CSOMÁDI december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÁDI. 2011. december"

Átírás

1 CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 8. szám Szerkesztői levél Önkormányzati hírek...közmeghallgatás......rákérdeztünk... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola Sport Olvasói történetek...vegyeskosár Csomádi csalamádé... Hirdetés Közérdekű információk Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

2 Szerkesztői levél... CSOMÁDI 2012 Tükör Tükör Tisztelt Csomádiak! Ilyenkor évvégén egy kicsit mindenki megcsendesedik, számot vet a maga mögött hagyott évről, a kitűzött célok megvalósulásáról vagy azok be nem teljesüléséről. Visszatekint, de talán egyben már a jövőt is fürkészi. Egy kicsit elréved a múlton, de rövid idő múlva már újabb terveket szövöget. Van, aki hosszabb időt tölt ebben a meghitt, feltöltekező, áldott csendben, van, aki csak néhány percet. Akadnak, akik többször megteszik ezt az év folyamán, de sajnos zömmel, csak az Ünnepek környékén tesszük ezt. Egy pillanatra mindenki megáll, majd azt mondja, De rohanó, kíméletlen, arctalan ez a világ. Majd behúzza a nyakát a felhajtott gallérba, és tovasiet Hát talán tényleg ilyenek vagyunk, rohanók, befele fordulók. Nem tudom, de azt igen, hogy ez nem jó. A számvetés fontos, hiszen a feladatok, a célok és a hozzájuk vezető út, folyton változik. Aztán új emberek jönnek, segítenek, új irányokat szabnak, majd átveszik a stafétabotot. A világ örökös mozgásban, változásban van és mi is, de nem szabad, hogy ez teljesen elidegenítsen minket egymástól, hagyományainktól, ősi, emberi értékeinktől. Fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a hatalom, a pénz vagy valamilyen zavaros eszme miatt elveszszenek ezek a belénk kódolt értékek. Mert az ember alapvetően nem rossz, csak túl sok negatív hatás éri, melynek következtében észrevétlenül azzá válhat. Küzdjön ellene hát mindenki, a maga módján, mert ez az ellenállás megerősít és öröklődik gyermekeinkbe, akik ezáltal már védettebbek lesznek az Őket érő negatív hatásokkal szemben. Ez persze most nem egy Adventi Ima részemről, csak próbálok én is összegzést készíteni a mögöttünk hagyott újságos évről és bátorítást nyerni a további munkához a Tisztelt Olvasóktól. Természetesen nem szeretnék senkit sem terhelni a saját évem, saját örömeivel, bánataival, de a mi kis Újságunkról, kitűzött céljainkról, eredményeinkről, kudarcainkról, terveinkről, röviden elmélkednék. Vegyük hát sorra mit terveztünk, mi valósult meg, mi nem, a kitűzött célokból, és mik a terveink a jövőre nézve. A jól ismert okok miatt, ketté kell venni a visszatekintést, hiszen az első négy hónapban még, mint Csomádi Hírharang jelentünk meg, majd májustól már, mint Csomádi Tükör került az Újságunk a lakókhoz, ingyen, minden hónap első hétvégéjén. Szerettünk volna egy mindenki számára hozzáférhető, érthető, informális, Csomádról szóló, szerethető újságot létrehozni, amelyik célt a visszajelzésekből kiindulva el is értük. Persze voltak buktatók, hiszen azért, hogy informális legyen újságunk, ne csak formális, azért fel kellett áldozni az Önkormányzat biztos anyagi hátterét.. Szerencsére akadtak adakozó emberek, akik a saját jövedelmükből áldoztak arra, hogy Csomádnak továbbra is legyen egy saját újságja, ahogy a környéken, régóta mindenkinek.. Így tudta hírül adni, az azóta egy fővel lecsökkent szerkesztőségünk, a Tisztelendő Úr, őszinte sajnálatunkra, egyelőre kivált a csapatból, a csomádi élet apró örömeit, bánatait. Májustól új és nem kevésbé nagyobb feladatot tűztünk ki magunk elé, mint, hogy szeretnénk olyan dolgokkal is megismertetni a lakosokat és véleményt mondani róluk, amit eddig az emberek, faluvezetőink agyonhallgattak. Szerettük volna, ha a mellett, hogy tájékoztatjuk a polgárokat mindenről, ami csomádi és ami a tudomásunkra jut, lassan megtudják és megértik, azokat a mechanizmusokat, amelyek mozgatják a Falunkat, és azokat az Érdekeket, amelyek mentén vezetőink a döntéseket hozzák. Hogyan és mire megy el az a sok száz millió forint évente, amelyből a lakosok pusztán annyit érzékelnek, hogy vannak Új, ám jelentős részben funkciójukban nem megfelelő, néha ormótlan és minden esetben nagyon pazarló módon, drágán felépített, ámde Testületünk által agyon dicsért épületük. Ám csak elvétve akad olyan rendezvény, esemény, történés, amelybe bevonják az embereket, megkérdezik véleményüket és számítanak a segítségükre. Nagy többségében azonban, sajnos csak egy hozzá nem értő és mind emberi, mind szakmai szempontból alkalmatlan személy, sekélyes ízlésvilágát tükröző programjainak lehetünk elszenvedői. Talán sikerült felismertetni mindenkivel, hogy nincs, és miért nincs valódi kapcsolat és valódi párbeszéd a falu egyes részei és emberei valamint a falu vezetői között. Szerettük volna, ha megértik mit jelent az a szlogen, hogy..így szoktuk és mit jelent az SKH egylet..mennyire fontos némely embereknek saját presztízsük, rangjuk, megszerzett státuszuk, amelyet akár mások besározása árán is meg akarnak tartani Természetesen közelebb kívántuk hozni az egyszerű emberekhez falunk-, és intézményeink vélt illetve valós vezetőit. Bemutatni személyiségüket, vezetési, döntési képességeiket.. Kik, hogyan és mennyiért képviselnek bennünket a Testület tagjai illetve Polgármesterünk? Szerettünk volna minél több embert elgondolkoztatni arról, hogy érdemes és szükséges érdeklődni, beleszólni, megismerni az ügyeink intézésének hogyanját és mikéntjét. Fel kívántuk hívni a figyelmet az új részek, emberek, igényeinek, ötleteinek befogadására és a mostani, be rögzött mechanizmusok hibáira. Szerettünk volna rávilágítani, hogy senki sem tévedhetetlen, még a tisztelt Testület és a Polgármester, sőt a Jegyző sem, de ezt be kell ismerni és vállalni kell a következményeit, valamint el kéne fogadni, hogy egy rossz döntést is jobban elfogad a Falu, ha az egy széles körű egyetértésen alapul. Ehhez persze többször kéne meghallgatni a Falu véleményét, tájékoztatni őket a várható eseményekről, elképzelésekről, hiszen nekik és róluk szól, az ő életüket határozza meg, akár hosszú évtizedekre is. Reméljük a tisztán látás elkezdődött! Ennek a folyamatnak a tovább viteléhez kívánunk segítő támogatást nyerni Önöktől, 2012-ben is! Az elkövetkezendő évre kívánok sok erőt, egészséget és békességet, magam és a szerkesztőség többi tagja nevében! Tisztelettel: Lepsényi László Sz e r ke s z t ő s é g i e l é r h e t ő s é g e k: Telefon: 06-70/ Nyomdai kivitelezés: ANNO3DEKOR Kft. Megjelenik 650 példányban. ISSN

