét mentse, bevallja, hogy egykori parancsnoka is Magyarországon tartózkodik. Ez lehetett a bûncselekmény oka. A koronatanút ugyanis nem lehet eléggé idõben elhallgattatni - ez a nagystílû bûnözés örök törvénye. íme - ezért kezdte el Tóth a szállítmányok névjegyzékének tanulmányozását. Ez sziszifuszi munkát igényelt, hiszen a hazatérteket eredeti csapattesteik szerint kellett csoportosítania. Elképzelésünk ugyanis abból indult ki, hogy a 13 tettes és az áldozat olyan csapattestet nevezett meg, amelyhez a szállítmány tagjai közül senki más nem tartozott, mert így tudtak csak az ellen védekezni, hogy a hatóságok mégkíséreljék tanúk segítségével azonosítani õket. Tóth hosszú és idegõrlõ munkájának eredményeképpen végül hat személy adatait tartalmazó névsor feküdt elõttünk. A hat hazatérõ mindegyike más és

7 más egységet nevezett alakulatának, a szállítmány tagjai között pedig senki más nem tartozott ezekhez az egységekhez. A hat személy között négy legénységi állományú katona és két tiszt szerepelt. A legénységi állományúak közül három a bûncselekmény áldozatához hasonló életkorú volt. A negyedik sokkal idõsebb, amolyan "népfelkelõ". A Tóth által "kiszûrt" három személy közül kettõ dunántúli, egy pedig tisztántúli helységet jelölt meg állandó lakhelyeként. A rendelkezésünkre álló adatok szerint az általuk megjelölt alakulatok valóban léteztek, Németország területére irányították õket, ott megütköztek az elõrenyomuló francia csapatokkal, súlyos veszteségeket szenvedtek, és így kerültek a pockingi hadifogolytáborba. Mielõtt nyomozásunkat tovább folytattuk volna, meg kellett ismerkednünk a pockingi tábor viszonyaival. Ez a hadifogolytábor az Egyesült Államok csapatainak ellenõrzése alatt állott. Barakkjaiban fõleg magyar nemzetiségû katonák, de rajtuk kívül sok egykori SS-legény, valamint a hitleri Wehrmacht és a Gestapo lefegyverzett ügynökei, harcosai, tisztjei is éltek. A Gestapo és az SS egykori katonáit a többiektõl elkülönítve õrizték, és ezek barakkjaik közelében talaj munkát végeztek. Az amerikai õrség nagyon vigyázott arra, hogy az SS-rabok és a tábor másfajta hadifoglyai között minél kevesebb összetûzési lehetõség legyen. Épp ez^rt a táborparancsnokság fogoly alkalmazottait, a különbözõ tábori tisztségek viselõit a tisztikarból verbuválták, méghozzá olyanokból, akikrõl feltételezték, hogy nem kívánnak hazájukba visszatérni. 14 A pockingi táborban két részleg is foglalkozott nyilvántartással. Az egyik a tábor teljes személyi állományának regisztrációját végezte -a fogoly tisztek irányítása alatt. A másik részleg az US Army 'táborparancsnokságának égisze alatt a legnagyobb titokban mûködött, és - többek között - az egész egykori Magyar Kir. Honvédség szervezési rendszerét igyekezett rekonstruálni. Akkori értesüléseink szerint - és az azóta eltelt idõ ezt igazolni látszik - erre azért volt szükségük, hogy minél több olyan adatot szerezzenek, amellyel egyrészt a visszatért háborús bûnösöket késõbb, esetleg évek, évtizedek múltán kényszeríteni tudják; részint pedig, hogy a visszatérni nem kívánó háborús bûnösök bûnlajstromát összegyûjtsék. A hidegháború ezekben a hónapokban már fagyos leheletet árasztott, és arra gondoltak, hogy a különféle magyar honvéd-, SS- és csendõralakulatokat együtt tartják és bármely pillanatban

