Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Megalakult az Erőművi Gépgyártási Üzletigazgatóság 2 Projektjeinkről 3 Az OVIT versenyképességének javítása 8 Személyi hírek 9 Új belépők 9 Az Integrált Rendszer hírei 12 Az MVM Csoport hírei 14 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 19 Sport 22 KulTÚRA 24 Humorsarok 27 Hotel*** OVIT 28 Nőnapi köszöntő 29 Integrált Rendszer- rejtvény 29 Szerkesztőségi közlemények 30 Búcsúzom Ruthner Gyuritól 31 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2011/1. Az Igazgatóság közleményei november 10-i ülésén az Igazgatóság: a október 6-i üléséről felvett jegyzőkönyvet az elfogadott módosítással jóváhagyta; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 81. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I-III. negyedéves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat december 14-i ülésén az Igazgatóság: Jóváhagyta a november 10-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 82. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; Jóváhagyólag tudomásul vette a évi üzleti terv várható teljesítéséről készült jelentésben foglaltakat és elismerését fejezte ki az OVIT kollektívájának, a menedzsmentnek a évi kiemelkedő gazdasági tevékenységéért, az árbevételi és az eredmény terv túlteljesítéséért; Jóváhagyólag tudomásul vette az OVIT ZRt. középtávú stratégiai célkitűzéseinek meghatározása című előterjesztésben foglaltakat február 7-i ülésén az Igazgatóság: Jóváhagyta a december 14-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 83. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; a évi munkaterve végrehajtásának értékelését tartalmazó írásos előterjesztést az ülésen elhangzottak figyelembe vételével elfogadta és rögzítette, hogy az igazgatósági határozatokban előírtak a évben teljesültek; az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a évi munkatervet; elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos előterjesztést és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat március 1. napjával történő hatályba lépéséhez; március 1-i hatállyal Bárány László erőművi gépgyártási üzletigazgatót képviseleti és cégjegyzési joggal ruházza fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 10/2010. sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolása kiegészül a Bárány László az Erőművi Gépgyártási Üzletigazgatóság erőművi gépgyártási üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrésszel. Az Igazgatóság elrendeli az OVIT ZRt. cégjegyzésre jogosult munkavállalók körében bekövetkezett változás cégbírósági bejelentését. Dr. Sidló Krisztina 1

3 2011/1. OVIT HÍRADÓ Megalakult az Erőművi Gépgyártási Üzletigazgatóság az OVIT ZRt végéig száz új munkahelyet teremt március 1-jétől a Szervezeti és Működési Szabályzat egyidejű módosításával megalakult az OVIT ZRt. Erőművi Gépgyártási Üzletigazgatósága, valamint megkezdte működését a korábban a Transelektro Ganz-Röck tulajdonában álló gyárlétesítmény bázisán az Erőművi Gépgyártási Üzem. A létesítmény újbóli üzembe helyezése, a gyártás megkezdése piaci rést is betölt: az itt készülő termékeket a magyarországi energetikai és vegyipar vállalatok eddig jórészt csak külföldről tudták megvásárolni, másfelől az üzem a már most jelentkező exportmegrendeléseket is teljesíteni tudja majd. Az OVIT ZRt. ezzel egy csaknem kétszáz éves múltra visszatekintő gyár újraindításáról döntött. A gyáregység korábban vezető szerepet töltött be a szakmai képzések például a hegesztéstechnológia oktatása területén, ezért az OVIT ZRt. hosszú távú célként tűzte ki, hogy új üzemében a jövőben visszaállítja a gépipari munkák szakoktatását is. Az kiskunfélegyházi telephelyű új üzem működési területe erőművi és ipari kazánok, egyedi gépek és készülékek gyártása a társaság számára egyben az energetikai piac újabb szegmensének meghódítását is jelenti. Az Erőművi Gépgyártási Üzem tevékenysége felöleli a kazánberendezések és készülékek (nyomástartó edények) gyártásának teljes terjedelmét az egyes berendezések terveztetésétől, a gyártás műszaki előkészítésén, a gyártástechnológia kidolgozásán, a kapcsolódó előkészítői, mérnöki tevékenység ellátásán át egészen a gyártótevékenység végrehajtásáig. Mindezeken túlmenően az üzem profiljába tartozik az is, hogy a megrendelő telephelyén az elkészült kazánberendezések, készülékek szükség szerinti szerelését, szerelésvezetését is elvégzi. Az Erőművi Gépgyártási Üzem 21 fővel kezdte meg működését, amely létszám, a tervek szerint fokozatosan, az év végéig 100 főre emelkedik. Az üzletigazgatóság és az üzem vezetésére Bárány László kapott megbízást. Bárány László okleveles gépész-üzemmérnök, aki korábban a Transelektro Ganz-Röck Zrt.-nél és annak jogelőd vállalatainál dolgozott különböző vezető beosztásokban, legutóbb a társaság vállalkozási és kereskedelmi főmérnöke volt. PR és kommunikációs iroda 2