3 Önkormányzati hírek... Elérkeztünk az idei év utolsó testületi üléséhez amely éppen a közmeghallgatás előtt zajlott. A rendkívüli testületi ülés egyetlen napirendi pontja a Bölcsőde építése amelyet a novemberi testületi ülésen döntöttek el a képviselők. A polgármester úr elmondta, hogy sietni kell mert a pályázat határideje január 09-én lejár. Jelenleg a pályázat előkészítése folyik, amelyben első lépcső a tervezés illetve a helyszín kijelölése. A helyszín a Leventeföldön lesz az ALD KFT telephelye mellett. A pályázat elérhető legmagasabb összege 150 millió Ft és 10 % önerő szükséges hozzá. Ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen rendelkeznünk kell jogerős építési engedéllyel. A polgármester Úr elmondta, hogy 3 ajánlatot kértek a tervezésre amelyből az egyik 4 millió Ft + Áfa áron, a másik ennél is magasabb összegért tervezné meg az épületet de Kolossa Úr aki jelen is van a testületi ülésen Ft + Áfa összegért megtervezi nekünk a bölcsődét. Ezek után Kolossa Úr ismertette az elképzeléseit és megmutatta az általa tervezett épület alaprajzát. Elmondta, hogy Ő a kamara ajánlásától annyi százalékban tért el az árajánlatával amennyire az engedélyezett. A polgármester úr ismertette a napirendi pontokat amelyet minden képviselő elfogadott. 1. Napirendi pont: A bölcsőde építése kapcsán a megvalósulási terv elkészítése. A gazdasági bizottság elnöke Stipka István ismertette a beérkezett pályázókat és elfogadásra javasolta az East Biznisz Kft-t. A fenti Kft ugyanis Ft + Áfa áron vállalja a pályázat megírását és Ft+Áfa összegért a megvalósulási terv elkészítését. Ezen felül a beruházás megvalósulása esetén 5% sikerdíjat is kér. Stipka úr elmondta, hogy a többi cég ennél az összegnél jóval magasabb díjat kér és természetesen próbálnak még a céggel tárgyalni vagy az öszszegek csökkentéséről, vagy a költségek lefaragásáról. A polgármester úr közölte, hogy a pályázat összeállítására legkésőbb ig van lehetőség és természetesen támogatja a költségek lefaragását. Szőnyi Tamás képviselő úr jelezte, hogy a tárgyalásokon szeretne részt venni. Ezután a testület egyhangú szavazással elfogadta, hogy a fenti céget bízzák meg a legrosszabb esetben a fenti árakon vagy a költség lefaragás utáni összegért. 2. Napirendi pont: A Dagály Hőforrás Kft. által összeállított anyag, engedélyek illetve az elvégzett munka kivásárlása. Stipka István mint a gazdasági bizottság elnöke közölte, hogy a bizottság javaslata az, hogy a végleges döntés előtt szakember nézze meg, hogy mennyit ér az anyag, illetve az mennyire használható az Önkormányzat részére. Ezzel együtt azt is javasolják, hogy a döntést halasszák későbbre. Szőnyi Tamás képviselő Úr kérte, hogy a szakember vagy írásban mondja el a véleményét, vagy szóban, de bizottsági ülésen. Stipka úr javaslatáts, Szőnyi úr kiegészítésével a testület egyhangúlag elfogadta. 3., Ifj. Miklecz Pál kérése a 0133 és 0135 számú területek belterületbe vonásáról. Stipka István a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a veresi építési hatóság a fenti kérést javasolta, de azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező viseli az összes költséget ami a külterületből belterületbe vonást terheli. Elmondta még, hogy Ifj. Miklecz Pált tájékoztatták, hogy egy csomádi rendelet alapján Ft-ot kell majd a kialakított lakóegységenként fizetnie Rendkívüli testületi ülés Testületi ülés Az épület kb:. 400 m2 lesz és az általa tervezett anyagokból elkészítve kb.: 110 millió Ft ba fog kerülni. Az ismertető után a polgármester Úr megadta a szót a jelenlevőknek, hogy nyugodtan kérdezzenek.a jelenlevő Csomádi lakosoktól nagyon sok gyakorlati kérdés érkezett amelyre a tervező vagy azonnal válaszolt vagy azt ígérte, hogy utána néz a szabályoknak. Felmerült a Bölcsőde helye amit nem egészen tartott mindenki szerencsés választásnak mert a tervezett helyszín szerintünk erősen ipari jellegű illetve gyakorlati szempontból/több gyermek esetén / jobb lett volna ha a bölcsőde, óvoda és iskola közel van egymáshoz. A polgármester Úr elmondása szerint az nem ipari hanem kereskedelmi és szolgáltató terület így nincs akadálya a bölcsődének illetve csak ott van telke az Önkormányzatnak és a pályázat feltétele a saját telek. Felmerült még a lakossági fórom összehívása is de arra jelenleg nincs idő meg egyébként sem szokták. Ezek után a testület egyhangúan megszavazta azt, hogy Csomád indul a pályázaton és a tervezéssel Kolossa Urat bízzák meg. Ifj. Miklecz Pál ezt tudomásul vette és a testület egyhangú szavazással megszavazta a fenti területek átminősítését. 