8 bevetésre kész állapotba helyezik. A táborban tehát titkos nyilvántartó iroda is mûködött. Ez a regisztratúra egyes források szerint a pockingi tábor USA klubjának "Illetéktelennek belépni tilos" feliratú táblával jelzett alagsorában, míg mások szerint az SS-katonák barakkjai között elhelyezkedõ vörös téglás épületnek pincéjében tevékenykedett. Többen állították, hogy néhány magyar tisztnek szabad bejárása volt ezekbe a helyiségekbe, sõt 'o néhányan, fõleg a vezérkari tisztek közül, dolgoztak is ott. Többek véleménye szerint a közeli Ampfing nevû bajor városka körzetében létesített gigantikus föld alatti építkezések eredeti rendeltetését is egy itt, ezekben a helyiségekben állomásozó bizottság vizsgálta. Ezek a példátlan arányú munkahelyek, amelyek a Todt Szervezet irataiban "Tunnelbau", "Hauptbaustelle" elnevezéseket viselték, több tízezer magyar munkaszolgálatoson, büntetõszázadbeli honvéden és deportálton kívül ennél is sokkal több szovjet, francia, lengyel, görög, jugoszláv és olasz hazafi sírkamrájává lettek. Ezeket az építkezéseket a közeli koncentrációs táborok munkaerõanyagára alapozták. E megsemmisítõ munkatáborokban - Allach, Neu- 15 markt, Waldlager, Landsberg, Rosenheim - olyan õrszemélyzetet alkalmazott az SS, amelyek tagjai a gondjaikra bízott foglyok nyelvén jól értettek. Mindenre elszánt fasiszták voltak. Kiváltságaikat - súlyos, katonai jelentõségû titkok tudói voltak a háború vége után is - Pockingban is megõrizték. Könnyûszerrel megtudhatták, melyek voltak a megsemmisült alakulatok hadirendi számozásai. Ezért reméltük, hogy a magyar hadifogoly-állomáson ilyen megsemmisült alakulatok számával jelentkezõ foglyok között kell keresnünk a tettest. A most érkezetteket négy csoportba osztottuk. Mint korábban említettem, az áldozatról készült fényképeket is magunkkal hoztuk. Most mindegyikünk, kezében egy-egy fényképpel, amelyre a szóban forgó hadifoglyok neve közül egyet-egyet felírtunk, elvegyült az emberek között. A kutatást nem kísérte a várt siker: a most érkezett szállítmány emberei közül senki sem ismerte a képünkön szereplõ embert. Három nap eltelt, és csupán egy használható feltételezésünk volt, semmi több. Nem maradt más hátra, mint ellátogatnunk a fényképekkel azokba a városokba, amelyekbe a négy hazatérõ letelepedését jelezte.

9 A szerencse most sem szegõdött a nyomunkba... hiába jártuk végig a nyugat-magyarországi és a tiszántúli helységeket. A négy személy közül három hazatért, meg is találtuk õket, a negyedik helyen azonban nem jártunk sikerrel. A megadott cím létezett, de a házat a háború utolsó szakaszában a harci események a földdel egyenlõvé tették, ott senki sem lakott. A szomszédok emlékezete szerint az egykori xlakók két fia vonult be a hadseregbe, de hogy hol teljesítettek szolgálatot - arról nem tudtak felvilágosítást adni. A fényképek sem vezettek célra, senki sem ismerte fel a bûncselekmény áldozatát. Az egyszerûbb megoldás tehát nem vezetett sikerre. 16 Most már aprólékos munkához kellett látnunk. A magunkkal hozott szállítmány] egyzék másolata alapján felosztottuk az országot. A MÁV illetékeseinek jóvoltából megállapítottuk, hány kocsiból állott a szerelvény, és elindultunk, hogy legalább minden vagonból néhány személyt találjunk. A szereivény, amelyen az egykori hadifoglyok hazatértek Sz.-bõl, tizenegy személykocsiból állott. Valamennyi harmadosztályú volt. Azt is tudtuk, hogy az áteresztõ központ erre az útra hatszázhárom személy részére adott ki menetokmányt. Megfigyeléseink nyomán beigazolódott, hogy a volt foglyok a régóta várt hazautazás alkalmával általában együtt maradtak, énekeltek, örültek annak, hogy vége az esztelen háborúnak, hogy néhány óra múlva szeretteik között lehetnek. így tehát az is kétségtelen, hogy a hatszázhárom személy hat-hét kocsiba tömörült. Nem feledhettük el, hogy olyan emberek utaztak ezen a vonaton, akiknek volt egy jellemzõ közös tulajdonságuk. Az, hogy most, a hazatérés óráiban, féltõn ügyeltek egymásra. A sorsközösség nagyon erõs kapocs, amolyan véd- és dacszövetségfélét hoz létre. Nehéz tehát elképzelni, hogy közbelépés nélkül "eltûrték volna", hogy egyik társukkal végezzen valaki, utána a mosdóba vonszolja, ott felakassza... Igen, menet közben módosítanunk kellett eredeti elképzelésünket. Megértettük, hogy a.gyilkosság megtörténhetett az általunk elképzelt módon - de az idõpontot módosítanunk kellett. Felmerült egy újabb variáció, pontosabban egy variációs lehetõség.