4 OVIT HÍRADÓ 2011/1. Projektjeinkről A Bicske 400/120 kv-os transzformátor-alállomás befejezése és átadása Előző cikkemben beszámoltam arról, hogyan kezdődtek el a Bicske 400/120 kv-os transzformátor-alállomás munkái. A mostani számban szeretném leírni pár sorban, hogyan folytatódtak a kiviteli munkák, és milyen megoldandó problémák jelentkeztek a későbbiekben. A jó idő beálltával együtt a régészek is elkezdték aprólékos, ecsetelős munkájukat. Számos területen, a majdani 400 kv-os szabadtér helyén is leletekre bukkantak. Több középkori ház maradványát is feltárták: kemencék, tűzhelymaradványok kerültek a felszínre. A területről hatalmas mennyiségű humusz került a humuszdepóba, szó szerint hegyet építettünk belőle. Április végére már megkaptuk a régészek által átvizsgált első nagyobb területet, ahol a készülékalapozást el tudtuk kezdeni. Időközben elkészült a bekötőút, a tűzivíztározók, és a vezénylőépület is nagyon jó ütemben épült. Az időjárás sajnos nem kedvezett számunkra, a folyamatos májusi esőzések miatt az egész terület víz alá került, alaposan megnehezítve a dolgunkat. Ebben az időszakban a régészeti feltárás és a területfeltöltés is hetekre leállt, ami az alapozási munkákat nagymértékben akadályozta, és a kivitelezési határidőt is veszélybe sodorta. Az alapozási síkkal minden esetben a termett talajig le kellett menni, ami jelentős mennyiségű többletbetonozást és pluszmunkákat igényelt, volt ahol 5-6 méteres árkok tátongtak a munkaterületen. Ahogy írtam, a tereprendezés a részmunkaterület átadásával már februárban elkezdődött, és az építészeti kivitelezést is, ahol lehetett, elkezdtük. A 400, illetve 120 kv-os készülék-, portál- és térvilágítási alapok az OVIT kivitelezésben készültek, a többi létesítmény megépítése a Jordáki Kft. feladata volt. A kivitelezés során szinte végig egyszerre folytak az építési munkálatok, a technológiai primer, illetve szekunder szerelési tevékenységek. A régészek júniusban 3