3. Napirendi pont: Egyebek: Stipka úr ismertette, hogy a hó eltakarítás kapcsán 3 ajánlatot kaptak. Krizsán Mihály helyi vállalkozótól, egy veresegyházi cégtől és a Közútkezelőtől. Mindhárom ajánlatot megvizsgálták és Krizsán úrét találták legelfogadhatóbbnak. Krizsán úr ajánlata tartalmazza a hó eltakarítást és az ehhez szükséges anyagokat is, míg a többi ajánlat nem. A bizottság javaslata, hogy fogadják el Krizsán úr ajánlatát, de próbáljanak még itt is költségcsökkentést elérni. A testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. Szóba került még a digitális térkép megvásárlása is, amely mind a hőforrás, mind a csatorna korszerűsítéséhez szükséges. Mivel a beérkezett ajánlatok között összegben nagyon nagy volt a különbség és nem egyértelműen derült ki, hogy pontosan mit is kapnánk az összegért, ezért a döntést későbbre halasztották. Közmeghallgatás... Tisztelt Olvasók! Vegyes érzelmekkel fogtunk neki a közmeghallgatáson tapasztalt események leírásának, és közzétételének. Mégpedig azért, mert azt éreztük, hogy sikeres is volt meg nem is, hasznos is volt meg nem is, és nem utolsó sorban igaz is volt, meg nem is. Mert lássuk csak, hogyan is zajlott december 12.-én, a törvény által évenként kötelezően előirt Közmeghallgatás kicsiny falunkban. Azt már előre lehetett sejteni a megjelentek számából, hogy talán nem a szokványos, megszokott esemény lesz, mert szinte teljesen megtelt a Művelődési ház nagyterme. A mostani nem túl jó közhangulatban, sikerült elérnie a polgármester úrnak és a képviselő testületnek, hogy ilyen vagy olyan okból.., de sokan megjelenjenek ezen az estén. Ez persze nem azt jelentette, hogy az önkormányzatnál, a lehetőségek ezernyi módját ragadták meg a közmeghallgatás kihirdetésére és népszerűsítésére, hiszen például az önkormányzat által kiadott hivatalos újságban is csak egy kicsi, alig észrevehető sarkot használtak fel erre a célra De térjünk vissza a Közmeghallgatásra. Csomád jelenlegi polgármestere köszöntötte a megjelenteket és elkezdte beszámolóját és az elmúlt év értékelését. Attól tartottunk, hogy úgy mint máskor, most sem fogjuk hallani a polgármester urat, hiszen mindenki tudja, hogy nem az erőssége az érthető beszéd..,de legnagyobb örömünkre mikrofont használt, így kitűnően hallottuk minden szavát, egy darabig... Az örömünk sajnos nem tartott sokáig, mert a technika felmondta a szolgálatot, és akár sajnálhattuk is volna Klement urat, de aztán eszünkbe jutott, hogy abból a tengernyi pénzből, amit a felújításra felhasználtak (150 millió forint), miért nem futotta vajon egy rendes hangosító berendezésre..? A helyzet komikus volt, és egy kicsit bosszantó. A polgármesteri üdvözlet után, a falu lelkésze kért és kapott szót. Vegyes érzelmek kavarogtak bennünk miközben hallgattuk Eszlényi László szavait. Mert miről is beszélt a lelkészünk? Arról, hogy nem felkészületlenül érkezett erre az eseményre, előre eldöntötte mondandóját. Szó esett a megértésről, a másik ember tiszteletéről, a méltóságteljes vitatkozásról. Ezeket a szavakat minden bizonnyal a megjelenteknek szánta, talán attól való félelmében, hogy elszabadulhatnak az indulatok ezen az estén. Véleményünk szerint mondandója hitelesebb lett volna, ha beszédébe belefoglalja az őszinteség, becsületesség, nyitottság szavakat is, és nem feltétlenül a lakosságnak címezve Aztán beszélt a Hitelességről, amely szót talán Faluvezetőink nem is értik, és arról, hogy szerinte ez a faluban, a Polgármester és a Testület felé megvan. Szerintünk azonban nem jól látja a Tisztelendő