10 Tegyük fel, hogy a tettes korábbi csoporttal érkezett a szûrõállomásra, és ott találkozott valakivel, aki ismerte, vagyis a régi katonatársával, a késõbbi áldozattal. Üjra Sz.-re utaztunk. Szerencsénk volt; éppen egy újabb fogolycsoportot indítottak haza. A hivatalnokok útiokmányokkal látták el a volt foglyokat, és nagyobb csoportokban a vasútállomásra küldték õket. Az emberek felszálltak a tqlatóvágányon álló vo- 17 natra, elhelyezkedtek. A vonat ezután a pályaudvarra gördült, ahol a többi utas - csak néhányan voltak - elfoglalta a helyét. Ha a hazatérõk közül valaki nem akart ezzel a vonattal elutazni, nyugodtan leszállhatott. A pályaudvaron, természetesen, más vonatok is várakoztak, azokra bárki felszállhatott volna az általunk megfigyelt személyek közül. Sõt Sz., a járat végállomása volt. Még benn állt a fõváros felé induló vonat, amikor az onnan érkezõ szerelvény is befutott. Ez a szerelvény néhány óra múlva indult vissza Budapestre. Most már tudtuk,. hogyan követték el a gyilkosságot. A tettes valószínûleg egyik korábbi vonathoz jött ki, de itt lemaradt társaitól, és lesbe állt, hogy szemmel tarthassa emberét. Amikor az általa várt személy megérkezett, õ is felszállt a fogolyvonatra. Valószínû, hogy késõbbi áldozatát az egyik viszonylag üres vagonba csalta. Kihasználta, hogy a volt hadifoglyok összetartanak, és a rámpán álló szerelvény néhány kocsija üres. Leültek, talán beszélgettek is. Azután a gyors, halálos manõver következett, majd elhelyezte a holttestet, végül pedig elhagyta a vonatot. Természetesen a tettes nem a szóban forgó vonattal utazott el, hiszen nem volt biztos abban, hogy a lezárt mellékhelyiséget a fõváros elõtt nem nyitják fel. Ha pedig ez megtörténne, nyomban vizsgálat kezdõdne, és azon könnyen lebukhat. A fenti okfejtésbõl kiindulva visszatértünk a hadifogoly-áteresztõ állomásra, és most a bûncselekményt megelõzõ napon érkezett hadifoglyok adatait kezdtük

11 el vizsgálni. Megint csak azokat kerestük, akik olyan alakulatoktól érkeztek, amelyek a szétvert és megsemmisült csapatok névjegyzékében szerepeltek. Három ilyen embert találtunk. Kettõ közülük tiszt volt, egy pedig legénységi állományú. t A feljegyzések szerint mindhárman a bûncselekmény elõtti napon hagyták el az áteresztõ állomást. 18 Mindhárman azt jelentették, hogy Budapestre térnek haza. Egyikük a régi IV., másikuk az V., a harmadik pedig a VIII. kerületben, hozzátartozóinál kívánt letelepedni. A IV. és a VIII. kerületi lakosokat megtaláltuk, családjuk körében éltek, éppen munka után jártak. Azt a címet, amelyet az V. kerületbe visszatérõ volt tiszt jelölt meg, hiába kerestük. A család, amelyre hivatkozott, ismeretlen volt. Pedig a lakóház viszonylag sértetlenül vészelte át a háború, az utcai harcok és a légitámadások megpróbáltatásait. Abban a házban olyan nevû család, aminõt a volt hadifogoly megjelölt - soha nem is lakott. Ez már használhatóbb nyomnak látszott. Az ugyanis egy pillanatig sem volt kétséges elõttünk, hogy ha valaki hazaérkezésekor az elsõ útjába kerülõ hatóságnak is hazudik - nem járhat egyenes úton. Felhívtuk hát telefonon Sz.-t, és kértük, hogy ennek a tisztnek az adatait - tehát a hamis adatokat - a kihallgatási jegyzõkönyv másolatával együtt küldjék fel a kapitányságra. "Alakulatommal a 191. M. Kir. Honvéd Gyalogezred 2. zászlóaljával a bajorországi Kaufering térségében amerikai fogságba estünk" -- jelentette az illetõ. "Alakulatunk a Wehrmacht 271. páncéloshadosztályának alárendeltségében küzdött, jelentõs veszteségeket szenvedtünk... Zászlóaljam személyi állományának 97 százaléka már az elsõ napokban megsemmisült..." Csupa ellenõrizhetetlennek tûnõ adat... Nem voltunk mi katonailag képzett emberek, legtöbbünk a Horthy-hadseregben még a címzetes õrvezetõségig sem "vitte", ráadásul abban az idõben azt sem tudtuk, hol keressük azokat a szakértõket, akik ilyen kérdésekben tanácsot, felvilágosítást tudnak adni.