5 2011/1. OVIT HÍRADÓ levonultak a területről, és betemethettük az általuk ásott árkokat. Végre felvonulhattunk a teljes munkaterületre. Viszont az idő nagyon sürgetett minket. Meg kellett még építeni több száz méter közlekedőutat, három reléházat, két segédüzemi épület, két transzformátoralapot és a hozzájuk tartozó kihúzó- (vagy vendégsín-) alapot, és több mint 400 alaptestet a technológiai berendezések számára, ezért óriási figyelmet kellett fordítani a helyszíni munkák összehangolására. Egyes időszakokban ember tevékenykedett az alállomás területén, és sok esetben sorrendet kellett felállítani az egyes munkafolyamatok között, és persze arra is nagyon oda kellett figyelni, hogy az utak építésével ne zárjunk el területeket akár több hétre is a kivitelezés elől. A 400 és 120 kv-os primer készülékek a bicskei OVIT-os telephelyen mind rendelkezése álltak, ezért a felszerelésük az alapok elkészültével és a vasszerkezetek felszerelésével folyamatosan haladhatott. A felszerelt készülékek szekunder kábeleit éjjel-nappal kötötték a kollégák a kültéri szekrényekbe, és húzták be az elkészült reléházakba. Időközben a vezénylőépület is tető alá került, és elkezdődhetett a központi segédüzem telepítése. Szeptember végére elkészült az összes készülékalap, és a hatalmas erőkkel dolgoztak a KALÜ szerelőcsoportjai. Viszont a 20 kv-os segédüzemi betáplálás bekötése majd fél évet csúszott, és csak novemberben sikerült az üzemi próbák elvégzéséhez feltétlen szükséges villamos energiát biztosítani az állomás területén. A transzformátor gyártásával is adódtak kisebb-nagyobb problémák. A tervezett szeptember elejei, első számú transzformátor beszállítását csak október án lehetett megvalósítani. A 400 /120 kv-os, 250 MVA-es transzformátor vasúton érkezett, és számos figyelő tekintet kíséretében gond nélkül érkezett meg az alállomásra, majd többórás munkával alapra is került. Közben elkészültünk a 120 kv-os mezők szerelésével, a hozzá tartozó reléházzal, és folyamatosan épültek a készülékszállító utak is, bár az állomás tereprendezése még mindig nem fejeződött be. November közepén helyére került a második transzformátor is, viszont az összeszerelésére, a primer/szekunder kábeleinek a bekötésére, a diagnosztikai feladatok elvégzésére, a monitoringrendszer kiépítésre, és üzembe helyezésére összesen 20 napunk maradt. Nem is kell hangsúlyoznom, hogy ez mennyire kevés ennyi munka elvégzésére. Az állomásba IEC kommunikációs protokollal működő, eddig máshol még nem használt védelmi készülékek kerültek telepítésre. Ez nagyon kemény feladat elé állította a szakszolgálatunkat és az üzembe helyező gárdát. Számos új problémát kellett napok alatt megoldaniuk, hogy az üzembe helyezésre a védelmi készülékek hibátlanul működjenek. Az üzembe helyezés előtt egy héttel még az állomás majdnem minden területén dolgoztak; zajlott az állomás finom tereprendezése, a tipegők elhelyezése, az új hidrogénenergia-cellákat tartalmazó konténer telepítése, a védelmi készülékek próbái, a vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszer tesztelése, az ivóvízhálózat kiépítése és bekötése. De minden nehézség ellenére, rengeteg ember kitartó munkájának köszönhetően, december 10-én, a sikeres üzembe helyezés lefolytatása után, ünnepélyesen átadtuk az alállomást. 4

6 OVIT HÍRADÓ 2011/1. Az emberfeletti munka eredményeként elmondhatjuk, hogy 400/120 kv-os MAVIR-alállomás ilyen rövid határidővel még nem készült el. A sikeres munka elvégzésért köszönet illet minden egyes résztvevőt, az üzemvezetőktől kezdve a csoportvezetőkőn át, a szakmunkásokig mindenkit, akik minden erejüket megfeszítve dolgoztak ezen a projekten. Mester Péter projektmenedzser A GYSEV Zrt. körmendi 120/25kV-os alállomásának ünnepélyes átadása 40 nappal kevesebb idő alatt készült el a körmendi transzformátorállomás építés előtti rendezése 2010 júliusában, a villamos szerelési munkák és a relékonténer telepítése az építészeti munkák befejezése után, szeptember elején kezdődtek meg. Az eredeti tenderkiírás szerint a munkára 282 naptári nap állt volna rendelkezésre, azonban a kiírás módosítva lett 262 napra, amelyet az OVIT ZRt. természeten az ajánlatadásnál vállalt. A kivitelezés során cégünknek a beruházóval és a mérnökökkel való mintaszerű együttműködésnek köszönhetően, és a GYSEV Zrt. kérésének eleget téve, november 26-án sikeresen üzembe helyeztük az alállomást. Ismerve a szerződéskötés és a kivitelezés dátumát, láthatjuk, hogy az eredeti, már amúgy is szűkös határidőkhöz képest, jóval rövidebb idő alatt: mindösszesen 220 nap alatt építettük fel a körmendi alállomást február 1-jén került átadásra a 48,6 milliárd forintos összértékű beruházás részeként kialakított 25 kv feszültséget biztosító körmendi 120/25 kv-os transzformátorállomás. A transzformátorállomás a decemberben átadott, villamosított Sopron Szombathely Szentgotthárd vasúti pályaszakaszt szolgálja ki. Így az újonnan megépült felsővezeték próbáihoz, zavartatási mérésekhez és a meginduló villamos vontatáshoz szükséges energiát már december elején biztosította. Az európai uniós pénzeszközök és a kohéziós alap társfinanszírozásával megvalósuló Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal-korszerűsítési projekt keretében a Szombathely Szentgotthárd vasútvonalat a GYSEV Zrt. villamosítatta. A projekt részeként megvalósult, a villamos vontatáshoz szükséges 25 kv feszültséget a most átadott körmendi 120/25 kv-os transzformátorállomás biztosítja. A 16 MVA transzformátorkapacitással rendelkező alállomás fővállalkozói szerződése 2010 áprilisában került csak aláírásra, amelyet szorosan követett a tervezés megkezdése, a terület A GYSEV Zrt. soproni központjából távkezelt alállomás hiánypótlás nélkül, a szerződött áron készült el OVIT 5