úr, sőt éppen hogy nagyfokú hitelvesztésen megy keresztül a faluvezetés, aminek következtében egyre többen gondolják úgy, hogy nem ezek az emberek a falu szebb jövőjének a letéteményesei és ennek mind többször hangot is adnak Urbán úr frappánsan meg is jegyezte: Ki hallott már ilyet, papot hívni a bokszmeccs előtt..!. A polgármester válaszolt a feltett kérdésekre, néha halkan, néha szemlesütve, és egyszeregyszer az igazmondó magabiztosságával.. Jöttek is a bírálatok így vagy úgy, de egyelőre még csak halkan, mérsékelten, felnőtt emberek módjára. Meglepetésünkre csak a polgármester úr és a jegyző asszony ült az asztalnál, a képviselő testületi tagok, bár megfelelő számú szék állt rendelkezésre, nem telepedtek melléjük. Nem értjük, ha az érintettek év közben képviselőknek tartják magukat, és a falu ügyeiben jól vagy rosszul döntéseket hoznak, akkor most ezen a jeles eseményen miért nem vállalják fel büszkén képviselőségüket. Vagy talán az igazmondásuk, szókimondásuk, magabiztosságuk, és nem utolsó sorban összetartozásuk, csak az önkormányzat biztonságot nyújtó falain belül valósul meg..? Most lett volna itt az alkalom, Tisztelt képviselők, megválaszolni a kérdéseket, érvelni csak ehhez a feladathoz fel kellett volna nőni, végre.. Matiscsák úr arról beszélt, hogy lehetne a falunak új orvosi rendelője, hiszen számításai szerint, megvalósítható lenne a falu pénzéből, mert a régi már erősen elavult. Ezután szó esett a szagosításról. A FCSM részéről hallottunk részmegoldásokat, szaglekötést, lefedést, de igazán megnyugtató választ, a mennyire és meddig még? kérdésekre, nem! Szó volt még az újonnan épülő bölcsödéről, amelynek a terve szintén igen véleményes, amelyet az Önkormányzat házi tervezője készített, újfent szakemberek megkérdezése nélkül, ahogy az iskolánál és a két óvodánál is.. A helyszín kérdésében sem sikerült konszenzusra jutni, ugyanis a terv egy olyan területre szól, amely veszélyes közelségben van egy szolgáltatói területtel és egy közeljövőben megnyíló benzinkúttal. Fejes úr ekkor fölvetett, egy talán már elfeledett lehetőséget, arról a három telekről, aminek a tulajdonosai nem teljesítették a szerződésben vállalt beépítési kötelezettségüket. Az önkormányzatnak ezeket viszsza kéne, hogy vegye, és ezáltal szert tenne egy kb négyzetméteres területre a Levente földön, amelyen megépülhetne a bölcsőde. Polgármester úr válaszában azt mondta, hogy mivel az illetéket a telkek után a tulajdonosok befizették, így az önkormányzat már nem tehet semmit Sajnos azt kell, hogy mondjuk a polgármester úr most sem mondott igazat, ugyanis! Részlet az adásvételi szerződésből: Amennyiben a vevő a szerződésben vállalt határidőre (2010.) a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, az eladó (önkormányzat) jogosult a szerződéstől való egyoldalú elállásra. Az elállás jogát az eladó mindaddig gyakorolhatja, amíg a vevő nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel. Szóval tisztelt polgármester úr, ebben a szerződésben szó sincs az illeték befizetésének illetve a szerződéstől történő elállásnak bármiféle összefüggéséről. Tehát a tulajdonosoktól (Stipka István képviselő és az irányított pályáztatás következtében az óvoda 2 ütemét elnyerő kft és annak tulajdonosai) vissza lehet, sőt kell vásárolni a telkeket és akár bölcsödét is lehetne építeni rájuk. Polgármester úr, újfent kérdezzük, nem lehetne, hogy azért havi nettó 353 ezer forint juttatásért és év végi 1 millió forintos jutalomért, a falu érdekeit is nézze néha..? Az óvoda 2-es üteméről, ahol az igen magas bekerülési árban és az irányított pályázattal kiválasztott építő kérdésében bontakozott ki vita, ahol az érintett képviselő, ismét, mélyen hallgatott.., csak a műszaki vezető volt körültekintő és pontosította a négyzetmétereket (rosszul), de talán neki is az építkezéseken kellett volna jobban figyelnie és akkor nem folyt volna el a pénz számolatlanul és nem kellett volna milliós bírságot fizetni az iskola építés kapcsán és meg lett volna az óvoda új részének használatbavételi engedélye is 4 5