12 Végül is a szovjet parancsnoksághoz fordultunk. Itt azután megállapították, hogy ez a bizonyos Wehrmacht-seregtest magyar alakulatokkal már azon egyszerû okból sem küzdhetett együtt, mert ilyen hadrendi számú náci páncéloshadosztály nem is létezett. 19 Ettõl a negatív értesüléstõl valósággal új erõre kaptunk. Amikor néhány órával késõbb azután arról is értesültünk, hogy a bajor városka közelében semmiféle harc nem dúlt, ellenben ott fegyverezték le a Hunyadi páncélgránátos magyar SS-hadosztály néhány egységét, úgy éreztük, sokkal közelebb jutottunk a rejtvény megfejtéséhez. Közelebb jutottunk hozzá - de még mindig elég távol voltunk tõle. Most már abból indultunk ki, hogy az áldozat is, a tettes is, ennek a csapatnak lehetett a katonája. Elképzelhetõ, hogy a hamis iratokkal hazatérõk egymásra ismertek. Ezek az 'ordasok itthon már féltek egymástól, és valószínûleg a nagyobb bûnös jobban rettegett a kisebb bûnöstõl. Nyomozati elképzeléseink régi vonala és új elképzelésünk ekkor közös vágányra siklott. Tegnapi gondolatainkat mai értesüléseink alátámasztották. Ennek értékébõl semmit nem vont le az, hogy az elsõ pillanatban a tettes hazatérését korábbi vonattal képzeltük el. A szovjet szervektõl megtudtuk tehát, hogy a.tiszt által megemlített körzetben a Hunyadi SS-hadosztály folytatott csatározásokat az elõrenyomuló francia csapattestek ellen. Úgy gondoltuk, ha sikerülne megszereznünk a Hunyadi SS-hadosztály iratanyagát, az alakulat szervezési tábláját vagy a tisztikar névsorát, hamarosan elõbbre juthatnánk. Ám kiderült, hogy a hadosztály minden iratanyagát magával vitte, semmiféle kompromittáló dokumentumot nem hagytak hátra, és irattárukat még fogságba esésük elõtt megsemmisítették. így azután ismét Tóth fáradhatatlanságára volt szükség; a politikai osztálytól megszereztük a hazatért volt páncélgránátosok címjegyzékét. Ezeket az embereket kellett végiglátogatnia, és az általuk szolgáltatott adatok alapján a Hunyadi-törzs néhány tisztjének nyomára bukkannia. E feladat roppant kényes és fárasztó munkát jelentett, és ha Tóth a.munkára két hónapot kér, ezt is