7 2011/1. OVIT HÍRADÓ ZRt. fővállalkozásában, az összehangolt munkának köszönhetően 14 nappal a szerződésben rögzített határidő lejárta előtt. A vezérlést biztosító korszerű, digitális integrált irányítási rendszert a PROLAN Zrt. tervezte és valósította meg saját gyártású eszközeivel. A kivitelezés során 7500 méter kábel, 40 tonna acél és 450 m 3 beton került beépítésre. A munka során az építkezésen átlagosan 20 fő, maximum 35 fő dolgozott egy időben. A GYSEV Zrt. jelenleg tárgyalásokat folytat mobil szolgáltató társaságokkal, a vonal wifi lefedettségére vonatkozóan. Amennyiben sikerül megállapodunk, úgy nem csak műszakilag, de az utazóközönségnek nyújtott szolgáltatásaival is Magyarország legkorszerűbb vasútvonala lesz ez a szakasz. mondta Dávid Ilona a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Idézetek az ünnepélyes átadáson elhangzottakból: Az OVIT ZRt. stratégiai célja, hogy a vasúti projektekben az eddiginél is aktívabb szerepet vállaljon. A szolgáltatási palettáját szélesíteni kívánja a felsővezeték építéssel, a biztosító berendezések telepítésébe és egyéb villamos munkákba való bekapcsolódásával, illetve az acélszerkezetek területén meghatározó beszállítójává válhat a vasúti iparágnak. mondta Gopcsa Péter az OVIT ZRt. vezérigazgatója. 6

8 OVIT HÍRADÓ 2011/1. A megvalósulás során a megrendelővel leegyeztetett, ma kapható legkorszerűbb készülékek kerültek beépítésre. A szabadtéri és a beltéri berendezések diszpozíciója lehetőséget biztosít egy jelenlegi kiépítéshez hasonló méretű későbbi bővítés megvalósításához mondta Kováts János az OVIT ZRt. Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökségének vezetője. Az ünnepség megszervezésének koordinátora Szendi Csaba, GYSEV Zrt. műszaki tanácsadója volt, aki felhívta a figyelmünket arra, hogy a teljes beruházás magyar szellemi tulajdon, a magyar mérnökök kitartó munkájának eredményeképpen valósult meg. A beruházásban részt vettek: Beruházó: GYSEV Zrt. Projekt Iroda Üzemeltető: GYSEV Zrt. Pályavasút Igazgatóság Mérnökiroda: KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. Fővállalkozó: OVIT ZRt. A kivitelezésben az OVIT ZRt. alvállalkozóiként vettek részt: Tervezőiroda: ETV-ERŐTERV Zrt. Irányítástechnika: PROLAN Zrt. Ezúton is köszönöm a munkában részt vevő kollégák kitartó és precíz munkáját, továbbá a Beruházó, az Üzemeltető és a Mérnökiroda részéről nyújtott hatékony ügyintézést. Boszniában jártunk az év végén Szendrei Gábor projektmenedzser Sokak előtt ismeretes az a tény, hogy az év végéhez közeledve két ellentétes érdek ütközik: egyrészt a munkavállaló nagyon szeretne szabadságra menni, másrészt a munkáltató pedig szeretne minden elképzelhető munkát befejezni, és arról még a számlát is kibocsátani. A fuvarozás területén ez úgy csapódik le, hogy az utolsó pillanatban elkészülő darabokat lehetőleg az év vége előtt vegyük át fuvarozásra, vagy akár érjünk el vele a célig, azaz a fuvarokmányon a lerakás dátuma még december 31-e előtti legyen. Éppen egy ilyen eseménysorba csöppentünk bele az elmúlt év utolsó napjaiban. Egy régi kapcsolatunk keresett meg bennünket azzal, hogy tudunk-e fuvart vállalni az év végén: egy kis csöppséget szeretne velünk külföldre szállíttatni. Ő mindent elintéz (vámolás, engedélyek), csak az autót és egy kísérőt állítsuk ki. A csöppség egy kb. 30 m hosszú lepárlótorony alsó darabja volt. Ilyen torony szinte minden vegyi üzemben látható, így például a Molban is. A jellegzetessége az, hogy függőleges helyzetben üzemel, ezért a szivar alakú, hosszú hengeres része alul egy kissé tölcsérszerűen szélesedő szoknyában ér véget. A talpgyűrű átmérője 4,2 m, a hossza 30 m, a súlya 60 tonna. A fontos dolgok ezúttal is a részletekben rejlenek. Olyan trélert kellett összeállítanunk, amely megfelel a szállítási követelményeknek: elöl kevés tengely mert ott kisebb a súly; hátul több tengely mert ott nagyobb a súly; a talprész lógjon le róla hátrafelé mert különben nem fér el a 4,4 m magas autópályahidak alatt; legyen jó és rutinos a sofőr mert akkor lehet a szállítást problémamentesen végrehajtani. Az OVIT Szállítási üzeme ma már azon kevés cégek közé tartozik Magyarországon, akik büszkék lehetnek arra, hogy az összes említett feltételnek megfelelnek. Mindez történt a karácsony előtti hetekben, amikor már mindenki a bevásárlásra és a bennmaradt szabadságok felhasználására gondol. Végül sikerült eldönteni, melyik vontató húzza a trélert, és ki legyen a sofőr. Megtörténtek az egyeztetések is: felrakás karácsony után, indulás rögtön utána. Kb. két nap az út, tehát a gyártó igényeit lazán ki tudjuk elégíteni, sőt, kis szerencsével még az autó is hazaér szilveszter előtt. Na, ilyenkor szokott elfogyni az a kis szerencse, amire szükség lenne! Még karácsony előtt alá kellett írnom egy horvátországi papírt, amiben tudomásul veszem, hogy a régi határátkelőnél lévő Rába-híd maximális teherbírása 90 tonna. Miért nekem kell ezt aláírni, amikor az engedélyeket nem is én intéztem?! Az első körtelefon-sorozat eredménye: én írjam alá mint a fuvarozó cég illetékes vezetője. Megtettem Megbízónk december 27-re szervezte a rakodást, estére az indulást. Ezeket betartva meg is jelentünk Nagykanizsán a rakodásra. Napközben azonban kiderült, hogy gond van az útvonalengedélyünkkel. Horvátország felé a kilépés az M7-es átadása óta két helyen lehetséges: a régi 7-es út határátkelőjén, és az új M7-esen. Természetesen a magyar és a horvát engedély útvonala a határon nem ért össze: a magyarok a régi határon engedtek ki, míg a horvátok az új határon be ekkor vált világossá, miért is kellett aláírni a súlykorlátos papírt! A helyzetet tovább bonyolította, hogy vámolni csak a régi határon lehet: erre pedig szükség van, amíg Horvátország nem lép be az unióba. Ameddig a helyzetet nem sikerül tisztázni, addig nem lehet indulni sem, hiszen ez a szerelvény 7