4 Önkormányzati hírek... szeptember 30.-ra. Halhattunk még a pénzügyi tartalékokról, és a hamarosan megjelenő Önkormányzati Törvényről is. Itt jegyeznénk meg, hogy megdöbbentő volt látni, hogy a polgármester és a tisztelt testület, mennyire nem tartja fontosnak, ezeket az életünket jelentősen befolyásoló változásokat, illetve azok megtárgyalását a falu lakosságával, ezen a helyen. Mennyire nem tartja fontosnak felvázolni a lehetőségeket, hogy mennyiben változhat az emberek élete ezáltal..reméljük, legalább a törvény elfogadása után összejön az a Falugyűlés, amire ígéretet kaptunk és általa pontosabb képet kapunk. Azonban fülünkben csengenek a Polgármester úr szavai: ha a törvény szerint a kétezer lelket számláló falvakat csatolják, persze minket erről nem kérdeznek meg, és senki sem kíváncsi a véleményünkre - mondja a polgármester, akkor valószínűleg a dunakeszi járáshoz kerülünk. Ugye polgármester úr menynyire megalázó a tehetetlenség, amikor a sorsunkat jelentősen befolyásoló, fontos dolgokban, senki sem kíváncsi a véleményünkre, javaslatainkra és legfőképp azok nem, akik hatalmi pozíciójuk révén meghozzák a döntéseket..? Feltételezzük, érti a gondolatmenetünket..? Az igazi véleménynyilvánítás, beszélgetés azután kezdődött, amikor a közmeghallgatás hivatalosan véget ért Újak és régiek, vélt és valós sérelmeiket beszélték meg egymás közt több- kevesebb higgadtsággal és sikerrel, de kétség kívül, felnőtt emberek módjára. Vitatkoztunk, érveltünk, csak úgy szikrázott körülöttünk a levegő. Szó esett mindenről és talán kicsit kezdtük megérteni a másikat. Számunkra a legérdekesebb az volt, ahogy ismét megpróbáltak bennünket az általuk (SKH egylet egy része) vélt helyes irányba terelni. Nehezen fogadták el, hogy valóban tolhatnánk közösen, vállvetve is a szekeret, csak nem biztos, hogy ugyan úgy, ugyan abba az irányba akarjuk, de legfőképpen nem biztos, hogy mi, sokan, azt szeretnénk, hogy ugyan azok állnának a szekér rúdjánál És talán az sem derült ki számukra, hogy minket legkevésbé sem érdekel, továbbra sem, az egyes ember eddigi érdeme, vélt vagy valós rangja, családi sérelme, csak a FALU ÉRDEKE, JÖVŐJE! A Falu pedig, most már, több mint 1700 Csomádit jelent, és nem hétszázat, és legfőképpen nem csak azt a rájuk szavazó, kétszázat Végleges békesség nem született, és biztonsággal azt sem állíthatjuk, hogy jelentősen közeledtek egymáshoz az álláspontok, hiszen ők foggal-körömmel védik az aranytojást tojó tyúkot és talán még fenntartások nélkül, zsigereikben hordják, felmenőik legsúlyosabb örökségét, a három bűvös szót: EZT ÍGY SZOKTUK! Szerkesztők Rákérdeztünk... Tisztelt Olvasóink, Csomádiak! Az alulírott kérdésekre kaptam a szintén alulírott válaszokat, falunk felelős vezetőjétől. Ha gondosan olvasgatjuk a sorokat, esetleg böngészünk egy kicsit a sorok között is, érdekes dolgokra lelhetünk. Természetesen a következtetések levonását a Tisztelt Olvasókra bízom, de egy két észrevétellel had éljek én is. Az 1. pontra adott válaszból kiderül, hogy Csomádon, nem társadalmi munkában, ingyen, hanem évi nettó kb. 5 millió forintért + év végi nettó kb.1 millió forint jutalomért ténykedik, másodállásban, Polgármesterünk, a Testület támogatása mellett. Szerintünk ez egy ilyen kis falu esetében, a mai fizetések és a takarékos költségvetés mellett, nagyon sok pénz és talán ennek mértéke nem is volt mindenki számára ismert.. Hogy az elvégzett munkájának minősége és mennyisége arányban van e a javadalmazásával, mindenki döntse el maga. A 2. pont esetén talán szerencsésebb lenne, ha a sportot a 4. pontban leírt helyen támogatnák és egy kicsit szélesebb körben és hatékonyabban. Például a falu házi tervezőjével közel 5 millió forintért, a fióknak készített terv helyett, talán lehetne a falu lehetőségeit figyelembe venni és kiaknázni valamint a már működő csapatok között a támogatást arányosabban elosztani. Úgy elképzelhető, hogy nem fordulhatna elő, hogy még a nagy csapat meccspénzért játszik, az ifi gyakran úgy jut el a meccs színhelyére, hogy hatan, heten ülnek egy kocsiban, az U 15 esetében pedig a szülők tagdíjából és az edző áldozatvállalásából él ez a lelkes kis csapat, pedig elvileg ők a jövő zálogai..más sportok támogatásáról pedig nem is felhívás A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya nyomozást folytat ISMERETLEN TETTES ELLEN CSERBENHAGYÁS VÉTSÉ- GE miatt a november 22-én 13 óra 40 perc és 14 óra közötti időben Őrbottyán lakott területén kívül, Veresegyház- Őrbottyán közötti útszakaszon történt közlekedési baleset ügyében. Kérjük mindazon személyek jelentkezését, akik a balesetet esetlegesen látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Jelentkezni személyesen a Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, 2600 Vác, Zrínyi utca 7 szám alatt, vagy pedig a / 23 mellék telefonszámon Nagyné Klinyecz Júlia r. törzszászlósnál balesetvizsgálónál lehet. Vác, november 28. napon Csukovics Norbert r. alezredes Osztályvezető Bűnmegelőzési felhívás A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya felhívja a lakosság figyelmét a házalásokkal elkövetett bűncselekmények vonatkozásában, hogy mielőtt bárkit beengednénk lakásunkba győződjünk meg az alábbiakról: - Várunk valakit? Megbeszéltük valakivel, hogy ma meglátogat minket? - Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjük, hogy mutassa meg fényképes igazolványát. Önkormányzati dolgozónak magát kiadó személy esetében telefonon keresztül ellenőrizhetjük a személy kilétét az önkormányzaton keresztül - Ha mégis beengedtük a látogatót soha ne hagyjuk őt egyedül egyetlen pillanatra sem, és figyeljünk oda, hogy ne terelje el figyelmünket és addig más ne tudjon az ingatlanba besurranni - Idegen kérésére ne váltsunk fel pénzt és legyünk óvatosak ha nagy címletű pénzből kell visszaadni, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek - Értékeinket tartsuk biztonságos helyen, ne hagyjuk szem előtt! Ha esetleg a lakásban fizetünk vagy adunk vissza pénzt valakinek, ügyeljünk arra, hogy az illető ne lássa, hol tartjuk a megtakarításunkat - ha gyanús személyek csöngetnek be, ne nyissunk ajtók értesítsük a rendőrséget a 107 vagy a 112 segélyhívó telefonszámon - kölcsönösen figyeljenek egymásra a ház, az utca és a környék biztonságára 6 7