13 20 rrlegkapta volna, de õ már néhány nap alatt némi eredményt produkált. "Jelentem - írta munkáját befejezve -, puhatolózás közben megállapítottam, hogy a Hunyadi SShadosztály egyik zászlóalja részt vett a Budapestrõl gyalogszerrel elindított, politikailag megbízhatatlanoknak minõsített emberek Sopronkõhidán történt»kizsebelésében«. Ez a zászlóalj a község elõtt néhány kilométerrel megállította az elhurcoltak menetoszlopát és általános motozást rendelt el. A motozás folyamán nagy mennyiségû ékszer és aranynemû birtokába jutottak. A zászlóalj parancsnoka Ridegh Kelemen õrnagy volt. A rablóakció után a zászlóaljtörzs vállalta a rablott értékek Bécsbe szállítását és azt, hogy az értékeket a Szálasi-kormány pénzügyminisztériumának, rendelkezésére bocsátja.... A zászlóaljtörzs a rablott értékek elszállítását igen körültekintõen szervezte meg. A három katonaládányi ékszerfélét Ridegh õrnagy, az SS összekötõje, Práger rohamcsapatvezetõ, valamint a zászlóalj írnoka kísérte... Többek szerint ez a hármas csoport az ékszerek Bécsben történt átadása után is együtt maradt, több személy azt vallotta, hogy még a franciákkal lezajlott összetûzés idején is egymás társaságában voltak. A kis jelentõségû csetepaté után - amely a zászlóalj megadásával végzõdött - a három személy közül senkit nem láttak..." A gondos Tóth mellékelte Ridegh Kelemen õrnagy pályafutásáról készített feljegyzését is. "Ridegh Kelemen a M.' Kir. Honvédség állományában zászlósként kezdte pályafutását. A Szovjetunió elleni háború kitörésekor hadnaggyá léptették elõ. majd rövidesen felvarrhatta a fõhadnagyi csillagokat is ban a munkaszolgálatosokkal szemben elkövetett embertelen kegyetlensége miatt századparancsnoki beosztásából leváltották. Ebben közrejátszott, hogy a csapatbeli tisztjeit a Nyilaskeresztes Pártba történõ belépésre próbálta rávenni március 20-án Szálasi Ferenctõl aranygyûrût kapott, és a fõvárosi pártszolgálatos banditák egyik vezetõjeként 21 mûködött. A Hunyadi páncélgránátos hadosztályba önként jelentkezett, itt õrnaggyá léptették elõ és - feltehetõen azonnal - zászlóalj parancsnoki beosztásba helyezték. Földbirtokos családból származik, féktelen természete miatt az»úri társaság* nem fogadta be. Munkaszolgálatos beosztottait rendszeresen zsarolta és bántalmazta..."

14 A paksamétához csatolva egy papírszeleten ott volt Ridegh õrnagy legutóbbi - felszabadulás elõtti - lakcíme is. A mai Népköztársaság útja egyik, akkoriban elõkelõnek tekintett mellékutcájában egy palotaszerû házba csengettünk be. A házfelügyelõ gyanakodva méregetett bennünket, az éjszakai órában érkezõ vendégeket akkoriban nem nagyon kedvelték. Végül mégis beengedett és felkísért az elsõ emeletre. Kisvártatva idõs, hibátlan eleganciával öltözött, ötven év körüli úriember tessékelt beljebb bennünket a lakásba. - Csodálkozom, uraim - mondta -, hogy egy olyan korrekt úr után, mint amilyennek Ridegh õrnagy urat megismertem, a rendõrség érdeklõdik. Örömömre szolgál, hogy több mint két esztendõn át ebben a hajlékban fedelet nyújthattam a számára. Levettük a kabátunkat, és leültünk a hallban levõ kényelmes fotelekbe. Az idõs úr konyakot és bort szervírozott, és kicsiny ládikóban szivarokat helyezett az asztalra. :- Ezeket az apróságokat is Kelemen barátomtól kaptam - közölte. - Kelemen soha nem sértett meg azzal, hogy pénzzel fizessen, tudta, hogy egy magyar úr nem pénzért tesz szívességet. - Érkezett levél Ridegh õrnagytól? - Gyalogpostával szokott üzenni. Volt egy hordára, aki mindig ott ült az irodája elõtt. Nem szokott írni, úr volt kérem, szóban üzent, ha üzent. - A hordár számára nem emlékszik?... - Fiatalember volt, mindig nagy tisztelettel,köszöntött, ha megjelent, én bizony nem is néztem a számát, letette a csomagot, átadta az üzenetet, és már ment is Azóta... nem találkozott vele? - Én, kérem, nem szoktam mindenféle postásokkal, hordárokkal találkozni. Nekem egy ilyen fullajtár nem társaság. De nem is láttam azóta. Ügy tudom, amikor Kelement a frontra vezényelte a szolgálata, vele tartott. Tán még be is öltözött, mert, kérem, a szolga dolga mindig az volt, hogy kövesse az urát, ha kell, a halálba is. Prosit! Koccintottunk. - Ne vegye tolakodásnak - mondtam -, de talán Ridegh õrnagy úr hagyott itt néhány ruhadarabot vagy más egyebet, van rá engedélyünk, szeretnénk