9 2011/1. OVIT HÍRADÓ sehol sem fordul meg könnyedén. Végül maradtunk. Másnap, 28-án sikerült tisztázni a probléma okát: a horvát oldalon lévő régi Dráva-híd nem bírja a terhelést, így a horvátok csak az új híd felé adhattak engedélyt. Nosza, le kell menni a régi határra, meg kell nézni a megfordulási lehetőséget: a vámolás ugyanis ide kötelez. Nagykanizsától a határ szerencsére nincs messze, hamar megjárható. A fiúk autóba ültek, megnézték a határátkelőket és a fordulási lehetőséget. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 40 m-es szerelvénynek is sikerült megfordulási lehetőséget találni, az átállás egyik határról a másikra szintén megoldható volt. A magyarországi engedélyünk készen volt, így kedden este irányt vettünk a határ felé. Szerdán szembesültünk a következő nehézséggel: a határ addig nem vámol, amíg nincs horvátországi útvonalengedély. A horvátok állítása szerint az engedély készen van, el is juttatták a határra. De akkor hol van, miért nem vámolnak? Ekkor ugrott be az isteni szikra: valószínűleg a kísérő és az engedély az új határon várakozik, az autó és az áru pedig a régin. Körtelefonok ide-oda, kb. 11 órára kiderült, hogy valóban ez a helyzet. Gyors vámolás, megfordulás és átállás az új határra. Mire átértünk kora délután lett, és a kísérő úgy döntött, hogy már nem indulhatunk el a határról, csak másnap délelőtt 10 óra körül. Így is történt. Csütörtökön végre simán zajlottak a dolgok: kísérő rendben, határ rendben, engedély rendben. Irány Horvátország és Bosznia. Mivel ez már az év utolsó előtti napja volt, és köztudottan alig akad dolgozó ember szilveszterre, ismét körtelefonok következtek: ha odaér az autó, be tud-e állni; ha be tud állni, le fogják-e rakni; ha lerakják, maradhat-e zárt helyen a finomítóban; mikorra lehet visszamenni a szerelvényért; lesz-e akkorra kísérő stb.? Valamennyi kérdésünkre sikerült megnyugtató választ kapni. 31-én 00 óra 02 perckor kaptam az értesítést, hogy az autók megálltak a boszniai finomítóban, 10 óra 30-kor a következőt, hogy kezdődik a rakodás. Az árut a címzett december 31-én átvette! Ismét sikeresen teljesítettük egyik megbízónk évi legutolsó kívánságát, az év utolsó óráiban! Millner István szállítási üzemvezető Az OVIT versenyképességének a javítása Előző számainkban rendszeresen beszámoltunk az OVIT versenyképességének a javítását célzó projekt fejleményeiről, a fedezettermelő képességünket befolyásoló tényezőket, illetve a közvetlen költségeinket vizsgáló, és a szükséges hatékonyságjavító intézkedésekre javaslatokat kidolgozó teamek munkájáról. A múlt év őszére mindkét team elkészítette a vizsgált csaknem 70 témára vonatkozó összefoglaló jelentését a cégvezetés számára. A jelentésekben foglaltak egyrészt hasznos alapanyagul szolgáltak a megváltozott körülményekhez igazodó új OVIT-stratégiához, másrészt az elérhető eredmények mérlegelésével meghatározhatóvá vált a meghozandó intézkedések prioritása, a haladéktalanul, illetve a későbbiekben megteendő lépések köre. A cégvezetés összhangban a projekt indításakor tett ígéretével egy, az erre a célra elkülönített keretből külön is elismerte a több mint féléves intenzív munkában nyújtott kiemelkedő teljesítményeket. A munka nem állt meg. A cégvezetés által meghatározott legsürgősebb kilenc témával kapcsolatban tartott feladatmeghatározás nyomán megindult az a munka, amelynek eredményeként konkrét, forintosítható, a társaság hatékonyságát növelő változások, intézkedések várhatók. Ez is záloga annak, hogy az OVIT a továbbiakban is, a jelentősen szigorodó jogszabályi, gazdasági körülmények közepette is eredményesen működhessen. Görgey Péter koordinációs vezető 8