5 Rákérdeztünk... Szól az Úr... beszélhetünk. Remélem, egy hamarosan bekövetkező elnökségi ülés megfelelő irányba tereli ezeket a dolgokat és kialakulhat egy valódi párbeszéd, amit eddig nem vettem észre. Addig is talán célszerűbb lenne a civil szervezeteket úgy támogatni, hogy egy ő általuk elkészített feladattervhez hozzárendelnék a megfelelő összeget, amit év elején megkapnának, majd évvégén a vállalt feladatok megvalósulásáról és a pénzügyekről a Testület előtt beszámolnának. Így legalább nyomon követhető lenne az Önkormányzat részéről a működésük, tevékenységük, részükről pedig tudnák, mennyi pénzből is gazdálkodhatnak abban az évben, mit tudnak elképzeléseikből megvalósítani. Ha pedig év közben forrás kiegészítést kérnének, erről még mindig dönthetne aktuálisan a Testület. Természetesen mindezt nyilvánosan, nem a mostani gyakorlatnak megfelelően.. Végezetül a kultúra kérdése. Sokszor és sokféleképpen bebizonyította már az élet, hogy falu művelődés szervezése, fejlődése nem méltó az épület színvonalához és az itt lakók igényeihez. A Kultúrházak vezetését nem véletlenül bízzák (jogszabály szerint kötelezően) szerte az országban, tanult, végzett, művelt, emberileg és szakmailag is megfelelő emberekre. Nem pedig szokás, és ki tudja még, mi más alapján ragaszkodnak ahhoz, hogy az épületet takarító személyből próbáljanak valamiféle szervezőt faragni, hosszú évek alatt, közpénzen. Aki a végén el is hiszi, hogy ért hozzá és valamiféle felsőbbrendű vezetőnek képzeli magát a Polgármester asszisztenciája mellett.. A nyílt pályáztatásra minél hamarabb szükség lenne, hogy itt is elmozdulhassunk erről az igen mélypontról, de addig is dobáljuk a kútba a sok-sok millió forintot.. 1. A fent megjelölt rendelet mellékletében, a 11. sorban, a számon, Önkormányzati jogalkotás címen, a következő kiadási előirányzat szerepel a 2011-es évre: forint, amelyből az első félévi teljesítés (kifizetés): forint! Kérdésem: Kinek és milyen munkára fizette ki ezt az összeget az Önkormányzat? 2. A 35. sorban, számon, Civilszervezetek működési támogatása cím alatt: forint előirányzat mellett, az első félévben kifizetésre került: forint! Kérdésem: Mely civilszervezeteket és milyen összegben támogatott az Önkormányzat az első félévben, ebből az öszszegből? 3. A 37. sorban, a számon, Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése cím alatt: forint, amelyből: forint kifizetésre került! A 38. sorban, a számon, Könyvtári szolgáltatások szerepelnek : forint előirányzat és: forint teljesülése mellett! A 39. sorban, a számon, Közművelődési tevékenységekre : forint van előirányozva, amelyből kifizettek: forint összeget! Kérdésem: Milyen rendezvényeket, könyvtári szolgáltatásokat, közművelődési tevékenységeket támogatott az Önkormányzat és milyen összegben eddig, összesen: forint összegben? 4. Végezetül a 40. sorban, a számon, Spotlétesítmények működtetése és fejlesztése cím alatt, az ez évi előirányzat: forint, amelyből eddig kifizetésre került: forint! Tisztelt Polgármester úr! Miután számomra sok minden ismeretlen a falu életéből, működéséből, finanszírozásából ezért újabb és újabb kérdések merülnek fel bennem, de bátran mondhatom, többekben is. A következőkre szeretném, ha válaszolna: A Teleházzal kapcsolatban szeretném megtudni, hogy az Önkormányzatnak éves szinten mennyibe kerül? Miből tevődik össze ez az összeg, tételes lebontásban (bérek, járulékok, gépek és cseréjük stb.)? Mi volt a funkciója, amire létre hozták illetve mi a cél, amiért most működtetik, és ez mennyiben valósul meg? Kinek és mikor kell elszámolnia a vezetőjének, ha van ilyen, az elvégzett, meghatározott munkáról és a felhasznált pénzekről? Gyors és korrekt, pontos válaszaiban bízva, maradok tisztelettel Lepsényi László, csomádi lakos Karácsony 2011 Bárcsak hozna egy kis örömet és békét az életembe! A minap huszonévesek párbeszédét olvastam a Facebook-on. A sok-sok kérdőjel és felkiáltó jel arról árulkodik, hogy érzelmileg milyen mélyen vannak érintve, és mennyire tele van a hócipőjük: -Mikor lesz már kevésbé undorító ez a világ????????????????? - És mikor lesz már vége ennek a évnek????????? - Nemsokára... De igazán nem akarlak elkeseríteni, de semmi nem fog változni... csak tudod, jön a világ vége:) - Felőlem jöhet a világ vége is, engem már az sem érdekel... :( - Ennyire még én sem vagyok negatív! :) Szedd össze magad!!!!!!!!! Van már munka? Vagy valami kilátás? - Én nem negatív vagyok, hanem dühös és elkeseredett... Nincs még semmi... :( - Kedves a