DR. TÓTH ZOLTÁN. Magyar orvos szovjet fogságban

DR. TÓTH ZOLTÁN. Magyar orvos szovjet fogságban DR. TÓTH ZOLTÁN Magyar orvos szovjet fogságban DR. TÓTH ZOLTÁN Magyar orvos szovjet fogságban Új Hídfő Baráti Köre San Francisco, 1989 AJÁNLÁS AZ OLVASÓHOZ A szerző szenvedésekkel teli útja tö b b, m int

Részletesebben

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában 1944. december 21 22-én, miközben az országban még harcok dúltak, Debrecenben megalakult az Ideiglenes

Részletesebben

Varga Krisztián: Politikai vagy köztörvényes? Márász Sándor és társai vizsgálati anyagából

Varga Krisztián: Politikai vagy köztörvényes? Márász Sándor és társai vizsgálati anyagából Varga Krisztián: Politikai vagy köztörvényes? Márász Sándor és társai vizsgálati anyagából Köztörvényes bűnöző, vagy politikai áldozat? - tehetjük fel a kérdést, az 1956-os forradalmi eseményekben és az

Részletesebben

http://hu.united-pc.eu/koenyvek/szepirodalom.html

http://hu.united-pc.eu/koenyvek/szepirodalom.html Tisztelt Olvasó! Örömmel üdvözlöm könyvem első oldalain, lapjain! Hogy miért határoztam el, hogy megírom könyvemet? És, hogy miért ezt a témát választottam? Célom mindösszesen az volt, hogy szerény ismereteimet,

Részletesebben

A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK.

A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK. A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK. Amikor 1991-ben elgondoltuk, hogy a vészkorszakról fogunk emlékanyagot összegyűjteni, azt gondoltuk, hogy ez a fejezet majd könnyen elkészíthető lesz, és talán ez lesz a legterjedelmesebb

Részletesebben

II. rész. A budai Vártól Uzmányig 1945-1946

II. rész. A budai Vártól Uzmányig 1945-1946 II. rész A budai Vártól Uzmányig 1945-1946 Géppisztolysorozat- a katonai pályafutás vége 1945. ll. 13-án magányosan álltam a Dísz tér 12. kapujában. Az a géppisztolysorozat, amelyet a Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Kozma Gyula nyugállományú törzszászlóssal

Kozma Gyula nyugállományú törzszászlóssal 1978. október 12-ét írunk, délután 14 óra 30 perc. Az MN 5081 alakulat, a pápai 47. honi vadászrepülő ezred a délutáni repülési váltásra készül. A repülésre előkészített repülőgépek az indító zónában egymás

Részletesebben

Α VESZÉLY ÚTJÁBAN A TENGERÉSZGYALOGOSOK

Α VESZÉLY ÚTJÁBAN A TENGERÉSZGYALOGOSOK W. Ε. Β. GRIFFIN Α VESZÉLY ÚTJÁBAN A TENGERÉSZGYALOGOSOK Gold Book A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: W E. B. GRIFFIN: THE CORPS Book VIII: In Danger's Path Penguin Putnam Inc., New York Copyright

Részletesebben

Fordította F. Gyökös Eleonóra. Hungarian translation by F. Gyökös Eleonóra, 2010. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2010

Fordította F. Gyökös Eleonóra. Hungarian translation by F. Gyökös Eleonóra, 2010. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2010 A Dél ajándéka A Dél ajándéka A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: Southern Lights Delacorte Press, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House,

Részletesebben

Salga Attila. A reménygyújtogató

Salga Attila. A reménygyújtogató Salga Attila A reménygyújtogató Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery

Részletesebben

Dr. Bodó László. Leventék

Dr. Bodó László. Leventék Dr. Bodó László Leventék TARTALOM Előzmények. Veszteségeink. A Leventék. A mozgósítás. Kiszállítás Németországba. A kiképzések. Az összeomlás. Az amerikai hadifogolytáborok. Az angol hadifogolytáborok.