10 OVIT HÍRADÓ 2011/1. Személyi hírek Új belépők november belépett kilépett 7 fő szellemi állományú 1 fő fizikai állományú 2 fő szellemi állományú 3 fő fizikai állományú nyugdíjba ment 2 fő szellemi állományú 3 fő fizikai állományú rokkant nyugdíjas lett 1 fő fizikai állományú december belépett kilépett nyugdíjba ment 2 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú 1 fő szellemi állományú 3 fő fizikai állományú 1 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú elhunyt 1 fő fizikai állományú Humán erőforrás osztály Bárány László erőművi gépgyártási üzletigazgató Okleveles gépész-üzemmérnök vagyok, műszaki végzettségem mellé angol nyelvű külkereskedelmi levelezést tanultam. Gyakorlatilag az OVIT Zrt. a második munkahelyem, mivel előtte a TE Ganz-Röck Zrt.-nél és annak jogelőd vállalatainál (Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár, Április 4 Gépipari Művek, Transelektro Gépipari Művek) dolgoztam különböző, az idő múlásával egyre felelősebb beosztásokban. A jogelőd vállalatok nagyvállalatoknak minősültek, és az alkalmazottaik létszáma az idők során 500 főtől 3500 főig változott. Kezdetben hat évet töltöttem a termelésben, majd újabb hat évet a műszaki előkészítésben technológusként, csoportvezető gyártástervező mérnökként től normatechnológiai osztályvezetőként, majd ezt követően kereskedelmi osztályvezetőként dolgoztam 1999-ig. A kazángyár Budapestről Kiskunfélegyházára történő telepítésével előbb vállalkozási osztályvezető, majd vállalkozási, kereskedelmi főmérnöki munkakörökben dolgoztam az előző munkahelyemen. Munkatapasztalataim Nyomástartó edények gyártásban: több mint 32 éves gyakorlattal rendelkezem a nyomástartó edények (hőcserélők, kolonnák, levegőhűtők, tárolóedények, keverős berendezések) gyártásában nemzetközi 9