világ mindig ilyen volt. Csak te kezdesz felnőni és többet látsz belőle. Üdv. - Nem is tudom. Ennyire rossz volt mindig? A nagymamám elmondása szerint nem volt mindig ilyen:) Ha pedig a felnövésem kell a dolgok felismeréséhez, akkor nem akarok tovább nőni:) - Nem akarlak elkeseríteni, de ahogy elnézem ez még csak rosszabb lesz:(((((((((( Már kétezer évvel ezelőtt üzent Isten ennek a keserű világnak: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ki az a Fiú, aki megszületett, akit jászolba fektettek, akit angyalok énekkel dicsőítettek, akihez pásztorok és bölcsek mentek, hogy tiszteletüket leróják? A Királyok Királya, aki megváltást hoz. Az Ő királysága örök, véget nem ér. Királysága földi életemen is túlmutat, hogy ne csak a koporsóig lássak, és ne csak addig akarjak élni, hanem úgy, mint akinek örökkévaló élete van. Egész más lenne így az élet. Sokan itt szoktak kiakadni, mert látni csak addig látnak, de Jézus azért jött, hogy megrendítő módon hatalmával ezt a látást megváltoztassa, és olyan erőteljes legyen a változás, amit a Biblia halálból életre kelés - nek nevez, és azt mondja: sötétségből világosság ragyogjon! Ne féljetek! Bőséges örömujjongást hirdetek, amely minden népé lesz. Úgy hirdetem, mint ahogy egy nagy csata (életharcunk) győzelmi hírét hozzák: mert olyan Üdvözítő született nektek, aki megtart, aki megment, aki elrejt, - akinél elbújhatok akár az egész világ elől is, akihez odabújhatok, akinél biztonságban vagyok. Ő az Úr, akinek hatalmában áll ezt megtenni velem. Ő a Krisztus, héberül a Messiás, a Felkent, Ő az Isten megbízottja. Lehet undorító ez a világ, és nemhogy jó irányba változna, hanem inkább egyre romlik, - ezzel jelezve, hogy a vég felé halad feltartóztathatatlanul-, és így lehet reménytelenül elveszett. Lehet, hogy már te is így látod, ezért már nem is érdekel az egész. Nem tudod, hogy csak negatív vagy, vagy csak nem tudod, hogy kire legyél dühös, de elkeseredett vagy, és úgy érzed semmi jó -, semmi kilátásod nincs az életben. Ezt az érzést csak felerősíti benned a karácsony, mert látszólagos reményt, örömet, békességet ébreszt benned. De hozhat-e valóságos örömet és reményt Jézus? Igen, hozhat. Hozhatja azt a bőséges örömujjongást, amire vágysz. Csak neki áll hatalmában megvédeni, megtartani, megszabadítani, mássá tenni, üdvözíteni életedet. A karácsony úgy elzúghat mellettem, mint egy sebesvonat. Megcsaphat a szele, de nem változik semmi, és döntő hatással sem lesz rám. Kellene? Szükséges lenne? Rám férne? Hozhatna örömet, melegséget, reménységet, és nem csupán a szelét, ami épp csak meglegyinti az embert, - éppen csak annyira felébresztve bennünk a jó utáni vágyat, hogy vissza is tudjon aludni a semmibe két nap alatt? Ami ugyan nem elég arra, hogy telítődjön az életünk örömmel, de arra elég, hogy egy pillanatra fellebbentse a fátylat a valóságról, hogy mennyire örömszomjas az egész életünk. Kérlek, most az egyszer ne engedd, hogy a karácsony elzúgjon melletted, hanem szállj fel-, szállj be valósággal a karácsonyba, legyél szereplője, átélője annak, amit az Isten készített neked, hogy ne csak a szele csapjon meg, hanem élvezd és éld az utazók örömét, életét! Az életünk és ez a világ megváltás után kiált. Valaki után, aki Úrrá tudna lenni a bűn felett, a káosz felett, a gonosz felett, a szívünk felett. De hát itt van. Végre itt van az Isten megoldása, - kétezer éve nem változott. És nincs más megoldás, minthogy Jézust megkeressük, rátaláljunk, hogy Őt megkérjük, hogy legyen elkeseredett, elveszett életünk megmentője. Lehet, hogy az a vágyad, hogy Jézus a Megváltód legyen, de az üdvösséghez azt a döntést is meg kell hozni, hogy őt Úrnak is el tudod fogadni. Isten nem akarja senkire ráerőltetni a Fiát. Hatalmában áll, tehetné ezt akkora dicsőséggel, hogy minden ember térdre essen előtte, de nem tette. Akik Istent keresték, miközben keresték, rájöttek arra, hogy Isten már eleve kereste őket egész életükben. Isten úgy intézte, hogy Fiának az uralmát, és imádatát csak választani lehessen. Hiszen abban a választásban benne van a felismerés, elrontott életünk döbbenete, fájdalma, megbánása, és a Jézusban való hit, egy új élet reménysége. Menj be egy templomba, hallgasd a prédikációt, és az üzenetben találkozhatsz Vele! Higgy nekem, hogy ha ezen a karácsonyon mindenekelőtt Őt keresed és rátalálsz, és ha megkéred, hogy legyen életed Ura, ujjongó öröm tör be az életedbe: Ez az, megtaláltam, amit mindig is kerestem! Megtalált engem az Isten! Szeretettel: Kotán Béla 8 9