Részletesebben

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Jelenkorkutató Bizottsága kiadványprogramjának keretében jelenik meg

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Jelenkorkutató Bizottsága kiadványprogramjának keretében jelenik meg Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia Jelenkorkutató Bizottsága kiadványprogramjának keretében jelenik meg '56 A Századvég Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézetének

Részletesebben

Az ügynök hét élete II. rész Az Aczél - Rónai - Szirom Akciócsoport

Az ügynök hét élete II. rész Az Aczél - Rónai - Szirom Akciócsoport Unger Gabriella Betekintő 2015/2. Az ügynök hét élete II. rész Az Aczél - Rónai - Szirom Akciócsoport Bevezetés Írásom első részében a Kaiser János vezette, ügynökökből álló, úgynevezett külső csoportot

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Varga Krisztián Kommunistaellenes nyomozások a második világháború alatt Wayand Tibor önvallomásában

Varga Krisztián Kommunistaellenes nyomozások a második világháború alatt Wayand Tibor önvallomásában Varga Krisztián Kommunistaellenes nyomozások a második világháború alatt Wayand Tibor önvallomásában Az alább közölt dokumentum Wayand Tibor 1946. márciusi fogságában írt önvallomásának egy olyan részlete,

Részletesebben

Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.)

Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.) 1 Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.) Bevezetés Sok minden történt öt évtizeddel ezelőtt Sopron városában. A zsidókkal, munkaszolgálatukkal

Részletesebben

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992

NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH. Torkodból a sikoly. General Press BUDAPEST 1992 NNCL1103-476v1.0 EVELYN MARSH Torkodból a sikoly General Press BUDAPEST 1992 SZERKESZTETTE LUKÁCS RÓZSA ARCULATTERV GREGOR LÁSZLÓ A BORÍTÓ ELSŐ OLDALÁT BOROS ATTILA TERVEZTE MOCSÁRI ERIKA 1992 ISBN 963

Részletesebben

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8 2006/4 Nárai Hírmondó 1 2006/4 Független Közéleti Információs Magazin Megjelenik negyedévente 1-8 Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Németh Tamás Felelős kiadó: Németh Tamás www.naraihirmondo.pantel.net

Részletesebben

Málnai Pál - EGY HADIFOGOLY KALANDJAI

Málnai Pál - EGY HADIFOGOLY KALANDJAI Málnai Pál - EGY HADIFOGOLY KALANDJAI 1 Ott folytatom, ahol az előző részt be fogom fejezni, ha lesz rá időm. Még 1944 karácsonya után kezdődött ez a történet. Az Izbég melletti robbanóanyag raktár őrzésével

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése Túl jón s rosszon Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése A 99 éves Halper Nándor Ferdinándot 2006. február 4-én kerestem fel kassai otthonában. Interjút készítettem vele, majd Salamon Pál kassai történész-levéltároson

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára AKOVITA KÖNYVKIADÓ KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette:

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 1 Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 2 Mártírjaink emlékének. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyek országa. (Máté evangéliuma)

Részletesebben

Borvendég Zsuzsanna Betekintő 2013/1. Kitelepített kémek

Borvendég Zsuzsanna Betekintő 2013/1. Kitelepített kémek Borvendég Zsuzsanna Betekintő 2013/1. Kitelepített kémek 1951 tavaszán a kommunista rezsim nagyszabású akcióba kezdett Budapest területén, amelynek következtében több ezer család veszítette el otthonát,

Részletesebben

Függelék. Iratok Máthé János hagyatékából 1. 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl.

Függelék. Iratok Máthé János hagyatékából 1. 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl. Függelék Iratok Máthé János hagyatékából 1 1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl. A harmincas évek elején a nagytekintélyû tudós Jorga Miklós

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége

Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége 1944-ben, még a nyilas hatalomátvétel előtt döntés született arról, hogy a zsidók

Részletesebben

1/a számú melléklet bevezető feladatlap

1/a számú melléklet bevezető feladatlap 1/a számú melléklet bevezető feladatlap Válaszoljatok meg az alábbi kérdéseket! 1. Tudjátok-e, mit jelent a holokauszt kifejezés? Milyen más nevet szoktak még helyette használni? 2. Hogy hívták a német

Részletesebben