11 2011/1. OVIT HÍRADÓ szabványok (AD 2000 Merkblatt, PED, ASME Code) alkalmazásával. Ebbe a gyakorlati időbe beletartozik a Paksi Atomerőmű részére szállított vízkezelő berendezések gyártása is. A felhasznált alapanyagok (ötvözött szénacél anyagok, ausztenites saválló anyagok, plattírozott anyagok, alumínium és titán anyagok) alkalmazása során sokoldalú technológiai ismeretekre tettem szert. Kazán és erőművi berendezések gyártásában: több mint 12 éves gyakorlattal rendelkezem erőművi kazánberendezések, kazánrészek, szemétégető művek nyomás alatti és acélszerkezeti részeinek gyártásában nemzetközi szabványok (EN, PED, ASME Code) alkalmazásával. A kazánberendezések gyártásához felhasznált alapanyagok (köztük olyan speciális anyagok, mint a P91, az Inconel 625) alkalmazása során a technológiai ismereteimet tovább bővítettem. A kazángyártás során nagy nemzetközi vállalatok (Alstom, Foster Wheeler, Siemens, Andritz, CNIM) tárgyalópartnereként megismertem ezeknek a cégeknek a szerződéskötési és projektirányítási gyakorlatát a gyártási feladatokhoz kötődően. Az OVIT Zrt. alkalmazásában november 25-e óta állok, és a feladatom a felszámolás alatt álló TE Ganz- Röck Zrt. kiskunfélegyházi gyártelepének bázisán egy új OVIT-üzletág felállítása, beindítása. A cél a hazai és a külföldi energetikai és vegyipar vállalatok kazán- és nyomástartóedény-gyártási igényeinek kielégítése magas szintű technológiai és hegesztéstechnológiai kiszolgálással, továbbá a hazai erőművekben megjelenő karbantartási és felújítási munkálatokhoz előgyártott alkatrészek, részegységek szállítása. A munkavégzés január végén február elején beindult Kiskunfélegyházán. Jelenleg 21 fővel működünk, és ezt a létszámot fokozatosan, a megszerezhető megrendelések függvényében a nyár közepéig 80 főre, majd év végéig 100 főre szándékozunk emelni. A munkák beindításához sok segítséget kaptam Gopcsa Péter vezérigazgató úrtól és az OVIT Zrt. szakapparátusától. A kiskunfélegyházi dolgozók nevében is köszönöm a lehetőséget, amelyet az OVIT Zrt. biztosított számunkra, hogy Kiskunfélegyházán megőrizzük a szakmakultúrát, és hogy munkahelyeket teremtsünk. Pumb Zoltán Alállomás tervezési és technológiai osztály osztályvezető Győrben születtem, gyerekkoromat Rajkán töltöttem, egy akkor még határsávban lévő falu minden előnyével és hátrányával. A győri Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskolában végeztem középiskolai tanulmányaimat. Nagyon szerettem az iskolát és a kollégiumot, ahol laktam. Innen felvételiztem a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára, ahol felejthetetlen öt évet töltöttem. Szerencsére mind az öt évben az egyetem Schönherz kollégiumában laktam. Az egyetem után az AEG Union Kft.-nél kezdtem dolgozni, ahol a feladatom középfeszültségű berendezések értékesítése lett volna, ha három és fél hónap után nem hívnak be katonának, amelyet igazából akkor felesleges időtöltésnek tartottam, de visszatekintve, úgy gondolom, hogy érdekes tapasztalatokat adott. A katonaság után mivel a kereskedelmi tevékenységet nem igazából éreztem magaménak a magyarországi ABB helyi alállomási tervezőirodájánál helyezkedtem el. Az ABB-nél egy nagyon dinamikus, és a szekunder technikában szakmailag magasan kvalifikált csapatban dolgozhattam. Itt lehetőségem nyílt megismerni korszerű állomási védelemautomatika- és irányítástechnikai rendszereket és készülékeket. Feladatom volt alállomási és ipari szekunder rendszerek tervezése, a felhasznált készülékek konfigurálása és a tervezett rendszerek és készülékek üzembe helyezése. Az iroda munkáin keresztül sikerült megismernem néhány ipari üzem és az áramszolgáltatók szekunder rendszerét, valamint lehetőségem volt részt venni az alaphálózati alállomások, valamint a Paksi Atomerőműben zajló rekonstrukciós munkákban, ahol gyakran kellett az OVIT szakembereivel együtt dolgoznom. Az évek 10