CSOMÁDI. 2011. november

CSOMÁDI. 2011. november CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 7. szám Szerkesztői levél Mi kérdeztünk, Ők válaszoltak...rákérdeztünk......portré... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola

Részletesebben

CSOMÁDI 2012. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

CSOMÁDI 2012. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! CSOMÁDI Tükör Tükör II. évfolyam, 1. szám Nemzetiségi hírek: A testületi ülésen a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat név került megválasztásra. Csomádi csalamádé: A mohácsi sokácok messze földön

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat CSOMÁDI Tükör 2012. szeptember Tükör www.csomaditukor.com Portré az új Lelkészről Portré gyűjteményünk egy olyan személlyel bővült, akinek az érkezését nagyon várták már a hívek és nem hívek egyaránt.

Részletesebben

CSOMÁDI. 2013. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 4. szám. www.csomaditukor.hu.

CSOMÁDI. 2013. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 4. szám. www.csomaditukor.hu. CSOMÁDI 2013. április www.csomaditukor.hu Tükör Tükör III. évfolyam, 4. szám Önkormányzati hírek Szőnyi Tamás képviselő megkérdezte, hogy a beruházás akkor is megvalósul-e ha nem nyerünk a pályázaton.

Részletesebben

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeirõl A békés karácsonyi ünnepek és új év megünneplése után az élet visszatér a megszokott hétköznapi kerékvágásba. A Polgármesteri

Részletesebben

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.

KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig. KO-SZIG Kft. Hõszigetelõ anyagok és rendszerek 2461 Tárnok, sóskúti út 3906 hrsz. Telefon: 06 (23) 387 149 www.koszig.hu E-mail: info@koszig.hu Hõszigetelõ rendszerek és segédanyagaik Egyéb hõszigetelõ

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

HAMAR ELBÁNTAK A NAGY HÓVAL a helyi KHT dolgozói

HAMAR ELBÁNTAK A NAGY HÓVAL a helyi KHT dolgozói Ára: 60 Ft XXI. évfolyam 1. szám 2008. január A NAGYKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA HAMAR ELBÁNTAK A NAGY HÓVAL a helyi KHT dolgozói Az ünnepek alatt lehullott elég nagy hó semmiféle fennakadást nem okozott

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

CSOMÁDI. 2015. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Olvasói levél. www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 2.

CSOMÁDI. 2015. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Olvasói levél. www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 2. CSOMÁDI 2015. február Tükör Tükör www.csomaditukor.hu Olvasói levél KICSIT ELSZÁLLTÁL MAGADTÓL Laciiiii! Te nem bontottad ki az igazság minden részletét arról az igencsak tanulságos képviselő-testületi

Részletesebben

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés XXVI. évfolyam, 7. szám 2014. július Hangverseny a zsinagógában 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

Jő a tél. Fotó: Balogh Bea

Jő a tél. Fotó: Balogh Bea Jő a tél A hajnali nap fénylő sugára, bekívánkozik az álmos szobába. A szépen zöldellő fenyvesek, téli széltől kopaszon derengenek. A zordan kopár pusztán állva, lágy téli szellő csapja meg a lábam. Égen

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu XXVI. évfolyam, 1. szám 2014. január Ecsedi László az év edzője 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Új évet kezdünk Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám

CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám CSOMÁDI www.csomaditukor.hu Tükör Tükör Testületi ülés IV. évfolyam 4. szám...ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő

Részletesebben

CSOMÁDI. 2015. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! játszótér... a képviselőt. Egyesületi hírek

CSOMÁDI. 2015. január. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! játszótér... a képviselőt. Egyesületi hírek CSOMÁDI 2015. január Tükör Tükör www.csomaditukor.hu V. évfolyam 1. szám Drága Megkérdeztük játszótér... a képviselőt Az eljárást nem kommentálom, csak a tényeket rakom sorba habár az eredeti költséget

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..!

Pünkösd ünnepe. Jöjj Szentlélek..! Gondolatok anyák napjára Utólag is sok szeretettel és megbecsüléssel köszönt a szerkesztőség minden édesanyát! Anya - még ha - szülő is mindig anya marad! Gyöngéden ölelő karok és anyaillat. Vajh hány

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Új esztendőre készülve

Új esztendőre készülve XXI. évfolyam XII. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Wass Albert: Karácsony igaz története (részlet) Szeresd felebarátodat, s még aki átkoz, azt is áldjad! Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő,

Részletesebben

MEZÔFAL. Falukarácsony. Az én falum

MEZÔFAL. Falukarácsony. Az én falum Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2009. december Tartalom Jól halad az iskolafejlesztés Pályázati sikereink A dátumok tükrében Új emlékmûvel gazdagodunk

Részletesebben

Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl

Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl 2014. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a képviselõ-testületi üléseken meghozott jelentõsebb

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra 865 éves évforduló Tervezzen címert Kerepesnek! Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. január Lectori Salutem A Mezõberényi Hírmondó újdonsült felelõs kiadójaként szeretettel köszöntöm az Olvasót. Mindenekelõtt

Részletesebben