12 OVIT HÍRADÓ 2011/1. során többször hónapokat Svájcban dolgozhattam mint bérmunkaerő, ahol először az ABB gyűjtősínvédelmi rendszerének gyári tesztjeit végeztem, később a különböző országokba szállított védelemautomatika-, valamint irányítástechnikai szekrények, illetve készülékek funkcionális és rendszer ellenőrzését végeztem. Kb. másfél éve az ABB-nél történő átszervezések során kineveztek a mérnökcsoport vezetőjének, ahol tizennégy embernek voltam a közvetlen vezetője, akik tervezőkből, projektvezető-üzembehelyezőkből, irányítástechnikai rendszermérnökökből álltak szeptemberében csatlakoztam az OVIT csapatához, és októberben lettem az Alállomás tervezési és technológiai osztály osztályvezetője. Az egyetemi évek alatt ismertem meg a feleségem, akivel azóta is Budapesten élünk, két gyermekünkkel együtt. ***** Kotnyek József Erőművi projekt osztály projektmenedzser 1961-ben születtem Budapesten. Középiskolába a Szinyei Merse Pál Gimnáziumba jártam, egyetemi éveimet a Budapesti Műszaki Egyetemen töltöttem. Szakmérnöki diplomámat a kalorikus gépek és tüzelő berendezések szakon szereztem. Nős vagyok, egy lányom és egy fiam van. Az első munkahelyem a Paksi Atomerőmű volt, de a lakásgondok rendezése után visszatértem Budapestre. Négy évig az Erőkarban dolgoztam, mint tervezési csoportvezető, de a rendszerváltozás után, 1994-ben az MVM felszámolta a vállalatot. Harmadik munkahelyemen, a Jouling Kft.-ben ügyvezető és vezető tervező voltam egy személyben ben kerültem a Transelektróhoz. Itt ajánlati munkákon dolgoztam, majd vezető tervező és tervezési projektvezető voltam. Tulajdonosváltás után a TE Ganz-Röck-ben tervezési irodavezető, a cég felszámolása előtti utolsó félévben a tervezési és létesítési irodákat vezettem. Főbb munkáim: TVK erőművi beruházás: vezető tervező, beépített teljesítmény 160 MW. Weiweler erőművi beruházás: vezető tervező, beépített teljesítmény 560 MW. Rigai erőművi beruházás: vezető tervező, beépített teljesítmény 50 MW. Tuzlai erőművi beruházás: vezető tervező, beépített teljesítmény 500 MW. Kangali erőművi beruházás: vezető tervező, beépített teljesítmény 2x400 MW. Az OVIT-nál jelenleg projektmenedzser vagyok: olyan tervezési, ajánlatadási feladatokat látok el, amelyek hasonlóak az előző munkahelyemen végzett feladatokkal. Annyiban azonban mégis más, hogy a műszaki tartalom hangsúlya a kazánokról a teljes erőművi gépésztechnológia felé tolódik el, de ez nem jelent alapvető különbséget, hiszen mindegyik területtel részletesen foglalkoztam eddig is. Előző munkahelyemen nemcsak a tervezést vezettem, hanem az utóbbi években az üzembe helyezést is. Ez vonatkozott az üzembe helyezés tervezésére és a konkrét, helyszíni megvalósítás vezetésre is. Reményeim szerint ezt a tudást itt is hasznosítani tudom. Szabadidőmben otthon a kertben, vagy Szigligeten a szőlőben szeretek dolgozni. Járok röplabdázni, és tervezem, hogy újra átúszom a Balatont. ***** 11

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei... 1 Kedves Olvasók!... 2 Hat évtized... 3 Akik egyidõsek az OVIT-tal... 8 Az OVIT 60 éves jubileumának fõbb rendezvényei... 9 Projektjeinkrõl... 9 Bezárul egy

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010-es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2011-es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM 2003. 4. SZÁM Nyitottság és szigor Interjú Horváth J. Ferenccel Az MVM Rt. által rendezett elsô magyar kapacitásaukcióról A paksi üzemzavar

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap!... 3 54. MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Szállítói nap a paksi atomerőműben

Szállítói nap a paksi atomerőműben XXXIII. évfolyam, 3. szám 2010. március Köszöntötték az új felvételeseket Régi hagyományt folytatott a PA Zrt. cégvezetése azzal, hogy meghívta és ünnepélyes keretek között köszöntötte a céggel munkaviszonyt

Részletesebben

Atomerőmû. Évindító sajtótájékoztató Nemzetközi összehasonlításban hosszú távon is kimagaslóan teljesít a Paksi Atomerőmű

Atomerőmû. Évindító sajtótájékoztató Nemzetközi összehasonlításban hosszú távon is kimagaslóan teljesít a Paksi Atomerőmű Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVIII. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztató Nemzetközi összehasonlításban hosszú távon is kimagaslóan teljesít a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évindító

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben